Nemocnice na homolce – Vše o zdraví

SOUHRN Článek přibližuje odvětví medicíny – biomedicínské inženýrství, které ve vyspělých zemích strmě roste. Nemocnice Na Homolce ukazuje v praxi, jak oddělení biomedicínského inženýrství zabezpečuje legislativu spojenou s provozem zdravotnické techniky i jak se stává nedílnou součástí multidisciplinárního zdravotnického týmu.

Nemocnice na homolce - Vše o zdraví

SUMMARY The article addresses biomedical engineering – a medical field that has been quickly developing in industrialized countries. The Hospital Na Homolce is an example of how the department of biomedical engineering can become an integral part of a multidisciplinary healthcare team as it maintains medical technologies in accordance with legislation.

Biomedicínské inženýrství je interdisciplinární profesní a vědecký obor, který využívá a spojuje inženýrské, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie, jako je ekologie, genetika a podobně.Potřeba úzké spolupráce zdravotnických pracovníků s techniky a inženýry roste spolu se sílící závislostí lékařské zdravotní a sociální péče na nutnosti získávat, zpracovávat a uchovávat čím dál podrobnější informace o zdravotním stavu pacientů.

Je třeba hledat specifičtější způsoby, jak tento stav příznivě ovlivnit, případně poskytovat osobám s trvalým zdravotním postižením vhodné technické prostředky, které jim usnadní zapojení do běžného života na co nejvyšší úrovni.

Biomedicínské inženýrství nachází uplatnění ve:* vývoji, konstrukci i použití přístrojové diagnostické, terapeutické a laboratorní techniky,* vývoji i aplikaci umělých náhrad nefunkčních částí lidského těla (kloubů, některých žláz a orgánů…),* vývoji biokompatibilních materiálů, tj.

materiálů, které při kontaktu s živým organismem minimalizují nežádoucí reakce organismu i materiálu samotného,* vývoji a použití informačních technologií, které usnadňují péči o pacienty (telemedicína, zdravotnické informační systémy…),* vývoji rehabilitačních pomůcek zlepšujících kvalitu života zdravotně postižených,* vytváření výzkumných prostředků a nástrojů pro zkoumání struktury a funkce živých organismů na všech úrovních složitosti (od molekulární až po systémovou).

Nové postavení technických pracovníků ve zdravotnickém systému vymezuje zákon č. 96/2004 Sb.

, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), nařízení vlády č.

463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou působností, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky, které jsou prováděcími předpisy zákona.

Při tvorbě zákona se vycházelo z filozofie, že kvalifikace zdravotnického pracovníka u technických profesí bude vyžadována, jestliže dotyčný přichází do styku s pacientem nebo může bezprostředně ovlivnit jeho zdravotní stav.

Nemocnice na homolce - Vše o zdraví

Kvalifikace biomedicínských techniků a inženýrů

* Akreditovaný bakalářský obor nebo obor na VOŠ pro biomedicínské techniky. V případě neakreditovaného oboru je nutný kurz na IPVZ ukončený státní zkouškou.* Akreditovaný magisterský nebo inženýrský obor pro biomedicínské inženýry.

Také zde je nutný kurz na IPVZ.* Zdravotnický pracovník se specializovanou působností, v našem případě klinický technik, klinický inženýr a perfuziolog (obr. 1), musí absolvovat specializační vzdělávání na IPVZ ukončené atestací.

Nové uspořádání biomedicínského inženýrství v Nemocnici Na Homolce

Preventivně servisní inženýrství zdravotnické techniky zabezpečuje preventivní kontroly zdravotnické techniky dané zákonem č. 123/2000 Sb.

a mezinárodními akreditačními standardy Joint Commission International (JCI) realizované vlastními silami. Díky erudovaným technikům je schopno provádět i interní servisní zásahy.

Dále zajišťuje preventivní a servisní zásahy externích organizací.

O všem, co se děje se zdravotnickou technikou, vede podrobnou elektronickou dokumentaci. Práce této části biomedicínského inženýrství (10 zaměstnanců) byla již několikrát úspěšně otestována českými i mezinárodními audity (MZ ČR, SÚKL, ČMI, ISO, JCI).

Nemocnice na homolce - Vše o zdraví

Novou částí biomedicínského oddělení je klinické inženýrství, sloužící k využití a přípravě použití přístrojové diagnostické, terapeutické a laboratorní techniky. Odborná pomoc při zavádění nové zdravotnické techniky a sledování pokroku ve zdravotnické technice je nedílnou součástí práce klinického inženýrství.

Nyní pracuje na kardiologické elektrofyziologii, perfuzologii a neurochirurgické navigaci 11 zaměstnanců. Klinické inženýrství se brzy rozroste o skupinu respiračních terapeutů, které jako první v ČR pro nás vyškolí katedra urgentní medicíny při IPVZ.

Velice pravděpodobný se jeví i nárůst počtu zaměstnanců biomedicínského inženýrství tam, kde je vysoký stupeň technizace zdravotnictví, jako je robotika (obr. 2, 3) nebo navigační systémy.

O metrologický pořádek se v Nemocnici Na Homolce stará metrologie.

Naprostá většina zaměstnanců biomedicínského inženýrství jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci, registrovaní na MZ ČR podle zákona č. 96/2004 Sb. Ti, kteří nemají potřebnou kvalifikaci, si ji s podporou nemocnice musejí doplnit.

Zajímavé:  Nehormonální antikoncepce - Vše o zdraví

Závěrem je nutno zdůraznit, že v medicínsky vyspělých zemích počet biomedicínských techniků, inženýrů a dalších pracovníků v nelékařských zdravotnických povoláních roste geometrickou řadou a že klinická část práce biomedicínského oddělení brzy i v naší republice převýší část práce preventivně servisní.

Ing. Martin Mayer, vedoucí oddělení zdravotnické techniky Nemocnice Na Homolce Praha [email protected]

Akademici a Nemocnice Na Homolce budou mít společný výzkum

ČTK

Praha – Akademie věd ČR a Nemocnice Na Homolce začnou spolupracovat v oblasti klinické medicíny a výzkumu.

Vědci a lékaři by tak měli v budoucnu výsledky výzkumu rychleji uvádět do praxe, a tím i zlepšit zdravotní péči.

V současnosti se například snaží prosadit klinické využití moderních a v cizině již dostupných radiodiagnostických látek. Ty mají snadněji rozpoznat závažná onemocnění nervového systému.

Nemocnice Na Homolce v Praze. | Foto: archiv VLP

Memorandum ve čtvrtek podepsali předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a ředitel Nemocnice Na Homolce Ivan Oliva. Informoval o tom mluvčí AV ČR Jan Martinek. Spolupráce vznikla díky nové strategii nazvané AV21, která v poslední době určuje směr výzkumu největší vědecké instituce v ČR a cílí na praktické využití výzkumu pro společnost.

Jeden z jejích programů se zabývá kvalitním životem ve zdraví a nemoci a zaměřuje se i na poruchy nervového systému. Akademici a lékaři z nemocnice by tak mohli díky užší spolupráci zlepšit diagnostiku a léčbu onemocnění, jakou je například epilepsie, Alzheimerova choroba nebo mozkové nádory.

Ředitel Oliva považuje partnerství za velmi přínosné. Věří, že se podaří klinické studie a nové léčebné postupy rychleji uvádět do běžné praxe, a to nejen v Česku.

Připomněl, že Nemocnice Na Homolce jako vědecko-výzkumné pracoviště již funguje. Testuje v rámci klinických studií řadu nových léčebných metod, zavádí také nové zdravotní materiály a léčebné postupy.

Čtěte také: Nemocnici Na Homolce hrozí kvůli minulosti pokuty za 45 milionů

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi. Více zde.

 • výzkum,
 • Nemocnice Na Homolce,
 • Praha,
 • Akademie věd,
 • Jiří Drahoš,
 • Česko,
 • Jan Martinek,
 • nemoc,
 • lékař,
 • nervová soustava,
 • Akademie věd,
 • lékařství,
 • vědec,
 • zdravotnictví

Nemocnice Na Homolce – Wikipedie

Nemocnice Na HomolceCelkový pohled na Nemocnici Na HomolceZákladní údajePrávní formapříspěvková organizaceDatum založení1989 a 1. ledna 1985Adresa sídlaRoentgenova 2/37Praha 5 150 30Česko ČeskoSouřadnice sídla50°4′29,99″ s. š., 14°21′15,5″ v. d.IdentifikátoryOficiální webhttps://www.homolka.cz/IČO00023884Některá data mohou pocházet z datové položky.

Nemocnice Na Homolce je pražské zdravotnické zařízení sídlící v Praze 5 – Motole, které bylo vybudované v 80. letech 20. století pro funkcionáře komunistického režimu, kdy bylo známé také jako Sanopz.[1][zdroj?] Představuje příspěvkovou organizaci Ministerstva zdravotnictví, pečující o pacienty všech zdravotních pojišťoven v České republice bez ohledu na místo bydliště.

Zaměření

Klinická činnost nemocnice je zaměřena třemi hlavními směry:[2]

 1. neuroprogram: léčbu onemocnění mozku, lebeční spodiny, míchy, páteře a periferní nervové soustavy
 2. kardiovaskulární program: léčbu onemocnění srdce a cév
 3. diagnostický program: vyšetřování pacientů.

Kromě toho nemocnice zajišťuje ambulantní péči a chirurgickou léčbu v dalších oborech medicíny. Nemocnice má status vědecko-výzkumného pracoviště a je držitelem příslušných akreditací.

Historie

Nemocnice byla postavena v letech 1984 až 1989, byla otevřena 15.

července 1989 jako účelové zdravotnické zařízení pro vysoké komunistické funkcionáře pod oficiálním názvem Státní ústav národního zdraví, ale známější byl název Sanopz (původní název – Sanatorium poštovních zaměstnanců, původní sídlo v Praze 5, poliklinika v ulici Na Cihlářce č. 6 a lůžkové oddělení ve starší budově dnešní Rehabilitační kliniky Na Malvazinkách). V nových prostorách fungovalo jako nemocnice pro prominenty jen krátce. 25. listopadu 1990 byla rozhodnutím ministra zdravotnictví zřízena státní příspěvková organizace Nemocnice Na Homolce a zařízení bylo zpřístupněno veřejnosti (zřizovací listina[3]). Postupně byla otevřena specializovaná pracoviště neurologická, neurochirurgická, cévněchirurgická, kardiologická a kardiochirurgická.

V roce 1992 zde vzniklo unikátní pracoviště Leksellova gama nože. První Leksellův gama nůž instalovaný v Nemocnici Na Homolce byl v pořadí 37. na světě a teprve 8. v Evropě[4].

Nemocnice ho měla propůjčený od Nadace Charty 77, která ho zakoupila za sto milionů korun získaných v celonárodní sbírce.

V roce 2009 nemocnice gama nůž Nadaci Charty 77 vrátila a pořídila si nový typ Perfexion, který byl v roce 2019 upgradován na nejmodernější model Icon. Technologie je v ČR dostupná stále pouze na Homolce.

Ve druhé polovině 90. let zde bylo založeno první PET centrum v ČR.[5] Homolka ho vybudovala ve spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu Řež a bylo unikátní tím, že šlo o modelový projekt podporovaný Mezinárodní agenturou pro atomovou energii.

Zajímavé:  Ublížení Na Zdraví Trestný Čin Přestupek?

Tím, že se osvědčilo v klinické praxi, otevřelo cestu pro další rozšiřování PET technologie do zdravotnických zařízení u nás i v zahraničí. První vyšetření pacienta pomocí PET (pozitronové emisní tomografie) provedli zdejší lékaři 25.

srpna 1999 a jednalo se o vůbec první využití této metody nukleární medicíny v postkomunistické Evropě.[4]

V roce 2005 Homolka získala jako první nemocnice v republice operačního robota Da Vinci, na kterém lékaři provedli téměř jeden a půl tisíce operací. Byly mezi nimi i světově unikátní výkony. V roce 2016 nemocnice pořídila modernější typ, robota druhé generace – Da Vinci Xi.

Zařízení se stalo součástí nově vybudovaného multioborového pracoviště se dvěma operačními sály. Robotické zařízení je v na Homolce využíváno chirurgy z oddělení urologie, cévní chirurgie, kardiochirurgie, všeobecné chirurgie a gynekologie.

Homolka je také školicím centrem v robotické chirurgii.[4]

V roce 2018 měla homolecká nemocnice 1 787 zaměstnanců a disponovala 357 lůžky. Za rok hospitalizovala 20 790 pacientů, provedla 15 591 operací a 1 192 860 ambulantních vyšetření.[6]

Úplatkářství a manipulace s veřejnými zakázkami

Kauza nákupu gama nože

V souvislosti s nákupem gama nože byl v roce 2014 bývalý ředitel nemocnice Vladimír Dbalý a jeho bývalý náměstek Michal Toběrný obviněni z přijetí úplatku ve výši 5,7 miliónu korun.[7] V září 2018 byl odsouzena skupina obviněných v čele s Dbalým v toto kauze Městským soudem v Praze.

Vladimír Dbalý byl odsouzen k 9 letem odnětí svobody a propadnutí majetku, Michal Toběrný na 8 let a k pokutě 5 milionů korun, Petr Kutil na 6 let a k pokutě 4 miliony korun, Pavel Kocourek na 5 let a k pokutě milion korun, Tomáš Kadlec na 6 let a k pokutě 300 tisíc korun, Josef Veselý na 4 roky a k pokutě 60 tisíc korun, Jozef Kalavský na 5 let a k pokutě 2 miliony korun.[8]

Kauza digitalizace chorobopisů

V červnu 2014 roku poslal Dbalého soud do vazby kvůli podezření ze zmanipulování zakázky na digitalizaci chorobopisů, kvůli níž nemocnici vznikla škoda nejméně 57 milionů korun; byl obviněn z praní špinavých peněz a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky.[9] Dbalý si podle deníku, který si vedl v letech 2006 až 2011, chodil pro úplatky a úkoly k Ivo Rittigovi a advokátům Šachta & Partners.[10] V dubnu 2015 byl Dbalý z vazby propuštěn na kauci.

Kauza externích služeb pro nemocnici

Na jaře 2015 byli v souvislosti s veřejnými zakázkami na poradenské, účetní, medicínsko-právní a právní služby obviněni z trestných činů přijetí úplatku, porušení povinnosti při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a podplácení ředitel Dbalý, někdejší ekonomka nemocnice Bialešová, advokát kanceláře MSB Legal David Michal, exporadce ředitele nemocnice Zdeněk Čáp, poradce Josef Kantůrek[11] a externí právník nemocnice Roman Žďárek.[12] Za právní služby nemocnice zaplatila kanceláři Šachta & Partners 25 milionů korun, za což v roce 2015 musela zaplatit pokutu od finančního úřadu ve výši 28,7 milionu korun kvůli porušení rozpočtové kázně v letech 2009 až 2011. Nemocnici hrozí, že bude muset zaplatit přes 350 milionů korun kvůli opakovanému porušování zákonů.[13]

Pokuta za obcházení zákona o veřejných zakázkách

V listopadu 2015 bylo zveřejněno, že Finanční úřad pro hlavní město Prahu uložil Nemocnici Na Homolce pokutu ve výši téměř tří miliard korun za obcházení zákona o veřejných zakázkách. Nemocnice veškerý zdravotnický materiál nakupovalo prostřednictvím dceřiné společnosti Holte Medical. Vedení nemocnice se proti pokutě odvolalo.[14]

Reference

 1. ↑ https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10176269182-retro/212411000360011/titulky
 2. ↑ Home – Nemocnice Na Homolce. www.homolka.cz [online]. [cit. 2019-11-05]. Dostupné online. 
 3. ↑ Právo na informace – Nemocnice Na Homolce. www.homolka.cz [online]. [cit. 2019-11-05]. Dostupné online. 
 4. ↑ a b c Tiskové zprávy – Nemocnice Na Homolce. www.homolka.cz [online]. [cit. 2019-11-05]. Dostupné online. 
 5. ↑ Nemocnice Na Homolce – Z historie
 6. ↑ https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-nemocnice-v-cislech/
 7. ↑ http://www.novinky.cz/krimi/344103-policie-exreditel-nemocnice-na-homolce-vzal-uplatek-5-7-milionu.html
 8. ↑ Devět let a propadnutí veškerého majetku. V kauze Homolka padl první trest pro exředitele Dbalého
 9. ↑ Kauza Homolka. Exředitele Dbalého poslal soud jako jediného do vazby. Lidovky.cz [online]. 2014-6-27. Dostupné online. 
 10. ↑ http://www.novinky.cz/domaci/363357-neskutecne-detaily-deniku-exreditele-homolku-ridil-spis-rittig.html
 11. ↑ http://www.novinky.cz/krimi/366077-exsef-nemocnice-na-homolce-dbaly-byl-propusten-na-kauci-pul-milionu-korun.html
 12. ↑ Poslední obviněný kvůli Homolce: expert na medicínské právo
 13. ↑ http://www.lidovky.cz/29-milionu-financni-urad-potrestal-homolku-za-rittigovy-pravniky-pyp-/zpravy-domov.aspx?c=A150506_161917_ln_domov_ogo
 14. ↑ Homolka dostala pokutu téměř tři miliardy korun, podle ředitele je likvidační
Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu Nemocnice Na Homolce na Wikimedia Commons
 • Oficiální stránky
Autoritní data

 • ISNI: 0000 0004 0609 2583
 • LCCN: no2006136088
 • VIAF: 151763762
 • WorldCat Identities: lccn-no2006136088

Portály: Medicína | Praha | Architektura a stavebnictví

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemocnice_Na_Homolce&oldid=19957438“

Na Homolce se roboticky operuje 15 let. Co všechno nové technologie dokáží?

V robotických operacích drží Nemocnice Na Homolce velké prvenství. Byla prvním zdravotnickým zařízením v České republice, které v roce 2005 pořídilo robotický operační systém Da Vinci. V říjnu téhož roku zde byl bariatrickou operací žaludku zahájen program roboticky asistované chirurgie. 

Za posledních 15 let bylo pomocí této technologie provedeno téměř dva a půl tisíce operací včetně světově unikátních výkonů.

Robotické zařízení Da Vinci 1200 zakoupené v roce 2005 nemocnice v roce 2016 vyměnila za nejmodernější systém – Da Vinci Xi.

  V současnosti se využívá k operacím velkých cév, srdce, tlustého střeva a konečníku a k mnoha urologickým a některým gynekologickým výkonům. Homolka je také školicím centrem v robotické chirurgii.

Výhody robotických operací

Oproti klasické (otevřené) i laparoskopické operativě jsou robotické operace pro pacienta šetrnější. Vysoké rozlišení a 3D zobrazení napomáhá chirurgovi anatomicky přesně operovat, což vede k lepším funkčním i onkologickým výsledkům.

Zcela drobné kožní řezy představují pro pacienty jen minimální pooperační bolesti, čímž se výrazně snižuje spotřeba analgetik. Zkracuje se doba hospitalizace, rekonvalescence probíhá rychleji a pacient se může dříve vrátit k běžným aktivitám.

Homolka je jedinou nemocnicí v republice, kde se provádějí robotické operace cév. „Nejčastěji pomocí robota operujeme břišní část aorty a pánevní tepny, buď z důvodu výdutě cévní stěny, nebo pro její aterosklerotické zúžení.

Menší část robotických cévních výkonů pak tvoří zákroky na slezinné nebo pánevní tepně, ledvinných tepnách či tepně zásobující břišní orgány. Při robotické operaci postiženou část tepny odstraníme a nahradíme cévní protézou nebo kolem ní vytvoříme bypass,“ říká primář cévní chirurgie Prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.

Oddělení cévní chirurgie Nemocnice Na Homolce je považováno za prestižní světové robotické pracoviště v oboru. 

Gynekologie a urologie

Hned od počátku se robotický systém Na Homolce využíval kromě cévní chirurgie také v oborech všeobecná chirurgie, urologie a gynekologie a v roce 2007 se připojila také kardiochirurgie. 

V gynekologii robotický systém rozšiřuje možnosti miniinvazivního operačního přístupu u onkologických onemocnění, to se týká zejména nádorů dělohy a děložního čípku. Pomoci umí také s nádory konečníku či problémy na tlustém střevě. 

Co se týče urologie, tak byla v oblasti robotické operativy průkopnickým oborem. „Vůbec prvním výkonem prováděným standardně touto technikou byla radikální prostatektomie, tedy odstranění nádorů prostaty. Na Homolce tuto metodu provádíme od roku 2005.

Roboticky operujeme i parciální nefrektomie, kdy odstraníme nádor ledviny, aniž bychom pacientovi museli vzít ledvinu celou.

V roce 2019 jsme byli pracovištěm s druhým největším počtem provedených robotických parciálních nefrektomií v Česku,“ říká jménem urologického týmu MUDr. Ondřej Kaplan.

Kardiologická prvenství

Co se týče kardiologie, lékaři zde za 13 let provedli téměř 300 robotických operací. Tímto číslem se Homolka řadí k největším kardiochirurgickým robotickým centrům v Evropě.

„V kardiochirurgii jsme tuto metodu zavedli v roce 2007 jako první v ČR a jako jedni z prvních v Evropě a v současné době ji na kardiochirurgickém oddělení používáme zcela rutinně při operacích bypassů, chlopenních vad, především mitrální chlopně, a u některých vrozených vad, jako je defekt mezisíňové přepážky.

Ročně touto metodou provedeme zhruba 10 procent ze všech našich výkonů,“ dodává kardiochirurg a vedoucí lékař hybridního a robotického sálu MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA.

Autor: Nemocnice Na Homolce

  Autor: Marie Chmelíková

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector