Cigareta – vše o zdraví

Poslední dobou se s uživateli elektronické cigarety setkáváme v našem okolí stále častěji. Elektronická cigatera je vhodnou pomůckou snižující škodlivé účinky kouření tabáku v klasických cigaretách. Elektronická cigatera může pomoci ke snižování přísunu nikotinu, a tím i možná k odvyknutí kouření.

Cigareta - Vše o zdraví

První myšlenka vyvinout pomůcku, která by umožňovala inhalaci léčivé látky pomocí elektrického vyhřívání sahá již do 20. let 20. století. S nápadem přišel Joseph Robinson, který si nechal aparát patentovat v roce 1927. Přestože jeho myšlenka upadla na delší čas v zapomnění, znovu se jí chopil v 60. letech Herbert A. Gilbert a zkonstruoval první netabákovou cigaretu bez kouře.

Přečtěte si také: Nikotin a jeho účinky

Muž, který se zasloužil o zrod elektronické cigarety, jak ji známe dnes, byl Číňan Hon Lik. Ten si nápad na elektronickou cigaretu nechal patentovat v roce 2006. O několik let později se elektronická cigareta dostala i do České republiky.

Cigareta - Vše o zdravíDefinice a popis elektronické cigarety

Elektronická cigareta je zařízení, které elektrickým zahříváním kapalné náplně (e-liquid) vytváří směs pevných a kapalných částic (aerosol), která je podobná kouři. Oficiální název tohoto zařízení je ‚vaporizér‘.

Elektronická cigareta se skládá ze tří funkčních částí:

 • elektrická baterie (včetně případné řídící a regulační elektroniky
 • atomizér – atomizér je část zodpovědná za odpaření náplně z elektronické cigarety, svojí konstrukcí a provedením zásadně ovlivňuje výslednou chuť, množství aerosolu a další vlastnosti elektronické cigarety
 • patrona (cartridge) s náplní e-liquidu

Kapalná náplň do elektronické cigarety obsahuje následující látky:

 • propylenglykol (existují i verze pro alergiky, kde je propylenglykol nahrazen rostlinným olejem)
 • glycerol
 • nikotin (existují i varianty bez nikotinu) – množství nikotinu se uvádí v miligramech na jeden mililitr, na trhu existují různé síly náplní dle obsahu nikotinu (od 0mg – 24 mg).
 • aromatické látky (většinou potravinářská aromata, nebo speciálně pro elektronickou cigaretu vytvořená aromata tabákových příchutí)
 • dle receptury dále může obsahovat menší procento vody, alkoholu a organických kyselin

Rozdíl mezi kouřením klasické a elektronické cigarety

Kouř z klasické cigarety obsahuje až 4000 škodlivin. Některé z nich pocházejí z tabáku, jiné z takzvaných aditiv, která se starají o pohodlnější kouření. Při spalování tyto přidané látky mohou výrazně ohrozit zdraví pasivních i aktivních kuřáků.

Mezi nejznámější škodliviny z tabákového kouře patří:

 • oxid uhelnatý (vyvolává tkáňové dušení)
 • Cigareta - Vše o zdravíformaldehyd (způsobuje astma, dýchací potíže a záněty kůže)
 • akrolein (dráždí sliznice)
 • oxid dusičnatý (zvyšuje kazivost zubů, způsobuje zánět spojivek)
 • nitrosaminy a sloučeniny niklu (podílejí se na vzniku rakoviny)
 • dehet (zanáší plíce)

Kouření elektronické cigarety

Při kouření elektronické cigarety dochází k zahřátí e-liquidu, a tím k částečnému rozkladu glycerolu a propylenglykolu v náplni. Propylenglykol může ve vysoké dávce během krátké doby způsobit otravu. Vystavení propylenglykolu v kapalné formě může způsobit podráždění očí a horních dýchacích cest.

Mohlo by vás zajímat: Odvykání kouření s odbornou pomocí je mnohonásobně úspěšnější

Podle použité náplně elektronické cigarety lze ve výsledném aerosolu najít další nebezpečné látky, které se v tabákovém kouři nevyskytují.

Například v japonských elektronických cigaretách se vyskytovaly mimo jiné i mutageny glyoxal a methylglyoxal. V aerosolu elektronických cigaret byl zjištěn zdraví škodlivý trimethylpyrazin.

Formaldehyd, těžké kovy i některé další škodlivé látky se vyskytují jak v tabákovém kouři, tak v aerosolu elektronických cigaret.

Podstatným rozdílem je koncentrace těchto látek v elektronických cigaretách. Ta je mnohem nižší než v klasických cigaretách.

Mezi krátkodobé účinky kouření elektronických cigaret patří zvýšení množství vydechovaného oxidu dusného, který signalizuje zánětlivou reakci v plicích.

Účinky dlouhodobého kouření elektronických cigaret zatím nejsou známé.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svých doporučeních preferuje z důvodu absence obsahu výrazně škodlivého dehtu kouření elektronických cigaret před klasickými cigaretami.

Pro oba typy kouření je společný přísun nikotinu. Ten je důvodem vzniku závislosti na kouření.

Dávka nikotinu, který dostane kuřák do těla, závisí na způsobu kouření, obsahu nikotinu v cigaretě nebo náplni e-liquid a počtu cigaret nebo délce kouření.

Pokud chcete přestat kouřit a v prvním kroku zvažujete o přechodu z cigaret na elektronickou cigaretu, v následující tabulce se můžete inspirovat, jakou náplň zvolit.

Tabulka volby typu e-liquidu dle obsahu nikotinu a počtu za den vykouřených cigaret:

Obsah nikotinu v náplni Původní počet cigaret vykouřených za den
24 mg 35 a více cigaret
18 mg 20 cigaret
9-12 mg 13 cigaret
3-6 mg 1-5 cigaret

Pozn.: směsi lze i namíchat pro optimální zvolenou dávku nikotinu

Každoročně zemřou na následky kouření tisíce lidí. Kouření elektronické cigarety je z důvodu menšího obsahu škodlivých látek méně rizikové, ale riziková je i samotná expozice nikotinem.

 1. Zvýšené riziko otravy nikotinem představuje dlouhotrvající kouření elektronické cigarety (ve srovnání s pětiminutovým kouřením cigarety vystačí náplň elektronické cigarety až na 1 hodinu nepřetržitého kouření).
 2. Mgr. Veronika Hřivnáčová
 3. Lékárna Dr. Max, Opava
 4. Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.
 5. Cigareta - Vše o zdraví

Cigareta - Vše o zdraví

Jednou z hlavních věcí, které kuřáky a uživatele e-cigaret zajímají, je právě otázka zdravotních dopadů. Jsou e-cigarety „zdravější“ než klasické cigarety? Dají se e-cigarety využívat při odvykání kouření? Koncentrace zdraví škodlivých a rakovinotvorných látek v aerosolu je u e-cigaret mnohonásobně nižší než v kouři z klasických cigaret. Elektronické cigarety jsou tedy v porovnání s běžnými cigaretami méně rizikovou variantou, jak získat nikotin – děje se tak totiž bez kouře. Vdechování nikotinu a dalších chemických látek v jakékoliv podobě ovšem nelze obecně považovat za zdraví prospěšné. Elektronické cigarety se neobejdou bez kapalných náplní, které se označují jako e-liquid nebo jen liquidy. Jedná se obvykle o roztoky na bázi vody, které neobsahují žádné oleje. Právě oleje jsou při vapování e-cigaret rizikovou záležitostí. „Nebezpečné jsou především olejnaté látky s výtažky marihuany. V USA, kde nedávno proběhla „epidemie“ poškození plic při vapování, obsahovaly některé náplně sloučeniny vitaminu E, který se do olejů přidává kvůli zahuštění a pravděpodobně stál za uvedenými problémy. Panika, která v této věci vznikla v médiích, bohužel vrátila řadu uživatelů e-cigaret k běžným cigaretám. V USA se jednalo o přibližně 3000 případů poškození plic a 60 úmrtí. V této souvislosti je ale dobré připomenout, že stejný počet úmrtí v USA způsobí kouření cigaret zhruba každou hodinu,“ přibližuje prof. Eva Králíková. Britská vládní agentura Public Health England (PHE) spadající pod tamní ministerstvo zdravotnictví a sociální péče uvádí, že e-cigarety jsou méně škodlivé pro lidské zdraví než klasické cigarety, jejichž kouření má jen v Anglii na svědomí dvě stovky úmrtí denně. Zároveň ale upozorňuje na rizika související s vapováním roztoků obsahujících marihuanu a varuje před používáním e-liquidů neznámého původu. To potvrzuje i lékařka z Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN v Praze, která upozorňuje, že nelegální a neregistrované, tedy nekontrolované výrobky jsou nebezpečné stejně jako jejich domácí upravování.

Přesné dopady vapování na zdraví nejsou zdaleka tak dobře prozkoumány a popsány jako důsledky kouření klasických tabákových výrobků. E-cigarety jsou v porovnání s těmi klasickými naprostými nováčky ve světě kouření, a na rozbor dlouhodobých dopadů si tak budeme muset počkat.

Přestože vapování má na rozdíl od kouření díky absenci spalování (tedy přísunu dehtu a dalších tisícovek škodlivin) méně nežádoucích vlivů na zdraví, stále se jedná o zdroj nikotinu a dalších chemikálií.

„E-cigarety tak jistě mohou udržovat, prohlubovat nebo způsobovat závislost a nekuřákům nebo dokonce mladistvým je rozhodně nikdo nedoporučuje,“ uvádí prof. Eva Králíková.

K problematice vapování mladistvých zveřejnila statistiku například Lékařská fakulta Harvardovy univerzity, podle níž se v roce 2018 k vapování dostalo téměř 40 % amerických středoškoláků. U náctiletých, kteří vyzkoušejí vapování, je podle dosavadních poznatků větší pravděpodobnost, že začnou kouřit klasické cigarety než u vrstevníků, kteří e-cigarety nevyzkoušeli.

Na výrobu, dovoz, prodej, ale i užívání elektronických cigaret musely samozřejmě reagovat i právní předpisy. V květnu 2017 vstoupil v platnost revidovaný zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

České právní předpisy musely zohlednit také směrnici Evropského parlamentu o tabákových výrobcích, a proto byla v roce 2017 vydána vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření.

Tato vyhláška upravuje například požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti elektronických cigaret a jejich náhradních náplní a také pravidla jejich označování a další související záležitosti. Elektronické cigarety podléhají rovněž regulaci, co se týče reklamy a jejich propagace.

Spolu s úplným zákazem kouření ve veřejných prostorách, který v ČR začal platit v květnu 2017 na základě tzv. protikuřáckého zákona, došlo rovněž k zákazu užívání elektronických cigaret na veřejnosti.

Text: Petra Dulíková, foto: Shutterstock a archiv redakce Z výsledků průzkumu Státního zdravotního ústavu na téma užívání tabáku v ČR vyplývá, že elektronické cigarety využívá přibližně 5 % kuřáků.Více než 50 % uživatelů e-cigaret zároveň kouří klasické cigarety.Přibližně pětina uživatelů e-cigaret jsou bývalí kuřáci cigaret a podobné množství lidí před užíváním e-cigaret nekouřilo.Více než tři čtvrtiny uživatelů e-cigaret vapují náplně s obsahem nikotinu.Nejčastějším důvodem pro užívání e-cigaret je podle výzkumu experimentování s tímto prostředkem. Na druhém místě figuruje argument, že e-cigareta je prostředkem k ukončení nebo omezení kouření klasických cigaret. K dalším uváděným důvodům patří menší škodlivost pro zdraví, větší tolerance okolí k e-cigaretám či nižší cena.

Způsobů, jak přestat kouřit, je hodně. Většina kuřáků to zkouší jen tak, bez odborné pomoci. V takovém případě se povede jen asi třem až pěti osobám ze sta alespoň rok nekouřit. Intenzivní léčba, tedy intervence a léky k potlačení abstinenčních příznaků, mohou úspěšnost až zdesetinásobit.

To znamená, že kouřit přestane kolem 30 % osob. Toto číslo ale ukazuje, že většině se to nepodaří ani tak. Pro ty, kdo nedokázali přestat kouřit ani s pomocí nejúčinnější léčby, jsou elektronické cigarety zcela jistě méně rizikovou možností, jak dostat nikotin bez kouře.

Tato účinnost elektronických cigaret je již prokázaná, ale musí se jednat o typ, který dodává nikotin dostatečně rychle a v dostatečné dávce, jinak také nepomohou.Odpovídá Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., Centrum pro závislé na tabáku 1.

lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Zajímavé:  Alergické Reakce Na Léky?

Více informací naleznete v květnovém vydání časopisu Zdraví.

I jen jedna cigareta denně vážně škodí

Hlavní obsahIlustrační fotoFoto: Profimedia.cz

V některých zemích včetně Británie a USA rostl během posledních let podíl kuřáků, kteří spotřebují méně než deset cigaret denně. Nemálo jich totiž věří, že pro zdraví není tak špatné, když kouříte jen jednu nebo pár cigaret denně. Mezitím však řada dílčích studií varovala, že to není pravda. Nyní vyhodnotili výzkumníci pod vedením Allana Hackshawa z University College London celkem 141 takových studií z let 1946 až 2015. Výsledky jsou nepříjemné.

Muži, kteří si dají jednu cigaretu denně, mají téměř o 48 procent vyšší riziko srdečních onemocnění a čtvrtinu vyšší riziko mrtvice než nekuřáci. U žen byla tato rizika dokonce ještě vyšší: o 57 procent u onemocnění srdce a 31 procent u mrtvice.

Tabák zabije každého pátého Čecha
V Česku umírá každý rok na následky kouření 18 tisíc lidí. To odpovídá téměř pětině všech úmrtí v zemi
Celkem tři tisíce lidí ročně zemřou na pasivní kouření
Za osmi tisíci kuřáckých úmrtí jsou nemoci srdce a cév. Dalších sedm tisíc mrtvých si vyžádají nádorová onemocnění
Kouřením zničené dýchací ústrojí pohřbí dva tisíce lidí ročně
Dvě třetiny zesnulých obětí kouření jsou mladší než 65 let
Závislostí se tak kuřák připraví v průměru o 15−18 let života
Zdroj: web Anamneza.cz

I ti, kteří zvládnou pouhou cigaretu denně, se tak stále vystavují plné polovině zvýšených rizik, jež jsou spjata s kouřením 20 cigaret denně. Jinak řečeno, ani dvacetinásobné snížení spotřeby kuřiva nesrazí zdravotní rizika o moc více než o polovinu. Výjimkou je prý jen rakovina plic: riziko tohoto onemocnění stoupá či klesá v přímé úměře k množství vykouřených cigaret.

„Ukázali jsme, že mrtvice i většina rizik koronárních onemocnění srdce pocházejí z kouření jen několika cigaret denně. Mnoho lidí to možná překvapí. Biologické mechanismy však vysvětlují neočekávaně vysoké riziko spojené s nízkým kouřením,“ objasnili autoři.

Studie ukázaly, že zplodiny kouření poškozují výstelku cév a způsobují aterosklerózu a trombózu. Přitom škodlivé účinky se vyskytují už při nízké koncentraci zplodin – dokonce i při pasivním kouření.

Počet kuřáků se dnes ve světě pohybuje okolo miliardy. Zejména v mnoha chudších zemích je jejich podíl na celkové populaci vysoký.

Již dávno je známo, že kouření nejen zvyšuje riziko rakoviny, ale i mrtvice a koronárních onemocnění srdce. Při koronárním srdečním onemocnění jsou tepny zúženy nebo uzavřeny, což má za následek srdeční záchvat.

„Pokud jde o riziko onemocnění, je jistě lepší kouřit dvě namísto dvaceti cigaret denně. Člověk však nesmí podceňovat ani rizika slabého kouření,“ komentoval výsledek studie Ute Mons z Německého střediska pro výzkum rakoviny (DKFZ) v Heidelbergu.

Mons naproti tomu jednoznačně podpořil kouření elektronických cigaret. Dodal ale: „Pokud přecházíte na e-cigarety, měli byste na ně přejít úplně.

“ Reagoval tak zřejmě na komentář Kennetha Johnsona z kanadské University of Ottawa, který doprovázel britskou studii.

Johnson totiž varoval, že údajně zdravější e-cigarety brání mnoha lidem skoncovat s tabákem a že spousta mladých se právě tak dostala k běžným cigaretám.

Mnoho e-kuřáků čas od času sáhne po skutečných cigaretách, takže si stejně nepomůžou. Zdravotní kampaně by se proto měly zaměřit na úplnou abstinenci – na nic menšího.

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Hlavní zprávy

Sekněte s cigaretou, než cigareta sekne s vámi

Proč vlastně kouříte? Jaké místo má ta malá tenká věc plná karcinogenních a návykových látek ve vašem životě? Stali jste se díky ní moudřejší, chytřejší, krásnější či bohatší? Nebo naopak svazuje váš rozlet, špiní ruce a zuby, zahaluje vaše charisma do pro mnohé odpudivého oblaku kouře? Jak se cítíte, pokud nemáte krabičku cigaret po ruce, když přestane fungovat zapalovač? Jak moc jste sebejistí v přestávkách mezi jednou a druhou cigaretou? Mnoho otázek, váhavé odpovědi. Možná tušíte, že nejste svobodní, jste otrokem svého zvyku a stereotypu. Ale možná nevíte, že každá cigareta vám zkrátí život cca o 11 až 30 minut… 

Co vás napadne, když se řekne miliarda? Je to počet kuřáků na světě a také celosvětový počet úmrtí na nemoci způsobené užíváním tabáku během 21. století. Nebo přesněji BUDE to počet zemřelých na následky kouření, pokud se současný trend nezmění.

Hrozivé číslo, že? Velká část světa si tuto skutečnost uvědomuje a je daleko před námi v potřebných krocích. Nicméně i u nás hlas spojený s protikuřáckou kampaní za plošný zákaz kouření v restauracích a za další aktivity zní čím dál silněji.

 Podle průzkumů by nekuřácké restaurace (plošný zákaz kouření v restauracích) přivítalo dokonce 78% obyvatel České republiky!

Nynější praxe, kdy je v restauraci kuřácký a nekuřácký „koutek“, rozhodně není účinné řešení hodné moderního evropského státu 21. století.

 Kolik je u nás kuřáků? Více než 2 miliony (podle průzkumu z roku 2011 jsou 24,2% občanů pravidelnými kuřáky, další 4,9% příležitostnými).

Zhruba 10% kuřácké populace patří mezi výrazně závislé, silné kuřáky, kteří si musejí zapálit ihned po probuzení (do 5 minut). To jsou ti nejrizikovější, co se ohrožení zdraví i života týče. 

Na druhé straně existuje velké množství kuřáků, kteří touží přestat, ale nedaří se jim to nebo chybí odvaha, vůle k ráznému rozhodnutí. Není to jen tak, odvyknout tělo i psychiku na návykovou látku, kterou tabák je.

Člověk zpravidla potřebuje (kromě prvotního rozhodnutí) také odbornou radu… Proto je tento článek připraven ve spolupráci s doc. MUDr. Evou Králíkovou, CSc.

, která pomáhá kuřákům s odvykáním v pražském Centru pro závislé na tabáku a je zřejmě naší nejznámější lékařkou zabývající se touto problematikou. 

Osm rozšířených omylů, kvůli kterým se bojíte přestat kouřit

Kdo kouřil jako první? Těžko říci. Nicméně faktem je, že mezi prvními byli američtí indiáni v rámci svých rituálů. Evropa pak poznala tabák díky Kolumbovým lodím.

Nikotin dostal jméno po francouzském vyslanci ve Španělsku Jeanu Nicotovi. Tabáková epidemie (pandemie) začala s příchodem 20. století, do té doby převažovaly „pouze“ doutníky či dýmky.

Zlom nastal v momentu vynálezu stroje na výrobu cigaret, po roce 1900 se jejich výroba rozběhla ve velkém. 

Zprvu byli kuřáci nadšení, etablovala se nová „cigaretová móda“ a nezdálo se, že by kouření mělo jakýkoli negativní vliv na zdraví (ani to nikdo nezkoumal). Vše se začalo odkrývat až po několika desítkách let, kdy kuřáci začali umírat na rakovinu plic.

V první polovině minulého století ještě nikoho nenapadlo, že tabáková epidemie bude mít během 100 let větší počet obětí než obě světové války dohromady…! Prvním, komu se podařilo s jistotou prokázat, že kouření je významnou příčinou rakoviny plic, byl v roce 1950 mladý epidemiolog Richard Doll.

Nicméně předpokládané bouřlivé reakce na jeho článek uveřejněný v British Medical Journal se nedostavily. Málokdo tomu totiž věřil, dokonce ani samotní výrobci tabákového průmyslu tehdy ještě (na rozdíl od dnešních dnů) nevěděli, jaké obrovské zdravotní problémy jejich výrobky představují.

Výsledkem bylo „pouze“, že se cigarety začaly vyrábět s filtrem.

 Skeptičtí jsou vlastně dodnes samotní kuřáci, protože problémy se zdravím zpravidla nastávají až po desítkách let pravidelného kouření, takže jakoukoli souvislost často popírají jako malé dítě, které si zakryje oči a má pocit, že ho ostatní nevidí… Což je poněkud krátkozraký přístup. 

Co taková cigareta vlastně obsahuje? Množství vstřebaného nikotinu bývá v rozmezí 1–3 mg/cigaretu.

 Kromě této hlavní „ingredience“ nikotinu jsou to dále aditiva, která pomáhají rychlejšímu a vyššímu vstřebání nikotinu do organismu (amoniak, nitrosaminy), dále látky pro potlačení dráždění a zápachu, též látky pro ladné vinutí kouře (!) a pro atraktivní chuť… Mentol je častým přídavkem. Proč? Vyvolává pocit menší škodlivosti cigaret, nicméně je tomu přesně naopak.

Tím, že zvyšuje vstřebávání některých látek z tabákového kouře, zvyšuje jeho toxicitu.

Kuřáci tak dostávají z mentolových cigaret do plic větší dávku škodlivin, aniž si to uvědomují – mentol dráždí chladové receptory v krku, a tak se s pocitem chladného čistého vzduchu většinou vdechne více jedovatých látek než z cigaret bez mentolu.

Aby se vstřebal nikotin a člověk pocítil jeho účinky, musí kuřák cigaret tento kouř inhalovat až do plic. Naopak je tomu u dýmek a doutníků, kde se nikotin rychle vstřebává ústní sliznicí, a kuřák tedy nemusí hluboce inhalovat.

V tabákovém kouři je dále obsaženo polonium 210 a další tři radioaktivní látky. Plíce kuřáka z balíčku cigaret denně dostanou ročně dávku záření jako z několika set snímků plic! Cigaretový kouř obsahuje přes 4 tisíce chemikálií. Neexistuje žádná bezpečná cigareta.

Přestat kouřit a neztloustnout: Připravte si plán pro rizikové situace!

Je nutné říci, že doutníky ani dýmky nepředstavují bezpečnou variantou cigaret, byť se nikotin vstřebává „pouze“ v ústech (viz výše).

Problém nastává, pokud dřívější kuřáci cigaret, kteří se v naději, že udělají něco pro své zdraví, přeorientují na doutníky či dýmky a ze zvyku nevědomky potahují kouř až do plic (jako u cigarety) – zdravotní rizika jsou v tomto případě ještě mnohem větší a hlavně podceňovaná.

Zajímavé:  Léčba Natrženého Stehenního Svalu?

Malé doutníky totiž obsahují cca 1,3–2,5 g tabáku, velké až 17 g (cigareta cca 1 gram). Kouř doutníků obsahuje vyšší koncentrace toxických a kancerogenních látek než kouř cigaret! 

Užívání vodní dýmky je spojeno s řadou mýtů o nezávadnosti této „zábavy“, která přitahuje stále více mladých lidí.

Víte však, že se kouř ve vodě nepročistí (jak se všeobecně má zato), ale jen ochladí, a většina škodlivých látek tudíž v kouři zůstává? Protože teplota spalování je nízká, kouř je velmi koncentrovaný.

Navíc vdechujete zplodiny hoření žhavícího se uhlíku a je zde zvýšené riziko infekcí tím, že dýmka „koluje“ celou skupinou.

Byla prokázána spojitost užívání vodní dýmky s rakovinou dýchacích cest, jícnu a žaludku, vliv na snížení plodnosti, vyšší tlak a zrychlení srdeční frekvence. Otázkou zůstává, zda mladí lidé tyto informace mají k dispozici a zda o ně vůbec stojí. Je tak snadné a pohodlné dělat to co ostatní, aby člověk zapadl do kolektivu… Pasivní kouření 

Fakt, že jistým nebezpečím je i tzv. pasivní kouření, tedy pobývání v zakouřeném prostředí či v blízkosti člověka (lidí), který kouří, byl také dlouho odmítán. Toto riziko bylo oficiálně popsáno v roce 1981 (šlo o partnerky silných kuřáků).

Posléze se také ukázalo, že tento negativní vliv dopadá nejen na člověka, ale též na jeho domácí mazlíčky (psy a kočky). Natvrdo by se dalo říci: Kouříte svému psovi pod nos? Zabíjíte jeho i sebe. Dnes je totiž vliv pasivního kouření mj. na vznik rakoviny plic zcela jasně prokázaný.

 V důsledku pasivního kouření u nás každý rok umírá cca 1500–3000 lidí, celosvětově jde o cca 600 tisíc úmrtí ročně přičítaných pasivnímu kouření.

Děti, které musejí sdílet prostor s kuřákem, mohou zemřít na syndrom náhlého úmrtí dítěte, mají častější záněty dýchacích cest, astma, ušní infekce, nádory jater či leukemii. Pasivní kouření představuje ta samá rizika jako kuřáctví, jen v menší míře. To platí pro nádorová a respirační onemocnění.

Co se však týká vlivu na cévy, k jejich poškození postačuje jen několik minut v zakouřené místnosti – pouhé pasivní kouření bohužel stačí i k vyvolání například akutního infarktu myokardu! Nezanedbatelným problémem je tzv. kouř z třetí ruky.

Prostor, kde kuřák kouří (například domov), sice poté vyvětrá, ale karcinogenní látky se usazují na pokožce, ve vlasech, v prachu v místnosti, na nábytku, záclonách či koberci a každý, kdo do místnosti vstoupí, se s těmito škodlivinami setká a mohou ho negativně ovlivnit (obzvláště malé děti hrající si na zemi).

 Z koberce místnosti, kde se dlouhá léta kouřilo, je odstranění těchto látek prakticky nemožné. 

Smutným faktem je, že s kouřením začínáme čím dál tím dříve – počet pravidelných kuřáků ve věkové skupině 13–16 let v současnosti přesahuje 20 %! Děti jsou velmi ovlivněné tabákovou reklamou a nejsou dostatečně chráněné před pasivním kouřením na veřejných místech – tím dostávají jasný signál, že kouření není závažný společenský problém! Co vám vlastně brání v odvykání? Abstinenční příznaky, strach z neúspěchu, zvýšení hmotnosti, nedostatek podpory z okolí, deprese, radost z užívání tabáku či omezená znalost možností účinné léčby?

Proč přestat s kouřením? Zlepší se vám zdraví, jídlo bude lépe chutnat, zlepší se čich, uspoříte peníze, budete ze sebe mít lepší pocit, domov a ošacení nebudou páchnout, fyzická aktivita bude snazší, vylepší se pleť i zuby a především možná zachráníte život sobě i svým blízkým.

 Podle lékařů je nikotin návykovější než heroin a kokain (!), existuje též souvislost mezi závislostí na alkoholu a kuřáctvím. Riziko závislosti na alkoholu je u kuřáků 2–3x větší než u nekuřáků. Závislost na tabáku má složku psychosociální (de facto každý kuřák) a také fyzickou (závislost na nikotinu nacházíme cca u 80 % kuřáků).

Proto je pro mnohé tak těžké přestat kouřit, byť si to přejí. 

Jak moc jste závislí, se dá vypozorovat podle toho, jak brzy po probuzení máte potřebu si zapálit (silná závislost = zpravidla do 60 minut po probuzení).

Pokud kuřák svou dávku nedostane, dostavují se abstinenční příznaky: bažení, touha po cigaretě, zvýšená chuť k jídlu, špatná nálada až deprese, nervozita, podrážděnost.

Pro většinu lidí je odvykání věc složitá, právě z důvodu nutnosti překlenout tyto nepříjemné abstinenční příznaky. Hlavní zásady odvykání 

Jak dlouho bude trvat, než se vám podaří s kouřením skoncovat a stát se nekuřákem, nelze dopředu říci. 

U každého člověka je toto období individuální. Na čem záleží délka kritického období? Možná vás to udiví, ale pouze na vážnosti vašeho rozhodnutí definitivně s kouřením skoncovat. Není tedy důležité, jak dlouho jste předtím kouřili, ale ani počet vykouřených cigaret. Jde o vaše rozhodnutí! 

* Stanovte si den D. * Věřte, že se vám povede s kouřením přestat. * Důležité jsou motivační rozhovory s odborníkem (tzv. nefarmakologická léčba). * Léky první linie při odvykání kouření: vareniklin a bupropion (na předpis), náhradní terapie nikotinem, případně tyto přípravky v kombinacích. * Léky druhé linie: klonidin a nortriptylin (dle doporučení lékaře). 

 • * Důležitá zásada: ani jedno potažení cigaretou po dni D!
 • * Abstinenční příznaky bývají nejintenzivnější do 2 týdnů po dni D, připravte se…

* Naučte se předvídat situace, které svádějí ke kouření, a vyhnout se jim. * Změňte životní styl, osvojte si relaxační metody. Linka pro odvykání kouření: 844 600 500 za místní hovorné z celé republiky.

 Nečekejte, že vám lék zabrání kouřit či sáhnout po cigaretě, to je výhradně na vás. Léky vám odvykání významně usnadní (měly by se užívat cca 3–6 měsíců).

 Terapie nikotinem: ve formě žvýkačky, inhalátoru, pastilky či náplasti (léčba by měla trvat minimálně 8, raději 12 a více týdnů). Ke zvážení jsou také další možnosti, například akupunktura či hypnóza. 

Elektronické cigarety jsou menším zlem než cigarety „pravé“, nicméně při odvykání nejsou „lékem“ první linie, který by lékaři doporučovali. Mnohým kuřákům však mohou pomoci překlenout určité období přechodu od klasické cigarety k nekuřáctví.

E-cigarety dodávají do těla nikotin z výparů, výtažek z tabáku v nich nehoří, pouze se zahřívá, neprodukují klasický kouř, zdravotní riziko je podle dostupných znalostí minimální, nicméně bezpečnost není prokázána a není známo, jaké další látky se takto do plic dostávají.

Otázka e-cigaret proto neprodukují klasický zdravotní riziko je podle dostupných znalostí minimální, nicmén bezpe nost není prokázána a není známo, jaké dal í látky se takto do plic dostávají.

Otázka e­cigaret proto zůstává kontroverzním tématem, o kterém se neustále diskutuje. Jak taková e­cigareta vypadá? Plastiková tyčinka podobná cigaretě, kterou lze rozšroubovat.

Obsahuje dobíjecí baterii, v níž je mikroprocesor, který je sepnut proudem vzduchu při potažení z cigarety.

Tím se aktivuje atomizér, jenž do proudícího vzduchu vstřikuje kapičky roztoku, současně je aktivována dioda simulující žhnoucí oharek, ovšem k hoření nedochází. Kuřák vdechne páru připomínající kouř.

Proč je nutný vizuální efekt kouření? Vnímání kouře i iluze oharku je podle všeho součástí psychosociálních vazeb na kouření, zvyku a doplněk rituálu. Můžete si také pořídit vyměnitelné náplně s různými koncentracemi nikotinu a příchutěmi. „Tabák škodí v jakémkoli množství.

To je rozdíl oproti konzumaci alkoholu, který v rozumné míře dokáže život zpestřit, pokud ho má člověk pod kontrolou,“ podotkl tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger na semináři ke Světovému dni bez tabáku v květnu toho roku a dodal: „Kuřáci však škodí nejen sobě, ale i ostatním a z toho plyne zásadní přístup proti kouření, který se v současné době propaguje – chránit především nekuřáky.“ Tak si držme pěsti a také všem kuřákům, kteří se rozhodnou se svou závislostí skoncovat. 

Pokud vás tato problematika zajímá, podívejte se na následující webové stránky: 

www.ExSmokers.eu www.ceskobezkoure.cz www.stop­koureni.cz www.bezcigaret.cz 

www.stopkoureni.cz 

Spolupráce: doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. odborná spolupráce: doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. Centrum pro závislé na tabáku, 3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze, www.slzt.cz

5 tipů, jak se zbavit stresu. Pomohou drobné každodenní rituály

Autor: Helena Míková

Každá vykouřená cigareta poškozuje zdraví

I v případě, že se nerozvine ischemická choroba srdeční nebo rakovina, ovlivní každá vykouřená cigareta negativně vaše zdraví. Většina efektů nikotinu souvisí s jeho přímým působením na mozek a nervový systém.

Nikotin podobně jako emoční zátěž stimuluje sympatický nervový systém. Tělo produkuje větší množství stresových hormonů.

Tyto změny vedou ke zrychlení srdečního pulzu a zvyšují krevní tlak, podporují srážlivost krve a vedou k zužování tepen v celém těle.

Uveďme si nyní některé účinky kouření:

Zužují se cévy kůže. Díky tomu se rychleji tvoří vrásky. (To je jeden z důvodů, proč nikotin i stres působí rychlejší stárnutí.)

Zužují se cévy vedoucí krev k srdci. Výsledkem může být bolest na hrudi nebo srdeční infarkt.

Mozkové cévy se zužují, což může vyvolat mozkovou mrtvici.Cévy rukou a nohou se zužují. Přinejmenším tak vzniká chlad rukou a nohou. V některých případech, zvláště u diabetiků, to může vést ke sněti a amputaci.

Snižuje se množství krve, která přitéká do pohlavních orgánů Reklamy na cigarety sice často sugerují představu, že kouřit znamená být ‚macho‘, chlap z reklamy na marlborky je ale možná impotentní.

Nikotin zcela jasně oslabuje smyslové orgány chuti, hmatu a čichu, tří z nejdůležitějších smyslů rozkoše. Kouření není smyslovým zážitkem.

U žen, které kouří, je třikrát větší pravděpodobnost neplodnosti než u nekuřaček. Menopauzu mívají oproti nekuřačkám téměř o dva roky dřív. Mužům kouření snižuje množství a pohyblivost spermií.

Zajímavé:  Pálení očí - Vše o zdraví

Po delším období užívání nikotin poškozuje výstelku tepen v srdci a celém těle, což zapříčiňuje, že se snadněji ucpávají, a dochází k dalšímu snížení průtoku krve.

Nikotin stejně jako chronický stres způsobí, že tělo tvoří nadměrné množství kortizolu, který potlačuje imunitní systém a podporuje tvorbu tepenných blokád.

Nikotin zvyšuje náchylnost srdce k arytmiím. Tím se zvyšuje riziko náhlé srdeční smrti.

Při kouřeni vdechujeme množství jedovatých plynů, mezi které patří oxid uhelnatý, formaldehyd, aceton, vinylchlorid, kyanovodík, sirovodík, amoniak a mnohé další. Některé z vdechovaných látek, např. polonium, jsou dokonce radioaktivní. Vedle dlouhodobého rizika vzniku rakoviny má každé vdechnutí trojí účinek:

(l) Plyny dráždí plíce, což způsobuje vyšší produkci hlenu.(2) Kouření oslabuje schopnost imunitního systému napadat škodlivé bakterie a viry.

(3) Nikotin ochromuje přirozený čisticí mechanizmus plic, díky tomu se v nich vytváří větší vrstva hromadícího se hlenu, a člověk se stává mnohem náchylnějším k bakteriálním a virovým infekcím. Tisíce malých chloupků, kterým se říká cílie, v průduškách a hrtanu neustále pulzují směrem vzhůru a fungují jako ‚eskalátor‘ hlenu.

Ten se tak dostává z plic do krku, odkud jej můžeme vykašlat. Protože však nikotin tyto cílie ochromuje, hlen zůstává hluboko v plicích, kde vytváří živnou půdu pro bakterie a viry.

Zdroj: Dean Ornish, M.D. – Mějte znovu zdravé srdce, nakladatelství Pragma

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál! Přidat komentář

Jak na vaping

wiki:zdravi

V první řadě je potřeba říct, že několik měsíců až pár let zpět (to spíše) tu byl celkem boom s tím, že elektronické cigarety jsou horší než ty klasické, tabákové. Zde jsem našel některé odpovědi na otázky a zpracoval je tak, aby to každý pochopil, a udělal si obrázek sám, zda a jak moc je tedy kouření e-cigaret nebezpečné.

V cigaretovém kouři je cca 4000 látek, přičemž několik desítek rakovinotvorných či nebezpečných, které mají vliv především na plíce. Dále je jisté, že kouření cigaret výrazně ovlivňuje akutní a tím pádem i dlouhodobou funkci srdce.

To, co člověk „kouří“, když tahá z el. cigarety, je rostlinný glycerin či propylenglykol (v různých poměrech, jak uživatel chce). Dále samotný čistý nikotin v různých poměrech a samotné aroma, které je tvořeno přírodními a potravinářskými aromaty.

Můžete se setkat s názvy jako linalool a podobně, což jsou pouze přírodně se vyskytující alkoholy v rostlinách a jiných přírodních zdrojích. Jsou to tedy přírodní ochucovadla. Dále je tu nikotin, ano, ten je škodlivý.

Aromata jsou regulována různými směrnicemi a ISO, v dnešní době od ověřeného výrobce tedy dostanete nezávadná aromata/příchutě. Z Číny bych je nekupoval.

Glycerin i propylenglykol se zahřívá skrz cívku. Současně s přívodem vzduchu člověk tohle natáhne do svých plic. Nic zde nehoří. To je zásadní věc, pouze odpařuje. Jde tedy o aerosol. Jen pro zajímavost, teplota odpařování je u různých aromat jiná.

Například tedy, pokud rádi kouříte jahodu s ořechy, ale budete svoji cívku zahřívat jen málo, ořechy vůbec nemusíte cítit. Ořechy můžou být vmíchány pomocí substance, která má jiný/vyšší bod varu.

Jednoduše řečeno, pokud si namícháte liquid, kde bude 5 příchutí, to vše nalijete do tanku, který máte na TC – kontrolu teploty, a tu budete mít opravdu nízkou, některé příchutě ani nemusíte cítit, dokud teplotu nezvednete.

Akutní vliv na srdce

 • dle Evropské kardiologické společnosti žádné

U několika klasických kuřáků a kuřáku elektronických cigaret byl proveden akutní test, resp. kouření během připojení na EKG a zkoumání funkcí srdečních síní a jednotlivých podrobných markerů.

U kuřáků cigaret se objevovaly výrazné akutní změny v levé síni (a další…), které po dlouhé době užívání mohou vést ke kardiovaskulárním onemocněním.U kuřáků e-cigaret nenastaly žádné akutní změny! Píšu „akutní“, protože dlouhodobé nejsou známé.

Ale jednoduchou logikou – „akutní poškozování vede k dlouhodobému poškození“ (cigarety), se může uvažovat „žádné akutní účinky přece nepovedou k dlouhodobému poškození“(vapování).

Odkaz na studii: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Electroniccigarettes-do-not-damage-the-heart

Vliv na plíce

 • minimální dle Americké farm. společnosti

Tato společnost farmakologie provedla testy na krysách a opicích, 12-18 měsíců je vystavovala velkým dávkám propylenglykolu, poté provedla pitvu ledvin, jater, sleziny a kostní dřeně – žádné nálezy ani změny nebyly nalezeny.

Odkaz na studii: http://jpet.aspetjournals.org/content/91/1/52

Vliv na ledviny či játra

Propylenglykol (PG) metabolizuje v ledvinách na kyselinu mléčnou a pyrohroznovou, oboje spadají do cyklu kyseliny citrónové, pak se metabolizují na vodu a CO2. Okolo 50% PG je vyloučeno močí bez metabolizace.

Tady je těžké dělat nějaké závěry, především lidé s nízkou glomerulární funkcí by se měli vyhnout vapování – stejně tak, jako alkoholu a kouření.Jedno je jisté. Do ledvin a jater se nedostávají produkty spalování, jako je tomu u klasických cigaret.

Decentním doporučením může být zvýšit příjem tekutin a to celkem razantně. Vapování totiž dehydratuje, současně metabolity z aromat, metabolizovány v ledinách či čištěny v játrech, můžou očistnou činnosti ztěžovat. Je tedy potřeba filtrát ředit.

Pokud vapujete často a hodně jako já, zvyšte příjem tekutin. Je to podstatná věc a ulehčíte tak svému tělu.

Další studie zkoušela samotné vapování a došla k závěru, že se při něm uvolňuje více formaldehydu než při klasickém kouření. Studie byla ale špatně provedena (seriózně je o tom taky psáno, že je to nepovedená studie, naopak bulvár psal, jak si kuřáci e-cigaret ničí zdraví víc, než kouřením klasických cigaret).

Proč byla studie špatně provedena? Klasická e-cigareta zahřívá cívku napětím 3-4.2 voltů (bavíme se o neregulovatelných modech, na modu s wattovým režimem se to dá přeskočit). Více než 5 voltů zničí cívku natolik, že je prakticky nemožné takto kouřit dlouhodobě. Navíc vaše elektronická cigareta takové napětí ani nepustí.

Možná desetkrát potáhnete a cívka bude buď horká nebo se bude pálit vata. Což ale prakticky vylučuje denní vapování. Navíc je většina e-cigaret neregulovatelná a hlídá si to tak sama.Takže, kuřák e-cigarety kouří s napětím na cívce 3-4.2 Voltů. (4.2 V je totiž pouštěné maximální napětí ihned po nabití vaší baterky).

Studie došla na to, že při 5 Voltech a více, se uvolňuje cca 15x více formaldehydu než z klasických cigaret. Aby ne, když pálíte cívku a současně to spálené taháte. Současně vyzkoušeli páru, která byla vytvořena napětím 3.3 voltů.

Výsledek? ŽÁDNÝ formaldehyd, nebo jen zanedbatelné množství nezachycené citlivostí přístroje (méně než jeden pikogram = 150x méně než jedna cigareta). Výsledek je ten, že rozpětí od 3.3 do 5 Voltů je naprosto bezpečné, a kolem tohoto napětí se 99 % elektronických cigaret pohybuje.

Ponaučení? Pokud si volty regulujete, nechoďte moc přes 5 voltů. Dalším faktem ale je, že nevím, na jaké cívce byl pokus proveden. Je dost možné, že u sub-ohm tanků či namotaných spirálek bude hranice vyšší.

Odkaz na studii: https://www.scientificamerican.com/article/ramping-up-e-cigarettevoltage-produces-more-dangerous-formaldehyde/

Za prvé, jak u nás, tak americká FDA klasifikuje PG jako „obecně známý jako bezpečný“, dále jen taková malá vsuvka je srandovní test už z roku 1942, kdy dokonce PG označil Dr. Robertson za prospěšný – http://www.churnmag.com/news/1942-study-uncoversincredible-health-benefits-of-inhaled-propylene-glycol/

Opravdu velmi rozsáhlý rozbor PG a jeho vdechování, se zabýval tím, jestli je škodlivé vdechování PG. Porovnali objem vdechování PG nás, e-kuřáků, s maximálními dovolenými normami na pracovištích, což jsou směrnice vydávané EU a každou zemí EU zvlášť. Výsledkem bylo to, že vdechováním PG se držíme velmi daleko od povolené hranice obsahuPG v kubickém metru.

To je přeci pozitivní, že vdechujeme míň „škodlivin“, než kolik je stanoveno směrnicemi EU jako bezpečné či nezávadné množství.

Současně vystavili myši a psy vdechování PG – opět žádné změny, krom pár drobných – podráždění očí a sliznice, ale to je naprosto normální, protože lidské ústrojí jednoduše není uzpůsobeno na přijímání čehokoliv jiného než vzduchu. Výsledkem je to, že si občas zakašleme, nebo nás pálí v krku.

To je ovšem vykoupeno tím, že nevdechujeme dehet, rakovinotvorné látky, a jako bonus, obsah vdechnutého PG je daleko pod hranicí stanové bezpečné normy.Dále bylo vystaveno velkému množství PG 27 lidí – opět žádné změny či poruchy, krom lehkého podráždění sliznice.

Vapováním 95% PG (což nikdo z nás stejně nevapuje), 25 ml denně (což taky nikdonezvládne), je objem vdechnutého PG zhruba 6 mg na kubický metr. Porovnejme si to s maximálními povolenými hodnotami na pracovištích – v USA či UK je povoleno 10 mg/m3. Takže, 10 mg v kubíku, je klasifikovánojako zdravotně „nezávadné, či minimálně závadné“. My reálně vdechujeme daleko méně,než 6 mg/m3.Z tohoto si udělejte sami obrázek, jak je PG závadný, či nezávadný. Dle mého to je jasné.

Odkaz na studii: https://www.ecigarettedirect.co.uk/ashtray-blog/2016/02/propyleneglycol-e-cigarettes.html

Krom toho, že ho vdechujeme společně s PG, tak ho i jíme (sladkosti, buchty, maso, cereálie…) a používáme např. v kosmetice. Obecně není rozdíl ve zdravotním účinku mezi PG a VG.

Hlavní rozdíl je komfort při kouření, respektive VG je jemnější a „hladší“, také lehce nasládlý, dá vám menší hit, a především, o mnoho méně škrábe v krku než PG.

Stejně jako PG je klasifikován jako „obecně neškodný“.

Odkaz na studii: https://www.ecigarettedirect.co.uk/ashtray-blog/2011/10/vegetableglycerin-what-the-health-conscious-vaper-needs-to-know.html

Z těchto několika odstavců si udělejte závěr, zda-li je kouření elektronických cigaret výraznýmsnížením zdravotním rizik, stejně škodlivé, nebo snad dokonce škodlivější než klasickécigarety, jak vám určitě v životě povědělo už mnoho lidí.

– Mirek Frýbort

wiki/zdravi.txt · Poslední úprava: 04.07.2017, 01:57 autor: dominojirotka

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector