Léčba glaukomu – Vše o zdraví

neboli glaukom je oční onemocnění, které charakterizují změny papily zrakového nervu a změny funkční. Glaukom se vyskytuje asi u 2 % populace. Zpravidla postihuje obě oči, ale stupeň postižení nebývá u obou očí stejný.

Změny si zpočátku pacient neuvědomuje, mohou však postupovat a vyústit až v eventuální ztrátu zraku. Speciálními vyšetřovacími metodami můžeme odhalit funkční změny a vyšetřením zorného pole určit stupeň postižení.

Zelený oční zákal (glaukom)

Glaukom zelený oční zákal je oční onemocnění, které charakterizují změny papily zrakového nervu a změny funkční. Glaukom se vyskytuje asi u 2 % populace. Zpravidla postihuje obě oči, ale stupeň postižení nebývá u obou očí stejný. Změny si zpočátku pacient neuvědomuje, mohou však postupovat a vyústit až v eventuální ztrátu zraku. Vývoj onemocnění nepříznivě ovlivňují jak neúměrná výše nitroočního tlaku, tak i cévní faktory. Speciálními vyšetřovacími metodami můžeme odhalit funkční změny a vyšetřením zorného pole určit stupeň postižení.

Glaukom je onemocnění moha faktorů

Zpravidla se jedná o mechanické působení, kdy nitrooční tlak je natolik zvýšen, že ohrožuje výživu nitroočních tkání a po určité době způsobuje zhoršení zrakových funkcí. Tlak uvnitř oka je ovlivněn přítokem a odtokem nitrooční tekutiny a je za normálních okolností v rovnováze (viz obr. č. l). Zvýšená produkce nitrooční tekutiny ve výběžcích řasnatého tělíska, zejména však ztížený odtok v trámčině komorového úhlu, způsobuje zvyšování nitroočního tlaku. Kritická hodnota nitroočního tlaku je individuální a závisí zejména na cévních vlivech.Léčba glaukomu - Vše o zdraví

Obr. 1 Schematický řez okem a proudění nitrooční tekutiny

Postupující degenerace nervových vláken optického nervu může být způsobena nedostatečným cévním zásobením této oblasti. V úvahu přicházejí změny cévní stěny způsobené aterosklerózou, vysokým krevním tlakem, diabetem (cukrovkou) a špatnou cévní autoregulací např. u migrény nebo Raynaudova syndromu. Na prokrvení optického nervu nepříznivě působí i nízká hladina krevního tlaku, zejména pak její náhlý pokles. Krevní průtok je ovlivněn i složením krve.Mezi další rizikové faktory patří věk. Glaukom odhalujeme většinou po čtyřicítce, vzácněji dříve, čerstvě objevených glaukomů je nejvíce mezi 60. – 70. rokem věku. Musíme uvážit i vliv genetické predispozice, proto by měli být očním lékařem vyšetřeni i rodinní příslušníci. Hormonální působení rovněž nepříznivě ovlivňuje vznik i průběh glaukomu, zejména u pacientů s diabetem a onemocněním štítné žlázy. Dlouhodobější hormonální léčba celková i místní může glaukom vyprovokovat či zhoršit. Mezi rizikové faktory patří i oční poranění, nervová onemocnění, krátkozrakost a jiná vleklá oční onemocnění.

Typy glaukomu

Primární glaukom otevřeného úhluU pacientů s glaukomem se hodnotí komorový úhel, který je u 70 % očí normální, otevřený a volný (viz obr. 2). Zpravidla dochází k dlouhodobému (chronickému) zhoršování odtoku nitrooční tekutiny, a tím k trvalému zvyšování nitroočního tlaku. Pokud tlak nedosáhne vyšších hodnot, bývá pacient bez obtíží. Teprve oční vyšetření odhalí déletrvající zvýšení nitroočního tlaku, které vede k ubývání nervových vláken zrakového nervu a k postupnému poklesu vidění, nejdříve v periferii zorného pole, později i v centru.U některých pacientů může být i normální hladina nitroočního tlaku nepříznivě snášena a může se vyvíjet neuropatie terče zrakového nervu. U těchto pacientů se zpravidla jedná o zhoršené cévní zásobení terče zrakového nervu, a tam je třeba snížit průměrnou hladinu nitroočního tlaku ještě více. Mluvíme o glaukomu s normální tenzí. Naopak u některých jedinců oko snáší i vyšší průměrné hladiny nitroočního tlaku, které ani po delší době nezpůsobují změny na terči zrakového nervu a v zorném poli. V tomto případě zatím mluvíme o oční hypertenzi (vysokém tlaku). Pacienta je třeba dále sledovat, aby byly zavčas podchyceny případné počínající změny typické pro glaukom. Léčba glaukomu - Vše o zdraví

Obr. 2 Otevřený a volný komorový úhel

Primární glaukom uzavřeného úhlu

Úhel mezi duhovkou a rohovkou je u tohoto onemocnění velmi úzký (viz obr. 3), kořen duhovky může nalehnout na trámčinu, a tím dojde k uzavření odtoku nitrooční tekutiny. Tlak oka je výrazně zvýšen, oko je překrvené a bolestivé, bolest se šíří i do okolí. Povrch rohovky je matný, a proto je i vidění mlhavé, kolem světel je možné vidět barevné kruhy, zornička bývá rozšířena. Akutní záchvat bývá spojen s bolestmi hlavy i oka, nevolností a zvracením. Léčba glaukomu - Vše o zdraví

 • Obr. 3 Velmi úzký komorový úhel
 • Kongenitální (vrozený) a juvenilní glaukom
 • Sekundární glaukom
 • Léčba glaukomu
 • Medikamentózní léčba

Onemocnění jsou způsobena nedostatečným vývojem v komorovém úhlu, jehož důsledkem je ztížení odtoku nitrooční tekutiny. Zelený oční zákal může být způsoben i druhotně, např. postižením samotného oka zánětem či úrazem. V tomto případě bývá glaukom jednostranný. Oční vyšetření a diagnostika glaukomuPro včasný záchyt glaukomu jsou vhodná pravidelná oční vyšetření a předpis korekce. Není třeba se vyšetřovacích metod obávat, protože nejsou bolestivé.Oftalmoskopií se vyšetřuje oční pozadí a speciálně je zaměřeno na zhodnocení papily zrakového nervu. Pro přesnější diagnostiku je možné krátkodobě rozšířit zorničku. Ideální je fotografická či laserová dokumentace papily zrakového nervu.Tonometrií je zjišťována výše nitroočního tlaku. Před vyšetřením jsou pacientovi aplikovány kapky, které dokonale znecitlivují rohovku a dovolují přiložit kontaktní plochu tonometru přímo na střed rohovky. V případě užití bezkontaktních tonometrů není třeba rohovku „umrtvovat“. Nitrooční tlak u každého člověka během dne kolísá, větší výkyvy jsou zaznamenávány zejména u pacientů s glaukomem. Proto je vhodné měření nitroočního tlaku opakovat před stanovením diagnózy i pro kontrolu účinnosti léčby.Gonioskopií je zjišťována šíře komorového úhlu. Na znecitlivělou rohovku je přiložena kontaktní plocha gonioskopické čočky, která umožňuje rozlišovat struktury a šíři komorového úhlu a určit glaukom otevřeného nebo uzavřeného úhlu.Perimetrie je subjektivní vyšetřovací metoda, kterou je mapován rozsah a citlivost zorného pole. Při tomto vyšetření je potřebná velmi dobrá spolupráce pacienta a lékaře, jinak výsledek vyšetření nebude odpovídat skutečnému postižení zorného pole. Během vyšetřování pacient pohledem pečlivě fixuje střed zorného pole bílé polokoule a určuje, kdy je schopen postřehnout světelnou značku, která během vyšetřování mění svoji intenzitu a objevuje se po celé ploše polokoule. Po tomto vyšetření je lékař schopen posoudit stupeň postižení zorného pole oka.Ostatní subjektivní a objektivní vyšetřovací metody doplňují hodnocení funkčního a anatomického stavu oka a cévního zásobení.Glaukom zatím není možno vyléčit, léčba jenom předchází dalšímu postupujícímu poškození vláken optického nervu. Vidění se už tedy nezlepší, ale vhodnou léčbou můžeme dosáhnout stabilizace zrakových funkcí a zpomalit či zastavit postup onemocnění.Dosavadní léčba glaukomu se zaměřuje především na snížení nitroočního tlaku, který bývá hlavním rizikovým faktorem. Některými léky je možno příznivě ovlivnit prokrvení i odolnost zrakového nervu.Léčba glaukomu bývá nejčastěji místní (jedná se o aplikaci kapek, eventuálně mastí do oka), případně může být doplněna celkovým podávání léků.Po vhodné léčbě dochází ke kompenzaci nitroočního tlaku, tzn. že některé léky redukují množství tekutiny, která se tvoří v oku, jiné zlepšují její odtok. Způsob léčby určuje ošetřující lékař na základě vyšetření a individuálního posouzení onemocnění každého pacienta.V případě místní léčby je třeba dodržovat pravidelné kapání do očí, neboť účinnost jednotlivých kapek je časově omezena. První kapání má být brzy ráno – hned po procitnutí (zpravidla brzy ráno bývá nitrooční tlak nejvyšší) a potom v pravidelných intervalech během dne. Poslední kapání má být těsně před usnutím. V případě aplikace betablokátorů je třeba dodržovat 12 hodinové intervaly. Frekvenci kapání doporučuje ošetřující lékař. V případě kapání dvou druhů kapek ve stejném čase je vhodné 5 minut počkat, potom teprve aplikovat druhé kapky.Velmi důležité je také dodržování správné techniky kapání (viz obr. 4). Pacient se posadí, mírně zakloní hlavu, stáhne dolů dolní oční víčko a kape do zevní části prostoru mezi okem a dolním víčkem. Po vkápnutí zavře oči, opatrně víčko osuší a zmáčkne je u vnitřního koutku cca na 3 – 5 minut, aby zamezil odtoku účinné látky do slzného kanálku, a tím zabránil i celkovému nepříznivému působení na organismus. Léčba glaukomu - Vše o zdraví

 1. Obr. 4 Technika kapání
 2. Léčba laserem
 3. Operační léčba
 4. Doporučení

V případě neúčinnosti instilační léčby je někdy možné i primárně zasáhnout laserem. U pacientů s glaukomem otevřeného úhlu se provádí laserová trabekuloplastika, u pacientů s glaukomem uzavřeného úhlu laserová iridotomie.Laserový zákrok zlepšuje drenáž nitrooční tekutiny. Je nebolestivý a provádí se ambulantně. Lékař sám zváží, u kterého pacienta je provádění tohoto zákroku vhodné. Chirurgická (operační) léčba je nezbytná v případě zhoršování zrakových funkcí i přes léčbu laserem. Nejčastěji je prováděna filtrující operace, kdy je propojován prostor přední komory s prostorem pod spojivkou. Po operaci zůstává na spojivce „polštářek“, pod který je filtrována nitrooční tekutina; v duhovce je vidět malý otvor, který zlepšuje průtok nitrooční tekutiny okem. Při operaci jsou někdy zakládány „povolitelné stehy“, kterými je možno do 2 – 3 týdnů po operaci regulovat (snižovat) hladinu nitroočního tlaku.U složitějších případů lékaři přistupují k implantaci drenážních kanálků, nebo k foto- či kryodestrukci řasnatého tělíska, a tím ke snížení produkce nitrooční tekutiny.Operační výkony lze provádět ambulantně či s krátkodobým pobytem v nemocnici (1 – 2 dny). V pooperačním průběhu pacient dodržuje léčebný režim – zpravidla po dobu asi 6 týdnů aplikuje protizánětlivé oční kapky, případně další léčbu. Má-li pacient současně i šedý oční zákal rozvinutý do stadia vhodného k operaci, je zvolen kombinovaný operační zákrok: extrakce šedého zákalu, implantace nitrooční čočky a antiglaukomatózní operace v jednom sezení. Pacient s glaukomem může dělat vše a není omezen v jídle ani pití. Nedoporučujeme však vypít větší množství tekutiny najednou, ale denní příjem (asi 2 litry) si rozdělit na více dávek. Lépe je vyvarovat se větší fyzické i duševní zátěže, pobytu ve tmě a práce v předklonu. Menší fyzická práce (např. pomalý zdravotní běh) naopak prospívá.Pokud se léčíte ještě na další onemocnění, při předpisu tablet nebo jednorázových injekcí jinými lékaři-specialisty je vhodné upozornit na glaukom, protože některé léky působí na glaukom nepříznivě a jeho stav by mohly zhoršit. Specialista proto nahradí navrhovaný lék jinou obdobně účinnou léčbou.Glaukom bývá onemocněním dědičným, proto je vhodné, aby byli sledováni očním lékařem také rodinní příslušníci.Při správném dodržování režimu léčby můžete svůj zrak uchránit. Při nepravidelném kapání poškození papily zrakového nervu i zorného pole postupuje (viz obr. 5).Léčba glaukomu - Vše o zdraví

Zajímavé:  Slintavka U Dětí Příznaky?

Obr. 5 Vývoj změn zorného pole při nedostatečné léčbě

Zapomenete-li si v určitou hodinu do očí kapky nakapat, učiňte tak ihned, jak si to uvědomíte a nečekejte až do příštího kapání.Upozorněte lékaře, pozorujete-li vedlejší účinky léčby či změny vidění, informujte ho o případném vynechání léčby.Před kontrolním vyšetřením dodržujte intervaly mezi kapáním jako po jiné dny, aby lékař mohl posoudit účinnost léčby. Není vhodné do očí kapat těsně před vyšetřením, neboť čerstvá instilace kapek zkreslí výsledky vyšetření. V případě speciálního vyšetření (perimetrem apod.) se předem domluvte s ošetřujícím lékařem na případné jednorázové změně aplikace očních kapek. Glaukom je oční onemocnění, které není nakažlivé, neohrožuje život pacienta a je-li diagnostikováno a léčeno včas, jenom výjimečně způsobuje ztrátu vidění. Protože glaukom zatím nedokážeme vyléčit, musí být pacient léčen a kontrolován po celý život.Jedině vhodnou a soustavnou léčbou je možno dosáhnout zpomalení či zastavení postupujícího postižení oka – stabilizovat zrakové funkce a zabránit dalšímu nežádoucímu poklesu vidění.

Autorka: MUDr. Jara Hornová, CSc.Recenze: MUDr. Jitka Svačinová

© Státní zdravotní ústav, Praha 1998

Zelený zákal (glaukom): diagnóza a léčba

Za účelem diagnostiky
glaukomu
provádí oční lékař
různá vyšetření, jako je např. vyšetření očního pozadí
(oftalmoskopie), měření nitroočního tlaku
(tonometrie) apod. Léčba se odvíjí od výsledků diagnózy.

Velká část pacientů s diagnostikovaným glaukomem užívá léky, nejčastěji ve formě očních kapek. V některých případech je nutná operace nebo laserový chirurgický zákrok.

Léčba proto částečně probíhá na očních odděleních v nemocnicích.

Oční lékař odebere anamnézu
a posoudí pacientovy eventuální problémy a potíže. Ke správné diagnostice (nebo naopak vyloučení) glaukomu je zapotřebí provést různá vyšetření.

Primární glaukom s otevřeným úhlem

K běžně používaným vyšetřením se řadí zejména:

 • Vyšetření očního pozadí (oftalmoskopie). Oční lékař pomocí oftalmoskopu
  vyšetří oční pozadí
  a případné změny papily (místo, kudy do oční bulvy
  vstupuje zrakový nerv
  ; viz článek Oko: struktura a funkce).
 • Měření nitroočního tlaku (tonometrie, popř. aplanační tonometrie). Při tomto vyšetření používá lékař znecitlivující oční kapky. Známkou glaukomu může být nitrooční tlak vyšší než 21 mmHg. Nitrooční tlak však během dne přirozeně kolísá, proto se měření opakuje, a to v různé dny a v různou denní dobu (lékař může např. chtít provést měření každé tři hodiny během jednoho dne apod.). Pro primární glaukom s otevřeným úhlem je typické kolísání nitroočního tlaku
  , které v průběhu 24 hodin přesahuje 5 mmHg. Výjimku představuje normotenzní glaukom, u kterého se hodnota nitroočního tlaku nachází ve statisticky normálním rozmezí (do 21 mmHg), pacientovo oko je však přesto poškozeno způsobem, který je typický pro glaukom.
 • Vyšetření zorného pole (perimetrie). Pomocí tohoto vyšetření oční lékař zjistí, zda je již přítomno poškození zraku, které se projevuje výpadky zorného pole.
 • Měření komorového úhlu (gonioskopie). Oční lékař pomocí speciálního přístroje změří komorový úhel – tedy určí, zda není příliš široký nebo naopak úzký. Zároveň může prověřit, zda v pacientově oční tkáni nejsou nějaké podezřelé změny, např. srůsty, záněty
  apod., a také změřit tloušťku rohovky.
 • Zhoršení zraku může mít různé příčiny. Oční lékař proto většinou provede i některá další vyšetření (např. vyšetření zrakové ostrosti nebo vyšetření pomocí štěrbinové lampy).

V posledních letech se zejména k časné diagnostice glaukomu čím dál častěji používá i měření tloušťky vrstvy nervových vláken v okolí papily, a to buď pomocí tzv. skenovací laserové polarimetrie (anglicky scanning laser polarimetry) nebo optické koherentní tomografie (někdy se používá zkratka OCT z anglického názvu optical coherence tomography).

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem (akutní záchvat glaukomu)

V případě akutního záchvatu glaukomu uzavře duhovka
komorový úhel. Komorová tekutina
nemůže odtékat, nitrooční tlak rychle roste. Příliš vysoký nitrooční tlak může poškodit zrakový nerv
, člověku tak hrozí oslepnutí. V tomto případě je bezpodmínečně nutné co nejdříve vyhledat očního lékaře!

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem se projevuje zejm. následujícími příznaky:

 • bolesti (oka či hlavy),
 • nevolnost,
 • zvracení,
 • poruchy srdečního rytmu
  ,
 • výrazné zhoršení zraku (zamlžené vidění
  , vnímání barevných kruhů kolem bodových zdrojů světla).

Oční lékař nejprve změří nitrooční tlak. Při akutním
glaukomu s uzavřeným úhlem je nitrooční tlak výrazně zvýšený (50–70 mmHg), oční bulva je velmi tvrdá („jako kámen“).

Na akutní záchvat glaukomu mohou poukazovat i zarudlé a podrážděné spojivky
, rozšířené cévy bělimy
(skléry) nebo i rozšířené zornice
, které nereagují na přímé světlo.

Pomocí štěrbinové lampy
může oční lékař zjistit, zda je epitel
rohovky zakalený a zda je komorový úhel skutečně uzavřený.

Léčba glaukomu - Vše o zdraví

Obrázek 1: Akutní glaukom s uzavřeným úhlem. Glaukom je na pravém oku pacientky, kde je patrná i rozšířená zornice. (Zdroj: By James Heilman, MD – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11413538)

Vrozený glaukom – vyšetření u kojenců a dětí

V případě vrozeného glaukomu se jedná o poměrně vzácnou vývojovou poruchu komorového úhlu
, při které je zablokován odtok komorové vody.

Glaukom může existovat již od narození, většinou se však projeví až během prvního roku života. Glaukomy v raném dětském věku se ve většině případů vyvíjejí rychle a mohou vést k těžkému poškození zraku až oslepnutí.

Proto je obzvláště důležité, aby diagnóza byla stanovena co možná nejdříve.

Poměrně charakteristickým znakem vrozeného glaukomu jsou nápadně velké oči
dítěte. Rodiče si ho všimnou většinou v případě, že je postiženo jen jedno oko. Dítě reaguje citlivě na světlo, postižené oko slzí, mohou se objevovat i křeče
očního víčka
.

Dítě je neklidné a oko si často mne. Všechny zmíněné příznaky však mohou být mylně považovány za známku jiných potíží, a proto hrozí riziko, že vrozený glaukom bude diagnostikován pozdě.

Pomocí ruční štěrbinové lampy může oční lékař zjistit, zda je přítomen zákal rohovky nebo trhliny na rohovce
. Různá další vyšetření, která je potřeba provést za účelem správné diagnostiky vrozeného glaukomu (např.

změření tloušťky rohovky, ultrazvukové měření oční bulvy, oftalmoskopie papily, měření komorového úhlu, měření nitroočního tlaku), lze u kojenců a malých dětí uskutečnit v narkóze.

Poznámka: Existuje-li podezření na glaukom, je nezbytně nutné co možná nejdříve vyhledat očního lékaře
, aby v případě potvrzení diagnózy bylo možné předejít oslepnutí dítěte. Mějte na paměti, že akutní záchvat glaukomu nebo vrozený glaukom se ve vzácných případech může vyskytnout i u kojenců a malých dětí! Primární glaukom s otevřeným úhlem může odhalit dětský lékař
v rámci pravidelných preventivních prohlídek. Čím dříve je glaukom diagnostikován, tím vyšší je šance na úspěšnou léčbu.

Léčba glaukomu - Vše o zdraví

Obrázek 2: Vrozený glaukom. (Zdroj: By Michalgoback – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45014676)

Léčba glaukomu

Jedním z nejdůležitějších opatření při léčbě glaukomu je snížení nitroočního tlaku na úroveň, která je pro daného pacienta optimální. Léčba závisí jak na formě glaukomu (viz Zelený zákal
: co to je?), tak na individuálních předpokladech konkrétního pacienta.

Zajímavé:  Priznaky Otravy Psa Cokoladou?

Chronický glaukom – primární glaukom s otevřeným úhlem

Při léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem předepíše lékař pacientovi většinou oční kapky, které snižují nitrooční tlak.

Tyto kapky mohou u různých pacientů obsahovat různé účinné látky (beta-blokátory
, parasympatomimetika
, sympatomimetika
, inhibitory karboanhydrázy, prostaglandiny
, prostamidy). Důležité je správné užívání kapek, o kterém pacienta poučí jeho oční lékař.

Ve většině případů je nutné užívat předepsané oční kapky trvale a dlouhodobě. Za určitých okolností (např.

v případě alergické reakce
na léky nebo při dalším postupu onemocnění, navzdory medikamentózní
léčbě) může lékař navrhnout i operaci, ať už se jedná o chirurgické otevření oka nebo laserový zákrok. Cílem operace je umělé vytvoření odtokových cest pro komorovou tekutinu nebo chirurgický zákrok na řasnatém tělísku
(viz článek Oko: struktura a funkce).

Akutní glaukom s uzavřeným úhlem

V případě akutního glaukomu s uzavřeným úhlem se léky podávají injekčně (acetazolamid, což je jeden z inhibitorů
karbonanhydrázy) nebo ve formě tablet. Později může pacient užívat i oční kapky (parasympatomimetika, beta-blokátory).

Postižený je okamžitě odeslán na oční kliniku, kde mu lékaři mohou v případě nutnosti provést iridotomii (laserové protětí duhovky, jehož účelem je snížení nitroočního tlaku). Zákrok lze provést i chirurgicky, tzn.

otevřením oka a protětím tkáně duhovky.

Vrozený glaukom a sekundární glaukomy

V případě vrozeného glaukomu u dětí je většinou nezbytná operace. Operativně se léčí i sekundární glaukomy – tzn. takové glaukomy, které vznikly v důsledku poranění nebo zánětu oka.

Další opatření

Obecně se pacientům doporučuje zdravější životní styl (např. přestat s kouřením). Součástí léčby glaukomu je i léčba dalších onemocnění a potíží (např. příliš vysoký krevní tlak
, ale paradoxně i příliš nízký krevní tlak
, neboť zhruba mezi 1. a 3.

hodinou ranní přirozeně dochází k poklesu tlaku, což představuje riziko zejména pro pacienty s normotenzním glaukomem). O probíhající léčbě glaukomu by však pacient měl v každém případě informovat svého praktického lékaře
a případně i další lékaře, s nimiž konzultuje jiná onemocnění.

Naopak očního lékaře by pacient měl vždy informovat o dalších onemocněních a jejich stávající léčbě u jiných lékařů, užívání dalších léků apod.

Na koho se mohu obrátit?

Glaukom diagnostikuje oční lékař (neboli oftalmolog či odborný lékař v oboru oční lékařství), který rovněž zavádí léčebná opatření. Na diagnostiku
a léčbu onemocnění očí se specializují oční ambulance v nemocnicích.

Někdy je zapotřebí i hospitalizace
pacienta na specializované klinice či očním oddělení nemocnice. V závislosti na individuálních předpokladech pacienta (např. při dalších onemocněních, jako je vysoký krevní tlak
apod.

) se na léčbě mohou podílet i lékaři dalších odborností nebo jeho praktický lékař.

U kojenců a malých dětí může nápadné projevy rozpoznat dětský lékař (pediatr), který v případě potřeby odešle dětského pacienta na specializované vyšetření.

Glaukom: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

Léčba glaukomu - Vše o zdraví

Glaukom neboli zelený zákal je poměrně časté postižení zraku. Jedná se o poškození zrakového nervu (latinsky nervus opticus). Glaukom má mnoho příčin a také velké spektrum projevů. Název zelený zákal má spojitost k faktu, že v závěrečných fázích onemocnění dochází k zakalení rohovky postiženého oka. Nemoc postihuje především starší osoby.

Hlavní příčinou vzniku glaukomu je zvýšený nitrooční tlak. Jak k takovému zvýšení dochází? Uvnitř oka se tvoří tekutina, která za normálních okolností okem protéká, udržuje nitrooční tlak a stabilitu oka, takže oko nesplaskne. Pokud se však tekutiny tvoří nadbytek nebo jsou ucpané odvodné kanálky, dojde k jejímu hromadění a to má za následek utlačení optického nervu. 

Pro další pochopení problematiky je potřeba vysvětlit pojem komorový úhel. Komorový úhel je oblast mezi rohovkou a duhovkou a právě v těchto místech odtéká nitrooční tekutina do cévního řečiště. 

Podle stavu komorového úhlu dělíme zelený zákal na dva typy:

Glaukom s otevřeným komorovým úhlem: Tento typ je více častý. Prostor mezi rohovkou a duhovkou není nijak zúžen či uzavřen, problém tkví v nadbytečné produkci nitrooční tekutiny. Tento typ onemocnění probíhá dlouho asymptomaticky (bez příznaků), bohužel však k diagnostice dochází až v pokročilých stádiích porušení zraku.

Glaukom s uzavřeným komorovým úhlem: Jedná se o vzácnější formu zeleného zákalu. V tomto případě duhovka nalehne na rohovku a uzavře tak odtokovou cestu tekutiny. Ta se v oku hromadí a způsobuje prudké zvýšení nitroočního tlaku. 

Glaukom je onemocnění zatížené genetickými predispozicemi. Jeho výskyt se zvyšuje s rostoucím věkem. Zelený zákal se vyskytuje častěji u černochů než bělochů. Riziko vzniku glaukomu zvyšuje také stres, kouření a cukrovka.

Příznaky zeleného zákalu

Glaukom je zrádné onemocnění jelikož příznaky přicházejí pomalu a nenápadně. Zvýšený nitrooční tlak může lékař odhalit náhodnou kontrolou, proto je osobám nad 40 let doporučeno pravidelně navštěvovat očního lékaře.

Rozvinutý glaukom se projeví prudkou bolestí oka, oko velmi zrudne a zhorší se vidění. Tento stav může vyústit až v glaukomový zánět, při němž nemocný vidí barevná kola kolem zdrojů světla, trpí bolestmi hlavy a nevolností. Příznaky mohou být i mírnější. Mezi ně patří lehká bolest hlavy a mírně rozmazané vidění.

Diagnostika zeleného zákalu

Jakékoliv podezření by nemělo být podceňováno a návštěva lékaře by neměla být odkládána. Oftalmolog provede vyšetření pacienta a často na podkladě rodinné anamnézy a měření nitroočního tlaku stanoví diagnózu.

Léčba zeleného zákalu

Léčba je v naprosté většině případů medikamentózní. Pomocí kapek dochází ke snížení nitroočního tlaku a k omezení tvorby nitrooční tekutiny. Pokud tato léčba není úspěšná, přistupuje se k chirurgickému řešení, při němž lékař odstranění tkáň, která brání odtoku tekutiny.

Komplikace zeleného zákalu

Změny, k nimž dochází na zrakovém nervu, jsou bohužel nevratné. Nejobávanější komplikací glaukomu je úplná ztrátazraku.

Zelený zákal (glaukom) – vše, co potřebujete vědět o druhé nejčastější příčině slepoty

Zelený zákal je celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty1. Podle Světové zdravotnické organizace trpí po celém světě slepotou způsobenou zeleným zákalem okolo 4,5 milionu lidí. Předpokládá se, že tohle číslo naroste do roku 2020 na 11,2 miliónů lidí.

To je nárůst o 149 %, tedy o dalších 6,7 milionu lidí, kterým hrozí ztráta zraku způsobená touto „tichou, oslepující nemocí“, aniž by o ničem věděli.

2 LEPŠÍ VIDĚNÍ vysvětluje, co byste o této skupině očních onemocnění, tlaku v očích a příčinách, rizikových faktorech, screeningoých metodách a léčbě pojící se se zeleným zákalem měli vědět.

Zelený zákal je komplexní onemocnění s mnoha podobami. Zkráceně jej však lze definovat jako poškození nervu spojujícího oko s mozkem (zrakový nerv) většinou způsobené tlakem v oku (nitrooční tlak), který ovlivňuje vaše zorné pole a zrak. Riziko výskytu zeleného zákalu je šestkrát vyšší, pokud je vám přes 60 let.

Pro lepší pochopení, jak funguje zrakový nerv, si popíšeme, jak funguje oko:

Řasnaté tělísko produkuje v přední komoře čirou, vodnatou tekutinu zvanou komorová voda. Tato tekutina vyživuje různé části oka, včetně čočky, rohovky a očních tkání. Komorová voda je následně odváděna z oka přes houbovitou síť zvanou trabekulární síť přes Schlemmův kanál do krevních cév.

Zelený zákal nejběžněji postihuje Schlemmův kanál nebo trabekulární síť a brání tak komorové vodě v běžném odvodu z oka.

Přirovnat si to můžeme k betonové přehradě se zablokovaným přetokem – pokud je přehrada neustále plná vody, která nemůže odtékat, dojde k nárůstu tlaku a přehrada nakonec praskne.

Podobný princip platí, když dojde k zablokování Schlemmova kanálu nebo trabekulární sítě. Dojde k hromadění komorové vody, která ovlivní tlak v oku, který na to poškodí zrakový nerv a ovlivní tak váš zrak.

Oko postižené zeleným zákalem: Roste tlak v oku způsobující poškození zrakového nervu.

Existují dvě kategorie zeleného zákalu, zelený zákal s uzavřeným úhlem a zelený zákal s otevřeným úhlem. Každá kategorie je definována podle pozice oční čočky a duhovky ve vztahu k trabekulární síti3. Tato pozice totiž určuje, jak je komorová voda odváděna z oka či nikoli.

V případě glaukomu s uzavřeným úhlem je úhel mezi duhovkou a rohovkou buď zúžen, nebo zablokován. Případně dojde k poškození trabekulární sítě, které způsobí hromadění komorové vody a náhlé zvýšení nitroočního tlaku. Tento stav vede k vážné bolesti oka a vyžaduje neodkladnou léčebnou péči, aby nedošlo ke slepotě.

V případě primárního zeleného zákalu s uzavřeným úhlem nemá nárůst tlaku v oku žádnou identifikovatelnou příčinu a může se vyskytnout jen kvůli způsobu členění oka. Pokud existuje druhotná příčina, např. primární onemocnění, zranění, zánět nebo cukrovka způsobující náhlý nárůst tlaku v oku, jedná se o sekundární zelený zákal s uzavřeným úhlem.

V případě zeleného zákalu s otevřeným úhlem je úhel odvodu komorové vody mezi duhovkou a rohovkou široký a otevřený, nicméně dochází k pomalé blokádě odtokových kanálů.

Komorová voda prochází trabekulární sítí příliš pomalu a není patřičně odváděna. Tímto neustále roste tlak v oku, který může poškodit zrakový nerv a vést ke slepotě.

Příznaků si ihned nevšimnete, často zůstávají zcela bez povšimnutí.

 • Zelený zákal s otevřeným úhlem patří mezi nejběžnější formy tohoto typu onemocnění očí a tvoří podle nadace Glaucoma Research Foundation alespoň 90 % případů zeleného zákalu.
 • Stejně jako je tomu u glaukomu s uzavřeným úhlem, lze i glaukom s otevřeným úhlem rozdělit na primární a sekundární:
 • Primární zelený zákal s otevřeným úhlem (POAG) Tato kategorie zahrnuje formy zeleného zákalu, při kterých dochází k pomalé blokádě a neexistuje sekundární příčina této blokády, kterou lze jasně identifikovat.
 • Mezi rizikové faktory POAG patří:
 • zvýšený tlak v oku
 • věk (60 a více)
 • genetické faktory, např. rodinná anamnéza zeleného zákalu
 • etnicita – u osob hispánského nebo afrického původu hrozí vyšší riziko vývoje POAG4
 • POAG hrozí ve větší míře osobám trpícím krátkozrakostí (myopie)5
 • cukrovka
 • užívání určitých léků
 • spánková apnoe
 1. Sekundární zelený zákal s otevřeným úhlem (SOAG)
 2. V této kategorii má pomalá blokáda odtokových kanálů jasnou příčinu.
 3. Mezi sekundární faktory, jež mohou vést k výskytu SOAG, patří:
 • operace
 • trauma
 • užívání léků, např. kortizonu
 • vrozené faktory, které jsou přítomny při nebo po početí
 • zdravotní stavy, např. pseudoexfoliace (abnormální akumulace bílkoviny v oku) a syndrom pigmentové disperze (způsobuje pigmentární glaukom)
 • zánětlivé poruchy oka (zánět uvey)
 • mechanická blokáda způsobená zvětšováním tloušťky čočky (fakomorfní glaukom)
Zajímavé:  Rané Příznaky Těhotenství Výtok?

Kromě náhlého nárůstu očního tlaku a extrémní bolesti, která se pojí s glaukomem s uzavřeným úhlem, si zeleného zákalu pacient často všimne, až když dojde k poškození zrakového nervu a sítnice. Pacienti trpící primárním glaukomem s otevřeným úhlem pociťují zrakové příznaky jen vzácně, zejména při nástupu onemocnění.6

Zelený zákal postihuje periferní (okrajové) vidění a mezi znatelné příznaky patří tunelové vidění, zúžené zorné pole, barevné kroužky, když se díváte do jasných zdrojů světla, a všeobecná ztráta zrakové ostrosti a vnímání kontrastu. Někdy glaukom způsobí dokonce zmizení částí zorného pole. Může postihnout jedno či obě oči a pokud není léčen, může vést k celkové ztrátě zraku.

Zrak postižený zeleným zákalem

Zelený zákal je možné popsat jako tiché onemocnění, protože i když dojde k postižení zraku, mozek je schopen vyrovnat se s měnícími se okolnostmi a doplnit chybějící informace, takže si postižená osoba příznaků nevšimne.

Zelenému zákalu nelze předejít, ale pokud si budete vědomi rizikových faktorů pojících se s tímto onemocněním, lze předejít slepotě.

Pokud vám hrozí zvýšené riziko vzniku zeleného zákalu, například kvůli etnickému původu, cukrovce, rodinné anamnéze nebo věku, je důležité pravidelně docházet na screeningová vyšetření glaukomu.

Roli mohou hrát také individuální faktory životního stylu. Riziko vzniku zeleného zákalu lze účinně snížit prevencí vysokého krevního tlaku, zvládáním spánkové apnoe a sledováním léčby kortizonem s pomocí lékaře.

Mezi varovné příznaky, na které byste si měli dát pozor, patří:

 • chronické bolesti hlavy
 • rozmazané vidění
 • bolest za okem
 • uslzené oči

Pokud proděláte kterýkoli nebo vícero z těchto příznaků, navštivte nejbližšího optika nebo očního lékaře a vyžádejte si vyšetření zeleného zákalu.

Každý by měl pravidelně docházet na  oční vyšetření, včetně screeningu zeleného zákalu, alespoň jednou za dva roky, zejména máte-li 40 a více let. Riziko zeleného zákalu se ještě zvyšuje, jakmile dosáhnete 60 let. Pravidelnost screeningů proberte se svým optikem.
Jestli nosíte brýle, pravděpodobně vám vyšetření zeleného zákalu provádí váš optik při každé návštěvě, kdy vám měří zrak. Pokud nemáte problémy se zrakem, pravidelného screeningu se vám nemusí dostávat. Mějte to na paměti a pokuste se navštívit optika  ve své blízkosti, který vám provede screening, i když nenosíte brýle.
Pokud máte cukrovku, je vám přes 60 nebo u vás v rodině někdo má zelený zákal, na screening byste měli docházet jednou ročně.

Existuje několik způsobů, jak testovat přítomnost zeleného zákalu. Váš optik může tato vyšetření kombinovat.

Jedná se o nejběžnější vyšetření, kterým se měří nitrooční tlak. Přístroj zvaný tonometr vypustí do oka malý vzduchový výboj a změří tlak v oku. Nejedná se o bolestivé nebo invazivní vyšetření a trvá pouhých několik minut. Může vám však být trochu nepříjemné.

Za pomocí hodnot naměřených tonometrem pak optik doporučí další postup. Přestože je tlak v oku jedinečný pro každého z nás, podle nadace Glaucoma Research Foundation je rozsah normálního tlaku obvykle mezi 12 až 22 mm Hg. Většina případů zeleného zákalu je však diagnostikována při hladinách přesahujících 20 mm Hg.

Je důležité mít na paměti, že výsledky tonometru poskytují hrubý náznak vašeho nitroočního tlaku v daný okamžik. Stejně jako krevní tlak se může i nitrooční tlak mezi měřeními lišit.

Váš optik vám poskytne konkrétní informace o naměřených hodnotách a pokud budou naměřené hodnoty neobvyklé, odkáže vás na očního lékaře.

Tonometr ZEISS VISUPLAN 500 umožňuje snadné vyšetření nitroočního tlaku pomocí šetrného vzduchového výboje – bezkontaktně a bez nutnosti umrtvení oka.

Před vyšetřením se aplikují oční kapky na rozšíření zornic a poté jsou oči vyšetřeny zařízením zvaným fundoskop nebo vyfotografovány pomocí sítnicové snímkovací technologie, která zvětší zrakový nerv. Pokud je zjištěno něco neobvyklého, můžete být posláni na další vyšetření.

Další vyšetření mohou být zapotřebí, když výsledky tonometrie poukazují na vysoký nitrooční tlak, pokud máte rodinnou anamnézu nebo vám hrozí zvýšené riziko zeleného zákalu. Oční specialista může fundoskopii provést také v rámci běžné kontroly.

Vzhledem k tomu, že je zelený zákal komplexním onemocněním s mnoha příčinami a příznaky, oční specialista může provést kombinaci obsáhlých vyšetření. Mezi další specializovaná vyšetření, která můžete podstoupit, patří vyšetření zorného pole, snímkování očního pozadí, optická koherentní tomografie (OCT) nebo pachymetrie, jež měří tloušťku rohovky.

Léčba zeleného zákalu je individuální a není vždy tak jednoznačná, jako např. v případě operace  šedého zákalu. Jinými slovy neexistuje jedna ideální léčba zeleného zákalu. Po vyšetření oční specialista stanoví další postup podle vaší konkrétní situace. Obecně však vypočte ideální cílový tlak v oku a pokusí se vám tlak snížit či na něm zapracovat, aby dosahoval cílové hodnoty. Toho lze dosáhnout pomocí očních kapek nebo léků, operativně nebo kombinací obou možností.

 • Laserová operace – laserem se otevřou ucpané části trabekulární sítě.
 • Minimálně invazivní operace zeleného zákalu – operace, při kterých jsou provedeny mikro zářezy za účelem odklonu nebo otevření zablokovaných kanálů. Tyto operace jsou rychlé, pojí se s nimi minimální komplikace a rychlé zotavení.
 • Operace s řezáním – řezem se otevře kanál a sníží tlak. Tyto operace zahrnují trabekulektomii, sklerotomii, viskokanalostomii a kanaloplastiku. Více informací vám poskytne optik nebo oční lékař.
 • Zavedení trubičky – do oka je trvale umístěna trubička, která odvádí komorovou vodu a snižuje tlak.

Obecně jsou šance na vyléčení po operaci zeleného zákroku dobré, pokud jsou zvládnuty všechny přispívající faktory. Poškození zrakového nervu však nelze zvrátit.

Kromě operace může být zelený zákal léčen holisticky a mohou vám být doporučeny konkrétní změny životního stylu. Je důležité lékaři poskytnout veškerou anamnézu a zmínit veškeré své koníčky a návyky. Pokud například cvičíte jógu nebo hrajete na dechový nástroj, může to mít vliv na váš tlak v očích. Jak už bylo řečeno, je nutné podchytit cukrovku, krevní tlak (vysoký a nízký) a chronické užívání léků. Doporučuje se také přestat kouřit, zdravě jíst a pravidelně cvičit.
Tento článek slouží pouze k informačním účelům na téma zeleného zákalu. S otázkami ohledně zeleného zákalu a jeho diagnózy se vždy odkazujte na svého lékaře, optika anebo kvalifikovaného oftalmologa.
Zdroj: https://www.zeiss.com/meditec/int/c/glaucoma-awareness.html

Zelený zákal, šedý zákal, AMD atd.: onemocnění očí a jak je rychle podchytit Stručný přehled příznaků, příčin a léčby Jak si mám dezinfikovat brýle a jak zamezím mlžení brýlí, když nosím roušku? Ne všechny sluneční brýle jsou stejné Lepší vidění vysvětluje, co byste měli vědět o UV ochraně, tónování, zrcadlových a polarizovaných čočkách a dalším, abyste si vybrali ty pravé sluneční brýle pro své konkrétní potřeby. Proč by dětské brýle měly zajišťovat tu nejlepší UV ochranu Co by všichni rodiče měli vědět o ochraně dětských očí před škodlivým ultrafialovým zářením (UVR)? Výhody a nevýhody UV záření Proč je to důležité? Jaká jsou rizika?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector