Cervarix – vše o zdraví

Cervarix - Vše o zdraví

Cervarix, Silgard a Gardasil 9 jsou tři dostupné vakcíny proti lidským papilomavirům. Mají chránit proti onkogenním HPV způsobujícím rakovinu děložního čípku a další nádorová onemocnění a choroby urogenitálního traktu.

Již delší dobu panuje kolem tohoto očkování značná kontroverze z důvodu pochybné účinnosti a velmi častých vážných nežádoucích účincích. Pochybnosti o bezpečnosti tohoto očkování vyústily již v několik soudních žalob o odškodnění a ke stížnosti celosvětově uznávané organizace Cochrane na Evropskou lékovou agenturu.

Její výsledky z přehodnocení bezpečnosti vakcín proti HPV byly totiž zmanipulované.

Rakovina děložního čípku, HPV a očkování

Nejvíce obávanou chorobou způsobovanou HPV (human papillomavirus) je rakovina děložního čípku (karcinom děložního hrdla). Tomuto onemocnění předcházejí tři stádia prekancerózních lézí, které ve většině případů samy odezní.

Virus se přenáší především pohlavním stykem a do věku 35 let se nakazí 2/3 žen. Rozvoj karcinomu je relativně pomalý, odhaduje se na 10 i více let. Riziko rozvoje stoupá s věkem.

Jako rizikové faktory pro rozvoj rakoviny děložního čípku se nejčastěji uvádějí: nízký věk začátku pohlavního života, promiskuita, oslabená imunita, kouření, užívání hormonální antikoncepce, stres, chybějící mikronutrienty ve výživě (vitamíny, minerály).

Více informací o cervikálním karcinomu najdete např. na stránkách Vitalion nebo na stránkách věnovaných diagnostice cervikálních lézí. Podrobné informace o problematice naleznete na webových stránkách Cervix.cz.

Očkování je v ČR pojišťovnami hrazeno dívkám mezi 13. – 14. rokem věku a nově od roku 2018 je hrazeno v této věkové kategorii i chlapcům. Plně je hrazena bivalentní vakcína Cervarix (GSK), která má chránit proti dvěma nejčastějším onkogenním typům virů 16 a 18.

Dostupná je i kvadrivalentní vakcína Silgard/Gardasil (Merck) proti čtyřem nejčastějším onkogenním typům papilomaviru. Výrobce Gardasilu uvedl na trh i vylepšený Gardasil 9, který má chránit proti devíti typům HPV.

Tyto dvě vakcíny si musí zájemce doplatit, pojišťovna hradí pouze část odpovídající ceně Cervarixu.

Pokud vám, vaší dceři nebo i synovi byla tato vakcína nabídnuta a vy nevíte, zda touto vakcínou očkovat či ne, seznamte se s tím, jaká jsou rizika tohoto očkování, jak často dochází k vedlejším účinkům a nakolik je tato vakcína vůbec účinná. Pokud se obáváte nádorových onemocnění, které viry HPV mohou vyvolat, informujte se o tom, jakými jinými způsoby je možné jim předcházet.

Mějte na paměti, že ke každému očkování, ať je nařizovano jako povinné nebo ne, uděluje zákonný zástupce svobodný a informovaný souhlas. Vždy si před očkováním přečtěte příbalový leták (SPC) k očkované vakcíně, abyste měli alespoň základní ponětí o tom, jaké látky budou do vašeho těla nebo vašeho dítěte vakcínou aplikovány a jaké nežádoucí účinky se dle výrobce mohou vyskytnout.

SPC k očkovaným vakcínám proti HPV naleznete zde: Cervarix, Silgard, Gardasil 9.

Očkování proti rakovině děložního čípku nenahrazuje pravidelné gynekologické prohlídky

! V SPC ke všem třem vakcínám proti lidským papilomavirům naleznete upozornění, že je kriticky důležité i přes očkování nadále pravidelně docházet na preventivní gynekologické prohlídky, protože toto očkování:

 • nemusí zaručit 100% ochranu proti očkovaným typům HPV,
 • nezaručuje ochranu proti již probíhající infekci lidskými papilomaviry,
 • nedokáže prekancerózní stavy ani karcinom léčit,
 • lézi a rakovinu děložního čípku a související choroby může způsobit i jiný typ HPV nebo také něco úplně jiného,
 • údaje o délce ochrany po očkování nejsou známy.

Z průzkumu protilátek proti lidským papilomavirům v ČR vyšlo najevo, že ve věkové skupině dětí 11 – 14 let je již 10 % nakaženo onkogenními typy HPV a ve věkové skupině 15 – 20 let je nakaženo již 30 %. U již nakažené části populace nemá toto očkování žádný význam. Proto je u nás očkování doporučováno mezi 13.

– 14. rokem, kdy ještě většina dětí s viry HPV nepřišla do styku.

Přesto však je v této skupině již 10% dětí infikováno onkogenními lidskými papilomaviry a podle studie výrobce vakcíny Gardasil se ukázalo, že v případě očkování již nakažených jedinců může u některých z nich dojít k rychlejšímu rozvoji prekancerózních stavů (více v newsletteru Všeobecné přeceňování přínosu očkování proti HPV). Studie z českého prostředí poukázala na stejný problém: “Předběžné výsledky ze sledování pacientek v naší studii, infikovaných vakcinálními typy v době očkování, ukazují jednoznačně zvýšené riziko vzniku či progrese onemocnění u těchto žen.”

Poznámka: Po narození se tělo dítěte začíná okamžitě osidlovat, především střevo, sliznice, kůže, a vytváří se tzv. mikroflóra, mikrobiom. Mikrobiom tvoří především baktérie, ale i další organismy jako viry, houby, kvasinky, paraziti, prvoci, roztoči, které ještě zdaleka nejsou dostatečně prozkoumáni, narozdíl od patogenních nebo benefičních (probiotických) baktérií. Lidský mikrobiom představuje desetinásobek buněk oproti buňkám našeho vlastního těla. V tomto mikrobiomu se nacházejí obrovská množství druhů a typů mikroorganismů, včetně těch patogenních, které mohou způsobovat infekce nebo nádory. Kritickou roli z hlediska zdraví hraje vyvážený mikrobiom a dobře fungující imunitní systém. Více se dozvíte např. v článku Lidský mikrobiom: Skrytá džungle v našem těle.

Selhání vakcín proti HPV

Ve zpravodaji Nežádoucí účinky léčiv 1/2014 zaznamenává Státní ústav pro kontrolu léčiv případ podezření na selhání vakcíny proti HPV.

Žena nebyla informována, že očkování proti lidským papilomavirům jí nemusí zaručit ochranu, navíc byla očkována již v dospělosti a pravděpodobnost předchozí infekce viry HPV tak u ní byla mnohem vyšší, než u mladých dívek.

Na gynekologickou prohlídku se dostavila až po několika letech a testy ukázaly pozitivní nález HPV:

Cervarix - Vše o zdraví

Selhání vakcín proti HPV se často objevuje v rámci hlášených nežádoucích účinků vakcín. Hlášení na podezření ze selhání vakcinace se objevují v těchto zpravodajích SÚKL: 2/2016 10 případů, 2/2014 4 případy, 2/2013 6 případů, 3/2010 1 případ.

Ve zpravodaji 1/2008 v článku o očkování proti HPV autoři důrazně upozorňují, aby ženy dbaly na pravidelné gynekologické prohlídky i v případě, jsou-li očkovány proti HPV. V té době byly vakcíny velmi krátce na trhu a vzhledem k velmi krátké době předregistračního testování jak Cervarixu, tak Gardasilu, nebyly údaje o účinnosti známé.

Autoři upozorňují, že se rodiče dívek ani ženy samotné nemají nechávat strhnout reklamou a přistupovat k očkování racionálně.

Na pochybnou účinnost vakcín proti HPV dlouhodobě upozorňuje prof. Anna Strunecká ve svých knihách i článcích. Účinnost těchto vakcín v prevenci karcinomu děložního hrdla totiž nebyla nikdy prokázána.

Více se dozvíte v jejích článcích uvedených na konci tohoto článku i v knihách Doba jedová a Varovné signály očkování.

O neúčinnosti pojednávají i výše uvedené newslettery Společnosti pacientů s následky po očkování.

Nejspolehlivější ochranou proti rakovině děložního čípku tak zůstávají nehledě na očkování pravidelné gynekologické prohlídky a udržování silného imunitního systému a celkového zdraví.

Zajímavé:  Luštěniny Vliv Na Zdraví?

1 z 500 očkovaných dívek trpí závážnými nežádoucími účinky, Cochrane podává stížnost

Bezpečnost vakcín proti rakovině děložního čípku není dostatečně prozkoumána a její přehodnocení, které provedla Evropská léková agentura (EMA), je zcela nedostatečné, tvrdí Skandinávské středisko celosvětově uznávané organizace Cochrane. V říjnu roku 2016 podal skandinávský Cochrane stížnost Evropskému veřejnému ochránci práv, ve které obviňuje Evropskou lékovou agenturu ze selhání při posuzování bezpečnosti vakcín proti HPV. Hlavní připomínky shrnuje v 19 bodech.

EMA obdržela žádost o přehodnocení bezpečnosti vakcín proti lidským papilomavirům v souvislosti s výskytem závažných chronických poruch u očkovaných dívek od dánského Ministerstva zdravotnictví.

Poté, co se v dánských médiích začaly objevovat zprávy o vážných zdravotních problémech dívek v krátké časové souvislosti po očkování vakcínou proti HPV a po odvysílání televizního dokumentárního filmu Očkované dívky zahájily dánské úřady celostátní vyšetřování dívek, které po očkování začaly trpět příznaky jako je extrémní únava, závratě, bolesti, silné bolesti hlavy, kognitivní poruchy, poruchy trávení apod. Soubor příznaků ukazoval na závažná onemocnění na podkladě autoimunity jako je CRPS (komplexní regionální bolestivý syndrom), POTS (syndrom posturální ortostatické tachykardie), CFS (chronický únavový syndrom). Vedoucí lékař pěti zdravotních center, které zahájily vyšetřování těchto dívek na jaře roku 2015, se vyjádřil, že závažnými nežádoucími účinky po vakcíně Gardasil trpí 1 z 500 očkovaných dívek, což představuje mnohem vyšší míru vážných nežádoucích reakcí, než se očekávalo.

Ve svém přehodnocení bezpečnosti vakcín proti HPV v souvislosti s podezřením na syndromy POTS a CRPS EMA nevybíravě zkritizovala studie dánské specialistky na ortostatickou intoleranci a dysautonomie Louise Brinth, která vystupuje i v dánském dokumentu.

Brinth popsala v sérii kazuistik (1, 2) několik desítek případů dívek se symptomy z kategorie syndromů POTS, CRPS a CFS, u nichž se příznaky objevily do dvou měsíců po očkování vakcínou proti HPV. Podobné případy byly popsány i jinými vědci (3, 4). Dánská expertka se vůči nespravedlivé kritice ohradila.

Přehodnocení bezpečnosti úřadem EMA však nebylo uspokojivé z mnoha dalších důvodů (pro přečtení odkazu registrace zdarma) a věci se ujalo skandinávské středisko organizace Cochran, které poslalo Evropské lékové agentuře stížnost s tím, že její přehodnocení je zcela nedostatečné.

EMA nařčení odmítla a celá záležitost vyústila až v podání stížnosti na EMA k Evropskému ombudsmanovi.

 • Jak celá situace v Dánsku probíhala si můžete přečíst v článku Gardasilový požár v Dánsku.
 • Z výše uvedeného článku o Gardasilovém požáru váženému čtenáři citujeme výrok dánské političky, protože v kontextu naší zkorumpované politiky musí znít až neuvěřitelně:

Máme možná až 5.000 mladých žen, které náhle vážně onemocněly, proto jedinou reakcí musí být pozastavení používání této vakcíny.

Já jsem byla první, kdo řekl „ano“ této vakcíně, ale nyní budu také první, kdo bude požadovat její zákaz, protože my politici musíme nést odpovědnost za to, že jsme ji povolili.

Navíc v situaci, kdy nemáme žádnou léčbu, kterou bychom mohli nabídnout těm nejvíce nemocným.

Ke stažení vakcíny Gardasil z dánského trhu skutečně došlo, nicméně tato vakcína byla nahrazena údajně bezpečnější vakcínou Cervarix. V souvislosti s tímto skandálem v Dánsku ochota rodičů nechat očkovat své dcery těmito vakcínami významně klesla.

Nežádoucí reakce na vakcíny proti HPV jsou si podobné

V článku Vážné nežádoucí reakce po očkování proti HPV: kritický přehled randomizovaných studií a postmarketingových kazuistik (Serious adverse events after HPV vaccination: a critical review of randomized trials and post-marketing case series) autoři uvádějí, že vyšší míru závažných nežádoucích účinků ukázalo již předlicenční testování vakcín proti HPV. Tyto reakce však výrobci vyhodnotili jako nesouvisející s očkováním. Ve většině testování vakcín před jejich uvedení na trh není použito opravdové placebo (pro kontrolní skupinu se používá buď jiná vakcína nebo vakcína bez antigenů, v tom případě kontrolní skupina dostane hliníkový adjuvant, jehož bezpečnost nebyla nikdy dostatečně testována – více se dozvíte v přednášce s českými titulky Hliník je toxický vůči všemu živému). Z předlicenčního testování, z postmarketingových případových studií i z hlášení do celosvětové databáze nežádoucích účinků léčiv VigiBase se ukazuje, že vážné nežádoucí reakce po vakcinaci proti HPV vykazují podobné soubory příznaků.

Žaloby o odškodnění za následy očkování vakcínami proti HPV

V létě roku 2016 podalo 63 japonských žen a dívek žalobu o odškodnění na japonské Ministerstvo zdravotnictví a na výrobce vakcín Cervarix (GSK) a Gardasil (Merck).

Japonská vláda zařadila očkování vakcínami proti HPV do celoplošného programu imunizace na jaře roku 2013, ale poté, co se krátce na to začaly v médiích objevovat případy vážného poškození zdraví po tomto očkování, doporučení po několika měsících stáhla.

Kritické zhodnocení zkušenosti s očkováním vakcínami proti HPV shrnuje článek Lessons learnt in Japan from adverse reactions to the HPV vaccine: a medical ethics perspective.

V srpnu 2017 podalo 700 kolumbijských žen a dívek hromadnou žalobu o odškodnění za následky očkování proti HPV na kolumbijksou vládu a výrobce vakcíny Gardasil (Merck).

Ve stejnou dobu vydal v souvislosti s očkováním proti HPV kolumbijský Ústavní soud verdikt, že nařizovat povinnost očkování je protiústavní, protože porušuje lidská práva.

Kolumbijská vláda totiž v roce 2013 uzákonila povinné očkování proti HPV pro všechny mladé dívky ve věku 9 – 17 let. Prošetřit epidemii poškození zdraví u dívek očkovaných vakcínou proti HPV nakonec v zemi nařídil sám kolumbijský Ústavní soud.

Prevence a přírodní léčba prekancerózních stavů způsobených HPV

V různých studiích se ukázalo, že látky a antioxidanty jako jsou kyselina listová, beta karoten, vitamín E, vitamín C, Indole-3-carbinol (obsažený v zelí, brokolici, kapustě) mohou souviset s rozvojem prekanceróz.

Ženy s nedostatkem těchto vitaminů a látek měly častěji nález prekancerózních změn a ženy, jimž byly tyto látky podávány, vykazovaly významně častěji ústup lézí oproti placebu.

Více o tom v sekci článku Supplements helpful for Cervical Dysplasia. 

Kde hledat další informace o očkování proti HPV

Rizikům očkování proti lidským papilomavirům se dlouhodobě věnuje prof. Anna Strunecká:

články:

 • Vakcíny proti lidským papilomavirům (HPV): V čem je problém? Přečíst >>>
 • Jsou vakcíny proti “rakovině děložního čípku” účinné a bezpečné? Nejnovější publikace o HPV vakcínách Přečíst >>>
 • Nežádoucí účinky vakcíny proti rakovině děložního čípku jsou vážné Přečíst >>>  (rozhovor s prof. Annou Struneckou)
Zajímavé:  Volně Dostupné Léky Na Astma?

video:

Kritický rozbor otázek kolem očkování proti HPV naleznete v článcích MUDr. Jana Vavrečky:

 • Očkování proti rakovině děložního čípku je silně prosazované a velmi sporné (1. díl) Přečíst >>>
 • Očkování proti rakovině děložního čípku (2. díl): malá „Sofiina volba“ Přečíst >>>
 • Vakcinace proti HPV je očkování proti hlouposti (3. díl) Přečíst >>>
 • Bezpečnost HPV vakcín v praxi Přečíst >>>

Očkování proti lidským papilomavirům může být příčinou i předčasné menopauzy:

 • Neplodnost jako následek očkování proti rakovině děložního čípku (HPV) Přečíst >>>

Na rakovinu děložního čípku umírají ženy, které nechodí na preventivní gynekologické prohlídky:

Mohlo by vás zajímat

Očkování proti HPV

 • očkování proti rakovině děložního čípku (vakcína CERVARIX, GARDASIL nebo GARDASIL9),
 • očkování proti genitálním bradavicím (vakcína GARDASIL nebo GARDASIL9).

doporučujeme k nahlédnutí 1doporučujeme k nahlédnutí 2

Příspěvek do 4 000 Kč po ukončení očkovacího cyklu lze uplatnit u RBP jen 1x na:

 • úhradu preventivního očkování proti lidskému papilomaviru vakcínou CERVARIX, GARDASIL nebo GARDASIL9,
 • dívkám a ženám od 12 do 30 let (prevence rakoviny děložního čípku, genitálních bradavic a análních karcinomů),
 • chlapcům od 12 do 18 let  (prevence genitálních bradavic a análních karcinomů).

Očkovací schéma

OČKOVACÍ LÁTKA DVĚ LÁTKY TŘI LÁTKY
Cervarix 9 až 14 let – (0, 5-13 měsíců) od 15 let – (0, 1, 6 měsíců)
Gardasil 9 až 13 let – (0, 6 měsíců) od 14 let – (0, 2, 6 měsíců)
Gardasil9 9 až 14 let –  (0, 5-13 měsíců) od 15 let – (0, 2, 6 měsíců)

Doporučujeme očkování konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo s lékařem nejbližšího očkovacího centra.

O příspěvek na toto očkování mohou pojištěnci požádat RBP teprve po aplikaci všech dávek očkovacího schématu, a to do dvou měsíců po jejím provedení po předložení příslušných dokladů (originály dokladů o zakoupení a doklad o naočkování…

Hrazené očkování 13letých

 • V souladu s platným zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, hradí RBP nepovinné očkování proti rakovině děložního čípku všem dívkám, které v příslušném kalendářním roce dovrší 13 let, nebudou starší než 14 let a jejichž rodiče se pro očkování rozhodnou. Tato věková hranice byla zákonem zvolena z důvodu nejvyšší účinnosti očkovací látky před zahájením pohlavního života. V uvedeném věku musí být dívky naočkovány alespoň první dávkou.
 • Od 01.01.2018 hradí RBP, v souladu se změnou platného zákona o veřejném zdravotním pojištění, za zcela shodných podmínek i nepovinné očkování proti genitálním bradavicím všem chlapcům, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 13 let, nebudou starší 14 let a jejich rodiče jej budou požadovat.

Uvedená úhrada se týká všech typů schválených očkovacích látek pro očkování 13letých dívek a chlapců a je ve výši 1 766 Kč:

 • Očkovací látka Cervarixdoplatek je 0 Kč
 • Očkovací látka Gardasil9obvyklý doplatek na jedné dávce1 700 – 2 000 Kč  (nejedná se o maximální možný doplatek)
 • Očkovací látka Gardasil  obvyklý doplatek na jedné dávce  0 – 50 Kč(nejedná se o maximální možný   doplatek)

Rakovina děložního čípku

Je druhé nejčastější nádorové onemocnění žen v Česku. Ročně postihne přes tisícovku žen, z nichž každá třetí zákeřnému onemocnění podlehne. Některé zbytečně, protože podceňovaly preventivní prohlídky. Jejich absolvováním je možné rozpoznat včas nejen rakovinu samotnou, ale i změny, ke kterým před vypuknutím nemoci na děložním čípku dochází.

Karcinom děložního čípku vzniká z infekce vysokorizikovými typy lidských papilomavirů. Druhou možností, jak rakovině děložního čípku předejít, je očkování proti papilomavirům. Očkování pomůže tělu vypořádat se s papilomaviry jednou provždy. Je nejúčinnější u dívek ještě před započetím sexuálního života.

Proti onemocněním způsobených HPV infekci  se očkuje vakcínami CERVARIX, GARDASIL9 nebo SILGARD.

Genitální bradavice

Je to nakažlivé a velmi nepříjemné onemocnění, život však neohrozí. U jedinců obou pohlaví může papilomavirus způsobit toto onemocnění kromě pohlavního ústrojí i v oblasti hlavy a krku. Očkováním jedinců obou pohlaví se zamezí šíření viru v populaci.Proti genitálním bradavicím se očkuje vakcínami GARDASIL nebo GARDASIL9.

Důležitá informace

 • U pojištěnců mimo věkové rozpětí bonusového programu lze očkování proti HPV uhradit příspěvkem z balíčku preventivního programu, podbalíčku očkování, a to do výše 1 000 Kč.
 • U tohoto očkování platí podmínka naočkování všech tří dávek a možnosti jeho uplatnění jen jednou za dobu pojištění u RBP.

PŘÍBĚH: Očkování proti rakovině děložního čípku

Je to společenství rodičů, kteří se snaží o větší informovanost v oblasti očkování. Je to potřeba jako sůl, protože informace od lékařů o potřebnosti, účinnosti a vedlejších účincích vakcín se prostě nedozvíte.

Než si přečtete dost děsivý příběh, přečtěte si názor osvícené lékařky MUDr. Lázničkové, která očkování proti rakovině děložního čípku označuje za pokus na lidech:

Očkování proti rakovině děložního čípku

A nebo další článek na toto téma, pokud stále nevěříte o nebezpečí této vakcíny:

Hlavní vývojář vakcín proti HPV varuje: ,,Jde o obrovský, smrtelný podvod!”

A zde příběh:

Chtěli bychom se podělit o zkušenost, kterou máme s očkováním proti lidskému papilomaviru (HPV), označovaného též jako očkování proti rakovině děložního čípku vakcínou, Cervarix.

Chtěli bychom, aby co nejvíce rodičů a dívek zvážilo všechna pozitiva a negativa tohoto očkování. My jsme bohužel viděli pouze „pozitiva“.

O nežádoucí účinky spojené s tímto očkováním jsem se jako matka 13leté Elišky nezajímala. To byla ovšem velká chyba.

Vše začalo v srpnu 2016, kdy jsme se vrátili z dovolené a Elišku bolel a otekl jí prostředníček na ruce. Byla vyšetřena v nemocnici, kde dostala dláhu a mast proti bolesti s tím, že pokud se situace nezlepší, máme navštívit dětskou lékařku. Bolest se nezlepšovala, a tak jsme šli k dětské lékařce. Čekala nás zároveň 13letá prohlídka. 

Ten den jí byla aplikována i očkovací látka Cervarix a zároveň nás lékařka odeslala na ortopedické vyšetření. Na ortopedii bylo zjištěno, že prst je v pořádku a že má dětská lékařka provést odběr krve na přítomnost borelií.

Borelie byly pozitivní a Eli byla okamžitě odeslána na infekční oddělení, kde jí byl naordinován Zinat po dobu 3 týdnů. Byla propuštěna do domácí péče s upozorněním, že pokud by se stav zhoršil, máme okamžitě přijet do nemocnice.

 

Asi po týdnu užívání léku se objevily otoky všech malých kloubů na rukou, velká bolest zad, kloubů – ramenních, kolenních, malých kloubů na nohách. Velká únava, velmi nízký krevní tlak, motání hlavy, velké bolesti a pláč v noci, kdy nevíte co dál. Následovala návštěva infekčního oddělení a byl nasazen Ibalgin 200 s tím, že tato reakce na léčbu ATB je nestandartní.  

Po 14denní léčbě mohla Eli, na doporučení lékařky, nastoupit do školy. Eli skutečně do školy nastoupila s ranní dávkou Zinatu a Ibalginu 200. Třetí den, kdy byla ve škole, nám zkolabovala.

Byla tak slabá, že ji manžel musel odnést. Opět návštěva nemocnice, tentokrát s hospitalizací.

Zajímavé:  Jaké Jsou Příznaky Slepého Střeva?

Výsledek 5denní hospitalizace – Ibalgin 400 2 x denně (standardní protirevmatická léčebná dávka) + objednání na revmatologické vyšetření. 

Po vyšetření na revmatologii v okresní nemocnici jsme byli okamžitě odesláni na revmatologii do fakultní dětské nemocnice. Lékař na revmatologii v dětské nemocnici po jednom vyšetření naznal, že se jedná o fibromyalgii a naordinoval léky proti bolesti – Movalis. 

U každého vyšetření jsem uváděla, že byla očkovaná Cervarixem. Nikdo z lékařů nepřipustil, že by to mohlo mít nějakou souvislost. Dále Eli absolvovala odběry krve, moče, RTG vyšetření, ultrazvuk, scintigrafii – vše v pořádku. 

Ale v pořádku to nebylo. Nebyla schopna téměř žádné činnosti, jenom ležela nebo spala. Bolesti byly stále stejné, léky nezabíraly. Naši aktivní veselou dcerku jsme nepoznávali a byli jsme s manželem velmi nešťastní. 

Začátkem ledna Eliška opět ve škole zkolabovala, manžel ji znovu musel odnést na rukou, dětská lékařka nás zase odeslala do nemocnice. S manželem jsme se dohodli, že ji do nemocnice neodvezeme a necháme si ji doma. Po týdnu se celá situace zopakovala.

Tentokrát jsme Eli vezli přímo do dětské fakultní nemocnice. Po návratu z nemocnice zůstala Eli nejdříve ze školy doma, pouze si chodila do školy pro úkoly. Učili jsme se spolu doma. Poté chodila do školy na dva dny v týdnu. Od poloviny března začala znovu chodit do školy.

Mezi tím absolvovala rehabilitace.

V této době jsme s manželem na internetu shlédli dánský dokument  „Očkované dívky“. Pochopila jsem, že klasická medicína nám už nemá co nabídnout, že musím hledat někde jinde. Podařilo se mně sehnat kontakt na paní doktorku, která nás okamžitě přijala a začala s homeopatickou léčbou. Po zhruba půl roce se Eli pomalu zapojuje do aktivního života, je jí lépe.

Doufáme, že máme vše úspěšně za sebou.

M. Š. 

Prosím, nevěřte, že vás zachrání od čehokoliv očkování!

Nevěřte, že jste nemocní díky čemukoliv venku!

Nemoci totiž nejsou zvenku, ale zevnitř

s láskou vaše Empatia

Očkování proti HPV infekci – proč zvolit vakcínu Cervarix

Tento typ nádoru je dlouho bezpříznakový. Ve chvíli, kdy začne onemocnění ženě činit potíže, nejčastěji krvácení, jde už často o rozvinuté stadium nemoci – karcinom. Výskyt rakoviny děložního čípku se během posledních let příliš nesnížil, i přes zavedení hrazeného skríningového programu.

Cílem skríningového programu je odhalení předrakovinných poškození děložního čípku. Některým nálezům na děložním čípku může být přisouzena zkratka CIN (tzv. cervikální intraepiteliální neoplazie).

Přednádorové stavy pak dělíme na 3 stupně, dle hloubky zasažení sliznice. Z nejtěžšího stupně CIN 3 během několika let může vzniknout rakovina děložního čípku. Předrakovinná poškození děložního čípku mohou být řešitelná chirurgicky tzv.

konizacemi a zpravidla pacientku vyléčí. V České republice se provádí přibližně 12 000 konizací ročně.

Rozvoj přednádorových stavů i onkologického onemocnění děložního čípku je úzce spjat s infekcí lidským papilomavirem (HPV). Pravděpodobně většina sexuálně aktivních žen je během života infikována tímto virem, záleží však na imunitní reakci, zda infekci zlikviduje.

HPV virů je mnoho typů, jsou odlišeny číslovkou. Vzhledem ke schopnosti vyvolat zhoubné nádorové onemocnění lze HPV rozdělit na skupinu vysoce rizikových (např.

HPV 16 nebo HPV 18, které způsobují až 70% rakoviny děložního čípku) a nízce rizikových, způsobujících nezhoubná onemocnění.

Cílem očkování vakcínou Cervarix je ochrana žen a dívek ve věku od 9 let před onemocněními způsobenými infekcí některými vysoce rizikovými HPV typy. Mezi tato onemocnění patří předrakovinné poškození ženských pohlavních orgánů a rakovina děložního čípku.

Cervarix je vakcína proti lidskému papilomaviru (HPV) typu 16 a 18.

HPV 16 a 18 jsou vysoce rizikové typy, zodpovědné za přibližně 70 % případů rakoviny děložního čípku a 70 % přednádorových poškození zevních pohlavních orgánů a pochvy. Díky tzv.

zkřížené účinnosti však Cervarix pomáhá chránit i proti dalším příbuzným, vysoce rizikovým HPV typům. Efekt zkřížené účinnosti vakcíny Cervarix byl prokázán u typů HPV 31, 33 a 45.  

Po očkování vytvoří imunitní systém (přirozený obranný systém organismu) protilátky proti HPV tak, aby případnou novou infekci HPV včas zlikvidoval. Proto je obzvlášť důležité zahájit očkování včas, tj.

u dívek, které se s tímto virem dosud nesetkaly.

  Po očkování vakcínou Cervarix jsou hladiny protilátek u obou typů HPV 16 a HPV 18 stále nejméně 10-krát vyšší než je pozovoráno u žen, u kterých došlo k zotavení po přirozené HPV infekci (délka klinického sledování je zatím 9,4 let).

Dívkám, které se s HPV viry ještě nesetkaly, může vakcína Cervarix nabídnout ochranu 93 % před vznikem těžkých přednádorových poškození děložního čípku (CIN 3), která neléčená, mohou vést k rakovině děložního čípku. U těchto dívek byl v klinických studiích také deklarován pokles chirurgických zákroků (konizací) na čípku o 70 %.

Očkování vakcínou Cervarix je obecně dobře snášeno. Nejčastější nežádoucí účinky po očkování mohou být např. lokální reakce v místě vpichu (zarudnutí, otok, bolestivost), bolest svalů, bolest hlavy, únava. Ve výjimečných případech se mohou vyskytnout infekce horních cest dýchacích nebo závratě. Očkuje se ve 3 dávkách, přeočkování probíhá po 1 a 6 měsících po první dávce.

Od 1. 4. 2012 je očkování vakcínou Cervarix hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění dívkám, pokud bylo zahájeno od dovršení 13 do dovršení 14 roku věku.*

Podobně jako je tomu u všech vakcín, ani Cervarix nemusí úplně chránit všechny očkované jedince. Cervarix nemá efekt na již aktivní HPV infekci nebo klinicky přítomné onemocnění. Pravidelné preventivní vyšetření děložního čípku (tzv. skríning) zůstává proto velmi důležité. Vakcínu Cervarix si mohou dívky a ženy vyžádat u svého gynekologa, mladé dívky pak u svého dětského lékaře.

Vakcína Cervarix je vázaná na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění s výjimkou úhrady pro 13leté dívky. Před předepsáním léku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou také na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: [email protected]; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na [email protected]. O vhodnosti očkování se poraďte se svým lékařem či dětským lékařem Vaší dcery.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector