Bronchiální astma – vše o zdraví

V tomto článku se dozvíte, že astmatu se můžete zbavit. Není to sice hned, ozdravování trvá pár měsíců, ale postup není složitý.  Podle lékařů přírodní medicíny je třeba SYSTEMATICKY A DELŠÍ DOBU působit na hlavní příčiny zdravotního problému.

Pro vás to znamená dodržovat určitou strukturu protizánětlivé a nezakyselující plnohodnotné výživy (s dostatečných obsahem všech 46 nezbytných živin), užívat některé doplňky stravy na zkvalitnění výživy a mírně přizpůsobit svůj denní režim. Není složité. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ ZMĚNY zareaguje, dochází ke zlepšení zdraví.

Zdravotní problémy proto postupně odchází.  Dále se dozvíte podrobnosti. Pokud budete chtít, získáte i přesný návod.

Metody lékařů přírodní medicíny se výrazně odlišují od tisíců ostatních metod tzv. přírodní medicíny nebo i tzv. lidového léčitelství. Hlavně proto, že tyto metody rozvíjejí lékaři s vysokoškolským medicínským vzděláním, kteří dobře znají funkce lidského organismu.

Objevili různé metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu). Jakmile organismus začne zase správně fungovat, vytvoří se podmínky k tomu, aby se zbavil i chronických  zdravotních problémů.  To je podstata regeneračních metod lékařů přírodní medicíny.

Tyto metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsme završili v Německu a jsme certifikováni německou lékařskou komisí. 

Hlavní příčiny astmatu podle lékařů přírodní medicíny

Astma se považuje za chronický zdravotní problém, který má více příčin.

O těchto příčinách se spíše hovoří v obecné rovině – vliv znečištěného prostředí, alergie (potravinová alergie, alergie na pyly, prach a plísně, histaminová intolerance, alergeny v lécích, chemické látky), genetické vlivy, časté onemocnění dýchacích cest. K léčení astmatu se používají většinou léky, působící až na následek špatného stavu průchodu průdušinek a tedy zaměřené na jejich rozšiřování.

Lékaři západní přírodní medicíny se při léčbě jakýchkoliv chronických zdravotních problémů, kam patří i bronchiální astma, snaží zjistit všechny možné příčiny a pak na ně současně působit (především na jejich podstatu) pomocí jednotlivých regeneračních prvků. To je zatím ten nejlepší postup, jaký se dá při odstraňování chronických zdravotních problémů použít. 

Lékaři přírodní medicíny za hlavní příčiny astmatu považují především překyselení organismu, špatné dýchací návyky, nedostatek některých živin, špatný stav střevního traktu, některé zánětlivé potraviny a stres. Pokud se tyto příčiny odstraní, astma může být celkem úspěšně zažehnáno.

Pojďme se teď na astma a jeho příčiny podívat trochu blíže. Medicína – a to jak klasická, tak i přírodní – špatné dýchání a sípání při astmatu vysvětluje podobně. Jedná se o nadměrné smršťování hladkého svalstva bronchiol – průdušinek, které tím zužují dýchací cesty a ztěžují dýchání.

Proto klasická medicína při léčbě především používá ve formě aerosolů bronchodilatační léky (léčící příznaky), které relaxují svaly bronchiol a uvolňují dýchání. Přírodní medicína sleduje podstatu onemocnění a k uvolnění svalů průdušinek používá jiné cesty – bez léků. O tom si povíme dále.

Většina článků na téma astma končí konstatováním, že se při záchvatu nadměrně smršťuje hladké svalstvo bronchiol – průdušinek. V článku bychom se chtěli trochu více zabývat tím, proč dochází k poruchám stahování svalstva průdušinek.

  Chceme jen ukázat, že toto stahování svalů není ničím záhadným, probíhá podle určitých zákonů.

A následně pak pochopíte, proč některé regenerační metody přírodní medicíny mohou astma minimálně výrazně zlepšit a při dodržení určitých pravidel i odstranit.

Jak je řízeno dýchání a co tento proces ovlivňuje a narušuje?

Lze říci, že dýchání je automatický proces, který probíhá nezávisle na naší vůli. Dýcháme stále. Ve dne, v noci. Dýchání je řízeno mozkem a jeho prodlouženou „rukou“ tzv. bloudivým nervem. Tento nerv má mimo jiné na starosti také stahování cév a tlukot srdce, činnost trávicího traktu a další aktivity uvnitř organismu. Pomocí nervů jsou řízeny také všechny svaly v těle.

Dále si ukážeme, jak asi dochází k poruchám činnosti svalů na průdušinkách. Platí, že narušení svalové činnosti může být způsobeno buď narušením nervového přenosu, který ovládá sval nebo přímo poruchami při stahování svalových vláken (fibril). Svaly na průdušinkách se nijak neliší od jiných svalů v těle a platí pro ně tedy stejné zákony.

Nejprve se podívejme na narušení přenosu nervových signálů. K tomu může dojít především na spojení mezi nervovými buňkami nebo na napojení nervu se svalovou buňkou – na tzv. synapsích.

Synapse jsou malé prostory mezi buňkami, kam jsou uvolňovány speciální chemické látky tzv. neurotransmitery, které umožňují přenos signálu. Tyto látky pro své působení potřebují relativně stálé chemické prostředí, se stálým pH.

V organismu ale nastávají situace, kdy biochemické prostředí je narušeno. Takovou situací je např. překyselení organismu. To je stav, kdy okolí buněk je znečištěno buněčnými odpady, de facto je tam špatné pH. A v tomto špatném pH nervy špatně vedou signály.

Takže překyselení může narušit dobrou činnost nervu a to je jedna z příčin, proč může být narušena i dobrá koordinace stahů hladkého svalstva průdušinek.

Druhou příčinou špatného stahování hladkého svalstva na průdušinkách může být nedostatek některých minerálů potřebných pro správné stahování svalových vláken. Zde opět zdůrazňuji, že svaly průdušinek jsou sice maličké, ale fungují obdobně jako svaly velké, např. svaly chodidla. Zde si jistě dovedete představit křeč, kterou chytnete do lýtka.

K obdobné křeči může dojít i u svalů průdušinek. Příčiny křečí jsou známé, většinou se jedná o nerovnováhu mezi hlavními minerály, které ovlivňují stahování fibril svalu – zde se zejména jedná o nerovnováhu mezi vápníkem, hořčíkem, sodíkem a draslíkem.

Nepochybně i špatně složená strava a hlavně nerovnováha mezi hlavními minerály je jistou příčinou špatného stahování svalů průdušinek.

Výše jsem vám tedy popsal, jak překyselení a nedostatek některých minerálů mohou být příčinami, které s největší pravděpodobností stojí za nadměrným stahováním svalů bronchiol – průdušinek a tím i špatného dýchání.

Regenerační metody, které pomáhají při astmatu

V tuto chvíli Vás tedy už asi nepřekvapí, proč při léčení astmatu mohou být úspěšné právě přírodní regenerační metody. Používají se především tyto základní metody:

1/ Hluboká detoxikace organismu – odkyselení pomocí půstů nebo odkyselovacích programů.

(Zde upozorňujeme, že vše má svá pravidla bezpečnosti a úspěšnosti a nelze se postit chaoticky a na základě nedostatečných informací, byť „zaručeně ověřených“! Tím si člověk může skutečně ublížit! Centrum řízené regenerace používá lékařsky ověřenou bezpečnou metodiku půstu – Půst pro zdraví nebo v mírnější variantě odkyselovací program –  Zásaditý ozdravný program.)

2/ Plnohodnotná výživa – zajistí dostatek všech 46 potřebných minerálů, vitaminů, aminokyselin a mastných kyselin pro správnou činnost nervových a svalových buněk i neurotransmiterů. O plnohodnotné výživě – coby vědeckém konceptu zdravé výživy se dozvíte dále v tabulce. 

Lidé k nám často přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

 Proč lidem nepomáhá jejich “zdravá výživa”? 

 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky. Výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. To je tzv. plnohodnotná výživa. Význam těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 2. Většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Není zajištěn SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 3. Proto lidem jejich „zdravá výživa“ při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 4. Podle lékařů přírodní medicíny může zdravotní problémy řešit pouze systematická a dlouhodoběji dodržovaná plnohodnotná výživa, která obsahuje všech 46 esenciálních živin. 
 5. Takový jednoduchý plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah 46 živin, je součástí všech našich regeneračních programů. I proto “zdravá výživa” v našich regeneračních programech funguje mnohem lépe než nahodilá “zdravá výživa”
 6. Žádné přesné jídelníčky, používat se naučí každý. A nepřijdete o vaše oblíbená jídla.

Tyto regenerační metody k léčení astmatu má přírodní medicína dobře propracovány a jsou součástí oficiálních lékařských metodik k léčbě astmatu. Např. německá Lékařská společnost pro léčebné půsty a výživu AGHE – Artzte Gesselschaft für Heilfasten und Ernährung) používá k léčbě astmatu léčebné půsty.

 (Naše společnost klienty učí používat stejný půst pod názvem Půst pro zdraví.) Pomocí této metody dojde k „vyklizení“ mezibuněčného prostoru a změní se pH mezibuněčného prostředí.  Obdobně lze „vyklidit“ mezibuněčný prostor pomocí odkyselovacích programů.

(Naše společnost klienty učí používat německý odkyselovací program Zásaditý ozdravný program.) Po odkyselení (detoxikaci) organismus lépe funguje, astmatikům se výrazně ulevuje. Ale  jen půstem regenerace regenerace nikdy nesmí skončit! Následně se používá tzv.

plnohodnotná výživa, která zajišťuje, že se organismus znovu rychle nepřekyselí a že v potravě bude dostatek minerálů a vitaminů pro dobrou činnost buněk a potažmo i svalů bronchiol.

Zajímavé:  Léčba Zubního Kazu Ozonem?

Obdobný postup při léčbě bronchiálního astmatu také založený na počáteční detoxikaci a následné kvalitní výživě je také velice dobře prozkoumán v Ruské federaci.

Zde lékaři používají jako schválenou lékařskou metodu k léčbě bronchiálního astmatu pod názvem Razgruzočno-dietičeskaja terapija – RDT (v překladu Odlehčovací – dietní terapie) – u nás je spíše známo pod názvem léčebné hladovění.

 Tato metodika RDT byla v Ruské federaci (předtím v rámci bývalého Sovětského svazu) důkladně prověřena a testována na tisících pacientů a je Ministerstvem zdravotnictví Ruské federace uznána jako řádná léčebná metoda k léčení bronchiálního astmatu a mnoha dalších zdravotních problémů. (Opět připomínáme, že vše má svá pravidla bezpečnosti a úspěchu!)

Léčení pomocí hladovění či půstů, kdy se z potravy vlastně vyloučí všechny potraviny, se dá jednoduše vysvětlit. U astmatu se za jednu z příčin uvádí také reakce na některé alergické potraviny.

Při půstech a hladovění se na dočasnou dobu vyloučí všechny alergizující potraviny a tím dojde po období hladovění k celkovému zklidnění organismu.  Přírodní medicína po počáteční detoxikaci vždy řeší i následné dobré složení stravy a plnohodnotnost výživy.

Vzhledem k tomu, že některé potraviny vyvolávají zánětlivé reakce, jsou v plnohodnotné výživě  zpravidla dočasně eliminovány. I to výrazně pomáhá k regeneraci při astmatu.

Při léčení astmatu lékaři západní přírodní medicíny používají ještě další účinné regenerační metody a prvky, které působí i na další příčiny astmatu. 

Přírodní medicína se snaží vyřešit všechny příčiny astmatu, a to SOUČASNĚ

Většina chronických zdravotních problémů (kam patří i astma) má obvykle více příčin, které působí společně. Správnou cestou, jak tyto chronické zdravotní problémy řešit, je tudíž odstranit všechny známé příčiny zdravotního problému, a to SOUČASNĚ. A pak samozřejmě tento stav udržet. Je to jiný přístup než má klasická medicína. 

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů. Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.   

Pro řešení astmatu máme speciální Regenerační program pří zánětlivých onemocněních a alergiích podle lékařů přírodní medicíny. Pokud máte jen tento problém, můžete se s programem seznámit (je tam i video) a případně i zakoupit v našem eshopu po kliknutí na odkaz níže. Dále vám pomůžeme.

Regenerační program při zánětlivých onemocněních a alergiích podle lékařů přírodní medicíny (po kliknutí najdete více informací)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2017

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně.

Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.

Bronchiální astma

Astma –  komplexní řešení podle metodiky německých klinik přírodní medicíny.

Astma se považuje za těžký zdravotní problém, který nelze léky vyléčit. S tím souhlasím – léky jsou na tento zdravotní problém skutečně “krátké”… Přesto existují léčebné metody, které mohou i tak složitý zdravotní problém výrazně eliminovat a při dodržování určitých pravidel dostat po kontrolu.

Možná vás to překvapí, ale zahraniční lékaři přírodní medicíny používají pro léčení astmatu kombinaci dvou metod: 1/na úvod hlubokou detoxikaci (např. řízený půst, řízené hladovění nebo odkyselující zásaditý program) a 2/ následnou plnohodnotnou výživou.

 Tento postup je prověřen dokonce v klinické a ambulantní praxi lékařů přírodní medicíny (hlavně v Německu, v Ruské federaci, v USA). Je to tedy úplně jiný přístup k řešení tohoto problému než používá klasická medicína. Koresponduje se zákony fungování organismu a jde až k příčině problému.

Proto má výsledky. Ale není to pilulka, zde léčení spočívá na pacientovi, který musí sám celou proceduru provést.

A vyžaduje od klienta trpělivost, není to záležitost jednoho týdne… Při této komplexní metodě vlivem ozdravovacích mechanismů kromě vyléčení bronchiálního astmatu dochází i k výrazné regeneraci celého organismu. To žádná jiná metoda neumí.

U všech léčebných metod založených na hluboké detoxikaci platí, že mají vlastně dvě hlavní fáze: první fází je vlastní detoxikace (např. řízený půst, řízené hladovění nebo odkyselující program), kdy dojde k důkladnému pročištění organismu a k harmonizaci orgánů.

Jen hluboká detoxikace ale k úplnému uzdravení nestačí, ve druhé fázi léčení je vždy nutno přejít na velice kvalitní výživu s dostatkem všem esenciálních živin – tzv. plnohodnotnou výživu.

Do výživy se musí dostat potřebné množství živin a navíc se musí obnovit i vyčerpané zásoby živin (to je u lidí se zdravotními problémy velice častý problém). Teprve když se do pročištěných buněk a orgánů dostanou potřebné živiny, dochází po detoxu k pokračování regenerace.

U astmatu je ještě velice důležité plnohodnotnou výživu sestavit tak, aby nebyly obsaženy potraviny, které vyvolávají alergické reakce. Ale přitom zachovat plnohodnotnost výživy.

Systém plnohodnotné výživy je výživa, která zajišťuje, že ve stravě je obsaženo všech 46 esenciálních živin, které organismus nutně potřebuje a neumí si je vyrobit.  To je určitý jednoduchý plán, podle kterého se stravujete a který zajistí příjem všech 46 nenahraditelných živin.

Jen běžnou “chaotickou” stravou se všechny živiny zajistit nedají, a proto také jen “chaotická strava” nemůže léčit.  Snadno se dodržuje. Dá se dokonce říci, že vás dodržování tohoto systému nezatíží více, než běžné stravování. Jak už bylo řečeno výše, při bronchiálním astmatu je nutné navíc vyloučit potraviny, které vám nesvědčí.

Proto vám tuto speciální plnohodnotnou výživu musí naplánovat odborník, sami si ji stanovit nemůžete.

V tomto článku vám objasníme, jak je to možné, že tyto metody fungují. Německá přírodní medicína považuje astma za nemoc, která je spojena s tzv. překyselením organismu. K překyselení organismu dochází vlivem dlouhodobě zvýšené konzumace tzv. kyselinotvorných potravin – masa, sýry, mléko, uzeniny, bílé pečivo a sladkosti.  K překyselení přispívá také nedostatek pohybu.

  Potěšitelnou zprávou pro všechny, kdo astmatem trpí je to, že překyselení organismu je poměrně snadno řešitelné a za 14 dnů se ho lze zbavit.  V Centru řízené regenerace s.r.o. pro tyto účely používáme německý odkyselovací program pod názvem Zásaditý ozdravný program případně Půst pro zdraví. U klientů s velkou podváhou přistupujeme rovnou k individuální plnohodnotné výživě.

Obdobný postup je také velice dobře prozkoumán v Ruské federaci. Tam pod názvem Razgruzočno-dietičeskaja terapija – RDT (v překladu Odlehčovací – dietní terapie) nebo též léčebné hladovění, používají vlastní bezpečnou metodiku hladovění, která komplexně ozdravuje celý organismus a výrazně posiluje i imunitu.

Metodika hladovění RDT byla v Ruské federaci (předtím v rámci bývalého Sovětského svazu) důkladně prověřena a testována na tisících pacientech a je Ministerstvem zdravotnictví Ruské federace uznána jako řádná léčebná metoda k léčení mnoha zdravotních problémů. Často chronických nebo i tzv. nevyléčitelných, kam bronchiální astma také patří.

Léčení pomocí hladovění, kdy se z potravy vlastně vyloučí všechny potraviny, se dá jednoduše vysvětlit. Astma má jako hlavní příčinu alergii na určité potraviny. Tím, že se z potravy na dočasnou dobu vyloučí všechny potraviny, dojde na období hladovění k celkovému zklidnění organismu.

Po skončení hladovění je ale nutné pokračovat v plnohodnotné výživě, která neobsahuje alergické potraviny.

Dále si uvedeme  několik léčivých mechanismů, které při těchto přírodních metodách mají pozitivní vliv na léčbu astma bronchiale (bronchiální astma):

1/ Důsledná detoxikace organismu. Jednou z prapříčin bronchiální ho astmatu je silné zanesení organismu, zejména v mezibuněčném prostoru. To brání dobré činnosti buněk.

 Při detoxikaci je umožněno každé buňce zbavit se téměř dokonale svých produktů látkové výměny, které jsou v jejím okolí nahromaděny.To se pak projeví v činnosti celých tkání i orgánů.

Pročištěné buňky, tkáně i orgány lépe fungují.

2/ Regenerační mechanismy organismu. V genech všech buněk (v buněčném jádru) máme zakódováno, že buňky stále chtějí fungovat podle svého ideálního programu. To znamená směřují k tomu, aby ideálně fungovaly. Pokud mají vhodné podmínky pro svoji činnost, dobře fungují.

 Tento princip všichni známe – je to stejný princip, když si odřeme koleno. Pokud ránu ponecháme v klidu, odřené koleno se samo zahojí. Pročištěné buňky, pokud pomocí plnohodnotné výživy dostanou dostatek všech potřebných živin, po detoxikaci lépe fungují a organismus se sám opravuje.

To má vliv i na bronchiální astma.

3/Odstranění vnitřního zánětu.. Při odstranění (eliminaci) potravin, které vyvolávají alergické reakce (u každého pacienta mohou být tyto potraviny jiné a je nutno předem zjistit), se odstraní hlavní spouštěče, které vyvolávají astma. Tím dochází v organismu k odstranění vnitřního zánětu, který se obecně považuje za hlavní příčinu astmatu.

4/ Posílení imunitního systému  pročištěním a ozdravením střevního traktu. Potíže při astma bronchiale bývají způsobeny chybnou reakcí imunitního systému. Tlusté střevo má důležitou úlohu, co se týče kvality fungování imunitního systému.

Zajímavé:  Reflux U Novorodenca Priznaky?

Zde sídlí přibližně 60 až 70% buněk imunitního systému.

Pravdou je, že většina populace má střevní mikroflóru vlivem nevhodné stravy poškozenou a díky tomu mohou mít lidé nejenom dlouhodobé střevní potíže, ale i alergie, kožní onemocnění, gynekologické a urologické problémy, bolesti hlavy, mohou cítit zvýšenou únavu, ale i trpět dalšími závažnými zdravotními neduhy jako je bronchiální astma. V průběhu detoxikace dochází k odlehčení střevního traktu a tím i k posílení imunitního systému. Většina přírodních lékařů a léčitelů při léčení astmatu správně začínají tím, aby u svých pacientů obnovili správnou funkci střev.

Ještě důležitá poznámka. Každý pro sebe vždycky hledá to nejlepší řešení svého zdravotního problému, to je pochopitelné. Na internetu se popisují různé doplňky, čaje, bylinky, tinktury, které pomáhají při astmatu. Některé z nich skutečně mohou nakrátko pomoci, podobně jako léky.

Zde bych chtěl všem hledačům vzkázat:  Pokud se řešení, které si nakonec zvolíte pro své bronchiální astma, nezabývá vaší celkovou výživou, eliminací nevhodných potravin, stavem vašeho střevního traktu a celkově vaším životním stylem, pouze zbytečně utratíte peníze.   To mohu garantovat.

Zde neexistují žádné zkratky. Regenerační metody německých lékařů přírodní medicíny se odlišují právě v tom, že řeší problém astmatu systematicky.  Zbavíte se současně nejen astmatu, ale i jiných zdravotních problémů. Ozdravení je totiž celkové. A navíc je to dlouhodobě odzkoušeno.

Chcete ještě více…?

V Centru řízené regenerace s.r.o. v Praze používáme stejné metody jako němečtí lékaři přírodní medicíny.   Pracujeme jako poradna tj. ambulantním způsobem pro klienty z celé České republiky. Vaši regeneraci dlouhodobě řídíme. Ale hlavní aktérem celé regenerace jste vy, bez vás to nejde.  Naši klienti od nás dostávají přesné písemné návody.

Na začátku s klientem vždy vyjasníme jeho aktuální zdravotní stav a kondici a pak dohodneme individuální postup ozdravování. S klienty jsme v kontaktu pomocí e-mailu, telefonu, Skypu, v případě potřeby i osobně v naší kanceláři v Praze. Ale nemusíte nikam jezdit. Veškeré ozdravování i konzultace k němu probíhají i na dálku, pro vás v pohodlí domova v běžném pracovním rytmu.

Nepotřebujete na to žádnou dovolenou.

Pokud se chcete zbavit astmatu a ještě třeba i jiných zdravotních problémů, které můžete mít (např. kožní problémy, záněty močových cest apod,) pak naše metody vám mohou pomoci současně.

Dochází vždy k celkové regeneraci.  Zavolejte nám a podle Vaší konkrétní situace dohodneme postup.   Kontaktujte nás na tel. 777 143 283 nebo 7777 44 247 v pracovní době 10.00 až 17.

00 nebo nám napište mail. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví a výživy se zabývá více než 30 let, z toho 15 let profesionálně.

Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi výživou, překyselením organismu a pravou příčinou nejrůznějších zdravotních problémů.

Bronchiální astma. Je důvodem astmatu až příliš hygienické prostředí?

Astma bronchiale je jedním z nejčastějších onemocnění moderní doby. V české populaci se vyskytuje zhruba u 12 až 15 % obyvatel, přičemž se toto procento nemocných stále zvyšuje, zejména u dětí.

Jedná se o závažné onemocnění, které může v případě akutního astmatického záchvatu bez lékařské pomoci skončit i smrtí. Léčba bronchiálního astmatu je obtížná.

Nemoc bohužel zatím nedokážeme vyléčit úplně, ale s pomocí medikamentů se její projevy dají výrazně omezit.

Bronchiální astma je chronický neinfekční zánět sliznice průdušek, který je doprovázen záchvatovitou dušností nebo kašlem. Je způsobený chybnou imunitní reakcí organismu, která vede k otoku sliznice průdušek a ke stahu jejich stěny. Obtížný je zejména výdech, který mohou doprovázet pískavé zvuky.

Astmatický kašel je suchý a dráždivý a zhoršuje se nejčastěji v noci, po námaze nebo ho také mohou spouštět různé zevní faktory, jako jsou emoce, stres, alergeny či znečištěné prostředí.

Akutní záchvat je doprovázen výraznou dušností, sípavými zvuky, lapáním po dechu, úzkostí a pocitem tlaku na prsou.

Frekvence záchvatů bývá různá, mezi jednotlivými obdobími, kdy se průběh nemoci zhorší, může existovat i období, kdy je pacient zcela bez obtíží.

Hygienická hypotéza

Hygienická hypotéza dává do souvislosti vyšší výskyt alergických onemocnění (a tím i astmatu) s téměř sterilním prostředím, ve kterém děti vyrůstají. S narůstající životní úrovní náš organismus přichází stále méně často do styku s bakteriemi a viry a přestává si vytvářet přirozenou „protiinfekční“ imunitu.

Ta se potom překlápí do polohy, kdy tělo začíná reagovat neadekvátně na jinak přirozené podněty z prostředí (vznikají alergie). Souvislost byla rovněž prokázána mezi vznikem astmatu a blahobytem společnosti. V rozvojových zemích s nízkou životní úrovní se astma (ani jiná alergická onemocnění) prakticky nevyskytují.

Výskyt a příčiny astmatu

Příčiny vzniku astmatu jsou velmi komplexní a na vzniku nemoci se podílí více faktorů. Velkou roli hraje dědičnost. Pravděpodobnost vzniku onemocnění stoupá s počtem jeho výskytů v rodině (je-li nemocný rodič nebo sourozenec). Právě dědičnost totiž hraje roli ve výskytu alergie, kterou zároveň trpí téměř každý astmatik.

Nejčastějšími alergeny, které mohou spustit astmatický záchvat, jsou pyly, trávy, plísně, roztoči, prach, popřípadě zvířecí alergeny. Negativní vliv na astma má také kouření, znečištěné prostředí, ale i opakované infekce dýchacích cest, stres a emoční vypětí.

Zda skutečně trpíme astmatem, určí lékař na základě popsaných obtíží, anamnézy (historie astmatu v rodině, prodělaná onemocnění, přítomnost alergií) a speciálního vyšetření plic, tzv. spirometrie. Při ní se měří rychlost vdechovaného a vydechovaného vzduchu, dechový objem a další funkční parametry plic.

Neméně důležité je odhalit příčinu, která astma spouští. Existují dva způsoby, jak se tato příčina zjišťuje. Prvním je provokační test, při kterém se pacient vystaví námaze, nebo se pacientovi podá látka, která astma pravděpodobně vyvolává  a sleduje se zhoršování obtíží.

Druhým způsobem jsou kožní testy na alergie, kdy lékař vpíchne různé typy alergenů do pacientova předloktí a podle reakce okolí vpichu sleduje, zda na daný alergen reaguje organismus ve větší míře, než je obvyklé.

Astma vyléčit neumíme

Jak již bylo řečeno, astma bohužel nedokážeme vyléčit úplně, protože zatím neumíme přeladit imunitní systém tak, aby přestal neadekvátně reagovat na běžné zevní podněty.

Ale při správném dodržování léčby a disciplíně ze strany pacienta dokážeme projevy astmatu téměř eliminovat a většina astmatiků je schopna žít plnohodnotným životem.

Z těchto důvodů je léčba dlouhodobá, dokonce ji velmi často můžeme označit za celoživotní.

Léky tlumící astma jsou dvojího druhu. Jednak úlevové, které se podávají krátkodobě při akutním zánětu a umějí rychle potlačit jeho akutní projevy (rozšiřují průdušky a potlačují dušnost). A jednak to jsou dlouhodobě podávané léky protizánětlivé, jejichž úkolem je zajistit dlouhodobou kontrolu a prevenci astmatických projevů.

Nejčastěji se používají kortikosteroidy, jež se zpravidla inhalují. Tento druh podání totiž umožňuje užívání nízkých dávek s minimálním rizikem nežádoucích účinků. Cílem inhalační léčby je získání plné kontroly nad nemocí, která by pacienta neměla v ničem omezovat.

Záchvaty dušnosti by se téměř neměly objevovat, a pacient by se tudíž měl obejít i bez úlevových léků.

V České republice se v současné době s astmatem léčí asi 500 tisíc lidí.

S prevencí by se mělo začít ideálně ještě před narozením dítěte. Ženy by během těhotenství neměly kouřit a poslední tři měsíce by se měly vyhýbat rizikovým faktorům. Po narození dítěte bychom měli dbát na to, aby vyrůstalo v nekuřáckém a bezprašném prostředí.

Pokud je bronchiální astma již diagnostikováno, je potřeba vyhnout se spouštěčům záchvatu. Určitě bychom měli zajistit bezprašné prostředí i doma.

Nevhodné je vše, co v sobě prach udržuje: koberce, záclony, závěsy, čalouněný nábytek. Důležité je také často vysávat, větrat, otírat prach vlhkým hadrem a nejméně jednou týdně měnit povlečení.

Dále se doporučuje omezit používání pronikavých parfémů, vonných tyčinek a aromatických látek.

Rozhodně bychom neměli kouřit a doporučuje se omezit styk s domácími zvířaty (nejsilnější alergeny produkují kočky). Zvířata vylučují alergeny především svými tělními sekrety (moč, slzy, pot, sliny).

Hlavním alergenem tedy není srst, jak se mnozí domnívají. Z hlediska potencionálního rizika alergie není důležité, zda má zvíře krátkou, či dlouhou srst.

Pokud se se svým domácím mazlíčkem nechcete rozloučit, alespoň ho nepouštějte do ložnice.

V pylové sezóně a při zhoršeném stavu ovzduší (smog apod.) je dobré omezit pobyt venku. Astmatikům prospívá sport, který pomáhá ke zlepšení funkce dýchacích cest a omezuje stres. Organismus by se však neměl přetěžovat.

Zhoršení stavu nemusejí vyvolávat jen alergeny, ale také stres či emoční vypětí. Proto se u citlivějších osob doporučuje jako součást léčby zařadit i psychoterapii. Vhodná jsou i jógová cvičení, velmi prospěšný je pobyt v sauně, v solné jeskyni a samozřejmě u moře

MUDr. Kateřina Uxová

Astma – onemocnění těla i duše

Datum: 17.09.2020

Zajímavé:  Mikropenis - Vše o zdraví

Onemocněním zvaným astma trpí milióny lidí na celém světě. Projevuje se nepříjemnými stavy dušnosti, které přicházejí jak v klidu, tak při námaze.

Je doprovázeno postupným zmenšováním kapacity plic, a tím způsobuje problémy s okysličováním celého organismu. Znamená rovněž zvýšenou zátěž pro srdce. Klasická medicína pacientům s astmatem nabízí pouze potlačování příznaků, a to hlavně léky s obsahem kortikoidů. Přírodní medicína se snaží léčit příčiny. Že to nejde? Ale jde!

Co to je astma

Astma není plicní nebo průduškové onemocnění v pravém smyslu slova. Astma je vlastně nervová choroba, tedy onemocnění nervového systému. Práce celého dýchacího systému je řízena nervem, který se česky jmenuje bloudivý.

Bloudivý proto, že z mozku prochází přes mnoho struktur a orgánů, vine se kolem průdušek, a nakonec se dostává až do žaludku. Je důležité rozlišovat, zda se jedná o astma bronchiální či alergické.

Bronchiální astmatici trpí nejvíce v zimě, zatímco alergické astma se naplno projevuje v jarních měsících, v pylové sezóně. Nepříjemné je, že nemocný netuší, ve které chvíli se záchvat objeví.

Astma a střeva

Imunita a s ní spojené alergické reakce těla výrazně ovlivňuje stav našich střev. Proto při přírodní léčbě astmatu je důležité dát na začátku do pořádku střeva, střevní sliznici a střevní mikroflóru.

Někdy se totiž ze střeva mohou uvolňovat toxiny, které pak oslabují funkci dalších tkání nebo se skrze porušenou střevní stěnu do organismu dostávají různé alergeny. Funkce dýchacího ústrojí přímo souvisí se stavem střeva.

Toto ví nejenom čínská medicína, ale i všechny tradiční přírodní medicíny.

Při odstraňování astmatických problémů je tedy třeba soustředit se na správnou funkci střev, jater a nervového systému. Je důležité zbavit tyto orgány mikrobiální, plísňové zátěže a také těžkých kovů.

Strava

První krok, který můžeme udělat okamžitě je upravit svůj jídelníček. Existuje 5 základních druhů potravin, které podporují rozvoj astmatu:

Kravské mléko

Přidaný cukr

 • Uzeniny
 • Lepek
 • Alkohol

Žádná z výše uvedených potravin není nutná pro náš život. Kravské mléko a výrobky z něj můžeme nahradit mlékem ovčím, kozím či rostlinným. Pro běžný život našemu tělu naprosto dostačuje cukr, který je přirozeně obsažený v ovoci. Přidaný cukr v zákuscích, sušenkách či nápojích nám jen škodí.

Lepek velmi zatěžuje střeva a imunitu. Jeho maximální omezení a přechod na přirozeně bezlepkové potraviny nám jen pomůže.

Bylinami ke zdraví

Při léčbě astmatu je nutné užívat byliny, které budou současně působit na všechny orgány, které se podílí na rozvoji této choroby.  

Zkuste to sami nebo nás kontaktujte. Rádi vám doporučíme byliny právě pro vás.  [email protected]

Astma a psychika

Stres působí nejen na disharmonii našeho organismu, ale také oslabuje imunitní systém, mění chemické procesy v organismu, působí na vylučování látek, které pak mají vliv na chod našeho imunitního a nervového systému. Proto bychom v rámci léčby neměli zapomenout na preparát k odstranění stresu (kapsle Pohoda).

Uvolněný, relaxovaný a nestresovaný organismus v dobrém emocionálním rozpoložení dokáže téměř všechny problémy krásně vyřešit sám i bez pomoci zvenčí. Bohužel takový stav se prakticky nikomu nepodaří nastolit. Je však důležité na tom pracovat například pomocí různých seminářů a kurzů.

V neposlední řadě můžeme zmínit ještě jeden lék – a tím je upřímný smích, který skutečně léčí. Smích „od srdce“ masíruje bránici i všechny vnitřní orgány, uvolňuje veškeré blokace a podporuje samo detoxikační procesy v těle.

Přejeme vám hluboký a klidný dech!

Nechcete přijít o další články? Zde vyplňte svůj e-mail

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Astma | GlaxoSmithKline Česká republika

Podle údajů WHO je na světě více než 100 milionů lidí, pro které není dýchání úplně běžnou součástí života. Nerovný boj s astmatem ročně prohraje a na jeho následky zemře přibližně 180 000 lidí na celém světě.

Celkový počet lidí trpících v ČR astmatem se odhaduje na 800 000. Z toho asi 350 000 lidí má sice astma, ale ti kvůli němu dosud nenavštívili lékaře, a proto u nich nemohla být nemoc diagnostikována. Tím pádem jim ani není zavedena potřebná léčba. 

Průduškové astma

Průduškové (bronchiální) astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Projevuje se záchvaty převážně suchého dráždivého kašle, pocitem dechové nedostatečnosti a slyšitelnými změnami dýchání (pískot, chrčení apod.).

Příčinou zánětu dýchacích cest při astmatu je nejčastěji alergie. Proto se astma vyskytuje často u lidí, kteří už měli jiné alergické projevy (například ekzém, kopřivku, alergickou rýmu…).

Někdy však může být prvním projevem alergie právě astma a ostatní projevy se mohou, ale nemusí, později přidat.

Také vznik astmatu souvisí s genetikou, s faktory životního prostředí a životního stylu. Samotný průběh onemocnění ovlivňuje životospráva, stres, infekce (nejčastěji virové) a dodržování preventivních opatření a léčebného plánu. Astma se sice může projevit v každém věku, ale především jde o onemocnění mladých dospělých a dětí.

Nejčastější příznaky astmatu jsou:

 • zadýchávání – pocit těžkého dýchání
 • záchvat kašle
 • pískoty

Dýchacími cestami přichází do plic vzduch, aby mohl okysličit krev. Vypadají jako rozvětvený strom, kde větvičkami jsou průdušky. Průdušky zdravého člověka nebo astmatika pod kontrolou jsou průchodné a vzduch jimi prochází bez překážek. Pokud není astma pod kontrolou, průdušky se zúží, opuchnou a tvoří se nadměrné množství hlenu.

Příčinou těžkostí astmatika je to, že stažené průdušky brání proudění vzduchu při dýchání a tělo dostává méně kyslíku. Dýchání je těžké, s pískoty, nemocný snese menší tělesnou námahu. Na hrudi cítí těžkost.

V horším případě přichází astmatický záchvat, který může v kritických situacích, pokud není poskytnuta lékařská pomoc, skončit až smrtí.

Ačkoli každým rokem poznáváme procesy a změny při astmatu stále podrobněji, jednoznačná odpověď na to, co ho způsobuje, zatím neexistuje. Neustále se zhoršující životní prostředí je jistě jednou z příčin a „přitěžujících“ faktorů.

Má vliv především na lidi, kteří žijí ve velkých městech a v oblastech se zhoršeným životním prostředím. Zvýšené riziko vzniku astmatu existuje u osob, jejichž rodiče měli astma nebo jiné alergické onemocnění – alergickou rýmu nebo ekzém.

Příčinou astmatu jsou vrozené předpoklady spolu se zhoršeným životním prostředím.

Stav astmatika se může měnit také podle fyzické námahy, stresu, počasí nebo po kontaktu s určitými látkami. Faktory a látky, které přispívají k tomu, že se během života projeví vrozená dispozice k chorobě, se nazývají „vyvolávače“.

Faktory a látky, které už přítomnou chorobu zhoršují, případně ji opětovně vyvolávají, ať už byla nebo nebyla tlumena léčbou, se nazývají spouštěče.

Příčinou těžkostí nebo jejich zvýraznění může být též prochladnutí, infekce, tělesná námaha, stres, emocionální napětí, hormonální změny u žen (menstruace, klimakterium).

Pacienti s pylovou alergií se cítí nejhůř v době květu „jejich“ rostlin, zejména během suchých a větrných dnů, naopak po dešti se jim obyčejně uleví. Pylová sezona začíná s rozkvétáním lísek a olší (únor – březen).

Pokračuje v dubnu (bříza), „trávoví pacienti“ mají největší těžkosti v květnu a červnu, pacienti přecitlivělí na byliny z čeledi hvězdnicovitých (pelyněk, ambrozie) se mají nejhůř v srpnu a v září.

Pacienti, kteří jsou přecitlivělí na vícero pylových alergenů, mohou mít těžkosti až 9 měsíců v roce.

Pacienti s přecitlivělostí na roztoče zažívají komplikace doma, zejména nad ránem, což je způsobeno kontaktem s roztočovým alergenem v posteli. Každému, kdo má alergii na zvířata, se stav zhorší po kontaktu se psem nebo kočkou, případně s osobou, která zvířata chová.

Zdravotní stav pacienta, u kterého se vyvinula alergie na látku z pracovního prostředí, se zhoršuje zejména v práci, případně krátce po pracovní směně, v průběhu volných dní se stav lepší. Pacienti s nealergickým astmatem bývají citliví na změny počasí a nejhorším obdobím je pro ně doba na přelomu podzimu a zimy s častým sychravým inverzním počasím (mlha).

Stav pacientů s takzvanou infekčně-alergickou chorobou se zhoršuje po každé prodělané infekci, často i po obyčejné rýmě. 

Léčba

Léčba chronických zánětlivých onemocnění plic, mezi která patří také průduškové astma, má už více než stoletou historii. Zpočátku byly možnosti léčby minimální, léčba byla spíše empirická a orientovaná na příznaky než na podstatu nemoci.

Později, když už byla známa podstata onemocnění, se léky začaly podávat v tabletové formě. Výrazný posun však nastal až v 60. letech 20.

století, když medicína začala používat inhalační formy léků, kdy se léčivá látka dostává cíleně do plic (bronchů) pacienta inhalací (vdechem) pomocí inhalační pomůcky. Dnes jsou na předním místě tzv. inhalační kortikosteroidy.

Když astmatik dobře spolupracuje s lékařem při léčbě, a to hlavně dodržováním všech zásad, správným užíváním léků a stálou kontrolou své nemoci, může žít aktivním a plnohodnotným životem.

Pamatujte, že žádný zdroj nemůže odpovědět na všechny vaše otázky ani nemůže nahradit informace, které vám poskytnou lékaři. Cílem této internetové stránky není nahradit nepřetržitou komunikaci mezi vámi a vaším ošetřujícím lékařem. 

Je Vaše astma pod kontrolou?

Více na www.astmatest.cz*

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector