Elektronické zdravotní knížky (EZK) – vše o zdraví

 • Elektronické zdravotní knížky (EZK) – vše o zdraví
  Faena Art App is the key to discovering Faena’s extensive programming, touring locations and attending all events, either live or virtually in Buenos Aires or Miami.
 • A requirement for any art lover or visitor to Miami or Buenos Aires, use this app to:
  – Unlock curated content, news, insider tips and programming in each district
  – Explore Faena’s favorites in each city
  – Take tours of the Miami-Buenos Aires districts curated by Faena and other influencers on foot or virtually
 • – Add events to your native calendar

New text in section About Faena

Price: Free
Version: 1.8
Size: 32.01 MB
Seller: Zentity a.s.
Released: 2015-12-02 19:54:48

Updated: 2016-12-07 20:50:36

Elektronické zdravotní knížky (EZK) – vše o zdraví
Společnost IZIP ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR pro Vás připravila aplikaci Mobilní elektronické zdravotní knížky určenou majitelům zařízení iPhone, iPad a iPod Touch. Aplikace je určena všem klientům Všeobecné Zdravotní Pojišťovny ČR, kteří ihned po stažení aplikace mohou mít stále při ruce veškeré zdravotní informace o sobě či svých blízkých.

Nastavení Vaší Mobilní elektronické zdravotní knížky je jednoduché. Po stažení a instalaci si nastavíte zabezpečení aplikace pomocí několika kroků.

Pokud již máte zřízenou Elektronickou zdravotní knížku, zadejte do přihlašovacího formuláře své identifikační číslo klienta a osobní heslo.

Během okamžiku tak získáte online přístup k nejdůležitějším informacím obsaženým ve Vaší Elektronické zdravotní knížce.

V případě, že ještě nemáte zřízenu Elektronickou zdravotní knížku a jste klientem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR), můžete se zaregistrovat online na adrese https://reg.izip.cz/. Zřízení i provoz Elektronické zdravotní knížky je pro Vás zcela zdarma.

Aplikace je velmi přehledná a její ovládání je intuitivní a jednoduché. Prostřednictvím této aplikace se jednoduše dostanete k informacím o provedených vyšetřeních, předepsaných lécích, stavu zdravotního pojištění a řadě dalších informací.

 1. Funkce aplikace Mobilní elektronická zdravotní knížka:
 2. • Záznamy – přehled a podrobné informace o provedených zdravotních vyšetření
 3. • Zdraví – základní přehled o vašem zdraví (alergie, očkování apod.)
 4. • Léky – přehled všech léků a včetně popisu samotných přípravků
 5. • Lékaři – seznam zdravotnických pracovníků, kteří zapisují do Vaší Elektronické zdravotní knížky
 6. • Stav pojištění – aktuální stav vašeho zdravotního pojištění včetně případných nedoplatků a penále
 7. • Vyúčtování – kompletní přehled uhrazené zdravotní péče z vašeho zdravotního pojištění
 8. • První pomoc – nástroj pro rychlé volání tísňových linek, možnost odeslání tísňové SMS a zjištění aktuální pozice dle GPS
 9. • Preventivní péče – plánovač preventivních prohlídek k praktickému lékaři, stomatologovi a gynekologovi

Aplikace umožňuje práci s více účty současně. Můžete tak např. snadno sledovat zdravotní záznamy Vašich dětí a to vše na jednom místě z Vašeho telefonu

ENGLISH:

IZIP has prepared application EZK in cooperation with VZP ČR. The application works on iPhone, iPad and iPod Touch. The app is for clients of VZP ČR, who can have access to all of their health information on their phone.

Setup of Mobile EZK is easy. After download and install of the app, you can configure the app security with few steps. If you already have arranged EZK, enter your identification number and password to the login form. Immediately you will receive access to the most important information in your EZK.

If you still do not have your EZK and you are a client of VZP ČR, you can register online at https://reg.izip.cz/. The registration of EZK is free of charge.

 • EZK app offers:
 • • Records – overview and detailed information about medical examinations
 • • Health – a basic overview of your health conditions (allergies, vaccinations, etc.)
 • • Medications – list of all medications (dispensed or prescribed) including their description
 • • Doctors – List of health care professionals who work with your EZK

• Insurance status – the current state of your public health insurance, including any non-payments or penalties (e.g. account balance)

 1. • Health care reimbursement – A complete overview of compensation or repayment for healthcare services provided to you
 2. • First aid – a tool for making quick emergency calls, or sending emergency SMS including your current GPS location
 3. • Preventive care – preventive examinations planner to your general practitioner, dentist or gynecologist

The app allows work with multiple accounts simultaneously. This means you can easily monitor your children’s medical records all in one place on your phone.

IZIP: Nejsme zvyklí se moc starat o své zdraví

Elektronické zdravotní knížky (EZK) – vše o zdraví Jiří Pašek, generální ředitel IZIP, a.s. IZIP/

Systém Elektronických zdravotních knížek (EZK) společnosti IZIP umožňuje sdílet informace o léčení pacientů mezi lékaři. Projekt má usnadnit i komunikaci pacienta s lékařem. Dlouhodobě sklízí kritiku z různých stran, je napadán jeko nefunkční, protože lékaři do EZK nezapisují a údaje v něm nečtou.

Na druhou stranu projekt v minulosti dostal i několik mezinárodních ocenění. Podporuje ho Všeobecná zdravotní pojišťovna a knížku si mohou zřídit zdarma jen její pojištěnci. Jak uvedl generální ředitel IZIP Jiří Pašek v online rozhovoru se čtenáři Českých novin, otázka zapojení ostatních pojišťoven do EZK je dnes na rozhodnutí VZP.

Níže si můžete přečíst záznam celého chatu.

Karel: Proč EZK nemůžou využívat pojištěnci jiných pojišťoven než VZP? Odpověď: Přeji dobrý den všem.

VZP ČR si projekt vybrala již v jeho začátku a zvolila exkluzivní model spolupráce, ale je pravda, že i ostatní zdravotní pojišťovny se do projektu mohly připojit, ale tenkráte tak neučinily.

Věřím, že rozšíření našeho systému národně a propojení s případnými dalšími eHealth aplikacemi je otázkou času.

Olda: Proč neukládá většina poskytovatelů zdravotní péče do EZK výsledky svých vyšetření? Je možné je nějakým způsobem k tomu přimět? Potom to bude teprve dokonale fungovat!Odpověď: Dobrý den, lékaři, lékárnici, laboranti a další výsledky vyšetření apod. ukládají.

Je pravda, že zatím ne v takové míře, jak by mohlo být, ale již teď EZK obsahuje přes 20 milionu lékařských záznamů – tedy těch od poskytovatelů zdravotní péče. Problémem je v určitých případech to, že někteří zdravotní profesionálové nepoužívají výpočetní techniku a tudíž nemohou dělat cokoli elektronicky.

Vzhledem k trendu doby je elektronizace nezbytná.

papírová kartička: Nestydíte se takhle rozkrádat státní prostředky? Odpověď: Dobrý den, papírová kartičko :-), jak už vaše přezdívka napovídá, tak nemáte elektronizaci moc ráda 🙂 Ale vážně… Projekt EZK prošel mnoha audity a kontrolami a vždy bylo shledáno, že vše je v pořádku.

Bohužel jedno očernění v politickém boji poškodilo náš systém na mnoho let, ne-li na vždy. Pokud ale znáte politickou praxi v ČR, musí vám být jasné, že tady rozhodně neplatí přísloví: „Na každém šprochu, pravdy trochu.

“ EZK je naprosto transparentním projektem a jeho přínosy jsou pro pacienty, lékaře i pojišťovnu velmi důležité, zejména v období, kdy je potřeba léčbu efektivně distribuovat.

Radek D.: Proč do systému nezapojíte taky jiné pojišťovny než VZP? Odpověď: Dobrý den, doufám, že je otázkou času, kdy se nalezne společná platforma, která jednotlivé systémy zdravotních pojišťoven (ZP) propojí. Variant je několik.

Ministerstvo zdravotnictví vytyčí standard podle kterého se budou ZP řídit, nebo se ZP shodnou na společném postupu v oblasti eHealth. Otázka zapojení ostatních ZP do EZK je na rozhodnutí VZP – má exkluzivitu pouze pro své pojištěnce, ale z vyjádření jejího ředitele MUDr.

Horáka je vidět, že i VZP takovou možnost zvažuje.

Petra: Dobrý den, zajímalo by mě, kdy systém bude plně fungovat a jak hodláte motivovat lékaře, aby ho používali?Odpověď: Dobrý den, už teď systém v určitých oblastech funguje plně – máme mnoho příkladů, kde je v kraji zapojená síť nemocnic, poliklinik, ordinací, lékaren, laboratoří a záchranná služba.

Je pravda, že v národním měřítku není „pokrytí“ 100%, ale to nelze u takto velkého projektu ani v současnosti čekat. Stejně jako v ostatních zemích pozvolna narůstá počet uživatelů, poskytovatelů zdravotní péče i zdravotních zařízení. Motivace pro lékaře je zejména v cenných informacích, které jsou v systému. I v medicíně platí, že čím více informací, tím lepší rozhodnutí…

Zajímavé:  Priessnitzův Obklad Na Klouby?

A když jde o naše zdraví… tak by nemělo být kompromisu, ne? 🙂

Alena K.: Přesvědčte mě, proč bych měl jako pacient zdravotní knížku používat, když se tohoto systému zapojilo tak málo lékařů, že by mi to stejně nic nepřineslo? Odpověď: Dobrý den, Aleno, i teď vám EZK přinese mnoho užitečných služeb.

Zapojení lékařů je samozřejmě velká otázka, ale musíme si všichni uvědomit, že buď můžeme čekat, jestli přijde legislativní nařízení, že takovýto systém musí být povinný, nebo tím, že ukážeme/te, že takovou službu chceme/te, tak ji začne používat více a více lidí.

Nejsme zvyklí se moc starat o své zdraví dokud je nám „hej“. Díky EZK vám to půjde snadněji, protože ona nezapomene, kdy máte jít na preventivní prohlídku, kdy na očkování apod. A téměr polovina lékařu už v systému je registrována, takže nemá smysl čekat.

Začněte ji používat 🙂 Vyzkoušení vás nic nestojí – vše za vás (pokud jste pojištěnec VZP) hradí VZP.

Viktor: Dobrý den, jak máte zabezpečené údaje o pacientech? Jak jste systém prověřovali?Odpověď: Dobrý den, zabezpečení EZK a dat v ní patří opravdu mezi nejlepší na světě. Spolupracujeme s předními světovými firmami např.

Microsoft, Intel na vytvoření super bezpečného prostředí. Jsme držiteli certifikátů ISO 27.000, kterou se ověřují firmy, které disponují velkými objemy důvěrných dat, své systémy pro řízení bezpečnosti informací např. banky.

Za deset let provozu nikdy neunikla sebemenší informace z EZK.

Jana M.: Dobrý den, v Českých Budějovicích, kde žiji, jsem nepotkala jediného lékaře, který by s Vašimi knížkami pracoval. Počítám, že jinde to není o moc lepší.

Co s tím hodlátě dělat?Odpověď: Dobrý den, Jano, i v ČB je mnoho lékařů i zdravotnických zařízení, které pracují s EZK. Podívejte se prosím na: http://www.izip.cz/custom/facility_search.asp form_state=do_filter&idk=544&doctor_name=&facility_name=&facility_city=&facility_street=&specialization=&facility_district=CB&btn_search=Vyhledat. Pokud by to nefungovalo takto z chatu, tak na www.izip.cz v sekci PRO VEŘEJNOST je seznam poskytovatelů zdravotní péče, kteří s EZK pracují. Kdyby tam chyběl váš lékař, nebo jiné zdravotnické zařízení, tak nám prosím pošlete email na [email protected] a my nabídneme subjektu registraci.

Jiřina z Prahy: Zdravím. I když projekt vypadá užitečně, pracovat pro jednu pojišťovnu moc úspěšně nevypadá.

Máte nějakou reakci, proč se jiné subjekty do projektu nezapojily? A máte plán a argumenty, jak je přesvědčit?Odpověď: Dobrý den, dívejme se na start EZK s VZP ČR jako počátek zavádění eHealth v ČR. Variant začátku mohlo být samozřejmě více, ale i tato je velice dobrá.

VZP má nejvíce pojištěnců v ČR (přes 6,5 mil) a tudíž je logické, že pro ní má takový projekt největší smysl (hned po celonárodním řešení). Ostatní zdravotní pojišťovny chtěly jít svou cestou, nebo pro ně bylo ještě moc brzy uvažovat o elektronizaci.

Vemte si, že EZK začala ověřovat podmínky pro elektronizaci v roce 2002 – to ostatní ZP ještě eHealth vůbec neřešily. Naším největším argumentem je, že systém funguje s 2,5 milionu klienty, polovinou všech poskytovatelů zdravotní péče v zemi a jasně se ukazuje, že EZK jde správnou cestou.

zvědavec: Za co proboha dostal tenhle nefunkční projekt mezinárodní ocenění?Odpověď: Dobrý den, zvědavče 🙂 Budete se tomu divit, ale v roce 2005, tehdy onu cenu dostal, byl vyhodnocen jako nejlepší na světě (hodnotilo OSN, takže to má snad váhu i pro váhajicí :-). Kromě toho je EZK referenční projekt EU.

Je to paradox, ale díky lokální kampani proti EZK ve volbách 2006, je tento skvělý systém takto vnímán – o čemž svědčí i vaše reakce. Doufám, upřímně doufám, že se nám podaří toto stigma napravit. I když je to boj s větrnými mlýny… Ale my se nevzdáme 🙂 A neoznačoval bych projekt jako nefunkční :-).

Pořád patříme k největším projektům na světě a řadíme se opravdu mezi fungující .-)

Vladimír: Dobrý den, zajímalo by mě, jaké jsou výsledky hospodaření IZIP.

Kolik vlastně stojí roční provoz EZK? DěkujiOdpověď: Dobrý den, celkové náklady na zavedení systému EZK v průběhu deseti let jsou cca jedna miliarda korun.

Měsíční provoz EZK stojí 2 Kč za měsíc (při současném počtu klientů přes 2,5 milionu uživatelů EZK). Výsledky hospodaření naleznete ve výroční zprávě.

Ivana, Nymburk: Myslíte si, že je vhodné shánět klienty na ulicích? Přece jen jde o citlivé údaje.

Odpověď: Dobrý den, Ivano, určitě máte pravdu, ale externí získatelé byli jen jednou z možností, jak si EZK pořídít. Kromě toho máte k dispozici www.izip.

cz, Českou poštu – Czech Point, vybrané pobočky VZP… Snažili jsme se nabídnout každému variantu, která mu vyhovuje.

K.Mesner: Pane Pašku, vlůbec se nedívím, že jste tak vysmátý, já z peněz daňových poplatníků si ukrajovat takový koláč, bych se ale na Vašem místě moc nesmál.

Nezdá se Vám že jste lumpOdpověď: Dobrý den, pane Mesnere, projekt velikosti EZK je spojen s velkými investicemi – ale tak je to všude ve světě – a v ČR toto budí vždy přesvědčení, že si někdo ukrajuje koláč z veřejných prostředků.

Podařilo se nám postavit a provozovat systém, který nejenže je jeden z nejlepších na světě, ale také velice hospodárný – 2 Kč za měsíc, to je přeci velmi rozumná částka, ne? Jsme téměř 5x levnější než obdobný systém v Britanii (a to v přepočtu na obyvatele – samozřejmě).

EZK přináší všem, kdo ho používají, zlepšení. A věřím, že jich bude čím dál více, i navzdory tomu, že zde neexistuje legislativa eHealth podporující apod. Je to o nás. O tom, jak si vážíme svého zdraví.

Jana Pokorná: Pane Pašku, moje lékařka do knížky zapisuje a opravdu se mi ta služba hodně líbí. Chystáte nějaké novinky?Odpověď: Dobrý den, Jano, děkuji za tuto milou zprávu i otázku a s dovolením u ní skončím.

Konkrétně jsme připravili novou aplikaci „Sledování růstu a vývoje dítěte“. Sledování základních tělesných rozměrů (tělesné výšky, hmotnosti, obvodu hlavy) je součástí povinných preventivních prohlídek dítěte. A co se týka pohledu ještě dále…

Budoucnost vidíme v personalizované medicíně, kdy dokážeme pacienty s chronickými chorobami monitorovat na dálku, zaznamenávat objektivní informace z přístrojů (např. EKG, glukometrů, tonometrů apod.) a přenášet je do EZK.

V případě odchylky je podle její závažnosti automaticky informován ošetřující lékař nebo dokonce záchranná služba.

 • Děkuji všem a přeji hezký den
 • JP
 • zdraví online IZIP
 1. Autor: Redakce

Česko vyhodilo za knížky IZIP 1,8 miliardy, teď je zruší | Domov

PRAHA Internetový projekt zdravotních knížek IZIP bude do prázdnin ukončen. Dohodli se na tom ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) a premiér Petr Nečas (ODS). Informoval o tom mluvčí ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň.

Projekt IZIP byl dlouhodobě kritizován, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) do něj za deset let vložila 1,8 miliardy korun s DPH.

„Shodli jsme se, že ze všech změn, které mohou v budoucnu ve VZP nastat, je vypořádání se s projektem IZIP na prvním místě,“ uvedl ministr.

Podle mluvčího Sršně Heger a Nečas vyzvou správní radu VZP, aby podpořila dohodu, že pojišťovna s projektem IZIP skončí. Heger k tomu vyzve členy za stát a TOP 09, premiér Nečas osloví členy za ODS.

„Ministerstvo zdravotnictví technické detaily ukončení IZIP neřeší, to je věc managementu VZP,“ řekl ČTK Sršeň.

Dodal, že po vyhodnocení pilotních projektů ministerstvo zjistilo, že IZIP skutečně nefunguje, a rozhodlo se „neprotahovat agónii“.

VZP bere dohodu na vědomí a nebude ji zatím komentovat, řekl ČTK její mluvčí Jiří Rod.

Mrzí mě, že projekt končí neúspěchem, řekl Heger

Ministra mrzí, že projekt, do kterého byly před deseti lety vkládány velké naděje a který stál daňové poplatníky tolik peněz, končí neúspěchem. „I tak ale věřím, že budoucnost patří elektronizaci zdravotnictví, která ale musí být provedena účelně, hospodárně a ve prospěch pacientů i systému všeobecného zdravotního pojištění,“ dodal Heger.

Zajímavé:  Ušní Svrab U Koček Léky?

Systém elektronických zdravotních knížek (EZK) společnosti IZIP měl umožnit sdílení informací o léčení pacientů mezi lékaři a usnadnit komunikaci pacienta s lékařem. Projekt podporuje VZP a knížku si mohou zřídit zdarma jen její pojištěnci.

Takto vypadly údaje o pacientech na stránkách IZIP

Europoslanci ODS Miroslav Ouzký i Milan Cabrnoch, ktěří za projektem IZIP od začátku stáli, si naopak myslí, že projekt byl užitečný a jeho ukončení podle nich není správné.

„V každém případě si myslím, že toto rozhodnutí je špatné,“ uvedl Ouzký.

Podle Cabrnocha elektronické knížky sloužily 2,5 milionu pacientů, kteří v nich měli uloženy informace o svém zdravotním stavu, výsledcích vyšetření nebo platbách pojišťovně. „Jsem přesvědčen, že projekt byl velice užitečný,“ doplnil.

Terčem kritiky se v minulosti stala hlavně cena projektu a jeho financování. Podle kritiků je projekt nefunkční, protože lékaři EZK nevyužívají.

„Lépe pozdě než nikdy,“ reagoval na rozhodnutí prezident České lékařské komory Milan Kubek. „V projektu se utopily dvě miliardy a nepřinesl žádný užitek,“ dodal. Kubek se však obává, že IZIP zcela nezanikne, pouze se přerodí v projekt elektronických zdravotních knížek a bude pokračovat dál. Záležet podle něj nyní bude na rozhodnutí správní rady VZP, jejíž členy slíbil ministr obměnit.

Firmu IZIP, která projekt elektronických zdravotních knížek zajišťuje, založili v roce 2001 tehdejší poslanci ODS Milan Cabrnoch a Miroslav Ouzký (nyní poslanci Evropského parlamentu) spolu s lékařem Pavlem Hronkem.

 •  Vytvoření systému stálo zhruba 300 milionů korun, za deset let vydala VZP zhruba 1,8 miliardy korun.
 • Projekt dlouhodobě sklízí kritiku z různých stran. Jejím terčem je hlavně jeho cena a financování. Podle kritiků je projekt nefunkční, protože lékaři EZK nevyužívají. Na druhou stranu ale IZIP dostal několik mezinárodních ocenění.
 • Deník Mladá fronta Dnes v prosinci 2010 upozornil, že si devět zaměstnanců firmy IZIP v roce 2009 rozdělilo odměny ve výši 59 milionů korun.
 • VZP loni na podzim navýšila svůj podíl na 51 procent. Za akcie dala zhruba milion korun, ani nadále ale nemůže o firmě sama rozhodovat, při zásadních krocích je totiž potřeba dvoutřetinová většina. Už koncem loňského roku se také VZP s firmou předběžně dohodla, že projekt elektronických zdravotních knížek skončí letos v pololetí.
 • VZP akcie získala od švýcarské firmy eHI eHealth International AG, na niž své akcie převedli spoluzakladatelé projektu – europoslanci ODS Milan Cabrnoch a Miroslav Ouzký – i další akcionáři a která si ponechala zbylých 49 procent.
 • Projekt IZIP je jedním z důvodů, pro které v posledním půlroce volali zástupci Věcí veřejných nebo sociální demokracie ve správní radě VZP po odvolání ředitele pojišťovny Pavla Horáka a předsedy správní rady Marka Šnajdra (ODS). Tento bod se ale nepodařilo dostat ani na program jednání správní rady. Horákovo jméno se objevilo i v odposleších hovorů mezi někdejším pražským primátorem Pavlem Bémem (ODS) a vlivným podnikatelem Romanem Janouškem.
Elektronická zdravotní knížka (EZK) je jakousi internetovou kartou pacienta.

 • Obsahuje přehledy vykázané péče, uhrazených regulačních poplatků nebo doplatků za léky. Umožňuje kontrolovat historii pojištění a plateb pojistného. Pacient tak má přehled, kolik péče o jeho zdraví stojí, a může kontrolovat, jaké úkony si na něho lékař vykázal.
 • EZK rovněž upozorňuje lékaře i pacienta (formou SMS či e-mailu) na preventivní prohlídky nebo očkování. Vlastnictví EZK je vyznačeno na průkazce pojištěnce nálepkou. Ke svým datům se pojištěnec dostane kdekoli, kde je připojení na internet, existuje i aplikace pro chytré mobilní telefony.
 • Podle údajů z www.izip.cz je v systému zaregistrováno přes 2,5 milionu lidí, zhruba 21.000 zdravotníků a více než 8500 zdravotnických zařízení.
 • Systém obsahuje přes 200 milionů zdravotních záznamů. Podle kritiků řada přihlášených pacientů a lékařů systém nepoužívá, podle IZIP však v EZK zapisuje a čte stále více lékařů, a to zejména v pilotních krajích – v Karlovarském a na Vysočině.

eHealth v ČR

Základní kroky směrem k elektronizaci českého zdravotnictví udává Národní plán rozvoje eHealth stanovený Českým národním fórem pro eHealth a ICT Unií. Tyto instituce spolupracují rovněž s Ministerstvem zdravotnictví, jež je v realizaci takzvaného eHealth v České republice důležitým součinitelem.

Posledními nejzávažnějšími událostmi v oblasti českého eHealth bylo zejména vypsání veřejného tendru právě Ministerstvem zdravotnictví v ČR, a to 15. září 2012. Ministerstvo obdrželo celkem 11 návrhů, z nichž 9 splňovalo v různém rozsahu všechny požadované parametry.

 Nezávislá komise složená z 11 odborníků zpracovala  v průběhu třech týdnů fundovaný názor na jednotlivé návrhy. Tento názor byl založen na analýzách, diskuzích a vstupech dalších dvaceti specialistů ve čtyřech pracovních skupinách zaměřených na oblasti informačních technologií a procesů, datové standardizace, ekonomiky, statistiky a legislativy.

 Komise na základě shody doporučila zadavateli vyhlásit vítězem návrh společnosti Microsoft s.r.o.

České zdravotnické fórum pak dokonce v listopadu minulého roku vyhlásilo soutěž na elektronizaci v rámci projektu HEZR jako jedno z nejpřínosnějších opatření ovlivňujících zdravotnictví v období srpen – říjen 2012.

Národní plán rozvoje eHealth

Cílem Národního plánu rozvoje eHealth je vytvořit politicky přijatelné východisko pro vznik ucelené národní koncepce elektronického zdravotnictví.

Plán vychází ze studie dosavadních podmínek v České republice, ale také z dostupných informací v EU a ve světě.

Základními prioritami jsou přitom vysoká kvalita zdravotní péče, dostupnost zdravotní péče a dlouhodobá stabilita systému poskytování zdravotních služeb.

Klíčovými oblastmi jsou:

 • národní politika, legislativa a standardy
 • elektronická zdravotní dokumentace
 • elektronická identifikace pacienta a zdravotnického pracovníka
 • zdravotnická informační síť
 • elektronické vzdělávání pro občany i zdravotníky

Rizika elektronizace v ČR

V České republice se neustále objevují rizika, která by mohla zdárné elektronizaci zdravotnictví překážet, případně ji zpomalit nebo ztížit.

Mezi ně patří zejména nízká motivace, nedostatečná legislativa a nedostatek financí. Nízká motivace cílových skupin, ať už lékařů, pacientů nebo státních institucí, se řeší zejména vhodnými prostředky public relations.

Problémem však je, že už jejich samotné financování se za jedno z rizik považuje.

Ani legislativní prostředí není pravděpodobně na elektronizaci plně připraveno. V případě potřeby změny legislativy by se totiž musel otevírat zákon 20/1966 Sb. o zdraví lidu, což může být procesní problém. Schvalování úprav bude spojené s dalšími tématy, která se stanou předmětem politických tahanic a celý legislativní proces tím může být značně oddálen nebo dokonce zmařen.

Jedním z vážných rizik je pak i špatná ekonomická situace ve zdravotnictví a zdravotnických zařízeních.

V současných podmínkách management nemocnic preferuje zejména investice do oblastí, které přinášejí okamžitý efekt a usnadnění práce, před pořizováním nástrojů, jejichž přínosy se projeví za delší období a zpočátku přinášejí řadu komplikací. Chátrající zdravotnická zařízení navíc vyžadují akutní řešení problémů vyplývajících z kritického stavu infrastruktury.

Ministerstvo zdravotnictví a plány eHealth

Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo už v půlce června 2012 seminář věnovaný elektronizaci zdravotnictví v České republice. Náměstek pro zdravotní pojištění Petr Nosek zde představil konkrétní vizi, které se chce ministerstvo v budoucnu držet. Její součástí je konec pouhé teoretické diskuse a začátek reálného plánování na základě zkušeností jiných evropských států.

Základní idea ministerské koncepce staví na využití stávajících informačních systémů. Elektronizací by se pak měla zabývat konkrétní pracovní skupina, sestávající z týmu pro standardizaci, legislativu, technické řešení, ekonomiku a statistiku, zavádění eHealth z pohledu organizace, procesů a metodického vedení a nakonec týmu pro mezinárodní spolupráci.

Ve středu 19.12.2012 se konal na Ministerstvu zdravotnictví další seminář k problematice Elektronického zdravotnictví, tentokrát na téma Elektronické zdravotnictví a standardy.

Na úvod seznámil účastníky semináře s cílem setkání Petr Nosek, náměstek ministra zdravotnictví, následně o průběhu soutěže o Návrh hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví informoval Fares Shima, ředitel Odboru informatiky.

Legislativa

Velkým problémem a pravděpodobně i překážkou elektronizace českého zdravotnictví je legislativní příprava a podpora.

 Koaliční smlouva vznikající vlády, která byla vytvářena v průběhu prosince 2013, ignoruje dle ICT Unie význam pokrytí ČR vysokorychlostním internetem a k tomu nezbytné budování přístupových sítí nové generace (NGA). Stejně tak v dokumentu chybí téma rozvoje elektronického zdravotnictví.

Pilotní projekty eHealth v ČR

Pilotní projekty eHealth se uskutečnily v Kraji Vysočina a Karlovy Vary. Měly v praktickém životě ověřit výhody elektronizace při práci lékaře. V obou regionech byli do projektu zapojeni s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, nemocnice, lékárny a zdravotnická záchranná služba.

Zajímavé:  Vitamíny Pro Zlepšení Zraku?

Záchranná služba v Jihlavě měla jako první v republice do svých sanitních vozů implementován systém EZK – Elektronických zdravotních knížek. Počet zdravotnických zařízení zapojených do projektů se pohyboval u praktických lékařů okolo 43 %, u ambulantních specialistů to bylo 27 %.

Z laboratoří participovalo asi 39 %, z lékáren 56 % a u nemocnic a záchranných služeb bylo zapojení 100%.

Projekt Elektronické zdravotní knížky

Vlajkovou lodí elektronického zdravotnictví se stal systém elektronických zdravotních knížek IZIP. Ten byl uveden do plného provozu v roce 2004 pod záštitou Všeobecné zdravotní pojišťovny. Elektronická zdravotní knížka představuje souhrn zdravotních informací pacienta online. Informace jsou předávány nejen mezi lékařem a pacientem, ale i mezi lékaři navzájem.

Přístup k datům je přitom možný nepřetržitě prostřednictvím připojení na internet. Systém měl zamezit zbytečnému opakování některých vyšetření či užívání několika léků se stejným účinkem, podle analýzy také urychlit stanovení diagnózy. Elektronickou knížku si, podle údajů VZP, za dobu jejího trvání pořídilo na 2,5 milionu pacientů.

 Ministerstvo zdravotnictví však rozhodlo o ukončení projektu. Lékaři ani pacienti jej totiž dle ministerstva dostatečně nevyužívali. Protikorupční policie obvinila v souvislosti s elektronickými zdravotními knížkami už dva lidi. Horzí jim až osm let vězení, a to za pletichy při veřejné soutěži.

Trestní oznámení na ně podal už tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger, podle ministerstva se totiž ve Všeobecné zdravotní pojišťovně kvůli projektu IZIP zbytečně ztratilo 450 milionů korun. Za projekt IZIP dala VZP v průběhu deseti let téměř dvě miliardy korun, nepodařilo se jí ho ale plošně rozšířit. Kvůli tomu byla pojišťovna z různých stran kritizována.

Elektronické zdravotní knížky, ve kterých mají pojištěnci záznamy o svém zdraví, nemocech a užívané léčbě, zůstávají zatím součástí aktiv společnosti IZIP, v níž má pojišťovna 51 procent akcií.

Všeobecná zdravotní pojišťovna se ale na konci roku 2013 opět přiblížila k převzetí kontroly nad projektem IZIP. Její správní rada totiž odsouhlasila odkoupení tohoto zdravotnického portálu. Případnou druhou možností je pak také vypsání výběrového řízení. Smlouvy na elektronické zdravotní knížky sice pojišťovna vypověděla, do IZIP ale dosud tečou peníze dál.

 VZP společnosti nyní platí za provozování portálu 72 milionů korun ročně. Smlouva, která byla uzavřena na dobu neurčitou, je navíc podle právních analýz ministerstva velmi nevýhodná. Nyní se proto VZP chce stát výhradním  vlastníkem. Na výběrové řízení pojišťovna přistoupí, pokud by IZIP stávajicí nabídku odmítla.

Navržená částka je přitom výrazně menší než skutečná hodnota projektu a firma nevylučuje možnou arbitráž.

V jaké fázi je elektronizace zdravotnictví nyní?

Mezi současné projekty eHealth u nás patří eNeschopenka. Jde o možnost elektronického zasílání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a Hlášení ošetřujícího lékaře. Dříve ručně vyplňované dokumenty mohou lékaři prostřednictvím datové schránky nebo aplikace ČSSZ odeslat elektronicky, a to od ledna 2011.

 Nejúspěšnějším projektem mimo Elektronickou zdravotní knížku se jeví ePACS. Jde o systém umožňující výměnu obrazové dokumentace mezi jednotlivými zařízeními v elektronické podobě. Odpadá tedy zdlouhavý fyzický převoz CD nebo nezabezpečené posílání emailem. Původně byl projekt spuštěn mezi třemi pražskými nemocnicemi.

Nyní je do projektu zapojeno už 209 subjektů.

Od roku 2011 pak funguje i agendový portál, jež integruje informace o 82 organizacích přímo řízených ministerstvem. Má nabídnout občanům co možná nejvíce užitečných informací na jednom místě a přitom snížit administrativní zátěž jednotlivých organizací.

V roce 2008 byl pak zahájen projekt Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému neboli IS IZS. Má za cíl komplexní vylepšení služeb integrovaného záchranného systému.

Realizuje se v několika fázích a jeho konečná finalizace je předpokládána v roce 2013.

V ČR tedy v současné době probíhá elektronizace zdravotnictví spíše na lokální úrovni.

V řadě léčebných zařízení jsou dnes již veškerá data o pacientech digitalizována, leckteré nemocnice směřují k bezpapírovému provozu či se v nich realizují nejrůznější pilotní projekty eHealth.

Na úrovni krajů lze jako příklad uvést projekt eMeDocS – integrovaný záchranný systém kraje Vysočina, kde jsou mimo jiné sdílena emergentní data o pacientovi, k němuž je vyslána záchranka.

Velkým krokem bude zejména povinné zavedení elektronických receptů. Povinný elektronický recept měl platit od roku 2015.

Předkladatelé si od novinky slibovali úspory jedné až dvou miliard korun ročně, podle nich by také zmizely falešné recepty.

 Elektronický recept ale nakonec zůstal dobrovolný ve stejné podobě, jako ho lékaři mohli vystavovat po dohodě s pacientem už několik let. Systém ale dnes není příliš využíván, drtivá většina receptů zůstává papírová.

Zdravotnická zařízení čeká také elektronická komunikace s Národním zdravotním informačním systémem. Za rok 2013 však mohou vyplnit statistická hlášení ještě v papírové podobě.

Programové období 2014 – 2020

Resort zdravotnictví využije peníze z EU na plánovanou elektronizaci českého zdravotnictví až v letech 2014 – 2020, protože by je nyní vyčerpat nestihlo.

Evropské peníze určené původně na rozvoj elektronizace zdravotnictví v současném programovém období 2007-2013 byla se svolením EU přesunuta na onkologická centra.

Náměstek Petr Nosek uvedl, že by české zdravotnictví v rámci výzvy na roky 2014 až 2020 mohlo na všechny projekty eHealth získat z EU až osm miliard korun.

Ministerstvo zdravotnictví se chce zaměřit na změnu elektronické dokumentace, na kterou je v horizontu více let plánováno alokovat stovky milionů korun.

Ministerstvo také plánuje propojit existující data o pacientovi, která jsou v nemocnicích, ambulancích či laboratořích a chce se zaměřit na další rozvoj elektronické preskripce.

Otázka pokračování projektu IZIP zůstává s ohledem na nejasný vývoj otevřená.

Od roku 2015 budou nahrazeny dosavadní papírové recepty elektronickými recepty. Novelu zákona o léčivech, která tuto povinnost pro lékaře a lékárníky zavádí, podepsal prezident Václav Klaus. Lékaři a lékárníci však o e-receptech mají pochybnosti. Systém prý není a nebude do roku 2015 připraven, nevidí přínosy pro pacienty a obávají se také ohrožení pacientských dat.

Kulatý stůl

Poslední vlkou událostí roku 2013 související s konceptem eHealth se stal expertní kulatý stůl za účasti ministra Martina Holcáta s tématem Realizace elektronického zdravotnictví v ČR: Jak zajistit úspěšný a udržitelný program eHealth. Setkání a diskuse v rámci kulatého stolu byla zaměřena zejména na organizační aspekty zavádění elektronického zdravotnictví.

 • Diskutovalo se o 4 otázkách a to:
 • 1) Poučení z dosavadních eHealth iniciativ a projektů (plusy/minusy)
 • 2) Jaká by měla být role centrálních aktérů pro zdárný rozvoj eHealthu v České republice?
 • 3) Jak zapojit lékaře a další poskytovatele zdravotní péče do samotné tvorby eHealth?
 • 4) Jaké kroky pro implementaci a řízení eHealth v České republice navrhujete?
 • Role NTMC

Současnou situaci českého zdravotnictví hodnotí NTMC absencí komplexního systémového řešení a celonárodní politiky.Cílem NTMC je tak v prvé řadě definice české národní politiky eHealth.

Důležitá je v rámci realizace tohoto úkolu dle instituce zejména iniciativa „zdola“, podobně jako tomu bylo v zemích s úspěšně rozvinutým systémem eHealth.

Systémové řešení musí být takové se zapojením všech relevantních zainteresovaných subjektů a výsledkem je pak nutná shoda na vytvoření společné nezávislé platformy a vypracování strategie pro české eHealth.

Jednu takovou „shodu“ už pak NTMC ve svém poli působnosti má.

Na základě Kuletého stolu k elektronizaci zdravotnictví, jež se uskutečnil v dubnu za přítomnosti asi 30 účastníků – odborníků i dalších zainteresovaných subjektů, vznikla totiž shoda na vytvoření platformy Czech eHealth.

Zaštítěna má být nezávislým akademickým prostředím a jejím hlavním posláním má pak být diskuse, spolupráce a celospolečenská shoda včetně implementace dlouhodobě udržitelného strategického návrhu eHealth v ČR.

Svůj rámcový postup představuje NTMC následovně:

1)Vytvoření společné nadace Czech eHealth akademického sektoru reprezentovaného Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) a České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP).
2)Identifikace e a analýza relevantních zainteresovaných subjektů v ČR a jejich přizvání k činnosti platformy Czech eHealth.

3)Zajištění nezávislého facilitátora pro tvorbu a implementace strategie.
4)Analýza vlivu a vazeb jednotlivých subjektů v rámci systému zdravotnictví
5)Analýza potřeb jednotlivých skupin subjektů.
6)Vytvoření společné vize elektronizace českého zdravotnictví.
7)Vytvoření pracovních skupin pro jednotlivé domény eHealth.

8)Syntéza návrhů jednotlivých skupin, finalizace strategie.
9)Vytvoření implementačního plánu strategie.

10)Implementace strategie elektronizace zdravotnictví v ČR

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector