Léky Na Bipolární Poruchu?

Při léčbě bipolární poruchy se používají následující skupiny léků:

 • stabilizátory nálady: lithium, antiepileptika (karbamazepin, kyselina valproová, lamotrigin) a antipsychotika,
 • antidepresiva: pouze v kombinaci se stabilizátory nálady.
 • Co to je Bipolar?

  Bipolární afektivní porucha (dále jen BAP) je psychické onemocnění charakterizované poruchami nálad: depresemi, mániemi či smíšenými stavy. U jedince s BAP se v průběhu života vyskytují období s poruchou nálady, v mezidobí je obvykle tzv. bezpříznakové období.

  Jak se chovat k člověku s bipolární poruchou?

  V praxi to znamená nechat ho mluvit o tom, jak to má on. Naslouchat mu a snažit se ho pochopit i v těch věcech, ve kterých s ním nesouhlasíme. Svůj názor vyjadřovat spíše tak, že budeme mluvit o tom, jak nám v této situaci je, a co my sami cítíme (třeba strach, obavu nebo bezmoc).

  Co je bio bipolární porucha?

  Bipolární porucha je charakterizována jako závažné duševní onemocnění, při kterém dochází k periodickým změnám nálady, vitality, psychických funkcí a celkového normálního fungování organismu.

  Kdo trpi Bipolarni poruchou?

  Postihuje ženy i muže bez ohledu na rasu, vzdělání či sociální statut. Onemocnění začíná kolem 20. roku, k jeho rozpoznání a léčbě však mnohdy dochází o několik let později. Bipolární afektivní porucha je charakterizovaná poruchami nálad a jejich střídáním: depresemi, mániemi či smíšenými stavy.

  Co znamená maniodepresivní?

  Maniodepresivní psychóza je charakterizována jako závažné duševní onemocnění, při kterém dochází k periodickým změnám nálady, vitality, psychických funkcí a celkového normálního fungování organismu. Tyto změny se střídají po tzv. cyklech.

  Jak vzniká Maniodeprese?

  Pokud člověk trpí depresí, může docházet ke změnám metabolismu v mozku – vzniká zde nerovnováha přenašečů (neurotransmiterů) serotoninu, noradrenalinu a/nebo dopaminu. U depresivních onemocnění, která jsou střídavě spojená s chorobně dobrou náladou (mánií), dochází v mozkovém metabolismu k jiným změnám.

  Zajímavé:  Neurologické vyšetření - Vše o zdraví

  Jak se chová člověk který trpí Maniodepresí?

  Podle amerického Národního institutu duševního zdraví je bipolární porucha (dříve nazývaná také maniodepresivní psychóza) porucha mozku, který způsobuje neobvyklé a dramatické zvraty v náladě. Střídají se období extrémního pocitu dobré nálady a energie (období mánie) s obdobími hlubokých depresí.

  Jak se chovat k lidem s Maniodepresi?

  Nebojte se říct, že vám není dobře – sdělte partnerovi, kdy se necítíte dobře a jaké situace vám vadí. Vnímejte příznaky nemoci – citlivě se partnera zeptejte, pokud vnímáte jakékoliv příznaky bipolární poruchy včetně změny chování. Naučte se vymezovat své hranice – naučte se říkat partnerovi dost!

  Jak někomu pomoci?

  Opravdová pomoc vyžaduje i opravdovost pomáhajícího. Nestačí jen nestranný a formální či neutrálně profesionální přístup. Z každého slova i mimoslovního projevu by mělo být znát, že jsme ve věci pomoci osobně angažování, že nám o to opravdu jde.

  Jak poznat že jsem Bipolarni?

  Příznaky bipolární poruchy

  1. Nával energie a pocit štěstí či euforie.
  2. Ztráta potřeby spát (nemocný spí hodinu denně nebo nespí vůbec)
  3. Riskantní jednání (například rychlá jízda autem)
  4. Ztráta sociálních zábran.
  5. Nepřiměřeně vysoké sebevědomí
  6. Nadměrné utrácení peněz.
  7. Sexuální promiskuita.
  8. Podrážděnost, výbušnost.

  Jak diagnostikovat bipolární poruchu?

  Epizody a jejich charakteristické příznaky

  1. nepřiměřená, nápadně dobrá nálada.
  2. rozrušení až agresivita.
  3. zvýšené psychomotorické tempo.
  4. rychlé a nepřetržité mluvení
  5. náhlé, časté a ne vždy srozumitelné změny tématu v rozhovoru, „páté přes deváté“
  6. značná roztržitost.
  7. snížené sociální zábrany.
  8. snížená potřeba spánku.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector