Alkohol a antidepresiva – vše o zdraví

Alkohol a antidepresiva - Vše o zdraví

Alkohol se zařazuje mezi sedativa. Alkohol má tlumivé účinky na centrální nervovou soustavu, proto lidé tuto návykovou látku s oblibou užívají, aby zmírnili své stavy úzkosti, stresu apod. Tlumivý účinek alkoholu má však i své negativní vedlejší účinky – odbourání zábran, snížení kontroly nad svým chováním. Tlumivý efekt postihuje zejména mozeček, takže se snižuje taky schopnost pohybové a svalové koordinace (hrozí úrazy, pády, poranění).

Vzájemné užití alkoholu společně s některými léky může způsobit závažné vedlejší účinky a komplikace. Kombinace alkoholu např.

s antidepresivy a anxiolytikami (což jsou léky zmírňující projevy deprese a úzkosti) mohou způsobit vedlejší účinky, jako je riziko předávkování (protože alkohol jakožto sedativum znásobuje tlumivý účinek těchto léků), hrozí prohloubení stavů deprese a úzkosti, pocity beznaděje až myšlenky na sebevraždu.

Z fyzických komplikací kombinace léků a alkoholu způsobuje poškození jater, krvácení do žaludku, krevní sraženiny, má tlumivý efekt na srdce a oběhový systém, hrozí potíže s funkcí srdce a dýcháním, zástava, křeče až smrt.

Nebezpečí hrozí taky v případě, že se alkohol užívá na legálně předepsané léky. Některá léčiva obsahují alkohol nebo zvyšují jeho se-dativní účinek. Jde např. o různé léky proti kašli, proti bolesti, na chřipku a nachlazení nebo proti alergiím. Je proto nutné pozorně přečíst příbalový leták nebo se poradit s lékařem či lékárníkem.

Alkohol může mít na různé lidi různé účinky. Existují krátkodobé účinky (změny nálady, poruchy koordinace, pohybů, paměti apod.) ale i projevy, které se objevují až po delší době. To, jaký vliv má užití alkoholu na daného člověka, závisí také např.

na množství požitého alkoholu, hmotnosti jedince, na tom, co jedl (protože potrava v žaludku zpomaluje přechod alkoholu do krevního řečiště a tedy se i pomaleji dostává do celého organismu).

Taky je zde vliv toho, jak rychle osoba alkohol vypila, protože lidské tělo dokáže odbourávat alkohol z krve jen velice pomalu. Na ženy působí alkohol silněji, protože se víc váže na vodu a té mají ženy v porovnání s muži v těle méně.

Tím, že mají v organismu méně vody a mají obvykle nižší tělesnou hmotnost než muži, tak u žen dochází rychleji ke stavům opilosti a negativním vlivům pití na organismus.

Dlouhodobé a pravidelné požívání alkoholu může vést k závažným zdravotním potížím. Krátkodobé projevy předávkování alkoholem (jako např.

nucení na zvracení, zvracení, ztráta svalové koordinace a rovnováhy, problémy s řečí a chůzí, zmatenost, zhoršení až poškození zraku, ztráta vědomí aj.) se můžou překlenout do chronických potíží a nemocí, jako je např.

cirhóza a rakovina jater či jiné nádorové onemocnění. Zde je riziko v tom, že příznaky těchto onemocnění se můžou objevit až v době, kdy je už daný orgán nevratně poškozen.

U dětí a mladistvých může i stejná dávka alkoholu, jakou by vypil dospělý, způsobit vážné a nezvratné poškození tělesných orgánů.

 Je to zapříčiněno tím, že organismus dítěte a nezletilého jedince se ještě pořád vyvíjí a tělo se neumí s alkoholem natolik vypořádat, nedokáže jej metabolizovat a odbourat natolik a tak rychle a v takové míře, jako u dospělého. Proto pro děti a mladistvé nemůžeme mluvit o žádném bezpečném množství dávky alkoholu.

Jelikož játra nedokáží odbourat a zpracovat větší množství alkoholu najednou, organismu trvá delší dobu, než se s větším množstvím alkoholu vypořádá. Tyto stavy dobře známe zejména pod termínem „kocovina“.

Právě z tohoto důvodu je konzumace velkého množství alkoholu najednou škodlivá. I když se často používají různé „babské recepty“ na překonání stavů kocoviny (silná káva, sprcha apod.), organismus a játra potřebují čas na to, aby mohli z těla odbourat všechen alkohol.

K tomu je potřeba pít hodně vody, dostatek klidu a oddechu.

Alkohol ovlivňuje centrální nervovou soustavu a duševní rozpoložení jedince. Dochází ke zhoršení a ztrátě pozornosti, reakčního času a zejména ke kvalitativním poruchám emocí. Lidé pod vlivem alkoholu hůř ovlivňují svoje chování a jednání, můžou ohrožovat druhé.

Podle statistik má alkohol nejen neblahé důsledky na procento dopravních nehod a úmrtí při dopravních nehodách, ale alkohol taky sehrává roli při násilné trestné činnosti (vražda, znásilnění).

Alkohol může v těchto případech zvyšovat emocionální rozpoložení (hněv, podráždění, strach) a vyústit do stavů afektu (kdy jedinec ztrácí kontrolu nad svým jednáním, neví, co v danou chvíli koná).

Pro své silné fyzické účinky je alkohol nebezpečný zejména v profesích, které vyžadují nepřetržitou pozornost nebo svalovou koordinaci.

 Alkohol je z tohoto důvodu nebezpečný při řízení motorového vozidla, ale také např. při pracích ve výškách (na stavbách, lešeních; ale třeba i při domácím mytí oken).

Pro plavce (rekreační nebo sportovní, profesionální) je požívání alkoholu také z tohoto hlediska velice nebezpečné.

Источник: https://www.celostnimedicina.cz/co-jste-o-alkoholu-mozna-nevedeli.htm

Jak působí alkohol v kombinaci s léky

Alkohol a antidepresiva - Vše o zdraví

Individuální rozdíly snášelivost kombinací léků i alkoholu klesá ve stáří. U dospívajících představuje velký problém jejich tendence riskovat. Tu zesiluje alkohol a ještě vice jeho kombinace s některými léky. Co se účinků alkoholu a léků týče, bývají méně odolné ženy. U žen navic hrozí riziko poškození plodu samotným alkoholem nebo jeho kombinací s léky. Plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy o těhotenstvi žena ještě nemusí vědět.

Vliv mají i další individuální zvláštnosti nebo okolnosti, např. při horku a dehydrataci stoupá hladina alkoholu v krvi rychle a interakce s léky může být silnější a dramatičtější. Alkohol se odbourává pomalu, např. šest půllitrů piva se může odbourávat 15 hodin i déle.

Dlouho se také odbourávají mnohé léky, například benzodiazepiny. To znamená, že by se alkohol neměl pít nejen během, ale i určitou dobu po skončení podávání léku a že by se určitý lék neměl brát dříve, než dojde k odbourání alkoholu.

Riziko mívá i vynechání medikace kvůli pití alkoholu, zejména když se jedná o léky pro zdravi zásadně důležité, například ty, jimiž se léčí vysoký krevní tlak.

Interakce alkoholu s léky – co se může přihodit

1. Neočekávané reakce

 • některá antibiotika a léky používané k léčení infekcí včetně tuberkulózy mohou vyvolat v kombinaci s alkoholern zčervenáni, nevolnosti, zvracení, bolesti hlavy, bušení srdce a prudké změny krevního tlaku. Může se také zrychlit tepová frekvence, dojít k poškození jater nebo srdeční či mozkové příhodě.
 • u některých léků používaných při léčení diabetu mellitu (cukrovky) – tzv. perorální antidiabetika PAD dochází v kombinaci s alkoholem k prudkému poklesu krevního cukru, zčervenání, nevolnosti, zvracení, bolestem hlavy, bušení srdce, prudkým změnám krevního tlaku a pádům.
 • nitroglycerin v kombinaci s alkoholem působí zrychlení tepu, prudké výkyvy krevního tlaku, závratě, mdloby a srdeční nebo mozkové příhody
 • některé léky používané při léčení hypertenze (hypotenziva) v kombinaci s alkoholem vyvolávají závratě, mdloby a nepravidelnost srdečního rytmu.
 • diazepam v kombinaci s alkoholem může zvyšovat agresi, i když běžnější je prohloubení útlumu, což s sebou nese jiná rizika (hrozba bezvědomí a zástavy dechu)
 • některé léky používané při vředové chorobě žaludku v kombinaci s alkoholem působí zrychlení tepu a prudké změny krevního tlaku
 • alkohol v kombinaci s cytostatiky může způsobovat nebezpečné komplikace týkající se trávicího ústrojí, imunity a krvetvorby.
 • hypolipidemika (léky snižující krevní tuky) v kombinaci s alkoholem mohou způsobit závažná j aterní poškození.

2. Zesílení a prodloužení účinku léku vlivem alkoholu nebo naopak – warfarinu, fenytoinu, některých antidiabetik a dalších léků

3. Zesílení obvyklých nežádoucích účinků alkoholu (a)nebo léků při jejich kombinaci

 • závažné bývá zesílení tlumivého efektu alkoholu a jiných látek na centrální nervový systém. Existuje zde riziko těžkých otrav. V této souvislosti lze zmínit některá antidepresiva, opiáty, benzodiazepiny, hydralazin, guanetidin, barbituráty. Podobně působí i kombinace alkoholu s antialergiky a alkoholu s myorelaxancii (léky uvolňující svalové napétí). Riziková je také kombinace alkoholu a antipsychotik. Pro zajímavost zmiňujeme, že v těle řidiče, který zavinil smrt princezny Diany, se nalezla kromě alkoholu i antidepresiva fluoxetin a tiaprid.
 • kombinace alkoholu a většiny legálních i nelegálních psychoaktivních látek včetně marihuany zvyšuje riziko dopravní nehody a dalších komplikací v porovnání se samotným, i tak výrazným efektem alkoholu. Podobně zvyšuje alkohol v kombinaci s jinou drogou riziko jiných úrazů, otrava dalších život ohrožujících komplikací.
 • zneužívání alkoholu zhoršuje průběh chronické žloutenky typu C a oslabuje účinky léků, které se používají při jejím léčení.
 • častá a závažná je interakce alkoholu volně prodejných léků proti bolestem (ibuprofen atd.). Někteří lidé se tak snaží mírnit obtíže při doznívání opilosti. To může způsobit mimo jiné vředy a krvácení v trávicí trubici a těžká poškození jater.
 • na závěr zmíníme asi nejčastější interakci alkoholu, a to interakci s tabákem. Tato interakce zvyšuje riziko některých typů rakoviny ještě více, než by odpovídalo součtu rizik pro tyto látky. Interakce tabáku s alkoholickými nápoji zvyšuje riziko vývoje peptického vředu žaludku a dvanáctníku a jeho komplikací.
Zajímavé:  Dny Duševního Zdraví Brno?

Ovlivnění alkoholem je častou příčinou recidivy závislosti na tabáku, a naopak kouření tabáku je možným spouštěčem bažení po jiných psychoaktivních látkách.

Interakce alkoholu a léků je závažný a v praxi častý problém. Tato otázkaje v Česku aktuálnější než v jiných zemích. Spotřeba alkoholu je zde extrémně vysoká. K některým interakcím dochází často – např. zneužívání léků proti bolestem při doznívající opilosti.

Mnoho interakcí mezi alkoholem a léky probíhá nerozpoznáno. K příčinám patří to, že pacient své obtíže vždy nespojí s alkoholem. V nápojích a lécích nebývá obsah alkoholu někdy uveden vůbec nebo jen velmi malým písmem.

I v případě, že pacient interakci zaznamená, nebývá motivován, aby o tom informoval lékaře. Tím se riziko ještě zvyšuje.

Zdroj: MUDr. Karel Nešpor, CSc., MUDr. Otto Matanelli

Источник: https://www.alkoholik.cz/zavislost/alkohol_a_leky/jak_pusobi_alkohol_v_kombinaci_s_leky.html

Antidepresiva: Výhody i vedlejší účinky. Na co si dát pozor?

Máte pocit, že jste nějak selhali, když jste skončili v ambulanci psychiatra? Nemějte, deprese či jakákoli jiná psychická nemoc (může to být cokoli, od syndromu vyhoření po schizofrenii či bipolární poruchu) nejsou něco, za co byste se měli stydět. A i když si myslíte, že máte pevnou vůli překonat cokoli, ne vždy to jde. Pokud začínáte s antidepresivy, je rozhodně důležité, aby vám lékař poctivě a trpělivě vše vysvětlil, včetně možných nežádoucích účinků.

Na co si dát pozor?

Při výběru antidepresiv je důležité, aby psychiatr zohlednil převažující příznaky deprese. U mírné deprese s úzkostí není vhodné dlouhodobé užívání benzodiazepinů (léky, které obecně zklidňují až navozují spánek, například Diazepam, Xanax, Neurol, Lexaurin).

Tyto léky se bohužel i u nás nadužívají a předepisují se i v situacích, které je možné zvládnout nefarmakologicky nebo jinými léky, jako jsou právě antidepresiva.

Ta odstraní nejen úzkost a nespavost, ale taky projevy deprese. Vždy by vás měl lékař upozornit na to, že léčba antidepresivy je dlouhodobá a neměla by se přerušit po odeznění prvních příznaků.

Vysazovat léky je potřeba opatrně a lepší je někdy snížit dávkování než léky vysadit zcela.

Výhody antidepresiv

Zejména v případě léčby úzkostné poruchy a deprese jsou antidepresiva velmi účinná, pokud jde o nespavost, která bývá vedlejším projevem deprese. Výzkumy prokázaly největší efekt u lidí trpících závažnou depresí, především pak z krátkodobého hlediska. Jejich stav se obvykle během dvou měsíců terapie zlepší.

Antidepresiva vám taky můžou pomoci „rozlišit“ skutečné myšlenky od těch depresivních. Jakmile léky začnou zabírat, očekávejte taky zvýšení motivace a snížení strachu. Budete se lépe soustředit a budete lépe spát. Antidepresiva taky pomohou s chronickou bolestí zad, šíje a svalů.

Nevýhody antidepresiv

V případě užívání antidepresiv se – stejně jako u všech ostatních léků – mohou objevit vedlejší účinky, zejména v prvních měsících užívání.

Můžou se rozvinout nespavost, kožní vyrážky, bolesti hlavy, žaludeční nevolnost či průjem. Tyhle problémy bývají ale dočasné a většinou odezní.

Závažnější může být snížená schopnost srážení krve v důsledku snížení koncentrace serotoninu v krevních destičkách (zejména pokud užíváte navíc aspirin nebo ibuprofen).

Některá antidepresiva mohou snižovat sexuální libido, u mužů se může objevit problém s ejakulací a u žen s orgasmem. Nevýhodou je také pravidelné užívání léků – vynechání dávky by nemělo nastat.

Ne každý lék vám může vyhovovat, takže zpočátku možná budete experimentovat s různými značkami a druhy.

Některé druhy antidepresiv (NaSSA) mohou způsobit přibývání na váze, SSRI (sertralin) zase oploštění emocí či takzvaný serotoninový syndrom (závažný stav vyvolaný nadměrnou stimulací serotoninu).

Jaká jsou rizika neléčené deprese?

Neléčená nebo nedostatečně léčená porucha velmi výrazně snižuje kvalitu života a zhoršuje výkonnost. Velmi často vede také k pracovní neschopnosti a problémům v partnerském vztahu.

Neléčená deprese velmi často vede taky k nadužívání alkoholu, který aspoň zpočátku příjemně uvolňuje, ale v důsledcích může vést k závislosti. V extrémních případech pak může vyústit až v sebevraždu.

Pokud vám tedy váš ošetřující lékař antidepresiva předepsal, je velmi vhodné začít je brát, neboť u vhodně zvolených léků jejich výhody jednoznačně převažují nad nežádoucími účinky.

Источник: https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-zdravi/605766/antidepresiva-ano-ci-ne-vyhody-a-nevyhody-ktere-byste-meli-znat.html

Alkohol a úzkost: Pomůže vám do pekla | Žena.cz

‚Dej si na kuráž!‘ slýcháme často mezi přáteli. Je pravda, že sklenička alkoholu často uvolní atmosféru a prolomí ledy.  Z pozitivního působení se však může během relativně krátké doby vyvinout problém jako dům.

V dnešní uspěchané době, která klade na všechny stále vyšší nároky, se organismus často brání okolnímu tlaku. Projevy jsou jak fyzické – od vyšší nemocnosti přes potíže se žaludkem až po bolesti hlavy – tak psychické.  Jedním z typických projevů je úzkost, kterou mnoho lidí zahání právě nějakou tou skleničkou alkoholu v domnění, že o nic nejde.

Duše se brání

‚Alkohol se jen zpočátku tváří jako pomocník, ale jeho konzumace má své důsledky: zvýšené riziko úrazů (i těch domácích), sklon k násilnému řešení nepříjemných situací, depresogenní účinek,‘ říká psychiatr MUDr. Petr Hrubeš z Fakultní nemocnice v Hradci Králové.  Jinými slovy: pár drinků nakonec má přesně opačný výsledek, než jse zamýšleli. Místo toho, aby strach odbouraly, ho naopak zvýrazní.

Tělesné příznaky úzkosti:

 • Srdeční: bušení srdce, zrychlený tep, bolest na hrudi, pocit nedostatku kyslíku 
 • Trávicí: suchost v ústech, obtížné polykání, svírání žaludku, nevolnost, průjem, křeče v břiše
 • Močové: časté nutkání na močení
 • Nervové: závratě, pocit nestability, bolesti hlavy, změna čití, mravenčení, zvýšené svalové napětí, třes (vnitřní, vnější), stěhovavé bolesti
 • Gynekologické: zhoršení klimakterického syndromu (návaly, pocení apod.)
 • Kožní: pálení a svědění kůže, „bolesti vlasů‘

Máme proč se bát?

Škodlivé užívání alkoholu je jedním z nejčastějších rizikových faktorů přispívajících ke vzniku hlavních nepřenosných onemocnění, kterým můžeme předcházet. Z hlediska předčasných úmrtí a zdravotních postižení jde o celosvětově třetí nejrizikovější faktor !

„Úzkost, tedy strach, který je přehnaný, nesrozumitelný, nemá objektivní důvod, ztrácí význam původního varovného signálu. Úzkost je v současnosti velmi častý problém, který alespoň jednou v životě postihne 25 % lidí, třikrát častěji ženy než muže,‘ připomíná doktor Hrubeš. Úzkost může být „převlečená‘ za výše zmíněné tělesné příznaky.

Pijete na smutek?

Sklenička s alkoholem  nám má také často pomoci zapomenout na trápení, chceme v ní ‚utopit‘ smutek. Opět však jde o jednorázové řešení, které se při častějším opakování může vymknout z rukou a naopak způsbit mniohem větší problémy.

„Deprese jako nemoc má svá přesně definovaná kritéria. V popředí bývá smutek, ztráta zájmu o dříve oblíbené aktivity, pocity selhání, vystupňování pesimizmu, naopak pokles sebevědomí a sebeúcty. Dostavují se pocity viny, strachu, sebevražedné myšlenky,‘ říká psychiatr. Pravou depresí ve svém životě ochoří 3 – 5 % mužů a 5 – 7 % žen.

Zajímavé:  Vitamin D A Alergie?

Naproti tomu depresivita, což je stav, který „ještě‘ nesplňuje kritéria pravé deprese, ale výrazně narušuje kvalitu života, postihne až 30 % mužů a 50 % žen. Trvá-li špatná, tj. depresivní nálada dlouho, nebo když se opakovaně vrací, jde o chronifikovanou depresivitu.

Jaká jsou rizika?

Právě tento problém má velmi nepříznivé důsledky:

 • Až 80 % mužů trpících chronifikovanou depresivitou volí samoléčbu alkoholem
 • 30 % žen s chronifikovanou depresivitou volí samoléčbu „prášky na nervy‘
 • 15 % žen se syndromem chronifikované depresivity dlouhodobě nadužívá alkohol
 • Až u 70 % žen závislých na alkoholu diagnostikujeme syndrom chronifikované depresivity

Pokud byste rádi věděli, kolik skleniček můžeme vypít, aniž by to ohrozilo naše duševní a tělesné zdraví, pak vězte, že odpověď neexistuje. „Doporučenou‘, ani „bezpečnou‘ dávku stanovit nelze.  

Mějte však na paměti, že alkohol patří k nejsilnějším depresogenním látkám! Znamená to, že místo aby smutky a úzkosti odbourával, naopak je vzbuzuje!

Přitom ženy jsou ohroženy 6x více než muži alkoholem povzbuzovanou depresivitou. U mužů je zase vyšší riziko sebevražedy v rámci akutní intoxikace alkoholem.

Co je lepší?

Možná, že lepší než láhev vína denně je lepší nechat si předpsat prášky na hlavu. Antidepresiva jsou účinná nejen při pravé depresi, ale pomáhají potlačení úzkostných a depresivních příznaků depresivity.

Působí nespecifické zvýšení odolnosti vůči stresu, posílení „sebevědomí‘, získání odstupu od zátěžové stresující situace (nemoc, samota, frustrace, nouze). Důležité je, že na rozdíl od rychle účinkujících léků na uklidnění (nebo na spaní), antidepresiva nejsou návyková. A alkohol ano.

Vstoupit do galerie | 10 Proč jste v depresi? Zkontrolujte 10 důvodů   Video Mohlo by Vás také zajímat:

Источник: https://zena.aktualne.cz/zdravi/alkohol-a-uzkost-pomuze-vam-do-pekla/r~i:article:741781/

Podzimní deprese a alkohol: bílé myšky tvrdí, že pomáhá, vědci varují

Výzkum autorů studie publikované v magazínu Nature Communications pochopitelně nebylo možné realizovat prostřednictvím testů na lidech v klinické depresi, takový postup lékařská etika neumožňuje. Ale testy na laboratorních myších, to už je něco jiného. I tito hlodavci totiž mohou trpět depresemi, které se projevují sníženou pohybovou a mozkovou aktivitou a také sníženou péčí o zevnějšek.

Pak už jen stačí provést takzvaný FST test. Ani on není nijak etický, jeho zkratka totiž znamená „forced swim test“. Myši v depresi i ty v optimálním rozpoložení mysli při něm totiž jednoduše hodíte do vody. Asi nepřekvapí, že laboratorní hlodavci stižení depresí nově vzniklou situaci moc neřeší. Nebojují o život, nechají se jen volně unášet na hladině. Klidně by se utopili.

Ale když packy depresivních myšek před nedobrovolnou koupelí postříkáte roztokem alkoholu, který hned zkonzumují, podstoupí nedobrovolní účastníci pokusu pozoruhodnou proměnu. Vědci zjistili, že se stanou mnohem aktivnější, podávají až o 40 procent větší výkon.

A vědí dokonce proč. Alkohol totiž stejně jako antidepresiva blokuje aktivitu proteinů označených písmeny NMDAR, které jsou za normálních okolností zodpovědné za procesy učení a paměti, jenže pravděpodobně ovlivňují i to, co nám během depresivních stavů táhne myslí.

Tím to však nekončí, potlačení proteinů NMDAR rázem pozmění i funkci přenašečů nervových vzruchů GABA. Jako lusknutím prstů se z nich stanou stimulanty, které v konečném důsledku snižují klinickou depresi, alespoň tedy na úrovni subjektivně popisovaných symptomů.

Vrátíme-li se zpět k pokusu s hlodavci a vodou, uvidíme, že efekt „zážehu“, který alkohol vyvolá, vydrží přibližně 24 hodin. Poté upadnou myšky znovu do depresivní letargie, tentokrát bohužel doprovázené též kocovinou.

Proč to nefunguje

Až potud by vlastně bylo vše docela v pořádku: Dáme si skleničku něčeho ostřejšího a naše niterná bolest odplouvá na jistou dobu do stínu zapomnění. Máme znovu vůli bojovat, případně zásadní trable vypustit z mysli.

Jenže příčina deprese tím nemizí. A tady „happyend“ končí. Už totiž víme, jak snadno depresi na čas utišit novou dávkou alkoholu. A tady začíná problém.

I proto se z pacientů s diagnostikovanou depresí tak často rekrutují alkoholici, jejich výskyt je v této skupině dvojnásobný ve srovnání se zbytkem populace. To kvůli „samoléčbě“.

Alkohol od deprese na chvíli pomůže, jenže časem si na něj stav naší duše vytvoří rezistenci. A pokud chceme pokračovat dál v „lihové terapii“, nezbývá než zvyšovat dávky.

Ani těmi největšími však depresi nesprovodíme ze světa, navíc nám alkohol rozklíží rodinu, vztahy s přáteli, práci i zdraví.

„Naše studie vysvětluje, proč lidé v depresi tak snadno propadají sebetišícím účinkům alkoholu,“ říká spoluautorka studie Kimberley Raab-Grahamová. A dodává: „Mezi škodlivým a prospěšnými účinky alkoholu je velmi, velmi tenká hranice. A překročit ji opakovanou sebeléčbou znamená propadnout se do závislosti.“

Источник: https://www.idnes.cz/xman/styl/alkohol-ma-antidepresivni-ucinky.A161006_003201_xman-styl_fro

SSRI antidepresiva: ano či ne?

Lidem, kteří berou antidepresiva a řeknou to svému okolí, se podvědomě či vědomě vyhýbáme, v lepším případě je litujeme. A samotní uživatelé těchto léků se za to stydí. Proč?Podívejme se na problém z větší blízkosti.Já osobně mám zkušenost jen s SSRI (fungují

Lidem, kteří berou antidepresiva a řeknou to svému okolí, se podvědomě či vědomě vyhýbáme, v lepším případě je litujeme. A samotní uživatelé těchto léků se za to stydí. Proč?

Podívejme se na problém z větší blízkosti.

Já osobně mám zkušenost jen s SSRI (fungují na bázi zpětného vychytávání serotoninu). Serotonin je chemická látka, kterou lidé se sklony k depresím neumějí využívat a je to zároveň látka, která zajišťuje pocit pohody, štěstí, harmonie, vyrovnanosti. Snižuje úzkostné stavy a tak prostě náš život dělá snesitelnějším.

Čtěte také: Lysohlávka může léčit deprese

Než jsem se k těmto lékům konečně uchýlila, uběhlo mnoho let. A ne moc dobrých. Už od mládí jsem se cítila nejistá při ústních zkouškách, trpěla jsem průjmy před každým menším testem ve škole. Hádky v rodině či mezi kamarády mě nervovaly.

V pubertě jsem začala pít alkohol, který mi pomáhal se uvolnit, být veselá a společenská, nebát se komunikovat s lidmi a mít spoustu plánů do budoucna. Které jsem samozřejmě neuskutečnila, protože alkohol, jak všichni víme, funguje velice krátkodobě a dělá vše horší. V té době jsem ale ještě netušila, že vůbec mám nějaký problém.

Všichni v okolí si mysleli, že jsem jen líná, nemám žádnou cílevědomost a jsem přecitlivělá. A moc piju. Rodiče si mysleli, že z toho vyrostu.

Čtěte také: Nenechte se ovládnout depresí

Berlička alkohol

Nevyrostla. Problémy s alkoholem přetrvávaly, odešla jsem ze školy, dokonce jsem měla i několikrát myšlenky na sebevraždu. A nikdo z mých blízkých nic nevěděl.

Já se v průběhu let obrnila vůči okolí, zvládla se zbavit nevhodného partnera, našla si lepší kamarády, chodila do klidného zaměstnání, rozhodla se nemít rodinu a začala hledat alternativní řešení, která pomáhala, ale pouze krátkodobě.

Ono je fajn si v pochmurném podzimním odpoledni sednout s horkým šálkem čaje do křesla a číst si pěknou knížku nebo si pustit romantický film a přijít tak na pozitivnější myšlenky. Problém ovšem nastává, když nejste schopni si čaj připravit a nemáte náladu vůbec na nic a na nikoho a nejraději byste se neviděli.

A ten alkohol… Zkusila jsem nepít a vydržela osm měsíců, chodila na masáže, cvičila, věnovala se reiki, zdravé výživě, ale depresivní a úzkostné stavy přetrvávaly. A tak jsem se k němu vrátila.

Zajímavé:  Péče O Klouby Psů?

Ven s problémem

Teprve ve svých 33 letech, kdy už jsem jakžtakž zvládla alkohol omezit na nárazové pitky jednou za čtrnáct dní či za měsíc; zkazit další vztah, o kterém jsem v té době byla přesvědčená, že za to stál; zvládla dokončit pár krátkodobějších cílů, jsem konečně měla čistou hlavu na dostatečně dlouho, abych si uvědomila, že nejsem vůbec v pořádku.

A že chyba bude trošku někde jinde než v mojí povaze. Naštěstí můj bratr je – sice ne z oboru – doktor, a tak jsem se obrátila s dotazem na něj. Pak už šlo vše daleko lépe. Moje předpojatost vůči antidepresivům ustoupila do pozadí, začala jsem užívat citaloprami hydrobromidum a konečně zažila ten pocit absolutní vnitřní vyrovnanosti.

Problémy jsem najednou zvládala s absolutním klidem a nadhledem. Není ze mě ale robotické monstrum. Mám stále hluboké city. Když jsem smutná, pláču, když jsem veselá, směju se. Když jsou problémy, jsem nešťastná. Ale jedno vím určitě – ty pocity mají opravdový základ v životě a nejsou jen výplody mé chemické nerovnováhy. Škoda jen, že jsem to nevěděla dřív.

Mohla jsem si ušetřit závislost na alkoholu, která tu se mnou je a bude už napořád.

SSRI nejsou návyková

Dnes je mi 35 let.

Našla jsem si partnera, který mě bere takovou, jaká jsem, a miluje mě se vším všudy a já už se nebojím být sama sebou, protože úzkostné stavy, že nejsem dost dobrá, jsou pryč.

Vím, že když se do něčeho pustím, tak to nedokončím z nedostatku zájmu a ne proto, že mám strach z neúspěchu či strach z úspěchu. Vím, kdo jsem a vím, kde jsou mé slabé a silné stránky. A na tom se už dá stavět.

A tak, pokud máte podobné problémy, nebojte se vyhledat pomoc. SSRI nejsou návyková – jedině snad v tom smyslu, že je nebudete chtít přestat brát 🙂 a ani nijak extra nezatěžují organismus (pokud je tedy nebudete zapíjet alkoholem). Což vřele nedoporučuji.

Text a fotografie: papaki

Источник: https://dokonalazena.cz/clanek-3820-SSRI-antidepresiva-ano-ci-ne.html

Prášky z nás dělají blázny! Přesto je do sebe sypeme ve velkém

Podle statistik český národ za rok spotřeboval celkem šest a půl milionu balení antidepresiv. To je třikrát více než před devíti lety, kdy byla spotřeba kolem dvou milionů. Návštěvy psychiatra vedle toho rapidně vzrostly a duševních poruch neustále přibývá. Lidově řečeno začínáme cvokařit.

Úzkost, nespavost a únava: Co může za vaše stavy?

Čím to je, že se na deprese potřebujeme v Česku léčit více? Nedá se jednoznačně říct, že by byl český národ úzkostnější nebo depresivnější, jen se častěji chodíme léčit. Léky na psychiku průměrně užívá 5 procent populace, nejpoužívanější je v Česku antidepresivum Cipralex. Ten se používá k léčbě depresí a úzkostných poruch. Výrobce na jeho prodeji za rok 2016 vydělal 57 milionů korun.

Mezi další používaná antidepresiva patří například Citalopram, Itakem, Trittico, Apoparox, Valdoxan, Zoloft. Na úzkosti psychiatři předepisují také uklidňující léky jako Atarax, Ravotril, Lexaurin, Zolpidem. Uklidňující léky mají sedativní nebo až hypnotické účinky, předepisují se proto na uklidnění a nebo na spaní.

Jednou na antidepresivech, celý život na antidepresivechLéčba antidepresivy probíhá v několika epizodách. Po první epizodě je možné terapii ukončit až zhruba po 6 až 9 měsících. Preventivně je ale třeba se o nemocného starat, aby nedošlo k relapsu. Kritická doba jsou první dva roky.

Nicméně pravděpodobnost toho, že se deprese vrátí, je po první epizodě léčby celých 50 procent. Po druhé epizodě je to už 75 procent, po třetí 90 procent a po čtvrté už téměř 100 procent. A to je přesně důvod, proč nemocní, kteří se léčí s depresemi, většinou užívají antidepresiva po zbytek života!

Víte, že český psychiatr má v průměru na jednoho pacienta pouze 13 minut?

Spotřeba léků zároveň nepříznivě souvisí s rozvojem duševních poruch. Nejvíce přibylo nemocných s demencí (Alzheimer a Parkinson), což může velmi souviset se skutečností, že právě stárnoucí lidé užívají často léky na uklidnění a na spaní. Senioři používají často Neurol, Diazepam, Lexaurin nebo Hypnogen. Už ale netuší, že právě tyto léky mohou významně urychlit nástup demence.

‚Tyto léky (benzodiazepiny) patří vůbec k nejčastěji nesprávně předepisovaným lékům u seniorů.

Jejich dlouhodobé užívání může vést až k rozvoji život ohrožujících deliriózních stavů,‘ upozorňuje doktor Martin Anders, budoucí předseda České psychiatrické společnosti.

‚Lidé, kteří si vyzvednou své prášky v podobě anxiolytik, ale vůbec netuší, že důsledkem dlouhodobého užívání těchto léků může být delirium, při přerušení užívání pak epileptické záchvaty nebo právě demence,‘ uzavírá Anders.

Nemáte na nic energii? Chronický únavový syndrom je vážná nemoc

Dva miliony korun, tolik inkasují výrobci za antidepresiva

Spotřeba většiny léků určených k léčbě psychických poruch zůstává v posledních letech zhruba stejná, užívání antidepresiv se od roku 1995 skoro zosminásobilo.

 Loni za dodávky antidepresiv nemocnicím a lékárnám výrobci inkasovali 959,4 milionu Kč (bez DPH a obchodní přirážky). Vedle antidepresiv se schovávají antipsychotika – léky na psychotické symptomy u schizofrenie nebo maniodepresivní psychózy.

Bere je méně než jedno procento populace, ale částka je podobných 977,4 milionu korun.

Deprese z rozchodu? Neničte se. Zde je návod

Ženy jsou labilnějšíNa psychiatrii je ošetřováno o 50 procent více žen než mužů, ženy se utápí hlavně v neurotických a afektivních poruchách.

Důvody nelze jednoznačně vyjmenovat, může to ale být tím, že jsou celkově emočně labilnější než muži. Ti ale častěji problémy řeší alkoholem nebo drogami.

Ženám více pomůže se vypovídat, nejspíš i proto jsou častějšími návštěvnicemi psychiatrie.

Zajímavost: Víte, že jen v přátelství s člověkem s depresí by pokračovalo jen 8 procent Čechů? Proti tomu by přítele nenechalo na holičkách 56 procent Britů. 

Invalidní důchod na depresi? Divili byste seMožná vás překvapí, že invalidní důchod není poskytovaný nejvíce převážně z důvodu úrazu. Ve skutečnosti poskytnutí důchodu kvůli úrazu činí zhruba 15 procent všech poskytovaných důchodů.

Naopak 85 procent všech invalidit je způsobených nemocemi, a z toho celých 30 procent právě duševními nemocemi. Je tedy patrné, že depresi a další psychické poruchy není radno podceňovat – celých 30 procent lidí není schopno vykonávat kvůli psychické poruše zaměstnání.

VÁŠ PŘÍBĚH: Má sestra spáchala sebevraždu. Nikdy si to neodpustím

Co dělat, abyste neměli deprese (mimo prášky)Je těžké určit univerzální recept na to, když jste ve stresu, všechno kolem sebe vidíte černě a uvažujete nad sebevraždou. Nemilosrdná fakta navíc hovoří o antidepresivech jako o prostředku ještě k prohloubenějším depresím.

Podle doktora Rabocha je recept na štěstí prostý. ‚Základem je pravidelně se hýbat, přemýšlet nad tím, co člověk jí, mít čas na přátele a své zájmy. Tedy nežít jen prací,“ vysvětluje MUDr. Jiří Raboch. „Jsou to rady, které znějí příliš banálně, ale skutečně fungují,‘ dodává psychiatr a přednosta pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Máte depku? Tady jsou nejlepší babské recepty proti depresím

Источник: https://www.ctidoma.cz/node/28616

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector