ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví

ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví

V České republice je v současné době evidováno více než 900 000 nemocných s diabetem, z nichž naprostá většina trpí diabetem 2. typu. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR oficiálně dokládá nejaktuálnější oficiální statistický údaj pro stav roku 2016.

RokDM 2. typu       DM 1. typusekundární diabetesporucha glukózové tolerance – prediabetesDM celkemDM celkem včetně prediabetu
2016  787 324         60 281 13 845 68 495 861 450 929 945

Předpokládá se, že asi jedna čtvrtina ze skutečného počtu diabetiků není diagnostikována. Nebezpečně se blížíme k situaci, kdy bude mít každý 10. občan republiky cukrovku.

V roce 2016 bylo v ČR registrováno 106 682 nemocných s diabetickou nefropatií (z toho 40 229 ve stadiu chronické nedostatečnosti ledvin), 95 100 nemocných s retinopatií (z toho 2 267 nevidomých) a přibližně 41 441 nemocných s diabetickou nohou (z toho více než 9 969 po amputaci dolní končetiny).

Každý rok v ČR cukrovkou nově onemocní 60 tisíc lidí
Ročně v souvislosti s cukrovkou v ČR zemře 22 tisíc pacientů
Češi drží v Evropě smutný primát v počtu nemocných diabetem v celé populaci

Průměrné roční náklady na léčbu jednoho pacienta s diabetem se blíží k 26 tisícům Kč

Za celou ČR se jedná o přibližně 20 miliard Kč, což představuje 10 % ročních zdravotních výdajů

Problémy s nárůstem výskytu diabetu mají i jiné země. Prognózy v USA jsou přímo děsivé: více než 300 milionům Američanů, což je zhruba polovina celé populace, hrozí během deseti let onemocnění cukrovkou (minimálně náchylnost k ní).

Pojišťovna UnitedHealth Group ve své studii odhaduje, že diabetici okolo roku 2020 mohou spotřebovávat až 10 % ročních nákladů na zdravotnictví USA. Server RedOrbit uvádí, že podle této studie je v současné době cukrovka diagnostikována u 27 milionů obyvatel USA.

U dalších 67 milionů se symptomy ještě nevyskytují, ale již mají zvýšenou glykémii.

  • Podle údajů ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) z roku 2013 vypadala u nás situace s diabetem (DM) následovně:
  • Výskyt diabetu podle typu

U převážné většiny pacientů s diabetem je diagnostikován DM 2. typu (nezávislý na inzulinu). Jedná se o typické onemocnění středního a vyššího věku. K 31.12.2013 se v ČR léčilo s DM 2. typu 789 900 osob.

DM 1. typu (závislý na inzulinu) je zjištěn u necelých sedmi procent diabetiků, v roce 2013 se jednalo o 58 901 osob, z toho 1 123 ve věku 0–14 let a 891 ve věku 15–19 let. Diabetes 1. typu začíná obvykle v mladším věku a je při něm vyšší náchylnost k akutním komplikacím.

ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví

V rámci statistických zjišťování se v ČR sleduje také výskyt sekundárního diabetu, se kterým v roce 2013 bylo léčeno 12 846 osob, poruchu glukózové tolerance mělo ve stejném roce 65 269 osob.

ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví

Komentář ke grafu:
O diabetu se hovoří jako o epidemii nové doby. Naprostou většinu nemocných tvoří pacienti s diabetem 2. typu.

V České republice je ročně diagnostikováno okolo 60 000 pacientů s diabetem, proto trvale celkový počet nemocných roste, prevalence se nyní pohybuje okolo 11 % dospělé populace.

Lze kvalifikovaně odhadnout, že průběžně je v ČR okolo 200 000 osob, které jsou již diabetiky 2. typu, ale vzhledem k tomu, že jsou bez příznaků, o své nemoci ještě nevědí.

Komplikace diabetu

Mezi akutní komplikace DM patří hypoglykemické a hyperglykemické stavy a jejich následky, k závažným chronickým komplikacím DM řadíme především retinopatii, nefropatii a neuropatii (nervová a cévní složka postižení). Postižení cév při DM je predispozičním faktorem pro vznik závažných kardiovaskulárních onemocnění (1).

Z vážných chronických komplikací jsou v ČR statisticky sledovány počty případů nefropatie, retinopatie a počty komplikací označovaných jako diabetická noha.

V roce 2013 bylo evidováno 251 712 případů jmenovaných komplikací diabetu (241 tis. v roce 2012).

Podíl chronických komplikací diabetu k celkovému počtu léčených diabetiků byl přibližně stejný jako v roce předchozím, a to 29 %.

ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví
ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví

S cukrovkou se loni léčilo přes 861.000 Čechů, další o ní neví

ÚZIS: Loni se v ČR léčilo s cukrovkou 783 tisíc pacientů – vše o zdraví

S cukrovkou se loni léčilo přes 861.500 Čechů, dalších asi 300.000 o ní zatím neví. Naprostá většina pacientů (91,7 procenta) má diabetes druhého typu, který je spojován s nadváhou a nezdravým životním stylem. Vyplývá to ze Zdravotnické ročenky ČR pro rok 2016, kterou zveřejnil ÚZIS.

Za minulý rok byla nemoc nově zjištěna u 115.800 pacientů, téměř 600 u mladších 19 let. Mezi léčenými nemocnými bylo více žen (437.400) než mužů (424.000).

Sklony k nemoci jsou podle odborníků částečně vrozené, špatným životním stylem se dají nastartovat nebo zhoršit.

Většina nemocných má takzvaný diabetes druhého typu, který je vypěstovaný právě životním stylem a často souvisí s nadváhou.

Podle zdravotnických statistik se snížil počet komplikací cukrovky. V předchozím roce 2015 jich bylo 248.000, loni o pět tisíc méně. Z nich bylo 44 procent postižení ledvin, 39 procent poškození zraku a 17 procent poškození nohou, takzvaná diabetická noha. Téměř 10.000 z nich skončilo amputací, přes 3500 nad kotníkem.

V pracovní neschopnosti kvůli cukrovce skončilo 3200 pacientů, invalidní důchod pobíralo 11.000 osob. Diabetici umírají průměrně o osm let dříve než zdraví lidé, nejčastěji na nemoci srdce a cév. Za loňský rok zemřelo 26.982 osob s diabetem, 3766 v důsledku nemoci.

V roce 2045 bude na světě až 629 milionů nemocných cukrovkou, odhadují odborníci z Mezinárodní diabetologické federace. Nyní je to každý jedenáctý dospělý a náklady na léčbu jsou 727 miliard dolarů (16 bilionů korun) ročně.

Jen dietou bylo léčeno téměř 80.000 diabetiků druhého typu, léky asi 10.500 diabetiků I. typu a téměř 792.000 druhého typu. Inzulin užívalo 52.800 diabetiků I. typu a 167.000 II. typu.

Léčba diabetu spotřebuje pět až 15 procent celkových nákladů v českém zdravotnictví. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna, u níž je pojištěno asi 60 procent Čechů, vydala loni na léčbu cukrovky 6,87 miliardy korun. Za tři roky tato částka vzrostla o 800 milionů. Téměř 4,2 miliardy korun šlo na léky na předpis.

Druhá největší Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR s 1,3 miliony klientů zaplatila za léčbu 1,25 miliardy. Náklady meziročně stouply o 90 milionů, počet pacientů s cukrovkou o 5,6 procenta.

Zajímavé:  Těžká Újma Na Zdraví Definice?

S cukrovkou se léčí každý desátý pojištěnec VZP – VZP ČR

Výdaje na léčbu cukrovky za posledních pět let stouply o 1,3 miliardy Kč a pomalu atakují hranici 8 miliard. Největší část nákladů, skoro 70 %, jde na léky na recept. Léčba cukrovky a jejích chronických komplikací patří k nejvýznamnějším položkám nákladů VZP na zdravotní péči. Rok od roku roste i počet klientů VZP s touto diagnózou.

Cukrovka neboli diabetes mellitus je souhrnný název pro skupinu nemocí, které se vyznačují zejména zvýšenou hladinou cukru v krvi. V téměř 92 % všech případů diabetu se jedná o diabetes 2. typu, který vzniká v dospělosti (často po 40. roce života).

V loňském roce se s cukrovkou léčilo 571 tisíc klientů VZP, o 30 tisíc víc než před pěti lety. Na léčbu nemoci vydala pojišťovna vloni 7,79 miliard Kč. Analýzu vydává VZP v souvislosti se Světovým dnem diabetu, který připadá na sobotu 14. 11.

Vývoj počtu klientů VZP s cukrovkou a nákladů na jejich léčbu za posledních pět let

Počet pacientůNáklady na léčbu v tis. Kč
2015 541 175 6 464 319
2016 548 886 6 870 959
2017 553 015 7 090 615
2018 557 157 7 340 215
2019 571 244 7 791 359
2015/2019 +5,56 % +20,5 %

Z celkových nákladů na léčbu cukrovky připadlo přes 4,6 miliardy Kč na léky na recept a přes 2,2 miliardy Kč na lékařské výkony. Zbylé náklady byly např. na různé zdravotnické pomůcky či na pobyt v lázních.

Nejvíce pacientů, klientů VZP, se s cukrovkou léčilo ve Středočeském kraji a v Praze, nejméně pak v Karlovarském kraji. Kromě Moravskoslezského kraje zaznamenaly všechny kraje od roku 2015 nárůst nemocných, nejvíce pak v Praze a ve Středočeském kraji.

Srovnání počtu klientů VZP s cukrovkou v jednotlivých krajích za roky 2015 a 2019

Počet pacientůSrovnání 2015/2019Rok 2015Rok 2019
Hlavní město Praha 54 991 60 358 +9,76 %
Středočeský kraj 60 512 66 121 +9,27 %
Jihočeský kraj 35 802 38 154 +6,57 %
Plzeňský kraj 30 068 31 531 +4,87 %
Karlovarský kraj 17 486 18 522 +5,92 %
Ústecký kraj 52 627 56 193 +6,78 %
Liberecký kraj 25 775 27 991 +8,60 %
Královéhradecký kraj 29 973 32 320 +7,83 %
Pardubický kraj 33 059 34 792 +5,24 %
Vysočina 35 283 36 806 +4,32 %
Jihomoravský kraj 56 567 58 954 +4,22 %
Olomoucký kraj 28 736 29 405 +2,33 %
Moravskoslezský kraj 43 516 42 677 -1,93 %
Zlínský kraj 36 780 37 420 +1,74 %
Celkem 541 175 571 244 +5,56 %

Rizikovými faktory vzniku diabetu 2.

typu jsou především genetická výbava, nadváha a obezita (zejména hromadění tuku v oblasti břicha), malá pohybová aktivita a nezdravé stravování nebo vyšší věk a s ním související další přidružená onemocnění.

Každý člověk by tedy měl dbát na to, aby nezvyšoval riziko vzniku diabetu. Měl by se snažit redukovat svoji hmotnost, pravidelně se hýbat, zdravě se stravovat, nekouřit a vyhýbat se stresovým situacím. 

VZP dbá na zdraví svých klientů, a proto nabízí příspěvek na pohyb (pro děti i dospělé). Diabetikům pojišťovna přispívá na nákup různých zdravotních pomůcek na prevenci zhoršování jejich onemocnění (i tento příspěvek mohou čerpat děti a dospělí). Vloni jim vyplatila na příspěvcích téměř 7,5 milionu Kč.

Vlastimil Sršeňtiskový mluvčí

Za posledních deset let přibylo 15 procent diabetiků. Pokud to půjde stejným tempem, v roce 2035 bude nemocný každý desátý Čech

S některou z forem cukrovky (diabetes mellitus) se potýká na osm procent obyvatel České republiky. Počet nemocných v České republice neustále dramaticky vzrůstá bez ohledu na věk či pohlaví. Meziročně se počet nových případů navyšuje přibližně o tři tisíce pacientů.

Největší nárůst počtu diabetiků je mezi 60. a 75. rokem, kdy se téměř zdvojnásobuje z 18 tisíc na 35 tisíc diabetiků na sto tisíc obyvatel ČR. Kromě vlastního onemocnění zdravotní stav pacientů komplikují další přidružené nemoci.

Nejčastější příčinou úmrtí diabetiků jsou v současnosti kardiovaskulární, nádorová a infekční onemocnění.

Osud pacientů s diabetem lze zlepšit důslednou prevencí a správně zvolenou léčbou. Pokud nemocní ale nedodrží správný léčebný režim, mohou na něj i zemřít. Diabetes je totiž nemoc celého těla, nikoliv pouze „zvýšený cukr v krvi“. Provází jej těžké chronické komplikace, které mohou vést k úplnému selhání ledvin, amputaci končetin, mozkové mrtvici či oslepnutí.

Diabetes 1. typu vzniká, když slinivka břišní nevyrábí vůbec žádný inzulin, který je nutný pro přesun glukózy do buněk.

Jedná se o autoimunitní onemocnění, kdy jsou buňky pankreatických ostrůvků (kde je normálně inzulin produkován) zničeny protilátkami, které tělo vyrábí. Tělo pak nedokáže vyrobit žádný vlastní inzulín a ten je pak nutné dodávat uměle.

Nemocní si musí inzulín aplikovat do těla sami a to čtyřmi i více dávkami inzulínu denně. Tímto typem diabetu trpí zhruba sedm procent nemocných.

Diabetes 2. typu je častější, objevuje se u dospělých, a to hlavně u obézních lidí. Velice často patří do takzvaného metabolického syndromu, kdy je nemocný ještě navíc postižen poruchou metabolismu tuků, aterosklerózou, obezitou a vysokým krevním tlakem.

Jednoduše řečeno u nemocného jde o přebytek inzulínu, který se opožděně uvolňuje do krve a který málo účinkuje (tzv. inzulínová rezistence). Nemocní musí užívat léky zlepšující uvolňování vlastního inzulínu, nebo jeho účinnost.

Dost často jde v praxi v rámci metabolického syndromu o kombinaci mnoha léčiv, s čímž se ale pojí „extrémně urychlená ateroskleróza“, která v průběhu pěti až deseti let zpravidla zapříčiní uzávěr životně důležité tepny, což má za následek vážné infarkty a mozkové příhody. Proto se DM2 říká „tichý zabiják“.

Riziko cévní mozkové příhody zvyšuje diabetes dvakrát až čtyřikrát, pětinásobně infarktu, srdečního selhání nebo ischemické choroby srdeční.

Zhruba polovina diabetu 2. typu je tvořena genetickou zátěží, zbytek je zapříčiněn nevhodným stravováním a nedostatkem pohybu.

„I u druhé poloviny se dá říci, že to je také zapříčiněno rodinnou zátěží, neboť životní styl se v rodině dědí.

Zajímavé:  Kdy Se Projevi Alergie Na Lepek?

Jde o to, jak rodina vaří, jak tam jsou lidé zvyklí sportovat,“ upozornila v souvislosti s tím vedoucí lékařka diabetologického centra DIAvize Marta Klementová.

Za posledních deset let v ČR přibylo 15 procent léčených diabetiků. Studie Institutu ekonomických studií (Jana Votápková, Pavel Hroboň, Petra Kučová) k prevalenci DM2 stanovené na základě spotřeby léčiv a nákladů na tyto pacienty zjistila, že od roku 2009 významně tato prevalence roste. Jen v roce 2015 dosáhla 5,8 procenta.

„Celkové náklady na pacienty s diabetem v roce 2015 činily 33 miliard Kč, což představovalo více než 13 procent všech nákladů systému veřejného zdravotního pojištění. A tendence je neustálý růst, který se časem stane neuhraditelným,“ řekla Klementová.

Údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) uvádějí, že loni bylo v ČR asi 928 tisíc lidí s diabetem a tento počet od roku 2007 vzrostl zhruba o 123 tisíc, tedy o 15 procent. Průměrné roční náklady na léčbu jednoho diabetika představují nyní podle ÚZIS již 53 tisíc korun. Léčba diabetu přitom podle údajů ÚZIS spotřebuje až 15 procent celkových nákladů na zdravotnictví v ČR.

Pokud by počet diabetiků přibýval podobným tempem jako nyní, tedy že zhruba 10 tisíc nových případů přibude za rok, bude v roce 2035 postižen tímto onemocněním každý desátý občan ČR bez ohledu na věk! Takto velký počet pacientů je ale úzce spojený s vysokými náklady na léčbu diabetu a jeho komplikací.

Generikum metformin uspořil jednu a půl miliardy

Lékaři dnes mají k dispozici moderní léky, které umí kontrolovat jak vysoký tlak, tak poruchy metabolismu tuků a cukrů. Nejúčinnějším lékem je ale podle nich stejně zdravý životní styl, tedy vyvážená strava a nekouření a hlavně pohyb. Už 30 minut pohybové aktivity včetně chůze nebo třeba práce na zahradě, snižuje riziko vzniku diabetu až o třetinu.

„Velkým pokrokem v léčbě diabetu 2. typu jsou některé léky ze skupiny GLP-1 antagonistů, které kromě účinné léčby diabetu dokáží významně snížit i riziko úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění.

To je něco, co se pro diabetologa téměř rovná zázraku.

Podmínkou ovšem je, aby byl pacient dobře edukovaný a spolupracoval,“ uvedl nedávno k současným léčebným možnostem prezident Diabetické asociace České republiky a přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol Milan Kvapil.

Nejrozšířenějším a nejpoužívanějším lékem na cukrovku 2. typu je perorální antidiabetikum metformim. Je lékem první volby diabetu, tvoří základ léčby, na kterém se dál staví. V léčbě DM2 se v Evropě rutinně používá již zhruba od poloviny osmdesátých let, v USA později.

V celkové úspoře se podílel metformin (jde o antihyperglykemický lék, který není provázen zvýšením hmotnosti), částkou ve výši 1,5 mld korun.

Sulfonylureové (SU ) deriváty zvyšující sekreci inzulinu (gliklazid, glimepirid – přidávají se do kombinace k metforminu, pokud jím není dosaženo požadovaného efektu), přinesly další úspory ve výši až dvou miliard korun, uvádí Česká asociace farmaceutických firem.

„Metformin zvyšuje využití inzulínu, který už v těle je, zvyšuje tedy citlivost tkání na to, aby dokázaly co v těle je, využít. V tom je ta jeho výhoda,“ vysvětlil výkonný ředitel ČAFF Martin Mátl.

Až 36 procent diabetiků léčebný režim nedodržuje

„Důležitou součástí léčby je však pacientova motivace ke zlepšení životních návyků a jejich dodržování. Dost často se nám ale stává, že až 36 procent diabetiků léčebný režim nedodržuje.

Nemocní prostě neberou léky, a i nadále se přejídají,“ zdůraznila k tomu diabetoložka Klementová s tím, že je někdy úplně běžné, když má pacient čtyřkombinaci léků na cukrovku a k tomu má ještě trojkombinaci léků na hypertenzi, zvýšený cholesterol a snížení hladiny kyseliny močové.

Podle Klementové se zcela běžně stává, že až padesát procent cukrovkářů „své“ léky nebere.

„Medicína stále zkoumá, jak zlepšit inzulínovou rezistenci, ale na straně druhé obézní pacienti si do nákupních košíků dávají uzeniny, sladké nápoje, bílé pečivo, tedy vše, co by měli jíst jen v omezené míře. Doma to snědí a přitom se koukají na televizi.

Není proto dobré řešit neřesti pacienta deseti kombinacemi léků. I když bude mít plnou léčbu a sní svíčkovou s deseti knedlíky, tak jeho glykémie v normě stejně nikdy nebude. Proto je zapotřebí více s pacientem pracovat, více mu vysvětlovat, jak by měl žít a co by měl dělat.

To je často mnohem účinnější než kombinovaná terapie všech dalších zdravotních problémů,“ uvedla dále diabetoložka s tím, že vzdělávání pacientů bude od příštího roku hrazené i zdravotním pojištěním.

Probíhá v diabetologických ambulancích nebo v rozvíjející se sítí edukačních center a Česká diabetologická společnost tuto edukaci velmi podporuje.

A na pacientovi, jemuž je nyní 72 let a má DM2 Klementová posléze ukázala, co edukace s pacientem provede v praxi:

„Během osmi měsíců tento pán zhubnul o dvacet kilo. Šla mu dolů hypertenze, přitom jeho peněženka již dál nehubla. Před edukací platil za léky měsíčně 4 200 korun, po půl roce už jen tisíc korun, jelikož jich bral méně. Před edukací pán dostal glukometr, aby měl možnost si měřit hladinu cukru v krvi a naučili jsme jej, jak by měly vypadat zásady diety.“

Glykovaný hemoglobin (HbA1c) měl nemocný na začátku, tedy před vstupem do diabetologického centra DIAvize, ve výši 72 mmol/mol a po osmi měsících již jen 35 mmol/mol.

Komplexní edukace nemocných s DM2 zahrnuje diabetická dieta, fyzická aktivita (procházky, cestování), prevence diabetické nohy, prevence komplikací a hlavně redukce váhy. „Nedílnou součástí je také využití léků, které mají lepší poměr cena/výkon, což jsou generika.

Ta fungují velmi dobře, stejně dobře jako originální léky,“ dodala Klementová a zdůraznila, že edukace pacientů má ty nejskvělejší výsledky ve skupině. Někdy však dělá problém pacienty na ně dostat. Pokud už tam ale přijdou, vrací se prý častěji než na běžné kontroly.

Zajímavé:  Jak Dlouho Trvá Léčba Anorexie?

„Diabetes zatím neumíme vyléčit, ale vhodnou životosprávou a spoluprací s lékaři lze hladinu krevní glukózy udržet v normálních mezích, a předejít tak mnoha zdravotním komplikacím,“ doplnila Marta Klementová.

ČR vyváží generika do celého světa

Generika jsou léčiva, která jsou po vypršení patentové ochrany vyráběna jako kopie jiným výrobcem, než je držitel původního patentu.

Česká republika patří mezi přední výrobce generik, přičemž je vyváží do celého světa – jen v roce 2017 za ně firmy sdružené v České asociaci farmaceutických firem (z nichž Angelini, BB Pharma, Glenmark, Omega Pharma, Teva, ÚJV Řež a Zentiva vyrábí léky na území ČR) utržily 10,8 miliard korun, mimo EU vyvezly přípravky za 6,6 miliardy, přičemž vývoz generik u nich tvoří asi 42 procent jejich tržeb.

Generika podle výkonného ředitele ČAFF Martina Mátla umožňují léčbu více pacientů a výrazně snižují náklady zdravotního systému.

„Až dvě třetiny denních dávek léků, které užívají čeští pacienti, jsou generika, což činí jednu třetinu výdajů ze zdravotního systému,“ připomněl. Podle něj generické léky ušetřily českému zdravotnictví za deset let zhruba 136 miliard korun.

„Těchto úspor bylo dosaženo zejména díky lékům na vysokou hladinu cholesterolu v krvi, vysoký krevní tlak, psychická onemocnění, mozkové příhody a onemocnění srdce,“ dodal Mátl.

Společnosti ČAFF sdružují 21 hlavních výrobců generických a biosimilárních léků, kteří v ČR zaměstnávají více než čtyři tisíce lidí a každoročně dodají na trh v průměru 119 miliónů lékových balení. Každý druhý lék, který denně pomáhá pacientům v České republice, dodávají právě firmy sdružené v ČAFF.

Olga Böhmová

Prezidentská cukrovka: Nohy bez citu, slepota, infarkt | Žena.cz

Čtvrt miliónu Čechů neví, že má vážnou a nebezpečnou nemoc. Co všechno cukrovka způsobuje?

Cukrovka neboli diabetes je označována za epidemii třetího tisíciletí. V ČR se s ní léčilo loni 841 tisíc lidí – a zmíněných dalších 250 000 o své nemoci ještě neví.  Cukrovka totiž zpočátku nebolí. Ale pak to začně… 

Diabetes  – prezidentská nemoc

Následky cukrovky vešly  více známost poté, co prezident Miloš Zeman přiznal, že kvůli cukrovce necítí nohy – jakoby měl protézy, jak vysvětlil jeho problémy lékař Pavel Kolář.

Doporučujeme: Cukrovka je nejen z přejídání. Také z hubnutí!

Jde o diabetickou polyneuropatii – neurologické poškození, při němž dochází k poškození nervových vláken.

To může vést ke ztrátě kožní citlivosti, poruše inervace vnitřních orgánů, ale i k velmi nepříjemným bolestivým projevům u končetin. Dalšími komplikacemi cukrovky je poškození očí, zhoršující se zrak a později i slepota.

K výčtu patří i poškození ledvin, končící jejich selháním a nutností podrobit se dialýze.

Obykle se udává, že od „ničeho“ po tyto smutné konce to trvá zhruba 20 let. Pokud se ovšem člověk neléčí. 

Světový den cukrovky

Dnes ve Světový den cukrovky si připomeňme, že jde o třetí nejčastější nemoc na světě. Patří mezi TOP 10 nemocí, na jejichž důsledky lidé umírají. Jen loni na ni zemřelo v Česku 23 300 diabetiků.

Lékaři loni museli amputovat 10 425 nohou, osleplo přes 2 000 Čechů a ledviny selhaly u 35 000 lidí. 

Čeští diabetologové upozorňují na to, že u pacientů, kteří přijdou včas a podstoupí komplexní moderní léčbu, můžou zabránit většině tragédií. U amputací nohou dokonce upozorňují, že se riziko tohoto zákroku dá snížit až o 80 %.

Konečně dobrá zpráva: Stačí žít zdravě

Diabetolog MUDr. Jan Brož z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty UK Praha připomíná: „V neposlední řadě má diabetes vliv na poškození srdce a cév. Přesto není třeba při jeho diagnóze propadat panice.

Je-li diabetes správně léčen, je riziko, že se zmíněné komplikace objeví, velmi malé. Je však třeba důsledně plnit pokyny lékaře a dietní sestry, začít s léčbou co nejrychleji, dodržovat správně zvolený každodenní režim a snažit se žít aktivně.

Co to ale znamená? Musí diabetik dodržovat dietu? Konečně dobnrá zpráva: pokud žiejte podle doporučovaných zásad zdravého životního stylu a stravování, pak se pro vás skoro nic nezmění. Jinými slovy – stačí žít zdravě.

Jezte 6x denně

„Nejedná se o dietu v pravém slova smyslu, jde spíše o správné stravovací návyky, které pomohou zlepšit léčbu diabetu. Při normální hmotnosti pacienta může být jídlo rozloženo v průběhu dne podle jeho zvyklostí.

Vhodné je ale podávat ho 6 x denně. Rozložení jídel do více dávek totiž vede k nižšímu výkyvu hladiny cukru v krvi (glykémie) po jídle,“ vysvětluje Věra Stejskalová, registrovaná nutriční terapeutka.

Strava diabetika má být pestrá a chutná. Musí se jednat o trvalou úpravu stravovacích zvyklostí, a vlastně je to způsob stravování, který by měl platit pro všechny.

Stravujte se podle glykemického indexu

Pacient s diabetem by měl mít dobré znalosti o obsahu sacharidů v jednotlivých potravinách a jejich glykemickém indexu. Měl by dbát na regulovaný, to znamená přibližně stejný, přívod sacharidů a energie v jednotlivých jídlech.

Jaké potraviny mají nízký glykemický index?

Nízký glykemický index má celozrnné pečivo, celozrnná rýže, luštěniny, celé brambory, zelenina. Glykemický index snižuje kombinace sacharidů s jinou živinou – bílkovinami nebo tuky, kombinace s vlákninou, ochucení octem. Glykemický index snižuje rovněž vhodná tepelná úprava (ne kašovitá, příliš měkká).

Tip pro vás:

V Praze na Náměstí Republiky bude dnes možnost od 10:30 do 17:30 nechat si zdarma změřit hladinu cukru v krvi, BMI, cholesterol a krevní tlak. Na místě bude zájemcům k dispozici také nutriční poradenství, prezentace zdravé výživy a představení produktů pro diabetiky.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Ortorexie: Kdy je zdravý životní styl nebezpečný?

  • Pevné objetí: Léčí duši, nebo týrá dítě?
  • Test: Jaké vyšetření potřebujete a proč?

Vstoupit do galerie | 10 10 jídel pro sexuální zdraví mužů
  Video Mohlo by Vás také zajímat: Prokop: „Neviditelné“ aspekty českého selhání. Za best in covid nemůže jen Babiš | Video: Kristýna Pružinová, Martin Krepindl, Blahoslav Baťa

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector