Nežit – Vše o zdraví

Data do aplikace Zdraví můžete zadávat sami, ale taky si můžete nastavit, aby se do ní posílala data z jiných aplikací a doplňků, a určit, jakou budou mít v aplikaci Zdraví prioritu.

Aplikace Zdraví automaticky počítá vaše kroky a ušlou nebo uběhnutou vzdálenost. A pokud máte i Apple Watch, ty budou automaticky zaznamenávat všechna data o vaší aktivitě. Pokud už ke sledování svého zdraví používáte jinou aplikaci, můžete ji zkusit propojit s aplikací Zdraví, abyste měli všechna data na jednom místě. 

Nežit - Vše o zdraví

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Prohlížet. 
 2. Klepněte na nějakou kategorii, například Aktivita. 
 3. Klepněte na nějakou podkategorii, například Kroky.
 4. Klepněte na Přidat data v pravém horním rohu.
 5. Zadejte datum, čas a zdravotní data.
 6. Až skončíte, klepněte na Přidat.

Nežit - Vše o zdraví

 1. Otevřete aplikaci Zdraví.
 2. V pravém horním rohu klepněte na profilový obrázek .
 3. V části Soukromí klepněte na Aplikace. Zobrazí se aplikace, které už máte a jsou kompatibilní se Zdravím. Pokud tu nějakou aplikaci nevidíte, nejspíš není kompatibilní. 
 4. Klepněte na požadovanou aplikaci a zapněte kategorie zdraví, které chcete aplikací sledovat.

Možná budete muset aplikaci otevřít a upravit její nastavení, aby svá data odesílala do aplikace Zdraví. 

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Prohlížet.
 2. Klepněte na kategorii, třeba na Spánek. 
 3. Klepněte na podkategorii, třeba Analýza spánku.
 4. Sjeďte dolů k aplikacím doporučeným pro tuto kategorii a klepněte na aplikaci, o které se chcete dozvědět víc, případně ji stáhnout. 
 5. Vraťte se k nastavení soukromí v aplikaci Zdraví a povolte druhé aplikaci čtení a zápis dat v aplikaci Zdraví. 

Sami si určíte, co se má v aplikaci Zdraví zaznamenávat a které aplikace z ní můžou načítat informace. Všechny aplikace, které chtějí přístup k rozhraní HealthKit, musí mít stanovené zásady ochrany osobních údajů. Než nějaké aplikaci povolíte přístup ke zdravotním a tréninkovým informacím, podívejte se na její zásady ochrany osobních údajů.

 • Pokud se chcete podívat na své cíle a údaje o pohybu, cvičení a stání, otevřete aplikaci Zdraví, klepněte na panel Prohlížení a potom na Aktivita.
 • Chcete-li zobrazit svá data o tepové frekvenci, otevřete aplikaci Zdraví, klepněte na Prohlížení a pak na Srdce. Přečtěte si víc o přesnosti a omezeních čidla tepové frekvence.
 • Chcete-li zobrazit data z aplikace Dýchání, otevřete aplikaci Zdraví, klepněte na Prohlížení a pak na Mindfulness. Víc o aplikaci Dýchání.
 • Další aplikace na Apple Watch můžou taky číst a zapisovat data v aplikaci Zdraví. Můžete je spravovat přímo na Apple Watch: Přejděte do Nastavení > Zdraví > Aplikace. 

Nežit - Vše o zdraví

Pokud aplikace Zdraví neměří kroky nebo jiné údaje, zkuste tento postup:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví.
 2. Klepněte na svůj profil  a pak na Zařízení.  
 3. Klepněte na své Apple Watch.
 4. Klepněte na Nastavení soukromí a zkontrolujte, jestli máte zapnutou volbu Sledování kondice.

Nežit - Vše o zdraví

Aplikace Zdraví získává podobná data z různých zdrojů, třeba kroky, které napočítal iPhone nebo záznam aktivit z Apple Watch, a třídí je podle toho, z jakých zdrojů pocházejí. Ve výchozím nastavení používá Zdraví tuto prioritu dat:

Když přidáte nový zdroj dat, objeví se nad všemi ostatními zařízeními a aplikacemi, které posílají data do aplikace Zdraví. Pořadí zdrojů můžete kdykoli změnit.

Takto se můžete podívat, které aplikace a zařízení aktualizují jednotlivé kategorie zdraví:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Prohlížet. 
 2. Klepněte na kategorii, třeba na Aktivitu. Pokud danou kategorii nevidíte, sjeďte dolů k vyhledávacímu pruhu a zadejte kategorii.
 3. Klepněte na nějakou podkategorii, například Kroky.
 4. Sjeďte dolů a klepněte na Zdroje dat a přístup. Zobrazí se tu jen ty zdroje, které posílají data tohoto typu. 

Takto můžete zobrazit všechny zdroje aplikace Zdraví:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví. 
 2. V pravém horním rohu klepněte na profilový obrázek .
 3. Sjeďte dolů k Soukromí a klepněte na Aplikace nebo zařízení.

Nežit - Vše o zdraví

Pokud chcete změnit, které zdroje budou mít v aplikaci Zdraví přednost:

 1. Otevřete aplikaci Zdraví a klepněte na panel Prohlížení.
 2. Klepněte na kategorii a pak na podkategorii.
 3. Sjeďte dolů a klepněte na Zdroje dat a přístup.
 4. Klepněte na Upravit.
 5. Podržte tlačítko pro změnu pořadí  vedle některého ze zdrojů a potom ho v seznamu přesuňte nahoru nebo dolů.
 6. Pokud chcete zdroj dat vypnout, aby už do dané kategorie nepřispíval žádnými daty, klepněte vedle něj na symbol zaškrtnutí.
 7. Klepněte na Hotovo.

Pokud data stejného typu posílá víc různých aplikací, bude mít zdroj uvedený nahoře přednost před ostatními. Nově přidané aplikace nebo zařízení se automaticky zařadí na začátek seznamu, nad iPhone nebo iPod touch. 

Nežit - Vše o zdraví

Data aplikace Zdraví se ukládají na iCloud a šifrují se jak při přenosu mezi vaším zařízením a iCloudem, tak i v samotném úložišti na iCloudu. Šifrování mezi koncovými body vyžaduje iOS 12 a dvoufaktorové ověření. Pokud nechcete data aplikace Zdraví ukládat na iCloud, přejděte do Nastavení > [vaše jméno] > iCloud a vypněte Zdraví.

Pokud iCloud nepoužíváte, můžete si zdravotní data zálohovat do zašifrované zálohy iTunes. 

Všechny informace, které o sobě zadáte nebo naměříte, máte plně pod kontrolou a při zamknutí iPhonu se zašifrují vaším kódem. 

Nežit - Vše o zdraví

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah.

Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran.

Další informace vám poskytne příslušný výrobce.

Děkujeme za zpětnou vazbu.

Viru vadí čerstvý vzduch. Roušky nevyřeší všechno, ale pomáhají | Zdraví | Lidovky.cz

Všichni vědí, že se wuchanský koronavirus šíří vzduchem. Málokdo ale slyšel, že vzdušné nákazy jsou dva typy. Lékaři rozlišují šíření aerosolem a kapénkovou infekcí. V obou případech vdechujeme miniaturní částice viru rozpuštěné v drobných kapkách slin, sekretu nosní sliznice nebo hlenu.

Rozdíl je, jak dlouho kapky vydrží ve vzduchu. Při kapénkové infekci jsou větší a těžší. Po vykašlání uletí jen krátkou vzdálenost v řádu metrů. Pak spadnou na zem, případně na jiný povrch.

U aerosolové infekce jsou kapky s virem menší a lehčí. Mohou se proto udržet ve vzduchu velmi dlouhou dobu. Samotné slovo aerosol znamená směs drobných kapalných nebo pevných částic rozptýlených v plynu. Přesná velikost kapek, kdy se ještě mluví o aerosolu a kdy už je vhodné hovořit o kapénkové infekci, není stanovená.

Rozestupy nepomohou

Existuje však tradiční dělení. Přibližně platí, že kapky o průměru nad 100 mikrometrů (miliontin metru) klesají k zemi. Menší kapičky zůstávají ve vzduchu. Pokud ale mají méně než pět mikrometrů, takřka okamžitě vyschnou. Pro srovnání: běžný lidský vlas má v průměru asi 80 mikrometrů.

Proti kapénkové infekci nám teoreticky může pomáhat dodržování rozestupů. Proti aerosolové však není příliš platné. Alespoň částečně jí však předejdeme větráním.

„Nálož viru SARS-CoV-2, pokud je v interiéru přítomen, lze výměnou kontaminovaného vzduchu snížit,“ chválí účinky větrání profesor imunologie Vojtěch Thon. Pracuje v centru RECETOX Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Užitečná klimatizace

Lidé si možnost přenosu viru prostřednictvím aerosolu často neuvědomují. Pravděpodobnost nákazy koronavirem je závislá na jeho koncentraci v daném prostředí, tedy na množství virových částic na krychlový metr vzduchu. Záleží také na pohybu vzduchu uvnitř místnosti.

Virus může kontaminovat i klimatizaci. Jestliže je však udržovaná a správně nastavená, šíření viru naopak brání. Alespoň to tvrdí Globální informační síť pro tepelné zdraví (Global Heat Health Information Network, GHHIN).

Je to nezávislý panel vědců a dalších odborníků. U jeho zrodu stála mimo jiné také Světová zdravotnická organizace. Nejdůležitější cíl GHHIN je ochrana lidí před teplem v měnícím se klimatu.

Škodlivé větráky

Vydala však i doporučení k používání vzduchotechniky během koronavirové pandemie. Zařízení na úpravu teploty uvnitř budov podle GHHIN zprostředkovává výměnu vzduchu a snižuje riziko nákazy. Klimatizační systém je však potřeba správně kontrolovat a pravidelně čistit. (Více o následcích nesprávné údržby klimatizace nejdete na následující straně.)

GHHIN naopak nedoporučuje používat v kancelářích, školách ani jiných společných prostorách větráky. Proud vzduchu z nich může prodloužit dolet virových kapének, což pravděpodobnost nákazy zvyšuje. V místnostech, které používají jen příslušníci jedné rodiny, mohou ventilátory zůstat spuštěné.

Platí to samozřejmě jen tehdy, pokud mají všichni rodinní příslušníci negativní test na covid. Během návštěv je lepší větrák vypnout. Čínský virus se nejspíš snadno šíří vzduchem i v přeplněných prostředcích městské hromadné dopravy.

Naznačuje to dva roky stará studie dvojice britských badatelů Lary Goscéové a Anderse Johanssona.

Riskantní metro

Zmínění vědci zkoumali, jak se šíří respirační onemocnění v londýnské veřejné dopravě. Použili k tomu veřejně dostupná data ze systému elektronického jízdného.

Cesty MHD s sebou podle nich nesou zvýšené riziko nákazy. Nejvíc se to týkalo metra. (Hodí se ovšem poznamenat, že chodby londýnského metra jsou například proti pražskému výrazně užší.

) „Větrání má samozřejmě smysl i v dopravních prostředcích,“ souhlasí Thon.

Mytí rukou pomáhá

Samostatnou kategorii míst, kde hrozí koronavirová infekce, pak představují bary. „V České republice se to stalo osudným,“ komentuje brněnský imunolog neblahé zprávy o ohniscích nákazy v barech a nočních klubech „Virus se může nějakou dobu udržet i na předmětech.

“ Před nákazou chrání dodržování hygienických pravidel, zejména mytí rukou. „Obalený koronavirus nemá mýdlo vůbec rád a je likvidován,“ vysvětluje Thon. „To vše už ale víme dlouho.“ Roušky jsou podle imunologa v případě kapénkových infekcí důležité. Nejsou však všemocné.

Zajímavé:  Děložní myom - vše o zdraví

Fungují jen současně s dodržováním ostatních hygienických pravidel. Navíc nemusí být vždy jen ku prospěchu.

Nevýhody roušek

„Tvoří určitou bariéru, jež zabraňuje průchodu větších částic jak při nádechu, tak při výdechu,“ vysvětluje Thon. „To však znamená, že se během dýchání nejen na vnější, nýbrž i na vnitřní straně roušky zachycují nečistoty, včetně biologických.“

Nežit - Vše o zdraví

Nedostatečně sterilní roušky mohou způsobovat problémy. „Pokud není rouška čistá a je kontaminovaná, k čemuž snadno při dlouhodobém nošení dojde, není nejvhodnějším bariérovým prostředkem,“ varuje brněnský lékař.

Některým lidem mohou roušky přímo škodit. „U pacientů, kteří trpí chronickými obstrukčními dechovými obtížemi, není dýchání proti další vytvořené bariéře nejvhodnější,“ popisuje Thon.

Odpírači roušek

Hlavně na sociálních sítích je dlouhodobé nošení roušek zlehčováno. Lidé proti nim, a proti dalším proticovidovým omezením, dokonce protestují. Odpírači roušek tvrdí, že zakrytí nosu a úst ničemu nezabrání. Považují to za nesmysl. Podle Thona ve zdravotnictví význam mají.

„Když jste na chirurgickém sále a pracujete v aseptickém prostředí, je význam sterilní roušky u zdravotníků pro ochranu operační rány pacienta zcela jasný,“ vysvětluje. Na druhou stranu uznává, že neustálé nošení roušek nemusí být vždy zdraví prospěšné.

„V běžném životě člověk potřebuje, aby byly sliznice dýchacích cest řádně provzdušněny,“ říká Thon. Proto apeluje na rozum lidí: „Vše potřebné nás důsledně naučili již ve školce: nejdřív mýdlo, potom jídlo.“

Nežit - Vše o zdraví

Oreganový olej – účinnější než antibiotika?

Někdy až po příletu domů se mohou projevit symptomy vážné nemoci zvané giardióza, což je amébová parazitární infekce. Jejími příznaky jsou horečka, bolesti, zimnice, velké žaludeční bolesti, průjem, žaludeční nevolnost či úbytek na váze. Prostě vás to pěkně prožene a je vám opravdu mizerně…

Běžná konvenční léčba giardiózy spočívá v předepsání antibiotik, která, jak už pravděpodobně víte, ničí ve vašem těle spolu se špatnými bakteriemi také všechny ty přátelské. Jedná se hlavně o narušení mikrobiomu a tudíž opětovné oslabení imunitního systému.

Dnes jsou navíc mnohé bakterie proti antibiotikům rezistentní, a je tak těžší je běžnými antibiotiky zlikvidovat.

Pokud jste podobně založeni jako já, pak než přistoupíte k antibiotické léčbě, která je někdy opravdu na místě, vyzkoušíte to, co nám příroda nabízí a máme někdy rovnou pod nosem.

Osobní zkušenost i s jednou ze svých klientek, která právě takto po docestování z Kolumbie protrpěla několik dní, mne přesvědčila o vysoké účinnosti oregana a konkrétně oreganového oleje, který se nabízí buď v kapslích anebo volně jako olej, ale již zředěný s olivovým olejem neb je velmi, velmi silný a čistý oreganový olej by vám poleptal sliznici! Je třeba konzumovat terapeutickou dávku, abyste pocítili jeho účinnost. Oreganový olej není vhodný pro těhotné, kojící ženy a pro děti do dvou let. Kontraindikací užívání je při léčbě antikoagulanty, při větších chirurgických zákrocích, peptickém vředu, hemofilii a při nemocech spojených s poruchou krevní srážlivosti.

Má osobní preference je tento oreganový olej, kde jsem si jista kvalitou, čistotou a etickým zpracováním. Dětem (mám již starší, 5 a 7 let) podávám s medem, sobě na lžičce a zapíjím čajem (pozor, ne každý takto snese a doporučuji ještě větší naředění s „nosným“ rostlinným olejem!).

Nežit - Vše o zdraví

Oreganový olej jako záchrana!

Oregano se používalo ve starém Řecku jakožto velmi účinná léčivá bylina. Řekové ho používali na rány, hmyzí kousnutí, hadí uštknutí a zažívací a dýchací infekce. Z dobrého důvodu je oreganový olej nejlepší antibiotický, antivirový a protiplísňový prostředek!

Je vědecky dokázáno, že esenciální oreganový olej zabíjí bakterie1, 4,5, viry3, plísňové infekce jako například candida albicans6 a parazity2včetně giardiózy a amébové infekce. Ve skutečnosti je ale také vědecky dokázáno, že účinkuje dokonce na patogeny, které jsou vůči antibiotikům rezistentní.

Oreganový olej je neuvěřitelně účinný při otravě potravinami, střevní chřipce, kandidových infekcích, pásovém oparu, ekzémech, infekcích dutin, nehtových plísních, akné, kožních infekcích, kousnutí hmyzem, bradavicích, alergiích a dalších zdravotních problémech.

Oreganový olej je ovšem velmi silný a může být dráždivý, proto je nutné, jak jsem již zmínila, ho zředit v základním „nosiči“ (rostlinném oleji), pokud ho aplikujeme na kůži.

Užíváme-li ho vnitřně, nejlepší je zakoupit ho v připravených kapslích, abychom dosáhli příslušné síly a dávkování.

Aktivními přísadami oreganového oleje jsou fenoly, karvakrol (60–80 %) a thymol (5 %), které představují jeho antiseptické, protiplísňové, antivirové a antioxidační složky. Čím vyšší obsah účinného karvakrolu, tím je olej dražší. Dalšími komponentami oregana jsou terpeny, pinen a terpinen, které přispívají k jeho antiseptickým, antivirovým, protizánětlivým a anestetickým vlastnostem.

Celkem bylo provedeno více než 800 studií oreganového oleje a jeho úžasných léčivých schopností.

Je vědecky dokázáno, že karvakrol je vysoce účinný při boji s nebezpečným stafylokokem, norovirem, bakterií E. coli, listeriemi, kampylobakterií a salmonelou – veškerými organismy, které mohou způsobit prudkou otravu zkaženými potravinami.

Karvakrol je dokonce lepší než antibiotika (která bakterie pouze zabíjejí), neboť je také vysoce antivirový. Je navíc protizánětlivý a lze ho použít ke snížení zarudnutí a otoku v důsledku zranění nebo alergických reakcí a kousnutí hmyzem.

Dle vědeckých studií karvakrol také působí proti nadměrnému růstu kandidy v ústech nebo trávicím traktu, a dokonce napomáhá snižovat hladinu cukru v krvi.

Oreganový olej je jeden z nejúčinnějších a nejvšestrannějších přírodních léků. Mějte ho ve své domácí lékárničce a berte si ho s sebou na cesty.

Někdy až po příletu domů se mohou projevit symptomy vážné nemoci zvané giardióza, což je amébová parazitární infekce. Jejími příznaky jsou horečka, bolesti, zimnice, velké žaludeční bolesti, průjem, žaludeční nevolnost či úbytek na váze. Prostě vás to pěkně prožene a je vám opravdu mizerně…

Běžná konvenční léčba giardiózy spočívá v předepsání antibiotik, která, jak už pravděpodobně víte, ničí ve vašem těle spolu se špatnými bakteriemi také všechny ty přátelské. Jedná se hlavně o narušení mikrobiomu a tudíž opětovné oslabení imunitního systému.

Dnes jsou navíc mnohé bakterie proti antibiotikům rezistentní, a je tak těžší je běžnými antibiotiky zlikvidovat.

Pokud jste podobně založeni jako já, pak než přistoupíte k antibiotické léčbě, která je někdy opravdu na místě, vyzkoušíte to, co nám příroda nabízí a máme někdy rovnou pod nosem.

Osobní zkušenost i s jednou ze svých klientek, která právě takto po docestování z Kolumbie protrpěla několik dní, mne přesvědčila o vysoké účinnosti oregana a konkrétně oreganového oleje, který se nabízí buď v kapslích anebo volně jako olej, ale již zředěný s olivovým olejem neb je velmi, velmi silný a čistý oreganový olej by vám poleptal sliznici! Je třeba konzumovat terapeutickou dávku, abyste pocítili jeho účinnost. Oreganový olej není vhodný pro těhotné, kojící ženy a pro děti do dvou let. Kontraindikací užívání je při léčbě antikoagulanty, při větších chirurgických zákrocích, peptickém vředu, hemofilii a při nemocech spojených s poruchou krevní srážlivosti.

Má osobní preference je tento oreganový olej, kde jsem si jista kvalitou, čistotou a etickým zpracováním. Dětem (mám již starší, 5 a 7 let) podávám s medem, sobě na lžičce a zapíjím čajem (pozor, ne každý takto snese a doporučuji ještě větší naředění s „nosným“ rostlinným olejem!).

Reference:

O nás – VZP ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna je lídrem českého systému veřejného zdravotního pojištění již skoro 30 let.

Byla zřízena dnem 1. ledna 1992, a to zákonem č. 551/1991 Sb. S časovým odstupem vznikaly další zdravotní pojišťovny podle zákona č. 280/1992 Sb., ale s téměř 6 miliony klientů jsme i v konkurenci šesti dalších stále největší zdravotní pojišťovnou v České republice.

Na léčbu našich klientů v roce 2021 vynaložíme více než 232 miliard Kč. Všem, kdo to potřebují, poskytujeme i ty nejnákladnější služby. Za závažně nemocné jsme schopni zaplatit v jednotlivých případech i desítky milionů korun ročně, v průměru ale k nejnákladnějším pacientům patří nejmenší děti a senioři.

Hlavním úkolem každé zdravotní pojišťovny je v souladu se legislativními normami vybírat pojistné na zdravotní pojištění na straně jedné a na straně druhé hradit zdravotní služby, které byly poskytnuté klientům pojišťovny smluvními poskytovateli zdravotních služeb. A s hrdostí můžeme uvést, že naší efektivitě výběru pojistného chybí maximálně jedno dvě procenta do sta a že poskytovatelům zdravotních služeb platíme správně a včas (již řadu let jsme neměli žádné závazky po lhůtě splatnosti).

Máme smlouvy s většinou lékařů a zařízení

Naši klienti hlavně oceňují, že mohou vybírat z nejširší sítě poskytovatelů zdravotních služeb, protože více než 96 % praktických lékařů a více než 41 tisíc zdravotnických zařízení má s námi uzavřenu smlouvu. Naši pojištěnci tvoří 60 % ošetřených v těchto ordinacích.

Na nás spoléhá i většina pacientů vysoce specializovaných pracovišť – komplexních onkologických center a dalších pracovišť se zvláštní smlouvou, která jim umožňuje léčit pacienty těmi nejmodernějšími a nejnákladnějšími léky.

Máme rovněž nejširší síť poskytovatelů lázeňských léčebně rehabilitačních služeb, neboť téměř všechna tato zařízení mají smlouvu s VZP.

Hledáme nové cesty

Neděláme však jen to, co máme takzvaně v popisu práce. Potřebám našich klientů jdeme naproti a snažíme se být jejich progresivním společníkem na cestě ke zdraví. Neseme prvenství v zavádění nových léků a léčebných metod. Díky našim pilotním projektům byl např.

již před lety zaveden do běžné praxe screening rakoviny tlustého střeva, z poslední doby stojí za zmínku užívání testu Oncotype DX, který ženy s rakovinou prsu uchrání před chemoterapií, která by v jejich případě byla neúčinná.

Zajímavé:  Vřed Na Kůži Léčba?

Zavedli jsme také nový a transparentní postup při posuzování úhrady jinak nehrazených léčivých přípravků – jeho smyslem je zajistit tvorbu společných odborných vyjádření VZP a odborných lékařských společností, která poslouží jak jako odborný podklad pro další řízení o žádosti pojištěnce o přiznání úhrady dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, tak i pro činnost VZP související se stanovením výše a podmínek úhrady dotčených léčivých přípravků z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Způsob, jak nejlépe našim klientům zajistit dostupnou a co nejkvalitnější zdravotní péči, pak hledáme i prostřednictvím finančních bonifikací poskytovatelů zdravotních služeb (lékařů, lékáren aj.).

Nabízíme spoustu benefitů

Nezapomínáme samozřejmě ani na finanční příspěvky pro naše klienty na všemožné preventivní aktivity, které zákon neumožnuje hradit z veřejného zdravotního pojištění. Chceme tak naše klienty motivovat k tomu, aby vedli zdravý životní styl a byli v péči o své zdraví zodpovědní.

Pro rok 2021 je na příspěvky z fondu prevence vyčleněno více než 710 milionů korun, což je částka vyšší, než kolik klienti vyčerpali v roce 2020. Nabízíme rovněž rozsáhlé výhody a slevy u partnerů našeho Klubu pevného zdraví a výhodné komerční pojištění u Pojišťovny VZP, a. s.

, která je naší dceřinou společností.

Naši partneři a klienti nás oceňují

V soutěži o nejlepší zdravotní pojišťovnu, kterou organizuje společnost HealthCare Institute, získala VZP opět – stejně jako v roce 2018 a 2019 – titul nejcennější, tedy absolutní vítězství.

Stala se tak „zdravotní pojišťovnou roku 2020“. Soutěž hodnotí zdravotní pojišťovny na základě výsledků celostátního průzkumu mezi řediteli nemocnic, ambulantními lékaři a pojištěnci. Součástí je i hodnocení ekonomické síly pojišťovny.

Jedná se tedy o komplexní pohled.

VZP letos navíc dosáhla na pomyslnou zlatou medaili i ve čtyřech dalších kategoriích, což je ještě lepší výsledek než loni, kdy dosáhla vítězství ve dvou dílčích kategoriích – v hodnocení pojištěnců a za nejlepší on-line komunikaci. Letos k tomu přibylo i první místo v kategorii hodnocené řediteli nemocnic a v kategorii Preventivní programy pro děti a dorost. VZP tak letos obdržela celkem pět ocenění z osmi.

Pobočky máme po celé zemi

Našich služeb mohou klienti využít na cca 190 pobočkách po celém území republiky, což z nás dělá nejdostupnější pojišťovnu. Nemusíte tak dojíždět do jiného kraje, když u nás potřebujete něco osobně vyřídit. Snažíme se zařídit naše pobočky jako bezbariérové, navíc přes 80 jich je vybaveno dětskými koutky.

A pokud potřebujete poradit, pomohou vám nejen na pobočkách – s důvěrou se obraťte na odborníky na našem infocentru na lince 952 222 222

Nová odhalení o následcích koronaviru na zdraví. Může vyvolat i cukrovku

SARS-CoV-2 vyvolal na vědeckém poli záplavu výzkumů, studií a odborných textů. Světová zdravotnická organizace (WHO) eviduje takových publikací skoro 15 tisíc. Přesto zůstává nový koronavirus i nemoc, kterou způsobuje, v mnoha ohledech velkou neznámou. Dlouhodobé zdravotní dopady se navíc mohou studovat ještě roky.

Už nyní ale z množství dat vyplývá, že jde o mnohem víc než předvídatelný a jednoduchý respirační virus, který zasahuje pouze dýchací soustavu.

Studie zveřejněná v odborném časopise The Lancet nedávno popsala covid-19 nejen jako onemocnění dýchacích cest, ale také jako cévní nemoc. Vědci zdravotní potíže pacientů spojují s množením viru v endoteliálních buňkách. Ty tvoří hranici mezi cévní soustavou a tkáněmi a ovlivňují přesun látek přes cévní stěnu.

Uvádí přitom příklad 71letého muže s transplantovanou ledvinou, u kterého byla diagnostikována nemoc covid-19, a který následně zemřel na selhání několika orgánů. Po analýze transplantované ledviny se ukázalo, že se virus replikoval právě v endoteliálních buňkách. Zánětlivé buňky spojené s endoteliálními se našly také v jeho srdci, tenkém střevě a plicích.

Selhání mnoha orgánů se objevilo také u 58leté obézní ženy, která měla diabetes a vysoký tlak a zemřela na srdeční zástavu. Také u ní odborníci našli zanícené buňky endotelu v plicích, srdci, ledvinách a játrech.

Autoři studie napsali, že se při covid-19 jako vstup do buněk využívají receptory ACE2 – enzymy nacházející se na vnější stěně buněk plic, cév, srdce, ledvin a střev. To by vysvětlovalo, proč se nemoc projevuje tolika různými symptomy.

„Ta studie popisuje důkaz o mikroskopickém poškození a virové infekci v cévách v četných orgánech u tří pacientů nakažených virem SARS-CoV-2.

 Odpovídá to přibývajícím vědeckým a klinickým důkazům, že virus SARS-CoV-2 může infikovat a poškodit kromě plic četné další orgány jako ledviny, srdce, střeva a játra tím, že poškodí endoteliární buňky, jež pokrývají vnitřní stěnu cév,“ uvedl šéf amerického centra pro zdravotnické inovace Russell Medford.

Otazníky už dříve vyvolával další ze symptomů nemocných – četné krevní sraženiny. Washington Post už koncem dubna informoval o tom, že jsou podle amerických lékařů právě sraženiny odpovědné za významnou část úmrtí. V univerzitní nemocnici v Atlantě byly zjištěny až u 40 procent nakažených.

Při pitvách obětí koronaviru byly v jejich plicích nalezeny stovky mikroskopických sraženin. Větší mohou v mozku nebo v srdci vyvolat infarkt, napsal server.

I když se lékaři neshodují v názoru, proč sraženiny vznikají, mnoho z nich se domnívá, že právě ony mohou být odpovědné za podstatnou část úmrtí pacientů s diagnózou covid-19.

 Vysvětluje to podle nich také to, proč část nakažených zemřela doma.

Server MIT Technology Review v souvislosti s krevními sraženinami upozornil zejména na zvýšené riziko mrtvic, které se objevují i u mladších pacientů.

Virus ale může způsobovat i některé neurologické potíže a symptomy – část pacientů s covid-19 si například stěžuje na ztrátu čichu a chuti.

Jedna ze studií, kterou server cituje, takový jev detekovala dokonce u 65 procent pozitivně testovaných.

Další z nových poznatků o koronaviru naznačují, že může poškozovat buňky, které produkují inzulín. Upozornil na to časopis Nature.

Jedním z pacientů, u kterého se v souvislosti s covid-19 vyvinul diabetes, je 18letý student Finn Gnadt z německého Kielu. Koronavirem se podle Nature nakazil v půlce dubna, ačkoliv nepociťoval žádné příznaky. Později se u něj ale objevilo náhlé vyčerpání a neustálá žízeň. Začátkem května mu lékaři diagnostikovali diabetes prvního stupně, který se podle nich rozvinul právě kvůli koronaviru.

Většina diabetiků se potýká s tím, že jim buňky slinivky břišní, které produkují potřebný inzulin, zničí vlastní imunitní systém.

Ošetřující lékař Finna Gnadta je ale přesvědčený, že je v tomto případě zdevastoval virus. Odborníků, podle kterých virus skutečně diabetes může podnítit, přitom přibývá.

Doposud se přitom o cukrovce mluvilo spíše jako o jednom z faktorů, který naopak zhoršuje průběh covidu.

U většiny lidí s touto nemocí vlastní imunitní systém omylem zničí beta buňky slinivky břišní, které produkují inzulin. V případě německého studenta podle jeho lékaře tyto buňky zničil virus.

„Cukrovka je při nákaze covidem jako dynamit,“ řekl pro Nature vědec Paul Zimmet z australské Monash University v Melbourne, který se nyní na spojení mezi oběma chorobami zaměřil.

Jiní vědci však připomínají, že je třeba záležitost ještě zkoumat. „Počty okolo diabetu s předchozím onemocněním covid-19 musíme sledovat a posoudit, zda se čísla zvyšují, či naopak snižují oproti běžným hodnotám,“ řekl Naveed Sattar z University of Glasgow.

Před covid-19 by se měli mít na pozoru i pacienti s kardiologickými problémy, patří totiž mezi skupiny, kterým hrozí komplikovanější průběh nemoci. Stejně tak by však neměli zanedbávat preventivní kontroly.

„Úplně přímá postižení srdečně-cévního systému ve smyslu fibrilace síní nebo cévních mozkových příhod nejsou, zdá se, tak výrazná – řada pacientů s koronavirem, kteří mají těžký průběh, má spíše žilní trombózy, plicní embolie, ale ne tyhle dvě diagnózy.

Také nemáme moc dat o tom, že by virus přímo napadal srdce. Jsou to spíše druhotné následky a dopad těžkého infekčního průběhu, než že by to bylo primární postižení.

Ale když začne srdce selhávat, prognóza pacientů je neblahá,“ uvedl pro Seznam Zprávy kardiolog a předseda české kardiologické společnosti Aleš Linhart.

Rizikovými faktory přitom mohou být cukrovka, obezita, kouření či vysoký krevní tlak.

„Z těch, kteří mají nemoc tak vážnou, že virus zasáhne srdce, jich nepřežije už padesát procent,“ uvedl už dříve v rozhovoru pro Seznam Zprávy šéf kardiologie motolské nemocnice Josef Veselka.

Koronavirus však dokáže znatelně narušit i běžné fungování obranyschopnosti lidí. U části pacientů s covidem se vyvíjí nebezpečná cytokinová bouře. Cytokiny obvykle aktivují bílé krvinky k tomu, aby zabíjely infekční mikroorganismy, zejména bakterie a viry.

Nadměrná produkce cytokinů však ohrožuje zdraví. Generuje vznik nebezpečných toxických látek, které sice usmrtí vše živé, ale současně i vlastní buňky.

Při sepsi dochází k cytokinové bouři, tedy k takové koncentraci zánětových faktorů, při níž poklesne krevní tlak a selžou funkce životně důležitých orgánů.

Jak bouři zabránit, nyní zkoumají třeba vědci z 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pomáhat by mohla znalost molekuly interleukinu-6 (IL-6), která při spouštění cytokinové bouře hraje významnou roli.

Zkoumání této molekuly interleukinu se věnuje Centrum nádorové ekologie (CEN) univerzity.

„IL-6 je molekula naprosto potřebná k tomu, aby byla zahájena imunitní odpověď, která je nutná k potlačení infekce,“ uvedl hlavní vědecký koordinátor centra a přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK Karel Smetana.

Jedním dalších průvodních jevů covidu je vyrážka, která byla vypozorována zejména u mladších pacientů a trvala po dobu několika dní.

Jako takzvané covidové prsty označují lékaři červené hrboly na prstech zejména dolních končetin, které jsou bolestivé na dotek a mohou svědit. Podle ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a přednosty Dermatovenerologické kliniky FNKV a 3.

 lékařské fakulty UK Petra Arenbergera se u některých pacientů objevily jako jediný příznak onemocnění covid-19. „Covidové prsty jsou pro dermatology něco nového,“ dodal Arenberger.

Pacienti s takovými kožními příznaky by podle něho měli být vyšetřeni na nákazu novým koronavirem.

Zajímavé:  Dobrý Praktický Lékař Praha 2?

Vyrážka pravděpodobně vzniká jako zánětlivá reakce kůže na antigen viru spojený s ischemií končetin, tedy onemocněním tepen v končetinách nebo krevními sraženinami.

Kožní příznaky covidové infekce se vyskytují asi u 20 procent pacientů. Objevují se obvykle třetí až pátý den onemocnění a posléze samy odeznějí.

Mezi další kožní příznaky nového koronaviru patří například kopřivka, mramorovaná kůže a drobné krevní výrony na dolních končetinách.

Vše, co víme o koronaviru: nemění své chování, vytváří mikrosraženiny a chlad mu svědčí

Už osmý měsíc ovládá dění v Česku neviditelný nepřítel – koronavirus. Někdo ho překoná téměř bez obtíží, jiní bojují v nemocnicích o život.

Děti procházejí onemocněním prakticky bez příznaků, což ovšem může být pro okolí nebezpečné, muži mají dvakrát větší pravděpodobnost, že se nakazí. Dokáže postihnout řadu orgánů v těle.

A imunologové vzkazují: virus se nijak výrazně nezměnil a chladnější počasí mu dodává na síle.

Server iROZHLAS.cz vyzpovídal doktory, kteří léčí těžce nemocné, imunology a další odborníky a prostudoval poslední dostupné studie. Co dnes, po více než deseti měsících od prvních nakažených v čínském Wu-chanu, víme o novém typu koronaviru, který způsobuje onemocnění covid-19? V řadě věcí udělal svět značné pokroky, ale stejně tak zůstává hodně neznámých.

Začněme tím, jestli a jak se virus proměňuje.

„Ze své podstaty je koronavirus mnohem méně náchylný k mutacím než jiné RNA viry, všechny mají opravný aparát. Umí si díky tomu mutace opravit,” říká virolog a biochemik Libor Grubhoffer.

Vědci se shodují na tom, že se koronavirus změnil oproti jaru jen málo, zaznamenané mutace si můžete prohlédnout zde.

Sílí ovšem hypotéza, že jedna změna má vliv. „Původní forma viru byla vystřídaná jinou formou a oprávněně se zdá, že je nakažlivější. A proto vytlačila tu původní variantu. Ale ne každý tomu věří,” popisuje imunolog Václav Hořejší.

Podle něj se sice snadněji přenáší, ale na průběh nemoci nemá vliv. „Stejně tak se nechová antigenně – laicky tedy protilátky z první vlny fungují i v té druhé,” vysvětluje.

Zatím nic nenaznačuje tomu, že by byla tato mutace nebezpečnější pro zdraví lidí. Naopak, některé indicie spíše vedou k tomu, že se na ni umírá méně. „Zdá se, že tato mutace převládla. A zdá se, že se šíří rychleji.

Sice to nevíme jistě, ale zajímavé je, že počet úmrtí v Evropě výrazně klesl v porovnání třeba se Severní Amerikou, Brazílií nebo dalšími částmi světa,“ uvádí Paul Tambyah, prezident Mezinárodní společnosti pro infekční choroby.

Na druhou stranu je nutné podotknout, že zdravotnictví je na nemoc připravené mnohem lépe než na jaře. Jisté je, že koronavirus se v populaci šíří rychleji než chřipka a také způsobuje násobně více těžkých případů.

U chřipky se uvádí, že zhruba jedno procento nakažených skončí v nemocnici, u koronaviru je to mezi 5 a 20 procenty nakažených. Jaká je u koronaviru smrtnost, se nedá zatím přesně určit, nevíme, kolik lidí je opravdu nakažených.

Odborníci ji odhadují zhruba na jedno procento, pro srovnání u chřipky se udává smrtnost 0,1 procenta.

Před téměř rokem někteří věřili, že koronavirus možná přes léto sám vymizí. V podobném duchu mluvil ještě v srpnu český premiér Andrej Babiš (ANO), když tvrdil, že virus zeslábl. Nynější poznatky ale tyto domněnky vyvrací.

Koronavirus nezmizel. Nezeslábl. A bude tu s námi nejspíše navždy.

Navíc přírodní podmínky na severní polokouli naopak podle imunologů způsobí, že virus nabere na síle. „Nižší teplota koronaviru pomáhá stejně jako třeba viru chřipky. Proto i ty chřipkové epidemie jsou v zimě,” srovnává Hořejší.

A souhlasí s ním i další odborníci. „Kolegové fyzici říkají, že kapénky v takovém počasí déle vydrží a stejně jako u dalších respiračních chorob to viru usnadní šíření kapénkovou cestou. Ale není to jasně dané,” podotýká infektolog a epidemiolog Petr Smejkal.

„Nakažlivost covidu-19 závisí striktně na průměrné teplotě. Když o jeden stupeň klesne teplota, tak nakažlivost stoupne asi o tři procenta,” odkazuje Jaroslav Flégr na čínskou studii.

Podobně se ostatně chová většina respiračních onemocnění, včetně nemoci SARS, kterou způsobil jiný typ koronaviru.

Neznámou zůstává, jak ovlivní koronavirovou epidemii očekávaný nástup podzimních viróz a sezonní chřipky. „Nevylučuju, že by to mohlo zhoršit situaci.

Ale čekáme, co s tím udělá také fenomén interference (vzájemnému ovlivňování – pozn. red.) virů,” říká virolog a biochemik Grubhoffer.

Laicky řečeno: zatím není jasné, jestli onemocním koronavirem, pokud budu mít už chřipku nebo i obyčejnou rýmu.

Čím více nakažených, tím více poznatků, jak koronavirus řádí v lidském těle, pokud se do něj dostane. „Virus vstoupí přes sliznice nosohltanu a hltanu, popřípadě přes spojivky. Poté začne sestupovat přes lymfatický okruh do hrtanu a do dýchacích cest, kde začne postihovat plíce.

Předtím ho také spolknete a dostane se i do trávicího traktu a to může přinést symptomy jako průjem nebo zánět žaludku,” popisuje Martin Balík z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se starají o vážně nemocné pacienty s covidem. „Ti lidé zvrací a vypadá to jako střevní chřipka.

A buď se přes to přehoupnou, nebo se poté projeví i v dýchacích cestách. Někdy to žaludeční šťávy zničí, ale ne vždy.“

Po proniknutí do těla viry zaútočí na buňky v organismu. „Nasednou na povrch hostitelské buňky.

Poté následuje proces, ve kterém si vlastně ten vir otevře dveře do buňky a splyne s její povrchovou membránou a dostane dovnitř genetickou informaci.

Poté se podle ní začnou tvořit virové proteiny a výsledkem je, že v buňce vznikne velký počet kopií viru, a ty opouští buňky. Tak ji vysílí, že odumře, a viry se šíří dál,” vysvětluje imunolog Hořejší.

Podle dostupných poznatků koronavirus hlavně napadá dýchací soustavu a cévy. „Když se dostane do těla ve velké infekční dávce, tak začne dělat zánět po cévních stěnách a to se může projevit na každém dobře prokrveném orgánu – to jsou plíce, ale i cévní problémy a sraženiny, mohou tam být cévní mozkové příhody, případně mají plicní embolizace,“ vypočítává Balík.

Komplikací pro oběhovou soustavu jsou mikrosraženiny, které koronavirus způsobuje. Ty poškozují srdce. „Objevují se hlavně v akutní fázi, ale zanechá to po sobě hroznou paseku.

Myslím, že často ty problémy, co si pak lidé nesou, tak jsou spojené s tím, že virus jim tam zanechal mikrosraženiny. To souvisí i s tím, že jsou slabí a nevýkonní. To je zánět v kombinaci s mikrosraženinami. Ale bavíme se o těžkých formách,“ říká Balík.

Koronavirus postihuje nejen plíce a srdce, ale třeba i ledviny a mozek.

Nejčastější příznaky u covidu jsou: horečka, kašel, dušnost, bolest svalů a kloubů, únava. Dalším příznakem může být ztráta chuti a čichu.

A potom také takzvané kovidové prsty, což je u respiračních onemocnění nečekaný příznak. Podle lékařů souvisí už se zmíněnými mikrosraženinami. „To je přesně postižení té cévní stěny.

A i zánět aorty, který se popisuje jako syndrom u dětí, tak to také souvisí s tím,“ upozorňuje Balík.

„Souvisí to s tou srážlivostí. Je to tím, že vlásečnice jsou ucpané a projevuje se to na vzhledu prstů,” souhlasí imunolog Hořejší.

Covidové prsty | Zdroj: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Netypickým a tím pádem zajímavým příznakem je i ztráta čichu a chuti, což spolu souvisí.

„Zdá se, že je virus trochu neurotropní a jde po chuťových a čichových buňkách, když se namnoží na sliznici,“ popisuje Balík. „Čichové buňky jsou de facto nervová zakončení čichového nervu, který jde z mozku. A jak tam běží zánět na sliznici, tak je to poškodí a lidé pak nic necítí a všechno je bez chuti,“ říká Balík.

Záleží na míře poškození, ale čichové buňky se obnovují velmi pomalu, to je důvod, proč někteří lidé popisují, že se jim po vyléčení čich vrátil až po několika týdnech. Ztráta čichu je také poměrně jasný náznak toho, že koronavirus pronikl do těla. „Je to dobrý indikátor nemoci.

Když mi teď někdo z ambulantů zavolá, že ztratil čich, tak mu říkám: ‚Běž na test.’ A ještě se mi nestalo, že by neměli covid-19. Je to dost specifická věc.

U jiných virových nemocí respiračního systému se s tím moc nesetkáváme,” líčí pneumolog Vladimír Koblížek z Hradce Králové, který spolu se svými kolegy z fakultní nemocnice systematicky studuje dlouhodobé následky onemocnění.

Ztráta čichu může také naznačovat, že je jedinec odolnější a virus se tak zastaví v nose a neproniká dále do těla. „Anosmie má častější výskyt u asymptomatických pacientů, kteří se setkali s menší virovou náloží nebo jsou imunitně silnější.

Imunitní systém zadrží virus v oblasti čichových vláken a ten tak neproniká dále do plic, kde může být pro mnohé lidi fatální,“ cituje Deník N Jana Plzáka, přednostu Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole.

TikTok users turn their symptoms into a viral taste test challenge…. �

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector