Cysta na štítné žláze – vše o zdraví

Poruchami štítné žlázy, tedy sníženou nebo zvýšenou funkcí štítné žlázy, strumou, uzlem či nádorem dnes dle některých zdrojů trpí 4 % světové populace[1]. Tyto problémy se vyskytují mnohem častěji u žen než u mužů.

V období, kdy jsem sama trpěla onemocněním štítné žlázy, jsem zjistila, že v mém okolí se s podobnými problémy setkalo pár mých kamarádek a taky má teta a sestřenice. Otevřením tohoto tématu jsem se postupně dozvěděla, že hodně mých známých má s poruchami štítné žlázy osobní zkušenost.

Rozhodně se tedy nejedná o ojedinělé onemocnění. I proto jsem se rozhodla sdílet svou zkušenost s vyléčením štítné žlázy s vámi.

Proč usilovat o dosažení zdravé štítné žlázy?

Správné fungování štítné žlázy zajišťuje tvorbu dvou hormonů: tyroxinu (známého jako T4) a trijodotyroninu (T3). Jejich produkování v přiměřeném množství má pro optimální fungování organizmu esenciální význam.

Bohužel zejména v důsledku extrémně silného postavení farmaceutického lobbingu v ekonomice jsme na důležitost zdravé štítné žlázy zapomněli.

Užívání pilulek na podporu správného fungování štítné žlázy je každodenní realitou množství lidí.

Zvykli jsme si na skutečnost, že na syntetických vitamínech a různých pilulkách doslova závisí náš život. Natolik jsme se vzdálili od přirozeného fungování hormonální soustavy, že lidi, jejichž hormonální systém je upraven tabletami, dokonce nazýváme „zdravými“.

Závislost zdraví jednotlivce na vnějším zdroji – farmaceutikách – v naší společnosti již není nijak výjimečná. Chemické preparáty jen uměle udržují naše tělo v provozu.

Místo toho, abychom nemoc přijali, pochopili a postavili se k ní s patřičnou odpovědností, hasíme symptomy této nemoci tabletami.

Co mě přivedlo k léčbě štítné žlázy pomocí holistického přístupu

Cysta na štítné žláze - Vše o zdravíKdyž jsem sama onemocněla, byla jsem postavena před rozhodnutí podstoupit operaci s cílem odstranit strumu o velikosti pingpongového míčku. Vyoperování strumy bylo spojeno s vyoperováním poloviny štítné žlázy. Tenhle operační zákrok je dnes již běžnou praxí. To, co mě přimělo k pokusu uzdravit svou štítnou žlázu a podívat se na svou nemoc holisticky, byl důsledek operačního zákroku, nikoliv jeho náročnost. Tím důsledkem by byla má doživotní závislost na externích hormonech v tabletové formě. V mých 23 letech se mi to zdálo jednoduše nepřijatelné. Myslím, že to nejcennější, co v životě máme, je naše zdraví. A já jsem si ho chtěla uchovat.

O léčbě štítné žlázy jsem nevěděla na začátku téměř nic. To mě ale neodradilo od snahy hledat příčinu nemoci na všech úrovních zdraví, a následně i k intenzivní snaze o její odstranění.

Výsledkem mé snahy bylo zcela přirozené rozpuštění cysty.

Vlastní zkušenost mě přivedla k názoru, že skutečnou příčinu onemocnění štítné žlázy odstraníme jen tehdy, když podstoupíme léčení na všech úrovních zdraví, nikoliv jen na úrovni fyzické.

Tento článek vychází z poznatků, s nimiž jsem se v procese léčby seznámila, a z osobní zkušenosti. Představíme si onemocnění štítné žlázy z holistického pohledu.

Dozvíte se zejména způsoby, kterými se můžete přičinit o správné fungování své štítné žlázy.

Hlavními předpoklady pro vyléčení štítné žlázy jsou přijetí odpovědnosti za své zdraví a touha dosáhnout pocitu hlubokého zdraví.

I. Onemocnění štítné žlázy z holistického pohledu

Značný vliv na onemocnění štítné žlázy má kromě genetické predispozice i stav energetického (vitálního) těla nemocného. Jakou souvislost má energetické tělo s naším fyzickým tělem? Jsou to dvě strany jedné mince.

 • Stav každého orgánu našeho fyzického těla je odrazem fungování těla energetického (vitálního). To znamená, že (ne)fungování našeho fyzického těla nám signalizuje současně poruchy těla energetického.
 • Onemocnění štítné žlázy je tedy „jenom“ symptomem na fyzické úrovni, jehož základní příčinou jsou nemoci tkvící v energetickém těle. Energetické (vitální) tělo totiž vytváří plány, jež jsou „zhmotněny“ prostřednictvím orgánů fyzického těla.[2]
 • Skutečnou příčinu onemocnění štítné žlázy odstraníme jen tehdy, když podstoupíme léčení na jemnohmotní úrovni – na úrovni energetického těla. Zdraví energetického těla můžeme ovlivnit převážně životním stylem a vnitřním rozpoložením (emocemi).

 II. Čakry – energetická centra 

Podstatou energetického (vitálního) těla je přítomnost vitální energie v energetických centrech nazývaných čakry a její volné proudění mezi nimi. O čakrách jste již jistě něco slyšeli. Jak si je ale představit? Jejich podstatu jednoduše popisuje A. Goswami v knize Kvantový doktor:

 „Když prožíváme emoci, je její součástí nejen prožitek na fyzické úrovni a myšlenka v mysli, ale i celkový pocit, který emoci doprovází. Co cítíme? Cítíme pohyb vitální energie.

Ale kde v těle cítíme své emoce? To samozřejmě záleží na tom, o jakou emoci jde a kdo jsme my sami.

Stručně řečeno, ta místa v našem fyzickém těle, kde cítíme přítomnost vitální energii v okamžiku, když prožíváme nějaký pocit, jsou čakry.“

Stav energetického těla tedy můžeme doslova pocítit na vlastní kůži. Jde proto o velice subjektivní záležitost každého z nás. Emoce, jež prožíváme, můžou posilnit, neboli naopak oslabit energii v našem těle. Jaké emoce mají přímý vliv na energii v páté, tedy krční čakře?

Jistě každý z vás již někdy na vlastní kůži zažil pocit nervozity, když měl promluvit na veřejnosti. Možná jste pociťovali sucho v ústech. Nebo se vám zdálo, jako by vám něco leželo v hrdle.

To jsou známé fyzické projevy (emoce) toho, když člověk postrádá energii v krční čakře. Naopak, někdy zažíváte skvělý hřejivý pocit z dobře zvládnuté komunikace neboli komunikační flow. To souvisí s přílivem energie do krční čakry.

Úbytek nebo příliv energie v krční čakře se promítá do stavu štítné žlázy.

Cysta na štítné žláze - Vše o zdraví

Systém čaker v lidském těle

V našem těle se nachází celkově sedm čaker (energetických center), které jsou lokalizovány v blízkosti tělesných orgánů a přímo souvisí se žlázami s vnitřní sekrecí. Fyzické orgány jsou zrcadlem vitální energie, jež je přítomná v odpovídajícím energetickém centru.

 • Korunní čakra – žláza: hypofýza, orgán: velký mozek
 • Čelní čakra (třetí oko) – žláza: epifýza, orgán: střední mozek, dutiny
 • Krční čakra – žláza: štítná žláza, orgány: hlasového ústrojí
 • Srdeční čakra – žláza: brzlík, orgán: srdce, plíce
 • Pupeční čakra – žláza: slinivka břišní, orgán: žaludek, játra, žlučník
 • Sakrální (sexuální) čakra – žláza: pohlavní žlázy (gonády), orgány: reprodukční
 • Kořenová čakra – žláza: nadledvinky, orgány: vylučovací[3]

V oblasti štítné žlázy se nachází energetické centrum Višuddhi – 5. Čakra. Nahromadění nebo absence energie v tomto centru se zrcadlí právě ve stavu štítné žlázy.

Základní charakteristika páté čakry:

 • Název v sanskritu: Višuddhi
 • Umístění: Krk (v blízkosti ohryzku)
 • Smysl pojící se s pátou čakrou: Sluch
 • Funkce: Komunikativnost, sebevyjádření, tvořivost
 • Barva pozitivně stimulující 5. čakru: Zářivě modrá
 • Potraviny, které mají čisticí účinek na 5. čakru: Ovoce
 • Kameny, které vhodně přispívají k léčbě 5. čakry: Tyrkys, akvamarín, celestin

 III. Poruchy štítné žlázy v souvislostech páté čakry

Ideálním stavem je harmonické proudění energie všemi sedmi čakrami. Tedy proudění energie bez kumulování nebo naopak stagnace či zablokování v jednom místě. Jestli máme v páté čakře málo nebo naopak příliš moc energie, trpíme vnitřní nerovnováhou na energetické úrovni.

Na hromadění se energie v čakrách není nic špatného. Mnozí odborníci prosazují různé techniky, jejich cílem je právě hromadění a rozproudění energie v jednotlivých čakrách. Problém nastává, když je množství energie v 5. čakře disproporční vůči množství energie v ostatních čakrách.

 Tyto energetické nerovnováhy v páté čakře indikují následující projevy na fyzické úrovni:

 • poruchy štítné žlázy,
 • struma,
 • chronická bolest v hrdle,
 • zánět krčních mandlí,
 • zduřené uzliny,
 • potíže s hlasivkami,
 • koktavost,
 • vředy v ústní dutině,
 • afty,
 • poruchy sluchu.

Projevy disharmonie 5. čakry v mezilidských vztazích

Podívejme se blíž na to, jak se projevuje nedostatek neboli nadbytek energie v páté čakře. Pátá čakra je centrem komunikace. Centrem sebevyjádření či projevení svých názorů, postojů a potřeb. Je rovněž mostem mezi myslí a srdcem. Lidé s nedostatkem energie v páté čakře mají většinou strach projevit to, co si myslí nebo cítí.

Jak to poznáme? Napovídá tomu zakřiknutý, nesmělý projev nebo roztřesený hlas. Lidé, kteří postrádají energii v páté čakře, cítí strach projevit to, co si myslí nebo cítí. Když mají odlišný názor než druhá strana, častokrát si ho nechají pro sebe. Nebo navenek vyjádří souhlas s názorem druhé strany, i když se s ním vnitřně neztotožňují. Své skutečné myšlenky a pocity si nechávají pro sebe.

A to pak způsobuje blokování energie v páté čakře.

Jiným projevem disharmonie páté čakry je nezvládnutí komunikace v podobě popudlivého nebo arogantního projevu. Lidé s tímto problémem často osočují druhou stranou nebo používají urážlivá slova.

Jejich projev je hrubý a v komunikaci často vyhledávají konflikty. Důsledkem toho se jich jiní lidé straní, a proto můžou mít pocit, že jejich potřeby nebyly vyslyšeny.

Ve skutečnosti se ale jedná o nezvládnutý způsob komunikace.

V tomto článku jsme se podívali na štítnou žlázu především v souvislostech energetického těla. To, jak pracovat s energií v páté čakře s cílem dosažení zdravé štítné žlázy, si přiblížíme v článku „Od nemoci k vyléčení: Jak harmonizovat energii páté čakry a obnovit správnou funkci štítné žlázy“.

[1] Zdroj: http://www.tydenstitnezlazy.cz/, dle tohoto zdroje postihuje onemocnění štítné žlázy až 300 mil. světové populace. Při populaci 7,3 miliard to znamená, že onemocněním štítné žlázy trpí 4 % světové populace. Jiné zdroje uvádějí dokonce i vyšší procento nemocných.

[2] Zdroj: Kvantový doktor, A. Goswami, Ph.D.

[3] Zdroj: Velká kniha o čakrách, Anodea Judith

Uzly na štítné žláze

Cysta na štítné žláze - Vše o zdraví

Uzly na štítné žláze se vyskytují až u 19-67% lidí a bulku na krku si dokáže nahmatat 7% lidí. Tím patří uzly na štítné žláze mezi nejčastější onemocnění vůbec. Většina uzlů nemá žádný klinický dopad, ale 5 procent hmatatelných uzlů může představovat zhoubný nádor. Vše, co potřebujete vědět o uzlech na štítné žláze, vám přinášíme v tomto článku.

Štítná žláza je endokrinní orgán na přední straně krku pod ohryzkem, který produkuje hormony řídící množství metabolických dějů ve vašem těle. Někdy se v štítné žláze může vyvinout takzvaný uzel, což je pevná nebo tekutinou vyplněna boule tkáně.

Převážná většina uzlů na štítné žláze nevyvolává žádné příznaky a nepředstavuje závažný zdravotní problém. Rakovina štítné žlázy se z uzlů vyvine pouze v malém procentu případů.

Pravděpodobně jste o svém uzlu ani nevěděli, dokud vám ho lékař neobjevil při náhodném vyšetření.

Některé uzly mohou však narůst do takové velikosti, že se dají na krku rozeznat jako mírný otok, případně vám mohou způsobovat problémy při dýchání či polykání (1).

Jakými příznaky se uzly na štítné žláze projevují?

Pokud je uzel dostatečně velký, tak:

 • si ho můžete nahmatat na přední straně krku
 • můžete ho vidět pouhým okem jako otok krku
 • může vám utlačovat jícen a průdušnici, což se projeví ztíženým polykáním a dýcháním
Zajímavé:  Léčba Zánětu Tenkého Střeva?

V některých případech mohou uzly ve zvýšené míře tvořit hormon tyroxin (což je přirozený hormon štítné žlázy) a způsobit tak příznaky takzvané hypertyreózy. Hypertyreóza, čili nadměrné množství hormonů štítné žlázy, má tyto příznaky (2):

 • výrazné nebo nezamýšlené hubnutí a ztráta hmotnosti (navzdory normálnímu zda zvýšenému příjmu jídla)
 • nesnášenlivost vysokých teplot a pocit, že je vám neustále teplo
 • třes po celém těle nebo jen na určitých místech (končetiny, apod.)
 • nervozita
 • podrážděnost
 • rychlý nebo nepravidelný tep
 • pocity bušení srdce
 • problémy se spánkem, hlavně nespavost
 • svalová slabost

Pokud u sebe zaznamenáte výše uvedené příznaky, navštivte svého lékaře, aby vás mohl důkladně vyšetřit, i když pouze malé procento uzlů způsobuje rakovinu.

Rakovinné uzly se nedají od těch neškodných odlišit pouze na základě příznaků, i když existuje pár nepříliš spolehlivých pravidel. Rakovinné uzly jsou většinou pomalu rostoucí a v době diagnózy poměrně malé.

Některé vzácné agresivní nádory štítné žlázy mohou naopak růst velmi rychle a jsou velké, pevné a nepohyblivé.

A jak tyto uzly vznikají? Co způsobuje růst uzlů na štítné žláze?

Možných příčin vzniku uzlů ve štítné žláze je hned několik:

 • Nedostatek jódu v potravě. Tato příčina vzniku uzlů je u nás vzácná, protože sůl se na našem území běžně obohacuje jódem, takže onemocnění štítné žlázy z nedostatku jódu postihují hlavně obyvatel rozvojových zemí.
 • Adenom štítné žlázy. Adenom vzniká růstem normální tkáně štítné žlázy. Zatím se neví, co tento růst způsobuje. Některé adenomy štítné žlázymohou produkovat tyroxin, což vede k hypertyreóze.
 • Vznik cysty. Cysta je ohraničený útvar, který je vyplněn tekutinou. Cysty v štítné žláze vznikají nejčastěji z rozpadlých adenomů. Někdy se kromě tekutiny mohou uvnitř cysty objevit i tuhé útvary, které mohou být nádorového původu.
 • Chronický zánět štítné žlázy. Hashimotova choroba způsobuje zánět, který vede k uzlovému zvětšení štítné žlázy. To je obvykle spojeno se sníženou aktivitou štítné žlázy (hypotyroidizmom), což se mimo jiné projevuje únavou, zimomřivostí, zácpou a přibíráním.
 • Víceuzlové struma. Struma (lidově vole) je označení pro jakékoliv zvětšení štítné žlázy. Víceuzlové struma vzniká, jak již název naznačuje, na základě více jednotlivých uzlů, ale příčina jejich vzniku známa není.
 • Rakovina štítné žlázy. Riziko, že se z uzlů štítné žlázy vyvine rakovina je velmi malé. Pouze 5 procent hmatatelných uzlů představuje zhoubný nádor. Zvýšené riziko zhoubného nádoru mají:
  • muži
  • osoby mladší než 30 nebo starší než 60 let
  • osoby, které mají v rodině někoho s nádorem štítné žlázy nebo jiným nádorem endokrinního systému
  • osoby, které byly v minulosti vystaveny radiaci, hlavně v oblasti hlavy a krku

Pokud je uzel velký a tvrdý, případně bolí, je třeba myslet na nádor.

Co hrozí při uzlech na štítné žláze?

Malé a netoxické (neprodukující hormony) uzly štítné žlázy nemusí představovat zdravotní problém. Některé uzly však mohou způsobit tyto zdravotní problémy:

 • Potíže s polykáním a dýcháním. Tyto problémy způsobují hlavně velké uzly útlakem jícnu a průdušnice.
 • Hypertyreóza. Pokud uzly produkují hormony, hrozí vám hypertyreóza. Kromě běžných příznaků nervozity, rychlého tepu, intolerance tepla a hubnutí hrozí při chronické hypertyreóze fibrilace srdečních síní, osteoporóza a thyreotoxická krize (náhlé zhoršení příznaků, které může být až smrtelné).
 • Rakovina štítné žlázy. Pokud se ukáže, že uzel na štítné žláze je rakovinného původu, bude nezbytný chirurgický zákrok. Obvykle se musí odebrat většina nebo celá část štítné žlázy, což vede k potřebě užívat po zbytek života hormonální léky (substituční hormonální léčba). Většina rakovinných uzlů se však diagnostikuje v časných stádiích rakoviny a mají dobrou prognózu.

Vyšetření u lékaře

Pokud u sebe zaznamenáte uzel na štítné žláze, navštivte svého praktického lékaře. Pokud jsou vaše podezření správné, lékař vás pošle za odborníkem – endokrinologem.

Onemocnění štítné žlázy se však často zjistí náhodně při jiném lékařském vyšetření, například při vyšetření ultrazvukem (sono), magnetickou rezonancí (MRI) nebo počítačovou tomografií (CT).

Vyšetření u lékařů bývají často hektická a stresující a ne vždy si vzpomeneme na všechno, co bychom chtěli svému lékaři sdělit nebo se zeptat. Proto se můžete na vyšetření připravit již v pohodlí domova, a to takto:

 • Napište si seznam příznaků, které vás trápí, dokonce i ty, o kterých si myslíte, že nemají s onemocněními štítné žlázy nic společného.
 • Napište si seznam všech léků, vitamínů a doplňků stravy, které užíváte, i informaci o dávkách ao tom, jak dlouho je již užíváte.
 • Zhotovte si seznam nemocí a zdravotních problémů, které jste dosud prodělali nebo kterými stále trpíte. Nezapomeňte opravdu na nic, a to ani na všechny chirurgické zákroky.
 • Připravte si seznam otázek, které se chcete zeptat svého lékaře, například na nežádoucí účinky léčby nebo jiné možnosti léčby.

Jaká vyšetření potřebuji? Jak se diagnostikuje uzel na štítné žláze?

Hlavním cílem vyšetření je vyloučit rakovinu a zjistit, zda štítná žláza správně funguje. Uzly na štítné žláze se vyšetřují takto (3):

 • Fyzikální vyšetření. Lékař vyšetří velikost, přítomnost uzlů a poddajnost štítné žlázy pohmatem během polykání.
 • Vyšetření hladiny hormonů v krvi. Při nefunkční štítné žláze je charakteristický pokles hormonů štítné žlázy (tyroxinu a trijodtyroninu) v krvi (hypotyreóza), dokud hormon TSH (thyreotropní hormon) tvořený v hypofýze je reakčně zvýšený. Naopak při nadměrné činnosti štítné žlázy nacházíme v krvi zvýšené hladiny tyroxinu a trijodtyroninu (hypertyreózu) a množství TSH je sníženo.
 • Ultrazvukové vyšetření (sono). Vyšetření ultrazvukem je zcela bezpečné a nebolestivé zobrazovací vyšetření, které lékaři poskytne obraz štítné žlázy, na kterém je možné vidět její zvětšení a případné uzly. Ultrazvuk dokáže odlišit i uzly od cyst a používá se jako pomůcka při biopsii. Princip vyšetření je založen na odrazu zvukových vln od tkání těla.
 • Biopsie. Na objasnění povahy uzlů a vyloučení rakoviny se používá biopsie, která spočívá v odebrání vzorku štítné žlázy pomocí tenké jehly pod současnou kontrolou ultrazvuku. Vzorek se následně posílá na histologické zpracování na patologii.
 • Scintigrafie štítné žlázy. Scintigrafie spočívá v injekčním podání radioaktivního jódu do žíly. Toto radiofarmakum putuje krví do štítné žlázy, která ho vychytává. S následným použitím speciální scintilační kamery schopnou zachytit záření radiofarmaka se vytváří obrázek štítné žlázy, který mluví hlavně o tom, jak orgán funguje. Na výsledném obrázku mohou být oblasti zvýšeného vychytávání radiofarmaka – ‚horké uzly‘, které jsou hormonální aktivní. Horké uzly jsou téměř vždy nezhoubné. Na druhé straně, ‚studené uzly‘ mohou být i rakovinného původu, ale to scintigrafie odlišit nedokáže. Samotné vyšetření probíhá na vyšetřovacím stole, na kterém klidně ležíte, a kamery, která vás snímá. Scintigrafie je ve srovnání s ultrazvukem vyšetření invazivnější, dražší a časově náročnější.

Jak se uzly na štítné žláze léčí?

Léčba uzlů závisí na povaze konkrétního onemocnění (4, 5).

Léčba nezhoubných uzlů štítné žlázy

Nezhoubné a neškodné uzly štítné žlázy se mohou léčit jedním ze tří způsobů:

 • Pravidelné kontroly štítné žlázy. Pokud biopsie prokáže, že uzel je neškodný a nezpůsobuje vám problémy, prakticky se s ním nemusí nic dělat. Budete chodit na pravidelné kontroly funkce štítné žlázy, jestli se něco nezměnilo, a zda uzel nenarůstá. S uzlem můžete žít celý život, ale pokud jednoho dne začne narůstat, bude nutná opětovná biopsie k vyloučení nádorového růstu.
 • Hormonální léčba. Hormonální léčba se podává za účelem potlačení růstu uzlů. Užívá se přitom levothyroxin (Euthyrox, L-thyroxin), což je syntetická náhrada přirozeně se vyskytujícího tyroxinu. Tělo se vlastně oklame, že již produkuje dostatek hormonů, a to následně zpomalí produkci TSH (štítné hormonu) z hypofýzy, který je zodpovědný za růst štítné žlázy. Přesto je však účinek levothyroxinu na zmenšení uzlů sporný.
 • Chirurgický zákrok. Pokud je uzel příliš velký a způsobuje vám estetické problémy či potíže s dýcháním a polykáním, přistupuje se k jejich chirurgickému odstranění.

Léčba toxických adenomů štítné žlázy

Toxický adenom je uzel, který produkuje hormony. To může vést k hypertyreóze a zdravotním komplikacím, a proto se musí toxický adenom léčit. To se dělá následovně:

 • Podávání radioaktivního jódu. V některých případech hypertyreózy se volí tato léčebná strategie, při které užíváte pilulky radioaktivního jódu. Tento radioaktivní jód se vstřebá do krve, která ho přivede do štítné žlázy, kterou radioaktivní jód postupně ničí. Tím se štítná žláza zmenšuje a přestává produkovat nadměrné množství hormonů. Ke zlepšení či vymizení příznaků dochází do tří měsíců. Stinnou stránkou této léčby je možné rozsáhlé zničení štítné žlázy, což vyústí v hypotyreózu, příliš nízkou produkci hormonů a v potřebu užívat pak hormonální substituci – levothyroxin.
 • Antityreoidní léčiva (thyreostatika). Thyreostatika zpomalují produkci hormonů štítné žlázy, a to pomocí blokády enzymu zvaného tyreoperoxidáza. Používají se při konzervativní léčbě hypertyreózy, přičemž průměrná léčba trvá asi jeden rok. Thyreostatika se mohou užívat i po kratší dobu, obvykle jako předoperační příprava, která usnadňuje chirurgický zákrok. Mezi nežádoucí účinky tyreostatik patří agranulocytóza, tedy stav, při kterém klesá hladina určité podskupiny bílých krvinek v krvi. Agranulocytóza má za následek sníženou imunitu proti bakteriálním onemocněním a může se projevit horečkami, zimnicí a bolestmi v krku. Tento nežádoucí účinek se objevuje u 0,5% pacientů léčených thyreostatiky. V České republice se nejčastěji používají léčiva tiamazol (Thyrozol) a propylthiouracil (Propycil 50).
 • Chirurgický zákrok. Pokud se podávání radioaktivního jódu nebo užívání tyreostatik neosvědčilo, zbývá vám ještě chirurgické odstranění části nebo celé štítné žlázy.

Léčba rakoviny štítné žlázy

Rakovina štítné žlázy se léčí chirurgicky. Často se musí odebrat téměř celá štítná žláza. V tom případě budete muset do konce života užívat levothyroxin, tedy syntetickou náhradu hormonu štítné žlázy.

Mezi rizika operačního zákroku patří možné poškození hlasivek (kvůli poškození nervus laryngeus recurrens – větve bloudivého nervu – nervus vagus, která ovládá hlasivky) nebo poškození příštítných tělísek.

Příštítná tělíska jsou dvě až čtyři malé žlázy v blízkosti štítné žlázy, které regulují hladinu vápníku v krvi (produkcí velmi důležitého hormonu s názvem parathormon).

Epidemiologie uzlů na štítné žláze

Uzly na štítné žláze patří mezi nejčastější onemocnění vůbec. Podle některých výzkumů má hmatatelnou bulku na štítné žláze až 6 procent žen a 1,5 procent mužů (6), ale podle jiného výzkumu se klinicky němé a ultrazvukem zjistitelné uzly na štítné žláze mohou vyskytovat až u 67 procent obyvatelstva (7).

Zajímavé:  Jaké Jsou Příznaky Onemocnění Slinivky?

Uzly ve štítné žláze

Uzly ve štítné žláze jsou častým nálezem a vyskytují se až u 30-40 % žen nad 50 let. Nález uzlu ve štítné žláze není důvodem ke zbytečným oba­vám, protože pravděpodobnost, že se jedná o zhoubný nádor, je vel­mi malá. Uzly mohou být také příčinou zvýšené funkce (hypertyreózy) a pak jsou téměř vždy nezhoubné.

Cysta na štítné žláze - Vše o zdraví

Uzlem ve štítné žláze se rozumí jaký­koliv kulovitý (uzlovitý) útvar ve štítné žláze bez ohledu na to, jaká je jeho biologická povaha. Naprostá většina z nich (90–95 %) je be­nigního nenádorového charakteru – jde o tzv.

koloidní či hyperplas­tické uzly nebo pseudocysty (dutiny vyplněné tekutinou) Tyto uzly jsou častější v oblastech s nedostatkem jodu. Jen malá část uzlů (maximálně 5–10 %) jsou pravé nádory – benigní adenomy nebo zhoubné karcinomy, lymfomy, metastázy či poměrně vzácné sarko­my.

Důvod vzniku uzlů může být různý. V minulosti byl nejčastější příčinou nedostatečný přísun jódu v potravě, po zavedení plošné jodace jedlé soli vstupují do popředí další příčiny vzniku uzlů, jako jsou především genetické vlivy (např.

mutace některých genů ovlivňujících růst a funkci buněk štítné žlázy), vliv určitých látek v potravě, změny v životním prostředí a jiné.

Čtěte také: Nemoci štítné žlázy ohrožují srdce a cévy

Příčiny vzniku uzlů ve štítné žláze

Možných příčin vzniku uzlů ve štítné žláze je několik:

 • Nedostatek jódu ve stravě – tato příčina vzniku uzlů je u nás vzácná, protože sůl se na našem území běžně obohacuje jódem, takže onemocnění štítné žlázy z nedostatku jódu postihují hlavně obyvatel rozvojových zemí.
 • Adenom štítné žlázyvzniká růstem normální tkáně štítné žlázy. Některé adenomy produkují hormony štítné žlázy mimo normální regulační vliv hypofýzy, což vede k nadprodukci hormonů štítné žlázy (hypertyreóza).
 • Cysta štítné žlázy – dutiny vyplněné tekutinou (cysty) v štítné žláze nejčastěji vznikají z rozpadlých adenomů. Někdy se kromě tekutiny mohou uvnitř cysty objevit i tuhé útvary, které mohou být nádorového původu.
 • Chronický zánět štítné žlázy (tyreoiditida) – Hashimotova nemoc, onemocnění štítné žlázy, může způsobit zánět štítné žlázy, což vede k uzlovému zvětšení štítné žlázy. Toto je často spojeno se sníženou aktivitou štítné žlázy (hypotyreóza).
 • Víceuzlové struma – struma je označení pro jakékoliv zvětšení štítné žlázy. Víceuzlové struma vzniká, jak již název naznačuje, na základě více jednotlivých uzlů, ale příčina jejich vzniku známa není.

Rakovina štítné žlázy

Přestože pravděpodobnost, že uzel je zhoubný, je malá, některé faktory však zvyšují riziko vzniku rakoviny štítné žlázy. Jedná se například  o anamnézu štítné žlázy v rodině nebo jiné endokrinní rakoviny.

Mezi další rizikové faktory patří:

 • zevní ozáření krku v dětství
 • familiární výskyt medulárního karcinomu
 • věk pod 20 a nad 60 let
 • mužské pohlaví

Uzel, který je velký a tvrdý, nebo způsobuje bolest nebo nepohodlí, je znepokojující z hlediska malignity.

Příznaky uzlů ve štítné žláze

Převážná většina uzlů na štítné žláze nevyvolává žádné příznaky a nepředstavuje závažný zdravotní problém. Často se stává, že pacient o svém uzlu ani neví, dokud vám ho lékař neobjevil při náhodném vyšetření. Některé uzly však mohou narůst do takové velikosti, že se dají na krku rozeznat jako mírný otok, případně mohou způsobovat problémy při dýchání či polykání.

V některých případech mohou uzly ve zvýšené míře tvořit hormon tyroxin (což je přirozený hormon štítné žlázy) a způsobit tak příznaky takzvané hypertyreózy. Hypertyreóza, čili nadměrné množství hormonů štítné žlázy, má tyto příznaky:

 • bušení srdce
 • pocení
 • třes rukou
 • nesnášenlivost tepla
 • nervozita
 • nespavost
 • únava
 • úbytek svalové hmoty a svalová slabost
 • jemná, často teple opocená kůže
 • nekvalitní, jemné, řídnoucí vlasy

Pokud u sebe zaznamenáte výše uvedené příznaky, navštivte svého lékaře, aby vás mohl důkladně vyšetřit, i když pouze malé procento uzlů způsobuje rakovinu, přesto je důležité tuto možnost vyloučit.

Čtěte také: Poruchy štítné žlázy. Jak je poznáme?

Diagnostika uzlů ve štítné žláze

Základní vyšetřovací metodou k diagnostice uzlů ve štítné žláze je pečlivé palpační vyšetření (prohmatání) štítné žlázy a krku a ultra­zvuk neboli sonografie  této oblasti, včetně vyšet­ření krčních lymfatických uzlin.

Ultrazvuk je metoda široce dostupná, a proto by každý hmatný uzel ve štítné žláze měl být ultrazvukem vyšetřen. Pokud zasahuje zvětšená štítná žláza do duti­ny hrudní (tzv. retrosternální struma), nelze použít ultrazvuk a je třeba indikovat počítačovou tomografii.

Ultrazvuk ve většině přípa­dů rozhodne, zda stačí uzel zkontrolovat s časovým odstupem, nebo zda je nutné provést punkci uzlu (tzv. FNAB – fine needle aspiration biopsy). FNAB je jednoduché vyšetření s mini­mální bolestí, která je srovnatelná nebo menší než při běžném odběru krve.

Prová­dí se po lokální dezinfekci krku dvěma vpichy tenkou jehlou do uzlu pod ultrazvukovou kontrolou. Tím je získán materiál na cytologické vyšetření. Je­li výsledek FNAB pozitivní nebo podezřelý, je nutná operace (odstranění jed­noho nebo obou laloků štítné žlázy).

V případě negativního nálezu lze s velmi vysokou pravdě­podobností (více než 97 %) zhoubný nádor vyloučit. I v těchto pří­padech však má být velikost uzlu pravidelně kontrolována ultrazvukem a při zvětšování či jiném podezření z malignity je indi­kována kontrolní FNAB nebo operace.

Čtěte také: Vyšetření štítné žlázy

Léčba uzlů ve štítné žláze

Kromě operace neexistuje účinná léčba, která by vedla k vymizení uzlů ve štítné žláze. Výjimkou jsou tzv.

pseudocysty (duti­ny vyplněné tekutinou), které se odsátím tekutiny významně zmenší nebo i vymizí, event některé uzly v terénu chronického zánětu (lym­focytární tyreoiditidy), které se mohou zmenšit při terapii tyroxinem.

Dříve široce užívaná léčba uzlů vysokými dávkami tyroxinu byla opuštěna pro nedostatečný efekt a vysoké riziko nežádoucích účinků.

Většina uzlů však nezpůsobuje pacientům žádné obtíže, takže postačí sledování uzlu pravidelnými kontrolami ultrazvukem (zpočátku po 3–6 měsících, později, pokud se uzly nezvětšují, po 1–2, někdy i více letech), případně pokud je přítomna porucha funkce štítné žlázy, je naordinována příslušná léčba. Pa­cienti by také měli mít přiměřený příjem jodu v potravě (ani málo, ani moc), nejlépe v přirozené formě (1–2krát týdně mořské ryby nebo jiné mořské produkty). Většina uzlů zůstává dlouhodobě stejná a nezvětšuje se.

I u nezhoubných uzlů je nutná operace pokud:

 • způso­bují zvýšenou funkci
 • zvětšují se
 • zasahují do dutiny hrudní a tlačí na okolní orgány
 • způsobují obtíže pacientovi
 • je­li opakovaně ne­diagnostická FNAB či je­li jakékoliv podezření na maligní charakter uzlu

Někdy se nezhoubné uzly operují i z důvodů kosmetických.

Chirurg odstraní buď celou štítnou žlázu- tzv. totální tyreoidektomie (v případě mnohočetných uzlů), nebo pouze jeden lalok – lobektomie (v takových případech, kdy je nález FNAB příznivý a druhý lalok je zcela zdravý).

Pokud jde o nekomplikovaný uzel tvořící hormony štítné žlázy v nadbytku (tzv. autonomní adenom) a výsledek FNAB je příznivý, je možné místo operace přistoupit k lokálnímu ozáření radioaktivním jódem, tedy tzv. aplikaci terapeutické dávky radiojódu.

Zdroj: www.mayoclinic.org, www.nfozp.cz

Řeč těla: Co nám odkrývají potíže se štítnou žlázou?

V psychosomatice chápeme tělo a duši jako jeden celek, který je neoddělitelný. V případě potíží se pacient obrátí na lékaře, který pomocí testů zjišťuje, z čeho potíže pramení.

V některých případech jsou potíže pacienta neidentifikovatelné a lékaři se nepodaří stanovit diagnózu.

Pacient pak navštěvuje různé specialisty, kteří většinou dojdou k závěru, že je po medicínské stránce v pořádku, a to přesto, že jeho potíže stále přetrvávají.

Odborníci zastávají názor, že 70 % potíží je psychického původu. Žijeme-li život plný spěchu a stresu, duše volá prostřednictvím fyzických potíží o pomoc.

Potíže spojené s naší psychikou jsou psychosomatické potíže a v jejich pozadí vždy stojí stres, strach, emoce, vztek, bolest, úmrtí někoho blízkého, problémy ve vztahu, úzkost, obavy z budoucnosti nebo nezpracované problémy.

Poruchy štítné žlázy

Štítná žláza je umístěna na krku před hrtanem. Je to žláza s vnitřní sekrecí, což znamená, že produkuje hormony do krve. Tyto hormony ovlivňují výrazně náš metabolismus.

Tvar štítné žlázy připomíná motýla, její činnost je řízena z podvěsku mozkového. Je to důležitý regulační orgán, který se podílí na mnoha funkcích v těle.

Jestliže se naruší její funkce nebo jakmile začne být málo účinná či naopak více účinná, vždy je to problém.

Při poruchách štítné žlázy můžeme onemocnět například hypertyreózou, což je zvýšená funkce štítné žlázy. Znamená to, že naše štítná žláza produkuje větší množství hormonů.

Psychické souvislosti s tím spojené mohou být například vztek, že nás někdo vynechal. Hypotyreóza znamená opak, sníženou funkci, jejíž příčinou například může být zánět štítné žlázy nebo nedostatek jódu.

Psychika je v tomto případě spojená s pocitem beznadějné únavy.

Můžeme také onemocnět autoimunitním onemocněním štítné žlázy, což znamená, že tělo nepovažuje štítnou žlázu za svůj orgán a vytváří si proti němu protilátky. V psychice to znamená, že jdeme proti sobě a bojujeme sami se sebou.

Proč máme problémy se štítnou žlázou

Problémy se štítnou žlázou signalizují pocit, že se nedostaneme k tomu, co chceme dělat. Stále se opakuje otázka „Kdy už na mě přijde řada?“ Štítná žláza je pro nás určitým štítem, který zachycuje emoční napětí. Většinou se to projevuje u senzitivních žen.

Projevují se zde citové, emotivní, vztahové, sebevztahové a partnerské problémy. To vše oslabuje funkci štítné žlázy. Souvislosti můžeme najít i u rodičů, kteří přenášejí své emoční napětí na své děti a ty mají potíže se štítnou žlázou.

Štítná žláza také znamená dlouhodobé mlčení, především nevyjádření své důležitosti.

Jaké symboly nám okrývají potíže se štítnou žlázou?

Můžete svobodně vyjadřovat své názory? Myslíte pozitivně? Nejste pod tlakem někoho blízkého? Máte volnost vyjadřování ve své práci, rodině a u svých přátel? Obáváte se něčeho? Umíte vyjádřit své názory?

Pokud trpíme zvýšenou funkcí štítné žlázy (hypertyreózou), můžeme mít například tyto příznaky:

časté pocení, řídnutí vlasů, zvýšená lámavost nehtů, zvýšená únava, úbytek svalové hmoty, úbytek hmotnosti, průjmy, jemný třes prstů, nespavost, nervozita, podrážděnost, nervová vypjatost, úzkostné stavy dále zvýšená srdeční činnost, vytlačení očních bulbů (pocit, že máte vykulené oči).

Při hypotyreóze, což je snížená funkce štítné žlázy, můžeme pozorovat tyto příznaky:

únava, spavost, snížená energie, zimomřivost, deprese, zapomínání, zpomalení reflexí, bolest svalů a kloubů, suchá kůže, otoky nohou, nadváha i zácpa, problémy se srdcem, snížená funkce vede u žen ke sterilitě, problémům s menstruací a u mužů k impotenci.

Zajímavé:  Blizici Se Porod Priznaky?

Žlázy s vnitřní sekrecí jsou velice citlivé a reagují na náš duševní stav. Především štítná žláza ukazuje, jak jsme na tom s emocemi a naším egem. Také poukazuje na to, jak se zvládáme srovnat v různých životních situacích, včetně rad od jiných lidí.

Problémy tedy nastávají, pokud chybně jednáme nebo tvrdohlavě trváme na svém, nezdravě lpíme na něčem, co ovládá naše ego. Ukazuje i na závislost na partnerovi nebo dětech. Přílišný pocit, že musíme mít život a vše pod kontrolou, se také projevuje na naší štítné žláze.

Zvýšené funkci štítné žlázy předcházejí nadměrné starosti a strach, především o svoji rodinu. Člověk tak zapomíná sám na sebe. Při snížené funkci jsme v jednom kole a stále někam spěcháme.

Svazuje a ovládá-li nás někdo a vyhrotí-li se tento vztah, tak si tito dva lidé navzájem negativně ovlivňují štítnou žlázu, protože si vzájemně vyměňují ostrá slova a negativní myšlenky. Obě tyto osoby tak mají sklon k vytváření uzlíků, nádorů a zvětšení štítné žlázy.

Při poruchách štítné žlázy si položte si následující otázky:

Máte strach o své blízké? Nelpíte na věcech víc, než je zdravé? Žijete svůj život, nebo život těch druhých? Žijete v neustálém stresu? Umíte vyjádřit své emoce? Nepotlačujete svůj strach? Jste spokojeni se svým citovým životem?

Můj příběh o mých problémech a onemocnění štítné žlázy

Štítnou žlázu jsem měla nemocnou už jako malá holka. Bylo mi řečeno, že to je dědičné, a tak jsem to vzala jako fakt, aniž bych o něm přemýšlela. Chodila jsem do endokrinologické poradny a brala hormony. Po pubertě se můj stav zlepšil a já několik let svoji štítnou žlázu vůbec neřešila.

Po nějaké době jsem měla v práci obrovský stres a přišel i syndrom vyhoření, do toho jsem žila v manželství plném hádek a můj život byl jedna velká tragédie. A moje štítná žláza se opět ozvala. Musela jsem znovu začít chodit na kontroly a brát hormony. Lékařka mi sdělila, že farmaka už budu brát do konce života.

Postupem času jsem se rozvedla, odešla z práce, která byla stresující a už mne nenaplňovala. Začala jsem především pracovat na svém seberozvoji a srovnání své psychiky a mysli. Svoji štítnou žlázu jsem opět zvládla srovnat do normálu a přestala brát hormony. Vše dlouhé roky fungovalo tak, jak má.

Až do té doby, kdy jsem se rozhodla znovu začít studovat vysokou školu. Musela jsem zvládnout rodinu, práci, finance a také školu a opět jsem se dostala do stresu a vlastně jsem fungovala sama proti sobě. A moje štítná žláza se opět ozvala. Totálně jsem si ji rozhodila a v důsledku toho také přibrala dvacet kilo.

Dokonce jsem musela jít na punkci z štítné žlázy, což bylo dost nepříjemné, protože jsem trnula, zda výsledky nepřinesou nějakou tragickou diagnózu. V současné době už mám vysokou školu ukončenou a dávám si opět svoji štítnou žlázu dohromady. Podařilo se mi srovnat hodnoty a snažím se zhubnout. Především vím, že největší práce bude v mé psychice.

Pokud opět srovnám svoji mysl, vím, že se srovná moje štítná žláza. Slíbila jsem však sama sobě, že už v budoucnu nedopustím, abych si ji opět znepřátelila a zničila tak vše, na čem jsem roky na svém těle i duši pracovala!!

Jak k nám štítná žláza promlouvá?

Hypertyreóza (zvýšená funkce), hypofunkce, struma – zvětšení štítné žlázy, zánět štítné žlázy, nádory štítné žlázy, uzlíky na štítné žláze, poruchy funkce příštítných tělísek.

Jak si vyléčit štítnou žlázu?

Předpokladem dobrého fungování štítné žlázy je zbavení se zbytečných požadavků. Lpění a silné chtění po něčem, co nemáme, také škodí naší štítné žláze. Zvětšení strumy nás upozorňuje na skutečnost, že jsme se v minulosti neuměli zastavit. Žili jsme v jednom kole plném shonu a stresu.

U snížené funkce štítné žlázy je zapotřebí přestat spěchat, nedávat si hodně vysoké cíle, za kterými jsme nuceni se šplhat, a zapomínáme tak na normální život. Uvědomit si, co vše už životě máme, a projevit vděčnost a spokojenost. Následně by se měla činnost štítné žlázy stabilizovat.

Onemocní s ní nejvíce neúspěšní podnikatelé, sebe ničící matky a lidi, kteří pouze pracují a neumějí odpočívat. U zvýšené funkce štítné žlázy se snažíme pracovat za druhé, jsme v psychickém tlaku, protože trpíme úzkostí pro své blízké a strachem, že se jim něco stane.

Tento problém postihuje šestkrát více ženy, protože jejich odpoutání se od dítěte je podstatně složitější. Nádory na štítné žláze ukazují, že není možné žít za druhé, ale jejich chování, které komplikuje život vám i ostatním, lze pouze přijmout.

Uvolněte se, oprostěte se od všeho negativního, všeho, co vás tíží. Tak, abyste brali ohled na druhé a také neškodili sami sobě. Važte si druhých i sami sebe. Netlačte řeku proti proudu, protože ona teče sama. Nadměrné touhy totiž přinášejí velká zklamání. Zásobujte tělo dostatkem jódu, cvičte, choďte na procházky, zbavte se stresu, snažte se dodržovat zdravou životosprávu, prozpěvujte si.

Afirmace pro léčbu: „Postupuji dopředu přes svá stará omezení. Svobodně a tvořivě se vyjadřuji.“

 

Šárka Vávrová

Cysta na štítné žláze - Vše o zdraví

Šárka Vávrová, foto Robert Tichý pro časopis Moje psychologie

Štítná žláza

K do onemocní štítnou žlázou, může ho to dost potrápit a svými projevy znepříjemnit kvalitu života. Štítná žláza je uložena v oblasti krku po stranách a její tvar připomíná motýla.

Skládá se z pravého a levého laloku, které jsou spojeny tenkým můstkem. Její funkce je tvořit hormony, které se krví dostávají do celého těla a ovlivňují jednotlivé systémy a orgány v těle.

Aby dobře fungovala štítná žláza je nezbytný dostatek jodu.

Hypotyreoza je snížená činnost štítné žlázy, to znamená nedostatek hormonů štítné žlázy. Nejčastěji způsobená chronickým autoimunitním zánětem štítné žlázy, odstraněním štítné žlázy, nedostatkem jodu.Jejími příznaky jsou zpomalení metabolických dějů v těle: únava, nevýkonnost, zimomřivost, zpomalené myšlení, suchá kůže, lámavost nehtů, vypadávání vlasů, otoky v obličeji, zácpa, nepravidelná menstruace. Příznaky se mohou projevovat nepravidelně, někdy je nemocný člověk ani nevnímá. V novorozeneckém a dětském věku způsobuje zpomalení růstu a zhoršení psychomotorického vývoje. Nemocný člověk musí po celý život užívat léky pravidelně a na lačno, které nahradí hormony štítné žlázy.

Hypertyreoza je zvýšená činnost štítné žlázy, to znamená nadbytek hormonů štítné žlázy. Nejčastěji způsobená nemocí Graves – Basedowovou nemocí, která je spojena i postižením očí, uzlem s nadměrnou tvorbou hormonů štítné žlázy, více uzlovou přestavbou žlázy se zvětšením a s nadprodukcí hormonů. Také muže být způsobená při léčbě hypotyreózy předávkováním.

Jejími příznaky jsou urychlení metabolických dějů v těle, nesnášenlivost tepla, pocení, třes, nervozita, průjem, nespavost, bušení srdce, hubnuti – pokles hmotnosti je někdy velmi výrazný. Léčení spočívá ve zklidnění tyreotoxikózy pomocí léků. Při opakovaném onemocnění nebo nedostatečném účinku léků je nutná léčba chirurgická nebo v některých případech podání radioaktivního jodu. Struma se označuje jakékoliv zvětšení štítné žlázy. Zvětšení může být rovnoměrně a nebo způsobené přítomností uzlů. Struma může být viditelná pouhým okem, ale může být také zanořena, není ji vidět a může způsobovat tlak v krku, dále také polykací nebo dechové potíže, chrapot, změnu hlasu. Zdravá štítná žláza má velikost u žen do 18 ml a u mužů do 22 ml. Příčinou tohoto onemocnění je nejčastěji chronický autoimunitní zánět, zvýšená činnost nebo nedostatek jodu v mládí.

Uzel je shluk změněné tkáně štítné žlázy, tyto uzly tam nemají co dělat. Těch uzlů může být více nebo i celá žláza prostoupená uzly. Tyto uzly je třeba sledovat, protože mohou být zhoubné i nezhoubné.

Cysta je dutina ve štítné žláze vyplněná čirou tekutinou nebo krví. Může vzniknout po virovém onemocnění. Tekutý obsah se odsává a posílá se na cytologické vyšetření. U větších cyst se muže opakovat odsávaní, protože se jejich obsah často doplňuje. Po odsátí buď dojde k vymizení, nebo při jejím zvětšování se odoperuje.

Akutní zánět štítné žlázy způsobuje bakteriální infekci, projevuje se bolestí, zduřením štítné žlázy, zarudnutím kůže nad štítnou žlázou, horečkou a léčí se antibiotiky.

Subakutní zánět štítné žlázy je asi způsobený viry nebo infekcí dýchacích cest a štítná žláza je citlivá a zduřená. Obvykle se vyhojí bez následků, ale může se stát, že dojde k trvalému poškození funkce štítné žlázy. Může se i opakovat po další infekci dýchacích cest.

Chronický autoimunitní zánět štítné žlázy vzniká v důsledku poruchy imunity, která vede k tvorbě protilátek proti štítné žláze. Může to být dědičné.

Štítná žláza může být zvětšená, normální nebo zmenšená. Na začátku je výkonnost štítné žlázy normální, ale v dalších létech se výkonnost snižuje. Při snížení funkce štítné žlázy nebo se strunou se léčí hormony.

Zde je užívání jodu nevhodné, pouze v období těhotenství.

Mohou se vyskytovat v každém věku, ale jsou vzácné. Mají vzhled uzlu a projevují se zduřením uzlu na krku. Zjistit se to dá při cytologickém vyšetření nebo při odebrání operativně štítné žlázy, pak se posílá na histologické vyšetření. Štítná žláza musí byt hned celá odoperována a doléčená radiojodem, poté celoživotní užívání hormonu štítné žlázy.

 • klinické vyšetření, příznaky choroby a obtíže
 • laboratorní vyšetření, hladina hormonu a protilátek
 • sonografické vyšetření, které zjistí velikost, uložení a strukturu štítné žlázy
 • o léčbu se stará endokrinolog

Léčení štítné žlázy záleží podle konkrétního onemocnění, věku a dalších nemocí. Při léčbě obvykle dochází k odstranění potíží a umožňuje žít plnohodnotný život, pracovní i sportovní aktivity. Léčba je dlouhodobá, anebo celoživotní pod dohledem endokrinologa Pro správný vývoj plodu v děloze je třeba dostatek hormonu štítné žlázy. Nejrizikovějších je prvních 10 – 12 týdnů, kdy je plod úplně závislý na hormonech z oběhu matky, později tvoří i jeho štítná žláza. Dostatek hormonu štítné žlázy a jodu je velice důležitý během i v období kojení. Když žena zjistí, že je těhotná, měla by to okamžitě nahlásit svému endokrinologovi, který jí zkontroluje hladinu hormonu štítné žlázy. Endokrinolog jí podle výsledku určí, jaké dávky léků bude užívat. Hormony štítné žlázy plodu neškodí, pokud jsou správně užívány.Žena, která chce mít dítě, se nemusí ničeho obávat, když bude užívat léky a bude spolupracovat z endokrinologem, bude vše v přádku.

Vanda Bruková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector