Dýchání – vše o zdraví

DÝCHÁNÍNENÍ JEN NÁDECH A VÝDECH

Dýchání tj. respirace je jednaz nejdůležitějších podmínek života nejen lidského, alena celé planetě Zemi. Nejedná se pouze o nádech a výdech (příjemkyslíku a vydávání oxidu uhličitého v živých organismech),jak by se mohlo zdát. Je to složitý proces metabolismu organismuprobíhající v buňkách, připomínající hoření.

 • Víte, že pokud by člověk celý život dýchal bráničním způsobem, proces stárnutí by se zpomalil o 30 až 40 let?
 • Víte, že bychom se vyhnuli většině nemocí, kterými lidstvo trpí a to nejen tělesných, ale i duševních? Víte, že byste se cítili vitálněji a šťastněji?

Uždávno víme, že všichni dlouhověcí lidé dýchají pomalu. Kdyžse jednoho 130-letého Inda zeptali, jaké tajemství se skrývá zajeho dlouhověkostí, odpověděl, že správné dýchání. Dýchaljednou za minutu. Čím hlouběji améně člověk dýchá během minuty, tím má delší a kvalitnějšíživot.

Copotřebujeme k životu více než potravu a dokonce více než vodu? Bezjídla vydržíme až 40 dní… Alebez vzduchu vydržíme jen několik málo minut…

PROCESNORMÁLNÍHO DÝCHÁNÍ

Vzduchse dostává přes dýchací cesty do plicních sklípků.

V plicníchsklípcích prostupuje kyslík ze vzduchu přes tak zvanoualveolokapilární membránu do krevního řečiště, kde se ihnedváže na hemoglobin červených krvinek (erytrocytů).

Ty pak kyslíkdopravují do různých orgánů a částí těla. Následněbuňky kyslík odebírají a použijí je ke svému metabolizmu a dočervených krvinek pak ‚vracejí‘ oxid uhličitý, kterýje zplodinou metabolismu buněk.

Kromětohoto hlediska ‚vědy‘, což je přísun kyslíku, existujídalší pohledy na to, co všechno se při dechovém cyklu odehrává.

‚Dechje energie kolující naším tělem.‘

Dýchání - Vše o zdraví

DÝCHÁNÍVE ‚VYSPĚLÝCH‘ ZEMÍCH VERSUS DÝCHÁNÍ PO ASIJSKU

Většinalidí v naší euroamerické civilizaci neumí správně dýchata dusí se. Údajně se jedná o 75procent lidí, kteří dýchají špatně.

Nezvládámezajistit ani správné fungování základních životních dějů,natož pak pracovat s dechem k léčebnému využití. Dýchámevětšinou zcela povrchně, nezapojujeme správně břišní složkudýchání.

Je všeobecně známo, že muži dýchají břichem aženy hrudníkem, proto mají muži méně problémů v dutiněbřišní a ženy méně v oblasti hrudníku. Ženy se také, vesnaze o ploché bříško, ‚vyboulení‘ břicha, přibřišním tj.

bráničním dýchání brání a považují je za’společensky nepřijatelné‘.

Ana druhé straně máme Asii. Ve většině kultur Asie a vjejich lékařských systémech hraje správné dýchání a jehorůzné léčivé obměny nesmírně důležitou roli.

Aod nich se budeme v SELAVISU hodně učit v našich ‚VIDEO LEKCÍCH‘.

ŠPATNÉ DÝCHÁNÍ

Následkemšpatného dýchání je únava, špatný spánek. Nedaří senám zhubnout,jsme nespokojení, podráždění, nemocní. Je jasné, že za všechokolností nedýcháme stejně standardně, tedy nosem nádech – ústyvýdech.

Při józe jedýchání jiné, než když si například dáváme do tělav posilovně. Tam se snažíme o sladění dechu se způsobem atempem vykonávaného pohybu.

STRES

Stres je příčinou mnoha nemocí. Způsobujepsychosomatická onemocnění. Stres zabíjí. Ve stresu dýchámeopět špatně. Většinou dech více změlčíme a zrychlíme,tudíž dýcháme povrchně místo toho, abychom ho prohloubilia zklidnili. Znovu dusíme organizmus, své nitro a duši.

Ve stresu, který je v moderním způsobuživota pro člověka opravdu dost velký, bychom se v prvnířadě měli zamyslet sami nad sebou – jak dýchám? V případě,že patříte k té většině, která se dusí, tak v prvnířadě je třeba se naučit správně dýchat a cíleně na dýchánímyslet.

Přijďte za námi do ‚ON-LINE CVIČENÍ’a naučte se s námi dýchat, trénujte několik minut denně aza 21 dnů se vám ‚zdravé dýchání‘ začne stávat rutinou.

LEKCEDÝCHÁNÍ VE VIDEO LEKCÍCH SELAVIS

Dýchání - Vše o zdraví

V SELAVISVIDEO LEKCÍCH se soustředíme na techniky jednoduché, lehceproveditelné, účinné a bez rizika. Jejich společným základemje zvládnutí plného jógového dechu, neboli bráničního dýcháníaneb dýchání do bříška. Správné dýchání dokáževelmi pozitivně ovlivnit také naši psychiku. Udržujeme si takcitovou rovnováhu, stres transformujemedo energie, kterou využijeme v náš prospěch.

Při nácviku sevám může stát, že se budou uvolňovat i vaše vnitřní bloky abolesti. Pokud se tak stane, je to velmi dobře. Vyplačte avyplavte bolest a úzkost, která vychází z vašeho nitraklidnými, hlubokými, dlouhými nádechy a výdechy. Nelekejte se aopravdu cíleně dýchejte i u pláče. Je to zcela normální.

Každý z násprožil za svůj život vnitřní bolesti, křivdy, ublížení avětšinou jsme úspěšně avšak nebezpečně pro naše zdraví všepotlačili. Je to stejné, jako mít zánětlivý proces v tělea nevědět kde je. Následně máme různé zdravotní problémy,léčíme příznaky, ale ne příčinu. Abychom byli zdraví,mladiství s plnohodnotným šťastným životem, je potřebazačít léčit příčiny.

ENERGIE ZE STRAVY, ZDRAVÉHO POHYBU, ODPOČINKU A POSTOJE KŽIVOTU

Energii pro naše tělo získáváme nejendýcháním, ale i dalším velmi důležitým způsobem, a to jestrava, pohyb….a mnoho dalších. Přijímanou energii z dýchání,stravy, pohybu a odpočinku můžeme výrazně ovlivnit.

Svoje zdraví, duševní i tělesnoupohodou proto můžeme upravovat a řídit pomocí změnv jídelníčku a také správným používáním dechu,zdravým pohybem, odpočinkem, pozitivním nadhledem a postojemk životu.

O všech těchto aspektech se dozvíte nanašich webových stránkách www.selavis.cza video lekcích, které pro Vás budeme průběžně připravovat.

Podlestarých čínských zdravovědných představ žije lidské těloproto, že se v něm pohybuje životadárná energie, která senazývá čchi. Část této energie, která pochází od rodičůpříliš změnit nemůžeme, co ale dokážeme, tak snažit sez jejího ‚koláče‘ ukrajovat pomalu, abychom si zachovalidelší zdraví i život.

Dýchání - Vše o zdraví

DÝCHÁNÍ Z HLEDISKA ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY

Alternativnímedicína a jiné, nové, holistické (celostní) přístupydokáží s dechem pracovat tak, že jeho prostřednictvímuvolňují stres, bloky, bolest, zlepšují látkovou výměnuv určitých orgánech apod.

HOLOTROPNÍDÝCHÁNÍ

Holotropnídýchání např.

Grofovo holotropní dýchání je jedním zpsychoterapeutických směrů, který prostřednictvím práces dechem navozuje zvláštní, meditaci podobný stav mysli,v němž je možno vrátit se až do prožitků spojenýchs nitroděložním životem a snad i do životůminulých …

Nedoporučujeme se individuálně pouštět dotakových složitých technik, jako je holotropní dýchání.Doporučujeme je pouze pod vedením opravdu dobře vyškolenýcha zkušených odborníků, protože jejich nesprávné provedenímůže mít pro zdraví negativní následky.

FAKTORYOVLIVŇUJÍCÍ SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ

 • průchodnost nosu (nemoc: rýma, polypy, deformity…atd.)
 • průchodnost horních i dolních cest dýchacích (nemoc: rýma, astma, bronchitida, zápaly plic…atd.)
 • dobrá prostupnost alveolokapilární membrány (nemoc: plicní fibróza (zbytnění vazivové tkáně v plicích)
 • dostatečná kvantita i kvalita červených krvinek (nemoc: chudokrevnost)
 • nadmořská výška
 • stereotypy
 • zdravý pohyb….a další.

Více informacío dýchání naleznete v našich VIDEO LEKCÍCH

Dýchání - Vše o zdraví

Karmická medicína 24 – Řízené dýchání a zdravá dlouhověkost (2. část)

Dýchání - Vše o zdraví

Trpělivě klientům z poradny připomínám následující doporučení, které občas aktualizuji o další praktické vychytávky. TO CHCE KLID A ZHLUBOKA DÝCHAT = každý to heslo zná, skoro nikdo se jím neřídí, Vy od teď možná ano.

Pár slov o dýchání, které dokázalo některé klienty doslova “zázračně” uzdravit:

Co nejintenzivněji a nejčastěji se věnujte pomalému hlubokému dýchání – viz článek:

Učím svou schránku pořádně dýchat už od svých 35 roků a stále vidím, jak každé další zlepšení zvyšuje celkový zdravotní přínos. Tak se také přidejte – ať můžete také zažít své vlastní zázraky.

Klidné hluboké dýchání je velmi významnou, přímo nezbytnou součástí nejen odkyselování organismu ale má i mnohem komplexnější detoxikační účinek. Bez dostatku kyslíku se i sebe-zdravější strava stává jedem. Kvalita našeho dýchání je přímo závislá na naší psychice.

Jakýkoliv nedostatek duševní svobody a životního nadhledu vede k překyselení i při sebelepší zásadotvorné stravě – mám to opakovaně ověřeno vlastním měřením. Stačí se nadměrně soustředit na práci u PC, ztratit zdravý nadhled sám nad sebou a soustředěním „ani nedýchat“ – a pH klesá k toxické hodnotě 5,5.

Stihnu-li při téže činnosti kontrolovat dýchání v duchu známého „to chce klid a zhluboka dýchat“, naměřím si při stále stejné stravě a stejné pracovní zátěži mnohem příznivější hodnoty pH.

 • Vysvětlení v článku:
 • Naštěstí to funguje i opačně – pomalé hluboké dýchání znamenitě zklidňuje odkyseluje organismus ( je to dobře ověřitelné přes pH moči), také dramaticky zlepšuje činnost limbického mozku – centrály tělesného i duševního zdraví.
 • Soustředit se na pomalé hluboké dýchání je nejužitečnější forma meditace, což je nejzdravější způsob, jak uklidnit duševní neklid.

Jak zlepšovat dýchání?

Nejlépe v rámci celého regeneračního kompletu.

Nádech i výdech relativně pomalu, ale opravdu do maxima …a ještě kousek…. a ještě kousek … = kaskádové donadechnutí a povydechnutí. Dýchání NA DORAZ dramaticky zvedá zdravotní účinek pomalého hlubokého dýchání !!! = ČÍM VÍCE KYSLÍKU, TÍM LEPŠÍ DETOXIKACE

Střídáním maximálního nádechu a maximálního výdechu funguje v těle nejen pro výměnu samotné dýchání, ale má i další funkce – především funguje jako “žilní srdce” – znamenitě zlepšuje odsávání stagnující žilní krve z celé dolní poloviny těla a usnadňuje její návrat k srdci.

Tím se kromě jiného snižuje hromadění žilní krve:

 • v orgánech celého pánevního dna (například se uleví prostatě, děloze, hemeroidům)
 • v žilách dolních končetin
 • v orgánech břišní dutiny (střeva, játra, atd.)

Nádech by měl být jen RELATIVNĚ maximální – proti zpevněné břišní stěně!!! Břicho při nádechu nepovolovat – nechat mírně zpevněné, hlavně podbřišek.

Jako bychom při tom maximálním nádechu byli někde v plavkách a obklopeni samými úžasnými bytostmi opačného pohlaví – Tato představa Vám pomůže modelovat správné držení břicha, maximálně zpevněné až zatažené při výdechu a stále mírně zpevněné i při relativně maximálním nádechu.

Zpevnění břicha (kdykoliv si na to vzpomeneme) je nejen estetické ale současně i převelice zdravé – při takovém zdravém nádechu se více zvýší nitrobřišní tlak což je jednak skvělá masáž pro břišní orgány a především z nich zvýšený tlak vytlačuje starou odkysličenou žilní krev lépe směrem k srdci. Tím se také ještě více posílí žilní návrat vlivem nádechu a výdechu – a následně se zlepší celá krevní cirkulace. Když občas (při dostatečné kyslíkové rezervě) ve stavu maximálního výdechu přidáte uddijánu bandhu, efekt “žilního srdce” se zlepší přímo dramaticky.

Podrobněji zde:

 • Karmická medicína 10 – Energetická cvičení (bandhy) – regenerační cvičení, které lze pro jeho nenápadnost provozovat prakticky kdekoliv a kdykoliv. Zlepšení odtoku stagnující žilní krve z pánevního dna (vytvářením podtlaku v břišní dutině – uddijána bandha) je efektivní nejen během uzdravování se od myomů, ale i pro zmenšení menstruačního krvácení a zkrácení této části cyklu.

Bandhy jsou také skvělé proti hemeroidům, pro zlepšení zdraví všeho co se v oblasti pánevního dna a celé břišní dutiny. Regenerační účinek se rychle šíří do celého organismu.

Dnes často propagovaný maximální nádech i do zcela uvolněného břicha je nejen neestetický na to, abychom jej provozovali kdekoliv a kdykoli (na rozdíl od relativně maximálního nádechu do zpevněného břicha), ale především z hlediska zdravotního přínosu není zdaleka tak efektivní pro další funkce maximálního nádechu:

 1. není tak intenzivní změna nitro-břišního tlaku, důležitá pro zdravou funkci břišních orgánů,
 2. je daleko méně výkonné již zmíněné posouvání žilní krve směrem k srdci, které má samo o sobě téměř mizivou sací sílu (na rozdíl od mohutné síly tlakové).
 1. Nepřestávají mne těšit zkušenosti klientů z poradny, co všechno si dokázali doslova ROZDÝCHAT.
 2. Předchozími technikami zklidněný, ale bdělý mozek si následně může natrénovat ještě vyšší level existence -napojování se na Kosmické Zdroje.
 3. Podrobné informace najdete v tomto souboru pracovních poznámek.
 4. Učenliví zájemci s jejich pomocí dosahují sami doma velmi pozoruhodných výsledků.
 5. Úvodní text k novému seriálu článků je zde:
 • Napojování se na Kosmické Zdroje 1 – Čtyři důkazy pravdy
Zajímavé:  Pupalkový olej - Vše o zdraví

První zkušenosti z praxe:

Podstata je jednoduchá – všudypřítomná Kosmická Energie je připravena uzdravovat tělesnou schránku, podmínkou je naučit se na ni napojovat.

Kladné výsledky dalších klientů a přátel “napojování” ukazují, že jdeme správnou cestou.

Postupným zlepšováním čehokoliv pro život potřebného může být člověk od Kosmických zdrojů obdarován doslova každý den, protože k “napojení se nahoru” je nyní k dispozici mnohem přesnější návod, než tomu bývalo v minulosti. KOSMICKÉ ZDROJE nejen sebe-uzdravování, ale i dalších darů potřebných pro spokojený život čekají všude kolem nás i v nás.

Je to ten nejužitečnější koníček, jaký můžeme sami sobě dopřávat – a nejen pro naše zdraví.

ČPZP – Zdravé dýchání

Dýchání - Vše o zdraví

Dýchání ovlivňuje životní sílu organismu jako celku, jeho krevní oběh, trávicí, vylučovací, pohybový, centrálně nervový systém a také náš duševní stav. Během nitroděložního vývoje se v těle matky formují dýchací cesty a plíce nového jedince. Během těhotenství matka zásobuje plod kyslíkem pomocí placentárního oběhu a při ultrazvukovém vyšetření můžeme sledovat také rytmické dýchací pohyby plodu a svalů krku, hrudníku a bránice. Při porodu je placentární oběh z těla matky přerušen. Lidský novorozenec se narodí na svět prvním vdechem, který je však pro něj velice obtížný, protože proud vzduchu musí překonat dosud nevzdušné plíce i odpor v dýchacích cestách , které způsobuje amniová tekutina , která provází plod během vývoje v těle matky. Dýchací pohyby zabezpečuje zejména hlavní dýchací sval – bránice. S postupným růstem dochází k vývoji anatomie a funkce dýchacích orgánů. Během života se mění typ dýchání, který se odvíjí od stavby organismu a formování jednotlivých částí lidského těla. V průběhu života a s nástupem stárnutí organismu dochází k poruchám funkce a vzniku nevratných strukturálních změn dýchacího systému, což má dopad na celý organismus.

Princip

U dýchacího systému rozlišujeme dýchací cesty a plíce, které tvoří vlastní dýchací orgán.

Atmosférický vzduch nosem dutnou nosní, nosohltanem, hrtanem a přes trubicový systém –průdušnice, průdušky, průdušinky až do plicních měchýřků, tzv. alveolů.

Alveoly jsou bohatě zásobeny kapilární krví díky krevnímu oběhu mezi plícemi a srdcem. Alvelo- kapilární membrána je místo, které odděluje plynné prostředí od tekutého prostředí.

Hlavní funkce

Mezi hlavní úkol dýchacích orgánů patří zásobování organismu kyslíkem a odvod oxidu uhličitého z těla pryč. Kyslík se váže v krvi na červené krevní barvivo (hemoglobin) červených krvinek a krevním oběhem s dostane přes levé srdce do tzv.

velkého krevního oběhu a odtud přes nejmenší cévy  – krevní kapiláry prostupuje do jednotlivých tkání. Oxid uhličitý přestupuje do kapilárního řečiště velkého krevního oběhu a zde a zde se částečně váže na hemoglobinřervených krvinek a a částečně se rozpouští v plazmě. Vlastní výměna plynů se uskutečňuje tzv.

difúzí, kdy kyslík a oxid uhličitý přestupují z místa vyššího tlaku do místa z nižšího tlaku.

Stavba

Dýchací orgány jsou uloženy v hrudníku , který je složen z hrudní kosti a žeber , obalených vrstvou svalů. Hrudní koš chrání dýchací orgány před poškozením a pomocí svalu s rozšiřují a zužuje předozadně, do stran a seshora dolů.

Jednotlivé svaly se účastní mechaniky dýchání, se nazývají dýchací svaly.

Mezi hlavní dýchací svaly patří bránice, mezižeberní svaly, přímý břišní sval, šikmé břišní svaly, kápový sval, svaly hrudníku, pilovité svaly hrudníku, velký sval zádový, vzpřimovač páteře svaly hrtanu, jazylky a štítné žlázy.

Postup dýchání

Plicní ventilace se skládá ze dvou fází, a to z nádechu a výdechu. Při nádechu se kyslík dostává ze zevního prostředí ze vzduchu do alveolárního prostoru plic. Vdechové svaly musí překonat elastický odpor plic a odpor v dýchacích cestách. Nádechu pomáhají také pohyby hrudníku a žeber.

Základní roli při dýchání hraje bránice, která patří k nejvýkonnějším svalům  v těle, protože pracuje stále a odpočívá pouze mezi nádechem a výdechem. Působí jako píst v hrudním koši se pohybuje shora dolů, což vyvolává určitou rytmickou masáž orgánů břicha a tím dochází ke stimulaci střevní pohyblivosti.

Čím více vzduchu nasajeme do plic , tím více se nasaje krve  – plíce se chovají jako sací čerpadlo na žilním oběhu. Vdech je aktivní činnost, kdežto výdech je činnost pasivní.

Regulace dýchání

Centrální regulace dýchacího centra je umístěna v centrálním nervovém systému v tzv. retikulární formaci prodloužené míchy, na spodině IV. Mozkové komory. Dýchací centrum řídí pochody na periferii, ale přijímá také podněty z periferie z mechanoreceptorů, chemoreceptorů a pH v krvi. Dýchacímu centru je nadřazeno tzv.

pneumotaktické centrum, které je uloženo v mozkovém kmeni. Nejvyšší mozkové centrum, které řídí dýchací pohyby, hypotalamus mozkového kmene a mozková kůra.  Nervové řízené dýchání je vyjádřením automatické, rytmické činnosti dýchacích center. Při látkovém, humorálním řízení dýchání přicházejí impulsy z periferie a hlídají změny ve složení krve, tj.

ve zvýšení hladiny oxidu uhličitého nebo snížení hladiny kyslíku v krvi. Buňky dýchacího centra v prodloužené míše reagují na změny v krvi změnou frekvence nebo hloubky dýchání, a tím upraví patologický stav do stavu normální rovnováhy.

  K dechovým změnám dochází často při fyzické námaze, polykání, pláči, smíchu, obranných reflexech (kašli, kýchání) a během emočních stavů.

Souvislosti s problémy dýchacího systému

V průběhu potíží s dýchacím systémem se mohou objevit následující související příznaky:

 •          Funkční poruchy pohybového systému – vadné držení těla, patné pohybové stereotypy
 •          Kašel různého typu a stupně, ucpání nebo krvácení z nosu, poruchy čichu
 •          Bolesti v hrudní oblasti, dušnost, vykašlávání krve z průdušek a plic
 •          Poruchy hlasu, postižení vedlejších nosních dutin, bolesti svalstva a krční blokády
 •          Únava, nadměrné pocení, ztráta energie
 •          Bolesti a otoky v těle, postižení kloubů horních končetin
 •          Emoční nevyváženost, tendence ke smutku, sklíčenosti nebo pláči
 •          Bolesti palců rukou, paličkovité prsty a zduření posledních článků prstů
 •          Větší kazivost zubů 4,5, horní čelisti a 6,7 dolní čelisti (zuby třenové a stoličky)
 •          Fyzická nevyváženost (pasivita, negativismus)

Kyslík

Kyslík představuje základní a nezbytnou látku, na které jsou závislé všechny buňky každého živého tvora. My si většinou proces dýchání ani neuvědomujeme, pokud nemáme žádné potíže.  Za den se nadechneme zhruba 16000 -23 00 krát.

S každým nadechnutím načerpáme zhruba 250 ml a výdechem se zbavíme 200 ml oxidu uhličitého. Aby byl organismus v rovnováze, je velice důležitý poměr mezi těmito dvěma látkami.

  Za běžných okolností je celý proces dýchání řízen mozkem, který také tento poměr přísně hlídá.

Základní klíč

Dýchání je základním klíčem k udržení života. Dokud člověk dýchá, žije nebo je možno o jeho záchranu bojovat. Nadechnutí je první úkon hned po narození – expanze plic a otevření nosních dírek, které začnou regulovat veškerou tělesnou aktivitu.  S prvním křikem novorozence plíce zahajují svoji práci, čímž začíná život jedince a jeho nosní cyklus.

Tělesný i duševní stav

Rychlost dýchání odpovídá změnám tělesného i duševního stavu. Například, když se hněváme nebo jsme ve stresu je náš dech zrychlený, naopak ve spánku a v klidném stavuje náš dech pravidelný a klidný. V průměru se člověk za minutu třináctkrát nadechne a vydechne.

Se zrychlením dechové frekvence se zrychluje také proudění krve a ostatních tělních tekutin, což stimuluje neuromotorickou aktivitu a tělo spotřebovává více energie.

Intenzivnější spotřeba energie nebrání růstu a jiným tělesným funkcím, avšak s věkem je tělo více unavené a opotřebené a také dochází k opravným mechanismům a v důsledku toho klesá i celková životní energie.

Jestliže se člověku podaří snížit normální dechovou frekvenci, uchová si také více energie, a tím mu zvýší chuť do života a třeba i jeho délka. Podle joginů se stáří neměří léty, ale počtem nádechů.

Nosní dírky

Každá nosní dírka pracuje nezávisle, ovlivňuje chemické pochody v těle svým vlastním způsobem, zcela odlišným od té druhé. Pokud pracují obě současně, tělesná chemie podporuje spíše aktivity, jako jsou meditace, rozjímání, přemýšlení. Charakter dýchání pravé nosní dírky je vyhřívací, a za jeho pomoci se zvyšuje vylučování kyselých sekretů.

  Dech levé nosní dírky má ochlazovací charakter, což zvyšuje zásaditou sekreci. Pravá a levá nosní dírka je propojena s opačnými póly mozkových hemisfér a s čichovým lalokem mozku. Střídání dechu mezi nosními dírkami je řízeno protichůdnými příkazy ze sympatického a parasympatického nervstva. Nos je s hypotalamem bezprostředně propojen přes čichový lalok.

Jedna z funkcí hypotalamu je také regulace tělesné teploty, která ovlivňuje mentální činnost mozku, emotivní stavy, motivaci apod. Emoce tvoří psychickou dynamiku, která ovlivňuje dech, a naopak ovládání dechu dokáže emoce měnit.

Čím je mysl soustředěnější, tím je dech jemnější, při maximální koncentraci se dýchací pohyby podvědomě zastavují, nastává samovolná zástava dechu. 

Dýchání, které dělá dobře

Málo lidí opravdu ví, jak maximálně využívat účinků dýchání. Vzhledem k tomu, že jde o automatickou činnost, nezajímají se o to, jakým způsobem k němu dochází. Přesto však přirozené dýchání, které je občas záměrně kontrolováno a rytmizováno, velmi příznivě ovlivňuje naše fyzické i duševní zdraví.

Dýchání kromě zásadní role, kterou hraje při přenosu kyslíku, jejž potřebují buňky, pomáhá ještě:

 • vytvářet rezervní síly a zdesateronásobit sílu při tělesném cvičení;
 • zvýšit odolnost vůči nemocem;
 • zvýšit plicní kapacitu a v důsledku toho množství kyslíku, které můžeme absorbovat;
 • snížit nebezpečí plicního onemocnění;
 • regulovat krevní oběh;  čistit organismus;
 • regulovat nervový systém, zvýšit sebeovládání, zmenšit podpořit uvolnění a spánek;
 • automasáží, kterou dýchání působí, stimulovat vnitřní orgány zvláště játra, žaludek, střeva, srdce a solární pleteň. Můžeme tedy také věřit, že účinné dýchání vede do určité míry k zpomalení procesu stárnutí. Naopak špatné dýchání zvyšuje fyzickou únavu a nervozitu a zatěžuje životní energii a vede k autointoxikaci, která může přivodit zdravotní potíže. Zdravý, šťastný a uvolněný člověk dýchá vždycky z plných plic, pružným a přirozeným způsobem. Zde je několik rad, jak lépe dýchat:
 • zvykněte si dýchat pomaleji a hlouběji; nadechujte se a vydechujte stejně dlouho;
 • v klidu a ne příliš se nadechněte, zadržte na několik vteřin dech, vydechněte a před dalším nadechnutím chvíli počkejte; ještě trochu vydechněte, i když si myslíte, že už máte plíce prázdné; při vdechnutí a vydechnutí pracuje pouze břicho;
 • nenadechujte se ústy, ale vždycky nosem: nos čistí vzduch od nečistot a prachu, předtím než vzduch dojde do plic, ho oteplí a zvlhčí; dýchat ústy znamená vystavovat se nachlazení a infekcím;
 • dýchejte vždycky nosem s výjimkou intenzivního tělesného cvičení. Soustřeďte se nejméně 10 minut denně (je-li to možné tak vícekrát) na své dýchání:
 • při nadechování si představujte, že do vás vstupuje zdraví a citová rovnováha;
 • při vydechování si představujte, že vyháníte všechno špatné, co je ve vás: nemoci, myšlenky, napětí..: Dýchání bude ještě účinnější, když ho přizpůsobíte tlukotu srdce. Zdroj:M-P Dessaintová: Nezačínejte stárnout, nakladatelství Portál
Zajímavé:  Osypky U Dospelych Priznaky?

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál! Přidat komentář Alternativní a doplňkové metody léčby

Naučte se správně dýchat. Budete šťastnější, ale i zdravější

Každý den se musíme nadechnout alespoň 20 000x. Jen tak zajistíme svému tělu dostatečný přísun kyslíku ke všem orgánům, aby mohly správně fungovat.

Nádech, výdech a nedýchat, slyšíme často u lékaře. Jedná se v podstatě o tři fáze dechu, z nichž každá plynule přechází v tu další.

Klidné a rovnoměrné dýchání je pro naše zdraví velmi důležité, protože harmonizuje tělo i mysl. Naopak rychlý a povrchní dech může způsobit stres, napětí a bolesti.

Většina lékařů se shoduje, že lidé dýchají nesprávně a nevědomky si způsobují mnoho zdravotních komplikací.

Jak tedy správně dýchat, abychom svému organismu dopřáli co nejvíc životodárného kyslíku? Dýchat bychom měli neslyšně, nosem a prodechnout až do břicha (to se pěkně i se žebry vyklene), nikoli jen do hrudníku.

Technice správného dýchání nás spolehlivě naučí každý instruktor jógy nebo jiných, nejlépe východních zdravotních cvičení (taj-či, čchi-kung apod.). Někdo by nám ho prostě měl alespoň jednou předvést a zkontrolovat naše první pokusy.

Pokud se nám nedostává času, postačí knížka (či spolehlivý internetový server) o józe či východních cvičebních technikách. A pak můžeme hluboký nádech a výdech trénovat, kdekoli to jen bude možné. Začít můžeme třeba na pracovišti, při šéfově hysterickém výlevu. To se intenzivní dýchání dostaví téměř samo a radostně!

Potřeba kyslíku při stresu se prudce zvyšuje, a pokud ho svému tělu v dostatečné míře nedopřejeme, dostaví se bolesti hlavy, šíje, únava. Jak těmto obtížím předejít, je nasnadě. Místo skleničky alkoholu nebo tabulky čokolády velikosti fotbalového hřiště začít intenzivně dýchat!

Že bychom měli přijímat kyslík a nikoli jen vzduch obohacený výfukovými plyny, je zřejmé. Studie z norského Osla nám to v plné míře potvrzuje. Porovnali vzorek stejně starých žen z podobného sociálního prostředí a stejné profese z průmyslové oblasti a z vesnice.

Ženy žijící v čistém prostředí měly až o 10 procent více červených krvinek a celkově lepší zdravotní stav než jejich vrstevnice z města. Za zamyšlení by stálo, co vlastně v ekologii značně průkopničtí Norové považují za znečištěnou oblast a jak by podobný výzkum dopadl u nás.

Ovšem je namístě jedno varování – při stresových situacích nebo hysterii může dojít naopak ke zrychlenému, ale mělkému intenzivnímu dýchání, odborně k hyperventilaci. První pomocí je igelitový pytlík, do kterého postižená osoba chvíli, ale opravdu jen chviličku, dýchá.

Intenzivní dýchání snižuje práh bolestivosti až o polovinu. Notoricky známé je dýchání při porodu nebo žlučníkové či ledvinové kolice. Méně rozšířené je povědomí o mírnění bolesti při úrazech nebo chirurgických zákrocích. Anestezii asi nenahradí, ale zmírnit utrpení může! Nevěříte?

Ani světově proslulý biochemik V. F. Frolov nevěřil, dokud se díky intenzivnímu dýchání nezbavil částečné paralýzy spojené s ústřelem sedacího nervu. Ostatně nemusíme chodit až do Novosibirska, odkud pan Frolov pochází. Stačí se podívat na jiného světově proslulého velikána, Krtečka. Jak ten umí dýchat při řízení autíčka nebo výrobě kalhotek ze lnu! Radost pohledět…

Efekt zmírnění bolesti také dobře znají všichni sportovci a pravidelně cvičící populace. Kouzelnou větičku „Prodýchejte to!“ opakuje jako mantru snad každý instruktor či trenér. Namáhané svaly se při důkladném „prodýchání“ nejen okysličí, ale také uvolní – a méně bolí. Což má pak blahodárný vliv na naši pevnou vůli…

Ale pozor – méně je někdy více a kvalita je lepší než kvantita. Počítají se opravdu jen hluboké, pokud možno pomalé a důkladné nádechy a výdechy. Opak – tedy přehnaně rychlé a povrchní dýchání – nám zaručeně uškodí. Minimálně se nám bude točit hlava.

Prohloubený dech nám lépe okysličí organismus, čímž se zvýší počet červených krvinek, což vede ke zneškodnění volných radikálů a k intenzivnější činnosti buněk.

Zajímavý pokus uskutečnili studenti lékařské fakulty z nizozemského Arnhemu. Milovníci hor se přeli s milovníky moře, kde je pobyt pro lidský organismus zdravější. Rozhodli se to exaktně zjistit, aby mohli výsledek doporučovat svým nemocným pacientům. V létě proto zkoumali sami na sobě stav krve, tlaku a další hodnoty po čtrnáctidenním pobytu u moře a stejně dlouhém pobytu v horách.

Výsledky u obou skupin byly jednoznačně spojené s pohybem. Aktivním milovníkům moře i hor se krevní testy zlepšily téměř totožně, zatímco povalečům nikoli. A to i navzdory zdravému vzduchu, stravě a odpočinku. Zajímavý námět k přemýšlení při polehávání na lehátku u moře, že?

Roztěkanost, neschopnost se soustředit, zvýšená chybovost, prostě den blbec, jak tento stav familiárně nazýváme. Částečně si i zde můžeme pomoci dýcháním.

K vyzkoušení je hned ráno, až si omylem rozšlápneme brýle spadlé vedle postele, vylijeme kávu pod stůl nebo při couvání narazíme do tyče dopravní značky, která tam ještě včera jistojistě nestála.

Stačí zklidnit mysl a intenzivně dýchat! Vzduch by měl proudit až do bránice. Bříško navzdory konvencím a dobrému vychování nezatahovat! Soustředíme se jen na svůj dech. Již po chvilce se naše mysl zklidní a veškeré patálie se zdají malicherné! Vždyť svět se nezbořil a my žijeme. Co víc si přát?

Tuto jednoduchou techniku používají i vrcholní manažeři před jednáními nebo lékaři před složitými operacemi. Proč bychom to tedy nezkusili i my? Jako bonus pro zlepšení nálady si po dýchání můžeme při stejné činnosti představit dva světové prezidenty (dle potřeby i víc prezidentů), jak s dlaněmi na povoleném břiše vyfukují vzduch z plic, čistě pro dobro lidstva!

Nejen léky a vhodná strava mohou léčit. Správné dýchání dle lékařů prokazatelně dokáže zmírnit vysoký krevní tlak, bronchitidu i astma.

Překvapivé je, že některým jedincům používajícím tuto techniku cíleně a dlouhodobě se snižuje až o stupeň tělesná teplota, což vede k pomalejšímu stárnutí.

Alespoň to tvrdí japonští vědci, kteří se technikou správného a intenzivního dýchání zabývají. Vedlejším produktem jsou dokonce i mizející šediny (!) a lepší pleť.

Někteří lékaři doporučují prohloubené a intenzivní dýchání i při dně, tedy nemoci metabolismu, při které stoupá množství kyseliny močové v krvi. Tuto nepříjemnou, a hlavně značně bolestivou nemoc lze ovlivnit nejen dietou, ale i intenzivním pohybem, nejlépe během, při kterém dochází k intenzivnímu dýchání.

Vhodné je zmínit i kuřácký kašel, který lze metodou intenzivního dýchání zmírnit. Samozřejmě v tomto případě je mnohem lepší metodou vyndat z úst cigaretu a věnovat se něčemu jinému, užitečnějšímu a zdraví prospěšnějšímu! Třeba pojídání oříšků a mandlí…

Pozor! Inhalujte jen pravé přírodní oleje, nikoli syntetické!

Jedle např. dokáže rozpouštět hleny, čistí vzduch a kladně ovlivňuje i pohybový aparát.

Máta peprná ulevuje zduřelým sliznicím, pomáhá při zánětu dutin, astmatu i kašli. Může zahnat i bolesti hlavy.

Citrón je vhodný nejen do čaje, ale i k inhalaci. Zmírňuje bolesti hlavy, pročišťuje vzduch, a dokonce snižuje krevní tlak.

Borovice léčí nemoci horních cest dýchacích, má antiseptický účinek a čistí vzduch. To proto se nám v lese dýchá tak skvěle, pokud zde ovšem neúřaduje kůrovec.

Skořice uklidňuje, mírní strach a dokáže i rozveselit.

Jasmín je považován za afrodisiakum.

Šalvěj působí proti špatné náladě a dokáže prý odehnat i zlé duchy z našich obydlí.

Levandule zaručeně zatočí s nespavostí, úbytkem sil a vyčerpaností.

Mravenci dýchají vzdušnicemi umístěnými nejen v hrudi, ale i v zadečku. Tím se nám Ferda nepochlubil!

Želvy mají velké houbovité plíce, které otevírají pohybem hrudních končetin.

Žížala dýchá celým povrchem těla díky speciálně uzpůsobené jednovrstvé pokožce. Julie byla prostě dokonalá!

Žralok proplachuje žábry proudem vody, ale musí při tom otevřít ústa. A pak že je neslušné si ústa na někoho otvírat!

Úhoř říční se trochu opičí po žížale. Kyslík dokáže vstřebávat až 60 procenty pokožky.

Zdraví závisí také na způsobu dýchání a jak dýcháte

Jóga už dnes bývá široce uznávanou jako doplňkový léčebný prostředek pro snižování stresu, úzkosti nebo deprese či zvýšeného tlaku krve. Která součást jógy však v těchto případech působí? Jde především o dýchání.

Ačkoliv dnes existuje mnoho různých stylů jógy, je tu jedna věc, kterou mají všechny společnou. Tělesný pohyb je doprovázen nosním dýcháním. U nikoho, kdo se dostatečně seznámil s tímto druhem cvičení, nezaznamenáte dýchání ústy, jak bývá jinak běžné v tradičních fit centrech.

Studenti jógy totiž vědí, že nos je určen pro dýchání a ústa pro jídlo.

Dechová cvičení

Jógové dýchání se všeobecně nazývá pránajama. Znamená to „řízení dechu“ nebo také „ovládání životní síly.

“ Existuje mnoho druhů dechových cvičení, určených všem – počínaje začátečníky až pro pokročilé. Jednotlivé techniky se liší jednak stupněm obtížnosti, ale také i léčivými vlastnostmi.

Podle toho, jaký druh jógy je využíván, bývají do výukových lekcí vždy zahrnovány i některá dechová cvičení.

Dýchání nosem nebo ústy?

Dýchání nosem a dýchání ústy už ze svého principu vyvolávají odlišné tělesné odezvy. Dýchání nosem aktivuje parasympatický nervový systém (PNS), zatímco dýchání ústy zase sympatický nervový systém (SNS). Kyslík do vaší krve je dodáván plícemi.

Zajímavé:  Kožní Lékař Zahradní Město?

Jestliže plíce nestíhají dostatečně okysličovat krev, začnete vnímat zkracování dechu a zpravidla nastupuje i dýchání ústy, které zároveň zrychluje srdeční rytmus a stimuluje uvolňování většího množství hormonů SNS do vašeho oběhového systému.

Někteří z průkopníků alternativního léčitelství poukazují na to, že dnešní tradiční cvičební programy přidávají další stres našim tělům, protože se při nich dýchá ústy. John Douillard byl jedním z těch, kteří měřili zátěž autonomního nervového systému v průběhu cvičení a porovnával přitom dýchání nosem a ústy.

Při běžném cvičení, kdy bylo potřeba dýchat ústy, bylo zjištěno významné zesílení SNS a současně oslabení PNS. Když ale bylo cvičení upraveno tak, aby bylo možné dýchání nosem, byl pozorován jen 50% nárůst SNS a PNS se naopak také posiloval. „Protikladné nervové systémy se posilovaly souběžně,“ vysvětlil John Douillard výsledky svých měření.

Navíc bylo i zjištěno, že dýchání nosem přináší o 10 až 15% vyšší oxidaci krve. Děje se tak díky reakci na kysličník dusíku, ke které dochází v nosních dutinách.

Tento objev učinili v roce 1993 tři američtí výzkumníci a za to dostali Nobelovu cenu pro medicínu. Před jejich objevem bylo na tento plyn nahlíženo především jako na znečišťující složku životního prostředí.

Výzkum ovšem prokázal jeho důležitou funkci pro naše těla.

Oxid dusíku při dýchání

Kysličník dusíku totiž působí tak, že rozšiřuje krevní cévy. Když při nádechu nosem proudí dovnitř, alveoly se postupně rozšiřují a díky tomu jimi může proudit větší množství krve a následně je pak okysličena. Toto ale NENASTANE, pokud probíhá dýchání ústy.

Nepodaří se to také tehdy, když někdo musí používat respirátor a nemůže přitom dýchat nosem. Také přidávání kysličníku dusičitého do tlakových lahví, ze kterých se dýchá ústy, takto nepůsobí. Účinek se dostavuje pouze tehdy, když je vzduch nadechován nosními cestami.

Oxid dusíku rovněž ovlivňuje funkce nervového systému, pomáhá každé tělesné buňce fungovat, léčit se a ubránit se napadení.

Mezi jeho další pozitivní účinky patří i tyto:

 • zlepšení krevního oběhu (důležité při vysokém tlaku)
 • snižování bolestivosti
 • podporuje hubnutí
 • dodává energii
 • snižuje zánětlivost
 • zlepšuje trávení
 • posiluje imunitní systém
 • pomáhá při prevenci proti rakovině
 • je prospěšný pro činnost mozku

Takže tedy DÝCHEJTE… především nosem!

Doporučuji:

Jak podporovat svoji imunitu, sílu a odolnost – Mocná síla dechu

Jak dech podporuje naši imunitu? Jak nám dech může pomoci zlepšit celkové zdraví? Je možné dechem regulovat a udržet tělesnou teplotu mimo možnosti běžného člověka? Je možné dechem vědomě ovlivňovat imunitní reakci organismu? Je možné dechovým cvičením měnit pozitivně pH krve, a tím ovlivňovat další biochemické reakce v těle?

Dnešní povídání bych ráda věnovala dechu. Jak říká Martin Thám, lektor Wim Hof metody.

Poznejte mocnou sílu svého dechu s Wim Hof Method

Život v našem těle začíná nádechem a končí výdechem. Mezitím máme každý několik nádechů a výdechů a je jen na nás, jak s nimi naložíme. Naučme se tedy dech vnímat vědomě, a naučme se ho také kvalitně ovládat.

Dech má totiž neuvěřitelný potenciál pro zlepšení kvality našeho života. Sama jsem nyní začala dělat dechová cvičení podle Wim Hof Metody pravidelně – dýchám opravdu každý den.

To, jak efektivně dýcháme podstatně souvisí s množstvím životní energie, silnou imunitou, zdravím i vnitřním klidem.

Velkou výhodou dýchacího cvičení je jeho okamžitý efekt pro náš imunitní systém. Takže, pokud jste prevenci během roku zanedbávali, tak pravidelné dýchání vám teď může udělat tu nejlepší službu. Nástup účinků je v tomto případě okamžitý.

Není výjimkou, že dokážeme „rozdýchat“ nastupující onemocnění. Já sama jsem již mnohokrát „rozdýchala“ náběh na chřipku nebo zánět močových cest. O silné energii a radosti, kterou po takovém dýchání cítím, ani nemluvě.

No nesmějte se, není to nesmysl. Wim Hof, podle kterého dýchací cvičení dělám, podstoupil mnoho lékařsky ověřených studií. Nejznámější je asi ta, kdy mu pod dozorem lékařů a vědců byla vpíchnuta bakterie E.

coli, která způsobuje rychlý nástup nemoci doprovázené vysokými horečkami. Wim Hof praktikoval po dobu dvou hodin svá dechová cvičení a jako jediný měl jen lehkou bolest hlavy. Dechovým cvičením tak dokázal nástup nemoci zvrátit.

Lékařům ale tohle k potvrzení, že je možné ovládat imunitní reakce těla pomocí dechu, nestačilo.

Proto byl experiment absolvován znovu, tentokrát s Wim Hofem bylo zároveň testováno asi 30 studentů medicíny.

18 z nich provádělo týden Wim Hof metodu (tedy pravidelně dýchali, meditovali a otužovali se) a zbývajících 12 studentů žilo dál, tak jak byli zvyklí. Těch 12 studentů, kteří nepraktikovali Wim Hof metodu, pocítilo do několika hodin silný nástup nemoci.

Těm 18 studentům, kteří cvičili vše podle Wim Hof metody, se podařilo nástup nemoci zastavit. Zůstali zdraví i když podle očekávání měli být nemocní.

Tímto testem se vlastně spustila revoluce ve způsobu nahlížení na schopnosti mysli a potenciálu lidského těla ovlivňovat vlastní imunitní systém.

Jak to funguje?

Pravidelným praktikováním tohoto hlubokého systematického dýchání dokážeme totiž pozitivně ovlivnit v těle poměr mezi kyslíkem a oxidem uhličitým.

Na základě vědeckých výzkumů, kterými Wim Hof prošel, bylo prokázáno, že po 30 minutách dýchacího cvičení se hladina oxidu uhličitého v těle značně sníží.

Po hodině dýchacího cvičení je tato hladina ještě nižší a množství kyslíku se v krvi až zdvojnásobí.

Zatímco dochází k těmto dvěma biochemickým procesům, mění se i hodnoty kyslíku a oxidu uhličitého v krvi. Systematickým hlubokým nadechováním a vydechováním se zvedá hladina pH v krvi – krev se tedy stává zásaditější a kyselost klesá. Běžné pH krve je 7,4. Během dýchacího cvičení se však tato hladina značně zvyšuje až na 7,75.

Cytokiny

Navíc se nám v tu chvíli snižují prozánětlivé cytokiny, což jednoduše znamená, že když v sobě máme nějakou zánětlivou bakterii nebo jakýkoli zánět, tak toto dýchací cvičení ho dokáže utlumit. Vzpomeňte na testování s bakterií e.

Coli, kdy Wim Hof dýcháním zastavil nástup nemoci. Tam se stalo přesně to, že díky dýchacímu cvičení se v krvi zvýšil protizánětlivý cytokin IL-10 a naopak ty prozánětlivé cytokiny, tedy cytokiny, které podporují záněty, byly snížené.

Což je neuvěřitelné!

Za normálních podmínek by tělo začalo extrémně reagovat a to tím, že bychom dostali zvýšenou horečku, bylo by nám opravdu hodně špatně, bolela by nás hlava a měli bychom pěknou zimnici.

Určitě je tady ještě velký prostor pro další vědecké zkoumání, ale mě osobně (a spousty dalších lidí) tahle technika dostala už mnohokrát z velkých zdravotních nesnází a navíc se při ní cítím tady a teď.

Hluboké dýchání je pro mě taková brána do duše…

Pokud vás zajímá více, podívejte se www.wimhofmethod.com nebo na www.martintham.sk.

Tip pro vaši praxi

Každý den si ráno po probuzení si zkuste ještě v posteli zadýchat. ve zkratce vám nyní vysvětlím, jak takové dýchací cvičení probíhá (detaily s různými odkazy na výuková videa vám přidám na konec článku).

Praktický návod ve zkratce

Pozice při dýchání – Posaďte se nebo si lehněte do pohodlné pozice, ve které se budete cítit uvolněně a vydržíte v ní po dobu cca 15 minut.

Pozice by měla být bezpečná, nemělo by se stát, že byste upadli a zranili se. Proto je leh nebo pohodlný sed s opřenými zády fajn.

Je možné sedět také v jogínské pozici se v lotosovém květu… Výběr polohy je na vás – měl by být ale bezpečný a pohodlný.

 • Dýchání většinou probíhá ve 3 – 4 kolech za sebou.
 • Jedno kolo obsahuje cca 30 hlubokých, systematických, pravidelných nádechů a výdechů.
 • Po třicátém nádechu se ještě jednou zhluboka nadechnete a volně vydechnete a zadržíte dech ve výdechu (zádrž dechu s prázdnými plícemi cca na 1 – 2 minuty)
 • Jakmile pocítíte silnou potřebu se znovu nadechnout (většinou to je po 1 – 2 minutách), tak následuje opět hluboký nádech a zadržíte dech v tom nádechu zhruba na 15 vteřin. V této části je ideální zároveň zatnout svaly pánevního dna, na břiše, a jemně potlačit do hlavy (je to jako takové mírné „zatlačení“ nebo „natlakování“). Není to ale nutné.
 • Po 15′ následuje klidný volný výdech.
 • No a dalším nádechem začíná druhé kolo.
 • Takže opět 30 hlubokých nádechů a výdechů
 • Potom hluboký nádech a výdech a v tom výdechu zadržet dech na 1 až 2 minuty
 • Jakmile cítíte potřebu se nadechnout, tak se zhluboka nadechněte a zadržte dech na 15 sekund a zároveň zatněte svaly pánevního dna, na břiše, a jemně potlačte do hlavy – není to ale nutné.
 • A nakonec po 15′ uvolněně vydechněte a pokračujte třetím kolem.

No a tuhle sérii opakujete 3x nebo 4x. Ale protože já nejsem lektor, tak vám na konec článku přidávám odkazy na různá výuková videa, podle kterých se tohle dýchání můžete bezpečně a dobře naučit.

Výzva pro vás

Zkuste po dobu jednoho týdne každý den ráno pro probuzení 3 kola dýchacího cvičení. Uvidíte, jak báječně vám bude. Níže najdete videa, podle kterých se můžete dýchaní bezpečně naučit.

 1. Wim Hof vyučuje metodu dýchání (AJ – možnost titulků nebo automat. překladu)
 2. Vedené dýchání podle Wim Hof Mtehod (AJ – možnost titulků nebo automat. překladu)
 3. Dechové cvičené vedené Terezkou Kramerovou (ČJ)
 4. Bretahing Mantra – Diego Perassi (hudba, dýchání, AJ)
 5. Zkušenosti s dýcháním – Martin Thám (SJ)

V tomto videu Wim Hof vyučuje metodu dýchání

V tomto videu můžete vyzkoušet vedené dýchání Wim Hof Metody

Dechové cvičení s Terezkou Kramerovou (WHM certifikovaný insruktor)

Parádní Breathing Mantra od Diego Perassi (WHM certificate instruktor)

Zkušenosti s dýcháním – Martin Thám (WHM certifikovaný isntruktor)

Závěrem a co příště?

Další video, které pro vás připravuji, bude přímo navazovat na tohle dýchací cvičení podle Wim Hof Method… Bude totiž o otužování, dalším pilíři zdravého života a jeho vlivu na náš imunitní systém. A na to se už moc těším, protože to je technika, která mi naprosto změnila život.

Takže mějte krásný den, dýchejte zhluboka a posilujte svoji imunitu… Těším se příště… Bára

Autor článku a videa: Bára Wolfová Balcarová – poradenství výživy a zdravého stylu života (program Metabolic Balance)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector