Adenom hypofýzy – vše o zdraví

Aktualizace: .. : Vydáno: 21.03.2011, 01:00

Adenom hypofýzy - Vše o zdraví Třiatřicetiletý Leonid Stadnik z ukrajinského městečka Podoljantskij ustrojuje svého koně na snímku z 8. června. Tento Ukrajinec v Kristových letech dorostl do výšky 2,53 metru a nezdá se, že by to byla výška konečná. Podle všeho je tak Stadnik nejvyšším člověkem na světě. ČTK-AP/

Hypofýza neboli podvěsek mozkový – malá žláza, která ovšem díky produkci hormonů koriguje mnoho pochodů v těle a jakákoliv její porucha může téměř okamžitě vyvolat poměrně zásadní hormonální dysbalanci. Nejčastěji jsou tyto poruchy vyvolány nezhoubnými nádory – adenomy. Jak tedy mohou nádory hypofýzy ovlivnit hormonální pochody v těle?

Když hormony zlobí

Nejčastěji se nádory hypofýzy projeví zvýšením produkce hormonů, které se v této části mozku tvoří. Toto zvýšení pak v ostatních tkáních těla vyvolá reakci, která je přímo úměrná účinkům toho hormonu, jehož produkce je zvýšena.

Prvním z hypofyzárních hormonů je růstový hormon neboli somatotropin, který ovlivňuje nejen růst kostí u dětí, ale i svalů, vnitřních orgánů a kloubů. Jeho nadbytek se v dětství projeví nadměrným růstem – gigantismem –, v dospělosti, po uzavření růstových štěrbin na kostech, zvětšením periferních částí těla – akromegalií.

Prolaktin je třeba hlídat

Dalším hormonem, jehož hladina v krvi může být díky nádorům hypofýzy zvýšena, je prolaktin. Ten ovlivňuje především tvorbu mléka u těhotných žen. Pokud je ale uvolňován ve zvýšené míře, může naopak působit potíže s menstruačním cyklem a sterilitou u žen. U mužů pak poruchy potence a sexuálního apetitu.

Nádory hypofýzy ale ovlivňují i nadledviny, a to prostřednictvím tzv. adrenokortikotropního hormonu. Jeho působením se z nadledvin uvolňuje kortizol, jehož nadbytek způsobuje tzv. Cushingovu nemoc. Nedostatečná produkce naopak způsobuje nadledvinovou nedostatečnost, která je nebezpečná například ve stresu.

I štítná žláza může být ohrožena

Nádory hypofýzy ale ovlivňují i uvolňování hormonů štítné žlázy a v neposlední řadě i hormony pohlavních orgánů. Tyto poruchy ale nejsou, mimo poruch štítné žlázy, příliš časté nebo významné, protože nezpůsobují pacientům zřetelné obtíže.

Nádory hypofýzy tedy pacientům nejčastěji způsobují buď akromegalii, gigantismus, poruchy z nadměrné produkce prolaktinu, nebo Cushingovu nemoc. Ostatní poruchy už tak časté nejsou, nicméně mohou pacienta také velmi potrápit.

zdraví hypofýza

 • Autor: uLékaře.cz

Источник: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/co-vsechno-muze-zpusobit-adenom-hypofyzy/611302

Adenom hypofýzy: příznaky, léčba (nádor hypofýzy)

Hypofýza neboli podvěsek mozkový je část mozku, kteráje sídlem produkce řady hormonů. Nádory hypofýzy bývají v naprostévětšině nezhoubné (benigní). Kromě toho se jižv dnešní době léčí poměrně snadno, takže rozhodně nepatřík nemocem, kterých je třeba se více obávat.

Těmto benigním nádorům se říká adenomy. Adenomvzniká náhodnou poruchou DNA v endokrinních buňkách hypofýzy, kteréprodukují různé hormony. Záleží vždycky na typu buněk zasažených toutogenetickou chybou, protože každý typ endokrinní buňky produkuje jen jedenurčitý hormon.

Nadbytečná produkce hormonů

Somatotropin je růstový hormon, kterýovlivňuje celou řadu funkcí v našem těle, nejen růst kostí (pouzeu dětí), ale i svalů, kloubů a orgánů (u dětí i v dospělosti).Sám je řízen z vyššího nervového centra (hypotalamu) produkujícíhohormon somatoliberin.

Když dojde k výše zmíněné genetické chybě na úrovni produkce apůsobení somatoliberinu nebo somatotropinu, vyvíjí se tzv.akromegalie nebo gigantismus – tedynadměrný růst z nadměrné produkce těchto hormonů nádorem –adenomem.

Dalším hormonem hypofýzy je prolaktin. Za normálníchokolností má vliv především na tvorbu mléka u těhotných žen. Pokud jeprodukován ve zvýšené míře, může naopak působit potížes menstruačním cyklem a sterilitou u žen a s poruchami potence asexuálního apetitu u mužů.

ACTH (adrenokortikotropní hormon) vytváří hypofýzaproto, aby stimuloval funkci nadledvin, které rovněž produkují celou řaduhormonů. Tento prastarý systém je důležitý za stresových situací (přinadměrné zátěži psychické i fyzické), kdy se díky ACTH uvolňujez kůry nadledvin kortizol.

Jestliže se to děje ve velkém množství, pacient má tzv.Cushingovu nemoc.

Naopak malá nebo nedostatečná produkceACTH a následně kortizolu je spojována se sekundární adrenokrotikálníinsuficiencí (tedy nadledvinovou nedostatečností).

Ta můžebýt bez léčby obzvláště nebezpečná, když se pacient dostane dozátěžové situace. Proto je vždy nutná substituční léčba, pokud mánemocný nedostatek ACTH a kortizolu.

Existují ještě další typy adenomů hypofýzy – z buněkprodukujících TSH (thyroideu, čili štítnou žlázu,stimulující hormon) a z buněk tvořících FSH aLH (folikuly stimulující hormon a luteinizační hormon –oba mají vliv na správnou funkci pohlavních žláz – vaječníků u žena varlat u mužů). Nejsou však příliš časté nebo významné, neboť jenzřídka působí pacientům potíže.

Lze tedy shrnout, že pacient s adenomem hypofýzy bude mít buďakromegalii, gigantismus, poruchy z nadměrné produkce prolaktinu neboCushingovu nemoc.

Záleží vždy na buňkách produkujících konkrétní hormon. Někdydochází k sekreci i více hormonů, potom se může např. akromegaliekombinovat s produkcí prolaktinu (nejčastější kombinace), ale většinoupřevažuje sekrece jednoho hormonu, který pak určuje pacientovy příznaky apotíže.

Často se však stává, že pacient žádné výrazné obtíže nemá,v tom případě se jedná o afunční adenom, tzn. adenom,který produkuje defektní hormony, čili takové, které se pak stejněneuplatní a nedělají tedy potíže.

Často se dokonce přijde na nádor hypofýzy náhodou při vyšetřenímozku CT nebo magnetickou rezonancí pro jinou chorobu, pak takovému adenomuříkáme incidentalom. Už odtud pramení, že pokud se nádorběhem let nezvětšuje a pacientovi nevadí (nebo o něm ani neví), můžes ním žít po zbytek života a nic se nestane.

Nedostatečná produkce hormonů

Nádor sice produkuje v nadbytku jeden či více hormonů (v případěhyperfunkčního adenomu), ale naopak dochází i k útlumu sekrecejiných hormonů, což je dalším možným zdrojem pacientovýchobtíží. Adenom totiž utlačuje zbytek zdravé hypofýzy a tímto způsobemmůže vniknout například výše zmíněná adrenokortikálníinsuficience.

Kromě nadledvin je prostřednictvím útlaku hypofýzy někdy postiženafunkce štítné žlázy, pohlavních orgánů nebo se často vyskytnoupříznaky z výpadku růstového hormonu.

Odborně se tomuto nedostatkuněkterého z hormonů říká hypopituitarismus.

Pokud dojdek tak velkému útlaku nebo krvácení, že je zasažena celá hypofýza,hovoříme o panhypopituitarismu (pan je celý).

Prevence a rizikové faktory adenomu hypofýzy  

Jsou stejné jako u všech ostatních nádorů. Nádor se vždy vyvine napodkladě defektu v genetické informaci (DNA) v jednébuňce, z níž vznikají pak další nádorové buňky.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

K defektu může dojít vlivem mnoha faktorů jako jsou chemické látky,záření (rentgen, gama záření,…) a kancerogenní látky v cigaretách,v některých potravinách a lécích.

Samozřejmě nedojde ke vzniku nádoru po jednom rtg ozáření nebozapálení jedné cigarety, ale všechny tyto faktory mají kumulativníefekt, takže pokud kouříte dlouhodobě, hrozí zvýšené rizikotěchto defektů (mutací) v DNA, které dají vznik nádorové buňce.

Kromě těchto zevních vlivů, jež se dají do určité míry ovlivnit, tuhraje roli i dědičnost, kterou samozřejmě ovlivnitneumíme. Pokud se vyskytlo ve vaší rodině některé nádorové onemocnění(a nemusí to být jen hypofýza), je o něco vyšší riziko výskytudalších nádorů oproti zdravým rodinám.

Konkrétní prevence proti nádorům hypofýzy neexistuje av praxi není reálné vyvarovat se všem vlivům, které mohou působitnádory. Jestliže však vyloučíme kouření, činíme tak preventivníopatření jednak obecně proti nádorům a jednak proti srdečnímonemocněním, která patří mezi nejčastější příčinu úmrtí v našípopulaci (infarkt myokardu, srdeční selhání,…).

Akromegalie a gigantismus

Akromegalie je způsobena zvýšenou produkcí růstovéhohormonu (STH – somatotropinu) v dospělosti, zatímco gigantismusse rozvíjí v případě, že nádor s produkcí STH vznikne v období předdokončením růstu.

V obou případech se nejedná o příliš častá onemocnění av období růstu je obtížné na první pohled rozlišit nadměrný růst,který je ještě fyziologický, od gigantismu. K tomu sloužídiagnostické testy (především laboratorní hodnoty STHv krvi).

Budeme se nyní zabývat akromegalií, protože příznaky jsou podobnés rozdílem urychleného růstu u gigantismu a léčí se také stejně.

Příznaky akromegalie  

Vedoucím příznakem je zvětšení některých částítěla, hlavně prstů na rukou nebo na nohou do šířky (nikoliv dodélky!). Také zvětšení nosu, předsunutí dolní čelisti a prohloubení„vrásek“ neboli rýh, které jdou po stranách nosu ke rtům, bývánápadné.

Problémem je, že přestože člověka s akromegalií cizí člověk(např. lékař, který vidí pacienta prvně) rozpozná pouhým okem,přichází se na tuto nemoc pozdě.

Důvodem je pozvolný rozvoj změn, kterých si blízkéokolí nevšimne, pokud je s pacientem ve styku denně (někdy však anipraktický lékař neodhalí akromegalii).

Pacient může mít dále zvětšený jazyk, rozestoupené zuby (stane se,že si toho všimne zubař a pošle pacienta k endokrinologovi) a zvýšenoutvorbu kazů. Často se pacienti potí a mají bolesti kloubů, což souvisís rozvinutou artrózou na podkladě zvětšování chrupavek. Trpí bolestmihlavy, které se dají pomocí léků jen špatně ovlivnit (to může býti u ostatních nádorů hypofýzy).

Když je nádor spjat i s produkcí prolaktinu, ženy pak mají poruchymenstruačního cyklu. 20% akromegaliků má zároveň cukrovku nebo je na jejíhranici. Častější je i výskyt vyššího krevního tlaku.

Na počátku onemocnění mají nemocní větší svalovou sílu (růstovýhormon je zneužíván k dopingu u sportovců), v pokročilejšíchstádiích síla naopak klesá a pacienti popisují slabost.

Léčba akromegalie  

Je v první řadě operační záležitostík odstranění adenomu. Operuje se většinou přes nosní průchody, takže senemusíte bát, že by to byl nějaký složitý výkon vyžadující otevřenílebky.

Naopak operace nese minimální operační riziko,protože díky tomuto modernímu přístupu nehrozí ani zanesení infekce. Propacienta je to také pohodlnější, neboť může jít druhý den domů.

Jediné co může působit nepříjemnosti, je rýma, která vznikne nazákladě dráždění nosní sliznice. Ta však za pár dní zmizí.

Pokud se adenom nepodaří zcela odstranit, výkon se opakuje nebo váslékař pošle na ozáření Leksellovým gama nožem. To jebezbolestné a minimalizuje se zátěž plynoucí ze záření, protože jdeo cílené záření jen určité tkáně (tedy našeho adenomu)s ušetřením tkáně zdravé (neozáří celý mozek).

Další možností léčby jsou léky, některé jsou však poměrněnákladné. Jedná se o octreotid a jemu podobné léky(Sandostatin, Somatulin), které jsou aplikovány injekčně přibližně jednouza měsíc, což je docela praktické, a dále o pegvisomant(Somavert), který se považuje za nejúčinnější.

Komplikace akromegalie

Pokud není nádor odstraněn, pokračuje zvýšená sekrece STH a ta má zadůsledek i zvětšování vnitřních orgánů. Nejtěžšídopad má na srdce, které pak nestačí přečerpávat krev a vedek srdečnímu selhání (přispívá k tomu i vyššíkrevní tlak a cukrovka). To zkracuje pacientům život asi o deset let.

Problémem je také útlak dalších struktur mozkunádorem. Z toho pramení již výše zmíněná nadledvinová nedostatečnost(adrenokortikální insuficience) a nutnost nahrazení přirozených kortikoidů(kortizolu) jimi samotnými nebo syntetickými v tabletách. Jedná seo hydrokortizon nebo prednison užívanývětšinou ráno.

Při zvýšení tělesné zátěže (sport, manuální práce,…) nebostresu je nutné dávku si sám o něco zvýšit. Od svého lékaře obdržítetaké kartičku, kterou budete nosit u sebe v peněžence a kde bude napsáno,že užíváte kortikoidy, aby se v případě např. nějakého úrazu nebooperace vědělo, že musíte dostat tyto léky. Toto platí o všech nádorechhypofýzy, kde bude potlačována funkce nadledvin.

Stejně tak platí u všech nádorů i to, že pokud je nádor přílišveliký, může tlačit na optické nervy, které jsou v blízkosti hypofýzy,což by se projevilo poruchou zraku a to především výpadkem zornéhopole (měří se perimetrem). Nemocný člověk má pak omezenéperiferní vidění, jako by koukal do nějaké trubky. Někdy se stane, ženádor objeví oční lékař pro již právě vzniklou poruchu vidění.

Ať už máte nádor zjištěný kdekoliv, lékař vás v každémpřípadě pošle na perimetr, aby se zjistilo, jak je nádorveliký. Když už by utlačoval zrakové nervy, nemusel by být vhodnýk operaci nebo ozáření.Operace většího nádoru má také svůj limit v operačním přístupu přesnosní průduchy.

Prolaktinom

Prolaktinom je nádor hypofýzy se zvýšenou produkcíprolaktinu. Tvoří jednu třetinu všech adenomů hypofýzy, takže jepoměrně častým. Nečiní příliš velké potíže a ani jeho léčba nenínepříjemná.

Příznaky prolaktinomu  

Prolaktin ve zvýšeném množství působí proti funkci pohlavníchžláz. U žen to znamená poruchy menstruačního cyklu asterilitu, někdy se u nich může objevit i mlékoz prsní žlázy.

U mužů způsobuje pokles sexuálního apetitu,potence a tvorby spermií, obvykle však nedojde k jejichúplnému vymizení (takže nehrozí tolik sterilita jako u žen). Zvětšeníprsů u mužů se vyskytuje výjimečně. Pokud se u chlapců vyvineprolaktinom již v pubertě, dojde k zástavě pubertálního vývoje.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Jestliže lékař náhodně zachytí v krvi (třeba při jinémvyšetření) vyšší hladinu prolaktinu, nemusí to ještě notně znamenat,že má pacient prolaktinom, protože vyšší hladinu způsobují i jinéfaktory (stres, přehřátí organismu např. v sauně, kojení, těhotenství,některé léky apod.), rozhodujícím vyšetřením je magnetickárezonance mozku.

Léčba prolaktinomu

Na rozdíl od akromegalie se prolaktinom léčí předevšímpodáváním léků, které blokují produkci prolaktinu.

Jsouto tergurid (Mysalfon), bromocriptin(Parlodel, Serocryptin, Medocriptine), cabergolin (Dostinex)nebo quinagolid (Norprolac). Tablety se berou na noc.

U většiny nemocných povedou k normálním hladinám prolaktinu a tedyi normální funkci pohlavních žláz s možností otěhotnění.

Cushingova nemoc

Je způsobena nadprodukcí ACTH nádorem hypofýzy. Díkytomu je zvýšen kortizol a s ním souvisejí veškerépříznaky. Jedná se většinou o malé adenomy, takže léčba je opětslibná.

Nezaměňujte pojem Cushingova nemoc a Cushingův syndrom, ten je nadřazenCushingově nemoci, ale zahrnuje i jiné nemoci, které jsou rozdílnézejména v léčbě a prognóze (jsou mnohem závažnější), společnou majíakorát nadprodukci kortizolu a příznaky.

Příznaky Cushingovy nemoci

Hlavním příznakem je změna v rozložení tělesnéhotuku – zvětší se břicho, zakulatí se obličej a na zádech sevytvoří hrb. Nohy a ruce zůstávají nezměněné, ale kontrastují sezbytkem těla.

Další příznaky nemusí být vůbec vyjádřeny. Nemocný může býtunavený a bez nálady. Nadbytek kortizolu způsobuje takéosteoporózu, změny na kůži, u žen poruchymenstruačního cyklu.

Léčba Cushingovy nemoci

Léčba je podobná jako u akromegalie – volbou číslo jedna jeoperativní odstranění nádoru hypofýzy, které většinounení komplikované.

Na druhém místě je zase ozáření gama nožem, pokterém následuje léčba farmakologická – musí sepotlačit tvorba kortizolu než začne zabírat ozáření (to má účinektotiž až po roce nebo dvou).

Diskuse  

Další názvy: nádor hypofýzy, rakovina hypofýzy, hypopituitarismus, panhypopituitarismus, incidentalom, afunkční adenom, hyperfunkční adenom, prolaktinom, akromegalie, gigantismus, Cushingova nemoc

Источник: https://nemoci.vitalion.cz/adenom-hypofyzy/

Růstový hormon

Růstový hormon (GH) nebo lidský růstový hormon (hGH nebo HGH) nebo také somatotropin (STH) je peptidový hormon, který stimuluje růst, reprodukci buněk a regeneraci buněk u lidí a jiných zvířat.

Je důležitý v lidském vývoji a jde o typ mitogenu, který je specifický pouze pro určité druhy buněk.

Růstový hormon je polypeptid s jedním řetězcem obsahujícím 191 aminokyselin, který je syntetizován, uložen a vylučován somatotropními buňkami v laterálních komorách adenohypofýzy .

Růstový hormon je produkován chromofilními acidofilními somatotropními buňkami (somatotropy) adenohypofýzy. Je tvořen z prekursoru pre-somatotropinu (pre-STH) o molekulové hmotnosti 28 000, který může být také vylučován do krve, avšak nemá žádné účinky.

Růstový hormon a jeho sekrece je větší, pokud se omezí cukry ve stravě, větší množství krevního cukru a následně inzulínu v krevním řečišti extrémním způsobem potlačuje tvorbu růstového hormonu.

GH je stresový hormon, který stimuluje produkci IGF-1 a zvyšuje koncentraci glukózy a volných mastných kyselin.[1][2]

Rekombinantní forma hGH, nazývaná somatropin (INN), se používá jako lék na předpis k léčbě poruch růstu dětí a nedostatku dospělého růstového hormonu. Ve Spojených státech je dostupný pouze na lékařský předpis.

V posledních letech ve Spojených státech někteří lékaři začali předepisovat růstový hormon u starších pacientů s nedostatkem GH (nikoliv ale zdravých lidí) ke zvýšení vitality. I když to bylo legální, účinnost a bezpečnost tohoto použití u HGH nebyla v klinickém hodnocení testována.

HGH stále považuje za velmi složitý hormon a mnohé z jeho funkcí jsou dosud neznámé[3]

Jako anabolického činidla je HGH používán sportovními soutěžími nejméně od roku 1982 a byl zakázán IOC a NCAA.

Tradiční analýza moči nezjistila doping s HGH, takže zákaz byl nevynutitelný až do začátku roku 2000, kdy se začaly rozvíjet krevní testy, které mohly rozlišovat mezi přírodním a umělým HGH.

Krevní testy prováděné WADA na olympijských hrách v Aténách v Řecku v roce 2004 byly zaměřeny především na HGH[4]. Použití léku pro zlepšení výkonu není v současné době schváleno úřadem pro kontrolu léčiv.

GH byla zkoumána pro efektivnější využívání hospodářských zvířat v průmyslovém zemědělství a bylo vynaloženo značné úsilí na získání vládního souhlasu s používáním GH v živočišné výrobě. Toto použití byla kontroverzní.

Ve Spojených státech je použití GH pro hospodářská zvířata schváleno pouze FDA, a to použití krávy specifické formy GH nazývané bovinní somatotropin pro zvýšení produkce mléka u dojnic.

Maloobchodníci mohou označit kontejnery s mlékem vyrobeným s bovinním somatotropinem.

Regulace

Vylučování růstového hormonu (GH) v hypofýze je regulováno neurosekrečními jádry hypotalamu. Tyto buňky uvolňují peptid zvaný hormon-uvolňující růstový hormon (GHRH nebo somatokrinin) a hormon inhibující růstový hormon (GHIH nebo somatostatin) do hypofýzy portální žilní krví obklopující hypofýzu.

Uvolňování GH v hypofýze je primárně určováno rovnováhou těchto dvou peptidů, které jsou následně ovlivněny mnoha fyziologickými stimulátory (např. cvičením, výživou, spátem) a inhibitory (např. bolnými mastnými kyselinami) sekrece GH.

[5] Somatotropní buňky v přední části hypofýzy pak syntetizují a sekretují GH pulzně, v odezvě na tyto stimuly hypotalamu. Největší a nejllépe předvídatelný z těchto vrcholů GH nastává přibližně hodinu po nástupu spánku s hladinami 13 až 72 ng / ml v plazmě.[6] Jinak existují velké rozdíly v rámci dní i jedinců.

Téměř padesát procent sekrece GH nastává během třetí a čtvrté fáze NREM spánku.[7] Maxima sekrece během dne se vyskytují v intervalech 3 až 5 hodin. Plazmatické koncentrace GH během těchto piků mohou být v rozmezí od 5 do 45 ng / ml. Mezi vrcholy jsou bazální hladiny GH nízké, obvykle nižší než 5 ng / ml po většinu dne a noci.

Jiná analýza pulzního profilu GH ve všech případech zaznamenala méně než 1 ng / ml u bazálních hladin, zatímco maximální píky byly umístěny kolem 10-20 ng / ml.[8][9]

Je známo množství faktorů, které ovlivňují sekreci GH, jako je věk, pohlaví, strava, cvičení, stres a další hormony. Adolescenti vylučují GH v dávce přibližně 700 μg / den, zatímco zdraví dospělí vylučují GH v dávce přibližně 400 μg / den. Poruchy spánku obecně potlačují uvolňování GH, zejména po začátku dospělosti.

Zajímavé:  Praktický Lékař Nepravidelná Péče?

Účinek

Podporuje transport aminokyselin do buněk a zde jejich zabudovávání do proteinů. Kromě toho stimuluje transkripci a translaci, tedy celkově působí pozitivně na proteosyntézu. Má vliv na játra a ledviny. Pod jeho vlivem dochází k produkci tzv.

somatomedinů v játrech, které stimulují epifýzodiafýzární (růstové) ploténky dlouhých i krátkých kostí a tak působí na růst kostí do délky. Podporuje i rozklad lipidů (lipolýzu) za uvolnění mastných kyselin do krve. V nadměrném množství vyvolává z dlouhodobého hlediska kromě poruch růstu hyperglykemii.

Vyvolává pokles močoviny a aminokyselin v krvi a pozitivní dusíkovou bilanci. Nezávisle na aldosteronu zadržuje sodíkové a draselné kationty v krevní plazmě.

Účinky růstového hormonu na tkáně těla mohou být obecně popsány jako anabolické (budování). Stejně jako většina jiných proteinových hormonů působí GH interakcí se specifickým receptorem na povrchu buněk. Zvýšená výška v dětství je nejznámějším účinkem GH. Výška se zdá být stimulována alespoň dvěma mechanismy.

Protože polypeptidové hormony nejsou rozpustné v tucích, nemohou proniknout do buněčných membrán. GH tedy vykazuje některé své účinky vazbou na receptory na cílových buňkách, kde aktivuje MAPK / ERK cestu. Prostřednictvím tohoto mechanismu GH přímo stimuluje dělení a množení chondrocytů chrupavky.

GH také stimuluje prostřednictvím signální dráhy JAK-STAT produkci inzulinu analogickému růstového faktoru 1 (IGF-1, dříve známého jako somatomedin C), hormonu homologního s proinzulinem. Játra jsou hlavním cílovým orgánem GH pro tento proces a jsou hlavním místem produkce IGF-1. IGF-1 má účinky stimulující růst na širokou škálu tkání.

Přídavný IGF-1 je generován v cílových tkáních, čímž se zdá, že je to jak endokrinní, tak autokrinní / parakrinní hormon. IGF-1 má také stimulační účinky na aktivitu osteoblastů a chondrocytů pro podporu růstu kostí.

Kromě růstu výšky u dětí a dospívajících má růstový hormon mnoho dalších účinků na tělo: Zvyšuje zadržování vápníku a posiluje a zvyšuje mineralizaci kostí.

zvyšuje svalovou hmotu prostřednictvím hypertrofie sarkomeru, podporuje lipolýzu, zvyšuje syntézu bílkovin, stimuluje růst všech vnitřních orgánů s výjimkou mozku, hraje roli v homeostáze, snižuje příjem glukózy v játrech, podporuje glukoneogenezi v játrech, přispívá k udržování a funkci pankreatických ostrůvků, stimuluje imunitní systém, zvyšuje dejodinaci T4 na T3.

Poruchy tvorby

Nadbytek STH u mláďat vede ke gigantismu, nedostatek naopak k nanismu, který zvláště v dospělosti nemusí být patrný a může se projevit snížením imunitních funkcí. Nadprodukce růstového hormonu v dospělosti se projevuje zvětšováním koncových částí těla (zmohutnění lícních kostí, nadočnicových oblouků, mandibuly, nosu, prstů končetin) a orgánů a vede ke vzniku tzv. akromegalie.

Léčba nedostatku růstového hormonu v pubertě se řeší tak, že je každý den jedinci vpichován do čtyřhlavého stehenního svalu Norditropin Simplexx.

Takto se to provádí jen do doby, než se zjistí, zda se mu už plně neuzavřely kostní štěrbiny (např. rentgenem ruky). Pak tato léčba končí.

V průběhu léčby se každé tři měsíce uskuteční kontrola, kdy se pacient přeměřuje a váží, řeší se s ním zdravotní problémy a průběh léčby.

Patologie

Nejčastějším onemocněním přebytku GH je nádor hypofýzy složený ze somatotrofních buněk přední části hypofýzy. Tyto somatotrofní adenomy jsou benigní a pomalu rostou a postupně produkují stále více GH. Po celé roky jsou hlavními klinickými problémy přebytky GH.

Nakonec může být adenom dostatečně velký, aby způsobil bolesti hlavy, zhoršil vidění tlakem na optické nervy nebo způsobil nedostatek ostatních hypofýzových hormonů vysídlením. Dlouhodobý přebytek GH zesiluje kosti čelisti, prsty u nohou i rukou, což vede k akromegalii. Doprovodné problémy zahrnují pocení, tlak na nervy, např.

syndrom karpálního tunelu, svalovou slabost, nadbytek hormonu vázající globulin (SHBG), inzulinovou rezistenci nebo dokonce vzácnou formu diabetu typu 2 a sníženou sexuální funkci.

Související články

 • Hypofýza
 • Soustava žláz s vnitřní sekrecí
 • Hormon

Reference

 1. ↑ REETU, K.; RANABIR, Salam. Stress and hormones. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2011-01-01, roč. 15, čís. 1, s. 18. PMID: 21584161. Dostupné online [cit. 2019-01-25]. ISSN 2230-8210. DOI:10.4103/2230-8210.77573. PMID 21584161. (anglicky) 
 2. ↑ J. LANDON; GREENWOOD, F. C. Growth Hormone Secretion in Response to Stress in Man. Nature. 1966-04, roč. 210, čís. 5035, s. 540–541. Dostupné online [cit. 2019-01-25]. ISSN 1476-4687. DOI:10.1038/210540a0. (anglicky) 
 3. ↑ E., Houglum, Joel. Principles of pharmacology for athletic trainers. Thorofare, NJ: SLACK Inc 422 pages s. ISBN 1556425945, ISBN 9781556425943. OCLC 56798811 
 4. ↑ E., Houglum, Joel. Principles of pharmacology for athletic trainers. Thorofare, NJ: SLACK Inc 422 pages s. ISBN 1556425945, ISBN 9781556425943. OCLC 56798811 
 5. ↑ FREDERIC., Martini,. Fundamentals of anatomy & physiology. 8th ed. vyd. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings xxxix, 1123 pages s. ISBN 9780321505897, ISBN 0321505891. OCLC 173683666 
 6. ↑ DAUGHADAY, W. H.; KIPNIS, D. M.; TAKAHASHI, Y. Growth hormone secretion during sleep. The Journal of Clinical Investigation. 1968-09-01, roč. 47, čís. 9, s. 2079–2090. PMID: 5675428. Dostupné online [cit. 2019-01-25]. ISSN 0021-9738. DOI:10.1172/JCI105893. PMID 5675428. (anglicky) 
 7. ↑ MEHTA, Ameeta; HINDMARSH, Peter C. The Use of Somatropin (Recombinant Growth Hormone) in Children of Short Stature. Pediatric Drugs. 2002-01-01, roč. 4, čís. 1, s. 37–47. Dostupné online [cit. 2019-01-25]. ISSN 1179-2019. DOI:10.2165/00128072-200204010-00005. (anglicky) 
 8. ↑ SKAKKEBŒK, Niels E.; MÜLLER, Jørn; CHRISTIANSEN, Jens S. Metabolic Effects of GH: A Rationale for Continued GH Treatment of GH-Deficient Adults after Cessation of Linear Growth. Hormone Research in Paediatrics. 1995, roč. 44, čís. Suppl. 3, s. 64–72. PMID: 8719443. Dostupné online [cit. 2019-01-25]. ISSN 1663-2818. DOI:10.1159/000184676. PMID 8719443. (english) 
 9. www.physiology.org [online]. [cit. 2019-01-25]. Dostupné online. DOI:10.1152/jappl.2001.91.1.163. 

Portály: Biologie Autoritní data: GND: 4137446-0Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Růstový_hormon&oldid=18379390“

Источник: https://cs.wikipedia.org/wiki/Růstový_hormon

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector