Jizva – Vše o zdraví

Jizva je méně hodnotná tkáň vzniklá poraněním, která vyzrává po dobu 4 až 6 měsíců. Během této doby je vhodné se o jizvu starat, aby  bylo minimalizováno riziko vzniku patologických jizev jako jsou atrofické jizvy (např. po akné), nebo hypertrofické až keloidní jizvy.

Jizva - Vše o zdraví

Co je to jizva? Jak dlouho jizva vyzrává a jak?

Jizva je výsledkem hojení poranění a může prostupovat různými vrstvami měkkých tkání. Jde o biologicky méně hodnotnou tkáň, která nemá histologickou stavbu ani fyziologické vlastnosti zdravé tkáně.

Normální jizva je bledá, hladká, měkká a nebolestivá.

Každá jizva vyzrává různě dlouhou dobu, v průměru tři až šest měsíců, ale může vyzrávat i dva roky. Zpočátku je jizva zarudlá a až s odstupem několika měsíců dochází k jejímu postupnému problednutí. V optimálním případě vznikne fyziologická (normální) jizva, která je bledá, hladká, měkká a nebolestivá.

Při poruše hojení vzniká patologická jizva. Nejčastěji se patologické jizvy dělí na keloidní, hypertrofické a atrofické. Specifické jizvy vznikají po popálení a jako strie. Je řada faktorů, například věk, rasa, anatomická lokalizace jizvy, typ traumatu, které mohou vést ke vzniku patologických jizev.

  Další problémy mohou jizvy působit svou bolestivostí či svěděním, různým zbarvením či tahem a samozřejmě i estetickým působením.

Typy jizev

Fyziologická (normální) jizva je bledá, hladká, měkká a nebolestivá.

Hypertrofická jizva je vyvýšená, keloidní přesahuje hranice původního zranění a atrofická jizva je vpadlá.

Hypertrofická jizva je vyvýšená, tuhá, červená a někdy může svědit. Jizva nepřesahuje hranice původního poranění. Vzniká nejčastěji v místech, kde dochází k napětí kůže a k častým pohybům. Většina hypertrofických jizev vznikne do jednoho měsíce od poranění a může se poté samovolně oplošťovat.

Keloidní jizva je vyvýšená, temně červená až fialová a typicky přesahuje hranice původního zranění. Bývá často příčinou nepříjemných pálivých a svědivých bolestí.

Tendence k tvorbě keloidních jizev je dědičná. V mladším věku, zejména kolem dvaceti let, je riziko vzniku keloidní jizvy větší. Těsně po narození je riziko vzniku keloidu velmi malé.

U starých lidí vznikají keloidy též vzácně.

Atrofická jizva je způsobená zničením kolagenu v kůži a podkoží během zánětlivého onemocnění (např. akné, plané neštovice atp.). Atrofická jizva může vzniknout i po chirurgickém zásahu. Jde o vpadlou jizvu pod úroveň okolní kůže.

Strie (pajizévky) jsou podlouhlé pruhy atrofické a zvrásněné kůže. Při vzniku mají červenofialovou barvu a postupem času blednou.

Vytváří se nejčastěji na břiše, bocích, na prsou a v oblastech kloubů. Při vzniku strií hraje roli mechanické namáhání a hormony.

Nejčastěji vznikají strie v těhotenství a pubertě, dále při některých endokrinních onemocnění, při užívání kortikosteroidů a při rychlém zvyšování váhy.

Z dalších typů jizev je možno uvést:

Široké jizvy, které vznikají po ranách šitých pod tahem, nepříznivě uložených (například nad klouby), nesprávně ošetřovaných (kdy se do rány mohou dostat nečistoty a infekce), či při poruše hojení.

Žebříčkové jizvy, vznikají při nutnosti široce zakládaných stehů, kdy je rána pod tahem apod. Propadlé jizvy či jizvy schodovité vznikají po špatné adaptaci okrajů poraněné tkáně k sobě.

Příčinou může být buď nepřesné šití nebo charakter úrazu, pokud jsou okraje potrhané, nebo dojde ke ztrátě podkoží. Plošné jizvy vznikají při poškození kůže v ploše – popálení, opatření, poleptání, sedření kůže…

Postradiační jizvy jsou jizvy vznikající po ozáření (radioterapii nádorů), jsou plošné s hyperpigmentacemi  a depigmentacemi, místy teleangiektéziemi (červené drobné žilky).

Jizvy je možno dělit i podle hloubky postižení

Povrchová jizva je omezena jen na kůži a podkoží a hluboká jizva zasahuje i do hlubokých tkání – fascií, svalů nebo šlach. Důležité je, že změny v hlubších vrstvách měkkých tkání nemusí odpovídat místu řezu na kůži a oblasti přítomné jizvy.

Problém vzniká u laparoskopických operací a u operací laserem, kdy změny na povrchu kůže jsou opticky minimální, ale o to větší změny bývají v hlubokých vrstvách v podobě srůstů. Srůsty jsou vazivové spojení s hlubšími strukturami, v břiše mohou být po operacích například srůsty mezi jednotlivými střevními kličkami.

Ty jsou pak bolestivé na pohmat, při nadýmání a někdy brání i správnému trávení.

Podle časového horizontu se dělí jizvy na akutní, subakutní a chronické.

Bolestivá aktivní jizva vzniká při komplikovaném a prodlouženém hojení tkáně (při zánětu, namáhání oblasti s jizvou apod.). Díky uvolňování mediátorů zánětu dojde k roztažení kapilár, rozvoji otoku v podkoží a dráždění receptorů bolesti.

Následkem je zvýšená citlivost v jizvě. Vlivem změny elasticity kůže v oblasti jizvy je snížená tolerance pro mechanické namáhání kůže. Jizva, která je řadu let bez příznaků se může za určitých okolností (akutní infekce, stres) stát aktivní.

Léčba hypertrofických a keloidních jizev

Jizvu nelze odstranit, pouze ji upravit.

Jizvy nelze nikdy definitivně odstranit. Lze je jen učinit méně kosmeticky patrnými.

Navzdory stále se zvyšujícímu množství informací o hojení ran, je léčba a prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev stále problematická.

Chirurgická excize (vyříznutí jizvy) má pouze dočasný efekt pro vysoké procento recidiv (znovu se objevení patologické jizvy). Tvorbě deformujících jizev zabráníme působením tlaku na jizvu, čehož se hojně využívá u popálenin pomocí elastického prádla, místy vyztuženého destičkami. Tento tlak se doporučuje aplikovat dlouhodobě 1 – 2 roky.

Silikonové gely působí na jizvy podobně jako tlakové masáže. Urychlují jejich vyzrávání, zabraňují jejich zbytnění. Silikonový gel by se měl aplikovat po dobu dvou měsíců. Vhodná je jejich aplikace 20 hodin denně.

Kortikosteroidy. Jde o přímou aplikaci kortikoidu pomocí jehly do jizevnaté tkáně nebo aplikace na povrchu jizvy po ošetření frakčním CO2 laserem. Výrazně utlumuje zejména svědění.

Léčebný účinek spočívá v jejich působení proti zánětu, stahuje cévy a potlačuje dělení buněk. Nejběžnějším vedlejším účinkem této léčby je kožní atrofie (ztenčení kůže), hypopigmentace kůže (zesvětlení kůže) a vznik teleangiektázií (rozšířených žilek).

Při výrazném keloidním bujení se někdy využívá působení celkové chemoterapie a dalších přípravků.

Kryoterapie. Léčebného účinku se dosahuje zmrazením jizevnaté tkáně při -180 až -190 °C. Kryoterapie bohužel neprokazuje dle řady studií o mnoho lepší výsledky než prostá chirurgická excize (vyříznutí) jizvy.

Radioterapie je v léčbě keloidních jizev stále kontroverzní metodou. Byla sice prokázána nižší incidence recidiv (znovu se objevení) po ozáření keloidních jizev, ale na druhé straně se výrazně zvýší riziko maligního bujení (zhoubných nádorů).

Lasery. Pouhé odpaření jizvy pomocí ablačních laserů vede téměř vždy k recidivě (znovu se objevení). Na řadě studií byl prokázán výrazný efekt pulzních barvivových laserů.

Další možnosti terapie jsou působení radiofrekvence, frakčních laserů a ultrazvuku.

Léčba atrofických (vpadlých) jizev, odstranění jizev laserem

Ablační lasery se používají pro ošetření atrofických jizev po akné na obličeji, event. na zbroušení nepravidelných krajů jizev. Jedná se o ošetření efektivní, avšak nese s sebou řadu rizik. Obtížně se ošetřují oblasti s tenkou kůží. Dříve se k tomuto účelu využívala dermabraze (obroušení kůže).

Frakcionované (frakční) ablační lasery. Pracují na principu frakční fototermolýzy. Laserový paprsek je rozštěpen do mnoha tenkých paprsků, které jsou schopny pronikat hluboko do kůže a vytvářejí zde sloupce tepelného poškození. Díky této technologii je dosahováno účinku téměř srovnatelného s klasickými ablačními lasery, avšak s minimální dobou hojení a minimálními riziky.

Neablační lasery. K remodelaci jizev se užívají i neinvazivní metody, které téměř nepotřebují žádnou rekonvalescenci. Nevýhodou je nutnost řady opakování, velmi pozvolně nastupující efekt.

Chirurgická excize a transplantace má své místo při ošetřování hlubokých či rozsáhlých atrofických jizev.

K hodnocení charakteru a typu jizvy se ve světě i nás používá tzv. „Vancouver Scar Scale“. Hodnotí se pigmentace, pružnost, výška jizvy, barva, bolestivost a svědění. U rozsáhlých jizevnatých poškození se vývoj orientuje na genetické inženýrství, kultivaci vlastní kůže či jednotlivých kožních struktur.

Jizvy po akné, odstranění jizev po akné

Jizvy po akné patří mezi jizvy atrofické. K jejich odstraňování se používá nejčastěji ošetření frakčními odpařujícími lasery, jako jsou Er:YAG laser, CO2 laser nebo radiofrekvence.

Některé jizvy jsou velmi hluboké, potom připadá v úvahu jejich vyříznutí a zašití, nejčastěji se používá průbojník (speciální kruhový skalpel).

Pokud jsou jizvy velmi povrchové je možno aplikovat chemický peeling apod.

Kožní přípravky na jizvy (mast na jizvy, krém na jizvy, gel na jizvy)

Masti, které se používají na ošetřování jizev obsahují nejčastěji jako účinnou látku kyselinu hyaluronouvou nebo silikony. Pokud je jizva vystouplá, svědí a je červená, doporučují se kortikosteroidy, ty již musí předepsat lékař.

Autor: MUDr. Kateřina Klauzová, MBA

 • Dobrý den mám taky problém na cele mam dulek po strzeni strupu po akne a moc me to trapi chci se optat šlo by to nak resit?budu ráda za každou radu na kožní mi řekla te to budeme resit za 2 roky a ze to nemam mazat nic již vyčká je 3 mesice Stara Jizva - Vše o zdraví
  • Dobrý den, určitě bych nečekala, protože takto stará jizva se už moc sama zlepšovat nebude, navštivte dermatologa v laserovém centru, který Vám jizvu upraví laserem. S pozdravem MUDr. Silvie Rafčíková, MBA
     • Ano, dle fota jizva vypadá jako atrofická. S pozdravem MUDr. Silvie Rafčíková, MBA Baby on line  |  19. 06. 2016, 19:34  |  Reagovat  |  URL příspěvku
    • Bude nejlepší, pokud si najdete dané laserové pracoviště a tam Vám dle lokalizace, Vašich plánů poradí, jak budete postupovat. S pozdravem MUDr. Silvie Rafčíková, MBA

      • Milá paní Simono, v Praze z odborníků spolupracujeme s paní doktorkou Klauzovou, na kterou se můžete obrátit – http://zdraveomlazeni.cz/mudr-katerina-klauzova-mba/13. Přeji příjemný den, Jana Martincová Baby on line  |  23. 06. 2016, 08:18  |  Reagovat  |  URL příspěvku
 • Dobrý den, mě se dělá typ keloidních jizev. Když jsem byla malá, stačilo, abych si někde rozbila koleno a byla tam jizva jako hrom. To samé se mi stalo po očkování proti tetanu.

  Když jsem šla rodit, gynekolog mi řekl, že dítě bude muset jít císařským řezem a já z toho byla na nervy, že zase budu mít tu strašnou jizvu. Dozvěděla jsem se, že enzymy pomáhají tyto záležitosti lépe hojit, tak jsem se rozhodla pro Wobenzym.

  Jizvu jsem také masírovala. A s mým velkým údivem, to vše zabralo a jizva je minimální.

  Gabrielle  |  30. 03. 2015, 07:51  |  Reagovat  |  URL příspěvku

Přidat příspěvek Zobrazit všechny diskuze

Dobrý den, je mi 34 a mám malé různě tmavé flíčky po pupínkách, které se nezahojily na tvářích a do toho nepravidelné pigmentové skvrny různě po celém obličeji. Mohla byste mi poradit nějaký krém či přípravek. V létě pravidelně používám faktor 50. Moc děkuji, Marcela

Dobrý den, chtěla bych se s Vámi poradit ohledně pigmentových skvrn. Je mi 35, témeř přes celé čelo mám nepravidelnou pigmentovou mapu a zrcadlově i na obou tvářích pokrývající zhruba 1/3 – polovinu tváře- nepravidelně (již několik let i před těhotenstvím). I když v létě pužívám fakt.

50, skvrny vždy v létě více vystoupí. Vím, že jsou různé lasery,.. ale finančně je to docela náročné. Tak jsem chtěla zatím vyzkoušet nějaké krémy či jiné přípravky. A právě na Vašich stránkách mě nadchl test přípravku Medik8 White Balance Click/White Balance Click Oxy-R.

Tak jsem se chtěla zeptat, zda byste mi některý z nich doporučila, event. jiný, který opravdu zabírá. Popř. jak dlouho ho používat, zda jen v zimě či celoročně, pod běžný krém (event. pod serum a krém, které běžně používám), popř. jak tyto přípravky kombinovat s běžnou denní kosmetikou.

Měl by se faktor 50 používat i v zimě, když pobývám jen ve městě? Moc děkuji za pomoc. Pavla

Dobrý den, v létě mi bude 60, cca od 45 se věnuji omlazování obličeje, nejdřív plastická operace horních i dolních víček, potom botox, méně kys. hyaluronová, nejnověji vlastní plazma. Pleť mám dobrou, na kosmetiku nechodím, ale trápí mě povadající obličej.

Na zpevnění dolní části obličeje – kontury, mi byly doporučeny nitě. Ovšem já mám strach z tak invazivního zákroku a taky mi známé říkají, žeaž tak zle to ještě není. Existuje neinvazivní alternativa jako napr.

lipolýzové injekce do „syslíků“ a pod bradu – vyloženě tukový polštář tam nemám, a nebo jak trochu povytáhnout kontury obličeje bez zavádění nití? Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den, před mnoha lety se mi udělala plíseň na nohách, došlo i poškození nehtů. Plíseň se vyléčila, ale nehty zůstaly nehezké. Zkusila jsem co se dalo, nic. Nyní jsem douživala lak na kůži Micetal, to mi předepsala má kožní lékařka, protože mi znovu na kůži nohou začala plíseň, mezi prsty praská, loupa se.

Plošky nohou jsou jako sloní noha. Nepomohlo to. Už je mi s toho nanic, co by mi pomohlo, mohla byste mi poradit? Dělám si koupele – octové, z listů ořešáku, používám mýdlo se stříbrem, sprej se stříbrem do bot, žehlim si ponožky. Co mám ještě dělat? Roky si nemohu dovolit v létě páskové boty. Moc děkuji za odpověď.

Přidat dotaz do poradny Zobrazit poradnu

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zobrazit všechny zkušenosti lékařů

Velice paní doktorku doporučuji ,jednak jejím úžasným přístupem k dané problematice a pacientovi ale také jakožto opravdového odborníka.Paní doktorka je skvělá lékařka ,vše vysvětlí ,poradí,pomůže a její úsměv je k nezaplacení. Moc jí tomto děkuji a těším se na další návštěvu.

Prema666  |  03. 08. 2017, 09:03
Přidat příspěvek Zobrazit všechny zkušenosti pacientů

Zatím nejsou vloženy žádné příspěvky

Zobrazit všechny chaty

Jizva - Vše o zdraví Podle průzkumů se strie objeví u devadesáti procent těhotných, u sedmdesáti procent dospívajících žen a čtyřiceti procent dospívajících mužů. Jizva - Vše o zdraví

Genitální bradavice jsou vyvolané některými typy lidských papilomavirů. Bradavice, které se nacházejí na sliznicích a zejména v oblasti genitálu se označují termínem kondylomata. 

Jizva - Vše o zdraví

Jedná se o skupinu kožních infekčních onemocnění vyvolaných viry. V případě kožních bradavic jsou vyvolavatelem některé typy virů patřících mezi lidské papilomaviry. 

Jizva - Vše o zdraví

Pomůže mi na tuhle pleť laser? Mám si nechat odstranit tohle znaménko? Zkušení dermatologové odpovídají na Zdravém omlazení. Máte problém? Potřebujete poradit? Stačí si vybrat odborníka a vložit dotaz, případně foto. 

Jizva po císařském řezu

Jizva - Vše o zdraví MUDr. Jana Contreras Šklíbová 20.07.2021 4 minuty čtení

 • Císařský řez je nejčastější porodnickou operací a současné době jím končí každé 5. těhotenství. 
 • Jeho trvalými následky jsou jizvy na kůži břicha a děložní stěně.

Jizva - Vše o zdraví Jizva - Vše o zdraví Vytvořeno ve spolupráci s Další články odborníka MUDr. Jana Contreras Šklíbová Další články odborníka Zakladatelka a majitelka společnosti ProGyn s.r.o. Specialistka s dlouholetou praxí v oboru gynekologie a porodnictví, porodnické analgezie a urogynekologie. Členka České lékařské komory, České gynekologicko-porodnické společnosti, Společnosti soukromých gynekologů ČR, Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví a Mezinárodní společnosti pro klimakterium. Zakladatelka a majitelka společnosti ProGyn s.r.o. Specialistka s dlouholetou praxí v oboru gynekologie a porodnictví, porodnické analgezie a urogynekologie. Členka České lékařské komory, České gynekologicko-porodnické společnosti, Společnosti soukromých gynekologů ČR, Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví a Mezinárodní společnosti pro klimakterium.

Související články

Nutriklub stále roste. Děkujeme vám za důvěru.

Chci se zaregistrovat

20+

Odborníků se zapojilo do tvorby obsahu

100 000+

Spokojených maminek a tatínků

350+

Článků od odborníků

25 000+

Zodpovězených dotazů v naší poradně

Chci se zaregistrovat

Čerstvé jizvy vyžadují dvojnásobnou péči | Zdraví

Podle internistky, nutriční konziliářky a vedoucí Poradny pro poruchy metabolismu Fakultní nemocnice Brno Miroslavy Navrátilové jsou energetické nápoje oblíbené zejména u mladších lidí. ale často je můžeme vidět i u dětí školou povinných.

„Nabízejí jim je dokonce ,moderní‘ rodiče nebo spolužáci, reklama, vidí je v médiích. Na obalech všech by mělo být uvedeno, že nejsou vhodné pro děti.

Tyto nápoje jsou u mládeže oblíbené, protože pomáhají překonávat únavu a stimulují je k větším výkonům.

Jejich konzumace není zdravá hlavně v případě, když je spojena s alkoholem, případně pokud se pijí pravidelně a ve větším množství,“ říká doktorka Navrátilová.

Děti jsou zvědavé

Pokud si dospělý v případě potřeby vypije občas jednu plechovku nápoje, pak podle Miroslavy Navrátilové mnoho neděje. Jenže ze studie HBSC vyplývá, že děti vypijí i dvě plechovky energetických nápojů denně.

„Dospělý většinou používá energetické nápoje k překonání únavy, zatímco dDěti jsou zvědavé, napodobují svéoje vzory, například. sportovce, kteří jsou v rámci marketingové strategie podporováni právě výrobci těchto nápojůmito nápoji. Děti totiž podléhají snáze reklamě.

Je to jako s kouřením nebo s drogami – zprvu jim nedělají dobře, ale pak si zvyknou a množství zvyšují. To je nebezpečné, protože jsou ještě v období vývoje, dospívání, dokončuje se růst.

Energetické nápoje obsahují mimo jiné množství kofeinu, které je pro děti nevhodné – asi 32 mg/100 ml,“ varuje lékařka Navrátilováinternistka. Dětem by dospělí měli vysvětlit, že by měly pít nápoje, které neodvodňují, ale naopak vodu dodávají.

Když mají rády čaje, tak by podle doktorky Navrátilové měly spíš pít ty ovocné, protože zelený a černý čaj odvodňují tělo. Vhodné jsou také minerální vody, a když nejsou k dispozici, postačí i obyčejná voda, do níž si mohou vykapat citrón.

Nevhodná snídaně

Některé děti jsou už tak „pokročilé“, že si dávají energetický nápoj místo snídaně. To je podle brněnské nutriční konziliářky naprosto nevhodné.

„Pokud se chtějí ráno nějak ,nakopnout‘´, je dobré zvolit smoothie – džus z odšťavňovače z jablek, pomerančů, citrónů či grepů, ale třeba i mrkve a červené řepy. Zkombinovat se dá podle chutí ovoce i zelenina,“ říká doktorka Navrátilová..

„V takovém džusu je velké množství vitamínů a stopových prvků, které zanedbáváme. A pokud není k dispozici odšťavňovač, tak můžeme ovoce, nebo zeleninu vymačkat, nebo jednoduše sníst.

K tomu můžeme přidat pokrm s obsahem především bílkovin v kombinaci s energetickým substrátem – třeba tvaroh, jogurty, k tomu kukuřičné lupínky, müssli a podobně. Měli bychom dbát na dostatek tekutin. Již samotná dehydratace způsobuje únavu, kterou bychom paradoxně „přebíjeli” energetickým nápojem, který by nás ještě odvodnil.“

Jsou situace, kdy je nejvyšší ochrana pokožky součástí léčby. Pokud máte čerstvé jizvy, je důležité předtím, než jdete na sluníčko, volit vždy krém s co nejvyšším fotoprotektivním faktorem, nejčastěji SPF 50.

Výhody minerálních filtrů

„Velmi vhodné jsou ty s obsahem minerálních filtrů, které účinkují hned po aplikaci. Tím, že většinou zanechávají bílý film, můžeme kontrolovat jejich přítomnost na jizvě. Ale pozor. Při pobytu ve vodě a plavání jsou nezbytné vysoce voděodolné filtry, protože UV záření částečně vodou prostupuje,“ upozorňuje dermatoložka Lucia Mansfeldová z pražské Perfect Clinic Dermatology.

Jizva - Vše o zdraví

Aby byly čerstvé jizvy co nejméně nápadné, nestačí je pouze chránit před sluncem. „Jizvu musíme často masírovat tlakovými masážemi, aby se dobře prokrvovala a lépe hojila.

Ihned po vzniku můžeme použít i biostimulační laser, který zlepšuje mikrocirkulaci v jizvě.

Starší, nepravidelné a vystouplé jizvy můžeme po 3–6 měsících vybrousit frakčním CO2 nebo erbiovým laserem,“ popisuje dermatoložka Mansfeldová.

„Je pravda, že čím starší jizva je, o to hůře se s ní pracuje, nicméně laserem se dá alespoň částečně zlepšit prakticky kdykoliv,“ dodává. Dostatek pozornosti svým kožním problémům musejí v létě věnovat i pacienti s atopickým ekzémem. Některým pacientům se atopická dermatitida v létě zlepší, jiným zhorší.

Sůl versus chlor

Na pokožku mají vliv další faktory, jako je koupání v moři či v bazénu. Například pobyt ve slané nebo chlorované vodě při přítomnosti zánětlivých ložisek stav kůže zhoršuje.

„V případě klidného ekzému pacientům pobyt v moři prospěje. Velmi ale může potrápit chlorovaná voda v bazénu. Před koupáním doporučuji aplikovat mastnější krém, který posílí bariéru kůže.

Po koupání se ihned osprchujeme a znova natíráme emoliencia, tedy masti s vysokou schopností hydratovat,“ doporučuje její kolegyně dermatoložka Zuzana Macková. Delší pobyt u moře je také velmi doporučován pacientům s lupenkou.

Jsou ovšem i skupiny lidí, kteří by se měli pobytu na sluníčku vyhnout úplně.

„Pacientům, u kterých se už vyskytla kožní rakovina, u jedinců se světlým fototypem nebo sluneční alergií či růžovkou doporučuji cíleně se neopalovat a zdržovat se ve stínu. Nutné je vyhnout se slunci mezi 11. až 15. hodinou a používat co nejvyšší sluneční ochranu,“ varuje Zuzana Macková.

Jizva - Vše o zdraví

Jak probíhá rekonvalescence po císařském řezu? Důležitý je odpočinek a správná péče o jizvu

 • Císařský řez se provádí ve chvíli, kdy je nějakým způsobem ohrožena těhotná žena či její miminko. Může být plánovaný, nebo naopak urgentní.
 • První den po porodu císařským řezem čerstvá maminka stráví na jednotce intenzivní péče, kam jí sestřičky budou nosit dítě a přikládat ho k jejímu prsu, aby začala tvorba mateřského mléka.
 • Na oddělení šestinedělí mamince pomůže rehabilitační pracovnice, která jí vysvětlí, jak se po porodu císařským řezem pohybovat a jak bezpečně vstávat a zase si lehat.
 • Jelikož je císařský řez operace jako každá jiná, maminka musí být připravena na to, že jizva bude bolestivá. Nepříjemné může být zejména vstávání z postele, kýchání, kašel nebo třeba smích.
 • Co se týče kojení po císařském řezu, lékaři doporučují především polohu vleže, která je pro maminku méně bolestivá.
 • Jizva po císařském řezu bude zpočátku silná a červená, ale postupem času by měla slábnout a zesvětlat. Pro správné hojení je dobré jizvu omývat a větrat. Dobré je zvolit také volné prádlo a ránu si při kašli či kýchání přidržovat rukama.
 • Po poradě s lékařem je dobré jizvu jemně masírovat, a to například měsíčkovou mastí nebo obyčejným sádlem.

Pokud vás čeká porod císařským řezem, hlavou se vám zcela jistě honí spousta různých otázek. Jak bude probíhat samotná operace a co nastane bezprostředně po zákroku? Jak správně pečovat o jizvu, která vám po císařském řezu zůstane? A kdy můžete bez obav o vlastní zdraví začít pravidelně cvičit? Odpovědi na tyto i další často kladené otázky najdete na následujících řádcích.

Porod císařským řezem

Císařský řez představuje nejčastěji vykonávanou porodnickou operaci, která se provádí ve chvíli, kdy je nějakým způsobem ohrožena těhotná žena nebo její miminko.

Pokud lékaři zdravotní rizika znají dopředu, mohou celý zákrok naplánovat a nastávající maminku na něj připravit.

Jestliže je však komplikace překvapí až po nástupu kontrakcí, musí přistoupit k akutnímu císařskému řezu, který ze strany porodníků vyžaduje rychlé jednání.

Ať už se však jedná o detailně plánovaný zákrok, či nečekanou urgentní operaci, porod císařským řezem je pro ženu vždy náročný. Obvykle při něm totiž ztratí více krve než při vaginálním porodu a zároveň zde existuje až šestkrát vyšší riziko výskytu komplikací.

První dny po porodu

Bezprostředně po zákroku je maminka převezena na jednotku intenzivní péče, kde její stav lékaři ještě zhruba 24 hodin bedlivě sledují.

Pokud se neobjeví žádné závažnější komplikace, může se poté žena přestěhovat na oddělení šestinedělí, kde si ji do péče vezme rehabilitační pracovnice.

Ta mamince vysvětlí, jak se po porodu císařským řezem bezpečně hýbat, jak vstávat a zase si lehat a jaké cviky jsou v nejbližší době vhodné.

Co se týče kontaktu s miminkem, nemusíte se bát, že byste kvůli umístění na JIP o jeho první momenty na světě přišla. Zdravotní sestřičky totiž novorozence mamince v pravidelných intervalech nosí a přikládají ho k jejímu prsu, aby se mezi nimi vytvořilo citové pouto a odstartovala tvorba mateřského mléka.

Rekonvalescence po císařském řezu

Jelikož je císařský řez operace jako každá jiná, následující zotavování tomu také odpovídá.

Zpočátku musí čerstvá maminka zůstat na lůžku a odpočívat, ale první kroky by měly následovat již zhruba 24 hodin po zákroku, jakmile lékaři odstraní močový katetr.

Čím dříve totiž žena začne chodit, tím lépe se její tělo nové situaci přizpůsobí. Zároveň je nutné dbát na pravidelné vyměšování, s nímž pomůže speciální pooperační dietní režim.

Císařský řez je poměrně velký operační zákrok, takže je nutné počítat s tím, že se brzy po porodu dostaví bolesti. Nepříjemné je hlavně vstávání z postele, ale také kýchání, kašel nebo třeba smích. Bolest může způsobit také chůze, která je pro ženu zpočátku velice namáhavá. Každý další pohyb by však měl být postupem času snazší a snazší.

Pokud byla operace provedena akutně až během porodu, i v tomto případě se dostaví především bolesti po císařském řezu v okolí zašité rány.

Jestliže se však lékař snažil pomoci děťátku na svět přirozenou cestou, pravděpodobně pocítíte také bolest v oblasti hráze, a to zejména pokud došlo k jejímu nastřižení.

K utlumení veškerých bolestí slouží léky, které pacientka dostává injekčně přímo do žíly.

Kojení po císařském řezu

Také kojení je zpočátku samozřejmě složitější, ale v nemocnici vám jistě rádi poradí, jak na to. Lékaři doporučují kojit zejména vleže, kdy je rána méně bolestivá. Poloha vsedě se volí spíše až později a s kojením může v tomto případě pomoci také speciální kojící polštář, díky kterému bude krmení miminka pohodlnější.

Odchod z porodnice

Na oddělení šestinedělí stráví maminka po císařském řezu obvykle několik dnů, než ji lékaři propustí domů. Pokud je její zdravotní stav v pořádku, jizva se normálně hojí a standardní vyšetření neprokáže žádné komplikace, miminko si můžete odnést domů zhruba po 6 dnech. I poté je ovšem třeba, aby čerstvá maminka dostatečně odpočívala.

Péče o jizvu po císařském řezu

Spoustu nastávajících maminek, které se připravují na porod císařským řezem, nejvíce zajímá, jak bude vypadat jizva po císařském řezu a jak by o ni měly v budoucnu správně pečovat. Nejdůležitější období při hojení rány po císařském řezu je první týden, kdy bude jizva v podbřišku silná a červená. Později by však měla slábnout a její odstín bude světlejší.

V nemocnici by měla každá maminka dostat přesné instrukce, jak o jizvu správně pečovat. Dokud máte stehy (10-14 dnů), můžete jemně masírovat její okolí, na samotnou ránu však nesahejte.

 Pro správné hojení poporodní jizvy je následně nutné dbát na hygienu, pravidelně ji sprchovat vlažnou vodou a omývat mýdlem. Vyhněte se ovšem intenzivnímu čištění a po sprše se vždy pečlivě osušte.

Pro regeneraci je důležitý také dostatečný přísun vzduchu.

Na co se také zaměřit?

 • Ránu na břiše si při kýchání, kašli či smíchu přidržujte rukama
 • Noste volné a pohodlné spodní prádlo
 • Pomohou také speciální elastické fixační kalhotky (ale lem nesmí škrtit ránu)
 • Hodně pijte a jezte potraviny bohaté na vlákninu
 • Vyhněte se prudkým pohybům a napínání břišních svalů, zůstaňte však aktivní
 • Nezvedejte těžká břemena a nenoste tašky s nákupem

V průběhu hojení bývá jizva obvykle velice citlivá a její okolí může nepříjemně svědit. Některé ženy si ovšem mohou po porodu císařským řezem všimnout, že v okolí rány došlo ke ztrátě citlivosti. Není však nutné propadat hned panice, tento stav je poměrně běžný a vše by se mělo během několika měsíců vrátit zpět do normálu.

Po poradě s lékařem je dobré jizvu jemně masírovat, a to například měsíčkovou mastí nebo také obyčejným sádlem, které kůži výborně promastí. Dobré zkušenosti mají pacientky také s krémy, jako je například Indulona nebo Contractubex.

Kdy vyhledat lékařskou pomoc?

 • Jizva je zarudlá, svědí a pálí
 • Z rány vytéká hnisavý výtok
 • Jizva se začíná rozestupovat
 • Dostaví se vysoká horečka

Očistky po císařském řezu

Krvácení po porodu císařským řezem bývá obvykle o něco delší než u běžného vaginálního porodu. Nejen že se maminka může cítit více unavená, ale očistky mohou z těla odcházet i několik týdnů nebo dokonce v průběhu celého šestinedělí. Nemusíte se však bát, podle lékařů se jedná o normální stav. Zvýšenou pozornost byste však měla věnovat dostatečnému odpočinku.

Cvičení po císařském řezu

Kdy začít cvičit po císařském řezu? A jaké cviky po císařském řezu jsou pro čerstvou maminku nejvhodnější? To jsou některé z otázek, které obvykle trápí ženy, které by se po porodu rády co nejrychleji dostaly do formy. Začátek cvičení je vždy dobré konzultovat s lékařem, ale obecně se doporučuje počkat po porodu císařským řezem nejméně 6-8 týdnů.

Šestinedělí po císařském řezu by mělo probíhat především v duchu regenerace sil a odpočinku. Rozhodně se tedy do žádného aktivního sportování nenuťte a zpočátku zvolte spíše procházky s kočárkem.

Pokud se po uplynutí šestinedělí budete cítit dobře, následovat může lehké cvičení na posílení pánevního dna, zad, bříška a boků s postupným přidáváním zátěže.

Ne všechny maminky se ale hojí stejnou rychlostí, a proto může rekonvalescence trvat mnohem déle.

Cvičení po císařském řezu může být o mnoho náročnější, než si pamatujete z doby před otěhotněním. Žena se obvykle mnohem rychleji unaví a v důsledku hormonálních změn se může cítit demotivovaná.

Neztrácejte však naději, pravidelné cvičení by vám mělo brzo dodat energii a lepší pocit. Pokud ovšem cítíte jakoukoliv bolest, je nutné cvičení pro jistotu ihned ukončit, abyste se vyhnula nepříjemnému zranění.

Sex po císařském řezu

Stejně jako po vaginálním porodu by ženy měly i po císařském řezu dodržovat období sexuální abstinence, a to zhruba v délce čtyř až šesti týdnů (hodně ovšem záleží na zdravotním stavu konkrétní rodičky). Tato doba je nutná k tomu, aby se tělo přizpůsobilo poporodním změnám a aby se alespoň částečně zhojila jizva po císařském řezu.

Další těhotenství po císařském řezu

Uvažujete o tom, že byste si v nejbližší době pořídila ještě jednoho potomka? Aby se jizva dobře zahojila, lékaři doporučují po císařském řezu s dalším miminkem alespoň jeden rok počkat.

Ačkoliv si spousta maminek myslí, že jakmile jednou rodily císařem, musí to tak být i příště, není to pravda.

Jestliže pominuly komplikace, které vedly k porodu císařským řezem, a zdravotní stav těhotné ženy je dobrý, je možné při druhém těhotenství rodit klasickou cestou.

Jak zlepšíme hojení jizev

K rychlému a nekomplikovanému hojení jizev, ale také různých poranění může významně přispět vhodný jídelníček.
Foto: Profimedia.cz

Spousta lidí ví, že by jizvy měli masírovat, aby změkly. Obvykle ale nevědí, kdy s masážemi začít a na co si přitom dát pozor.

„Měli by s nimi začít až ve chvíli, kdy je rána zahojená, tedy zhruba 14 dní poté, co jim chirurg vyndá stehy,“ říká plastický chirurg Martin Skála z pražské kliniky OB Care.

„Ale přesný okamžik je s ním dobré konzultovat. Každá rána je totiž trochu jiná, stejně jako pacient. Tomu lékař také vysvětlí, s jakou intenzitou by měl jizvu masírovat, případně jakými pohyby.“

Šest bylin na jizvy a strieZdraví

 • Příliš intenzívní masáže mohou způsobit to, že kůže povolí, jizva se rozestoupí a zvětší. Jaký je tedy správný postup? Jizvu bychom měli masírovat a prokrvovat tak, že ji prstem jemně stlačíme a pak povolíme. Tedy ne pohyby do stran, třeba ve tvaru ležaté osmičky.
 • Uvolňováním ztuhlých jizev se nezabývají jen lékaři, ale také fyzioterapeuti. Ti mohou mít s jejich léčením i víc zkušeností. Je rovněž nutné počítat s tím, že jde o dlouhodobou péči. Trvá v řádu několika měsíců, ale v některých případech i několik let.
 • Při masážích bývá užitečné, pokud pacient aplikuje na jizvu určitý typ krému. Existují dva základní typy, a to mastné krémy a pak hydratační, které zlepšují zvlhčení pokožky.
 • Klasikou v první skupině je vepřové sádlo. Svým složením se podobá lidskému tuku. Je neutrální, pacient s ním pokožku dobře promaže, navíc u něj nevyvolává alergickou reakci. Podobně účinkuje i bílá vazelína nebo základní indulona bez parfémů a dalších přidaných složek. „Naopak oblíbená konopná, případně měsíčková mast mohou alergickou reakci vyvolat,“ upozorňuje lékař. „Kůže pak zarudne, je podrážděná, někdy se objeví i ekzém.“
 • Hydratační krémy také lidem pomáhají v tom, aby jizva změkla, byla pružná a nevysychala. Elastických vláken je v ní totiž méně než v okolní kůži, proto bývá tužší, chybí jí pružnost a někdy i táhne.
 • Lékaři na jizvy a podobná poranění doporučují pacientům také speciální náplasti. Obsahují masti s příměsí silikonu nebo křemíku. Pacient si náplast nalepí večer a ráno si ji sundá. Dají se užívat opakovaně. Zlepšují hojení a snižují riziko, že se na kůži udělá nějaká nehezká jizva.

Jizvy mohou být propadlé, u těch je rána hlouběji než okolní kůže. Ale mohou být také vystouplé, tedy hypertrofické. Někdy se jejich vzhled dá upravit, jindy je to problém.

Hodně složité to bývá u jizev keloidních. Ty jsou nejen výrazně vystouplé, ale často se rozšíří i za hranice rány, tedy na zdravou kůži. Bývají výsledkem poruchy hojení, která je vrozená. Lidský organismus při ní přehnaně vytváří novou tkáň.

„Chodila ke mně například pacientka, které se po běžném propíchnutí uší kvůli náušnicím udělaly na vnitřní straně lalůčků keloidy,“ říká doktor Skála. „Byly velké jako malé třešně. Odstranit tyto keloidy bývá problematické. Hrozí různé reakce a komplikace. Neexistují na ně žádná standardní řešení. Lékař může jen něco opatrně vyzkoušet.“

Holčičce zůstaly po malování černou henou obří jizvyKoktejl

V některých případech zlepší hojení jizvy také kompresivní obvaz. Jeho smyslem je zmenšit otok v ráně a jejím okolí. To pomáhá snížit napětí v jizvě a v okolních tkáních. Otok totiž může jizvu hodně napínat a pokud je extrémní, dokáže ji dokonce roztrhnout.

Oteklá kůže je navíc tuhá, což také komplikuje hojení. Vhodně použitý kompresivní obvaz tyto procesy mírní. Musí se ale jednat o určitý typ nekomplikovaného otoku. Kdy naopak ublížit může, to dokáže posoudit odborník.

Hojení jizev a jejich vzhled mohou ovlivnit také lasery. Jsou v principu dvojí. Biostimulační a terapeutické. Těmi prvními se rána ozařuje. Laserové paprsky pronikají do podkoží a zlepšují prokrvení i výživu tkání. Rána se pak lépe a rychleji hojí, navíc s menším počtem komplikací.

Výhodou tohoto typu laseru je, že ho lze použít velmi záhy po ošetření nebo sešití rány, kdy masáž nepřipadá v úvahu. Příkladem může být třeba ozařování nástřihu hráze po porodu.

„Terapeutický laser lékaři používají na vyzrálé, zhruba rok staré jizvy. Odstraní vrchní vrstvu kůže v jizvě i jejím okolí. Vše se pak znovu zahojí. Jizva je méně viditelná a víc splývá se svým okolím,“ vysvětluje lékař.

Přibližně půl roku je nutné, aby si pacient dával pozor na sluníčko a UV paprsky v soláriích. Pokud mu totiž jizva zpigmentuje, tedy ztmavne, hrozí, že v ní kožní pigment zůstane. A když pak okolní kůže na podzim nebo v zimě vybledne, bude rána velmi patrná.

U zralých, stabilizovaných jizev bývá častý spíš opačný efekt. Kůži si hezky opálíme, ale jizva zůstane bílá a bude svítit. Tento problém se dá naštěstí snadno vyřešit pomocí krycího krému.

K rychlému a nekomplikovanému hojení jizev, ale také různých poranění může významně přispět vhodný jídelníček. Zejména takový, ve kterém je dostatek bílkovin stejně jako vitamínů C, E a B, zinku, selenu a nejrůznějších antioxidantů. Zásadní pro obnovu buněk a tkání jsou však hlavně bílkoviny.

Dobře zhojená jizva by měla být bledá, hladká, bez hrbolků apod. Kůže by měla být měkká, pružná, aby nikde takzvaně „netáhla“.

Foto: Profimedia.cz

Nedostatek jich velmi často mají stárnoucí lidé. Často je přivezou do nemocnice na operaci a lékaři zjistí, že jsou kvůli nevyrovnanému, jednostrannému jídelníčku podvyživení. Abychom si rozuměli. Neumírají hlady, ale jejich strava má alarmující nedostatky, pokud jde o správné množství bílkovin, sacharidů nebo tuků i dalších látek.

Riziko zhoršeného hojení hrozí také diabetikům, lidem, kteří zažívají silné stresy, jež nedovedou kompenzovat, obézním a onkologickým pacientům nebo jedincům s narušenou imunitou. A samozřejmě rovněž vegetariánům, kteří si nehlídají to, aby jedli dost potravin, jež jsou dobrým zdrojem bílkovin rostlinného původu.

Kvalitní bílkoviny získáme hlavně z masa a nejsnáze z lehkých bílých mas (kuřecí, krůtí, králičí). Ale také z ryb, vajec, sýrů a dalších mléčných výrobků nebo z luštěnin.

Hidradenitida způsobuje mladé ženě jizvy na těle i dušiZdraví

Tam, kde jídelníček nárokům organismu na dobré hojení nestačí (typické to bývá třeba po rozsáhlých operacích nebo u léčby větších bércových vředů), může pomoci nitrožilní výživa nebo pití speciálních krabiček. Obsahují koncentráty bílkovin a dalších potřebných látek ve formě nápoje, které se dají koupit v lékárně. Existuje také prášek, který se přidává do jídla.

Zdravý člověk by měl sníst 0,8 g bílkovin na 1 kilo své váhy denně. Zdravý senior pak 1,2 g, u lidí, kterým se hojí rány, nebo u pacientů po operaci to může být až 1,5 nebo 2 g/kg.

Víc se dozvíte v knížce Zuzany Grofové Dieta na podporu hojení ran (Forsapi). V knize jsou i recepty a příklady jídelníčků.

Nestandardní léčba
Trochu neobvyklým způsobem léčí jizvy fyzioterapeutka Michaela Prokešová.  Snaží se je vnímat v širších souvislostech, a to i emočních. Metoda, kterou využívá, se jmenuje integrační fyzioterapie.Jak funguje, to ilustruje třeba případ ženy se zanícenou achilovkou. Příčinou jejich potíží mělo být skákání na trampolíně. Zánět se jí postupně rozšířil do celé nohy a zatuhl jí kvůli němu i kotník. Na běžnou léčbu moc nereagovala a lékaři si s ní nevěděli rady.Michaela Prokešová ji vyšetřila a zjistila, že má velice aktivní jizvu po císařském řezu. Brzy přišla i na další souvislosti. Systém svalů a šlach spolu nespolupracoval tak, jak by měl. Císařský řez ženě narušil souhru takzvaných svalových smyček. Při pohybu se pak informace z horní poloviny těla nepřenášely správně do té dolní, takže docházelo ke špatným pohybovým stereotypům a k přetěžování určitých svalů i šlach na nohou. To vyvolalo zánět.Když se fyzioterapeutce podařilo tyto problémy odstranit, ženiny potíže zmizely. Ale nejen to. Dnes si s velkou chutí užívá třeba tancování a nemá s ním žádné problémy. Jenom jednou za rok musí k doktorce Prokešové na pravidelnou kontrolu. Tkáň, která se změní v takovou jizvu, jakou měla pacientka, ovlivňuje totiž funkci všech tkáňových systémů v těle po zbytek života.Michaela Prokešová vychází při své terapii z poznatku, že každou jizvu může reaktivovat náročná fyzická, vegetativní nebo nezpracovaná emoční zátěž. Proto není možné podceňovat péči o ni. A pokud začne „zlobit“, měl by pacient navštívit specialistu na hojení jizev, který dokáže posoudit její stav z různých úhlů a pohledů.

Hlavní zprávy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *