Krvácení na začátku těhotenství – Vše o zdraví

Ve zkratce pro tatínky

1. Krvácení v časné graviditě – do 12. týdne těhotenství

Hrozící potrat – jedná se o stav, kdy dochází k částečnému odloučení plodového vejce, ale plod zůstává vitální (živý). Velice často vzniká krevní výron (hematom) pod placentou. Bývá doprovázen slabým krvácením nebo špiněním (odchod menšího množství tmavší krve) a někdy i pobolíváním podbřišku.

Nedochází ale ke zkracování a otevírání čípku děložního. Vždy je vhodná návštěva lékaře, který přesně určí (zejména na základě ultrazvukového vyšetření) závažnost stavu a navrhne léčbu.

Základem terapie je klidový režim (doma nebo v nemocnici) a podávání hormonálních přípravků k podpoře časného těhotenství, popř. léků zpevňujících drobné cévy. Nutnost hospitalizace se řídí rozsahem krevního výronu, závažností anamnézy pacientky (opakované potraty apod.). Zohledňuje se také přání ženy.

Délka hospitalizace se odvíjí od závažnosti vstupního nálezu a na jeho změnách (v optimálním případě a nejčastěji dochází k ústupu potíží ).

 • Počínající potrat – nastává tehdy, kdy odloučení plodového vejce je tak rozsáhlé, že už nelze ovlivnit. Je provázen zkracováním o otevíráním hrdla děložního. Počínající potrat je vždy doprovázen bolestmi v podbřišku s krvácením a přechází do potratu probíhajícího.
 • Probíhající potrat – je stav, při němž je plodové vejce vypuzeno z dělohy v celku (úplný potrat) nebo jen jeho část (neúplný potrat). Většinou se jedná o druhou variantu. V tomto případě zůstávají části plodového vejce v děloze a představují riziko prodlouženého a silného krvácení či zánětu v oblasti dělohy. Proto je třeba za této situace provést vyčištění dutiny děložní kyretáží v celkové narkóze. Výkon trvá asi 20 minut, hospitalizace je většinou jednodenní.
 • Specifickým typem potratu je tzv. zamlklý potrat – v tomto případě dojde po určité době vývoje plodu (či zárodku) k jeho zástavě, odúmrti. Za této situace nemá těhotná většinou žádné potíže, ty přicházejí až po často několikatýdenní době, kdy se organizmus začne snažit o separaci (odloučení) a vypuzení obsahu dělohy. Dochází tak opět ke krvácení (tmavá krev) a někdy bolestem.

Více o samovolném potratu na začátku těhotenství.

 • S krvácením se lze setkat i v případě syndromu mizejícího dvojčete, kdy dochází ke spontánní redukci dvojčetné gravidity na jednočetnou. Probíhá většinou bez ohrožení druhého plodu.
 • Mimoděložní těhotenství – vzniká tehdy dojde-li k uhnízdění oplozeného vejce jinde než v dutině děložní (nejčastěji ve vejcovodu). Plodové vejce se pří zanořování chová agresivně a může tak dojít ke krvácení a ohrožení života matky. Krvácení může být pozvolné s pobolíváním podbřišku nebo vzniká náhle s prudkou bolestivostí a kolapsovým stavem (při prasknutí mimoděložního těhotenství). Krvácení bývá z velké části do dutiny břišní, ale žena zpravidla lehce krvácí i navenek z rodidel. Diagnóza je stanovena na základě anamnézy, příznaků, objektivního, ultrazvukového vyšetření a vyšetření hormonálních hladin. Při podezření na mimoděložní těhotenství se provádí diagnostická laparoskopie. Výkon se řídí nálezem v břišní dutině (odstranění zničeného vejcovodu apod.)

Více o mimoděložním těhotenství.

 • Krvácení v těhotenství může být způsobeno i jinými, méně častými příčinami jako jsou deciduální polyp (vzniká v důsledku těhotenských změn sliznice čípku děložního), myom (uzel ze svaloviny dělohy, zejména při lokalizaci v její dolní části) a zcela výjimečně karcinom (zhoubný nádor) čípku děložního.

2. Krvácení v těhotenství mezi 12. a 24. týdnem gravidity

Některé příčiny jsou shodné jako v předchozím případě (hrozící, počínající, probíhající a zamlklý potrat). K nim se přidávají další poruchy typické pro vyšší týdny těhotenství, budou popsány v další části týkající se krvácení mezi 24. a 40. týdnem těhotenství (vcestné lůžko a výjimečně předčasné odloučení normálně nasedajícího lůžka).

3. Krvácení v těhotenství po 24. týdnu gravidity

 • Vcestné lůžko – je stav charakteristický uložením lůžka (placenty) v dolní části dělohy, kde je v těsné blízkosti nebo přímo zasahuje do porodních cest (0,5 % případů). Vzniká v důsledku uhnízdění oplozeného vejce v dolní části dělohy, dolním děložním segmentu.

Krvácení na začátku těhotenství - Vše o zdraví

Normální uložení placenty

Krvácení na začátku těhotenství - Vše o zdraví

Placenta zasahující do porodních cest

Existují čtyři typy:

 • hluboko nasedající placenta (je v dolním segmentu, ale nedosahuje ke kanálu děložního čípku, v tomto případě je možný přirozený vaginální porod)
 • vcestné lůžko zasahuje k okraji vnitřní branky kanálu děložního čípku
 • vcestné lůžko přesahuje zčásti vnitřní branku
 • placenta přesahuje zcela vnitřní branku kanálu hrdla děložního
 • Poslední tři zmíněné stavy jsou důvodem k vedení porodu císařským řezem, a to kvůli možnému masivnímu krvácení z okraje placenty při rozšiřování porodních cest u vaginálního porodu.

Poznámka: Pokud je lůžko uložené níže v období kolem poloviny těhotenství, nemusí to znamenat jeho definitivní polohu. V důsledku zvětšování objemu dělohy může být placenta v dalších měsících o něco vytažena výše.

Jestliže se však s tímto stavem setkáme v závěrečných týdnech gravidity, nedá se již změna lokalizace placenty předpokládat. Základem diagnostiky je vždy ultrazvukové vyšetření. Podstatou léčby je klidový režim, léky zklidňující dělohu, popř. přípravky snižující krvácivost.

Při silném krvácení s ohrožením matky a plodu je těhotenství nutno ukončit ihned (císařský řez).

 • Předčasné odloučení normálně uloženého lůžka – dochází k němu asi v 0,5-1,0 % případů, v drtivé většině v posledních třech měsících těhotenství (vyšší riziko je u žen s vysokým tlakem – hypertenze, preeklampsie, při placentární nedostatečnosti, děložních anomáliích, po úrazech břicha …). Jde o situaci, kdy dochází k narušení cév mezi placentou a stěnou děložní, dochází k tvorbě krevního výronu a omezení funkční části placenty. Předčasné odloučení placenty může být doprovázeno silným krvácením (jasná krev) a je přítomná výrazná nepolevující bolest dělohy, jejíž svalovina se prudce stáhne. V některých případech ale nemusí ke krvácení zevně dojít (např. při utlačení hematomu hlavičkou plodu ).

Pokud dojde k tomuto stavu, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc v porodnici z důvodu ohrožení života plodu i matky. Diagnostika je založena na objektivním vyšetření (s detekcí srdeční aktivity plodu), doplněném ultrazvukem. Jedná-li se o předčasné odloučení placenty je nutno těhotenství neprodleně ukončit císařským řezem.

 • Počínající porod, nebo hrozící předčasný porod – oba mohou být doprovázeny slabým krvácením tmavší krví (špiněním) z otevírajících se porodních cest. K němu se přidává počínající kontrakční činnost (bolesti dělohy, nebo pouze v podbřišku podobné menstruačním bolestem). Stejně tak může dojít k zašpinění po pohlavním styku nebo po větší fyzické zátěži (např. prudké zvednutí těžšího břemene…)
 • Stejně jako v časném období gravidity může být krvácení v těhotenství způsobeno i jinými, méně častými příčinami jako jsou deciduální polyp (vzniká v důsledku těhotenských změn sliznice čípku děložního), myom (uzel ze svaloviny dělohy, zejména při lokalizaci v její dolní části) a zcela výjimečně karcinom (zhoubný nádor) čípku děložního.

Dobrý den, jsem na konci 6. týdne těhotenství a můj problém je takový, že když chodím nebo cokoliv dělám, ne nic těžkého, tak slabě špiním. Někdy je to růžové, jako hodně slaboučké krvácení.

Svému doktorovi jsem to řekla a podle něj je to normální. Kontroval mě vnitřním ultrazvukem a prý je vše v pořádku. Jakmile celou noc ležím, je vše v pořádku do doby, než se začnu hýbat. Co by to prosím vás mohlo být.

Zajímavé:  Krvácení po porodu - Vše o zdraví

Děkuji za odpověď.

Odpověď MUDr. Veroniky Ťápalové: Dobrý den, špinění v prvním trimestru, tj. do 12. týdne, není nic vzácného.

Je to u někoho dáno větším prokrvením děložního čípku a také má na to vliv u někoho nedostatečná funkce žlutého tělíska, které produkuje progesteron. Po 12. týdnu již funguje placenta, která dostatek progesteronu produkuje a špinění je již vzácné.

Někdy špinění může značit hrozící potrat, ale s tím se bohužel v prvním trimestru upřímně nedá nic udělat. Platí zde zákon buď – anebo.

Krvácení na začátku těhotenství

Dobrý den, moc vás prosím o radu. Jsem v 7 týdnu těhotenství a před dvěma týdny jsem měla velmi silné krvácení, dokonce ze mě vypadly dva kusy o velikosti asi 5 cm. V tu chvíli jsem si myslela, že jsem potratila (2 x předtím jsem potratila), ale ultrazvuk ukázal, že plod je v pořádku. Bohužel mi nikdo neřekl, co se stalo.

Prý se s tím nesetkali. Moje děloha je teď na obrázku větší, jakoby se propadla. Nevím, zda to bude zase v pořádku, přežívám ve strachu a nevědomosti. Musím se zmínit, že bydlím ve Velké Británii a ač se to nezdá, tak péče o těhotné je tu na otřesné úrovni. Je mi 33 let, jsem bezdětná a bezradná.

Mohli byste mi, prosím, pomoci, už nevím, kam se obrátit.

Děkuji.

Odpověď: Dobrý den, krvácení v 1. trimestru těhotenství může být někdy způsobeno hematomem, který se vytvoří pod gestačním váčkem.

Někdy muže být krvácení poměrně silné a pak v následujících dnech může přetrvávat špinění, ale nemusí to pro plod vůbec nic znamenat. Neznamená to automaticky nastávající potrat. Zbytečně se nestresujte.

Důležitý je klidový režim a maximálně gestagenní podpora – gestagenny v perorálních tabletkách (to ale nevím, zda je v Británii zvykem). MUDr. Veronika Ťápalová

Dobrý den, v minulých šesti letech jsem prodělala 4 spontánní aborce, žádné děti ještě nemám. V každé z mých předchozích gravidit se vývoj feta zastavil v cca 11. týdnu těhotenství a nikdy nebyla zaznamenána srdeční aktivita.

Minulý týden jsem začala velice silně krvácet, šla jsem na pohotovost, kde mi sdělili, nejen, že jsem nepotratila, ale dokonce zaznamenali činnost srdíčka. Jsem nyní v 6. týdnu těhotenství a prohlídka u mé OB/GYN mne teprve čeká.

Ráda bych věděla, zda je normální silně krvácet již druhý týden těhotenství (na Internetu jsem se dozvěděla, že až 20 % žen toto prožije) a zda to není způsobeno stresem (jsem v posledním ročníku na právech) a stesku po rodině. Děkuji a všem zde přeji krásný den.

Odpověď MUDr. Veroniky Ťápalové: Dobrý den, silné krvácení v prvním trimestru může skončit potratem, ale nemusí. To se dá těžko posoudit. Stresem by to ale určitě být způsobeno nemělo.

Bohužel kromě gestagenní podpory (užívání např. Utrogestanu) se nic jiného v tuto fázi dělat pro udržení těhotenství nedá.

Spíš by bylo dobré, pokud máte za sebou 4 potraty, nechat si udělat hematologické a genetické vyšetření, ale to už možná máte za sebou.

Krvácení v těhotenství vždy signalizuje situaci, která vyžaduje konzultaci s lékařem. Do 12.

týdne se může jednat o potrat nebo mimoděložní těhotenství, v dalších týdnech se přidává vcestné lůžko a jiné komplikace.

Nejen v těhotenství může být za krvácení odpovědný polyp, myom dělohy nebo zhoubný nádor děložního čípku. Řešení dané situace probíhá dle stanovené diagnózy, zjištění příčiny, která je za krvácení odpovědná. JM

Autor: MUDr. Radan Doubek

Diskuze » Poradna »

Špinění, krvácení a výtoky v těhotenství

Špinění, krvácení a výtoky v těhotenství vás mohou vystrašit. Ne vždy ale signalizují závažný problém. Jak to tedy je a kdy vyrazit za gynekologem?

Každé těhotenství je jiné a i obtíže s ním spojené se mohou lišit. Možná zjistíte, že trpíte výtoky častěji než obvykle, nebo že se mění konzistence těchto výtoků. Je možné, že vás postihne i těhotenské špinění – to se ve výjimečných případech může stát, vždy byste se ale měla poradit se svým gynekologem, případně ho navštívit.

Špinění a krvácení v raných fázích těhotenství vám může nadělat spoustu vrásek a nadělit pěknou dávku stresu. Nemusí však nutně představovat, že je s vaším těhotenstvím něco v nepořádku.

Co je špinění?

Špinění je mírné krvácení z pochvy, které je podobné počínající menstruaci, je ale mnohem slabší.

Špinění má nahnědlou barvu, barvu starší, tmavé krve, není to krvácení jasnou, červenou, čerstvou krví.

I když není špinění či lehké krvácení během těhotenství úplně normální, bývá bohužel během prvních tří měsíců těhotenství poměrně časté.

Krvácení v těhotenství

Pokud jste zakrvácela jasnou, červenou, čerstvou krví, pak bude nejvhodnější nechat se zkontrolovat, hlavně v prvním trimestru těhotenství. Vezměte si vložku a do nemocnice nebo ke svému gynekologovi přijeďte, aby mohl zhodnotit, jak je krvácení intenzivní. Neznamená to automaticky, že se děje něco špatného, ale jak si můžete přečíst níže, důvodů krvácení je celý řada.

Příčiny krvácení

Nejčastější příčiny krvácení během raných fází těhotenství jsou:

 • Implantační krvácení – jde o malé množství krve či malé špinění, které vypadá jako krátká menstruace. Objevuje se během prvních dní těhotenství, zhruba 10 až 14 dní po oplodnění vajíčka, tedy v období vynechané menstruace. Jeho příčinou je uhnízdění se oplodněného vajíčka ve stěně dělohy, kdy dojde k narušení malých cév.
 • Změny na děložním čípku – při těhotenství se zvyšuje množství a intenzita krevního toku v děložním čípku. To může mít za následek lehké krvácení poté, co dojde k fyzickému kontaktu, například při milování či při lékařském vyšetření. Proto je při krvácení nutné vyšetření v gynekologických zrcadlech, aby byl čípek dobře přehledný.
 • Infekce děložního čípku – také některé infekce děložního čípku mohou být výjimečně v raných fázích těhotenství příčinou krvácení.
 • Potrat – krvácení během prvního trimestru může být známkou potratu. K potratu dochází nejčastěji v prvních 12 týdnech těhotenství. Krev bývá jasná, červená může být i ve sraženinách. Nicméně to, že krvácíte, ještě automaticky neznamená, že jste prodělala potrat, takže žádnou paniku!
 • Mimoděložní těhotenství bývá provázeno krvácením spolu s bolestmi v podbřišku, někdy i prknovitým stažením břišních svalů. Může nastat i kolapsový stav se mdlobami a točením hlavy. Tento stav vážně ohrožuje zdraví a život těhotné ženy, proto je nutné vyřešit tento závažný stav v nemocnici. 

Krvácení na začátku těhotenství - Vše o zdraví

Příčiny krvácení koncem těhotenství (po 28. týdnu) jsou:

 • Krvácení při nízko nasedající placentě – pokud máte nízko nasedající placentu, znamená to, že dosahuje k místu, kde se může děložní čípek otevírat, tím dochází k možnému krvácení. Pokud by placenta přesahovala převelkou část oblasti, která se při porodu otevírá, znamenala by překážku k normálnímu porodu. Krvácení se dostavuje většinou až v předporodním období (v posledních 3 až 4 týdnech těhotenství) nebo až kolem porodu a ženy, které mají nízko nasedající placentu, jsou na to dopředu upozorněny.
 • Předčasné odlučování lůžka – krvácení bývá velice silnější a trvá déle, bývá provázeno bolestí břicha. Stav, kdy dochází k odloučení placenty na větší ploše, vážně ohrožuje miminko i matku a vyžaduje neodkladné řešení.
 • Vcestné lůžko je výše popsaná forma nízko nasedající placenty, kdy placenta tvoří překážku při otevírací fázi porodu.
Zajímavé:  Vitamíny Na Zvýšení Libida?

Co dělat, když špiníte nebo krvácíte?

Když zjistíte krvácení či špinění, nechte se zkontrolovat gynekologem. Pozve vás na vyšetření, aby zjistil příčinu krvácení a mohl vám doporučit léčbu. Důvodem pro okamžitou návštěvu lékařské pohotovosti je:

 • střední nebo silné krvácení kdykoli v průběhu těhotenství, 
 • jakékoli krvácení v 2. a 3. trimestru
 • jakékoli krvácení doprovázené bolestí, křečemi, horečkou, zimnicí nebo děložními kontrakcemi.

Někdy se však pravou příčinu krvácení nepodaří zjistit a těhotenství v pořádku pokračuje dál.

Zvýšené množství výtoku během těhotenství

Pokud během těhotenství trpíte zvýšenou intenzitou výtoku, ničeho se neobávejte – bývá to normální. Těhotenství je doprovázeno vyšší sekrecí žlázek poševní sliznice a děložního hrdla. Výtok by měl být řídký, bílý a neměl by způsobovat podráždění či svědění.

Výtok však někdy může být známkou kvasinkové infekce, především pokud jej doprovázejí pocity svědění či pálení. Charakter výtoku je jiný než vodnatý, jeho formy jsou různé. První věcí, kterou byste měla udělat, je navštívit svého gynekologa. Ten vám doporučí vhodnou léčbu.

Ke konci těhotenství (mezi 36. a 38. týdnem) se u každé těhotné provádí kultivační vyšetření výtěru z pochvy k vyloučení infekce bakterií streptokokem skupiny B, který by mohl ohrozit vaše děťátko při porodu.

Při nálezu této bakterie se před porodem těhotná maminka přeléčí antibiotiky, aby se novorozenec nenakazil při průchodu porodními cestami.

Léčba výtoku v těhotenství je omezená, aby byla zachována bezpečnost pro maminku i miminko.

Jak si poradit s výtokem

Výtok po porodu je většinou spíše nepříjemný, než opravdu závažný. Pokud vás postihne, nezapomeňte, že brzo po porodu, kdy se vaše tělo vrací do stavu před porodem, tyto obtíže většinou pominou. Pro svůj klid se neostýchejte poradit se svým gynekologem.

 • Pokud máte pocit, že je výtok hustý či velmi intenzivní a vy se kvůli němu špatně cítíte v kalhotkách, použijte hygienickou vložku či intimku (ne tampón!).
 • Častěji se myjte teplou vodou, ale nepoužívejte parfémovaná mýdla – ta jakoukoli infekci mohou jen zhoršit! Zvolte raději přípravky na intimní hygienu.
 • Noste lehké bavlněné spodní prádlo.

Sex v těhotenství? Není se čeho obávat, říká lékař

„Mýtů v těhotenství je mnoho, ale jen málo z nich je založeno na realitě,“ vysvětluje gynekolog a onkogynekolog Pavel Havelka ze zlínské Krajské nemocnice Tomáše Bati.Jeden z nejčastějších dotazů ze začátku těhotenství se podle něj týká právě možnosti pokračovat v příjemných aktivitách, díky kterým žena přirozeně otěhotněla. „Mnoho dalších otázek v počátku nepadá,“ dodává s úsměvem.

Přečíst článek ›

Mezi nejčastější mylné názory podle něj patří, že penis může při milostném aktu poškodit nenarozené dítě. „Plod je velmi dobře chráněn dělohou a plodovými obaly, takže z tohoto pohledu je sex nerizikovou záležitostí,“ vysvětluje doktor.

Uvádí, že další rozšířenou obavou mezi budoucími maminkami je riziko kontrakcí při intenzivním orgasmu, které by mohlo vést k předčasnému porodu.

„Ani zde neexistují žádné doklady o tom, že by ženy s intenzivním prožíváním orgasmů rodily předčasně,“ sdělil. Sex v těhotenství podle něj není zakázaný a není škodlivý.

Pro udržení duševní rovnováhy a partnerského soužití je prý dokonce prospěšný.

Přečíst článek ›

„Záleží ale na každém páru a rovněž na stadiu těhotenství,“ vysvětluje s tím, že v I. trimestru těhotenství mohou být chuť na sex a celkově pohlavní život umenšeny negativními doprovodnými jevy, jako je nechutenství, zvracení, únava nebo změny nálady.

U těhotných jsou tyto stavy podmíněné hormonálně a jsou podle něj dosti časté. Vše se pak ale většinou upravuje a touha po sexu se zvyšuje. „Názory, že těhotné ženy mají zvýšený sexuální apetit, jsou často jen přáním nastávajících otců a rozhodně to neplatí obecně pro všechny nastávající maminky,“ dodává.

Přečíst článek ›

Pravda ale podle doktora je, že sperma obsahuje látky zvané prostaglandiny, které se používají při vyvolání porodu. Proto někdy lékaři doporučují maminkám pustit se do milostné aktivity v případě potermínového těhotenství. Sperma by tak mohlo posloužit k vyvolání porodu. K předčasnému porodu ale díky němu nedochází.

Carpe Diem

Na otázku, kdy sex v těhotenství opravdu vhodný není, doktor Havelka odpovídá, že pohlavní aktivity by se měl pár zříct v případě, že těhotná krvácí, prodělala opakované potraty, hrozí předčasný porod nebo má opakovaný výtok.

Přečíst článek ›

Zdravé ženy bez problémů by ale strach nebo obavy mít neměly a sexuální život by si měly podle doktora Pavla Havelky užívat i v těhotenství. „Budou z toho mít radost oba dva,“ vysvětluje lékař s tím, že je samozřejmě možné doporučit vhodné polohy, a to zvláště ve vyšším stadiu těhotenství: třeba vleže na boku nebo vsedě.

Pokud má těhotná opravdu strach, tak existují i nekoitální praktiky, jako třeba orální sex. „Ten bývá v těhotenství zcela bezpečný,“ směje se. „Ale zcela vážně, často říkám, že těhotenství není nemoc. A proto: Carpe Diem. neboli užívejte dne,“ dodává.

Přečíst článek ›

Jak poznáte, že jste těhotná? – GYN MEDICO

Těhotenství je pro ženu velmi speciální období plným radost i nejrůznějších výzev. Tým našich specialistů kliniky GYN MEDICO je tu pro to aby se o vás v tomto období postaral po lékařské stránce, a to v té nejvyšší kvalitě a s respektem k vašim individuální přáním. Jak probíhá péče o těhotné se můžete dočíst zde.

Jak poznáte, že jste těhotná?

Prvním příznakem těhotenství je samozřejmě vynechání menstruace. Příznaků a pocitů s nimiž se v průběhu, a zejména na začátku těhotenství setkáte, může být mnohem více.

Citlivé a nateklé prsy

 • Jeden z prvních příznaků těhotenství.
 • Důvodem je rostoucí hladina těhotenských hormonů v těle.
 • Tento problém se zpravidla výrazně zmírní na konci 1. trimestru, ve výjimečných případech může přetrvat po celé těhotenství.

Únava

 • Únavu budete pociťovat také zejména v prvním trimestru těhotenství.
 • Může za ni rychle rostoucí hladina progesteronu.
 • Únava provází zejména první trimestr těhotenství a vrací se pak až ke konci těhotenství, kdy za ni ale může zejména příbytek na váze a také zhoršené pohodlí při spánku.

Nevolnost a zvracení

 • Již na samém začátku nebo ve druhém měsíci těhotenství jsou ranní, ale nejenom ranní nevolnosti zcela běžné, ve druhém trimestru ve většině případů zcela vymizí.

Co může pomoci?

 • Proti ranní nevolnosti si zkuste připravit na noční stolek suchý rohlík, sušenku nebo kousek ovoce a snězte je dřív, než vstanete.
 • Nevolnost během dne často způsobuje některá součást stravy. Sama brzy vypozorujete, čemu se raději vyhnout. Mohou to být některé bylinkové čaje, kořeněná, sladká nebo tučná jídla, ale i káva.
 • Vyhněte se také horku a nevětraným prostorům.
Zajímavé:  Léky Na Odvodnění Recenze?

Kdy navštívit lékaře?

 • Nejste-li schopná udržet v žaludku ani tekutiny a hrozí dehydratace, zvracení několikrát denně.
 • Jste-li kvůli nevolnosti velmi zesláblá, točí se vám hlava nebo máte závratě.
 • Zcela určitě, pokud zvracíte krev, zvracení doprovází bolesti břicha nebo horečka.

Změny chutí a vůní

 • Co vám dříve chutnalo, najednou nemůžete ani cítit, nezbývá, než své tělo poslechnout a vyhnout se tomu.
 • Naopak jídla, která byste dříve nepozřela, můžete nyní jíst ve velkém.

Drobné krvácení a špinění

 • Zhruba 10–13 dní po početí se může objevit drobné vaginální krvácení.
 • Způsobuje ho většinou uhnízdění oplodněného vajíčka v silně prokrvené děložní tkáni.
 • Krvácení je velmi slabé (obvykle pouze zašpinění prádla) a trvá pouze 1 až 2 dny.
 • Pokud však během těhotenství zpozorujete jakékoliv krvácení či špinění, kontaktujte raději lékaře.

Časté močení

 • Rostoucí množství krve a dalších tekutin v krvi, ale také zvětšující se děloha, tlačící na močový měchýř, mohou způsobit, že budete častěji potřebovat na záchod.
 • Tento jev provází většinou celé těhotenství.

Mimoděložní těhotenství (gravidita extrauterina seu ectopica)

Je život ohrožující situace. Jedná se o stav, kdy je těhotenství uloženo mimo dutinu děložní. Při běžném vzniku těhotenstvím splyne vajíčko a spermie ve vejcovodu a následně již oplodnění putuje vejcovodem do dutiny děložní, kde se uhnízdí. Při mimoděložním těhotenství se oplodněné vajíčko usadí mimo dutinu děložní, například ve vejcovodu, vaječníku nebo v dutině břišní.

Příznaky mimoděložního těhotenství

 • Pozitivní těhotenský test.
 • Vaginální krvácení různé intenzity.
 • Pomalý nárůst HCG (hormon, který jako jeden z prvních ukazatelů ukáže, zda je žena těhotná nebo ne. U těhotných žen se jeho množství po dvou dnech zdvojnásobuje, u mimoděložních těhotenství ne).
 • Na ultrazvuku nelze v dutině děložní nalézt plodové vejce.
 • V pokročilém stádiu, cca od 6. týdne, se často připojuje bolest v podbřišku.

Léčba mimoděložního těhotenství

V drtivé většině případů se mimoděložní těhotenství řeší chirurgickým zákrokem, většinou laparoskopicky. V některých případech se po laparoskopii provádí též kyretáž, aby měli lékaři jistotu, že v dutině děložní nic nezůstalo.

Zamlklé těhotenství

O zamlklém těhotenství hovoříme v případě, že dojde k samovolnému potratu, ale plod zůstane v děloze. Nelze přesně stanovit, z jakých důvodů k zamlklému těhotenství dochází. Příčinami mohou být genetické vady, hormonální nerovnováha, infekce či poruchy imunity.

Příznaky zamlklého těhotenství

Příznaky zamlklého těhotenství jsou podobné příznakům samovolného potratu. Může docházet ke špinění a následnému krvácení z dělohy doprovázeno bolestí v podbřišku. 

Jakmile zpozorujete tyto příznaky okamžitě nás kontaktujte

 • Lékař provede ultrazvukové vyšetření a vyšetření krve (kvůli zjištění hladiny hormonu HCG).
 • Pokud se diagnóza potvrdí, je nutná hospitalizace a vyčištění dělohy v celkové narkóze
 • Po vyčištění dělohy se doporučuje dodržet šestinedělí jako po porodu. Je nutné vyhýbat se fyzické námaze a být co nejvíce v klidu
 • Pokud se žena pak cítí psychicky i fyzicky dobře, může se pokusit o další těhotenství ihned. Běžně je však dobré vyčkat alespoň tři až šest měsíců

Menstruace v těhotenství

Od počátku až do konce těhotenství se menstruace jako taková neobjevuje. Na druhé straně, pokud se krvácení objeví, ještě nutně nemusí pro nastávající maminku znamenat zdravotní problémy.

Zpravidla je to příznak toho, že se miminko i s placentou „uhnízďuje“ v děloze, a právě vrůstání placenty do sliznice děložní může způsobit krvácení různé intenzity (od špinění až po silné krvácení připomínající menstruační).

Pokud jakékoliv krvácení v těhotenství nastane, měla by žena co nejdříve navštívit svého lékaře, protože pouze lékař může posoudit, zda vše probíhá tak, jak má, a zda není náhodou krvácení v těhotenství projevem nějaké komplikace.

V pokročilém stádiu těhotenství mohou některé maminky zažít tzv. „špinění“. To se rovněž stává a za určitých okolností je to součástí procesu těhotenství. I tuto situaci však nelze brát na lehkou váhu, ženy by toto měly rovněž co nejdříve oznámit svému lékaři. Krvácení v pokročilém stádiu těhotenství je naopak velice závažná situace a žena by se měla neprodleně nechat odvézt do nemocnice!

Těhotenství po trimestrech

 • Těhotenství počítáme od prvního dne poslední menstruace před otěhotněním. A to i přesto, že první dva týdny žena ještě těhotná není. K oplodnění vajíčka totiž dochází až zhruba za 14 dní od začátku menstruace
 • V těhotenství se nemusíte vzdát ani sexu. Pokud bude vše probíhat normálně, vy se budete cítit dobře, je zbytečné si milování odpírat. Půst budete muset držet po porodu – v šestinedělí není sex příliš vhodný, v některých případech by mohl dokonce ublížit (zavlečení infekce do ještě ne zcela zahojených porodních cest).
 • Průběh celého těhotenství dělíme základně na tři části – trimestry. Co vás v jejich průběhu čeká.

1. trimestr

Začíná oplodněním a končí 13tt. Vaše tělo se srovnává s novou situací a plod je v tomto období velmi citlivý a zranitelný.

Vyvíjejí se všechny orgány plodu (embryogeneze), plod je nejvíce náchylný na poškození toxiny, chemikáliemi, alkoholem, kouřením, ale i některými léky či zářením. Začínají se také objevovat první příznaky těhotenství, např.

ranní nevolnost, zvracení, pálení žáhy atd. Vaše tělo se začne postupně měnit a koncem druhého měsíce již také pravděpodobně začnete přibývat na váze a zvětší se vám prsa.

2. trimestr

Jde o období mezi 13tt a 26tt. Zpravidla nejpříjemnější a nejhezčí období těhotenství. Polevuje těhotenská nevolnost a počáteční únava a bříško ještě není tak velké, že by vás výrazně limitovalo a omezovalo. Často se také obnovuje ztracená sexuální chuť, ovšem je to samozřejmě individuální.

Mohou se ale dostavit bolesti v zádech a také častější potřeba močení. Nejdůležitější novinkou jsou ale pohyby miminka, které začnete právě v tomto období cítit – obvykle kolem 20tt u žen těhotných poprvé, od 18tt u vícerodiček.

V tomto trimestru se také provádějí důležitá vyšetření, která mohou včas odhalit případné vývojové vady plodu.

3. trimestr

Je posledním trimestrem těhotenství, začíná 27tt a končí samotným porodem. Můžete se cítit unavenější, prsa mohou začít produkovat mlezivo a zejména v letním období ženám často otékají nohy, časté jsou také dýchací potíže.

Vaše miminko se teď vyvíjí velice rychle a vaše tělo se zase připravuje na porod. Miminko již slyší a rozezná světlo a tmu. Zhruba ve 32tt už vypadá téměř stejně jako při narození, v děloze už začíná mít poněkud těsno.

Ve 36tt se tedy většinou uvelebí ve své definitivní poloze.

Na klinice GYN MEDICO se o vás postaráme až do 40tt bez nutnosti navštěvovat jiná pracoviště. Můžete nám zavolat, zaslat SMS, poslat e-mail, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář. Obratem se vám ozveme zpět.

Napište nám

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector