Stoptussin 50ml kapky – vše o zdraví

Stoptussin léčí suchý i vlhký kašel, suchý kašel potlačuje a vlhký naopak podporuje tím, že rozpouští hlen. Prodává se v podobě sirupu, kapek i tablet. Dávkuje se podle váhy pacienta a je volně prodejný.

Kašel může mít mnoho příčin a několik různých projevů. Při mnoho nemocech si musíte projít všemi projevy: začínajícím suchým kašlem, který následně přechází do produktivního vlhkého kašle. Při nedostatečné péči a pomoci vedoucí k vykašlávání může kašel přejít do hnisavého.

Proto ať už se léčíte doma sami, nebo jste navštívili lékaře, doporučují se přípravky, které hlen ředí a tím vedou k jeho snadnějšímu vykašlávání.

Obsah

Stoptussin sirup

Je přípravek, který tlumí kašel a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. Léčí suchý, dráždivý i vlhký kašel jakéhokoli původu.

Je vhodný pro dospělé a děti od 6 měsíců. Sirup má sladkou chuť, proto jej rády užívají i děti.

Dávkování sirupu stoptussin

Dávkuje se dle hmotnosti pacienta. Je vhodné jej užívat po jídle a zapít nějakou tekutinou.

Hmotnost pacienta Množství sirupu v jedné dávce Denní počet dávek
do 12 kg 1,25 ml 3-4x
12 – 20 kg 2,5 ml 3x
20 – 40 kg 2,5 ml 3-4x
40 – 70 kg 5 ml 3x
70 – 90 kg 5 ml 4x
nad 90 kg 7,5 ml 3-4x

Cena sirupu

Cena sirupu je mezi 90-100 korunami za 100 mililitrů.

Stoptussin kapky

Stejně jako sirup jsou vhodné pro dospělé, dospívající a děti od 6 měsíců. Jsou účinné při virových infekcích horních i dolních dýchacích cest. Pomáhají i při zánětu hrtanu či průdušek, pomáhají totiž měnit skladbu průduškového hlenu, čímž usnadňují jeho vykašlávání.

Současně tlumí suchý kašel. Funkční rozdíl mezi kapkami a sirupem je pouze v chuti, která je u sirupu sladká.

Dávkování kapek

Hmotnost pacienta Počet kapek v jedné dávce Denní počet dávek
do  7 kg 8 3-4x
7 – 12 kg 9 3-4x
12 – 20 kg 14 3x
20 – 30 kg 14 3-4x
30 – 40 kg 16 3-4x
40 – 50 kg 25 3x
50 – 70 kg 30 3x
nad 70 kg 40 3x

Stoptussin kapky cena

Cena se pohybuje okolo 120-140 korun za 50 ml.

Stoptussin tablety

Tablety taktéž pomáhají proti nepříjemnému dusivému kašli, ať už se jedná o kašel suchý či produktivní. Pomáhá vykašlávat hlen.

Na rozdíl od sirupu a kapek je vhodný pouze pro dospělé a dospívající od 12 let. V 1 tabletě obsahují léčivé látky butamirati citras 0,004 g a guaifenesinum 0,1 g.

Dávkování tablet

Hmotnost pacienta Počet tablet v jedné dávce Denní počet dávek
do 50 kg polovina 3 – 4x
50 – 70 kg 1 3 – 4x
70 – 90 kg 1 a půl 3x
nad 90 kg 2 3 – 4x

Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 4-6 hodin.

Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 7 dnů.

Cena tablet

Balené obsahující 20 tablet stojí okolo sta korun.

Jaký stoptussin je vhodný pro děti?

Pro děti starší 6 měsíců jsou vhodné kapky a sirup, dávkujte podle váhy dítěte. U mladších dětí se poraďte s lékařem o vhodné léčbě.

Můžu stoptussin používat na noc?

V noci je lék vhodný pouze v případě, že léčíte kašel suchý, ten totiž potlačuje.

V případě vlhkého kašle rozpouští hlen, čímž usnadňuje vykašlávání. Ačkoli to je žádoucí a nápomocné přes den, kdy kašlat můžeme, v noci se ale jedná o nežádoucí efekt.

Stoptussin v těhotenství a při kojení

Přípravek se nesmí požívat v prvním trimestru těhotenství, nadále pouze na doporučení lékaře. Při kojení se také zeptejte lékaře.

Příbalový leták Stoptussin

Všechny léky – Stoptussin

Stoptussin tablety

tablety (tablety k vnitřnímu užití)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin tablety musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 •  Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Stoptussin tablety a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stoptussin tablety užívat
 3. Jak se přípravek Stoptussin tablety užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Uchovávání přípravku Stoptussin tablety
 6. Další informace
 • Léčivými látkami jsou butamirati citras 0,004 g; guaifenesinum 0,1 g v 1 tabletě.
 • Pomocné látky jsou srážený oxid křemičitý, mannitol, mikrokrystalická celulosa, glycerol-tribehenát, magnesium-stearát.

Přípravek obsahuje 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci :Teva Czech Industries s.r.o., Opava,Komárov, Česká republika

Výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o., Opava,Komárov, Česká republika

Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Polsko

1. CO JE STOPTUSSIN TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek tlumí dráždění ke kašli, mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání.
Stoptussin tablety je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře.

Přípravek mohou užívat děti od 12 let a dospělí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte Stoptussin tablety:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na butamirát-citrát, guaifenesin nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku Stoptussin tablety.
 • jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis)
 • v prvních třech měsících těhotenství
 • u dětí mladších 12 let.

Užívání Stoptussinu tablet s jídlem a pitím:
Tablety je vhodné užívat nebo podávat dětem po jídle. Tablety se polykají celé (popř. půlené) zapíjí se tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.)

Těhotenství a kojení
Přípravek se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství, užívání přípravku v dalším průběhu těhotenství a v období kojení je možné pouze na doporučení lékaře. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Stoptussin tablety má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Stoptussin tablety a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Zajímavé:  Vliv Klimatizace Na Zdravi?

Guaifenesin zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem s obsahem paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, zvyšuje tlumivý účinek léků působících na centrální nervový systém jako jsou léky na uklidnění a na spaní (hypnotika a sedativa), celková anestetika, a alkohol a zvyšuje účinek léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia). Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a to i v případě, kdy budete podstupovat jakákoliv laboratorní vyšetření.

3. JAK SE STOPTUSSIN TABLETY UŽÍVÁ

Přípravek Stoptussin tablety se užívá podle hmotnosti pacienta.
Dávkování určí lékař.
Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 4–6 hodin.
Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 7 dnů.

 • Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin tablety je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 • Jestliže jste užil(a) Stoptussinu tablety více, než jste měl(a):
  Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.
 • Jestliže jste zapomněl(a) užít Stoptussin tablety:
  Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Stoptussin tablety nežádoucí účinky.
Při doporučeném dávkování je přípravek obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost, nechutenství, bolesti žaludku, zvracení, průjem), bolesti hlavy, závratě a kožní reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, kopřivka).

 1. V případě výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti nebo přetrvávajících zažívacích potíží, bolestí hlavy nebo závratí, vyhledejte lékaře, jakmile to bude možné.
 2. Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU STOPTUSSIN TABLETY

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním vnitřním obalu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Recenze

Hodnocení: 97 %

Stoptussin, perorální kapky, roztok, 50ml

Příbalovou informaci můžete stáhnout zde

nad 70 kg12-20 kgsp.zn. sukls233319/2009

 •                                                                        Příbalová informace: informace pro uživatele
 •                                                                               STOPTUSSIN
                                                                                           Perorální kapky, roztok.
 •                                                                                (Butamirati citras , guaifenesinum )
 • Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 •  Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 •  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 •  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 •  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci ::

 1.  Co je přípravek STOPTUSSIN a k čemu se používá
 2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN užívat
 3.  Jak se přípravek STOPTUSSIN užívá
 4.  Možné nežádoucí účinky
 5.  Jak přípravek STOPTUSSIN uchovávat
 6.  Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek STOPTUSSIN a k čemu se používá

Přípravek Stoptussin tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání.

Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětu hrtanu, průdušek a plic. Na doporučení lékaře lze přípravek Stoptussin podat i k utišení kašle před a po operaci, u astmatu, tuberkulózy a zaprášení plic.

 1. Tento přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 měsíců věku.
 2. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN užívat
 3. Neužívejte přípravek Stoptussin
 •  jestliže jste alergický(á) na guaifenesin, butamirát nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 •  jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis)
 •  v prvních třech měsících těhotenství. Pro užívání v dalším průběhu těhotenství a v období kojení musí být závažné důvody.
 •  u dětí mladších 6 měsíců.
 • Upozornění a opatření
  Před užitím přípravku STOPTUSSIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Jestliže trpíte vlhkým či dlouhotrvajícím kašlem souvisejícím s kouřením, astmatem, chronickým zánětem průdušek nebo rozedmou plic (emfyzémem), neměli byste být léčeni kombinací léčivých látek butamirát a guaifenesin, kterou obsahuje tento přípravek.
 • Další léčivé přípravky a přípravek Stoptussin

Účinky přípravku Stoptussin a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

 Guaifenesin zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem obsahujících paracetamol nebo kyselinu acetylsalicylovou, zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, léků působících na centrální nervový systém jako
jsou léky na uklidnění a na spaní (sedativa a hypnotika) nebo celková anestetika, a zvyšuje účinekm léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia).

Přípravek může falešně zvýšit hladiny kyseliny vanilmandlové a 5-hydroxy-indoloctové při jejich stanovení v moči. Pokud budete podstupovat toto laboratorní vyšetření moči, léčbu přípravkem Stoptussin je nutné přerušit 48 hodin před sběrem moči.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek STOPTUSSIN s jídlem, pitím a alkoholem
Stoptussin se užívá po jídle. Minimální příjem tekutiny by měl být při každém podání kapek asi 100 ml.

Zajímavé:  Příznaky Nastydlého Močového Měchýře?

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Stoptussin se nesmí užívat v prvních 3 měsících těhotenství. Pro užívání přípravku v dalším průběhu těhotenství a v období kojení musí být závažné důvody, jeho užívání je proto možné pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek může ovlivnit nepříznivě činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách). Pokud u Vás dojde k ovlivnění pozornosti, nevykonávejte činnosti jako je řízení motorových vozidel, obsluha

strojů, práce ve výškách apod.

Přípravek Stoptussin obsahuje 38 % obj. alkoholu, tj. do 350 mg v jedné dávce, toto množství odpovídá 8,9 ml piva nebo 3,7 ml vína. Škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem. Obsah alkoholu by měl být zohledněn u pacientů s jaterním onemocněním, epilepsií, těhotných nebo kojících žen a dětí.

3. Jak se přípravek STOPTUSSIN užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se dávkuje podle hmotnosti pacienta:

hmotnost počet dávek na den počet kapek v jedné dávce do 7 kg

7-12 kg

12-20 kg

20-30 kg

30-40 kg

40-50 kg

50-70 kg

nad 70 kg

3-4 8
3-4 9
3 14
3-4 14
3-4 16
3 25
3 30
3 40

Maximální denní dávka guaifenesinu je pro děti do 2 let 300 mg/den (102 kapek), pro děti od 2 do 6 let 600 mg/den (204 kapek), od 6 do 12 let 1200 mg/den a pro dospělé a děti od 12 let 2400 mg/den. 

Dávka se odkape z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru, a to do vody, čaje nebo ovocné šťávy. U velikosti balení 50 ml se dávka odměří pomocí dávkovací pipety, pokud je tato součástí balení (vizNávod k použití plastové dávkovací pipety). Minimální příjem tekutiny by měl být při každém podání kapek asi 100 ml. Užívá se po jídle.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

 1. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.
 2. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
 3. Jestliže jste užil(a) více přípravku Stoptussin, než jste měl(a):
  Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
 4. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stoptussin:
  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
 5. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 6. 4. Možné nežádoucí účinky
 7. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při doporučeném dávkování je přípravek obvykle dobře snášen.
Často se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost, nechutenství, bolest žaludku, zvracení, průjem), bolesti hlavy a závratě.

Velmi vzácně se mohou vyskytnout kožní vyrážka a kopřivka.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

 • Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku
 • 5. Jak přípravek STOPTUSSIN uchovávat
 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do :.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životníprostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Stoptussin obsahuje

 • Léčivými látkami jsou: butamirati citras 4 mg a guaifenesinum 100 mg v 1 ml (1 ml = 34 kapek).
 • Pomocnými látkami jsou: ethanol 96%, aroma alpských květin, čištěná voda, polysorbát 80, propylenglykol, tekutý lékořicový extrakt.

Jak přípravek Stoptussin vypadá a co obsahuje toto balení
Čirá viskózní žlutá až žlutohnědá kapalina nasládlé a mírně natrpklé chuti.
Velikost balení: 10 ml, 25 ml, 50 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p.305, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 5.3.2014.

Stoptussin kapky 25ml

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv. příbalový leták).

Složení Stoptussin por.gtt.sol.1x25ml

 • Účinné látky
 • Butamirati dihydrogenocitras 4 mg, Guaifenesinum 100 mg v 1 ml.
 • (1 ml = 34 kapek).
 • Pomocné látky
 • Ethanol 96%, aroma alpských květin, čištěná voda, polysorbat 80, propylenglykol, tekutý lékořicový extrakt.

Indikační skupina

Antitusikum, expektorans.

Popis Stoptussin kapky 25ml

Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání.

Indikace

Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství.

Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětech horních cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, průdušek a plic. Stoptussin lze podat i k utišení kašle před a po operaci. Na doporučení lékaře lze použít i u astmatu, tuberkulózy a zaprášení plic.

Kontraindikace

Přípravek nesmí být použit při přecitlivělosti na některou složku přípravku a při myasthenia gravis. Stoptussin by neměl být užíván v prvních 3 měsících těhotenství. Pro užívání v dalším průběhu těhotenství a v období kojení musí být závažné důvody.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen. Vzácně může vyvolat nevolnost, zvracení, průjem, žaludeční bolesti, závratě a bolesti hlavy, urtikárii a kožní vyrážky.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte se svým lékařem.

Interakce

Účinek guaifenesinu je zvyšován působením lithia a magnezia. Guaifenesin zvyšuje protibolestivý účinek paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, léků na uklidnění a na spaní a celkových anestetik. Guaifenesin zvyšuje účinek léků snižujících svalové napětí.

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař neurčí jinak, dávkuje se podle hmotnosti pacienta:

hmotnost počet dávek na den počet kapek v jedné dávce
do 7 kg 3-4 8
7-12 kg 3-4 9
12-20 kg 3 14
20-30 kg 3-4 14
30-40 kg 3-4 16
40-50 kg 3 25
50-70 kg 3 30
nad 70 kg 3 40
 1. Maximální denní dávka guaifenesinu je pro děti do 2 let 300 mg/den (102 kapek), pro děti od 2 do 6 let 600 mg/den (204 kapek), od 6 do 12 let 1200 mg/den a pro dospělé a děti od 12 let 2400 mg/den.
 2. Pokud si zapomenete vzít svou dávku ve stanovenou dobu, užijte ji, jakmile si vzpomenete, a dále pak pokračujte při užívání přípravku ve svých pravidelných časových intervalech, avšak nikdy neužívejte dvě dávky současně.
 3. Dávka se odkape z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru, a to do vody, čaje nebo ovocné šťávy nebo se u velikosti balení 50 ml aplikuje pomocí dávkovací pipety, pokud je tato součástí balení (viz Návod k použití plastové dávkovací pipety).

Minimální příjem tekutiny by měl být při každém podání kapek asi 100 ml. Užívá se po jídle.

Upozornění

Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků choroby do 3 dnů nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.

O vhodnosti současného užívání Stoptussinu s jinými léky se poraďte s lékařem.

Bude-li Vám lékař předepisovat jiné léky, oznamte mu, že užíváte Stoptussin.

Přípravek může ovlivnit nepříznivě činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Přípravek obsahuje 28% lihu.

Uchovávání

Při teplotě do 25°C, neuchovávat v chladu, chránit před mrazem. Uchovávat vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

EAN

8594737119019

Stoptussin ~ příbalový leták, skupina, účinky

nahoru

 • Příbalová informace – VP
 • Informace pro použití, čtěte pozorně!
 • STOPTUSSIN
 • Kapky k vnitřnímu užití, roztok.
 • Držitel registračního rozhodnutí a výrobce:

IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava 747 70, Česká republika

 1. Složení:
 2. Účinné látky
 3. Butamirati dihydrogenocitras 4 mg, Guaifenesinum 100 mg v 1 ml.
 4. (1 ml = 34 kapek).
 5. Pomocné látky
 6. Ethanol 96%, aroma alpských květin, čištěná voda, polysorbat 80, propylenglykol, tekutý lékořicový extrakt.
 7. Indikační skupina:
 8. Antitusikum, expektorans.
 9. Charakteristika:
 10. Přípravek tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání.
 11. Indikace:

Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství.

Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětech horních cest dýchacích, při zánětu hltanu, hrtanu, průdušek a plic. Stoptussinlze podat i k utišení kašle před a po operaci. Na doporučení lékaře lze použít i u astmatu, tuberkulózy a zaprášení plic.

Kontraindikace:

Přípravek nesmí být použit při přecitlivělosti na některou složku přípravku a při myasthenia gravis. Stoptussin by neměl být užíván v prvních 3 měsících těhotenství. Pro užívání v dalším průběhu těhotenství a v období kojení musí být závažné důvody.

Nežádoucí účinky:

Přípravek je obvykle dobře snášen. Vzácně může vyvolat nevolnost, zvracení, průjem, žaludeční bolesti, závratě a bolesti hlavy, urtikárii a kožní vyrážky.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte se svým lékařem.

Interakce:

Účinek guaifenesinu je zvyšován působením lithia a magnezia. Guaifenesin zvyšuje protibolestivý účinek paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, léků na uklidnění a na spaní a celkových anestetik. Guaifenesin zvyšuje účinek léků snižujících svalové napětí.

 • Dávkování a způsob použití:
 • Pokud lékař neurčí jinak, dávkuje se podle hmotnosti pacienta:
 • .
hmotnost počet dávek na den počet kapek v jedné dávce
do 7 kg 3-4 8
7-12 kg 3-4 9
12-20 kg 3 14
20-30 kg 3-4 14
30-40 kg 3-4 16
40-50 kg 3 25
50-70 kg 3 30
nad 70 kg 3 40
 1. Maximální denní dávka guaifenesinu je pro děti do 2 let 300 mg/den (102 kapek), pro děti od 2 do 6 let 600 mg/den (204 kapek), od 6 do 12 let 1200 mg/den a pro dospělé a děti od 12 let 2400 mg/den.
 2. Pokud si zapomenete vzít svou dávku ve stanovenou dobu, užijte ji, jakmile si vzpomenete, a dále pak pokračujte při užívání přípravku ve svých pravidelných časových intervalech, avšak nikdy neužívejte dvě dávky současně.
 3. Dávka se odkape z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru, a to do vody, čaje nebo ovocné šťávy nebo se u velikosti balení 50 ml aplikuje pomocí dávkovací pipety, pokud je tato součástí balení (viz Návod k použití plastové dávkovací pipety).

Minimální příjem tekutiny by měl být při každém podání kapek asi 100 ml. Užívá se po jídle.

Upozornění:

Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků choroby do 3 dnů nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.

O vhodnosti současného užívání Stoptussinus jinýmiléky se poraďte s lékařem.

Bude-li Vám lékař předepisovat jiné léky, oznamte mu, že užíváte Stoptussin.

Přípravek může ovlivnit nepříznivě činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách).

 • Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
 • Přípravek obsahuje 28% lihu.
 • Uchovávání:

Při teplotě do 25*C, neuchovávat v chladu, chránit před mrazem. Uchovávat vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

 1. Varování:
 2. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
 3. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.
 4. Balení:
 5. 10 ml, 25 ml, 50 ml.
 6. Datum poslední revize:

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector