Angiomyolipom – vše o zdraví

Angiomyolipom - Vše o zdraví

Angiomyolipom je benigní (nezhoubný) nádor ledviny. Vzácně může postihnout i další orgány. Přesné příčiny vzniku angiomyolipomu nejsou známé, nicméně lékaři se domnívají, že za vznik angiomyolipomů může nejspíše genetická mutace, protože tento nádor souvisí s genetickým onemocněním zvaným tuberózní skleróza ledvin.

V tomto článku se dozvíte co je angiomyolipom, jaké jsou jeho příčiny, příznaky a možnosti diagnostiky, léčby a prevence.

Co je angiomyolipom?

 • Angiomyolipom je nezhoubný nádor postihující nejčastěji ledviny, který se skládá ze tří druhů buněk, a to z nezralých buněk tvořících cévní stěnu (angio = krevní céva), hladkých svalových buněk (myo = sval, svalový) a tukových buněk (lipos = tuk, lipom = nádor z tukových buněk).
 • Nejčastěji se angiomyolipomy vyskytují v ledvinách, ale můžeme je vzácně najít i v játrech, vaječnících, vejcovodech, na patře, v tlustém střevě nebo v semenném provazci (ductus deferens, chámovod).
 • V tomto článku se dále budeme zabývat pouze angiomyolipomy v ledvinách, protože postižení jiných orgánů je velmi vzácné.

Jaké jsou příčiny a rizikové faktory pro vznik angiomyolipomů?

Přesné příčiny vzniku angiomyolipomů neznáme. Nicméně vědci se domnívají, že příčinou těchto benigních tumorů jsou mutace v progenitorové buňce (jedná se o druh kmenové buňky, ze které se mohou vyvinout všechny tři typy výše uvedených buněk, tedy buňky cévní stěny, tukové buňky a buňky hladké svaloviny).

 1. Angiomyolipom je nádor spojovaný s dědičným onemocněním zvaným tuberózní skleróza, což je vzácné genetické onemocnění, které způsobuje růst benigních (nezhoubných) nádorů v mozku, ledvinách a dalších orgánech.
 2. Stejně tak se zdá, že za vznikem angiomyolipomů mohou stát i jiné dědičné poruchy, jako jsou neurofibromatóza nebo Sturge-Weberův syndrom.
 3. Studie na zvířatech naznačují, že také dieta s vysokým obsahem tuků a nízkým obsahem sacharidů zvyšují riziko vzniku a růstu angiomyolipomů u laboratorních potkanů, nicméně přesná data o tom, zda je tomu tak i u lidí zatím nemáme.

Jaké jsou příznaky angiomyolipomu?

 • Ve většině případů se angiomyolipom neprojevuje žádnými příznaky a jedná se o náhodný nález, nejčastěji při ultrazvukovém vyšetření břicha, kdy se vyšetřují i ledviny.
 • Nicméně i když jsou angiomyolipomy nezhoubné (benigní) nádory a nezakládají vzdálené metastázy, někdy mohou vyvolat závažné až život ohrožující příznaky, a to zejména pokud jsou velké a způsobí rupturu (prasknutí) cévy.
 • V takovém případě se mohou vyskytnout, mimo jiné, následující příznaky:
 • Náhlá silná bolest zad, břicha či podbřišku
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Anémie (chudokrevnost)
 • Hypertenze
 • Chronické onemocnění ledvin
 • Šok (v případě ruptury cévy a vnitřního krvácení)

Jak se angiomyolipom diagnostikuje?

Nejčastěji se angiomyolipom najde náhodně například při ultrazvukovém vyšetření břicha nebo při CT či magnetické rezonanci břicha. Prvními lékaři, kteří angiomyolipom diagnostikují jsou urologové, radiologové nebo internisté či chirurgové, kteří umí pracovat s ultrazvukem.

Často tyto nezhoubné nádory ledvin objeví gynekologové utěhotných žen při běžném ultrazvukovém vyšetření v těhotenství. V těhotenství se vzácně objevuje krvácení z angiomyolipomu.

Léčba angiomyolipomu

Léčba angiomyolipomu spočívá v užívání léků, konkrétně léku zvaného everolimus (v ČR prodávané pod názvy Afinitor, Certican, Everolimus, Votubia, apod.

), který blokuje bílkovinu označovanou jako mTOR (mammal Target of Rapamycin). Tato bílkovina je odpovědná ze růst buněk.

Lékaři doporučují zahájit léčbu tímto lékem u pacientů s anigomyolipomem, který je větší než 3 cm v průměru, a to i když pacient nemá žádné příznaky.

Dalším způsobem léčby, který se používá u angiomyolipomů větších než 4 cm v průměru je takzvaná embolizace. Jedná se o techniku při které se spálí cévy zásobující angiomyolipom krví. Přerušení krevního zásobení vede k zastavení růstu angiomyolipomu, což snižuje riziko krvácení z důvodu ruptury angiomyolipomu.

U malých, asymptomatických angiomyolipomů se provádí pravidelné kontroly na ultrazvuku, při kterých se měří velikost nádoru. Některé angiomyolipomy dokážou vyrůst až o 4 cm za rok, což může být problém, a tak je pravidelné sledování pacientů s tímto typem nezhoubného nádoru velice důležité.

Jaká je prognóza angiomyolipomu?

Prognóza angiomyolipomů je obvykle dobrá, pokud nádor neobsahuje dilatované (roztažené) cévy a/nebo nezačne růst rychle. U velkých nádorů se prognóza zhoršuje, protože velké angiomyolipomy mohou narušit funkci ledvin, což může vést k jejich selhání a k nutnosti dialýzy.

Proto se velké angiomyolipomy odstraňují embolizací.

V případě, že došlo k prasknutí cév v angiomyolipomu a k vnitřnímu krvácení je prognóza špatná, protože je nutná okamžitá lékařská pomoc a operace a k prasknutí většinou dochází doma nebo daleko od nemocnice.

Prevence angiomyolipomů

I když není možné vzniku angiomyolipomů zcela zabránit, protože často vznikají v důsledku genetických poruch, je možné snížit riziko závažných komplikací. Asymptomatické angiomyolipomy se musí pravidelně sledovat a v případě, že začnou růst nebo se mění jejich charakter, je vhodné je odstranit.

Co si z článku odnést?

Angiomyolipom je benigní nádor obsahující cévní, svalové a tukové buňky. Nejčastěji postihuje ledviny, vzácně játra a další orgány. Přesnou příčinu jeho vzniku neznáme, nicméně je spojován s dědičnými chorobami, zejména s tuberózní sklerózou.

Ve většině případů se neprojevuje žádnými příznaky, pacienti o něm neví a zachytí se náhodou při vyšetření na zobrazovacích metodách (nejčastěji na UZ břicha nebo ledvin).

Nejzávažnější komplikací angiomyolipomu je prasknutí cév uvnitř nádoru, což může způsobit vnitřní krvácení a ohrozit život pacienta. I když je tato komplikace poměrně vzácná, je nutné angiomyolipomy hlídat a pravidelně kontrolovat a měřit ultrazvukem tak, aby bylo možné včas zahájit léčbu v případě, že nádor začne rychle růst a zvětšovat se.

Léčba angiomyolipomů velikosti větší než 3 cm zahrnuje užívání léků s účinnou látkou everolimus (například Afinitor, Votubia nebo Certican), které blokují bílkoviny odpovědné za růst buněk.

U velkých angiomyolipomů (nad 4 cm) a u rychle rostoucích nádorů se tyto odstraňují metodou embolizace, kdy se spálí přívodní krevní cévy, což nádor zahubí nebo alespoň výrazně zpomalí jeho růst.

Pokud se u vás objeví příznaky jako je náhlá bolest břicha, zad, třísel v kombinaci se zvracením, nevolností, dušností, apod. je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Источник: https://cs.medlicker.com/1720-angiomyolipom

Nádory ledvin: příznaky, léčba (rakovina ledviny)

Pokud se budeme dívat na nádory ledvin v obecném měřítku, je třeba sije rozdělit na nádory benigní, jejichž povaha neníagresivní, jsou většinou dobře operovatelné a nemají tendenci seagresivně rozrůstat do okolí nebo tvořit metastázy.

Do této skupinynádorů patří nádor, který se nazývá angiomyolipom(angio = cévy, myo = svalové buňky, lipom = nádor z tukové tkáně.

Jak jejiž z názvu patrné, složení tohoto nádoru je pestré), který býváčasto nacházen u pacientů s onemocněním tuberózní sklerózou.

Druhou skupinou jsou nádory maligní, které už majívětšinou agresivní chování, mohou vytvářet metastázy,mohou se sami cévně zásobit a agresivně prorůstat do okolí, přičemžničí tkáň, která jim stojí v cestě.

Nejběžnějším maligním nádoremledvin je karcinom. Pro vysvětlení tohoto pojmu. Karcinombývá mylně považován za rakovinu jako takovou. Není tomu tak, protožekarcinom je druh nádoru (stejně jako tumor, sarkom apod.

), který se odostatních liší tím, z jakých buněk vychází.

Základní stavební jednotkou ledvin je nefron. Nefron jemožné si představit jako dlouhé potrubí, které má své specializovanéčásti a stáčí se různě ledvinou.

Právě za tu speciální funkcijednotlivých částí nefronu mohou buňky, které vystýlají vnitřníčást, tohoto „potrubí“.

Ty buňky se jmenují epitelové a jejich hlavníschopností je roztřídit odpad, který je třeba z tělavyloučit močí (močovina, odpadní zplodiny metabolismu) a látky, kterétělo potřebuje (voda, glukóza, bílkoviny).

Jakmile je tato jejich funkce porušena, ocitají se v moči látky, kterév ní za normálních okolností být nesmějí, a to je signálem, žev ledvinách není něco v pořádku.

Zajímavé:  Ma Mrazena Zelenina Vitaminy?

Abychom se vrátili ke karcinomu. Karcinom je nádor, kterývychází právě z epitelových buněk a je tonejčastější druh všech nádorů – asi 80 %.

V ledvinách se můžemesetkat s celkem třemi typy karcinomů – karcinom ledviny zesvětlých buněk (Grawitzův nádor, adenokarcinomledviny), papilárním renálním karcinomem achromofobním renálním karcinomem. Dva poslední jmenovanénejsou příliš běžné, z toho důvodu se jimi zabývat nebudeme.

Grawitzův nádor tvoří 70 – 80 % všech nádorůledviny. Vytváří plné struktury, které napodobují strukturu žlázy,místy je možné najít lumen (otvor, který probíhá středem).

Nádor jesilně protkaný cévami, tudíž je dobře vyživovaný afunguje velmi dobře jako samostatná jednotka a zároveň tato vlastnostvysvětluje časný vznik metastáz, protože buňky nádoru sepřímo dostávají do krevního proudu a jsou jím zanášeny na vzdálenámísta, kde se usazují a vytvářejí metastatická ložiska nádoru. VýskytGrawitzova karcinomu je nejčastěji mezi 40 – 60 lety života a je dvakrátčastější u mužů než u žen.

Rizikové faktory nádorů ledvin

Rizikovými faktory pro vznik karcinomu ledviny jsou v první řaděkouření a genetická dispozice.

Genetickýmidispozicemi jsou míněné různé změny v lidském genomu (veškerá lidskágenetická informace) nebo přítomnost dědičných chorob, které mohous sebou nést riziko většího výskytu karcinomu ledvin, jako je tomunapříklad u syndromu Von Hippel Lindau.

Zvýšený výskyt karcinomu je také pozorován u pacientů, kterýmchronicky selhávají ledviny a jsou v dialyzačnímléčení. Dále je pozorován větší výskyt u obézníchpacientů, takže obezita je rozhodně brána jako rizikovýfaktor pro vznik karcinomu také.

Prevence nádorů ledvin

V případě, že se ve vaší rodině vyskytl karcinom ledvin, bylo byvhodné po čtyřicátém roce života navštívit lékaře a nechat si napsatkontrolní sonografické vyšetření ledvin.

Problémkarcinomu je nejčastěji v tom, že jakmile se objeví příznaky, je nádornatolik vyvinutý a často jsou přítomny vzdálené metastázy, že operacejiž nemusí být přínosem. Pokud je onemocnění zachyceno včas, je vcelkudobře řešitelné operací.

Rozhodně k prevenci přispěje, když ječlověk nekuřák a hlídá si svou váhu.

Příznaky a projevy nádorů ledvin

Příznaky nejsou nijak zásadní, právě v tom je karcinom ledvin velmizrádný. Uvádí se jako přítomnost krve v moči(hematurie), případně bolest v bederní oblasti.

Obojí má bohužel svá úskalí. Hematurie je často mikroskopická, toznamená, že si jí člověk nemusí vůbec všimnout a většinou si jíopravdu ani nevšimne. Bolest v bederní oblasti je většinou, jedná-li seskutečně o karcinom ledvin, příznak až velmi pozdní, kdy už nádor mávzdálené metastázy na různých místech těla a kdy už je pomoc opravduvelice obtížná.

Častá je naopak chudokrevnost (anémie), ale aby ta bylaověřena, je třeba zhotovit krevní obraz.

Taková malá pomůcka naodhalení, jestli člověk je chudokrevný – je dobré podívat se nasliznice dutiny ústní, případně na spojivku.

Pokud jsou výrazněbledé, je zde pádné podezření, že množství červenýchkrvinek není v normálu. S přesností se dá ale takový stav určit jen pořádném laboratorním vyšetření.

Když už jsme u krevního obrazu a náběrů krve. Může být přítomnévysoké množství vápníku v krvi. Nádor má totižschopnost vzdáleně řídit hladinu vápníku v plazmě.

Jako obecně u každého nádorového onemocnění je často přítomnývelký úbytek váhy (velkým úbytkem je míněna ztrátazhruba kolem deseti kilogramů váhy během přibližně půl roku). Toho sivětšinou každý všimne včas, a pokud ta ztráta váhy není úmyslná,hodně případů to dovede až k lékaři.

Mnohdy je prvním příznakem patologická zlomenina.

Co toznamená? To je taková zlomenina, ke které dojde při zdánlivě nevinnémpohybu – například došlap ze schodů, malý náraz rukou napříklado roh stolu.

Je-li v takovém případě objeven nádor ledvin, jepatologická zlomenina příznakem, že nádor metastazoval do kostí.V případě přítomnosti metastáz se přežití pohybuje v průměru kolemjednoho roku.

Léčba nádorů ledvin

Možností terapie je několik, ale úspěšnost je v největší mířezávislá na stádiu, ve kterém byl nádor zachycen.

Chirurgická léčba spočívá buď v částečném (je-linádor malý a bylo by zbytečné brát pacientovi celou ledvinu a doživotněho tak zatížit dialýzou) nebo kompletním odstranění postižené ledviny.Současně se berou i okolní lymfatické uzliny. Tento postup se volíi u pacientů, kteří mají metastázy, protože je zde určité procentonaděje, že po odstranění nádoru mohou zmizet.

Radioterapeutická léčba se používá výjimečně,hlavně v případech, kdy není možné použít léčbu chirurgickou.

Imunoterapie – je nejefektivnější volboui v případě, že jsou přítomné metastázy a u některých případů jemožné dosažení trvalých výsledků. Léčba se provádí buďinterferonem alfa, nebo interleukinem 2 –oba dva jsou pro tělo přirozené, protože za určitých okolností se v němsami tvoří.

Jako perspektivní metodou do budoucna se jeví transplantacekmenových buněk, které by mohly mít schopnost zničit nádorovébuňky vyvoláním imunitní obranné reakce organismu.

Jak si pomoci sám

V případě, že byl nádor již diagnostikován a zejména, jedná-li seo zhoubný nádor, není cesty, jak si sám pomoci natolik, aby to výrazněprospělo léčbě.

Komplikace nádorů ledvin

Karcinom ledvin je onemocnění, které je závažné, zvlášť pokud jeodhaleno v pozdějším stádiu. Komplikace v počátcích nemoci nejsou nijakzásadně patrné a člověk často bohužel ani neví, že je nemocný.

Nejobávanější komplikací je vznik metastáz, protožejejich přítomnost znesnadňuje léčbu a zhoršuje prognózu onemocnění.Metastázy jsou vzdálená ložiska tkáně nádoru. Jejich přítomnostv orgánech působí různorodě – mohou tkáň utlačovat, odebírat jí veznačné míře živiny nebo mohou produkovat látky, které působí ničeníhostitelské tkáně.

Karcinom ledvin nejčastěji metastazuje do plic, do mozku nebo dokostí. Právě v kostech může způsobovat vstřebávání kostníhmoty a s tím související vznik zlomenin, i když na kostnepůsobí velké mechanické násilí, jak již bylo popsáno výše.

Další komplikace je spojená s léčbou. Léčba imunoterapií je sicevelmi perspektivní, ale jsou při ní přítomny nežádoucí účinkyv podobě vysokých horeček nebo nízkéhotlaku.

Diskuse

Další názvy: rakovina ledviny, Grawitzův tumor ledvin, karcinom z vodojasných buněk, adenokarcinom ledviny, renálny karcinom, karcinom ledviny

Источник: https://nemoci.vitalion.cz/nadory-ledvin/

Desatero pro zdravé ledviny aneb jak nemoc rozeznat? | Žena.cz

V tomto světle poněkud omšelý termín ‚pitný režim‘ dostává nový význam. Právě ten, respektive nedostatečný příjem tekutin, je vedle vysokého tlaku a přílišného množství kyseliny močové v krvi z nevhodného jídla hlavním viníkem nemocí ledvin.

Podle statistiky má každý z nás Čechů a Češek 12procentní ‚šanci‘ onemocnět ledvinovými kameny. Ty provázejí lidstvo podle starodávných vyobrazení už od nepaměti, ale v posledních dvou desetiletích se jejich výskyt zvyšuje. Jistě uhádnete, že jde o důsledek nevhodného životního stylu včetně nadváhy.

Pokrok nezastavíš

Ledvinové kameny (existuje víc druhů, ale to ponechme odborným webům) se vytváří ve chvíli, kdy minerály a další kamenotvorné látky v moči dosáhnou nerovnováhy nebo vyšší koncentrace a krystalizují.

‚Většina krystalů je drobná a odchází močí bez problémů z těla ven. Za nepříznivých podmínek se však z krystalů vytvoří velké kameny, které mohou blokovat močové cesty, protože jimi prostě neprojdou. Následkem bývá silná bolest a je nezbytné lékařské ošetření,‘ popisuje doktor Aleš Petřík z Urologické kliniky VFN v Praze.

Zajímavé:  Farmakologická Léčba Závislosti Na Tabáku?

‚Bolí to?‘ napadne asi každého, kdo se s problémem potýká. Urolog Petřík však uklidňuje: ‚Léčba představuje jednu z převratných změn v medicíně.‘ Dnes je většina urologických operací prováděna endoskopicky.

‚Ani k odstranění ledvinového kamene už není nutná otevřená operace, provádí se endoskopické odstranění nebo drcení takzvanou rázovou vlnou. Přesto je samozřejmě nejlepší prevence,‘ potvrzuje i profesor Marek Babjuk, přednosta Urologické kliniky nemocnice Motol.

Minerálky nebo pivo? Obojí!

S pojmem prevence jsme se zase dostali k dostatku tekutin. Člověka napadne, jestli ale třeba minerálky problém spíš nezhorší. ‚Není to pravda. Minerální vody do pitného režimu naopak patří, protože kromě tekutin dodávají tělu i důležité minerální látky, které mimo jiné přispívají k urologickému zdraví,‘ vysvětluje doktor Petřík. 

Nevhodné jsou spíš nápoje obsahující kyselinu fosforečnou – tedy kolové nápoje nebo cukr. Urologie je však zato jednou z mála ordinací, kde vám občas doporučí pít pivo.

 

Od tohoto týdne mohou lidé nad 50 let, kteří se léčí s cukrovkou, onemocněním srdce a cév nebo vysokým krevním tlakem, absolvovat nově zavedené preventivní vyšetření funkce ledvin.

‚Prevence onemocnění ledvin byla v ČR doposud nedostatečná, proto si od nově zavedeného preventivního vyšetření funkce ledvin slibujeme, že ubyde pacientů, kteří se dostávají do lékařské péče pozdě.

Byl bych rád, aby lidé stejně jako se ptají svého lékaře na hladinu cholesterolu, se ptali i na to, jak jim filtrují ledviny,‘ říká profesor Vladimír Tesař, místopředseda České nefrologické společnosti.

A co dál můžeme udělat pro zdravé ledviny?

Miroslava Matějková, registrovaná nutriční terapeutka z Všeobecné fakultní nemocnice Praha, doporučuje: 

 1. Vypijte minimálně 2 litry tekutin a při nadměrném pocení, zvýšené tělesné námaze, dlouhodobém pobytu v horkém prostředí nebo průjmu příjem tekutin úměrně zvyšte.
 2. Příjem tekutin během dne rovnoměrně rozdělte do menších dávek (pijte zhruba ve dvou až tříhodinových intervalech).
 3. Před spánkem vypijte přibližně 0,5 litru tekutin a tekutiny doplňujte i po noční cestě na malou.
 4. Pijte především přírodní vodu bez obsahu cukru a chemických přídatných látek (měla by tvořit polovinu přijatých tekutin).
 5. Do každodenního pitného režimu zařaďte přírodní minerálky (slabě i středně mineralizované vody můžete pít dlouhodobě).
 6. Pitný režim by měl být pestrý, proto střídejte i bylinné čaje, ovocné šťávy (nejvhodnější je 100% pomerančová) a mléko.
 7. Omezte příjem alkoholu.
 8. Stravujte se střídmě a rozmanitě (ideální je středomořská kuchyně), nepřekračujte svůj optimální energetický příjem (hodnoty BMI by se měly pohybovat v rozmezí 20 až 25).
 9. V jídelníčku omezte denní příjem živočišných bílkovin na nejvýše 0,8 až 1 g na kg tělesné hmotnosti.
 10. Omezte také příjem soli na nejvýše 4 až 5 g za den, věnujte pozornost složení potravin (mohou obsahovat sůl v podobě stabilizátoru, konzervantu, dochucovadla nebo barviva). 

  Video Mohlo by Vás také zajímat:

Источник: https://zena.aktualne.cz/zdravi/desatero-pro-zdrave-ledviny/r~0f5c2d4c924611e685980025900fea04/

Dotazy lékaři

«prvni  ‹předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 … následující›  poslední»[ 1 … 40 z 3091 ]

Dobry den. Nevim, zda jsem nasel tu pravou stranku na dotaz, ktery bych rad sdelil nekomu v oboru, ale snad mi vyhovite na nasledujici otazku. Vcera vecer jsme s pritelkyni meli pohlavni styk, ktery pokracoval ke zkousce na analni sex, ale v tu chv…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den. Prosím Vás o odbornou informaci. Je možné při samovyšetřování varlat rakovinu přehlédnout? vím, že se má samovyšetřování varlat provádět jednou za měsíc, provádím si ho bohužel i několikrát týdně nebo 1 týdně. Není to zas na škodu?může čas…

zobrazit celý dotaz

dobrý den,chci se jen optat k barvě spermatu se mi zdá více do béžova ale nic infekčního nemám,nic mě nepálí ani nebolí,není to něco špatného,co ovlňuje tu barvu?Prostata?Díky…

zobrazit celý dotaz

Ještě otázku.Kdy bývá z pravidla ženě špatně z těhotenství??V jakém týdnu to na sobě asi začíná pozorovat.Díky…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den. Byla jsem na uroflowmetrii pro opakované IMC. Po vymočení jsem měla v močovém měchýři ještě 90 ml moči. Přad močením byl však měchýř přeplněný – a to mám vždy pocit že nevymočím všechno. Tak jsem na uroflowmetrii byla po měsíci znovu, ve v…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den pane doktore. Asi 4 roky se léčím s prostatou.Na začátku jsem podstoupil léčbu tzv.masáže prostaty, ale po roce jsem přešel na normální léčbu. Lékař mi předepsal ZOXON, každé 3 měsíce mi je kontrolována moč, prošel jsem cystoskopií, ultrazv…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, mám jeden dotaz, mám už asi 4 měsíce zarudlou horní část žaludu, zkoušel jsem různé masti jako clotrimazol a imacort, nic nepomohlo tak jsem teď vyzkoušel Calcium panth., trosku se to zlepšilo, ale dělají se mi na něm stále občas červené f…

zobrazit celý dotaz

dobrý den,chtěl sem se zeptat jestli jde nějakou stravou či nějakýma prostředkam zvýšit pohyb spermii?Myslíte že je to nějak možné nebo jsou nějaké prostředky na to?Nebo podporují to třeba nějaké vitamíny atd.Děkuji…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, poslední dobou pozoruji, že po vymočení mám stále vlhké ústí odtoku ze žaludu. To pozoruji i po vysušení, Je to takový lehký lesklý nádech a jeví se to jako orosené. Výtok nepozoruji. Ani pálení. U svého urologa jsem před měsícem léčil če…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, mám otázku ohledně papilomavirů nebo kondolimat či bradavic.Asi před rokem se měl na penise malé bradavičky,byl jsem s tím u dermatologa a asi po peti návštevách po zmražování dusíkem jsem je neměl.nedal me žádné prášky ani nic jiného-neby…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat co je Eryurie? byla jsem na urologickém vyšetření, na které mě objednal můj gynekolog, protože se při pravidelné prohlídce v těhotenství v moči objevila hematurie. Jsem v 35.týdnu těhotenství (první gravidita), byla m…

zobrazit celý dotaz

dobrý den mám takovej dotaz mám přítele a ten má moc hřídke sperma myslim si že to je ten hlavní duvod proč jsem ještě neotěhotněla ja jsem v porřádku děti mám z prvního manželství vím že by přítel chtěl ale je to dlouha doma a nic mužete poradi de…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, děkuji Vám za odpověď! Vůbec jsem nepředpokládal, že na takový dotaz odpovíte, ale zpět k tématu – píšu jsem znovu, protože jsme si zřejmě nějak nerozuměli. Já vím, že rtuť se do močového měchýře nedostane sama – já jsem napsal přes katetr…

zobrazit celý dotaz

dobrý den pane doktore,muj problem je že jsem mel zarudlá mista na žaludu a kousek pod nim zarudlá mista(vyrážka)která pořád svedí..,už se to po týdnu ztrácí,ale pořád svedí,pohlavní styk mám pravidelně,s hormonálni antikoncepcí,u přítelkyně žádne pr…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, měl bych dotaz ikdyž je mi jasné, že nedokážete asi přesně určit příčinu problému přes internet. Takže na penisu se mi pod žaludem vytviřily 2-3 výrostky, nebolí to jen nevím co to je vypadá to jako jen kus ‚mrtvé‘ kůže. Kdyby to pomohlo m…

Zajímavé:  Kolik Stojí Léčba Deprese?

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, dnes mi doktor konstatoval, že mam chlamidie trachomalis. Predepsal mi antibiotika deoxymykoin na 19 dnu…Chci se dotazat jak závažnou nemoci trpím? Jaka je sance ze budu sterilni? Zjisteno to bylo celkem brzy. Bývá léčba úspěšná po dob…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den. Jako malý jsem se narodil s jedním nesestouplým varletem. Později bylo chirurgicky dáno na správné místo, ale od té doby nevyrostlo. Neobnáší to žádný zdravotní problém, ale je asi pouze 1cm velké. Je možná plastická operace, aby esteticky…

zobrazit celý dotaz

dobrý den,pane doktore k čemu je přesně urinal a jak byste ho doporučoval používat a kým?Pro jaké problémy přesně?Díky…

zobrazit celý dotaz

dobrý den,chtěl jsem se zeptat jestli může brát člověk prostenal jen tak preventivně?Nevíte čím by se dalo ovlivnit rychlost a počet spermií?Nějakýma vitamínama třeba nebo přípravkama?Díky…

zobrazit celý dotaz

Vážený pane doktore, dala jsem na Vaše rady a mj. jsem začala užívat Phlogenzym (mám chronický zánět m.m. a nepříjemné pocity v m.trubici). Chtěla jsem se zeptat, jaký je Váš názor na délku užívání. Jak dlouho se cca enzymy užívají, aby léčba měla sm…

zobrazit celý dotaz

Omlouvám se pokud dotaz není vhodný do Vaší oblasti. Je možný přenos kondylomat dotykem inkriminované kůže? Zabrání kondom přenosu kondylomat? Děkuji za odpověď…

zobrazit celý dotaz

Asi čtyři měsíce trpím pálením moč. trubice (Dg. recid. kolpitis, metritis, infekce dolního moč. traktu) brala jsem Deoxymykoin… po vyšetření na mikrobiologii (posit. mykoplasmata- citl. TTC DOX ery+ Esch. colli v uretě, Klepsiela sp) mi lékař naor…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, počátkem roku jsem navštívil OL s bolestivostí pravého varlete. OL mě odeslal na vyšetření ultrazvukem. Výsledky byly negativní (žádný zánět, žádný nádor, varlata stejně velká). Bylo mi poraděno nosit slipy, které varlata zvednou. Další…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den v souvislosti s vyšetřením – spermiogram, bych rád věděl co znamená ‚ invasní pohotovost ‚ , jaká je norma a co značí naměřená hodnota 250. Rovněž jaký je ideální rozsah hodnot u morfologie a průměrné rychlosti, počítají se do rychlosti spe…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den.Mam necitlivej penis,moč,ejakulat v poriadku sono tež.nik neví povidat,co se deje. Po dvoch tydnech jsem skusil masturbovat ,ci to je vsechnov poradku.Napuchol jeste vic, na urologii rikaji ,ze mam prijet az o mesic a ja se bojim nevim ,co…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, léčím se pro zánět prostaty ( mám Prostamol Uno, třetí, poslední balení ) Stále se mi asi opakují záněty močových cest, nyní po cca 2 měsících klidu opět. Projevuje se silnou bolestí nebo pálením po močení na špičce penisu. Bolest i pálen…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den pane doktore. V poslední době mám problém, z kterého mám husí kůži, strach a špatnou náladu. Na první pohled to vypadá, že nad levým varletem mám ‚výrustek‘ (cca 3-4 x 3-4cm), který má na sobě malé hrbolky. Na dotyk zase jakoby to byly žilk…

zobrazit celý dotaz

Už delší dobu mám černou tečku na penisu,nevíte co by mi to mohlo způsobit?…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, již 4. den se mi v průběhu dne na špičce penisu objevuje malá kapička čiré tekutiny. Přibližně třikrát denně. Nejedná se o případ, kdy bych byl vzrušený. Při močení je vše v pořádku, neobjevuje se žádné pálení ani bolest. Mám stálou se…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den Chtěl bych poprosit o radu a případné řešení. Při aktu, který trvá déle(rámcově 2-3hodiny) než dojde k cílené ejakulaci, nastává tupá bolest v oblasti podbříšku a velká citlivost varlat(někdy také křeč mezi konečníkem a varlaty doprovázené…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den,chtěl bych se zeptat, před pár dny se mi udělaly pod žaludem dokola bíle ošpičky které při dotyku bolí,můžete mi poradit děkuji …

zobrazit celý dotaz

Dobrý den pane doktore. Už několikrát se mi stalo, že po milování s mojí ženou mám prasklou uzdičku.Je mi 35 let,obřízku mi dělali v dětství a tento problém jsem doposud neměl. Používáme i lubrigační gel, ale stejně mi uzdička praskne. Naše milování …

zobrazit celý dotaz

Vážený pane doktore, děkuji za předchozí odpověď(id=13953), na kterou si dovoluji navázat, byla mi zjištěna varikokéla 1 stupně, urolog ji zatím nedoporučil operovat a z ejakulátu mi byl diagnostikován streptokok (alfa), lékař provedl sono a hmate…

zobrazit celý dotaz

Dobry den pan doktor, uz asi pol roka mam bolesti praveho semennika a nadsemennika. Niekedy je to dost intenzivne. Bol som uz u styroch urologov, no ziadny z nich nezistil pricinu. Vsetky vysetrennia boli negativne (ultrazvuk, moc, krv(chlamydie, onk…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den.Poprosím o doplňující info. Gandrenella vaginalis zjištěná výtěrem z močové trubice u muže prý nebývá častá,může tedy způsobit chronickou prostatitidu se všemi jejími potíži?Časté močení,bolest v podbřišku vlevo,nad sponou,bolest varlat a …

zobrazit celý dotaz

Mohu při užívání ciplox 500 zároveň užívat i wobenzym? Ciplox 500 beru na zánět prostaty po punkcích….

zobrazit celý dotaz

Dobrý den Níže jsem zkopíroval už jednou psaný dotaz, mám stejný problém a rád bych znal také odpověd. pouze bych upravil že již čtyři roky mám pouze jednu partnerku která používá hormonální antikoncepci a nikdy předtím se mi to nestalo. děku…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den pane doktrore,chtěl bych upřesnit můj dotaz na pálení v ústí močové trubice,které mám trvalé.Nemění se při močení ani při ejakulaci.Ten pocit je jako po výtěru.Jak jsem už Vám psal absolvoval jsem snad veškeré urologické vyšetření,výtěry z …

zobrazit celý dotaz

Dobry den,před třemi měsíci jsem měl nechráněny pohlavní styk.Asi za měsic se mi udělal na žaludu bílí povlak který zapáchal,po omytí se druhý den udělal zase a začal se mi červenat žalud. K doktorum se mi moc nechce,ale nebranim se. Děkuji za odpově…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, můj dotaz se týká délky soulože. Nemám žádné problémy, spíš bych se rád informoval. U sebe pozoruji zhruba tak 10 – 20 minut intenzivního aktu, ale nedávno se to protáhlo zhruba na 1 a čtvrt hodiny. Pravdou je, že jsem sex měl prakticky ka…

zobrazit celý dotaz «prvni  ‹předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 … následující›  poslední»[ 1 … 40 z 3091 ]

Dotazy na lékaře jsou zobrazovýny od nejnovějších po nejstarší. Dotazy čerpáme z našich dřívějších zdrojů a prozatím je pokládání nových dotazů pozastaveno. Doufáme, že mezi množstvím zajímavých dotazů a odpovědí najdete i radu na řešení svého problému.

Источник: http://www.doktoronline.cz/dotazy/index.php?tema=2&id=7598&p_str=46

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector