Kardiostimulátor – Vše o zdraví

Filip Sušanka

Redaktor~ka

Napište mi

Padesátiletá žena a sedmdesátiletý muž s vážným onemocněním srdce mohou být o něco klidnější. V Ústřední vojenské nemocnici v Praze jim totiž jako prvním pacientům v České republice implantovali nejnovější typ kardiostimulátoru řady Evia, který umožňuje lepší kontrolu jejich nejdůležitějšího svalu. Online totiž předává důležité informace přímo lékařům.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

„Pacienti s tímto kardiostimulátorem mohou být sledováni na dálku prostřednictvím bezdrátového systému. Ten využívá výhod internetu a mobilních síťových technologií.

Ošetřujícímu lékaři přináší aktuální on-line informace o průběhu léčby i možných změnách srdečního rytmu.

Lékaři tak mohou mít aktuální neomezený přístup ke všem proběhlým arytmickým událostem prostřednictvím zabezpečené internetové stránky,“ vysvětlil princip fungování lékař kardiologického oddělení interní kliniky ÚVN Libor Kameník.

Pravidelný přenos všech nejdůležitějších informací o stavu pacientova srdce umožňuje přenosná jednotka podobná mobilnímu telefonu. Kromě toho podporuje kardiostimulátor také přirozený převod srdečního vzruchu ze síně na komory.

Vše je automatizované, takže pacienta to nijak více nezatěžuje a nabízí mu to i nevídaný komfort. Lékaři totiž předvídají, že nový přístroj dokáže v budoucnu zcela nahradit ambulantní kontroly. Navíc vydrží až 17 let, takže pacient nebude muset za lékařem příliš často.

Střešovické kardiovaskulární centrum ministerstvo zdravotnictví na konci minulého roku zařadilo do národní sítě špičkových zařízení. Ta garantují zvláště nákladné a složité případy, mimo jiné i transplantace srdce.

8.1.2010

 • srdce,
 • lékař,
 • Ústřední vojenská nemocnice,
 • Praha,
 • Česko,
 • Ministerstvo zdravotnictví,
 • nemoc,
 • nemocnice,
 • technologie,
 • léčba,
 • webová stránka

Malý přístroj, který zachraňuje životy. V IKEMu testují i nové typy kardiostimulátorů

Lékaři v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny ročně pacientům zavedou 300 nových kardiostimulátorů. V celorepublikovém měřítku jde jen o naprostý zlomek. Přitom právě v IKEMU před mnoha lety s používáním těchto život zachraňujících přístrojů začali jako první u nás a dodnes tam testují nové typy.

„Kdyby to bolelo, tak si řekněte! Tohle už je hodně hluboko,“ upozorňuje klidným hlasem na implantačním sále lékařka oddělení arytmologie Hanka Wünchová. Je to běžná komunikace s pacientem, kterému právě zavádí nový kardiostimulátor. On ale další přípravky utišující bolest nechce.

 „Je to výkon, který probíhá v místním znecitlivění. Pacient dostane léky do žíly proti bolesti a v zásadě na zklidnění. Vše se provádí v současné době zleva, konkrétně v levé podklíčkové krajině. Do toho malého kožní řezu se tak vytvoří taková kapsa,“ vysvětluje doktorka.

Do vzniklého prostoru následně kardiostimulátor umístí. Velikost přístroje se liší podle typu. Tento je jakási plochá krabička o velikosti tři krát čtyři centimetry, široká jen několik milimetrů. Do těla se ale ještě musí zavést také elektrody. „Za chvíli je budeme přišívat, tak to může trošku štípnout!“ popisuje Hanka Wünchová další postup pacientovi.

Malé počítače

Muž měl před operací srdeční tep 35 úderů za minutu. Průměrné běžné hodnoty jsou přitom zhruba dvojnásobné. „Kardiostimulátor neboli pacemaker je vlastně přístroj, který implantujeme běžně u pacientů, kteří mají poruchu rytmu.

Kardiostimulátor pomocí elektrických impulzů umožní dostatečnou srdeční frekvenci a tak zlepší čerpání srdce pro potřeby organismu,“ vyjmenovává výhody lékařka. Kardiostimulátory jsou dnes díky čipům v podstatě malé počítače. Lékaři je můžou různě programovat a na dálku z nich získávat data.

Pacientům je zavádějí na mnoha místech napříč Českem a podle přednosty Kliniky kardiologie IKEMu Josefa Kautznera tak naše země v tomto ohledu patří ke světové špičce. Zároveň vysvětluje, čím je jeho pracoviště na tuzemské podmínky výjimečné.

IKEM je ojedinělý i skladbou pacientů. Dá se říct, že ti s nejhoršími zdravotními komplikacemi míří právě sem. „Tady se vlastně koncentrují. Takže velká část těch pacientů je opravdu složitých.

Mají řadu dalších chorob a velmi pokročilé srdeční selhání. A to všechno samozřejmě s sebou nese, že musíte být připraven na všechno a musíte na to reagovat.

Výhodou je i možnost využít všech dalších odděleních v IKEMu,“ dodává Josef Kautzner.

Je to pro nás odměna, pochvalují si lékaři

Pokud to zdravotní stav člověka dovoluje, může kardiostimulátor dostat v každém věku. Třeba paní Jaroslava s ním žije sedm roků, dnes je jí 91 a na pravidelné kontrole říká, že je přesvědčená o tom, že jí tento přístroj, který ani nevnímá, zachránil život: „Ano! Cítím se dobře, nic mně nechybí. Vůbec to neobtěžuje. Paní doktorky jsou moc hodné, jsem spokojená.“

A právě takové příběhy vnímají i lékaři. „Je to pro nás odměna. Vždycky když se těm pacientům daří dobře, tak z toho máme velikou radost. Samozřejmě, že si i uvědomujeme, že těm pacientům můžeme takto pomoci a pomáháme jim rádi,“ uzavírá lékařka oddělení arytmologie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny Hanka Wünchová

Nemocnice Jihlava

 • Zavedení trvalého kardiostimulátoru
 • Srdeční stimulace je indikována při  příliš pomalé činnosti srdce.

Existuje mnoho příčin, pro které dochází k poruchám přirozeného a pravidelného srdečního rytmu (např. infarkt myokardu, zánět atd.), nebo se jedná o změny vyvolané věkem.

 1. Pokud je srdeční rytmus příliš pomalý, a tělo je navíc vystaveno stresu či námaze, objeví se zpravidla tyto příznaky:
 2. v  Závrať
 3. v  Nevolnost
 4. v  Slabost
 5. v  Či krátkodobá porucha vědomí
 6. Je to známka toho, že srdce není schopno plnit svou základní funkci – dodat dostatek krve do všech orgánů těla – a to hlavně  do mozku.
 7. Princip funkce kardiostimulátoru

Pomocí kardiostimulátoru jsou na srdeční svalovinu přenášeny malé, přesně časované elektrické impulsy, které vyvolávají pravidelné stahy srdce, podobně jako je tomu u zdravého srdce.

Dnešní moderní kardiostimulátor pracuje jen tehdy, chybí-li přirozený rytmus srdce (tedy pracuje jen „dle potřeby“).

Proto musí být přístroj zároveň schopen rozpoznat vlastní rytmus srdce a pokud se neobjeví spontánní stah, vydá kardiostimulátor malý elektrický impulz, který tento stah uměle navodí podrážděním srdeční svaloviny.

 • Složení kardiostimulátou
 • Kardiostimulátor se skládá z  baterie a z miniaturních elektrických obvodů a jeho elektrické impulzy jsou přenášeny elektrodou (což je tenký, po celé délce izolovaný vodič) do srdce.
 • Samotné zavedení kardiostimulátoru

Výkon trvá obvyklo okolo půl hodiny. Provádí se v místním znecitlivění  v oblasti pod klíční kostí. Poloha elektrod se kontroluje na obrazovce rentgenu. Po provedení testu elektrod se připojí kardiostimulátor, vše se znovu zkontroluje a přístroj se umístí do předem vytvořené kapsy v podkoží a kapsa se zašije několika stehy. Zákrok je nebolestivý.

Příprava před výkonem

Zavedení kardiostimulátoru se provádí za hospitalizace pacienta na kardiologickém oddělení. Pacient k hospitalizaci přichází den předem, takže bezprostřední příprava se provádí až za hospitalizace.  Je v ní zahrnuta:

 1. v  Antibiotická profylaxe  (prevence vzniku infekce)
 2. v  oholení hrudníku a podpaží
 3. v  zavedení nitrožilní kanyly
 4. v  pacient je od půlnoci lačný  (nejíst, nepít, nekouřit)
 5. v  ranní léky jsou podány,pacient je zapije malým douškem vody (čaje)
 6. Péče bezprostředně po výkonu
 7. v  ještě 2 hodiny po výkonu zůstat lačný
Zajímavé:  Infekce V Ústech Léčba?

v  nutno ležet v klidu na lůžku obvykle do rána. Z rány je vyveden drén, který sestry chodí kontrolovat a zapisovat množství tekutiny v něm.

v  běhěm prvních dnů po implantaci je třeba nezvedat ruku na straně, kde je implantován kardiostimulátor, nad úroveň ramene a nedělat rukou a ani s ramenem prudké pohyby

v  Asi po týdnu se dostavíte k odstranění stehů

Lékaře je potřeba informovat v těchto případech:  (a to i po ukončení hospitalizace!!)

v  Místní příznaky  –  okolí rány bude stále bolet, bude nepřiměřeně zarudlé, teplé, bude natékat nebo z rány bude vytékat tekutina.

v  Celkové příznaky  –  horečka, bolest či škubání na hrudi, dlouhodobá únava, dušnost či zhoršení již přítomné dušnosti.

Ještě před propuštěním z nemocnice bude pacient objednán k první ambulantní kontrole. Není zde nutný žádný chirurgický zákrok – kontrola je bezbolestná.

Zkontroluje se funkce kardiostimulátoru, stav baterie a základní parametry přístroje. Každý pacient dostane průkaz  pacienta s kardiostimulátorem, který je třeba stále nosit u sebe.

Dále je nutné chodit na pravidelné kontroly implantovaného kardiostimulátoru.

Život s kardiostimulátorem

Bez obav se můžete věnovat každodenním činnostem (úklid, sprchování,plavání, řízení automobilu,  po poradě s lékařem můžete znovu pokračovat ve fyzické aktivitě(sportování, turistice, zahradničení), provozování koníčků, sexuální aktivitě. Pokud si nejste jisti, že vaše aktivita neovlivní funkci kardiostimulátoru, vždy se obraťte na odborného lékaře.

Kardiostimulátor a elektrická zařízení

Běžné elektrické spotřebiče by neměly mít  vliv na funkčnost kardiostimulátoru. Nicméně pokud budete mít při práci s elektrickým přístrojem nepříjemné pocity (závratě, rychlý či pomalý tep), okamžitě jej vypněte nebo ihned opusťte místo, kde se nachází.

Bez obav můžete používat tato zařízení

Rádio, HI-FI, video, el. vysoušeče vlasů, sušičky, myčky nádobí, vysavače, mikrovlnné trouby, kuchyňské spotřebiče, kancelářské spotřebiče – faxy, počítače, telefony. Mobilní telefon je lépe přikládat na opačnou stranu, než je implantován kardiostimulátor, a nenosit v náprsní kapse.

 • Určitě se poraďte s lékařem o následujících činnostech:
 • v  Práce s těžkými vibrujícími přístroji např. sbíječkou
 • v  Používání střelných zbraní
 • v  Práce nebo pobyt v blízkosti přístrojů se silným elektromagnetickým polem nebo s vysokým elektrickým napětím
 • v  Používání elektrické svářečky
 • Cestování

Pokud poletíte letadlem, informujte bezpečnostní službu o kardiostimulátoru,  připadně  předložte průkaz pacienta s kardiostimulátorem.  Služba zajistí, aby pro Vás kontrola byla bezpečná. Řízení motorových vozidel je bezpečná. Vždy používejte bezpečnostní pásy – kardiostimulátoru neškodí.

Lékařská vyšetření a zákroky

Před každým vyšetřením nebo zákrokem upozorněte lékaře na implantovaný kardiostimulátor.  Platí to pro zubaře, maséry a rehabilitační pracovníky.

Ultrazvuk, echokardiografie a vrtání zubů jsou naprosto bezpečné. V případě speciálních vyšetření – např.

litotrypse, radioterapie, nukleární magnetická rezonance (NMR) nebo elektrokauterizace by mělo být vyšetření konzultováno s Vaším kardiologem.

Kardiostimulátor: Jak funguje přístroj, který pomáhá nemocnému srdci

Srdce je dutý sval, který se skládá ze čtyř dutin. Horní část srdce tvoří dvě síně a dolní část dvě komory. Podélně je srdce rozděleno přepážkou (septum) na levou a pravou část. Srdce se v pravidelných intervalech rozpíná a stahuje, a tím pumpuje krev do těla, díky čemuž se do tkání a orgánů dostávají kyslík a živiny.

„K tomu má srdce vlastní a nezávislý systém aktivních uzlíků, shluků elektricky aktivních buněk, a speciálních převodních svalových vláken, která používá k pravidelné a synchronizované distribuci elektrické aktivity,“ vysvětluje profesor Petr Neužil, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. V době klidu pracuje srdce pomaleji a v době fyzické či psychické zátěže pracuje rychleji.

Když sval nestíhá

Porucha srdečního rytmu se označuje jako arytmie. „Stav velmi pomalé srdeční akce či kompletní elektrické zástavy nazýváme bradykardie nebo dokonce asystolie,“ vysvětluje kardiolog.

Při tachykardii naopak tluče srdce trvale příliš rychle a komory se nestačí naplnit krví.

K nejzávažnějším poruchám patří fibrilace komor, při níž je elektrická aktivita srdce naprosto neorganizovaná, srdce se jen chvěje.

Práce „kouzelné“ krabičky

Stimulátor má tak za úkol generovat impulzy, které vysílá na základě snímané vlastní elektrické aktivity srdce. Vypadá jako malá krabička s jednou elektrodou (umístěnou v srdeční síni) a dvěma elektrodami (jedna je obvykle v síni a druhá v komoře). V některých případech bývají elektrody tři (zajišťují, aby levá a pravá komora tepaly ve stejnou dobu u pacientů, kteří to potřebují).

Lékař tuto krabičku vpraví pod kůži pacienta (obvykle v blízkosti klíční kosti). Systém se tedy skládá ze samotného kardiostimulátoru a elektrod, jež jej spojují se srdcem. „Do srdečních oddílů se podklíčkovou žilou zavádí elektroda. Nejčastěji má spirálovitou šroubovici, kterou se do srdeční stěny přichytí – říkáme tomu aktivní fixace,“ vysvětluje profesor Neužil.

Stimulátor je aktivní vždy, když u pacienta nastane porucha srdečního rytmu – tehdy vyšle elektrický impulz a srdeční sval se stáhne. „Zdrojem energie je pro stimulátor baterie, elektrické okruhy slouží pro programování přístroje. Typ vloženého čipu odpovídá funkčnosti přístroje. Veškeré komponenty jsou pak hermeticky uzavřeny pouzdrem, které je většinou tvořeno titanovými slitinami.“ 

Zvenčí je „krabička“ vidět jako vyklenutá kůže, kterou lze snadno nahmatat. „V posledních patnácti letech se navíc velmi rozšířilo použití stimulátorů kvůli synchronizaci srdeční aktivace u nemocných s vleklým srdečním selháním, tedy stavů, kdy nejde o poruchy rytmu,“ dodává profesor Neužil.

Titěrný titán

Nový směr v kardiostimulaci (bezdrátovou kardiostimulaci, kdy je stimulátor zaváděn přímo do srdce) představuje stimulátor Micra TPS.

„Podařilo se vyloučit použití drátěných vodičů elektrod, které se zavádějí žilní cestou z oblasti podklíčkové žíly.

Stimulační kapsle je přichycena pomocí čtyř kotviček přímo do srdeční stěny (zavádí se pouze do pravé srdeční komory), obsahuje jak elektrodu, baterii, tak i mikročip včetně elektrických obvodů umožňujících vzdálenou komunikaci. Do srdce se zavádí stehenní žilou, nesen na ohybatelném vodiči.

Zavaděč se pak oddělí od stimulační kapsle, která je připevněna k srdeční stěně. Jde o podobný proces, jako když nosná raketa vynáší do kosmu satelit. Životnost těchto bezdrátových stimulátorů se může pohybovat kolem 8–10 let,“ uvádí profesor Neužil.

Zajímavé:  Prvni Priznaky Po Ket?

Komunikuje s technikou mimo tělo

U moderních kardiostimulátorů se dá řada funkcí měnit a ovlivňovat, jde například o intenzitu stimulačního pulzu. „Docílíme-li optimální hodnoty, při které ještě impulz uchvátí srdeční sval, tak můžeme docílit výrazného prodloužení životnosti baterie vlastního kardiostimulátoru. Ten má kromě toho řadu monitorovacích funkcí,“ upřesňuje lékař. 

Nejlepší přístroje umějí snímat EKG záznamy ze srdce, posílat data přes telefonní linky či mobilní přístroj přímo do nemocnice a některé mají zvláštní senzor, jenž reaguje na zvýšenou tělesnou či psychickou aktivitu. 

Odborná spolupráce: prof. MUDr. Petr Neužil, Ph.D., FESC, primář Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce

Tento článek vyšel v časopisu Moje zdraví. Aktuální číslo si můžete koupit na www.ikiosek.cz.

Autor: Markéta Ostřížková

Kardiostimulátor: Vše o kardiostimulátorech

1 –

Co je kardiostimulátor? Peter Dazeley / Getty Images

Kardiostimulátor je zařízení, které pomáhá regulovat rytmus srdce stejně jako rychlost, kterou bere. Může být použita dočasně, například po otevřené operaci srdce nebo trvale umístěna, s minimálně invazivním postupem.

Normální srdce bere stabilní tempo, ale existuje mnoho podmínek, které mohou způsobit, že srdce porazí nepravidelně. Míra může být příliš rychlá nebo příliš pomalá nebo srdce už nemusí bít v normálním „lub-dubovém“ módu. Pokud srdce nepůsobí správně, může být k úpravě rytmu použit kardiostimulátor.

Kardiostimulátor vysílá elektrický impuls k svalovému srdci, který říká, kdy má porazit. Pokud některá z komor srdce nefunguje správně, může být kardiostimulátor připojen tam, případně do několika komor.

Stavy, které lze léčit kardiostimulátorem, zahrnují fibrilaci síní a bradykardii (pomalá srdeční frekvence). V některých případech může kardiostimulátor pomáhat pojistit levou a pravou atriu nebo komorové kontrakty současně. K dispozici je také kombinace defibrilátoru / kardiostimulátoru, která se používá k léčbě abnormální tachykardie (nepravidelná a příliš rychlá srdeční frekvence).

Pro více informací o chirurgii srdce a srdce

2 –

Typy kardiostimulátorů Srdce s kardiostimulátorem. Obrázek © National Institutes of Health

Existují dva primární typy kardiostimulátorů: standardní kardiostimulátor, který spouští srdeční komory, a interní defibrilátor / kardiostimulátor známý jako defibrilátor kardioverteru.

Standardní typ kardiostimulátoru vysílá elektrický impuls pomocí speciálních vodičů, které jsou připojeny k srdci. Tím se nahradí signál vyslaný srdcem, který je vadný u pacientů, kteří potřebují kardiostimulátor.

Druhý typ kardiostimulátoru, kombinace vnitřního defibrilátoru / kardiostimulátoru (AICD), vysílá elektrický impuls do srdce, který řídí rychlost a rytmus srdce, stejně jako standardní kardiostimulátor. Kromě této funkce může také poskytnout „šok“ k zastavení „smrtícího rytmu“, což je srdeční rytmus, který neumožňuje účinně fungovat srdce.

Myšlenka šoku je stejná jako „šok s pádlami“, který jste možná viděli v televizi. Nicméně, protože zařízení je připojeno k srdci pomocí drátů, šok je mnohem méně výkonný než to, co si můžete představit. Je to však velmi bolestivé a bylo srovnáno s tím, že ho kopl do hrudníku mulu.

Pro více informací o chirurgii srdce a srdce

3 –

Rizika kardiostimulátoru 33karen33 / Getty Images

Kromě všeobecných rizik chirurgického zákroku a rizik anestezie představuje kardiostimulátor vlastní rizika. Zatímco méně než 5% pacientů má problémy po operaci kardiostimulátoru, je důležité si uvědomit možné komplikace.

Rizika kardiostimulátoru

 • Poškození nervů v místě incize
 • Poškození tkání nebo krevních cév v okolí srdce nebo v místě řezu
 • Pneumotorax (zhroucené plíce)
 • Bruising na místě umístění (to je očekávaný účinek operace)
 • Vadný kardiostimulátor, který po operaci nefunguje tak, jak je určen (velmi vzácné)
 • Vadné vodiče, které spojují kardiostimulátor se srdcem (velmi vzácné)
 • Olověné dráty, které se po chirurgickém zákroku uvolní z důvodu činnosti nebo špatného umístění
 • Infekce v řezu
 • Kardiostimulátor může být v budoucnosti vyměněn

Pro více informací o chirurgii srdce a srdce

4 –

Co se stane během postupu kardiostimulátoru

Chirurgie k implantaci kardiostimulátoru je považována za minimálně invazivní postup . Nejedná se o operaci s otevřeným srdcem , i když lze v případě potřeby kombinovat s otevřenou srdeční operací.

Postup je obvykle prováděn v operačním sále nebo v laboratoři katetrizace srdce. Lokální anestézie je určena k utlumení oblasti hrudníku, kde se provádí postup, což pacientovi umožní, aby zůstal vzhůru při operaci bez bolesti. Kromě potlačení oblasti může být podána sedativa, která pomůže pacientovi uvolnit nebo dosáhnout klidného stavu ve spánku .

Jakmile nastane účinnost anestézie , hrudník se připraví speciálním roztokem, který odstraní bakterie, které se mohou vyskytnout na pokožce, a oblast bude pokryta sterilními závěsy, aby se řez byl co nejčistší.

Postup začíná vložením vodičů, které připevňují zařízení k srdci. Dráty jsou navlečeny skrz a do srdce, kde jsou umístěny pomocí typu zobrazení rentgenových paprsků, které umožňují lékaři vidět přesně, kde jsou dráty vždycky.

Jakmile jsou dráty na svém místě, provede se řez v hrudníku nebo břicho a skutečné zařízení kardiostimulátoru je umístěno pod kůži. Vodiče, které jsou připojeny k srdci, jsou připojeny k kardiostimulátoru. Kardiostimulátor je pak testován, aby se ujistil, zda pracuje efektivně.

 • Jakmile lékař zjistí, že dráty jsou na správném místě a kardiostimulátor funguje správně, řez je uzavřen se stehy nebo lepícími proužky a je podán lék pro probudení pacienta.
 • Pro více informací o chirurgii srdce a srdce
 • 5 –

Po kardiostimulátoru

Zatímco skutečný chirurgický zákrok k umístění kardiostimulátoru je drobný postup, obvykle je vyžadována přenocování v nemocnici. To se děje tak, že funkce srdce může být pečlivě sledována v hodinách po operaci.

Můžete očekávat, že strávit noc v místnosti, která umožňuje nepřetržitě monitorovat vaše srdce. Pravděpodobně budete mít čtyři záplaty na hrudníku s připojenými drátky. To umožňuje zaměstnancům sledovat funkci vašeho srdce ve formě nepřetržitého EKG, aniž by byl ve vašem pokoji.

Pokud kardiostimulátor po operaci funguje správně, měli byste se vrátit domů následující den. Budete se muset starat o incizi několik týdnů, jakmile se zavře, sledovat je pro příznaky infekce stejně jako uzdravení.

Možná budete cítit kardiostimulátor pod kůží, neboť kardiostimulátor je obvykle umístěn těsně pod kůží. Tato oblast bude po operaci bolavá, ale s časem procházení by měl být kardiostimulátor méně znatelný. Během zotavení můžete chtít spát na zádech nebo na boku, protože oblast může být pohmožděná nebo křehká.

Ošetření řezu po chirurgickém zákroku Další informace o chirurgii srdce a srdce

6 –

Život po kardiostimulátorech

Jakmile jste se vyléčili z operace kardiostimulátoru, můžete zaznamenat dramatické zlepšení vaší energetické úrovně a vytrvalosti. Kardiostimulátor pomůže vašemu srdci pracovat efektivně, což by mělo zmírnit příznaky únavy a umožnit vám být aktivnější.

Pokud je váš kardiostimulátor také implantovaným defibrilátorem, můžete pravidelně zažívat „šoky“, protože přístroj funguje tak, aby vaše srdce udržovalo zdravý rytmus. Tyto šoky by měly být hlášeny vašemu kardiologovi, a pokud se stanou častými, můžete v havarijním pokoji vyžadovat péči.

Zajímavé:  Ošpice na jazyku - Vše o zdraví

Po operaci se budete chtít vyhnout magnetickému poli, kdykoli je to možné. Je tomu tak proto, že magnety mohou interferovat s funkcí přístroje a mohou způsobit vážné problémy se srdcem.

Měli byste se vyvarovat umístění malé elektroniky, jako je telefon do kapsy na prsou, protože by mohly rušit zařízení.

Testy, které využívají magnety, jako je magnetická rezonance , mohou narušit funkci kardiostimulátoru a nebudou možné s kardiostimulátorem na místě.

Měli byste oznamovat lékaři nebo poskytovateli zdravotní péče, že byste mohli vidět, ať už se jedná o srdce specialistu nebo ne, že máte kardiostimulátor.

Kromě toho byste se měli vyvarovat namáhavé činnosti nebo cokoli jiného, ​​co by způsobilo značný dopad na zařízení. Kardiostimulátor je poněkud chráněn, protože leží pod kůží; prudká rána by ji však mohla poškodit. Například hrát sportovní kontakt, jako je hokej, může mít za následek škody a jiné sporty s vysokým nárazem by mohly způsobit, že se dráty posunou z jejich pozice do srdce.

Budete muset pravidelně navštěvovat svého lékaře po vložení kardiostimulátoru, abyste se ujistili, že zařízení pracuje správně a případně je možné stáhnout počítačovou paměť. To může být provedeno velmi snadno přes kůži a mělo by být bezbolestné. Dlouhodobě může váš kardiostimulátor vyžadovat údržbu, kterou lékař určí během vašich pravidelných návštěv.

 1. Pro více informací o chirurgii srdce a srdce
 2. 7 –
 3. Zdroje:

Zdroje

Co je implantabilní defibrilátor Cardioverter. Národní institut srdečního plicního a krve. Přístup k květnu 2009 http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/icd/icd_whatis.html

Co je kardiostimulátor? Národní institut srdečního plicního a krve. Přístup k květnu 2009 http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/pace/pace_whatis.html

Pro více informací o chirurgii srdce a srdce

Co očekávat během kardiostimulátoru. Národní institut srdečního plicního a krve. Přístup k květnu 2009 http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/pace/pace_duringsurgery.html

Proč pořebujete kardiostimulátor?

Krabička o rozměrech 18 krát 30 krát 5 mm, která obsahuje až půl
milionu tranzistorů. Tak vypadá současný kardiostimulátor. Jeho
předchůdci působí proti dnešní sofistikované technologii primitivním
dojmem, i tyto přístroje však zachraňovaly životy. A to už před
padesáti lety.

Lidské srdce udeří sedmdesátkrát za minutu,
čtyřtisíckrát za hodinu, stotisíckrát za den. Jeho činnost se automaticky
přizpůsobuje fyzické námaze či psychickému rozpoložení. Tento
přirozený mechanizmus však velmi často bývá narušen.

Poruchy srdečního
rytmu neboli arytmie mohou být zcela neškodné i život ohrožující. Srdce
v takových případech tepe příliš pomalu, nebo naopak velmi rychle,
případně nepravidelně. Nositelem arytmie, ať ve zjevné, nebo skryté
formě, je přibližně každý desátý člověk.

Ne každý z nich ovšem
potřebuje implantaci kardiostimulátoru nebo jiný odborný zákrok.

Srdce všech živočichů, a tedy i srdce lidské, je pozoruhodné tím, že
kromě svalových vláken, umožňujících pumpování krve, obsahuje také
specializovanou tkáň, dovolující tvorbu a převod vzruchů pro jeho práci.
Zdroj elektrické srdeční aktivity je ukryt v tzv.

sinoatriálním uzlu mezi
horní dutou žílou a pravou srdeční síní. Odtud se vzruchy šíří
nejprve svalstvem srdečních síní a poté svalovinou srdečních komor
(prostřednictvím Purkyňových vláken) a umožňují jejich pravidelné
stahování.

Nejprve se stáhnou síně, naplní komory krví a poté dochází
k stahu komor a pumpování krve do plic a do celého těla. U zdravého
člověka tepe srdce o frekvenci mezi 60–90 tepy za minutu. Jinou rychlostí
tepe srdce ve spánku nebo při duševní práci, při odpočinku v křesle
nebo při dobíhání tramvaje.

To všechno jsou změny přechodné a zcela
fyziologické čili žádoucí. Jsou to projevy schopnosti srdce reagovat na
měnící se potřeby organizmu.

Příliš pomalu nebo rychle

Problémy nastávají ve chvíli, kdy se srdeční rytmus výrazně zpomalí
nebo zrychlí, případně ztratí trvale svou pravidelnost, což je způsobeno
poruchou výše popsaného převodního systému srdečního. Ty poruchy se
souhrnně nazývají srdeční arytmie.

Termínem bradykardie (bradyarytmie) se
označuje rytmus výrazně zpomalený, slovem tachykardie (tachyarytmie) naopak
příliš rychlý. Pojem fibrilace charakterizuje tzv. míhání čili stav
úplné ztráty koordinace srdečních pohybů.

V případě fibrilace síní
se přestanou stahovat síně, při fibrilaci komor se srdce mění
v chvějící se chomáč svalových vláken, neschopných oběhově
účinného přečerpávání krve. Příznaky arytmií mohou být různé,
nejčastěji se projevují jako bušení srdce nebo pocit občasného
„vynechání srdce“. Jindy je pociťován nepravidelný tep, slabost nebo
může dojít k přechodné ztrátě vědomí.

V nejtěžším případě
(při některých komorových tachykardiích nebo fibrilaci komor) nastává
zástava krevního oběhu a bez okamžité pomoci postižený během několika
minut umírá. Na druhou stranu nemusí o některých arytmiích člověk ani
vědět a přijde se na ně náhodně při elektrokardio­grafickém
vyšetření.

U mnoha pacientů, a to zejména těch, kteří trpí zpomaleným
srdečním rytmem, je pak jediným řešením zavedení kardiostimulátoru,
miniaturního přístroje, který řízení srdečního rytmu převezme.
V České republice žije s tímto zařízením na sto tisíc lidí. Mnozí
z nich vedou téměř normální život. Ještě před padesáti lety by něco
takového vůbec nebylo možné.

Co to je kardiostimulátor?

Kardiostimulátor je plochá krabička z ušlechtilých kovů o váze kolem
20 gramů, která ukrývá elektronické obvody, umožňující programování
a schopné přizpůsobovat se proměnlivým potřebám srdce samotného
i organismu jako celku, a také lithiové baterie, dodávající energii po
dobu šesti až osmi let. Kardiostimulátor se pacientům implantuje (voperuje)
pod kůži pod klíční kostí a elektrody, které přenášejí impulsy
z přístroje k srdci, se odtud zavedou žilním řečištěm do nitra srdce,
kde se uchytí. Implantaci přístroje a elektrod dnes lékaři provádějí za
krátkodobé hospitalizace.

Kam jde vývoj?

„Aktuální je rozšíření implantátů, se kterými by pacient mohl být
vyšetřen magnetickou rezonancí, protože ta se stává základní
vyšetřovací metodou v kardiologii.

To je již ve fázi klinických zkoušek,
odhaduji, že rutinní použití těchto přístrojů bude možné během dvou
– tří let. Naše pracoviště má největší soubor pacientů s tímto
zařízením v celosvětovém měřítku.

Dalším úkolem je prodloužení
životnosti přístrojů, v dohledné době je reálné dosáhnout osmi až
deseti let. Očekáváme také nástup plně automatických systémů.
Otevřenou cestou je další rozvíjení domácí monitorace, kdy lékař může
funkci kardiostimulátoru kontrolovat na dálku.

Brzy by možná mohli takto
své pacienty sledovat i praktičtí lékaři,“ naznačuje některé další
horizonty doc.MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, přednosta Kardiocentra
Nemocnice Na Homolce

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector