Časté chození na velkou – vše o zdraví

Časté chození na velkou - Vše o zdraví

Ještě před 100 lety by otázka proč pravidelně chodit působila absurdně. Avšak rozvoj dopravy spolu s hektickým životním tempem změnily náš životní styl tak, že souvislá chůze na delší vzdálenost, než je řekněme 500 metrů, se stává luxusem. Člověk se tak zbavil jedné ze základních aktivit, které byly neoddělitelnou součástí lidské evoluce: jíme, spíme, milujeme se … ale už nechodíme. Přitom chůze – která je jistě ve své podstatě prostředkem lokomoce – se stala právě díky evoluci také součástí elementární psychofyzické hygieny,stejně jako třeba spánek. Ten příroda pojistila biologicky – po určité době bdění začneme být ospalí. Moudrou matku přírodu těžko mohlo napadnout, že by měla pojistit také chůzi, když ta byla po celou dobu vývoje lidstva nezbytná například pro získávání potravy. Pokud tedy nepatříte mezi ty šťastlivce, které chůze ‚prostě baví‘, zkuste se zamyslet nad argumenty, proč pravidelně chodit.

Z pohledu tloustnoucí populace – stíhané infarkty a mozkovými mrtvicemi – je jistě základním důvodem pro pravidelnou chůzi naše zdraví.

Jsme dnes v absurdní situaci, kdy nám civilizace prodloužila průměrnou délku života tak, že kdybychom celý život pravidelně chodili (a samozřejmě nekouřili, pravidelně navštěvovali onkologické prohlídky atd. atd.

), žili bychom v průměru ne dnešních 78, ale více než 90 let – a z toho asi většinu doby relativně fit.

 1. Pravidelná chůze je nejpřirozenější cesta k hubnutí. Snížení tělesné hmotnosti je tak zásadní efekt chůze, je mu je na tomto portálu věnována celá rubrika.
 2. Ostranění nadváhy se podílí i na dalších faktorech ovlivňujících naše zdraví, důležité je však vědět, že chůze zásadně zlepšuje naše zdraví a kondici i bez snížení nadváhy. Platí totiž ‚Better fit and fat than unfit and slim‘, tedy lépe být fit s nadváhou než být štíhlý a nebýt fit. Podrobnosti najdete v rubrice fit & fat.
 3. Pravidelná chůze snižuje riziko nemocí srdce a cév (kardiovaskulárních onemocnění). Lidé, kteří pravidelně chodí alespoň 6000 kroků denně a z toho alespoň 40 minut souvisle, mají podstatně menší riziko vzniku infarktu myokardu ve srovnání s neaktivními vrstevníky. Totéž platí také pro riziko mozkové mrtivce. Platí přitom úměra – čím více chodíte, tím je toto riziko menší.
 4. Pravidelná chůze snižuje riziko vzniku cukrovky (přesněji cukrovky typu 2) a s ní spojeného metabolického syndromu. I zde platít totéž jako u nemocí srdce a cév: více chůze, méně cukrovky. Všichni, kdo mají rodiče nebo sourozence diabetika, by měli začít pravidelně chodit nejpozději kolem čtyřicítky, ale raději dříve.
 5. Pravidelná chůze zvyšuje pevnost kostí, je tedy prevencí osteoporózy. Zajímat by to mělo zejména ženy po čtyřicítce
 6. Často se dnes zapomíná, že pravidelná chůze je prevencí křečových žil, zásadně se totiž zlepšuje odtok krve z dolních končetin. Tam se totiž hromadí přes den tekutina ať sedíme nebo stojíme.
 7. Chůze – samozřejmě se správnou technikou – je prevencí ploché nohy, do jisté míry dokáže chůze i stav naší nožní klenby zlepšit.
 8. Pravidelná chůze podle některých studií zlepšuje sexuální život, a to jak u mužů (apetence, erekce), tak u žen (libido, uspokojení).
 9. Chůze dále zlepšuje spánek, a to jak usnutí, tak kvalitu spánku.
 10. K dalším efektům chůze, které lékaři v současné době studují, je snížení rizika rakoviny prsu – a zřejmě i některých dalších maligních onemocnění. 

Chůze má také překvapivý a dramatický vliv na psychiku. Zde je druhý díl tajenky obsahující myšlenku, že 6000 kroků denně může změnit náš život.

 1. Pravidelná chůze trvající alespoň 40 minut denně zlepšuje náladu. Bezesporu platí slova slavného P.D.Whitea ‚Ujít pěšky v rázném tempu pět mil pomůže nešťastnému ale jinak zdravému člověku víc než všechna medicína a psychologie světa.‘ Je však třeba upozornit, že chůzi nelze považovat za prostředek k léčbě klinicky manifestní deprese, ta vždy vyžaduje profesionální psychiatrický přístup.
 2. Chůze napomáhá k odbourávání stresu (a také jeho následků).
 3. Chůze zlepšuje paměť a rovněž další kognitivní schopnosti (kromě paměti také pozornost a koncentrace, prostorová orientace a vnímání, rychlost zpracování informací, schopnost řešit problémy, plánovat aj.). Ve velké studii zahrnující přes 18 tisíc amerických zdravotních sester (Nurses' Health Study) byl kromě stovek dalších zdravotních parametrů testován také vliv chůze na paměť: již necelé 2 hodiny chůze týdně (tedy ani ne 20 minut denně) a navíc v klidném tempu (kolem 4 km/h) znamenaly u žen ve věku přes 70 let zásadní zlepšení kognitivních schopností; vyjádřeno věkově jejich paměť a další schopnosti odpovídaly ženám o 3 roky mladším. I zde lze očekávat, že námi doporučované minimum – tedy hodina chůze každé odpoledne – povedou k ještě markantnějšímu zlepšení.
 4. Psychiku zásadně ovlivňuje komunikace a právě při chůzi můžeme navázat nové kontakty, poznat nové lidi, získat nové přátele.
 5. Vliv chůze na naši duši se však neomezuje jen na psychické zdraví, ale chůze dokáže zásadním způsobem uvolnit naše tvůrčí schopnosti. Zde už se dostáváme mimo rámec ‚medicíny založené na důkazech‘, ale je to efekt, který většina z nás, co pravidelně chodíme, pozoruje sama na sobě. Důkazy svého druhu nám také zanechala řada velikánů ducha – spisovatelé, filozofové, vědci a další, kteří ve svých pamětech tvrdí, že to podstatné, co změnilo jejich život (a často i životy náš všech) vymysleli či objevili při chůzi. Je však třeba se připravit na to, že myšlení se mění až po takových 30 až 40 minutách chůze, záleží na tom, jak ‚roztěkanou‘ mysl máte na začátku a také kolik je kolem vás věcí, které vás rozptylují. Je obtížné tento efekt popsat slovy, vyzkoušejte si jej sami na sobě.

Vzato kolem a kolem, pravidelná chůze prodlužuje život a snižuje náš biologický věk. Tento efekt se zdá větší, než by odpovídalo součtu výše uvedených ‚benefitů‘. Předpokladem ovšem je, abychom žádný den neklesali pod 6000 kroků denně a alespoň část týdne se snažili těchto 6000 kroků nachodit jako souvislou hodinovou procházku.

Je ještě mnoho dalších důvodů, proč chodit, ale uveďme už jen jeden: dlouhé procházky a pěší výlety jsou v jistém smyslu návratem k archetypům.

Pokud také máte pocit, že žijete v době, kdy média všemi tlamami dští povrchnost, marnivost a pochmurné věštby stále hlubších krizí, pak neváhejte, vypněte televizi, obujte dobré boty a vyražte.

Možná budete překvapeni, že svět je stále ještě v zásadě v pořádku.

foto © Maridav | iStock.com

O vlivu pravidelné chůze na prodloužení života dnes nikdo nepochybuje. Avšak kvantifikace vlivu chůze na očekávanou délku života je stále spíše předmětem spekulací než měření. Není divu, propagace chůze jako životního stylu je věcí posledních dvou dekád, neexistují proto věrohodná dlouhodobá sledování typu Framinghamské studie.

Zajímavé:  Kdy Prijdou Prvni Priznaky Tehotenstvi?

Časté chození na velkou - Vše o zdraví

To, že nemáte půl hodinu k dobru, ještě neznamená, že se nemůžete zvednout a rozpohybovat alespoň pár minut. Ze začátku stačí, když každých pár volných minut během dne využijete ve svůj prospěch.

Víte proč lékaři doporučují pravidelné procházky? Víte, že 6000 kroků denně může ovlivnit naše zdraví.

Víte jaké jsou poslední světové průzkumy o významu chůze? Na tyto  a celou řadu dalších otázek budou v  pondělí 24. listopadu po 23. hodině na Radiožurnálu odpovídat kardiolog prof. MUDr.

Aleš Linhart, DrSc., přednosta II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a MUDr. Jan Hugo.

Časté chození na velkou - Vše o zdraví

Skoro každý má občas lehce prosáklé nohy. Stává se to třeba po dlouhém sezení nebo stání, často po delším letu letadlem. Občas jsou ale situace, kdy končetiny, jedna nebo obě, otečou, a my stojíme před dilematem, jestli to přejde samo, nebo zda jít k lékaři.

Časté chození na velkou - Vše o zdraví

Dnešní svět se zmenšil, a přitom to byly tak idylické doby, kdy dohrkat se nebo dojít z Paříže do Prahy byl výlet ne několik týdnů. Ale všechno má svoji daň. Abyste se někam dostali, musíte si sednout, připoutat se a pokud možno nehýbat se (případně ještě nemluvit za jízdy s řidičem). Všechno tohle krásné cestování pak má své důsledky – kromě totálního zlenivění i rizika s tím spojená.

Časté chození na velkou - Vše o zdraví

Přínos pohybové aktivity ve stáří je nesporný – pohyb napomáhá k udržení dlouhodobého fyzického i duševního zdraví. Složitější otázkou je, jakému pohybu je starší člověk schopen se bezpečně věnovat. Z tohoto pohledu je chůze jednoznačným vítězem. Důvodů je několik…

Časté chození na velkou - Vše o zdraví

Na jaře lonského roku jsme strávili delší čas v jižní Itálii. Nedaleko od místa našeho bydliště tam leží skvělý park – ne snad, že by v Čechách nikde takové nebyly, ale doma prostě žádný podobný nemáme tak blízko. V jednom rohu dětské hřiště, uprostřed několik plácků …

Časté chození na velkou - Vše o zdraví

Při chůzi se v lidském těle vyplavují endorfiny. Tyto na nervovou buňku působící hormony patří mezi neurotransmitery, protože výsledkem jejich akce je přenos (transmise) signálu mezi nervovými buňkami navzájem. Z pohledu chemické struktury je řadíme mezi opioidy …

Co způsobuje hlen ve stolici? Nejčastější příčiny a možnosti léčby!

Časté chození na velkou - Vše o zdraví

Hlen je látka, kterou naše tělo přirozeně produkuje a je velice důležitý pro jeho správnou funkci. Jednotlivé buňky a tkáně tvoří hlen jako výstelku a ochranu dutiny ústní, nosu, vedlejších dutin nosních, hrdla, plic a trávicí trubice.

Za normálních okolností má hlen průhlednou (transparentní) barvu a jeho vrstvička je tenká. Nicméně v případě nemoci, nevhodného stravování nebo některých environmentálních faktorů může dojít ke změně konzistence a barvy hlenu.

Většina lidí se s hlenem setká při rýmě, nachlazení nebo zánětu dutin (sinusitida). Pokud je rýma infekční, může mít hlen žlutou až zelenou barvu.

 • Někdy se ale hlen může objevit i na místech, kde ho normálně nesledujeme, jako je například stolice.
 • Hlen ve stolici se může objevit u kohokoli z nás, bez ohledu na pohlaví či věk.
 • V tomto článku se dozvíte jaké jsou příčiny hlenu ve stolici, jak se tento problém diagnostikuje a jaké jsou možnosti léčby a prevence.

Co způsobuje hlen ve stolici?

Vrstvička hlenu, která vystýlá tlusté střevo usnadňuje odchod stolice. Nicméně při běžném vykonání velké potřeby byste ve stolici neměli vidět větší množství hlenu. Hlenu průhledné či žluté barvy je ve „zdravé“ stolici totiž tak málo, že je toto množství pouhým okem nezachytitelné.

 1. Pokud se ve stolici objeví pouhým okem viditelné množství hlenu, může to být známkou bakteriální infekce, řitní trhliny, neprůchodnosti střev (ileu) nebo Crohnovy choroby.
 2. Přítomnost hlenu ve stolici často bývá varovným znamením, kdy nám tělo signalizuje, že bychom se měli zastavit, začít mu naslouchat a změnit životosprávu.
 3. Další příznaky spojené s hlenem ve stolici jsou:
 • přítomnost krve nebo hnisu ve stolici
 • bolesti břicha, křeče v břiše nebo nadýmání
 • náhlá změna frekvence vyprazdňování, konzistence nebo barvy stolice.
 • Pokud je objem hlenu ve stolici nápadně velký nebo pokud problém přetrvává delší dobu, měli byste neprodleně vyhledat lékaře.
 • Hlen ve stolici může být také způsoben nedostatkem tekutin v těle (dehydratací) nebo zácpou.
 • V obou těchto případech bývá ve stolici zvýšené množství hlenu.

Zvýšené množství hlenu ve stolici může být také známkou onemocnění. Zejména v případě zánětlivých onemocnění dochází k častému porušení hlenové vrstvy na sliznici a odtoku hlenu se stolicí, což samozřejmě zvyšuje náchylnost organizmu k různých druhům infekcí.

Tady jsou některé další příčiny hlenu ve stolici.

Bakteriální infekce

 1. Mezi nejčastější původce bakteriálních střevních zánětů, při kterých se, mimo jiné, může vyskytnout hlen ve stolici, patří baktérie rodu Campylobacter, Salmonella, Shigella, a Yersinia.
 2. Tyto baktérie jsou nejčastější příčinou otrav jídlem a dalších střevních infekcí.

 3. Mezi příznaky bakteriálních střevních infekcí patří:
 • průjem
 • křeče v břiše
 • zvracení
 • nevolnost
 • horečka

Pokud jsou příznaky bakteriálníinfekce trávicího traktu závažné, budete muset zůstat v nemocnici a lékaři vám předepíší vhodné léky (například antibiotika a infuze na doplnění tekutin).

V mírnějších případech se budete moci léčit doma. Důležité je dbát na dostatečnou hydrataci a dodržovat pokyny lékaře.

Řitní trhliny a vředy

Řitní trhlina (anální fisura) je trhlina ve sliznici dolní části rekta. Tyto trhliny vznikají v důsledku dlouhotrvajícího průjmu, tuhé stolice nebo při zácpě.

Pokud se objeví, může stolice obsahovat zvýšené množství hlenu.

I když anální fisura může způsobit bolestivé vyprazdňování stolice, většinou se nejedná o nic závažného, stačí případně užívat volně prodejné léky na zmírnění bolesti a stav se do několik málo dnů či týdnů sám upraví.

Vředy se mohou projevit podobnými příznaky jako řitní trhliny. Často vznikají po chemoterapii nebo radioterapii, které mohou poškodit střevní sliznici a způsobit vznik vředů. Tomuto onemocnění se říká gastrointestinální mukozitida (zánět slizničních membrán v trávicím traktu), je spojeno se zvýšeným množstvím hlenu ve stolici a jeho léčba často vyžaduje hospitalizaci pacienta.

Neprůchodnost střev (střevní obstrukce, ileus)

 • Další onemocnění, při kterém se můžeme setkat se zvýšenou koncentrací hlenu ve stolici, je ileus.
 • Při neprůchodnosti střev se také objevují další potíže, jako jsou křeče v břiše, zácpa, nadměrná plynatost, nadýmání nebo naopak úplná zástava odchodu plynů ze střeva.
 • Mezi příčiny neprůchodnosti střev patří impaktovaná (zahuštěná) stolice, hernie (kýly), nádory nebo spolknutí cizího tělesa.
 • Pokud se u vás vyskytnou výše uvedené příznaky, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Pokud potíže neodezní v rozumném časovém horizontu (do několika dní), může být nutná hospitalizace pacienta
 • Nespecifické střevní záněty (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba a syndrom dráždivého tračníku)
 • Při syndromu dráždivého tračníku může dojít ke zvýšení tvorby hlenu a tím i ke zvýšení množství hlenu ve stolici.
 • Větší množství hlenu ve stolici mají lidé se syndromem dráždivého tračníku, jehož hlavním příznakem je průjem, než lidé se syndromem dráždivého tračníku, jehož hlavním příznakem je zácpa.
Zajímavé:  Doxybene - vše o zdraví

Ulcerózní kolitida je druh nespecifického střevního zánětu, který může způsobit infekci sliznice tlustého střeva se vznikem vředů (odtud pochází i název onemocnění – vřed se latinsky řekne ulcus). Tyto vředy mohou nejen krvácet, ale produkují také hnis a hlen, které se pak spolu s krví mohou objevit ve stolici.

Při Crohnově chorobě většinou nedochází ke zvýšenému množství hlenu ve stolici, nicméně pokud Crohnova choroba postihuje tlusté střevo, může se hlen ve stolici objevit. Častěji je ale vyšší obsah hlenu ve stolici u Crohnovy choroby způsoben spíše dalšími souvisejícími problémy, jako jsou řitní trhliny.

V každém případě platí, že pokud zjistíte větší množství hlenu ve stolici, měli byste neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Strava

Potravinové alergie a intolerance, zejména pak alergie na ořechy, lepek nebo mléčný cukr (laktóza) jsou poměrně častou příčinou hlenu ve stolici.

Konzumace některých potravin může, kromě hlenu ve stolici, způsobovat například i následující příznaky:

 • Nadýmání
 • Průjem
 • Vyrážky
 • Zácpu

Lékař provede vyšetření, ze kterého zjistí, zda se jedná o potravinovou alergii nebo intoleranci, což není totéž a často se tyto termíny vzájemně zaměňují.

Zjednodušeně řečeno platí, že při intoleranci nějaké potraviny jí vaše tělo stráví, byť s obtížemi a s výše uvedenými příznaky (nadýmání, průjem, apod.). Naproti tomu potravinová alergie může vyvolat život ohrožující alergickou reakci (typicky alergie na ořechy) a nesmíte dané potraviny jíst vůbec nebo jen ve velmi omezeném množství.

Pokud po konzumaci nějaké potraviny zjistíte ve stolici větší množství krve nebo hlenu, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Diagnostika a testování vzorků stolice

Pokud se k lékaři objednáte kvůli změně konzistence stolice nebo proto, že jste ve stolici našli krev či hlen, může vás lékař požádat o vzorek stolice. K tomu vám dá speciální „odběrovou sadu“ a vysvětlí jak vzorek stolice odebrat.

 1. Ze vzorku stolice lze zjistit přítomnost parazitů, baktérií a také některá další onemocnění.
 2. Pokud je přítomnost hlenu ve stolici ojedinělou záležitostí, nemusí lékař provádět žádná vyšetření.
 3. Nicméně v případě opakovaných epizod hlenu ve stolici, přítomnosti krve ve stolici nebo v případě náhlých změn konzistence stolice či četnosti vyprazdňování může být vyšetření vzorku stolice na přítomnost škodlivých mikrobů nutností.
 4. Stejně tak se doporučuje stolici vyšetřit, pokud je váš stav doprovázen závažnými příznaky, jako jsou vysoké horečky nebo těžká dehydratace.

Výsledky laboratorního vyšetření vzorku stolice většinou potvrdí přítomnost baktérií, jako jsou Campylobacter, Salmonella nebo Shigella. V takovém případě vám může lékař předepsat antibiotika, ale ne vždy je to nutné nebo žádoucí.

 • Hlen ve stolici mohou způsobovat i další baktérie, jako jsou například rody Aeromonas, Plesiomonas, Yersinia enterocolitica nebo viry (například norovirus).
 • Pokud je vyšetření stolice negativní a neprokáže přítomnost výše uvedených mikrobů, ale vaše potíže stále přetrvávají, mohou lékaři vyšetřit vzorek stolice opakovaně, protože se někdy může stát, že se napoprvé přítomnost žádných mikrobů nezjistí.
 • Někdy si ani lékař nemusí vyžádat vzorek stolice, ale objedná si nejprve laboratorní vyšetření krve, kolonoskopii (endoskopické vyšetření dolní části trávicí trubice), gastroskopii (endoskopické vyšetření horní části trávicí trubice), CT vyšetření (počítačová tomografie), RTG břicha nebo ultrazvukové vyšetření.

Léčba hlenu ve stolici

Zvolený způsob léčby závisí samozřejmě na vyvolávající příčině hlenu ve stolici.

Pokud je příčinou potíží bakteriální infekce, mohou vám lékaři předepsat antibiotika, která baktérie zahubí. Bohužel ale vybijí i zdravou střevní mikroflóru. Proto byste měli spolu s antibiotiky užívat také probiotika, která zdraví prospěšné mikroorganizmy do trávicího traktu „doplní“. Probiotika se dají užívat buď jako doplněk stravy, nebo je najdete v některých potravinách.

Probiotika navíc mohou pomáhat i pacientům při chronické zácpě či průjmu, protože pomáhají srovnat střevní mikroflóru a potlačit tu zdraví škodlivou, která často za průjmy a potížemi s vyprazdňováním stojí.

Kromě antibiotik může v léčbě a prevenci bakteriálních infekcí střev pomoci změna stravovacích návyků.

Změnit stravovací návyky budete muset také v případě potravinových alergií. Zde je nutné návyky změnit velmi rychle a potraviny, na které jste alergičtí, z jídelníčku trvale vyřadit.

 1. V některých případech, jako jsou například Crohnova choroba vám lékař může předepsat i další léky, které je nutné pravidelně užívat podle jeho pokynů.
 2. U nespecifických střevních zánětů, jako je právě Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida, může být někdy nutná i operace, při které se odstraní poškozená či infekcí napadená část střeva.
 3. Operace někdy pomůže i pacientům s anální fisurou (řitní trhlinou) či rektálními vředy (syndrom solitárního rektálního vředu – SRUS).
 4. Než začnete užívat jakékoli léky či doplňky stravy, vždy se předem poraďte se svým lékařem.

Pokud máte hlen ve stolici často, zapište si potraviny, po jejichž požití se hlen objevil, včetně všech věcí, které jste dělali (například, že jste si neumyli před jídlem ruce). Důležité je vysledovat možné příčiny potíží, což lékařům pomůže v diagnostice.

Komplikace

Komplikace hlenu ve stolici závisí na vyvolávající příčině. 

Co si z článku odnést a kdy vyhledat lékaře?

 • Určité malé množství hlenu ve stolici je zcela normální, nicméně větší množství může být známkou onemocnění.
 • Pokud jste užívali léky, jako například antibiotika, nebo jste prodělali nějaké onemocnění trávicího či dýchacího ústrojí (včetně chřipky a nachlazení) je větší množství hlenu ve stolici normální.
 • Pokud se stav neupraví do dvou týdnů je nutné vyhledat lékařskou pomoc.
 • Jestliže jste neužívali žádné léky a hlen ve stolici se objeví náhle, bez zjevného důvodu a problém přetrvává déle než dva týdny, je nutné rovněž vyhledat lékařskou pomoc.

U hlenu ve stolici a také u dalších trávicích potíží, jako je průjem, nadýmání nebo zácpa je velice důležité sledovat, co vaše potíže vyvolalo (například si zapisujte co jste snědli a vypili, než se hlen ve stolici objevil a sledujte další činnosti, které provádíte). Tyto informace pak sdělte lékaři, protože mu mohou pomoci ve zjištění příčiny vašich potíží. 

Zajímavé:  Pupínky na bradavkách - Vše o zdraví

Nadýmání, poruchy trávení a homeopatie

V našem trávicím ústrojí se běžně vyskytují asi 1-2 litry plynu, který se skládá ze spolykaného vzduchu, krevních plynů vylučovaných střevní stěnou, plynů tvořených při trávení a při kvašení sacharidů a plynů páchnoucích, jež vznikají rozpadem bílkovin a sekretů.

Příčinou zvýšené tvorby plynů je intolerance potravy, neúplně absorbované karbohydráty v tenkém střevě, retence tekutin, změněná střevní mikroflóra, porucha napětí břišních svalů, zánětlivé změny ve střevě a zpomalení průchodu střevního obsahu.

K odstranění plynu z trávicího traktu dochází říháním, odchodem plynů z těla nebo difuzí do krve či spotřebováním bakteriemi. Tento stav se může zhoršit před menstruací a zhoršuje jej rovněž úzkost.

!!! K vyloučení závažnější příčiny způsobující nadýmání je nutné provést základní laboratorní vyšetření, vyšetření ultrazvukem, endoskopii (při podezření na možnou organickou příčinu) a rentgen břicha, který ukáže průchodnost trávicí trubice a vyloučí možné proděravění střeva.

Z dietních opatření je vhodné vyloučit luštěniny, cibuli, zelí, kapustu, ořechy, všechny potenciální alergeny, je třeba dát pozor i na aditiva, barviva a aromata. Při vaření je dobré používat koření, jako je kmín, anýz, majoránka, kopr, saturejka, tymián, heřmánek, zázvor a máta.

Homeopatika podle příznaků – břicho jako balon

Jestliže trpíte nadýmáním a po každém jídle máte pocit, že ve vašem břichu roste balon, ne-li vzducholoď, vyzkoušejte lék China. Pacient, který jej potřebuje, si stěžuje na nafouklé, rozepjaté břicho a říhání či odchod plynů mu neuleví.

Často mívá problémy se žlučníkem, trpí na žlučníkové koliky nebo na průjem, který nastává zvláště po ovoci, ale také po mléce nebo po tuku. Může mít i pocit hořké chuti v ústech. Pacient často málo pije a špatně zvládá ztráty tekutin.

Lék podáváme v ředění 9 CH, 3x denně 5 granulí.

Problémy po každém pokrmu

Plynatost, která je pociťována i po snězení malého množství jídla, je spojená s nafouklým břichem pod pupkem a pálením žáhy, pomůže vyřešit lék Lycopodium 9 CH, 3x denně 5 granulí. Stav pacienta se nezlepší ani po odchodu plynů.

Tito lidé mají nedostatečné trávení, křeče v břiše a navzdory velkému hladu jsou sytí už po malém množství jídla nebo pití, silné větry jsou doprovázeny bublavými zvuky v břiše. Jejich stav se zhoršuje pozdě odpoledne, kolem 17 hodiny, a teplem, zlepšuje se naopak na čerstvém vzduchu a chladem. Tito pacienti jsou vybíraví v jídle a špatně tráví některé druhy potravin, například cibuli.

Často také trpí na žlučníkové kameny a v jejich rodině obvykle najdete další osoby s trávicími potížemi a dnou (arthritis urica).

Škytavka a říhání

Carbo vegetabilis je lékem na nadýmání, které se zlepšuje říháním. V podstatě každé jídlo vyvolává nadýmání, pacient má pálivé pocity v žaludku a chuť na slaná, kyselá, někdy i sladká jídla a na kávu. Má odpor k masu a mléku.

V popředí je nedostatečné trávení, křeče v břiše, říhání, nepříjemně páchnoucí časté větry, škytavka zhoršená večer, v noci a vlhkým teplým vzduchem.Zlepšení přichází na čerstvém vzduchu, chladem. Tučná jídla a mléko zesilují potíže.

Pacient je celkově pomalý, lhostejný, občas podrážděný, má kolísavou náladu. Lék podáváme v ředění 9 CH, 3-4x denně 5 granulí.

Úprky na toaletu

Lék Sulfur je určen pro pacienta, který rád a dobře jí, ale trpí na páchnoucí stolici i větry – celá rodina zkrátka pozná, kdo byl na WC.

Kromě toho mívá svědění nebo pálení v okolí konečníku, často trpí na hemoroidy nebo trhlinky v okolí konečníku, občas mívá průjem nebo jej po ránu vyhání z postele nutkání na stolici.

Po dietní chybě mívá pálení žáhy a u žen se stav ještě více zhoršuje během menstruace. Pacient je velmi horkokrevný a většinou se i hodně potí. Podáváme v ředění 15 CH, 5 granulí 2x denně.

Trápení se zácpou

Jiným lékem na nadýmání je Bryonia alba – je vhodný pro pacienty se sklonem k zácpě, kdy je stolice objemná, suchá a jakoby spálená.

Stěžují si na suchost sliznic a velkou žízeň, stav se zhoršuje požitím těžkých tučných jídel, pozdní večeří a přejídáním. Zlepšuje se naopak v klidu a při mírném tlaku na břicho.

Často je také trápí bolesti hlavy a pálení v řitním otvoru po vyloučení stolice. Lék podáváme v ředění 9 CH, 3x denně 5 granulí.

Pod nadvládou stresu a emocí

Jedním ze základních léků při funkčních zažívacích obtížích je Nux vomica. Je vhodný pro pacienta přepracovaného, přecitlivělého, který si stěžuje na pocit tíhy v žaludku a na nadýmání spojené s nevolností.

Bolesti se objevují již během jídla. Pacient žije v rychlém tempu a často používá nadměrné množství stimulujících prostředků (káva, alkohol aj.). Jeho stav se zhoršuje ráno, po jídle, vlivem chladu, průvanem a větším stresem. Lék podáváme v ředění 15 CH, 3x denně 5 granulí.

Velká chuť na sladké

Jedná-li se o pacienta, který je trémista a neustále pospíchá, protože má pocit, že nic nestíhá, je pro něj vhodný lék Argentum nitricum. Tito pacienti mají velkou chuť na sladké, které ale špatně snášejí a jejich nadýmání se po nich zhoršuje.

Při trémě mívají nezřídka průjem nebo chodí častěji močit. Výrazným příznakem je také časté a hlasité říhání, kterým se pacient stává pověstným v rodině i mezi přáteli. Pacienti trpí závratěmi, mají bolesti břicha s pocitem nafouknutí a mohou mít i průjem. Při stresu z nadcházejícího dne mohou ráno zvracet.

Lék podáváme v ředění 15 CH, 3x denně 5 granulí.

Pokud se přidává průjem

Lék Colocynthis je vhodný na nadýmání s kolikovitými bolestmi břicha, které mohou být doprovázeny průjmem a nevolností. Pacient se zhoršuje emocionálními prožitky, jídlem, pitím a v noci. Zlepšení bolestí naopak nastává stočením se do klubíčka, teplem a silným tlakem.

Pacient je schopen se rozzuřit i pro maličkost a reaguje záchvaty vzteku. Lék působí při akutní střevní, žlučníkové nebo ledvinové kolice, ale také v případě velmi bolestivé menstruace.

Podáváme jej v akutním stavu v ředění 9 CH, každých 15 minut 5 granulí do zlepšení stavu, pak intervaly prodlužujeme až do úplného vymizení obtíží.

Zažívací potíže přivádějí do ordinací homeopatických lékařů řadu pacientů, protože pomocí klasické medicíny je nelze vždy efektivně léčit. Existuje mnoho dalších homeopatických léků, které v těchto případech mohou pomoci. Pokud jste ve výčtu nenašli ten, který by byl vhodný na vaše obtíže, navštivte lékaře-homeopata.

Zelený čaj obsahuje cennou přírodní látku, která působí proti rakovině

Akné, dermatitida a další: 6 problémů se kterými pomáhá dermokosmetika

Autor: MUDr. Kateřina Formánková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector