Duševní Zdraví A Psychohygiena?

Psychohygiena je důležitou prevencí vzniku psychických, ale i psychosomatických onemocnění. Člověk se na základě dodržování správné psychohygieny stává odolnějším i proti nemocem somatickým. Díky psychohygienickým metodám je člověk vyrovnanějším a dokáže se lépe koncentrovat na práci, ale i na odpočinek.

Co je duševní zdraví?

Duševní zdraví, psychické zdraví nebo mentální zdraví (anglicky mental health) je úroveň psychické pohody či blahobytu (anglicky psychological well-being) a nepřítomnost psychických poruch. Je to stav, ve kterém člověk „funguje na uspokojivé úrovni emocionálního a behaviorálního rozpoložení“.

Co se týče duševní hygieny?

Duševní hygiena je tak úzce spojena se zdravým životním stylem, životosprávou, správnou organizací práce a relaxačními technikami. Zasluhuje se i o dobrou pracovní výkonnost, protože vyrovnaný člověk se lépe koncentruje. Stres. Stres je v dnešní moderní době často používaný termín.

Jaké jsou metody psychohygieny?

Metody psychohygieny. Dostatečná doba spánku. Správná výživa (nepřejídání se, vyvážené složení stravy, pravidelnost, atd.) Správné dýchání, dostatek pohybu. Správné hospodaření s časem (vyváženost času věnovaného práci a odpočinku) Relaxační a autoregulační cvičení. Volný čas.

Jaká tři pravidla patří do duševní hygieny?

Pro duševní zdraví je nezbytné usilovat o harmonický život, mít čas a citové zázemí pro odpočinek a vést život v rodině tak, aby v něm nedocházelo k zátěžím a stresům.

Jak na duševní hygienu?

Cvičení duševní hygieny jsou většinou krátká a nenáročná anebo jako cvičení na první pohled nevypadají. Dobrým příkladem je pobyt v přírodě, o kterém více za chvíli. Cílem těchto cvičení a postupů je uvolnit se, relaxovat a aktivovat náš klidový nervový systém, parasympatikus.

Jak spolu souvisí psychická a fyzická stránka naší osobnosti?

V nejhorším možném případě se dokonce může stát, že vaše psychika začne ovlivňovat tělesné funkce, stres způsobí zvýšení krevního tlaku, dostat se lze až k omdlévání či mrtvici. Duševní hygienou tomu můžete předejít. Pravidelnou psychickou očistou lze mnohé vylepšit.

Zajímavé:  Léčba Bradavic Na Genitáliích?

Co patří do duševní hygieny?

Duševní hygiena má svá pravidla:

Měli byste dbát na pořádek ve věcech, mít ujasněny priority (co musíte udělat nejdřív a co počká), dbát na přiměřené pracovní tempo. Velmi důležité je dodržovat přestávky a jít na chvilku do parku nebo ven, pokud máte tu možnost.

Čím se zabývá duševní hygiena?

L. Míček podává definici duševní hygieny takto: „ Duševní hygienou rozumíme systém vědecky propracovaných pravidel a rad sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví, duševní rovnováhy.

Jak se dostat do duševní pohody?

Přinášíme vám 6 základních tipů, jak se udržet v psychické pohodě i během lockdownu a nezbláznit se z toho.

2. Pečujte o sebe

 1. Hýbejte se alespoň 30 minut denně Pohyb je pro naši psychickou pohodu klíčový.
 2. Odpočívejte.
 3. Občas narušte svou rutinu.
 4. Udržujte kontakt.

Jak si udrzet dusevni zdraví?

Desatero, jak si udržet duševní zdraví

 1. Vnímejte výjimečnost situace, ale neztrácejte střízlivý úsudek!
 2. Zformulujte si konkrétně své obavy!
 3. Orientujte se na “teď a tady”!
 4. Projděte si svůj žebříček hodnot!
 5. Vyhledávejte situace, ve kterých se cítíte dobře!
 6. Věnujte se tomu, na co jste dřív neměli čas!

Jak si chránit duševní zdraví?

září startují Týdny pro duševní zdraví.

Pečujte o své duševní zdraví: 7 preventivních zásad, jak se

 1. Pamatuj na svou pohodu.
 2. Pohybuj se.
 3. Udělej si čas na své myšlenky a pocity.
 4. Buď součástí skupiny.
 5. Měj realistická očekávání od svých nálad.
 6. Nastav si dosažitelné cíle.
 7. Buď na sebe hodný.

Jak spolecnost pusobi na vyvoj osobnosti?

Učení a činnosti člověka

Utváření osobnosti určuje do značné míry učení, hra, pracovní činnosti. Je to v širším smyslu opak zděděného, vrozeného, instinktivního. Učení je utváření psychiky a osobnosti v průběhu vývoje jedince, i celého života.

Zajímavé:  Antikoncepce Vynechání První Pilulky?

Co ovlivnuje naší osobnost?

Osobnost se v psychologii vymezuje z hlediska tří aspektů, statického (integrace), dynamického (interakce) a společenského (směřování k cíli): je to „individuum, chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým prostředím.

Co je psychologie osobnosti?

Psychologie osobnosti je základní psychologickou disciplínou, která studuje rozdíly mezi lidmi a také podobu konkrétních osobnostních vlastností, které ovlivňují myšlení, cítění či chování konkrétního člověka nebo skupiny osob. Zaměřuje se také na výsledek interakce prostředí a individuálních mentálních dispozic.

Co je to duševní rovnováha?

Pojem duševní rovnováhy vychází z širšího konceptu (duševního) zdraví. Existuje celá řada definic zdraví, jejichž východiskem je představa o zdroji fyzické a psychické síly, o schopnosti adaptace a dobrého fungování, dokonce i pojetí zdraví jako zboží.

Co je to Psychohygiena?

Psychohygiena je obor na pomezí medicíny, psychologie a sociologie. V moderní psychologii existuje od počátku 20. století a zaměřuje se na profylaxii, což je ochrana duševního zdraví a prevenci, tedy předcházení psychickým potížím.

Co je to duševní zdraví?

Duševní zdraví znamená dobrou kondici celé osobnosti. Duševně zdravý člověk je schopen přijímat a zpracovávat informace, řešit problémy, logicky myslet, vytvářet nové věci, aktivně se zúčastňovat dění kolem sebe a adaptovat se na nové situace.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector