Léky na vysoký tlak – Vše o zdraví

Krevní tlak vzniká v cévách. Je to tlak, kterým působí krev na stěny cév a je nezbytný, aby nám krev v cévách a žilách neustále kolovala. Krev neproudí sama od sebe, ale je poháněna srdcem, které pracuje jako pumpa.

Zdravé cévy jsou pružné a elastické a při kontrakci srdečního svalu – systole, se krev rozproudí a cévy se mírně roztáhnou. Při diastole, tedy fázi, kdy srdce nasává okysličenou krev z plic, se cévy opět stáhnou. Tímto mechanismem se udržuje krev v nepřetržitém pohybu.

Počet stahů srdečního svalu za minutu počítáme jako pulz.

Léky na vysoký tlak - Vše o zdraví Jak měříme krevní tlak

V různých cévách je tlak různý. V tepnách (arteriích) je tlak vyšší, v žilách (vénach) je naopak nižší. Je nutný pro udržení krevního oběhu a zásobování všech tělních buněk živinami a kyslíkem.

Pro diagnostiku hypertenze v ordinaci se měří krevní tlak na paži, na tepně zvané aorta brachialis.  Dříve jste mohli vidět tlakoměr se rtuťovým sloupcem a krevní tlak se odečítal metodou poslechovou (auskultační).

Lékař nafoukl manžetu na tepně aorta brachialis a poslouchal fonendoskopem, kdy začne slyšet srdeční odezvy. Na této hodnotě sloupce pak odečetl hodnotu krevního tlak.

Dnes máme běžně dostupné digitální tlakoměry, které jsou mnohem komfortnější a krevní tlak si tak můžete kontrolovat i v pohodlí domova. Významným výrobcem tlakoměrů do domácnosti je značka Beurer. Vyzkoušejte její tlakoměry i vy.

Léky na vysoký tlak - Vše o zdraví Zásady správného měření krevního tlaku

Aby byl výsledek měření co nejpřesnější, doporučuje se při každém měření  dodržovat několik zásad:

 • měření provádět vsedě po 5 – 10 minutovém uklidnění,
 • zvolit správnou šíři manžety, manžetu navléci na paži tak, aby loketní jamka zůstala nepřekryta (cca 2 cm nad ní),
 • u starších nemocných a diabetiků s hypertenzí, u kterých je častější možnost ortostatické hypotenze, se provádí měření tlaku vestoje po 1 minutě vzpřímené polohy,
 • během měření nesmí měřený mluvit, paže musí být podepřena vsedě i vestoje,
 • měření krevního tlaku se provádí 3x v intervalu 1 – 2 minut, výsledek je průměr z druhého a třetího měření.

Šíře manžety se volí podle obvodu paže, aby nebyla příliš těsná nebo naopak, příliš volná:

 • obvod paže do 33 cm – manžeta šíře 12 cm,
 • obvod paže 33 – 41 cm – manžeta šíře 15 cm,
 • obvod paže nad 41 cm – manžeta šíře 18 cm.

Léky na vysoký tlak - Vše o zdraví Při jakých hodnotách krevního tlaku zpozornět?

Hodnota krevního tlaku se skládá ze dvou čísel. První číslo je tlak systolický, tedy tlak krve na cévy v průběhu srdečního stahu. Druhé číslo za lomítkem je tlak diastolický. V průběhu diastoly je tlak nižší a toto číslo představuje odpor cévního řečiště při návratu krve do srdce.

Hodnota krevního tlaku se udává v jednotkách mmHg, tedy v milimetrech rtuťového sloupce tlakoměru. Normální hodnoty tlaku a hodnoty, kdy vám může být diagnostikována hypertenze, jsou uvedeny v tabulce:

Kategorie Systolický krevní tlak Diastolický krevní tlak
Optimální krevní tlak

Pacienti jsou odsouzeni k léčbě na doživotí, říká odborník | Zdraví

LN Čím si pacienti s vysokým krevním tlakem nejvíc ubližují?Největším rizikem pro pacienty, kteří se již pro hypertenzi léčí, je vynechávání pravidelných dávek léků.

Hrozí jim kvůli tomu výrazné kolísání krevního tlaku a riziko komplikací, řeč je zejména o cévní mozkové příhodě.

Dalším rizikem je nedodržování zásad zdravého životního stylu, například příjmu soli a nadužívání alkoholu.

LN Dá se vysoký krevní tlak vyléčit jednou provždy?Léčba je většinou doživotní. Zatím neexistuje žádný léčebný postup, který by vysoký tlak vyléčil. Můžeme pouze kontrolovat krevní tlak a udržovat jej v přijatelných mezích.

LN Jak by měla vypadat správná léčba krevního tlaku? Stačí problém řešit s praktickým lékařem?

Praktičtí lékaři mají ve zjišťování a léčbě arteriální hypertenze zásadní úlohu. Hypertenze je v populaci velmi častá, úloha praktických lékařů je i proto nezastupitelná.

Speciální péči potřebují pacienti s komplikovanou hypertenzí – například ti, kteří již mají ischemickou chorobu srdeční.

A dále pacienti s rezistentní hypertenzí, kterým je nutné podávat větší množství léků, abychom dosáhli cílových hodnot krevního tlaku.

LN Co si představit pod pojmem rezistentní hypertenze – hypertenze vzdorující běžné léčbě?Přesná definice rezistentní hypertenze je, že pacient nedosahuje cílové hodnoty krevního tlaku navzdory trojkombinaci léků, tato kombinace musí zahrnovat diuretikum (lék na odvodňování organismu – pozn. red.). Rezistentní hypertenzí trpí sedm až devět procent nemocných.

LN Do jaké míry jsou problémem nespolupracující pacienti, kteří mají třeba pocit, že jim vysoký tlak nezpůsobuje potíže, a tak se „nebudou cpát“ léky?Problém je to zásadní, protože léčba pomocí léků je zatím nezastupitelná a nefarmakologická léčba je stále ve stadiu výzkumu. Problémem je, že v časných fázích nevyvolává hypertenze příznaky. Pokud se objeví obtíže nebo komplikace, může to značit již přítomnost poškození orgánů.

LN Když pacient bere léky, stačí to? Do jaké míry je pro snížení tlaku důležité, aby také změnil styl života?Úloha životosprávy je rovněž významná.

Příkladem je snížení hmotnosti obézního pacienta s vysokým tlakem.

Při zvýšení fyzické aktivity a snížení hmotnosti dochází často k výrazně lepší kontrole hypertenze, u některých jedinců i normalizaci hodnot krevního tlaku bez nutnosti podávat léky!

LN Dá se říci, kolik neléčených hypertoniků postihne například srdeční selhání?Pravděpodobnost, že pacient s hypertenzí, který nebude léčen, se dostane do stadia srdečního selhání, se blíží téměř jistotě. Pokud předtím nezemře na cévní mozkovou příhodu nebo na srdeční infarkt, případně selhání ledvin.

LN Objevilo se v posledních letech v léčbě krevního tlaku něco převratného?Převratný je vývoj léků a poznání, které lékové skupiny pro léčbu hypertenze jsou nejúčinnější.

Dalším poznatkem je, že pokud se dva a více léků podávají v takzvané fixní kombinaci, tedy dva až tři léky v jedné tabletě, zvyšuje to pravděpodobnost, že pacient nebude zapomínat léky brát, a jeho hypertenze se tak snáze dostane pod kontrolu.

V oblasti nefarmakologické léčby je cílem napomoci lékům snížit krevní tlak u pacientů s rezistentní hypertenzí.

Pokračuje výzkum v oblasti renální denervace – to je katetrizační ovlivnění nervového zásobení ve stěně ledvinných tepen, stimulace baroreceptoru a odstranění karotických tělísek – tady máme na mysli ovlivnění regulace krevního tlaku v baroreceptorech. Předmětem výzkumu je i speciální kardiostimulace s reflexním snížením krevního tlaku.

LN Zmiňujete léčbu fixní kombinací léků – jsou praktici dost informováni, léčí své pacienty správně?Praktičtí lékaři jsou o novinkách informováni, fixní kombinace se používají v praxi již více než deset let. Dříve se tak dělo u těžších stupňů hypertenze, nyní už u lehčích jako počáteční terapie.

Léky na vysoký tlak - Vše o zdraví

LN Proč je vysoký krevní tlak stále častější a proč postihuje stále mladší lidi?Bohužel, je to dáno naším způsobem života: málo pohybu, obezita, stres. Tyto faktory postihují stále mladší jedince. Zároveň se zlepšila diagnostika, zde jsou naprosto nezastupitelné preventivní prohlídky, takže zjišťujeme hypertenzi častěji.

LN A nakonec, vyžaduje vůbec někdy nějakou léčbu naopak tlak nízký?Nízký tlak je vzácnější, většinou nevyžaduje léčbu, ale režimová opatření, jako je dostatek tekutin, spánku, cvičení. Existuje několik velmi vzácných chorob a stavů spojených s nízkým tlakem (takzvané autonomní selhání, endokrinní poruchy). Tyto stavy vyžadují specializovanou péči.  

Léky na vysoký tlak - Vše o zdraví

Osm přirozených způsobů, jak snížit krevní tlak

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak je jednou z nejčastějších kardiovaskulárních chorob a často se řadí mezi takzvané civilizační choroby.

Ideální hodnoty krevního tlaku u dospělých osob jsou 120/80 mmHg. Hodnota nad 140/90 je už považována za hypertenzi.

Jak už jsme zmínili v úvodu, mnoho lidí o svém problému s vysokým tlakem ani neví, jelikož se cítí zdravě a netrpí žádnými vážnějšími příznaky.

Vysoký krevní tlak však není radno podceňovat. Vlivem dlouhodobého působení vysokého tlaku totiž dochází k poškozování cévních stěn a k jejich kornatění, k tzv. ateroskleróze, upozorňuje interní lékařka Michaela Štěpánová z Lékařského domu Praha 7. Negativně pak ovlivňuje také samotné srdce, ledviny či mozek.

„Mezi zdravotní rizika neléčeného vysokého tlaku patří mrtvice (cévní mozková příhoda), infarkt myokardu, srdeční selhání, demence, poškození funkce ledvin až jejich selhání, zhoršení zraku (retinopatie), erektilní dysfunkce,“ vyjmenovala Štěpánová a dodala, že vysoký krevní tlak má v Česku zhruba 40 procent obyvatel ve věku mezi 25–64 lety se zřetelným nárůstem výskytu ve vyšších věkových skupinách (v dekádě od 55 do 64 let má vysoký tlak 72 % mužů a 65 % žen), přičemž 25 procent nemocných o své chorobě vůbec neví.

Léky na vysoký tlak - Vše o zdraví

Na vzniku hypertenze se podílí genetické faktory, nadměrný příjem soli, zvýšená konzumace alkoholu, sedavý způsob života, nadmíra stresu, kouření nebo také nadváha a obezita.

„Všichni mluví o stresu – ale je to taková formulka – klišé. Hypertenzi může vyvolat i jiné onemocnění, například často hormonálně aktivní jinak nezhoubný nádor nadledvin, onemocnění ledvin, zvýšená činnost štítné žlázy apod., může se objevit v těhotenství nebo může jít o nežádoucí účinek některých léků.

Hypertenze je zrádná v tom, že se může projevit až po dlouhé době. Lékař na ni může přijít náhodou při preventivním nebo jiném lékařském vyšetření.

Přesto ale nějaké příznaky nemocný mít může – objevovat se mohou bolesti hlavy, tlaky za hrudní kostí, nervozita, bušení srdce, nadměrné pocení, šumění v uších, nespavost, únava nebo snížená výkonnost.“

Vysoký krevní tlak vám samozřejmě pomohou snížit léky, ale zlepšit svůj zdravotní stav a přispět ke snížení hypertenze můžete i vy sami. Základem je shodit nadbytečné kilogramy a dostat se na zdravou váhu. Poté můžete zkusit následující strategie, které vám pomohou snížit vysoký krevní tlak a s ním spojené riziko kardiovaskulárních chorob.

Dýchejte zhluboka

Krevní tlak se zvyšuje při každé stresové situaci. Váš mozek se totiž připravuje na zátěž spojenou s reakcí „bojuj, nebo uteč“. Možná jste zaznamenali, že ve stresu máte tendenci dýchat zrychleně a povrchně. Ke zklidnění vám proto pomůže prohloubení a zpomalení dechu. Zklidněním dechu vyšlete svému organismu zprávu, že je vše v pořádku a napětí bude z těla pomalu odcházet.

Kromě pomalého a hlubokého dýchání můžete také vyzkoušet dechové a meditativní praktiky z jógy, tai-chi nebo z tradičního čínského cvičení qigong. Tyto metody vám pomohou zbavit se stresu, a jakmile se přestanete stresovat, váš tlak se přirozeně sníží.

Dejte si brambory

Konzumace ovoce a zeleniny bohaté na draslík, jako jsou třeba právě brambory, je důležitou součástí každého programu na snižování krevního tlaku, tvrdí doktorka Linda Van Hornová, profesorka preventivní medicíny z lékařské fakulty Northwestern University Feinberg School of Medicine v Chicagu. Ta doporučuje dávku 2 000 až 4 000 mg draslíku denně.

Mezi nejvýznamnější zdroje draslíku, které vám pomohou snížit vysoký krevní tlak, patří kromě brambor především banány, sladké brambory neboli batáty, rajčata, pomerančová šťáva, fazole, hrášek, žlutý a červený meloun a sušené ovoce, jako jsou křížaly a rozinky.

Solte opatrně

Sodík je pro tělo velmi důležitá minerální látka, jeho nadměrné množství však působí zdravotní problémy. Největším zdrojem sodíku pro náš organizmus je kuchyňská sůl. Některé skupiny lidí, především starší osoby a lidé s rodinnou anamnézou vysokého krevního tlaku, mají vyšší pravděpodobnost vzniku vysokého krevního tlaku z důvodu zvýšené citlivosti na sodík.

Jelikož však neexistuje žádný způsob, jak zjistit, zda je jedinec citlivý na sodík, měl by každý hypertonik snížit příjem sodíku, radí doktorka Eva Obarzaneková, výživová specialistka z National Heart, Lung and Blood Institute. Doporučuje snížit příjem sodíku na 1500 mg denně (polovina lžičky soli obsahuje asi 1200 mg sodíku.) 

Zajímavé:  Jak Dlouho Trvá Protidrogová Léčba?

Snížení příjmu sodíku však neznamená jen méně přisolovat pokrmy. Obarzaneková navrhuje sledovat množství sodíku ve zpracovaných potravinách a ochucovat jídla raději kořením, bylinkami a citronem.

Dbejte na pravidelný pohyb

I obyčejná procházka ve svižnějším tempu vám může pomoci snížit krevní tlak. Postupně zkuste navyšovat rychlost a délku procházek a trénovat tak své srdce. Jako všichni lékaři i doktorka Štěpánová považuje za pravidelný pohyb za velmi užitečný. Záleží však na tom, jak závažná je hypertenzní nemoc, kterou pacient trpí.

„U lehkých forem hypertenzí můžeme sportovní aktivitu doporučit, protože při fyzické námaze je velmi malá pravděpodobnost, že by krevní tlak stoupl nad nebezpečnou úroveň. U těžkých forem hypertenze je naopak velmi pravděpodobné, že se tlak dostane nad uvedenou kritickou mez.

Má-li v klidu takový pacient krevní tlak například 190/100, stačí již nízká intenzita sportovní zátěže a tlak stoupne nad hranici, která by pro pacienta mohla být nebezpečná. V takovém případě je dobré za dohledu lékaře provést zátěžový test,“ vysvětluje doktorka Štěpánová.

 

Zároveň navrhuje pohybovou aktivitu alespoň 5x týdně (svižná chůze, plavání, jízda na kole, běh). Pravidelná fyzická aktivita totiž posiluje srdce, které je poté schopné pracovat s mnohem menším úsilím.

„Najděte si takovou fyzickou aktivitu, která vám bude vyhovovat. Někdo má rád individuální sporty (plavání, běh, cyklista), někdo kolektivní (míčové hry).

Někdo má rád rychlé cvičení (zumba, aerobik), jinému vyhovuje jóga nebo pilates. Střídejte své sportovní aktivity, aby vás stále bavily. Anaerobní aktivity a silové sporty vždy doplňte aerobním cvičením.

Například silové sporty, zdvihání činek, apod. bych hypertonikovi rozhodně nedoporučila.“

Dejte si pozor na alkohol

Většina odborníků se na základě mnoha studií shoduje, že čím méně budete pít alkohol, tím nižší bude váš krevní tlak. Některé výzkumy však ukazují, že alkohol v malé míře může zdraví prospívat.

Studie žen v Brigham and Women’s Hospital například ukázala, že mírné pití alkoholu (definované jako například 150 ml vína nebo 350 ml piva denně na ženu) může ve skutečnosti pomoci snížit krevní tlak více než žádný alkoholický nápoj.

Jiná studie zase zjistila, že umírněná konzumace jednoho alkoholického nápoje denně pro ženu a dvou pro muže může snižovat riziko srdečních onemocnění. Doktorka Štěpánová však varuje, že konzumace alkoholu se může přímo podílet na vzniku vysokého tlaku.

„Pokud trpíte vysokým tlakem, omezte příjem alkoholu. Pokud totiž najednou vypijete větší množství alkoholu, riskujete závažné komplikace jako je třeba cévní mozková příhoda či poškození srdečního svalu. Pokud alkohol úplně vypustit nechcete, vyhněte se alespoň alkoholu tvrdému a vyměňte ho raději za přiměřené množství kvalitního červeného vína nebo piva.“

Přejděte na kávu bez kofeinu nebo na čaj

Vědci se již dlouho zabývají vlivem kofeinu na krevní tlak. Některé studie neprokázaly žádný účinek, ale třeba studie výzkumníků z Duke University Medical Center ukázala, že 500 mg kofeinu (asi tři šálky kávy) zvýšila krevní tlak o 4 mmHg a tento účinek trval až do usnutí.

„Kofein může zvýšit krevní tlak zúžením krevních cév a zvětšováním účinků stresu,“ řekl profesor James Lane, hlavní autor studie z Duke University Medical Center.

„Když jste ve stresu, vaše srdce začne pumpovat mnohem více krve, což zvyšuje krevní tlak. A kofein tento efekt zvyšuje,“ vysvětlil Lane. Pokud obvykle pijete hodně kávy a rádi byste ochránili své srdce snížením krevního tlaku, zkuste přejít na kávu bez kofeinu.

Pracujte o trochu méně

Možná se vám zdá tato rada prakticky nesplnitelná, ale v zájmu vašeho zdraví stojí za to se nad ní alespoň zamyslet. Podle studie odborníků z University of California v Irvine totiž více než 41 hodin týdně strávených v kanceláři zvyšuje riziko hypertenze o 15 %.

Profesorka Haiou Yangová z University of California se domnívá, že přesčasy navíc znesnadňují snahu pravidelně cvičit a dodržovat zásady zdravého stravování.

 V dnešní náročné době může být obtížné skončit v práci v normální hodinu, abyste ještě mohli zajít do posilovny a uvařit si zdravé jídlo,  přesto byste se o to podle Yangové měli pokusit co nejčastěji, zvláště pokud trpíte vysokým krevním tlakem.

Vypočítejte si plodné dny, datum porodu nebo svůj body mass index

Někteří odborníci také radí nepracovat v kuse, ale projít se nebo se protáhnout každou půlhodinu. Tyto přestávky, kdy se budete věnovat jiné činnosti než práci, vám pomohou snížit hladiny stresu a tím snížit i krevní tlak.

Relaxujte pomocí hudby

Správně zvolená hudba může mít na vaše zdraví větší vliv, než si myslíte. Určitě už sami víte, které melodie vám pomáhají zklidnit se po náročném dni a které vás naopak nabudí. Zkuste toho využít a poslouchejte svou oblíbenou relaxační hudbu, kdykoli jste ve stresu.

Vlivem hudby na snížení krevního tlaku se zabývali odborníci z univerzity ve Florencii v Itálii. Ti ve své studii požádali skupinu dospělých, kteří už užívali léky na léčbu hypertenze, aby naslouchali uklidňující klasické, keltské nebo indické hudbě po dobu 30 minut denně a zároveň se při poslechu hudby soustředili na zpomalené dýchání. 

Po týdnu u posluchačů došlo ke snížení systolického tlaku v průměru o 3,2 jednotky, o měsíc později pak tlak u sledovaných hypertoniků poklesl o 4,4 jednotek.

Vysoký krevní tlak je tichý zabiják. Většina lidí o své chorobě vůbec netuší

S vysokým krevním tlakem se potýkám už téměř deset let. Lékaři v nemocnici mi ho zjistili ve 20 letech, dlouhodobě mě bolívala hlava, občas jsem trpěla závratí a opakovaně mi naměřili opravdu vysoký tlak 190/120, takže nebylo o čem přemýšlet a dostala jsem léky. Tehdy mi ještě řekli, že pokud bych v budoucnu chtěla mít děti, musím je vysadit.

Přečíst článek ›

Pravidelně jsem tedy užívala léky a měřila si doma tlak každý den. Taky jsem se snažila změnit stravu, trochu jsem i zhubla, abych tělu ulehčila, ale největší problém jsem měla s tím, že bych přestala kouřit. Jednou za čas jsem prostě cigaretě neodolala, ačkoli jsem věděla, že to je pro můj tlak to nejhorší.

Ovšem o dva roky později jsem otěhotněla a zdraví bylo v tu chvíli na prvním místě, takže jsem okamžitě začala dodržovat zásady zdravého životního stylu, ze dne na den přestala kouřit a moje strava byla ukázková.

Vzhledem k těhotenství mi můj kardiolog nově předepisoval lék Dopegyt, který mohou užívat i těhotné, takže bylo všechno relativně v pořádku.

Nicméně vzhledem k termínu porodu v červenci, kdy byla velká horka a já jsem byla hodně oteklá, provedli lékaři raději císařský řez.

Přečíst článek ›

Léky jsem brala i při kojení, lékaři mě ujistili, že se nedostanou do mateřského mléka.

Při druhém těhotenství už jsem měla tlak 220/150 a lékaři opět nechtěli riskovat, aby se něco nestalo, takže i druhý syn se narodil císařským řezem.

Hned po porodu jsem pokračovala se stejným lékem, ale ten už můj vysoký tlak nedokázal „utáhnout“, takže mi lékař předepsal účinnější léky, které fungovaly lépe a stále je užívám.

Názor lékaře

Profesor Josef Kautzner (přednosta Kliniky kardiologie IKEM)

„Pro zahájení léčby jsou rozhodujícími faktory výše krevního tlaku, celkového kardiovaskulárního rizika a přítomnosti postižení orgánů jako srdce, mozek a ledviny. U tlaků nad 180/110 se léčba zahajuje ihned. U systolického tlaku mezi 150-180/95-110 se vyžaduje opakované naměření zvýšeného tlaku a léčba se zahajuje do 1 měsíce (v případě zvýšeného rizika ihned).

Přečíst článek ›

U mírnější arteriální hypertenze je možné s léčbou vyčkat 3 měsíce a mezitím uplatnit režimová opatření.

Hlavními cíli léčby je kromě snížení krevního tlaku i léčba přidružených onemocnění a odstranění všech odstranitelných rizik (zejména kouření, nadváhy).

Krevní tlak by měl být snížen na cílové hodnoty pod 140/90 u všech a pod 130/80 u diabetiků, pacientů se zvýšeným rizikem, po mozkové příhodě nebo infarktu myokardu, s onemocněním ledvin.

Tak lze dosáhnout pokles kardiovaskulární úmrtnosti o téměř 20 procent a úmrtnosti na mozkové příhody o více jak 40 procent. Léčbu lze zahájit jedním lékem nebo kombinací léků. Hlavní skupiny léků zahrnují tzv.

ACE inhibitory, kalciové blokátory, betablokátory a diuretika. Tyto léky prokazatelně snižují riziko úmrtí a komplikací arteriální hypertenze. Často se léky kombinují, aby se posílil účinek a snížil výskyt nežádoucích účinků.

Ideální je, pokud se léky vyberou nemocnému na míru – podle toho, zda má ještě další onemocnění.“

V roce 2017 u nás bylo hospitalizováno 12 424 lidí s vysokým krevním tlakem, z toho bylo 4420 mužů a 8066 žen.Hypertenze je jednou z šesti nejčastějších příčin hospitalizace.

V Česku má vysoký krevní tlak až 40 procent dospělých mezi 25-64 let, přičemž jeho výskyt se zvyšuje s věkem.

V dekádě od 55 do 64 let má vysoký tlak 72 procent mužů a 65 procent žen, přičemž čtvrtina nemocných o své chorobě vůbec neví! 

V České republice žije přibližně 2,5 milionu hypertoniků.

Přečíst článek ›

Informace o hypertenzi

 • Arteriální hypertenze je označením pro opakované nebo přetrvávající zvýšení krevního tlaku – dlouhodobé hodnoty krevního tlaku 140/90 a vyšší (optimální krevní tlak je 120/80).
 • Může být jednou z příčin ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu, mozkové příhody, ale i demence nebo může způsobovat poruchy erekce.
 • Příčinami vysokého krevního tlaku mohou být zúžení tepny, která zásobuje ledviny, onemocnění nadledvin, ledvin, ale i vrozené zúžení aorty. V těchto případech jde o sekundární hypertenzi, která se týká zhruba 10 procent pacientů. 
 • Zbylí pacienti se potýkají s takzvanou primární hypertenzí, jejíž přesné příčiny nejsou známé a ovlivňuje ji mnoho faktorů (konzumace nezdravých jídel, věk, kouření, rodinná zátěž, nadměrný příjem alkoholu, sedavý způsob života, obezita nebo stres).

Pamatujte, že vysoký tlak sice nebolí, ale umí zabíjet.

Tipy pro zdravé srdce

Při vysokém tlaku je zásadní změnit životní styl. Jen tak se dá předejít horším zdravotním problémům jako je například ischemická choroba srdeční, infarkt, ale i mozková příhoda. Naprostý zákaz kouření je klíčový.

Prognóza nemocných, kteří přestanou kouřit, je výrazně lepší než těch, kteří v tom pokračují. Jako obvykle tu nebude chybět pohyb, který chrání před ischemickou chorobou srdeční. Ideální je rychlá chůze, indiánská chůze, klus, jízda na kole, plavání nebo v zimě běžky.

Co se týká stravy, nejdůležitější je vyvarovat se tukům s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin, které zvyšují riziko trombózy cév. Nepřisolujte si jídlo a jezte hodně vlákniny, kterou najdete v celozrnném pečivu, tmavá mouce a rýži, luštěninách, zelenině a ovoci.

Zároveň je vhodné přestat užívat hormonální antikoncepci a omezit léky proti bolesti.

Přečíst článek ›

Recept na závěr

 • Při léčbě vysokého krevního tlaku používali údajně česnek už staří Řekové, tak jej vyzkoušejte i vy.
 • Léky na vysoký tlak - Vše o zdravíZdroj: Pixabay
 • Česnečka
 • Ingredience:
 • 4 brambory1-2 paličky česneku na plátky1 lžička kmínu 750 ml vody nebo vývaru2 lžičky sušené majoránky1 cibule, pokrájenámáslo nebo olejsůl, pepřchlebové kostičky
 • sýr

Postup:Brambory oloupejte a nakrájejte na kostičky. Cibuli nakrájejte najemno a česnek krájejte na plátky nebo jej prolisujte. V hrnci rozehřejte olej nebo trošku másla, na kterém osmahnete cibuli a přidejte česnek, krátce orestujte a zalijte horkou vodou nebo vývarem, záleží na vaší chuti. Polévku osolte, opepřete a vařte, dokud nebudou brambory měkké. Poté přisypejte dvě lžičky drhnuté majoránky a aby byla česnečka opravdu silná, můžete přidat ještě 3 stroužky česneku, ideálně prolisovaného. Horkou česnečku nalijte nejlépe do misek a posypejte upečenými kostičkami chleba nebo i s nastrouhaným sýrem.

Zajímavé:  Diagnostika A Léčba Mnohočetného Myelomu?

„Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a dělat, co se ti nechce.“ – americký spisovatel Mark Twain

Přečíst článek ›

Vedlejší efekty léků na vysoký tlak

Podle výzkumu Americké asociace srdečních onemocnění uveřejněné na webu WebMD, jeden ze tří dospělých trpí vysokým tlakem, ale jen 61% z nich se léčí a až 2/3 nad ním nemají kontrolu.  V roce 2004 na toto onemocnění zemřelo více než 50 000 osob ve Spojených státech. Vysoký tlak je ale onemocnění, které je velmi dobře zjistitelné, a také kontrolovatelné.

Jedním z důvodů, proč lidé nechtějí podstoupit léčbu nebo přestávají léky užívat jsou vedlejší efekty.

Zde je sedm komplikací, kterým byste měli věnovat pozornost, pokud užíváte léky na léčbu vysokého tlaku. Podle lékařů byste ale kvůli ním určitě neměli s léčbou přestat. Místo toho konzultujte své problémy s vašim lékařem nebo lékárníkem.

„V současné době existuje přes 200 druhů léků na toto onemocnění,“tvrdí lékař Thomas Giles, profesor medicíny na univerzitě v Lousinaně. „Určitě lze najít pro každého lék, který bude pacientovi vyhovovat a nebude mu jeho život ztěžovat.

Není třeba, aby lidé trpěli.“

1. Únava a závrať

Podle Dana Jonese, lékaře, děkana Lékařské fakulty na univerzitě  Mississippi a mluvčího Americké asociace srdečních onemocnění, únava a závratě jsou nejčastějšími projevy při užívání léků. Toto platí zejména pro starší pacienty.

„Pokud jste měli po nějaký čas vyšší tlak a nyní začnete brát léky na jeho snížení, po určitou dobu se zpomalí proudění krve v krevním řečišti, zejména v oblasti mozku. Je třeba chvíli posečkat, než se vše uklidní.

“ Tyto příznaky jsou ale mírné a zpravidla časem odezní, pokračujte tedy v užívání léků.

Pacient, který pociťuje únavu, kvůli lékům, které užívá každý den, může zkusit užívat léčivo s menší frekvencí například obden. Ve dnech, kdy jej neužijí, jim tlak opět stoupne a budou se cítit lépe. „Pokud takhle ale budou pokračovat, je možné, že tyto vedlejší efekty nikdy neodezní, což se obvykle děje do dvou až šesti týdnů léčby,“dodává profesor Jones.

2. Kašel

Některé léčiva mohou v 10 až 15% případů způsobit trvalý kašel. „V těchto případech určitě v užívání léků nepokračujte. Můžete je nahradit jinými léčivy,“ radí lékař Giles. Do této skupiny léků patří: Lotensin, Monopril, Prinivil, Zestril, Accupril, Altaje, Vasotec a Capoten.

3. Časté močení

Zkuste každý den ráno užít diuretika. „Není vhodné brát diuretika a pít mnoho vody, předtím než jdete spát,“ říká doktor Giles. Užití těchto léků si dobře naplánujte. Samotné diuretikum může být obsaženo přímo v léku na vysoký tlak nebo jako samostatná pilulka.

4. Otoky

Prakticky, léky, které nejsou diuretikem, způsobují ve většině případů otoky. Otékání kotníků a nohou je více než kosmetický problém.

„Blokátory vápníku jako amlodipin (zvaný jako Norvasc) a nifedipin (známý jak Procardia) jsou známé tím, že způsobují otoky kotníků a bolest v nohou,“ říká Satan Rayová, lékárnice.

Tyto léčiva mohou zhoršit některé srdeční vady a jiné problémy, a zároveň mohou odhalit dosud neznámé srdeční problém. U některých pacientů se po užívání výše zmíněných léků podařilo objevit skryté srdeční vady.

5. Sexuální dysfunkce

Muži se často vyhýbají léčbě vysokého tlaku s obavy, že by poté mohli mít problémy s erekcí. „Léky snižující tlak mohou nepříznivě působit na potenci, „říká doktorka Rayová, mluvčí americké lékárnické asociace.

Je možné to vyřešit metodou pokus omyl. Pokud se u mužů objeví problémy s erekcí, měli by se poradit s lékařem, protože jsou další možné léčiva, které vám mohou předepsat.

Pokud muž nemá jiné problémy se srdcem, může mu pomoci i viagra.

„Příčinou problému může být cévní onemocnění, a ne léky na tlak,“ pokračuje doktor Jones. Muži mohou trpět vysokým tlakem mnoho let. Poté se začnou léčit  a začnou mít problémy s erekcí. To ale nemusí být důsledkem léků, ale cévním onemocněním, které je zase důsledkem neléčeného vysokého krevního tlaku v minulosti.

6. Srdeční arytmie

Diuretika, která jsou běžně předepisovaná ke snížení krevní tlaku. Zároveň mohou snížit hladinu potassia v těle a způsobit tak srdeční arytmii nebo abnormální srdeční tep. Některé léky mohou snížit srdeční tep až příliš.

Ve všech případech tento problém konzultuje s lékařem. „Je možné předepsat nižší dávky diuretika a kombinací s jinými léky je možné dosáhnout cíleného výsledku a zabránit tak vedlejším efektům,“ říká Giles.

Některá léčiva chrání před poklesem potassia v těle, takže se nemusíte ničeho obávat.

7. Alergická reakce

Vážné alergické reakce způsobené léky na vyšší tlak jsou sice vzácné, ale je třeba se o nich zmínit svému lékaři, protože mohou mít smrtelné následky.

Určité léky mohou způsobit otoky obličeje a krku a znemožnit tak dýchání. Nejprve zpravidla začínají otékat rty, a pak zbytek obličeje, někdy je doprovázeno dýchavičnosti a dušností.

Toto je velice nebezpečné pro život. Pacient potřebuje rychlou pomoc.

Nepřestávejte s léčbou

Podle oslovených expertů, náhlé ukončení léčby je nebezpečné. Pokud zastavíte léčbu, tlak a srdeční tep opět rychle vzrostou, a to je velmi nebezpečné, zvlášť pokud máte srdeční vady, o nichž nemáte tušení. Je tady velké riziko mrtvice a srdečního záchvatu.

Držte se své léčby

Vysoký krevní tlak je chronickým onemocněním, které vyžaduje celoživotní léčbu a sledování. Neléčený stav, může vést k mrtvici, srdečnímu záchvatu, k selhání srdce nebo ledvin, je to tichý zabiják.

Podle doktora Jonese je nejdůležitější komunikace mezi pacientem a jeho doktorem. „Vždy svým pacientům sděluji možné vedlejší efekty a radím jim, aby mě v případě problémů vždy informovali. Pokud je to něco,co samo odezní, je to v pořádku. Ale vždy je dobré si o tm promluvit a informovat lékaře. Vždy můžete přestat brát léčiva a nahradit je jinými a toto nepohodlí odstranit.

Pilulka.cz

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze je civilizačním onemocněním, za kterým stojí obezita, vysoký věk, špatná životospráva, ale také genetické predispozice, stresové prostředí a emoční stres.

Neléčená hypertenze zvyšuje riziko infarktu a onemocnění oběhové soustavy.

Hypertenzi nelze vyléčit, pouze léčit a to buď předepsanými léky na snížení krevního tlaku a podporu krevního oběhu, přírodní cestou…

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze je civilizačním onemocněním, za kterým stojí obezita, vysoký věk, špatná životospráva, ale také genetické predispozice, stresové prostředí a emoční stres.

Neléčená hypertenze zvyšuje riziko infarktu a onemocnění oběhové soustavy.

Hypertenzi nelze vyléčit, pouze léčit a to buď předepsanými léky na snížení krevního tlaku a podporu krevního oběhu, přírodní cestou a s doplňky stravy na srdce a cévní soustavu.

Co je krevní tlak?

Všichni známe, když nám sestřička u lékaře zaškrtí ruku a změří krevní tlak. Co to ale vlastně znamená? Hodnota krevního tlaku vyjadřuje, jakou silou je krev ze srdce pumpována do těla. Srdce každého živočicha je pumpa, která svou činností zabezpečuje krevní oběh.
Krevní tlak dělíme na:

 • Systolický – tlak, který srdeční komora vyvine pro vypuzení krve do těla
 • Diastolický – nejnižší tlak potřebný k naplnění komory v klidném stavu

Jak snížit vysoký krevní tlak?

To, že nás trápí vysoký krevní tlak nemusíme dlouho vědět. Nebolí, není provázen jasnými příznaky a často bývá odhalen až při prohlídce/ kontrole u praktického lékaře. Až 25% Čechů netuší, že trpí hypertenzí.

Na rozdíl od nízkého tlaku jsou na hypertenzi předepisovány léky, které však mívají vedlejší účinky. Nezanedbejte „tichého zabijáka“. Stačí si vybrat z nabídky tlakoměrů a příslušenství k preventivnímu domácímu měření krevního tlaku.

Čím dál tím více lidí se snaží snížit svůj krevní tlak přírodní cestou bez užívání léků.

Prvním krokem je celkové zlepšení životosprávy: pohyb, zdravější strava, meditační cvičení a dýchání, omezení soli v jídelníčku, nezapomínejme na konzumaci brambor, doplňky stravy s obsahem vitamínů a minerálů, omezení kofeinu i alkoholu a relaxaci vůbec.

Vysoký krevní tlak – příznaky:

 • Závratě
 • Bolesti hlavy
 • Hlučení v uších
 • Krvácení z nosu
 • Dušnost
 • Zhoršování zraku, nefroskleróza, ischemická choroba srdeční – třetí stadium

Vysoký krevní tlak – tabulka:

Krevní tlak Rozmezí hodnoty (v mm HG)
Optimální Pod 120/80
Normální 120-129/80-84
Vysoký normální 130-139/85-89
Hypertenze mírná 140-159/90-99
Hypertenze středně závažná 160-179/100-109
Hypertenze závažná 180/110 a vyšší

Bylinky a příroda na vysoký tlak:

Již ve starém Řecku využívali ke snížení krevního tlaku sílu česneku, kdy se konzumuje vyřízlý zelený střed. Tato metoda však není vhodná pro lidi s citlivým žaludkem. Další možností mezi aromatickými potravinami je cibule, která preventivně působí i proti infarktu.

Chutnějšími variantami v boji proti vysokému tlaku jsou jablka, banány, pohanka, obilné vločky, včelí med, ryby, ořechy a luštěniny.

Na snížení krevního tlaku jsou také prokázány účinky bylinek, jako je bazalka, kardamon, hloh obecný, zázvor, levandule a kočičí dráp.

 • Bazalka – skvěle se kombinuje s mnoha potravinami, podporuje mozkovou činnost
 • Kardamon – koření do polévek a dušených i zapečených jídel
 • Hloh obecný – čaj z hlohových lístků nebo extrakt
 • Zázvor – do čajů i pokrmů
 • Levandule – ve formě doplňků stravy
 • Kočičí dráp – ve formě doplňků stravy

Bylinky od pradávna považujeme za přírodní zázrak, který účinně bojuje proti téměř všem neduhům co se našeho zdraví týká. Vysokému krevnímu tlaku se říká “tichý zabiják”. Bylinky pomáhají krevní tlak stabilizovat, nejčastěji ve formě čajů, koření a doplňků stravy.

Vysoký krevní tlak ze stresu

Spojení mezi stresem a vysokým krevním tlakem není zcela prokázáno, nicméně nával hormonů při stresových situacích může krátkodobě zvýšit tlak. Časté krátkodobé zvyšování krevního tlaku může časem vést až k trvalé hypertenzi a tím poškození cév, srdce i ledvin.

Nejlepší radou v tomto případě je naučit se eliminovat stres, který je celkově jedem pro lidské tělo a je třeba ho umět zvládat.

Dopřejte si dostatek pohybu, relaxaci a zamyslete se nad svou životosprávou, zkuste přípravky pro zlepšení krevního oběhu v těle.

Vysoký tlak v těhotenství

Vysoký krevní tlak v těhotenství postihuje zhruba každou desátou ženu a to i ty, které se s hypertenzí nikdy předtím nesetkaly. Těhotenskou hypertenzi podle odborníků způsobuje placenta. Ta vylučuje do krevního oběhu látku, která způsobuje zužování cév. K tomuto problému dochází zpravidla kolem 6. měsíce těhotenství, po porodu se tlak vrací do normálu.

V kategorii Krevní tlak je k dispozici 68 produktů, u 2 máte dodání zdarma. Užívatelé nejlépe hodnotí řady Salvia Paradise, YaoMedica a Viridian. Nejlépe hodnoceným produktem je MedPharma Česnek 1500mg 107 tobolek.

> Zobrazit celý popis

Vysoký tlak

Většina pacientů s vysokým tlakem od svých lékařů slýchává, že budou muset lék na vysoký tlak brát doživotně (to nám často říkají naši klienti).  V tomto článku se dozvíte trochu jiné informace. Jsou založeny na poznatcích lékařů tzv. západní přírodní medicíny.

Podle nich se vysokého krevního tlaku můžete zbavit i bez léků. Je však třeba SYSTEMATICKY ODSTRANIT VŠECHNY PŘÍČINY vysokého tlaku, a TO SOUČASNĚ.

  A pak nějakou dobu nechat působit nově vytvořené podmínky. Organismus na tyto SYSTEMATICKÉ změny zareaguje, dochází k celkovému zlepšení zdraví, krevní tlak se normalizuje.

Tento postup lékaři přírodní medicíny mnohokráte odzkoušeli, funguje u každého.

Lékaři západní přírodní medicíny mají vysokoškolské medicínské vzdělání. Dobře znají funkce lidského organismu. Objevili různé regenerační metody, které obnovují narušené funkce organismu i bez léků (např. plnohodnotnou výživu).

Pomocí těchto regeneračních metod se odstraňují příčiny zdravotních problémů. Regenerační metody jsou GARANTOVÁNY  lékařskými společnostmi lékařů západní přírodní medicíny.

Více se o lékařích západní přírodní medicíny můžete dočíst v samostatném článku a videu na našem webu.

Zajímavé:  Léčba Po Operaci Krčku?

A proč věřit mně? Své celoživotní vzdělávání v oblasti zdraví a výživy jsem završil v Německu a jsem certifikován Německou lékařskou společností pro léčebné půsty a výživu (ÄGHE).

Tato lékařská společnost garantuje velice účinné regenerační metody – léčebný půst a plnohodnotnou výživu, které pomáhají při řadě zdravotních problémů.

Naše Centrum řízené regenerace uplatňuje metody lékařů přírodní medicíny v praxi a máme již celou řadů klientů, kteří se vysokého tlaku i léků zbavili.

Role léků při snižování vysokého krevního tlaku by měla být jen přechodná

Snížení tlaku je samozřejmě možné dosáhnout pomocí léků, kterých je řada druhů. Všechny tyto léky byly vyvinuty k tomu, aby byly používány jen po přechodnou dobu.

Dlouhodobé užívání těchto léků určitě není pro organismus nic prospěšného. Nejsou to jen nevinné tabletky, jak se často interpretuje.

  Mají celou řadu vedlejších účinků, se kterými se můžete seznámit v příbalovém letáku. 

Pro snižování tlaku se obecně používají zejména tyto kategorie léků – beta blokátory, ACE inhibitory a blokátory vápníkových kanálků. Nebudu podrobně rozebírat, ale již samy tyto názvy ukazují, že se v organismu něco omezuje nebo blokuje.

Obecně lze říci, že dlouhodobé užívání těchto léků vás jednoho dne může dovést k těmto zdravotním problémům – neuropatie, cukrovka, problémy s ledvinami, slinivkou,  plicní problémy a další. Co je důležité vědět, tyto léky v podstatě neodstraňují příčiny vysokého tlaku (viz dále).

Takže pokud jdete touto cestou, musíte se připravit na to, že léky budete užívat dlouhodobě, i se všemi negativními důsledky. Právě proto byste určitě měli znát lepší řešení.

Hlavní příčiny vysokého krevního tlaku podle lékařů západní přírodní medicíny

Mezi obvyklé příčiny patří: nedostatečná výživa (nedostatek některé ze 46 nenahraditelných živin), překyselení mezibuněčného prostoru, užívání některých léků, dlouhodobý stres, hormonální nerovnováha, nedostatek spánku, přemíra alkoholu, špatně složená strava, příliš slaná jídla a další. Příčin je více, ale u každého jedince nemusí být přítomné všechny a nebo jsou přítomny v různé míře. Pokud se krevní tlak má snížit, musí se tyto konkrétní příčiny odstranit. 

Role plnohodnotné výživy při normalizaci krevního tlaku

Podle lékařů západní přírodní medicíny je jednou z hlavních příčin vysokého krevního tlaku nedostatek nebo nerovnováha v příjmu základních minerálů ve stravě. Jmenovitě jde o sodík, draslík, vápník a hořčík.

  Tyto základní minerály ovlivňují stav buněk a elektrochemický potenciál na membránách buněk a tím i řadu jejich funkcí. Tyto minerály  jsou také rozhodující při stahování a uvolňování svalstva cév. Tím se průběžně upravuje  průměr cév.

Čím menší je průměr cév, tím se při stejném výkonu srdce, zvyšuje krevní tlak. Další esenciální minerály a vitaminy mají vliv na enzymy, hormony a neurotransmitery, které se rovněž podílí na stahování cév.

  Proto je při vysokém krevním tlaku vždy třeba řešit dostatečný příjem všech 46 esenciálních (životně nenahraditelných živin) v dostatečném množství.  Více se o důležitosti plnohodnotné výživy dočtete dále v rámečku.

K zamyšlení: Může výživa pomáhat řešit zdravotní problémy? Jím zdravě?

Lidé často žijí v přesvědčení, že něco tak obyčejného, jako je výživa, nemůže přeci pomáhat řešit zdravotní problémy. Často k nám  přicházejí s přesvědčením, že jí zdravě a že jim zdravá výživa stejně nepomohla. Říkají např.:

 • Mám zdravou výživu ze zahrádky… 
 • Jím hodně ovoce a zeleniny…
 • Jím Bio potraviny a nakupuji ve zdravé výživě…
 • Nejím konzervy a uzeniny
 • Stravuji se rozmanitě…

Všechno to jsou dobré kroky ke zdravé výživě, které schvalujeme. 

  Zapamatujte si: Nepomáhá jakákoliv výživa, ale jde hlavně o obsah 46 nenahraditelných živin!!! 

 1. Potraviny nestačí mít jen Bio nebo z vlastní zahrádky, to je jen jedna – méně důležitá stránka. Vědci zjistili, že výživa musí nutně obsahovat všech 46 životně nenahraditelných (tzv. esenciálních) živin v dostatečném množství. Jedná se o aminokyseliny (např. leucin, valin, tryptofan, fenylalanin apod.), esenciální mastné kyseliny (kyselina linolová, kyselina alfa linolenová), minerály (např. hořčík, vápník, mangan a řada dalších) a vitaminy (A, celá skupina vitaminů B, C,D, K). Každá z těchto živin se v lidském organismu účastní mnoha biochemických reakcí. A to je pravá podstata výživy. Kvůli těmto esenciálním živinám 3x až 5x denně jíme. Dá se říci, že všechny pochody v lidském těle, imunitní látky, hormony, enzymy, všechny kosti a tkáně jako výchozí “stavební ” materiál potřebují právě tyto esenciální živiny.  Organismus tyto živiny neumí vyrobit, MUSÍ být dodány potravou. Pokud výživa obsahuje v dostatečném množství všech 46 esenciálních živin, jedná se o tzv. plnohodnotnou výživu.
 2. Pokud jakákoliv živina v potravě chybí nebo je obsažena v malém množství nastávají závažné zdravotní problémy. Např. nedostatek železa vyvolává anémii, nedostatek vitaminu C nemoc kurděje, na kterou v minulosti umíralo mnoho námořníků. Nedostatek aminokyselin např. způsobuje psychické poruchy, poruchy funkce jater apod. Mnohostranný význam všech těchto živin pro organismus je potvrzen mnoha Nobelovými cenami
 3. Základním problémem všech tzv. zdravých výživ, je to, že i když má obsaženy “zdravé” suroviny, většina lidí se stravuje podle chuti a nálady. Teď mám chuť na banán, večer si dám řízek s bramborem. Zítra na snídani jogurt s ovesnými vločkami. Tento víceméně nahodilý systém stravování, který má 95% obyvatelstva, však nezajišťuje SYSTEMATICKÝ příjem všech 46 esenciálních živin. Proto tato nahodilá strava je častou příčina zdravotních problémů a narušeného metabolismu
 4. Lidé s chronickými zdravotními problémy mají většinou snížené zásoby některých živin. K jejich doplnění nestačí obvykle jen běžná nahodilá výživa. Proto lidem jejich „zdravá výživa“, i když používají relativně zdravé suroviny, při řešení zdravotních problémů většinou nefunguje
 5. Naopak systematicky dodržovaný plán plnohodnotné výživy, který je odborně propočítán na obsah všech 46 esenciálních živin, je významná regenerační metoda. V Německu ji jako léčebnou metodu ve své praxi používají lékaři sdruženi v Německé lékařské společnost pro léčebné půsty a výživu. A mají s ní velice dobré dlouhodobé zkušenosti
 6. My jsme systém plnohodnotné výživy vystudovali v Německu a máme certifikát této lékařské společnosti, že můžeme systém plnohodnotné výživy školit  
 7. Zde si můžete položit základní otázku: Je můj systém výživy, který používám, skutečně dobře propočítán na obsah všech 46 živin? Schválně se podívejte na zdroj, ze kterého čerpáte. Ani to, že se např. stravujete podle zásad ajurvédy, jógy, tradiční čínské medicíny, vašeho lékaře,  či podle nějakého léčitele předem nezaručuje obsah všech 46 živin!!! Toto je naše odpověď pro ty, kteří nevědí, proč si vybrat právě náš systém: Naše plnohodnotné stravovací plány v regeneračních programech se výrazně odlišují od různých dalších stravovacích systémů či zásad právě tím, že jsou odborně propočítány na obsah všech 46 esenciálních živin. S námi tedy skutečně můžete mít plán “zdravé výživy”, který v podstatě jinde nenajdete.  A bez důkladných odborných propočtů plnohodnotnou zdravou výživu mít nelze
 8. Velkou výhodou našeho systému plnohodnotné výživy je to, že nepoužívá žádné přesné jídelníčky (které beztak nikdo není schopen dodržet). Je snadný na užívání a nepřijdete o vaše oblíbená jídla.
 9. V našich regeneračních programech jsou i další regenerační metody, které zlepšují zdraví. 

Překyselení mezibuněčného prostoru a jak přispívá k vysokému tlaku

Pojďme se podrobněji podívat na další příčinu, kterou je překyselení mezibuněčného prostoru, tzv. překyselení organismu. Lidé “problému překyselení” zpravidla nerozumí – není to tzv. pálení žáhy, ani stav, kdy se na lakmusovém papírku naše moč jeví jako kyselá. Nic podobného. Překyselení je situace v organismu, kdy mezibuněčný prostor v tkáních je znečištěn, tzv.

překyselen (špatné pH, které vzniká nahromaděním buněčných metabolitů v mezibuněčném prostoru).  Toto nepřátelské prostředí narušuje činnost hormonů a enzymů, které v tomto prostředí nemohou dobře fungovat (enzymy a hormony jsou totiž značně citlivé na pH). Enzymy a hormony mají významnou roli při mnoha pochodech v organismu, včetně  regulace krevního tlaku.

  Překyselení také brání dobrému vedení elektrických, a nervových signálů, které regulují činnost srdce a cév. Překyselení působí v organismu široce (v okolí každé buňky) a je jednou z hlavních příčin vysokého krevního tlaku. Překyselení je řešitelné pomocí správně naplánované a nezakyselující stravy.

Tento dlouhodobý plán výživy učíme naše klienty používat v rámci Regeneračního programu při vysokém tlaku a cholesterolu, který našim klientům poskytujeme. 

Odkyselení organismus se dá urychlit tím, že se na začátku ozdravování provede speciální odkyselovací program. Naše společnost používá pro odkyselení (detoxikaci) dvě metody německých lékařů přírodní medicíny – 14 denní Zásaditý ozdravný program případně 7 denní  Půst pro zdraví.  Již v průběhu těchto detoxikačních programů zaznamenáte první významné snížení tlaku. 

Další příčiny vysokého krevního tlaku a jejich řešení 

Vysoký krevní tlak mívá často i další např. dlouhodobý stres. I s ním přírodní lékaři pracují. V našem programu máme i několik šikovných postupů, jak stresy zvládat. 

Cílem tohoto článku není podrobně rozebírat všechny hlavní příčiny, které působí při vysokém krevním tlaku.  Důležité je ukázat, že nemohou být odstraněny pomocí léků, že je nutné změnit systém stravování a napravit některé chyby v životním stylu. Lékaři západní přírodní metody znají regenerační metody, které tyto jednotlivé příčiny umí odstranit.

Na základě regeneračních metod lékařů západní přírodní medicíny a našich vlastních zkušeností jsme vytvořili Regenerační program při vysokém krevním tlaku a vysokém cholesterolu.

Ten obsahuje návod, jak odstranit všechny běžné příčiny vysokého krevního tlaku a cholesterolu. Každý klient podle své vlastní situace odstraňuje ty příčiny, které u něho připadají v úvahu.

  Tím má náš regenerační program univerzální použití pro každého, kdo trpí vysokým tlakem,  i když soubor příčin může být u každého trochu odlišný.

Důležitá poznámka: Výhodou regeneračních metod lékařů přírodní medicíny je to, že nemusíte nijak přerušovat vaši léčbu u lékařů.

Naopak, protože se jedná o změny ve stravování a životním stylu, podpoříte tím svou léčbu. Váš lékař obvykle nemá čas se vašim stravováním a životním stylem zabývat.

Postupně, jak se ozdravujete, může váš lékař i snižovat nebo eliminovat léky, které užíváte. A to je i cílem regenerace. 

Pokud potřebujete řešit hlavně hlavně vysoký tlak, bude pro vás přímo vhodný náš Regenerační program při vysokém tlaku a vysokém cholesterolu (Budete se řídit pokynů týkajících se vysokého tlaku). Můžete se s ním seznámit po kliknutí na odkaz níže. 

Regenerační program při vysokém tlaku a cholesterolu (klikněte zde)

Upozornění: Pokud máte více zdravotních problémů současně, raději nám je v emailu popište (použijte kontaktní formulář na této stránce). Uveďte také svůj orientační věk, výšku, váhu. Budeme vás zpětně kontaktovat a vybereme pro vás nejvhodnější regenerační program. Pomoc s výběrem programu je samozřejmě ZDARMA. 

Autor článku: Ing. Vladimír POPOV, Copyright, 2015, revize 2020

Poznámka o autorovi: Autor je lékařsky certifikovaným specialistou na oblast plnohodnotné výživy a lékařsky řízených půstů (Německo 2013). Oblastí zdraví se zabývá více než 30 let, posledních 15 let profesionálně.

Řídí Centrum řízené regenerace s.r.o. Publikuje především na internetu. K datu copyrightu zveřejnil více než 50 odborných článků o souvislostech mezi plnohodnotnou výživou, překyselením organismu a pravou příčinou zdravotních problémů.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector