Colchicum dispert – vše o zdraví

Kolchicin

Strukturní vzorec kolchicinu

ObecnéSystematický názevN-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamidTriviální názevkolchicinOstatní názvyATC M04AC01Anglický názevColchicineNěmecký názevColchicinSumární vzorecC22H25NO6IdentifikaceRegistrační číslo CAS64-86-8EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)614-005-00-6Indexové číslo200-598-5SMILESO=C(N[C@@H]3C1=CC(=O)C(OC)=C/C=C/1c2c(cc(OC)c(OC)c2OC)CC3)CInChI1/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4) 22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1VlastnostiMolární hmotnost399,437 g/molBezpečnostGHS06 GHS08H-větyH340 H300Vysoce toxický (T+)R-větyR46 R28S-větyS53 S45Není-li uvedeno jinak, jsou použityjednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).Některá data mohou pocházet z datové položky.

Kolchicin je prudce jedovatý alkaloid, původně izolovaný z ocúnu. Jde o velice účinný mitotický jed, který napadá mikrotubuly dělicího vřeténka, a tak narušuje správný rozchod chromozómů při mitóze.

Používá se proto v genetice pro umělé navození genomových mutací. V medicíně se využívá při léčbě záchvatů dny, familiární středomořské horečky (FMF), chronické myeloidní leukémie, funguje též jako antiuratikum.

Výskyt

Kolchicin se získává především z rostliny ocún jesenní (Colchicum autumnale), dále ho také obsahuje téměř 200 druhů rostlin. V těle člověka se však tato látka běžně nenachází.

Chemický popis

Kolchicin je alkaloid slabě zásaditého charakteru, jeho soli jsou velmi nestálé a jsou ve vodném roztoku silně hydrolyzovány.Je to tricyklický tropolonový derivát, který se váže na specifické místo tubulinu.

Reakce tubulinu s kolchicinem je velmi pomalá, teplotně závislá a prakticky nevratná.

Další látkou se stejným místem vazby jako kolchicin je podofylotoxin; slabší vazbu na stejné místo vykazují také benzofenantridinové alkaloidy chelidonin, chelerythrin a sanguinarin.

Mezi kolchicinové deriváty patří 30krát méně toxický demekolcin (desacetylmetylkolchicin), objevený v roce 1950 Fr. Šantavým.

Účinky

Kolchicin má cytostatické účinky, a tak může zabránit nekontrolovatelnému dělení buněk v případě rakovinného bujení. Pro jeho vysokou toxicitu jej však nelze takto využít. Lze však využít jiných alkaloidů z ocúnu, např. demekolchicinu. Kolchicin jinak patří mezi nejúčinnější buněčné jedy.

Narušuje mitózu, a to tak, že způsobuje rozrušování struktury mikrotubulů dělícího vřeténka. Mikrotubuly mají dva konce (plus a mínus konce), které se od sebe liší.

Kolchicin a jeho derivát demekolcin se váží na tubulin (jedna ze stavebních jednotek mikrotubul) a brání tak jeho připojení na plus konec, čímž je zastaven růst mikrotubulů.

Tak je mitóza zastavena již v metafázi. Životnost buňky tak ale nemusí být porušena. To u některých rostlin vyvolává vznik polyploidních forem, což znamená, že rostliny obsahují třeba čtyři sady chromozomů místo dvou. To se projevuje často větším nárůstem zelené hmoty. Použití takto geneticky upravených rostlin je v pěstitelské praxi poměrně časté a nemá žádný vliv na závadnost potravin.

Ovlivňuje funkci a počet bílých krvinek, odpovědných za zánět a tím ho utlumuje. Přesněji tlumí motilitu a fagocytózu mobilních buněk. Snižuje se agregace fagozomů a lysozomů.

Snížením invaze leukocytů a fagocytózy je redukováno uvolňování zánětlivých lysozomálních enzymů.

Fibrilární mikrotubuly makrofágů jsou depolymerizovány vazbou na buněčné proteiny a migrace granulocytů do oblasti zánětu je tlumena.

Jed

Za smrtelnou dávku je považováno 20 mg kolchicinu, 0,6 g kolchicinového extraktu nebo 6 g semene ocúnu. Rozdíl mezi léčebnou a toxickou dávkou (tzv. terapeutický index) je nevelký, k otravě kolchicinem může dojít již při použití léčebných dávek, což svědčí o nevhodnosti kolchicinu jako léku.

V Římě byly údajně pozorovány případy otrav lidí mlékem koz, které spásly ocún. Objevily se i sebevražedné pokusy.

Kolchicin je tedy buněčným jedem, ale také jedem kapilárním. Působí centrální ochrnutí. V organismu se kolchicin musí nejprve změnit na oxydikolchicin, což vysvětluje několikahodinové období latence.

Kolchicin mj. poškozuje i vývoj plodu.

Příznaky otravy

Asi za 2–6 hodin po požití toxické dávky se vyskytne pálení v jícnu a hltanu, škrábání v ústech a v krku, polykání se stává obtížným, otrávený zvrací. Objevuje se průjem, stolice jsou vodnaté, popřípadě i krvavé (dochází k působení na kapiláry tlustého střeva).

Dochází k dehydrataci, dotyčný je zesláblý, kůže je odvodněná. Otrávený naříká na velkou úzkost, konečky prstů a ostatní výběžky těla modrají, klouby a svaly bolí, mohou se objevit křeče – tenezmy a břišní koliky při staženém břichu.

Dochází k hojnému močení, v moči se může objevit krev. Hladina cukru v krvi rychle klesá. V dalším průběhu otravy dochází k bledosti, poklesu tělesné teploty, k cyanóze a k dušnosti. Mohou nastat také poruchy bušení srdce, pokles tlaku až celkový kolaps.

Smrt může nastat do sedmi hodin, někdy ovšem až za tři dny.

Jeden až dva týdny po uzdravení se z otravy může vyskytnout alopecie, která je někdy trvalá. Byly též pozorovány poruchy funkce jater, ledvin, plic a hematopoézy. Vzácně byla hlášena slepota.

Jako první pomoc se doporučuje indukovat zvracení: u dospělých např. vlažným hypertonickým roztokem chloridu sodného (2–3 lžičky na skleničku) nebo apomorfinem (0,1–0,15 mg/kg tělesné hmotnosti i.v.). Nicméně tato situace vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

V kultuře

 • Tento jed se objevil v 3. dílu 1. řady seriálu Dr. House. Pacient užíval léky na kašel, které byly omylem zaměněny za léky na dnu kvůli podobnému vzezření.

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu Kolchicin ve Wikimedia Commons
 • (česky) Rostlinné jedy
 • (česky) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Colchicum-Disper[nedostupný zdroj]
 • (anglicky) FAMILIÁRNÍ STŘEDOMOŘSKÁ HOREČKA (FMF)
 • (česky) Inhibitory mikrotubulů Chem. Listy 95, 700 / 707 (2001)

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolchicin&oldid=18942401“

COLCHICUM-DISPERT příbalový leták

 • (Colchici extractum siccum normatum)obalené tablety
 • Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.Tento přípravek byl předepsán Vám.

Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Colchicum-Dispert a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Colchicum-Dispert užívat
 3. Jak se přípravek Colchicum-Dispert užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Colchicum-Dispert uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK COLCHICUM-DISPERT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento přípravek je antiuratikum (lék proti dně). Obsahuje kolchicin, přirozený alkaloid z ocúnupodzimního. Ten tlumí tvorbu krystalů kyseliny močové v tělních tekutinách a zánětlivou reakci na její krystalky v tkáních.Colchicum-Dispert se používá k léčbě akutních záchvatů dny.

Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 16 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK COLCHICUM-DISPERT UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Colchicum-Dispert

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku Colchicum-Dispert
 • jestliže trpíte poruchou krvetvorby (např. anemií)
 • máte-li poruchu funkce jater a ledvin
 • máte-li onemocnění zažívacího ústrojí
 • při zhoršení funkce srdce a cév
 • při současném výskytu více onemocnění
 • v těhotenství a během kojení
 • přípravek není určen pro děti a mladistvé do 16 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Colchicum-Dispert je zapotřebí

Léčba záchvatů dny kolchicinem vyžaduje speciální intenzivní dohled lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Při současném podání kolchicinu a cyklosporinu A nebo jiných látek ovlivňujících se podobným mechanismem může vzniknout onemocnění svalstva. Po snížení dávky nebo vysazení jedné z léčivých látek příznaky mizí.

 1. Kolchicin je možno podávat současně s alopurinolem a urikosuriky (jiné přípravky k léčbě dny).
 2. Užívání přípravku Colchicum-Dispert s jídlem a pitímObalené tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Zajímavé:  Alergie Na Pyl Období?

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.V těhotenství a během kojení se kolchicin nesmí užívat.

Během léčby kolchicinem by měly být používány bezpečné metody antikoncepce, a to ještě 3 měsíce po skončení léčby kolchicinem. Při užívání kolchicinu může být porušena tvorba spermií.

Muži by se proto měli zdržet plození dětí ještě 6 měsíců po skončení léčby kolchicinem. Pokud však přesto dojde k otěhotnění, je vhodná porada s lékařem – genetikem.

Údaje o přestupu kolchicinu do mateřského mléka nejsou známy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři užívání kolchicinu může být schopnost řízení motorových vozidel, aktivní účast v dopravě nebo obsluha strojů zhoršena. Současné požití alkoholu může tuto sníženou schopnost dále prohloubit.

Důležité informace o některých složkách přípravku Colchicum-DispertPřípravek obsahuje barviva E 123 a E 124, která mohou u přecitlivělých pacientů vyvolat alergické reakce včetně záchvatu průduškového astmatu.Alergické reakce se objevují častěji u pacientů přecitlivělých na kyselinu acetylsalicylovou (Acylpyrin).

Pokud Vás lékař informoval o tom, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK COLCHICUM-DISPERT UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Colchium-Dispert přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud neurčí lékař jinak, doporučuje se při léčbě akutního záchvatu dny vzít nejprve 2 obalené tablety (1 mg) Colchicum-Dispert a pak každou 1 až 2 hodiny 1 až 3 obalené tablety (0,5 až 1,5 mg) až do ústupu bolestí. Celková denní dávka nemá překročit 16 obalených tablet (8 mg).

Celková dávka během léčby záchvatu nesmí překročit 24 obalených tablet (12 mg).U starších nemocných je třeba opatrného dávkování vzhledem k riziku dehydratace (odvodnění) vlivem průjmů při vyšších dávkách.Opakování léčby akutního záchvatu dny se doporučuje až po 3 dnech.

Uvedené dávkování platí pro dospělé a mladistvé od 16 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Colchicum-Dispert, než jste měl(a)Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Akutní předávkování lze pozorovat po požití asi 20 mg (40 tablet) kolchicinu u dospělých a 5 mg (10 tablet) u dětí.

Chronické předávkování se může projevit po opakovaných dávkách léku u pacientů s dnou po požití celkové dávky 10 mg a více během několika dní.

Protože kolchicin tlumí buněčné dělení, jsou více postihovány orgány s větší rychlostí regenerace a růstu.

Příznaky předávkování:Při mírnějším průběhu předávkování se mohou objevit příznaky, které se začínají projevovat po 2-5 hodinách (do 6,5 hod.) po požití.

Hlavním charakteristickým příznakem je těžký, dlouhotrvající zánět střeva s krvácením a pocitem na zvracení, zvracením, nucením na stolici, bolestmi břicha a průjmem, který se může nebo nemusí projevit.

Průjem s hlenem nebo s krví může vést ke ztrátě tekutin a elektrolytů s následným poklesem koncentrace draslíku a sodíku v krvi a metabolickou acidózou (přebytkem kyselých látek v organismu).Současně může být pozorována tíseň na hrudníku, která může být spojena s bolestí.

V dalším průběhu otravy se objevuje bledost, pokles tělesné teploty, cyanóza (namodralé zbarvení kůže a sliznic) a dušnost. Může nastat také zrychlení srdeční akce, pokles krevního tlaku až celkový kolaps.Neurologické poruchy se projevují jako poruchy citlivosti, křeče a obrna.V prvních 2-3 dnech může nastat úmrtí pod obrazem srdečního selhání a ochrnutím dýchání.

Jeden až dva týdny po uzdravení se z otravy se může vyskytnout úplná ztráta vlasů, která je někdy trvalá. Lze očekávat i zvýšený tlak mozkomíšního moku. Ojediněle byly též pozorovány poruchy funkce jater, ledvin, plic a krvetvorby. Vzácně byla hlášena slepota.

Léčba předávkování:Léčí se jen příznaky, specifický protilék není znám.Při akutním předávkování se doporučuje vyvolat zvracení, které zabrání vstřebání kolchicinu nebo ho sníží. Zvracení lze vyvolat u dospělých např.

vlažným roztokem chloridu sodného (2 – 3 čajové lžičky na skleničku vody) nebo apomorfinem (0,1 – 0,15 mg/kg tělesné hmotnosti i.v.).U dětí (do 6 let věku) se k navození zvracení používá 1 lžíce ipekakuanového sirupu ve 100 – 200 ml šťávy s následným výplachem žaludku a opakovaným nebo nepřetržitým podáváním živočišného uhlí.

Pokud je to možné, snižuje se vstřebávání kolchicinu včasným podáním živočišného uhlí na místě nehody.

Jako podpůrný prostředek lze podat horký černý čaj, který zároveň ohřeje.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Colchicum-Dispert nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Poruchy funkce zažívacího ústrojí projevující se průjmem, pocitem na zvracení, zvracením a bolestmi a křečemi žaludku jsou poměrně časté (mohou být též první známkou předávkování!).

Poměrně často byly také pozorovány nežádoucí účinky na centrální nervový systém jako pocit na zvracení, malátnost a onemocnění nervů se svalovou slabostí a strukturálními změnami. Tyto účinky byly pozorovány zvláště při dlouhodobé léčbě. Ojediněle se může objevit porucha krvetvorby.

Dále se mohou objevit poruchy funkce ledvin, kožní reakce jako svědění, tečkovité krvácení do kůže nebo sliznice, pálení kůže, vypadávání vlasů a narušení tvorby nehtů.Po podání kolchicinu se mohou vyskytnout i alergické reakce.

Při současném podání kolchicinu a cyklosporinu A nebo jiných látek vyvolávajících ovlivnění jiných přípravků podobným mechanismem může vzniknout onemocnění svalstva. Po snížení dávky nebo vysazení jedné z látek příznaky mizí.

Průjmy, k nimž dochází nejčastěji, jsou pravděpodobně způsobeny útlumem regenerace buněk sliznice tenkého střeva a vedou ke ztrátě vody a elektrolytů.Při výskytu nežádoucích účinků přerušte užívání přípravku a o dalším postupu se poraďte s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK COLCHICUM-DISPERT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte přípravek při teplotě do 25C.Přípravek Colchicum-Dispert nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Colchicum-Dispert obsahuje– Léčivou látkou je Colchici extractum siccum normatum 0,52 – 2,42 mg (odp. Alcaloida utColchicinum 0,5 mg) v 1 obalené tabletě.

 • – Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, mastek, kopovidon, kyselina stearová, magnesium-stearát, povidon 25, oxid titaničitý, arabská klovatina, makrogol 6000, lehký oxid hořečnatý, sodná sůl karmelosy, sacharosa, šelak, obalová soustava Opalux AS-250000 červená ( chinolinová žluť (E 104), ponceau 4R (E 124) ), voskové leštidlo.
 • Jak přípravek Colchicum-Dispert vypadá a co obsahuje toto baleníČervené, lesklé obalené tablety.

Velikost balení: 20, 50 nebo 200 (4 x 50) obalených tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 1. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobcePharmaselect International Beteiligungs GmbHErnst-Melchior-Gasse 20
 2. 1020 Vídeň, Rakousko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 27.7.2011

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Colchicum-Dispert – Souhrn údajů o léku

Colchici extractum siccum normatum 0,52 – 2,42 mg (odp. Alcaloida ut Colchicinum 0,5 mg) v 1 obalené tabletě).

Pomocné látky: monohydrát laktosy, sacharosa a ponceau 4R (E124).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Obalené tablety

Červené, lesklé obalené tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Akutní záchvat dny.

Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých od 16 let.

4.2.    Dávkování a způsob podání

 • V léčbě akutního záchvatu dny se podá nárazová dávka 1 mg (2 obalené tablety), potom každou 1 až 2 hodiny 0,5 až 1,5 mg (1až 3 obalené tablety) až do ústupu bolestí, ale pouze do celkové denní dávky 8 mg (16 obalených tablet).
 • Celková dávka během léčby záchvatu nesmí překročit 12 mg (24 obalených tablet).
 • U starších nemocných je třeba opatrného dávkování vzhledem k riziku dehydratace vlivem průjmů při vyšších dávkách.
 • Opakování léčby akutního záchvatu dny lze doporučit až po 3 dnech.
 • Uvedené dávkování platí pro dospělé a mladistvé od 16 let.
 • Obalené tablety se mají polykat celé a zapít dostatečně tekutinou.
Zajímavé:  Příznaky Lupénky Ve Vlasech?

4.3.    Kontraindikace

Poruchy krvetvorby (např. anemie), poruchy funkce jater a ledvin, známé gastrointestinální onemocnění, zhoršení kardiovaskulárních funkcí, polymorbidita, přecitlivělost na jakoukoli složku přípravku, těhotenství a kojení, děti a mladiství.

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

 1. U starších nebo oslabených pacientů je třeba při podávání kolchicinu postupovat opatrně.
 2. Přípravek obsahuje barviva E 104 a E 124, která mohou u přecitlivělých pacientů vyvolat alergické reakce včetně astmatu.
 3. Alergické reakce se objevují častěji u pacientů přecitlivělých na kyselinu acetylsalicylovou.
 4. Léčba záchvatů dny kolchicinem vyžaduje speciální intenzivní dohled lékaře.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kolchicin je substrátem pro modulátory resistence vůči více lékům (multi-drug-resistance modulators), jakým je cyklosporin A. Při kombinaci obou léčivých látek je zhoršeno uvolňování kolchicinu z buněk a může tak být vyvolána myopatie. Mechanismus tohoto účinku není zcela vysvětlitelný. Účinek mizí po snížení dávky nebo přerušení podávání jedné z léčivých látek.

Kolchicin je možno podávat současně s alopurinolem a urikosuriky.

4.6.    Těhotenství a kojení

V těhotenství a během kojení je kolchicin kontraindikován. Během léčby kolchicinem by měly být používány bezpečné kontraceptivní metody, a to ještě 3 měsíce po skončení léčby kolchicinem.

Při užívání kolchicinu může být porušena tvorba spermií. Muži by se proto měli zdržet plození dětí ještě 6 měsíců po skončení léčby kolchicinem.

Pokud však přesto dojde k otěhotnění, je vhodná porada s genetiky.

Údaje o přestupu kolchicinu do mateřského mléka nejsou známy.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při užívání kolchicinu může být schopnost řízení motorových vozidel, aktivní účast v dopravě nebo obsluha strojů zhoršena. Současné požití alkoholu může tuto sníženou schopnost dále prohloubit.

4.8.    Nežádoucí účinky

Poruchy funkce gastrointestinálního traktu projevující se průjmem, nauzeou, zvracením, bolestmi a křečemi žaludku jsou poměrně časté (mohou být též první známkou předávkování!).

Poměrně často byly také pozorovány nežádoucí účinky na CNS jako nauzea, malátnost a neuropatie se svalovou slabostí a morfologickými změnami. Tyto účinky byly pozorovány zvláště při dlouhodobé léčbě. Ojediněle se může objevit porucha krvetvorby, hemolytická nebo aplastická anemie, trombocytopenie a agranulocytóza (po iniciální leukocytóze).

Dále se mohou objevit poruchy ledvin, kožní reakce jako pruritus, purpura, pálení kůže, alopecie a narušení tvorby nehtů. Po podání kolchicinu se mohou vyskytnout i alergické reakce.

Při současném podání kolchicinu a cyklosporinu A nebo jiných modulátorů odolnosti vůči více léků (multi-drug-resistance modulators) může vzniknout myopatie. Po snížení dávky nebo vysazení jedné z látek symptomy mizí.

Průjmy, k nimž dochází nejčastěji, jsou pravděpodobně způsobeny inhibicí regenerace epitelu tenkého střeva a vedou ke ztrátě vody a elektrolytů.

Alopecie, změny v krevním obrazu a neurologické příznaky jsou zapříčiněny mitotickou inhibicí.

4.9.    Předávkování

Akutní intoxikaci lze pozorovat po požití asi 20 mg (40 tablet) kolchicinu u dospělých a 5 mg (10 tablet) u dětí. Chronická intoxikace se může projevit po opakovaných dávkách léku u pacientů s dnou po požití celkové dávky 10 mg a více během několika dní.

Protože kolchicin tlumí mitózu, jsou více postihovány orgány s větší rychlostí proliferace.

Příznaky intoxikace:

Při mírnějším průběhu předávkování se mohou objevit příznaky, které se začínají projevovat po 2-5 hodinách (do 6,5 hod.) po požití.

Hlavním charakteristickým příznakem je těžká, dlouhotrvající hemoragická enteritida s nauzeou, zvracením, tenezmy, břišní kolikou a průjmem, který se může nebo nemusí projevit.

Průjem s hlenem nebo s krví může vést ke ztrátě tekutin a elektrolytů s následnou hypokalémií, hyponatremií a metabolickou acidózou.

Současně může být pozorována tíseň na hrudníku, která může být spojena s bolestí. V dalším průběhu otravy se objevuje bledost, pokles tělesné teploty, cyanóza a dušnost. Může nastat také tachykardie, hypotenze až celkový kolaps.

Neurologické poruchy se manifestují jako poruchy citlivosti, křeče a obrna.

V prvních 2-3 dnech může nastat exitus pod obrazem kardiálního selhání a paralýzy dýchání.

Jeden až dva týdny po uzdravení se z otravy se může vyskytnout totální alopecie, která je někdy trvalá. Lze očekávat i zvýšený mozkomíšní tlak. Ojediněle byly též pozorovány poruchy funkce jater, ledvin, plic a hematopoézy. Vzácně byla hlášena slepota.

Terapie intoxikace:

Léčba je jen symptomatická, specifické antidotum není známo.

Při akutní intoxikaci se doporučuje vyvolat zvracení, které zabrání vstřebání kolchicinu nebo ho sníží. Zvracení lze vyvolat u dospělých např. vlažným hypertonickým roztokem chloridu sodného (2 – 3 čajové lžičky na skleničku) nebo apomorfinem (0,1 – 0,15 mg/kg tělesné hmotnosti i.v.).

U dětí (do 6 let věku) se k navození zvracení používá 1 lžíce ipekakuanového sirupu ve 100 – 200 ml šťávy s následným výplachem žaludku a opakovaným nebo kontinuálním podáváním carbo medicinalis. Pokud je to možné, snižuje se absorpce kolchicinu včasným podáním carbo medicinalis na místě nehody.

Symptomatická léčba sestává ze stabilizace oběhových funkcí pomocí infúze plazma expanderu nebo fyziologického roztoku s glukózou a elektrolyty (zvláště s kaliem) a současné EKG monitorace. Je možno podat digoxin k podpoře srdeční funkce.

Doporučuje se antibiotická clona (např. karbenicilin). Při zvýšení mozkomíšního tlaku lze podat dexamethason; případně může být nezbytná i lumbální punkce. Vyskytnou-li se břišní křeče, lze podat atropin, papaverin nebo albumin-tanát.

Nepoužívat opiáty!

Může být potřeba použít respirátor s kyslíkem či umělou plicní ventilaci.

Jako adstringens a stimulans lze podat horký černý čaj, který zároveň ohřeje. Lze zkusit i kontrolované zahřívání.

Je nutné sledovat funkci ohrožených orgánů – jater, ledvin, kostní dřeně.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

 • Farmakoterapeutická skupina
 • Antiuratikum
 • ATC skupina: M04AC01

Kolchicin je přirozený alkaloid z ocúnu podzimního. Nemá analgetické ani antiflogistické vlastnosti a neovlivňuje koncentraci urey v krvi a v tkáních.

Kolchicin je mitotický jed, inhibitor metafáze. Inhibicí tvorby tubulinových řetězců tlumí vznik a rekonstrukci skeletonu buněk. Tak tlumí dělení buněk a migraci mobilních buněk.

Účinek kolchicinu lze vysvětlit takto: tlumí fagocytózu krystalů solí kyseliny močové leukocyty, a tím snižuje destrukci buněčné membrány leukocytů zevnitř a uvolňování lysozomálních enzymů, chemotaktických substancí a kyseliny mléčné.

Invaze nových granulocytů je snížena. Tak kolchicin sekundárně inhibuje precipitaci nových krystalů solí kyseliny močové.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Kolchicin se rychle a dobře vstřebává z gastrointestinálního traktu. Po perorálním podání 2 tablet (obsahujících 2×0,5 mg celkových alkaloidů, 2×0,38 mg kolchicinu) je po 60 minutách dosahováno průměrných maximálních hladin v plazmě 4,2 ng/ml.

Váže se na plazmatické bílkoviny z 30 – 50 %. Kolchicin proniká rychle do buněk a má velký distribuční objem Vd 473 litrů. Je rychle eliminován z plasmy. Vysoké koncentrace kolchicinu jsou dosahovány v játrech, ledvinách, slezině, leukocytech a v GIT.

Eliminační poločas je cca 9,3 h.

Na základě mechanismu účinku kolchicinu na molekulární úrovni a jeho specifických vazebných místech na povrchu buněk (transportní bílkoviny) a v cytoplasmě (tubuliny) nelze z farmakokinetických dat vyvodit závěry o době působení kolchicinu.

Kolchicin je metabolizován v játrech a vylučován hlavně žlučí. Za čtyři až šest hodin po perorálním podání lze zjistit přítomnost kolchicinu v enterohepatálním oběhu.

Eliminace probíhá hlavně stolicí a cca 23% je vyloučeno močí.

Zajímavé:  Příznaky Bolest Na Hrudi?

Biologická dostupnost perorálně podaných potahovaných tablet je ekvivalentní biologické dostupnosti perorálně podané tekuté dávky kolchicinu.

5.3.    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita (LD50) i.v. u myši byla 4,3 g/kg, u potkana 1,6 g/kg.

Kolchicin má úzký terapeutický interval. I po celkové dávce 8 mg schválené pro léčbu záchvatu jsou popsány případy smrti. Při předávkování je příčinou smrti hemolýza, srdeční selhání a paralýza. Antidotum není známo.

Chronická toxicita kolchicinu je charakterizována neuromuskulárními degenerativními procesy. Navíc se může objevit alopecie, aplastická anemie a další účinky způsobené poškozením buněk.

Často se vyskytující průjem je pravděpodobně způsoben také inhibicí regenerace buněk a regenerační schopnosti epitelu tenkého střeva. Ztráta elektrolytů a vody může být následným projevem (viz 4.9. Předávkování).

Kolchicin vyvolává chromozomální poškození kultur lidských lymfocytů. Spojitost mezi tímto chromozomálním poškozením a teratogenním účinkem u lidí není jednoznačně prokázána.

Testy na embryu myší, křečků, králíků a kuřat prokázaly teratogenní účinek. Po subkutánním podání kolchicinu králičím samcům (1,5 a 3 mg/ přibližně 2 kg tělesné hmotnosti 2x týdně) byly pozorovány poruchy spermatogeneze a atrofie varlat.

Vyskytly se případy poruch reprodukce jako je azoospermie nebo narození dětí s trisomií po léčbě otců kolchicinem. Jsou však i případy, kdy se matkám léčeným během těhotenství kolchicinem narodily zdravé děti.

Tyto případy nejsou dostatečné k důkladnému vyhodnocení reprodukčního toxikologického potenciálu kolchicinu u lidí. Teratogenicita musí být odvozována z účinku tropolonalkaloidů na mitózu a meiózu.

 Tvorba aneuploidních spermií je pravděpodobná.

Toxicita kolchicinu je zvýšena při poškození funkce ledvin.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, mastek, kopovidon, kyselina stearová, magnesium-stearát, povidon 25, oxid titaničitý, arabská klovatina, makrogol 6000, lehký oxid hořečnatý, sodná sůl karmelosy, sacharosa, šelak, obalová soustava Opalux AS-250000 červená ( chinolinová žluť (E 104), ponceau 4R (E 124) ),, voskové leštidlo

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti

5 let

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě do 25° C.

6.5.    Druh obalu a velikost balení

 1. PVC/PVDC/Al blistr, krabička.
 2. Balení: 20, 50, 200 (4×50) tablet.
 3. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Ernst-Melchior-Gasse 20 1020 Vídeň, Rakousko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

29/1045/94-C

9.    DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Dna, nemoc mladých mužů

Dna je revmatologické onemocnění metabolického typu spojené s vysokou hladinou kyseliny močové. Jedná se o poruchu látkové výměny, kdy hodnoty kyseliny močové v krvi jsou zvýšeny.

Kyselina močová a krystaly jejích solí kyseliny se hromadí v kloubech a vyvolávají prudké bolesti, otoky a zarudnutí. Krystaly se mohou ukládat i v ledvinách a kůži.O nemoci vám poví víc revmatolog a 1.

náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Vladimír Pavelka. více …

Odpovědi

Je vhodne na dnu použivat lek Colchicum-Dispert 0,5mg,děkuji za odpověd.

Nadměrné množství kyseliny močové může způsobit onemocnění dnou. To záleží na množství antioxydantu – křemíku v těle. Čím je kyselina močová vyšší, tím potřebujeme více křemíku,který tělu dodá kterýkoliv druh řepy.

Křemík zabraňuje slučování kys. močové. Asi před měsícem mě postihla značná bolest obou dlaní. Bolestivé to bylo i v klidu. Nakrájel jsem svazek ředkviček, podusil, trochu osmažil, přidal 4 vajíčka.

Tato večeře s krajíčkem chleba mě do dvou dnů zbavila bolesti.

Máte někdo zkušenosti s tím, zda může bolet i kyčelní kloub? Před pěti lety odhalili dnu mému tatínkovi, ale ruce ho už nebolí – začala ho bolet jedna kyčel, ale hodně…

S tou řepou nevím červená se na dnu nesmí.

Dobrý den všem,chci se zeptat zda je možná při DNĚ nějaká masáž nebo rehabilitace,pro zmírnění bolestivosti.Známému je 35let a nedávno ležel se záchvatem 2 měsíce v nemocnici a vůbec nechodil.Ted už chodí ale není to ono.Proto mě napadla nějaká forma masáže.Je tedy možná?a jaká?jsou někde na netu nějaké rady?Děkuji Vladka.

Můj manžel měl DNU. Měl bolesti kotníků , kolene a občas i zápěstí. Pomocí bylinek DNU přemohl po půlroce .Ted má klid a hodnoty má v normálu . Ráda Vám poradím , když budete chtít. [email protected]

Ahoj, já teď právě chci vyzkoušet Enzycol, prý pomáhá. Měl by rozpouštět krystal kyseliny močové v kloubech, ale moc tomu nerozumím. Pomohl vám od bolesti?

Já ho nepoužívám, ale přítelkyni prý pomohl jako jediný, už spolu zase dovádíme jako zamlada ;))

Pomohl někomu z vás enzycol? Slyšela jsem o tom, že by měl při této nemoci pomáhat. Chtěla bych to pořídit tatínkovi. Poraďte.

Mě doporučila baba v lekarni Enzycol. Tak ho zkušam, ale nevím za jak dlouho začne učinkovat. Použiva ho kdo z vas lidi?

Za sebe mohu doporučit enzycol. Bohužel jsem se s touto nemocí setkal v naší rodině i já. Nikdy jsem nevěděl, že něco takového vůbec existuje, ale je to opravdu nepříjemná záležitost a člověk hledá co by mu pomohlo. Mě enzycol doporučili v lékarně a fakt mi moc ulevil.

Dostal jsem teď od dětí Enzycol. Čtu na intranetu, že prý pomaha na tuhle nemoc mate s nim někdo zkušenosti? Jak dlouho sa bere, než učinkuje?

Dobrý den, Enzycol rozhodně užívejte uleví vám od bolesti. Mě zabral tak po 3 týdnech, ale znám lidi, kteří říkali, že k nim se nějaká úleva dostavila i dřív jiní zas, že později nevím, jestli je to o tom, v jakém stádiu ta nemoc je rozjetá nebo tak, ale každopádně fakt pomáhá.

Nepoužívám ho přímo já, ale moje sestra na dnu a je s ním vcelku spokojená, jen jí přijde drahý. Každopádně ho užívá, protože jí pomohl – ulevil jí od bolesti, zbavil jí právě oné kyseliny močové. nevím, jak dlouho ho bere, asi půl roku, takže někdy v té době se jí to zlepšilo.

Moc nevím co si o Enzycolu myslet četl jsem o něm všude ale dobrý ohlas tak uvažuju, že bych ho i já vyzkoušel ta bolest je fakt neskutečná!!!

vařte si čaj z mladého listí břízy, na jaře nasbírám 1 igelitku a stačí na celý rok

Dobrý den, na dnu používám Enzycol a pomohl mi ze všech připravku nejvíce.

Já na tohle taky trpím, takže vím.. klouby a celková bolest nic příjemného, člověk má pocit, že už mu ani nic nepomůže. Známá mě poradila Enzycol, tak jsem si jej na zkoušku koupila a jsem moc ráda. Teď je mi líp, dokážu konečně zase se psem víc ujít a neměním :).

Moc děkuji za rady. Brozdím po internetě a hledám něco pro manžela.. Kdysi hrál fotbal, ale k vůli kolene přestal a teď hledá něco, co mu aspoň trošku uleví, pomůže.. Enzycol určitě vyzkoušíme.

Mám dnu asi 7roků a tak jsem už vyzkoušel mnoho léčeb a přečetl mnoho diskusí,až jsem na to přišel.Každý radí nejez to či ono,ber takové a takové léky,ale vše je zanedbané pití,samozřejmě ne alkoholu.

Začal jsem pít více čisté vody a už rok a půl jsem atak dny neměl,maximálně když mě začal bolet kloub vypil jsem během pár hodin třeba klidně 6litrů vody a do 24 hodin bylo po všem.

Doporučuji všem vyzkoušet a můžete mi napsat jak to pomáhá,snad přece nejsem vyjímka ?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector