Očkování proti neštovicím – Vše o zdraví

Druhým typem jsou plané neštovice, které jsou typické pro dětský věk. Původcem je virus Varicella zoster, který patří mezi herpetické viry. Virus se přenáší kontaktem s nemocným, protože se nachází v sekretu puchýřků. Virus je také přenosný kapénkami ve vzduchu.

Pokud jste v místnosti s nemocným máte tedy velkou pravděpodobnost, že neštovicemi onemocníte. Člověk je nakažlivý jeden nebo dva dny před tím, než se vysejí vyrážky na kůži a po propuknutí příznaků ještě další týden. Nejčastěji se nemocí nakazí děti v předškolním a školním věku, ale není výjimkou nákaza neštovicemi v dospělosti.

Neštovice jsou nebezpečné především pro těhotné ženy, protože vir přestupuje do plodové vody a může vážně poškodit zdraví dítěte.

Očkování proti neštovicím - Vše o zdraví Nechat se očkovat proti planým neštovicím?

Tak jako u dalších vysoce nakažlivých virových onemocněních se můžete i proti planým neštovicím nechat očkovat. Očkování patří mezi nepovinné, ale doporučené.

Provádí se v ordinacích dětského nebo praktického lékaře, případně v očkovacích centrech vakcínou Varilrix. Očkovat je možné děti od 9 měsíců a do 12 let, které dostanou 1 vakcínu. Starší děti a dospělí se očkují dvěma dávkami s odstupem nejméně 6 týdnů.

Vakcína na plané neštovice snižuje také riziko vzniku pásového oparu i v pozdějším věku.

Jak se plané neštovice projevují?

Jejich inkubační doba je 2-3 týdny. To znamená, že po tuto dobu je virus už v těle hostitele, ale neprojevují se příznaky nemoci. Po vniknutí viru do těla se množí ve sliznici dýchacích cest, dále putuje krevním oběhem a v lymfatických drahách.

Už v této fázi se dítě může cítit unavené a většinou má i zvýšenou teplotu. Průvodním příznakem je často bolest hlavy, rýma a celkové nechutenství. Na těle se objevují červené skvrnky.

Místo, kde se chystá puchýřek projevit může nejdříve 1-2 dny svědit, a pak se objeví výsev v podobě puchýřků naplněných tekutinou. Na začátku je tekutina čirá, později se mění na zakalenou. Nejvíc puchýřů najdete na trupu a hrudníku, nevynechají ale ani tvář, oční víčka a vlasovou část.

Na končetinách je jich méně. Nebezpečnější je výsev na sliznici úst nebo genitálií. Postupně se objevují ve vlnách v rozmezí 2-6 dní, proto na těle můžeme ve stejnou chvíli pozorovat nové pupínky a již zasychající stroupky. 

Očkování proti neštovicím - Vše o zdraví

Drobné puchýře – které teprve vznikají a strupovité, velké, které zanikají.

Očkování proti neštovicím - Vše o zdraví Jak léčit neštovice?

Puchýřky silně svědí a je důležité aby se nemocný škrábal co nejméně. Nejen že se tím horší hojení puchýřků a trvá delší dobu, ale také se zvyšuje riziko bakteriální nákazy v rozškrábaném místě a tedy i vzniku jizev. Jelikož jde u neštovic o virové onemocnění, podávání antibiotik nemá smysl.

Léčí se pouze symptomaticky a to tak, že se ošetřují puchýřky. Ty by měly co nejrychleji zaschnout a vysušit se. Proto je ideální je natírat tekutým pudrem. Existuje i varianta s mentolem, který místo lokálně znecitliví a pomáhá proti svědění. Podobně působí i přípravek Tanno Hermal lotio.

Proti svědění je možné podat i antihistaminika – pro děti kapky Fenistil nebo Claritine pro dospělé. Tyto léky mají sedativní účinek a pomohou lépe usnout a puchýřky si v noci neškrábat. Zvýšenou teplotu je možné tlumit běžně užívanými léky proti bolesti, jako jsou Panadol nebo Nurofen.

Vhodnou alternativou pro zmírnění svědění a k vysušení puchýřků je i 100% tea tree oil, který se nanáší stejně jako tekutý pudr na každý puchýř zvlášť. Při ošetření citlivých částí sliznic jej nařeďte 1:5 s vodou.

Jak zvládnout období neštovic 

 • Koupání a máčení puchýřů neštovic není vhodné. Nemocného je lepší krátce a rychle osprchovat a následně opatrné osušit přikládáním ručníku, aby se puchýřky neporušily. 
 • Noste pohodlné oblečení a zvláště dětem dávejte bavlněné kojenecké oblečení, které nebude pokožku dráždit.
 • Až do zaschnutí všech puchýřků nechte nemocného doma. To trvá přibližně 14 dní. Nejenže tím zamezíte šíření viru neštovic, ale také dítě chráníte před další infekcí. V tomto období je totiž imunita oslabená a může dojít k nákaze další nemocí.
 • Pokud nemá nemocný další zdravotní komplikace, není nutná akutní návštěva lékařské ordinace. Alternativou může být telefonická konzultace a upovědomení lékaře. Zabráníte tak dalšímu šíření viru, obzvlášť v dětském kolektivu.
 • Dbejte na čistotu rukou a krátce ostříhané nehty. To má největší vliv na další zanícení škrábaných puchýřů.
 • Nevystavujte zbytečně dítě přímému slunci. Pot, horko a sluneční záření zhoršují průběh onemocnění.

Ten, kdo překonal neštovice jednou, má už celoživotní imunitu a při dalším setkání imunitního systému s virem s ním dokáže sám bojovat.

Po překonání nemoci se ale virus ukládá v gangliích nervových buněk, kde přecházení do latentního stádia. V pozdějším věku a při oslabené imunitě se nákaza projevuje i jako pásový opar.

Vše pro problémy s kůží Vše na opary

Dobrodiní očkování

Očkování proti neštovicím - Vše o zdraví

Na podzim 1820 se v českých zemích opět začala šířit nemoc, která sužovala obyvatelstvo již po tisíciletí a vyžádala si údajně více obětí než jiné, „slavnější“ epidemie, jakým byl například mor. Pravé neštovice, nebo-li variola, bylo virové onemocnění s vysokou (udává se až 30-40%) smrtností, které se šířilo kapénkami, vzduchem či dotykem s kontaminovanými předměty.  Po 12denní inkubační době se projevily prvotní příznaky společné s chřipkou tj. horečka, bolest hlavy, svalů a kloubů, po jejichž odeznění nastala 1denní úleva. Vzápětí však došlo k výsevu bolestivých puchýřků, které začaly 6.-7. den nemoci hnisat a pacienty opětovně zachvátila vysoká horečka. Pokud se nemocnému podařilo projít touto fází, nesl si po zbytek života následky v podobě jizev či dokonce oslepnutí. Nemoc „rovnostářsky“ zasahovala chudé i majetné vrstvy, svou daň si v 18. století vybrala i v několika vládnoucích dynastiích. Avšak právě na konci osvíceného století přišla lékařská věda s prostředkem, kterým se podařilo nemoc v průběhu století nejen zastavit, ale nakonec jako první chorobu na světě zcela vymýtit.

První prostředek ochrany před neštovicemi, představovala tzv. variolizace, tj. očkování sušeným hnisem z pravých neštovic.  Tato metoda, známá již dříve v Orientu, byla přenesena do Evropy na počátku 18. století.

Vedla sice k mírnější formě nemoci, přesto byla velmi riziková nejen pro očkovance, ale též jeho okolí. Touto cestou nechala mj. očkovat své děti císařovna Marie Terezie.

V roce 1796 však přišel s objevem očkování lymfou z kravských neštovic anglický lékař Edward Jenner, který si povšiml, že venkované, kteří se nakazí kravskými neštovicemi při dojení dobytka, jsou před nebezpečím pravých neštovic doživotně chráněni a samotná infekce kravských neštovic u nich mívá jen mírný průběh. Nová bezpečná metoda očkování (vakcinace) se rychle rozšířila na kontinentu, přičemž rakouské země byly jedny z prvních, kde se stát důsledně chopil organizace preventivního očkování.

První vakcinaci provedl ve Vídni v dubnu 1799 lékař Pascal Joseph Ferro za přítomnosti švýcarského lékaře Jeana de Carro, který se jen o pár dní později odhodlal k očkování vlastních dětí.

Jean de Carro se stal nadšeným propagátorem vakcinace a byl údajně tím, kdo dodal očkovací lymfu moravským lékařům, kteří předběhli své české kolegy. V Praze se pokoušelo o vakcinaci několik lékařů nezávisle na sobě již v následujícím roce. První veřejné očkování kravskými neštovicemi v Praze provedl 2.

května 1801 pod dohledem zemského protomedika Thaddäuse Bayera a za účasti význačných představitelů státní správy na 4 dětech ze sirotčince lékař Anton Holly.

Následovaly další úspěšné pokusy a krátce poté bylo pražské veřejnosti oznámeno, že rodiče mohou nechat očkovat své děti v pravidelných ordinačních hodinách u zemského protomedika či očkujících lékařů; byli jimi Franz Fiedler a Anton Holly, který také zajišťoval očkovací látku. Vakcinace se rozšířila po celých Čechách, do konce roku bylo očkováno 1910 osob.

Zajímavé:  NEMOCI Z NACHLAZENÍ – vše o zdraví

Zlom v pozvolném seznamování se s vakcínou přinesl rok 1803. Nový šéf českého gubernia a nejvyšší purkrabí Jan Rudolf hrabě Chotek se v souladu s politikou vídeňského dvora energicky pustil do organizování vakcinace v Čechách.

V prvních lednových dnech vydal nařízení magistrátům a krajským úřadům, které stanovilo závazné podmínky pro očkování: očkovat směli jen zkoušení lékaři a ranhojiči a výhradně podle přesných předpisů. Očkovací látka byla kontrolována.

V únoru byla založena Zdravotně-policejní (očkovací) komise, jejímž předsedou byl přirozeně jmenován protomedik Thaddäus Bayer, nejvyšší lékařská autorita v zemi. Očkující lékaři byli povinni zasílat pravidelně seznamy o provedených vakcinacích a případně další podněty ze své praxe.

Velká pozornost byla věnována propagaci. K úspěšnému proočkování populace bylo nutné přemoci předsudky zejména venkovských obyvatel.

Příkladem je nedatovaný cirkulář, který v otcovském tónu nabádá rodiče, aby, majíc povinnost zachovat životy svých dětí, využili záchranný prostředek seslaný Bohem a jejich laskavým pánem a dali děti očkovat vakcínou, která je na rozdíl od předchozí variolizace zcela bezpečná.

Což dokazuje fakt, že sám císař nechal očkovat své děti. V závěrečném apelu míří na svědomí rodičů a varuje je před vinou, kterou budou doživotně nést před Bohem a lidmi, pokud svou vlastní liknavostí dopustí, aby jejich děti zemřely na pravé neštovice.

Zprávy zasílané očkujícími lékaři byly podněty k dalším krokům, jak přesvědčit populaci o prospěšnosti očkování. Do osvětové činnosti se měli účinně zapojit faráři, ošetřující lékaři i porodní báby; příslušníci vyšších vrstev a státní úředníci měli jít příkladem.

Dohled nad očkujícími lékaři (podmínkou byla licence) a distribucí látky měl zamezit selháním, která oslabovala důvěru v očkování. (Smrt dětí, jimž se vakcína často z důvodu špatného uchovávání neujala, byla přičítána samotné vakcíně.) K lepšímu financování akce byl zaveden poplatek, který byli povinni odvádět snoubenci do očkovacího fondu. (Poplatky byly zrušeny r. 1821).

Nové vlně neštovic na přelomu roku 1820/1821 již společnost čelila zavedenými opatřeními, které dále prohlubovala. Václav Krolmus datuje příchod neštovic do listopadových dnů a už 1.

prosince zaslalo gubernium, které ve spolupráci se zemským protomedikem a lékařskou fakultou očkovací kampaň řídilo, pražskému magistrátu nařízení, aby poskytlo městskému hejtmanství personální výpomoc při zajištění přeočkování.

K řádnému provedení akce bylo nutné obejít dům od domu, byt od bytu, evidovat neočkované děti a rovněž provést kontrolu, zda se provedené očkování ujalo. K tomuto účelu se v Praze přihlásilo údajně dobrovolně sedm lékařů, jim k ruce byli přiděleni magistrátní zaměstnanci. Nová vyhláška z r.

1821 přešla ve své dikci od morálního apelu k sankcím. Odmítačům očkování hrozila odnětím příspěvků z dobročinných a chudinských institucí, dále nepřijetím dětí do  veřejných výchovných ústavů a zamezením přístupu k stipendiím a nadáním.

Pověření komisaři byli povinni tyto lidi evidovat, sepsat s nimi protokol včetně udávaných důvodů a hlásit je úřadu. V případě smrti či trvalého poškození neočkovaného dítěte neštovicemi, měla být dokonce jména rodičů včetně jejich stavu a bydliště publikována v novinách jako příklad zaslepenosti.

Skutečná povinnost očkování proti neštovicím však byla zavedena až r. 1919.  Všechna opatření, motivující i trestající, postupně zdokonalovaná organizace procesu a v neposlední řadě velké osobní nasazení zdravotníků a dalších pověřených osob přesto přinesla nepochybné výsledky. Před r. 1850 bylo v Čechách a na Moravě údajně přeočkováno kolem 95% dětí, čímž se české země zařadily mezi země s nejvyšším podílem očkovaných obyvatel.

Očkování je stále nejúčinnější prevencí

Tématem on-line rozhovoru Deníku byla ve čtvrtek 6.8.2020 infekční onemocnění. Na dotazy čtenářů odpovídala MUDr. Jana Váchalová, primářka Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň. 

DOTAZ: Dobrý den, již třetí den mě trápí průjem, první dva dny to bylo jen ráno a večer, nyní už častěji. Mám také hodně nafouknuté břicho a jsem celkově unavená. Mám navštívit lékaře, či ještě pár dní počkat a užívat nějaké léky či držet nějakou dietu?

ODPOVĚĎ: Tento průběh je v případě průjmového onemocnění normální. Pokud se jedná o infekční průjem (bakteriální nebo virový) je nepřirozenější a nejrychlejší vyloučení infekce právě stolicí. Proto průjem nezastavujeme, důležité je doplňovat tekutiny a dodržovat dietu.

Při nadýmání doporučujeme léky k odstranění zažívacích obtíží a při křečích v břiše analgetika. V rekonvalescenci jsou vhodná probiotika.

Důvod návštěvy lékaře jsou vysoké teploty, bolesti břicha, zvracení, větší ztráty tekutin a minerálů stolicí (četné stolice, víc jak 10x za den), nebo snížené močení, což signalizuje dehydrataci.

DOTAZ: Paní doktorko, je možné, aby pásovým oparem onemocnělo i dítě? Nebo postihuje jen dospělé?

ODPOVĚĎ: Pásovým oparem může onemocnět i dítě, podmínkou je, že prodělalo plané neštovice.

Vir planých neštovic po prodělané infekci navždy zůstává v těle – v nervových gangliích u páteře, a v případě oslabení organismu se může podél periferních nervů dostat do kůže, kde způsobí v „pásu„ typickou bolestivou vyrážku .

V případě, že by se pásový opar vracel častěji, je nutné provést imunologické vyšetření, popřípadě pátrat po jiném problému v těle.

DOTAZ: Jaká je pravděpodobnost infekčního onemocnění i když je dítě očkované?

ODPOVĚĎ: Očkování je nejúčinnější prevencí infekčních chorob. Počet dávek základního schématu a přeočkování je u jednotlivých vakcín naplánováno tak, aby ochrana byla spolehlivá a dítě neonemocnělo.

ČR se opravdu může pochlubit precizně vyrobeným očkovacím kalendářem, který je upravován dle vývoje epidemiologické situace.

U primárně zdravého dítěte je pravděpodobnost onemocnění infekční chorobou, proti které bylo dítě očkováno velice nízká a pokud by náhodou onemocnělo bude průběh mírný. U dětí oslabených tzv.

rizikových, kde navíc očekáváme těžší průběh infekcí a očkování by je nemuselo spolehlivě ochránit, nebo některé vakcíny nemůžeme podat, je nutné vypracovat individuální očkovací plán. Zde je nutná mezioborová spolupráce, aby benefit byl co nejvyšší. Tomu se teď chceme věnovat v našem očkovacím centru.

DOTAZ: Slyšel jsem, že očkování proti planým neštovicích nefunguje.  Je to pravda?

ODPOVĚĎ: Očkování proti planým neštovicím je spolehlivé, ale musí být podány 2 dávky.

Bohužel stále ještě není jasné, jak dlouho po dokončení očkování zůstává dostatek protilátek, který zcela zabrání onemocnění, ale předpokládáme, že víc jak 10 let.

V případě očkování proti varicele v dětství by asi bylo u rizikových pacientů a žen při plánování gravidity vhodné protilátky zkontrolovat.

Zdroj: Plzeňský deník

nepovinná očkování – VZP ČR

Která z nepovinných očkování proti infekčním nemocem hradí pojišťovna?

Očkování můžeme rozdělit na povinná (tzv. pravidelná), která jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění buď plošně, nebo rizikovým skupinám pojištěnců, dále nepovinná, leč přesto hrazená ve stanovených případech z veřejného zdravotního pojištění, a nepovinná pojišťovnami nehrazená.

Jako nepovinné můžete absolvovat očkování proti chřipce, rakovině děložního hrdla, klíšťové encefalitidě, žloutence, pneumokokové infekci, meningokokové meningitidě, planým neštovicím a dalším chorobám, případně „cestovní očkování“ např. proti břišnímu tyfu, choleře, žluté zimnici apod. Tato dobrovolná očkování si hradí klient sám – jak cenu vakcíny, tak i její aplikace.

Zajímavé:  ČLK chce legislativní změny k omezení reexportu léčiv – vše o zdraví

Existují však výjimky, kdy je i nepovinné očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Konkrétně je to u očkování proti chřipce, proti pneumokokům a proti rakovině děložního hrdla.

Hrazena je jak vakcína (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikace. Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně.

Očkování proti lidskému papilomaviru mají podle zákona hrazené z veřejného zdravotního pojištění dívky i chlapci (chlapci od 1. 1. 2018), je-li očkování zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Papilomaviry mohou způsobit nejen rakovinu děložního hrdla, ale i další nádory (penisu, análního otvoru atd.) nebo genitální bradavice.

Očkování proti chřipce pojišťovna hradí u čtyř zákonem stanovených skupin osob.

Jsou to pojištěnci nad 65 let věku, dále pacienti po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, pacienti, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem, a osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Očkování proti pneumokokům je jako nepovinné hrazeno u dětí, pokud všechny dávky očkovací látky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce (hrazeno je pak i přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku). Od 1. 9.

2015 je očkování proti pneumokokovým infekcím hrazeno také pojištěncům nad 65 let. U rizikových skupin, stanovených vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem, patří toto očkování mezi povinná a je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce je hrazeno u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, pojištěnců po transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. I zde je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno očkování vakcínou v provedení ekonomicky nejméně náročném.

Novinkou od 1. 5. 2020 je možnost hrazeného očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

Očkování proti covidu-19: nejdůležitější otázky a odpovědi

Jako zdravotní pojišťovna jsme tu i proto, abychom pomáhali chránit zdraví lidí, a to kromě jiného znamená podporovat primární prevenci, objektivně informovat a zprostředkovávat doporučení odborníků.

Pokud jde o očkování, vycházíme z doporučení České vakcinologické společnosti. Celková proočkovanost populace, a to nejen proti covidu-19, je pro nás strategickou prioritou.

Tak jako podporujeme očkování proti klíšťové encefalitidě, HPV, chřipce, spalničkám, žloutence a dalším nemocem.

Chápeme, že rozhodnutí pro očkování je individuální svobodné rozhodnutí, ale pro některé lidi může být snazší, když mají informace, na které se můžou spolehnout.

Proč jsme přistoupili k rozesílání dopisů?

Tímto dopisem jsme vyslyšeli pokyn Ministerstva zdravotnictví, abychom se i touto personalizovanou formou připojili k celonárodní kampani na podporu očkování proti této nemoci. Podle našich informací se k individualizované výzvě nebo i dalším formám podpory očkování rozhodly všechny zdravotní pojišťovny, jelikož se aktuálně jedná o celonárodní zájem.

Proč nabádáme k očkování, když vakcína nechrání na sto procent a očkovací látky proti covid-19 nejsou 100% účinné

Nic nechrání na sto procent, ale vakcíny spolehlivě chrání před těžkým průběhem onemocnění covid-19.

Proč nabádáme k očkování, když vakcína před mutacemi viru stejně nechrání a musí se každý rok přeočkovat?

Očkování vytváří v těle nepříznivé podmínky pro replikaci viru. V případě, že se virem infikujete, se díky očkování sníží počet mutací vznikajících ve vašem těle, a tím i pravděpodobnost vzniku nebezpečných mutací, které byste mohli přenést na jiné lidi.

Jaké bude očkovací schéma v budoucnu se odborníci zatím neshodli. I očkování na chřipku, jako druh respiračního onemocnění, se vyrábí na každou očkovací sezónu nově.

Nechcete být součástí experimentu, protože jsou vakcíny nebezpečné / mění DNA / způsobují neplodnost / vpraví do těla virus a způsobí nemoc?

Složení vakcín prověřila a schválila Evropská léková agentura. Odborníci vyloučili možnost, že by očkování mohlo způsobit neplodnost, autizmus, změnit naši DNA nebo že je vakcína magnetická. Jsou to dezinformace.

Jakékoli nežádoucí reakce po očkování jsou pozorně sledovány nezávislými odborníky.

Riziko závažnější zdravotní komplikace po očkování je naprosto mizivé, stejně jako u běžně prodávaných, i volně prodejných léků typu ibuprofen.

Nevěříte vakcínám, protože byly vyvinuty příliš rychle?

Rychlý vývoj vakcín umožnila předchozí zkušenost vědců, kteří se zaměřili na výzkum různých druhů koronavirů a vývoj vakcín proti SARS a MERS. Do vývoje vakcín proti covidu-19 se pak zapojili vědci z celého světa s mimořádným nasazením. Všechny vakcíny ale musely projít standardními třemi fázemi klinických hodnocení:

 • fází I, kdy se vyhodnocuje bezpečnost vakcíny a schopnost generovat odpověď imunitního systému v malé skupině lidí,
 • fází II, kdy se určuje správné dávkování při testování větší skupiny lidí,
 • fází III, kdy se testují tisíce lidí a analyzuje se bezpečnost a účinnost léku.

Nevíte, jaké zdravotní problémy očkování vyvolá?

Očkování vyvolává obrannou reakci imunitního systému podobnou jako při infekci virem, ale mnohem kratší (bolest v místě vpichu, únavu, někdy zvýšenou teplotu jeden den po očkování).

Díky tomu je tělo připraveno efektivně se bránit v případě infikování skutečným virem. Jakékoli jiné zdravotní problémy jsou naprosto vzácné.

Bezpečnost schválených proticovidových vakcín je prověřena nejen studiemi, ale i zkušenostmi z celého světa, kde jimi byly naočkovány už miliony lidí.

Odmítáte očkování, protože máte protilátky po prodělání nemoci a věříte, že vás prodělaná nemoc chrání lépe než očkování?

Je pravda, že protilátky podle některých klinických studií chrání šest i více měsíců po infekci. Obecně. Individuálně vám to nikdo nezaručí. Zato lze s vysokou mírou jistoty potvrdit, že očkování po prodělané nemoci neškodí.

Ukazují to zkušenosti z očkování, které běží už od prosince a kterým prošly už miliony lidí po prodělaném covidu. Jestliže máte protilátky a dáte se přesto očkovat, jen posílíte svou imunitní ochranu. Rozhodnutí je ale samozřejmě na vás, očkování je dobrovolné.

Bohužel když se spolehnete jen na protilátky, musíte počítat s většími překážkami v běžném životě, protože test na protilátky není zatím oficiálně uznán jako alternativa covidového pasu

Účastníte se studie protilátek, kterou ZP MV ČR podporuje a nechcete se očkovat, protože by to mohlo ovlivnit vaše protilátky?

Studie sleduje i to, jaký vliv má očkování na hladinu protilátek v krvi. Očkování tedy není překážkou pro pokračování ve studii, naopak, je žádoucí monitorovat vaše protilátky i po očkování. Pouze nahlásíte, jaká vakcína vám byla aplikována.

Jste nemocní a nemůžete se očkovat, i kdybyste chtěli?

Kontraindikace k očkování jsou velmi vzácné. Většina chronických chorob není důvodem k tomu, aby se pacient nedal očkovat proti covidu-19, ale je to právě naopak, jsou pádným důvodem k tomu, aby se dal očkovat co nejdříve. Očkování samozřejmě nepodstupujte, pokud jste to konzultoval/-a s ošetřujícím doktorem.

Po první dávce vám bylo hrozně špatně a nikdy více nechcete? Bojíte se alergické reakce na očkování proti covid-19?

Očkování vyvolává obrannou reakci imunitního systému podobnou jako při infekci virem, ale mnohem kratší (bolest v místě vpichu, únavu, někdy zvýšenou teplotu jeden den po očkování).

Díky tomu je tělo připraveno efektivně se bránit v případě infikování skutečným virem. Po očkování vám ale nehrozí vážné zdravotní komplikace jako při onemocnění covid-19.

Bez druhé dávky není (dvoudávková) vakcína dostatečně účinná.

Už jste na očkování byli a došlo ke zmatkům v datech?

Údaje o aplikaci očkování eviduje Národní dispečink očkování. Zdravotní pojišťovny bohužel nemají do této databáze přístup.

Informace o provedeném očkování tak získáváme až při vyúčtování zdravotních služeb poskytovatelům, tedy často s více než měsíčním zpožděním. Informace o tom, kdo je aktuálně registrován k očkování, nemáme vůbec.

Mohlo se tedy stát, že jsme výzvu k očkování zaslali některým už zaregistrovaným nebo očkovaným pojištěncům.

Není ve vašem okolí očkovací centrum?

Informujte se u svého praktického lékaře, zda by měl možnost vám očkování aplikovat. Jestliže tuto možnost nemá, zvažte, zda by pro vás bylo řešením vypravit se do vzdálenějšího očkovacího centra. V poslední době vznikla také řada očkovacích míst, kam můžete přijít bez předchozí registrace, do obcí zajíždějí mobilní očkovací týmy – přeptejte se na tuto možnost na vašem obecním úřadě.

Nemá váš praktik vakcíny?

Základní možností je přihlásit se do libovolného očkovacího centra prostřednictvím centrálního rezervačního systému, který je přístupný všem na webové stránce Ministerstva zdravotnictví registrace.mzcr.cz .

Jestliže internet nepoužíváte a nemáte blízkou osobu, která by Vám s tím pomohla, doporučujeme vám požádat o pomoc našeho lékaře na telefonu na čísle 283 002 772 nebo zavolat na bezplatnou celostátní linku 1221.

V poslední době vznikla také řada očkovacích míst, kam můžete přijít bez předchozí registrace, a do obcí zajíždějí mobilní očkovací týmy – přeptejte se na tuto možnost na vašem obecním úřadě.

Nejste schopni se na očkování fyzicky dostavit?

Informujte se u svého praktického lékaře, zda by měl možnost aplikovat vám očkování v rámci návštěvní služby. Pokud vám praktický lékař nebude umět pomoci, obraťte se na našeho lékaře na telefonu na čísle 283 002 772 nebo zavolejte na bezplatnou celostátní linku 1221.

Jaké finanční výhody má zdravotní pojišťovna z propagace očkování?

Zdravotní pojišťovna na očkování nevydělává, očkování je naopak výdaj, který hradí. Očkování ale ušetří jiné finanční prostředky – vynakládané na testování koronaviru a léčbu onemocnění covid-19.

Srovnejte: Zatímco jsme jen na vyšetření na přímý průkaz koronaviru vynaložili od začátku roku více než jednu miliardu Kč, za očkování jsme zatím utratili stovky miliónů Kč.

Věříme, že očkování pomůže v dohledné době snížit náklady na zdravotní služby spojené s nemocí covid-19 nebo testováním na přítomnost koronaviru v organismu.

Jak je to s nákupem velkého množství vakcín?

Zdravotní pojišťovny vakcíny nenakupují, a nemohou tedy nijak ovlivňovat jejich objednané množství. Očkovací látky nakupuje Ministerstvo zdravotnictví. Naše pojišťovna vakcínu MZ ČR následně proplácí, dále hradí náklady za vlastní aplikaci očkovací látky zdravotníky a nakonec také za její distribuci do očkovacího místa či centra prostřednictvím smluvního distributora.

Proč se očkovat teď, když brzy zase bude jiná vakcína?

Mutace vznikají neustále a zatím nebyla zjištěna taková, která by zcela obešla ochranný účinek současných vakcín, tedy ochranu před těžkým průběhem onemocnění covid-19. Očkování zároveň snižuje pravděpodobnost vzniku nebezpečných mutací, protože vytváří v těle nepříznivé podmínky pro replikaci viru.

Proč raději nepřispíváme na vitamíny?

Podpora a úhrada očkování je v zájmu našich pojištěnců, v zájmu ochrany jejich zdraví a života. Umožňuje návrat do normálního života bez omezení sociálních kontaktů, sportování a kulturních zážitků, bez devastace ekonomiky a ochromení českého hospodářství.

Na podporu imunity máme například program v rámci Fondu prevence.

Má zdravotní pojišťovna finanční benefity za propagaci očkování?

„Za propagaci“ nám nikdo neplatí. Věříme, že prostředky, které vynakládáme na osvětu a informování o prospěšnosti očkování a prevence vůbec, jsou správně vynaložené prostředky, které pomohou ochránit i vás a vaše blízké či známé.

 • Osvěta a podpora edukace je hrazena z našeho provozního rozpočtu.
 • Užitečné odkazy
 • návod na registraci
 • očkovací místa 12-15 let
 • přehled očkovacích míst

Proč se nechat očkovat

Onemocnění covid-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, je vysoce infekční onemocnění dýchacích cest, které může vést k těžkému postižení plic s následkem smrti.. A to u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí.

Vakcíny proti covidu-19 jsou léčivé přípravky zabraňující vzniku tohoto onemocnění tím, že vyvolají proti němu odpovídající imunitní odpověď.

Když se po očkování virem nakazíme, naše tělo je na něj už dobře připraveno a umí se proti němu efektivně bránit.

Každý, kdo se naočkuje, pomáhá kromě sebe ochránit i ty, kteří to např. kvůli svému věku či zdravotnímu stavu učinit nemohou.

Plané neštovice

Plané neštovice (Varicella) jsou vysoce nakažlivé onemocnění postihující především děti. Onemocnění planými neštovicemi postihuje většinu dětské populace. Nejpostiženější skupinou jsou předškolní a mladší školní děti.

Máte zájem o očkování a chcete příspěvek? Připravili jsme pro vás rychlý přehled příspěvků pojišťoven.

Přenos

Přenos se děje vzdušnou cestou kapénkami, tzn. kašláním, kýcháním, smrkáním, tedy při bližším kontaktu s nemocným. Často se nemoc šíří v rámci kolektivních zařízení. Epidemický výskyt je cyklický v 3-5 letých intervalech a závisí na promořenosti dané populace.

Zdroj nákazy

Virus planých neštovic (Varicella-Zoster) se přenáší vzduchem při kontaktu s nakaženým člověkem, který je v inkubační době nebo v prvních několika dnech klinického onemocnění.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Inkubační doba trvá obvykle 10–21 dní.

Příznaky

Plané neštovice se projevují zvýšenou teplotou, celkovou únavou a četnou vyrážkou. Vyrážka se vysévá ve vlnách po dobu 2–6 dnů, svědí a postupně se mění v pupínky a stroupky.

K výsevu dochází nejprve v oblasti hlavy (obličej, vlasy, víčka), později na hrudníku, někdy na celém trupu.

U zdravých dětí probíhá onemocnění zpravidla bez komplikací, u dospělých je průběh onemocnění těžší a častěji vznikají komplikace – především u chronicky nemocných osob, oslabených osob po transplantaci, chemoterapii apod.

Virus planých neštovic je nebezpečný zejména v době těhotenství ženy, pokud v dětství onemocnění neprodělala nebo proti němu nebyla očkována. Infekce v prvních třech měsících těhotenství nebo během dnů kolem porodu může vážně poškodit plod, způsobit potrat či závažné onemocnění novorozence.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Nejjistější formou prevence proti planým neštovicím je očkování. Vakcinace snižuje pravděpodobnost vzniku pásového oparu později v průběhu života.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector