Ptali jsme se v lékárně… – vše o zdraví

Ptali jsme se v lékárně… – vše o zdraví

Magazín o zdraví a prevenci V České republice, stejně jako v ostatních zemích EU, odstartovalo očkování proti covidu-19. Nejprve se očkují senioři nad 80 let, rizikové skupiny a zdravotničtí pracovníci. Vakcinace je v tuto chvíli zřejmě nejefektivnější způsob, jak zastavit šíření epidemie nejen u nás, ale i ve světě. Převáží nedůvěra a dezinformace nebo touha po návratu do „normálního života“?

„Bez očkování tu pandemie nezvládneme. Když svět kolem nás bude proočkovaný a my ne, budeme se od něj vzdalovat,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál lékař Tomáš Šebek a zakladatel internetové poradny uLekare.cz. „Případné obavy z očkování připisuji na vrub nedostatečné informační kampani a zároveň v obrovské převaze desinformací. Nicméně po pár týdnech, co se očkování zahájilo, mám dojem, že v populaci dominuje k očkování pozitivní přístup,“ dodává Šebek. 

Ptali jsme se v lékárně… – vše o zdraví

Podobně to vidí ředitel Biologického centra Akademie věd ČR prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

: „Očkování proti covidu-19 v čase pandemického ohrožení nejenom naší země a Evropy, ale lidstva na celé naší planetě považuji za výraz solidarity se všemi spoluobčany.

V dnešním globalizovaném světě je urychlené navození kolektivní imunity bezpečnými a spolehlivými vakcínami jediným řešením, které připadá v úvahu.“ 

Úřad vlády České republiky na svém youtubovém serveru zveřejnila video s názvem Začátek očkování, symbol plný naděje s úryvkem z básně Jitřní píseň Jiřího Wolkera. V něm český národ vybízí „A budeme tak jako dřív. Díky očkování“.

Česká vakcinologická společnost, Česká společnosti alergologie a klinické imunologie, Společnost infekčního lékařství a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii vydali 21. ledna 2021 společné prohlášení o tom, že očkování je prioritní způsob, jak se vypořádat se současnou pandemií.

Jak je známo, očkování v historii účinně pomohlo ke snížení či dokonce vymýcení řady závažných onemocnění jako jsou pravé neštovice, dětská obrna nebo záškrt.

Vakcína společnosti Moderna byla při prevenci symptomatické nákazy covid-19 účinná na 94,1 %, a to po 14 dnech od podání druhé dávky.

Podle některých studií chrání vakcína od společnosti Pfizer a BioNTech i před určitými mutacemi covid-19.
 

Ptali jsme se v lékárně… – vše o zdraví

Každá vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které odhalí její případné nežádoucí účinky. Rychlost vývoje vakcíny proti infekci covid-19 je samozřejmě ovlivněna vážností celosvětového a celospolečenského dopadu tohoto onemocnění na životy lidí.

Je třeba vzít také v úvahu fakt, že koronaviry nejsou nově objevenou skupinou virů a jejich výzkum trvá nezávisle na pandemii covid-19 už mnoho let, a to včetně vývoje vakcín (např. proti SARS a MERS).

Při vývoji vakcín proti infekci covid-19 proto týmy vědců vycházeli z předchozích výzkumů

„Vakcína byla testována na dobrovolnících a nebyly zjištěny odlišné nežádoucí účinky, než které známe u ostatních, běžně podávaných očkování.

Nejčastěji se setkáváme s reakcí v místě aplikace očkovací látky (bolestivostí, otokem, začervenáním) či s tzv. chřipkovými příznaky (únavou, bolestí svalů, zvýšenou teplotou),“ řekla pro server uLékaře.

cz MUDr. Jana Braunová, praktická lékařka pro dospělé působící ve Fakultní nemocnici Plzeň.

Ptali jsme se v lékárně… – vše o zdraví

Strategie očkování předložená ministrem zdravotnictví počítá s tím, že očkování bude probíhat ve 3 fázích.
 

V první fázi se očkují senioři nad 80 let, zdravotníci, pracovníci záchranné služby, zubaři, lékárníci a zaměstnanci v sociálních službách. Bez objednání se očkují hospitalizovaní pacienti LDN a klienti pobytových sociálních služeb.
 

Ve druhé fázi bude vakcína podána lidem starším 65 let, praktickým a dětským lékařům, učitelům, pracovníkům integrovaného záchranného systému – hasičům, policii, armádě, vládě, krizovým štábům a dalším státním úředníkům a pracovníkům v energetice. 

Ve třetí fázi se budou moci očkovat všichni ostatní zájemci. Podle dostupných údajů má Česká republika objednán dostatečný počet vakcín pro všechny obyvatele. V současné chvíli jsou závazně objednány dávky pro cca 5,5 milionu obyvatel, v záloze je možnost objednat dávky pro dalších až 10,6 milionu osob

Ptali jsme se v lékárně… – vše o zdraví

Veškeré informace k registraci včetně přihlášky najdete na oficiálním portálu Ministerstva zdravotnictví. V 5 jednoduchých bodech si teď shrneme, jak celý proces probíhá. Pokud si nevíte rady, obraťte se na svého praktického lékaře, obecní úřad nebo zavolejte na .

K očkování se objednáte prostřednictvím Centrálního rezervačního systému (CRS). V online registračním formuláři vyplníte své osobní údaje (jméno a příjmení, věk, rodné číslo a kontaktní údaje), podle kterých vás ministerstvo zdravotnictví zařadí do konkrétní kategorie občanů s menší či větší prioritou.

Z vámi uvedených údajů v registraci ministerstvo vypočítá bodové skóre, které spolu s plánem dodávek vakcín určí, kdy vás vyzve k rezervaci konkrétního termínu očkování.
 

Následně vám přijde zvací SMS s PIN kódem a oznámením o možnosti rezervace termínu.  Na základě těchto údajů si na stránce reservatic.com/ockovani zarezervujete oba dva termíny očkování. Zvolíte si termín a místo očkování. 

Na očkování přijďte včas. Pokud se dostavíte jindy, nebudete očkováni. Nezapomeňte si s sebou vzít průkaz totožnosti a průkaz pojištěnce. V případě, že onemocníte nebo potřebujete z jiných důvodů termín registrace změnit, musíte provést novou registraci.
 

Lékař, který očkování provádí, se vás zeptá na informace jako jsou vážná a chronická onemocnění, alergie nebo užívané léky. Prověří, jestli jste v posledních 14 dnech neprodělali infekční onemocnění, zkontroluje vám teplotu, krevní tlak a srdeční tep.

Vakcínu vám podá injekčně do svalu. Z důvodu možné alergické reakce na vakcínu počkat 30 minut v čekárně – stejně jako u jakéhokoliv jiného očkování. Nezapomeňte, že vás nejpozději za 28 dní čeká ještě jedno přeočkování.

Ptali jsme se v lékárně… – vše o zdraví

Očkovací místa jsou v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Jejich seznam najdete ve formuláři během procesu registrace. Můžete si zvolit místo, které máte nejblíže. Pokud byste měli pocit, že pro vás očkování v očkovacím místě není vhodné, můžete se obrátit na svého praktického lékaře.

Než se dostane na všechny zájemce o očkování, určitě to ještě několik měsíců potrvá. Proto doporučujeme i nadále nepodceňovat preventivní opatření jako je důkladné umývání a dezinfikování rukou, používání roušek a respirátorů, dezinfikování povrchů a setkávání se s ostatními lidmi, jen pokud je to nezbytně nutné

„Moc rád bych viděl znovuzapojení technologií – plně funkční chytrou karanténu, eRoušku, trasování a spoustu dalších vymožeností, které bychom jako lidé v 21. století mohli mít.

Možná je nemáme, protože jsme se z té první vlny nepoučili a nevyužili jsme ten potenciál lidí, kteří s technologiemi pracují,“ dodává chirurg a aktivní propagátor telemedicíny Šebek. Více o projektu uLekare.

cz se dočtete v blogovém článku Telemedicína zde.

Ptali jsme se v lékárně… – vše o zdraví

Chirurg, zakladatel virtuální nemocnice uLékaře.cz

Vědci zkoumající úmrtí způsobené virem COVID-19 zjišťují, že obzvláště zranitelní jsou pacienti se srdečními chorobami.

Od vypuknutí nového typu koronaviru Covid-19 se zvěsti a dezinformace o nemoci šíří ještě rychleji než samotný virus. Rozhodli jsme se uvést a vyvrátit některé…

Na začátku roku 2020 se začaly množit zprávy v celém světě o nebývalé rychlosti přenosu nového druhu viru.

Viry milují, když se dotýkáte tváře. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak s tímto zlozvykem přestat.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Jak musel změnit Státní ústav pro kontrolu léčiv během kovidové krize svou práci?Možná to tolik nebylo vidět navenek, ale hodně. Na začátku jsme aktivovali krizový tým. Jsme státní instituce, takže musíme plnit určité povinnosti. Krizový štáb zasedal pravidelně i ad hoc, podle toho, jak si to žádaly okolnosti.

Sledovali jsme vydávaná opatření ministerstva zdravotnictví a vlády a promítali je do své činnosti. Museli jsme zajistit ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky, a to nejen pro zaměstnance v kancelářích, ale hlavně pro inspektory v terénu, i když jsme se snažili maximum těchto činností provádět na dálku.

Jednak v zájmu zdraví našich zaměstnanců a jednak jsme respektovali, že i lékárny a ambulance fungují v nějakém krizovém režimu, a nechtěli jsme jejich provoz komplikovat tím, že do něj budeme vstupovat se svými inspekcemi. V maximální míře jsme přešli do režimu home office. Když se situace trochu uklidnila, vytvořili jsme rotující týmy.

Přestože se fyzická přítomnost lidí na pracovišti omezila, efektivita práce byla výborná.

Velkou roli hrály v té souvislosti počítače a výpočetní technika. Byli jste na to připraveni?Souběžně s úpravou provozu jsme řešili zázemí – tady myslím právě počítačovou techniku a datové centrum, jehož kapacitu bylo kvůli eReceptu potřeba navýšit.

Centrální úložiště eReceptů je součástí kritické infrastruktury státu, což má velké dopady i na zaměstnance. Například oznamovací povinnost, pokud se takový zaměstnanec kromě cesty do a z práce rozhodl kamkoli vydat, byť jen na nákup.

Fungovat musela nadále i infolinka pro veřejnost, přenastavit jsme museli systém podatelny, abychom i tam eliminovali osobní kontakt. Jednání jsme převedli do formy videokonferencí a samozřejmě všude, kde to bylo možné, jsme upřednostnili elektronickou formu.

U některých agend to bylo do kovidové krize dobrovolné, ale teď jsme zkrátka rozhodli, že tato možnost bude výlučná.

Co internet ústavu?Pro komunikaci navenek jsme na webových stránkách zřídili zvláštní kovidovou sekci (www.sukl.cz/covid19). Doporučila bych zejména část věnovanou pacientským dotazům, v níž se věnujeme i léčivům, která byla za koronavirové krize frekventovaně zmiňovaná.

Konkrétně bych poukázala na náš Přehled hodnocených léčiv, který stále průběžně aktualizujeme. Řešili jsme paracetamol, ibuprofen, SÚKL má ovšem co dělat i s experimentálními léky, ke kterým vydává odborná stanoviska – ať už šlo o hydroxychlorochin, remdesivir, anebo jiná léčiva.

Speciální stanovisko se vydávalo například i k medicinálnímu kyslíku, abychom byli připraveni pro případ zvýšené spotřeby, a komentovali jsme i různé nepravdivé informace.

Je pravda, že poptávka po paracetamolu byla obrovská a nakonec se lékárny musely potýkat s výpadkem. Jak se ta poptávka za krize změnila?Během týdne se vyprodaly běžné měsíční objemy. Myslím, že pacienti budou teď mít doma zásoby na dlouho dopředu.

Zajímavé:  Molusky - Vše o zdraví

Opačným extrémem byl ibuprofen, kde se mluvilo o jeho škodlivosti, a tyhle fámy jsme museli vyvracet. Poptávka se hodně rozkolísala i u přípravků na podporu imunity. Jsem docela zvědavá, jak v té souvislosti dopadnou průzkumy, které provádíme pravidelně a které se týkají plýtvání léčivy v domácnostech.

Ale třeba paracetamol má dobu exspirace asi pět let, takže vydrží dlouho. Naše zkušenost je ovšem taková, že většinou lidé mají doma víc léků, než potřebují.

Jak ty průzkumy v domácnostech děláte? Zazvoníte u dveří a řeknete, ať vám lidé ukážou lékárničku?Dělá to vybraná výzkumná firma a probíhá to opravdu takhle.

Jen se vždycky nesetkáváme s lékárničkou. Někdo má doma léky třeba i porůznu po krabicích. Obvykle to bývá nějakých tisíc respondentů a nás zajímá právě nejen to, co kdo doma má, ale i to, jak lidé léčiva skladují.

I to jsou pro nás cenné informace.

Státní hranice se během krize na čas uzavřely, znamenalo to i izolaci národních lékových agentur?Právě naopak – sice vše běželo na dálku, ale spolupráce se zintenzivnila a vznikla celá řada pracovních skupin.

Ty se věnují například budoucí lékové strategii Evropy, která už nesmí být tak závislá na dodávkách účinných látek z Asie. Tentokrát jsme to sice ustáli, ale to se už příště opakovat nemusí. Pracovní skupiny se zamýšlely právě třeba nad vytvořením jednotné platformy, kde bychom sdíleli data k nedostupnosti léků.

V tomto ohledu je český SÚKL hodně napřed, protože u nás taková databáze, kde jsou evidována přerušení nebo ukončení dodávek, dávno existuje.

Pracovní skupiny se zabývaly třeba také vytvořením prostředí pro sdílený seznam esenciálních léčiv, která by měly státy mít ve strategické zásobě – mluvím o lécích pro intenzivní medicínu, antiinfektiva, antivirotika a podobně. O antivirotikách, ale třeba i o případné vakcíně na COVID–19 se vedly a vedou dlouhé diskuse.

Stav nouze skončil – jak rychle podle vás zmizí všechna opatření, která s ním souvisela?Sice už není situace tak eskalovaná, ale nemoc tu je s námi pořád. Musíme se tedy smířit s tím, že některá opatření zkrátka nezmizejí, ale budou platit dál.

Zmiňovala jste eRecept? Projevily se obavy pacientů a lékařů například v tom, že klesl počet listinných receptů?Elektronický recept je povinný už od roku 2018 a díky tomu jsme byli na omezení kontaktu v lékárnách a ordinacích připraveni mnohem lépe než ve spoustě jiných států.

Lékárny na ně byly zvyklé, ale teď si systém vysloužil velkou pochvalu i od pacientů, zejména chronických, a lékařů. Zajímavé je, že počet digitalizovaných receptů, tedy těch, které bylo potřeba převést z listinné do elektronické podoby, se během krize významně neměnil. Pořád jich zůstávalo zhruba několik tisíc denně na celou republiku.

Co během kovidu významně rostlo, byl počet eReceptů zaslaných formou SMS zpráv. Právě proto jsme museli navýšit kapacitu datového centra. Navíc jsme dokázali extrémně rychle zavést i možnost vyzvednutí předepsaných léků na občanský průkaz, což je varianta, kterou od začátku června už využilo přes sto tisíc lidí.

A po téhle obrovské zatěžkávací zkoušce – kterou ale laik absolutně nepocítil – si troufnu tvrdit, že eRecept obstál naprosto excelentně.

Jak během koronavirové krize obstáli lékárníci?K odpovědi na tuhle otázku se musím postavit jako občan. Řada ambulantních specialistů zavřela své ordinace. Ostatní to ale udělat nemohli, a to se netýká jen lékárníků, ale třeba i zaměstnanců v obchodě.

Já sama jsem chodila na nákup minimálně – šlo o to rychle vyběhnout a pořídit, co je potřeba. A když jsem v samoobsluze viděla za pokladnou ničím nechráněného zaměstnance, jen s narychlo spíchlou rouškou na obličeji, jak se nad ním lidi ve frontě tyčí, mluví, popotahují, kýchají a přicházejí tak jeden za druhým, měl můj obdiv.

A v lékárnách to bylo právě tak, zůstaly fungující částí zdravotního systému a zvládly to na jedničku. Volala mi spousta kamarádek z lékáren, které se mě ptaly, co mají dělat s nedisciplinovanými lidmi v oficínách.

Říkala jsem jim, že si musí nastavit pravidla – nařídit rozestupy, ať klienty instruují, že mají chodit po jednom nebo čekat přede dveřmi. A ony na to – to opravdu můžeme? Říkala jsem jim, nejenže můžete, ale musíte, protože vy tam potřebujete vydržet.

Vy nemůžete zavřít, a to určitě pochopí i pacienti, kteří si přece radši počkají za dveřmi, než aby přišli o nejbližší lékárnu. A lékárny nezavíraly a držely se, a to neoceňuji jenom jako ředitelka SÚKL, ale i když se na to podívám jako pacient.

Ještě k léčivům: velmi nadějně se u kovidu jeví remdesivir. Jak daleko je jeho registrace?V červenci se dočkal od Evropské komise podmínečné registrace na jeden rok. Za toto období musí výrobce shromáždit ještě další důkazy o účinnosti a bezpečnosti přípravku.

Pokud jde o český trh – už před touto podmínečnou registrací jsme dostali dodávku v rámci nejrůznějších léčebných programů. Po registraci u Evropské lékové agentury záleží na držiteli rozhodnutí o registraci (de facto výrobci – pozn. red.

), zda se rozhodne do konkrétních zemí Unie standardně dodávat a v jakých objemech. Je potřeba si uvědomit složitost výrobního procesu u takového přípravku a produkční omezení. Podstatné ale je, že u nás už v tuto chvíli přípravek je a pacienti, kteří ho potřebují, ho také dostávají.

Jsou země, které jsou na tom epidemiologicky výrazně hůř a potřeba tam bude výrazně vyšší než v Česku.

Pakliže vznikne nová vakcína proti kovidu, jak rychle bude uváděná na trh?Mezi těmi, které se vyvíjejí, je teď nějakých „top 5“ kandidátních nejslibnějších vakcín. Všechny jsou v první, maximálně druhé/třetí fázi klinických hodnocení.

Pokud doběhne některá z nich v tomto ohledu do cíle, musí opět projít evropskou registrací. To znamená, že Evropská léková agentura ji doporučí registrovat a Evropská komise vydá rozhodnutí. A pak zase bude záležet na držiteli, zda rozhodne o dodávkách do konkrétní země.

Na straně poptávky se globálně bavíme o stovkách milionů dávek, na straně nabídky ještě nevíme, kolik jich bude k dispozici. U vakcín jsou navíc přísnější požadavky na bezpečnost než u běžných léčiv, protože se aplikují zdravým jedincům.

A i když tu asi bude tlak na zrychlený proces, netroufnu si tu lhůtu odhadnout.

10 kroků k odkyselení těla: dokonalá cesta ke zdraví

Očekávat, že spolknete jednu zázračnou pilulku a jako mávnutím proutku budete zdraví, je bláhové. Trvalo roky, než jsme si svoje tělo ‚zdevastovali‘, takže rychle to změnit nepůjde. Rozhodnutí začít je ale dobrý začátek. Ptáte se, jak poznáme, že jsme překyselení? Jak říká dr.

Patrizia Pfister, autorka knihy Odkyselení těla v 10 krocích, poznáte to jednoduše tak, že vás pořád něco svědí, aniž byste věděli proč, hlavně na holeni a na chodidlech.

Je to prý přirozené – pokud se nedaří dostat se kyselinám ven přes ledviny, zkouší to jinudy, tedy přes kůži.

V první řadě to způsobuje vše, co jíme a pijeme. Některé potraviny jsou kyselinotvorné a jiné zásadotvorné. Obecně se dá říct, že ovoce a zelenina jsou zásadité (až na pár výjimek, jako je růžičková kapusta nebo čekanka).

Kyseliny se tvoří při látkové přeměně v organismu, zásadité látky se musejí vždy dodat. Maso, cukr, nápoje obsahující kofein, mléko, mléčné výrobky působí v každém případě kyselinotvorně. Žloutek je zásaditý, bílek tvoří kyselinu. Samozřejmě že tělo potřebuje i kyseliny, ale jen v určitém množství.

Za optimální se považuje strava v poměru 4 (zásadotvorné potraviny) : 1 (kyselinotvorné). Když se ale chcete zbavit svých kyselin, převážná zásaditá strava tak zkrátí dobu na dosažení rovnováhy pH, neboť každá kyselina, kterou během odkyselovací kúry dodáte, se musí také odbourat, a i to trvá nějaký čas.

Kromě potravin na nás působí kyselinotvorné jedy z okolí, stres, málo spánku a pohybu atd.

  • Nejprve si sepište, jak na tom zdravotně jste – od A až po Z. Při odkyselení není cílem zhubnout, ale věřte, že hubnout budete automaticky.
  • Druhým krokem je měření hodnoty pH. K tomu budete potřebovat lakmusové papírky na měření kyselosti – koupíte je v lékárně. Od pH nad 7 je vše zásadité, samotná ‚sedmička‘ je neutrální. Co je pod touto hodnotou, je kyselé. Samozřejmě že papírky nejsou stoprocentní ukazatel, pokud byste chtěli vědět přesný stav kyselostního kvocientu, nechte si ho změřit v laboratoři. PH si měřte asi týden, až zjistíte, jak na tom jste, ale nepanikařte. Hodnoty ráno, v poledne a večer jsou lehce kyselé, odpoledne zásadité. Pokud nejste překyselení, hodnoty ráno a v poledne by tedy měly být lehce v kyselé oblasti. Odpoledne by mělo vykazovat zásaditou hodnotu, večer můžete být zase lehce kyselí.
  • Hodně pijte, rozhodně žádné bublinky, ideální je voda z přírodního pramene. Voda odstraňuje nedostatek kyslíku v těle a potřebujeme ji jako dopravní prostředek pro vyplavování kyselin. Navíc čistí tělo uvnitř i vně a rozhodně nás neokyselí.
  • Zásobujte tělo minerály a vitaminy: Na trhu je celá řada minerálů v podobě doplňků, jen se poraďte. Přidejte do stravy také více zeleniny a ovoce, které jsou přirozeným zdrojem vitaminů a minerálů. Teprve vitaminy umožní transport minerálů k buňkám a jejich zpracování.
  • Pryč s kyselinami – díky ponožkám. Několik krystalků Alexandrovy soli (čistá kamenná sůl z Himálaje s vysokým obsahem minerálů) nasypte do nádoby s vodou a nechte přes noc rozpustit. Ráno bude roztok nasycený a večer v něm můžete namočit bavlněné ponožky, které pak vyždímete a natáhnete si na nohy. Přes ně si dejte ještě jedny, aby vám nebyla zima. Vlhkými ponožkami proniká himálajská sůl do kůže a pak do krve, a zásobárny kyselin se pozvolna odbourávají, neboť minerály v soli na sebe vážou kyseliny a krev je póry v kůži vyloučí ven z těla.
  • Zásadité koupele: Napusťte si vanu teplou vodou, vhoďte do ní jádrové mýdlo nebo jiné neutrální mýdlo a nechte ho rozpouštět tak dlouho, dokud nebude voda zkalená. Pak ho vyndejte. Když se utvoří mýdlový okraj, naprosto to stačí. S vanou dosáhnete zásaditého prostředí a můžete se do ní namočit, klidně na dvě hodiny. Nemělo by to být kratší dobu, tělo potřebuje čas na to, aby se povzbudil lymfodrenážní systém. Při koupeli si tělo vydrhněte každých pět až deset minut hrubou žínkou nebo kartáčem (směrem k srdci), tím rozproudíte lymfu, a lépe se tak odvádějí toxiny z těla.
  • Odstranění strusek z kloubů. Zdvojnásobte konzumaci ovoce a zeleniny a pijte bylinkový čaj, který rozpuští z kloubů usazené strusky. Tyto strusky (krystaly) dřou při pohybu uvnitř kloubů a způsobují bolest. Takto rozpuštěné strusky se musejí svázat opět s minerály a vitaminem C a pak vyloučit z těla pomocí zásaditých ponožek nebo koupelí. Bylinkový čaj na odkyselení koupíte v lékárně nebo prodejnách zdravé výživy.
  • Dělená strava. Výživoví poradci asi nebudou tleskat, protože se domnívají, že k bílkovinám potřebujeme i sacharidy, a obráceně, ale… Nemusíte takhle jíst věčně, stačí čtyři týdny podle zásad dělené stravy. Je to jednoduché – k masu nebudete jíst žádné sacharidy, tedy ani rýži, ani brambory, ani nudle, knedlíky nebo pečivo, ale jen zeleninu nebo salát. Nebo si dáte sacharidy – ale pak jen se zeleninou. Střídejte to, jeden den si dejte k hovězímu steaku salát, další den k rýži jen cuketu, dýni a podobně. Jde to, opravdu. Cílem je snížit spotřebu masa a naopak zvýšit spotřebu zásaditých potravin. Nezdá se to, ale houska z bílé mouky obložená salámem napáchá tolik škody, že ji po celý den nemůžete napravit. Bílá mouka i bílý cukr navíc spotřebují veškerou tělesnou zásobu chromu.
  • Žádné pochutiny a živočišné výrobky! Zkuste se vzdát černého čaje, čokolády, kávy, mléčných produktů, mléka, sýrů, šlehačky, pečiva, perlivých nápojů, sladkostí, uzenin. Pokud to nedokážete navždy, vydržte aspoň měsíc, a spotřebu výše uvedených potravin konzumujte omezeně. Někdy je lepší postupovat pozvolna, někdo potřebuje třeba i dva roky, než to dokáže.
  • Dodatečná doporučení – k odkyselení pomůže také půst, ovocné, bramborové nebo rýžové dny, očista střev (klystýr), absence alkoholu a nikotinu atd., pohyb, cvičení ve vodě, sauna či meditace. Zkusit můžete samozřejmě všechno.
Zajímavé:  Svět Zdraví Praha 2?

Oficiální web

Současná doba klade velké nároky na psychiku všech generací. Mladým lidem chybí sociální kontakt, pracující řeší chod domácnosti, domácí výuku a vlastní zaměstnání a senioři vlivem informací z médií, která neustále sledují, se bojí více než kdy jindy o své zdraví.

To vše může způsobit nepříjemné pocity, které se prohloubí z úzkosti do panických ataků nebo dokonce deprese,“ říká Helena Bačová. „Většina pacientů mluví o tělesných potížích, nikoliv o své úzkosti – tu si často neuvědomují nebo nepřipouští.

Proto je na lékárníkovi, aby se správně ptal a na základě odpovědí určil, zda situaci lze zvládnout přípravky z lékárny nebo je čas na doporučení návštěvy lékaře.

Jaké pocity pacienti s úzkostí nejčastěji popisují?

Nejčastěji hovoří o poruchách spánku, bušení srdce, pocitu nevolnosti, někdy je to i bolest na hrudi či chvění rukou. Výjimkou nejsou trávicí potíže nebo návaly horka.

Je tedy nutné zjistit, zda se příznaky objevují ojediněle nebo dlouhodobě, zda se jedná o více příznaků nebo pouze o samostatný jeden projev, například nespavost.

Podle toho lékárník určí přípravky buď na jednotlivé symptomy, nebo vyhodnotí, že se jedná o úzkost.

Je možné to vždy vyřešit nákupem léků?

Lékárník může navrhnout samoléčbu volně prodejnými léčivými přípravky nebo bylinnými preparáty. Pokud se stav jeví jako závažnější problém, doporučí návštěvu specialisty a navrhne medikaci pro překlenutí doby do návštěvy lékaře. Lékař pak může po vyšetření pacienta předepsat přesně cílenou léčbu preparáty se silnější účinnou látkou vázanou na lékařský předpis.

Bylinky začínají být populárnější než chemické přípravky. Jaké jsou na úzkost nejvhodnější?

Bylinky lidé používali odedávna a jejich obliba se skutečně vrací. V lékárně najdete pestrou paletu přípravků od bylinných preparátů ve formě tablet, sirupů až po sypané čaje. Společně jistě vybereme něco vhodného pro konkrétního člověka a jeho potíž. Na úzkost a nespavost jsou účinné například výtažky z chmele, třezalky, meduňky, mučenky, levandule, kozlíku a jejich různé kombinace.

I když perorální podání je účinnější, je možné vyzkoušet také alternativní metody. Zajímavostí je inhalace levandulového oleje, kdy se pár kapek přidá do difuzéru nebo aromalampy. Při migrénách a pro celkové zklidnění lze před spánkem nakapat třeba i na polštář. Takto je možné zklidnit dokonce také naše domácí mazlíčky. Levandule pomáhá účinně odbourávat strach z cestování u pejsků.

Zmínila jste často zmiňovaný problém s nespavostí. Co radíte takovým pacientům?

Nespavost je velmi častým projevem úzkosti. Hlava je stále v bdělém stavu, a pokud vás trápí nějaké strachy, pak přemýšlením nad problémovou situací se spánku vzdalujeme. V takovém případě je třeba dodržovat režimová opatření.

Chodit spát v pravidelnou dobu, omezit spánek přes den, vstávat ve stejný čas. Pokud nemůžete usnout do 30 minut, raději opusťte lůžko, přečtěte si knihu nebo pusťte uklidňující hudbu, rozhodně nebrouzdejte na počítači nebo telefonu.

Místnost na spaní vyvětrejte a zatemněte.

To však nemusí vždy pomoci…

Ano, i na to jsme připraveni. V lékárně Vám pomohou vybrat vhodné přípravky, a to volně prodejné léky, doplňky stravy, čajové směsi či homeopatika podporující spánek. Především je však třeba s lékárníkem najít příčinu nespavosti. Ne vždy se jedná o úzkostný stav.

Probdělou noc mohou způsobovat také bolesti, změna denního režimu přechodem na směnný provoz nebo je to vedlejší účinek nových léků, které pacient užívá, prostě to může být komplexní problém. Podle příčiny pak lékárník navrhne správnou léčbu.

V případě, že odhalí problém ve stávající terapii aktuálně užívaných léků na předpis, což se někdy stává, může také ve spolupráci s lékařem navrhnout změnu medikace, ať už se jedná o změnu dávkovacího schématu nebo změnu léčivého preparátu.

Co když nespavost přetrvává? Člověk se obává navštívit lékárníka nebo lékaře a problém neřeší. Je to nebezpečné?

Kromě toho, že to je nepříjemné, protože pacient má pocit zemdlenosti a vyčerpání, tak je to skutečně také nebezpečné. Pokud pacient únavu či nespavost dlouhodobě neřeší, snižuje se obranyschopnost organismu proti různým infekcím.

Navíc se mohou se přidat další zdravotní potíže či prohloubit úzkostné až depresivní stavy, což je již nutné konzultovat s lékařem. Abychom takovým stavům předešli, platí dodržování zdravé životosprávy, dostatek přiměřeného pohybu, přísun tekutin a vitamínů nejlépe ve formě zdravé výživy.

Někdy sami na zmiňované problémy nestačíme a rozhodně není ostudou říci si o odbornou pomoc. Situaci tedy nepodceňujte a řešte ji včas.

Zpracovala:

Ing. Kateřina Malačková Specialista marketingu – Repharm a.s.

Zájem o respirátory neklesá. Lékárny Agel potvrzují rekordní poptávku

„Na tuto situaci byli připraveni a měli dostatek ochranných pomůcek ve všech kamenných lékárnách, kde jsou v tuto chvíli respirátory zatím stále dostupné. Zájem veřejnosti je však rekordní,“ komentovala vývoj v pondělí mluvčí společnosti Agel Radka Miloševská.

Síť lékáren Agel zahrnuje 29 kamenných lékáren, přičemž většinu najdou zákazníci na severní Moravě.

Přečíst článek ›

 „O respirátory je v naší lékárně obrovský zájem, který evidujeme od čtvrtku minulého týdne. Zásoby sice máme, ale kvůli enormnímu zájmu se rychle zmenšují.

Poptávka je mimořádná a respirátory kupují jak mladí, tak starší zákazníci.

Když lidé chtějí nakoupit najednou například 10 balení, tak je požádáme o ohleduplnost s vysvětlením, ať se dostane i na další zákazníky,” říká Kateřina Masníková, vedoucí lékárny Agel v novojičínské nemocnici.

Podobnou zkušenost hlásí i třinecká pobočka. „Zákazníci se na ně ptají a zájem o respirátory je od dnešního rána enormní. I když jsme měli naskladněn velký počet balení, předpokládám, že následujících dní bude vše vyprodané.

Jen do dnešní jedenácté hodiny jsme prodali přes 100 balení po pěti kusech, tedy přes 500 respirátorů.

S našim distributorem proto již zařizujeme jejich další dodávku,” komentuje situaci Stanislav Bielesz z nemocniční lékarny Agel v Třinci-Podlesí.

Přečíst článek ›

Největší síť lékáren v Česku Dr.Max podle mluvčího Michala Petrova o víkendu doprodala všechny zásoby respirátorů třídy FFP2 z minulého týdne.

„Už v neděli jsme do lékáren i e-shopu začali distribuovat nové dodávky a další budou následovat v příštích dnech. Lokálně mohou být respirátory FFP2 vyprodané, vývoj je opravdu dynamický. Není ale důvod k panice,“ řekl Petrov.

Situace je podle něj úplně jiná než na jaře, kdy panoval dočasně globální výpadek ochranných prostředků.

Zajímavé:  Léky Na Bolest Dásní?

„Za uplynulé měsíce se v ČR etablovala řada spolehlivých domácích výrobců, což znamená, že nejsme závislí výhradně na dovozech a dodávky neváznou na cestě mimo území ČR. Respirátorů FFP2 je zkrátka zatím na trhu dost, jde jen o kapacitu distribuce,“ uvedl mluvčí.

Přečíst článek ›

Naléhavé potřeby řeší podle něj firma při momentálním výpadku respirátorů FFP2 prodejem ústenek. „Zdvojené chirurgické roušky jsou přípustná alternativa a u nich nezaznamenáváme ani momentální výpadky. Pokud jde o objem, který tento týden očekáváme u dodávek respirátorů FFP2 do našich lékáren a e-shopu, jedná se určitě o víc než milion kusů,“ dodal Petrov.

Enormní zájem o respirátory zaznamenává také síť Pilulka.

„Od chvíle, kdy se v médiích objevila informace o povinnosti nosit FFP2 respirátory nebo dvě chirurgické roušky na místech, jako jsou obchody, hromadná doprava nebo nemocnice, evidujeme extrémní zájem zákazníků o tyto produkty. Zásoby jsme doplnili a v tuto chvíli máme dostatečné zásoby jak roušek, tak respirátorů,“ řekla dnes mluvčí firmy Kateřina Schotliová.

Přečíst článek ›

Internetová lékárna Lékárna.cz má podle mluvčí Romany Žatecké momentálně respirátory FFP2 skladem, i když nabídka se kvůli zájmu citelně zmenšila. „V pátek v podvečer jsme byli se skladovou zásobou téměř na dně.

Podařilo se nám ale nakoupit a ještě o víkendu doplnit skladové zásoby.

A i když se už z nové dodávky respirátorů jen za část víkendu prodala asi třetina a respirátory stále z nabídky mizí doslova před očima, máme v tomto okamžiku obličejové masky na skladě a objednávky odbavujeme obratem,“ uvedla Žatecká.

„Další závoz skladu očekáváme zítra (v úterý), kdy se naše momentální základní nabídka zase rozšíří, a to o respirátory české výroby a také barevné. Ceny nezvyšujeme, zákazník u nás koupí respirátor v průměru za 20 až 25 korun,“ dodala.

Přečíst článek ›

Povinnost mít vyšší ochranu dýchacích cest by mělo ministerstvo zdravotnictví vyhlásit od úterý. Kromě respirátorů třídy FFP2 nebo KN95, budou moci lidé v obchodech, nemocnicích nebo veřejné dopravě využít jako alternativu nanoroušky, případně dvě chirurgické ústenky. Důvodem opatření je podle Blatného horší epidemická situace se šířením britské mutace koronaviru.

Možnost volby by ve zdravotnictví neměla být jen prázdná fráze

Vytrvalost a opravdovost − to radí začínajícím podnikatelům zakladatel, majitel a výkonný ředitel společnosti Pears Health Cyber v České republice Vladimír Finsterle.

Již dvacet let se snaží o to, aby možnost volby nebyla ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu jen fráze.

Pomocí odbornosti, technologií a entuziasmu ji tento farmaceut inovátor se svými spolupracovníky nabízí nejen lékařům, ale i pacientům či lidem, kteří dbají na prevenci.

HN: Co chcete sdělit vaší vizí, že půjde-li o zdraví, každý bude mít možnost volby?

Pokud má být člověk svobodný i v péči o své zdraví, musí mít ke svým rozhodnutím minimálně dostatek informací. A proto k tomu v Lékárna.cz zákazníkům poskytujeme relevantní informace. Uvedu příklad. Když naši klienti chtějí řešit třeba svou alergii, mají možnost si vybrat formu pomoci − využít odborné články na Lékárna.

cz, projít samotestováním, aby zjistili, jak závažná jejich alergie je, nebo se formou chatu, e-mailu či telefonátu poradit s lékárníkem, který je i na internetové lékárně dosažitelný a skutečně existující. A to vše v čase, který vyhovuje jim, protože ne vždy se třeba zaměstnaným lidem podaří dostat do lékárny v běžné otevírací době.

Pak jsou právě pro ně on-line technologie velkým pomocníkem.

Pro handicapované nebo seniory také může být lékárna daleko, i když je třeba jen přes ulici. A myslím, že i doba covidová ukázala, že v životě nastávají situace, nebo i dlouhá období, kdy nechceme nebo nemůžeme jít tam, kam bychom zajít chtěli či potřebovali. Lékárna.

cz má otevřeno čtyřiadvacet hodin denně sedm dnů v týdnu, kdy ji může kdokoli navštívit, projít si informace a koupit si jakýkoliv volně prodejný lék nebo cokoli jiného, co pro svoje zdraví potřebuje. Svoboda volby však zatím zcela nefunguje v případě léků na předpis.

HN: Co s tím?

Jsme v tomto oboru aktivní už více než dvacet let a můžeme tak poskytnout maximum informací z praxe lidem, kteří o nastavení pravidel rozhodují. Popsat, kdy pacienti komunikují s on-line lékárnou, jaké typy informací vyžadují, jestli je pro ně důležitá cena doplatku za lék, samotného medikamentu či rychlost jeho dodání.

HN: Jak možnosti kontaktu s lékárníky využívají pacienti?

Moderní lékárenství, to není jen prodej krabiček s léky, ale především služba lidem. Proto jsme v Lékárna.

cz dali dohromady tým lékárníků, pro něž jsou technologie běžnou součástí života a umí s jejich pomocí pacientovi poskytnout kvalitní odbornou lékárenskou podporu. A tenhle tým dnes mají naši zákazníci neustále „po ruce“.

Stokrát větší zájem o službu odborného poradenství ukázal, že to má smysl. Jsme připraveni i na další výzvy dnešní doby − rozvoj telemedicíny i telefarmacie.

HN: Provozujete první elektronickou univerzitu pro odborné pracovníky ve zdravotnictví EUNI.cz, už od roku 2006 umožňujete celoživotní vzdělávání on-line. Jaký je o univerzitu zájem?

Vzdělává se u nás skoro 50 procent lékařů z celé České republiky, a právě ve vzdělávání nyní zažíváme obrovský boom.

Před pandemií jsme obvyklé konference a osobní setkávání s kolegy doplňovali on-line na našich platformách aktuálními tématy. Covid-19 to ale změnil.

Ukázal, že 90 procent informací může být předáváno on-line a lékaři si pak mohou vybírat konference s vysokou přidanou hodnotou a příležitostí potkat se s kolegy.

Konference v České republice jsou dnes streamované, informace z nich dostupné ze záznamu a lékaři si na webináře a virtuální konference zvykli. A jestli před covidem přišlo na fyzický seminář 100 nebo 200 lidí, dnes jich na on-line přijde nejméně dvojnásobek. Není to jen díky technologii, ale i významně větším možnostem nástrojů, grafiky i speakerů.

HN: Vaše společnost se věnuje i projektům, které pomáhají pacientům vyrovnat se s onemocněním. Můžete je přiblížit?

Někteří naši spolupracovníci rozvíjejí projekty, které využívají moderní technologie a před lety byly víceméně vizionářské. Dnes se už stávají součástí našich životů nebo nemocí. V angličtině se tomu říká „koučování v nemoci“.

Jde o pomoc lidem, kteří jsou konfrontováni s určitou diagnózou, ale mají problém s disciplínou, což jejich léčbu může významně ovlivňovat a komplikovat.

Vyvíjíme různé typy aplikací, které jim pomáhají dodržovat správnou terapii, nepřerušovat léčbu, zaznamenávat vše důležité pro pozdější návštěvu lékaře.

HN: Tedy určitý prvek lidskosti v technologickém světě…

Přesně. Lidskost prostřednictvím technologií a odbornosti. Pro nás technologie opravdu není hlavní diferenciátor. Vracím se opět k volbě, která pomáhá člověku.

HN: Co všechno vaše aplikace nabízejí?

Realizovali jsme například aplikaci pro roztroušenou sklerózu, která hlídá, že střídáte místa vpichu, kontinuálně vyhodnocujete symptomy, vytváříte si deníček, který můžete poslat lékaři do jeho systému, on se na vás připraví a návštěva v ordinaci je efektivní. Připomínkovače a dávkovače léků jsou doplňkem aplikace.

Zajímavá je i aplikace Migréna Kompas, kterou jsme realizovali loni v srpnu a dosud byla stažena 2500krát a eviduje 16 tisíc záznamů. Zatím je ze všech nejrozsáhlejší a kromě podpory pro dodržování vhodné léčby obsahuje i další podpůrné moduly, například deník migrén.

Uvažujeme i o motivačním programu pro změny v životosprávě (konkrétně pravidelná strava, spánek, pohyb) a náš vývojář nosí v hlavě myšlenku zapojit do aplikace i změny tlaku dle předpovědi počasí.

Díky kalkulátorům rizik dokážeme odhalit, které nejběžnější nemoci ohrožují obyvatele různých zemí.

HN: Nabízíte například i aplikaci určenou diabetikům?

Cukrovka je pro nás priorita, vnímáme ji jako pandemii 21. století. U diabetiků druhého typu, která bývá způsobena životním stylem, je prokázáno, že preventivními zásahy − tedy tím, co jíme a jak se pohybujeme − můžeme odložit nutnost nasazení inzulínu. A právě v tom může aplikace výrazně pomáhat.

HN: Slouží některá z vašich aplikací k tomu, aby člověk mohl kontrolovat prevenci?

Asi před osmi lety jsme rozjeli sestavu moderních testů zdraví, tedy aplikací, které v několika světových jazycích monitorují rizika nejběžnějších onemocnění prakticky pro celý svět. Jsou volně ke stažení, na rozdíl od koučovacích aplikací, které jsou v rukách lékařů a člověk se k nim dostává, až když onemocní.

Kalkulátory rizik vyhodnocují rizika infarktu, melanomu, erektilní dysfunkce, cukrovky a demence.

Osm let sbíráme striktně anonymizovaná data, a pokud nám zákazníci poskytnou souhlas, víme, jaká rizika ohrožují Američany nebo Angličany, kde víc trpí depresemi… Data můžeme poskytnout zdravotním pojišťovnám určitých zemí pro prioritizaci jejich preventivních programů.

HN: Na čem novém nyní pracujete?

Například na vývoji distančního měření tělesné teploty, která je coby hodnota podceňovaná, přitom její rychlý vzestup může indikovat závažný zdravotní problém.

HN: Z vašich slov cítím, že telemedicína je široký pojem, který může v důsledku ulevit i nemocnicím…

Vize distančních nemocnic funguje úspěšně v Izraeli a mně už nějaký čas leží v hlavě. Dnes je člověk v akutním stavu převezen do nemocnice, kde ho zdravotníci obvykle během několika dnů „srovnají“, ale on tam musí často ležet ještě další dny.

Pokud by ale existovaly distanční nástroje pro měření základních funkcí plus ad hoc domácí péče, pacient by v některých případech mohl po dvou třech dnech odejít domů. Snížil by se tak nápor na lůžka.

Samozřejmě by to ale nemohlo fungovat vždy a neznamenalo by to, že by byl domů propuštěn člověk ihned po operaci například slepého střeva.

HN: Letos v březnu jste získal ocenění Podnikatel roku 2020 Pardubického kraje. Byl jste nazván farmaceutem inovátorem..

Cena se váže k Pardubickému kraji, kde v Chrudimi sídlí Lékárna.cz a pracuje asi 80 procent zaměstnanců firmy. Svým spolupracovníkům jsem řekl, že je to jejich cena, a oni z ní mají radost. I já si jí cením, protože to nebyla cena politická ani přehlídka popularity, ale v porotě byli podnikatelé.

Když jsem ji přebíral, ptali se mě na doporučení pro začínající podnikatele. Vzešly z toho dvě myšlenky − vytrvalost a opravdovost. Ne vše se totiž daří, a pokud vy i vaši spolupracovníci víte, proč to děláte, rychle to pochopí i zákazníci.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Inovace ve zdravotnictví.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector