Jícnové varixy – Vše o zdraví

Jícnové varixy - Vše o zdraví

Jícnové varixy jsou abnormálně rozšířené žíly v dolní části jícnu, jejichž ztenčené stěny mohou být mechanicky protrženy a způsobit tak úporné krvácení. Tento problém nejčastěji postihuje alkoholiky a pacienty s cirhózou jater.

O živiny obohacená krev ze žaludku a střeva je nejprve vedena vrátnicovou žilou do jater, takzvaných portálním oběhem (vrátnicová žíla se totiž latinsky nazývá vena portae). V játrech jsou některé např. škodlivé látky vychytány a zlikvidovány, jiné jsou  naopak přestavěny nebo rovnou přesměrovány do systémového oběhu.

Krev, která prošla kontrolou a očištěním v játrech tak pokračuje dolní dutou žilou do srdce, kde se přes plicní oběh okysličí a následně dostane do celého těla. Existuje však několik cévních zkratů mezi vrátnicovou a dolní dutou žilou, tzv. portokavální anastomózy. Jejich význam spočívá v tom, že krev, která jimi protéká tak obchází játra.

Některé z těchto zkratů se vyskytují například ve stěně jícnu, právě ty mohou být zdrojem varixů. Je- li z nějakého důvodu ztížen průtok játry, tlak krve ve vrátnicové žíle zvýší – vzniká tzv. portální hypertenze. Protože játry procházet nemůže, tlačí se do žil spojujících vrátnicovou žílu s dolní dutou žilou, které se játrům vyhýbají.

Ty však mají výrazně menší kapacitu a reagují na výrazně zvýšený průtok krve roztažením stěny, která se pak vydouvá do dutiny jícnu.   

Snížení průtoku krve játry může mít různé důvody, nejčastěji je spojena s onemocněními jater, která mění kvalitu a normální vlastnosti jaterní tkáně. Je to třeba cirhóza jater způsobená většinou  alkoholismem. Cirhotická jaterní tkáň totiž není tolik pružná jako tkáň zdravá a nedovolí krvi volně protékat. 

Jinou příčinou může být rakovina jater či okolních orgánů utlačující portální žíly. 

Průtok krve portálním oběhem může omezit také krevní sraženina.

U dětí bývá nejčastější příčinou vzniku portální hypertenze a následně jícnových varixů kavernom vrátnicové žíly. Je to onemocnění způsobené například infekcí nebo katetrizací pupečníkových cév v novorozeneckém období.

Samotné zduření cév se neprojeví žádným příznakem. Komplikace nastává dojde-li k protržení varixu (kašel, strava) a následnému krvácení do trávicího traktu. Krvácení způsobí zvracení krve  a stolice je dehtově černá po natrávené krvi. V tomto stavu je pacient ohrožen na životě.

Diagnostika

Diagnostika jícnových varixů  je založena na gastroskopii  – tj. prozkoumání stěny jícnu a žaludku gastroskopem. Doplněna je ultrazvukem jater a okolních žil. Jícnové varixy jsou pouze příznakem jiného  onemocnění, většinou jater.

Léčba jícnových varixů

Malé, nekrvácející varixy jsou pravidelně kontrolovány a je snaha zrušit příčinu portální hypertenze. Dojde li k protržení varixu a krvácení, musí se stabilizovat stav pacienta podáním nitrožilní infuze a léků zabraňujících dalšímu krvácení. Později se varixy speciálním gastroskopem chirurgicky ošetří. Vždyvelice záleží na rozsahu.

K léčbě jícnových varixů je také možné použít tzv. TIPS (Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka).

Jedná se o trubičku, která se voperuje do jater tak, aby vznikla umělá portokavální anastomóza. Její použití je ovšem omezené.  Jedná se o dočasné řešení, které by mělo být nahrazeno transplantací jater.

Transplantace jater u alkoholiků (jichž se tento problém nejčastěji týká) se však neprovádí.

Jícnové (ezofageální) varixy – co je to – příznaky, příčiny a léčba

Jícnové varixy - Vše o zdraví

Jícnové varixy jsou označením pro vznik rozšířených žilních pletení ve stěně jícnu. Jde o stav velice nebezpečný, který může dotyčného snadno usmrtit.

Ezofageální varixy jsou zvětšené nebo oteklé žíly na výstelce jícnu. Jícnové varixy mohou být i život ohrožující, pokud krvácí. Léčba je zaměřena na prevenci poškození jater, prevenci krvácení z jícnových varixů a kontrolu krvácení, pokud k němu dojde.

Co jsou to jícnové varixy?

Varixy (říká se jim také křečové žíly) jsou obecně žíly, které jsou zvětšené nebo oteklé. Jícen je pak trubice, která spojuje hrdlo se žaludkem. Když se na sliznici jícnu vyskytnou zvětšené a oteklé žíly, říká se jim jícnové varixy.

Tento problém nejčastěji postihuje alkoholiky a pacienty s cirhózou jater. Příčiny a projevy jícnových varixů.

Komu hrozí krvácející jícnové varixy?

Ne každý, u kterého dojde k rozvoji jícnových varixů, bude mít problémy s krvácením. Mezi faktory, které zvyšují riziko krvácení, patří:

 • Vysoký portální krevní tlak: Čím vyšší je portální tlak, tím větší je riziko krvácení. Portální hypertenze je zvýšený tlak krve u vrátnicové žíly (lat. vena portae). Vrátnicová žíla odvádí krev z orgánů dutiny břišní.
 • Velké varixy: Riziko krvácení se zvyšuje s rostoucí velikostí varixů.
 • Těžké onemocnění jater: Pokročilá cirhóza jater nebo selhání jater zvyšuje riziko.
 • Pokračující konzumace alkoholu: U pacientů s jícnovými varixy způsobenými alkoholem další pití zvyšuje riziko jejich krvácení.

Co způsobuje jícnové varixy?

Játra jsou orgán, který čistí toxiny (jedy) z krve. Portální žíla dodává krev do jater. Jícnové varixy se obvykle vyskytují u lidí s onemocněním jater. U lidí s onemocněním jater se průtok krve játry zpomaluje. Když k tomu dojde, tlak v portální žíle stoupne.

Vysoký krevní tlak v portální žíle (portální hypertenze) tlačí krev do okolních krevních cév, včetně cév v jícnu. Tyto krevní cévy mají tenké stěny a jsou blízko povrchu. Více krve způsobuje, že se cévy rozšiřují a jakoby bobtnají. Varixy se také mohou vyvinout v malých cévách v horní části žaludku.

Pokud se tlak způsobený více krví zvýší, mohou se varixy prasknout a krvácet. Krvácení je nouzová situace, která už vyžaduje urgentní léčbu. Nekontrolované krvácení může rychle vést k šoku a smrti.

Trombóza (krevní sraženina) v portální žíle nebo slezinové žíle, která se připojuje k portální žíle, může způsobit varixy jícnu.

Dva vzácné stavy, které mohou způsobit jícnové varixy, jsou Buddův-Chiariho syndrom (zablokování určitých žil v játrech) a infekce parazitickou schistosomiázou.

Jaké stavy jater mohou vést k jícnovým varixům?

Jakýkoli typ závažného onemocnění jater může způsobit jícnové varixy. Cirhóza je nejčastějším typem onemocnění jater. U více než 90% těchto pacientů se někdy během života vyvinou varixy jícnu a asi u 30% budou krvácet.

U pacientů, kteří mají cirhózu, se v játrech vyvíjejí velké části jizvové tkáně a zpomalují průtok krve. Cirhóza může být způsobena alkoholickým onemocněním jater, tukovým onemocněním jater, virovou hepatitidou nebo jinými onemocněními jater.

Jaké jsou příznaky jícnových varixů?

Většina lidí neví, že má jícnové varixy, dokud nezačnou krvácet. Pokud je krvácení náhlé a silné, osoba zvrací velké množství krve.

Zajímavé:  Krátká menstruace - Vše o zdraví

Pokud je krvácení méně závažné, může osoba spolknout krev, což pak může způsobit černou, dehtovou barvu stolice.

Pokud krvácení není kontrolováno, může se u osoby objevit příznaky šoku, včetně bledé, vlhké kůže, nepravidelného dýchání a ztráty vědomí.

Jak jsou diagnostikovány varixy jícnu?

U lidí s pokročilým onemocněním jater se doporučuje pravidelné vyšetřování varixů jícnu. Screening se provádí pomocí endoskopie. Endoskop je tenká, flexibilní trubice se světlem a malou kamerou na špičce.

Lékař sune endoskop dolů do jícnu a kamera odešle snímky z vnitřku jícnu na monitor. Lékař sleduje snímky, aby zjistil zvětšené žíly, a hodnotí je podle velikosti. Červené čáry na žilách jsou známkou krvácení.

Lékař může také použít endoskop k vyšetření žaludku a horní části tenkého střeva. Toto se nazývá esofogastroduodenoskopie (EGD).

Zobrazování pomocí CT nebo MRI se také používá k diagnostice jícnových varixů, často v kombinaci s endoskopií. Obrázky vytvořené pomocí CT nebo MRI zobrazují jícen, játra a portální a slezinné žíly. Poskytují lékaři více informací o zdraví jater než samotná endoskopie.

Léčba – jak se léčí jícnové varixy?

Cíle léčby jsou v zásadě tyto:

 • Zabránit dalšímu poškození jater.
 • Zabránit krvácení z varixů.
 • Ovládejte krvácení, pokud k němu dojde.
 • Zabránění poškození jater

Lidé s onemocněním jater se musí vyvarovat toxinů, které játra dodatečně zatěžují a více poškozují. Některé návrhy pro udržení zdravějších jater jsou tyto:

 • Vyhýbejte se alkoholickým nápojům jakéhokoli druhu.
 • Omezte používání domácích čisticích prostředků a chemikálií.
 • Jezte zdravější stravu s nízkým obsahem tuku a vysokým obsahem ovoce a zeleniny, celozrnných potravin a libových bílkovin.
 • Udržujte si zdravou tělesnou hmotnost (přebytek tělesného tuku jen zatěžuje játra).

V 90% jsou varixy lokalizované v dolní třetině jícnu, vzácnější jsou v horní třetině, výjimečně ve střední třetině jícnu.

Prevence krvácení jícnových varixů

Léky na snížení krevního tlaku v portální žíle mohou snížit riziko krvácení. Nejčastěji používanými léky jsou skupina zvaná beta blokátory. Patří mezi ně propranolol (Inderal®), nadolol (Corgard®) a karvedilol (Coreg®).

Pacienti s vysokým rizikem krvácení mohou podstoupit preventivní léčbu stejnými technikami, které se používají k zastavení krvácení. Nejčastěji používanou technikou je ligace varixů.

Kontrola krvácení jícnových varixů

Krvácení z jícnových varixů je stav, který vyžaduje okamžitou léčbu. V nemocnici dostávají pacienti velké množství tekutin a krve, aby nahradili to, co bylo ztraceno.

K zastavení varixového krvácení jsou k dispozici dvě různé nechirurgické léčby:

 1. ligace varixů prováděná endoskopem – gastroskopický přístroj umí krvácející žíly podvázat gumovými kroužky
 2. sklerotizace jícnových varixů – do varixů lze aplikovat speciální látky, které je zmenší a sníží riziko krvácení
 3. transjugulární intrahepatický portosystémový shunt provedený pomocí rentgenového záření – je to arteficiální píštěl v jaterním parenchymu mezi větví portální žíly a jaterní žilou. Tato metoda perkutánní portokavální anastomózy se užívá k léčbě portální hypertenze, neboť snižuje přetlak v portálním řečišti a snižuje tak průtok a tlak krve ve vzniklých kolaterálách.

Možná budoucí léčba

Lékaři zkoumají experimentální nouzovou terapii k zastavení krvácení z jícnových varixů, která zahrnuje nastříkání adhezivního prášku. Hemostatický prášek se podává prostřednictvím katetru během endoskopie. Při postřiku na jícnu se hemostatický prášek přilepí na varixy a takto pomůže přestat krvácet.

Dalším možným způsobem, jak zastavit krvácení, když selžou všechna ostatní opatření, je použití samoexpandujících kovových stentů (SEMS). SEMS lze umístit během endoskopie a zastavit krvácení vyvíjením tlaku na krvácející jícnové varixy.

SEMS by však mohl poškodit tkáň a po umístění může migrovat. Stent by měl být odstraněn do sedmi dnů a krvácení by se mohlo opakovat. Tato možnost je experimentální a zatím není široce dostupná.

Zdroj článku a studie na toto téma

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Jícnové varixy

Jícnové varixy jsou označením pro vznik rozšířených žilních pletení ve stěně jícnu. Jde o stav velice nebezpečný, který může dotyčného snadno usmrtit náhle vzniklým krvácením.

Příčiny: Typickou příčinou vzniku jícnových varixů je portální hypertenze, což je přetlak ve vrátnicové (portální) žíle. Portální žíla se nachází v břiše a vzniká soutokem žil tekoucích ze střev a ze sleziny. Portální žíla ústí do jater, kam přivádí živiny i toxické sloučeniny vstřebané ze střev.

A jak souvisí tato jaterní žíla s jícnem? Poměrně jednoduše – nemůže-li krev protéci z portální žíly do jater, začne si hledat jiné boční cesty. A právě žíly ve stěně jícnu takovou náhradní cestou jsou.

Normálně jimi moc krve neprotéká, ale při portální hypertenzi do nich proudí obrovské množství krve, která tak obchází játra.
 

Samotný přetlak v portální žíle vzniká nejčastěji při pokročilé cirhóze jater. Cirhotická jaterní tkáň totiž klade krvi příliš velký odpor a to vede k jejímu hromadění v portální žíle.

Podobný stav vznikne při utlačení portální žíly blízce uloženým nádorem (obvykle rakovina jater, rakovina žlučníku, rakovina žlučových cest, apod.) nebo při vzniku krevní sraženiny v portální žíle.

Ze všech těchto příčin pochopitelně jasně vede alkoholem navozená cirhóza jaterní tkáně.

Jícnové varixy - Vše o zdraví

Schéma – Velmi zjednodušeně naznačený směr toku krve u zdravých jater a u cirhózy

Projevy: Masivní průtok krve nejsou schopny jícnové žíly dlouhodobě ustát. Začnou se rozšiřovat a vyklenovat do dutiny jícnu.

To samo o sobě nebývá spojeno s žádnými zásadními problémy, smrtelně nebezpečnou komplikací je až jejich prasknutí.

To se obvykle téměř nedá zastavit a je spojené se zvracením krve (hematemeza) a nálezem černé natrávené krve ve stolici (meléna). Bez lékařské pomoci pacient poměrně rychle vykrvácí pod obrazem šokového stavu.

Diagnostika: Přítomnost jícnových varixů zjistíme při gastroskopii. Pracovní nástroje gastroskopického přístroje navíc umožňují krvácející varixy zaléčit (viz. dále). Vyšetření funkce jater (jaterní testy) a využití zobrazovacích metod (ultrazvuk břicha) k prohlédnutí jaterní tkáně a portální žíly je stejně podstatné.

Prevence: Vzhledem k tomu, že v drtivé většině případů jsou jícnové varixy způsobené alkoholickou cirhózou, je nejlepší prevencí pít alkohol střídmě.

Léčba: Jícnové varixy se léčí jen obtížně. Jsou-li menší, pravidelně se gastroskopicky kontrolují a lékaři podávají léky ze skupiny beta-blokátorů jako prevenci vzniku krvácení. Krvácející jícnové varixy se musí akutně řešit.

Pacient ztrácí hodně krve a hrozí rozvoj šokového stavu. Proto je nutné nejprve stabilizovat jeho oběhový systém (infuzní terapie), podat nitrožilně speciální léky stavějící krvácení (např.

Zajímavé:  Strupy v nose - Vše o zdraví

Remestyp) a pak pomocí gastroskopického přístroje varixy ošetřit.

Gastroskopický přístroj umí krvácející žíly podvázat gumovými kroužky (tzv. ligace varixů), nebo jím lze do varixů aplikovat speciální látky, které je zmenší a sníží riziko krvácení (tzv.

sklerotizace jícnových varixů). Nejde-li krvácení těmito metodami zastavit, musí se použít speciální balónek, který se gastroskopem zavede do místa varixů a nafoukne.

Nafouknutý balónek žíly stlačí a krvácení zastaví.

Jak jícnové varixy jednou zakrvácí, je to špatný prognostický znak. I přes ošetření se může krvácení opakovat. Je-li riziko pacienta vyhodnoceno jako příliš velké, může se provést speciální metoda léčby varixů. Označuje se jako TIPS (viz. příslušný článek).

Jde o zavedení speciální trubičky do jater, kterou může krev z portální žíly protékat – dochází k výraznému zlepšení portální hypertenze. Žilám v jícnu se uleví a jícnové varixy vymizí. TIPS má ovšem obrovské nežádoucí účinky (může výrazně zhoršit jaterní encefalopatii) a nezlepšuje prognózu nemocných – pouze zabrání smrti na vykrvácení z varixů.

Aby měl TIPS skutečný smysl, měl by být následován transplantaci jater, což však není vždy reálné.

Zdrojehttps://www.mayoclinic.orghttps://www.healthline.com

Jícnové varixy

Jícnové varixy jsou neobvykle rozšířené žíly v dolní části jícnu. Mají ztenčené stěny, které se mohou mechanicky protrhnout, čímž vznikne urputné krvácení. Tento problém postihuje nejčastěji pacienty s jaterní cirhózou a alkoholiky.

Jícnové varixy - Vše o zdraví

Krev s obsahem živin vede nejprve portální žilou do jater, která některé škodlivé látky vychytají a zlikvidují a jiné naopak přestaví nebo přímo přesměrují do systémového oběhu.

Krev, která byla zkontrolována a očištěna v játrech pak postupuje dolní dutou žilou do srdce, kde je skrz plicní oběh okysličena a následně pokračuje do celého těla. Existuje ale pár cévních zkratů mezi dolní dutou a vrátnicovou žilou, což jsou tzv. portokavální anastomózy.

Jejich význam tkví v tom, že jimi protékající krev obchází játra a některé z těchto zkratů se nachází ve stěně jícnu, a právě ty mohou být původcem varixů. Pokud je z nějakého důvodu průtok játry ztížen, tak se krevní tlak ve vrátnicové žíle zvýší a vznikne tzv. portální hypertenze.

A protože nemůže procházet játry, tísní se do žil, které spojují portální žílu s dolní dutou žilou a játrům se vyhýbají. Ty ale mají značně menší kapacitu a reagují na hodně zvýšený průtok krve tak, že roztáhnou stěnu, která se poté pak vydouvá do jícnové dutiny.   

Snížení průtoku krve játry může mít různé příčiny, avšak nejčastěji je spojeno s onemocněními jater měnících normální vlastnosti a kvalitu jaterní tkáně. Je to například cirhóza jater, která je zpravidla způsobena alkoholismem. Cirhotická jaterní tkáň není totiž tolik pružná jako zdravá tkáň zdravá a neumožňuje krvi volně protékat. 

Jinou příčinou může být rakovina jater nebo okolních orgánů, které utlačují vrátnicové žíly. 

Samotný otok cév je bezpříznakový. Ke komplikaci dochází až při protržení varixu (strava, kašel) a následnému krvácení do zažívacího traktu. Krvácení přivodí zvracení krve, stolice je po natrávené krvi černá a pacient je tak ohrožený na životě.

Diagnostika

Při prasknutí varixu dochází ke krvácení do jícnu. To dráždí žaludek a projevuje se většinou zvracením jasně červené krve (hematemézou). Poté vzniklá dehtově černá stolice (meléna) je spojena s oddílem trávicího traktu.

Při silném krvácení dojde k projevům známek hemoragického šoku. Diagnostika jícnových varixů  je podložena výsledky gastroskopie. Jedná se o prozkoumání jícnové a žaludeční stěny gastroskopem a je doplněna ultrazvukem jater a jejich okolních žil.

Varixy jícnu jsou jen příznakem jiného  onemocnění, obvykle jater.

Léčba

Nekrvácející malé varixy se pravidelně kontrolují a lékaři se snaží zrušit a vyléčit příčinu portální hypertenze. V případě, že dojde k protržení varixu a ke krvácení, musí být ihned stabilizován stav pacienta podáním intravenózní (nitrožiln)í infuze a léků, které zabraňují dalšímu krvácení. Varixy se později chirurgicky ošetří speciálním gastroskopem.

K léčbě jícnových varixů lze také použít tzv.

TIPS (Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka), což je trubička, která se do jater voperuje tak, aby došlo ke vzniku umělé portokavální anastomóze. Avšak její aplikace je omezená.

 Je to totiž jen dočasné řešení, po kterém by měla být provedena transplantace jater, která se ale neprovádí u alkoholiků, kterých se tento problém týká nejčastěji.

Autor: Lenka Klabochová

Krvácení z jícnových varixů

Krvácení z jícnových varixů je život ohrožující stav, který je zapotřebí okamžitě řešit. Hrozí zde udušení v důsledku spolknutí krve a také i šokový stav. 

Co jsou jícnové varixy

Jícnové varixy - Vše o zdravíJícnové varixy je označení pro rozšíření žilní pleteně ve stěně jícnu. Jde o nebezpečný stav, který může nemocného snadno usmrtit náhle vzniklým mocným krvácením. Riziko krvácení totiž výrazně stoupá při zvýšeném portálním tlaku nad 12 mm Hg. 

Příčina vzniku 

Typickou příčinou vzniku jícnových varixů je portální hypertenze, tedy vysoký tlak v portální žíle, která se nachází v břichem, kde vzniká soutokem žil tekoucích ze střev a sleziny.

Portální žíla ústí do jater, kam přivádí živiny a toxické sloučeniny vstřebané ze střev.

Pokud nemůže protéct krev z portální žíly do jater, začne si hledat jinou cestu a tou jsou právě žíly v jícnu, kudy krev ve velkém množství obvykle neprotéká. No ale v tomto případě se tomu tak stává. 

Kdy dochází ke vzniku varixů?

Ve většině případů, tedy v 30 až 60% jícnové varixy vznikají kvůli jaterní cirhóze. Dále pak vzniká i u rakoviny jater, žlučníku nebo žlučových cest a může také souviset s krevní sraženinou v jícnové žíle. Vykrvácení z jícnových varixů je příčinou smrti u poloviny nemocných s pokročilou jaterní cirhózou. 

Projevy krvácení jícnových varixů

Prasknutí jícnového varixu vede ke krvácení do jícnu, což dráždí žaludek a projeví se zvracením čerstvé krve a o něco později i černou stolicí.

U masivního krvácení se velmi záhy začnou objevovat známky hemoragického šoku. Krvácení z jícnových varixů je odhaleno spojeno s pomocí endoskopického vyšetření.

K doplnění vyšetření slouží také jaterní testy a ultrazvuk břicha. 

Léčba jícnových varixů

Jícnové varixy se léčí velice obtížně. Menší varixy je nutné pravidelně gastroskopicky kontrolovat. Nemocní dále užívají beta-blokátory, které zamezí krvácení. Pokud varixy krvácí, musí se řešit akutně, protože jde o život. V té chvíli je nutné nejprve stabilizovat oběhový systém a do žíly jsou aplikovány speciální léky pro stavění krvácení. 

Zajímavé:  Mikropenis - Vše o zdraví

Endoskopické ošetření

Krvácející varixy se dále ošetří s pomocí endoskopu. Krvácející žíly se podvážou speciálními gumovými kroužky nebo se opíchají speciálními látkami, které je zmenší a tím sníží riziko krvácení. Jestliže se krvácení nedaří zastavit, zavede se do místa varixů speciální balonek, který se nafoukne a svým tlakem žíly stlačí a krvácení zastaví. 

Prognóza

Krvácení z jícnových varixů nevěstí nic dobrého, jak totiž už jednou zakrvácí, napovídají, že krvácet mohou brzy zas. A to dokonce i přes ošetření.

Pokud je riziko příliš vysoké, může lékař přistoupit je speciální léčbě, která spočívá v zavedení speciální trubičky do jater, jíž může krev protékat a díky níž dojde ke snížení portální hypertenze, žilám v jícnu se uleví a varixy vymizí.

Tento zákrok má však ohromné nežádoucí účinky, které mohou být spojeny se zhoršením jaterních funkcí. Stav se tak ve skutečnosti nelepší, pouze se zamezí smrti vykrvácením z varixů.Efektivní je pouze transplantace jater, jenže to není vždy možné.

Jícnové varixy

Jiný název: Křečové žíly jícnu, varixy jícnu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Srdce vypuzuje okysličenou krev a zásobuje jí celé tělo. Krev se vrací k srdci pomocí horní a dolní duté žíly. V případě krve ze střev je situace jiná. Krev, která odchází od střev, je plná vstřebaných látek z potravy.

Látky to mohou být různé – od živin až po škodlivé látky. Vše putuje do jater (portální oběh), kde je rozhodnuto, co půjde dál do krve (tedy k srdci a skrz něj do tkání) a co bude zneškodněno a vyloučenou jako nepotřebné.

Co projde játry, putuje do zmiňované duté žíly a ta vše přináší do srdce.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Jde o rozšíření cév stěny dolní části jícnu vlivem zvýšeného tlaku krve v portálním (zažívacím) oběhu.

Čím může být vyšší tlak způsoben?
Odpověď je opět komplikovanější. Jak jsme říkali, krev jde přes játra a je prověřeno její složení. Krev se hustě větví v játrech tak, aby pomalu protékala kolem jaterních buněk, které mají za úkol zpracování živin, odstranění odpadních látek. A opět se sbíhá do jedné žíly, která ústí z jater do duté žíly a vzhůru do srdce.

Je-li jaterní tkáň poškozena např. jaterní cirhózou, je průtok krve pomalejší než je přirozené a tím se nám začne krev hromadit v žilách jdoucích ze střev.

V tomto příkladě si můžeme představit játra jako ucpané filtrační síto. Krev se snaží toto ucpání obejít a tuto úlohu mohou splnit žíly jícnu.

Tyto žilky na takový nápor krve nejsou přizpůsobeny, a tak se zvětší a vyklenou se do jícnu.
Protržení jícnového varixu může být smrtelné.

Příčiny

 • portální hypertenze (pocit na zvracení, nechutenství, pocit plnosti, zácpa, plynatost, nadýmání, tekutina v dutině břišní, otoky končetin, jícnové varixy, krvácení do žaludku, zvětšení sleziny, jaterní, ledvinné selhání)

Příznaky – klinický obraz

Zvracení krve, nebo černá natrávená krev ve stolici. Silné protržení jícnového varixu může způsobit vykrvácení do trávicího ústrojí.

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Diagnostika i léčba spočívá v rozpoznání a léčbě příčiny, případně chirurgický zákrok odstraňují jícnové varixy a zastavující případné krvácení.

(Informační zdroje stránky)

Křečové žíly neohrožují jen nohy

Varixy se vyskytují zejména na dolních končetinách. Mohou ale zasáhnout i jinou část těla. Například okolí análního otvoru ve formě hemoroidů nebo opačný konec trávicí soustavy – jícen.

Když se v játrech městná krev

Jícnové křečové žíly (varixy) jsou cévy ukryté pod výstelkou jícnu, přičemž při jejich zvětšení mohou částečně i do dutiny jícnu více či méně zasahovat.

Nejčastěji vznikají v důsledku městnání krve v játrech, která kvůli nějakému jaternímu onemocnění, například cirhóze způsobené hepatitidou C či alkoholem, nejsou schopna přijímat veškerou krev, která přitéká portální žilou.

Ta sbírá krev z celé trávicí soustavy. Vzniklý stav pak lékaři označují jako portální hypertenzi.

Náhradní odtoková cesta

Tento zvýšený krevní tlak v portální žíle způsobí, ze krev si musí začít hledat jinou odtokovou cestu do velkých sběrných žil, například pomocí různých spojek, jež se díky vyššímu tlaku otevírají a rozšiřují. A právě jedněmi ze spojek jsou i cévy jícnu, které se tak vinou nadměrného zatížení mohou rozšířit a proměnit se v tzv. jícnové varixy.

Cirhóza neznamená varixy

Přesto to ale neznamená, že všichni pacienti trpící jaterní cirhózou mají současně i jícnové varixy. I tak jsou ale jícnové varixy poměrně častým onemocněním a krvácení z nich patří dokonce mezi nejčastější příčiny krvácení do trávicího traktu.

Pokud totiž rozšířená žilka zasahuje do dutiny jícnu, může dojít poměrně snadno k jejímu poranění a prasknutí, například při polknutí tuhého sousta, ale třeba i při kašli nebo zvracení. A to už může pacienta poměrně zásadním způsobem ohrozit na zdraví.

Zvracíte krev? Měl by vás vidět lékař

Krvácení z jícnových varixů se projevuje nejčastěji zvracením čerstvé krve, tzv. hematemezí, popř. černou dehtovitou stolicí – melénou. Proto při výskytu jakýchkoliv těchto příznaků je vhodné kontaktovat ošetřujícího lékaře, popř. gastroenterologa. Léčba jícnových varixů používá obdobné metody jako léčba varixů na dolních končetinách – sklerotizaci pomocí sklerotizační látky.

(kam)

Zdroje: http://www.medicinenet.com/bleeding_varices/article.htm http://www.fnusa.cz/klinika2.php?cl=60&kli=35

http://www.hpb.cz/index.php?pId=06-1-2-10

Dále čtěte

Která žena by netoužila po gazelích nohách… Dobrou zprávou je, že jich lze docela dobře dosáhnout. Jednou z nejefektivnějších metod je jízda na kole. Chcete si ji opravdu užít? Zkuste se držet následujících tipů a pravidel.

čti více

Cestovatelské strasti, které s sebou nese přesun na větší vzdálenosti, zná asi každý z nás.

čti více

Sezóna dovolených je v plném proudu. Přinášíme vám tipy, s čím vyrazit k moři a na co dbát, aby i vašim nohám přinesly pláže jen příjemné zážitky. V každodenním životě je obuv naší vizitkou. Ani o dovolené bychom pohodlným botám neměli dát vale. Až budete u moře a budete se chtít projít v písku naboso, dávejte pozor, kam šlapete.

čti více

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *