Nechtěné těhotenství – Vše o zdraví

Ve zkratce pro tatínky

Mateřství je nejkrásnějším a zároveň nejnáročnějším posláním v životě ženy. Žena se ale matkou nestává pouze těhotenstvím a porodem. Stává se jí, když si tuto roli uvědomí, ztotožní se s ní a pracuje pro ni všemi svými silami. Mateřství je umění vyžadující talent, důkladné znalosti a dovednosti. Představuje proces neustálého učení a zdokonalování.

Oblastí, která výrazně vyžaduje znalosti, dovednosti i vysoký stupeň osobní motivace, je způsob života. Jeho jednotlivé součásti mohou být vysoce protektivní nebo naopak vysoce rizikové pro zdraví člověka.

1. Faktory ovlivňující kvalitu způsobu života

Hlavními oblastmi kvalitního životního způsobu jsou:

 • vyvážená strava
 • prevence a zvládání stresu
 • optimální pohybová aktivita
 • dostatečný spánek a přiměřený odpočinek s pravidelným biologickým rytmem
 • zdravé interpersonální vztahy a sexualita

Rizikové chování představuje:

 • kouření
 • drogy včetně alkoholu
 • špatná výživa
 • tělesná inaktivita nebo nadměrná fyzická zátěž
 • dlouhodobý psychogenní či fyzický stres
 • nevhodné sexuální chování
 • popřípadě rizikové chování s následkem úrazu

Těmito faktory lze výrazně ovlivnit zdravotní stav každého člověka, včetně matky a prenatálního dítěte. Zdravotní důsledky nevhodného životního způsobu nebo prostředí se projeví až s časovou prodlevou, obvykle v dospělosti nebo ve stáří. Zdravý životní start by se měl stát prioritou každé moudré společnosti, protože včasná investice do zdraví se mnohonásobně vrátí.

2. Kdy začít s úpravou životního stylu před těhotenstvím?

Ideální těhotenství začíná rok, minimálně šest měsíců před početím, kdy by se budoucí rodiče měli rozhodnout pro optimalizaci svého způsobu života. Ke koncepci by mělo dojít ve stavu ideálního zdraví a pohody obou partnerů.

Po celou dobu těhotenství je plod plně závislý na mateřském organismu. Dítě se vyvíjí děloze, která pro něj představuje první ekologické prostředí. Jeho vývoj je určen geneticky, ale může být významně ovlivněn všemi vnitřními a zevními vlivy. Komunikačním orgánem mezi matkou a prenatálním dítětem je placenta – selektivně propustná pro většinu látek z mateřského organismu.

Organismus nastávající matky prodělává celou řadu změn a přizpůsobení se potřebám vyvíjejícího se plodu. Mění se hormonální nastavení organismu ženy, v důsledku kterého nastávají změny orgánových systémů i změny metabolické.

Postupně dochází ke hmotnostnímu přírůstku průměrně 12 kg. Jeho optimální hodnota by měla být stanovena na počátku těhotenství. Podílí se na něm zvětšování obsahu těhotné dělohy, zmnožení tělesných tekutin. Malá část připadá na ukládání tuků a proteinů v těle matky (viz tabulka 1). Tabulka 1: Přírůstek tělesné hmotnosti matky na konci těhotenství (Čech a kol., 1999)

plod 3,4 kg
placenta 0,6 kg
plodová voda 0,8 kg
děloha 0,9 kg
prsní žlázy 0,4 kg
krev 1,2 kg
tuk 3,0 kg
mimobuněčná tekutina 2,5 kg

Metabolismus živin celkově vzroste asi o 20 %. V souvislosti s vyšším metabolismem se zvyšuje spotřeba kyslíku. Dochází k všeobecné vazodilataci, zrychluje se krevní oběh i dýchání, dochází k zadržování vody v organismu.

Zdrojem zažívacích a dýchacích obtíží může být pro těhotnou ženu ke konci těhotenství změna polohy bránice, čímž dochází také ke změně polohy srdce. Dochází ke zpomalení střevní peristaltiky, která může být pro ženu zdrojem dalších těhotenských obtíží.

V souvislosti s adaptací mateřského organismu na těhotenství se mohou objevit změny čichu a chutí (snížené vnímání slanosti), individuálně specifické těhotenské chutě či averze k určitým druhům jídla.

Časté jsou projevy psychosomatických obtíží – poruchy spánku, nauzea, žaludeční dyspepsie, svědění pokožky, časté močení, zácpa, potivost, nechutenství.

Nadměrné těhotenské zvracení bývá někdy dáváno do souvislosti s nevědomým odmítáním gravidity.

Hormonální změny způsobují nejen změny tělesné, ale i psychické. Těhotenské změny a odpovědnost za zdravý vývoj dítěte mohou být prožívány jako stresová situace. U těhotné ženy se mohou objevit stavy úzkosti, deprese, náladovost, poruchy kognitivních funkcí, neuróza.

Někdy se projeví tzv. benigní těhotenská encefalopatie (únava, nespavost, zapomnětlivost, zmatenost, potíže se čtením) – je přítomna až u 50 % těhotných žen.

Depresemi trpívají častěji ženy s negativním nebo ambivalentním postojem k těhotenství, souvisí také s nízkým váhovým přírůstkem, kouřením a konzumací alkoholu. Těhotenské deprese pak výrazně zvyšují výskyt porodních a poporodních komplikací.

Neuróza často souvisí s vyšší hladinou stresu, kdy těhotenství je chápáno jako handicap a jsou zároveň přítomny poruchy identifikace s rolí ženy a sexuální dysfunkce.

5. Sociální změny v těhotenství

Během těhotenství dochází ke změnám partnerským a rodinným. Probíhá přestavba partnerského vztahu na rodičovský. Změny jsou logicky větší u prvorodiček. Soužití může být ovlivněno i změnami v oblasti sexuální aktivity páru. Změna vztahu k partnerovi může být podmíněna spokojeností ženy se svým vzhledem, s postoji partnera, s pohlavním životem.

V těhotenství probíhá také přestavba vztahu k matce a širší rodině. Někdy dcera „opakuje“ těhotenství a porod své matky.

Uvádí se, že vztah k dítěti úzce souvisí s tím, zda-li je těhotenství plánované, chtěné, neplánované či nechtěné. Negativní postoj k těhotenství významně souvisí s rizikem potratu a předčasného porodu.

Nastávají i změny ekonomické situace, časté těhotenské úzkosti souvisí s ekonomickými faktory.

V důsledku sociálních změn se objevuje pocitová ambivalence, změny stupnice hodnot i změny sebehodnocení ženy.

6. Výživa ženy v těhotenství

Zdravá výživa je důležitou součástí zdravého způsobu života. Celkově by mělo být množství a kvalita stravy optimalizována již před koncepcí. Podmiňuje totiž výrazně zdraví nového jedince a snižuje riziko výskytu nemocí potencovaných stravou nevhodnou. Jejich vznik je ovlivněn výživou matky již v období prenatálního vývoje dítěte.

Tento fenomén se nazývá metabolické programování. O výskytu některých onemocnění (kardiovaskulárních, vysokého LDL, insulinorezistence, androidního typu obezity, hypertenze, atopického ekzému a snad i schizofrenie) se tedy začíná rozhodovat velmi časně.

I malá změna stravovacích návyků může navodit celkově větší životní spokojenost celé budoucí rodiny.

Výzkumy ukazují, že nesprávná výživa matky v počátcích těhotenství je často příčinou nižší porodní hmotnosti dítěte až o 400 – 600 g, ve třetím trimestru pak asi o 250 g, než je průměr hmotnosti fyziologického novorozence. Výživa je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících také riziko vzniku vrozených vývojových vad plodu. Energetická potřeba mírně stoupá od 4.

měsíce těhotenství. Ve třetím trimestru je to asi o 200 – 300 kcal denně. Dříve tradované „jedení za dva“ je z hlediska současných poznatků rizikové.

Důsledkem je nadměrný těhotenský přírůstek hmotnosti (průměrný je asi 12 kg) a jeho negativní dopad na organismus ženy i dítěte (riziko rozvoje hypertenze, preeklampsie, těhotenstkého diabetu a makrosomie plodu).

Individuální přírůstek hmotnosti by měl u žen s BMI pod 20 činit asi 12, 5 – 18 kg, s BMI 20 – 25 asi 11, 5 – 15 kg, s BMI 26 – 29 asi 7 – 11 kg a nad 29 maximálně 6 kg. U mladistvých těhotných žen přibližně 12 – 16 kg. U žen s vícečetným těhotenstvím pak 16 – 20 kg (Tabulka 2). Tabulka 2: Doporučovaný přírůstek hmotnosti dle BMI matky (Hronek, 2004)

BMI ženy Přírůstek hmotnosti (kg)
18,5 – 19,9 12,5 – 18
20,0 – 25,9 11,4 – 16,0
více než 25,9 7,0 – 11,5

Rizikem není jen nadměrný, ale také nedostatečný těhotenský přírůstek hmotnosti (riziko potratu, předčasného porodu, hypotrofie plodu). Přírůstek by měl být ve II. a III. trimestru dle BMI asi 0,3 – 0,5 kg týdně. Přírůstek vyšší než 0,8 kg týdně je považován za signál rizika rozvoje preeklampsie.

Základními složkami potravy jsou sacharidy, lipidy a proteiny.

Sacharidy (cukry) jsou hlavní součástí potravy. Jsou nezbytné nejen pro zisk energie, ale také pro tvorbu dalších biologicky významných látek.

Lipidy (tuky) jsou opět nejen zdrojem energie, ale látkou pro výstavbu buněk a pro syntézu hormonů.

Základní jednotky proteinů (bílkovin) jsou pak východiskem pro různé reakce, součástí kterých je tvorba nových bílkovin mateřského a fetálního organismu. Lidská strava musí obsahovat v dostatečném množství deset nezbytných – esenciálních aminokyselin, které člověk neumí syntetizovat.

Součástí metabolismu substrátů jsou vitamíny, minerály a stopové prvky. Ty jsou také významné při redukci škodlivého účinku některých meziproduktů metabolismu látek.

Strava v těhotenství by měla být na vitamíny, minerály a stopové prvky bohatá. Pro optimální zdraví je nutný dostatečný příjem vlákniny (asi 30 g denně).

Navíc by si strava měla co nejvíce zachovávat svou přirozenou formu.

Vitamíny jsou potřebné pro biochemické reakce v organismu, nemohou být syntetizovány v těle a musí být dodávány potravou, jejich nedostatek vede k charakteristickým poruchám v organismu ženy i dítěte.

V posledních letech je mimo jiné věnována pozornost významu zvýšeného přívodu kyseliny listové jako prevence vzniku vrozených vývojových vad dítěte.

Výzkumy ukazují, že zvýšení přívodu kyseliny listové a vitamínů skupiny B, u rizikových skupin žen, alespoň 3 měsíce před a během časného období těhotenství může zabránit vzniku až 70 % rozštěpových a dalších vývojových vad plodu. Její nedostatek je také příčinou vyššího počtu spontánních potratů, předčasných porodů.

Doporučená dávka kyseliny listové před otěhotněním je 400 ?g, během těhotenství 200 ?g. Nezanedbatelný je význam ostatních vitamínů rozpustných ve vodě i v tucích. Naproti tomu se nedoporučuje zvyšovat dávky vitamínu A, jehož doporučené množství pro těhotenství (700 ?g) lze získat z běžné stravy. Vysoké dávky tohoto vitamínu mohou způsobit vznik vrozených vývojových vad plodu.

Z minerálních prvků pro úplnost uvádím pouze nejvýznamnější pro období těhotenství – jód, železo, vápník, hořčík a zinek. Dostatečné množství jódu snižuje riziko vzniku určitého typu mentální retardace dítěte.

Dostatek železa ovlivňuje krvetvorbu matky i dítěte a následně dobré okysličování tkání. Vápník je nutný pro tvorbu kostí. Optimální je příjem v poměru 2:3 vápník/hořčík.

Hořčík ovlivňuje pozitivně funkci velkého počtu enzymů podílejících se na biochemických reakcích organismu ženy i dítěte, snižuje riziko hypertenze, deprese a zejména předčasného porodu snížením pohotovosti k děložním kontrakcím. Zinek je prvkem, který harmonizuje růst a vývoj buněk.

V době před otěhotněním má dostatek zinku vliv i na pohyblivost spermií u muže. Většina minerálů a vitamínů by měla mít v těhotenství pozitivní bilanci.

Na základě zhodnocení substrátů po stránce složení i množství vzniklo doporučení pro optimální složení stravy v těhotenství. Výživoví experti rozdělili vyváženou stravu do skupin, ze kterých sestavili pro lepší orientaci ve skladbě model výživové pyramidy.

Nechtěné těhotenství - Vše o zdraví

Její základnu tvoří dostatečné množství vody. Dálesacharidy – obilniny, kukuřice, těstoviny, pečivo a brambory.

Těhotná žena by měla denně konzumovat 3 – 6 porcí (1 porce = krajíc chleba, rohlík, 125 g přílohy). Odsud by mělo být čerpáno největší množství energie.

Potraviny jsou také zdrojem vlákniny – například celozrnné výrobky, vitamínů skupiny B a minerálů. Méně vhodné jsou sladké a příliš slané formy jídla.

Druhé podlaží zahrnuje ovoce a zeleninu. Doporučuje se nejméně 5 porcí denně (3 –5 zeleniny, 2 – 4 ovoce, 1 porce = 1 kus, 200 ml šťávy). Energetická hodnota je převážně nízká, naopak vysoký je obsah vlákniny, vitamínů a minerálů.

Nejvýznamnějšími jsou vitamín C, beta karoten a kyselina listová, draslík, hořčík, fosfor. Využitelnost vápníku a železa je vzhledem ke kyselině šťavelové nízká. Nejvhodnější formou je syrová, následuje sušená, mražená a vařená v páře. Nevhodná je konzervovaná forma.

Následuje skupina mléčných výrobků (3 – 4 porce denně, 1 porce = sklenice mléka 250 ml, 1 jogurt, 50 g sýra, tvarohu). Jsou zdrojem bílkovin a zejména vápníku. Nejvíce vhodné jsou zakysané formy těchto potravin s živými kulturami a nízkotučné sýry – raději přírodní a méně slané než tvrdé a tavené.

Mléčné výrobky zhoršují vstřebatelnost železa, nutná je oddělená konzumace. Nepříliš vhodná je plnotučná a slazená forma těchto potravin. Na stejném podlaží jsou uvedeny také ryby, drůbež, ostatní druhy masa, vejce a luštěniny (2 porce denně, ne více než 3 žloutky týdně, 1 porce = 125 g netučného masa).

Jsou zdrojem živočišných bílkovin, železa, vitamínu B12, jódu a nenasycených mastných kyselin. Nevhodná je konzumace velmi slaných, tučných mas, vnitřností, paštik a uzenin. Každodenní součástí stravy by měly být za studena lisované kvalitní rostlinné oleje (olivový).

Hrot pyramidy tvoří potraviny, které je dobré konzumovat pouze příležitostně – živočišné tuky, cukr, sůl. Naprosto nevhodná je konzumace umělých sladidel – light potraviny.

Výzkumy byl prokázán nižší výskyt kardiovaskulárních onemocnění ve Středomoří, pro možné porovnání výživových doporučení uvádím také popis modelu středomořské výživové pyramidy.

Je postavena na konzumaci ovoce, zeleniny, olivového oleje s vysokým obsahem polynenasycených mastných kyselin, mléčných produktů ve formě jogurtu a sýrů a mírného příjmu kvalitního vína (v období těhotenství a laktace je nutná abstinence!).

Středomořský životní styl navíc zahrnuje hodně tělesné aktivity, otevřenou mezilidskou komunikaci, včetně dlouhého stolování (žádné jedení ve spěchu a ve stoje, žádná „rychlá jídla“) ve skupině, každodenní odpolední siestu, málo stresu a pravidelný víkendový čas pro odpočinek a zábavu v rodině.

Před těhotenstvím si zjistěte a konzultujte, jak jste na tom s hladinou železa (podrobnější rozbor krevního obrazu), a dalších vitamínů a minerálů (projevy nedostatku na organismu). Případný nedostatek řešte ještě před otěhotněním.

Nechte si vypočítat aktuální BMI. Zajímejte se také o hodnotu krevního tlaku a cholesterolu.

O radu s vyhodnocením situace, kam je třeba zahrnout také posouzení rodinné a osobní anamnézy, se obraťte nejprve na „svou“ porodní asistentku, ta vás v případě nejasností či problémů odkáže na lékaře.

 • Zvažujte pečlivě nakupované potraviny, čtěte jejich složení a sledujte trvanlivost,
 • přijímejte přiměřené množství vyvážené pestré stravy,
 • co nejblíže její přirozené podobě,
 • konzumujte čerstvě uvařenou stravu,
 • pro případnou technologickou přípravu preferujte vaření a dušení (popřípadě pečení),
 • zvyšte příjem vlákniny, vitamínů a minerálů v přirozené formě (čerstvé ovoce, zelenina, nejlépe přímo ze zahrádky) – multivitamínové preparáty nejsou vždy to nejlepší pro vás a vaše dítě (užívat pouze při větším nedostatku a po konzultaci s odborníkem),
 • upravte příjem vápníku – zvyšte příjem mléčných výrobků (nejlépe v zakysané formě s živou kulturou a ve formě přírodních sýrů),
 • zařaďte do jídelníčku kvalitní rostlinné oleje (olivový olej, pupalkový),
 • alespoň 1x týdně jezte ryby,
 • pijte pramenitou nezávadnou vodu, neslazenou minerální vodu, čerstvé ovocné a zeleninové šťávy – raději ředěné, ovocný a zelený čaj – doporučené tekutiny střídejte (některé druhy bylinných čajů je nutno konzultovat s odborníkem),
 • naslouchejte svému tělu, většinou si správně řekne a zvolí, co potřebujete.
 • Rychlé cukry (sladkosti všeho druhu),
 • omezte používání soli, nahraďte ochucování jídla zeleným či jiným vhodným kořením,
 • vyřaďte potraviny barvené či jinak „chemicky“ upravované (aditiva),
 • snižte příjem živočišných tuků včetně tučného masa a tučných či smažených potravin (typu rychlá občerstvení),
 • vyřaďte uzeniny a grilovaná masa,
 • zásadně nedojídejte nahnilé ovoce či stravu s projevy plísně,
 • pokud možno nekonzumujte delší dobu uvařenou a ohřívanou stravu,
 • nepříliš vhodné je vaření a ohřívání v mikrovlnné troubě,
 • v těhotenství zásadně nepijte alkohol (nelze určit jeho bezpečnou míru),
 • nepijte slazené limonády a koncentrované džusy,
 • omezte na co nejnižší míru pití kávy a kofeinových nápojů (pokud ji pravidelně pijete, při jejím vyloučení můžete pociťovat několik dní silnější bolest hlavy).

Farmakologické ukončení těhotenství

Ne vždy je těhotenství chtěné. Ne vždy chtěné těhotenství prosperuje. V těchto těžkých životních situacích můžete vyhodnotit, že ukončení těhotenství je jediným možným řešením Vaší životní anebo zdravotní situace

Tento článek Vás provede základními otázkami ohledně farmakologického ukončení těhotenství, tedy metody, která na rozdíl od chirurgického řešení spočívá v podání léků.

Jaká jsou základní pravidla pro umělé ukončení těhotenství?

V oblasti umělého ukončení těhotenství se Česká republika řadí k vyspělým státům.

Naše platné právní předpisy umožňují ženám ve věku od 16 let legálně podstoupit umělé ukončení těhotenství bez udání důvodu, u dívek mladších 16 let to musí být pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Existují přitom dvě metody ukončení těhotenství – chirurgická, kterou je možné provést do 12. týdne těhotenství, nebo farmakologická (pomocí podání léků) do 7. týdne těhotenství.

Kolik máte času? Každým rokem podstoupí zhruba 50 milionů žen po celém světě umělé ukončení těhotenství. Jestliže se i vy dostanete do těžké životní situace, pokuste se neudělat unáhlené rozhodnutí, kterého byste později litovala.

Dopřejte si alespoň den na rozmyšlenou, zůstaňte sama se sebou nebo s vaším partnerem, a proberte to. Možná najdete i jiné východisko. Pokud dojdete k závěru, že přerušení těhotenství je jediným řešením, naopak nečekejte a jednejte ihned.

V případě farmakologického ukončení těhotenství je totiž potřeba se dostavit k lékaři co nejdříve – do 7. týdne těhotenství, respektive 49. dne od poslední menstruace.

I když se menstruace nedostavila, ještě nemusíte panikařit. Možná jste jen měla větší pracovní zatížení, možná prožíváte období stresu nebo jste prostě nachladla a vaše menstruace má zpoždění.

Zachovejte klid, to pomáhá v každém případě. Pokud má menstruace pouze zpoždění, pak jsou klid a teplo tím nejlepším, co můžete udělat, aby se dostavila co nejdříve. A pokud jste otěhotněla, budete klid potřebovat, abyste vše zvážila a zvládla, ať se rozhodnete jakkoliv.

Jestliže vám opoždění menstruace připadá zcela neobvyklé a vaše podezření na těhotenství má opravdu reálný základ, vydejte se do nejbližší lékárny a kupte si těhotenský test.

Případně si domluvte návštěvu u svého gynekologa k upřesnění diagnózy těhotenství. Tento způsob je nejspolehlivější, když chcete mít jistotu.

Pokud k nehodě opravdu došlo a vy jste nechtěně těhotná, gynekolog s vámi probere vhodnou možnost ukončení těhotenství s ohledem na váš aktuální zdravotní stav.

Rozhodla jste se. Co dál?

Pokud již dopředu přemýšlíte o farmakologickém ukončení těhotenství, rozhodně si neshánějte pilulku přes internet nebo od různých podivných prodejců. Kromě toho, že tím porušujete zákon, především hazardujete se svým zdravím a vystavujete se velmi vážným zdravotním rizikům.

Vždy proto konzultujte celou situaci s vaším gynekologem, u kterého absolvujete všechna potřebná vyšetření a který určí, co je pro vás nejlepší a nejbezpečnější. Metoda farmakologického ukončení těhotenství by například neměla být použita u žen s podezřením na mimoděložní těhotenství nebo u pacientek s poruchou krvácivosti.

Všechny další případy, kdy není vhodná, se dozvíte právě od svého gynekologa.

„Je důležité si uvědomit, že přerušení těhotenství je pro tělo ženy velmi citlivý a náročný zásah. Proto je v první řadě potřeba celou záležitost prodiskutovat s ošetřující gynekologem, který by měl ženě doporučit nejvhodnější metodu s ohledem na její aktuální zdravotní stav.

U většiny klientek je farmakologické ukončení těhotenství šetrnější a bezpečnější, protože není nutný chirurgický zákrok a odpadá potřeba celkové anestezie,“ říká prof. MUDr. Marek Ľubušký, Ph.D.

, vedoucí lékař Centra fetální medicíny Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FN Olomouc.
 

Odpovědi na nejčastější dotazy

Kdy nejdříve mohu farmakologické ukončení těhotenství podstoupit?

Můžete ho podstoupit téměř okamžitě, jakmile se pro umělé ukončení těhotenství rozhodnete. Můžete ho dokonce podstoupit už v momentě, kdy ještě není možné vaše nechtěné těhotenství definitivně potvrdit ultrazvukem.
 

Do kdy nejdéle farmakologické ukončení těhotenství podstoupit?

Do 7. týdne těhotenství, respektive 49. dne od poslední menstruace.
 

Jak farmakologické ukončení těhotenství probíhá?

K farmakologickému ukončení těhotenství se používají dva léky, které jsou podávány s odstupem 36 až 48 hodin, a to vždy ve zdravotnickém zařízení a výhradně pod dohledem lékaře.

Po každém užití tablety většinou zůstáváte přibližně jednu hodinu v nemocnici nebo v gynekologickém centru s lůžkovou péčí a pokud nemáte žádné potíže, odcházíte do domácí péče. Ošetřující gynekolog by vás měl určitě vybavit tzv.

Bezpečnostní kartou, kde mimo jiné najdete potřebné informace o tom, co máte dělat při výskytu komplikací, včetně kontaktu na dané zdravotnické zařízení, který funguje nepřetržitě.

První lék (mifepriston v dávce 600 miligramů) je určen k tomu, aby snížil hladinu progesteronu a tím způsobil odloučení těhotenské tkáně v děložní dutině.

Druhý lék (misoprostol 400 mikrogramů) následně podpoří vypuzení těhotenské tkáně z dělohy – k tomu obvykle dochází během následujících 4 hodin, tento proces přitom připomíná silnější menstruaci a může trvat až 72 hodin.

Dohromady tedy farmakologická ukončení těhotenství zabere asi 2 až 5 dní, u některých žen to může být až 12 dní.

Za 2 až 3 týdny po podání prvního léku byste měla absolvovat kontrolní vyšetření k vyloučení pokračování těhotenství (negativní nízce senzitivní močový hCG test nebo ultrazvukové vyšetření, eventuálně lze sledovat pokles hladin hCG v séru). Pokud váš gynekolog vyhodnotí, že vše proběhlo v pořádku, můžete s ním prodiskutovat i vhodné metody antikoncepce – nezapomínejte na to, že plodnost se po potratu obnoví s dalším menstruačním cyklem.

 • Výhody farmakologické interrupce
 • Odpadají veškerá rizika spojená s chirurgickým zákrokem:
 • – nehrozí poranění stěny dělohy
 • – není nutná anestezie
 • – není nutné násilné roztažení děložního hrdla
   
 • Nižší riziko infekce dělohy než u chirurgického zákroku
 • Některé ženy uvádějí také intimnější průběh ukončení těhotenství
   
 • Nevýhody farmakologické interrupce
 • Delší krvácení než při chirurgickém zákroku
 • Možná bolest související s děložními stahy
   

Je farmakologické ukončení těhotenství bolestivé?

Bolest je u každého z nás velmi individuální. Všeobecně lze ale říct, že při farmakologickém ukončení těhotenství se objevují bolesti způsobené stahy dělohy, které pacientky zpravidla přirovnávají k menstruačním bolestem. Někdy se může vyskytnout i nevolnost, zvracení, průjem, lehké křeče nebo krvácení.
 

Jak dlouhá je doba rekonvalescence?

Po umělém ukončení těhotenství je nutné, aby žena po dobu alespoň 2 týdnů dodržovala zvýšenou hygienu, nepoužívala tampóny, poševní výplach a nekoupala se. Stejně tak je vhodné vyhnout se pohlavnímu styku, aby nedošlo k zavlečení infekce.
 

Mohou po příchodu domů nastat komplikace a dojít k vykrvácení?

Ošetřující lékař by měl ženu vždy podrobně informovat o možných nežádoucích účincích souvisejících s farmakologickou interrupcí a předat ji tzv. Bezpečnostní kartu s kontaktem na dané zdravotnické zařízení, na které se může kdykoli obrátit.

Krvácení je po této metodě obvyklé a může trvat až 12 dní. Nicméně za více než 20 let, kdy se metoda farmakologického ukončení těhotenství pomocí léků mifepriston a misoprostol používá, nebyl v celém světě zaznamenán žádný případ, kdy by žena vykrvácela.

 

Je farmakologické ukončení těhotenství placené?

V současné době je farmakologické ukončení těhotenství plně hrazené klientkou. Průměrná cena se pohybuje okolo 5 000 korun. Je ale potřeba se informovat u ošetřujícího lékaře, protože ceny se mohou v jednotlivých zdravotnických zařízeních lišit.

Únik moči v těhotenství a po porodu | Moliklub

U některých tyto obtíže končí porodem a rekonvalescencí po porodu, u jiných pokračují dál. Co vůbec močovou inkontinenci způsobuje? Dá se odstranit? A proč nejsou při úniku moči vhodné obyčejné menstruační vložky?

Proč dochází k úniku moči během těhotenství?

Již v 1. trimestru se kvůli rostoucí děloze snižuje kapacita močového měchýře přibližně na 410 ml, ve 3. trimestru klesne až na pouhých 272 ml. To zcela jednoznačně vysvětluje, proč chodí budoucí maminky na toaletu mnohem častěji.

Zvětšující se děloha a váha miminka vyvíjí tlak na svaly pánevního dna, dochází k jejich povolení. K dalšímu povolení svalstva přispívají hormony. Hladina progesteronu v průběhu těhotenství postupně narůstá od 24 ng/ml v 8. týdnu až k 150 ng/ml kolem 36. týdne těhotenství. Progesteron uvolňuje hladké svalstvo, včetně svalů pánevního dna a močového traktu.

V těhotenství se téměř vždy jedná o inkontinenci stresovou, tedy o nechtěný únik moči například při smíchu, zakašlání nebo prudším pohybu.

Jak postupovat, pokud inkontinence po porodu postupně nevymizí?

Je vhodné se souběžně obrátit na praktického lékaře a gynekologa. Porucha udržení moči může být jedním z prvních projevů vážného onemocnění, které je třeba řešit prvotně.

Mohou to být například infekce močových cest, cukrovka nebo některé z neurologických onemocnění. Po léčbě těchto stavů může dojít k vymizení nebo částečnému zlepšení poruchy udržení moči.

Včasná návštěva lékaře a stanovení příčiny obtíží tak umožní zahájit odpovídající léčbu.

Jak řešit inkontinenci v těhotenství a po porodu?

Poraďte se s odborníkem 

Překonejte stud a proberte potíže s únikem moči s lékařem. Může to být váš praktický lékař, gynekolog, nebo se rovnou objednejte k urologovi. Odborníky na inkontinenci ve svém okolí najdete v naší databázi specialistů.

Procvičujte svaly pánevního dna

Kegelovy cviky posílí svaly pánevního dna, díky tomu se inkontinence zmírní či dokonce zcela odstraní. Cvičení vám zabere jen pár minut denně. Procvičování pánevního dna v těhotenství vám navíc může pomoci i ke snadnějšímu porodu bez nástřihu hráze.

Používejte vhodné pomůcky

Víte, že obyčejné menstruační vložky na únik moči nestačí? Připravili jsme pro vás přehledné srovnání jejich vlastností. 
Přečtěte si o hlavních rozdílech mezi běžnou a inkontinenční vložkou.

Sáhněte proto po speciálních inkontinenčních vložkách, které mají větší kapacitu a neutralizují nepříjemný zápach. Pojišťovny přispívají až 1700 Kč měsíčně, takže se neváhejte obrátit se žádostí o recept na svého lékaře.

Cviky pro zpevnění pánevního dna

Kegelovy cviky jsou nejvhodnějším řešením těhotenské inkontinence, protože těhotenství vylučuje léčbu léky i operativní řešení. Soubor cviků sestavil ve 40. letech 20. století kalifornský gynekolog dr. Arnold Kegel pro své pacientky po porodu. 

Cvičení není časově ani fyzicky náročné, stačí jen pár minut denně. Některé cviky jsou navíc natolik nenápadné, že je můžete provádět i na veřejnosti, třeba cestou hromadnou dopravou nebo při čekání ve frontě.
Nemusíte chodit na žádné skupinové, nebo individuální cvičení – vše se naučíte v pohodlí domova. Pomohou vám s tím naše bezplatná instruktážní videa.

Chci začít cvičit

O inkontinenci víme vše

Přečtěte si více o různých druzích inkontinence, nebo vyzkoušejte vzorky zdarma. Jakmile by vám byl nějaký pojem nejasný, mrkněte do naší přehledné encyklopedie inkontinence.
 

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Gynekologie

Jsem v 33 týdnu.Už nějakou dobu mě pobolívá v podbříšku(bolesti jsou někdy velké),ráno mě bývá zle a kleslo mě i břško.Je to mé druhé těhotenství,dceru jsem přenášela 8 dní.Chtěla bych se zeptat jestli je pravda že když přenášíte první dítě budete přenášet i to druhé?

Ne, pravda to není.

Dobry den,je mi 23 let a již 2 roky se snažime o miminko,jednou jsem prodelala zamlkle těhotenství,mam za sebou všechna potřebna vyšetřeni,na imunologii v Praze mi zjistili lehčí alergii na sperma,pani doktorka mi doporučila 2 mesice kondomovy styk nebo IUI,brala jsem mesic prednison,jaka metoda je lepší nebo jistejší pro uspešné otehotneni a jaka je pravdepodobnost na početí?DEKUJI

Která metoda je lepší či úspěšnější nelze jednoduše říci. Je to individuální pro tu kterou ženu. To, co popisujete, vyžaduje péči na specializovaném pracovišti a tím je některé z center asistované reprodukce. Jejich seznam a řadu informací lze nastudovat na webové adrese. www.neplodnost.cz

Děkuji Vám za odpověď pane doktore. Ještě bych se zeptala, poslední MS před zapomenutím pillulky začala 5.4., což by k dnešnímu dni bylo počítáno jako 6. týden? Nebo by se to počítalo od toho krvácení po Postinoru, když ale styk byl sedm dní před tímto krvácením? Nebo by se v mém bralo skutečné stáří plodu? Omlouvám se, ale moc tomuhle nerozumím.

Nemusíte se omlouvat. Nezáleží na tom kdy byly menses atd, atd. Důležité je skutečné prokázání či vyloučení těhotenství. A to je hlavně možné ultrazvukovým vyšetřením. Proto jsem ve své 1.

odpovědi napsal: „Já bych pozval podobnou pacientku ještě na kontrolu za 10 dnů, případně bych nechal provést těhotenský test z krve.

“ Takže vzhledem k přetrvávající Vaší nejistotě doporučuji opět navštívit svého gynekologa a říci mu své obavy .

Omlouvám se ano myslím menstruační krvácení.Ale my jsme měli přerušovaná sex..Takže bych ráda věděla jestli mohu být těhotná ..Doufám že ne.Menší?Ale očkování se udělat smí nebo ne??Sníží to účinky hodně??má cenu se neachat oočkovat?

Jestli můžete být těhotná ? To Vám poví přesně pouze gynekolog po vyšetření. Ovšem ne hned, ale tak za 4 týdny od dne, kdy k problematickému pohlavnímu styku došlo. Očkování se SMÍ udělat, . O kolik je snížený účinek Vám nikdo na světě přesně neodpoví.

Nelze to zjistit. Kdybyste si ale přečetla pozorně moji předchozí odpověď, pak byste věděla více.

Napsal jsem: “ Pokud ale žena není očkována a je pravidelně gynekologem kontrolován její čípek děložní, pak může být klidná a nemusí mít obavy z rakoviny čípku děložního.“

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala na následující věc. Od styku, který možná nebyl zcela chráněn HA a proto byla následně použita „záchranná antikoncepce“ uběhlo 24 dní. Po užití Postinoru se krvácení dostavilo za 7 dní. Doposud mi těhotenské testy vycházely negativně.

Dnes ráno mi jeden vyšel jeden zcela jasně negativní, druhý pozitivní. Šla jsem k lékaři, který mi provedl vaginální ultrazvuk a řekl mi, že děloha je zřetelně prázdná , vaječníky v pořádku (žádná cysta), že se o těhotenství nejedná.

Když jsem se ptala, jestli se to dá říct už jistě, tak říkal, že už jo. Co myslíte Vy?

Ultrazvukovým vyšetření se dá spolehlivě těhotenství prokázat ve 4. až 5. týdnu. Záleží na citlivosti přístroje. Naopak těhotenské testy z moči jsou jen orientační. Více bych tedy věřil lékaři. Já bych pozval podobnou pacientku ještě na kontrolu za 1o dnů, případně bych nechal provést těhotenský test z krve.

Trpým chlamýdiovou infekcí .Zdřejmě už jsem jí měla i v těhotenství.Ale nikdo to nezjišťoval,ikdyž jsem měla problémy(výtok a bolesti).Mám 3děti a hrozný strach, že děti to mají také.Nejmladší syn 7let měl zápal plic a má časté bolesti v břiše a v boku.Trpí na kašel.

Vidím u něj v koutkách očí bílí kousek hnisu často přes den.Druhý syn 12let mívá zimnice. Nejstarší syn 14let má výtok z moč.trubice a často stůně také i bolestmi břicha.Pediatr udělal výtěr z konečníku a papírek do moče -vše je v pořádku. Jiné vyšetření udělat nechce(v rámci úspory).Neudělal ani odběr krve po zápalu plic.

Jak mám přesvědčit pediatra aby udělal dětem testy na chlamýdie, když to máme doma.(Ale to mu říkat nechci.) Je to hrozné ho přsvědčovat,kdyby to šlo ráda připlatím na tyto vyšetření jen ať mám jistotu ,že jsou děti v pořádku.Nebo prosím poraďte kam s nimi mám zajet,abych měla jistotu.

Také bych chtěla vědět jestli se chlamýdie vyléčí Jonášovou metodou.předem děkuji Majka

Vážená paní Majko, příznaky, které popisujete u dětí, vůbec nemusí znamenat chlamydiovou infekci. Když však je situace taková jaká je a chcete mít jistotu, obraťte se na nejbližší oddělení či kliniku infekčního lékařsctví. Obvykle jsou ve fakultních nemocnicích. O Jonášově metodě nemám povědomí, neboť jsem gynekolog.

Dobrý den, chtěla bych vědět jestli můžu použít k oddálení menstruace prášky Cilest,které dostala předepsané moje dcera. Já nepoužívám hormonální antikoncepci, jsem zdravá a jde mi jenom o asi 10 dnů kdy jedu na dovolenou.Můžu mít nějaký problém kromě rozhození cyklu? Mám je začít brát,až když to dostanu nebo kolik dní před začátkem m. Děkuji za odpověď.

Posun menses pomocí Cilestu je možný, ale jen u ženy, která jej užívá již delší dobu. Tak jak píšete Vy to nelze, je to nesmysl. Posun menses je možný pomocí Norethisteronu, který je ovšem na lékařský předpis od gynekologa.

Dobrý den chtěla bych se zeptat jak je to s otěhotněním při uživání antikoncepčních injekcí depo provera?Měla jsem dvě tělíska,obě mi selhala.Nyní mi lékař píchl injeci depo provera.Ale do budoucna bych chtěla ještě dítě.Za odpověd moc děkuji Nikol Michele

Po skončení účinnosti Depo Provera injekce 150 mg ( což je za 12 týdnů) lze otěhotnět. Ovšem je pravdou, že po skončení účinnosti může nastat spontánní menstruace až za 7 měsíců. No a menstruace je známkou ( byť jen nepřímou ) , že nastatal ovulace- nezbytný předpoklad pro otěhotnění.

MOC DEKUJI ZA ODPOVĚĎ NA MÉ OTÁZKY. MĚL BYCH JEŠTĚ DOTAZ?PŘÍTEKYNĚ MÁ NÁVALY NA ZVRACENÍ,BOLESTI BŘICHA A PODBŘIŠKU.MOHLO BY SE JEDNAT O REAKCI NA HORMONY FOSTIMON A PREGNYL? VÍME ŽE TYTO PŘÍZNAKY JAKO ZVRACENÍ APOD.JSOU PŘÍZNAKY TĚHOTENSTVÍ ALE BEREME TO S REZERVOU. DÍKY MOC ZA ODPOVĚĎ NOVÁK

Ano, to co popisujete může souviset s použitím Fostimonu a Pregnylu. Bohužel, ale nelze žádným vyšetřením „odfiltrovat“ okolnosti a u tedy určit co je přesně příčinou.

Dobrý večer….Nějakou dobu jsem nepsala :_) ,ale potřebovala bych se zeptat na něco a potřebovala bych jestli by jste mi mohl odpovědět co nejdříve.Jsem nyní těh.

33 + 4 a asi druhý den mě pálí v podbříšku na právé straně,nejdřív jsem myslela,že je to pálení jen kůže,ale na kůži nic nemám a ani není zarudlá,tak nevím jestli to nůže být zevnitř,mám strach o miminko k lékařce jdu až posledního května,tak nevím co mám dělat.

Pak jsem se ještě chtěla zaptat,byla jsem se přihlásit do porodnice a tam mi řekly,že vzhledem k tomu,že mám plod KP,tak se mám rozhodnout,jestli budu rodit normálně nebo císařským řezem,vůbec nevím jak a podle čeho se mám rozhodnout,můžete mi prosím nějak poradit,prý od nějaké doby si toto rodičky rozhodují sami pokud jsou Kp.Moc děkuji za Váš čas Vanda

K 1. otázce: bez vyšetření nelze říci co je příčinou Vašich pocitů pálení a tím už vůbec nelze říci, zda to ohrožuje plod. Myslím si že neohrožuje, ale bez vyšetření to opravdu nelze říci.

Doporučuji dřívější návštěvu gynekoložky. ke 2. otázce: není mi známo, že by rodičky rozhodovaly, zda při KP se bude rodit císařským řezem či nikoliv. Jistě že mohou vyjádřit svůj názor.

Takže pokud nevíte, tak odpovězte lékařům, že dáte na jejich názor.

Spánek těhotné

Dobrý spánek ženy je jedním z příznaků dobré fyzické a psychické adaptace na těhotenství. Potřeba spánku je u těhotných vyšší, měly by spát alespoň 8 hodin denně, podle možnosti nejméně jednu hodinu během dne.

Poruchy spánku, zejména nesnadné usínání, nejsou při pravidelném průběhu těhotenství a dobré pohodě těhotných žen příliš časté – mohou se ale dostavit v posledních měsících, včetně častějšího probouzení ze spánku. Jsou vyvolány pohyby plodu, pocitem nepohodlí ze zvětšeného břicha anebo sny.

I. trimestr

Na počátku těhotenství budete nejspíše pociťovat nepřekonatelnou potřebu spánku v libovolné denní době. Tento jev je častý a běžný. Jeho příčinou jsou hormonální změny, jimiž prochází váš organismus, a neznamená narušení zdraví.

Tendence k ospalosti může někdy přinášet problémy, zejména pracujete-li venku. Ale obvykle ke konci 3. měsíce zmizí. Pokud je to možné, je lépe se spánku příliš nebránit. Těhotná většinou zcela přirozeným způsobem zatouží po klidném životě a vyhýbá se návratům v pozdních večerních hodinách.

U některých žen, i když vzácně, znamenají první tři měsíce těhotenství naopak období neklidných nocí. Těhotenství přináší výrazné psychické změny a těhotná žena může být obětí úzkostných stavů, které narušují její spánek.

Obává se, že své dítě nebude mít dost ráda, zneklidňuje ji, že jí začíná zcela jiný život ap. Úzkosti tohoto typu jsou zcela normální. Pochopitelně jiná situace nastává u ženy, která otěhotněla nechtěně nebo ji opustil partner.

II. trimestr
Počátek druhé třetiny těhotenství je obdobím zklidnění ve všech směrech. Nepříjemnosti počátečních měsíců (nevolnosti, úzkosti) ustaly, potíže posledních měsíců ještě nezačaly. Bříško těhotné se zaobluje a brzy ucítí, jak se děťátko hýbe. Jeho přítomnost je stále zjevnější i pro ostatní členy rodiny.

Všechny tyto skutečnosti přispívají k vytvoření pocitu uspokojení, který přispívá ke klidnému spánku. Tím spíše, že žena ještě může spát v libovolné poloze, včetně polohy na břiše; plod se přizpůsobuje jakékoliv pozici a v žádné není stlačen tak, aby byl omezován.

III. trimestr
Od 5. nebo 6. měsíce tyto ideální podmínky pomalu mizí. Těhotná obtížně hledá pozici pro pohodlný spánek, v noci ji trápí křeče, zdá se jí hodně snů, popřípadě ji budí pohyby děťátka. To vše jasně vysvětluje, proč je závěr těhotenství často spojen s nespavostí.

Ta však nemá žádný vliv na plod, který má svůj vlastní rytmus spánku a bdění. Únava vás bude nutit, abyste v maximální možné míře odpočívala během dne.

Když se vám přesto nepodaří usnout, může vám lékař předepsat slabé uklidňující či uspávací léky, aby se vaše únava před porodem nezvýšila na neúnosnou míru.

Pokud jsou potíže se spánkem jen mírnějšího rázu, můžete se pokusit je mírnit pomocí bylinných čajů. Vhodný je kozlík lékařský (kořen) – v lékárnách je možné koupit i kozlíková dražé – a meduňka lékařská (nať). Dobrá čajová směs pro uklidnění je z kozlíku, meduňky a máty peprné ve stejném poměru.

Vhodné je použití přírodní kosmetiky – éterické oleje přinášejí tělesnou úlevu, harmonizují psychiku a emoce. Pomůže vám i masáž, ale musí být provedená osobou, která má znalosti a zkušenosti s těhotnými. Při neodborně provedené masáži by mohly nastoupit křeče nebo dokonce děložní stahy, pak hrozí předčasný porod.

Tip – Masážní směs při psychickém vyčerpání a nespavosti:
Do 50 ml panenského olivového oleje přidejte 12 kapek šťávy z mandarinky, 5 kapek šťávy z citronu a 5 kapek levandulového oleje.

Pohyby, které vás budí
Na konci těhotenství se dítě více hýbe a jeho pohyby vás mohou budit uprostřed noci. Proti tomu není žádný lék. Ale buďte klidná. Plod, který je v noci značně aktivní, může docela dobře být kojencem, který bude v noci klidně spát.

Bolestivé křeče
Pokud vás ze spánku budí křeče v nohou, masírujte si dlouze bolavý sval při natažené noze a tlačte patu dolů, zatímco budete prsty přitahovat vzhůru, dokud bolest nezmizí.

Pokud se vám nepodaří bolest odstranit, sdělte to lékaři nebo porodní asistentce, protože příčinou svalových křečí může být nedostatek vitaminů. Léčba pomocí hořčíku a vitaminů skupiny B vám může ulevit.

Sny
Aniž byste trpěla jakýmikoliv fyzickými potížemi, mohou být vaše noci rušné díky snům.

Pro změny, které v organismu probíhají, je těhotenství obdobím velmi bohatým na sny, které se někdy mění v noční můru a v nichž se odrážejí nejrůznější podvědomé obavy: strach z po rodu, strach z narození postiženého dítěte, strach z toho, že špatně zvládnete své mateřství. Tyto obavy jsou přirozené a neváhejte o nich hovořit s lékařem nebo při sezeních v rámci před po rodní přípravy.

V posledních měsících se ve spánku dostavují u některých těhotných sny, které dokonce znepokojují, vyjadřují jejich pocity a obavy, že se přihodí něco zlého jim nebo jejich dětem.

Mohou to být sny o ztrátě dítěte, které jsou výrazem jejich obav z potratu či narození mrtvého dítěte. Takové sny mohou být psychologickou přípravou na nechtěné ukončení těhotenství.

V každém případě fungují jako určité uvolnění.

Sny, noční můry a myšlenky všeobecně mohou být také jedním ze způsobů vyjádření nepřátelství vůči nenarozenému dítěti, které se chystá ovládnout život matky, narušit její soukromí a zaběhlé zvyklosti.

Sny tedy mohou vyjadřovat pocity, se kterými se těhotná nedokáže vyrovnat nebo si je neuvědomuje, ale jsou v podvědomí! Těhotným prožívajícím takové sny patří naléhavá rada: neměla byste se dopouštět chyby tím, že tyto sny budete brát vážně a cítit se provinile nebo ustrašeně!

Jak spát?
Jakmile jsou rozměry i hmotnost plodu větší, zdá se vám spánek na břiše nepříjemný, nebo dokonce technicky nemožný. Když ležíte na zádech, může nastat pocit nevolnosti a dušení. Děloha stlačuje močový měchýř a velké břišní cévy, takže krevní oběh je narušen a dýchání ztíženo.

Při poloze na zádech ve III. trimestru totiž hrozí stlačení velké duté žíly, která vede krev z dolní poloviny těla zpět k srdci a prochází kolem páteře vpravo od dělohy. Budete se možná cítit pohodlněji, když si pravé koleno podložíte polštářkem.

Nezneklidňujte se, když vám to zprvu nebude připadat pohodlné, vaše tělo se brzy přizpůsobí.

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector