Ct mozku – vše o zdraví

Ct mozku - Vše o zdraví Ct mozku - Vše o zdraví80 miliard nervových buněk, praví nejnovější vědecké zdroje. A stejný počet buněk strážných, pomocných a hlídacích. To vše v objemu pouhých 1200–1500 ml. Při teplotě 37,6 stupně Celsia. Mluvím o lidském mozku. Nejsložitějším jevu ve známém vesmíru. Vzniká během pouhých 280 dnů, ze 2 zárodečných buněk. A celý život se bouřlivě vyvíjí. Staví, přestavuje, dostavuje. Nejbouřlivěji v prvním roce po narození a pak v průběhu dospívání. Otázka zní: Kdy začíná lidský mozek stárnout? Jak jeho stárnutí probíhá? Je také rovnoměrné? Nebo běží ve skocích?

Existují nesmrtelné pověry. První z nich vysvětluje stárnutí ubýváním nervových buněk v mozku. Zřejmě pochází z konce 19. stol. Americký biolog Hodge pochytal včely ráno, označil je a pak si je chytil znova večer.

Změřil jim jádra nervových buněk v mozku. Těch je tam asi milión. A došel k závěru, že celodenní únava je zmenšuje. Pak pochytal včely mladé a staré. A zjistil, že stárnutí má zmenšit počet nervových buněk ve včelím mozku asi 3×.

A pověra byla na světě! Udržuje se zuby nehty!

Ct mozku - Vše o zdraví Ct mozku - Vše o zdravíV současnosti celkem bezpečně víme, že nervové buňky v průběhu stárnutí ubývají v lidském mozku poměrně málo. A to asi o 10–15 %, zejména v čelních a spánkových lalocích. Nad to, ubývají jen ty velké nervové buňky. Stejně bezpečně víme, že pod vlivem zevních a vnitřních podnětů mozek prodlužuje výběžky svých nervových buněk, košatí je a buduje nové a nové synapse. To je podklad učení a adaptace.

Vývoj a stárnutí mozku mají svou velmi složitou dynamiku. Na svět přicházíme s větším počtem nervových buněk a synapsí, než je nutné. Ale tlak zevního prostředí tento systém doslova vysoustruhuje. A soustruhování jsou schopné soudobé funkční metody rozlišit.

Takže rozliší změny dětského mozku, který se např. naučí číst a psát nebo si podstatně rozšíří slovní zásobu. Skutečnou revoluci do poznávání lidského mozku vnesly zobrazovací metody, zvláště ty funkční. Za jedinou generaci jsme se dozvěděli o lidském mozku víc, než za celé dějiny jeho poznávání.

Ač je mu úctyhodných 4000 roků.

Ct mozku - Vše o zdraví Ct mozku - Vše o zdravíJak jsou tyhle metody dokonalé, tak mají svá omezení. Jejich výsledky připomínají sledování velkoměsta z družice. Ta dokáže rozlišit všechno možné. Ulice, domy, auta. Ale co se děje v jednotlivých bytech, tak, aby to bylo srozumitelné, to nedokáží ani ty nejdokonalejší metody. Ohromnou výhodou těchto metod je možnost sledovat velké lidské skupiny. To se dá dělat dvojím způsobem. Můžete sledovat a porovnávat osmdesátníky se čtyřicátníky. Pak je stárnutí chátráním. Anebo můžete dělat daleko náročnější studii, které se říká longitudinální. Je také dražší. Sledujete čtyřicátníky. Pak je sledujete, když jim je 50, 60, 70. Tyhle studie dokazují, že fyziologické stárnutí je něco naprosto jiného, než chátrání. Je to normální proces! Kromě toho je možné sledovat výsledky mnoha studií dohromady. Tomu se říká metaanalýza. A je to druh statistického umění. Takže, v průběhu stárnutí se objem celé mozkové kůry zmenšuje. V mládí je to asi o 0,1 % ročně. Po 50 asi o 0,3 % ročně. Nejvíc se zmenšuje kůra čelních mozkových laloků. Jejich nejpřednějších částí. Je to o 1–1,5 % ročně.

Ct mozku - Vše o zdraví Ct mozku - Vše o zdravíTo je důležité. Protože na tuhle oblast mozku je vázáno vše, čemu se prostým jazykem říká myšlení. Je to zejména tvorba plánů a analogií. Schopnost vykonávat větší počet činností současně. Schopnost respektovat sociální pravidla. Schopnost dobře a správně se morálně rozhodovat. Kromě toho je zde vázána zejména krátkodobá, neboli pracovní paměť. To je ona vědomá paměť, která udržuje informace asi tak po dobu 1 minuty. Je to on-line systém, který je podkladem všech dalších vědomých činností mozku. Jakmile je narušena, je narušené všechno ostatní. U starších lidí si můžete všimnout jejího narušení, když zazmatkují např. ve frontě v samoobsluze, jakmile se dostanou do psychologického tlaku.

O něco méně se zmenšuje kůra temenních a spánkových laloků. Tyhle oblasti jsou důležité pro tvorbu dlouhodobé paměti. Jak pro ukládání, tak pro jejich vyvolávání. Jedna z částí vnitřní spánkové mozkové kůry se jmenuje hippocampus. Starým anatomům totiž připomínala mořského koníčka. Tahle část se zmenšuje v průběhu stárnutí poměrně rychle.

Sledovat zmenšování je důležité. Umožňuje to rozlišit minimální kognitivní poruchu od fyziologického stárnutí. Minimální kognitivní poruchu charakterizuje ono typické, že si lidé dobře pamatují, co bylo před 50 lety, ale co měli k obědu si, nepamatují. Přibližně ½ lidí s minimální kognitivní poruchou je stižena vývojem Alzheimerovy nemoci.

Má-li být léčení účinné, musí začít právě v tomto okamžiku.

Ct mozku - Vše o zdraví Ct mozku - Vše o zdravíZobrazovací metody umožňují i sledování změn bílé hmoty. To jsou systémy nervových vláken, které propojují mozek na krátké a dlouhé vzdálenosti. Úbytek je největší po 60, v oblasti čelních laloků. Funkční zobrazovací metody dovolují i sledovat látkovou výměnu a prokrvení mozku. Palivem pro mozek je krevní cukr, glukóza. Mozek ho umí využít jen tehdy, má-li kyslík. A ten dopraví krev. Vzestup spotřeby glukózy a kyslíku znamená zvýšenou námahu, její pokles sníženou námahu. Anebo úbytek mozkové hmoty.

Žena, o jejímž úspěšném stárnutí vám zkusím vyprávět, se jmenovala Barbora a narodila se r. 1864 v kraji, jehož lidem se, suď Bůh proč, dodnes říká modropupkáči. Měla štěstí. První dítě jí přišlo na svět, když jí bylo po 16. roce. To se těsně předtím vdala, ale měla hodného muže, byť staršího. Byl to řezník, měl hospodu a kousek pole. A měla ještě druhé štěstí.

Přišla na svět chytrá a vychodila školu. Hospodařila, na svět přišly další děti. Pak se rodina přestěhovala do malého městečka, nad ním byl zámek a v zámku žil pan baron. Ten usoudil, že potřebuje poštu a poštmistra. Poštmistrem se nestal nikdo jiný, než Barborčin manžel. Poté, co složil přísné c. a k. zkoušky. Jak byla Barborka chytrá, zvládla nejen děti, domácnost, ale i tu poštu.

Rodinu navštívilo neštěstí. Nejmilovanější dceruška Majdalenka spadla do hrnce s vařící vodou, když paní poštmistrová prala, a umřela. Paní poštmistrová musela před soud. Ten ji přísně napomenul a uložil jí podmíněný trest. Chtěla jsem taky umřít, řekla Barborka. Ale nešlo to. Bylo tam 7 dětí a ta pošta. Poslední 2 chlapci byli dvojčata.

Přišlo Československo, jedno z dvojčat se stalo profesionálním diplomatem a druhé důstojníkem československé armády. Zpravodajcem. Přiblížila se 2. světová válka. Diplomat zmizel ve světě. A důstojník v koncentračním táboře. Gestapo ho zatklo hned 15. 3. 1939. Často jsem se modlila, vzpomínala Barborka. Ale jestli jim to pomohlo, nevím. Obě dvojčata tragédii 2. světové války přežila.

Barborku jsem vídal, jak sedí, čte, čte a čte. V neděli chodila do kostela, ne proto, že by byla moc nábožná, ale slušelo se to a byla si tam popovídat. A také seděla na lavičce a dívala se na mraky, jak jdou. A na větve stromů, jak se houpou ve větru. A na květiny. Věděl jsem, že ví něco, o čem já nemám ponětí. Umírala, když jí bylo skoro 90. A že umře, věděla.

Mám ti zavolat faráře? Zeptala se jí dcera. Ne, řekla Barborka. Já jsem přece nehřešila.

Nervové buňky si vyměňují informace v místech vzájemných kontaktů. Neboli synapsí. Užívají k tomu několik desítek nervových přenašečů a modulátorů. Jedním z nich je chemicky jednoduchý dopamin. Uvolňuje se ze zakončení jedné nervové buňky, přejde synaptickou štěrbinu, váže se na zakončení druhé. Dopamin je signální látka blaha a slasti.

Aktivita dopaminového systému v průběhu stárnutí klesá. Lidé pak mají pocit, že už nic nemá takovou barvu, chuť a vůni, jako tomu bylo, když byli mladí. V průběhu stárnutí klesá výkon zrakových korových oblastí. Ty jsou v zadních a spodních částech mozku. Dlouhou dobu to nevadí, protože činnost zvýší čelní mozková kůra. Teorie, která to vysvětluje, mluví o samonosném lešení.

Tím lešením má být právě zvýšená činnost tady vepředu.

Existuje ještě jeden kompenzační mechanismus. Některé funkce mozku jsou vázány víc nalevo, jiné napravo. V průběhu stárnutí se tenhle poměrně ostrý rozdíl zmenšuje. Pro stárnoucí mozek platí to samé, co pro stárnoucí svaly. Namáhejte to, namáhejte to, namáhejte to, nebo o to přijdete.

S tímhle vědomím a nějakým stupněm aktivity se vůbec nemusíme bát skutečnosti, že biologické stárnutí mozku začíná brzo po 30.

Při námaze a slušném zacházení, vydrží mozek dalších 40, 50, někdy i víc roků! Nejen, že vydrží! Rozvíjí se! A vypadá, jak ten strom košatý! Molekulární biologie a medicína jsou fascinující obory, které nestačí nikdo v celé hloubce a šířce sledovat. Natož molekulární biologii stárnutí.

A víte, co je jejich největší současný pravděpodobný přínos? Je to omezení kalorického příjmu stárnoucích lidí. Zlepšuje jim slovní paměť. Po pouhých 3 měsících. Ale Čechové, pozor! Je to pouhých 1 600 kcal za den! To je 7 000 kJ. A to je velmi, velmi smutné.

Prameny:

 • Bishop NA, Lu T, Yankner B. Neural mechanisms of ageing and cognitive decline. Nature 2010, 464, s. 529–535
 • Denis NA, Cabeza R. Neuroimaging of healthy cognitive aging. Handbook of Aging and Cognition.Psychology Press, 2008, s. 1–54
 • Park DC, Reuter-Lorenz, P. The adaptive brain: aging and neurocognitive scaffolding. Annu Rev Psychol 2009, 60, 21.1.–21.24
 • Salthouse TA. When does age-related cognitive decline begin? Neurobiology of Aging 2009, 30, s. 507–514
 • Witte AV, Fobker M, Gellner R et al. Caloric restriction improves memory in elderly humans. Proc Natl Acad Sci USA 2009; 106, s. 1255–1260

Přípravky pro normální činnost mozku

Ct mozku - Vše o zdraví

Omega Multivit obsahuje omega 3-NMK, tedy nenasycené mastné kyseliny, které je potřeba přijímat stravou.

Natural Medicaments Omega Multivit 90 tablet — Ct mozku - Vše o zdraví

Ženšen korejský přispívá k normální hladině glukózy v krvi. Podporuje fyzický výkon, pomáhá udržovat fyzické a…

Natural Medicaments Ženšen + vitamín E 60 kapslí — Ct mozku - Vše o zdraví

Brahmi Plus podporuje normální činnost mozku a paměti. Má vliv na koncentraci a zlepšení kognitivních schopností.

Nutrihouse Brahmi Plus 60 kapslí — Ct mozku - Vše o zdraví

Ginkgo 60 mg SR je přípravek vhodný při nedostatečném prokrvení mozku a končetin, pro normální mozkovou činnost….

Woykoff Ginkgo Comfort 60 mg SR 60 tbl. — Ct mozku - Vše o zdraví

Produkt Rybí olej 1000 mg obsahuje esenciální mastné kyseliny: kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina…

MedPharma Rybí olej 1000 mg – EPA + DHA 100 tob. + 7 tob. ZDARMA — Ct mozku - Vše o zdraví

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Produkt Ginkgo biloba 60 mg obsahuje extrakt z listů ginkgo biloby s obsahem standardní dávky 24 % flavonových…

MedPharma Ginkgo biloba 60 mg Forte 60 tbl. + 7 tbl. ZDARMA — Ct mozku - Vše o zdraví

Doplněk stravy Möller´s Omega 3 s citrónovou příchutí je rybí olej z norské přírody získávaný z jater tresek z…

Möller´s Möller´s rybí olej Omega 3 z tresčích jater s citronovou příchutí 250 ml — Ct mozku - Vše o zdraví

Alveo je harmonizační bylinné tonikum. Jedná se o směs 26 extraktů z rostlin pocházejících z různých částí naší…

Akuna Alveo 950 ml — Ct mozku - Vše o zdraví

Doplněk stravy Möller´s Omega 3 je rybí olej z norské přírody získávaný z jater tresek z chladných vod ostrovů Lofoty.

Möller´s Möller´s rybí olej Omega 3 z tresčích jater 250 ml — Ct mozku - Vše o zdraví

Produkt Omega 3 Rybí olej Forte obsahuje EPA a DHA – biologicky aktivní omega-3 nenasycené mastné kyseliny, které…

MedPharma Omega 3 Rybí olej Forte (EPA 315 mg + DHA 245 mg) 60 tob. + 7 tob. ZDARMA —

Kapsle jsou vyrobeny z Ženšenu bílého BIO 6letého, kdy dosahuje nejvyšší zralosti. Ženšen má příznivý účinek na náš…

Salvia Paradise Ženšen pravý 6letý – Ginseng BIO kapsle 60 ks, 120 ks

Ašvaganda (Vitánie) kapsle pro náší duševní rovnováhu, stres, vitalitu, reprodukční funkce, únavu, spánek. Bylina je…

Salvia Paradise Ašvaganda – Vitánie kapsle 60 ks, 120 ks

100% čisté Ginkgo tinktura s 0% alkoholu plné antioxidantů pro naší paměť, mozkové funkce, prokrvení, oči, sluch.

Salvia Paradise Ginkgo biloba – Jinan AF tinktura 50 ml, 30 ml

Produkt Omega-3 1000 mg obsahuje kvalitní rybí olej, získaný z hlubinných ryb, žijících v chladných mořích, který je…

Noventis Omega–3 1000 mg 30 kapslí —

Ženšen je rostlina východní medicíny proslulá účinky na udržení vitality, duševní i tělesné výkonnosti.

Doprava zdarma

Nef de Santé Ženšen 200 mg 60 tbl. —

Doplněk stravy BrainActive je komplexní mozkový stimulant, který obsahuje 13 přírodních látek.

Advance nutraceutics BrainActive 60 kapslí —

Ginkgo biloba bylinný čaj 50g Wolfberry se díky svému složení používá k přípravě čaje, který mnozí vyhledávají během…

Wolfberry Ginkgo biloba bylinný čaj 50 g —

Produkt Ginkgo biloba 30 mg obsahuje vyváženou kombinaci bylin. Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) je strom, z jehož…

MedPharma Ginkgo biloba 30 mg + guarana 60 tbl. + 7 tbl. ZDARMA —

Instantní čaj z korejského ženšenu po zalití horkou vodou dodá tělu potřebnou energii. Na rozdíl od kávy a jiných…

Lavivant LAVIVANT Instantní čaj z korejského ženšenu 100 ks —

Ashwagandha BIO prášek je jednou z nejvýznamnějších bylin ajurvédy, která má celou řadu příznivých účinků pro náš…

Natu Ashwagandha BIO prášek 200 g —

100% čisté Brahmi (Bacopa) kapsle pro naše mentální funkce, výkonnost, proti stresu, na soustředění, podporu paměti.

Salvia Paradise Brahmi – Bacopa monnieri kapsle 60 ks, 120 ks

Bioinformační přípravek Korolen se širokospektrálním regeneračním účinkem je vyroben podle moderních poznatků…

Energy Korolen 30 ml —

Instantní čaj z korejského ženšenu po zalití horkou vodou dodá tělu potřebnou energii. Na rozdíl od kávy a jiných…

Lavivant LAVIVANT Instantní čaj z korejského ženšenu 20 ks —

Ašvaganda (Vitánie) tinktura pro naší duševní rovnováhu, stres, vitalitu, reprodukční funkce, únavu, spánek. Bylina…

Salvia Paradise Ašvaganda – Vitánie AF tinktura 50 ml, 30 ml

Doplněk stravy B15 Memory je unikátní produkt s obsahem zdraví prospěšné houby korálovce ježatého a rostlin.

Terezia Company B15 Memory 60 kapslí —

Příznivé účinky Ginkgo biloby jsou známy po staletí a prověřeny miliony uživatelů na celém světě. Produkt Ginkgo 2500…

Australian Remedy Ginkgo 2500 mg 100 kapslí —

Möller`s rybí olej Omega 3 z tresčích jater pro dospělé 50+ s citrónovou příchutí obsahuje vysoké množství vitamínu D.

Möller´s Möller`s rybí olej Omega 3 z tresčích jater 250 ml pro dospělé 50+ —

Výrobek Omega 3 s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin je určen k péči o srdce, cévy a další tělesné funkce. DHA…

Global Nutrition Omega 3 1000 mg 90 tobolek —

GS Ginkgo 40 + Gotu kola obsahuje extrakt z mladých lístků Ginkgo biloby obohacený o gotu kola pro podporu paměti a…

GreenSwan GS Ginkgo 40 + Gotu kola 80 + 40 tbl. —

Ashwagandha Naturalis je 100% BIO, šetrně vypěstovaný kořen, který díky svému původu obsahuje maximum účinných látek.

Naturalis Ashwagandha Naturalis 200 g —

Astaxanthin se řadí mezi nejsilnější antioxidanty vůbec, která můžeme získat z přírody. Jedná se o karotenoidní látku…

Allnature Astaxanthin 60 tobolek —

100% čistý Eleuterokok kořen s adaptogením i antioxidačním účinkem pro naší fyzickou i duševní výkonnost, imunitu,…

Salvia Paradise Eleuterokok – sibiřský ženšen kořen 100 g

100% čisté Ginkgo kapsle plné antioxidantů pro naší paměť, mozkové funkce, prokrvení, oči, sluch.

Salvia Paradise Ginkgo biloba – Jinan kapsle 60 ks, 120 ks

Tinktura ze 100% čistého Ženšenu v BIO kvalitě s 0% alkoholu pro snadné užíván. Ženšen má příznivý účinek na náš…

Salvia Paradise Ženšen pravý 6letý BIO AF tinktura 50 ml, 30 ml

Brahmi (Bacopa) tinktura s 0% alkoholu pro naše mentální zdraví, koncentraci, paměť, proti stresu.

Salvia Paradise Bacopa monnieri – Brahmi AF tinktura 50 ml, 30 ml

100% Ašvaganda (Vitánie) kořen jemně mletý pro náší duševní rovnováhu, stres, vitalitu, reprodukční funkce, únavu,…

Salvia Paradise Ašvaganda kořen mletý 100 g, 250 g, 1000 g

100% čistý Eleuterokok tinktura s adaptogením i antioxidačním účinkem pro naší fyzickou i duševní výkonnost, imunitu,…

Salvia Paradise Eleuterokok AF tinktura 50 ml, 30 ml

GinkgoMax + Lecitin je doplněk stravy, který podporuje normální mozkovou činnost. GinkgoMax + Lecitin je unikátní…

Simply You GinkgoMax + Lecitin 90 tob. + 30 tob. ZDARMA —

PM Elixír na posílení paměti a potlačení trémy obsahuje extrakt ze ‚švýcarského čaje‘ doplněný o originální PM…

Purus Meda PM Elixír na posílení paměti a potlačení trémy 60 tbl. —

DMAE 50 tablet: Přírodní potravinový doplněk DMAE obsahuje dimetylaminoetanol, který je v malém množství trvale…

Vetrisol DMAE 50 tablet + Speedees 10 ks zdarma —

Přípravek FitMe Burn je určen k podpoře regenerace organismu, zejména po sportovním výkonu. Doporučuje se kombinovat…

Natural Medicaments FitMe Burn 200 tbl. —

Harmonizační vliv přípravku je zejména na energetickou dráhu řídící, jater a sleziny, v druhé řadě pak na dráhu…

Energy Stimaral 30 ml —

100% čistý Ženšen pravý 6letý jemně mletý prášek v BIO kvalitě k okamžitému užití, není nutné vařit! Ženšen má…

Salvia Paradise Ženšen pravý 6letý kořen prášek BIO 75g —

Bioaktivní Marin Plus je přípravek s koncentrovaným výtažkem z rybího tuku s obsahem vysoce biologicky dostupných…

Pharma Nord Bioaktivní Marin Plus 60 tobolek —

Möller's Omega 3 je získáván z jater tresek z chladných vod ostrovů Lofoty.

Möller´s Möller´s Omega 3 Jablko 250 ml —

Produkt Rybí olej 1000 mg obsahuje esenciální mastné kyseliny: kyselina eikosapentaenová (EPA) a kyselina…

MedPharma Rybí olej 1000 mg – EPA + DHA 30 tob. + 7 tob. ZDARMA —

Celitin je přírodní doplněk stravy pro posílení mentálního výkonu, udržení duševní pohody, zlepšení periferního…

Energy Celitin 90 tob. —

Omega ULTRA forte obsahuje vysoké množství čistých  omega – 3 EPA a DHA, které přispívají k normální činnosti srdce….

Astina Omega ULTRA forte 60 tobolek —

PHOSPHO 2 na podporu paměti a kognitivních funkcí. Pomáhá zlepšit duševní a psychickou výkonnost při stresu, zátěži…

Good Nature PHOSPHO 2 – podpora paměti, 30 tablet —

Ashwagandha BIO obsahuje antioxidanty, které chrání organismus proti předčasnému stárnutí, zvyšuje energii a celkovou…

Vitalvibe Ashwagandha BIO 125 g —

100% čistý Eleuterokok jemně mletý kořen s adaptogením i antioxidačním účinkem pro naší fyzickou i duševní výkonnost,…

Salvia Paradise Eleuterokok mletý kořen 70g —

Ginkgo biloba obsahuje flavonoglykosidy, terpenolaktony, ginkgolidy A, B a C a bilobalidy, které mají blahodárný vliv…

Olimpex Trading Ginkgo Biloba 150 tbl. + 100 tbl. ZDARMA —

Ginkgo Biloba působí jako antioxidant, chrání buňky a tkáně před poškozením volnými radikály.

Doprava zdarma

Nef de Santé Ginkgo Biloba 60 kapslí —

100% čistá Gotu kola nať pro naší koncentraci, paměť, mentální funkce, prokrvení mozku.

Salvia Paradise Gotu kola – Pupečník nať 30 g, 50 g, 1000 g

100% čistý Haritaki ve formě tinktury s 0% alkoholu pro naše trávení, játra ale též pro imunitu, nervový systém,…

Salvia Paradise Haritaki – Vrcholák AF tinktura

Möllers TOTAL je doplněk stravy pro podporu organismu. 

-17 %

Möller´s Möllers TOTAL 28 dní 56 tablet —

do 5.10. u vás 349 Kč 289 Kč

Bioinformační doplněk stravy Revitae dodává životní sílu, optimismus a duševní svěžest. Harmonizuje metabolické…

Energy Revitae 90 kapslí —

Ashwagandha BIO prášek je jednou z nejvýznamnějších bylin ajurvédy, která má celou řadu příznivých účinků pro náš…

Natu Ashwagandha BIO prášek 80 g —

100% čistý Brahmi (Bacopa) jemně mletý prášek pro pro naše mentální funkce, výkonnost, proti stresu, na soustředění,…

Salvia Paradise Bacopa Monnieri – Brahmi prášek 100g —

100% čistá Gotu kola mletá nať pro naší koncentraci, paměť, mentální funkce, prokrvení mozku.

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

CT – VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE

Obecné informaceVýpočetní (počítačová) tomografie (dále jen CT) je vyšetřovací metoda, která speciálním způsobem využívá rentgenových paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách.

Využívá se při diagnostice široké škály chorob i pro vedení některých speciálních léčebných výkonů. Největší nevýhodou tohoto vyšetření je, že vystavuje pacienta významné expozici ionizujícího záření.

Proto smí být prováděno jen v indikovaných případech – tedy pokud existuje-li jasný medicínský důvod vyšetření.

Pro zobrazení cév, ale i struktury parenchymových orgánů a charakteristiku patologických lézí je nutné během vyšetření podání jodové kontrastní látky do žíly.

Ct mozku - Vše o zdraví

CT pracoviště našeho oddělení najdete nalevo od výtahu a je od července 2010 vybaveno novým 64-řadým celotělovým multislice CT nejvyšší třídy řady Aqulion TOSHIBA s 0,5 sekundovým skenovacím časem pro plnou rotaci a s lineárním pohonem gantry.

Možnost skenování více tomovrstev za sekundu přináší zřetelné zkrácení akviziční doby vyšetření, zlepšení prostorového rozlišení v Z-ovém směru, izotropie voxelu, zlepšení využití rtg záření generovaného rentgenkou, snížení pacientské dávky, redukce ‚partial volume‘ artefaktu, extrémně vysokou kvalitu 3D a MPR rekonstrukcí. Tento přístroj umožnil zavedení moderních vyšetřovacích metod jako je CT angiografie, CT kolonografie, virtuální endoskopie a jiných. V dohledné době plánujeme rozšířit spektrum vyšetření i o zobrazení srdce a srdečních tepen. Všechna vyšetření archivujeme v digitální formě v našem PACSovém systému (PACS – systém pro archivaci a komunikace obrazových radiologických dat v digitální formě).

Zajímavé:  Alergie Na Mléčný Protein?

Indikace (kdy se má CT vyšetření provést):Vzhledem k poměrně velké zátěži zářením, je CT indikováno většinou až jako vyšetření druhého sledu, tedy v případech, kdy klinická, biochemická, rentgenová, ultrazvuková a jiná vyšetření neobjasňují příčinu potíží pacienta. 

V akutních (neodkladných) indikacích používáme CT především pro zobrazování hlavy – mozku při cévních mozkových příhodách a úrazech hlavy, neboť velmi dobře zobrazí nitrolební krvácení, dále při těžkých víceorgánových poraněních (polytrauma). Další důležitou akutní indikací CT vyšetření je podezření na choroby aorty (srdečnice), jako je výduť nebo dissekce (odtržení výstelky) aorty.

Ct mozku - Vše o zdraví

CT angiografie (vyšetření cév pomocí CT) se používá především pro zobrazení velkých tepen (aorty, tepen DKK, ledvinné tepny, pánevní tepny, mozkových přívodných tepen) a také pro zobrazení mozkových tepen.

Absolutní a relativní kontraindikace CT vyšetření (kdy se vyšetření nesmí provést, kdy je třeba jej opětovně zvážit a kdy je třeba pacienta před vyšetřením připravit):1) Nativní vyšetření (vyšetření bez použití kontrastní látky):Je v indikovaných případech možno provést kdykoli, relativní kontraindikací je těhotenství (lze provést jen v nejnutnějších případech, většinou v případě ohrožení života).2) Vyšetření s kontrastní látkou:V následujících stavech je podání kontrastní látky silně rizikové a může být vyšetření provedeno pouze v mimořádných případech (vitální indikace – vyšetření je nutno provést pro záchranu života pacienta) a za mimořádných opatření specifických pro daný případ (rozšířená antialergická příprava, asistence anesteziologa, …..): – alergie na jodovou kontrastní látku- těžké formy polyvalentní alergie- neléčená nekorigovaná hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy)

– feochromocytom (nádor nadledvin produkující katecholaminy)

Ct mozku - Vše o zdraví

Při podezření na možné poškození ledvin podáním jodové kontrastní látky (pacienti se selhávajícími ledvinami, ale částečně i lidé starší 70 let, s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, srdečním onemocněním) je nutné pravděpodobnost takového poškození co nejvíce snížit řádnou přípravou a použitím speciálních kontrastních látek.Z výše uvedených důvodů ošetřující lékař vždy před vyšetřením po takových onemocněních pátrá a uvádí je na žádance k vyšetření. Dále u nás v nemocnici či na CT pracovišti dostanete dotazník, který bude před vyšetřením vyhodnocen. Při jakémkoliv podezření na možnost poškození Vašeho zdraví při vyšetření budeme s Vámi vše konzultovat, hledat náhradní řešení místo vyšetření či Vás co nejlépe připravíme, abychom toto riziko omezili na minimum. V těchto případech také vyžadujeme aby pacient vyjádřil svůj informovaný souhlas písemnou formou. 

Objednání k vyšetření: 

K vyšetření se pacient dostaví v dohodnutý čas po předchozím řádném objednání telefonicky na CT pracovišti radiologického oddělení – telefon 566 801 468. 

U akutních případů v co nejkratší době po předchozí dohodě ošetřujícího lékaře s radiologem. Pacienti v závažném klinickém stavu jsou vyšetřováni přednostně.

Ct mozku - Vše o zdraví

Příprava pacienta před CT vyšetřením: Před CT vyšetřením bez aplikace kontrastní látky (CT páteře, vedlejších dutin nosních, HRCT plic, nativní CT vývodných cest močových) není nutná žádná speciální příprava.

Před CT vyšetřením s možným podáním kontrastní látky do žíly ( většina CT vyšetření) je nutné příjít nalačno ( 4 hodiny před vyšetřením nejíst, pít pouze čiré nápoje), současně ale je třeba čiré tekutiny neomezovat.Před CT vyšetřením břicha a pánve je třeba naplnit trávicí trubici kontrastní látkou, aby byla dobře odlišitelná od ostatních struktur.

Podle požadované oblasti vyšetření (horní břicho, pánev a pod.) pije pacient vodou rozředěnou kontrastní látku v množství 500 až 1500 ml během 30 -120 minut před vyšetřením. Je nezbytně nutné, aby pacient dodržel tuto přípravu, celý objem je nutno vypít postupně během určené doby před vyšetřením, ne najednou.

Poslední porci kontrastní látky (cca 100ml) by měl dopíjet až před ulehnutím na stůl CT přístroje. U akutních vyšetření lze provést CT břicha i bez přípravy trávicí trubice, má však zřetelně nižší výpovědní hodnotu.

 • Co vzít s sebou na vyšetření:
 • – Pacient přichází řádně poučen a připraven – viz příprava na CT vyšetření

– Řádně vyplněnou žádanku na vyšetření, kde jsou uvedena osobní data pacienta, přesně specifikováno požadované vyšetření a jeho očekávaný přínos, uvedena krátká anamnéza nynějšího onemocnění, údaje o předchozích operacích a intervenčních výkonech v souvislosti s požadovaným vyšetřením. Průvodka musí být vyplněna čitelně (nejlépe psacím strojem či na počítači) a nesmí na ní chybět jméno a podpis indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance.- Zdravotní dokumentaci související s požadovaným vyšetřením, má-li ji k dispozici- Pokud byl pacient již dříve vyšetřován na jiném pracovišti, je vhodné přinést i příslušnou obrazovou dokumentaci (např. RTG snímky, snímky CT nebo MR – ať již v klasické podobě na filmu nebo v digitální podobě na CD a pod). Ct mozku - Vše o zdraví

 1. Kde se mám hlásit po příchodu na radiologické oddělení:Každý pacient po příchodu na radiologické oddělení (je jedno zda na RTG snímek, UZ či CT vyšetření, mamografii či jiné vyšetření) musí nejdříve odevzdat žádanku v evidenci oddělení, kde mu evidenční pracovnice vysvětlí vše potřebné včetně místa, kde má počkat na vyšetření. 
 2. Průběh vyšetření:
 3. Intervenční výkony pod CT kontrolou:
 4. Úspěch punkce je silně závislý na erudici lékaře, který ji provádí, a proto jsou naši lékaři – radiologové k němu řádně školeni a provádíme jen výkony, jejichž počet dosahuje minimálně optimum nutné k udržení této erudice.
 5. VIDEO (12 MB)
 6. Často kladené otázky :
 7. Je CT vyšetření bezpečné?
 8. Jak vysoká je dávka záření při CT vyšetření? 
 9. Je toto vyšetření bolestivé? 
 10. Jaká jsou omezení metody? 
 11. Jak se mám na vyšetření připravit? 
 12. Co je to CT angiografie? 

Vyšetření provádí erudovaný radiologický asistent pod vedením lékaře – radiologa, který má zkušenosti s CT diagnostikou.Pacient musí odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení. Asistent uloží pacienta na stůl CT přístroje. Většinou se vyšetření provádí vleže na zádech.V případě vyšetření vyžadujícího aplikaci kontrastní látky zdravotní sestra, školený radiologický asistent či lékař zavede pacientovi nitrožilní kanylu. Kontrastní látka je pak během vyšetření podávána ručně nebo je aplikována automatickým injektorem – pumpou v určité fázi vyšetření.Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal (jakýkoliv pohyb znehodnocuje zobrazení), případně dostává pacient mikrofonem pokyny k zadržení dechu, nádechu či výdechu.Celé vyšetření běžně trvá 5-20 minut, s výjimkou zavedení kanyly do žíly je nebolestivé.Po ukončení vyšetření zdravotní sestra odstraní kanylu a pacient počká ještě nejméně 20 minut v čekárně kvůli případnému výskytu pozdní nežádoucí reakce na kontrastní látku (např. kožní vyrážka) a jejímu okamžitému zaléčení.Lékař vyhodnotí získané obrázky, může z nich zhotovit další rekonstrukce, a vyhotoví definitivní nález. Tento proces nicméně trvá delší dobu, proto většinou není možné předat nález pacientovi ihned po skočení vyšetření. Pacient se ale samozřejmě může zeptat vyšetřujícího lékaře na předběžný nález. Definitivní nález je pak přístupný lékařům naší nemocnice přes nemocniční informační systém, ostatním lékařům se zasílá poštou. Obrazová dokumentace se uchovává v digitální podobě a je možné ji na CD nosiči předat pacientovi k zobrazení v jiném zdravotnickém zařízení.Jsou výkony při kterých využíváme schopnosti zobrazit na CT lidské orgány, jejich patologická ložiska a jehlu, kterou cílený orgán, prostor či ložisko napíchneme. Bez CT kontroly by taková punkce nebyla možná či by byla velmi riziková s nebezpečím poranění důležitých vnitřních orgánů. Často se trefujeme do oblasti velké několik málo milimetrů v hloubce 10 či více centimetrů. Spolupráce pacienta je proto nutná. Po napíchnutí léze navazuje nejčastěji odběr vzorku tkáně či tekutiny, podání léčiva či umrtvujícího prostředku, případně zavedení drénu do hnisavého ložiska.Používané jehly jsou často velmi tenké (do 1 mm šíře) a výkon se pak provádí často bez umrtvení, protože je jen minimálně bolestivý nebo použijeme jehlu středně silnou ( do 2 mm) a provádíme pak výkon často v místní anestezii. Většina pacientů odchází se slovy, že výkon zdaleka nebolel tak, jak se původně obávali. V případě punkce povrchových orgánů provádíme výkony ambulantně a pacient odchází po punkci běžně ihned domů. V případě punkce hlouběji uložených orgánů s nebezpečím vnitřního krvácení je vhodná většinou jednodenní hospitalizace.Každý intervenční výkon včetně přepokládaného profitu pro pacienta i možných komplikací je třeba řádně zvážit domluvou mezi pacientem, jeho ošetřujícím lékařem a radiologem, který výkon provádí. Po této domluvě pacient podepisuje informovaný souhlas s výkonem.  S CT vyšetřením je spojeno riziko expozice rentgenovému – ionizujícímu záření, podobně jako s jinými RTG vyšetřeními.Dále je zde riziko nežádoucích reakcí při a po nitrožilní aplikaci jodové kontrastní látky, kterou je u některých CT vyšetření nutno podat.Obecně lze říci, že dávka při CT je znatelně vyšší (o jeden až o dva řády) než při běžném RTG vyšetření (snímky plic či kostí).CT vyšetření je nebolestivé, bolestivé je pouze zavedení kanyly do žíly – podobně jako např. odběr krve. Během aplikace kontrastní látky může pacient pociťovat některé nepříjemné pocity, jako je např. teplo po těle, pachuť v ústech, pocity na močení apod.Existují kontraindikace – stavy kdy nelze CT vyšetření provést – blíže viz tento odstavec výše.Některé cizí kovové předměty způsobují výrazné artefakty, to znamená, že znehodnocují zobrazení tkání v jejich okolí, někdy je pak takové vyšetření nehodnotitelné nebo má jen omezenou výpovědní hodnotu. Jedná se především o kovové zubní náhrady, náhrady kloubů, kovové výztuže kostí či páteře apod.O přípravě by vás měl poučit odesílající lékař. Na vyšetření páteře, vedlejších dutin nosních a kostí spánkových není žádná příprava nutná. Jinak je před vyšetřením nutné 4 hodinové lačnění – neomezovat čiré tekutiny. Nezapomeňte s sebou přinést žádanku na vyšetření vyplněnou Vaším odesílajícím lékařem. Pokud máte k dispozici nějaké lékařské nálezy či obrázky z předchozích vyšetření, které mají souvislost s požadovaným CT vyšetřením, pak je vezměte s sebou.Jedná se o zobrazení cév pomocí CT přístroje. Vyšetření probíhá podobně jako běžné CT vyšetření, pro zobrazení cév je nutné podat pacientovi jodovou kontrastní látkou do žíly, kontrastní látka prochází cévami v těle a tato kontrastní náplň cév je pak zobrazena. Ct mozku - Vše o zdraví

Zajímavé:  Píchání pod pravým žebrem - Vše o zdraví

Jak vyšetření probíhá? Vyšetření provádí zkušený radiologický asistent či laborant pod vedením lékaře – radiologa. Budete požádáni, abyste si odložili tak, jak je to nezbytně nutné, poté si lehnete na stůl CT přístroje. Před vyšetřením hlavy a krku je třeba sejmout náušnice a řetízky z krku.

Pokud je nutno podat nitrožilně kontrastní látku, bude Vám zavedena do žíly kanyla. Během vyšetřování budete projíždět prstencem CT přístroje, z mikrofonu Vám během vyšetření budeme dávat instrukce k zadržení dechu, omezení polykaní apod. Přitom Vám bude aplikována kontrastní látka do žíly, většinou automatickým injektorem.

Celé vyšetření trvá 5-20 minut.

VIDEO (2.6 MB)

Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření? Musím čekat na zprávu pro svého lékaře? Vyšetřující lékař bezprostředně po skončení vyšetření vyhodnotí získané obrázky a často provádí ještě další dodatečné počítačové rekonstrukce a zpracování, což může trvat určitý čas (od několika minut do několika hodin podle typu vyšetření). Nález poté zapíše do počítače a od okamžiku odeslání do nemocniční počítačové sítě je nález k dispozici oprávněným osobám, tedy i lékaři, který Vás na vyšetření poslal – pokud ovšem sídlí v naší nemocnici. Pokud Vás tedy na vyšetření posílá lékař z naší nemocnice, nemusíte na nic čekat, Váš lékař si nález přečte v počítači. Pokud Vás posílá jiný lékař, bude tento nález Vašemu lékaři zaslán poštou. Máte samozřejmě právo na to, aby Vám vyšetřující lékař stručně a srozumitelně vysvětlil předběžný nález, nebojte se zeptat.

Jak vypadá CT – přístroj? Bude mi z přístroje koukat hlava? 

CT přístroj je tvořen dvěmi základními součástmi – viz foto v galerii fotografií.- Tzv. gantry je prstenec ve kterém obíhá rentgenka – zdroj záření a detektory snímající prošlé záření. Tělo pacienta je při vyšetření uvnitř tohoto prstence, vyšetřovaná vrstva těla je umístěna v rovině rotace systému rentgenka-detektory. – Pacientský stůl, na kterém leží vyšetřovaný člověk a který s ním během vyšetření projíždí skrz gantry Na rozdíl od MR (magnetické rezonance) zde není žádný dlouhý tunel a okolo pacienta je dostatek volného prostoru, nemusíte se bát ani pokud trpíte klaustrofobií (strachem z uzavřených prostor).

 • Mohu podstoupit vyšetření i když mám kardiostimulátor, endoprotézu – kloubní náhradu, kovové části po operaci či jiné cizí předměty v těle? 
 • Mohu podstoupit vyšetření, pokud jsem již prodělal/la jiné vyšetření s kontrastní látkou, scintigrafii nebo jiné vyšetření s radiofarmaky? 
 • Není při vyšetření nadměrný hluk či jiné nepříjemné pocity? 
 • Jak dlouho bude vyšetření trvat? 
 • Pokud ale jdete na CT břicha nebo pánve, musíte před ním popíjet kontrastní látku v čekárně CT pracoviště – 30 – 120 minut. 

Ano – kardiostimulátor ani jiné cizí předměty v těle neznemožňují vyšetření. V okolí kovových předmětů ale může být zobrazení rušeno a vyšetření zde nebude pravděpodobně moc přínosné.Ano. Pouze po rentgenovém vyšetření trávicí trubice (žaludku, střeva – enteroklýza, irrigo) je CT vyšetření břicha a pánve nepřínosné, protože baryová kontrastní látka používaná při těchto typech vyšetření znehodnocuje CT zobrazení. V tomto případě je před CT vyšetřením nutno střevo vyprázdnit. Stačí počkat několik dní, nebo použít projímadla.Během CT vyšetření není slyšet žádný silnější hluk nebo nepříjemné zvuky.Při nitrožilní aplikaci kontrastní látky, což je běžná součást CT vyšetření, může pacient pociťovat teplo po těle, nepříjemnou pachuť v ústech, pocit na močení či jiné nepříjemné pocity, které ale během několika minut zcela odezní.Samotné vyšetření trvá zhruba 10-20 minut.  Ct mozku - Vše o zdraví

Vše, co jste chtěli vědět o mozku a báli jste se zeptat

Mozek je neuvěřitelně složitý a sofistikovaný orgán. Orgán, o kterým jsme v posledních dekádách zjistili mnoho informací, ale stále není zcela probádaný. Mozek zpracuje každou sekundu tolik informací, které by nedokázal zpracovat ani ten nejvýkonnější počítač na světě.

Lidský mozek je řídicím centrem nervové soustavy. Přijímá signály z našich smyslových orgánů a posílá informace do svalů. Lidský mozek má stejnou základní strukturu jako mozky ostatních savců, ale je mnohem větší k poměru velikosti těla.

V dnešním článku se dozvíte mnoho zajímavých informacích o mozku. V dalším článku se dozvíte, jaké užívat doplňky stravy a potraviny pro zdraví mozku.

16 zajímavostí, které jste možná o lidském mozku nevěděli…

 1. Lidský mozek váží cca 1,5 kg.
 2. Člověk má největší mozek ze všech obratlovců vzhledem k velikosti těla.
 3. Objem mozku průměrného muže je 1.274 cm3 a průměrné ženy 1.131 cm3.
 4. 78% mozku tvoří voda.
 5. Je v něm 50 až 100 miliard neuronů (buňka nervové tkáně).

 6. Každý neuron může vytvořit až 20.000 synapsí (spojení s dalšími neurony).
 7. Dle posledních výzkumů vyšlo najevo, že denně přijdeme až o 86 tis. neuronů v mozku, za rok 31 miliónů.
 8. Dětský mozek váží 350 až 400 gramů. V první polovině těhotenství se vytváří každou minutu 250 tis.

  nových neuronů.

 9. Mozek zabírá pouhé 2% hmotnosti těla, ale spotřebuje 20% veškeré energie.
 10. Opiátové receptory v mozku reagují na různé opiáty, které mohou způsobit závislost (včetně drog a alkoholu).
 11. Pokud se dostaneme do nějaké stresové situace.

  Často si potichu zpíváme či pískáme, což mozek zprostředkovaně „uklidňuje“ prostřednictvím oblasti v levé hemisféře.

 12. To, že používáme pouze 10% kapacitu mozku je mýtus. Ve skutečnosti používáme celou kapacitu a hlavně, když spíme.

 13. Kdyby měl náš mozek zpracovat a uchovat všechny informace, kterými jsme denně vystaveni, musel by být větší než celé tělo. Proto je vstup informací do mozku filtrován už od smyslových orgánů.
 14. Cholesterol je klíč k učení a paměti.
 15. Lidský mozek se s přibývajícím věkem zmenšuje.

 16. Mozek využívá 20% celkové spotřeby kyslíku.

Ct mozku - Vše o zdraví

Anatomie mozku

Představte si mozek jako 1,5 kg vážící nasáklou houbu, která řídí vše, co děláme. Mozek je částí centrální nervové soustavy (CNS) uložené v dutině lebeční, která ho chrání před zraněním. Skládá se ze 3 částí: koncový mozek, mezimozek a mozkový kmen.

Ct mozku - Vše o zdraví

Přehled hlavních částí mozku (zdroj: http://pfyziolmysl.upol.cz/?p=3265)

Koncový mozek

Největší částí mozku a celé centrální nervové soustavy je koncový mozek (také zvaný jako velký mozek), který umožňuje smyslové vnímání, myšlení a pohyb. Je složen ze dvou hemisfér. Vývojově je nejmladší částí CNS.

Povrch koncového mozku je tvořen mozkovou kůrou (zvrásněný povrch připomínající vlašský ořech). Mozková kůra je řídící centrum CNS a je centrem našeho vědomí. Je tvořena šedou hmotou.

 Mozková kůra zabírá největší plochu mozku (40% celkové hmoty mozku) a je považována za sídlo složitého myšlení.

Mozková kůra se skládá za čtyř laloků. 

 • Vizuální zpracování probíhá v týlním laloku, blízko zadní části lebky. 
 • Spánkový lalok zpracovává zvuk, jazyk a jeho část se účastní také funkcí paměti a emocí. 
 • Temenní lalok integruje vstupy z různých smyslů a je důležitý pro prostorovou orientaci a navigaci. 
 • Čelní lalok zabírá největší část mozkové kůry a je kontrolní centrum celého našeho bytí. V čelním laloku se nachází centrum usuzování, uvažování, rozumu a vůle. Kůra čelního laloku zabírá 2/3 plochy celé mozkové kůry. Někdy se čelnímu laloku také přezdívá ‚koruna mozku‘. Jak už je z jeho názvu patrné nachází se v oblasti čela je velmi důležité si tuto oblast hlavy chránit. Mezi riskantní aktivity pro kondici čelního laloku můžeme zařadit box, ragby nebo jízdu na motorce.

Ct mozku - Vše o zdraví

Rozčlenění mozkové kůry na 4 laloky (zdroj: http://pfyziolmysl.upol.cz/?p=3265)

Mezimozek

Mozkový kmen a koncový mozek je spojen mezimozkem. Je uložen mezi hemisférami a skládá se z 5 oddílů:

 • Thalamus: Přenáší smyslové a motorické signály do kůry a podílí se na regulaci vědomí, spánku a bdělosti.
 • Hypothalamus: Spojuje nervový a endokrinní systém. Prostřednictvím hypofýzy pak dochází k produkci hormonů.
 • Metathalamus: Součást zrakové a sluchové dráhy.
 • Epithalamus: Je tvořený šišinkou, endkrinním orgánem produkujícím melatonin.
 • Subthalamus: Několik mozkových jader se vztahem k plánování pohybů.

Mozkový kmen

Pod koncovým mozkem leží mozkový kmen, který navazuje na páteřní míchu. Řadíme ho k zadnímu a střednímu mozku, ale funkčně tvoří nedělitelný celek. Mozkový kmen je složen z prodloužené míchy, varolova mostu a středního mozku.

Mozkový kmen jako celek zajišťuje komunikaci mezi míchou a mozkem, také kontroluje základní instinktivní chování jako dýchání, krevní tlak, polykání, vyměšování atd.

Zároveň řídí nepodmíněné reflexy (automatické reakce jako kýchání, kašlání nebo např. stáhnutí ruky při doteku s horkým předmětem) a je v pohotovosti v případě ohrožení.

Informace zpracované v této části mozku se neukládají do dlouhodobé paměti. Proto si nevybavujeme např. okamžik nehody. V tento okamžik ohrožení života nás řídí mozkový kmen.

Velikost mozku a inteligence

Velikost mozku nekoreluje s úrovní inteligence. Například mozek Vorvaně obrovského je 5x větší než lidský mozek, ale úroveň inteligence člověka velrybu jednoznačně převyšuje. Inteligence zvířat by se však dala posuzovat podle poměru mezi velikostí mozku a těla.

U lidí velikost mozku nerozhoduje o inteligenci. Někteří géniové mají mozek menší než je průměr a někteří větší. Např. mozek ruského spisovatele Ivana Turgeněva vážil 2.021 gramů, zatímco mozek spisovatele Anatole France vážil pouze 1.017 g.

Podstata inteligence lidského mozku spočívá v hustotě neuronů a jejich spojení. Rovněž máme jako druh největší a nejrozvinutější čelní lalok, který je spojován s funkcemi vyšší úrovně jako je sebekontrola, plánování, logika, abstraktní myšlení – zkrátka to, co nás dělá lidmi.

Ct mozku - Vše o zdraví

Dominuje u vás levá nebo pravá hemisféra?

Jak už bylo zmíněno výše, lidský mozek se skládá ze dvou hemisfér, které jsou propojeny svazkem nervových vláken. Levá hemisféra ovládá všechny svaly na pravé straně těla a pravá hemisféra ovládá všechny svaly na levé straně těla. 

K teorii specializace hemisfér přispěl v 60. letech 20.

století americký neurofyziolog Roger Sperry (držitel Nobelovy ceny), který k zamezení šíření epileptických záchvatů z jedné hemisféry do druhé protnul pacientům corpus callosum (spojení mezi hemisférami).

Díky tomu došlo u pacientů k vymizení epileptických záchvatů, ale bylo u nich pozorována změna chování. A tak Sperry došel k teorii funkční specializace hemisfér.

Levá hemisféra je spojena s analytickým myšlením, logickým uvažováním, řečí, psaním a počítáním. Zatímco pravá hemisféra je spojena s intuicí, představivostí, tvořivostí, hudbou a uměním.

Ct mozku - Vše o zdraví

Pozdější výzkumy však ukázaly, že mozek funguje jako celek a není tak rozdělený hemisférami, jak se předpokládalo. Obě hemisféry spolu úzce spolupracují a mohou v případě potřeby přebírat funkce té druhé. Třeba matematické schopnosti jsou silnější, když obě hemisféry kooperují.

Ct mozku - Vše o zdraví

Jiří Votava

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector