Nízká tepová frekvence – Vše o zdraví

Nízká tepová frekvence - Vše o zdraví

Bradykardie znamená pokles srdečního tepu pod 60 tepů za minutu. Nicméně tato hodnota nemusí vždy být zcela vypovídající, protože například v noci během spánku nebo u trénovaných osob a sportovců bývá klidová frekvence srdce často ještě podstatně nižší.

Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo obavy ohledně tepové frekvence (ať již zvýšené nebo naopak nízké), je vhodné vyhledat lékaře a absolvovat pořádné vyšetření, na jehož základě vám lékař řekne, zda se jedná o problém, který je potřeba řešit či normální stav.

Je třeba si uvědomit, že srdeční (tepová) frekvence se mění podle stupně aktivity. V průběhu fyzické námahy srdce pumpuje rychleji a silněji, takže tepová frekvence roste.

Naproti tomu při odpočinku, ve spánku, u trénovaných sportovců nebo s přibývajícím věkem bývá klidová frekvence nižší.

Nicméně obecně pro většinu normální populace platí, že za bradykardii (abnormálně nízký srdeční tep) se považují hodnoty 60 tepů za minutu.

Příznaky

 • Hlavním příznakem bradykardie je zpomalený srdeční rytmus s nízkou tepovou frekvencí.
 • U některých lidí se navíc objevují ještě další příznaky, které většinou signalizují závažnější stav.
 • Jedná se zejména o následující příznaky:
 • pocity únavy a slabosti
 • motání hlavy a závrať
 • zmatenost
 • dušnost (klidová i námahová)

V případě, že je bradykardie způsobena závažným nebo akutním onemocněním, mohou se objevit také následující příznaky:

 • srdeční zástava
 • bolest na hrudi
 • změny krevního tlaku (při bradykardii bývá spíše nízký krevní tlak, ale může se vyskytnout i vysoký krevní tlak)
 • srdeční selhání

Měření tepové frekvence

Tepovou frekvenci si můžete změřit jako pulz na některých tepnách, zejména na krku, v třísle nebo na zápěstí.

Pro co nejpřesnější měření je nutné si pulz měřit v klidu (klidová tepová frekvence). Je proto důležité, abyste si neměřili pulz krátce po fyzické námaze nebo cvičení a/nebo krátce po probuzení.

Při měření pulzu byste měli sedět v pohodlné a uvolněné poloze a zkusit si nahmatat pulz nejprve na zápěstí. Pokud se vám to nepodaří, zkuste si nahmatat pulz na jedné straně krku.

Spočítejte počet tepů za deset sekund a výsledek vynásobte šesti.

Pokud chcete maximálně přesné měření, můžete si změřit počet tepů za jednu minutu.

Pokud jste dospělá osoba a napočítáte si méně než 60 tepů za minutu jedná se o bradykardii s tím, že tato hodnota je jen orientační a například u trénovaných sportovců bývají klidové hodnoty pulzu. Důležité proto je měřit si pulz opakovaně a pokud budou zjištěné hodnoty pravidelně pod 60 a nebudete mít žádné další výše uvedené příznaky, nemusí se jednat o nic závažného.

 1. Pokud si naměříte klidovou tepovou frekvenci pod 60 tepů za minutu a máte nějaké z výše uvedených příznaků, je nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc.
 2. Důležitéje si také uvědomit, že děti a mladí lidé mají rychlejší tepovou frekvenci než dospělí.
 3. Proto je nízký tep u novorozence a u malých dětí signálem, že se něco děje a je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
 4. Normální hodnoty klidové tepové frekvence u novorozenců a dětí jsou:
 • Novorozenci: 100 – 180 tepů za minutu
 • Kojenci: 80 – 150 tepů za minutu
 • Děti ve věku 2 – 6 let: 75 – 120 tepů za minutu
 • Děti ve věku 6 – 12 let: 70 – 110 tepů za minutu

Příčiny bradykardie

 • Někteří lidé mají jen mírnou bradykardii a u některých se bradykardie vyskytuje jen občas.
 • I když je při bradykardii (nízká tepová frekvence), stejně jako při tachykardii (vysoká tepová frekvence), co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc, není vždy nutná okamžitá léčba.
 • Pokud bradykardie pacientovi nezpůsobuje žádné potíže a není způsobena jiným základním onemocněním, nemusí signalizovat nic vážného a není bezpodmínečně nutné hned zahajovat léčbu.
 • Navíc se tepová frekvence s věkem snižuje, což znamená, že starší lidé jsou náchylnější k bradykardii a mají tento problém častěji.
 • Přesto platí, že je nutné vždy vyhledat lékaře, i když jsou epizody bradykardie příležitostné nebo jste starší pacient a domníváte se, že je nižší tepová frekvence pro vás normální.
 • Lékař by měl bradykardii vidět vždy, provést další potřebná vyšetření a v případě potřeba zahájit léčbu.
 • Neléčená bradykardie totiž může vést k závažnějším následkům, včetně úmrtí.
 • Cvičení posiluje srdce, a tak sportovci, kteří trénují a provádí náročné cviky, které kladou vysoké nároky na kardiovaskulární systém, mají srdeční svalovinu vytrénovanější a silnější a mají tak i nižší tepovou frekvenci, protože srdce se v klidovém režimu nemusí tak namáhat.
 • Často příčinou bradykardie jsou také některá onemocnění, mezi které, mimo jiné, patří:

Poruchy SA uzlu v srdci

Převodní systém srdeční pomáhá regulovat srdeční rytmus. Konkrétně jeho část zvaná sinuatriální uzel je zodpovědná za generování elektrických impulzů, které regulují tepovou frekvenci. V případě poškození SA uzlu dochází k narušení regulace srdečního rytmu, což se může projevit jak nízkou srdeční frekvencí (bradykardií), tak naopak abnormálně vysokou srdeční frekvencí (tachykardií).

Onemocnění SA uzlu lékaři obecně nazývají syndrom nemocného sinu (sick-sinus syndrome) a nejčastěji jsou jeho příčinou jiná kardiovaskulární onemocnění (například stavy po infarktu, kdy dochází ke zjizvení části srdeční svaloviny, která pak správně nepřevádí elektrické impulzy, což vede k porušení srdečního rytmu) nebo komplikace jiných základních onemocnění, jako jsou diabetes nebo onemocnění věnčitých (koronárních) tepen, které zásobují srdeční svalovinu krví.

Jiné poruchy převodního systému srdečního

Srdeční svalovina se stahuje na základě elektrických impulzů vysílaných ze sinuatriálního uzlu a tyto elektrické impulzy se rozvádí do celého srdce prostřednictvím takzvaného převodního srdečního systému.

Například jedna síň vyšle signál do druhé síně s informací o tom, jak a kdy je potřeba provést stah srdce tak, aby se krev přelila z jedné části srdce do druhé a/nebo odvedla do plic a celého těla.

Pokud dojde k poruše v převodním systému srdce nejsou některé části srdce schopny správně odesílat nebo převádět tyto elektrické impulzy, což může způsobit bradykardii.

Nejčastější příčinou bývají kardiovaskulární onemocnění (zejména stavy po infarktech, kdy se část převodního systému poškodí nebo ve svalovině srdce vzniknou jizvy, které tvoří překážku pro správný převod elektrických signálů).

Jako úplný srdeční blok označujeme problém v převodním systému srdečním, který brání normálnímu průchodu elektrických signálů ze srdečních síní (horní část srdce, kam přitéká odkysličená krev z celého těla – pravá síň a okysličená krev z plic – levá síň) do komor (dolní část srdce, odkud je při stahu vypuzována odkysličená krev do plic – pravá komora, respektive odkud se okysličená krev rozvádí do aorty a celého těla – levá komora). Při úplném srdečním bloku pak může dojít k tomu, že rytmus stahování síní se bude úplně lišit od rytmu stahování komor, což může způsobit nejen bradykardii, ale také závažnější stavy, včetně zástavy srdce a smrti.

Také některá metabolická onemocnění mohou zpomalovat srdeční rytmus. Asi nejčastější příčinou bradykardie je v tomto směru hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy), kdy štítná žláza netvoří dostatek hormonů.

Lidé s hypotyreózou mohou mít, kromě bradykardie, také vysoký diastolický tlak (což je druhá hodnota uvedená při měření tlaku, která udává tlak, pod kterým se srdeční komory plní krví). Norma diastolického tlaku je do 80, vše nad tuto hodnotu se považuje za zvýšený diastolický tlak.

Onemocnění štítné žlázy jsou poměrně častá a mohou postihnout i mladé, jinak zdravé lidi.

I proto se při bradykardii u mladých lidí provádí vyšetření funkce štítné žlázy (jednak z krve stanovením hladiny hormonů T3 a T4 a látek, které jejich tvorbu regulují – TSH a v případě zjištěných problémů též například ultrazvukovým vyšetřením a dalšími metodami).

Onemocnění srdce

Bradykardie může postihnout i pacienty, kteří trpí chorobami srdce a cév, jako jsou například městnavé selhání srdce, fibrilace nebo flutter síní, onemocnění věnčitých (koronárních) tepen, srdeční selhání nebo jinými chorobami, které mohou negativně ovlivnit činnost převodního srdečního systému a způsobit, že srdce tepe s nižší účinností a pomaleji (včetně pacientů, kteří prodělali v minulosti infarkt myokardu a mají část srdeční svaloviny zjizvenou).

Léky na vysoký tlak a další kardiovaskulární onemocnění

 1. Některé léky, včetně léků na vysoký krevní tlak a další srdeční onemocnění, mohou způsobit zpomalení tepové frekvence neboli bradykardii.

 2. Typickým příkladem takových léků jsou betablokátory, které lékaři předepisují pacientům s tachykardií (vysokou tepovou frekvencí) a vysokým krevním tlakem.
 3. Při jejich předávkování nebo nesprávném užívání hrozí bradykardie (nízký srdeční tep).

 4. Pokud užíváte jakékoli léky a zjistíte, že máte nízkou tepovou frekvenci, neprodleně kontaktujte svého lékaře a požádejte ho o možnost nahrazení těchto léků, léky jinými.

Nedostatek kyslíku (hypoxie)

Termín hypoxie je odborný lékařský název pro stav, kdy tělo nemá dostatek kyslíku, což může vést ke zpomalení srdeční frekvence (bradykardii).

Hypoxie je akutní stav, který vyžaduje okamžitou léčbu a nejčastěji vzniká při dušení (například po vdechnutí jídla, při tonutí, apod.) nebo při těžkých astmatických záchvatech.

Hypoxii mohou způsobit také některá chronická onemocnění, jako je například CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) nebo rozedma plic (plicní emfyzém).

V případě, že je příčinou bradykardie hypoxie, je nutná okamžitá léčba zaměřená na vyřešení primární příčiny hypoxie (tedy léčbu vyvolávajícího onemocnění).

Kdy vyhledat lékaře?

 • V případě, že u novorozence nebo kojence zjistíte nízký pulz (pod 60 tepů za minutu), je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
 • Stejně tak je nutné vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, pokud se u dospělých či dětí s bradykardií objeví další příznaky, jako jsou bolest na hrudi nebo pocity na omdlení (závrať, motání hlavy) a/nebo pokud dojde ke ztrátě vědomí, byť na chvilku.
 • Pokud máte bradykardii, měli byste vždy vyhledat lékařskou pomoc také v následujících případech:
 • pokud se bradykardie vyskytla náhle, přetrvává déle než několik dní a/nebo se objevují další fenomény, jako je například bušení srdce
 • pokud máte kromě bradykardie také další onemocnění či zlozvyky, které zvyšují kardiovaskulární riziko (například diabetes nebo jste kuřák/kuřačka)
 • pokud kromě bradykardie máte také jiná onemocnění srdce či cév (prodělali jste v minulosti infarkt myokardu, léčíte se s vysokým krevním tlakem, apod.)
 • pokud se u vás vyskytnou střídavě epizody bradykardie a tachykardie
 • pokud byť na chvíli ztratíte vědomí
Zajímavé:  Neuroleptický Maligní Syndrom Příznaky?

Možnosti léčby

 1. V některých případech se bradykardie nemusí nutně léčit.
 2. Nicméně pokud nízká tepová frekvence pacientovi způsobuje závažné zdravotní potíže, je nutné zjistit příčinu problému a nasadit léčbu.

 3. V případě poruch srdečního rytmu způsobených poškozením převodního systému srdečního mohou pomoci kardiostimulátory.

 4. V závislosti na konkrétní příčině bradykardie jsou další možnosti léčby:
 • změna léků, které bradykardii způsobují za jiné (například náhrada beta blokátorů ACE inhibitory nebo jinými léky, apod.).
 • užívání léků na sníženou funkci štítné žlázy (substituční hormonální léčba) nebo jiná metabolická onemocnění, která mohou způsobit bradykardii
 • změna životního stylu (zanechání kouření, zvýšení pohybové aktivity, konzumace zdravé stravy, apod.)
 • pravidelné a časté sledování srdeční činnosti a krevního tlaku (například s pomocí tlakového Holteru)

Co si z článku odnést?

 • Kardiovaskulární onemocnění (choroby srdce a cév) patří mezi nejčastější příčinu úmrtí ve vyspělých zemích, včetně České republiky.
 • Udává se, že zhruba 1 člověk ze 3 zemře na onemocnění srdce a cév.
 • Proto je nutné brát jakékoli kardiovaskulární potíže, včetně arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak), tepové frekvence (bradykardie i tachykardie) a dalších, vážně.
 • Ve většině případů není bradykardie neboli pokles tepové frekvence pod 60 tepů za minutu důvodem k obavám, protože často se může jednat o normální stav (tepová frekvence s vyšším věkem klesá nebo naopak trénovaní sportovci mají nižší tepovou frekvenci).
 • Nicméně vždy platí, že jakmile zjistíte, že máte nízkou tepovou frekvenci (pod 60 tepů za minutu), měli byste vyhledat lékaře a absolvovat důkladné vyšetření.
 • Příčin bradykardie je celá řada a je důležité na ně přijít včas a pokud je to nutné, zahájit adekvátní léčbu.

Co vám řekne váš srdeční tep? – SUPLEMENTY.cz – nakupujte u nás levněji

Normální klidová srdeční frekvence pro dospělé se pohybuje od 60 do 100 úderů za minutu.

Obecně platí, že nižší klidová srdeční frekvence znamená účinnější funkci srdce a lepší kardiovaskulární způsobilost. Například dobře vyškolený sportovec může mít normální klidovou srdeční frekvenci blíž k 40 úderům za minutu.

Pro měření tepové frekvence jednoduše zkontrolujte pulz – na krku nebo na zápěstí. Až ucítíte svůj puls, spočítejte, kolikrát ho cítíte za 15 sekund. Toto číslo vynásobte čtyřmi, abyste zjistili svůj pulz za minutu.

Co ovlivňuje srdeční frekvenci?

Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit srdeční frekvenci. Mezi ně patří věk, úroveň vaší fyzické zdatnosti, to zda jste kuřák nebo jestli máte kardiovaskulární onemocnění, cholesterol nebo cukrovku. Mimo to ovlivňuje srdeční frekvenci také teplota vzduchu a pozice těla. Pokud berete léky nebo prožíváte určité náročné emoční vypětí, můžete mít taktéž ovlivněnou srdeční frekvenci.

Ačkoli existuje široká škála normálních hodnot, neobvykle vysoká nebo nízká tepová frekvence může naznačovat základní problém.

Poraďte se se svým lékařem, pokud je vaše klidová tepová frekvence trvale vyšší než 100 úderů za minutu (tachykardie), nebo pokud nejste aktivní sportovec a Vaše klidová tepová frekvence je pod 60 tepů za minutu (bradykardie) – zvláště pokud máte jiné příznaky, jako jsou mdloby, závratě nebo dušnost.

Co říká vaše srdeční frekvence?

Váš pulz, jak v klidu, tak během cvičení, může odhalit riziko srdečního záchvatu a vašeho aerobního výkonu. Zdravé srdce nepracuje s pravidelností hodin. Zrychluje a zpomaluje, aby vyhovovalo vaší měnící se potřebě kyslíku (vaše aktivity po celý den se taktéž mění). „Normální“ srdeční frekvence se liší člověk od člověka.

Vaše klidová tepová frekvence

Když jste v klidu, vaše srdce čerpá nejnižší množství krve k zásobování kyslíku vašeho těla. U většiny zdravých žen se klidová srdeční frekvence pohybuje od 60 do 100 úderů za minutu.

Klidová srdeční frekvence na dolním konci tohoto spektra může poskytnout jistou ochranu před infarktem.

Pokud je klidová srdeční frekvence trvale vyšší než 80 úderů za minutu, bude lepší promluvit si se svým lékařem o tom, jak vaše srdeční frekvence a další osobní faktory ovlivňují riziko možného kardiovaskulárního onemocnění.

Maximální tepová frekvence

Rychlost, při níž vaše srdce pracuje nejvíce, aby splňovalo své potřeby kyslíku v těle, je vaše maximální tepová frekvence. Ta hraje hlavní roli při nastavení vaší aerobní kapacity – množství kyslíku, které jste schopni spotřebovat.

Několik rozsáhlých studií ukázalo, že vysoká aerobní kapacita je spojena s nižším rizikem srdečního záchvatu a úmrtí.

A malá kontrolovaná studie prokázala, že muži a ženy s mírným kognitivním postižením, které zvýšily svou aerobní kapacitu, také zlepšily svůj výkon při testování paměti a uvažování.

Zjistěte, jaký je váš srdeční tep

30. 4. 2014

Lucie Štrauchová

V našem seriálu Mobilní aplikace pro zdraví vám dnes ukážeme, že
tep nemusíte měřit prstem a stopkami. 

Puls, tep, srdeční frekvence nebo tepová frekvence – u všech těchto výrazů se jedná o synonyma pro tlakovou vlnu, kterou vyvolává vypuzení krve z levé srdeční komory do srdečnice. Odtud se krev šíří skrz tepny po celém těle. Vlny odpovídají srdečnímu rytmu a jeho frekvenci.

Měření tepu – ručně i s chytrým telefonem

Srdeční puls můžete měřit několika způsoby. Na svém těle naleznete tepny, na kterých je puls zřetelný více než na jiných (tyto tepny jsou blíže k povrchu).

Jedná se o krkavici, vřetenní, zápěstní, pažní a stehenní tepnu. Právě na krkavici je možné puls nahmatat nejsnáze.

Měřit můžete buď prstem a stopkami nebo pomocí chytré aplikace ve svém telefonu nebo tabletu. Srdeční tep se udává v úderech za minutu.

Klidová, aktuální a maximální tepová frekvence

K jakým hodnotám byste se měli dopracovat? Jaké jsou ideální? Na začátek musíme rozlišit klidovou, aktuální a maximální tepovou frekvenci.

Klidová tepová frekvence, která se zjišťuje ihned po probuzení, se průměrně pohybuje mezi 61 a 72 údery za minutu u mužů a 67 a 76 u žen. Aktuální je taková, kterou máme při provozování běžných denních aktivit. Je tedy o kousek vyšší, konkrétně by se měla pohybovat kolem hodnoty 80 tepů za minutu. Zvýšení tepu můžeme pozorovat při pohybu.

Maximální tepová frekvence představuje maximální intenzitu, které náš organismus dokáže dosáhnout a udržet ji. Tuto frekvenci zjistíte zátěžovým testem, v praxi se pro její výpočet často používá jednoduchý vzoreček, kdy od čísla 220 (pro muže) nebo 226 (pro ženy) odečtete svůj věk.

S takto vypočítaným maximem se dále pracuje například při sportu a hubnutí, kdy se na 60 až 75 % maxima určí aerobní zóna, ve které tělo nejlépe spaluje tuky. Trénink na tep blížící se maximu se příliš nedoporučuje, jelikož dochází k vyplavování kyseliny mléčné, bolesti svalů a vyčerpání organismu.

Tělo se dostává do kyslíkového dluhu a nadměrně se potí. Naopak v aerobní zóně se cítíme uvolněně a můžeme i konverzovat.

Pozor na srdeční arytmie

 Se srdečním tepem souvisejí poruchy srdečního rytmu neboli srdeční arytmie. Fyziologicky nízký tep se často objevuje u sportovců a značí silnější srdce, které je schopné přečerpat více krve (vagotonii).

 Dále se u běžné populace setkáváme s bradykardií, při které se aktuální tepová frekvence zpomaluje pod 60 úderů za minutu u mužů a 65 u žen. Tato porucha může být způsobena infarktem, nitrolebečním poraněním nebo užívanými léky.

Jejím opakem je tachykardie, u které se tep zvyšuje nad 100 úderů za minutu u mužů a 110 u žen. Je typická během sportovní zátěže a ve stresových situacích.

Může však značit i horečnaté onemocnění, chudokrevnost, selhání srdce, otravy nebo poruchy štítné žlázy.

 Hlídání srdečního tepu tak můžeme doporučit opravdu každému, kdo dbá o své zdraví. Sledování pulsu je prevencí před mnoha nemocemi. Pomůže vám porozumět svému tělu a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí bude prvním impulsem k cestě za vaším praktickým lékařem. Připravili jsme pro vás srovnání chytrých aplikací, které umějí srdeční tep měřit a zaznamenávat.

Heart Rate by LogYourRun

První z námi testovaných aplikací má název Heart Rate a je součástí běžecké aplikace LogYourRun. Aplikace je velmi jednoduchá a jako jediná vyžaduje ruční měření tepu. Můžeme ji tedy srovnat například s klasickými stopkami. Měření je ale rychlejší a snadnější.

Vyplníte svou maximální tepovou frekvenci, kterou spočítáte postupem uvedeným výše. Ke klidové/aktuální frekvenci můžete využít některý z nabízených výpočtů.

V levé spodní části displeje se zobrazuje červené kolečko, na které stačí poklepat prstem.

Výpočty jsou následující: v prvním případě můžete napočítat 6 tepů a klepnout, v druhém 10 tepů a klepnout, ve třetím klepat za každý tep a v posledním využít speciální hardwarové vybavení od LogYourRun.

Druhý a třetí postup se z naší zkušenosti ukázal jako nejpřesnější. Hodnotu zadáte do připravené tabulky a aplikace vypočítá zóny tepové frekvence. Ty následně můžete využít třeba při svém tréninku.

 • Na ploše dále vidíte informační tlačítko, přes které vyvoláte nápovědu.
 • nabízí 4 způsoby výpočtu tepové frekvence
 • aplikace stanoví zóny na základě maximálního a klidového tepu
Zajímavé:  Alergie Na Vejce A Očkování?

Cardiio

Cardiio je zajímavá aplikace dostupná pro iPhone a iPad, která umožňuje měření tepové frekvence prostřednictvím kamery a skenováním obličeje. Měření probíhá téměř bez doteku, takže vám aplikace přijde vhod například po tréninku, kdy máte zpocené ruce. Svůj tep můžete změřit kdekoliv a kdykoliv – doma v klidu, během sportovní přestávky nebo po výkonu.

Aplikace Cardiio je na pohled velmi jednoduchá. Stačí se dotknout kruhu uprostřed displeje, nasměrovat ho na svůj obličej a vyčkat. Aplikace následně vypočítá tepovou frekvenci s přesností na 3 údery za minutu. Měření se doporučuje provádět v dobře osvětleném prostředí.

Jakým způsobem je možné měřit tep právě díky skenování obličeje? S každým úderem srdce se čerpá krev do obličeje. Nárůst v objemu krve způsobuje větší vstřebání světla. Méně světla se tak odráží od vaší tváře. Na vývoji aplikace se podílelo MIT Media Lab.

Jakmile se skenování obličeje dokončí, zvolíte váš stav (odpočinkový, aktivní) a výsledek uložíte do paměti. Pro lepší personalizaci hodnot doporučujeme vyplnit profil, ve kterém zadáte pohlaví, datum narození a aktuální hmotnost. Dále můžete označit závažné zdravotní problémy, kterými trpíte. Na výběr je fibrilace síní, cukrovka, selhání srdce a vysoký krevní tlak.

Bradykardie – Mojezdraví.cz

Bradykardie je zpomalení srdeční frekvence. Je možné ji diagnostikovat tehdy, pokud je aktuální tepová frekvence nižší, než je typické pro danou věkovou a výkonnostní kategorii Jde o kompenzační reakci srdce na různé podněty.

Muži mají přibližně 60 tepů za minutu, ženy většinou 65, pokud je tep pod těmito hodnotami a není to dáno například spánkem nebo sportovním tréninkem (tzv. vagotonie – kde výkonnostní sportovec může mít i pod 40 tepů za minutu), hovoříme o bradykardii.

Bradykardie může být důsledkem infarktu myokardu, nitrolebečního poranění nebo užívání některých léků.

Neúměrná bradykardie může vést až k bezvědomí. Opakem bradykardie je tachykardie – zvýšená tepová frekvence.

Příznaky bradykardie

Někdy může být zcela bez příznaků. Může dojít k různým projevům srdečního selhávání – dušnosti, slabosti, motání hlavy, omdlévání až bezvědomí.

Léčba bradykardie 

Bradykardie není snadno léčitelná. Pokud je způsobena sníženou funkcí štítné žlázy, můžeme ji léčit podáváním hormonů. Jestliže je však způsobena narušenou funkcí převodního systému, léčit se téměř nedá. V akutním případě jsou do žíly podávány léky zrychlující srdeční činnost (adrenalin, atropin).

Jedinou dlouhodobou léčbou je implantace kardiostimulátoru. Ten se chirurgicky umístí do podkoží (nad klíční kostí), elektrody zasahují až k srdci. Elektrické impulzy v určité časové frekvenci způsobují pravidelné stahy srdce v předem navolené frekvenci.

Léky

Pokud je bradykardie způsobena špatnou funkcí štítné žlázy, lze ji léčit podáváním hormonů.

Bylinky

Na úpravu srdečního rytmu pomáhají čaje z hlohu, třezalky, meduňky a srdečníku.

Homeopatika

Lze použít Abies nigra, Adonis vernalis, Apocynum cannabium, Camphora, Cannabis indica, Morphinum, Veratrum viride.

Domácí léčba a babské rady

Doporučuje se také výluh z jmelí – 1 lžičku jmelí zalijeme 0,3 l studené vody a 10 hodin macerujeme. Před podáváním scedíme a zahřejeme. Užívá se 30 kapek 3x denně. Neužívejte ve vyšší koncentraci, jmelí je jedovaté.

IndividuálníZáleží na příčině, většinou doživotní.

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal?

Vyšetření

Lékař změří pacientovi puls. Potvrzením diagnózy může být EKG. Při vyšetření je nutné lékaři nahlásit veškeré léky i doplňky stravy, které pravidelně užíváte, neboť mohou ovlivňovat srdeční tep.

Možné komplikace

Možnou komplikací jsou mdloby a bezvědomí, případně úraz způsobený tímto stavem.

Kdy jít k lékaři

Při dušnosti, extrémní únavě, omdlévání, bezvědomí.

Chůze rovná se zdraví

Chůze je preventivním, ale také rehabilitačním a léčebným prostředkem, což dosvědčí hlavně lidé se sedavým zaměstnáním. Množství a intenzitu chůze je třeba přizpůsobit individuálním a zdravotním potřebám jedince.

Jaký je přínos chůze? Po 30-40 minutách plynulé chůze se dostaví příjemný stav mentálního uvolnění a pocit jasného toku vlastních myšlenek.

Deset minut rychlé chůze denně snižuje riziko předčasné smrti o 15% a každodenní půlhodinová procházka pomůže snížit riziko onemocnění diabetem až o 60 %. Snažíte se zhubnout? Pak nezačínejte během, mnohem efektivnější je chůze.

U této aktivity zůstanete déle – statistiky uvádějí, že u chůze zůstává asi 60 % osob, zatímco u běhu pouhá 4 procenta. Energetický výdej je u chůze stejný, někdy dokonce vyšší než při běhu.

Energie nutná pro svalový stah se hradí vždy z určité části spalováním sacharidů a zčásti spalováním tuků. Poměr mezi nimi závisí na řadě faktorů – na intenzitě svalové činnosti, jejím trvání a na trénovanosti organismu. Na začátku každé fyzické aktivity (prvních 15-20 minut) získávají svaly energii výhradně ze sacharidů.

Podíl tuků se postupně zvyšuje, až zhruba po hodině dojde k ustavení rovnováhy. Běhat denně tři kilometry vám dodá perfektní fyzičku, ale s hmotností to ani nehne. Uděláte-li si z chůze pravidelnou aktivitu a prochodíte denně souvisle aspoň 6000 kroků, výsledek se dostaví.

Pokud takto budete chodit pět dní v týdnu, za rok můžete shodit až 12 kilogramů.

Srdeční tep nám udává počet úderů srdce za minutu. Vypovídá o tom, kolikrát srdce prostřednictvím kontrakcí pošle krev do oběhu. Krevní tlak vypovídá o tom, jak silně krev tlačí na cévní stěny. Obě tyto hodnoty se dají zjistit pomocí elektronických přístrojů.

Startovní frekvence tepu je mezi 55-60 a 72-76 údery za minutu. Nejvyšší tep při námaze by měl být u muže 220 minus věk, u ženy 226 minus věk. Netrénovaným osobám tepová frekvence většinou rychle vyletí do vysokých hodnot.

Se zvyšováním kondice se bude tolerance zlepšovat – vzestup frekvence nebude tak prudký.

„Ohlídat“ vás může dechový test. Pokud budete při sportu normálně mluvit, ale již si nezazpíváte, pak jste v aerobním pásmu. Jako chodce-začátečníka vás může překvapit dušnost.

Jakmile začnete při svižnější chůzi lapat po dechu, nezastavujte se, ale jen zpomalte, váš stav by se měl opět ustálit.

Nezapomeňte při chůzi správně dýchat: nezvedejte ramena, dýchejte do břicha – namasírujete si při tom břišní orgány, stimulujete lymfatický systém, optimalizujete fungování srdce a cév a zvýšíte přívod kyslíku do celého těla.

Křeče bývají způsobeny nedostatkem hořčíku a tekutin v krvi. Pomůže nápoj s obsahem minerálů či potravinový doplněk s hořčíkem. Máte-li křeč v lýtku, zastavte se na pár minut a protáhněte se. V sedu se chytněte za prsty u nohou a táhněte je pomalu směrem nahoru.

Chytré aplikace na telefonu nebo fitness náramky vám změří, kolik korků jste ušli, kolik pater jste vyšli, jakou vzdálenost urazili, kolik kalorií spálili, jaká je vaše průměrná rychlost a aktuální tepová frekvence, upozorní vás, že jste dlouho nečinní nebo málo spíte.

Správná chůze

Pohyb chodidla během chůze vypadá tak, že nejdříve dojde ke kontaktu paty s podložkou, následuje kontakt střední části nohy, odvinutí paty a nakonec odraz palce. Rozeznáváme několik typů chůze – podle toho, která část dolních končetin je více aktivní a odkud je vykonávám hlavní pohyb.

Na chůzi se projevují jak onemocnění pohybového aparátu, tak i nervového aparátu, kdy odborník rozezná i typy chůze podle určitých diagnóz. Jak tedy správně vykročit? Zkorigujte pozici tak, abyste byli více narovnaní.

Paže by se měly při chůzi ponechat volně, pak bude přirozeně docházet k jejich souhybům během pohybu a k přirozené rotaci páteře. Při chůzi bychom měli být napřímení, hlava by neměla „předbíhat“ vpřed a trup by se neměl „lámat“ v pase.

Předklon či výrazné předsunutí hlavy přetěžuje krční páteř a svalstvo šíje, což nás nutí do vyššího ohnutí hrudní páteře; dochází k hrbení se a s tím spojenému předsunutí ramen a uzavření hrudníku.

Puls – Wikipedie

Další významy jsou uvedeny na stránce Puls (rozcestník).

Srdeční tep je způsoben činností srdce během vypuzení krve z levé srdeční komory

Puls neboli tep je tlaková vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla. V lékařství série těchto vln odpovídá srdečnímu rytmu a frekvenci.

Puls lze nahmatat na větších tepnách blízkých povrchu těla, nejčastější tepnou pro měření pulsu je krkavice (arteria carotis), vřetenní tepna (arteria radialis), zápěstní tepna (arteria ulnaris), při nedostatečném dokrvovaní horních končetin se používá pažní tepna (arteria brachialis) a na dolních končetinách stehenní tepna (arteria femoralis).

Problémy s pulsem

Průměrný srdeční puls má hodnotu kolem 75 úderů za minutu u mužů a okolo 82 u žen, může být ale i nižší a nemusí to být známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle vyskytuje u atletů, kteří mají silná srdce schopná přečerpat větší množství krve – hodnota se pak může pohybovat kolem 40 úderů za minutu.

U lidí, kteří trpí závratěmi nebo ztrátami vědomí, může nízký puls signalizovat srdeční blok. Jedná se o stav, kdy dochází k zablokování elektrického impulsu, bez jehož pomoci nemůže srdce bít.

Při zpomalení srdeční frekvence, kdy klesne srdeční puls pod 60 úderů za minutu, mluvíme o tzv. bradykardii. Naopak při zrychlení srdeční frekvence (srdeční puls nad 95 úderů za minutu) mluvíme o tzv.

Zajímavé:  Doplněk Stravy Na Klouby Diskuze?

tachykardii.

Tepová frekvence u lidí

Tepová frekvence udává počet tepů srdce za minutu. Tepovou frekvenci využívají hlavně sportovci.

Rozeznáváme

 1. Klidová tepová frekvence
 2. Aktuální tepová frekvence
 3. Maximální tepová frekvence

Klidová tepová frekvence

Průměrná klidová frekvence je 65 tepů za minutu, přičemž 95 % mužů má klidovou hodnotu mezi 50 a 80 tepy za minutu a ženy mírně vyšší.[1] Nejnižší klidovou tepovou frekvenci mají lidé s BMI kolem 22 a ti co spí mírně přes 7 hodin denně.

Výpočet maximální bezpečné tepové frekvence

Při sportovních výkonech a v medicíně se určuje přibližná hodnota tepové frekvence, při které lidské srdce přestává být schopno se efektivně naplnit. Při překročení této hodnoty dochází k snižování minutového srdečního výdeje (srdce vypuzuje méně krve, než při nižší frekvenci), srdce tedy začíná selhávat.

 • Pro muže je přibližně (dle fyzických parametrů, trénovanosti atd.) 214 − (věk × 0,8)
 • Pro ženy je přibližně (dle fyzických parametrů, trénovanosti atd.) 209 − (věk × 0,7)

Tedy pro muže ve věku 50 let je přibližně 174 tepů za minutu.

Odkazy

Reference

 1. ↑ https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0227709 – Inter- and intraindividual variability in daily resting heart rate and its associations with age, sex, sleep, BMI, and time of year: Retrospective, longitudinal cohort study of 92,457 adults

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu puls na Wikimedia Commons
 • Slovníkové heslo tep ve Wikislovníku
Autoritní data

 • GND: 4176336-1
 • LCCN: sh85109028
 • MA: 2778387617, 2909350483

Portály: Medicína

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Puls&oldid=20265198“

| Polar Czech

Kolik fyzické aktivity byste měli mít, abyste zůstali zdraví?

Dospělí ve věku 19 až 64 let a také lidé starší 65 let by měli mít nejméně 150 minut středně náročné až intenzivní fyzické aktivity týdně. Doporučujeme, abyste každou aktivitu prováděli souvisle po dobu 20–60 minut. Zaměřte se na variabilitu cvičení ke zlepšení různých oblastí fyzické kondice: střídejte kardiovaskulární cvičení, silový trénink a cvičení mobility.

Pokud chcete trávit více času cvičením a méně času přemýšlením o různých druzích cviků, které byste měli dělat, mohou se vám hodit chytré fitness hodinky, které nabízejí připravené tipy na cvičení pro každý den .

Jaký smysl má tréninkový deník?

Tréninkový deník vám pomůže vizualizovat a sledovat vaše cvičení a poskytne vám objektivnější přehled o vašem tréninku. Když budete mít všechno, co jste odcvičili, přímo před očima, povzbudí vás to a budete mít motivaci pokračovat – protože než budou výsledky vaší tvrdé práce vidět na vašem těle a než je pocítíte na své kondici, může to nějakou dobu trvat (vždy to tak je).

Pokud používáte fitness/sportovní hodinky s aplikací (např. Polar Flow ) umožňující sledování cvičení, vaše údaje o cvičení se budou automaticky zaznamenávat do vašeho tréninkového deníku spolu se statistikami každého cvičení a souhrny (např. hodiny tréninku, počet tréninků, spálené kalorie, zóny tepové frekvence, přínos tréninku a tréninková zátěž).

K čemu potřebuji znát svou maximální tepovou frekvenci?

Když budete znát svou maximální tepovou frekvenci , budete si moct vypočítat své osobní zóny tepové frekvence (nebo vám je spíše stanoví vaše fitness/sportovní hodinky na základě vaší maximální tepové frekvence).

Pokud používáte fitness/sportovní hodinky měřící tepovou frekvenci, můžete po stanovení své maximální tepové frekvence monitorovat a využívat osobní zóny tepové frekvence k přizpůsobení intenzity cvičení svým osobním kondičním cílům. Sportovní hodinky a sporttestery mohou maximální tepovou frekvenci využívat také k několika dalším výpočtům.

Jaká je normální klidová tepová frekvence?

Klidová tepová frekvence dospělého člověka obvykle kolísá mezi 60 a 100 tepy za minutu. U dobře trénovaného sportovce však může klidová tepová frekvence klesnout až na 40 tepů za minutu. Ve srovnání s někým, jehož srdce se otevře a zavře 100krát za minutu, vykazuje srdce sportovce jen asi 40 % zátěže méně trénovaného srdce.

Proč je lepší mít nižší klidovou tepovou frekvenci?

Nejvýznamnější zdravotní přínos nízké klidové tepové frekvence spočívá v podstatně nižším riziku onemocnění srdce a srdečních událostí (např. infarktu). Mezi případné bezprostřední nevýhody rychle tlukoucího srdce patří méně energie, bolest nebo nepříjemný pocit na prsou a snížený oběh krve.

Co vypovídá moje klidová tepová frekvence o mé fyzické kondici?

Měření klidové tepové frekvence slouží k zhodnocení vaší míry regenerace a rozvoji aerobní kondice. Měření klidové tepové frekvence za stejných či velmi podobných podmínek pomáhá sledovat vaši aktuální míru regenerace, případný stav přetížení a určit, zda se vaše kondice zlepšila.

Pokud máte i po cvičení vysokou tepovou frekvenci, může to znamenat, že intenzita cvičení byla příliš vysoká, případně že ztrácíte kondici. Vysoká klidová tepová frekvence může být znamením špatné fyzické kondice nebo příznakem vysokého stresu.

Jak mohu při svých cvičeních využívat zóny tepové frekvence?

Zóny tepové frekvence můžete využívat ke kontrole intenzity vašeho cvičení. Tím pomůžete zajistit, že vaše cvičení bude splňovat daný účel, přičemž můžete odpovídajícím způsobem upravovat intenzitu cvičení.

Trénink podle tepové frekvence vám umožní dohlédnout na to, že při různých fázích cvičení (rozcvička, HIIT, stabilní kardio trénink, uvolnění) budete cvičit se správnou intenzitou.

Například tím, že budete udržovat tepovou frekvenci v nízké zóně, budete zlepšovat svou stabilní vytrvalost a naučíte tělo využívat tuky jako zásobárnu energie.

Naproti tomu při cvičení v zóně tepové frekvence 4 budete pracovat na rychlostní vytrvalosti.

Jakou cílovou tepovou frekvenci bych měl(a) při cvičení mít?

To záleží na vašich osobních kondičních cílech a účelu cvičení. Trénink v různých zónách tepové frekvence (definovaných podle procent vaší maximální tepové frekvence) zvyšuje kondici v různých oblastech.

Co je VO2max a jak se měří?

Ukazatel VO2max (maximální spotřeba kyslíku), zlatý standard hodnocení aerobní kondice, je maximální rychlost, s jakou může vaše tělo využívat kyslík při cvičení. Vaše svaly spalují kyslík a vytvářejí tak energii: čím lepší máte kondici, tím okysličenější je krev proudící do vašich svalů, a čím víc kyslíku dokáží vaše svaly spálit, tím víc energie vytvoří.

Ukazatel VO2max se měří pomocí testů k určení maximální hodnoty (např. test VO2max na běžeckém pásu), které jsou velmi přesné a velmi náročné. Tento ukazatel lze také odhadnout pomocí různých testů k určení submaximální hodnoty, které probíhají v laboratoři nebo v terénních podmínkách.

Nezátěžové testy (např. test fyzické kondice Polar ) nejsou tak přesné, ale jsou snadné, bezpečné a vhodné k určení základní hodnoty.

Co ukazatel VO2max vypovídá o mé kondici?

Ukazatel VO2max vám prozradí hodně o vaší kardiovaskulární kondici. Díky němu dobře pochopíte, jakého výkonu jste schopni dosahovat při sportech vyžadujících aerobní kapacitu (např. při běhu nebo aerobních skupinových cvičeních).

Pokud jste aerobně fit (tzn. máte vysokou hodnotu VO2max), je váš kardiovaskulární systém (srdce, plíce a cévy) připraven dodávat kyslík svalům a vaše svaly jsou připraveny využít maximální množství kyslíku. To znamená, že budete například schopni běhat na delší vzdálenosti rychleji než někdo s nižší maximální spotřebou kyslíku.

Jaký je rozdíl mezi sledováním přínosu tréninku a tréninkové zátěže?

Přínos tréninku je efektivita vašeho tréninku. Díky sledování přínosu tréninku vašeho cvičení se dozvíte, jak různé typy tréninku vylepšují různé oblasti vaší kondice. To vám umožňuje srovnávat různé tréninky a zjistit, jaký vliv mají na vaši celkovou fyzickou kondici a výkon.

Tréninková zátěž měří, jak je trénink namáhavý pro vaše tělo, což usnadňuje odhad vlivu cvičení na tělo, sledování průběhu a efektivnější plánování tréninků. Když budete sledovat svou tréninkovou zátěž, můžete odhadovat čas nezbytný k regeneraci po konkrétním cvičení (nebo ho změří vaše fitness/sportovní hodinky a ukážou vám vaši míru regenerace).

Proč mám sledovat kalorie, když se nesnažím zhubnout?

Ať už se snažíte zhubnout, přibrat nebo si udržet stejnou váhu, je důležité vědět, jaký máte výdej energie. Množství kalorií spálených za den a během cvičení se hodně různí. Když budete znát výdej kalorií, pomůže vám to vhodně plánovat stravu – je to klíč k tomu, abyste měli dostatek kalorií k produkci energie, kterou využíváte.

Podle toho, jaké fitness/sportovní hodinky používáte, bude váš odhad denního výdeje kalorií vycházet z několika ukazatelů, jako je denní aktivita, intenzita vašeho cvičení a také vaše osobní údaje (např. výška, hmotnost, věk, pohlaví a maximální tepová frekvence).

Pro bych měl(a) sledovat svou regeneraci?

Aby byl váš trénink efektivní a progresivní, musíte trénovat dostatečně tvrdě a dostatečně často. Ale na druhou stranu, pokud budete trénovat příliš, nebudete postupovat podle plánu, protože bez dostatečné regenerace nebudou vaše výsledky odpovídat zvýšenému tréninkovému úsilí. Chcete-li zlepšit svůj výkon a vyhnout se zraněním, musíte si mezi cvičeními dopřát správnou regeneraci.

Klíčové je naučit se pozorovat, jak se cítíte odpočatí, ale pokud jste už nějakou dobu přetrénovaní a únava je pro vás už normální, můžete si všimnout varovných signálů, které vám tělo vysílá. A proto je dobré sledovat celkovou regeneraci a řídit se údaji, které vám umožní se vrátit na správnou cestu a k lepším kondičním výsledkům.

Jaký je přínos sledování mého spánku?

Sledování spánku vám přinese informace o vzorcích, které vedou ke kvalitnímu nočnímu spánku. Když budete důsledně sledovat svůj spánek, uvidíte, jak je ovlivněn vašimi denními aktivitami (např. stravovacími návyky), tréninkem nebo každodenním stresem. Odpočinek a spánek posilují regeneraci, díky níž pak budete moci dosahovat svých tréninkových cílů. Dále podporují růst svalů.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector