Oko – Vše o zdraví

Alternativní medicína Oko - Vše o zdraví

Publikováno 8. července 2015

Oko - Vše o zdraví

Oko - Vše o zdravíO třetím oku jsme vás již informovali v tomto článku, dnes je na řadě podrobnější ohlédnutí za tímto meditačním prvkem a hlavně si povíme, jak třetí oko aktivovat. Právě to by totiž mělo pomoci klidnějšímu duševnímu rozpoložení, měly by zmizet úzkosti a deprese a měli bychom poznat sami sebe.

Předně je třeba vysvětlit, že třetí oko by se mělo nacházet asi dva palce nad kořenem nosu a někteří léčitelé jej považují za jednu z významných čaker.

Podle legendy vzniklo oko tak, že kdysi bůh Horus přišel v zápasu o obě oči a tak dostal oko náhradní právě uprostřed čela. Tím okem viděl věci duchovní, viděl pod povrch materiálního světa a podobně.

Tuto schopnost bychom díky třetímu oku měli mít také my. Jak tedy na to? Existují tři jednoduché způsoby, o kterých si nyní povíme.

Zřejmě nejjednodušší je cvičení, které provádíme v klidovém režimu se zavřenýma očima. Přestože máme zavřená víčka, díváme se na místo, kde se třetí oko nachází (tedy dva palce nad kořenem nosu uprostřed obočí. Je to trochu bolestivé, ale pokuste se vydržet. Důležité je být v klidu a zhluboka se nadýchnout a vydýchnout. Toto cvičení můžete opakovat několikrát denně.

Druhým způsobem je přikládání vzácných minerálů na třetí oko. Kameny jako jsou Lazurit, ametyst nebo křišťál. Přiložené kameny necháme na místě a klidně a zhluboka dýcháme.

Třetí způsob je takzvané dívání do zrcadla. Zcela vklidu byste měli sledovat svou tvář, pokud to nejde zaměřte se na jeden bod (nejlépe právě na třetí oko). Pokud ucítíte nějakou reakci, je vše v pořádku. Neměli byste ovšem koukat do zrcadla déle než deset minut.

Pokud se vám podaří tato cvičení dodžovat, měla by se zlepšovat vaše nálada, duševní rozpoložení i sebedůvěra. Zkušení lidé se většinou shodují i na tom, že měli nějaké vidiny, fialové obrazy a podobně. Podělte se i vy o své zážitky v komentářích, budeme rádi.

Oko - Vše o zdraví

Štítky: alternativa, mineraly, šamanství, třetí oko, zdraví

Zdravé oko – čisté a jasné do duše okno!

Oko - Vše o zdraví
Docentka Zuzana Hlinomazová

Docentka Zuzana Hlinomazová zodpověděla otázky o možnostech korekce dioptrií pomocí laserových zákroků.

Zejména mladí a aktivní lidé s očními problémy (například s krátkozrakostí) řeší, jak nahradit nepraktické nošení brýlí, tedy zda používat kontaktní čočky nebo jít na laserový zákrok. Mají mladí lidé zájem o řešení laserovým zákrokem?

Právě v této věkové kategorii jsme zaznamenali výrazný meziroční nárůst klientů, což souvisí s tím, že lidé si uvědomují stále více výhody laserové operace, ať již ze zdravotního nebo ekonomického hlediska.

Kontaktní čočky představují jednu z možností, jak korigovat oční vadu bez použití dioptrických brýlí. Je však používání čoček bezpečné?

K hlavním rizikům nošení kontaktních čoček patří samotná manipulace s čočkou. Při nedostatečné zručnosti v této oblasti či špatných návycích při nasazování a vyndávání čočky může dojít k podráždění spojivky oka a dokonce k poranění povrchové vrstvy rohovky (erozi epitelu).

Takto poškozený povrch oka se pak může snadno infikovat. Oční infekce mohou být způsobeny bakteriemi, plísněmi, viry a amébami, jež se bohužel vyskytují úplně všude kolem nás. Závažným onemocněním je rohovkový vřed, který vzniká průnikem mikroorganismů porušeným epitelem rohovky do hlubších vrstev.

Oko je velmi citlivý orgán, a tak je náchylnost k očním infekcím celkem pochopitelná.

Mnoho lidí se ovšem může operace očí obávat a raději nosí právě kontaktní čočky. Co byste jim vzkázala?

Mezinárodní odborné studie, které se zabývaly srovnáním rizik operací refrakčních vad a každodenním nošením čoček, dokazují, že jsou obavy zbytečné.

Jeden z posledních výzkumů, srovnávajících rizika poškození zraku způsobených laserovými operacemi a dlouhodobým nošením kontaktních čoček, uvádí, že v některých případech mohou být kontaktní čočky rizikovější – obzvláště čočky určené k prodlouženému nošení.

Laserový zákrok také v některých případech dovede korigovat oční vadu mnohem přesněji a kvalitněji. Obojí je sice bezpečné a efektivní, dlouhodobé nošení čoček je ovšem riskantnější v závislosti na hygieně.

A jak vypadá ekonomické srovnání korekce zraku pomocí kontaktních čoček nebo pomocí laserového zákroku?

Operace refrakčních vad představuje sice jednorázovou finanční zátěž (cca 40 – 55 tisíc korun, v případě akčních nabídek u laserových zákroků je to ještě výrazně méně – v ceně pořízení průměrně kvalitních brýlí), ovšem za kontaktní čočky a brýle člověk během svého života utratí více než 100.000 Kč. Operace navíc představuje trvalé řešení, zcela odpadnou dosavadní problémy s údržbou čoček.

Oko - Vše o zdraví
Docentka Šárka Skorkovská

Docentka Šárka Skorkovská se rozpovídala o zeleném zákalu, plíživém onemocnění ohrožujícím zrak.

Zelený zákal může vést k vážnému poškození zraku

Zelený zákal (odborně glaukom) je onemocnění, které má za následek poškození očního nervu. Jedním z důvodů může být vysoký nitrooční tlak, který by si měli lidé pravidelně nechat kontrolovat očním lékařem. „Pokud se zelený zákal neléčí, vede k vážnému poškození zraku, které může skončit i úplným oslepnutím,“ upozorňuje docentka MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.

Je glaukom onemocnění závažné, resp. může skončit třeba až slepotou?

Glaukom (zelený zákal) je závažné oční onemocnění, které probíhá velmi dlouho bez jakýchkoliv příznaků spojených se zhoršením zrakových funkcí. Proto někdy bývá toto onemocnění diagnostikováno pozdě, již ve stádiu trvalého postižení zrakových funkcí daných atrofií zrakového nervu.

Glaukom dnes charakterizujeme jako neurodegenerativní onemocnění, které vede k nevratným změnám zrakového nervu spojeným s úbytkem zrakových funkcí.

Jedná se o chronické, progresivní onemocnění obvykle se zvýšeným nitroočním tlakem, se změnami na zrakovém nervu ve vrstvě nervových vláken sítnice a s následným úbytkem zorného pole.

Co je na tomto očním onemocnění pro pacienta nejvíce nebezpečné?

Nebezpečné je to, že glaukom, jak jsem již zmínila, nemá dlouho žádné příznaky, které by pacienta včas přivedli k očnímu lékaři. Glaukom nebolí, velmi dlouho nezhoršuje vidění, proto musíme pacienty s rizikem glaukomu cíleně v populaci vyhledávat, abychom mohli glaukom včas diagnostikovat a začít léčit.

Jedině tak lze předejít rozvoji nevratných glaukomových změn. Za nejvýznamnější rizikový faktor je považován vyšší nitrooční tlak. Normální hodnoty nitroočního tlaku se pohybují mezi 10 až 21 mmHg.

Vysoký nitrooční tlak snižuje průtok krve zrakovým nervem a blokuje takzvaný axoplasmatický tok důležitý pro normální funkci nervových buněk zrakového nervu.

Kolik lidí je v České republice glaukomem ohroženo?

V roce 2005 bylo v ČR pro onemocnění glaukom dispenzarizováno zhruba 277 tisíc pacientů, z toho ve věkové skupině do 19 let bylo přes 4 700 pacientů, 147 tisíc pacientů od 20 do 64 let a ve věkové kategorii nad 65 let to bylo 125 tisíc pacientů. Glaukom patří na přední místo mezi příčinami slepoty, na které se podílí v celosvětovém měřítku 13 %.

Jak se dnes glaukom léčí a je již vyléčitelný?

Léčba glaukomu je stále zaměřena především na snížení nitroočního tlaku na hodnoty, při kterých nedochází u konkrétního pacienta k progresi glaukomových změn zrakového nervu a zorného pole.

V konzervativní léčbě glaukomu se používají léky ve formě očních kapek snižující tvorbu nitrooční tekutiny nebo zvyšující její odtok. Další skupinou léků jsou látky působící osmoticky na snížení nitroočního tlaku. Pokud je konzervativní léčba nedostatečná, provádí se léčba laserová.

Tento typ léčby provádíme u pacientů ambulantně za použití různých typů laserů a laserových zákroků podle typů glaukomu. Chirurgická léčba glaukomu je nutná tehdy, když se ani při maximální léčbě nedaří nitrooční tlak snížit na takové hodnoty, při kterých nepokračují glaukomové změny.

Indikace konkrétního chirurgického výkonu záleží na typu glaukomu a nevede k jeho vyléčení na rozdíl například od operace šedého zákalu. Glaukom není v současnosti jednorázově vyléčitelný a jeho léčba je trvalá.

Oko - Vše o zdraví
Doktor Jakub Ventruba

Doktor Jakub Ventruba přiblížil nejčastěji prováděnou oční operaci, kterou je odstranění šedého zákalu.

Šedý zákal hrozí ve stáří každému

U starších lidí je šedý zákal jedním z nejčastějších onemocnění očí. Tvorbě kvalitního obrazu na sítnici brání zákal čočky, kterému se navíc nedá předcházet.

Šedému zákalu s největší pravděpodobností nikdo neunikneme – nejrizikovější skupinou jsou totiž lidé starší 65 let. „Ve věkové skupině nad 75 let jím trpí dokonce až 70 % populace. Šedý zákal ovšem může postihnout i děti nebo dokonce novorozence.

V České republice se tak problematika šedého zákalu týká až půl milionu lidí,“ doplňuje MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D.

Podle čeho určíte, jaký typ zákroku odstranění šedého zákalu je pro pacienta tím nejlepším řešením?

Prvním faktorem je představa pacienta o jeho pooperačním vidění, nároky na kvalitu vidění a nezávislost na brýlích.

Tyto představy jsou pak konfrontovány s pacientovým stavem očních struktur, zejména s parametry rohovky, s přítomností očních onemocnění (rohovky, závěsného aparátu čočky, sítnice, zrakového nervu a dalších).

Pro jednoho pacienta může být nejlepším řešením implantace multifokální čočky, pro druhého třeba čočka jednoohnisková torická (řešení astigmatismu).

O indikace jakých čoček je mezi pacienty v současnosti největší zájem?

Největší zájem je o jednoohniskové asférické hydrofóbní čočky umožňující vynikající vidění do dálky i za zhoršených světelných podmínek. Dále pak o čočky trifokální, s nimiž pacient vidí bez brýlí na více vzdáleností.

Zajímavé:  Penester - Vše o zdraví

Má operace katarakty trvalý výsledek? Není možné, že bude klient muset za několik let opět na operaci?

Operace katarakty s kvalitní nitrooční čočkou má trvalý výsledek, čočka se v čase již nemění a žádná další operace čočky není nutná. Někdy se můžeme setkat s tzv.

sekundární kataraktou, ale to již není onemocnění čočky, ale původního čočkového pouzdra, které může s přibývajícími roky také zašednout.

Léčba tohoto zákalu je také velice efektivní, rychlá a bezbolestná a používá se k ní laser.

Čočky a počítače 1. část: Jak mohou počítače ovlivnit náš zrak?

Oko - Vše o zdraví

Určitě si pamatujete, jak nás
rodiče vyháněli od televizních obrazovek, aby se nám nekazily oči. V
dnešní době se tato problematika stává opět aktuálním a stále více
diskutovaným tématem
. Můžeme se setkat s řadou případů, kdy se
kvůli práci s počítačem objevil u lidí syndrom suchého oka nebo jiné
zdravotní potíže. Takto se dostáváme k otázce „mohou obrazovky
poškodit náš zrak?“
.

Bohužel, výzkumy potvrdily, že
obrazovky mohou skutečně zhoršit zdravotní stav našich očí. V dnešním
moderním světě je téměř nemožné vyhnout se kontaktu s počítačem,
televizí, telefonem nebo jakýmkoli jiným zařízením, které má obrazovku
nebo displej.

Miliony lidí tráví v zaměstnání hodiny prací na počítači
a po příchodu domů ve svém volném čase se věnují sledování televize,
prohlížení internetu v mobilu nebo se znovu posadí k počítači.

A právě
díky častému využívání zařízení s obrazovkou se syndrom suchého oka
může objevit již v raném věku! Z neustálého sledování obrazovek také
pociťujeme únavu očí nebo tzv. syndrom počítačového vidění
(CVS)
, který negativně ovlivňuje naši aktivitu a „vysává“ z nás
energii.

Zdraví našich očí a obrazovky
počítačů nejdou bohužel vždy ruku v ruce. Sledováním obrazovky se
naše oči rychleji unavují, protože je neustále nutíme soustředit se na
jedno stejně vzdálené místo
.

Oční svaly se nejvíce namáhají tehdy,
když svůj zrak soustřeďujeme na objekty, které jsou blízko (jako
například při čtení, sledování obrazovky nebo používání mobilního
telefonu). Nicméně nejnáročnější aktivitou pro naše oči a svaly kolem
nich je právě čtení z obrazovek počítačů nebo dalších elektronických
zařízení.

Oči jsou totiž kromě zaostřování na malou vzdálenost
namáhané i zářením, které jejich obrazovky produkují. Stejné je to při
používání mobilních telefonů, kde jsou oči ještě navíc soustředěné
na malé detaily na displejích. Kromě toho, že obrazovky unavují naše oči,
zapříčiňují i jejich vysychání. Příčina je jednoduchá.

Při
soustředění se na obrazovku mrkáme mnohem méně, takže naše oči nejsou
dostatečně zvlhčovány a dochází k vysychání. Jednoduchou a velmi
účinnou pomocí jsou kapky do očí, vědomé
časté mrkání, pauzy a cvičení.

Využíváte často mobilní telefon? Trávíte
velkou část dne před televizní obrazovkou? Pracujete s počítačem? Může
se stát, že pociťujete syndrom počítačového vidění. Jaké jsou jeho
příznaky, podle kterých to lze rozpoznat? Čtěte zde: • Dvojité vidění • Rozmazané vidění • Tunelové
vidění • Červené a suché oči • Zvýšená
citlivost na světlo • Zhoršení zraku na dálku

Dlouhé hodiny práce před počítačem mohou způsobit zhoršení zraku na
dálku (tzv. krátkozrakost). Pokud již krátkozrakostí trpíte, dlouhé
hodiny strávené před počítačem dále zvyšují riziko, že se vaše oční
vada bude nadále zhoršovat.

Pokud máte problém se zrakem, je velice
důležité, abyste nosili čočky nebo brýle se správnými dioptriemi
. S
denními
čočkami očím výrazně ulevíte, neboť denní čočky představují
nejzdravější a nejpohodlnější způsob nošení.

Pokud vám však vyhovují
více čtrnáctidenní
nebo měsíční
čočky, je nutné vybrat takové, ve kterých se vaše oči budou cítit
nejpohodlněji!

Obrazovky mohou kromě únavy očí
způsobit i další zdravotní problémy, protože vyzařují tzv. modré
záření
.

Během dne to není vidět, ale pokud někoho uvidíte sledovat
svůj telefon nebo tablet v noci, tak celkem jasně uvidíte, že jeho tvář je
ozářena modře. Modré resp.

modrofialové záření může z dlouhodobého
hlediska způsobit vážné problémy s očima, jako například šedý zákal
nebo ztrátu zraku ve středu zorného pole.

Mimo jiné,
světlo z obrazovek elektronických přístrojů nám může přivodit problémy
se spánkem
. Problémy se spaním a čas strávený u obrazovky spolu velmi
úzce souvisí.

Modré světlo, které monitor vyzařuje, vytváří iluzi, že
je denní doba, kdy bychom se měli probudit a nikoli jít spát, a tím
narušuje přirozený lidský biorytmus.

Vyvarujte se tedy zapnutému monitoru
nebo televizi v případě, že se chystáte ke spánku.

Před modrým zářením nás mohou ochránit
speciální brýle nebo filtry na obrazovce. K omezení tohoto záření ve
večerních hodinách si můžete nainstalovat noční filtr pro
počítače
. Ten přizpůsobuje záření obrazovky okolním světelným
podmínkám. Vyzkoušet ho můžete zde the
tool F.lux . Filtr funguje také pro Mac, Iphone a Ipad.

Problematika počítačů a očí je dosud ne zcela prozkoumanou oblastí. Pokud
pracujete s počítačem nebo denně sledujete několik hodin televizní
obrazovku, navštěvujte pravidelně svého optika a starejte se o své oči. O
syndromu počítačového vidění nebo jiných důsledcích vám určitě více
řekne i váš oční lékař.

Vše na téma: Lidské oko

Lidské oko je neuvěřitelný orgán. Skládá se z mnoha složitých částí, které spolupracují, a konečným výsledkem je něco, na co se téměř každý den spoléháme – náš zrak. I když si zraku ceníme nejvíce ze všech našich smyslů (tvoří 80% všech dojmů), mnoho lidí ví překvapivě málo o tom, jak fungují naše oči.

Lidské oko je vlastně vstupní branou k jednomu z našich pěti smyslů, je to orgán, který reaguje na světlo. Umožňuje vnímání světla, barevné vidění a vnímání hloubky. Normální lidské oko vidí asi 10 milionů různých barev! Přečtěte si o lidském oku naše články.

Někomu brýle sluší, někomu méně. Rozhodně však každý člověk, který je nucen nosit brýle potvrdí, že je to nepohodlné. Přináší to obtíže za deště, při přechodu mezi teplým a studeným prostředím, kdy se brýle zapotí a je nutno je sundat …

Přečíst..

Probouzíte se s vzezřením jako po těžkém večírku a přes den byste si mezi víčka nejraději strčili zápalky? V tom případě na vás doléhá syndrom unavených očí, který dokáže značně ovlivnit výsledky vaší práce nejen v zaměstnání. Otok, zarudnutí, pálení, …

Přečíst..

Tvorba slz v slzné žláze začíná snižovat po 45. roku života, přičemž zpočátku ji nevnímáme. Nejvíce postiženou skupinou jsou ženy v období klimakteria. Syndromem suchého oka trpí až 30% z nich. Syndrom suchého oka může vyvolat práce s PC či …

Přečíst..

Orbitocelulitídou označujeme zánět, který postihuje struktury kolem oka. Infekce se snadno šíří na mozkové obaly a mozkovou tkáň (protože oko se nachází v blízkosti mozku), což je velmi nebezpečné. Orbitocelulitida je závažným zánětem očnice a víček. Etiologicky se uplatňují vnější …

Přečíst..

Říká se, že oči jsou oknem do duše. Oči mohou mít různé barvy, od modré a zelené, přes hnědou a oříškovou. Pigmentová část oka, tzv. duhovka je zodpovědná za barvu očí. V dnešní době je však šance postavit se přírodě …

Přečíst..

Zrak je považován za nejdůležitější smysl, kterým vnímáme až 75 % podnětů z prostředí. Zdravé vidění však není samozřejmostí pro miliony lidí na celém světě, děti nevyjímaje. Už malé děti (do 6 let) mají mnohdy oční problémy – slzení, zarudnutí …

Přečíst..

Po vstupu do temného kinosálu přímo ze slunečné ulice těžko rozeznáte i osobu, se kterou jste přišli. V takové situaci každého na okamžik zasáhne noční slepota. Přesněji řečeno, chvíli trvá, než se sítnice přizpůsobí změně osvětlení. U některých jedinců se …

Přečíst..

Kůže pod očima je jednou z nejcitlivějších oblastí. Je velmi tenká a citlivá, velmi snadno ovlivněna mnoha vnějšími i vnitřními faktory. Tmavé kruhy pod očima jsou velmi časté, ale příčiny mohou být vskutku odlišné. Existují dva základní typy kruhů pod …

Přečíst..

Operací očních víček (odborně se nazývá Blefaroplastika) snižujeme objem váčků pod očima a odstraňuje nadbytek kůže z horních víček. Tato operace se obvykle provádí z kosmetických důvodů, ale zejména u starších osob, také z důvodu zlepšení zraku. Jako kůže stárne, …

Přečíst..

Zrak je nejméně vyvinutý smysl miminka po narození. Přestože kompletní základ orgánových systémů děťátka, a tedy i oka, je dán již v druhém měsíci vašeho těhotenství a nitroděložní vývoj oka je dokončen kolem 30. týdne, na dovyvíjení oček potřebuje miminko …

Přečíst..

Více sebevědomí. Více komplimentů od opačného pohlaví. Odhodlání splnit si dávné sny. I po tomto touží pacienti laserových operací dioptrií. Nakolik se splní jejich očekávání? „Nové“ oči prý mají přímo zázračnou moc. Pozitivní změny v životě hlásí až 94 % …

Přečíst..

Dioptrické brýle rozhodně nejsou levná záležitost, a proto je dobré řádně se o ně starat. Téměř nic to nestojí a jejich životnost podstatně prodloužíte. 1. skládání brýlí Brýle si vždy skládejte z obličeje tak, že uchopíte obě nožičky rámu současně. …

Zajímavé:  Náhrady Při Ublížení Na Zdraví?

Přečíst..

Pokud patříte k aktivním lidem, ale trápí vás slabší zrak, zkuste kontaktní čočky. Umožní vám ostré vidění v celém zorném poli bez nepříjemných odlesků, či obrazových zkreslení. Čočky nekloužou z nosu ani se nemlží, což oceníte právě teď na podzim, …

Přečíst..

Přístup, který patří do oblasti přírodní medicíny a zahrnuje analýzu duhovky oka, je známý jako iridologie. Chcete vědět, co barva vašich očí prozradí o zdraví? Teorie této „vědy“ říká, že vaše zdraví je dáno předem, právě barvou vaší duhovky. Jde …

Přečíst..

Běžné problémy s očima: existují rady, díky kterým se dá nemocem předejít

Zrak je nejdůležitějším lidským smyslem, měli bychom si ho chránit doslova „jako oko v hlavě“. Některá oční onemocnění jsou banální a odezní samy. Jiné vyžadují zvláštní péči a pozornost. Pojďme se podívat na ta nejběžnější.

Únava očí, ale i dlouhá a bujará noc, nedostatek spánku nebo alergie mohou být příčinou zarudnutí. Cévy se při podráždění nebo infekci rozšiřují, což je přirozené, ale krvavé oči mohou být i příznakem jiného očního onemocnění, například zánětu spojivek nebo poškození sluncem. Proto pokud jim nepomohou ani odpočinek, ani oční kapky bez předpisu, potřebují péči odborníka.

Přečíst článek ›

Častá je i únava očí z přemíry četby, práce na počítači nebo dlouhých hodin za volantem automobilu. Potřebují si zkrátka také občas odpočinout, stejně jako ostatní části našeho těla. Pokud máte pocit, že jsou příliš namáhané, dopřejte jim chvíli volna, jděte ven a dívejte se do zeleně, to pomáhá. Trvá-li ale únava i v dalších dnech, poraďte se s lékařem, zda se nejedná o jiný problém.

Nejčastější nemoci oka

Špatné vidění

O špatném vidění mluvíme tehdy, když nejsme schopni vidět ostrý obraz. Tato nedokonalost je přirozeným důsledkem postupujícího věku a časem se přihodí každému. Můžete začít mít problémy s oslněním nebo se vám může zdát obtížné číst či řídit auto.

Špatné vidění může být také důsledkem některých dědičných poruch, poranění mozku nebo rakoviny oka. Lidé s jinými očními poruchami, jako jsou makulární degenerace, glaukom a diabetické oční onemocnění, jsou ohroženi špatným viděním více než kdokoli jiný.

Opotřebení sítnice

Na cestě životem vás mohou potkat další nemoci oka, které jsou projevem stárnutí. Jde například o opotřebení sítnice (makula). Mezi příznaky tzv. věkem podmíněné makulární degenerace patří rozmazané vidění, zkreslené skvrny ve středu toho, co vidíte, a zkreslené vnímání barev. V časném stadiu se na sítnici hromadí žluté skvrny, později pod ní začnou růst cévy.

Jednou za půl roku si zajděte k očnímu lékaři. Jedině tak se na případné oční onemocnění přijde dříve, než bude pozdě.

Pokud máte v rodině někoho, kdo makulární degenerací trpěl, je pravděpodobnější, že se u vás rozvine také. Riziko jejího vzniku zvyšuje kouření, vysoký krevní tlak, obezita a sedavý způsob života. A pozor! Toto onemocnění není kurabilní neboli vyléčitelné. Existují sice léky, které pomáhají zpomalit proces degenerace, ale „pouze“ odsouvají úplnou ztrátu zraku do budoucnosti.

Nejlepší je proto prevence, některé studie například naznačují, že riziko vzniku makulární degenerace pomáhají snižovat omega-3 mastné kyseliny. Zkusit můžete i zinek a vitamin A.

Šedý zákal

Naše přirozená čočka je obvykle čirá, aby nám pomáhala jasně vidět. Šedý zákal je stav, kdy se zakalí a my vidíme jen nejasný a rozmazaný obraz. Proč k tomu dochází? Bílkoviny v našich očích se začnou shlukovat a vytvářet zákalky, které nám brání ve vidění.

S věkem se navíc pravděpodobnost tohoto stavu zvyšuje. Proto je velmi důležité dávat si pozor a při podezření navštívít odborníka. To umožní rychlejší diagnostiku a případnou léčbu.

Zajímá vás, co vede ke shlukování bílkovin, a tím k zákalům? Existují různé příčiny. Například úraz, cukrovka, nadměrné slunění, nedostatek živin či radioterapie. Mezi příznaky patří rozmazané vidění, citlivost na světlo, dvojité vidění (vidění dvou obrazů stejného objektu), vybledlé barvy a závratě.

Přečíst článek ›

„Pro stanovení diagnózy budete muset podstoupit několik vyšetření, včetně refrakčního testu. A pokud bude diagnóza potvrzena, bude nutné při rozsáhlejším poškození provést operaci, při které se zakalená čočka nahradí čočkou umělou,“ říká Markéta Brožková, lékařka z pražské oční kliniky Lexum.

Vždy je proto lepší šedému zákalu předcházet. Dbejte na ochranu očí před škodlivým slunečním UV zářením. Kdykoli vyjdete ven, noste certifikované sluneční brýle.

Myslíte-li to se svým zrakem dobře, měli byste se také vyhnout nadměrné konzumaci alkoholu a kouření. Rizikovými faktory mohou být obezita či vysoký krevní tlak.

Je to důležité nejen pro šedý zákal, ale i pro předcházení mnoha dalším běžným očním onemocněním.

Diabetické oko

Obezita jde ruku v ruce s cukrovkou a s ní souvisí tzv. diabetická retinopatie, jedno z nejčastějších očních onemocnění u starších lidí, které může nakonec vést k nevratné ztrátě zraku.

Zjednodušeně řečeno jde o poškození cév v naší sítnici. Zrádné je zejména to, že v raných stadiích se neprojevují žádné příznaky, v pozdějších se objevuje zhoršené noční a obecně rozmazané vidění.

Je možné, že začnete vidět bezbarvé skvrny plovoucí v zorném poli.

Příčinou diabetické retinopatie je vysoká hladina glukózy v krvi, která vytváří tlak na cévy, jež zodpovídají za výživu sítnice. Cévy se nakonec ucpou, což vede k požadavku na tvorbu nových. Protože jsou však tyto nové cévy slabé, rozpadají se a do oka uniká tekutina. Tento stav způsobuje zamlžení a zablokování sítnice a nakonec ztrátu zraku.

Pro prevenci diabetické retinopatie je nezbytné řídit svoji cukrovku a krevní tlak. Zapomeňte na panáčka nebo dvě decky vína i labužnickou cigaretku. Žádoucí je udržovat zdravou hmotnost, k čemuž vám pomůže jak důsledné cvičení, tak i konzumace vyvážené stravy.

Glaukom

V našem mozku se nachází zrakový nerv, který do něj přenáší signály ze sítnice. Právě ten nám pomáhá vidět. Glaukom je souborem příbuzných očních poruch, které způsobují poškození zrakového nervu. Jde o jedno z běžných očních onemocnění, které způsobuje slepotu. Obvykle je nebolestivé a nemá žádné příznaky. I když v jedné jeho fázi můžete pociťovat nevolnost či rozmazané vidění.

Uvádí se, že cvičení v přiměřené míře snižuje riziko vzniku glaukomu. Pokud jde o léčbu, lékaři obvykle navrhují léky, u závažnějších případů může být vhodnou volbou laserová léčba nebo chirurgický zákrok ke snížení nitroočního tlaku, který způsobuje poškození zrakového nervu.

Přečíst článek ›

Suché oko

Syndrom suchého oka je stejně častý jako běžné nachlazení. S tímto problémem se setkávají všichni, od mladých lidí až po seniory.

Je to prostě pocit sucha, který máte v oku například po sledování dlouhého filmu. Lidské oko za běžných okolností za den mrkne více než 14 000krát.

Mrkání je zásadní pro zachování zdraví oka a jeho průběh je zajištěn tzv. slzným filmem, který se nachází na jeho povrchu.

„Ten se mrkáním rovnoměrně roztírá po celém povrchu oka, rohovky a spojivky a zajišťuje tak lesk, průhlednost a ve výsledku dokonalou zrakovou ostrost. Udržuje povrch oka vlhký, hladký a čistý. Současně ale zajišťuje i výživu rohovky a chrání proti infekci,“ říká oční lékařka Pavlína Skalická z 1. LF UK a VFN v Praze.

Mezi příznaky suchých očí patří zarudnutí, svědění, únava, citlivost na jasné světlo a pocit pálení. Tyto projevy bychom neměli ignorovat, stejně jako někdy ignorujeme běžnou rýmu. Suché oči totiž mohou vést k zánětu nebo zjizvení povrchu oka a následně ke ztrátě zraku. Jednoduché a komfortní je používat oční kapky, které neobsahují léky.

Nejčastější oční vady u dětí

Zrak dětí po narození není dokonalý. V prvních letech života postupně dozrává a jeho vývoj je završen až kolem osmého roku. V tomto období se mohou také objevit různé oční vady, které se dají většinou dobře léčit.

Nedojde-li ovšem k jejich včasnému odhalení, hrozí riziko trvalého poškození zraku.

Kojenec či batole samozřejmě nedokážou říct, že špatně vidí, proto je důležité, aby si především rodiče všímali, jak jejich dítě reaguje na různé podněty.

  • Typy špatného vidění
  • Noční slepota – neschopnost vidět předměty při špatném osvětlení
  • Rozmazané vidění – předměty se zdají být rozostřené
  • Snížené periferní vidění – potíže s viděním předmětů na kterékoli straně oka kromě centrální části
  • Snížené centrální vidění – potíže s viděním předmětů ve středu zraku

Na první pohled může být patrné šilhání. Dalšími častými vadami jsou krátkozrakost, dalekozrakost či tupozrakost. Prozradit je může nezvyklé chování dítěte. Obzvlášť pozorní by v tomto ohledu měli být rodiče, jež sami trpí oční vadou, případně se s nějakou v dětství léčili.

„Příznaků, kterými rodiče mohou rozpoznat oční vadu či onemocnění u dítěte, je mnoho. Patří k nim například občasné šilhání, nepřirozený náklon či natáčení hlavy – dítě tak může vyrovnávat určitý typ šilhání, pravidelné přivírání jednoho oka, světloplachost nebo naopak nízká reakce na světlo.

Rozpoznat problém je možné i podle odlišností přímo v oku. Varováním by měla být bělavá či žlutě zářící zornice, velká nehybná zornice při dopadu světla, zvláštní odlesky v zornici nebo viditelné kmitavé nebo bloudivé pohyby očí,“ vypočítává Pavel Stodůlka, primář zlínské oční kliniky Gemini.

Zajímavé:  Častá stolice - vše o zdraví

Přečíst článek ›

Většinu očních vad lze odstranit pomocí brýlové korekce, v případě tupozrakosti ale nastává boj s časem a je nutné ji léčit dříve, než se zcela vyvinou zrakové funkce mezi mozkem a okem. Při absenci léčby totiž mozek slabší oko „vypne“ a rozvoj zrakových funkcí se zastaví. Důležité je proto tupozrakost rozpoznat včas, ideálně do věku 5 let.

Pokud se léčba zanedbá, může být dítě v pozdějším věku značně handicapované – ztratí prostorové vidění, může mít problémy se čtením i psaním. V dospělosti pak tato zraková vada omezuje člověka nejen ve schopnosti řídit auto, ale například také při výběru povolání.

Cvičte pravidelně oční jógu:1. 10x zamrkat2. 10x se podívat nahoru a dolů3. 10x se podívat doprava a doleva4. 10x se podívat do úhlopříčky zprava nahoře vlevo dolů5. 10x se podívat do opačné úhlopříčky – tedy zleva nahoře doprava dolů6. 10x zakroužit očima doprava7. 10x zakroužit očima doleva

8. 10x zamrkat

10 tipů pro zdravé oči

Naše oči nebyly nikdy tak zatěžovány jako dnes. Dlouhodobé sledování obrazovky počítače, chytrého telefonu apod. nadměrně namáhá oči a může způsobovat syndrom suchého oka, pálení a zarudnutí očí a dokonce také bolesti hlavy, krku nebo zad.

Při našem moderním životním stylu se málokdy díváme do dálky, nemrkáme tolik jako dříve a jídlo jíme většinou ve spěchu, jak to čas dovolí. Věděli jste, že myopie (krátkozrakost) se zdá být spojena s intenzivní prací nablízko? Toto téma zkoumají vědci na celém světě. Přečtěte si, co můžete udělat, aby vaše oči zůstaly zdravé.

Zde je našich 10 tipů pro zdravé oči a pro uvolněné vidění v každém věku.

Dnes víme, že suché oči bývají způsobeny také tím, že málo mrkáme, nezavíráme dost často oční víčka. Mnoho hodin denně se díváme na obrazovky – obvykle velmi soustředěně a usilovně. Přitom mrkáme příliš málo na to, aby rohovka oka byla stále zvlhčována slznou tekutinou a tím chráněna před vysycháním.

Mrknutí je vlastně zcela automatické jako dýchání. Člověk krátce a reflexně zavře a otevře víčka asi 10 až 15krát za minutu. Při práci u obrazovky nebo při čtení zapomínáme dostatečně mrkat, protože se hodně soustředíme. Podvědomě to potlačujeme.

Vede to k tomu, že oči začnou během několika minut vysychat. Velice tenký slzný film na oku je nerovnoměrný, až je nakonec narušen. Vidění je potom neostré až rozmazané. Naše tělo se snaží kompenzovat špatné vidění upřeným pohledem. To způsobuje nejen nepohodlí očí, ale také únavu až bolesti hlavy.

Co můžeme dělat? Vědomě při práci pravidelně mrkejte krátkým a pevným zavřením víček a jejich opětovným otevřením. Tím jsou také aktivovány tzv. meibomské žlázy na okraji víček.

Meibomské žlázy produkují mastný sekret, který se mísí se slznou tekutinou, vylučovanou slznými žlázami, a zajišťuje, že se slzná tekutina příliš rychle neodpařuje. Oko je lépe zvlhčováno.

Pravidlo 20/20/20 velmi dobře zajistí, abyste se v pravidelných intervalech dívali do dálky. Každých 20 minut zaostřete na 20 sekund pohled na místo vzdálené asi 20 metrů. Můžete to provádět také v práci a zabránit tak nadměrnému namáhání očí. Je to jako, kdybyste se zamysleli …

Stejně jako celý náš organismus potřebují i naše oči čerstvý vzduch. Procházka může pomoci uvolnit unavené oči. V zimním období bývají kanceláře přetopené, což vysušuje vzduch. Pokud sedíte delší dobu před obrazovkou, nezapomeňte občas vyvětrat místnost. Vlhkost vzduchu v místnostech pomůže zvýšit také miska s vodou nebo navlhčená látka na radiátorech.

Dříve se říkalo, že pro oči je dobré jíst mrkev. Předpokládalo se, že makulární pigment, tj. pigment, který se ve velké míře vyskytuje v makule – místě nejostřejšího vidění na sítnici – je tvořen beta-karotenem. Dnes jsme již o krok dále. Zjistilo se, že tento pigment se skládá z luteinu a zeaxantinu.

Zařazení těchto dvou látek do stravy může pomoci zabránit makulární degeneraci související s věkem. Potraviny nejbohatší na lutein jsou zelené zelí, špenát, brokolice, rukola a bílé zelí – tedy zelená zelenina. Je však také známo, že lutein a zeaxanthin jsou deriváty beta-karotenu. Takže i mrkev je dobrá pro naše oči.

Zdravá a vyvážená strava je obecně důležitá pro zrak i pro celý organismus.

V případě suchých očí je velmi důležité hodně pít. Dva až tři litry vody nebo neslazeného čaje denně zajistí, že oči zůstanou dostatečně zvlhčené. Také dostatek spánku regeneruje oči. Optimální je sedm až osm hodin za noc. Je to potřebná přestávka pro nadměrně zatěžované oči.

Důležité: Před spaním se vyhněte modrému světlu vyzařovanému obrazovkami. Modré světlo signalizuje vašemu tělu a očím: „Zůstaň vzhůru“. Co takhle romantické světlo svíček? Světlo napomáhá řídit biologické hodiny vašeho těla, díky čemuž má prokazatelný dopad na lidský cyklus spánku a probuzení.

Důležitou roli přitom hraje tělu vlastní hormon melatonin, známý také jako spánkový hormon. Při vystavení modrému světlu vyšlou speciální oční receptory požadavek na snížení tvorby melatoninu, což vás udržuje vzhůru.

Menší množství modrého světla ve večerních hodinách znamená menší tvorbu melatoninu, díky čemuž pocítíte únavu a v klidu usnete.

Používejte kosmetiku a oční kapky pouze bez konzervačních látek. Váš optik, lékař nebo lékárník vám pomůže s jejich výběrem. Oční kapky musí být sterilní, aby se zabránilo očním infekcím.

Oční kapky, které obsahují více než jednu dávku a jsou už otevřené, nepoužívejte v žádném případě po uplynutí stanovené doby použitelnosti. Jednorázové oční kapky jsou často vhodnějším řešením.

Obecně platí, že sterilita je zaručena pouze po dobu použitelnosti, proto pro jistotu nepoužívejte oční kapky po uplynutí doby použitelnosti. 

Cílená a jemná masáž víček je skvělá pro udržení správné kondice očních víček. Podporuje funkci žláz očního víčka pro dostatečnou tvorbu slzného filmu, který zabraňuje suchým očím.

Každé oko má asi 70 žláz očního víčka nebo meibomických žláz, které jsou rozmístěny přes horní a dolní víčka.

  1. Zahřejte oční víčka, aby se zkapalnil viskózní zahuštěný sekret v meibomických žlázách. Můžete použít žínku namočenou v teplé vodě nebo gelovou masku, kterou krátce zahřejete v hrnci na sporáku nebo v troubě (max. 60 stupňů). Přiložte ji na oči na 7-10 minut a uvolněte se. Před nanesením masky si na vnitřní straně zápěstí zkontrolujte, že není příliš horká.
  2. Poté následuje masáž víček: Jemnými masážními pohyby rozetřete zkapalněný sekret meibomických žláz. Zavřete oči. Opatrně prstem zvedněte horní víčko shora dolů a zdola nahoru až ke štěrbině víčka. Několikrát to opakujte. Nakonec masírujte víčko pohybem dovnitř směrem k nosu.
  3. Po masáži byste měli oční víčka jemně očistit zvnějšku směrem dovnitř vatovým tampónem navlhčeným roztokem k čištění očí (horní víčko shora dolů, spodní víčko zdola nahoru až k štěrbině víčka).

Pro oči je dobrý čerstvý vzduch, ale nikoli průvan. Vyvarujte se přímého průvanu z klimatizace nebo ventilátorů ve velmi klimatizovaných prostorách a v autech. Takto můžete účinně zabránit syndromu suchých očím a infekcím očí. Raději občas na chvíli otevřete okno nebo v létě zatemněte místnosti proti příliš silnému slunečnímu záření.

Oči musíme chránit před škodlivými UV paprsky stejně jako kůži. UV světlo značně zatěžuje naše oči – nejen za slunečných dnů, ale i když je zataženo. UV záření se nevyhneme. Proto speciální krémy na opalování i mnohé pleťové krémy obsahují ochranu proti UV záření. Co někdy není tak samozřejmé, že také oči musí být chráněny před nebezpečnými UV paprsky.

Stejně jako kůže mohou oči utrpět úpal nebo může dojít k trvalému poškození sítnice. V krajním případě se může vyskytnout následné poškození, jako je katarakta nebo o několik let později makulární degenerace související s věkem. Následkem intenzivního vystavení očí UV světlu může být dokonce rakovina očního víčka a oka.

Proto byste měli zajistit, aby vaše brýle a sluneční brýle měly 100% ochranu před UV zářením.

Užívejte si života naplno. K tomu patří ostré a jasné vidění. Nechte si pravidelně kontrolovat zrak optikem nebo očním lékařem. Vyberte si brýle podle svých individuálních potřeb. K dispozici jsou vhodné brýlové čočky pro všechny požadavky. Například pro řízení automobilu, pro zajištění optimálního držení těla při práci nebo pro váš oblíbený sport.

Spustit kontrolu zraku nyní!

Jak si mám dezinfikovat brýle a jak zamezím mlžení brýlí, když nosím roušku? Zelený zákal (glaukom) – vše, co potřebujete vědět o druhé nejčastější příčině slepoty Zelený zákal je vážné onemocnění očí, které ovlivňuje nitrooční tlak. Proč by dětské brýle měly zajišťovat tu nejlepší UV ochranu Co by všichni rodiče měli vědět o ochraně dětských očí před škodlivým ultrafialovým zářením (UVR)? Výhody a nevýhody UV záření Proč je to důležité? Jaká jsou rizika?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector