Laparoskopie vaječníků – Vše o zdraví

Laparoskopie je jednou z lékařských vyšetřovacích metod, díky které může lékař vidět přes břišní stěnu břišní dutinu. Tento operační zákrok je prováděn optickými nástroji a do dutiny břišní se tyto nástroje dostávají pomocí malých řezů (obvykle 0,5 – 1,5cm).

Jedná se o moderní metodu, která se vyznačuje hlavně minimální zátěží na pacienta, menší pooperační bolestí a podstatně kratší dobou pozákrokové hospitalizace.Laparoskopie vaječníků - Vše o zdraví

Laparoskopie je pacientům prováděna za účelem diagnostikování choroby a za účelem léčby. Laparoskopie je mimo jiné také metodou, která odhaluje možné příčiny neplodnosti8.

Laparoskopie se používá převážně při odstraňování žlučníku, plastice kýly a odstranění apendixu. Dále se ale využívá i v jiných lékařských oblastech a sice:

 • v chirurgii – fundoplikace žaludku, ošetření žaludečního vředu, odstranění žaludku, tenkého nebo tlustého střeva, jater nebo sleziny
 • v gynekologii – sterilizace, mimoděložní těhotenství22, asistování při vaginální hysterektomii2 a odstraňování dělohy3 nebo při podezření na nádorové onemocnění,
 • v urologii – odstraňování ledviny, prostaty, močového měchýře nebo plastická operace ledvinné pánvičky,

Laparoskopie se provádí také u závažnějších a operativně náročnějších zákrocích, např.:

 • bandáž žaludku při obezitě,
 • přechod jícnu v žaludku při refluxu2
 • náročnější operace žaludku a střev, mízních uzlin, jater, slinivky břišní či sleziny.

Jak laparoskopická operace probíhá

Laparoskopické operaci předchází předoperační vyšetření u obvodního lékaře. Ten pacientce odebere krev a moč a s výslednou lékařskou zprávou je pacientka předána do nemocnice.

Pacientka musí dodržet předoperační přípravu, která spočívá v 6 hodinovém hladovění před operací vč. zákazu konzumace nápojů a nekouření.

Krátce před výkonem je jí provedeno klyzma (liší se podle zvyků pracoviště).

Laparoskopie se provádí v celkové narkóze, a to zejména proto, aby byly všechny svaly řádně uvolněny. Na operačním sále je pacientka napojena na monitor EKG, tlaku, na senzor okysličení krve a bude jí zavedena infúze.

Aplikací opiátů a dalších léků bude pacientka uspána a anesteziolog následně provede intubaci, aby bylo zajištěno dýchání. Sestra pak zavede do močového měchýře cévku, kterou tam může ponechat až do probuzení pacientky. Odvod moči je důležitý pro lepší přehlednost operačního pole (plný močový měchýř tak operatérovi „nepřekáží“).

Břicho a podbřišek pacientky je řádně vydesinfikován a operatér v oblasti pupíku zavede tzv. Veressovu jehlu. Tou se břicho naplní oxidem uhličitým. Takovýmto nafouknutím se vytvoří pro operatéra přehledné operační pole.

Pupkem se pak zavede kamera, která snímá operační pole a umožňuje tak operatérovi se orientovat. Dále operatér provede další (1-3) drobné řezy (cca 1 cm), kterými do břicha zavede operační nástroje (laparoskop, trokar, kleště, nůžky a skalpel).

Po operaci se plyn z břicha vypustí a drobné řezy se zašijí.

Stav po operaci

Podle zvyklostí pracoviště se pacientka probudí buď na JIP, anebo přímo na oddělení, kam dle typu zákroku spadá. Pacientka je po zákroku pečlivě sledována, dokud neodezní všechny léky potřebné k anestezii.

Dvě hodiny po zákroku nesmí pacientka jíst ani pít, dle potřeby je jí možno podat léky na bolest.Laparoskopie vaječníků - Vše o zdraví

Laparoskopie je mini invazivní chirurgický výkon, a tak bude pacientka moci brzo vstát a dle rozsahu výkonu krátce po operaci (1 – 3 dny) opustit nemocnici. Stehny jsou ambulantně vytahovány po týdnu od laparoskopické operace.

Výsledky laparoskopické operace

Výsledky operace jsou díky kameře ihned viditelné. Lékař může ihned stanovit vhodnou léčbu nebo jí zároveň také provést.

Byla-li laparoskopie prováděna za účelem odebrání vzorků či potvrzení podezření na určité onemocnění, čeká se zhruba 1 týden na výsledky testů odebraných vzorků.

Je-li laparoskopie prováděna v souboru několika vyšetření, čeká se na výsledky všech vyšetření a poté je pacientce navrženo nejlepší vhodné léčebné řešení jejího zdravotního problému.

Výhody laparoskopické operace

 • menší stres organismu během operace
 • menší operační rána, která se rychleji hojí, méně bolí a je po ní menší jizva
 • pacient je po zákroku v kratší době pracovní neschopnosti
 • menší poškození tkání
 • menší úbytek krve během operace
 • lepší a detailnější pohled pro lékaře
 • lékař může pomocí kamery zkontrolovat také jiné orgány dutiny břišní než ty, na které se zaměřil během operace

Nevýhody laparoskopické operace

 • poruchy cirkulace krve
 • zvýšené hodnoty oxidu uhličitého v těle během operace
 • při náročnějších zákrocích zánětlivých a rakovinových typů není laparoskopie možná
 • lékař si nemůže z důvodu prevence nádorových onemocnění osahat okolní orgány
 • při zavádění trokaru může dojít k poranění nitrobřišních orgánů.

Více o laparoskopii na modrykonik.cz

Použité zdroje

LAPAROSKOPIE

Cílem diagnostické laparoskopie je zobrazení poměrů v malé pánvi a dutině břišní.

Laparoskopie se nejčastěji provádí při :

 • akutních  a chronických bolestech břicha a malé pánve
 • podezření na poranění orgánů malé pánve a břicha
 • diagnostice tumorů malé pánve a břicha
 • vyšetření orgánů malé pánve při potížích s otěhotněním a donošením těhotenství
 • diagnostice cizích těles v dutině břišní
 • kombinovaném výkonu s hysteroskopií (endoskopickém vyšetření dutiny děložní)
 • nitroděložním zákroku pod laparoskopickou kontrolou
 • zhodnocení situace v malé pánvi před následným operačním výkonem

Nejčastější výkony:

 • operace na vaječníku/vaječnících -vyoperování části (resekce)nebo celého vaječníku (ovarektomie)
 • vyjmutí pouze vaječníkové cysty (enukleace)
 • operace na vejcovodu/vejcovodech – přerušení jejich průchodnosti – sterilizace
 • vyjmutí vejcovodů (sapingektomie)
 • operace pro mimoděložní těhotenství
 • operace děložních přívěsků vaječníků i vejcovodů (adnexetomie)
 • operace na více orgánech najednou
 • odstranění slepého střeva (appendektomie)
 • přerušení srůstů (adhesiolysis)

Laparoskopie vaječníků - Vše o zdraví

Jakým způsobem se operace provádí?

Operace probíhá v celkové narkóze. Z malého řezu v pupku je pomocí speciální jehly napuštěna dutina břišní plynem. Poté je zavedena tímtéž vpichem optika, která umožňuje lékaři prohlédnout některé orgány dutiny břišní a stanovit diagnózu.

V případě horší přehlednosti dutiny břišní se provádějí další vpichy (obvykle jeden až dva) v oblasti podbřišku, k zavedení pomocných nástrojů. Další nástroje se zavádějí přes pochvu do dutiny děložní pro lepší manipulaci s dělohou během výkonu.

Pokud je pacientka předem informována, lze po stanovení diagnózy pokračovat v další operaci buď laparoskopicky, nebo otevřením dutiny břišní. Když se jedná jen o stanovení diagnózy je operace ukončena vypuštěním plynu a kožním stehem v místě vpichu.

Jaké komplikace mohou nastat?

Všechny tyto operace se odehrávají v bezprostřední blízkosti močového měchýře, močovodu, nervů a velkých cév malé pánve. Tyto orgány mohou být ve velmi vzácných případech poraněny.

S čím je nutno dále počítat?

 • poškození močových cest, cév v malé pánvi, tenkého a tlustého střeva
 • pooperační slabé krvácení z dělohy, jako následek nitroděložní manipulace s nástroji – nemusí se objevit vždy
 • při krvácení z možného poranění velkých cév v dutině břišní je nutno počítat s krevní transfúzí, která přináší rizika typická pro krevní transfúzi
 • infekce, které nastaly již před operací a nebo operaci komplikovaly, jsou léčeny antibiotiky, ojediněle mohou končit následnou operací
 • ve velmi vzácných případech může dojít k neprůchodnosti střevní (ileu) , nebo cévní (trombóze a následné embolii), kde oba tyto stavy mají složitější příčiny a vyžadují další léčbu
 • nedokonalé zhojení kožní jizvy nastává rovněž velmi vzácně a lze je upravit následnou plastickou operací

zpět

Laparoskopie – příprava, průběh a rekonvalescence

 • Díky kameře, kterou lékaři zavedou jedním z otvorů, mohou veškeré kroky sledovat na obrazovce. Zdroj: Shutterstock
 • Oproti běžné operaci je laparoskopie šetrnější i po estetické stránce. Místo jedné velké jizvy má pacient většinou tři malé. Zdroj: Shutterstock
 • Délka rekonvalescence se obecně udává na 4 týdny. Zdroj: Shutterstock
 • K tomuto zákroku se zpravidla přistupuje například při operaci kýly. Zdroj: Shutterstock
 • V nemocnici pacient zůstává zhruba 3 dny. Zdroj: Shutterstock
 • Pokud byla během operace provedena biopsie, výsledky budou zhruba do 7 až 10 dnů. Zdroj: Shutterstock

Laparoskopie je velmi šetrnou metodu, ke které lékaři nejčastěji přistupují v případě operací krajiny břicha. Dnes je tímto způsobem možné operovat téměř všechny orgány této oblasti. Výhodou laparoskopie je hlavně to, že se jedná o méně zatěžující invazivní zákrok.

Pro pacienta je navíc vhodnější i z kosmetického hlediska. Místo jedné dlouhé nevzhledné jizvy má totiž tři drobné.

Laparoskopie je endoskopická operativní metoda, která se dnes běžně využívá v chirurgii, gynekologii i urologii. Momentálně se tímto způsobem provádí operace téměř všech orgánů dutiny břišní, přičemž k nejčastějším zákrokům patří:

 • Operace žlučníku
 • Operace břišní kýly
 • Operace červovitého přívěsku slepého střeva
 • Široké spektrum gynekologických zákroků

Tato metoda je ale vhodná i u složitějších výkonů, jakými může být třeba bandáž žaludku při obezitě, operace přechodu jícnu v žaludek při refluxu žaludečních šťáv, při operaci žaludku a střev, dále při operaci nitrobřišních mízních uzlin, jater, slinivky břišní a sleziny. Co se týče urologie, nejčastěji se tato forma zákroku volí při:

 • Odstranění ledvin
 • Odstranění prostaty
 • Odstranění močového měchýře

Kromě laparoskopie jako takové se provádějí také výkony takzvaně laparoskopicky asistované.

Jedná se o rozsáhlejší operace v dutině břišní, kdy se část zákroku provádí laparoskopicky, ale zároveň se provádí i malý řez do břišní stěny, který je ale výrazně menší než při běžné operaci.

Tímto způsobem lze provést například odstranění dělohy či části střeva. Operovat tak lze i břišní aortu.

Jaké jsou výhody laparoskopie?

K laparoskopii mnoho lékařů přistupuje z toho důvodu, že se jedná o méně invazivní a zatěžující zákrok s výrazně kratší dobou rekonvalescence, a tedy i pracovní neschopnosti. Během operace dochází k menšímu poškození tkáně a rovněž i menším ztrátám krve. Méně viditelné jsou navíc i kosmetické následky v podobě jizev.

Zajímavé:  Vitamíny Pro Rychlejší Růst Vlasů?

Kromě operativních zákroků se laparoskopie využívá i k diagnostice, a to například:

 • U bolestí břicha neznámého původu
 • Pro vyšetření příčin sterility
 • Při podezření na mimoděložní těhotenství
 • Pro odlišení zánětu gynekologických a jiných orgánů
 • Při podezření na onkologické onemocnění

Co dělat před laparoskopií?

Přestože jde o šetrnou metodu, stále se jedná o invazivní zákrok, je proto nutné dodržet určité postupy.

Před plánovanou operací je nutné podstoupit předoperační vyšetření, které zpravidla provádí obvodní lékař, který pomocí rozboru krve a moči zhodnotí pacientův celkový stav. Na závěr pak nemocný obdrží zprávu, kterou vezme s sebou k přijetí do nemocnice.

Kromě výsledků rozborů dokument obsahuje shrnutí dosavadních onemocnění, úrazů, užívaných léků, alergií a posouzení možných rizik vyplývajících z plánované anestezie.

U akutních případů, kdy je nutné operativní zákrok provést co nejrychleji, je interní vyšetření včetně odběrů krve zajištěno přímo ve zdravotnickém zařízení s tím, že anamnéza se získává přímo od pacienta a rodinných příslušníků.

Nástup na plánovaný výkon se u jednotlivých zařízeních liší. Obvykle to ale bývá den předem, anebo častěji ráno přímo v den zákroku. Pacient by se měl dostavit na lačno a od půlnoci také nic nepít a nekouřit.

Po domluvě s lékaři lze ráno užít potřebné léky, které by měl ale zapít pouze malým množstvím vody. Těsně před zákrokem by měl pacient sundat veškeré šperky, vyjmout si kontaktní čočky, popřípadě zubní náhrady.

Ženy musejí být nenalíčené a mít odlakované nehty.

Průběh laparoskopie

Laparoskopie se vždy provádí v celkové anestezií a délka operace závisí na obtížnosti prováděného výkonu. Běžně se ale pohybuje mezi 30 a 60 minutami.

Po důkladné dezinfekci okolí zákroku lékaři provádí první mini řez o velikosti 1 až 2 centimetrů nad nebo pod pupíkem, kudy se zavádí jehla, kterou se do dutiny břišní aplikuje oxid uhličitý.

Tím se břicho nafoukne, čímž se zvětší prostor, který je potřeba pro snadnější manipulaci s nástroji a přístroji používanými při zákroku.

Stejným řezem je pak do těla zaveden trokar, což je plastová nebo kovová trubička, která pomocí zpětného ventilku zabraňuje úniku plynu ven z dutiny břišní. Trokarem se rovněž zavádí tubus s optikou, která umožňuje přenášet obraz vyšetřovaných orgánů na monitor.

Lékař následně provádí další (většinou dva) pomocné vpichy o velikosti 0,5 až 1 centimetr, který slouží pro zavedení speciálních laparoskopických nástrojů, pomocí kterých lze provádět širokou škálu úkonů, například:

 • Stříhat
 • Řezat
 • Zastavovat krvácení
 • Oplachovat
 • Odsávat
 • Používat laser

Po dokončení zákroku pak lékař z dutiny břišní odsaje plyn, odstraní trokary a řezy zašije.

Komplikace a rizika laparoskopie

Je nutné si uvědomit, že žádný operativní zákrok není bez rizika, ať už je sebešetrnější. V oblasti dutiny břišní se koneckonců nachází velké množství orgánů, které by ve velmi vzácných případech mohly být poraněny. Nejčastěji (ale přesto jen velmi vzácně) dochází k poranění močových cest, cév v malé pánvi, tenkého či tlustého střeva.

Objevit se rovněž může slabé pooperační krvácení, a to typicky jako následek manipulace nástroji uvnitř dělohy. Pokud dojde ke krvácení v důsledku poranění velkých cév, je navíc nutné počítat s krevní transfuzí a riziky, která jsou s ní spojena.

Stejně jako u jiné operace může rovněž dojít k infekci, která se řeší podáním antibiotik, a ve velmi vzácných případech také k neprůchodnosti střev, žilní trombóze. Někdy může rovněž dojít ke špatnému zhojení jizvy po laparoskopii.

Tento problém lze ale vyřešit plastickou operací.

Rekonvalescence po laparoskopii

Bezprostředně po operaci je pacient zavezen zpět na oddělení nebo, pokud je to nutné, tak na jednotku intenzivní péče.

V některých případech je nemocnému nutné po zákroku zavést tenkou gumovou hadičku, takzvaný drén, který z dutiny břišní odvádí zbylou tekutinu, při jejímž hromadění by mohlo dojít k zánětlivým komplikacím. Lékaři jí zpravidla odstraňují pár dní po operaci.

Pít může pacient po zákroku až v momentě, kdy mu to zdravotnický personál dovolí. Stravu zpravidla dostane nejdříve večer, někdy ráno. V případě operace střev dokonce až s odstupem několika dnů. Je nutné si uvědomit, že přesto, že má dotyčný na těle jen pár kožních řezů, v dutině břišní byl proveden výkon, který je srovnatelný s klasickou operací.

Po zákroku v dutině břišní zůstává malé množství plynů, který někdy může vyvolat bolesti v ramenou a nepříjemný pocit nafouklého břicha. Jedná se o přirozený jev, který obvykle sám vymizí do jednoho či dvou dnů po operaci.

Co se týče odstranění stehů, ty se odstraňují v rozmezí 7. až 10. dne po zákroku. Pokud byla během laparoskopie odebrána tkáň, výsledky mikroskopického vyšetření budou k dispozici zhruba ve stejnou dobu.

Kdy do práce po laparoskopii?

Ačkoli běžná pracovní neschopnost obvykle činí kolem 4 týdnů ode dne operace, je nutné délku jejího trvání přizpůsobit:

 • Závažnosti každého zákroku
 • Charakteru onemocnění
 • Pacientově kondici
 • Fyzické náročnosti vykonávané práce

Obecně platí, že je nutné se alespoň po dobu tří měsíců od výkonu vyhnout zvedání těžkých břemen. To samé platí i v případě některých jiných fyzicky náročných činnostech. Jejich provádění je proto dobré vždy konzultovat s praktickým lékařem.

Po operacích zažívacího traktu je nutné dodržovat dietní opatření. Všeobecně se během prvních dnů po zákroku doporučuje vyhnout čerstvému ovoci, luštěninám a tučnému jídlu. Jídelníček se ale samozřejmě liší v závislosti na každém onemocnění.

Zdroje: lepsipece.cz, vitalion.cz

Laparoskopie – Mojezdraví.cz

Tato metoda se v posledních letech stala běžnou diagnostickou i léčebnou metodou. Velký přínos laparoskopie pro pacienta spočívá v tom, že na rozdíl od klasické operace se rány rychleji hojí a nezůstávají prakticky žádné jizvy. Nejdůležitější ale je, že je takto umožněn mnohem kratší pobyt v nemocnici a sníží se riziko možných komplikací včetně rizika nemocniční nákazy MRSA.

Z hlediska diagnostického se laparoskopie provádí nejčastěji při bolestech břicha nejasného původu, pro vyšetření původu sterility, řešení podezření na mimoděložní těhotenství, odlišení zánětu gynekologických orgánů a jiných orgánů při podezření na nádor.

Mezi nejběžnější léčebné laparoskopické operace patří: operace žlučníku, břišní kýly, odstranění apendixu a široké spektrum gynekologických zákroků včetně odstranění dělohy a vaječníků.

Laparoskopie je využívána rovněž při náročnějších operačních výkonech, například při bandáži žaludku při obezitě, operaci přechodu jícnu v žaludek při refluxu žaludečních šťáv, při jiných operacích žaludku a střev, operaci nitrobřišních mízních uzlin, jater, slinivky břišní, sleziny atd. Jsou to tzv. laparoskopicky asistované výkony, kdy se část výkonu provádí laparoskopicky. 

Jak probíhá laparoskopie

Laparoskopie se provádí za sterilních podmínek na operačním sále, v celkové anestézii. Její délka se odvíjí od obtížnosti, většinou se pohybuje mezi 30 a 60 minutami. Po důkladné dezinfekci širokého okolí lékař provede první miniřez (1–2 cm) nad nebo pod pupíkem nebo přímo v něm.

Tímto řezem pak zavede jehlu, pomocí níž se do dutiny břišní aplikuje oxid uhličitý. Tím se břicho nafoukne a zvětší se tak prostor pro manipulaci s nástroji a přístroji.

Stejným řezem se pak zavede trokar (plastová či kovová trubička, která pomocí zpětného ventilu zabraňuje úniku plynu), kterým se zavádí tubus s optikou, která umožní přenos obrazu vyšetřovaných orgánů na monitor. Lékař si detailně prohlédne povrchové změny vyšetřovaných orgánů a zhodnotí stav celé dutiny břišní.

Zaměřuje se na přítomnost výpotku, hnisu, srůstů, krvácení, nádorů, mimoděložního těhotenství, endometriózy atd. Z podezřelých míst může pak odebrat vzorky k dalšímu vyšetření.

V případě potřeby nebo operace se provádějí další vpichy, jimiž se zavedou další nástroje. Po skončení diagnostického výkonu nebo operace se odsaje plyn, jsou odstraněny trokary a řezy jsou zašity.

 Výsledek je znám ihned, někdy se vzorky posílají na histologii a v takovém případě jsou výsledky známy do týdne. Po zákroku odpočíváte dostatečně dlouhou dobu, aby se vstřebaly všechny léky použité k anestezii.

Během této doby je monitorován váš zdravotní stav, v případě potřeby se podávají léky proti bolesti.

První dvě hodiny není dovoleno jíst ani pít, pacientky po gynekologickém zákroku jsou vycévkovány.  Je-li váš stav bez komplikací, můžete být – podle závažnosti výkonu – v následujících hodinách nebo dnech propuštěni domů. Stehy se odstraňují většinou desátý den buď ambulantně, nebo samy vypadnou během domácího ošetřování.

Cena vyšetření

Indikované vyšetření nebo zákrok jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 

Co dělat před vyšetřením

Laparoskopie je operační zákrok, tudíž je nutné podstoupit předoperační vyšetření u praktického lékaře (jde o aktuální zhodnocení zdravotního stavu, vyšetření krve a moči, EKG a interní vyšetření).

 Se zprávou, která obsahuje stručné shrnutí vašeho stavu včetně dosavadních onemocnění, užívaných léků a alergií, posouzení možných rizik, se pak dostavíte ve stanovený čas (většinou jde o přijetí k hospitalizaci den před zákrokem).

Zde budete podrobně informováni o průběhu zákroku, prohlédnuti lékařem a bude s vámi sepsána podrobná anamnéza. Anesteziolog s vámi probere možnosti anestezie, vše vám podrobně vysvětlí a poté podepíšete informovaný souhlas. 

U neplánovaných, akutních výkonů se provádí interní vyšetření včetně odběru krve přímo ve zdravotnickém zařízení. Podrobnější anamnéza se získává přímo od pacienta nebo rodinného příslušníka. 

Do zařízení budete přijati den před zákrokem nebo ráno v den zákroku. Od půlnoci nesmíte ani jíst, ani pít, ani kouřit. Pravidelně užívané léky můžete zapít co nejmenším množstvím vody.

Zajímavé:  Zablokovaná Krční Páteř Příčiny?

Především před gynekologickými laparoskopiemi se provádí klystýr nebo se podává silný projímací prostředek.

Vyjměte kontaktní čočky, odložte brýle a zubní náhrady, ženy musejí být nenalíčené a s odlakovanými nehty. 

Máte-li nadváhu, snažte se zhubnout. 

Co nedělat před vyšetřením

Od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.

V těhotenství

V těhotenství se laparoskopické zákroky obvykle neprovádějí. 

Zkušenost s vyšetřením

„Mám zkušenost s laparoskopickou hysterektomií a adnexetomií. Předoperační příprava byla dobrá, nejprve jsem dostala klystýr, odpoledne jsem dostala ještě projímací přípravek ve třech lahvičkách – ve dvou byl velice slaný a dost nechutný, v jedné byl naopak velmi sladký. Lahvičky jsem vypila v doporučených intervalech a pak se dokonale vyprázdnila.

V pět hodin odpoledne jsem si naposledy zakouřila (naposledy v životě, aspoň doufám). Poté jsem absolvovala rozhovor s anestezioložkou a rozhodla se pro celkovou anestezii. Druhý den mne připravenou odvezli na sál, kde čekali velmi hodní anesteziologové a sestry. Téměř ihned jsem byla uspána.

Po skončení operace, která trvala přes dvě hodiny, mne probouzeli a pak mne odvezli na gynekologickou JIP, kde mne kontrolovali. Měla jsem zpočátku velké bolesti a dostávala jsem do kapačky opioidy na jejich ztlumení. Každou další hodinu se stav zlepšoval a po zhruba pěti hodinách mne převezli na normální pokoj. Léky na ztlumení bolesti jsem dostávala v kapačkách i nadále.

První den operace byl krušný, od druhého dne šlo všechno rapidně nahoru. Na různých částech břicha včetně pupíku jsem měla dohromady pět drobných otvorů, sestřičky se staraly o tyto jizvy, které byly zašité vypadávacími stehy. Po pěti dnech mne propustili s poučením, jak se mám o sebe starat, domů. Stehy vypadly zhruba desátý den.

V klidovém režimu jsem zůstala přes dva měsíce, pak jsem začala chodit opět do zaměstnání. Je to veliký rozdíl od otevřené operace – takovou prodělala má sestra a ta se postavila na nohy až měsíc po zákroku!“ (Marie, 48 let)

Laparoskopie Brno

Diagnostické laparoskopie

 • Provádí se pro zjištění nálezu v dutině břišní (srůsty, cysty, vývojové vady dělohy, chronické bolesti, diagnostika endometriózy a neplodnosti atd.)
 • Operační laparoskopie
 • Umožňuje odstranění nálezů, zjištěných při diagnostické laparoskopii nebo zjištěných ultrazvukem.
 1. Laparoskopická sterilizace
 • Uzavření a přerušení (nebo odstranění) vejcovodů brání transportu vajíčka do dělohy a tím i možnosti jeho oplodnění a otěhotnění. Vaječníky a tím i jejich hormonální funkce zůstává zachována !!!

Operační výkon se provádí v celkové anestézii, s intubací. Dutina břišní se naplní plynem (CO2). Následně je zaveden přes břišní stěnu laparoskop (optické zařízení umožňující přehlédnout malou pánev a dutinu břišní).

Laparoskopie diagnostická se provádí za účelem pouhého přehlédnutí orgánů malé pánve (děloha, vaječníky, vejcovody, malá pánev). Pokud je plánován laparoskopický operační výkon – tj. laparoskopie operační (kdy se připojuje výkon např. na vaječníku, odstranění cysty, rozrušení srůstů apod.

), je nutné provést další 2-3 drobné kožní řezy, kterými se zavádí další operační nástroje do dutiny břišní.

Laparoskopie patří mezi tzv. minimálně invazivní techniky, které jsou v dnešní době preferovány. Pooperační průběh je po těchto technikách výrazně lépe snášen a také doba rekonvalescence je výrazně kratší. Celý operační výkon trvá cca 20 – 60 minut dle technické obtížnosti. Zákrok se neprovádí v době menstruace

Dle rozsahu výkonu a obtížnosti rozlišujeme laparoskopii na operační a diagnostickou.

Kdy se provádí laparoskopie?

 • Při nálezu ovariální cysty nebo patologii vejcovodů
 • Při diagnostice a léčbě myomů
 • Při došetření abnormálního ultrazvukového nálezu
 • Při chronických bolestech podbříšku
 • Při neplodnosti – testy průchodnosti vejcovodů
 • Při mimoděložním těhotenství
 • Při kontrole po operacích na děloze
 • Při laparoskopické sterilizaci – tj. zábraně početí
 • laparoskopická adnexektomie = odstranění jednoho nebo obou vaječníků
 • laparoskopická cystektomie, exstirpace cysty = odstranění cysty z vaječníku (vaječník zůstává zachován)
 • laparoskopická sterilizace = nevratné přerušení/odstranění vejcovodů a zamezení plodnosti, po zákroku není možno samovolně otěhotnět. Vaječník a jeho hormonální funkce zůstává zachovány včetně menstruace.
 • laparoskopická adhezyolýza = uvolnění, rozrušení srůstů v dutině břišní
 • laparoskopická salpingektomie = odstranění jednoho nebo obou vejcovodů (např. při mimoděložním těhotenství)

Příprava před laparoskopií

Pro vlastní operační výkon je nezbytně nutné být co nejlépe vyprázdněn. Na vyprázdnění střeva obdržíte recept na Yal. Je vhodno aplikovat večer před operačním výkonem. Před použitím lahvičku s přípravkem Yal krátce protřepejte, až vznikne pěna. Po odstranění uzávěru lahvičky zaveďte trubičku klystýru do konečníku až na doraz.

Stlačováním plastikové lahvičky dojde k vyprázdnění pěny a roztoku do tlustého střeva. Použití je jednorázové. Stejně jako při použití klystýru, je nutné se snažit zadržet nutkání na stolici co možná nejdéle. Zpravidla po půl hodině jste vyčištěni a připraveni k vyšetření nebo k chirurgickému zákroku.

S dietní přípravou na laparoskopii začněte 2 dny před operací. Denně vypijte navíc asi 2-3 litry tekutin. Druhý den před operací je vhodná spíše kašovitá dieta, lehce stravitelná. Den před operací je poslední jídlo ve 12.00 hod – vhodný je čistý vývar. Pít můžete do 24 hodin. Pak již nic nejezte a nepijte. Také nekuřte.

Dodržením těchto zásad můžete předejít komplikacím během a po zákroku.

Propuštění po laparoskopii?

Zákrok je u nás prováděn jako jednodenní péče, propuštění je druhý den ráno po výkonu.

Co po laparoskopii?

Pacientky obvykle po výkonu cítí mírné bolesti nebo tlak v podbřišku, který do pár dnů odezní.

Po výkonu je vhodná alespoň týden pracovní neschopnost. Vytažení stehů z laparoskopických incizí na břiše je za cca 10 dnů od výkonu cestou naší ambulance nebo Vašeho gynekologa.

Ačkoli se komplikace po laparoskopii vyskytují zřídka, pacientka by měla kontaktovat svého lékaře, pokud po propuštění nadměrně krvácí nebo pociťuje příznaky infekce, jako jsou křeče, horečka, zimnice a podobně.

Laparoskopie

Laparoskopie je minimálně invazivní metoda, která umožňuje přístup do břišní dutiny bez jejího otevření tradičním chirurgickým řezem.

Prostor k prohlédnutí a vyšetření dutiny břišní se vytvoří napuštěním břicha zdraví neškodným plynem pomocí speciální tzv. Veresovy jehly.

Obraz břišních orgánů se snímá speciální kamerou – laparoskopem, který se do břišní dutiny zavede přes drobnou 1,5 cm ranku pod pupkem a přenáší se na obrazovku monitoru.

Máte zájem o laparoskopii?Objednejte se, rádi Vám poskytneme další informace.

 • používá se při vyšetření břišní dutiny a jejích orgánů při bolestech břicha nejasného původu,
 • vyšetření příčin obtíží s otěhotněním (sterilita),
 • vyloučení (či potvrzení) podezření na mimoděložní těhotenství a jeho přesnou lokalizaci,
 • rozlišení zánětu gynekologických orgánů a jiných orgánů v malé pánvi,
 • při podezření na nádor orgánů břišní dutiny,
 • při lokalizaci „ztracených“ nitroděložních tělísek, které se mohou v některých případech ocitnout v břišní dutině apod.

Pokud se podezření na onemocnění při diagnostické laparoskopii potrvrdí, přecházíme k laparoskopii operační – kdy jsme schopni pomocí speciálních chirurgických nástrojů, které zavádíme do břišní dutiny z pomocných 5 mm vpichů v obou podbříšcích, daný problém vyřešit, aniž bychom byli nuceni řezem otevřít břišní dutinu. Operatér sleduje orgány břišní dutiny na monitoru z bezprostřední blízkosti a v několikanásobném zvětšení. Lze tedy provádět:

 • operace na vaječnících – odstranění pouze části nebo celého vaječníku,
 • odstranění pouze případných cyst na vaječnících,
 • chirurgickou antikoncepci – přerušení průchodnosti vejcovodů, nebo jejich odstranění – sterilizace,
 • odstranění vejcovodů z důvodu jejich poškození – např. mimoděložním těhotenstvím, těžkým  zánětem apod.,
 • operace pro mimoděložní těhotenství (viz výše),
 • operace na adnexech (tzn. vaječnících spolu s vejcovody), případně jejich odstranění – v důsledku těžkých zánětů, a nádorů,
 • odstranění slepého střeva bez nutnosti otevření břišní dutiny,
 • rozrušení srůstů v břišní dutině, které mohou být příčinou obtížných a dlouhotrvajících bolestí břicha – zejména po předchozích operacích, kdy byla otevřena břišní dutina řezem, po proběhlých zánětech v oblasti malé pánve apod.

V současné době se laparoskopicky operují téměř všechny orgány dutiny břišní. Kromě velké spektra gynekologických zákroků, je laparoskopie využívána i jinými obory – zejména chirurgií. Mezi nejběžnější laparoskopické operace patří operace žlučníku, břišních kýl, operace slepého střeva atd.

 • Laparoskopický zákrok způsobí pacientovi výrazně menší zátěž, poškození tkáně a minimální ztrátu krve.
 • Drobné ranky se po operaci mnohem rychleji hojí a tím je kratší rekonvalescence a nutnost trvání pracovní neschopnosti
 • Pooperační bolesti jsou v provnání s klasickou operací otevřenou cestou naprosto nesrovnatelně menší
 • výrazně lepší kosmetický efekt – namísto jedné velké jizvy pouze pár malých. S menší operační ránou jsou spojena i minimální rizika srůstů pobřišnice, vzniku kýly v jizvě, poruchy hojení ran apod., což je výhodou zejména u obézních lidí se silnější vrstvou podkožního tuku

Na rozdíl od klasických operačních výkonů jsoukomplikace při laparoskopii velmi vzácné, nicméně nelze je úplně vyloučit. Jedná se zejména o krvácení, infekci, alergické reakce, žilní trombózu a embolii do plic v důsledku celkové narkózy atd.

Pozdní komplikace jako kýly v jizvě, srůsty pobřišnice a střevní neprůchodnost ze srůstů jsou po laparoskopické operaci mnohem méně časté a méně závažné jako po otevřené operaci.  

Všechny tyto operace se odehrávají v bezprostřední blízkosti močového měchýře, močovodu, střev, nervů a velkých cév malé pánve. Tyto orgány mohou být ve velmi vzácných případech poraněny.

Zajímavé:  Příznaky Těhotenství-Bazální Teplota?

Diskuze Laparoskopie vaječníků

Ahoj holky, tak jsem si u gyndařky řekla o doporučení na laparoskopii,
abych si byla jistá, že mám vaječníky průchozí, protože jsem měla
hodně zánětů, tak pro jistotu. Ale jsem hrozný srab.

Nebojím se ani tak
toho, že do mě budou řezat, ale té narkózy, že se nevzbudím, nebo že mi
bude hodně špatně, že nastanou komplikace,… Je tu nějaká co měla taky
velký strach? Co vám pomohlo? A jak ta laparoskopie probíhá? Bože já jsem
srab abych jim neutekla ze sálu 

Velikost písma:

Neboj, neni ceho!! O mimco se snazime uz 4 rok! Mame za sebou i IVF a IUI.
Pak mi zjistili naky utvar u vajecniku. Pri operaci mi rovnou udelali
i vysetreni pruchodnotu vejcovodu kontrastnj latkou. Nic to nebylo a za 3dny
sem byka doma!!

Taky to budu mít s kontrastní látkou, ale bojím se, nikdy jsem na
žádné operaci nebyla, jak dlouho trvá objednání? Třeba do té doby
otěhotním by se tělo mohlo začít tak bát,
že radši otěhotní než laparku to by bylo fajn.

Mě čeká další iui koncem dubna, tedy alespoň doufám, když bude
ovulace v pořádku, třeba mě objednají až za delší dobu a mezi tím se
to povede. Kéž by.

@Elvinerha je to jen
malá operace, udělají ti jen 2 dírky v pupíku. Narkoza je v pohodě.
Byla jsem na lps 2× a k tomu 2× revize (po té je probuzení těžké, ale
přežila jsem to).

Bude tě možná bolet pod klíčními kostmi, jak se bude
pak ten plyn z nafouknutí břicha dostávat ven, ale je to fakt v pohodě.
A podle mě není čekací doba tak dlouhá a hlavně po kontrastní látce se
říká, že je vše průchozí a hodně holek otěhotní krátce po lps.

Taky
budeš určitě ten případ 

Pred operaci jsem mela hroznej strach, zrovna v den prijmu slouzila na odelleni
jeptiska. Jako byla to normalni zdrav sestra ale jeptiska a tak me prijimala na
pokoj tak me to nejak uklidnilo i kdyz nejsem verici-normalne me rekla co a jak
bude.

Pred operaci a pooperacni rezim, kde co je apod. Takze tim povidanim me
zklidnila a den pred operaci nebo v den operace..uz nevim..se mi prisel
predstavit chirurg a anesteziolozka. Tak to na me udelalo dojem. A i s tou
anesteziolozkou jsme to probraly.

Neboj se je to jen maly zakrok…objednaji te tak abys byla kratce
po ms…

Ahojky, diky cyste na vajecniku mi pry taky hrozi operace. Mam docela opacny
problem. Nebojim se narkozy a ani probouzeni. Mam sileny, ale opravdu sileny
strach z drenu v brichu. Myslite, ze je to nutne, davat ho tam?

@domajs píše:
Ahojky, diky cyste na vajecniku mi pry taky hrozi operace. Mam docela opacny
problem. Nebojim se narkozy a ani probouzeni. Mam sileny, ale opravdu sileny
strach z drenu v brichu. Myslite, ze je to nutne, davat ho tam?

ano musí tam být…vytahování je sice nepříjemné, ale hrozně
rychlé…v podstatě to jen štípne a je to ok…toho jsem se taky bála
nejvíc…ale je to vteřinka

@domajs jo to jsem taky
četla…já se víc lekla než aby to bolelo…no a než jsem stihla vyjeknout
co se děje, tak to bylo venku a bolest žádná…

@domajs píše:
Ja jsem slysela, ze vytahovani drenu je masakr. Pocit, jakoby vytahovali
i streva. No proste z toho mam panickou hruzu. To i z porodu mam mensi
strach a to uz je co rict.

Taky jsem ho mela a uz si vubec na vyndavani nepamatuju takze to nic nebylo.
Jinak bych si to urcite pamatovala-stejne jak porod
Me akorat bylo pak neprijemny jak jsem to mela vsude ty ranky prelepeny a sestra
mi rikala at se na to obcas mrknu – kdyby prosakovala krev tak at hned zvonim.
Takze pokazde jsem se desila az se kouknu ze ze me bude strikat krev. No
hysterka total
Suma sumarum nejhorsi byl curat do misky v posteli. Dr rikal at hodne piju tak
jsem do sebe lila caj a musela furt na sestru zvonit…zvlast v noci me to
bylo blby.

Moc diky za podporu. Snad ta cysta praskne a nikdy nebudu muset mit ten dren
v brise. Zdravi je opravdu to nejdulezitejsi. Jinak na porod jsem fakt zvedava.
Jsem taky posera a strach mam uz jen z tehotenstvi a o porodu nemluve. No
proste masakr se mnou. A pritom miminko strasne chci. Jojo, je to se mnou tezke. A nevite do jake
velikosti jsou cysty schopny praskat samotne?

@kazda.m píše:
Taky jsem ho mela a uz si vubec na vyndavani nepamatuju takze to nic nebylo.
Jinak bych si to urcite pamatovala-stejne jak porod
Me akorat bylo pak neprijemny jak jsem to mela vsude ty ranky prelepeny a sestra
mi rikala at se na to obcas mrknu – kdyby prosakovala krev tak at hned zvonim.
Takze pokazde jsem se desila az se kouknu ze ze me bude strikat krev. No
hysterka total
Suma sumarum nejhorsi byl curat do misky v posteli. Dr rikal at hodne piju tak
jsem do sebe lila caj a musela furt na sestru zvonit…zvlast v noci me to bylo
blby.

tak to mě hned 2h po operaci hnali normal na wc a chodila jsem sama, takže nebylo třeba do
misky asi je to všude jinak 

@Elvinerha nebooj to
nic neni. Ja byla v osmnacti prave kvuli zanetum a nasledne nepruchozim
vejcovodum a cyste na vajecniku. Byla jsem tam tusim snad jen pres noc mozna dve noci abych nekecala, uz ani nevim.
Narkoza? Ty se fakt neboj.

Tu jsem podstoupila pak jeste dvakrat kvuli cipku a
pokazde uplne v pohode. Trva to jen chvilku a nic to neni. I kdyz je fakt, ze
po te laparoskopii me to par dni bolelo pri blbem pohybu (vylezt a zalezt do
auta) ale jinak nic.

Drzim palce a fakt se neboj je to zbytecny strach 

Laparoskopické výkony

Účelem laparoskopie v gynekologii je diagnostika v dutině břišní, normalizace nálezu v oblasti vnitřních pohlavních orgánů nebo odejmutí postiženého orgánu.

Konkrétně se jedná o chirurgické ošetření vaječníku či vejcovodu: vyšetření průchodnosti vejcovodů (hydropertubace), odstranění cysty, části vaječníku, či jeho kompletní odejmutí.

Výhodou laparoskopických operací oproti operacím z řezu břišní stěnou je zejména lepší přehled o orgánech v dutině břišní během operace, což umožňuje přesnější diagnostiku chorob.

Pro koho je operace určena

Laparoskopické výkony jsou indikovány v případě onemocnění vnitřních pohlavních orgánů, chronické pánevní bolesti, potížích s otěhotněním či donošením těhotenství či při nejasném nálezu v oblasti malé pánve.

Zjištěnými nálezy, které vyžadují operační řešení, mohou být cysty na vaječníku, endometrióza, změny na vejcovodu pro proběhlém zánětu nebo mimoděložním těhotenství.

Příčinou bolestí v oblasti pánve mohou být i srůsty po předchozích zánětlivých onemocněních či operačních zákrocích.

Před zákrokem

Laparoskopickému výkonu vždy předchází komplexní gynekologické vyšetření, na jehož základě je tento výkon indikován. Gynekolog vám vysvětlí postup operace, způsob anestezie a zároveň vás bude informovat o případných rizicích spojených s operací. Při konzultaci budete mít prostor pro jakékoliv dotazy, především otázky spojené s průběhem operace, vaším očekáváním a obavami.

Při rezervaci závazného termínu vám budou předány a vysvětleny pokyny k přípravě na operaci, včetně informací týkajících se jídla, pití, kouření a užívání či vynechání některých léků. Dodržení všech těchto rad je nutné a napomůže hladkému průběhu zákroku a bezproblémovému hojení po laparoskopické operaci.

Jak laparoskopický výkon probíhá

Operace probíhá na sále v celkové anestezii. Chirurg proniká do dutiny břišní z drobného řezu v pupku, kterým je zavedena optická soustava a následně dle potřeby z dalších drobných (cca 1 cm) řezů jsou zavedeny další operační nástroje.

Chirurg pozoruje obraz na monitoru, který je optikou a velikostí monitoru mnohonásobně zvětšen a může tak procovat výrazně přesněji a šetrněji k tkáním. Vzhledem k tomu, že řezy na kůži jsou malé, pociťuje klientka po operaci výrazně menší bolesti. Díky tomu je možná časná rehabilitace a krátí se tak i doba pracovní neschopnosti.

Zároveň se významně snižuje možnost vzniku pooperačních komplikací. Důležitý je ale pochopitelně také kosmetický efekt takových zákroků.

Při operačním zákroku prováděného laparoskopicky, může být po zhodnocení nitrobřišního nálezu zjištěna potřeba dalšího pokračování a dokončení operace z břišního řezu, pokud je o tom klientka předem informována. V některých případech teprve až laparoskopie určí definitivní rozsah a charakter nálezu v dutině břišní a některé nálezy, či možné komplikace nelze laparoskopicky vyřešit.

Po zákroku

Po laparoskopické gynekologické operaci je pacientka umístěna na monitorované lůžko, kde je sledována až do úplné stabilizace.

Po laparoskopických operacích obvykle zůstává v dutině břišní malé množství plynu, který může vyvolávat bolesti v ramenou a pocit nadmutí. Celková doba hospitalizace závisí na zdravotním stavu klientky, přidružených onemocněních a operačním riziku.

Klientka je do domácího ošetřování propuštěna 3.-4. pooperační den. Předpokládaná doba rekonvalescence je 2-3 týdny.

Objednat se

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector