Inkubační doba neštovic – Vše o zdraví

Plané neštovice zpravidla bereme jako nepříjemnou nutnost, kterou si musí projít každé dítě. Protilátky lze získat buď očkováním, nebo proděláním infekce, po níž je druhá nákaza neštovicemi vysoce nepravděpodobná. Nemoc probíhá většinou bez komplikací, ale v některých případech může mít infekce závažnější průběh.

„V největším riziku jsou nedonošení novorozenci.

Nebezpečná může být i nákaza ženy v rámci prvních pěti měsíců gravidity, také posledních pět dnů těhotenství a první dva dny po porodu, kdy u dítěte může vzniknout vrozená varicella se smrtelnými komplikacemi,“ uvádí Rastislav Maďar, specialista v oboru epidemiologie, prevence a kontroly infekčních nemocí.

Inkubační doba neštovic - Vše o zdraví
Autor: Archív Rastislava Maďara

„Jako lékař i rodič jsem přesvědčený, že je vždy lepší nemoci se vyhnout,“ říká epidemiolog Rastislav Maďar k záměrnému vystavování dětí nákaze planých neštovic na tzv. neštovicových dýcháncích

Těžší průběh planých neštovic může způsobit oslabená imunita, a to nejen její dlouhodobá porucha. „V daný moment může být faktorem oslabujícím obranyschopnost organizmu jiná infekce, která se dosud nemusela navenek projevit, například jiná viróza ve stadiu inkubační doby,“ podotýká lékař.

Existuje sezóna neštovic, nebo se mohou vyskytnout v kterémkoliv období?

Výskyt planých neštovic je celoroční, v chladném období se však vyskytují častěji, protože děti se víc pohybují v uzavřených prostorách v těsnějším kontaktu, který je pro šíření viru vhodnější. Epidemie neštovic se objevují hlavně koncem zimy a zjara.

Plané neštovice se projevují zvýšenou teplotou, celkovou únavou a četnou vyrážkou. Vyrážka se vysévá ve vlnách po dobu 2–6 dnů, svědí a postupně se mění v pupínky a stroupky. K výsevu dochází nejprve v oblasti hlavy (obličej, vlasy, víčka), později na hrudníku, někdy na celém trupu.

Zdroj: www.ockovacicentrum.cz

Je prodělání neštovic obecně nebezpečnější pro nejmenší děti, nebo na věku až tak nezáleží?

Nedá se to říct úplně jednoznačně. Nákaza hrozí zejména kojencům, jejichž matky předtím neštovice neprodělaly nebo proti nim nebyly očkovány, děti tak od nich nezískají do prvních měsíců života imunitu.

Pokud tedy dítě nezíská protilátky od matky, má nákaza nejmenších dětí v prvních týdnech života potenciál probíhat závažněji než ve věku tří let.

Je to hlavně proto, že imunitní systém kojence se vyvíjí postupně do dvou let věku.

Těhotné ženy se však očkovat nesmí, a pokud žena graviditu plánuje, nedoporučuje se početí jeden měsíc po aplikaci vakcíny.

Platí, že po prodělané infekci získává člověk doživotní imunitu? A co je pravdy na tom, že u dětí do jednoho roku se neštovice ještě později vrátí?

Po prodělané infekci je druhá nákaza neštovicemi vysoce nepravděpodobná. Už i proto, že skoro každý z nás se s virem v životě potká opakovaně a u imunní osoby, ať už následkem prodělané nemoci, nebo očkováním, vede kontakt s původcem ke zvýšení hladiny protilátek a posílení ochranné imunity. To platí i pro nejmenší děti.

Jak spolu souvisí neštovice a pásový opar?

Za pásový opar může aktivace viru planých neštovic, který po prvotní nákaze zůstává po celý zbytek života v nervové tkáni míšních nervů a při oslabení imunity odtud putuje podél nervových drah.

Je to nepříjemný a často velmi bolestivý stav, který může přetrvávat i několik měsíců.

K bolestivým vjemům přirovnávaným k zásahu elektrickým proudem může docházet i dlouhou dobu po vymizení vyrážky, bolest vyvolává dotyk oblečení, postříkání vodou při osobní hygieně nebo někdy dokonce i průvan.

Inkubační doba neštovic - Vše o zdraví
Autor: Isifa.cz

Pásový opar se objeví vždy podél nějakého nervu a většinou výrazně bolí

TIP: Pásový opar si vybírá oslabené jedince

Není očkování proti neštovicím u dětí tak trochu zbytečnost? A kdy jsou k tomu naopak rozumné důvody?

Když máme k dispozici prověřenou metodu umožňující dosáhnout, aby dítě nebylo akutně nemocné, a navíc tím snížíme pravděpodobnost pozdějšího výskytu pásového oparu, měli bychom jí využít. V USA je vakcinace proti planým neštovicím v očkovacím kalendáři a nemocných je tam díky tomu méně než u nás. Onemocnět nemůže být nikdy lepší než zůstat zdravý.

Pro dítě nemusí být plané neštovice lehkou epizodou. Moje neteř měla ve věku čtyř let vyrážku na kůži i sliznicích, v puse i genitálu, týden měla horečky, pila přes brčko, plakala a trpěla. U syna jsem to rozhodně připustit nechtěl, ale očkovaný byl nejen proto. Virus varicelly může způsobit i vážnější komplikace, například zánět plic, jater, nebo dokonce i mozku a mozečku.

Nepříjemná může být i podkožní flegmona.

Má očkování smysl ještě v případě, když už se neštovice v kolektivu vyskytly?

Vakcína poskytne ochranu i po kontaktu s virem, a to do tří dnů.

Problémem je, že nakažená osoba vylučuje virus vzdušnou cestou už jeden až dva dny před prvními příznaky, takže to, co se považuje za první kontakt s virem na základě výsevu vyrážky, může být ve skutečnosti o 24 až 48 hodin dříve.

Pokud se u kamaráda ze školky objevily neštovice v pátek, první kontakt s virem mohl být už ve středu a do pondělí očkování nepočká. I pokud se však vakcína podá o něco později než uvedených 72 hodin, může alespoň zmírnit průběh nákazy a infekčnost dítěte pro okolí.

Smrtelně nebezpečné pravé neštovice, které se v sedmdesátých letech 20. století podařilo na naší planetě vymýtit, způsoboval virus varioly. Původcem planých neštovic je herpetický virus varicella/zoster označovaný i jako herpes virus 3.

 S pravými neštovicemi má podobný způsob přenosu vzdušnou cestou a dotekem s puchýřky na kůži obsahujícími tekutinu nebo pro laika podobným klinickým obrazem, odborník je však většinou dokázal odlišit už pohledem, např.

podle odlišných míst zvýšené koncentrace výsevu vyrážky.

Galerie: Pupínky na obličeji, které byste neměli zaměňovat

Nakažlivost neštovic je hodně vysoká, uvádí se až 90 %. Čím si vysvětlit, že někdo je zkrátka nechytne? Je to otázka dobré imunity? Máme ale nechat například dospívající v takovém případě raději očkovat, když u dospělých mají neštovice údajně horší průběh? 

Plané neštovice dostane téměř každý kontakt nemocného. Pacientů se zájmem o očkování, kterým rodiče tvrdí, že je neměli, se proto ptáme, jestli byli někdy v blízkosti akutně nemocné osoby, například spolužáka nebo sourozence.

Pokud ano, odebíráme jim krev na protilátky a v drtivé většině jsou pozitivní, takže je očkovat nakonec nemusíme. Plané neštovice tehdy dostali, jen měli mírnější formu s nevýznamně zvýšenou teplotou a několika vyrážkami např. ve vlasové části hlavy, kde si jich rodiče nevšimli.

S vyšším věkem závažnost průběhu neštovic narůstá, proto je všechny starší děti a dospělé bez přítomnosti protilátek v krvi vhodné očkovat.

Takže tvrzení, že kdo prodělal neštovice právě v takové mírné formě, tomu se v budoucnu ještě vrátí, je mýtus?

I když nemoc probíhá mírněji, pravděpodobnost doživotní ochrany je vysoká. I kvůli tomu, že v průběhu života dochází k přirozené imunizaci opakovaným kontaktem s dalšími infekčními osobami a tím k navýšení hladiny protilátek. Závažnost onemocnění tedy není přímým indikátorem délky protekce.

Je nutné s neštovicemi navštívit pediatra, když víme, že nemoc odezní sama a léčí se pouze projevy?

Pacient s infekční nemocí by ideálně neměl jít do čekárny a ordinace lékaře. Konzultovat lze daný stav a jeho léčbu s lékařem telefonicky, případně může praktický lékař pro děti a dorost navštívit dítě doma. Většinou to rodiče v domácích podmínkách zvládnou.

Inkubační doba neštovic - Vše o zdraví
Autor: Isifa.cz

První pupínky planých neštovic se objeví dva až tři týdny po nákaze, vyrážka se vysévá ve vlnách po dobu 2–6 dnů

Co je na neštovice nejlepší? Tekutý pudr, nebo fialka (genciánová violeť, tzv. genciánka)? Pudr prý uleví od svědění, ale nevysuší mokvavý pupínek tak jako fialka. Jaký máte názor?

Doporučuje se suchý pudr a na svědění antihistaminika jak v lokální, tak případně i v celkové formě. Proti horečce antipyretika. U těžších stavů je možné použít i antivirotika. Důležité je zabránit rozškrábání kvůli riziku sekundární bakteriální infekce a samozřejmě taky vzhledem k možnému vzniku jizvy. Je proto potřeba udržovat hygienu kůže a zastřihovat dětem nehty.

TIP: Neštovice – od kdy mazat? Čím mazat? A mazat vůbec? 

Uvádí se, že inkubační doba u neštovic je dlouhá. Kdy nejdříve a nejpozději se neštovice mohou po kontaktu s nemocným projevit?

Inkubační doba je interval, který uplyne od vniku viru do těla nakažené osoby po projevení se prvních příznaků. Pohybuje se od 12 do 25 dní. Nemoc se tedy skutečně může projevit až za dva nebo tři týdny od nákazy.

Jak dlouho je nutné zůstat při neštovicích doma a kdy už můžeme ven? Dokdy je dítě infekční?

K přenosu virů vzdušnou cestou dochází prvních pět dnů po nástupu vyrážky. Následně jsou infekční formou vezikulky, tedy puchýřky na kůži s obsahem tekutiny. Když zaschne poslední z nich, může dítě opustit izolaci, i když kůže ještě není čistá. Obvykle trvá izolace kolem osmi dnů.

Plané neštovice jsou vysoce infekční nákazou a přenos v rámci rodiny na všechny vnímavé osoby lze očekávat. Vakcínu lze aplikovat už od devíti měsíců věku, většinou se ale podává se spalničkovou trojvakcínou, nebo až po ní.

Více o očkovacím kalendáři: Očkování se od ledna 2018 zásadně mění

Jaký názor máte na to, že někteří rodiče jdou neštovicím „naproti“ a schválně navštíví s dítětem nemocné sousedy, aby si tuto nemoc „odbyli“?

Jako lékař i rodič jsem přesvědčený, že je vždy lepší nemoci se vyhnout. Tito lidé chtějí pro své dítě to nejlepší a přitom je vlastně nesmyslně vystavují nemoci, která může jejich organizmus značně zatížit. Nikdo si nemůže být jistý, že to bude probíhat bez komplikací. Stačí v daném okamžiku oslabená imunita dítěte a potenciální problém je na cestě.

Inkubační doba neštovic - Vše o zdraví

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS

Vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF Ostravské univerzity. Působí jako odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier, předseda Koalice pro podporu očkování, předseda redakční rady časopisu Očkování a cestovní medicína a předseda International Humanity.

Jak vypadají neštovice a jak na ně?

Druhým typem jsou plané neštovice, které jsou typické pro dětský věk. Původcem je virus Varicella zoster, který patří mezi herpetické viry. Virus se přenáší kontaktem s nemocným, protože se nachází v sekretu puchýřků. Virus je také přenosný kapénkami ve vzduchu.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Pokud jste v místnosti s nemocným máte tedy velkou pravděpodobnost, že neštovicemi onemocníte. Člověk je nakažlivý jeden nebo dva dny před tím, než se vysejí vyrážky na kůži a po propuknutí příznaků ještě další týden. Nejčastěji se nemocí nakazí děti v předškolním a školním věku, ale není výjimkou nákaza neštovicemi v dospělosti.

Neštovice jsou nebezpečné především pro těhotné ženy, protože vir přestupuje do plodové vody a může vážně poškodit zdraví dítěte.

Inkubační doba neštovic - Vše o zdraví Nechat se očkovat proti planým neštovicím?

Tak jako u dalších vysoce nakažlivých virových onemocněních se můžete i proti planým neštovicím nechat očkovat. Očkování patří mezi nepovinné, ale doporučené.

Provádí se v ordinacích dětského nebo praktického lékaře, případně v očkovacích centrech vakcínou Varilrix. Očkovat je možné děti od 9 měsíců a do 12 let, které dostanou 1 vakcínu. Starší děti a dospělí se očkují dvěma dávkami s odstupem nejméně 6 týdnů.

Vakcína na plané neštovice snižuje také riziko vzniku pásového oparu i v pozdějším věku.

Jak se plané neštovice projevují?

Jejich inkubační doba je 2-3 týdny. To znamená, že po tuto dobu je virus už v těle hostitele, ale neprojevují se příznaky nemoci. Po vniknutí viru do těla se množí ve sliznici dýchacích cest, dále putuje krevním oběhem a v lymfatických drahách.

Už v této fázi se dítě může cítit unavené a většinou má i zvýšenou teplotu. Průvodním příznakem je často bolest hlavy, rýma a celkové nechutenství. Na těle se objevují červené skvrnky.

Místo, kde se chystá puchýřek projevit může nejdříve 1-2 dny svědit, a pak se objeví výsev v podobě puchýřků naplněných tekutinou. Na začátku je tekutina čirá, později se mění na zakalenou. Nejvíc puchýřů najdete na trupu a hrudníku, nevynechají ale ani tvář, oční víčka a vlasovou část.

Na končetinách je jich méně. Nebezpečnější je výsev na sliznici úst nebo genitálií. Postupně se objevují ve vlnách v rozmezí 2-6 dní, proto na těle můžeme ve stejnou chvíli pozorovat nové pupínky a již zasychající stroupky. 

Inkubační doba neštovic - Vše o zdraví

Drobné puchýře – které teprve vznikají a strupovité, velké, které zanikají.

Inkubační doba neštovic - Vše o zdraví Jak léčit neštovice?

Puchýřky silně svědí a je důležité aby se nemocný škrábal co nejméně. Nejen že se tím horší hojení puchýřků a trvá delší dobu, ale také se zvyšuje riziko bakteriální nákazy v rozškrábaném místě a tedy i vzniku jizev. Jelikož jde u neštovic o virové onemocnění, podávání antibiotik nemá smysl.

Léčí se pouze symptomaticky a to tak, že se ošetřují puchýřky. Ty by měly co nejrychleji zaschnout a vysušit se. Proto je ideální je natírat tekutým pudrem. Existuje i varianta s mentolem, který místo lokálně znecitliví a pomáhá proti svědění. Podobně působí i přípravek Tanno Hermal lotio.

Proti svědění je možné podat i antihistaminika – pro děti kapky Fenistil nebo Claritine pro dospělé. Tyto léky mají sedativní účinek a pomohou lépe usnout a puchýřky si v noci neškrábat. Zvýšenou teplotu je možné tlumit běžně užívanými léky proti bolesti, jako jsou Panadol nebo Nurofen.

Vhodnou alternativou pro zmírnění svědění a k vysušení puchýřků je i 100% tea tree oil, který se nanáší stejně jako tekutý pudr na každý puchýř zvlášť. Při ošetření citlivých částí sliznic jej nařeďte 1:5 s vodou.

Jak zvládnout období neštovic 

 • Koupání a máčení puchýřů neštovic není vhodné. Nemocného je lepší krátce a rychle osprchovat a následně opatrné osušit přikládáním ručníku, aby se puchýřky neporušily. 
 • Noste pohodlné oblečení a zvláště dětem dávejte bavlněné kojenecké oblečení, které nebude pokožku dráždit.
 • Až do zaschnutí všech puchýřků nechte nemocného doma. To trvá přibližně 14 dní. Nejenže tím zamezíte šíření viru neštovic, ale také dítě chráníte před další infekcí. V tomto období je totiž imunita oslabená a může dojít k nákaze další nemocí.
 • Pokud nemá nemocný další zdravotní komplikace, není nutná akutní návštěva lékařské ordinace. Alternativou může být telefonická konzultace a upovědomení lékaře. Zabráníte tak dalšímu šíření viru, obzvlášť v dětském kolektivu.
 • Dbejte na čistotu rukou a krátce ostříhané nehty. To má největší vliv na další zanícení škrábaných puchýřů.
 • Nevystavujte zbytečně dítě přímému slunci. Pot, horko a sluneční záření zhoršují průběh onemocnění.

Ten, kdo překonal neštovice jednou, má už celoživotní imunitu a při dalším setkání imunitního systému s virem s ním dokáže sám bojovat.

Po překonání nemoci se ale virus ukládá v gangliích nervových buněk, kde přecházení do latentního stádia. V pozdějším věku a při oslabené imunitě se nákaza projevuje i jako pásový opar.

Vše pro problémy s kůží Vše na opary

Plané neštovice

Plané neštovice (Varicella) jsou vysoce nakažlivé onemocnění postihující především děti. Onemocnění planými neštovicemi postihuje většinu dětské populace. Nejpostiženější skupinou jsou předškolní a mladší školní děti.

Máte zájem o očkování a chcete příspěvek? Připravili jsme pro vás rychlý přehled příspěvků pojišťoven.

Přenos

Přenos se děje vzdušnou cestou kapénkami, tzn. kašláním, kýcháním, smrkáním, tedy při bližším kontaktu s nemocným. Často se nemoc šíří v rámci kolektivních zařízení. Epidemický výskyt je cyklický v 3-5 letých intervalech a závisí na promořenosti dané populace.

Zdroj nákazy

Virus planých neštovic (Varicella-Zoster) se přenáší vzduchem při kontaktu s nakaženým člověkem, který je v inkubační době nebo v prvních několika dnech klinického onemocnění.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Inkubační doba trvá obvykle 10–21 dní.

Příznaky

Plané neštovice se projevují zvýšenou teplotou, celkovou únavou a četnou vyrážkou. Vyrážka se vysévá ve vlnách po dobu 2–6 dnů, svědí a postupně se mění v pupínky a stroupky.

K výsevu dochází nejprve v oblasti hlavy (obličej, vlasy, víčka), později na hrudníku, někdy na celém trupu.

U zdravých dětí probíhá onemocnění zpravidla bez komplikací, u dospělých je průběh onemocnění těžší a častěji vznikají komplikace – především u chronicky nemocných osob, oslabených osob po transplantaci, chemoterapii apod.

Virus planých neštovic je nebezpečný zejména v době těhotenství ženy, pokud v dětství onemocnění neprodělala nebo proti němu nebyla očkována. Infekce v prvních třech měsících těhotenství nebo během dnů kolem porodu může vážně poškodit plod, způsobit potrat či závažné onemocnění novorozence.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Nejjistější formou prevence proti planým neštovicím je očkování. Vakcinace snižuje pravděpodobnost vzniku pásového oparu později v průběhu života.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Plané neštovice: příznaky a léčba u dětí i dospělých

 • Jedním z prvotních příznaků neštovic je zvýšená teplota.
 • Některé děti si zpočátku stěžují také na bolest hlavy.
 • Koupat dítě s neštovicemi se nedoporučuje.
 • Neštovice se doporučuje mazat tekutým pudrem.
 • Proti planým neštovicím se dá rovněž očkovat.
 • Pomocníkem při boji s neštovicemi je heřmánek, který má protizánětlivé účinky.

Každý rodič to jistě zná. Z důvodu „předání“ neštovic své ratolesti v určitém věku vodí na návštěvy častěji, než je obvyklé.

Čím později totiž člověk neštovice prodělá, tím hůře je zvládá, a neštovice u dospělých mohou představovat závažný problém.

Plané neštovice – přenos

Plané neštovice jsou způsobené virem, který se šíří vzduchem nebo přímým kontaktem s nakaženým či jeho věcmi. Tímto onemocněním trpí nejčastěji děti od tří do deseti let, které i daleko lépe zvládají průběh této nemoci než děti v období puberty a dospělí.

Vir po vyléčení nemoci v těle i nadále zůstává. Může se revitalizovat vlivem oslabení organismu. Místo neštovic ale způsobí pásový opar.

Jaké mají plané neštovice průběh?

Onemocnění se projevuje zprvu zvýšenou teplotou, bolestí hlavy a žaludečními problémy. Mezi další projevy patří zvýšená citlivost kůže, na které se později objeví puchýřky naplněné tekutinou. Ty následně prasknou a přemění se ve stroupky, které se postupně odlupují od těla.

Příznaky neštovic

 • Zvýšená teplota
 • Bolest hlavy
 • Žaludeční problémy
 • Citlivost kůže
 • Puchýřky na kůži

Při výskytu planých neštovic doba nákazy trvá od prvního objevení puchýřku až po jejich zmizení. Inkubační doba tohoto onemocnění se konkrétně pohybuje mezi 12-25 dny. Po celou dobu je důležité dodržovat klidový režim a zajistit příjem dostatečného množství tekutin.

Léčba planých neštovic – co pomůže od nekonečného svědění?

Jelikož se jedná o virovou nákazu, pacientovi se při léčbě neštovic nepředepisují žádná antibiotika. Užívají se pouze léky k tlumení horečky a bolesti hlavy.

Postižená místa na kůži velmi svědí a při poškození puchýřku je vysoké riziko zanesení infekce. Doporučují se proto používat tekutý pudry pro zklidnění kůže, ale v rozumném množství.

Při větším nanesení tekutého pudru zabráníte vysoušení puchýřku.

Co se týče přírodní léčby, protizánětlivé účinky, které dokáží ulevit nejen pokožce má pak heřmánek. Můžeme ho používat jak vnitřně, tak i vně těla. Při onemocnění planými neštovicemi doporučujeme heřmánkovou koupel, která přinese úlevu celé podrážděné kůži. Do koupele přidejte 4 až 5 kapek heřmánkového oleje nebo několik šálků heřmánkového čaje.

Obsah heřmánku by neměl být nižší než 3 procenta. Pokud si chcete vypěstovat heřmánek na své vlastní zahrádce, klidně použijte balíček heřmánkového čaje, který rozsypete na záhonek. Poté si můžete připravit vlastní heřmánkový čaj – 2 lžičky sušených květů přelijte vroucí vodou a nechte 5 minut odstát. Poté sceďte přes čistou tkaninu.

Vedlejší účinky heřmánku nejsou doposud známé, při velmi vysokých dávkách může v ojedinělých případech vyvolat nevolnost až zvracení.

Zajímavé:  Bolest v bedrech - vše o zdraví

Plané neštovice a koupání

A jak je to s planými neštovicemi a koupáním? Pokud se u vašeho dítěte onemocnění objeví, doporučuje se ho nekoupat. Na druhou stranu lze provádět pouze velmi rychlou koupel v heřmánku , který kůži nedráždí kůži nedráždit.

Prevence proti neštovicím aneb jak se před nimi ochránit?

Jak jsme již zmínili, plané neštovice nejvíce postihují děti. Pokud nemoc v dětství neproděláte, jedinou možností, jak se planým neštovicím bránit je očkování. Dětem do 12 let postačí jedna vakcína, starším dětem a dospělým je potřeba podat vakcíny dvě, a to v časovém rozmezí 6 týdnů.

Vakcína není hrazená pojišťovnou. Pokud však dítě neštovice neprodělalo, je určitě lepší nechat ho včas očkovat. Zvláště neštovice v dospělosti představují velké riziko, stejně jako u těhotných žen, kde ohrožují nejen ženu samotnou, ale také její plod.

Plané neštovice foto

Plané neštovice, varicella

Většina populace neštovice prodělá pouze jednou za život. Virus však zůstává v těle přítomen i po vyléčení první infekce v nervových buňkách vedle míchy (tzv. spinálních gangliích) a zadních kořenech míšních. Asi u jednoho z pěti nositelů viru dojde po několika desítkách let k takzvané reaktivaci a způsobí pásový opar.  

Příznaky

Mezi první příznaky planých neštovic patří:

Průběh neštovic

Jak poznat neštovice? U většiny nakažených se do 36 hodin objeví zčervenání pokožky v převážné většině ve vlasové části hlavy, na krku, za ušima, obličeji a trupu, později i po celém těle.

Červené skvrnky se mění na pupínky, ze kterých se poměrně rychle stávají svědící puchýřky naplněné čirou tekutinou. Ta se v průběhu 1-3 dnů zakalí a je vysoce infekční. Během několika dnů puchýřky začnou zasychat a na jejich místě se objeví stroupky tzv.

krusty, které se postupně začnou odlupovat. Drobné vřídky se mohou vyskytnout i na sliznici dutiny ústní nebo na genitáliích.

Během prvních dnů se puchýřky objevují v několika výsevových vlnách, proto jeden pacient má v jeden čas projevy v různých stádiích nemoci, a to červené plošky, puchýřky i krusty. Tak vypadají neštovice v průběhu nemoci a tento stav je pro ně naprosto typický.

Jak dlouho trvají neštovice

Akutní stadium nemoci obvykle odeznívá asi šestý až desátý den společně s posledním vyloupnutým stroupkem. V tomto období také pacient přestává být nakažlivý. Po posledním výsevu začne teplota klesat a nemoc ustupuje. Trvání planých neštovic je u každého jedince individuální, zpravidla však dva týdny.

Neštovice u dětí

Příznaky a průběh nemoci planých neštovic je u dětí stejný jako u dospělých, zpravidla však nemoc probíhá u zdravého dítěte bez větších komplikací a pokud si pupínky nerozškrábe, zahojí se pokožka bez jizev. Komplikovanější průběh infekce mohou mít děti s oslabenou imunitou nebo s vážnějším chronickým onemocněním.

Máme nechat malé dítě nakazit?

Někteří rodiče zastávají názor, že je lepší nechat dítě nakazit u nemocného s planými neštovicemi ve svém okolí, aby si nemoc prodělalo v dětském věku a získalo tak imunitu. Většina pediatrů je však proti takovému jednání. I když u dětí bývá mírnější průběh nemoci, nikdo nemůže rodičům zaručit, že právě jejich dítě nebude mít závažnější komplikace.

O neštovicích v dětském kolektivu čtěte zde.

Neštovice u dospělých V případě onemocnění u dospělého člověka bývá častější těžší průběh onemocnění často se závažnějšími komplikacemi a také pravděpodobnější možnost, že se v dalších letech vlivem stresových situací nebo při jiném oslabení organismu virus vrátí (tzv. reaktivace) v podobě jiné nemoci, zejména pásového oparu nebo v horším případě i nádorové onemocnění infikovaných buněk. Lékaři uvádějí jednoho z pěti nositelů viru.

Inkubační doba

Infekce planými neštovicemi je vysoce nakažlivá záležitost a po kontaktu s nakaženým onemocní až 90% lidí bez protilátek (neočkovaných nebo těch, kteří nemoc ještě neprodělali).

Herpesvirus se šíří dotykem nebo vzdušnou cestou kapénkami, jelikož se vyskytuje i v nosním sekretu. Vysoce infekční je tekutina v puchýřcích, ale nemoc je už infekční 1-2 týdny před výsevem prvního pupínku, a to až do zaschnutí posledního. Nejvíce infekční jsou však první dny nemoci.

Obvykle je inkubační doba u planých neštovic 2-3 týdny.

Léčba

Při diagnostice planých neštovic je důležité, aby lékař vyloučil jinou nemoc, např. meningokokovou nákazu nebo bakteriální septický šok, které mají v počáteční fázi podobné příznaky a kde by včasné podání antibiotik člověku zachránilo život.

Plané neštovice se antibiotiky neléčí, pouze symptomaticky. Pacient musí dodržovat klidový režim v domácí izolaci, nesmí se vystavovat nadměrné zátěži a slunečním paprskům. Pouze u případů s velmi těžkým průběhem nebo komplikacích je pacient hospitalizován.

Jsou podávány léky s paracetamolem nebo ibuprofenem na snížení horečky. Na nepříjemné svědění zabírají antihistaminika např. Dithiaden. U komplikovanějších případů nebo u jedinců se sníženou imunitou je vhodné užívání antivirotik nejpozději do tří dnů po styku s nakaženým. Velmi důležitý je dostatek tekutin a hygiena rukou.

Jak na svědění a čím mazat

Úporné a obtěžující svědění mohou potlačit už zmíněná antihistaminika. Dříve bylo doporučováno mazat puchýřky pouze tekutým pudrem, dnes je doporučován spíše pudr suchý nebo s mentolem, který puchýřky vysuší a sníží riziko infekce.

Lékaři však dávají přednost spíše tomu bez mentolové složky, která u některých pacientů může vyvolat alergickou reakci nebo jinak negativně působit na poraněnou pokožku. Tekutý pudr sice vřídky dobře vysušuje a vytváří na nich krusty, ale občas pod nimi může docházet k hnisání.

V lékárně je možno koupit i další chladivé gely nebo mléka na neštovice popř. antiseptickou mast.

Babské rady a domácí léčba

Dříve se radilo nemocného vůbec nemýt vodou, aby se neštovice lépe hojily.

V dnešní době se naopak doporučuje rychlá sprcha vlažnou vodou nebo v pozdější fázi pro lepší hojení stroupků nepříliš dlouhá a horká koupel, do které se může přidat trochu hypermanganu (jen lehce nafialovělá lázeň) nebo heřmánek.

Pro pacienta a zejména dětského je důležité zůstávat v čistotě. Nemocný by se měl oblékat do bavlněného prádla, měl by mít krátce ostříhané a čisté nehty, aby si při škrabání nezanesl do puchýřků infekci. Důležité je také časté mytí rukou, a to nejlépe dezinfekčním mýdlem.

V neposlední řadě je také pro nemocného důležitá strava, která by se měla skládat z lehce stravitelných potravin.

Léky

 • Antihistaminika (léky proti svědění) – např. Fenistil peronální kapky nebo Dithiaden
 • Antipyretika (léky na horečku) – Paralen, Panadol nebo Ibuprofen, pro děti nejlépe Panadol Baby čípky
 • Pudr nebo gel na potírání neštovic (v první fázi nemoci při výsevu neštovic) Antiseptická mast např. Bepanthem nebo Sudocrem (v pozdější fázi nemoci na strupy)
 • Hydratační krém např. Linola nebo Klorane Bebe na doléčení

Bylinky

 • Vzhledem k tomu, že jsou plané neštovice onemocnění virového původu, můžeme proti němu bojovat také přírodními antivirotiky jako je česnek a cibule, z bylinek pak bezový květ, měsíček lékařský, bezinka nebo extrakt z pupenů lichořeřišnice.
 • Při horečce pomůže nemocnému čaj z černého bezu nebo lípy srdčité.

Homeopatika

Rhus toxicodendron 15 CH Pomáhá proti puchýřkům naplněným čirou průsvitnou tekutinou. Dávkování: 4x denně 5 granulí.

Antimonium tartaricum 9 CH Je to lék té fáze nemoci, kdy dochází k hojení puchýřků a nové puchýřky se již netvoří. Lék pomůže proti jizvám, které mohou vznikat po zanícených puchýřcích. Dávkování: 2x denně 5 granulí.

(Zdroj: Zdroj: MUDr. Kateřina Formánková, MUDr. Miriam Kabelková, MUDr. Ilona Ludvíková: Poznáváme homeopatii, Grada 2008)

U dětí bývá komplikací rozškrábání puchýřků, do kterých se pak snadno dostane jakákoliv bakteriální infekce, která může způsobit absces.  Ten si pak vyžádá delší dobu léčby a nežádoucí průběh planých neštovic.

U dospělých nebo pacientů se sníženou imunitou a chronickým onemocněním mohou vzniknout závažnější komplikace, jako je zánět mozečku tzv. cerebelitida, (jejím projevem je problém s rovnováhou a „motáním“ hlavy), zánět mozku (encefalitida), zápal plic (pneumonie), zánět jater (hepatitida) nebo porucha krevní srážlivosti.

Dalšími komplikacemi u těchto osob mohou být také zánět mozkových blan (meningitida), zánět mozku způsobující křeče a bezvědomí nebo těžké bakteriální infekce způsobené streptokoky, stafylokoky nebo zánět podkožních tkání. V ojedinělých případech mohou plané neštovice způsobit také zánět kloubů, srdce, ledvin, varlat, jater nebo struktur oční duhovky.

 1. Varicella je obzvláště nebezpečná pro novorozence, u kterých může dojít až k postižení orgánů včetně centrální nervové soustavy.
 2. Komplikace může signalizovat déletrvající horečka, únava a celková vyčerpanost.

V těhotenství

Pro těhotnou ženu je virus planých neštovic velkou hrozbou a závažnou komplikací. Zejména pokud v dětství neštovice neprodělala nebo není očkována.

Během prvního trimestru nebo posledních dnů kolem porodu může infekce vést k těžkému poškození plodu, způsobit potrat či závažné onemocnění novorozence.

V tomto případě není radno nemoc podceňovat a co nejdříve se poradit s gynekologem o možném podání protilátek-tedy provést tzv. pasivní imunizaci, což je způsob léčby, který zpravidla může čerstvě narozené miminko ochránit před neonatální formou nemoci.

V těhotenství je tedy nutné se striktně vyvarovat styku s nakaženými osobami což platí i pro kojící ženy.

Očkování

V současné době existuje proti planým neštovicím očkování, které chrání i proti pásovému oparu. Jedná se o vakcínu s živými oslabenými viry nemoci. Nezaručuje však stoprocentní účinnost, takže se někdy může nakazit i očkovaný člověk. Tento má však ale téměř vždy mírnější průběh nemoci. Vakcína je aplikována injekčně do horní části paže.

Pro děti od 9. do 12. měsíce věku je určená vakcína proti planým neštovicím Varilrix opakovaná druhou dávkou ideálně od 4 do 6 týdnů po té první. Pro děti od 11. měsíce do 12 let věku dítěte, pokud to epidemiologická situace vyžaduje, je určena vakcína Priorix-Tetra. Očkování se provádí dvěma dávkami v rozmezí 6-10 měsíců.

Zajímavé:  Relaxace - Vše o zdraví

Očkování je nutné odložit v případě horečnatého onemocnění, u pacientů s imunodeficitními stavy nebo pokud je známá alergie na některou složku vakcíny.

Důležitým upozorněním je, že po očkování těmito vakcínami by nějaký čas neměly být užívány léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou například Aspirin, Acylpyrin apod. Je třeba se o tomto informovat u ošetřujícího lékaře.

Zda děti očkovat záleží na každém rodiči a je vhodná konzultace s pediatrem. Očkování má smysl například ve chvíli, kdy dítě neprodělalo plané neštovice v dětském období do puberty nebo u mladictvích, kteří se léčí s těžkou formou atopického ekzému nebo některou z chronických nemocí.

Prevence

Pokud přijde do styku s nakaženým pacientem neočkovaný člověk nebo ten, kdo ještě plané neštovice neprodělal, patří mezi preventivní zásady především pravidelné mytí a dezinfekce rukou, při ošetřování nemocného používat ochranné rukavice a roušky. Dále pak je nutné dávat pozor při manipulaci s oblečením, nádobím a dalšími pomůckami nemocného.

Pravé neštovice

Pravé neboli černé neštovice (variola) byly stovky let příčinou velmi vysoké smrtnosti lidstva. Jednalo se o virové onemocnění přenášené kapénkami, vzduchem a nepřímo i znečištěnými předměty. Zdrojem nákazy byl vždy nemocný člověk.

Onemocnění provázely vysoké horečky s velmi těžkými stavy, nemocní měli po celém těle nejprve zanícené skvrny, potom hnisavé puchýře a v této fázi nemoci většina pacientů umírala ve velkých bolestech.

Pokud někdo tuhle fázi přežil, na pokožce mu většinou zůstaly trvalé jizvy.

Díky očkování byly pravé neštovice v padesátých letech minulého století vymýceny. Zásluhu na tom měl i český epidemiolog Karel Raška.

Plané neštovice: příznaky, léčba (varicella)

Plané neštovice představují vysoce nakažlivou akutní
chorobu
, která je způsobená lidským Herpes virem,
tzv. HHV-3 (Varicella Zoster Vir). Jedná se o DNA vir, jenž je příbuzný
virům, které mohou za onemocnění infekční mononukleózou nebo opary.

Nejčastějšími oběťmi tohoto viru jsou děti od tří do deseti let.
U těchto pacientů je průběh nemoci zpravidla bezproblémový, avšak
u dětí v pubertálním období nebo u dospělých již mohou nastat
vážnější komplikace. Virus planých neštovic se šíří
vzduchem
(kapénková infekce) nebo přímým
kontaktem
s nakaženým.

Rizikové faktory planých neštovic

Asi nejvýznamnějším faktorem je přímý kontakt
s osobou, která má plané neštovice, anebo s jejím oblečením nebo
předměty, které svým dotykem kontaminovala.

Nebezpečí také představuje vyšší věk pacienta.
S rostoucím věkem úměrně roste i riziko případných komplikací, které
varicellu doprovázejí (meningoencefalitida, pneumonie atd.).

Nejhladší
průběh této nemoci se vyskytuje u dětí ve věku od tří do deseti let,
naopak komplikovaný průběh je zaznamenáván u pubescentů, adolescentů,
těhotných žen, novorozenců a lidí s oslabeným imunitním systémem.

Prevence planých neštovic

Plané neštovice jsou přenášeny přímým kontaktem s infikovanou
osobou, vzduchem nebo předměty, které jsou kontaminované sekrety kožních
puchýřků nebo sekrety dýchacího systému. Ročně touto chorobou onemocní
přibližně 35 000 lidí.

Je nutné, aby se před nákazou, tudíž izolací od nakažených osob,
chránili zejména novorozenci a lidé, kteří mají oslabenou imunitu,
protože u nich je průběh varicelly velice komplikovaný a její následky
mohou být fatální.

Účinnou prevencí před nákazou planými neštovicemi je
očkování. Toto preventivní opatření nám dává
88 procentní jistotu, že se nenakazíme tímto onemocněním a téměř
stoprocentní ochranu proti jakýmkoli komplikacím. V České
Republice
je vakcinace proti varicelle dobrovolná a
zdravotními pojišťovnami nehrazená.

Člověk si tedy očkování musí finančně zajistit sám. Jedna vakcína
stojí přibližně 1400 Kč. Očkování mohou podstoupit děti od jednoho
roku do dvanácti let. Těm stačí pouze jedna dávka.

U dětí starších
dvanácti let a u dospělých je třeba aplikovat dávky dvě, a to v rozmezí
šesti týdnů.

Avšak tato vakcína nesmí být aplikována během
těhotenství a nejméně tři měsíce před otěhotněním (fertilizací).

Očkováním proti planým neštovicím

Jaké jsou nejnovější poznatky o očkování proti planým neštovicím?
Je lepší nechat je proběhnout či se raději naočkovat? Zeptejte se
lékařek v Poradně
o očkování.

Příznaky a projevy planých neštovic

Virus do člověka vstupuje skrz sliznici a lymfatickou tkáň horních cest
dýchacích. Zde se virus pomnoží a putuje do dalších částí
organismu.

Nejdříve nastává inkubační doba, která trvá zhruba čtrnáct až
šestnáct dní.
Po tomto období, které s sebou neneslo žádné známky nákazy, se objevují
první nespecifické příznaky, které jsou označovány jako tzv.
prodromy.

U nemocného člověka je pozorována
zvýšená teplota nebo zimnice a mohou nastat žaludeční
problémy nebo průjem. Významným signálem je
počínající svědění a bolest kůže
v místě, kde se později vytvoří puchýřky.

Tyto všechny potíže jsou
markantnější zejména u osob starších deseti let.

Jeden až dva dny před vznikem prvních neštoviček pacient trpí
urputnou bolestí hlavy a vysokou horečkou.
Právě v tomto období začíná být člověk schopen infikovat vzdušnou
cestou nebo přímým kontaktem i ostatní, a proto by měl zůstat
v izolaci.

Poté dochází k plnému propuknutí nemoci. Začínají se tvořit tzv.
neštovičky, které se mohou vyskytovat v pěti vývojových
stádiích. Nejprve se objeví drobná zarudlá skvrnka,
makula. Ta zvětší svůj objem a vyroste z ní svědivý
pupen, toto stadium se označuje jako tzv. papula.

Na tomto
pupenu se vytvoří vezikula, puchýřek
naplněný čirou tekutinou. Poté, co se tekutina zakalí,
vznikne hnis a puchýřek se přemění na
pustulu. Po nějaké době puchýřky prasknou, vysuší se a
vytvoří se na nich tzv. krustičky, které se po jednom až
dvou týdnech odloupnou.

Člověk nemůže nikoho infikovat teprve poté, co se
na všech puchýřcích vytvoří krusty.

Tyto svědivé puchýřky vznikají nejprve ve
vlasaté části hlavy
, v obličeji a na
trupu a posléze se tvoří i na
končetinách. Můžeme je však nalézt i na sliznici
nosohltanu, na sliznici horních cest dýchacích, v konečníku, v pochvě a
na očních víčkách.

Tato vyrážka se netvoří najednou, ale postupuje v jakýchsi
vlnách. Puchýřky se tvoří zhruba pět dní, během nichž
je můžeme na těle pozorovat jak ve stádiu makuly, tak ve stádiu, kdy už se
tvoří krustička.

Stupeň vyrážky je variabilní. Většinou tělo zasype dvě stě
až tři sta puchýřků
. Někdy jich však může být i méně než
deset a ve vzácných případech se jich může vytvořit až půl druhého
tisíce.

Akutní fáze tohoto onemocnění trvá přibližně čtyři až sedm dní.
Až po dvaceti dnech vyrážka vymizí.

Virus planých neštovic patří do skupiny tzv. herpes virů, které mají
schopnost přejít do stádia latentní infekce, kdy je virus
usazený v nervových gangliích, nevyvolává však žádné známky své
přítomnosti a není ani zlikvidován imunitním systémem.

Pokud již jednou člověk prodělal plané neštovice, vytvořilo si jeho
tělo protilátky, které chrání jeho organismus před
další nákazou varicelly po celý život. Proto se téměř nevyskytují
případy, kdy by člověk onemocněl touto chorobou dvakrát za život.

V některých případech (např. při postižení příslušného
nervového ganglia dorzálního míšního kořenu u systémového
onemocnění) však může dojít k probuzení viru, který prozatím
zůstával v klidu. Ten se opět projeví nejčastěji vznikem
pásového oparu.

Jen zřídkakdy je tato nemoc ukončena smrtí. Samotná varicella smrtelné
následky nemá, k úmrtí může dojít u dospělých, které postihla
primární virová pneumonie.

Léčba planých neštovic

 • Protože jsou plané neštovice virového původu, nelze k jejich léčbě
  použít antibiotika.
 • Pacientovi je doporučováno puchýřky mazat tekutým
  pudrem
  nebo antiseptickou mastí, které urychlují
  vysychání vyrážky, zmírňují svědění a brání další infekci.
 • Dále jsou nemocnému předepisovány léky proti horečce
  (antipyretika) či léky proti bolesti hlavy.

Pokud dojde ke komplikacím a dojde ke vzniku progresivní varicelly nebo
varicellové pneumonie, je třeba použít tzv. acyclovir,
který zabraňuje rozmnožování viru a tlumí jeho dopad na organismus.

Acyclovir je dostupný buď v tabletové anebo injekční formě. Tato metoda
je však využívána jen v nejzazších případech.

Je důležité nemoc ohlásit svému praktickému lékaři.

Člověk, který má plané neštovice s nekomplikovaným průběhem, by
měl zůstat doma v izolaci, a to po dobu nejméně pěti dnů
od vzniku vyrážky nebo do úplného vyschnutí puchýřků.

Pacienti trpící různými doprovodnými komplikacemi musí
být hospitalizováni. V tomto případě musí setrvat také
v přísné izolaci a jejich prádlo a různé předměty musí být
pravidelně dezinfikovány, aby nedošlo k infekčnímu přenosu na
ostatní lidi.

Jak si mohu pomoci sám

V případě, že onemocníte planými neštovicemi, je nutné, abyste byli
trpěliví, překonali otravné svědění puchýřků a hlavně si vyrážku
neškrábali. Mohlo by tak dojít k zanícení a další
infekci a průběh léčení by se velice zkomplikoval.

Používejte předepsané tekuté pudry a masti, které vám od svědění
uleví. Nanášejte je však v rozumné míře, poněvadž tlusté vrstvy mohou
zabraňovat vysychání puchýřků.

Pakliže máte horečku a bolesti hlavy, použijte patřičné léky.

Komplikace planých neštovic

Plané neštovice mohou být doprovázeny dalšími potížemi, které
komplikují léčebnou terapii a zdravotní stav pacienta.

Jedním z nich může být například sekundární bakteriální
infekce
způsobená stafylokoky.

Další komplikace s sebou přináší varicellová
pneumonie
(zápal plic), která se projevuje zejména u dospělých
kuřáků. Dále také meningoencefalitida ** (zánět mozkových blan)
nebo **zánět jater
, které se často projevují u starších
pacientů a u lidí s oslabenou imunitou.

Je třeba si uvědomit, že virus prochází i placentou a infekce plodu
s sebou nese fatální následky, např. těžké vrozené
defekty
. Pakliže je matka postižena planými neštovicemi v období
pěti dnů před porodem nebo dva dny po porodu, novorozenec je zpravidla
postižen tzv. neonatální varicellou, která představuje vysoké riziko smrti
pro dítě.

U novorozenců, pubescentů, adolescentů, těhotných žen a lidí
s oslabenou imunitou může dojít k tzv. progresivní
varicelle
, která má negativní dopad na viscerální orgány. Jako
příznaky můžeme pozorovat silné bolesti břicha nebo krvácivé kožní
projevy.

O planých
neštovicích najdete informace i na eMimino.cz

DISKUSE

Další názvy: varicella, neštovice

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *