Loperon 2mg 20 kapslí – vše o zdraví

Počet položek: 8 Zobrazit počet produktů na stránce: 12 24 48 Vše Loperon 2mg 20 kapslí – vše o zdraví

IMODIUM RAPID je lék proti průjmu. IMODIUM RAPID zahušťuje při průjmu stolici a snižuje její častost. IMODIUM RAPID můžete užívat při náhle vzniklém…

Detail produktu Loperon 2mg 20 kapslí – vše o zdraví

IMODIUM RAPID je lék proti průjmu. IMODIUM RAPID zahušťuje při průjmu stolici a snižuje její častost. IMODIUM RAPID můžete užívat při náhle vzniklém…

Detail produktu Loperon 2mg 20 kapslí – vše o zdraví

Imodium je přípravek určený k léčbě průjmu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let.  Podrobné informace o produktu: Imodium se…

Detail produktu Loperon 2mg 20 kapslí – vše o zdraví

Nenechte se prohánět! zastavuje průjem tak, že zneškodní baktérie, které průjem vyvolaly šetří normální střevní mikroflóru vhodný pro léčbu…

Detail produktu Loperon 2mg 20 kapslí – vše o zdraví

Imodium je přípravek určený k léčbě průjmu u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let.  Podrobné informace o produktu: Imodium se…

Detail produktu Loperon 2mg 20 kapslí – vše o zdraví

Nenechte se prohánět! zastavuje průjem tak, že zneškodní baktérie, které průjem vyvolaly šetří normální střevní mikroflóru vhodný pro léčbu…

Detail produktu Loperon 2mg 20 kapslí – vše o zdraví

Přípravek Loperon ve formě tobolek je tzv. antidiarhoikum, čímž se označuje prostředek proti průjmu. Přípravek Loperon se používá k léčení průjmu v…

Detail produktu Loperon 2mg 20 kapslí – vše o zdraví

Přípravek Loperon ve formě tobolek je tzv. antidiarhoikum, čímž se označuje prostředek proti průjmu. Přípravek Loperon se používá k léčení průjmu v…

Detail produktu

Loperon 2mg cps.dur.20x2mg I – Brněnská lékárna – Váš partner pro zdraví

 • SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
 • 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
 • LOPERON cps
 • 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
 • Loperamidi hydrochloridum 2 mg v jedné tobolce.
 • Přípravek obsahuje monohydrát laktosy.
 • 3. LÉKOVÁ FORMA
 • Tvrdé tobolky.
 • Popis přípravku: Tvrdé želatinové tobolky, vrchní část je tmavě zelená, spodní část je šedá, obsahující bílý až téměř bílý prášek.
 • 4. KLINICKÉ ÚDAJE
 • 4.1 Terapeutické indikace
 • Symptomatická terapie akutního a chronického průjmu, pokud není možná kauzální terapie.
 • 4.2 Dávkování a způsob podání
 • Dávkování dospělým a dětem ve věku 6 – 17 let:
 • Tobolky se užívají s přiměřeným množstvím tekutiny.
 • Akutní průjem:

Zahajovací dávka je pro dospělého 2 tobolky (4 mg), pro děti 1 tobolka (2 mg).

Potom pacienti užijí 1 tobolku (2mg) po každé neformované stolici.

Chronický průjem:

Zahajovací dávkování je 2 tobolky (4 mg) denně pro dospělé a 1 tobolka (2 mg) denně pro děti. Tato dávka se podává do té doby, až se dosáhne frekvence 1 – 2 pevných stolic denně. To bývá obvykle po dávce 1 – 6 tobolek (2 – 12 mg).

Maximální denní dávka při akutním i chronickém průjmu je 8 tobolek (16 mg) pro dospělé. U dětí se tato dávka určuje v závislosti na tělesné hmotnosti (3 tobolky = 6 mg na 20 kg) nikdy však nesmí překročit 8 tobolek (16 mg) denně.

 1. Děti mladší než 2 roky:
 2. Loperamid je pro děti mladší než 2 roky kontraindikován.
 3. Děti od 2 do 6 let
 4. Loperon cps není určen pro děti mladší 6 let.
 5. Dávkování pacientům vyššího věku:
 6. U pacientů vyššího věku není třeba upravovat dávkování.
 7. Dávkování při poruchách renálních funkcí:
 8. U pacientů s poruchou renálních funkcí není třeba upravovat dávkování.
 9. Dávkování při poškození jaterních funkcí:

Ačkoli nejsou k dispozici údaje o farmakokinetice loperamidu u pacientů s poruchami jaterních funkcí, je třeba používat u těchto pacientů přípravek LOPERON cps opatrně, pro omezení first-pass metabolismu v játrech (viz bod 4.4, Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Tobolky se užívají nezávisle na jídle.

4.3 Kontraindikace Známá přecitlivělost vůči kterékoli složce přípravku. Loperamid je kontraindikován u dětí mladších než 2 roky. LOPERON cps. není určen pro děti mladší než 6 let.

 • Loperamid se nesmí použít k primární terapii: Akutní úplavice, charakterizované krvavými průjmy a vysokou horečkou Akutní ulcerozní kolitidy U pacientů s bakteriální enterokolitidou vyvolanou agresivními mikroby včetně salmonel, shigel a campylobacteru U pacientů s pseudomonádovou kolitidou v závislosti na léčbě antibiotiky se širokým spektrem
 • Loperamid se nesmí používat v situacích, kdy je třeba zamezit inhibici peristaltiky, aby se zabránilo riziku těžkým poškozením (ileus, megacolon, toxické megacolon).
 • Loperamid je třeba okamžitě vysadit, jakmile by se objevila zácpa, abdominální distenze nebo ileus.
 • 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba průjmu loperamidem je pouze symptomatická. Kdykoli je možné určit základní etiologii, je třeba podle možnosti zahájit specifickou terapii.

U pacientů s průjmy, zejména u dětí, se může vyvinout deplece vody a elektrolytů. V takových případech představuje nejdůležitější terapeutické opatření náhrada vody a eklektrolytů.

Pacienta je třeba upozornit, že nedostaví-li se při akutním průjmu zlepšení do 48 hodin, je třeba aplikaci přípravku LOPERON cps přerušit a pacient má vyhledat svého lékaře.

U pacientů s AIDS je třeba třeba terapii průjmu přípravkem LOPERON cps ukončit při prvních známkách abdominální distenze. Existují ojedinělé zprávy o vzniku obstipace se zvýšeným rizikem toxického megacolon při léčbě loperamidem u pacientů s AIDS a infekční kolitidou virového a bakteriálního původu.

Ačkoli nejsou k dispozici údaje o farmakokinetice loperamidu u pacientů s poruchami jaterních funkcí, je třeba používat u těchto pacientů přípravek LOPERON cps opatrně, pro omezení first-pass metabolismu v játrech. U pacientů s poruchami jater je třeba při užívání tohoto přípravku opatrnost, protože se může vyvinout relativní předávkování s toxickým ovlivněním centrálního nervstva.

 1. Loperon bez porady s lékařem je určen pouze ke krátkodobé léčbě.
 2. Přípravek obsahuje monohydrát laktosy.
 3. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, Lappovým nedostatkem laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.
 4. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Neklinická zjištění ukázala, že loperamid je substrát pro P-glykoprotein.

Podávání loperamidu (v jednotlivé dávce 16 mg) současně s chinidinem anebo ritonavirem, které oba jsou inhibitory P-glykoproteinu (refluxní pumpy, vracející resorbovanou látku střevním epitelem zpátky do střevního lumen), vedlo ke dvojnásobnému až trojnásobnému zvýšení plazmatických koncentrací loperamidu. Není znám klinický význam těchto farmakologických interakcí s inhibitory P-glykoproteinu při podávání loperamidu v doporučených dávkách.

Současné podání loperamidu (jediné dávky 4 mg) a itrakonazolu, inhibitoru CYP3A4 a P-glykoproteinu, vyvolalo trojnásobné až čtyřnásobné zvýšení koncentrace loperamidu v plazmě. V téže studii inhibitor CYP2C8 gemfibrozil zvýšil kocentraci loperamidu přibližně dvojnásobně.

Kombinace itrakonazolu a gemfibrozilu zvýšila vrcholové koncentrace loperamidu v plazmě a třináctinásobně zvýšila celkovou expozici působení loperamidu obsaženému v plazmě. Toto zvýšení nebylo spojeno s ovlivněním CNS, jak bylo zjištěno psychomotorickými testy (např.

subjective drowsiness a Digit Symbol Substitution test)

Podání loperamidu (16 mg jednodávkově) současně s inhibitorem CYP3A4 i P-glykoproteinu ketokonazolem pětinásobně zvýšilo koncentraci loperamidu v plazmě. Toto zvýšení neprovázely zesílené farmakodynamické účinky, jak bylo zjištěno pupilometrií.

 • Současné léčení perorálním desmopresinem vedlo k trojnásobnému zvýšení koncentrace desmopresinu v plazmě, pravděpodobně pro zpomalení gatrointestinální motility.
 • Dá se očekávat, že látky s podobnými farmakodynamickými účinky mohou potencovat účinek loperamidu a že léčiva zrychlující pasáž trávicím ústrojím mohou jeho účinek snížit.
 • 4.6 Těhotenství a kojení
 • Ačkoli nejsou doklady o tom, že by loperamid měl teratogenní nebo embryotoxické účinky, je před aplikací loperamidu v těhotenství a zejména v jeho prvním trimestru třeba pečlivě zvážit očekávaný prospěch a možné riziko.
Zajímavé:  Popáleniny 1. Stupně Léčba?

Malá množství loperamidu se mohou objevit v mateřském mléce. Proto se podávání loperamidu v období kojení nedoporučuje.

 1. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
 2. V souboru příznaků průjmu, léčeného loperamidem, se může objevit únava, spavost a závratě. Proto je třeba opatrnosti při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů
 3. 4.8 Nežádoucí účinky
 4. Dospělí a děti ≥ 12 let

Bezpečnost přípravku LOPERON byla sledována u 3076 dospělých a dětí ≥ 12 let, účastnících se 31 kontrolovaných a nekontrolovaných klinických studií s loperamidem použitým k léčbě průjmu. 26 těchto studií bylo u pacientů s akutním průjmem (n = 2755) a 5 studií u pacientů s chronickým průjmem (n = 321).

Nejčastěji (incidence ≥ 1 %) uváděné nežádoucí účinky (NÚ) v klinických studiích s loperamidem při léčbě akutního průjmu byly: Obstipace (2,7 %), flatulence (1,7 %), bolesti hlavy (1,2 %) a nauzea (1,1 %). Při léčbě chronického průjmu byly v klinických studiích jako časté (tj. ≥ 1% incidence) tyto NÚ: Flatulence (2,8 %), obstipace (2,2 %), nauzea (1,2 %) a závratě (1,2 %).

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Změna sortimentu a cen vyhrazena

Loperon 2mg tvrdé tobolky 20ks

Před užitím přípravku Loperon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Loperon průjem zastavuje, neléčí však jeho příčinu. Jakmile je to možné, měla by být proto vždy léčena také příčina průjmu.

Při průjmu ztrácíte mnoho tekutin, a proto je důležité pečovat o dostatečnou náhradu ztrát vody a solí, a to zejména u dětí.

Ztrátu tekutin byste měl(a) nahradit dostatečným pitím (mnohem více, než obvykle) nápojů s obsahem cukrů a solí.

Při náhle vzniklém (akutním) průjmu dochází při léčbě přípravkem Loperon ke zlepšení stavu obvykle do 48 hodin. Jestliže se tak nestane, přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem.

U pacientů s AIDS je třeba se před užíváním přípravku Loperon poradit s lékařem. Pokud by se v průběhu užívání přípravku Loperon objevilo vzedmutí břicha, je potřeba léčbu neprodleně ukončit a vyhledat lékaře.

Lékaře musíte upozornit, jestliže je Vám známo, že trpíte anebo že jste v minulosti trpěl(a) onemocněním jater. Je možné, že přípravkem Loperon bude vyžadovat přísnější lékařský dohled.

Léčbu přípravkem Loperon je třeba okamžitě ukončit, jakmile by se objevila zácpa, vzedmutí břicha nebo neprůchodnost střev (projevuje se náhlými, silnými bolestmi břicha, zvracením, vzedmutím břicha při zástavě odchodu plynů).

Neužívejte tento přípravek k jiným účelům, než k jakým je určen (viz bod 1) a nikdy neužívejte vyšší než doporučené množství (viz bod 3). U pacientů, kteří užili příliš velké množství loperamidu, léčivé látky přípravku Loperon, byly hlášeny závažné srdeční obtíže (příznaky zahrnují rychlý nebo nepravidelný srdeční tep).

Dávkování

Tobolky se užívají s přiměřeným množstvím tekutiny.
AKUTNÍ PRŮJEM: Zahajovací dávka je pro dospělého 2 tobolky (4 mg), pro děti 1 tobolka (2 mg). Potom pacienti užijí 1 tobolku (2mg) po každé neformované stolici.

CHRONICKÝ PRŮJEM: Zahajovací dávkování je 2 tobolky (4 mg) denně pro dospělé a 1 tobolka (2 mg) denně pro děti. Tato dávka se podává do té doby, až se dosáhne frekvence 1-2 pevných stolic denně.

To bývá obvykle po dávce 1- 6 tobolek (2 – 12 mg).

Maximální denní dávka při akutním i chronickém průjmu je 8 tobolek (16 mg) pro dospělé. U dětí se tato dávka určuje v závislosti na tělesné hmotnosti (3 tobolky = 6 mg na 20 kg) nikdy však nesmí překročit 8 tobolek (16 mg) denně.

 • Děti: Loperon není určen dětem mladším 2 let.
 • Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Zkuste také ostatní produkty značky Loperon, které naleznete v kategoriích Volně prodejné léky, Průjem a Trávicí soustava. Výrobek ohodnotilo 25 zákazníků a 96 % by ho doporučilo ostatním. Pokud si nejste jistí volbou tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie Průjem.

Loperon kapsle 20x2mg

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv. příbalový leták).

1. CO JE LOPERON CPS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Loperon cps je antidiarhoikum (prostředek proti průjmu) v tobolkách. Přípravek Loperon cps se používá k léčení průjmu v případech, kdy není možné léčit vlastní příčinu onemocnění. Dlouhodobé užívání je možné jen pod lékařským dohledem.

Pokud se do 48 hodin nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LOPERON CPS UŽÍVAT

Neužívejte Loperon cps

 • Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Trpíte zácpou nebo zpomalenou střevní činností.
 • Trpíte akutní úplavicí charakterizované krvavými průjmy a vysokou horečkou.
 • Trpíte akutní ulcerozní kolitidou.
 • Trpíte bakteriálním zánětem tlustého střeva.
 • Trpíte pseudomonádovou kolitidou.

Přípravek Loperon cps není určen pro děti mladší než 6 let.

Upozornění a opatření

Loperamid je třeba okamžitě vysadit, jakmile by se objevila zácpa, abdominální distenze nebo neprůchodnost střev.

Při průjmu je důležité pečovat o dostatečnou náhradu ztrát vody a solí, a to zejména u dětí.

Lékaře musíte upozornit, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči kterékoli složce přípravku, že trpíte ulcerózní kolitidou anebo obleněním střevní činnosti, že máte krev ve stolici, a také, jestliže užíváte anebo jste před nedávnem užíval(a) antibiotika. Také musíte lékaře upozornit, jestliže je Vám známo, že trpíte anebo že jste v minulosti trpěl(a) poruchou činnosti jater.

 • Dále musíte lékaře upozornit, jestliže jste těhotná anebo kojíte.
 • Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku Loperon cps.
 • U pacientů s AIDS je třeba se před užíváním Loperon cps poradit s lékařem.
 • Děti Dětem mladším než 6 let není přípravek Loperon cps určen.
Zajímavé:  Laparoskopie vaječníků - Vše o zdraví

Další léčivé přípravky a Loperon cps

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném podávání loperamidu s chinidinem, ritonavirem, itrakonazolem, ketokonazolem nebo gemfibrozilem se silně zvyšuje hladina loperamidu v krvi. Proto je třeba se těmto kombinacím vyhnout.

Loperamid silně zvyšuje hladinu současně podávaného desmopresinu v krvi.

Je pravděpodobné, že léky zrychlující střevní pasáž mohou vstřebávání a tím i účinky loperamidu snížit.

Přípravek Loperon cps s jídlem a pitím

Tobolky se užívají nezávisle na jídle, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat Loperamid přechází do mateřského mléka. O účincích loperamidu v těhotenství a v období laktace u člověka nejsou k dispozici údaje. Proto by se loperamid v průběhu gravidity a v období kojení podávat neměl.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při silných průjmech, jaké se léčí přípravkem Loperon cps, bývají občas pocity slabosti, spavosti a závratě. Při řízení motorového vozidla a obsluze strojů je nutná obzvláštní opatrnost.

Důležité informace o přípravku

Přípravek Loperon cps obsahuje laktosu.

3. JAK SE LOPERON CPS UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky přípravku Loperon cps polykejte celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. Tobolky se užívají nezávisle na jídle a mohou se užívat v libovolnou denní dobu.

Doporučená dávka přípravku je:

Dávkování dospělým a dětem ve věku 6-17 let:

Akutní průjem: Počáteční dávka je pro dospělého 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu), pro děti 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu). Potom pacienti užijí 1 tobolku (2 mg) po každé neformované stolici.

Chronický průjem: Zahajovací dávkování je 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu) denně pro dospělé a 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu) denně pro děti. Tato dávka se podává do té doby, až se dosáhne frekvence 1-2 pevných stolic denně.

To bývá obvykle po dávce 1-6 tobolek (2-12 mg hydrochloridu loperamidu). Maximální denní dávka při akutním i chronickém průjmu je 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu) pro dospělé.

U dětí se tato dávka určuje v závislosti na tělesné hmotnosti (3 tobolky = 6 mg na 20 kg) nikdy však nesmí překročit 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu) denně.

 1. Dávkování pacientům vyššího věku: U pacientů vyššího věku není třeba upravovat dávkování.
 2. Dávkování při poruchách činnosti ledvin: U pacientů s poruchou renálních funkcí není třeba upravovat dávkování.
 3. Dávkování při poškození jaterních funkcí: Při použití u pacientů s poruchami činnosti jater mohou přípravek Loperon užívat jen po poradě s lékařem.
 4. Použití u dětí
 5. Děti mladší než 6 let: Pro děti mladší 6 let není tento přípravek určen.

Jestliže jste užil(a) více Loperonu cps, než jste měl(a)

Předávkování přípravkem Loperon cps by se projevilo zácpou, zpomalením činnosti střev, poruchami centrálního nervstva – např. křečemi, apatií, spavostí, mimovolnými pohyby svalů, poruchou pohybové koordinace a útlumem dýchání (zpomaleným a mělkým dýcháním).

Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě, urychleně se, prosím, poraďte s lékařem o dalším postupu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Loperon cps

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Loperon cps

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Jestliže se při akutním průjmu stav do 48 hodin nezlepšil, přestaňte přípravek užívat a poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Při chronickém průjmu užívejte Loperon cps. pouze na doporučení lékaře, který určí dobu léčby.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (>=1/10). Časté (>=1/100 až =1/1000 až =1/10000 až

Loperon 20 tobolek

Přípravek Loperon je antidiarhoikum (prostředek proti průjmu) v tobolkách. Přípravek Loperon se používá k léčení průjmu v případech, kdy není možné léčit vlastní příčinu onemocnění.

Přípravek Loperon cps nesmíte užívat, jestliže trpíte přecitlivělostí vůči kterékoli složce přípravku a jestliže trpíte zácpou nebo zpomalenou střevní činností. Přípravek se také nesmí podávat dětem mladším než 8 let. – dávkování je příliš vysoké. Dětem mladším než 12 let podávat jen na doporučení lékaře.

U pacientů vyššího věku bývá vylučování loperamidu zpomaleno, vhodné dávkování proto má určit lékař.

Lékaře musíte upozornit, pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči kterékoli složce přípravku, že trpíte ulcerózní kolitidou anebo obleněním střevní činnosti, že máte krev ve stolici, a také, jestliže užíváte anebo jste před nedávnem užíval(a) antibiotika. Také musíte lékaře upozornit, jestliže je Vám známo, že trpíte anebo že jste v minulosti trpěl(a) poruchou činnosti jater.

Dále musíte lékaře upozornit, jestliže jste těhotná anebo kojíte. Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku Loperon cps.

Speciální upozornění: Při průjmu je důležité pečovat o dostatečnou náhradu ztrát vody a solí, a to zejména u dětí. Přípravek Loperon cps nemá v doporučených dávkách nepříznivé účinky na schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Zajímavé:  Játra alkoholika - Vše o zdraví

Nežádoučí účinky: Přípravek Loperon cps se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevit nežádoucí účinky. Občas se vyskytnou bolesti hlavy.

Vzácně se objeví únava, závratě, křeče v břiše, nevolnost, sucho v ústech, vyrážka. Ojediněle se může objevit zástava střevní činnosti, podávání loperamidu může podpořit vývoj tzv. toxického megacolon (tj.

nadměrného rozšíření tlustého střeva jako komplikace při zánětlivých střevních onemocněních).

Zjistíte-li jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky – i takové, které nejsou v této informaci uvedeny – informujte o tom, prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Interakce: Účinky Loperon cps a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho.

Než začnete současně s užíváním přípravku Loperon cps užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem. Interakce přípravku Loperon cps s jinými látkami dosud nebyly popsány.

Těhotenství a kojení: Loperamid přechází do mateřského mléka. O účincích loperamidu v těhotenství a v období laktace u člověka nejsou k dispozici údaje. Proto by se loperamid v průběhu gravidity a v období kojení podávat neměl.

Dávkování: Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití – jinak Vám přípravek Loperon cps nepřinese plný prospěch!

Dávkování dospělým – Dospělí pacienti užívají na zahájení léčby akutního průjmu 2 tobolky přípravku Loperon cps (což odpovídá 4 mg hydrochloridu loperamidu); pak po každé neformované stolici užijí další 1 tobolku přípravku Loperon cps (což odpovídá 2 mg hydrochloridu loperamidu). Celodenní dávka 8 tobolek přípravku Loperon cps (tj. 16 mg hydrochloridu loperamidu) se nesmí překročit.

 • Při chronickém průjmu pacienti užívají denně 2 tobolky přípravku Loperon cps (což odpovídá 4 mg hydrochloridu loperamidu denně).
 • Dávkování dětem starším než 8 let – Těmto pacientům se podává na začátek terapie akutního průjmu 1 tobolka přípravku Loperon cps (což odpovídá 2 mg hydrochloridu loperamidu) a potom po každé neformované stolici další 1 tobolka přípravku Loperon cps (což odpovídá 2 mg hydrochloridu loperamidu).
 • Maximální dávku pro akutní průjem u dětí je zapotřebí určovat ve vztahu k tělesné hmotnosti dítěte (3 tobolky/20 kg).
 • Při dlouhodobém (chronickém) průjmu se podává u dětí nad 27 kg denně 2 mg hydrochloridu loperamidu denně, což odpovídá 1 tobolce přípravku Loperon cps denně.
 • Jestliže se při akutním průjmu stav do 48 hodin nezlepšil, přestaňte přípravek užívat a poraďte se o dalším postupu s lékařem.
 • Při chronickém průjmu pouze na doporučení lékaře, který určí dobu léčby.

Způsob užití: Tobolky přípravku Loperon cps polykejte celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. Tobolky se užívají nezávisle na jídle a mohou se užívat v libovolnou denní dobu.

Předávkování: Předávkování přípravkem Loperon cps by se projevilo zácpou, zpomalením činnosti střev, poruchami centrálního nervstva – např. křečemi, apatií, spavostí, mimovolnými pohyby svalů, poruchou pohybové koordinace a útlumem dýchání (zpomaleným a mělkým dýcháním).

Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě, urychleně se, prosím, poraďte s lékařem o dalším postupu.

Loperon 2mg cps.dur.20x2mg I

Přípravek Loperon je antidiarhoikum (léčivý přípravek proti průjmu) ve formě tobolek. Přípravek Loperon se používá k léčení průjmu v případech, kdy není možné léčit vlastní příčinu onemocnění. Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě akutního průjmu. Dlouhodobé užívání u chronického průjmu je možné jen pod lékařským dohledem.

Pokud se do 48 hodin nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jak se Loperon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tobolky přípravku Loperon polykejte celé, nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. Tobolky se užívají nezávisle na jídle a mohou se užívat v libovolnou denní dobu.

Doporučená dávka přípravku je:

Dávkování u dospělých, dospívajících od 12 let a dětí od 6 let:

Akutní průjem:
Zahajovací dávka pro dospělé a dospívající jsou 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu), pro děti 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu). Následně se užívá 1 tobolka (2 mg) po každé neformované (řídké) stolici.
Jestliže se při akutním průjmu stav do 48 hodin nezlepšil, přestaňte přípravek užívat a poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Chronický průjem:
Při chronickém průjmu užívejte tento přípravek pouze na doporučení lékaře. Dávkování a délku léčby vždy určí lékař.

Zahajovací dávka pro dospělé a dospívající jsou obvykle 2 tobolky (4 mg hydrochloridu loperamidu) denně, pro děti 1 tobolka (2 mg hydrochloridu loperamidu) denně.

Tato počáteční dávka by měla být upravována až do dosažení 1-2 pevných stolic denně. To bývá obvykle docíleno udržovací dávkou 1-6 tobolek (2-12 mg hydrochloridu loperamidu).

Maximální denní dávka pro dospělé při akutním i chronickém průjmu je 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu). U dětí a dospívajících se tato dávka určuje v závislosti na tělesné hmotnosti (3 tobolky = 6 mg na 20 kg) nikdy však nesmí překročit 8 tobolek (16 mg hydrochloridu loperamidu) denně.

Dávkování u starších pacientů:
U starších pacientů není třeba upravovat dávkování.

Dávkování při onemocnění ledvin:
U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování.

Dávkování při onemocnění jater:
Pokud trpíte poruchou funkce jater, přípravek Loperon užívejte jen po poradě s lékařem, neboť v tomto případě je zapotřebí zvýšené opatrnosti. Lékař Vám rovněž sdělí, jakou dávku přípravku máte užívat.

Co Loperon obsahuje

Léčivou látkou je loperamidi hydrochloridum.

Pomocnými látkami jsou:

 • obsah tobolky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát;
 • tělo tobolky: černý oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatina, sodná sůl patentní modře V (E131).

Jak Loperon vypadá a co obsahuje toto balení

Loperon jsou tvrdé želatinové tobolky, vrchní část je tmavě zelená, spodní část je šedá, obsahující bílý až téměř bílý prášek.
Tobolky jsou baleny do PP/Al nebo PVC/PVdC/Al bílého neprůhledného blistru, blistry jsou vloženy v krabičce.

Velikost balení: 6, 8, 10 a 20 tobolek.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector