MOTIVACE – tajný klíč k úspěchu – vše o zdraví

Aplikace KalorickeTabulky.cz

Získat

Naše tělo je protkané stovkami kilometrů cév, jejichž hlavním úkolem je zásobování živinami. Bez dostatečné potravy by totiž buňky nedokázaly pořádně plnit své funkce.

A opravdu se mnohdy stává, že jen přežívají, což se navenek projevuje našimi sklony ke kardiovaskulárním a civilizačním chorobám, včetně obezity, jíž trpí stále více lidí. Co s tím?

Nechte buňky svého těla, aby žily a pracovaly naplno. Naučte je být “metabolicky flexibilní”. Dokážou pak spalovat tuky, takže hubnutí je pak hračka a vy se hlavně budete cítit lépe po všech stránkách.

Jednou tuky, podruhé sacharidy

Komplex desítek biliónů buněk, jež tvoří náš organismus, je uspořádán do různých, vzájemně komunikujících systémů. Cílem každé buňky, a tedy i všech systémů, ať už oběhového, lymfatického, nervového, svalového nebo kteréhokoliv jiného, je udržet se při životě. K tomu ovšem potřebují určitý druh paliva, které proměňují v energii.

A metabolická flexibilita je schopnost organismu přepínat mezi sacharidy a tuky jako hlavními energetickými zdroji, a to podle jejich dostupnosti a momentálních potřeb. Být metabolicky flexibilní také znamená efektivněji využívat energii z tukových zásob.

Přizpůsobivost se hodí

Dostupnost potravin a jejich zdroje se mohou výrazně měnit, a také se v historii měnily. Stejně jako se střídají podmínky, v nichž se ocitáme.

Můžeme mít klidné nebo hektické období, přejídat se či hladovět, být vystavěni chladnému či teplému počasí, jíst maso, zeleninu nebo brambory.

Naše schopnost přizpůsobit se tomu závisí do jisté míry na metabolické flexibilitě, především našich svalových buněk.

Například pokud:

 • sníme nějaký sacharid, metabolická flexibilita udrží stálou hladinu cukrů v krvi. Okamžitě totiž začne spalovat cukr místo tuků, a díky tomu se nadbytečný cukr v těle nepřeměňuje na tuky.
 • jíme více kvalitních tuků, metabolická flexibilita je spaluje a nedovolí, aby je tělo ukládalo.
 • hladovíme, metabolická flexibilita lépe spaluje tuky. Toto platí i pro dobu spánku.
 • cvičíme, tělo díky metabolické flexibilitě bere jako hlavní zdroj energie tuky.

Jsme jako malá továrna na energii.

Podstatná část naší tělesné hmoty pracuje na jedné straně na neustálém přísunu paliva do každé z našich bilionů buněk, a na straně druhé se stará o odstraňování odpadních produktů, vznikajících při výrobě energie.

Jak trénovat metabolickou flexibilitu

1. Místo pěti jídel denně jezte například jen tři

Při vyšším počtu porcí se častěji zvyšuje hladina inzulínu, která až o pětinu snižuje využívání tuků a zpomaluje tedy hubnutí .Dokonce jedna z posledních studií prokázala, že častější vyplavování inzulínu sníží využívání tuků o 22%. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10329975)

2. Jezte kvalitně

Dodržujte správný poměr živin a konzumujte kvalitní tuky, aby se tělo naučilo lépe je zpracovávat. V ideálním případě by měl váš jídelníček obsahovat kolem 40-50% zdraví prospěšných tuků.

3. Otužujte se

Tělo je díky otužování schopno spalovat velké množství tuku. Působení chladu také snižuje riziko zánětů v těle, mnohonásobně urychluje regeneraci a vytváří odolnost kardiovaskulárního systému.

4. Hýbejte se

Jak známo, že sportovci mají ve srovnání s těmi, kdo se pravidelně nevěnují žádné fyzické aktivitě,  výrazně efektivnější metabolismus a mnohem lepší schopnost spalovat tuky.

Já sám dlouhodobě spolupracuj s řadou vrcholových sportovců a mnohých českých reprezentantů.

Absolvoval jsem na sobě experiment metabolické flexibility, kdy jsem během tří měsíců přijímal nízkosacharidovou stravu se 70 % příjmu z tuků a zároveň přerušovaně hladověl vždy po dobu 18 hodin.

To znamená, že nesnídal ani nesvačil a den začínal až obědem. Výsledky najdete na mých webových stránkách.

Recepty na přírodní spalovače tuků představuje výživová poradkyně Jarka Matoušková

MOTIVACE – tajný klíč k úspěchu – vše o zdraví

Vyhledávaný odborník na stravu a motivaci sportovců. Mezi jeho klienty patří proslulá jména z řad vrcholových sportovců a českých reprezentantů.

Klade důraz na vzájemné propojení kvalitní stravy, vyrovnané psychiky a dokonalé regenerace. Všechny tyto oblasti zkoumá více než 10 let a získané poznatky aplikuje i sám na sobě.

Je známý experimenty se svým tělem a posouváním hranic lidských možností. O optimálním životním stylu také pravidelně přednáší.

12.10.2015 Vít Schlesinger Články, Jak zhubnout

MOTIVACE – tajný klíč k úspěchu – vše o zdraví

Jmenuji se Markéta Matyášová a už nějaký čas spolupracuji s aplikací www.kaloricketabulky.cz. Odpovídám na dotazy ve skupině a přispěla jsem i řadou receptů a ukázkovými jídelníčky do jejich knihy.

Ve skupině Hubneme a jíme zdravě s kalorickými tabulkami se točí víceméně dotazy stejného typu, proto neuškodí zopakovat si základy.

Celý článek 4.5.2021

MOTIVACE – tajný klíč k úspěchu – vše o zdraví

Udržovat si celý život přiměřenou tělesnou hmotnost obvykle vyžaduje směrování pozornosti k tomu co, kdy, kolik a jak jíme (v kombinaci s dalšími vědomými kroky v oblasti pohybu, odpočinku, spánku, práce se stresem, emocemi, atd.)

Sama bych o tom mohla dlouze vyprávět…

Jaké zázraky dokáže v životě kvalitní motivace?

Nezřídka se bohužel stává, že lidé ztratí, nejen pracovní, ale bohužel i životní motivaci. Proto jsem se rozhodl věnovat část této kapitolky právě tématu životní motivace. Mnoho lidí přišlo o životní smysl, životní motivaci právě nějakou bolestnou ztrátou.

Třeba svého blízkého. Někomu zase mohla zkrachovat firma, do které vkládal hodně svého času a úsilí.MOTIVACE – tajný klíč k úspěchu – vše o zdraví

I. ŽIVOTNÍ MOTIVACE A POSTOJE

Četl jsem výpovědi lidí, kteří zažili třeba pobyt v koncentračním táboře v Osvětimi. Ztratili tam úplně vše! Nejen své blízké, svůj majetek, ale i své jméno.

Bylo jim přiděleno pouhé číslo! Co bylo motivací těchto lidí, že přežili? Co je motivovalo, v těchto často nelidských podmínkách? Byla to naděje! „Naděje vždycky způsobí, že uvěříme,“ praví Robert Fulghum. Že je naděje opravdu důležitá nás utvrzuje také Honoré De Balzac. „Naděje je paměť, která touží.

“ Opravdu, bez naděje, že se všechno může změnit, by jistě tito ubozí lidé nepřežili. A tak je to i s námi v běžných podmínkách. Musíme mít naději, že to, co děláme se nám skutečně podaří. Musíme v to zkrátka věřit.

Chtěl bych se zde však také zamyslet nad našimi životními postoji k práci. Jaký mít vlastně přístup a vztah k práci. Jak to souvisí s naším tématem motivace? Poměrně hodně, náš vztah k práci je totiž výsledkem naší motivace. Tudíž i daný profesní úspěch je přímo úměrný naší motivaci k práci.

Chtěl bych Vám vyprávět jeden názorný alegorický příběh. Byli jednou tři kameníci. Všichni tři měli za úkol dělat stejnou práci. Jejich pracovní náplní bylo otesávání kamene. Mezi těmito kameníky byl však velký rozdíl. Jednou je navštívil jeden cestovatel a tázal se jich, co to dělají.

Na jeho zdánlivě prostou a jednoduchou otázku, každý z nich odpověděl zcela jinak! První kameník mrzutě odvětil: „Otesávám kámen.“ Druhý kameník se na chvíli zamyslel a potom řekl: „Vydělávám sobě a mé rodině na chleba.

“ Když se zeptal třetího kameníka, dostal tuto odpověď: „Já stavím chrám!“

Vidíme zde velké rozdíly v přístupu k práci. Pro prvního člověka to byla naprosto nezáživná práce, zatímco pro posledního to byla práce spojená s životním úkolem.

Z tohoto jednoduchého příkladu vyplývá, že člověk, který ve své práci vidí jen pouhé nesmyslné otesávání kamene (jak tomu bylo v našem příběhu), nebude mít takový elán k práci jako jeho soused, který se snaží uživit svou početnou rodinu.

A už vůbec nebude jeho motivace dosahovat vitalitě a energii člověka, který otesává kámen s tím vědomím, že vytváří velké dílo. Záleží tedy pouze na nás, jak budeme chtít chápat svou práci.

Budeme-li ji brát jako povinnost, jako vydělávání si na chleba, či jako svůj životní úkol.

O rozdílech v přístupu k práci a jejich důvodech by jistě mohla vyprávět řada psychologů, jmenovitě třeba Kevin Leman. Psycholog, který jako dítě byl velmi problémovým žákem. Teprve později se však ukázalo, že hlavním nedostatkem malého Kevina nebyl nízký intelekt, ale malá motivace ke studiu.

Řada úspěšných lidí dobře ví, že mít správný přístup k práci, je velmi důležité! Jak říká klasik, miluji práci, dokážu sedět a dívat se na ni celé hodiny! V této kapitole jsme tedy názorně mohli vidět, jak náš osobní přístup k práci ovlivňuje náš celkový výkon. Pozorujeme taky, že motivací pro často složité životní situace může být naděje.

Motivací existuje celá řada. Obecně je však můžeme pojmenovat, jako naše osobní motivy. Právě ty nás vedou k tomu, že jednáme a chováme se na jejich základě.

Abychom mohli využít a proměnit motivaci v pracovní zázraky, musíme poznat sami sebe. Musíme vědět, co nás k čemu motivuje, abychom na základě toho, mohli svou motivaci neustále rozšiřovat.

Dospěl jsem k závěru, že mezi hlavní motivy patří motivy jako:pud, zvyk, zájem, ideál, ambice (ctižádost) a cíl.

Měli bychom začít hezky po pořádku. První druh motivace je tedy vlastně naše přirozenost. Mohli bychom se ptát, co sbližuje dva partnery opačného pohlaví? Co je motivuje, aby spolu chodili? Myslím, že nejobecnější odpovědí by mohl být právě pud pohlavní. Motivem jsou tedy vzájemné sympatie.

Další příklad bychom mohli najít u matky, která pečuje o nemocné dítě. Co ji motivuje k tomu, že vstane o půl třetí ráno a jde dítěti uvařit čaj? Asi by většina z nás odpověděla, že je to samozřejmé. Ovšem i tato zdánlivá „samozřejmost“ má svůj kořen v mateřské motivaci, respektive ji má na starosti mateřský pud.

Zvyk:

U spousty lidí jsou některé činnosti natolik samozřejmé a automatické, že se z nich velmi často stává zvyk. Ptal jsem se svého otce, co ho motivuje, že každý den vstává ráno v pět hodin do práce. Odpověděl mi, že to bude nejspíš povinnost, samozřejmost. Prostě zvyk. Zvyk je někdy opravdu železná košile, jak praví jedno české přísloví. Vidíme však, že síla zvyku může být i užitečná.

 Málokdo z nás nemá nějaký svůj koníček, zálibu. Jaká bude asi motivace malého dítěte, který si hraje s legem a vůbec nevnímá okolní svět? Hra ho prostě baví. Má radost ze hry. To je jeho motivací.

Při motivaci, je důležité, aby nás daná činnost bavila! Malý školák, který neví, co pořádně dělá a proč, těžko bude mít nějakou větší motivaci k učení. Své taky dělá pochvala. Žák, který se cítí nedoceněn, rychle ztrácí zájem o studium.

Říká se, že na co člověk chce, na to si čas udělá. Myslím, že je to pravdivé. Taky je pravda, že člověk pro svoji oblíbenou činnost, či koníček je často schopen spoustu obětovat. Vedle peněz, času a trpělivosti to někdy bývá bohužel i zdraví…

 Člověk, který se snaží někomu nebo něčemu přiblížit, ztotožnit se s ním, má jistě velkou motivaci. Právě ta ho vede přímo ke svému ideálu, cíli.

Zajímavé:  Kyčelní kloub bolest - Vše o zdraví

Známe jistě mnoho příkladů z historie, kdy vzor druhého člověka ovlivnil další významné lidi. Mezi ně patří třeba i Don Bosko. Tento muž zasvětil svůj život starosti o mladé kluky, kteří nemají kde bydlet.

Snažil se je vést a shánět jim práci. Jeho vzor byl sv. František Salezský, který vynikal svou trpělivostí a laskavostí. Bosko se snažil být jako on.

Na památku jeho jména založil společnost SDB (Saleziánů Dona Boska).

Mnoho z nás se často žene právě za kariérou. Vychází – li touha být „něčím“ z potřeby sebeuplatnění, tak je vše v pořádku.

Lidé chtějí ovšem přímo vynikat, být něčím vyjímeční a významní. Dosáhnout svého cíle, jim právě pomáhá tato silná ctižádost. Silnou ctižádost můžeme najít u lidí, kteří jsou perfekcionisté.

Stojí dodat poznámku, že většina z nich jsou prvorození nebo jedináčci. Nutno dodat, že já jako prvorozený jsem toho příkladem.

Z vlastní zkušenosti musím opravdu říci, že ctižádost je opravdu silný aspekt, chcete-li něčeho dosáhnout. Bez něho se často neobejdeme!

 Každý z nás má jistě větší motivaci, vidí-li na své práci nějaký výsledek, nějaký posun. Nechat se motivovat cílem je tedy uvědomělá aktivita! „Soustřeďte se na cíl a dokážete cokoliv,“ říká jeden kanadský psycholog.

Dobrá je však tady jedna praktická rada. Pokud je náš cíl veliký a vzdálený, mohli bychom propadnou depresi při neúspěchu. Proto je více než vhodné, rozdělit si náš cíl na více menších dílů.

Bude tak pro nás jejich dosahování snažší a budeme se vždy konkrétně zaměřovat na daný cíl s vědomím, že po jeho splnění budeme zase o krůček blíž našemu vysněnému cílu.

Jak říká Jean Anouilh: „Život se skládá z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství.“

Tak toto je obecný souhrn základních motivů, které nás velmi významně ovlivňují. Samozřejmě bychom mohli najít další zcela konkrétní motivy vedoucí k práci. Mezi ně určitě patří peníze.

Málokdo dokáže jít a pracovat, aniž by věděl proč a za jakým účelem. Každý se dnes až prospěchářsky ptá, co já z toho budu mít? Tuto otázku bychom mohli nahradit, ale i třeba jinou otázkou.

Třeba otázkou co mě má motivovat, abych danou práci dokončil? Bohužel se stává, že jedinou motivací pro mnoho lidí jsou právě již výše uvedené peníze. Lidé potom nehledí na zdraví, na okolní vztahy, na čas, zkrátka na nic.

 Další důležitý aspekt je samozřejmě i třeba vytváření dobrých pracovní vztahů na pracovišti. Při celkové dobré atmosféře se vždy lépe pracuje!

Otázkou ovšem je, zda-li je motivace jediná pomyslná akcelerace na náš vysněný cíl, či dokončení úkolu. Ne, myslím si, že je jich celá řada. Mezi další patří třeba i velmi důležité nadšení a zápal pro danou věc, případně práci.

Ale vlastně nadšení a motivace jdou ruku v ruce spolu. Je totiž pravda co říká Paulo Coelho: „Na světě je jedna řeč, které všichni rozumí, je to řeč nadšení.

“ Člověk dobře motivovaný bývá potom pro věc obvykle také zápalený, nadšený.

Prošli jsme druhy motivací a je jen na nás, abychom usoudili, který druh motivace bude pro nás tím klíčovým. Poznat sám sebe je totiž jedním z klíčů k úspěchu. A právě k tomu nám měla pomoci tato kapitola.

Myslím si, že motivace by se opravdu dala pokládat za klíč k úspěchu. Je to vlastně takový malý, ale důležitý klíček, který mnohdy otevírá těžké vrata naší lenosti. Člověk však musí mít pevně vytyčený cíl! Neznamená to, že si řekne chtěl bych možná „tamto“ nebo „ono“. Musí si pevně stanovit svůj osobní bod, ke kterému má směřovat!

Je na místě svůj cíl zcela konkretizovat. Člověk si také za svým cílem musí jít! Nesmí se hned vzdávat, třeba i po velkém neúspěchu. Líbí se mi věta Williamse Tennessee: „Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil, ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal.“

Ovšem musí chtít, musí mít chuť pracovat. Dosvědčuje to i Paulo Coleho, který nám říká: „Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“

Člověk, který nemá cíl, nemá ani motivaci! Proto si každý člověk buď vědomě nebo dokonce nevědomky musí vytvořit svůj domnělý cíl, aby mohl pracovat. Člověk bez cíle je člověk bez motivace! To je prostě zákon. Není také na škodu připomenout, že velmi důležitá je radost z práce, která v motivaci v lecčems souvisí.

Jak se lépe motivovat? Způsobů, jak se tedy lépe motivovat existuje celá řada. Záleží jen na naší originalitě a důvtipu. Zkrátka někdy musíme „přechytračit“ sami sebe! Někteří lidé používají třeba tuto „motivační“ techniku. Za každý, třeba i malý úspěch se pochválí a odmění.

 I jen nějakou malou sladkostí. Nebo si řeknou, že až dosáhnou požadovaného cíle, tak si dopřejí to, či ono. Všichni asi známe, jak nás maminky motivovaly k dobrému chování, když jsme byli malí.

„Když budeš hodný, dostaneš…“ Neříkám, že takový způsob výchovy je vždy vhodný, ale aspoň vidíme, že motivace dělá opravdu skutečné divy.

Jaký je ale tedy klíč k pracovnímu úspěchu? Je to motivace, nadšení, zápal pro věc? Je to především naše poznání těchto věcí a dalších aspektů, které hrají pro každého jedince jinou roli!

Co je však velmi důležité a na co nesmíme zapomenout? Joseph Kiling Rudyard nás varuje: „Chceš realizovat své sny? Probuď se!“ Je to velmi praktická rada, protože mnoho z nás si vysnilo cíl, kterého většinou nejde přirozenou cestou dosáhnout.

Neznamená to však, že nemáme snít, to ne. Vždyť člověk by měl mít pořád nějaké ideály. Hezký je citát od Charlese Pierreho Baudelaireho, který říká: „Sen je dobrodružná výprava, na kterou se vydáváme každého večera.

“ Je tedy hezké snít, měli bychom ovšem žít s nohama na zemi!

Už je nám tedy asi všem jasné, že poznat sám sebe, poznat co motivuje mě, je pro každého z nás velmi důležité. Je na výsost jasné, že právě motivace způsobuje mnohé nejen pracovní zázraky. Nejsme-li tedy v naší profesi úspěšní, měli bychom si dát chvíli pauzu a projít si všechny důvody naší osobní, ale i profesní motivace.

Řada lidí dokázala podat nadlidské výkony, právě díky silné motivaci. Důkazem toho nám mohou být více či méně známí sportovci. Jejich vůle k vítězství, k úspěchu, byla pro ně natolik silná, že se stala opravdovým motorem v jejich snažení. Vezměme si příklad! Snažme se tedy poznávat sami sebe a vymýšlet nové postoje a způsoby své osobní motivace!

MOTIVACE – tajný klíč k úspěchu – vše o zdraví MOTIVACE – tajný klíč k úspěchu – vše o zdraví

MOTIVACE – tajný klíč k úspěchu

Spousta lidí má s motivací problémy. Vnitřní motivace může mít mnoho podob, ať už je naším cílem dosáhnout pracovních úspěchů, nebo nalézt vnitřní klid a jistotu.

Ta však stejně jako úspěch není vymahatelná, není možné ji získat bez vlastního úsilí a konkrétního zaměření. Důležité je si ale říci, na čem chceme své životní cíle postavit, a nenechat náš vnitřní hlas přehlušit okolními vjemy.

Často se totiž setkáme s tím, že získaný úspěch není úměrný našemu úsilí.

Motivace a osobní život

Osobní život bývá většinou vnímán jen jako odpočinek po náročné práci. Ale právě v oblasti svého vlastního života bychom měli mít určeny hlavní priority, ke kterým chceme vázat svou motivaci

Firemní cíle a naše ambice v zaměstnání by měly být pouze součástí osobních cílů a plánů, ale mezi ty hlavní by měl patřit také vlastní rozvoj osobnosti a rodina. Sebemotivace souvisí s každodenním naplňováním osobních cílů tak, aby si každý mohl svůj jednotlivý den užít s pocitem, že dává smysl jeho životní filozofii.

Je špatné plnit cizí cíle nebo očekávání partnera. Člověk by neměl svou životní náplň hledat u druhých. Řada lidí je zvyklá pečovat pravidelně o kondici svého těla, ne tak ale o stav mysli. Přitom je to právě naše psychika, která má na kondici nejvýraznější vliv. A přesto máme daleko více fitcenter než meditačních místností.

Motivace a sport

MOTIVACE – tajný klíč k úspěchu – vše o zdravíJako mentální kouč vrcholových sportovců, začínajících talentů i sportovních týmů vidím velký rozdíl ve výkonnostech díky mentálním cvičením a trénování psychické odolnosti. Ta je důležitá nejen pro závody, ale především pro rutinu každodenního tréninku, dodržování režimu a tréninkových plánů. Vnitřní radost i po náročném tréninku je významná. Je důležité se na dřinu umět i těšit, vnímat ji jako svou cestu, která sportovce posiluje a přinese mu uspokojení. Celý systém totiž není jen o naběhaných kilometrech a nazvedaných kilech. I ve sportu se musí pracovat s osobností člověka a jeho vnitřní silou jako komplexem obav, ambicí a vnitřních bariér. Psychika stále častěji rozhoduje o sportovních výkonech a především o vítězstvích. Rovnováha a umění vládnout svému vnitřnímu světu často v okamžiku závodu rozhoduje jak o jeho celkovém výsledku, tak především o délce úspěšné kariéry.

Motivace a byznys

Stále více firem využívá zkušeností z psychické přípravy vrcholových sportovců pro své manažery a obchodní týmy, kde výkon a výsledek jsou jednou z priorit. Zároveň hledají rovnováhu mezi tlakem na výkon a dlouhodobě udržitelným rozvojem svých lidí.

Mohu potvrdit, že podobnost mezi sportem a byznysem je více než zřejmá. Naopak rozdíl mezi těmito dvěma světy vnímám především v míře zodpovědnosti, se kterou sportovci přistupují vůči vlastní regeneraci a sbírání sil pro výkon. Toto firemnímu managementu a celkově byznysu chybí.

Zajímavé:  Plíseň Na Rukou Lecba?

Je zde výrazná absence práce s vnitřní silou a vnitřním klidem.

Vnější motivace pomocí motivačních programů, benefitů a tlaků na finanční a jiný výsledek supluje a nahrazuje klesající nebo neexistující vnitřní motivaci, která ne že by zcela chyběla, ale je skryta pod nánosem firemní únavy a kumulovaného stresu.

Tlak na výsledek a rychlost řešení je často tak velký, že zaměstnancům velmi ztěžuje tuto motivaci nalézt.

Stává se proto stále větším trendem, že místo vzdělávání v manažerských nebo obchodních dovednostech je do portfolia kurzů pro zaměstnance zařazován mentální trénink a práce s osobností manažera.

12 motivačních vět, které vám pomůžou na cestě k úspěchu

Úspěšnými lidmi se nerodíte přes noc.

Ať si přečtete jakýkoliv životopis lidí, jako jsou Steve Jobs, Michelle Obamová, Oprah Winfrey a další, zjistíte, že za slávou, bohatstvím a skvělou kariérou jsou probdělé noci, spousta pádů, a hlavně tvrdá práce.

 Takže chcete-li i vy být úspěšní, berte neúspěch jako krok na cestě a jděte dál. Pokud toužíte po úspěchu, ať je to v jakékoliv oblasti, je potřeba v sobě živit sílu, která je potřebná k jeho dosažení.

Využijte své ambice, touhu a těchto 12 motivačních vět k tomu, abyste toho dosáhli.

Napište si je do svého diáře, na obrazovku počítače, na zrcadlo, ať je máte na dosah, a kdykoliv budete ztrácet sílu, budete potřebovat nakopnout, přečtěte si je a říkejte několikrát nahlas.

„Časem si je tak zvnitřníte, že vám budou vyvstávat samy na mysli, když bude potřeba,“ říká autorka projektu Success.com Lydia Sweatt.

1. Omezení je pouze v mojí mysli

To, že něco nevyjde, nejde, nemůžete, je jen ve vaší hlavě. Podívejte, jiní to dokázali a vy můžete taky. Zkrátka slovo „nejde“ neexistuje.

2. Nikdo to za tebe neudělá

Jsou to vaše sny, váš cíl, takže vy musíte začít a pracovat na nich. Nikdo jiný vám je nesplní. Kouzelné víly neexistují.

3. Skvělé věci nepocházejí z komfortních zón

Když nevystoupíte ze svého stereotypu, nezačnete dělat věci jinak, nepůjdete do rizika, tak možná budete v bezpečí a klidu, ale nic nedokážete.  

4. Sni. Přej si to. Udělej to

Snít je důležité, pak už stačí si jen přát a jít to udělat. Navíc vizualizace má mocnou sílu. Jak říká Jan Mühlfeit, globální stratég a kouč, cokoliv si lidská mysl dokáže představit, to lze dokázat a uskutečnit.

5. Úspěch si tě sám nenajde. 

Musíme si pro něj jít. A to je důležité. Jít štěstí a úspěchu naproti. Oslovit nové lidi, zkusit, vycestovat, jít se něco naučit,…

6. Čím usilovněji na svém snu budu pracovat a dosáhnu ho, tím víc si budu vážit sama sebe

Když něco získáte jednoduše, snadno na to zapomenete, neboť vás to moc nepoznamenalo, nestálo to spoustu sil, emocí a změn. Hrdost, že jste něčeho dosáhli, i přes veškeré překážky, nebude znát mezí. Posílíte tím víru v sebe.  

7. Probuď se s odhodláním. Jdi s uspokojením do postele

Pamatovat a říkat každé ráno.

8. Udělej dnes něco, za co ti tvoje budoucí já poděkuje

Dělejte věci, které mají smysl a posouvají vás dál a vy si díky nim řeknete v budoucnu „Ještě, že jsem tenkrát do toho šla.“

9.  Bude to těžké, ale těžké neznamená nemožné

Žádný z opravdu úspěšných lidí vám neřekne, že cesta k úspěchu byla hladká, klidná a jednoduchá. Byla náročná, ale šla zvládnout.

10. Nečekej na příležitosti. Vytvářej si je

Buďte v kontaktu s lidmi, kteří souvisí s vašimi sny. Inspirujte se takovými, kteří ve vašem oboru něčeho dosáhli, čtěte jejich knihy. Sbírejte kontakty, oslovujte, organizujte, vymýšlejte.  

11. Někdy nejsem testována, proto abych ukázala své slabosti, ale objevila své silné stránky

Může se vám zdát, že jste selhali, udělali chybu, protože jste nebyli připraveni, něco jste podcenili, ale zkuste se na danou situaci podívat opačně. Nezhroutili jste se, dokázali jste reagovat rychle, zachránili jste projekt prezentací a vaším mluveným slovem. Už víte, kde máte své silné stránky?  

12. Klíčem k úspěchu je soustředit se na cíle, nikoli na překážky

Překážky vždy budou, ale vy se jimi nenechejte odradit. Soustřeďte se na cíl a zdolání překážek berte jako součást plánu. A když budete ztrácet motivaci a odhodlání, zas si přečtěte své motivační věty.  

Tajný návod k úspěchu

Na Zen Habits už jsme mluvili o tom, jak získat nové návyky.

Je to jedno z hlavních témat těchto stránek (od návyků k cílům, špatných návyků k dobrým, jak se namotivovat, když chceme nové návyky, jak se naučit pravidelně uklízet, jak to vše sledovat).

Jenže návyky jsou schopnost, která chce cvik a jako u čehokoli jiného je potřeba začít s tím nejzákladnějším, na té nejmenší a nejjednodušší úrovni, procvičovat ji, dokud nejsme opravdu dobří, a pak se můžeme posunout zase o kus dál.

 • Pojďme k tomu nejdůležitějšímu: práci na vytváření návyku neboli jak si nový návyk utvořit.
 • V knize Oga Mandiny – Nejlepší obchodník na světě – je jednou z nejdůležitějších věcí vytvoření dobrých návyků:
 • Vytvořím si dobré návyky a stanu se jejich otrokem.

Budu si číst svitek číslo I. po 30 dní v předepsaném pořadí, než půjdu k dalšímu.

Nejdřív budu číst slova potichu, když vstanu. Pak si je přečtu ještě jednou potom, co jsem si dal/a oběd. A nakonec si je přečtu na konci dne, ale důležité je, že je přečtu nahlas.

Následující den zopakuji tento postup a budu tak pokračovat po dalších 30 dní. Pak přejdu ke svitku číslo II. a opět budu opakovat postup po 30 dní.

A takhle jdu dál, dokud jsem neprošel všechny svitky, a to, co jsem přečetl, se nestalo mým návykem.

V podstatě jde o to přečíst 10 svitků, a to každý po 30 dní. Ráno, v poledne a večer. Výzvou je, že si přečtete pouze jeden svitek měsíčně. První měsíc se soustředíte na proces vytváření návyků. Pokud začnete tím, že se naučíte, jak vytvořit návyk, a pak se soustředíte na jeden návyk každý měsíc, budete mnohem úspěšnější.

Kouzlo je v tom, že se první měsíc učíte pravidelně číst svou mantru ráno, v poledne a večer – to je První návyk. Můžete si napsat svoji nebo použít mou, kterou uvidíte dál v tomto článku. Pokud u návyku vydržíte celý měsíc, můžete na svém úspěchu postavit formování dalšího návyku. Soustřeďte se ale pouze na jeden měsíčně.

Klíčem je mít trpělivost a učit se pouze jeden v dané období.
Většina z nás má v rukávu několik návyků, které bychom chtěli nainstalovat do svého života. Jíst zdravě, cvičit, číst, psát, vstávat brzy, mít pořádek ve věcech, být šetrní a další. Je těžké se snažit zvládnout všechny najednou.

Ale pokud to dokážete a budete se držet zpátky, dokud nezvládnete jeden po druhém, budete mít daleko, daleko větší šanci na úspěch ve všech. Nejspíš to nebude jednoduché, ale pamatujte si: Máte před sebou celý život.

Pokud se zavážete a tenhle návod poslechnete, budete mít hned 6 nových návyků do konce tohoto roku, pokud začnete s prvním v červenci, a dalších 12 příští rok a tak dále. To čekání stojí za to.

Takže, jak získáte První návyk? Tady je návod:

1.Udělejte si závazek. Zavažte se, že budete dělat První návyk celý měsíc (nebo pokud začnete později, tak jej dělejte 30 dní).

2. Ranní návyk. Každé ráno, když se probudíte, přečtěte si potichu tuto mantru:

“Dnes začínám nový život. Dnes si vytvářím nový pozitivní návyk. Jediný rozdíl mezi těmi, co selhali, a těmi, co uspěli, leží v odlišnosti jejich návyků. Dobré návyky jsou klíčem k úspěchu. A proto je první zákon, který budu následovat, tento: Vytvořím si dobré návyky a budu jejich otrokem. Dnes přebírám kontrolu nad svými činy a svým chováním. Díky nim utvářím svůj život a osud.”

3. Polední návyk. Každý den si dejte oběd a potichu si přečtěte nahoře zmíněnou mantru.

4. Večerní návyk. Každý večer, těsně před tím než půjdete spát, si přečtěte mantru nahlas.

5. Sledujte svůj pokrok. Vytvořte si sešit nebo poznámky a denně si udělejte poznámku, hvězdičku nebo cokoli, co bude znamenat, že jste všechno splnili. Nezmeškejte ani jeden den, ať už se děje cokoli. Pokud se vám to povede bez vynechání, vytvoříte si návyk, na kterém budete moci dále stavět.

6. Budoucí návyky. Napište si seznam návyků, kterých chcete v dalších měsících dosáhnout, jakmile se naučíte ten první.

7. Motivační triky. Pokud je to možné, tak použijte TOP 20 motivačních triků (jeden z mých předešlých článků), které vám pomohou celý měsíc vydržet.

8. Čas slavit! Oslavujte svoje úspěchy a veselte se, když máte hotovo!

Odhodlejte se k prvnímu návyku a nechte se inspirovat svými úspěchy. Od Oga Mandiny:
A slavnostně přísahám sám sobě, že růst mého nového života nic nezpomalí.

Čtení nezanedbám ani jediný den, protože ten den již nelze získat zpátky, a ani jej nemohu nahradit jiným. Nesmím porušit zvyk číst denně ve svitcích a take jej neporuším.

Těch pár chvil, které každý den tímto novým zvykem strávím, je velmi nízkou cenou za štěstí a úspěch, které získám.

A tady je výzva pro vás: Zavažte se k tomu, že si osvojíte první návyk. Ráno, v poledne a večer celý měsíc. Je to takhle jednoduché. Pak se můžete posunout k dalším návykům, jakmile jste tento pochytili.

Od motivace po oddanost | 10 tipů pro udržení motivace

Možná už máte motivaci do fitness. Skvěle. Ale u toho už jsme byli. Týden, možná dva týdny skvělého pocitu předtím, než se začnou znovu objevovat staré zvyky. Co můžete udělat teď, abyste se ujistili, že zůstanete motivovaní a zaujatí?

Možná to byla pečlivě naplánovaná letní dieta na vysekání, která vydržela do oběda nebo čisté nabírání hmoty, které se rychle zvrtlo. Nebojte se, máme tajné tipy a vychytávky, které Vám pomohou dostat se z fáze „motivovaný“ do fáze „oddaný“.

Příprava jídla na ráno

Měli jste špatný den, jste unavení a někdo v posilovně měl zabranou dřepovací klec … Vaši dřepovací klec. Než sebou seknete na gauč s ovladačem televize nebo obřím balením Pringles, STOP.

Pro ultimátní motivaci do posilovny si připravte Vaše jídlo a Vaši výbavu na zítřek. Neseďte, nepřevlékejte se, neodpadávejte. Přerušte jakoukoliv „Zlato jsem doma“ rutinu, dokud nebudete mít na druhý den připravené jídlo, suplementy a vybavení tak, abyste to vše mohli jen vzít a odejít.

Nebojte se představivosti

Můžete mít na zrcadle v koupelně přilepeného Jakea Hyllenhaala bez košile z … různých důvodů. Mohli jste vidět film Bojovník a rozhodnout se, že potřebujete být super vyrýsovaní.

Ať je Vaší fitness motivací cokoliv, jsme stvoření, které vyžaduje vizualizaci, takže použijte vizuální podněty pro sebe. Použijte ten obrázek pro motivaci dostat se z postele, když Vám zazvoní budík. Připevněte ho na dveře ledničky nebo na něj dlouze zírejte před svým leg day.

*insert image 2*

Vylaďte svůj Playlist

Pokud není rádio nebo cokoliv co hrají ve Vašem fitku tím, co Vás nastartuje, ušetřete si nějaký čas pro vyladění svého playlistu, který Vás posune o kousek dopředu. Váš tréninkový playlist je soundtrackem Vašeho workout. Ignorovat ho znamená nebezpečí pro Vás.

Ukažte progres

Mít X dní před nebo za sebou může být skvělým kopnutím do zadku. Šest týdnů do výletu na Ibizu s Vašimi přáteli? Odpočítávejte ty dny. Dva týdny do začátku Vaší nové diety? Označte si je!

Vidět progres je skvělým způsobem, jak udržet fitness motivaci a zůstat k sobě upřímný. Použijte tabuli v kuchyni nebo jen fixu a zrcadlo v koupelně. Cokoliv, co na Vás funguje.

Mějte vše vizualizované a specifické – „5 týdnů do 16týdenní rýsovací fáze“ je mnohem hmatatelnější než všeobecný cíl „jíst zdravě dokud nebudu mít pod 10 % tělesného tuku“.

Odečítejte opakování, nepřičítejte

„Ještě jedno opakování“ Vás namotivuje mnohem pravděpodobněji než mít odpočítaných 9 z 10 a vzdát to, než je vše hotovo. Navíc je to také zajímavější.

Foťte se, nepřeměřujte

Nepohybuje se váha tím směrem, který byste chtěli? Mohlo se stát, že Vaše dieta nefunguje nebo nefunguje hydratace nebo jste úspěšně zdolali neobvykle velkou sladkou bramboru ke včerejší večeři…

Může existovat řada různých důvodů, které závisí na velkém množství proměnných, proč Vás Vaše váha chce naštvat hned ráno. Jednoduché poměřovací selfie na druhou stranu nikdy nelže, takže ho použijte pro Vaši motivaci a inspiraci do posilovny místo toho přeměřování.

Pomalu a jistě

Vrhnout se na plný plyn do Vašeho nového životního stylu/diety/tréninku může být mnohem náročnější, než musí být. Potřebujete, aby vše bylo udržitelné, takže se nezničíte během prvních pár týdnů.

Začněte zlehka a vypracujte se dopředu raději než se vzdát kvůli tomu, že vše nejde na 100 %. Jedna návštěva posilovny je lepší než žádná (to stejné platí pro leg day). Malé změny se projeví časem – a stejně tak i Vaše fitness motivace.

Bojujte s výzvami

Sarah z oddělení marketingu měla včera narozeniny a přinesla dort a bude strašně smutná, pokud si nedáte alespoň malý kousek. V odpočinkové místnosti je pizza zdarma. A teď je neděle večer a vy se cpete levným čokoládovým dortem. Uvolněte se. Adaptujte se. Překonávejte. Zotavte se.

Mít výpadky je úplně normální – neznamená to, že musíte ihned zabalit celé snažení. To je okamžik, kdy musíte použít tu fitness motivaci a donutit se pokračovat. Probuďte svou vlastní fitness inspiraci, i když to bude dalším kouskem čokoládového dortu.

Odstraňte pokušení

Vaše drahá polovička přijde domu a hledá sladké krekry. Vy jste je však včera v noci vyhodili z okna na sousedovu zahradu.

Zbavujte se aktivně pokušení, než u Vás převládne touha, jen se ujistěte, že nenaštvete nikoho, kdo s Vámi bydlí. Joey se možná o jídlo nedělí, ale vy třeba ano.

Celý ten cyklus, kdy jste motivovaní, pak ne tak moc a nové nastartování zná každý. Každý. Nejde o osobní selhání, takže si to neberte osobně. Přemýšlejte v dlouhodobém horizontu a očekávejte, že nepůjde jen o snadnou plavbu vpřed.

Vytrvalost

Nezapomeňte, motivace a oddanost jsou průběžný proces. Nejdůležitější věcí je, že si budete neustále připomínat, proč jste začali, jak dobře Vám to jde a že se nevzdáte!

Co si z článku odnést

Prvním krokem k úspěchu je začít. Takže vyrazte ven a použijte tyto rady na Vaší cestě pro získání ultimátní podpory pro fitness motivaci. Nejhorší, co můžete udělat je nedělat nic, takže začněte zlehka a budete okouzleni, kam se můžete dostat v řádu měsíců.

Sny jako ta nejlepší motivace. Bez frází plus s Petrem Čechem

Hostem nového dílu pořadu Bez frází plus byl Petr Čech. Fotbalový brankář a legenda české reprezentace, který propůjčil svou tvář i titulní straně nové knihy Bez frází 3. V ní otevřeně promluvil o tom, že být jiný než ostatní může být na konci největší výhodou. (Video: Bez frází, Seznam Zprávy)

Být jiný není chyba. Takové je hlavní poselství kariéry fotbalového brankáře Petra Čecha, který do duše šampiona nechává diváky nahlédnout v novém díle pořadu Bez frází plus.

„V mých zápasech nebyli rozhodčí, proměněné penalty, zahozené šance nebo výkony mých spoluhráčů. Nekoukal jsem se na to, jaký je zrovna stav a jaká minuta.

Všechny tyhle faktory jsem dal stranou a během zápasu je úplně ignoroval. Soustředil jsem se jen na vlastní výkon.

Bez ohledu na okolí jsem udržoval stabilní hladinu emocí, svou energii jsem soustředil na to, co mám dělat,“ říká v rozhovoru pro Bez frází plus Petr Čech.

Devítinásobný český fotbalista roku a rekordman anglické ligy v počtu vychytaných nul v něm otevřeně a na konkrétním případu vystihuje, v čem byl jiný než ostatní. A proč se stal jedním z nejúspěšnějších fotbalových brankářů historie. Vrací se k 19. květnu roku 2012 a vychytanému penaltovému rozstřelu ve finále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov.

„Samotné finále je nejvíc stresová záležitost, jakou si člověk může na fotbalovém hřišti představit. To finále sleduje tři čtvrtě světa a každý pak rozebírá jakoukoliv chybičku. Tlak je obrovský.

Proces přípravy k samotnému zápasu provází spousta informací, ale taky vědomí, že to může být naposled, kdy v kariéře dostanete šanci tuhle trofej vyhrát.

Můj systém – eliminovat všechny tyhle faktory okolo – mi tenkrát v Mnichově pomohl finále projít s ledovým klidem,“ líčí Petr Čech.

Když mluví o svém největším úspěchu na evropské klubové scéně, sluší se připomenout i okolnosti samotného zápasu. Zejména pak tu za stavu 1:1, kdy Petr Čech chytil penaltu Arjenu Robbenovi v páté minutě nastavení, a tím dal Chelsea šanci bojovat dál.

„Navzdory očekávání, tlaku a napětí jsem zvládl udržet koncentraci na to, co jsem potřeboval. Měl jsem nakoukané všechny penalty Bayernu za posledních pět let a bylo důležité nepanikařit, abych si všechny informace správně spojil. A možná i to byl klíč k úspěchu,“ říká Petr Čech.

„Teď se to možná jednoduše řekne, ale i v následném penaltovém rozstřelu jsem věděl, že (čtvrtou) penaltu chytnu. Chytil jsem i pátou a bylo hotovo.“

Nový díl pořadu Bez frází plus je upřímným náhledem do duše a přemýšlení fotbalového šampiona. Fotbalisty, který dobyl svět i díky tomu, že nehleděl na druhé a šel svou vlastní cestou. Byl zkrátka jiný než ostatní. Jediný ze sta. Právě o tomto svém přístupu k životu Petr Čech otevřeně vypráví také v nové knize Bez frází 3, jíž propůjčil svou tvář na titulní stranu.

Celý rozhovor s rekordmanem v počtu reprezentačních startů, vítězem Ligy mistrů a čtyřnásobným šampionem anglické Premier League si můžete pustit v úvodním videu.

Petr Čech v něm mluvil také o snech jako o té nejlepší motivaci. O hledání a pokoušení vlastních limitů, protože člověk musí nejlépe vidět hranici, kdy dělá věci jenom proto, aby byli spokojení všichni kolem.

Nebo proto, aby byl nakonec spokojený sám se sebou.

Bez frází plus vychází na Seznam Zprávách v premiéře každé pondělí ve 12:00.

Kdysi při snídani mi to došlo a dodnes se pousměju snad kdykoliv, když otevírám jogurt.

Tenhle jednoduchý příklad používám často, pokud někomu vysvětluju svůj přístup k řešení úkolů.

Jakmile totiž nějaký úkol dostanu, snažím se ho automaticky splnit na sto procent. V banálním případě jogurtu to znamená sníst ho celý tak, aby kalíšek zůstal prázdný.

 • Potřebuju k tomu samotný jogurt, lžičku, obě ruce a proces o čtyřech krocích.
 • Zaprvé, musím kelímek jednou rukou chytit.
 • Zadruhé, druhou rukou ho musím otevřít.
 • Bez chycení ho těžko otevřu, a když ho neotevřu, nemůžu ho jíst.
 • Pak mám za úkol vzít lžičku.
 • Začtvrté, vyjíst jogurt.

Přeskočte kterýkoliv z těchto kroků a nikdy úkol nesplníte na sto procent. Pokud jogurt vůbec neotevřete, můžete lžičku držet, jak chcete, ale nemáte co jíst. Bez lžičky ho otevřený možná vypijete, ale nikdy ne tak, abyste ho z kelímku dostali všechen.

Úkol tak v každém případě bude splněný jen zčásti, což je pro mě neakceptovatelné.

Každý proces, každá činnost sestává z takovýchto jednotlivých kroků. A můj přístup je jednoduchý – žádné z nich nepřeskakuju. Mám v sobě zakořeněnou disciplínu, že abych dosáhl co nejlepšího výsledku, musím jít krok po kroku. Jakmile člověk jeden vynechá, má problém a zadaný úkol nesplní. I ve fotbale většina chyb vzniká jen a pouze z toho, že někdo část procesu přeskočí.

Toto je úryvek z příběhu Bez frází Petra Čecha. Celý příběh si můžete přečíst exkluzivně pouze v nové knize Bez frází 3.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector