Kožní nádory foto – Vše o zdraví

Imunitní systém kůže je oslabován silným slunečním zářením, které poškozuje kožní buňky a mění jejich genetický materiál. Reparační systém kůže nemůže tyto změny v kožních buňkách napravit a nesprávná informace je předávána do dceřiných buněk kůže.

Pokud se tyto buňky dále dělí, mohou zmutovat a přeměnit se po letech v buňky kožního nádoru. Kožní zhoubné nádory jsou různých typů, nejnebezpečnější je maligní melanom (melanom). Ostatní, tzv. nemelanomové kožní karcinomy nejsou tak nebezpečné, ale jsou desetkrát častější než melanom.

Vyskytují se zejména na místech vystavených působení slunečnímu záření, tj. na obličeji, uších, hřbetech rukou a předloktích, u mužů také na pleši. Pokud jsou včas rozpoznány, jou dobře léčitelné. Metastázy se u těchto nádorů objevují jen zřídka, ale přesto je nutné chodit na pravidelné prohlídky ke kožnímu specialistovi.

Nemelanomové kožní karcinomy se dělí na tři typy: aktinickou keratózu, bazaliom (bazocelulární karcinom) a spinaliom (spinocelulární karcinom).

Aktinická keratóza

Aktinická keratóza je dobře patrná. Je to hrubé, něhnědlé ložisko obvykle s šupinami, které se nachází na místech vystavených po dlouhou dobu slunečnímu záření. Vzniká poté, co imunitní systém kůže je oslaben a neschopen opravovat buněčné změny působené slunečním zářením. Aktinická keratóza je počáteční fáze karcinomu, který se vyvine později u 10 až 15 procent pacientů.

Kožní nádory foto - Vše o zdraví Kožní nádory foto - Vše o zdraví Kožní nádory foto - Vše o zdraví
keratóza bazaliom bazaliom

Bazaliom (bazocelulární karcinom)

Bazaliom je tenké, barevné ložisko s lesklým povrchem, které se podobně jako aktinická keratóza nachází na místech vystavených slunci. Bazaliom vzniká z buněk spodních vrstev pokožky, často roste mnoho let bez toho, že by působil potíže. Pokud se však ponechá a není léčen, roste do hloubky a ničí tkáně, které leží pod ním. Bazaliom obvykle nemetastazuje.

Spinaliom (spinocelulární karcinom)

Spinaliom často vyrůstá na podkladě aktinické keratózy. Podobá se bazaliomu, ale jeho povrch je obvykle více vyvýšený a pokrytý strupem. Někdy se může zaměnit za bradavici. Velmi vzácně se spinaliom může metastazovat, tj. šířít se do lymfatických uzlin a dalších orgánů.

Melanom

Maligní melanom (melanom) je z hlediska úmrtnosti nejzávažnějším kožním maligním nádorem. Může se objevit kdekoli na kůži, může vzniknout v 30 až 50 procentech z pigmentovéno znaménka.

Nejčastějšími místy jsou trup u mužů nebo dolní končetiny a trup u žen. Maligní melanom vzniká z buněk kůže, které vytvářejí pigment. Objeví na zcela zdravé kůži nebo se vyvine z pigmentového névu nebo z vorzeného pigmentového mateřského znaménka.

Většinou buňky nádoru vyrůstají z nejhlubších vrstev pokožky.

Jak melanom vypadá? Pravidlo A-B-C-D

Melanom může být často pouhým okem těžko rozpoznatelný od pigmentového névu nebo vrozeného mateřského znaménka. Pravidlo A-B-C-D může napomoci časné diagnostice: je-li znaménko asymetrické (A), nemá ostré ohraničení (B – angl. border, hranice), barva není stejnoměrná (C – angl. color, barva), je větší než 5 mm v průměru (D – angl.

diameter, průměr). Změny znaménka (E – angl. evolution, vývoj), jakými jsou změny barvy, tvaru, velikosti, povrchu, vyvýšení nad povrch kůže a příznaky jako svědění a krvácení mohou být známkou zhoubného bujení.

Navíc, vznik jakéhokoli nového kožního útvaru na před tím zdravé kůži u pacienta staršího 40 let je podezřelý a má být bez odkladu vyšetřen kožním lékařem.

Pozor na kožní melanom. Kontrolovat znamémka je nutné po celý rok

Praktický lékař Miladu ihned poslal k vyšetření nádoru, který už tehdy dosahoval velikosti mužské pěsti v oblasti levé lopatky a který se každým dnem zvětšoval. „Dá se říct, že rostl asi šest měsíců, než maminka šla k lékaři,“ vzpomíná její dcera Jana.

Nově vzniklého znaménka si Milada všimla už ale 20 let předtím. Žádné problémy nedělalo, tak neměla důvod ho řešit. Po letech se však začalo pozvolna měnit a rozrůstat a v posledních čtyřech měsících před návštěvou lékaře šlo již o velmi rychlé změny.

Přečíst článek ›

Počty* Maligní melanom je zodpovědný až za 73 % úmrtí na kožní nádory. * Nejčastěji se vyskytuje u žen do 39 let, muži nemocí trpí spíše od 40 let výše.* Asi 30–50 % melanomů vznikne z pigmentového znaménka.*  Česku onemocní přibližně 1600 lidí ročně, z toho více než 300 pacientů nemoci podlehne.

* Nadměrné slunění a vystavování kůže UV záření způsobuje až 80 % všech melanomů.

„Znaménko ji nijak nebolelo, pouze si všímala, že občas krvácí. Jenže měla strach jít k lékaři na vyšetření, co by jí na to řekl, takže návštěvu stále odkládala, přestože jsme jí stále opakovali, že tam má jít. Jenže mamka nechtěla slyšet hrozivou pravdu, o které podvědomě asi stejně věděla,“ vypráví Jana. „Možná by bylo všechno jinak, kdyby řešila problém včas.“

V den vyšetření byl na lopatce patrný nádor o velikosti asi 20 x 15 cm, červeno-modro-žlutý, místy s vřídky a krvácením. Když lékaři provedli biopsii, byl Miladě potvrzen maligní melanom. „Další vyšetření prokázalo u maminky také rozsáhlé metastázy a zvětšené lymfatické uzliny,“ doplňuje dcera.

Miladě lékaři museli okamžitě celý nádor vyříznout a odstranili také metastázy. Současně jí byly také odstraněny uzliny z levé podpažní jamky.

„Následně byla mamka předána do péče onkologům, kteří zahájili biologickou léčbu, na kterou zpočátku velmi dobře reagovala, z čehož jsme měli velkou radost. Nicméně ani ne po půl roce od první návštěvy lékaře maminka bohužel zemřela. Mrzí mě, že jsme ji nedonutili jít k lékaři dřív,“ uzavírá Jana.

Názor odborníka

MUDr. Lucie Rajská, Ph.D. (Klinika preventivní dermatologie):

Protože maligní melanom primárně postihuje kůži, je velmi dobře přístupný vyšetření. Je tedy velkou výhodou jeho včasná detekce a bezodkladné zahájení léčby.

Ke vzniku tohoto onemocnění přispívá, kromě genetických dispozic nebo poruch imunity v důsledku jiného onemocnění, především expozice UV záření bez dostatečné ochrany proti němu.

Melanom je typický svoji časnou tvorbou metastáz. Zároveň je nádorem s nejvyšší mortalitou.

Přečíst článek ›

Toto onemocnění v posledních letech vykazuje nejrychleji rostoucí incidenci, což samozřejmě může být způsobeno množstvím preventivních akcí upozorňujících na tuto problematiku a nabádajících populaci k samovyšetření kůže, které vede ke včasné návštěvě specialisty v případě detekce podezřelého névu. Rozdíly v anatomické lokalizaci melanomu mezi ženami a muži nadále přetrvávají.

U mužů je nejčastější lokalizací trup, zejména proximální části zad, u žen se melanom vyskytuje nejčastěji v oblasti dolních končetin, nejčastěji na bércích. Není výjimkou, že se melanom objevuje i u mladších jedinců (dětí/dospívajících). Důležité je tedy dodržování pravidelných preventivních kontrol pigmentových névů, alespoň jednou ročně.

Informace o nemoci· Melanom je nejagresivnější forma rakoviny kůže.· Zhoubný kožní nádor většinou zpočátku vypadá jako nenápadná skvrnka, později ale může růst hlouběji a vytvářet metastázy v jiných orgánech.

· Melanom kůže je způsoben nekontrolovatelným růstem pigmentových buněk.· Počet případů rakoviny kůže neustále přibývá zejména kvůli nadměrnému slunění.· Riziko je to zejména pro lidi se světlou kůží a sklonem k tvorbě pih.

· Nebezpečné je i pro lidi, kteří se v průběhu dětství a dospívání opakovaně spálili na slunci.

· Rozpoznat příznaky melanomu pomáhá tzv. ABCDE test: A = asymetrie (Asymmetry), B = nejasné ohraničení (Border), C = různé barvy znaménka (Colour), D = velký průměr (Diameter), E = zvětšování, vystoupnutí či svědění znaménka (Evolution).

Tipy pro zdraví

Jedním z opatření boje proti koronaviru je dodržování správné hygieny a postupu při dezinfekci. Pokud ale nesdílíte domácnost s nakaženým člověkem, není podle lékařů nutné snažit se ve svých domovech o nemocniční čistotu. Vedle běžného mytí rukou mýdlem doporučují praktici i další hygienické finty, které snižují riziko nákazy.

„Pokud se pohybujeme v prostoru s více lidmi, například v MHD, je dobré si po příchodu domů kromě rukou umýt i obličej, popřípadě vlasy. Pomáhá také si převléct svrchní oblečení,“ vysvětluje MUDr. Cyril Mucha, člen výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Přečíst článek ›

Opatrně by lidé měli nakládat i s rouškou, jejíž povrch může být infikovaný – správné je se jí nedotýkat z vnější strany. „Nesmíme zapomínat na hygienu při cestě z toalety, virus se přenáší i stolicí, a pokud si dobře neumyjeme ruce, můžeme sebe či své okolí infikovat,“ dodává lékař.

Zajímavé:  Pediacel - Vše o zdraví

Velmi důležité je pravidelné větrání, které vzduch pomáhá zbavit nečistot a mikroorganismů. Pozornost je dobré věnovat předmětům, kterých se dotýkáme nejvíce, jako jsou klíče, mobil nebo notebook, a občas je vydezinfikovat také.

V době koronaviru ale podle praktiků není třeba trpět přehnanými obavami a úplně se zavírat před světem z obavy před virem. „Lidé by se měli občas projít a načerpat trochu sluníčka.

Sluneční svit pomáhá tvorbě vitaminu D, který je klíčový pro naši imunitu,“ dodává MUDr. Mucha.

I nádory vnitřních orgánů na sebe mohou upozornit skrz kůži

Hlavní obsahKožní nemoci bývají často spojovány s výskytem rakoviny vnitřních orgánů. Foto: Profimedia.cz

Vnitřní nádory na sebe mohou skrz kůži upozornit dvěma způsoby.

Existuje hned několik kožních nemocí, jež jsou spojovány s výskytem rakoviny vnitřních orgánů. Přičemž jeden vnitřní nádor může mít hned několik kožních projevů.

„Příkladem mohou být náhle vzniklá extrémní suchost kůže nebo náhlý vznik mnohočetných kožních výrůstků na trupu. Může se ale jednat i o příznaky zánětlivé kožní choroby – například šíření karcinomu prsu do kůže připomíná růži,“ vysvětluje profesorka Jana Hercogová, z Dermatologie prof. Hercogové – Kliniky preventivní dermatologie s. r. o.

Podle lékaře Wakeho Foresta mohou na onkologické onemocnění vnitřních orgánů upozornit i sametové pigmentové skvrny na rukou, rtech, ale i krku a podpaží.

Hustá kůže na dlaních připomínající vařené dršťky zas bývá často spojována s rakovinou plic, ale i rakovinou žaludku. Šupinatá vyrážka na hýždi, v dlaních či jiných místech na těle a červený jazyk pak mohou signalizovat nádor slinivky břišní.

U tzv. paraneoplázie nejde o samotný nádor, který by se objevil na kůži, ale o kožní projevy vnitřních nádorů či nádorů krve. Některé tyto příznaky se navíc mohou projevit dříve, než typické projevy daného nádoru či mohou signalizovat recidivu.

Pravidelná kontrola pigmentových znamének může zachránit životZdraví

Metastázy jsou tvořené přímo buňkami původního nádoru. Jde o buňky oddělené od primárního útvaru, které putují tělem do jeho dalších částí. Usadí se a vytvoří druhotné ložisko – nový nádor. Kožní metastázy se vyskytují u 3–10 % onkologických pacientů.

Nejčastější jsou metastázy do kůže u mužů s karcinomem plic a u žen s karcinomem prsu. Dále u obou pohlaví při rakovině tlustého střeva a melanomu. Obvykle se kožní metastázy nacházejí v oblasti hrudníku. Jejich vzhled je rozmanitý, mívá podobu skvrn, vyvýšenin, uzlů atd.

Lidé kožní potíže berou často na lehkou váhu. Mají pocit, že se nejedná o nic závažného a vše se snaží řešit sami bez pomoci odborníků. Bohužel i za banální vyrážkou může stát závažný zdravotní problém, a je tedy velmi důležité nic nepodceňovat a co nejdřív vyhledat odborníka.

Základem vyšetření v dermatologické ordinaci je diagnostika, k níž se využívají různé metody vyšetření – klinické vyšetření, dermatoskop, mikroskopické vyšetření vzorku kůže, krevní testy a další.

„Na základě těchto vyšetření je schopen dermatolog stanovit včasnou diagnózu, nicméně pacienta sám neléčí. Vnitřní nádory vždy léčí onkolog. Jen v případě metastáz do kůže je dermatolog součástí celého onkologického týmu, který řeší léčbu nemocného,” dodává Hercogová.

Hlavní zprávy

Kožní nádory: příznaky, léčba (karcinomy kůže)

Kožní nádory zahrnují několik různých typů lišící se svým
výskytem, vzhledem, agresivitou i prognózou.

Nádory kůže jsou poměrně
častě, v souvislosti se změněným životním stylem části populace, jako
je výrazné slunění či návštěva solárií, jejich
výskyt v poslední době stále vzrůstá.

Nejčastější jsou tři typy,
podle vzrůstající nebezpečnosti: bazaliom, spinaliom a obávaný melanom.
Vyskytnout se mnohou prakticky v kterémkoli věku a na kterémkoli místě,
jejich četnost ale vzrůstá s věkem pacientů a nejčastěji postihuje
oblast obličeje.

Rizikové faktory

Rizikovými faktory vniku kožních nádorů je celá řada. Tak jako
u všech nemocí je jedním z nich výskyt těchto nádorů v rodině
u pokrevných příbuzných.

Dále je to fototyp: kožní
nádory se nepoměrně častěji vyskytují u světlovlasých lidí se světlou
pletí, kteři se většinou nikdy neopálí, pouze maximálně spálí.
U tmavějších typů je riziko menší, a například u lidí s černou
pletí se prakticky vůbec nevyskytuje bazaliom.

Vystavování se slunečnímu
záření je faktorem nejvýznamnějším, zvláště pokud se člověk často
až spálí, oslabuje tak svou kůži a ta je náchylnější k dalšímu
poškození. V souvislosti s vystavováním se slunci je třeba zmínit
i život ve vysokých nadmořských výškách nebo v extrémně slunných
oblastech.

Rizikovými jsou i některé znaménka, ohroženi jsou především
lidi, kteří jich po těle mají velké množství, nebo kteří mají tato
znaménka abnormální či měnící se. Problémy s imunitním systémem
samozřejmě také mohou hrát svou roli v rozvoji kožní rakoviny.

Jako
u mnoha jiných nemocí se výskyt kožních nádorů zvyšuje ve vyšším
věku; poškození z dětství či mládí se může projevit právě až
s přibývajícím věkem. Rizikovými faktory jsou také především
takzvané prekancerózy, což jsou stavy u kterých je
procentuálně větší četnost zvrhnutí do nádoru než u zdravých.

Sem
patří solární keratóza (zarudlá rohovějící ložiska hlavně na
obličeji a rukou, vznikající nadměrným působením slunečního záření)
nebo leukoplakie (bělavá ložiška především na sliznicích
v místech chronického dráždění například protézou, přikusováním
sliznice, ale může jít i o dráždění chemickými látkami).

Prevence kožních nádorů

Existují poměrně účinné způsoby prevence vzniku kožních nádorů.
Samozřejmě část jich může být geneticky dáno, kdy je
možnost ovlivnění jejich vzniku značně omezená, nicméně právě tito
predisponovaní jedinci by se měli mít obzvlášť na pozoru.

Nezbytné je
omezení vlivu slunečního záření na pokožku na minimum.
Nebezpečné je hlavně UVB složka tohoto záření. Je nutné
vyhýbat se pobytu na slunci kolem poledne.

Na trhu je velké množství
opalovacích krémů s velice vysokými ochrannými faktory
které jsou obzvláště vhodné až nezbytné pro osoby světlého fototypu.
Každé spálení od slunce je pro kůži velice škodlivé a zvyšuje riziko
vzniku některého z kožních nádorů.

Především starší lidi,
u kterých je celkově delší souhrnná doba vystavení slunečnímu
záření, je nezbytné se dobře chránit například i nošením
vhodného oděvu
a pokrývek hlavy.

Důležité
chránit se proti slunci není pouze u moře na dovolené, ale
při výstupu do hor, kdy se zvyšující se nadmořskou
výškou je kůže postupně vystavována větším dávkám UVB
záření. Odborníci se shodují, že je vhodné používat
ochranný faktor 15 i při běžném fungování
ve městě.

Návštěvy solárií populární hlavně u mladších lidí také
samozřejmě nelze doporučit.

Další možností prevence je věnování pozornosti jakýmkoli změnám
ve vzhledu vlastní kůže. Podezřelá a nebezpečná jsou hlavně plochá
znamínka velmi tmavé barvy a nepravidelného tvaru, které je třeba sledovat.
Při zaznamenání jakýchkoli změn v barvě, tvaru, velikosti nebo dokonce
při přítomnosti krvácení je důležité rychle vyhledat doktora, který
nález vyšetří.

Příznaky a projevy

 • Příznaky jsou různé podle druhu kožních nádorů.
 • Bazaliom
  Spinaliom
  Melanom
 • Méně časté nádory

Bazaliom

Bazaliom neboli bazocelulární karcinom je nádor kůže
vycházející z bazální vrstvy pokožky.

Jeho výskyt se dává do
souvislosti s opakovaným vystavením kůže slunečnímu záření, není tedy
překvapivé, že se vyskytuje hlavně u starších lidí nad šedesát
let
v oblasti obličeje, na čele, nose a uších.

Nepoměrně více
je také diagnostikován u světlovlasých lidí se světlou pletí,
tedy u takzvaného fototypu jedna. Je to poměrně častý nádor.

Bazaliom roste ze spodní oblasti pokožky do okolních tkání, které
ničí. Může se šířit buď povrchově, pak připomíná
lupénku, nebo i do hloubky, kdy může dokonce ničit
i chrupavku a kost pod postiženou kůží. Někdy může být pigmentovaný,
v tomto případě je třeba ho odlišit od melanomu.

Většina bazaliomů
vypadá nejprve jako zvláštní strup, který se pacient často strhne, po
krvácení poté vznikne strup znovu. Často mají bazaliomy vzhled okrouhlého
ložiska s perličkovitými zavalitými okraji a vkleslinou ve svém středu.

Zajímavé:  Acai - banán BIO latte 30g – vše o zdraví

Na povrchu mohou být zprvu krusty, pak je povrch lesklý a viditelné jsou
takzvané teleangiektázie, tedy rozšířené kapiláry.

Bazaliom roste prakticky výlučně místně a téměř nikdy
nemetastazuje.

Léčba spinaliomu

U povrchových bazaliomů stačí pouze kryoterapie, což
je zmražení ložiska tekutým dusíkem. U jiných typů je třeba nádor
chirurgicky vyříznout skalpelem spolu s tenkým lemem
zdravé tkáně, u rozsáhlejších se zdravé tkáně pro jistotu odebírá
víc.

Některá místa nabízejí použití laseru a použití
speciálního krému vážícího nádorové buňky. I po
odstranění někdy může dojít k návratu nádoru, ale přesto přežívá
naprostá většina pacientů- až 95%.

K dobré prognóze přispívá hlavně
fakt, že nádor nemetastazuje.

Spinaliom

Spinaliom neboli spinocelulární karcinom je nádor, který
je podstatně méně častý než bazaliom. Je o něco vážnější, ale
stále ne tolik nebezpečný jako melanom. Vzniká spíše ve střední hloubce
pokožky a destruuje i okolní tkáně.

K metastázám sice dochází, ale až
velmi pozdě, většinou do příslušních lymfatických
uzlin
. Tak jako bazaliom ho často nalezneme u osob světlého typu,
zvláštností je jeho častá přítomnost například v bércových
vředech nebo jizvách.

Vypadá jako tuhý červený
uzel
s poškozeným povrchem, často se může stát, že
zvředovatí.

Roste rychleji než bazaliom, průběh je o něco agresivnější, dostává
se hlouběji do tkání.

Léčba spinaliomu

Opět je nutná léčba vyříznutím, okolní zdravé
tkáně je třeba šetřit méně než u batalionu a odebrat lem o šíři až
několika centimetrů. Možností je i ozařování, ke kterému se ale
přistupuje spíš pokud není možné kvalitní vyříznutí.

Melanom

Melanom je právem nejobávanějším nádorem kůže a vlastně nádorem
vůbec. Je nejzhoubnějším nádorem kůže. Vyskytuje se více
u žen než u mužů a předpokládá se, tak jako u jiných
nádorů, že velký vliv na jeho vzniku má hlavně sluneční
záření
.

Projevuje se jako pigmentová skvrna, která
vypadá nejprve jako obyčejné znaménko, nicméně postupně k němu
dochází ke změnám, které signalizují jeho zvrhnutí ve zhoubný nádor.

Těmito změnami je hlavně jeho šíření se do plochy,
nepravidelné okraje, změna barvy a její
nejednotnost (má strakatý vzhled), reliéf znaménka se
mění
(většinou vyhlazuje), může rohovět, olupovat se, při
sebemenším poškození i spontánně může krvácet nebo mokvat. Také
pacienta může obtěžovat často až úporným svěděním.

Existuje několik klinických forem, které se liší svými příznaky
i nebezpečím. Nádory se mohou šířit buď
horizontálně nebo vertikálně. Nepřímo,
tedy horizontálně se šířící, můžeme dále dělit na
tyto druhy:

Superficiálně se šířící melanom

Superficiálně, neboli povrchově se šířící, tvoří většinu
melanomů, vypadá jako nepřesně ohraničené, strakaté ložisko, které
může být lehce vyvýšené.

Po nějakém čase uvnitř dochází
depigmentaci, tedy zesvětlení a jakoby vyhojení,
nicméně to je velice nepříznivý znak, který poukazuje na pokročilé
stádium a již tvorbu metastáz ve vzdálených orgánech.

Proto by si pacient
nikdy neměl myslet, že se mu nález již hojí, a urychleně vyhledat
lékaře! Další variantou je takzvaný akrolentiginózní
melanom
, který je naštěstí velice vzácný, a vyskytuje se na
končetinách a hlavně pod nehty, kde si ho sice pacient
všimne poměrně brzy, ale často ho nenapadne, že by se mohlo jednat právě
o melanom. Prognóza je bohužel nepříznivá, proto čím dříve pacient
přijde, tím větší je šance na jeho vyléčení. Dále je to již míněné
lentigo maligna melanom, také nepříliš častý,
postihující hlavně staré lidi v místech vystavených slunečnímu
záření, jako je obličej, výstřih, ruce a nohy.

Tento typ melanomu se povrchově šíří poměrně dlouho, až po letech se
začne šířit směrem dolů, proto je jeho prognóza značně příznivější
než u předchozích typů.

Vertikálně se šířící

Vertikálně, neboli směrem dolů se šířící melanom, je velice
nebezpečný z několika důvodů. Má typickou černomodrou
barvu
, nicméně jeho diagnóza je často obtížná, vzhledem totiž
napodobuje řadu dalších kožních útvarů, které nejsou zdaleka tak
vážné (jako je stařecká bradavice, bazaliom nebo různá
znaménka).

Také jeho průběh je značně individuální, není žádné
jasné pravidlo, podle kterého by se šířil, vyvíjel a postupoval, záleží
hlavně na imunitním systému postiženého. Brzy zakládá metastázy
šířící se krví i lymfou, metastázy mohou být
v nejrůznějších orgánech
a proto je bohužel prognóza velice
špatná.

Tvoří asi čtvrtinu všech melanomů.

Pro diagnózu a volbu vhodné léčby používáme hodnocení podle
Breslowa
, které hodnotí tloušťku melanomu. Nejlepší
prognózu mají nádory zachycené při tloušťce menší než jeden milimetr,
nad 4 milimetry tloušťky už se prognóza rapidně zhoršuje a
předpokládané přežití 5 let je pouze u padesáti procent pacientů.

Léčba

Ložisko je třeba chirurgicky vyříznout, a to
s dostatečným množstvím okolní tkáně, aby byla jistota že rakovinové
buňky zde nezůstávají.

Dále se užívá chemoterapie a
radioterapie, tedy ozařování, a to hlavně u pacientů
s rozsáhlejšími metastázami.

V současné době se používá
i biologická léčba, tedy podávání například interferonů, látek tělu
vlastních, které podporují imunitní systém v boji proti nádoru.

Méně časté nádory

Méně časté druhy kožní rakoviny zahrnují například Kaposiho
sarkom, vznikající z buněk výstelky cév napadených
herpesvirem Kaposiho sarkomu. Navenek se projevuje nejčastěji
purpurovými až hnědými nádory hlavně na dolních končetinách nebo
v oblasti obličeje.

Je jednou z takzvaných AIDS definujících chorob, to
znamená, že pokud se objeví u HIV pozitivního člověka,
považuje se ten již za osobu trpící rozvinutou chorobou
AIDS
.

Nicméně Kaposiho sarkom se samozřejmě může rozvinout
i osob, které HIV pozitivní nejsou, nejčastěji jde o starší muže
středomořského původu.

Dále je to karcinom vycházející z Merkelových buněk,
který se projevuje jako pevné, lesklé uzlíky na nebo těsně pod kůží a
také ve vlasových váčcích.

Barevně jsou poměrně různorodé, mohou být
červené, růžové nebo dokonce i modré a i velikostně se mohou dosti
lišit od půl centimetru až po pět centimetrů v průměru. Vyskytuje se
hlavně na místech přístupných snadno slunci, to znamená v obličeji, ve
výstřihu a na pažích a nohou.

Je nebezpečný v tom, že na rozdíl od
jiných nádorů roste značně rychle a brzy se šíří do dalších
částí těla.

Dalším velice vzácným nicméně o to více agresivním karcinomem je
karcinom vycházející z buněk mazových žláz. Vypadá jako velice tuhé,
tvrdé a nebolestivé uzly kdekoli na těle, velice častá je ale lokalizace
v oblasti očních víček, kde se často chybně považuje za nezhoubné
útvary- je tedy třeba speciálně zde být velice opatrný.

Diagnóza kožních nádorů

Lékaři často stačí k rozeznání nádoru pouhý pohled, ale pro
kvalitní a jistou diagnózu je třeba odebrat kus podezřelé tkáně, tedy
provést biopsii. Tkáň se poté v laboratoři prohlédne
v mikroskopu a hodnotí se míra jejích změn. Pokud je podezření na
metastázy, je třeba podstoupit řadu dalších vyšetření

Komplikace

Tak jako u všech nádorových onemocnění jsou výraznými komplikacemi
hlavně metastázy, a to především u melanomu. Melanom je jedním
z nejagresivnějších nádorů vůbec a metastázy vznikají
v nejrůznějších částech těla velmi časně.

Metastázování
samozřejmě zhoršuje léčení a tím i prognózu. Pokud jsou metastázy
v plicích, může dojít až k respiračnímu selhání.

Smutnou komplikací je v tomto případě bohužel poměrně častá smrt
postiženého s pozdě odhaleným melanomem.

Další názvy: karcinomy kůže, nádory kůže, karcinomy kůže, bazaliom, bazocelulární karcinom, spinocelulární karcinom, spinaliom, dlaždicobuněčný karcinom, melanom

Nezdá se vám znaménko? Nechte si vyšetřit kůži ve Stanu proti melanomu

Sáhněte si do svědomí: kontrolujete si pravidelně mateřská znaménka? Upřímná odpověď bude pravděpodobně znít ne a tady začíná problém. Až 50 procent melanomů totiž vzniká na podkladě pigmentového znaménka.

Počet případů nádorových onemocnění kůže v Čechách každoročně roste, a tak odborní lékaři budou letos už posedmé zachraňovat životy ve Stanu proti melanomu – v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové a Radiožurnál bude u toho!

Zajímavé:  Interview s designérem Vojtěchem Beránkem – vše o zdraví

Odpovězte si na otázky: Opalujete se často? Jezdíte pravidelně do exotických zemí? Máte navíc světlou pleť, hodně pih nebo mateřských znamének? Potom i vy patříte do rizikové skupiny. Pokud měl někdo ve vašem příbuzenstvu kožní nádor nebo pozorujete, že se vaše mateřská znaménka mění, jsou to další důvody ke zvýšené pozornosti.

Udělejte něco pro sebe a nechte si vyšetřit kůži ve Stanu proti melanomu, může vám to zachránit život. Vyšetření je bezbolestné a bezplatné, výsledek se dozvíte hned, tak vše, co musíte obětovat, je trocha vašeho času. Před stanem bývají každoročně dlouhé fronty, ale určitě se vyplatí počkat.

Akce začíná 22. a 23. dubna v Praze na Václavském náměstí na úrovni ulice Opletalova, v květnu se přesune do Brna, Ostravy a 15. května skončí v Hradci Králové. Pořádá ji Dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Masarykův onkologický ústav a Fakultní nemocnice Ostrava a Hradec Králové.

Klíčová je prevence u dětí

Projekt se letos soustředí především na rodiny s dětmi, protože právě ty patří mezi ty nejohroženější. Zásadní pro vznik kožních nádorů v dospělosti navíc není jen genetická výbava, ale právě naše chování na sluníčku v dětství. Pokud jsme se totiž jako děti často spálili na slunci až do puchýřů, opět se riziko melanomu zvyšuje.

Hlavním cílem projektu je tedy upozornit na rizika spojená se slunečním zářením a poradit, jak se na slunci chovat a jak ochránit naše nejmenší. Češi podle odborníků na prevenci stále dbají málo, podceňují aktivní ochranu kůže před sluncem a nechodí na preventivní prohlídky. Pokud se ale melanom odhalí včas, je vysoká naděje, že se pacienta podaří zcela vyléčit.

Nedejte melanomu šanci

Co tedy způsobuje vznik melanomu, jednoho z nejagresivnějších nádorů vůbec? Kromě nadměrného slunění je dalším důležitým faktorem ztenčování ozónové vrstvy – i velmi malé odchylky v množství ozónu se mohou na našem zdraví odrazit.

Riziko se zvyšuje i díky častému cestování k moři nebo zimním výletům za sluncem do exotických zemí. Podle statistik jsou ohroženější muži, kteří často prevenci vůbec neřeší. Náchylnější jsou ty partie těla, které máme v létě nejčastěji odhalené – u mužů je to trup a u žen jsou to hlavně nohy.

Jak se tedy stát zodpovědnějšími a co vlastně na znaménkách sledovat? Jsou to hlavně: asymetrické tvary, tmavě hnědá až černá barva nebo nepravidelně skvrnitá znaménka a ta, která rostou do výšky. Pozorujete-li některý z těchto znaků, neznamená to hned, že máte melanom, ale rozhodně je třeba nechat si kůži pro jistou vyšetřit.

Nepodceňujte riziko kožních onemocnění a využijte této jedinečné příležitosti, kterou projekt Stan proti melanomu nabízí.

Vyšetří vás zdarma ve speciálně upraveném stanu se šesti oddělenými ordinacemi, dozvíte se vše o prevenci a budete mít klidné spaní, že jste něco udělali pro své zdraví.

Vše o prevenci a důvodech vzniku melanomu se dozvíte i z vysílání Radiožurnálu, který je partnerem projektu, nezapomeňte se tedy na nás naladit!

Vysílání ČRo Radiožurnálu si můžete naladit na síti VKV/FM vysílačů po celé České republice a na dlouhé vlně 270 kHz. Poslouchat nás můžete i přes internet, pomocí DVB-S přijímače (satelit Astra 3A) a ve veřejnoprávním DVB-T multiplexu.

Záznamy vybraných pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu. Pro automatické ukládání záznamů oblíbených pořadů do svého počítače nebo mp3 přehrávače můžete využít službu Podcast.

Související příspěvky

Stan proti melanomu navštívil v Praze rekordní počet lidí

V pražském Stanu proti melanomu zdarma vyšetří mateřská znaménka

Počet nemocných se zhoubnými kožními melanomy roste

Související weby

Melanom.cz

Rakovina kůže: Příznaky a fotogalerie rizikových znamének

Hned na úvod ale důležitá věc. „Samovyšetření nenahrazuje návštěvu lékaře,“ zdůrazňuje Zuzana Macková, dermatoložka Perfect Clinic. Choďte pravidelně na kontrolu znamének a v případě, že na těle objevíte něco podezřelého, nečekejte na termín prevence a utíkejte do ordinace hned. Jak kožní útvar, který by mohl být předzvěstí rakoviny, může vypadat?

Je znaménko nebezpečné? Udělejte si ABCDE test

Na rizikové pigmentové znaménko vás může upozornit tzv. ABCDE test, který vychází z angličtiny – počáteční písmena upozorňují na možné problémy. Jak při něm postupovat? Prohlédněte si znaménka na svém těle (kam nevidíte, tam pomůže partner) a posuzujte je podle následujících kritérií. 

A – asymetrie. Normální znaménka jsou zpravidla symetrická. Pokud máte znaménko, které je asymetrické, je čas navštívit dermatologa.

B – ohraničení (border). Špatná jsou znaménka rozpitá nebo nerovnoměrně ohraničená.

C – barevnost (colour). Barva není jen hnědá, ale vidíte i různé odstíny od růžové, červené, šedé až po černou, ale i bílou.

D – průměr (diameter). Pokud má znaménko větší průměr než tužka, tedy více než 5 mm, je potřeba také navštívit dermatologa.

E – vývoj (evolution). Jakákoliv změna na znaménku od zvětšení do výšky nebo do šířky přes změny barvy, svědění až po krvácení je znamením, že je něco špatně.

Kožní nádory se sice nejčastěji objevují na místech, která bývají vystavena slunci, tedy na obličeji, zádech a zevní straně nohou a rukou, mohou ale vzniknout kdekoli na těle. „Při samovyšetření proto nezapomínejte na vnitřní stranu stehen a paží, krk, uši, pokožku ve vlasech, prsa, hýždě, ale i okolí pohlavních orgánů,“ říká dermatoložka Zuzana Macková.

Typy kožních nádorů

Většina znamének, výrůstků nebo různých útvarů je hlavně estetickým problémem, který se dá snadno vyřešit. Některé jsou ale nebezpečné a mohou být předzvěstí vážné nemoci. Které kožní nádory jsou nejčastější a co je pro ně typické?

Bazaliom

Bazaliom je nejfrekventovanější, ale také nejlépe léčitelný druh rakoviny kůže. I tak se ale nesmí podceňovat – může totiž zničit kůži a v některých případech i kosti v místě svého vzniku.

Jak ho poznat?

 • Nejčastěji se objevuje na hlavě v blízkosti uší, nosu nebo rtů a na krku.
 • Většinou vypadá jako hrbolek, který není nijak zbarvený a ani na dotek citlivý.
 • Může se z něj také vyvinout vřed.

Způsob léčby

Bazaliom je nutné chirurgicky odstranit, na problémové místo se pak používá lokální imunoterapie nebo radioterapie. Léčba bývá nekomplikovaná a úspěšná více než v 90 %.

Spinaliom

Od bazaliomu se liší hlavně agresivnějším chováním. Roste rychleji a také invazivněji do hlubokých struktur kůže. Může tedy poškodit nejen místo, kde ho objevíte, ale i orgány. Navíc způsobuje metastázy.

Jak ho poznat?

 • Tento červený uzlík se nejčastěji objeví na obličeji, v okolí nosu, rtů, na čele, uších, ale i na zádech, hrudníku nebo pohlavních orgánech.
 • Často vzniká také v chronické ráně nebo jizvě.
 • Může být pokrytý šupinami, někdy krvácí.

Způsob léčby

Pokud je nádor zachycen včas, šance na úspěšné vyléčení je vysoká. Po chirurgickém odstranění se k léčbě používají radioterapie nebo cytostatika.

Melanom

Nejagresivnější typ kožního nádoru, který vytváří metastázy do kůže, lymfatických uzlin, ale i vnitřních orgánů. „Růst melanomu může být velmi rychlý, a pokud se neodhalí včas, léčba nemusí být úspěšná,“ upozorňuje dermatoložka Zuzana Macková.

Jak ho poznat?

 • Téměř polovina melanomů vznikne z pigmentového znaménka, které se začne měnit – zpočátku často jen nenápadně, a o to je melanom zákeřnější.
 • Zbylá polovina se objeví jako nový útvar, který může vypadat jako tmavá skvrnka.
 • Tvarově i barevně je nepravidelný, s nejasnými okraji, a většinou postupně roste.

Způsob léčby

Pokud se melanom podchytí v raném stadiu a není příliš velký, jeho léčba bývá úspěšná. Většinou ji lze řešit pomocí chirurgického zákroku. Pokud se rozšíří do lymfatických uzlin nebo do jiných částí těla, je potřeba využít k léčbě i chemoterapie, ozařování, kryoterapie apod. Dnes je k dispozici i léčba biologická.

Nejčastější typy kožních nádorů si prohlédněte ve fotogalerii

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *