Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví

29. 10. 2019 06:00

Obrázky: 6

Léčba pomocí kmenových buněk je moderní, efektivní metoda, která nachází uplatnění jak v humánní, tak i veterinární medicíně.

O této inovativní metodě léčby našich koní a také o konkrétních případech aplikace léčby pomocí aplikace kmenových buněk si dnes budeme povídat s odbornou asistentkou veterinárního projektu Avecell Medicínského centra Praha –  MVDr. Lucií Formanovou.

Přestože zřejmě již každý z nás o možnostech léčby za pomoci kmenových buněk něco slyšel, jistě nebude od věci si připomenout, co jsou kmenové buňky a jak je lze využít ve veterinární medicíně.

Kmenová buňka je prakticky náhradní díl pro poškozenou tkáň. Ve svém klidovém stadiu nemá žádné specifické vlastnosti ani funkce. V tomto stadiu se nachází například v kostní dřeni nebo tukové tkáni.

V případě poškození nějaké tkáně v těle nastává její čas a ona putuje krevním oběhem do místa poranění, kde nahrazuje poničené buňky tím, že se do nich sama přemění. Dále se v místě poškození množí a produkuje tak další a další náhradní buňky.

Navíc vylučuje různé látky, které napomáhají hojení a snižují zánět.

Můžeme si to představit tak, že máme dům, který je vytvořený z různých druhů cihel. Kmenová buňka je kus nějakého kamene, bez tvaru a funkce. Když někdo rozbije část zdi domu, tak můžeme ten kámen vzít a vytesat z něj přesně tu danou cihlu, kterou potřebujeme na místo rozbitých.

Takto se chovají kmenové buňky přirozeně v těle, ale jejich funkce je u vyšších organismů omezená (nová ruka po amputaci nám bohužel nenaroste). My však můžeme kmenové buňky odebrat z nějakého zdroje v těle a uměle je namnožit v laboratoři.

Vytvoříme jim takové podmínky, aby se mohly množit co nejvíce a nejrychleji, ale přesto bezpečně.

Aby bylo buněk dostatek pro jejich aplikaci, je nutná doba kultivace zhruba 14-21 dní.

Nejčastěji se využívají kmenové buňky mezenchymální, protože se dají jednoduše odebrat z kostní dřeně, velmi dobře se kultivují a mají schopnost se přeměnit například v buňky chrupavky, kosti nebo šlachy.

Na odběr kostní dřeně se kůň musí přispat a místo odběru je znecitlivěno lokální anestezií. Psy a kočky je nutno uvést do celkové anestezie. Je to však zákrok na pár minut a jedná se o malý vpich, který se velmi rychle zahojí.

Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví

Jak dlouho se tato metoda v praxi využívá?

O potenciálu kmenových buněk jakožto léčebného prostředku se mluvilo již v 90. letech. Největší boom vědeckých studií i prvních klinických zkoušení přišel na začátku nového tisíciletí, kdy se zkoušely uplatňovat různé druhy buněk snad na každé myslitelné onemocnění.

Časem se přišlo na to, kde a jaké kmenové buňky účinkují nejvíce. Lidská medicína je více omezená etickými pravidly a legislativou, ale léčba zvířat touto metodou funguje již v mnoha státech minimálně 10 let.

V České republice bylo první zvíře (pes s artritidou) léčeno v roce 2011, takže to není žádná „žhavá novinka“, ale již pár léty prověřená praxe.

 • U jakých druhů zvířat tuto metodu aplikujete?   
 • V současné době se kmenové buňky používají při léčbě psů, koní a koček.
 • Jaký typ onemocnění lze za pomoci kmenových buněk léčit?

Jak již bylo výše řečeno, mezenchymální kmenové buňky mohou nahradit poškozenou chrupavku, šlachu či kost. Proto se dají využít v případech artrózy, poranění šlach nebo pro urychlení hojení zlomenin.

Protože ale vylučují i protizánětlivé látky a tlumí přehnané reakce imunitního systému, mohou být využity i v léčbě alergií (např. astma) nebo autoimunitních onemocnění.

Určitý potenciál mohou mít i v léčbě očí, protože například měsíční slepota u koní je dle studií také podmíněna nežádoucí imunitní reakcí.

U těchto onemocnění se kmenové buňky aplikují do žíly, v případě artróz nebo poranění šlach se aplikují přímo do místa poškození. Vědci zkoumají řadu dalších onemocnění, která by mohla být touto cestou léčena, avšak ortopedie je zatím odvětví, ve kterém se kmenové buňky uplatňují nejvíce a kde také nejlépe účinkují.

Reklama

Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví

Pro správný výsledek léčby je nutná přesná diagnostika, provedená veterinárním lékařem. Také je pro nás nutné znát výsledky léčby – po aplikaci musí pacient chodit na pravidelné kontroly, aby veterinární lékař i laboratoř, vyrábějící kmenové buňky, měli dopodrobna zdokumentovaný celý proces.

Je to důležitá zpětná vazba, aby se při případném neúspěchu léčby vědělo, kde mohl nastat problém.

Každý pacient je jiný a i jeho organismus reaguje různě na mnohá onemocnění, realita mnohdy neodpovídá tabulkám a škatulkám, proto je nutné každého pacienta posuzovat individuálně a dát mu přesně to, co konkrétně potřebuje.

U psů i koní je důležitý také klidový režim během procesu léčby, kmenové buňky se musí usadit a začít postupně v kloubu nebo šlaše působit. Tedy jako při jiných typech léčby je nutné, aby majitelé dodržovali vše, co jim veterinář uloží, i když je to občas s pejsky i koňmi těžké 🙂

Mohla byste nás, pro lepší představu o využití metody, seznámit s některými konkrétními případy z koňské praxe?

Úspěšně vyléčených případů máme hodně, procento úspěšnosti jde těžko říct, protože u některých zafungovala léčba 100%, u některých se třeba po roce objevily drobné problémy znovu, u některých nebyla správně provedena diagnostika a léčba nezabrala. Proto vždy platí to, co je řečeno výše – je nutné pacienty posuzovat individuálně a z toho se procenta a počty nedělají snadno.

U koní jsme nejčastěji léčili přetržení a degeneraci šlach, případně artritidy. Příkladem může být sedmiletý holandský teplokrevník, u kterého došlo při krosové části mezinárodního závodu všestrannosti k přehřátí šlachy a její následné degeneraci a ztrátě funkce.

Běžnou léčbou v takových případech je zchlazení a bandáž končetiny, klidový režim a podávání léků tlumících bolest. Pak už jen zbývá doufat, že se šlacha správně zahojí. V tomto případě byla ihned po zranění odebrána kostní dřeň a za 22 dní od zranění už se aplikovaly kmenové buňky.

Přesto, že byla provedena výše uvedená opatření, v době aplikace již byla struktura šlachy úplně rozrušená. Kontrola po aplikaci buněk pomocí ultrazvuku proběhla za 1,5 měsíce, 69 dní od zranění a šlacha již téměř měla svou původní strukturu. Kompletní vyhojení šlachy bylo zaznamenáno 2,5 měsíce po zranění, postupně se kůň vracel ke svému původnímu režimu.

Nyní je valach bez problémů a jeho jméno můžete stále nalézat na startovacích listinách všestrannostních závodů.

Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví

Degenerace šlach potkává i parkurové koně. Příkladem je jedenáctiletý hannoverský valach závodící v parkurech stupně T** na mezinárodních soutěžích. Den po závodech se u něj objevil otok končetiny, na pohmat byla teplá a bolestivá.

Byl proveden ultrazvuk a stanovena diagnóza desmopatie mezikostního svalu. Končetina byla ošetřena běžným způsobem a za 8 dní po zranění byla odebrána kostní dřeň a periferní krev.

Za 16 dní kultivace byly připraveny dvě stříkačky kmenových buněk o objemu 1,5 ml, které byly aplikovány ze dvou stran přímo do poškozené šlachy pod kontrolou sondy. Na končetinu byl aplikován obvaz, nařízeny 4 dny klidu v boxu a poté krok na tréninkovém pásu.

Kontrola proběhla za 3 týdny, ultrazvuk ukázal výrazné zlepšení struktury šlachy. Další kontroly probíhaly po měsíci, za tři měsíce od aplikace byla šlacha kompletně zhojena.

Zástupcem pacienta s artrózou může být sedmiletý valach používaný na rekreační ježdění. Jedná se sice o starší případ, ale lze na něm demonstrovat účinek kmenových buněk při tomto typu onemocnění.

Objevovalo se u něj nepravidelné kulhání na pravou hrudní končetinu, nejvíce viditelné po delší době v klidu. Epizody kulhání trvaly různě dlouhou dobu a kůň občas nechtěl na končetině stát. Byly provedeny rentgeny a stanovena diagnóza artróza korunkového kloubu.

Byla mu odebrána kostní dřeň a zhruba za tři týdny aplikovány kmenové buňky přímo do korunkového kloubu ze dvou stran, aby se buňky mohly rozprostřít po celé ploše kloubní plochy. Na končetinu byl aplikován fixační obvaz a nařízeny 3 dny klidu v boxu, pak postupná rekonvalescence ve výběhu.

Kulhání postupně ustávalo, poslední zpráva byla po roce od aplikace, kdy byl valach v běžném tréninku bez problémů.

Obobné úspěchy jste zaznamenali i u psů a koček?

Úspěšné případy máme i mezi psy. Například fenka aljašského malamuta, které bylo šest měsíců, když si majitelé všimli kulhání na levou hrudní končetinu.

Veterinář provedl klinické vyšetření a zjistil bolestivost a zvýšenou náplň loketního kloubu. Po provedení dalších vyšetření (např. rentgen a krevní testy) byla stanovena diagnóza dysplazie loketního kloubu.

 Kloub byl ošetřen pomocí artroskopie v lednu 2018 a při tom byla odebrána kostní dřeň. Na konci ledna proběhla aplikace kmenových buněk do loketního kloubu. Na konci března byl kloub bez bolestivosti a náplně, při kontrole u veterináře fenka vůbec nekulhala.

Majitelé uváděli jen velmi mírné kulhání po zátěži. Do budoucna by bylo vhodné zvážit druhou aplikaci buněk.

Zajímavé:  Léčba Zánětu Zubní Dřeně?

Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví

Podobný, i když trošku jiný případ je čtyřletá fenka plemene hovawart. Tři měsíce kulhala, byla u ní zjištěna bolestivost a náplň kolenního kloubu. Ve stoji měla nadzdvihnutou packu, aby si od bolesti ulevila.

Pan doktor při krevních testech objevil revmatoidní faktor a autoimunitní protilátky. Toto jsou faktory, které poukazují na přítomnost autoimunitního onemocnění – revmatoidní artritis. Problém u tohoto onemocnění je ten, že je podmíněno špatnými reakcemi imunitního systému.

Ten se doslova obrací proti vlastnímu tělu a poškozuje různé buňky. V případě revmatoidní artritidy je tedy poškozen jeden či více kloubů, a když aplikujete léky pouze do kloubu, sníží se sice příznaky, ale onemocnění se neodstraní.

Proti autoimunitním onemocněním působí kortikosteroidy, ty ale zatěžují organismus a mají hodně nežádoucích účinků.

Fenka jimi byla léčena, chvíli byla bez příznaků, ale když se snížila dávka, příznaky se vracely. Během léčby navíc došlo k prasknutí kolenního vazu, proto musela na operaci. Koleno stále bolelo a autoimunitní protilátky v krvi byly stále přítomné.

Proto byly nakonec aplikovány kmenové buňky do kolene, kortikosteroidy se začaly vysazovat. Tři týdny po aplikaci byly zcela vysazeny. Za tři měsíce byla provedena kontrola krve – hladiny autoimunitních protilátek i revmatoidního faktoru byly v referenčních hodnotách.

Zmizelo kulhání a fenka na končetině vydržela v klidu stát.

Co se týče koček, náš skvělý případ je kocour plemene ragdoll, který trpěl diagnózou IBD – autoimunitní zánět střev.

Příznakem bylo nechutenství, zvracení a průjem, příznaky se neustále vracely a běžné léky nezabíraly, včetně kortikosteroidů a úpravy diety.

Nakonec mu byly aplikovány kmenové buňky do žíly ve třech dávkách v rozmezí asi 3 měsíců.

Již po druhé aplikaci začal kocour nacházet ztracenou chuť k jídlu a po třetí aplikaci dle slov majitelky úplně pookřál a prý mu mnohdy chutná až moc. Ostatní medikace byla postupně zcela vysazena.

Podobnou zkušenost má i evropská kočka, která trpěla kočičím astmatem a několikrát denně kašlala. Kortikosteroidy ani bronchodilatátory neměly valný efekt, proto se přistoupilo k aplikaci kmenových buněk do žíly, opět ve třech dávkách.

Po druhé aplikaci se začala frekvence kašle snižovat a po třetí aplikaci přestala kočka kašlat úplně.

Kdy je vhodné začít uvažovat o této metodě léčby a kam se v případě potřeby mají majitelé obrátit?  Platí i zde, že čím dříve, tím lépe? 🙂

V případě této léčby platí hlavně přesné načasování a dobrá diagnostika. Jsou onemocnění, kde kmenové buňky nemohou pomoci, jako třeba těžké případy dysplazií kyčelních kloubů u psů, kde majitelé mnohdy čekají na zázrak. Proto je v takových případech nutné zahájit léčbu včas, v nižších stupních onemocnění.

Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví

Vždy by měl majiteli předložit více možností léčby a stanovit pro a proti jednotlivých metod. Výhodou kmenových buněk je především rychlost hojení a v případech ortopedických onemocnění většinou není nutné aplikace opakovat. Léčba je také bezpečná, nejsou hlášeny žádné nežádoucí účinky po aplikaci a zvířeti jsou podávány jeho vlastní buňky.

Možností je i podat buňky jiného zvířete – vhodného dárce, protože kmenové buňky nejsou rozpoznávány imunitním systémem, proto nehrozí, že je tělo odmítne. Ne vždy je ale takový dárce po ruce. Ideální by bylo takové buňky odebrat, nakultivovat, zamrazit a použít v případě potřeby jako léčivý přípravek. Toho se určitě dočkáme již velmi brzo.

Pokud si majitel myslí, že jeho zvíře by mohlo být vhodným adeptem pro léčbu, může tuto možnost předložit veterinárnímu lékaři nebo zavolat k nám do laboratoře a my mu vše vysvětlíme a případně odkážeme na vhodného veterinárního lékaře. Nejvíce zkušeností v České republice má v léčbě koní kmenovými buňkami MVDr. Miroslav Trunda a v léčbě psů ortoped MVDr. Radek Musil.

MVDr. Lucie Formanová

V letech 2007-2011 studovala na Tauferově střední odborné škole veterinární. V roce 2018 absolvovala Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně.

Ihned po ukončení studia nastoupila do laboratoře zabývající se zpracováním kmenových buněk pro léčbu zvířat. Je odbornou asistentkou projektu Avecell, který spadá pod Medicínské centrum Praha.

Avecell má povolení k výrobě autologních buněk již od roku 2015 a v současné době usiluje o registraci veterinárního léčivého přípravku z kmenových buněk vhodných dárců.

 • Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví
 • Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví
 • Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví
 • Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví
 • Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví

Čím více bodů, tím lepší hodnocení.

Článek hodnotilo 1 čtenářů. Celkový počet bodů: 5.

LÉČBA KMENOVÝMI BUŇKAMI – JAK SI VYBRAT ODBĚROVÉ ZAŘÍZENÍ?

Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví

Bolí vás klouby a máte diagnostikovanou artrózu? Zkoušíte vše, co vám lékaři a vaše okolí doporučí a bolest stále neustává? Dovolte, abychom vás seznámili s metodou, která využívá k léčbě kmenové buňky, a je schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv. To však nestačí, přiblížíme vám také jak si vybrat odběrové zařízení.

Metoda, kterou vám přiblížíme, je cenná především proto, že během léčby dochází k regeneraci kloubu vlastními kmenovými buňkami, které lze pohodlně získat jednoduchým odběrem tukové tkáně.

V průběhu zákroku je pacient plně při vědomí, kdy je místo odběru znecitlivěno jen lokální anestezii.

 Odběrem se získává tuková tkáň obsahující takové kmenové buňky, které mají schopnost sebeobnovy a transformace ve zdravou tkáň, díky čemuž mohou léčit řadu onemocnění.   

Kmenové buňky

Léčbu artrózy kmenovými buňkami je možné podstoupit po vstupním vyšetření, tzv. konzultaci. „Vyšetření probíhá na pracovišti odběrového zařízení, které smluvně spolupracuje s tkáňovým zařízením.

V odběrovém zařízení provádí konzultaci, miniliposukci a aplikaci léčebného preparátu. Zpracování lipoaspirátu (tukové tkáně) zajišťuje tkáňové centrum,“ přibližuje správný postup léčby MUDr.

Čapková, lékařka, která se uvedenou léčbou zabývá.

Jak má vypadat odběrové zařízení

Na operační sál, kde je miniliposukce prováděna, musí navazovat ambulantní část, a nezbytné je i sociální zařízení a čekárna.Zdravotní zařízení by také mělo zajišťovat i pooperační péči (komplexní vyšetření ortopedem, kontrolní vyšetření, převaz rány a punkce kloubu).

Zásadní je i technická výbava pracoviště, na kterém by rozhodně neměla chybět návaznost na zobrazovací metody (RTG – rentgen, SONO – ultrazvuk, MRI – magnetická rezonance, CT) v rozsahu odpovídajícímu počtu ošetřených pacientů a množství prováděných výkonů.

Dále by také odběrové zařízení mělo spolupracovat s biochemickou laboratoří, mít dostatečné limity pro péči umožňující diagnostiku onemocnění pohybového aparátu, mít zajištěnou návaznost na lůžkové ortopedické zařízení v případě potřeby operačního ošetření kloubů před léčbou buňkami a dostatečné limity pro rehabilitační péči.

Co vše pacient při léčbě kmenovými buňkami podstupuje

Vyšetření před zákrokem a konzultace

Aby mohl být pacient řádně léčen kmenovými buňkami je v první řadě nutná odborná konzultace, při níž je provedeno i komplexní vyšetření.

To zahrnuje klinické vstupní vyšetření, zhodnocení rentgenové a ultrazvukové dokumentace a sestavení individuálního léčebného plánu.  Konzultace trvá zpravidla 20 – 30 minut.

Během této doby je pacient informován o povaze léčby, rizikách, výsledcích dosavadní léčby a o přípravě na zákrok. Pacientovi je zároveň vysvětleno, jak se má chovat a stravovat před aplikací kmenových buněk.

Odběr kmenových buněk z tukové tkáně

Kmenové buňky se získávají z tukové tkáně zcela šetrným zákrokem, před nímž je místo odběru lokálně znecitlivěno. Odběr se provádí na operačním nebo zákrokovém sále a vede jej lékař – ortoped, traumatolog nebo plastický chirurg.

Pacient se na zákrok nemusí speciálně připravovat. Postačí, když bude 3 hodiny před zákrokem lačný, po zákroku už pak může normálně ihned jíst. V případě, že je to možné, přestane pacient týden před zákrokem s užíváním léků na bolest, vhodné je také nepít alkohol, dodržovat životosprávu a pitný režim. Tyto zásady je ideální dodržovat ještě cca 6 týdnů po zákroku.

Kmenové buňky se získávají z tukové tkáně většinou v oblasti břicha. Vstupy po jejich odběru jsou dva zhruba o velikosti 4 mm a hojí se přibližně 12 dní. Vstupy se nešijí, pouze zalepí speciální náplastí. Jizvy po odběru většinou už nejsou po 3 měsících patrné.

Zpracování a aplikace kmenových buněk

Ihned po odběru kmenových buněk přichází na řadu jejich zpracování. Lipoaspirát – odebraná tuková tkáň je zpracována do podoby léčebného přípravku a ještě v ten samý den aplikována pacientovi do postižného kloubu.  Aplikací pacient získá zhruba 50 000 kmenových buněk.

Odchod domů a klidový režim

Po aplikaci kmenových buněk odchází pacient domů. „V následujících 3 dnech doporučujeme klidový pooperační režim a prvních šest týdnů je vhodné vynechat sportovní zátěž, léky charakteru nesteroidních antirevmatik a alkohol,“ upozorňuje MUDr. Martina Čapková.

Pravidelné kontroly a rehabilitace

Součástí péče o pacienta jsou pravidelné kontroly, protože aplikací kmenových buněk péče nekončí. Kontrola by měla proběhnout týden po aplikaci a následně pak v 6. týdnu od zákroku.

Při bezproblémovém hojení jsou pravidelné kontroly dále stanoveny na 3., 6. a 12 měsíc. Rehabilitace je součástí komplexní péče o pacienta a je obvykle zahájena 6. týdnů po zákroku.

Správné odběrové zařízení tedy nabízí komplexní péči – nejen samotný zákrok, ale i následnou rehabilitaci, která je v ceně celého zákroku.

Informace o samotné léčbě

Zajímavé:  Měření tlaku krve - Vše o zdraví

Léčba kmenovými buňkami není prozatím hrazena pojišťovnou, každopádně kvalitní odběrové zařízení poskytne pacientovi komplexní péči od vstupního vyšetření a konzultace přes odběr a aplikaci kmenových buněk až po pravidelné kontroly a rehabilitaci. Na to vše platí jednotná cena, okolo 30 000 za kloub, a pacient už dále víc nedoplácí. Při léčbě velkého kloubu se cena pohybuje okolo 38 000 Kč.

Nejlepší výsledky jsou zaznamenány u pacientů se středně těžkou artrózou kloubů. Léčbu je možné použít i u pacientů trpících těžkou artrózou, kde se neočekává úplně vyléčení, ale zásadní zlepšení zdravotního stavu a zmírnění bolestí. Jak bylo zjištěno, 89% pacientů s těžkou artrózou zaznamenalo alespoň poloviční zmírnění potíží a polovina z nich mluví dokonce o zlepšení o 75%.

Kmenové buňky se hodí pro léčbu nižších stádií artrózy, kde léčebný efekt přetrvává delší dobu. Relativně dobré výsledky jsou zaznamenány i u pacientů s těžším nálezem, ale zde většinou dochází k významnému zlepšení, ale ne úplnému vyléčení. Nelze v žádném případě říci, že léčba kmenovými buňkami je alternativou léčby endoprotézou.

Poliklinika I. P. Pavlova jeprvní pracoviště, které pacientům nabízí komplexní péči – sledování pacienta od prvního vyšetření, přes odběr vlastních kmenových buněk z tukové tkáně, jejich odbornou aplikaci, až po soustavný profesionální dohled při následné rekonvalescenci. Svým pacientům poskytuje první konzultaci bezplatně a nezávazně.

Fotogalerie

Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví

Buněčná terapie, využití kmenových buněk

…dlouhodobě závažným chronickým onemocněním mozku, srdce, plic, jater, zažívacího traktu či ledvin? Máte cukrovku a potíže s ní spojené? Bolí vás klouby, svaly nebo šlachy? Máte artrózu nebo revma? Vyčerpali jste možnosti standardní léčby nebo vám nenabídli uspokojivé řešení vašich zdravotních problémů ve státních zdravotnických zařízeních?

Zeptejte se na možnost využití kmenových buněk!

Využijte hojivý potenciál vašich vlastních kmenových buněk. Ty dokážou pomoci v léčbě mnoha různých, zejména dlouhodobě probíhajících chronických onemocnění. Podle odhadů podstoupilo v posledních dvaceti letech buněčnou terapii více než milion pacientů na celém světě. Pokud jsou využívány vlastní buňky pacienta, jedná se o jednu z nejbezpečnějších metod.

Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví

Jak to funguje?

Buněčná terapie využívá zejména mezenchymálních kmenových buněk. To jsou buňky vlastního těla např. z tukové a pojivové tkáně, kde jsou nejvíce koncentrovány. Tyto kmenové buňky jsou však jen jednou ze součástí buněk tzv. stromální vaskulární frakce (SVF).

Ta obsahuje i další buňky, které významně urychlují hojení a zmírňují degenerativní změny poškozených tkání.

 Na klinice Cellthera a na spolupracujících renomovaných klinických pracovištích sdružených v rámci Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii (ICCTI) dokážeme tyto buňky z vašeho těla získat a použít je ve váš prospěch.

Léčba kmenovými buňkami – vše o zdraví

S čím vám může buněčná terapie pomoci?

 • Nemoci mozku, neurologie – mozková mrtvice (neboli cévní mozková příhoda), poranění mozku, poranění hlavy, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, amyotrofická laterální skleróza (neboli ALS), atrofie mozku, atrofie mozečku, dětská mozková obrna, autismus a další;
 • Nemoci srdce a cév, kardiologie – infarkt myokardu, kardiomyopatie, chronická ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, vysoký krevní tlak (neboli hypertenze);
 • Nemoci plic, pulmologie – chronické astma, chronická obstrukční plicní nemoc (neboli CHOPN), idiopatická plicní fibróza, sarkoidóza, opakované infekce dýchacích cest;
 • Nemoci jater, hepatologie – autoimunitní hepatitida, steatóza jater, cirhóza jater a další;
 • Nemoci zažívacího traktu, gastroenterologie – Crohnova nemoc, ulcerózní kolitida,
 • chronická pankreatitida a další;
 • Cukrovka, diabetes I. a II. typu včetně řešení komplikací – diabetická retinopatie, diabetická neuropatie, diabetická nefropatie;
 • Nemoci ledvin a vylučovací soustavy, nefrologie a urologie – chronická nedostatečnost ledvin, chronický zánět ledvin, inkontinence moči, erektilní dysfunkce;
 • Nemoci pohybového aparátu, ortopedie – artróza (neboli osteoartróza) kloubů, např. kolene, kyčle, hlezna, ramene, lokte, dále revmatoidní artritida, poranění svalů, poranění úponů šlach, vazů a svalů, bolesti zad, bolesti kloubů, bolesti svalů;
 • Únava, vyčerpání – chronický únavový syndrom, fibromyalgie, nadměrný stres, poruchy spánku;
 • Oslabená imunita, imunologie – opakované infekce, borelióza a její následky, pásový opar, infekční mononukleóza, chlamydiové infekce, mykoplasmové infekce, a další;

Chcete vědět víc?

Klinika Cellthera je registrovaným tkáňovým zařízením a držitelem platného rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv pro oblast využití buněk SVF z tukové a pojivové tkáně podle zákona 296/2008 Sb. Veškeré používané postupy jsou zcela bezpečné a vycházejí z více než 20-leté zkušenosti našich odborníků, kteří působili na renomovaných zahraničních klinikách a výzkumných pracovištích v Evropě i v USA.

Využijte možnost osobní konzultace s naším zkušeným lékařem, specialistou v oblasti buněčné terapie. Ten vám doporučí ideální řešení podle typu vašich zdravotních problémů a spolu pak stanovíte vhodný léčebný postup.

Mám zájem o osobní konzultaci.

Jeho jedinou nadějí na život jsou kmenové buňky, léčba je však velmi drahá

Daniel se svou partnerkou na zámku Lednice Foto: archív Daniela

Nemoc útočí na centrální nervovou soustavu tím, že ochromuje a ničí mozkové a spinální motoneurony, které jsou zodpovědné za komunikaci mezi mozkem a svalstvem. Kvůli tomu dochází k postupné svalové slabosti až atrofii. Mozek nakonec není schopen ovládat většinu svalů a pacient zůstává zcela paralyzován – se zachováním psychických a mentálních schopností. Za běžných okolností mají takto nemocní jedinci jedinou možnost – denně cvičit, rehabilitovat a brát léky.

Daniel je velmi aktivní, nepoddává se nemoci, cvičí a rehabilituje nad rámec standardních doporučení.

Užívá přípravky na zvýšení výkonu, vytrvalosti, využívá služeb fyzioterapeuta a za všechny tyto aktivity každý měsíc zaplatí 8–10 tisíc korun.

Bohužel veškeré náklady na péči nutnou k zachování mobility jsou ještě mnohem vyšší a zdaleka je nepokryjí finance, jež od státu Daniel získává. Je tak zcela závislý na pomoci rodiny a přátel.

Nadějí pro takto nemocné lidi jsou kmenové buňky. Bohužel se jedná o finančně náročnou proceduru. Daniel měl to štěstí, že jej v prosinci 2012 zařadili do experimentální léčby a jednu aplikaci kmenových buněk absolvoval zdarma. Výsledky byly znatelné, ale nemoc se nezastavila – k tomu jsou zapotřebí další aplikace.

Další experimentální léčba proběhne až na základě skončení první studie, která je však v nedohlednu.

Aplikace kmenových buněk u takto nemocných lidí není vhodná pro všechny a k uzavření studie je nutné, aby se jí zúčastnil dostatek osob, které musí být minimálně rok ještě sledovány a až poté u nich dojde k vyhodnocení stavu, na základě čehož proběhne další studie. Reálná doba spuštění navazující studie je přibližně dva roky, což je z pohledu progresivní formy onemocnění příliš dlouho.

Daniel ještě v plné síle se svými dětmi.

Foto: archív Daniela

Bohužel v současné době lze v rámci našich právních norem aplikaci kmenových buněk provést jen v rámci experimentu, a tudíž pacient o ni nemůže požádat ani za předpokladu, že si uhradí celou léčbu sám. Z tohoto důvodu se Daniel se svými rodiči a partnerkou rozhodli, že sami soukromě vyhledají pomoc v okolních státech.

Zjistili, že s výzkumem nemoci mají největší zkušenosti na Ukrajině, v Rusku, Německu, Itálii a v Izraeli, přičemž k aplikaci kmenových buněk dochází různými způsoby.

Nakonec zvolili Ukrajinu, jelikož byla nejblíže a finančně vycházela nejlevněji. Přesto je cesta i léčba nakonec vyšly na 230 tisíc Kč, což zaplatili z rodinných úspor a pak také díky pomoci nejbližších přátel. I tentokrát byla aplikace kmenových buněk u Daniela znatelná, nicméně ani tentokrát nebyla nemoc zcela zastavena. Bohužel další aplikaci kmenových buněk si již dovolit nemůže.

Hybridní vláček, který vymyslel Danielův syn Kuba a ve kterém všichni zažívají spoustu zábavy.

Foto: archív Daniela

I když mu osobně není vůbec příjemné žádat někoho o pomoc, nemá jinou možnost. Pokud nebudou provedeny další aplikace, jeho vyhlídky na aktivní život se zhorší.

Pacienti s touto nemocí žijí zhruba další dva až pět let. Kolem dvaceti procent nemocných s chorobou bojuje více než pět let.

Mezi takové patří třeba populární britský fyzik Stephen Hawking (*1942), kterému byla ALS diagnostikována již v roce 1963.

Daniel má dvě velká přání. První je, aby výzkum kmenových buněk v ČR nebyl závislý na finančních ani jiných zdrojích. Druhým přáním je, aby se díky aktivitě rodiny, přátel a ostatních dožil výsledků výzkumu, případně další experimentální léčby.

Pokud byste chtěli Danielovi pomoci, můžete zaslat libovolnou finanční částku na transparentní účet 2700576245/2010. Více informací o možnosti pomoci naleznete na stránkách fanklubu Pink Floyd, jehož je i Daniel členem – www.pinkfloyd.cz/dan.

Hlavní zprávy

Kmenové bunky – platíte za experiment?

Lékař nabídl léčbu za desítky tisíc. Že není uznaná, zamlčel

Dnes 5:30

Pacientka zaplatila za sérum s kmenovými buňkami 54 tisíc. Lékař ji ale zapomněl informovat, že jde o experiment. Nyní musí žena na operaci, pokus byl neúspěšný.

Praha – V naději, že ji konečně opustí trýznivé bolesti při každém kroku, zaplatila Roswitha Siedeková lékaři 54 tisíc korun. Za peníze si pořídila dvě dávky moderní biologické léčby – séra s kmenovými buňkami. Pojišťovna totiž léčbu nehradí. Kýžený výsledek se ale ani po roce nedostavil.

Zajímavé:  Nehormonální nitroděložní tělísko - Vše o zdraví

„Při druhé kontrole mi pan doktor doporučil, abych se přece jen podrobila artroskopické operaci.

A to v nemocnici, kde působí,“ popisuje pacientka svoje zkušenosti s takzvanou autologní biologickou léčbou artrózy. Kvůli strachu z operace si přitom původně léčbu pořizovala.

Lékař jí sliboval, že se zákroku vyhne. To se ale nestalo, naopak si ještě pohoršila. „Zadlužila jsem se kvůli tomu,“ přiznává.

Místo toho teprve nyní zjišťuje, že není léčba kmenovými buňkami uznaná a ověřená. Klinické testy, které by doložily její účinnost a bezpečnost, se teprve chystají. „Tuto informaci jsem se od lékaře nedozvěděla,“ zlobí se pacientka. Na další kontrolu už se k němu proto nechystá.

Dungl: jsou to šarlatáni

Podobných případů se podle profesora pražské ortopedie v Nemocnici Na Bulovce Pavla Dungla najdou desítky. Pacienti se ozývají z celého Česka.

„Takzvaná autologní biologická léčba artrózy je totiž šarlatánská metoda. Není klinicky testovaná a nefunguje. Hlavním smyslem je vybírat od lidí nekontrolovatelně peníze,“ tvrdí uznávaný lékař a místopředseda České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí.

Ortopedická společnost už proto na svém webu vyvěsila varování. „V odborné literatuře nejsou dostupné studie, které by prokazovaly, že tato léčba vede k regeneraci kloubní chrupavky. Na základě současného stupně poznání rozhodně nejde o postup lege artis,“ píše se ve výzvě, pod kterou je podepsán vědecký sekretář společnosti Jiří Běhounek.

Současně ortopedové vyzvali ministerstvo zdravotnictví, aby se problémem zabývalo. Ministrův náměstek pro zdravotní péči Josef Vymazal deníku Aktuálně.cz potvrdil, že bude situaci řešit.

„Ministerstvo zdravotnictví obdrželo od České společnosti pro ortopedii a traumatologii na toto téma podnět, kterým se intenzivně zabývá,“ uvedl Vymazal.

Pacient musí vědět, že jde o experiment

Podle profesora Dungla lékaři nutí pacienty, aby podepisovali dokument, který jim znemožní jakoukoliv obranu. „Lidé se zavazují, že když jim metoda nepomůže, nepůjdou si stěžovat. Nebudou chtít zpátky ani peníze,“ popisuje lékař.

Později se podle něj zklamaní pacienti nahromadí v čekacích listinách na endoprotézy. „To by se v žádném právním státě stát nemohlo. Jenom u nás,“ hodnotí situaci Dungl.

Se stejnými zkušenostmi se prý svěřují pacienti i Janě Petrenko z Koalice pro zdraví.

Podle právníka Platformy zdravotních pojištěnců Ondřeje Dostála se ale pacienti přece jen bránit mohou. Zvlášť pokud je ošetřující lékař neinformoval o tom, že není metoda úředně uznaná a řádně klinicky otestovaná. „V takovém případě tady šance na obranu je,“ říká Dostál.

Lékař je totiž podle něj povinen pacienta o veškerých perspektivách léčby poučit. „Platí to i pro metody, které jsou lékařem vnímány jako alternativa. Odborník musí pacienta poučit, že jde o metodu experimentální. Musí přitom zmínit všechny přínosy a rizika, které daná metoda má, a musí přitom vycházet z ověřených zdrojů,“ podotýká právník.

Jeden kloub – 35 tisíc

Pokud to neudělá, hrozí mu za porušení zákona pokuta půl milionu korun – a to od orgánu, který zdravotnické zařízení zaregistroval, například od kraje. „Kromě toho má pacient možnost vymoci odškodnění. Lékař jednal protiprávně a plně odpovídá za škodu,“ připomíná Dostál.

Společnost CellThera, která přes své smluvní lékaře komerční využití kmenových buněk nabízí, skutečně přiznává, že metoda není dostatečně ověřená.

„Ano, klinická studie se teprve chystá,“ řekla pracovnice informační linky pro pacienty. Léčbu proto podle ní nehradí ani zdravotní pojišťovny. „Plně si ji platí pacient. Jeden kloub stojí 35 tisíc.

Potom každý další 15 tisíc,“ upřesnila informace.

Podle spolumajitele společnosti Jaroslava Michálka se přesto jakási případová studie konala. A přinesla skvělé výsledky. „Ze závěrů studie vyplývá, že biologická léčba osteoartrózy vlastními buňkami tzv.

stromální vaskulární frakce z tukové a pojivové tkáně přináší skutečně převratné výsledky.

Léčba přináší reálné zlepšení stavu poškozeného kloubu a zmírnění obtíží, a to v podstatě bez rizik pro pacienta,“ řekl v minulosti serveru Trendyzdraví.cz Jaroslav Michálek. 

Pojišťovna: neověřenou metodu nezaplatíme

Studii podle něj vedl tým českých vědců a lékařů v letech 2010 až 2013, odborníci testovali léčbu kmenovými buňkami u více než 1100 pacientů se středně pokročilým až závažným stupněm artrózy velkých kloubů. U téměř osmdesáti procent pacientů se podle Michálka potíže zmírnily.

Společnost CellThera také na svém webu připomíná, že je držitelkou povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Podle mluvčí ústavu Lucie Šustkové se ale úředníci při udělování registrace nezabývají tím, jestli je daná léčebná metoda účinná.

Povolují firmě jen biologický materiál používat – tedy získávat ho, zpracovávat, vyšetřovat, skladovat a distribuovat. „Ústav neschvaluje lékařské postupy ani léčebné metody, to nespadá do jeho kompetence,“ vysvětluje Šustková.

Všeobecná zdravotní pojišťovna léčbu hradit odmítá.

„Jde o metodu, při které nebyl proveden dostatek klinických studií, zvláště pak takových, které by vyhovovaly zásadám medicíny založené na důkazech, které by jednoznačným způsobem prokazovaly přínos léčby pro kloubní chrupavku a současně specifikovaly možná rizika léčby či její vedlejší účinky,“ píše se ve stanovisku pojišťovny, pod kterým je podepsána ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče Zdeňka Kučerová.

autor: Veronika Rodriguez, Aktuálně.cz

Zázračná léčba umí opravit klouby | Žena.cz

Léčba kmenovými buňkami patřila ještě před pár lety do říše sci-fi. Dnes už je k dispozici i v ČR. Může pomoci s bolestmi kloubů i vám.

Kmenové buňky mohou nahradit jakoukoliv specializovanou tkáň, a odstranit tak její poškození. Jsou to malé továrny, které vyprodukují vše, co je potřeba, aby se tělo mohlo regenerovat. Nacházejí se v kostní dřeni a tukové tkáni – využít se dají i vlastní tukové buňky! Poskytují obrovské možnosti léčby nemocí a stavů dosud považovaných za beznadějné.  

Kmenové buňky léčí (skoro) všechno

Právě schopnost kmenových buněk opravit a obnovit poškozenou tkáň představuje velký potenciál v léčbě nejrůznějších nemocí:

 Patří k nim například:

 • Nemoci srdce a cévního systému (infarkt, mrtvice, kardiomyopatie, nedokrvování dolních končetin)
 • Zažívání a onemocnění jater (Crohnova choroba, cirhóza jater, ulcerózní kolitida)
 • Klouby a onemocnění pojivové tkáně (kolena, kyčle, ramena, hlezna i osteoartróza malých kloubů, vyhřezlé ploténky, artritida, urychlené hojení zlomenin, poranění úponů šlach, vazů a svalů)
 • Plastická chirurgie (zvětšení poprsí, remodelace prsů po mastektomii, modelování obličeje, odstraňování vrásek, hojení jizev, hojení chronických ran a vředů, hojení popálenin)
 • Neurologické nemoci (roztroušená skleróza, poškození mozku a míchy po úrazu, cévní mozková příhoda, Parkinson, Alzheimer a mnoho dalších)
 • Kožní onemocnění (lupénka, dermatomyositida, sklerodermie, epidermolysis bulosa)
 • Autoimunitní onemocnění (cukrovka I. a II. typu a její komplikace, roztroušená skleróza, lupus atd.)
 • Plicní choroby (plicní fibróza, chronická obstrukční plicní choroba)

Vlastní tuk pomůže i na klouby

Obrovský zájem je věnován zejména využití kmenových buněk při léčbě artrózy a degenerativních onemocnění kloubů, velkých i malých. Tam už využití kmenových buněk funguje v klinické praxi. 

Doporučujeme: Nervy zachrání kmenové buňky

Pro léčbu degenerativních onemocnění se více hodí kmenové buňky z tukové tkáně. Důvodů je více, prvním je lepší dostupnost a druhým mnohonásobně vyšší počty kmenových buněk v tukové tkáni – je jich zde 500x více než v kostní dřeni, a jednoduchý je jejich odběr i hojení.

„S využitím zkušeností plastických chirurgů jsme proto v uplynulých dvou letech vyvinuli šetrnou metodu izolace kmenových buněk právě z tukových tkání člověka a jejich následné použití pro regeneraci poškozených chrupavek,“ vysvětluje prof. MUDr. Jaroslav Michálek PhD., garant výzkumné společnosti Cellthera, která je tkáňovým zařízením pro odběrové zařízení Polikliniky I. P. Pavlova.

Zmírnění bolestí až o 75 %. Ale za své

Důležité je, že odběr i aplikace kmenových buněk jsou téměř bezbolestné. Z hlediska léčebného procesu je léčba s jejich pomocí mnohonásobně účinnější i jednodušší než dosavadní postupy. 

Náš tip: Klouby léčí tukem už ve třech městech. I v Praze!

„Zmírnění bolesti se dostavuje už v prvních týdnech po zákroku. K regeneraci, zahojení a obnovení hybnosti porušené kloubní chrupavky dochází zhruba po třech měsících,“ říká MUDr. Martina Čapková z Polikliniky I. P.

Pavlova. Díky léčbě kmenovými buňkami uvedlo 89 % pacientů s těžkou artrózou kolene, že zaznamenali alespoň poloviční zmírnění potíží a polovina z nich dokonce zaznamenala zlepšení o 75 %. Úspěšnost léčby závisí na stupni postižení kloubu.

Pojišťovny léčbu artrózy kmenovými buňkami nehradí. Léčit se dají najednou až čtyři klouby – pacient zaplatí za odběr asi 50 ml tuku, jeho zpracování a aplikaci injekce 38 000 korun včetně následné komplexní léčby s rehabilitací.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Vědci našli způsob, jak léčit všechny typy rakoviny

10 jídel, která vás dokážou zabít

Angelina Jolie slaví 38 let: Připomeňte si život slavné herečky

Vstoupit do galerie | 10 10 jídel pro sexuální zdraví mužů
  Video Mohlo by Vás také zajímat: V kinech bude řežba, Netflixu se nebojíme. Točit během covidu byl masakr, říká Bradáč | Video: Michael Rozsypal

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector