Nikotin – Vše o zdraví

Kouření je jednou z nejčastějších závislostí nejen napříč fitness komunitou, ale i v široké veřejnosti.

I příznivci zdravého životního stylu tak často, především v období různých redukčních diet, sahají po cigaretě ve snaze zahnat chuť na jídlo.

Jaká jsou ale negativa kouření cigaret? A nemají náhodou nějaká pozitiva? O tom všem bude náš dnešní článek, ve kterém se na cigarety podíváme na základě vědeckých studií.

Jaký má kouření vliv na zdraví sportovce?

Ač kouření bývá mnohými odborníky, novináři či nutričními terapeuty velmi často démonizováno, dnešní článek se pokusíme pojmout zcela objektivně a nestranně. Pravda je totiž taková, že každý z nás má určitou závislost – ať už se jedná o kofein, cukr, alkohol nebo cokoliv jiného.

 Nebudeme se tedy snažit vás přesvědčit o tom, že každá další cigareta vám zkracuje život o desítky hodin, nebo že byste raději měli přestat kouřit a začít se raději přecpávat sladkostmi.

Podívejme se na jednotlivé orgánové soustavy, které kouření (nejen) ve vztahu k výkonu a růstu svalů ovlivňuje:

Dýchací soustava

Dýchací soustava slouží k výměně plynů mezi krví a vnějším prostředím. Tvoří ji tedy nosní dutina, nosohltan, hrtan, průdušnice, průdušky a plíce.

A jak na ni působí kouření? Zcela nezpochybnitelně způsobuje u některých jedinců rakovinu plic, prokazatelně může stát za vznikem chronické obstrukční plicní nemoci a dokonce může ovlivňovat náchylnost dětí ke vzniku a rozvoji astmatu, pokud jejich rodiče kouří. Pro sportovce je mimo výše zmíněného problematické i snížení kapacity plic, která ovlivňuje vaši výdrž a správné dýchání. 

  • Nikotin - Vše o zdraví
  • Dýchací soustava je kouřením cigaret zasažena samozřejmě primárně.
  • Trávicí soustava

Trávicí soustava zajišťuje především správné trávení potravin, vstřebávání minerálních látek i vylučování nestravitelných zbytků potravy. Začíná proto dutinou ústní, pokračuje jícnem, přes slinivku, játra či střeva a končí konečníkem.

I u této soustavy je dopad kouření podle vědeckých prací vcelku významný- podle dostupných dat stojí cigarety až za 30% všech případů rakoviny slinivky břišní. Kuřáci jsou rovněž vystaveni nebezpečí vzniku rakoviny dutiny ústní a dokonce riskují podle odborníků i diabetes.

Případný diabetes pak nejen sportovcům, ale de facto všem lidem, značně komplikuje stravování a nabírání svalové hmoty pod přísnou dietou je mnohem náročnější.

Pohlavní soustava

Pohlavní soustava zajišťuje vznik pohlavních buněk a schopnost pohlavního rozmnožování. Jak asi tušíte, i zde existuje negativní korelace s kouřením.

Z existujících informací vyplývá, že kouření může negativně ovlivňovat plodnost, snižovat libido i způsobovat erektilní dysfunkce, k čemuž dochází i u opravdu mladých lidí.

Ačkoliv tedy potenciálně kuřáci riskují neplodnost, existují studie, které neprokazují nějak závratné snížení biologicky aktivních frakcí testosteronu u kuřáků. To tedy znamená, že hormonální problémy spojené s nabíráním svalů nemusí být tak závratné, i když vliv na potenci je téměř jistý.

Nikotin - Vše o zdraví

Kouření sice nemusí nijak závratně ovlivnit hladinu aktivních frakcí testosteronu, ale přesto může způsobovat neplodnost.

Kožní soustava

Kůže je naším největším orgánem a její úkol je zdánlivě jednoduchý – chránit tělo před toxickými látkami, zářením i živočichy, udržovat stabilní teplotu a předávat smyslové soustavě reakce na určité počitky či vjemy.

V případě této soustavy mají cigarety opět negativní efekt – prokazatelně způsobují vypadávání vlasů, předčasné stárnutí a existuje i potvrzená korelace mezi kouřením a vznikem rakoviny kůže.

Svalová soustava

Ačkoliv rozlišujeme tři hlavní typy svalů (kosterní – ty, které posilujeme, hladké – orgány a srdeční svalovinu), cigarety mají schopnost negativně ovlivnit všechny.

Existují totiž výzkumy poukazující na schopnost cigaret zhoršit přívod kyslíku a nutrientů do kosterních svalů (což samozřejmě dělá trénink těžší a oddaluje požadované výsledky), stejně jako celá řada studií poukazuje na zvýšené riziko poškození srdce. O negativním vlivu (především vznikem rakoviny) jednotlivých orgánů tvořených z hladké svaloviny, snad ani není třeba mluvit.

Prevence

Úvod » Prevence » Nikotin jako jed i lék

Nikotin - Vše o zdraví

Na každé krabičce cigaret si můžeme přečíst, že kouření škodí zdraví

Nikotin je jednou z mnoha chemických látek, které jsou obsaženy v tabáku a cigaretovém kouři. Zcela prokazatelně je však hlavní farmakologicky aktivní látkou. Kouření tabáku je spojováno s onemocněním plic, nádorovým bujením a poruchami kardiovaskulárního systému.

Kouření je považováno za jednu z hlavních příčin, proč lidé umírají. V České republice si na každé krabičce cigaret můžeme přečíst varovný text o tom, že kouření může mít neblahý dopad na naše zdraví či dokonce vést k naší smrti.

Není tedy pochyb o tom, že je kouření velice škodlivé, a není se čemu divit, že po celém světě funguje zdravotnická osvěta, která se snaží o jeho omezení.

Některé nemoci se vyskytují méně často právě u kuřáků

 

Na druhou stranu jsou však publikovány početné studie o tom, že mezi kouřením tabáku a ulcerózní kolitidou, Alzheimerovou nemocí či Parkinsonovou nemocí existuje negativní korelace. To znamená, že tyto typy onemocnění se vyskytují u kuřáků méně často než u těch, kteří cigarety nekouří.

Tato zjištění vyvolala rozporuplné názory na nikotin. Čistý nikotin se nevyznačuje žádnými kancerogenními vlastnostmi. Za rakovinné bujení u kuřáků může především dehet obsažený v cigaretách. Vědecký výzkum tak poukazuje na dvě tváře nikotinu.

Na jedné straně může způsobit vážné poškození zdraví, na straně druhé se může uplatnit v prevenci demence a zvýšit tak kvalitu života seniorů.

V mozku máme připravené receptory pro nikotin

 

Nikdo zatím nedokáže vysvětlit, proč mají lidé i zvířata v mozku receptory pro nikotin. Laboratorními pokusy bylo prokázáno, že na nikotin odpovídají zejména ty části mozku, jejichž funkce souvisí s učením a pamětí. Nikotin dokázal zlepšit pozornost a pracovní paměť laboratorních potkanů.

Potkani dosahovali ve vodním bludišti lepších výsledků než zvířata, kterým nikotin nebyl podán. V lidském mozku byl nalezen vyšší počet vazebných míst v oblastech důležitých pro paměť a učení. Nikotin dokáže zlepšit pozornost i proces ukládání informací.

Při psychických testech u lidí nikotin prokazatelně zvyšoval schopnost koncentrace a pracovní paměť, snižoval počet omylů a zkracoval reakční dobu, zvyšoval vizuální pozornost a vizuální vnímání dlouhodobého charakteru.

Nikotin by mohl vyléčit Alzheimerovu nemoc

 

Pacienti trpící Alzheimerovou chorobou vykazují poruchy paměti a orientace. Dochází u nich ke ztrátě schopnosti rozpoznávat své blízké i důvěrně známá místa. Mají problém přijímat nové informace a vykonávat běžné samoobslužné činnosti.

Tyto poruchy jsou spojovány s nedostatkem acetylcholinu v mozku v důsledku degenerace a narušení funkčnosti nikotinových acetylcholinových receptorů. Z této hypotézy se v současnosti vychází při léčení Alzheimerovy choroby. Léčba spočívá v aplikaci látek, které zabraňují odbourávání acetylcholinu a tím dokážou prodloužit aktivaci nikotinových receptorů.

Tento přístup však nevede k vyléčení Alzheimerovy nemoci. Miliony nemocných tak s nadějí očekávají terapeutický přístup, který by vedl ke stimulaci či dokonce k regeneraci funkce cholinergních neuronů. Zmírnila by se tak hrozba nové civilizační epidemie.

Vyšetření mozků pacientů s Alzheimerovou nemocí poukázalo na snížení vazebných míst pro nikotin až o 70 % v porovnání s mozky stejně starých osob, které Alzheimerovou nemocí netrpí. Právě podávání nikotinu je jednou z nadějných možností.

Nikotin zlepšuje kognitivní funkce

 

Byla provedena série dvaceti epidemiologických studií, která zkoumala vztah kouření k výskytu Alzheimerovy nemoci. V šestnácti z těchto studií se prokázal nižší výskyt Alzheimerovy nemoci u kuřáků než u těch, co nekouří. U zbylých čtyř se neukázaly významné rozdíly ve výskytu Alzheimerovy nemoci mezi kuřáky a nekuřáky.

Tato zjištění tak vedla k představě, že je nikotin látka, která má výrazně neuroprotektivní účinky. Zabraňuje degeneraci a odumírání neuronů a vede ke snížení tvorby neurotoxického p-amyloidu. Podání nikotinu vedlo ke zlepšení kognitivních funkcí u pacientů s Alzheimerovou nemocí, nevedlo však ke zlepšení jejich dlouhodobé paměti.

Nekuřáci ušetří během třiceti let života až milion korun

 

Kuřáci utratí za cigarety mnoho peněz. Pokud člověk vykouří za den 20 cigaret a cena krabičky se pohybuje mezi 70 a 90 Kč, stojí kuřáka cigarety za rok 24 200 až 32 400.

Za třicet let života se jedná o neuvěřitelných 726 000 či dokonce milion korun. Kouření zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu u žen, riziko vzniku onemocnění plic a dalších zhoubných nádorů.

Vede ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění včetně infarktů a způsobuje předčasná úmrtí mladých mužů i žen.

Jedna látka může být zároveň jed i lék

Z farmakologického hlediska není až takovým překvapením, že jedna látka může být lékem i jeden zároveň. Výzkumy posledních desetiletí přinesly důkazy o tom, že látky, které jsou silně toxické, jako například oxid uhelnatý či oxid dusnatý, mají v nízkých dávkách význam pro regulaci zdraví a udržení funkcí a zachování zdraví organismu.

Zatím nevíme, z jakého důvodu má mozek připravené receptory právě pro nikotin. Injekce malých dávek nikotinu do slepičích vajec způsobily zpomalení vývoje zárodků a také zvýšené riziko různých deformací. Kouření těhotných a kojících žen je tak činností vysoce ohrožující zdravý vývoj dítěte. Výsledný efekt nikotinu z tabáku je ovlivněn řadou faktorů.

Mírné kouření může fungovat jako prevence některých onemocnění, kouření cigaret však zcela průkazně řadu nemocí vyvolává. Kouření může výrazně ovlivnit působení vitamínů a antioxidantů. Při kouření dochází k rychlému návyku a vyvíjí se značná tolerance na nikotin. I přes výsledky některých studií nelze kouření cigaret doporučit.

I kdyby byl nikotin pro lidské tělo přínosem, pořád je jen jednou z mnoha látek, které se vyskytují v celkově nezdravém cigaretovém kouři.

 

Řadit podle:

nejlevnější nejdražší nejlépe hodnocené Nikotin - Vše o zdraví

  • běžná cena 349,00 Kč
  • naše cena 299,00 Kč
  • skladem

Šanci přestat kouřit má každý..

Když Kryštof Kolumbus objevil roku 1492 pro Evropu Nový svět, začala nová éra civilizace.

Z Evropy domorodcům přivezl křesťanství a domů se vrátil s vysoce návykovou látkou s povzbudivými účinky – tabákem. Kouření se rychle rozšířilo. Tabák se zprvu kouřil z dýmek, v 18.

století se hodně šňupal, v 19. století vznikly první manufaktury na balení cigaret. Celosvětová tabáková pandemie vypukla.

Kouření tabáku mělo u původních obyvatel Ameriky především kultovní charakter, tabák nebyl užíván denně. Navíc byl tento rituál vyhrazen pouze dospělým mužům. Kouření má velice negativní vliv na zdraví člověka, ovlivňuje kromě dýchacího ústrojí také oběhové ústrojí a vede k závislosti. Takže otázka, zda pacient kouří, je první, kterou v ordinaci uslyšíte.

V České republice kouří asi 2 300 000 lidí nad 18 let, z nichž asi 70 procent touží přestat. Devět z deseti kuřáků začne kouřit před 18. rokem věku. První cigaretu si dá dítě kolem 10.

roku věku, v Praze ještě o půl roku dříve. Ročně kvůli této závislosti zemře asi 16 tisíc pacientů; ti vinou kouření ztratí asi 15 let života.

Přestává-li kuřák kouřit sám, bez léků a odborníka, po roce nekouří  asi jen 4 ze sta.

Osmdesát procent dospělých kuřáků v ČR začalo s kouřením před osmnáctým rokem. Nekuřáckých domácností je u nás 35 %. Každý čtvrtý muž u nás umírá na následky kouření, v případě žen je to každá čtrnáctá.

V souvislosti s kouřením zemře v České republice každý den 50 kuřáků, dalších pět lidí denně zemře jako oběť pasivního kouření. Ročně stojí léčba nemocí, které způsobuje kouření, zhruba 20 miliard korun. Devadesát procent nemocných s rakovinou plic byli kuřáci.

Z 30 procent se kouření podílí na vzniku zhoubných národů, 15 tisíc úmrtí na nemoci srdce a cév ročně způsobilo kouření.

Nikotin není jediným škůdcem

Hlavní psychoaktivní látkou v tabáku je nikotin, který působí na nikotinové receptory v mozku, a tak vyvolává příjemné pocity. Jakmile si totiž zapálíte cigaretu a vdechnete kouř, nic už není jako dřív.

Do těla se vám vplíží nikotin, plicní sklípky začne pomaličku slepovat dehet, následovaný dalšími jedovatými produkty spalování, jež dále pronikají do krve.

Jenomže to špatné dlouho nevnímáme – s prvním „šlukem“ vystřelí dávka nikotinu přímo do „centra odměny“ v mozku, jež zareaguje rychlostí blesku a zaplaví krevní oběh dopaminem. Právě ten na tváři kuřáka vyvolává výraz blaženosti.

Myslíte si, že jedna cigareta nevadí? Mýlíte se – jakmile si mozek na pravidelnou dávku nikotinu zvykne, postupně začne vyžadovat jeho další a další přísun. V mozku totiž dochází k nenápadnému, leč plynulému zvyšování počtu nikotinových receptorů, které uspokojí pouze nikotin.

Není-li jeho dodávka úměrná množství receptorů, dostaví se abstinenční příznaky způsobené jeho nedostatkem. Postupně se vytváří tolerance k dávce. Je to stejné jako u ostatních drog. K vyvolání dalšího příjemného pocitu je zapotřebí stále více cigaret.

Pak už nekouříte proto, aby vám bylo lépe, ale proto, abyste se přestali cítit hůře. Fyzická závislost vzniká asi do dvou let od počátku a projeví se až u 80 % kuřáků. Nikotinové receptory reagují na nedostatek nikotinu a způsobují abstinenční příznaky.

Tyto receptory už nikdy nezmizí, a tak se jen těžko i přes vyléčení ze závislosti můžete stát jen  příležitostným kuřákem.

Myslíme na naše zdraví?

Kouření má mnoho rizik a za všechno může hlavně nikotin, který vyvolává podráždění nervové soustavy, aktivizuje duševní činnost a někdy dochází až ke vzniku třesu či křečím.

V počátcích kouření se dráždí i centrum pro zvracení, v menších dávkách zvyšuje nikotin vylučování žaludeční šťávy, zpomaluje vyprazdňování žaludku, snižuje pocit hladu a potlačuje chuť k jídlu. I proto někteří kuřáci, zvláště ženy, nechtějí s kouřením přestat, aby nepřibrali.

Zároveň urychluje střevní peristaltiku, což bývá doprovázeno případným vyprázdněním. Naopak bez cigarety se může objevit zácpa. Po vykouření cigarety také dochází k masivnímu vyplavení stresových hormonů, které zrychlí srdeční činnost, zvyšují tlak a dechovou frekvenci.

Tím dochází ke zvýšení bazálního metabolismu a většímu spalování energie, a to až o 800 kcal/den.

Kromě nikotinu je ale nebezpečný i dehet, který přímo souvisí nejen s obvykle zmiňovanou rakovinou plic, ale i s dalšími typy rakoviny.

Kouření urychluje také rozvoj aterosklerózy, kuřáci mívají i vředové choroby žaludku a dvanáctníku, dříve se u nich rozvíjí šedý zákal a stařecká hluchota, muži-kuřáci mívají potíže s potencí a ženy zase menstruační potíže, případně i problémy s neplodností.

Kouření je veřejností obvykle spojováno především s rakovinou plic. Je to část pravdy. Kromě zhoubných nádorů kouření působí na celou řadu dalších velmi závažných onemocnění.

Například klinické obstrukční choroby bronchopolmunální, což je onemocnění, které je nejen nákladné, ale invalidizuje velkou část občanů.

Kouření se významně podílí na onemocnění rakoviny hlavy a krku, močového měchýře, gynekologických malignitách a onemocnění pankreatu, což je onemocnění se vzestupnou tendencí.

Co nám brání přestat

Abstinenční příznaky jsou jedním z hlavních důvodů, proč kuřáci prostě život bez cigarety nezvládají. Právě abstinenčními příznaky se tělo snaží zbavit škodlivých látek, takže je naprosto normální, že se člověk nebude cítit zcela v pohodě.

Dalším důvodem bývají nejrůznější situace, které v kuřákovi vyvolávají touhu si zapálit. Patří k nim například pravidelný čas, v němž jste byli zvyklí kouřit (třeba po obědě), kdy se nutkání objeví.

Další příčinou je zvyk kouřit třeba při řízení auta nebo při sledování televize.

Odborník je záruka

Proč kuřák znovu a znovu sáhne po cigaretě, když dobře ví, co vše mu kouření bere? V mozku je totiž hluboce uložena paměťová stopa toho, jak příjemně se kuřák po cigaretě cítil. Hlava si dokonce pamatuje situace, při nichž člověk nejvíc kouřil (restaurace, stres).

Nejvíc je mozek citlivý na nedostatek nikotinu prvních 72 hodin od poslední cigarety. Omyl kuřáků je, když se domnívají, že nikotin snižuje stres – je to naopak: pokud hladina nikotinu klesá, nutí nás to „uklidnit se“ další cigaretou.

Jak z toho ven? Máte-li chuť si zapálit, musíte nasměrovat úsilí a myšlení přesunout jinam. To vyžaduje pevnou vůli a odhodlání. Někdo to zvládne sám a ze dne na den, jiný potřebuje delší čas. Z toho vyplývá, že pokud se kuřák rozhodne přestat s kouřením sám, bez pomoci léků a terapie, má asi 3% šanci na úspěch.

Pokud navštíví lékárnu a koupí si náhradní nikotinové přípravky, zvýší se jeho šance, že přestane kouřit na 10 %.

Léčba odborníků zahrnuje intervenci a farmakologickou léčbu. Zde je šance vyšší až desetinásobně, po roce zůstává bez cigaret kolem 40 % pacientů. Cokoli, co pomůže, je dobré, ale když to nejde, je na místě obrátit se na odborníky.

K léčbě závislosti se musíte rozhodnout vy sami. Odborníka potřebujete pro posílení vůle a také vám může pomoci prostřednictvím farmakologické léčby.

Existují  tři druhy léků: nikotin volně prodejný v lékárně, ve formě náplastí, žvýkaček, ústního spreje nebo rozpustného filmu, a dále dva léky, které musí předepsat lékař.

Chcete-li využít vytržení ze stereotypu pro zbavení se závislosti na cigaretách, měli byste mít vlastní plán, co v jednotlivých situacích místo kouření dělat, a také byste si měli nechat předepsat léky. Ty mohou potlačit abstinenční příznaky, takže dovolenou bez cigaret můžete prožít ve větším klidu a psychické pohodě.

Dovolená bez cigaret?

Obecně je dovolená dobrou příležitostí k odložení cigaret, opustíme své prostředí, dny prožíváme jinak, potkáváme nové lidi. Snadněji se zbavíme spojení cigaret s typickými situacemi, činnostmi nebo osobami.

Zejména pokud trávíme dovolenou s nekuřáky nebo v zemích, kde se na veřejnosti prakticky nekouří, to pomáhá řadě pacientů. „Odvykací“ dovolená by měla trvat co nejdéle a nejkritičtější bývá první týden. Kouření ve vašem okolí je pochopitelně nepřítelem úspěšné léčby závislosti na tabáku. Je dobré cigarety kolem sebe nemít.

Také ti, kteří žijí nebo pracují s kuřáky, to mají těžší. Kouření je chronické onemocnění, to znamená, že se často vrací. Závislost na tabáku je silnou závislostí, které není jednoduché se zbavit, a pokud se napoprvé nepovede všem, neměli by mít pocit méněcennosti – nejsou neschopní, jsou závislí.

Průměrně je úspěšný pátý pokus a z neúspěchů je třeba se poučit: co pomohlo, že jsem se vrátil ke kouření, co příště v takové situaci udělat, abych si nezapálil…

Pokud chtějí ženy přestat kouřit právě během dovolené, měly by si ji naplánovat na první polovinu menstruačního cyklu. S tímto zjištěním přišli vědci z Pittsburské univerzity. Účastnice studie kouřily v průměru dvacet let 20 cigaret denně.

Svého návyku se snažily zbavit v průměru třikrát. Abstinenční  příznaky, jež mimo jiné zahrnují depresi, úzkost či přecitlivělost, byly pozorovány v menší intenzitě u žen, jež skončily s kouřením mezi 1. a 14. dnem svého cyklu, oproti těm, které přestaly kouřit od 14.

dne cyklu až do začátku menstruace.

Z poněkud neobvyklého úhlu se na nikotinovou závislost podívali kanadští vědci z univerzit v Torontu a Montrealu. Zajímaly je účinky nikotinu na psychiku dospívající mládeže. Podle vědců zdání, že kouření přináší lidem jen libé pocity, klame.

Ačkoli z krátkodobého hlediska cigareta působí jako psychická vzpruha, v dlouhodobějším horizontu je kouření u dospívajících spojeno s častějším výskytem depresivních příznaků. Vliv tabáku na náladu dospívajících vědci zkoumali pomocí dotazníků u více než 600 mladých studentů, rozdělených do tří kategorií.

V první byli nekuřáci, ve druhé ti, kdo kouřili bez ohledu na svůj psychický stav, a ve třetí byli kuřáci, kteří používali cigaretu pro povzbuzení a zlepšení nálady. Po zhodnocení všech dotazníků došli vědci k názoru, že studenti používající cigarety jako prostředek k zaplašení deprese jsou naopak ve vyšším riziku, že se u nich deprese časem zhorší.

Riziko prohloubení deprese bylo u kuřáků významně větší než u mladých lidí s depresí, kteří nekouřili. Příznaky deprese se nakonec významně zhoršovaly poté, co mladí lidé s kouřením začali.

Může být nikotin zdraví prospěšný? | Noviny

* LN Co je na cigaretě vlastně škodlivé, nikotin?

V tabákovém kouři je přítomno na pět tisíc různých chemických látek, nikotin je pouze jednou z nich a v cigaretách je nebezpečný především tím, že působením v mozku zapříčiňuje vznik fyzické (drogové) závislosti.

V kouři však najdeme další látky, a to jak plynné, tak pevné – některé z nich jsou obsaženy v listech tabáku, jiné vznikají až během procesu spalování. To jsou například dehty.

U více než 60 látek bylo prokázáno, že jsou rakovinotvorné, další spolupůsobí při vzniku rakoviny, jiné poškozují cévy, způsobují alergie, poškozují genetickou informaci, a následky jejich působení se tak přenášejí i na další generace.

* LN Podle některých výzkumů nikotin prospívá jako forma léků na schizofrenii, na Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu a na hyperaktivitu.

Je známo skutečně několik nemocí, které se méně často vyskytují mezi kuřáky v porovnání s nekuřáky a s velkou pravděpodobností v tomto hraje klíčovou roli nikotin, možná za součinnosti s jinými látkami z tabákového kouře. Patří mezi ně například ulcerózní kolitida – zánětlivé onemocnění střev, kde dosud nebylo objasněno, proč je u kuřáků méně častá.

Otázka je o to zajímavější, že velmi podobně se projevující Crohnova nemoc má vztah ke kouření zcela opačný – kuřáci onemocní častěji. S další nemocí, se kterou se setkáme u kuřaček méně často, je karcinom endometria (pozn.: rakovina dělohy), což je způsobeno vlivem kouření na produkci estrogenů; zjednodušeně řečeno tím, že kuřačky mají dříve menopauzu.

O projektivním efektu kouření svědčí i studie zkoumající četnost kuřáků mezi pacienty trpícími Parkinsonovou nemocí. Je však nutné zdůraznit, že v žádném případě nelze brát kouření jako způsob ochrany před těmito nemocemi.

Rizika onemocnění dalšími nemocemi způsobenými kouřením jsou mnohem vyšší než pravděpodobnost, že kouření by zabránilo vzniku těchto nemocí.

* LN Uznáváte vy jako lékařka léčbu nikotinem u těchto nemocí?

Vliv nikotinu na tato onemocnění se stále zkoumá a jejich léčba pomocí nikotinu neprokázala jednoznačný přínos pro pacienty, proto není zcela běžnou terapií.

Specialisté ji mohou indikovat v odůvodněných případech, nebo v rámci klinických studií.

Každopádně i u kuřáků trpících těmito nemocemi se doporučuje kouření zanechat, protože poškození zdraví kouřením je mnohem závažnější než případný pozitivní vliv na dané onemocnění.

* LN Můžeme se potkat s některou z forem nikotinu v distribuci léčiv, léků nebo jiných přípravků v ČR?

Nikotin se používá při léčbě závislosti na tabáku jako tzv. náhradní nikotinová terapie.

Princip léčby je jednoduchý – dodáním čistého nikotinu v kontrolovaných dávkách (nižších, než by kuřák získal při kouření cigaret -z jedné cigarety se vstřebá v průměru 2-3 mg nikotinu bez ohledu na značku cigaret a jejich „sílu“) se zabrání vzniku abstinenčních příznaků nebo jsou velmi oslabeny.

Odvykající kuřák se v této době může soustředit na překonání stereotypů v chování, které jsou spojeny s cigaretou. Tím se také zvyšuje pravděpodobnost, že pokus o odvykání kouření bude úspěšný. K nejčastějším abstinenčním příznakům patří velká nutkavá chuť na cigaretu, neschopnost se soustředit, nervozita, špatné nálady až deprese, poruchy spánku, ale i zvýšená chuť k jídlu.

* LN Způsobuje nikotin – lék také závislost jako nikotin v cigaretě, doutníku, dýmce apod.?

Léky s nikotinem jsou indikovány u kuřáků, u kterých již závislost na nikotinu vznikla v důsledku kouření – logicky tedy není důvod obávat se „vzniku“ závislosti. Průměrná délka léčby nikotinem jsou 3 měsíce, neměla by však být kratší než 8 týdnů. V závěru léčby se postupně dávka nikotinu snižuje -v naprosté většině případů bez výraznějších projevů abstinenčních příznaků.

* Pokračování rozhovoru zítra

Seznam center pro léčbu závislosti na tabáku naleznete na www.slzt.cz.

Více na www.lidovky.cz/nekurte

Je nikotin škodlivý?

Nikotin je organická sloučenina, která se přirozeně vyskytuje v tabákových listech. Je to primární psychoaktivní látka v tabáku. Tabák lze kouřit, žvýkat nebo šňupat kvůli nikotinu, který obsahuje. Domorodí Američané kouřili rostliny tabáku už tisíce let, když Christopher Columbus a jeho vojáci objevili Ameriku.

Nikotin vděčí za své jméno velvyslanci Nicotovi, který popularizoval tabák tím, že jej představil evropskému soudu kolem roku 1560. Termín nikotin se poprvé objevil až v roce 1823, kdy dva vědci, Posselt a Reimann, extrahovali nikotin z tabáku během hloubkových studií rostliny.

Od té doby mnoho studií provedených s nikotinem zdůraznilo jeho význam v závislosti na tabáku. Převážně se nachází v tabákových listech, látku lze také najít v malém množství v některých rostlinách, jako jsou rajčata a lilky.

Jak se vyrábí?

Nikotin se extrahuje z tabákových listů. Dva nejčastěji používané druhy tabáku jsou „Nicotiana tabacum“ a „Nicotiana rustica“.

Obsah nikotinu v tabákových listech se pohybuje mezi 2 a 10%, i když některé druhy tabáku mohou obsahovat i více.

V současné době pochází většina nikotinu pro substituční léčbu a e-liguidy z indického tabáku. Přední světový výrobce nikotinu, společnost Siegfried, ho získává z Indie první extrakcí síranu nikotinu ve výši 30 až 40%, poté ji ve svých švýcarských továrnách rafinuje podle farmaceutických standardů tak, že ji vyčistí na 99,95%.

Vědci se snaží vyvinout synteticky vyrobeny nikotin, který by nebyl klasifikován jako tabákový výrobek, zejména je to důležité ve Spojených státech. Syntetický nikotin, který nepochází z tabáku, by se tak mohl vyhnout určitým regulačním omezením.

Na co se nikotin používá?

Nikotin je primární psychoaktivní látkou v tabáku a pro své rekreační účinky se používá hlavně v cigaretách a jiných tabákových výrobcích. Používá se také v náhražkách nikotinu, jako jsou žvýkačky, pastilky a transdermální náplasti, které kuřákům pomáhají přestat se závislostí.

Nikotin se také používá v některých insekticidech proti pakomárům, ale tyto látky jsou v mnoha zemích zakázány kvůli jejich negativnímu dopadu na životní prostředí.

Je nikotin nebezpečný pro vaše zdraví?

 

Nikotin v normálních dávkách 

Nikotin není nebezpečným faktorem při konzumaci cigaret. Dávkám, kterým jsou vystaveni kuřáci a vapeři, není nikotin nebezpečný. Je třeba objasnit, že nikotin není nebezpečným faktorem při konzumaci cigaret.

Jak zdůrazňuje Gérard Dubois, předseda francouzského výboru pro závislost na Francouzské národní akademii léků: „Tar způsobuje rakovinu, oxid uhličitý způsobuje infarkty a nikotin způsobuje závislost.

“ Náhrady nikotinu se doporučují také těhotným ženám, které samy nejsou schopny přestat kouřit.

Jediné potenciálně škodlivé účinky nikotinu jsou na srdeční frekvenci, může způsobit její zrychlení, a na krevní tlak, který může zvyšovat. Proto se nedoporučuje osobám s kardiovaskulárními chorobami.

Samotná konzumace nikotinu (s náhražkami nikotinu nebo elektronickými cigaretami) však pro tyto skupiny zůstává výrazně méně škodlivá než cigarety.

Nikotin ve velmi vysokých dávkách

Aby mohl dospělý zemřít na nikotin, musel by požít 2,5 láhve e-liguidu při maximální povolené koncentraci v Evropě. Nikotin je nebezpečný při velmi vysokých dávkách a v některých případech může být smrtelný. Tyto smrtelné dávky nikotinu je však třeba dávat do souvislostí, protože média jsou v tomto ohledu náchylná k určitému děsení.

Podle Dr. Bernda Mayera z Ústavu farmaceutických věd Univerzity v Grazu v Rakousku by dospělý člověk musel v průměru požít více než 0,5 g nikotinu, aby byl nikotin smrtelný.

Je však třeba poznamenat, že v raných dobách elektronických cigaret  došlo v toxikologických střediscích k nárůstu případů otravy nikotinem, zejména u dětí a zvířat, takže bdělost zůstává prioritou. Tento problém byl vyřešen díky opatřením na ochranu dětí předepsaným evropskou směrnicí o tabákových výrobcích. Kromě toho se doporučuje uchovávat e-liquidy mimo dosah dětí.

Je nikotin návykový?

Velké množství studií obvykle ukazuje, že nikotin je návykový. Zdá se však, že úroveň závislosti závisí na způsobu podání.

Když nikotin dojde do mozku, váže se na cholinergní receptory a podporuje uvolňování určitých neurotransmiterů, jako je dopamin, o kterém je známo, že zlepšuje náladu.

Je známo, že příjem nikotinu zlepšuje koncentraci, výkon, dobu odezvy atd. Některé z těchto účinků jsou zvýrazněny úlevou od příznaků spojených s chutí na nikotin, jako je úzkost, deprese, podrážděnost. Závislost na nikotinu je spojena s uživatelem, který se neustále snaží obnovit pocit pohody vyvolaný dopaminem.

Závislost na cigaretách je však složitá a nikotin zdaleka není jedinou odpovědnou látkou. Cigaretový kouř obsahuje přibližně 5 000 sloučenin, z nichž některé pravděpodobně zvyšují návykový potenciál cigaret působením na specifické enzymy, monoaminooxidázy (MAO).

MAO hrají roli při degradaci určitých neurotransmiterů, jako je dopamin. Některé látky přítomné v tabáku, jako je norharman, inhibují aktivitu MAO. To pomáhá dále stimulovat uvolňování dopaminu a prohloubit závislost spojenou s užíváním tabáku.

Benowitz zdůrazňuje podmíněný aspekt závislosti na cigaretách. Zdá se, že v této závislosti hraje klíčovou roli také způsob podávání nikotinu.

Míra a množství nikotinu dodávaného s cigaretami je vyšší ve srovnání s elektronickými cigaretami a náhražkami nikotinu.

V současné době jsou cigarety stále nejúčinnější metodou pro rychlé dodávání nikotinu do mozku, což přispívá ke zvýšení závislosti kuřáků na cigaretách.

Studie ve Spojených státech nedávno prokázala, že vapeři jsou méně závislý  na elektronických cigaretách  než kuřáci na cigaretách. 

Benowitz, který v této oblasti rozsáhle publikoval, také zdůrazňuje podmíněný aspekt závislosti na cigaretách. Zvyk, sociální kontext a pocity se pro kuřáka stávají rutinou spojenou s potěšením v jejich mozku. Jakmile se kuřák ocitne ve specifickém kontextu, bude si chtít tento příjemný pocit znovu vytvořit zapálením cigarety.

Jaká je role nikotinu v e-liquidech?

Zdá se, že optimální „zásah do krku neboli HIT” zvyšuje spokojenost kuřáků a jejich touhu přestat kouřit. Nikotin hraje v e-liquidech dvě role.

První je zřejmý – spočívá v nahrazení cigaret méně škodlivým zdrojem nikotinu. Nikotin se používá k uspokojení chuti na cigaretu.

 Tuto roli potvrdily některé studie prokazující, že elektronické cigarety s e-liquidem obsahující nikotin jsou účinnější při uspokojování chutí než ty bez obsahu nikotinu.

Elektronické cigarety ve srovnání s ostatními náhražkami nikotinu umožňují lepší napodobení pocitů spojených s kouřením. To je způsobeno ukládáním nikotinu na trigeminální nervy umístěné v zadní části krku. 

HIT je specifický pro každého jedince a musí být dostatečně silný, aby kuřák pocítil mírné brnění připomínající účinek vyvolaný cigaretami a nevyvolával dojem vdechování vzduchu.

Neměl by však být tak silný, aby způsoboval kašel. Studie prokázaly, že optimální „zasažení krku“ zvyšuje spokojenost kuřáků a jejich touhu přestat kouřit.

Koncentrace nikotinu pomáhá kontrolovat tento pocit „zasažení krku“.

Měli by vapeři snižovat hladinu nikotinu?

Zvýšení hladiny nikotinu je vhodnější než konzumace většího množství e-liguidu.  Řada odborníků, jako jsou Dr. Farsalinos a Jacques Le Houezec, doporučuje začít s relativně vysokou úrovní nikotinu, aby bylo zajištěno, že je uspokojena chuť na cigaretu.. Vapeři by měli pokračovat v používání relativně vysoké koncentrace nikotinu, dokud se proces odvykání tabáku nestabilizuje.

Pak, pokud se cítí schopni, mohou zkusit postupně snižovat hladinu nikotinu. Neměli by však váhat s opětovným zvýšením koncentrace nikotinu, pokud pocítí chuť zapálit si cigaretu. Klíčovým cílem je zabránit tomu, aby znovu začali kouřit.

U mnoha vaperů použití nižší koncentrace nikotinu často koreluje s vyšší spotřebou e-liquidu jako kompenzace. Pokud je to tak, je lepší použít vyšší koncentraci nikotinu a udržovat jejich spotřebu.

Někteří vapeři používají vyšší dávku nikotinu ráno, když jsou jejich touhy nejintenzivnější, a snižují svou koncentraci později přes den. To lze vysvětlit skutečností, že chutě se obvykle liší podle denní doby. Jedna studie prokázala, že chutě jsou obecně intenzivnější ráno než odpoledne.

Je nikotin karcinogenní?

Nikotin není látkou odpovědnou za rakovinu související s tabákem. Nikotin je dobře známý a byl rozsáhle studován, protože se po celá desetiletí používá v mnoha léčivých přípravcích na odvykání tabáku. Nikotin je registrován i pro těhotné ženy. Není to látka odpovědná za rakovinu související s tabákem. Za rakovinu související s tabákem jsou zodpovědné dehty, nikoli nikotin.

Některé studie však ukazují, že nikotin může podporovat růst a přežití buněk. Je proto pravděpodobné, že by to mohlo ovlivnit nástup některých druhů rakoviny. Na základě studií bezpečnostního profilu švédského tabákového výrobku Snus (bezdýmný zdroj nikotinu) však vědci hodnotili karcinogenní riziko nikotinu jako nízké.

Jedna věc je jistá, je nepravděpodobné že, samotný příjem nikotinu způsobí rakovinu, oproti užívání tabáku.

Je třeba se obávat předávkování nikotinem?

Mělo by se rozlišovat mezi akutním předávkováním nikotinem způsobeným náhodným orálním nebo kožním podáním nikotinu a účinkem předávkování u kuřáků nebo vaperů, kteří mají příjem nikotinu „pod kontrolou“. Kuřáci jsou si vědomi svých potřeb nikotinu, protože tyto potřeby zvládají cigaretami. Může nastat přechodné období, ve kterém se naučí zvládat své potřeby pomocí elektronických cigaret.

Potřeba tohoto období je v zásadě způsobena skutečností, že nikotin je do mozku dodáván pomaleji a v nižších dávkách pomocí osobních vapovacích zařízení než u cigaret. Bývalí kuřáci potřebují vědět, že nikotinu může trvat déle, než se projeví, pokud je dodán s osobním vapingovým zařízením.

Tato opětovná regulace je zcela přirozený proces, protože pokud se konzumuje nadměrné množství nikotinu, objevují se příznaky jako palpitace, nevolnost a bolesti hlavy, které jsou do jisté míry podobné nadměrnému příjmu kofeinu a uživatel se spontánně přizpůsobí a sníží jejich spotřebu.

Je běžné vidět, že někteří vapové užívají vyšší dávky nikotinu dříve v den, kdy jsou touhy po nikotinu intenzivnější, ale večer snižují jejich koncentraci, aby se předešlo příznakům předávkování.

Spaluje nikotin tuk?

Ano, nikotin má vliv na metabolismus tuků. Několik studií prokázalo, že může podporovat lipolýzu. Kromě toho může také potlačovat chuť k jídlu. To by částečně vysvětlovalo přírůstek hmotnosti při ukončení kouření.

Tuto teorii podporují některé studie prokazující na to, že odvykání tabáku pomocí elektronických cigaret používající e-liguidy obsahující nikotin nezpůsobuje ani 12 měsíců po ukončení kouření žádný přírůstek hmotnosti.

Způsobuje vám nikotin kašel?

Kašel je častější, když začínáte používat elektonické cigarety, ale tento vedlejší účinek po čase zmizí.

Je to často způsobeno nevhodnou inhalační technikou, ale může to být také způsobeno nadměrně vysokou dávkou nikotinu, která během inhalace zasáhla zadní část krku.

Aby se zabránilo kašli, mohou vapeři snížit koncentraci nikotinu nebo použít elektronickou cigaretu, která produkuje méně par, nebo používat cívky s vyšším odporem.

Ovlivňuje nikotin váš spánek?

Ačkoli je známo, že nikotin ovlivňuje spánek, jasné vysvětlení tohoto účinku není k dispozici. Velké množství studií zdůrazňuje negativní dopady příjmu nikotinu na spánek. Stimulační účinek nikotinu na určité neurotransmitery podílející se na regulaci spánku, jako je dopamin a serotonin, může způsobit poruchy spánku.

Kromě toho je fáze spánku u kuřáků dlouhá doba bez nikotinu, která může vést k chuti na cigaretu. Noční chuť na nikotin má za následek narušení spánku a uvádí ji 21 až 50% kuřáků. Je také známo, že kuřáci častěji pijí alkohol a užívají kofein než nekuřáci. Tyto návyky, které mají negativní dopad na spánek, však nejsou přímo způsobeny příjmem nikotinu.

Způsobuje nikotin změnu barvy zubů?

Dr. Richard Holliday z Newcastle School of Dental Sciences prokázal, že kromě zabarvení zubů způsobuje kouření vážnější problémy s ústy a zuby, jako jsou rakovina ústní dutiny a onemocnění dásní.

Zbarvení zubů však zůstává jedním z nejzřetelnějších příznaků užívání cigaret. Skvrny na zubech jsou umístěny na povrchu zubu. Sloučeniny tabákového kouře ulpívají na povrchu zubu a dodávají mu toto zbarvení.

 

Nikotin může mít mírný vliv na změnu barvy zubů. Laboratorní studie o nikotinových žvýkačkách financovaná průmyslovým odvětvím však ukázala, že při snižování zabarvení zubů byly účinnější než žvýkačky pro běžnou spotřebu.

Podle Dr. Richarda Hollidaye, který studuje elektronické cigarety a jejich účinky na orální onemocnění je nepravděpodobné, že by použití těchto vapovacích zařízení bylo významnou příčinou zabarvení zubů.

Co jsou nikotinové soli?

Nikotinové soli se používají ve složení některých e-liguidech. Tomuto tématu věnujeme celý článek, který si můžete přečíst zde. 

Zdroj: Vaping post

Užívání tabáku – základní pojmy

Tabák je rostlina (Nicotiana) z čeledi lilkovitých. Existuje mnoho druhů – nejčastěji se kouří Nicotiana tabacum (tabák viržinský), Nicotiana rustica (tabák selský) či jejich směsi. Rostliny tabáku přivezli z Ameriky do Evropy Kolumbovi námořníci (roku 1492) a nejprve se využíval k léčení různých neduhů.

Kouření

Obecně znamená kouření vdechování kouře, vznikajícího při spalování, tedy při hoření, za teploty kolem 400 °C a výše. Kouřit je možné různé produkty, nejen tabák.

V každém případě však vzniká kouř – ten obsahuje vždy řádově tisíce látek, řadu z nich různě jedovatých.

Uvádí se, že kouř cigaret obsahuje kolem až 7000 látek, z nich desítky způsobují rakovinu
a stovky jsou jinak toxické [1].

Nikotin

Nikotin je alkaloid
obsažený v tabákové rostlině. Nikotin obsahují i jiné lilkovité rostliny (např. rajče, lilek), ale jen ve velmi malém množství. Také množství nikotinu
v tabáku je různé, záleží na tabákových odrůdách, šlechtění i zpracování.

Nikotin je toxický pro člověka i zvířata – je obranou tabákové rostliny. Smrtelná dávka pro dospělého člověka se mnoho let uváděla kolem 50–60 mg, to je však množství, které silný kuřák běžně denně vstřebá.

Kuřáci si časem vypěstují toleranci (snášejí i potřebují časem vyšší dávky nikotinu, aby potlačili abstinenční příznaky). Nedávno ale jeden autor vyhledal původní práci, z níž tento údaj pochází: ukázalo se, že jde o nejasný článek z konce 19.

století a smrtelná dávka nikotinu je zhruba o řád výše, tedy nad 500 mg (přijato ústy), dokonce bylo popsáno i přežití dávek mnohem vyšších [2].

Záleží i na tom, zda je nikotin vdechnutý nebo spolknutý i na jeho formě (rychleji a více se vstřebává ve formě nikotinové soli). Vstřebává se v lehce zásadité prostředí (pH
kolem 8,5). Nikotin se jmenuje po Jeanu Nicotovi, francouzském velvyslanci ve Španělsku, který si jeho listy obkládal hlavu, aby tak léčil svou migrénu
.

Nikotin může být silně návykový, ale jeho návykovost záleží na tom, jak rychle a jak moc se vstřebá. Cigarety dodávají nikotin velmi rychle, navíc v nich přidané látky vstřebávání nikotinu zvyšují. Proto jsou tak vysoce návykové.

Způsoby užívání tabáku

Tabák lze kouřit (cigarety, dýmky, doutníky, vodní dýmky a jiné formy v různých zemích) nebo konzumovat bez dýmu (1. orální, tedy do úst určený tabák: žvýkací a porcovaný tabák – ve Švédsku snus, 2. do nosu určený tabák – šňupací). Vzhledem k tomu, že hlavním zdravotním rizikem jsou látky obsažené v kouři, jsou formy bez hoření méně rizikové než kouření (nikoli však neškodné).

Cigarety

Cigarety se objevily v polovině 19. století, jejich masivní rozšíření nastalo kolem roku 1900 s vynálezem jejich strojové výroby.

Filtry se objevily po roce 1950, kdy byl poprvé prokázán vliv kouření cigaret na vznik rakoviny plic. Tehdy se věřilo, že zachytí většinu škodlivin, naopak dnes se uvažuje o jejich zákazu. Obsahují totiž stále řadu toxických látek, mj. například acetát celulózy. V přírodě se rozkládají kolem 15 let.

Light, tzv. „lehké“ cigarety – tento pojem je v řadě zemí již zakázán, protože byl jen obchodním označením bez jakéhokoli podkladu. Vzbuzoval tedy mylné představy o menší škodlivosti.

Jako slim se označují tenké cigarety s průměrem menším než 7 mm. Jsou trendem posledních let a snaží se vzbudit dojem štíhlosti: využívají toho, že velká část zejména žen a dívek má nadváhu
. O spojení kouření a hmotnosti se více dozvíte v článku Závislost na tabáku
: jak čelit problémům při léčbě?

Ze zhruba 7000 látek v cigaretovém kouři je několik set aditiv, tzn. látek přidaných pro různé účely. Zajišťují zejména to, aby se kouř dal vdechnout (potlačení dráždivosti a zápachu) a aby se vstřebal hodně a rychle nikotin; aditiva však způsobují například i ladné vinutí kouře, které podporuje závislost
.

Označení na krabičkách, které informovalo o množství nikotinu, dehtů a CO v kouři jedné cigarety, není v ČR používáno již od roku 2016.

Důvodem je to, že tyto údaje vycházející ze strojového kouření neodpovídaly tomu, co vdechne skutečný kuřák: záleží na tom, kolikrát a jak dlouho z cigarety potahuje, jak hluboko kouř vdechne, jak dlouho jej v plicích
zadrží.

Typické množství vstřebaného nikotinu z jedné cigarety je kolem 1 mg, ale může to být i více.

Doutníky

Kouř doutníků má vyšší pH než kouř cigaret. Kvůli tomu není třeba vdechovat kouř až do plic („šlukovat“), aby se vstřebal nikotin: z kouře doutníků se vstřebává již sliznicí
ústní dutiny
.

Také doutníkový kouř obsahuje řádově tisíce látek, i když méně aditiv než kouř cigaretový.

Vzhledem ke způsobu kouření má o něco menší celkový dopad než cigarety, ale naopak má významnější vliv v ústní dutině.

Vodní dýmky

Hookah, narghile, vodnice, vodní dýmka… to jsou různé názvy pro vdechování kouře z doutnajícího uhlíku na tabákové placce, kouř prochází vodou. Ve vodě se nepročistí, pouze ochladí, což je jedna z příčin velkého objemu potažení (vdechnutého kouře).

Vzhledem k tomu, že spalování probíhá za nízké teploty, je kouř velmi koncentrovaný. Konzumenti tedy vdechují velké množství zplodin spalování, zejména CO (oxidu uhelnatého) a dehtových látek.

Po jedné zhruba hodinové seanci má kuřák vodní dýmky kolem 20 % červených krvinek
zablokovaných pro přenos kyslíku
, tedy prožívá otravu oxidem uhelnatým. Tato otrava se mimo jiné projevuje malátností, závratěmi
– tedy pocity, které zná většina uživatelů vodní dýmky při odchodu z čajovny.

Dalším rizikem je šíření různých infekcí
: kromě osobního nového náustku by se měla čistit hadice i vyměňovat voda, to se ale většinou neděje.

Porcovaný tabák

Jako porcovaný tabák označujeme tabákovou směs v malém pytlíčku, který se podobá čajovému. Nehoří, konzument tedy nevdechuje kouř. Zahrnuje širokou řadu výrobků, na její jedné straně s nejnižším rizikem je švédský snus.

Porcovaný tabák je zakázáno prodávat v EU (od 1992), výjimku má jen Švédsko, kde jej užívá kolem 20 % populace.

Švédsko má také nejnižší počet denních kuřáků v celé EU – jen kolem 5 %, proto i nejnižší počty úmrtí souvisejících s kouřením.

Žvýkací tabák

Jako žvýkací tabák se označují smotky tabáku, které se vkládají do úst. V České republice se tento způsob užívání tabáku prakticky nevyskytuje.

Šňupací tabák

Jako šňupací tabák se označuje tabákový prach, který je určen ke vdechování. V České republice se užívá ojediněle.

Elektronické cigarety

Elektronické cigarety (EC) jsou široký pojem, který zahrnuje pestrou škálu výrobků. V současné době jsou na trhu stovky značek. Obecně se jedná o tekutinu na bázi vody/alkoholu, obsahující glycerin, propylenglykol, většinou (ne vždy!) nikotin a různé příchutě, kterých existují tisíce druhů. Tato tekutina se zahřeje na teplotu kolem 100–150 °C za vzniku aerosolu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector