Děloha – vše o zdraví

Děloha - Vše o zdravíDěloha - Vše o zdraví

 

Rozmnožovací orgány a jejich vliv na tlusté střevo

ŽENSKÉ ORGÁNY: DĚLOHA (uterus)

     Děloha je ženský rozmnožovací orgán. Je však víc než toto; žena má s ní totiž celoživotně často takové problémy, které mohou ovlivnit celou domácnost a okolí – a často to také činí.

     Všeobecně nekončí u neprovdané ženy tyto problémy nikdy; u provdané ženy se tyto problémy zmnohonásobí!

     Snad ta nejméně známá příčina velkých problémů u žen – vyčerpanost (stálá únava, neschopnost dohnat nedostatečný spánek) – je ztráta mandlí. Tato skutečnost se všeobecně neuznává, ale potvrzuje se denně jako správná.

     Přesto vystavujeme děti a často i dospělé nesmyslné ztrátě těchto malých důležitých orgánů, která má rušivý účinek na celý život člověka. A nemyslete si, že muži jsou odolnější proti těmto následkům než ženy.

     Jak jsem již v předchozích kapitolách vysvětlil, je jen velmi zřídka nutné mandle odstranit.

Zanítí-li se, je to jen varování, že je v těle mnoho toxinů, se kterými si tělo – bez následků – nedovede poradit. Místo odstranění mandlí by pomohla zlikvidovat toxémii, která se projevila nemocnými mandlemi, řada střevních výplachů.

     Žena, které byly odstraněny mandle a která má šest dětí, u kterých byly mandle také odstraněny, má šestkrát víc problémů – totiž své a svých dětí. Bezpodmínečně si přečtěte desátou kapitolu „Vazivo a vitamin C“.

     Děloha je dutý, nepárový orgán, tvaru hrušky s tlustou svalnatou stěnou. Před ní leží močový měchýř a za ní esovitá klička (colon sigmoideum) tlustého střeva (část sestupného tračníku před konečníkem).

Děloha - Vše o zdraví

     Podívejte se na obě vyobrazení tlustého střeva a sice na kresbu normálního střeva a tlustého střeva naplněného a ucpaného rozkládajícím se odpadem (viz diagram „Léčba tlustého střeva“).

Představte si, jak je děloha utlačována mezi fekáliemi naplněným tlustým střevem zezadu a vpředu „z nedostatku času“ na prasknutí naplněným močovým měchýřem! Překvapuje vás, že je tolik případů vyhřezlé dělohy? Spíše překvapuje, že se neobjeví něco závažnějšího – například rakovina.

Děložní dutina má tvar trojúhelníku a je na přední a zadní straně zploštělá. Zobrazení ukazuje průřez ženskou pánví. Graficky je v centru znázorněna dlouhá děloha s tlustým střevem vpravo nahoře a kličkou tenkého střeva pod ním.

     Na dalším obrázku – vpravo pod dělohou vidíme podélný řez konečníkem, přesně nad dolním úsekem konečníku je vagína (pochva), téměř paralelně vpředu probíhá močová roura, která vychází z močového měchýře uloženého pod dělohou.

Děloha - Vše o zdraví

     Esovitá klička tlustého střeva a konečníku jsou na obrázku mírně rozedmuté nahromaděnými zbytky po nedokonalém vyprázdnění.

K tomu si ještě představte, že váš močový měchýř je až po okraj plný a vy nemáte možnost jej okamžitě vyprázdnit.

Co se stane s dělohou? Jste-li náhodou v jiném stavu – co to musí být za utrpení pro dítě, které se ve vás vyvíjí?! Je zcela neschopné něco podniknout a musí trpělivě čekat, až se narodí, možná s tělesnou nebo duševní vadou.

Děloha - Vše o zdraví

     Co za enormní zodpovědnost je být těhotnou! Neměli byste z ohledu na sebe a z lásky k svému dítěti udržovat svoje tlusté střevo v co nejlepší možné čistotě? Jak toho nejlíp dosáhnete? Zcela určitě ne projímadlem! Střevními výplachy – je ta jediná, logická a moudrá odpověď.

     Žena by měla v každém stádiu svého života myslet na prevenci. I neprovdaná žena musí pečovat o to, aby její orgány perfektně pracovaly. Musí se naučit například zahánět každý příval zlosti a brát věci tak jak přijdou a myslet si, že všechno špatné by mohlo být ještě horší.

     Vystříhejte se být žárlivými, zlostnými a pomstychtivými a odhoďte všechny negativní myšlenky do odpadového koše – kam také patří! Neobviňujte nikoho na světě, kromě EVY, že jedla zakázané ovoce. Buďte šťastné, veselé a nadšené. To pomáhá!

     Měl bych připojit několik slov o škodlivém kouření, kterému propadlo tolik žen. Jestliže si myslíte, že kouření je „šik“, jste bláznivější než bláznivé.

Jestliže si myslíte, že kouření uklidňuje nervy, nalézáte se na pokraji slabomyslnosti. Ten nejškodlivější návyk, kterému může žena propadnout, je kouření. Stane se závislou na nikotinu.

Proč je to tak nebezpečné? Protože žena potřebuje čistou krev a jediným zdrojem života krve je vzduch, který vdechujeme do plic.

     Krev odejme ze vzduchu kyslík k výživě a očistě buněk a tkání těla. Tabákový kouř ucpe malé vzduchové váčky v plicích a znemožní jim plné využití čistého vzduchu. Stejně jak je nemožné kouřit a neinhalovat, tak je nemožné dýchat čerstvý vzduch v zakouřené místnosti. I pro tělo nekuřáka má vdechování vzduchu otráveného cigaretovým kouřem stejně zhoubný účinek.

     Kdyby tak ženy mohly nahlédnout do „uzavřeného“ oddělení některé z klinik specializovaných na léčení rakoviny! Uviděly by muže a ženy bez nosů, úst nebo poloviny obličeje… Tak tedy, milé sestry, pokračujte dál a kuřte podle libosti!

     Mimoto má kouření u žen přímý vliv na rozmnožovací orgány a vede často k předčasnému klimakteriu (přechodu) spojenému s obtížemi. Všechno, co narušuje chod přírody, ovlivňuje negativně kvalitu života.

     Jestliže se zanedbává včasné vyprazdňování močového měchýře a jestliže je tlusté střevo přeplněno kvasícími a zahnívajícími látkami, vede to obyčejně k menstruačním potížím, kterými trpí spousta žen a dívek. I zde vám mohou výplachy střeva ušetřit mnoho nepříjemností.

Zachraňte svou dělohu | Prameny zdraví

Žádnému jinému orgánu lidského těla, dokonce ani skromnému žlučníku, nehrozí větší riziko, že bude chirurgicky odstraněn, než ženské děloze. Lůno, které stálo u zrodu tělesné existence každého z nás, je v ohrožení.

Rubrika: Zdraví ženy | Typ článku: Články

Zamyslete se nad následujícími statistickými údaji.

Jedna třetina Američanek přijde před dosažením šedesátky o dělohu. Stěží polovička žen žijících v Kalifornii odchází do hrobu s dělohou v těle.

Ročně se provádí asi 500 000 hysterektomií (chirurgické odstranění dělohy).

Hysterektomiím patří druhé místo v žebříčku nejběžnějších operačních zákroků prováděných v USA (na prvním místě je císařský řez).Pravděpodobnost, že žena přijde o dělohu, se zdvojnásobuje, pokud je její lékař gynekologem, namísto internistou anebo praktickým lékařem.

 • Z lékařského pohledu je nutných pouhých deset procent prováděných hysterektomií.
 • Náklady na tuto operaci dosahují každoročně tří miliard dolarů.
 • Riziko onemocnění srdeční chorobou se ztrojnásobuje, pokud se žena podrobí hysterektomii.

Velká většina těchto operací se provádí v zájmu zlepšení kvality života ženy, spíše než jako léčba při život ohrožujícím onemocnění, jakým je rakovina. Což už medicína selhává v péči o zdraví ženy do té míry, že neexistuje nic jiného, co by se mohlo provést v zájmu zlepšení kvality jejího života, než chirurgické odstranění dělohy?

Jistá Barbara Williamsová z Arizony trpěla po více než patnáct let bolestmi v genitální oblasti, inkontinencí, „pálením‘ při močení a bolestmi při pohlavním aktu.

Příčina tohoto onemocnění, kterému se dostalo lékařského pojmenování vulvodynie, je neznámá a podle medicínské vědy neexistuje žádná léčba.

Vzhledem k velmi bolestivým projevům a narušování manželského vztahu začala Barbara na radu jednoho ze svých lékařů zvažovat hysterektomii.

V roce 1996 si Barbara přečetla moji knihu The McDougall Program for a Healthy Hearth, která se částečně dotýká i problematiky ženského zdraví, a rozhodla se přejít na dietní program, který doporučuji. Za dva týdny konzumace stravy, která sestávala pouze z čerstvé zeleniny, celozrnných obilovin a ovoce, všechny příznaky onemocnění zmizely.

Barbara mi po svém pozoruhodném uzdravení napsala dopis.

„Moje zkušenost naznačuje, že příznaky vulvodynie může u náchylných jedinců zřejmě vyvolat strava s příliš vysokým obsahem bílkovin (která má za následek vyčerpávání zásob vápníku a dalších minerálů), v kombinaci s konzumací příliš velkým množstvím tuku ve stravě (což narušuje hormonální rovnováhu) a že bolesti rychle ustoupí, jakmile se obnoví zdravá rovnováha. Původně jsem na vaši stravu přešla z důvodu výjimečně silného menstruačního krvácení. Má poslední menstruace byla tou nejslabší, kterou jsem kdy zažila, nezaznamenala jsem žádné křeče ani krevní sraženiny.

Barbara současně zakusila celou řadu pozitivních zlepšení svého zdravotního stavu. „Nejenom, že zmizela vulvodynie, klesla mi hladina cholesterolu a zvýšila se hladina energie. Ztrácím nadváhu a mé menstruační krvácení je menší a méně bolestivé… dějí se mi všechny ty pozitivní změny, o kterých píšete a mnohé další.‘

Barbařin manžel na základě zkušenosti se zlepšením manželčina stavu také přešel na McDougallův program a došlo u něho k podobně dramatickým pozitivním změnám.

„Manžel přešel na vaši stravu se mnou, kvůli nadváze, vysokému krevnímu tlaku a cholesterolu i artritidě,‘ napsala Barbara.

„U všech těchto problémů dochází k pozitivním změnám, jak o tom mluvíte, a manžel se cítí jako novorozené jehně. Také moc dobře vypadá,‘ dodala.

Sedm důvodů pro záchranu vaší dělohy

Pro mne neexistují žádné orgány na jedno použití. Lidské tělo bylo vytvořeno tak, aby si udrželo zdraví a celistvost od narození až do smrti, žádná naše část nebyla zamýšlena tak, že bychom se s ní měli v jistém věku rozloučit.

Naneštěstí však dnes řada z nás, včetně většiny lékařů, uvažuje o tělu jako o sestavě částí, z nichž některé jsou podstatně méně důležité. Tak jsme dospěli k představě, že není žádný problém přijít o slezinu, žlučník nebo dělohu a že takové ztráty mají jenom malý, pokud vůbec nějaký účinek na kvalitu našeho života.

Zajímavé:  8 tipů z lékárny pro ochranu pokožky – vše o zdraví

Takové postoje jsou jedním z důvodů, proč se každý rok vykonává tolik zbytečných hysterktomií.

Tyto postoje jsou vkládány do studentů medicíny, ve věku, kdy jsou ještě mladí a jejich hodnoty a postoje vůči lidskému tělu a pacientům se teprve formují. Podobně jako většině lékařů se mi dostalo během studia od učitelů řady frází, jejichž smyslem bylo, abych dokázal dobře ženské pacientce prodat smysl hysterektomie.

 1. „Když už nebudete mít žádné děti, není důvod, proč byste měla stát o dělohu.‘
 2. „Jedná se o jednoduchý a bezpečný způsob, jak se vyhnout měsíční periodě.‘
 3. „Hysterektomií se vyhnete riziku rakoviny.‘
 4. „Už jste měla dost dětí – hysterektomie je osvědčenou metodou regulace porodnosti.‘
 5. „Zlepší se váš pohlavní život, když už se nebudete muset bát nechtěného těhotenství.‘
 6. „Pokud by se ty fibroidy zvětšovaly, operace by byla riskantnější.‘
 7. „Ty fibroidy jsou tak velké, že budou tlačit na další orgány, mohou způsobit i selhání ledvin.‘
 8. „Po odstranění vaječníků se o vše postarají hormonální tablety.‘

„Máte rakovinu v raném stadiu (předrakovinné léze). Operace je jediný způsob, jak vám zachránit život.‘

Během pětadvaceti let lékařské praxe jsem se přesvědčil o tom, že všechna tato prohlášení jsou fakticky nesprávná.

Není možné odoperovat orgán bez toho, že by to s sebou neslo celou řadu negativních vedlejších účinků, jak v oblasti tělesného, tak v oblasti duševního zdraví.

Někdy je tato operace nezbytná pro zachování života a zdraví ženy nezbytná, ale ve velké většině případů tomu tak není. Chci popsat, jaké jsou přiměřené a jaké jsou nepřiměřené důvody pro hysterektomie.

Dovolte mi, abych začal s tím, že pokud jste žena, která uvažuje o „volitelné‘ hysterektomii – tedy takové, která není nezbytná kvůli léčbě života ohrožujícího onemocnění – a domníváte se, že ztráta dělohy nebude mít žádné anebo jen malé důsledky pro váš život, zamyslete se nad sedmi následujícími důvody, proč by bylo lepší dělohu nechat na svém místě.

1. Ochrana před srdečním onemocněním

Přinejmenším pět studií z nedávné doby uvedlo, že zachování dělohy chrání ženu před menopauzou před srdečním onemocněním. Vědecký výzkum ukazuje, že v děloze se vytvářejí hormony (prostacykliny), které mohou snížit riziko srdečního záchvatu. Tyto prospěšné hormony chrání kardiovaskulární zdraví způsoby, které jsou zcela nezávislé na účincích estrogenu, který je vytvářen vaječníky.

Ženy před menopauzou, které se podrobily hysterektomii, mají trojnásobné zvýšení rizika srdečního onemocnění, a to i když nedošlo k odstranění jejich vaječníků – to jsou poznatky z výsledků Framinghamské studie. Po hysterektomii se rovněž zvyšuje riziko hypertenze, tedy vysokého krevního tlaku.

2. Zachování sexuálního libida

Ženy po hysterektomii uvádějí celkovou ztrátu pohlavní touhy a odezvy.

3. Vyhnutí se pocitu ztráty

Mnohé ženy zakoušejí po odstranění své dělohy zcela přirozeně znepokojivý pocit ztráty. Něco jedinečně ženského je navždy ztraceno. Při zpětném pohledu si mnohé ženy uvědomí, že s dělohou bylo spojeno jejich mládí, pocit dobrého zdraví, sexuální vitality a plodnosti.

Až po provedení operace si uvědomí, do jaké míry přispívala děloha k jejich pohlavnímu životu, k pocitům sebehodnoty i atraktivnosti.

Po absolvování tohoto nevratného chirurgického zákroku se některé ženy dostávají do depresivních či úzkostných stavů a zažívají i potíže v sexuální oblasti.

4. Nezrušitelná antikoncepce

Když je jednou děloha odstraněna, žena již nemůže počít a porodit dítě. Vezmeme-li v úvahu, že k mnohým hysterektomiím dochází ve věku pětatřiceti let, pochopíme, proč se může tato ztráta ukázat později v životě významnou.

5. Operační riziko

I když riziko úmrtí při operací je pouze jednoprocentní, přibližně pět set žen ročně v USA při této operací umírá, nejčastěji v důsledku anestesie či pooperační infekce.

K pooperačním komplikacím dochází v 25-50 procentech případů, i když ve většině případů menší závažnosti.

Mezi typické pooperační obtíže patří horečky a infekce močových cest, může však dojít i k významným komplikacím, jako jsou vážné infekce, krvácení a perforace střev, které mají dlouhodobý negativní účinek na vaše zdraví.

6. Anatomické změny

Odstranění dělohy může mít za následek určité změny v anatomii, mezi nimi výhřez pochvy, močového měchýře anebo konečníku. Asi třetina žen po hysterektomii uvádí, že při stolici musí více tlačit (zácpa).

7. Hormonální změny

Z důvodů, které nedokáže medicína zcela vysvětlit, dochází někdy u žen po hysterektomii k selhání vaječníků, což s sebou nese předčasný výskyt příznaků menopauzy a řídnutí kostí.

To může být následkem ztráty důležitých hormonů, kterými děloha přispívá k hormonální rovnováze.

Dalším důvodem může být, že v důsledku operace zesláblo zásobení vaječníku krví – během operace musí být totiž některé cévy přeříznuty a podvázány.

Je zajímavé, že studie na 6 622 ženách ve věku od devětatřiceti do šedesáti let, zjistila, že ženy, které byly po hysterektomii a u kterých byl uchován jeden nebo oba vaječníky, zakoušely větší návaly, pocení a poševní suchost než ženy, které se této operaci nepodrobily. Čtyřicetileté ženy uvádějí po této operaci silné návaly a pocení, které jsou podobného rázu jako u padesátnic, které hysterektomii neabsolvovaly.

Mnozí lékaři naneštěstí nechápou, že k takovým změnám dochází a odmítají ženy, které si na uvedené potíže po operaci stěžují. Ženy se po operaci hysterektomie setkávají s tím, že jim lékař řekne: „Jděte za psychiatrem. Vždyť ještě máte vaječníky.‘

Z knihy dr. Johna McDougalla „The McDougall Program for Women‘.

Počet přečtení: 20 685 Datum: 9. 9. 2013

Vše na téma: Děloha

Ženské tělo má v sobě neuvěřitelný orgán plný sexuální a tvůrčí síly. Je čas, abychom si řekli několik zajímavých faktů o děloze. Každá lidská bytost, která byla na této planetě někdy naživu, dosáhla vlastně této existence díky tomuto orgánu. Dělohu tedy známe všichni takřka důvěrně.

Děloha je však ohroženým orgánem. Hysterektomie (odstranění dělohy) je v současnosti druhou nejčastější operací prováděnou ve Spojených státech. Nejčastějším chirurgickým zákrokem v dnešní USA je císařský řez.

Děloha je citlivá na průmyslové chemikálie, které nyní zaplavují naše prostředí. Stovky toxických chemikálií se nyní dostávají do dělohy žen, a tak do plodové vody těhotných matek a zjistitelné v krvi novorozenců.

Děloha je super silnáDěloha je nejsilnější sval v těle (podle hmotnosti). Děloha má několik vrstev svalové tkáně, jsou velmi silné. Stahující se děloha při porodu vyvíjí neuvěřitelný tlak, aby vytlačila dítě – je to vlastně nejsilnější síla, kterou vyvíjí nějaký sval v těle.

Děloha je neuvěřitelně flexibilníBěhem těhotenství ženská děloha přechází z velikosti hrušky do velikosti velkého balónu a dosahuje až k hrudnímu žebru. Potom se po porodu opět zmenšuje, zavinuje se. To je přeci naprosto úžasné! Nejen, že je děloha super silná, ale je také super pružná!

Děloha se uzdravujeMenstruační krev je bohatá na kmenové buňky, které jsou v těle adaptivní, aby léčily celou řadu onemocnění.

Každý měsíc v průběhu svých plodných dní tvoří tělo ženy bohatou endometriální vrstvu, která se připravuje na růst a výživu zcela nové lidské bytosti. Když dítě není počato, tělo uvolňuje tuto nesmírně cennou a výživnou látku během menstruačního cyklu.

Množství kmenových buněk v menstruační krvi se zkoumá k léčbě široké škály onemocnění, jako je mrtvice, srdeční onemocnění, Parkinsonova nemoc či diabetes.

Podívejte se na všechny články o děloze v našem magazínu:

Adenomyóza je nenádorové onemocnění, které vzniká následkem přesunu normální žlázové výstelky děložní dutiny (endometria) do vrstvy děložní svaloviny. To ve finále dělá stěny dělohy silnější. Může to vést k těžkému nebo delšímu než obvyklému menstruačnímu krvácení, stejně jako k bolesti …

Přečíst..

Placenta previa, neboli nízko položená placenta či vcestné lůžko, nastává, když placenta pokrývá část nebo celý děložní krk během posledních měsíců těhotenství. Tento stav může způsobit závažné krvácení před nebo během porodu. Placenta se během těhotenství vyvíjí v děloze ženy. …

Přečíst..

Děložní polypy jsou výrůstky spojené s vnitřní stěnou dělohy, které zasahují do děložní dutiny. Tyto polypy jsou obvykle nekarcinogenní (benigní), i když některé mohou být rakovinové nebo se mohou nakonec proměnit v rakovinu (prekancerózní polypy). Děložní polypy mají velikost od …

Přečíst..

Děloha je svalová struktura, která je držena na svém (správném) místě pánevními svaly a vazy. Pokud se tyto svaly nebo vazy roztahují nebo se stávají slabými, nemohou již dále fixovat dělohu, což způsobuje prolaps (neboli česky pokles) dělohy. Pochva a …

Přečíst..

Hysteroskopie je formou minimálně invazivní operace. Chirurg zavede drobný hysteroskop (taková drobná sonda) přes děložní čípek do dělohy. Hysteroskop umožňuje chirurgovi vizualizovat vnitřní stranu děložní dutiny na počítačovém monitoru. Dutina dělohy se pak vyšetří na jakoukoli abnormalitu. Lékař zkoumá tvar …

Přečíst..

Snažíte se otěhotnět a stále se nedaří? Problém může být v nedokonalém postavení vaší pánve a dalších orgánů. Naštěstí existuje systém cviků, které vám mohou opravdu pomoci. Je však třeba je cvičit správně a dlouhodobě, jedině tak se dostaví žádoucí …

Zajímavé:  Z Čeho Vznikají Alergie?

Přečíst..

Amenorea znamená absence menstruace – tedy jedno nebo více zmeškaných menstruačních období. Ženy, které zmeškaly alespoň tři menstruace v řadě, mají amenoreu, stejně jako děvčata, která nezačala menstruovat do věku 15 let. Jaké jsou příčiny amenorey? Nejčastější příčinou amenorey je …

Přečíst..

Ashermanův syndrom je neobvyklá, gynekologická porucha charakterizovaná změnami v menstruačním cyklu. Ashermanův syndrom jsou v podstatě jizvy (srůsty) dělohy. Tyto jizvy (srůsty) způsobují u žen méně častá menstruační období nebo někdy dokonce vůbec žádná menstruační období. A téměř u všech …

Přečíst..

Odstranění dělohy (neboli hysterektomii) samozřejmě cítí pacientky jako velmi kontroverzní. Cítí, že jim lékař chce vzít to, co z nich dělá ženu. Existují však některé velmi vážné nemoci, kvůli kterým musí žena projít tímto nepříjemným postupem. Například nádor dělohy. Pokud …

Přečíst..

Rakovina děložního čípku je bohužel jedním z nejčastějších onemocnění u žen na celém světě. Objevuje se v buňkách děložního čípku, ve spodní části dělohy. Téměř všechny případy rakoviny děložního čípku jsou způsobeny virem lidského papilomaviru (HPV). Ženy všech věkových kategorií …

Přečíst..

Děloha je orgánem, ve kterém se uhnízdí embryo a ve kterém se fétus vyvíjí na kojence.. Karcinom těla dělohy vzniká na rozdíl od karcinomu děložního čípku v horní části dělohy, zvané Corpus uteri. Vytváří se ze sliznice, tzv. endometria (endometrium …

Přečíst..

Z názvu je zřejmé, že článek bude věnován situaci, kdy se oplodněné vajíčko usadí ve vejcovodu, vaječníku nebo dutině břišní. Zde bohužel není možný další vývoj vajíčka a naopak dochází k poškozování orgánů, v jejichž blízkosti se vajíčko usadilo. Tato …

Přečíst..

Děloha je zázračný orgán, který dokáže několikanásobně narůst v době očekávání děťátka a pak se vrátit do původního stavu, když už špuntíka držíte v rukou … Děloha – naše první “bydliště” … Děloha – místo bezpečí, intimity … Zamysleli jste …

Přečíst..

Endometrióza a její diagnóza Možná jste na tom jako já před časem a slovo Endometrióza je pro vás naprosto nový a neznámý pojem, který jde jen velmi těžko vyslovit. I přes tuto skutečnost se však jedná o poměrně časté gynekologické …

Přečíst..

Přípravky na zdraví dělohy

Maca je pro své účinky nazývána „Peruánskou viagrou“ a také přispívá k normální funkci mozkové činnosti.

Beauty Bust Balance je vyvážená kombinace směsi bylin k posílení a přirozené pevnosti poprsí a k posílení hormonální rovnováhy žen nejen v období plodnosti, ale i v období klimakteria. Pro lepší vstřebatelnost a vyšší účinek bylo použito extraktů z bylin.

Doplněk stravy GynMax obsahuje indol-3-karbinol.

Lněné semínko je bohatým zdrojem omega 3 mastných kyselin, ligninu, vitamínů a minerálů.

100% čistý Kozinec blanitý kořen kapsle bohaté na antioxidanty a adaptogeny pro zdraví naší imunity, cév, srdce, močových cest, kloubů, ale i pro kondici spermií a přirozenou menstruaci a menopauzu.

Přípravek GS Pupalka Forte s vitaminem E obsahuje 500 mg za studena lisovaného pupalkového oleje Extra Virgin s vysokým obsahem účinných látek.

Malinová směs je určena ženám k podpoře organismu zejména v období menstruace a klimakteria. Malinová směs je též vhodná pro těhotné a kojící ženy, neboť se vyznačuje šetrným a jemným působením na ženský organismus.

Conceive Plus Women´s Fertility Support – plodnost ženy je kombinace vitamínů a dalších účinných látek, která podporuje ženskou plodnost, doporučujeme užívat alespoň 90 dní před plánovaným početím. Kapsle lze užívat i dále dle doporučení lékaře.

Vrbovková směs je určena pro pravidelné a dlouhodobé užívání nejen mužům. Podporuje normální činnost ledvin a močového měchýře.

Estrozin celkově harmonizuje hormonální systém a navrací tělu sílu a svěžest.

Posledních pár kusů za tuto cenu!

Kapky s rostlinnými výluhy Joalis Fluorex přispívají k normální funkci ženských pohlavních orgánů.

Produkt Pupalka dvouletá 500 mg obsahuje olej pupalky dvouleté, který je bohatým rostlinným zdrojem komplexu nenasycených mastných kyselin (zejména kyseliny linolové a gama-linolové).

100% čistý Kozinec blanitý jemně mletý kořen bohatý na antioxidanty a adaptogeny pro zdraví naší imunity, cév, srdce, močových cest, kloubů, ale i pro kondici spermií a přirozenou menstruaci a menopauzu.

100% čistá Vrbovka malokvětá ve formě tinktury s 0% alkoholu. Vrbovka je zdrojem prospěšných antioxidantů pro fungování naší prostaty, přirozený průběh menstruace i menopauzy. Působí též příznivě na udržení si zdravých dolních močových cest a správného trávení.

Produkt Pupalka dvouletá 500 mg obsahuje olej pupalky dvouleté, který je bohatým rostlinným zdrojem komplexu nenasycených mastných kyselin (zejména kyseliny linolové a gama-linolové).

100% čistý Kozinec blanitý tinkturas 0% alkoholu bohatá na antioxidanty a adaptogeny pro zdraví naší imunity, cév, srdce, močových cest, kloubů, ale i pro kondici spermií a přirozenou menstruaci a menopauzu.

BIO Maca prášek je superpotravina s celou řadou vitamínů a minerálů.

Maca BIO prášek z macy peruánské se pěstuje ve výšinách peruánských And, kde ji lidé konzumují pro její účinky na tělesné i duševní zdraví.

Maca červená BIO prášek s macou neboli řeřichou peruánskou má blahodárné účinky na fyzické i duševní zdraví.

Pupalka s vitamínem E je komplexem pupalkového oleje a vitamínu E pro normální stav pokožky a hormonální rovnováhu.

Maca BIO prášek podporuje normální psychický i fyzický výkon a pomáhá udržet optimální výdrž a vitalitu.

Bio 100% Olej lněný je získaný výhradně mechanickým lisováním bez použití rozpouštědel a následnou filtrací.

Maca černá BIO prášek s macou neboli řeřichou peruánskou má blahodárné účinky na fyzické i duševní zdraví.

Shatavari Naturalis je 100% BIO, šetrně vypěstovaný kořen, který díky svému původu obsahuje maximum účinných látek.

Doplněk stravy PM Estromenox obsahuje přírodní fytoestrogeny doplněné koenzymem Q10, fermentovaným včelím pylem perga a extraktem ze zrníček hroznů. Tyto látky jsou vhodné pro ženy s intolerancí syntetických hormonálních přípravků při menopauze a postmenopauze.

100% čistý Kozinec blanitý v nálevových sáčcích bohatý na antioxidanty a adaptogeny pro zdraví naší imunity, cév, srdce, močových cest, kloubů, ale i pro kondici spermií a přirozenou menstruaci a menopauzu.

Poslední kus za tuto cenu!

100% čistá Maca (Maka) jemně mletý kořen (hlíza) pro udržení si plodnosti obou pohlaví, sexualitu, fyzické a duševní zdraví, vytrvalost, vitalitu, hormonální rovnováhu.

Poslední kus za tuto cenu!

100% čisté Šatavari kořen kapsle v BIO kvalitě především pro ženské i mužské pohlavní funkce a orgány, plodnost, močové cesty, duševní pohodu, vitalitu, spánek a zvládání stresu, ale i pro zdraví našeho srdce, cév, menstruaci, menopauzu.

Poslední kus za tuto cenu!

100% čisté Šatavari jemně mletý kořen v BIO kvalitě především pro ženské i mužské pohlavní funkce a orgány, plodnost, močové cesty, duševní pohodu, vitalitu, spánek a zvládání stresu, ale i pro zdraví našeho srdce, cév, menstruaci, menopauzu.

100% čistá Vrbovka malokvětá je zdrojem prospěšných antioxidantů pro fungování naší prostaty, přirozený průběh menstruace i menopauzy. Působí též příznivě na udržení si zdravých dolních močových cest a správného trávení. Bylinné kapsle vrbovky malokvěté usnadňují užívání.

100% čistá Vrbovka malokvětá je zdrojem prospěšných antioxidantů pro fungování naší prostaty, přirozený průběh menstruace i menopauzy. Působí též příznivě na udržení si zdravých dolních močových cest a správného trávení. Výhodou namleté nati vrbovky je snadná a rychlá příprava.

První Češky s transplantovanou dělohou se chystají na těhotenství

První dělohu v Česku lékaři transplantovali před rokem. Orgán tehdy darovala matka své dceři, která se bez dělohy narodila.

Celkem IKEM, který je největším transplantačním centrem v ČR, v rámci klinické studie plánuje 20 transplantací, přičemž polovina příjemkyň by měla získat orgán od žijící dárkyně a polovina od zemřelé.

Do studie byly zařazeny ženy, které dělohu od narození nemají, kvůli onemocnění jim byla odstraněna, nebo jim tento orgán prokazatelně nefunguje.

video

První česká transplantace dělohy

Froněk uvedl, že podle některých publikovaných odhadů může být žen s takovýmto problémem asi 300 na milion obyvatel. „Ale to ještě neznamená, že cílová skupina je opravdu takhle veliká. Jen asi polovina těch žen stojí o transplantaci dělohy, ta druhá má ten problém pro sebe vyřešený a o transplantaci nestojí,“ uvedl přednosta.

IKEM ale měl více zájemkyň, než kolik jich mohl do studie přijmout. Čekatelky navíc nemocnice eviduje pro případ, že by některá ze zařazených pacientek z programu vypadla. Kritéria pro účastnice jsou totiž poměrně přísná. Kromě věku do 40 let musí mít také manžela nebo stálého partnera, který má být biologickým otcem případného potomka.

Pokud se tedy partneři rozejdou, žena přestane splňovat kritéria a ze studie bude vyřazena.

Podmínkou transplantace je rovněž předchozí odběr vajíček ženy a jejich oplodnění spermiemi partnera. Samotný odběr dělohy a její transplantace mohou trvat až 16 hodin.

Po krátké hospitalizaci se ženy podle Froňka zhruba do týdne vracejí do běžného života.

„Zatím žádná z nich neměla závažnou komplikaci, jsou zpět v plnohodnotném životě a v několika případech se připravujeme na embryotransfer,“ popsal Froněk.

Jsme druzí na světě

Před Českem byly jediné úspěšné transplantace podle Froňka vykonány ve Švédsku, kde zákrok úspěšně podstoupilo sedm žen. Pěti z nich se dosud narodil potomek, v jednom případě dokonce žena porodila už druhé zdravé dítě.

Zajímavé:  Právo: Léčba obezity je nákladná – vše o zdraví

Česká studie počítá po transplantaci dělohy maximálně se dvěma porody. „Pak máme v plánu dělohu odstranit tak, aby žena nemusela dlouhodobě brát léky na potlačení imunity,“ uvedl Froněk.

Ženy budou i poté sledovány, aby odborníci mohli hodnotit výsledky s delším časovým odstupem.

video

Záznam tiskové konference o transplantaci dělohy

Lékaři v IKEM v současnosti kromě děloh transplantují také ledviny, játra, srdce, tenké střevo, Langerhansovy ostrůvky a slinivku. Froněk nepředpokládá, že by se toto spektrum v příštích letech rozšiřovalo. Vývoj vidí například v rozšíření okruhu pacientů, kteří zákrok mohou podstoupit.

„Transplantujeme dnes řadu pacientů, kteří by v minulosti nemuseli být transplantováni, protože nemají třeba jen jednu chorobu, ale i další nemoci, které je staví na trochu méně výhodnou startovní čáru. Tam jsme jistě mnohem dál než před deseti lety.

Provádíme transplantace i přes neshodu v krevních skupinách, případně v některých protilátkách, což bývalo tabu ještě před deseti lety,“ dodal Froněk.

Odstranění dělohy (hysterektomie)

Odstranění dělohy (hysterektomie) může být prováděno při různých rakovinných onemocněních, předstupních rakoviny dělohy, resp. děložního čípku, jakož i nezhoubných onemocnění dělohy. Provádí se ale jen tehdy, když už neexistují žádné další možnosti léčby, resp.

když se u těchto stavů dá očekávat horší výsledek léčby. Operujícímu gynekologovi jsou přitom k dispozici různé operační techniky. Odstranění dělohy může mít dalekosáhlé důsledky pro tělesné a duševní zdraví ženy.

Rozhodnutí k této operaci je proto – mimo nouzové situace – vždy učiněno vždy společně lékařem a pacientem.

Rakovinná onemocnění a předstupně rakoviny:

 • rakovina dělohy: endometriální karcinom, sarkom, maligní (zhoubné) smíšené nádory;
 • rakovina děložního čípku (cervikální karcinom),
 • za určitých předpokladů nebo na přání pacientky u předstupňů rakoviny
 • děložní výstelky,
 • u rakoviny vaječníků (ovariální karcinom),
 • event. po ukončeném plánování rodiny preventivně u Lynchova syndromu – dědičné nemoci se zvýšeným rizikem pro vznik různých nádorů – především rakoviny tlustého střeva (kolorektální karcinom) a mj. rakoviny dělohy (endometriální karcinom).

Nezhoubná onemocnění, pokud není možný postup, který by orgán zachoval:

 • myomy,
 • menstruační poruchy,
 • adenomyosis uteri – ukládání děložní výstelky (endometria) do svalové vrstvy dělohy (myometrium)
 • endometrióza,
 • těžké infekce dělohy,
 • placenta accreta (placenta chybně vrostlá do děložní výstelky se ztíženým uvolněním z děložní výstelky po porodu),
 • těžké zranění, resp. krvácení, např. v rámci porodu nebo nehody,
 • výhřez dělohy (prolapsus uteri – vystoupení dělohy z pochvy).

Poznámka: U nezhoubných onemocnění jsou chronické bolesti podbřišku nejčastější příčinou přání pacientek nechat si odstranit dělohu. Úspěch léčby díky tomuto zásahu je však u žen, u kterých nemůže být stanovena žádná jasná tělesná příčina bolesti, často neuspokojivá. Proto musí před rozhodnutím o hysterektomii vždy dojít k podrobnému psychosomatickému vyšetření.

Jaké existují operační metody?

K odstranění dělohy může dojít třemi přístupy:

 • přes břišní řez (abdominálně – laparotomie),
 • přes pochvu (vaginálně),
 • prostřednictvím techniky „knoflíkové dírky‘ přes břišní stěnu (laparoskopicky).

K laparoskopickým operacím patří:

 • LAVH (laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie) a
 • TLH (totální laparoskopická hysterektomie).

U LAVH se děloha odděluje z pochvy. U TLH se operuje výhradně pomocí „techniky knoflíkové dírky‘. U obou technik se děloha odstraňuje přes pochvu. Někdy může být u velmi velké dělohy nutné odstranění přes malý otvor v břišní stěně. Toto se provádí především tehdy, když není rozdělení na části před odstraněním žádoucí (např. u karcinomů).

Laparoskopická hysterektomie může probíhat i s podporou robota. Přitom je výběr operačních nástrojů, jakož i pohyby robota, řízen lékařem přes počítač. Účinnost této metody ale není ještě v současnosti prozkoumána.

U břišní (abdominální) a laparoskopické hysterektomie je možné navíc posoudit dutinu břišní. V dutině břišní mohou být v případě potřeby navíc kromě odstranění dělohy provedeny další zásahy, mezi které patří např. odstranění ložisek endometriózy resp. vaječníků.

Vaginální a laparoskopické operace jsou upřednostňovány před řezem dutiny břišní, protože se tím zkracuje doba pobytu v nemocnici a doba uzdravení.

Zásahem s nejkratší operační dobou a nejmenšími komplikacemi je vaginální odstranění dělohy. U tohoto zásahu ale není možné ošetřovat možné důsledky onemocnění, která jsou spojena s dutinou břišní, resp. jinými přilehlými orgány.

Odstranění vaječníků vaginálním způsobem může být z důvodu dostupnosti ztíženo.

U určitých onemocnění se navíc odstraňují vaječníky (adnexotomie). Neexistuje-li žádné podezření na závažnou patologickou změnu vaječníků, tak se preventivní odstranění vaječníků nedoporučuje. Po tomto zásahu dochází totiž bez náhradní hormonální terapie k náhlému nástupu menopauzy.

Navíc se zvyšuje riziko vzniku onemocnění srdečního oběhu (např. srdečního infarktu) a onemocnění mozku (např. mozková mrtvice, demence). Po oboustranném odstranění vaječníků se také častěji vyskytují zlomeniny kostí z důvodu osteoporózy.

V poslední době se ale velmi doporučuje odstranění vejcovodů, protože se tím snižuje výskyt rakoviny vaječníků.

Jaké operační techniky se používají?

Rozlišuje se mezi úplným odstraněním dělohy (totální hysterektomie) a částečným odstraněním dělohy (subtotální hysterektomie).

U totální hysterektomie se odstraňuje celá děloha včetně děložního čípku (cervix). U subtotální hysterektomie se děložní čípek neodstraňuje.

V rámci subtotální hysterektomie dochází ke komplikacím méně často, než při totální hysterektomii. Avšak i děložní čípek je částečně pokryt děložní sliznicí. Proto může u žen s intaktními vaječníky, u kterých se provádí odstranění dělohy před menopauzou, docházet k cyklickým krvácením.

U těchto pacientek může i nadále vzniknout rakovina děložního čípku. Zlepšení sexuálního života nebylo – jak se dříve předpokládalo – u pacientek se subtotálním odstraněním dělohy oproti pacientkám po totálním odstranění dělohy prokázáno.

Z těchto důvodů se v první řadě doporučuje totální hysterektomie.

Jaké komplikace se mohou vyskytnout?

Jak často se mohou vyskytnout komplikace, záleží mimo jiné na onemocnění, které má být pomocí hysterektomie léčeno. Horečka, infekce močového měchýře a infekce rány vznikají po odstranění dělohy relativně často, dají se ale většinou dobře léčit.

Možné komplikace během operace jsou:

 • krvácení z cévních poranění,
 • poranění močového měchýře nebo střev,
 • poranění močovodu,
 • velmi zřídka poranění jiných orgánů.

Poznámka: Za velmi obtížných podmínek, resp. při výskytu komplikací je někdy nutné vaginální nebo laparoskopickou operaci přerušit a v operaci pokračovat řezem dutiny břišní.

Možné komplikace, které se mohou vyskytnout jako důsledek operace, jsou:

 • dřívější nástup menopauzy,
 • bolesti při pohlavním styku,
 • pokles močového měchýře a střeva při slabosti pánevního dna,
 • možný výskyt močové inkontinence jakož i
 • zadržování moči.

Ke všeobecným operačním komplikacím patří např.:

 • infekce: např. infekce rány, zápal plic, infekce močových cest, zřídka otrava krve (sepse),
 • hluboká žilní trombóza nohou/pánve a plicní embolie,
 • krvácení a tvorba krevních sraženin (hematom),
 • neprůchodnost střev.

Poznámka: Aby se zabránilo infekci způsobené bakteriemi, dostane pacientka krátce před, resp. během operace infuzi s antibiotiky. K zamezení vzniku trombózy se po pět až sedm dnů po operaci aplikuje jednou denně injekce heparinu, což je látka zabraňující tvorbě krevních sraženin.

Duševní a tělesné zdraví po operaci

Jaké potíže mohou vzniknout po operaci?

Spokojenost se zásahem je různá a liší se mimo jiné podle průběhu operace, nadále přetrvávajících, resp. nově se vyskytujících potíží a podle osobnosti dotčené ženy.

Mnohé pacientky uvedly po operaci nezhoubných onemocnění dělohy zlepšení různých potíží (např. pocit tlaku). Také to, že nedochází k pravidelné menstruaci v případě dříve se vyskytujících menstruačních potíží (bolestivé nebo silné menstruační krvácení), je pociťováno jako příjemné.

Bolesti při pohlavním styku (dyspareunie) se mohou po operaci zlepšit. Mohou se ale také někdy zhoršit, resp. nově vyskytnout.

Po odstranění dělohy obdrží pacientka na určitou dobu léky od bolesti. V mnoha případech hovoří pacientky, které byly operovány na základě nezhoubných onemocnění, po operaci o tom, že již netrpí bolestmi podbřišku. Malá část ale po operaci hovoří o nově vzniklých, resp. zesílených bolestech v podbřišku.

Některé ženy trpí tímto zásahem. K nim patří především ženy, které si přejí děti, resp. ženy, které mají pocit, že odstraněním dělohy ztratily část své ženskosti. U onemocnění, u kterých není odstranění dělohy nezbytně nutné, by měly ženy důkladně zvážit, jaké dopady může mít tento zásah na jejich duševní a tělesné zdraví.

Zotavení po operaci

Jak rychle se pacientka zotaví po odstranění dělohy, je individuálně různé a závisí mimo jiné na operační technice. Vaginální a laparoskopická odstranění jsou spojena s kratším pobytem v nemocnici a s rychlejším zotavením po zásahu.

Tělesná zátěž po operaci

Jak dlouho by se pacientka měla vyhnout tělesné zátěži, a o délce zdravotní neschopnosti, rozhoduje lékař individuálně pro každou pacientku.

Postoperační krvácení

Po hysterektomii jsou běžná lehká krvácení z pochvy. Proto by se měly několik týdnů po operaci nosit vložky. Tampony by se neměly používat kvůli zvýšenému riziku infekce. Trvá-li krvácení déle než šest týdnů, resp. rozvíjí-li se krvácení, které je výrazné jako menstruační krvácení, měla by žena pokud možno co nejrychleji vyhledat lékaře.

Pohlavní styk po operaci

Obecně se u nekomplikovaného průběhu doporučuje vynechat pohlavní styk na čtyři až šest týdnů. Po hysterektomii již těhotenství není možné. Proto se již nemusí dbát na antikoncepci. Aby se zabránilo infekcím se sexuálně přenosnými onemocněními (STD), měly by se u možného rizika přenosu bezpodmínečně používat kondomy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector