Prestarium – Vše o zdraví

Prestarium - Vše o zdraví

Lidé s vysokým krevním tlakem a některými nemocemi kardiovaskulárního systému musí brát speciální léky, aby se předešlo komplikacím. Prestarium a Prestance jsou nejúčinnější a nejčastěji používané léky ke snížení krevního tlaku..

Prestarium

Antihypertenzivum. Pomáhá snižovat krevní tlak, snižuje tlak v plicních kapilárách. Obnovuje elasticitu velkých tepen, snižuje hypertrofii srdečního svalu, mírně snižuje srdeční frekvenci.

Prestarium - Vše o zdraví

 • Účinná látka: perindopril.
 • Formulář vydání: tablety 2, 4 a 8 mg.
 • Indikace pro použití:
 • Arteriální hypertenze.
 • Chronické srdeční selhání.
 • Prevence vzniku kardiovaskulárních komplikací u pacientů s ischemickou chorobou srdeční.
 • Prevence opakujících se zdvihů.

Nelze použít pro nesnášenlivost látek, které tvoří produkt, Quinckeho edém (historie), během těhotenství (včetně přípravy na těhotenství) a laktace..

Vyrábí se ve Francii. K dispozici je recept.

Prestanz

Kombinovaná antihypertenziva. Pomáhá snižovat krevní tlak a rozšiřovat krevní cévy, obnovuje pružnost velkých tepen.

Účinné látky: perindopril a amlodipin.

Formulář vydání: prášky.

Prestarium - Vše o zdraví

Indikace pro použití:

 • Arteriální hypertenze.
 • Koronární srdeční choroba doprovázená stabilní anginou pectoris.

Kontraindikace pro použití:

 • Nesnášenlivost látek, které tvoří produkt.
 • Quinckeho edém (historie).
 • Nízký krevní tlak (s ischemickou chorobou srdeční).
 • Jakýkoli šok.
 • Aortální stenóza, obstrukce ventrikulárního vývodu.
 • Méně než 18 let.
 • Těhotenství a období přípravy na těhotenství.
 • Kojení.
 • Metabolické poruchy: nesnášenlivost laktózy, nedostatek laktázy, malabsorpce glukózy-galaktózy.

Vyrábí se ve Francii. K dispozici je recept.

Podobnosti

Léky patří do stejné farmakologické skupiny a mají stejné vlastnosti:

 1. Snížení krevního tlaku.
 2. Rozšiřte krevní cévy.
 3. Zvyšte odolnost velkých tepen.
 4. Normalizovat fungování srdečního svalu a zabránit jeho hypertrofii.

Léky mají stejné léčivé vlastnosti, protože obsahují stejnou účinnou látku – perindopril. Je to on, kdo poskytuje pokles tlaku v tepnách a obnovení jejich pružnosti.

Léky jsou dostupné v tabletách a mají stejné indikace k použití: arteriální hypertenze, prevence komplikací koronárních srdečních chorob. Tyto léky jsou také užívány pro některé další kardiovaskulární patologie, aby se zabránilo komplikacím..

Tyto léky jsou absolutně kontraindikovány pro těhotné a kojící ženy. Bylo prokázáno, že inhibitory ACE negativně ovlivňují vývoj plodu v lůně a mohou způsobit vrozené abnormality v ledvinách, srdci, mozku a dalších orgánech. Ženy plánující těhotenství musí přestat užívat tento lék a nahradit ho jiným, který je bezpečný pro těhotné ženy.

Finanční prostředky jsou také kontraindikovány pro osoby mladší 18 let a pro ty, kteří někdy měli Quinckeho edém..

Maximální antihypertenzivní účinek léčiv je dosažen 4-6 hodin po podání a přetrvává po celý den. K přetrvávající normalizaci tlaku dochází po 1 měsíci pravidelného užívání tablet a přetrvává po dlouhou dobu. V takovém případě po zrušení jakéhokoli léku nedochází k prudkému nárůstu tlaku..

Obě drogy se vyrábějí ve Francii (Prestarium se vyrábí také v Rusku a Irsku). Výdej pouze na lékařský předpis.

Rozdíly

Hlavní rozdíl mezi přípravkem Prestance a Prestarium je v tom, že obsahuje nejen perindopril, ale také amlodipin, který má další antihypertenzní účinek a zvyšuje účinek léku. Je třeba mít na paměti, že „Prestarium“ lze nahradit „Prestanz“, ale naopak – ne.

První lék má více indikací k použití. Je předepisován nejen pro hypertenzi a ischemii, ale také pro srdeční selhání a po mrtvici.

Pokud porovnáme kontraindikace, pak má Prestance mnohem více než první lék. To je způsobeno tím, že Prestanz navíc obsahuje amlodipin.

Prestarium - Vše o zdraví

Což je lepší

Oba léky pomáhají snižovat tlak, ale pokud lékař předepsal Prestance, pak ji musíte brát a v žádném případě ji nemějte nahradit analogy..

Pro pacienty s intolerancí laktózy, nedostatkem laktázy, malabsorpcí glukózy-galaktózy není žádný z těchto léků vhodný, protože obsahují laktózu.

Prestarium je vhodný pro pacienty s arteriální hypertenzí, chronickým srdečním selháním, ischemickou chorobou srdeční i pro ty, kteří nedávno utrpěli cévní mozkovou příhodu. Lék pomůže snížit krevní tlak na normální hodnoty a zabránit komplikacím v důsledku vazodilatačního a regeneračního účinku..

Prestance je určen nejen pro ty, kteří mají arteriální hypertenzi, ale také pro ty, kteří mají ischemickou chorobu srdeční se stabilní anginou pectoris. Díky amlodipinu tento lék normalizuje fungování srdečního svalu a vylučuje anginu pectoris..

Nelze říci, který lék je lepší. Prestance je lepší, protože obsahuje amlodipin, který má další účinek. Někteří pacienti však mohou trpět nesnášenlivostí na amlodipin a je jim povolen pouze Prestarium. Proto je vše individuální.

Přestože tyto léky mají téměř stejné složení a podobné kontraindikace, je kontraindikováno užívat je bez lékařského předpisu. Samoléčení může vést k vedlejším účinkům a závažným komplikacím, včetně smrti.

Příbalový leták

Humánní léčivý přípravek

perindoprilum argininum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete
tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Prestarium Neo a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prestarium Neo užívat
 3. Jak se Prestarium Neo užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Prestarium Neo uchovávat
 6. Další informace
Zajímavé:  Syndrom Drazdiveho Tracniku Lecba?

1. CO JE PRESTARIUM NEO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Prestarium Neo je inhibitor angiotensin-konvertujícího enzymu (ACE). Tyto
přípravky rozšiřují cévy, čímž usnadňují Vašemu srdci pumpovat krev
cévami.

Prestarium Neo se používá:

 • k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze),
 • k léčbě srdečního selhání (stav, kdy srdce není schopno pumpovat takové množství krve, jaké tělo potřebuje),
 • ke snížení rizika srdečních příhod, např. srdečního záchvatu, u pacientů se stabilním onemocněním věnčitých tepen (stav, při němž je omezeno nebo zablokováno zásobování srdce krví), kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci za účelem zlepšení zásobování srdce krví prostřednictvím rozšíření cév, které srdce zásobují.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PRESTARIUM
NEO UŽÍVAT

Neužívejte Prestarium Neo

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na perindopril, na jiný inhibitor ACE nebo na kteroukoli další složku Prestarium Neo,
 • jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe neužívat přípravek Prestarium Neo ani na počátku těhotenství – viz bod těhotenství),
 • jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal/a příznaky jako ztížené dýchání, otok obličeje, jazyka nebo krku, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto příznaky vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jiných okolností (tento stav se nazývá angioedém).

Zvláštní opatrnosti při použití Prestarium Neo je
zapotřebí

Jestliže se Vás týká některá z následujících situací, prosím,
promluvte si se svým lékařem, dříve než začnete užívat přípravek
Prestarium Neo:

 • jestliže máte stenózu aorty (zúžení hlavní tepny, která vede ze srdce) nebo hypertrofní kardiomyopatii (onemocnění srdečního svalu) nebo stenózu renální artérie (zúžení tepny, která zásobuje ledviny krví),
 • jestliže máte jakékoliv potíže se srdcem,
 • jestliže máte potíže s játry,
 • jestliže máte potíže s ledvinami nebo jestliže podstupujete hemodialýzu,
 • jestliže trpíte kolagenózou (onemocnění pojivové tkáně) jako např. systémový lupus erythematosus nebo sklerodermie,
 • jestliže máte cukrovku,
 • jestliže máte dietu s omezeným příjmem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík,
 • jestliže máte podstoupit anestézii a/nebo velkou operaci,
 • jestliže máte podstoupit LDL aferézu (což je odstranění cholesterolu z Vaší krve pomocí přístroje),
 • máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí,
 • jestliže jste v nedávné době měl/a průjem nebo zvracel/a, nebo jste dehydratovaný/á,
 • jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům.

Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo
můžete být) těhotná.

Přípravek Prestarium Neo není doporučen
v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste
déle než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné
poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá během tohoto stádia (viz bod
těhotenství).
Přípravek Prestarium Neo není doporučen k použití u dětí a
dospívajících.

Vzájemné působení s dalšími léčivými
přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které
užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které
jsou dostupné bez lékařského předpisu. Léčbu přípravkem Prestarium Neo
mohou ovlivnit jiné léčivé přípravky. Patří mezi ně:

 • jiné léky proti vysokému krevnímu tlaku včetně diuretik (léky, které zvyšují tvorbu moči v ledvinách),
 • draslík šetřící diuretika (spironolakton, triamteren, amilorid), doplňky draslíku nebo doplňky solí obsahující draslík,
 • lithium k léčbě mánie nebo deprese,
 • nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) ke zmírnění bolesti nebo vysoké dávky acylpyrinu,
 • léky k léčbě cukrovky (např. inzulín nebo metformin),
 • léky k léčbě duševních poruch jako deprese, úzkost, schizofrenie atd. (např. tricyklická antidepresiva, antipsychotika),
 • imunosupresiva (léky, které snižují obranné mechanismy těla) používané k léčbě autoimunitních chorob nebo po transplantacích (např. cyklosporin),
 • alopurinol (k léčbě dny),
 • prokainamid (k léčbě nepravidelného srdečního tepu),
 • vazodilatancia včetně nitrátů (přípravky rozšiřující cévy),
 • heparin (lék k ředění krve),
 • léky používané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku nebo astmatu (např. efedrin, noradrenalin nebo adrenalin).

Užívání Prestarium Neo s jídlem a pitím
Přípravek Prestarium Neo by měl být užíván před jídlem.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste (nebo
můžete být) těhotná.

Váš doktor Vám normálně doporučí ukončení
léčby přípravkem Prestarium Neo než otěhotníte nebo jakmile zjistíte,
že jste těhotná a doporučí Vám jiný přípravek místo přípravku
Prestarium Neo.

Přípravek Prestarium Neo není doporučen v časných
stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste déle než
3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho
dítěte, pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství.
Kojení

Informujte svého lékaře, jestliže kojíte nebo chcete začít kojit.
Prestarium Neo je kontraindikován u kojících matek a Váš lékař Vám
zvolí jinou léčbu, pokud si přejete kojit, zvláště, je-li Vaše dítě
novorozeně nebo předčasně narozené.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Prestarium Neo obvykle neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se
může vyskytnout závrať nebo slabost vyvolaná nízkým krevním tlakem.
Jestliže jste takto ovlivněn/a, Vaše schopnost řídit a obsluhovat stroje
může být narušena.

Důležité informace o některých složkách Prestarium
Neo

Prestarium Neo obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte
nesnášenlivostí vůči některým cukrům, kontaktujte svého lékaře,
dříve než začnete užívat tento lék.

Zajímavé:  Nehtová Plíseň Na Rukou Léčba?

3. JAK SE PRESTARIUM NEO UŽÍVÁ

Vždy užívejte Prestarium Neo přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud
si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety
spolkněte a zapijte sklenicí vody, nejlépe ve stejnou denní dobu ráno před
jídlem. Dávku, která je pro vás vhodná, určí lékař.

Obvyklé dávky jsou:
Vysoký krevní tlak: obvyklá úvodní a udržovací dávka je 5 mg jednou
denně. Za měsíc může být tato dávka v případě potřeby zvýšena na
10 mg jednou denně. 10 mg denně je maximální doporučená dávka
u vysokého krevního tlaku.

Jestliže Vám je 65 nebo více let, obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou
denně. Za měsíc může být tato dávka zvýšena na 5 mg jednou denně, a
poté, je-li to nutné, až na 10 mg jednou denně.

Srdeční selhání: obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně. Po
dvou týdnech může být tato dávka zvýšena na 5 mg jednou denně, což je
maximální doporučená dávka u srdečního selhání. Stabilní onemocnění
věnčitých tepen: obvyklá úvodní dávka je 5 mg jednou denně.

Po dvou
týdnech může být tato dávka zvýšena na 10 mg jednou denně, což je
maximální doporučená dávka u této indikace.
Jestliže Vám je 65 nebo více let, obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou
denně.

Za týden může být tato dávka zvýšena na 5 mg jednou denně, a za
další týden na 10 mg jednou denně.

Jestliže jste užil(a) více Prestarium Neo, než jste
měl(a)

Jestliže jste užil/a nadměrné množství tablet, kontaktujte nejbližší
pohotovost nebo o tom okamžitě řekněte svému lékaři.
Nejpravděpodob­nějším účinkem při předávkování je nízký krevní
tlak, kvůli kterému se Vám může točit hlava nebo můžete omdlít. Pokud
k tomu dojde, může Vám pomoci ulehnutí a zdvižení nohou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Prestarium Neo
Je důležité užívat tento lék každý den, jelikož pravidelná léčba je
nejúčinnější. Pokud si však zapomenete vzít svou dávku přípravku
Prestarium Neo, vezměte si další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Prestarium Neo
Jelikož léčba přípravkem Prestarium Neo je obvykle celoživotní, měl/a
byste vysazení tohoto přípravku předem probrat se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto
přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Prestarium Neo nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zaznamenáte
jakýkoli z následujících účinků, přestaňte současně užívat tento
léčivý přípravek a ihned informujte svého lékaře:

 • otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání,
 • silné závratě nebo mdloby,
 • neobvykle rychlý nebo nepravidelný srdeční tep.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky řazené se
snižující se četností:

 • Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů, ale u více než 1 ze 100 pacientů): bolest hlavy, závrať, mravenčení, poruchy zraku, tinitus (hučení v uších), točení hlavy následkem nízkého krevního tlaku, kašel, dušnost, trávící obtíže (nevolnost, zvracení, bolest břicha, poruchy chuti, zažívací obtíže, průjem, zácpa), alergické reakce (např. vyrážka, svědění), svalové křeče, únava,
 • Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů, ale u více než 1 z 1000 pacientů): změny nálady, poruchy spánku, zúžení dýchacích cest (tlak na hrudi, sípání a dušnost), sucho v ústech, angioedém (sípání, otok obličeje, jazyka nebo krku, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky), ledvinové obtíže, impotence, pocení,
 • Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10000 paci­entů): zmatenost, kardiovaskulární poruchy (nepravidelný srdeční tep, angina pectoris, srdeční záchvat a cévní mozková příhoda), eozinofilní pneumonie (vzácný druh zápalu plic), rýma (ucpaný nos nebo vodnatý výtok z nosu), erythema multiforme, poruchy krve, slinivky nebo jater,
 • U diabetiků může nastat hypoglykémie (velmi nízká hladina cukru v krvi).
 • Byla hlášena vaskulitida (zánět cév na kůži).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné
míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PRESTARIUM NEO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Prestarium Neo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na
krabičce a tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího
odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky,
které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Prestarium Neo obsahuje

 • Léčivou látkou je perindoprilum argininum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 3,395 mg perindoprilu (což odpovídá 5 mg perindoprilum argininum).
 • Pomocnými látkami v jádru tablety jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, maltodextrin, methylovaný oxid křemičitý, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), a v potahové vrstvě: glycerol, hypromelosa, měďnatý komplex chlorofylinu, makrogol 6000, magnesium-stearát, oxid titaničitý.

Jak Prestarium Neo vypadá a co obsahuje toto balení
Prestarium Neo jsou světle zelené, podlouhlé, potahované tablety
s vyraženým na jedné straně a s dělící rýhou po obou stranách.

Tablety jsou dostupné v krabičce o obsahu 5, 10, 14, 20, 30, 50, 60
(60 nebo 2 tuby o obsahu 30), 90 (90 nebo 3 tuby o obsahu 30), 100
(100 nebo 2 tuby o obsahu 50), 120 (120 nebo 4 tuby o obsahu 30) nebo
500 tablet (500 nebo 10 tub o obsahu 50).

 • Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 • Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 • Držitel rozhodnutí o registraci
  Les Laboratoires Servier
  50, rue Carnot
 • 92284 Suresnes cedex – Francie
Zajímavé:  Příznaky Chlamydií U Mužů?

Výrobce
Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy – Francie
a
Servier (Ireland) Industries Ltd
Gorey Road
Arklow – Co. Wicklow – Irsko
a
Anpharm Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne S.A.
03–236 Warszawa

 1. ul. Annopol 6B – Polsko
 2. Tento příbalový leták byl naposledy schválen 01/2012.

Nízký krevní tlak – škodí zdraví? Proč se děje a jak ho léčit?

Motá se vám hlava, když vstáváte? Na vině je nejspíš nízký krevní tlak. Je motání hlavy jediným symptomem, který ho doprovází? A škodí nízký krevní tlak zdraví? Tzv. hypotenze naštěstí není pro cévy tak nebezpečná jako vysoký krevní tlak. Umí však nepříjemně narušovat aktivní život a zkazit vám řadu příjemných chvil. Pokud nízkým tlakem trpíte, nejspíš moc dobře víte, co máme na mysli. Takže, jak tlak zvednout do optimálních hodnot?

Jak nízký krevní tlak poznat?

Běžně není potřeba, měřit si krevní tlak, abyste poznali, že je nízký.

Za optimální hodnoty krevního tlaku je považováno 120/80 mmHg, méně jak 100/70 mmHg už mohou doprovázet závratě a motání hlavy nejen při rychlém vstávání, obecně i větší únava a nutnost déle spát či si hodit šlofíka i odpoledne, špatná schopnost koncentrace – poruchy soustředění, studená chodidla a dlaně či hučení v uších, mžitky před očima nebo časté bolesti hlavy. Máte nečekaně rozmazané vidění? Chce se vám zničehonic zvracet? I takové mohou být symptomy nízkého krevního tlaku. Ale proč se to všechno děje? Znáte příčinu vaší hypotenze? Možná stojí za to se podívat, co se vlastně v těle děje… 

Lidské srdce funguje jako precizně přesná pumpa s mimořádně dlouhou životností. Pravidelnými rytmickými kontrakcemi nasává okysličenou krev z plic a pumpuje ji do cév a všech orgánů, až do poslední buňky v našem těle.

Cévy zase fungují jako pružné trubky, které se stahují a roztahují podle toho, jak je potřeba. Tlak, kterým krev působí na cévy – to je onen krevní tlak, který naměříme tlakoměrem. Při zvýšení tlaku se cévy roztahují a při nízkém naopak stahují, čímž dokáží krevní tlak v těle regulovat.

Pokud se cévy neumí dostatečně stahovat a roztahovat, přicházejí problémy s tlakem – nízkým, či nebezpečně vysokým.

Příčiny hypotenze

Příčin nízkého tlaku je celá řada a velká část z nich je způsobena nesprávnou životosprávou, jak je tomu u značného počtu onemocnění, ač hypotenze k onemocnění nepatří.

Jedení přehnaně velkých porcí jídla, dehydratace organismu, nedostatek vitaminů a všech důležitých živin v těle, dlouhodobý stres – to jsou ukázkové případy nezdravého životního stylu.

A to všechno dohromady velice efektivně snižuje tlak pod zdravou míru.

Příčin je však mnohem větší řada – nevhodně zvolené léky, endokrinní poruchy a onemocnění štítné žlázy, nepružné cévy, co se projeví jako nízký diastolický tlak, ztráta krve při krvácení, nebo plazmy při popáleninách, prudké alergické reakce, onemocnění mozku a míchy či neurologická onemocnění, jako je Parkinsonova choroba.

Začněte s úpravou stravy a suplementací

Jíst určité druhy potravin vám může pomoci zvýšit krevní tlak. Sledujte své příznaky a pravidelně měřte svůj krevní tlak, tedy pokud máte kalibrovaný tlakoměr, abyste zjistili, co funguje. V první řadě začněte víc pít. Hydratace je základ, a to platí nejen při sportovních aktivitách.

Zkrátka pít se musí. Dehydratace totiž způsobuje pokles krevního tlaku ruku v ruce. Dobré je zařadit potraviny s vysokým obsahem folátu. Příliš málo folátu může také přispět k hypotenzi, takže pozor na to.

Ale kde se folát nachází? Mezi potraviny bohaté na folát patří chřest, fazole, čočka, citrusové plody, listová zelenina, vejce a játra. Přehnané solení sice není zdravé ale pamatujte, že slaná jídla mohou tlak zvýšit.

Nadšenci do kávy zpozorněte! Káva a kofeinový čaj mohou dočasně zvýšit krevní tlak stimulací kardiovaskulárního systému a zvýšením srdeční frekvence.

Potraviny obsahující vitamin B12 nebo samotný doplněk stravy s B12-kou, nejlépe methylcobalaminem, mohou také pomoci. Jak to? Příliš málo vitaminu B12 může vést k určitému typu anémie. Mezi příklady bylinných doplňků, které mohou ovlivnit váš krevní tlak nebo léky na krevní tlak, patří:

 • Arnica (Arnica montana)
 • Ephedra (ma-huang)
 • Ženšen (Panax quinquefolius a Panax ginseng)
 • Guarana (Paullinia cupana)
 • Lékořice (Glycyrrhiza glabra)

Co ještě na nízký tlak pomáhá?

Na nízký tlak zaručeně vyzrajete sportováním a budováním vysoké fyzické odolnosti a otužilosti. Pevnější svaly totiž vytvářejí cévám lepší oporu díky svalovému tonusu. A nemusíte se rovnou stát kulturistou. Vhodné je plavání, jízda na kole, běh nebo aktivní turistika.

Zkrátka nic extrémně náročného. K tomu přidejte pravidelné otužování, vyzkoušejte studené sprchy, nebojte se plavat ve chladné vodě. Zkrátka si zvykejte na chlad. Podpoříte tak celý oběhový systém, ale i pružnost cév.

Ideální krevní tlak zkrátka není nic, na čem by se nedalo pracovat.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector