Změny ve zdravotnictví – vše o zdraví

Informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

Informace k očkování proti onemocnění covid-19 pro neslyšící Změny ve zdravotnictví – vše o zdraví

Změny ve zdravotnictví – vše o zdraví Změny ve zdravotnictví – vše o zdraví

Změny ve zdravotnictví – vše o zdraví

 • Denní přehled dat k očkování proti covid-19 v ČR
 • Denní souhrn testů na covid-19 a hodnocení indexu rizika pro protiepidemický systém (PES)

Epidemie v České republice nadále zpomaluje. Očkujte se, apeluje ministr Arenberger

Epidemie v České republice nadále zpomaluje. Velký podíl na zlepšující se situaci má očkování. K dnešnímu dni bylo aplikováno 3 508 897 dávek očkování. Celkový sedmidenní počet nově potvrzených případů klesl na 117,6 /100 tisíc obyvatel. Tisková zpráva (7. 5. 2021)

Izrael je nově v zelené kategorii zemí podle míry rizika nákazy. Do oranžové kategorie se přesouvá Slovensko a Kanárské ostrovy

Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy. Od pondělí 10. května se do zelené kategorie zemí přesune Izrael. Oranžové budou nově Slovensko a Kanárské ostrovy. Tisková zpráva (7. 5. 2021)

Od pondělí se rozvolní i ve zbývajících krajích, prodlouží se kompenzační bonus a covidové programy

Od pondělí 10. května se vzhledem ke zlepšení epidemické situace sjednotí pravidla pro školní docházku, sportování dětí a další aktivity po celé republice.

Skončí tak přísnější opatření, která dosud platila pro většinu krajů. Finální podobu mimořádných opatření platných od příštího týdne schválila vláda Andreje Babiše na jednání ve čtvrtek 6. května 2021.

Tisková zpráva (6. 5. 2021)

Ministerstvo zajistilo odměny zdravotníkům za jejich pracovní nasazení v době epidemie covid-19

Poskytovatelé lůžkové péče dostali finanční prostředky na odměny pro své zaměstnance ze státního rozpočtu přes dotační program nebo příspěvek Ministerstva zdravotnictví. Tisková zpráva (6. 5. 2021)

Vláda projednala návrh na další fázi rozvolnění protiepidemických opatření od 10. května

Od pondělí 10. května budou moci otevřít všechny zbývající segmenty maloobchodu a většina z dosud uzavřených služeb.

V dalších krajích se vrátí do škol žáci a studenti a ve venkovních prostorách bude možné odložit roušky a respirátory, pokud budou na místě jen dva lidé.

Návrhy změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví projednala vláda Andreje Babiše na schůzi v pondělí 3. května 2021, jejich definitivní podobu schválí ve čtvrtek. Tisková zpráva (4. 5. 2021)

Epidemie v České republice zpomaluje. Nemocnice se postupně vrací do běžného provozu

Epidemie v České republice nadále zpomaluje. Velký podíl na zlepšující se situaci má očkování. K dnešnímu dni bylo aplikováno 3 086 076 dávek očkování. Nemocnice v regionech s nízkou incidencí se již připravují na provádění plánovaných operací. Tisková zpráva (30. 4. 2021)

Změny ve zdravotnictví – vše o zdraví

Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a San Marino se přesunuly do červené kategorie zemí podle míry rizika nákazy. Oranžové budou Azorské ostrovy a Norsko

Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy. Od pondělí 3. května se do červené kategorie zemí přesune Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a San Marino. Oranžové budou Azorské ostrovy a Norsko. Tisková zpráva (30. 4. 2021)

Od pondělí se vrátí do škol a školek děti v dalších třech krajích a v Praze, odsouhlasila vláda

Od pondělí 3. května se budou moci k prezenční výuce rotační formou vrátit žáci a studenti v šesti krajích a v hlavním městě Praze.

Rozšíření původně schváleného seznamu regionů, v nichž budou nastavena mírnější epidemiologická pravidla pro školní docházku a některé další aktivity, schválila vláda Andreje Babiše na jednání ve čtvrtek 29. dubna 2021. Tisková zpráva (29. 4. 2021)

Od 3. května se otevřou kadeřnictví a další služby péče o tělo, ve třech krajích se vrátí do škol další žáci

Od pondělí 3. května se po celé republice budou moci otevřít kadeřnictví, pedikúry či kosmetické salony.

V Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se navíc budou moci za dodržení protiepidemických opatření vrátit do škol v rotační výuce i žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia, žáci prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a žáci 2. stupně základní školy. Tisková zpráva (26. 4. 2021)

Litva bude zařazena v tmavě červené kategorii zemí podle míry rizika nákazy. Bulharsko a Azorské ostrovy budou červené, Island oranžový

Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy. Od pondělí 26. dubna se do červené kategorie zemí přesune Bulharsko a Azorské ostrovy. Oranžový bude Island, naopak Litva bude zařazená v tmavě červené kategorii. Tisková zpráva (23. 4. 2021)

Vláda projednala plán dalšího rozvolňování, záviset bude na počtu nově nakažených v populaci

Klíčem k dalšímu rozvolňování života v České republice, který je teď stále omezen kvůli trvající epidemii nemoci covid-19, bude především výskyt nových případů na 100 000 osob za sedm dnů. Scénář dalšího postupu projednala vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 22. dubna 2021. Tisková zpráva (22. 4. 2021)

Vláda prodloužila program Antivirus, schválila i Národní strategii pro čelení hybridnímu působení

Zajímavé:  Kyselina močová - Vše o zdraví

Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus bude prodloužen do konce května. O jeho pokračování rozhodla v pondělí 19. dubna 2021 vláda Andreje Babiše. Schválila také Národní strategii pro čelení hybridnímu působení. Vláda projednala také několik dílčích změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Tisková zpráva (19. 4. 2021)

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s MŠMT začalo pravidelně testovat žáky a zaměstnance škol

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo pravidelné antigenní testování ve školách. Důvodem jsou preventivní protiepidemická opatření a zachycení případných zdrojů nákazy onemocnění COVID-19. Za první dva dny bylo otestováno 521 660 osob. Tisková zpráva (14. 4. 2021)

Vláda schválila rozšíření záručního programu pro firmy, stát zadotuje dětské skupiny i pracoviště na sekvenování kmenů koronaviru

Stát se v době epidemie koronaviru zaručí firmám i za úvěry na investiční akce. Rozšíření stávajícího programu Covid III schválila na jednání v pondělí 12. dubna 2021 vláda Andreje Babiše.

Odsouhlasila také vypsání dotačního programu na podporu dětských skupin a stát zaplatí i laboratořím za sekvenování vzorků SARS-CoV-2 na přítomnost nových mutací. Tisková zpráva (12.

 4. 2021)

Od pondělí se s koncem nouzového stavu uvolní část restrikcí, do škol a školek se vrátí první děti

V neděli o půlnoci skončí v České republice vyhlášený nouzový stav. Vláda Andreje Babiše na jednání v úterý 6. dubna 2021 schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavede protiepidemická opatření na základě pandemického zákona.

Zároveň v opatřeních dojde k řadě změn – do školských zařízení se budou moci vrátit mimo jiné dětí s povinností předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol, ovšem za podmínky pravidelného testování, skončí zákazy pohybu a dojde k dílčím změnám v pravidlech pro maloobchod a služby.

Tisková zpráva (6. 4. 2021)

Důležité změny ve zdravotním pojištění pro rok 2021

V oblasti zdravotního pojištění dochází od roku 2021 především k parametrickým změnám. U některých jde pouze o mírné navýšení (záloha pro OSVČ), u jiných (vyměřovací základ pro platbu pojistného státem) je nárůst razantnější. Zaměstnavatele zaměstnávající invalidní důchodce nižší odvod zdravotního pojištění bezesporu potěší.

Minimální záloha na zdravotní pojištění

Nařízením vlády s číslem 381/2020 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2021 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2021. Z těchto údajů se vychází také při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Průměrná mzda pro rok 2021 činí 35 441 Kč. Od roku 2021 se záloha pro OSVČ zvyšuje z částky 2 352 Kč na 2 393 Kč. Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je polovinou průměrné mzdy pro rok 2021.

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2021

Rok 2020 2021
Minimální vyměřovací základ 17 417,50 Kč 17 720,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2 352 Kč 2 393 Kč

Částku minima v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání přehledu OSVČ za rok 2020. Vyšší minimální zálohu tedy musí osoby samostatně výdělečně činné odvést nejpozději do pátku 8. února 2021.

Ne všichni pojištěnci odvádí na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Za některé je plátcem pojistného stát. Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem.

Novelou uvedeného zákona byl s účinností od 1. 6. 2020 stanoven vyměřovací základ pro platbu pojistného státem na 11 607 Kč (pojistné z této částky je 1 567 Kč), s účinností od 1. 1.

 2021 pak na 13 088 Kč (pojistné činí 1 767 Kč).

Tato částka ovlivní rovněž odvod zdravotního pojištění u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením. Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění bude v roce 2021 rozdíl mezi skutečným výdělkem a částkou 13 088 Kč. Musí se však jednat o poživatele invalidního důchodu (starobního důchodu se uvedená úleva na zdravotním pojištění netýká).

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců a OBZP

U zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) se minimální vyměřovací základ odvíjí od aktuální minimální mzdy.

Novela nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí již byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 487/2020.

Minimální mzda činí 15 200 Kč. Minimálním vyměřovacím základem pro rok 2021 bude právě tato částka a minimální pojistné odpovídá pojistnému 2 052 Kč.

Minimální vyměřovací základ ve výši aktuální minimální mzdy se nevztahuje na zaměstnance, za které platí zdravotní pojištění i stát (důchodci, nezaopatřené děti, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku a další).

V jejich případě zaměstnavatel vypočítá pojistné na zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu, bez ohledu na jeho výši, tj. bez doplatku do minimálního vyměřovacího základu. Samozřejmě pouze v případech, kdy z pohledu zdravotního pojištění vznikne zaměstnání.

Nevzniká například při sjednání dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně. Zde zaměstnavatel tyto osoby ke zdravotnímu pojištění nepřihlašuje a zdravotní pojištění neodvádí.

Zajímavé:  Vyhrožování Újmou Na Zdraví?

Obdobně například u dohody o pracovní činnosti do úhrnného měsíčního započitatelného příjmu. Právě tento limit se od roku 2021 zvyšuje.

Vyšší započitatelný příjem

Zvýšení příjmu, který založí účast na nemocenském pojištění, se projeví i v oblasti zdravotního pojištění. Od 1. ledna 2021 se mění započitatelný (rozhodný) příjem z částky 3 000 Kč na částku 3 500 Kč.

Započitatelný (rozhodný) příjem v systému veřejného zdravotního pojištění se používá pro určení výjimky, kdy daná osoba není zaměstnancem. Osoba, která je uvedena ve výjimce v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a je pod hranicí započitatelného příjmu (tedy od 1. 1.

 2021 méně než 3 500 Kč), nebude považována za zaměstnance ve smyslu tohoto zákona.

Výjimky se taxativně týkají pouze:

 • člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (tj. maximálně do částky 3 499 Kč),
 • osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila, 
 • dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu.

Měníte zdravotní pojišťovnu? Tady je vše, co k tomu potřebujete

Autor: istock.com

Přeregistrovat se k jiné zdravotní pojišťovně není složité. “Například k přeregistraci k Všeobecné zdravotní pojišťovně provedete snadno za sebe i za své děti online,” vysvětluje Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP. Uděláte to na stránce: www.vzp.cz/prihlaska. 

Najdete tam i informace, jak se přeregistrovat, pokud to nechcete nebo nemůžete udělat on-line.

Jestliže raději spoléháte na tradiční postupy, máte možnost navštívit některou pobočku a přeregistraci si vyřídit osobně. S sebou musíte mít průkaz totožnosti a doklady dětí (rodný list).

Přihlášku také můžete poslat poštou. Ať zvolíte jakoukoli variantu přeregistrace, s původní zdravotní pojišťovnou to VZP vyřídí všechno sama. 

Změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 kalendářních měsíců, a to buď od 1. července nebo od 1. ledna. Platí přitom, že při narození dítěte se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést stejně jako u jiných občanů k 1. dni kalendářního pololetí.

Vraťte průkazy

Jak říká Vlastimil Sršeň: “Po datu přeregistrace, kdy už budete mít své průkazy pojištěnce VZP, jen musíte své původní pojišťovně vrátit staré průkazy.

Povinnost vrátit do osmi dnů průkaz pojištěnce při změně zdravotní pojišťovny ukládá zákon o veřejném zdravotním pojištění. Za nesplnění této povinnosti může být uložena pokuta do výše 500 Kč.

V každém případě starým průkazem se už pak nesmíte prokazovat”.

“Jediná věc, kterou v rámci přechodu od jiné pojišťovny nemůžeme za nově příchozího pojištěnce udělat, se týká osob samostatně výdělečně činných, čili OSVČ.

Podle zákona totiž OSVČ musí doručit své nové pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu v předcházejícím kalendářním roce.

Doklad pojištěnci vystaví jeho dosavadní zdravotní pojišťovna,” popisuje Vlastimil Sršeň.

Nahlaste změnu zaměstnavateli

Jste-li zaměstnanec, vždy platí, že musíte svému zaměstnavateli změnu zdravotní pojišťovny ohlásit do osmi dnů ode dne změny.

Nezapomeňte si vzít a uschovat písemné potvrzení, že od vás oznámení o změně převzal.

Zaměstnavatel má totiž právo požadovat po zaměstnanci úhradu případného penále, které by zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny.

Osoby, za které je plátcem pojistného stát, musí své nové pojišťovně doložit, že mají nárok na zařazení do této kategorie pojištěnců. Studující musí předložit potvrzení o studiu, důchodce potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaný v evidenci úřadu práce potvrzení z úřadu práce apod.

Jak je to s podnikateli?

Podnikatelé (OSVČ) mají předložit fotokopii živnostenského listu a již zmíněný doklad o výši záloh na pojistné.

Navíc se jich týká (pokud mění pojištovnu v polovině roku), povinnost předložit v následujícím roce v zákonném termínu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ oběma zdravotním pojišťovnám, u nichž byli v daném kalendářním roce pojištěni. Ti, kdo se přeregistrují s účinností od 1. 1., odevzdají Přehled jen své nové pojišťovně. 

Je třeba také vědět, že o změně zdravotní pojišťovny musíte vždy informovat všechny lékaře a další zdravotnické pracovníky, kteří vás budou ošetřovat. Poskytnuté zdravotní služby totiž musí být vykázány k úhradě správné zdravotní pojišťovně. Proto je stanovena povinnost prokazovat se při poskytování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění platným průkazem pojištěnce.

Autor: Marie Chmelíková

co musíte říct pojišťovně – VZP ČR

Co všechno musí lidé o sobě hlásit své zdravotní pojišťovně? Podotýkám, že se mi nejedná o osoby podnikající. Je jasné, že se musí hlásit změna jména, ale co dál? Existuje nějaká lhůta a případně sankce?

Zajímavé:  Léčba Ischemické Choroby Srdeční?

Tyto povinnosti, včetně lhůt a případných sankcí, stanovuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přičemž některé se týkají všech pojištěnců a další jsou stanoveny plátcům pojistného (zaměstnavatel, OSVČ atd.).

Každý pojištěnec je (podle § 12) povinen své zdravotní pojišťovně oznámit změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Pokud se v místě trvalého pobytu nezdržuje, musí oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje („bydliště“). Dále je každý povinen své zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dnů ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce.

Zmíněný § 12 stanovuje ještě další povinnosti pojištěnce, ale ty se už netýkají toho, co je třeba pojišťovně oznamovat.

Oznamovací povinnost plátců pojistného je předmětem ustanovení § 10.

Vynecháme-li nyní to, co se zde týká výslovně zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných, zůstává povinnost pojištěnce oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné (za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy, za nezletilé nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce) a také zahájení a ukončení své samostatné výdělečné činnosti (tato povinnost je splněna i tím, že OSVČ, podnikající na základě živnostenského oprávnění, učiní oznámení živnostenskému úřadu). Rovněž tak do 8 dnů je pojištěnec s trvalým pobytem v ČR povinen své zdravotní pojišťovně oznámit, že po celý kalendářní měsíc není zaměstnán, není OSVČ a ani za něj neplatí pojistné stát.

I narození a úmrtí pojištěnce řeší § 10.

Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce povinen do 8 dnů ode dne narození oznámit zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.

Úmrtí pojištěnce oznamovat pojišťovně někdo z rodiny apod. nemusí – postačuje, že úmrtí nebo prohlášení za mrtvého oznámí příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky Centrálnímu registru pojištěnců.

Pokud pojištěnec neoznámí ztrátu nebo poškození průkazu a změnu jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, může dostat pokutu do výše 500 Kč. Pokutu až do výše 10 000 Kč může zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci za nesplnění oznamovací povinnosti plátce pojistného podle § 10 (při opakovaném prohřešku až do výše dvojnásobku).

portál

Po úspěšné registraci a přihlášení na Klientský portál můžete využívat následující funkce:

 • ZMĚNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Sami můžete zadat např. novou korespondenční adresu, kontaktní e-mail, telefon nebo kategorii plátce pojistného.
 • OSOBNÍ ÚČET/VÝPIS PÉČE  Kolik stálo vaše ošetření, léky, hospitalizace nebo třeba doprava do nemocnice? Poskytnutá a proplacená péče se zobrazuje podle jednotlivých oblastí (ambulance, nemocnice, doprava, léky apod.).
 • ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z FONDU PREVENCE Klientský portál sám zobrazí předvyplněný formulář, kde stačí zvolit příspěvek, zadat číslo účtu a přiložit naskenované doklady o úhradě ve formátu PDF (skenovat lze i mobilem, stačí si stáhnout některou z mnoha aplikací). Totéž mohou rodiče učinit za své děti pojištěné u VoZP. Každý uživatel portálu si také může kdykoli zobrazit přehled již vyčerpaných příspěvků.
 • PŘIHLÁŠKA DO BENEFIT KLUBU Chcete se stát členem BeneFit Klubu VoZP se spoustou zajímavých slev? Na portálu stačí udělat pár kliků a členskou kartu se slevovým kódem vám zašleme poštou.
 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU POJIŠTĚNCE  V případě ztráty/odcizení/poškození průkazu pojištěnce (karta EHIC) může klient na portálu požádat o vydání nového.
 • PŘEHLED PLATEB POJISTNÉHO  Zobrazí se přehled všech plateb u pojištěnců, kteří si pojistné hradí sami (OSVČ, OBZP). Případný dluh na pojistném či penále lze na portálu rovnou uhradit přes platební bránu.
 • PODÁNÍ PŘEHLEDU OSVČ  Přes portál mohou osoby samostatně výdělečně činné vyplnit a odeslat formulář „Přehled OSVČ“.
 • PROHLÁŠENÍ O DLOUHODOBÉM POBYTU V CIZINĚ Pojištěnci, kteří plánují dlouhodobý pobyt (delší než 6 měsíců) v zahraničí, se mohou dočasně odhlásit ze zdravotního pojištění v ČR.
 • BEZDLUŽNOST  Přes portál lze odeslat žádost o potvrzení o neexistenci dluhu u VoZP, které je nutné například při vyřizování úvěru v bance nebo k účasti v soutěži o veřejnou zakázku.
 • PODÁNÍ PŘEHLEDU O PLATBĚ POJISTNÉHO ZAMĚSTNAVATELE (PPZ) 
 • PODÁNÍ HROMADÝCH OZNÁMENÍ ZAMĚSTNAVATELE (HOZ)
 • VÝPIS SEZNAMU POJIŠTĚNCŮ
 • PŘEHLED PLATEB POJISTNÉHO
 • ŽÁDOST O BEZDLUŽNOST

S webovým Klientským portálem je propojena mobilní aplikace Zdraví na klik, která rovněž nabízí mnoho užitečných funkcí.  

K tomu, abyste mohli většinu z nich využívat, je nutné být zaregistrován na Klientském portálu, na kterém si registrujete svůj mobilní telefon.

Jak na to? Kliněte ZDE.

Soubory cookies nám pomáhají poskytovat lepší služby webu. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naší „Ochranou osobních údajů“ i používáním souborů cookies.

Ok, rozumím!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector