Neocapil zkušenosti – Vše o zdraví

Neocapil je kožní roztok, který se používá pro místní léčbu vypadávání vlasů u dospělých mužů a žen, které je většinou způsobené některými hormony (Alopecia androgenetica).

Podrobné informace o produktu

Neocapil je roztok obsahující minoxidil – dodnes nejověřenější a nejúčinnější látku na terapii androgenní alopecie. Na rozdíl od nemedicínské konkurence disponuje velkým počtem relevantních klinických studií.

Mohou jej používat muži i ženy. Stimuluje růstovou fázi vlasů. Nejúčinnější je při začínajícím vypadávaní vlasů. Je určený k dlouhodobé terapii.

 • PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
 • Neocapil
 • Kožní sprej, roztok
 • Minoxidilum  

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Neocapil používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:

 • Co je Neocapil a k čemu se používá
 • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neocapil používat
 • Jak se Neocapil používá
 • Možné nežádoucí účinky
 • Jak Neocapil uchovávat
 • Další informace

1. CO JE Neocapil A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Neocapil je kožní roztok, který se používá pro místní léčbu vypadávání vlasů u dospělých mužů a žen, které je většinou způsobené některými hormony (Alopecia androgenetica).

Ohraničené vypadávání vlasů se projevuje u mladých mužů jako „vysoké čelo“ a „kouty“, anebo jako prořídlá, později až lysá kruhovitá ložiska na temeni hlavy. Postupným šířením a splýváním vznikne souvislá pleš se zbytky vlasů v záhlaví a po stranách.

U žen je prořídnutí vlasů častější ve vyšším věku a postihuje střední a zadní část temene („kouty“ nejsou časté). Vypadávání vlasů může být i neohraničené – po celé hlavě.

Neocapil zastavuje další vypadávání vlasů a podporuje růst vlasů v prořídlých až lysých oblastech hlavy.        2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Neocapil  POUŽÍVAT

Nepoužívejte Neocapil

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na minoxidil nebo na propylenglykol
 • jestliže jste ve věku do 18 let a nad 65 let, protože používání přípravku v uvedeném věku ještě není dostatečně ověřené.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Neocapil je zapotřebí

Jestliže trpíte některou srdeční chorobou, poraďte se před používáním přípravku Neocapil s lékařem.  

Ženy, u nichž dochází k mužské formě plešatosti, by měly před zahájením léčby vyhledat lékaře, pokud mají některý z následujících příznaků: centrální obezitu s tenčími končetinami (projevuje se ukládáním tuku v obličeji a na trupu), nadměrné ochlupení mužského typu, poruchy menstruace, vysoký krevní tlak, svalovou slabost, bolesti v zádech, osteoporózu (řídnutí kostí), strie (fialové trhlinky na kůži), akné. Mužská forma plešatosti může být totiž také příznakem nadměrné produkce mužských pohlavních hormonů u závažných onemocnění, jako jsou nádorová onemocnění vaječníků, podvěsku mozkového nebo nadledvin.  

V případě nízkého krevního tlaku, bolesti na hrudi, rychlého srdečního tlukotu, mdloby nebo závratě, náhlého nevysvětlitelného zvýšení tělesné hmotnosti, oteklých rukou nebo nohou nebo přetrvávajícího zarudnutí nebo podráždění pokožky, ukončete používání přípravku a navštivte lékaře.  

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Zatím není známo, že by se účinky přípravku Neocapila účinky jiných současně užívaných léků ovlivňovaly. Přesto při současném užívání přípravků na snížení krevního tlaku Vám bude lékař krevní tlak častěji kontrolovat.  

 1. Těhotenství a kojení
 2. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
 3. Nepoužívejte Neocapil, jste-li těhotná (nebo byste mohla být), anebo kojíte-li.  
 4. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek by neměl ovlivnit vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.   3. JAK SE Neocapil POUŽÍVÁ

Vždy používejte Neocapil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Návod ke správnému použití

Sejměte plastový kryt z lahvičky a roztok Neocapil nastříkejte pouze na zdravou a úplně suchou pokožku prořídlých až úplně lysých oblastí vlasaté části hlavy 2-krát denně do mírného zvlhčení. Dejte si pozor, aby roztok neztékal. K jednomu ošetření použijte maximálně 10 dávek, což odpovídá 1ml roztoku.

V případě prořídnutí vlasů v rozsahu celé hlavy u žen (tzv. difuzní alopecie) použijte pro přesnější dávkování přídavný aplikátor s prodlouženou nanášecí trubičkou. Přídavný aplikátor, po sejmutí plastového krytu a mechanického rozprašovače z lahvičky, umístětě na vystupující ventil a ošetřete postižená místa podle pokynů uvedených výše.

Po ošetření si ruce i náhodně potřísněné jiné okrsky kůže pečlivě umyjte chladnou tekoucí vodou. Při náhodném kontaktu s citlivými místy (oči, poraněná kůže, sliznice) je důkladně opláchněte dostatečným množstvím čisté vody. Ošetřenou kůži ani vlasy nesušte fénem.  

Doba léčby

Léčba je dlouhodobá (minimálně 3 měsíce).  Nástup účinku léčby a rozsah obnovy růstu vlasů jsou individuální. Pokud je léčba úspěšná, pokračuje se v ní dlouhodobě, je potřeba dodržet doporučený postup. 

 • Nedojde-li po třech až čtyřech měsících používání přípravku ke zlepšení, nebo se v průběhu léčby vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, je nutná porada s lékařem.
 • Pokud se léčíte se srdečními chorobami, chorobami cév nebo na vysoký krevní tlak , léčba by měla probíhat pod dohledem lékaře.  
 • Nepoužívejte
 • více než 1 ml roztoku (10 dávek) na jedno ošetření bez ohledu na velikost ošetřované plochy
 • více než 2 ml roztoku (20 dávek) denně
 1. Jestliže jste použil(a) více přípravku Neocapil, než jste měl(a)
 2. Při předávkování, anebo pokud náhodně požije lék dítě, poraďte se s lékařem.  
 3. Jestliže jste zapomněl(a) použít Neocapil
 4. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.   4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 • Podobně jako všechny léky, může mít i Neocapilnežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.  
 • Při používání léku Neocapil se mohou vyskytnout následující vedlejší účinky:  
 • Časté vedlejší účinky (postihují méně než 1 z 10 osob) kontaktní zánět kůže ve vlasaté části hlavy, podráždění kůže v místě použití, suchá kůže, olupování kůže, začervenání  kůže (erytém), svědění, ekzematózní projevy, tvorba šupin  
 • Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob) nadměrné ochlupení (hypertrichóza)  
 • Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob) prořídnutí až vypadávání vlasů (alopecie), rozsáhlé začervenání kůže (generalizovaný erytém), alergické reakce (jako jsou kopřivka a otoky tváře), bolest hlavy, zánět nervů, poruchy zraku (snížení ostrosti vidění), podráždění očí, závrať, bolesti za hrudní kostí (stenokardie), pokles krevního tlaku, zrychlený tep, krátkodobé bezvědomí způsobené nedokrvením mozku (synkopa), otoky, změny chuťových vjemů, zánět jater, bolest a ztuhlost svalů (polymyalgie), ledvinné kameny, sexuální poruchy  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK Neocapil UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Neocapilnepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.   6.  DALŠÍ INFORMACE

 1. Co Neocapil obsahuje
 2. Léčivou látkou je minoxidilum.
 3. Pomocnými látkami jsou ethanol 96%, propylenglykol a čištěná voda.  
 4. Jak Neocapil vypadá a co obsahuje toto balení
 5. Neocapil je čirý, bezbarvý, slabě žlutý až mírně růžový roztok.

Roztok je plněný do lahviček z tmavého skla s mechanickým rozprašovačem a plastovým krytem, s přídavným polypropylenovým aplikátorem s prodlouženou nanášecí trubičkou. Lahvičky jsou baleny v papírových krabičkách.

Velikosti balení: 50 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika, a.s.    

BALENÍ 50 ml  

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Co všechno ovlivňuje zdraví vlasů – Novinky.cz

Kvalitu vlasů ovlivňuje celá řada faktorů.
Foto: Profimedia.cz

To, co dělá vaše vlasy zdravými, je to samé, co dělá vaše tělo zdravým, a tedy zdravý jídelníček, dostatek tekutin, odpočinek a pohyb. Všechny tyto věci se skutečně odrážejí ve zdraví a kvalitě vlasů.

Samozřejmě kvalitu vlasů ovlivňuje i to, jak se o ně staráte, jaké používáte pečující přípravky, ale i například barvy, techniky barvení apod.

Vlasům neprospívá ani příliš časté a hrubé česání či kartáčování. Jde o to, že i česáním lze odstranit povrchovou kutikulu (šupinatou vnější vrstvu vlasu, která tvoří přirozený obal vlasu, a chrání ho před vnějším poškozením).

Mnoho šamponů na vlasy se chlubí svým obsahem vitaminů, antioxidantů a dalším množstvím účinných složek.

Ve skutečnosti většina z nich vlasy i vlasovou pokožku umyje, tudíž pak vlasy nevypadají mastně a unaveně.

Zajímavé:  Příznaky Bipolární Afektivní Poruchy?

Nicméně to, jak dále tyto přípravky působí, a účinné složky v nich, ve většině případů nelze zcela prokázat, protože se jedná o kosmetické přípravky, které nemusí mít žádné oficiální klinické studie.

Vždy je samozřejmě vhodné hledat přípravky určené pro konkrétní typ vlasů, nicméně bez osobní zkušenosti jen těžko naleznete ten nejideálnější přípravek pro sebe. A to platí jak pro přírodní, tak konvenční přípravky na vlasy, a to dokonce i pro profesionální péči. To, co vyhovuje jednomu, tak nemusí vůbec vyhovovat druhému. Vždy je to tedy především o vlastním pocitu.

Že není vše v pořádku, poznáte tak, že vás bude krátce po umytí svědět hlava, vlasy se vám rychle zmastí, splihnou, nebo se naopak vysuší, může dojít k tvorbě lupů, ale i zčervenání vlasové pokožky. Špatný šampon může být i ten, po kterém máte pocit těžkých vlasů apod.

Pokud ale za největší problém považujete, že šampon nefunguje tak, jak slibuje, a to zejména u přípravků na padání vlasů, pak mějte na mysli, že žádný přípravek v těchto případech nefunguje okamžitě. Vše chce čas.

Účinky správné péče se tak mohou projevit až za několik týdnů, či dokonce měsíců. Pokud tedy budete přípravky po týdnu střídat s tím, že ty předchozí nefungovaly, pak je možné, že jen nestihly zafungovat.

Nic nezrychlíte ani tak, že budete používat naráz hned několik přípravků. Raději proto vždy vše zkonzultujte se svým kadeřníkem a u větších potíží s dermatologem. I v péči o vlasy totiž platí, že všeho moc škodí.

Vlasy jsou tvořeny výhradně z bílkovin, proto je důležité jich mít dostatek i v jídelníčku. Velmi důležité je mít i dostatek železa v krvi, jelikož to je nezbytné pro většinu metabolických procesů, jež mají souvislost s kvalitou pokožky a vlasů.

V jídelníčku by neměly chybět luštěniny, vejce, ryby, z nichž získáváme důležité omega-3 a 6 mastné kyseliny (dodáte lesk). Ze zeleniny bychom se měli zaměřit na listovou zeleninu. Nezbytností je rovněž dostatečný příjem vitaminů C a E a pak také skupiny B. Z minerálů je velmi důležitý hořčík a ze stopových prvků zinek.

Důležitý je i dostatečný pitný režim.

Sedm potravin pro krásu vlasůZdraví

Emoční stres sehrává v kvalitě našich vlasů skutečně velmi důležitou roli. Pokud ztratíte někoho blízkého či zažijete velký konflikt v práci, ale také s nejbližšími, je velká pravděpodobnost, že se to po čase odrazí i na vašich vlasech.

Podobně ale může zafungovat i tělesný stres, když podstoupíte nějaký větší chirurgický zákrok, ale třeba i autonehodu, velkou ztrátu krve či otěhotníte.

Vlasový folikul totiž vyžaduje naprosto dokonalé podmínky a velmi citlivě tak reaguje na každou změnu. Stres tak spouští u vlasu přechod z fáze růstu do fáze odpočinku. Po čase odpočinku, jenž u vlasového folikulu trvá tři měsíce, dochází k jeho vyloučení a vypadnutí.

Proto pokud někomu ve velkém vypadávají vlasy, pak by si měl uvědomit, že se tak zřejmě neděje kvůli momentálním okolnostem, ale okamžikům, které se odehrávaly před třemi měsíci.

V případě těhotenství je vše dáno výraznou změnou hladin hormonů, jež se dramaticky mění při porodu. I na tuto událost vlasový folikul reaguje tak, že přestane růst a přechází do fáze odpočinku.

Hlavní zprávy

BELOHAIR 5% – souhrnné informace

Jeden mililitr roztoku obsahuje minoxidilum 50 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: propylenglykol, ethanol 96%. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Kožní roztok

Popis přípravku: čirý, mírně zbarvený (žlutohnědý) roztok s alkoholovým aromatem.

Belohair 5% je indikován k léčbě androgenně podmíněné alopecie u mužů ve věku 18 až 65 let.

Počátek a stupeň náhrady vlasů může být mezi pacienty variabilní. Údaje o léčbě ale ukazují, že na léčbu s větší pravděpodobností zareagují pacienti mladší a pacienti s kratší dobou a s menší plochou alopecie v oblasti vertexu. Individuální odpověď nelze předvídat.

Vlasy a pokožka hlavy musí být před aplikací přípravku úplně suché. Dávka 1 ml (odpovídá 10 stlačením dávkovací pumpičky) musí být aplikována na postiženou plochu pokožky hlavy, od středu postižené oblasti 2× denně, ráno a večer. Celková denní dávka nesmí být vyšší než 2 ml. Pokud se přípravek nanáší prsty, ruce se musí po aplikaci umýt.

Růst nových vlasů může být očekáván po aplikaci 5% roztoku po době 2 měsíců i později.

Aplikace přípravku 2× denně musí pokračovat i po objevení nových vlasů, pro povzbuzení jejich růstu.

Zkušenosti ukazují, že růst nových vlasů se může 3–4 měsíce po ukončení aplikace minoxidilu zastavit a vypadávání vlasů může pokračovat. Proto je doporučeno s léčbou pokračovat.

V rozsáhlých klinických studiích byl ověřen terapeutický účinek lokálně aplikovaného roztoku minoxidilu po dobu 2 let.

 • Pokud se neprojeví účinek přípravku do jednoho roku od zahájení používání, léčba musí být ukončena.
 • Zvláštní skupiny pacientů
 • Neexistují zvláštní doporučení pro použití u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin.
 • Pediatrická populace a starší pacienti

Přípravek se u dětí a starších pacientů nedoporučuje. Bezpečnost a účinnost minoxidilu u pacientů do 18 let a nad 65 let není stanovena.

 1. Belohair 5% je kontraindikován u pacientů:
 2. – s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1
 3. – u žen, z důvodu hypertrichózy
 4. – s hypertenzí (léčenou nebo neléčenou)
 5. – s jakýmkoli porušením pokožky (včetně psoriázy a spálení sluncem)
 6. – s oholenou pokožkou hlavy

– používajících okluzivní obvazy nebo další lokální léčivé přípravky aplikované na pokožku vlasaté části hlavy (viz bod 4.5).

Přípravek může být použit pouze na normální, zdravou pokožku vlasaté části hlavy.

Lokálně aplikovaný minoxidil nesmí být nanášen na pokožku zanícenou, infikovanou, podrážděnou a bolestivou (viz bod 4.3).

Minoxidil je indikován pouze pro léčbu alopecie androgenní a není určen pro léčbu jiných typů ztráty vlasů, náhlého a/nebo nerovnoměrného vypadnutí vlasů, ztráty vlasů po těhotenství nebo neznámého původu.

Pokud se u pacientů objeví hypotenze nebo bolest na hrudi, rychlý tep, mdloby nebo závratě, náhlý nevysvětlitelný přírůstek váhy, otok rukou nebo nohou, dlouhodobé zčervenání, podráždění pokožky hlavy nebo jiné nové neočekávané příznaky, je nutné přerušení léčby a návštěva lékaře (viz bod 4.8).

Pacienti s kardiovaskulárním onemocněním nebo srdeční arytmií musejí před zahájením používání přípravku navštívit lékaře.

Belohair 5% je určen pouze k zevnímu použití. Smí být aplikován pouze na pokožku hlavy.

Použití vyšší dávky, než je dávka doporučená nebo častější aplikace výsledek léčby nezlepší.

Nechtěný růst ochlupení na jiných místech může být způsoben přenesením přípravku na jiné části těla.

Po aplikaci roztoku je nutné si dobře umýt ruce. Nesmí dojít k inhalaci roztoku.

U některých pacientů došlo po použití minoxidilu ke změně barvy a/nebo kvality vlasů.

U některých pacientů bylo po zahájení léčby kožním roztokem minoxidilu hlášeno zvýšené vypadávání vlasů. To je způsobeno přechodem z klidové telogenní fáze do růstové fáze anagenní.

To dočasně zvýší vypadávání vlasů, obvykle 2–6 týdnů po zahájení aplikace, vypadávání vlasů odezní během 2 týdnů.

Pokud vypadávání přetrvává (více než 2 týdny), pacienti mají přerušit aplikaci přípravku a poradit se s lékařem.

Během rozsáhlého lokálního používání minoxidilu se neprokázalo, že by docházelo k resorpci takového množství látky, které by navodilo systémové účinky.

Pacienty je ale třeba upozornit, že resorpce většího množství minoxidilu při nesprávném použití nebo díky individuálním rozdílům, neobvyklé citlivosti nebo snížené integritě epidermální bariéry způsobené zánětem nebo patologickým procesem v kůži (např. odřeniny kůže, psoriáza) může vést, alespoň teoreticky, k systémovým účinkům.

Náhodné požití může způsobit závažné srdeční nežádoucí účinky. Proto musí být přípravek uchováván mimo dosah dětí.

Belohair 5% obsahuje ethanol, který může vyvolat pálení a iritaci očí. Pokud dojde k náhodnému kontaktu přípravku s citlivými oblastmi (oči, odřená kůže a sliznice), postižené místo má být důkladně omyto pod studenou tekoucí vodou.

Belohair 5% obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

Tento přípravek nesmí být používán současně s dalšími přípravky aplikovanými lokálně na pokožku hlavy (viz bod 4.3).

Lokální léčiva, jako kortikoidy, tretinoin, dithranol nebo vazelína, které narušují bariéru představovanou stratum corneum, mohou při současném podávání zvýšit resorpci lokálně aplikovaného minoxidilu.

Ačkoli to nebylo dokázáno klinicky, existuje teoretická možnost absorbovaným minoxidilem způsobené potenciace ortostatické hypotenze vyvolané periferními vasodilatátory.

Přípravek je u žen kontraindikován.

Na základě farmakodynamického a celkového bezpečnostního profilu minoxidilu pro lokální použití není očekáván účinek na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 • Bezpečnost topického minoxidilu byla studována v 7 placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých, hodnotících buď 2% nebo 5% roztok minoxidilu, a ve 2 placebem kontrolovaných randomizovaných klinických studiích hodnotících 5% lékovou formu pěny.
 • Nežádoucí účinky minoxidilu zjištěné v klinických studiích a ze sledování přípravku po uvedení na trh jsou uvedeny níže, seřazeny podle orgánových systémů.
 • Frekvence nežádoucích účinků lokálního roztoku minoxidilu je definována podle následující konvence:
 • Velmi časté (> 1/10)
 • Časté (> 1/100 až < 1/10)
 • Méně časté (> 1/1 000 až < 1/100)
 • Vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000)
 • Velmi vzácné (< 1/10 000)
 • Není známo (z dostupných údajů nelze určit).
Zajímavé:  Krásné vlasy a pokožka i v zimě? – vše o zdraví

Nežádoucí účinky jsou uvedeny ve frekvencích získaných z dat z klinických, nebo epidemiologických studií. Pokud frekvenci z dostupných údajů nelze určit, je uvedeno ”není známo”.

Třídy orgánových systémů Frekvence Nežádoucí účinky
Poruchy imunitního systému Není známo Alergické reakce včetně angioedému (mohou se projevovat otokem rtů, úst, hltanu a jazyka, tváře, generalizovaným erytémem, pruritem, laryngospasmem)
Poruchy nervového systému Velmi časté Bolest hlavy
Méně časté Závratě
Poruchy oka Není známo Podráždění očí, svědění očí
Cévní poruchy Méně časté Hypotenze
Srdeční poruchy Vzácné Bolest na hrudi Palpitace, tachykardie
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté Dyspnoe
Gastrointestinální poruchy Méně časté Nauzea, zvracení
Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté Hypertrichóza, pruritus (včetně generalizované svědivé vyrážky), vyrážka (včetně pustulární, papulární, generalizované, vestibulární a makulární), dermatitida (včetně kontaktní, alergické, atopické a seborhoické), akneformní dermatitida
Méně časté Přechodné zvýšené vypadávání vlasů (viz bod 4.4), změny struktury a barvy vlasů, exfoliace kůže (včetně exfoliativní vyrážky a exfoliativní dermatitidy), suchá kůže
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté Periferní edém
Vyšetření Časté Zvýšení tělesné hmotnosti

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

 1. Státní ústav pro kontrolu léčiv
 2. Šrobárova 48
 3. 100 41 Praha 10
 4. Webové stránky:
 • Při aplikaci přípravku ve vyšší než doporučené dávce, na větší povrch kůže nebo na jiné části těla než pokožka hlavy, se může potenciálně objevit zvýšená systémová absorpce.
 • Předávkování z lokální aplikace minoxidilu není známo.
 • Náhodné požití může vzhledem k vysoké koncentraci minoxidilu v přípravku vyvolat celkové účinky vycházející z farmakologického profilu léku (2 ml přípravku Belohair 5% obsahuje 100 mg minoxidilu, což je maximální doporučená dávka pro dospělé při vnitřním užití na léčbu hypertenze).

Známky a příznaky předávkování minoxidilem budou nejspíše kardiovaskulární projevy, doprovázené retencí sodíku a tekutin. Může se také vyskytnout tachykardie, hypotenze, závratě a letargie.

Léčba

Léčba předávkování minoxidilem musí být symptomatická a podpůrná.

Retenci tekutin je možné vyřešit podáním vhodného diuretika. Klinicky významná tachykardie může být kontrolována podáváním beta-adrenergního blokátoru.

 1. Farmakoterapeutická skupina: jiná dermatologika
 2. ATC kód: D11AX01
 3. Mechanizmus stimulace růstu vlasů není plně znám, ale minoxidil může zvrátit proces ztráty vlasů při androgenní alopecii následujícími mechanizmy:
 • – zvětšením průměru vlasu
 • – stimulací anagenního růstu
 • – prodloužením anagenní fáze
 • – stimulací anagenní fáze z telogenní fáze.

Jako periferní vasodilatátor, minoxidil podporuje mikrocirkulaci k vlasovým folikulům. Cévní endotelový růstový faktor (Vascular Endothelial Growth Factor – VEGF) je minoxidilem stimulován a VEGF je pravděpodobně zodpovědný za zvýšení kapilární fenestrace, svědčící o zvýšené metabolické aktivitě pozorované během anagenní fáze.

Selhání při prokazování systémových účinků během léčby minoxidilem je způsobeno špatnou absorpcí při lokálním použití.

Normální neporušenou kůží se vstřebává průměrně okolo 1,4 % lokálně aplikovaného minoxidilu (rozmezí 0,3 až 4,5 %).

U pacientů s hypertenzí je resorpce po aplikaci minoxidilu na oholenou pokožku vlasaté části hlavy přibližně 2 %. Resorpce se zvyšuje s větším množstvím aplikovaného léku a s častější aplikací.

Výsledky rozsáhlých farmakokinetických studií naznačují, že resorpci lokálně podaného minoxidilu zvyšují tyto tři faktory:

 • – zvýšení podané dávky
 • – častější aplikace
 • – snížení bariérové funkce stratum corneum.

Sérové hladiny minoxidilu a jeho celkové účinky související s lokální aplikací minoxidilu závisejí na množství látky, které se vstřebá kůží. Po ukončení lokálního podávání minoxidilu je přibližně 95 % celkově resorbované látky eliminováno během čtyř dnů. Minoxidil a jeho metabolity se vylučují převážně močí.

Předklinické údaje založené na konvenčních studiích bezpečnosti, chronické toxicity, genotoxicity a karcinogenního potenciálu neprokazují žádné zvláštní riziko pro člověka.

Účinky minoxidilu na srdce u psů byly závislé na druhu, v malých dávkách se objevil hemodynamický účinek a související změny na srdci. Dostupná data ukazují, že podobný účinek na srdce se při lokální ani perorální léčbě minoxidilem nevyskytují.

Ve studiích fertility na potkanech se objevily nežádoucí účinky na fertilitu v dávkách mezi 3 a 80 mg/kg. Ve studiích reprodukční toxicity na zvířatech bylo riziko pro plod prokázáno při expozici dávkami, které byly při srovnání s terapeutickými dávkami u člověka velmi vysoké (569 – 1139× vyšší než u člověka), prokázala se i maternální toxicita.

Březím potkanům byla podána jedna s.c. dávka minoxidilu 0,9 mg/kg a naměřené koncentrace v plodu se pohybovaly od 19 do 28 % plazmatické koncentrace matky.

Propylenglykol, ethanol 96% (v/v), čištěná voda

Žádné významné inkompatibility nejsou známy.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

60 ml roztoku v bílé HDPE lahvičce s bílým PP uzávěrem garantujícím neporušenost obalu. Dávkovací zařízení: dávkovací pumpička s aplikátorem.

Roztok je hořlavý. Nepoužívejte ho při kouření, blízko otevřeného ohně nebo silného zdroje tepla. Při používání, skladování i likvidaci chraňte lahvičku i její obsah před otevřeným ohněm.

Belupo s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

Dotazy lékaři

«prvni  ‹předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 … následující›  poslední»[ 1 … 40 z 2077 ]

Dobrý den, asi za poslední rok mi přibylo velké množství pih, zejména na rukou.Chtěla bych se zeptat jestli je zatím nějaká příčina a jestli se to dá ovlivnit(např vitamíny apod) nebo jestli je to dané.Užívám HA Chloe 1 rok, předtím Pramino.Také beru…

zobrazit celý dotaz

Dobrý Den, jednou za týden se mi na jazyku na straně nebo dole udělá bílý pupínek(takový puchýřek) jazyk je v tomto místě poté citlivý. Co by to mohlo být.? Jinak na jazyku mám asi už půl roku bílý povlak..někdy po celém povrchu nkdy na třetině..Děk…

zobrazit celý dotaz

Prosím, bude mi 38 let. Vždy jsem měla veliké problémy s pletí. hlavně tedy na bradě. Jedna paní doktorka mě zbavila letitých problémů Roacutanem, s léčbou jsem začala na konci roku 2005, začátek roku 2006. Pak jsem brala jednu tobolku10 mq ob den ja…

zobrazit celý dotaz

Vážená paní docentko, je možné v našem zdravotním systému podstoupit vyšetření (např.odběr krve) k vyloučení či určení pohlavních nemocí bez doporučení lékaře, případně anonymně? Pokud ano, jaké pohlavní nemoci by se daly diagnostikovat a za jakýc…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den.V horní polovině zadnice jsem si nahmatala tvrdší bulku o velikosti asi 1cm.Při dotyku je trochu bolestivá.Teď mám strach,aby nešlo o něco vážnějšího.Můžete mi prosím poradit.Děkuji za odpověď….

zobrazit celý dotaz

Vážená paní docentko, již delší dobu se léčím s atopickým ekzémem, který se postupně změnil v seboroickou dermatitidu – diskrétní terčovité ložisko nad hrudní kostí. Dermatoveneroložka mi tvrdí, že nelze jednoznačně určit příčinu tvorby; někdo zas…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den..chtěl bych se optat, asi před 20. dnama se mi v tříslech pod varlaty udělali malé červené pupínky místy velký rudý flek který mokvá a svědí….po 14. dnech se mi tvoří tyto červené pupínky s malou bílou čepičkou objevili i na stehnách v ho…

zobrazit celý dotaz

Dobry dan chci se zeptat,na penisu se mi loupe kuze a svedi me.Hdyz me penis svedi tak ssi ho drbu a pak si ho priserna rozdrapu a mam tam cerveny fleky ze kterych teče takova vodicka.pomozte prosim,k lekari se bojím,a existuje na to loupani kuze nak…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, před více než týdnem se mi na předkožce objevila cca 1cm x 2cm vyrážka. Začalo to jen pouhým odlupováním kůže, ale potom kůže zrudla a dokonce párkrát praskla a sem tam praskne i teď, ale vypadá to jenom jako kdyby praskla jen její horní v…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, přítel pracuje jako řidič autobusu, většinu dne stráví v sedě za volantem. V oblasti třísel a na zadku má zarudlou kůži, kterou si neustále škrábe a dost často ho také svědí varlata. Když nepočítám místa která má vyloženě rozškráblá,tak …

zobrazit celý dotaz

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jestli se dá sifilis zjistit ze sedimentace krve?Včera jsem si našla krvý podlitý flíček na přirození,ale sedimentaci mi dělali předevčirem a nic neříkali.Mohli by to na ní poznat?děkuji…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je možno používat mast Flucinar na lupenku v těhotenství. Lupenku mám už od dětství. Na loktech a kolenou. Pokud si to nebudu pravidelně mazat, tak se to rychle zhoršuje a tak by mě zajímalo, zda není mast Flucin…

zobrazit celý dotaz

Když jsem nachlazená nebo tzv. „nejsem ve své kůži“, osypu se – na krku, hrudi, zádech, břichu – jsou to takové červené jednolité pupínky. Projeví se to, i když jsem předtím neměla žádný lék. Nikdy jsem nevypozorovala, že by to bylo po požití léku. …

Zajímavé:  Dorsiflex - vše o zdraví

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, děkuji za odpověď, ale našla jsem si co to znamená prekancerozní a dost mě to vyděsilo. Je to stav předcházející rakovině. Nikdo mi na kožním nic neřekl, jen mě poslali na obtisk klitorisu a ložiska nad ním k doktorovi.Aby se to poslalo…

zobrazit celý dotaz

dobrý den, děkuji za vysvětlení, možná se bude i jednat o tu žilní nedostatečnost, protože při vytrhávání chloupků vytrhávacím strojkem mi vždy vypadají obě nohy jako oškubané kuře-červené tečky, které jsem si všimla časem zhnědly. No nevím co si přá…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, můj problém Vám popíšu od začátku. Začalo to svěděním klitorisu a okolí. Gynekolog mi předepsal Triamcinolon na zklidnění, protože žádný jiný problém nebyl. Řekl mi, že je to spíš kožní záležitost. Po 10 jsem to natírat přestala a zase to…

zobrazit celý dotaz

Dobry den! Potreboval bych odborne poradit a popripade vyresit svuj problem. Je tomu asi dva mesice co se mi stava dost neprijemna vec. A to sice ze zapacham velice zvlastnim zapachem. Paradoxem ovsem je ze se mi toto stava pouze ve skole. Nejd…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat. Před 14 dny jsem byl na masáži nohou. Den nato se mi udělalo na nohách ca 20 ťopek – podobných akné (a trochu jsem je mačkal). 3 dny nato jsem šel do sauny a den po sauně se mi objevily v oblasti třísel 2 boles…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, na penisu a na varlatech mam jakési bíle bulky, ale jsou o velikosti špendlíkové hlavičky.Jsou asi pod kůží . Mám je hlavně na předkožce u žaludu a jsou po celem obvodu penisu.Možná by mohlo jít o malé tukové bulky, ale myslím že i to same…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den p.doktore, na noze se mi objevil asi před půl rokem malý svědící flíček – myslela jsem , že je to štípanec, tak jsem si ho škrábala. Pak tento flíček přestal svědět, tak jsem to nechala tak, pak mi noha začala čím dál víc svědívat, ale nepř…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám problém se svěle čevenými skvrnami na hýždích , které vypadají jako jizvičky, trápí mě to už pár měsíců a nevím o co by se mohlo jednat. Doufám že tento popis je dostačující, protože nevím jak jinak to popsat… …

zobrazit celý dotaz

Dobrý den. Mám problém: v puse se mi drolí kůže. Na vnitřní straně rtu se mi nejprve vytvoří bíle odlupující se kousky kůže a ta se pak postupem času odře a pak je kůže v puse velmi hrubá. Trvá mi to už minimálně dva roky. Někdy je to trochu zlepší j…

zobrazit celý dotaz

Vážená paní doktorko… O moluskách je všude psáno hodně..Můj syn kterému budou tři roky je má také jsou diagnostikovámy a snažíme se je léčit.Vlastně až z netu jsem zjistila,že existuje i metoda seškrabávání která po aplikaci znecitlivujících mast…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, mám krátkou uzdičku a v malé oblasti okolo ní a pod ní se mi vytvořili bílé malé flíčky zasahující i trochu do žaludu. Kromě toho mám po celém obvodu malé bílé pupínky, ale to budou zřejmě mazové žlázy. Bude řešením ambulantní chirurgické …

zobrazit celý dotaz

Dobrý den,prosím o vysvětlení níže popsaného histologického nálezu. Tedy : byla mi provedena kožní excize 11x4x4 mm na chodidle. Histologicky jde o basocelulárně akantotickou variantu seboroické verruky s přítomností Helwigových virů, Afekce je benig…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, mám teď velkou obavu..jsem gay a u svého partnera jsem si všiml takového malinkatého výrustku v oblasti svěrače, něco jako opar v puse, nemyslím ten na rtu. Jelikož se tam ale po měsici udělal 2hý, tak jsem si jistý tím, že má condylomata….

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, včera večer jsem si na pravé ruce na lokti nahmatala malou bulku, je přímo jako na kosti, ale pokud to zvednu i s kůží tak to tam není nějak přirostlé. Nebolí a ja jako hrášek veliká. Mám strach ,aby to nebyla nějaká forma nádoru. Děkuji z…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den,paní doktorko prosím vás mám 8 měs holčičku, kterou kojím.Asi od 5 měsíce mě trápí ekzémy na prsou,které mi začínají mokvat.Vzhledem ke kojení se snažím vyhnout krortikoidům.Chtěla jsem se vás zeptat. 1Neustále se mi střídá stav suchá loup…

zobrazit celý dotaz

Dobre rano. Po oralnim sexu s moji pritelkyni nekdy pozoruji na vnitrni liste predkozky, na hranici s zaludem jakoby zarudly lehce vlhky pasek, zadne pocity typu paleni apod necitim. Hygienu tez nesidim. Je mozne ze, ze do toho partnerka pri oralnim …

zobrazit celý dotaz

Dobrý den,už nějakou dobu mám problém se svou pokožkou. Hodně svědí a je suchá. Mám to na rukou v záhybu,na celých nohách. Svědí to stále v noci nespím a škrábu se(prý i ve spaní). Kožní lékaři mi dali už mnoho mastí,ale žádná nepomohla…Teď přez zi…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den. Mám pod očima dost velké začervenalé kruhy… nejsou to obyčejné kruhy pod očima, ale pod objema očima mám takové dost výrazné zarudlé proušky. Když se na to podívám velmi z blízka vidím v tom takové jakokdyby tmavé tečky… Opravdu mi to …

zobrazit celý dotaz

Mel bych nekolik dotazu ke znamenkum … 1) Mam pomerne velky pocet znamenek na tele, jejich pocet jde do desitek a tvori se nove. Je to prirozeny proces ? 2) Kdyz se hovori o rizikovych zmenach u znamenek, uvadi se rada informaci typu rustu, zme…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, můj problém začal cca před rokem po náhodném chráněném pohlavním styku. Asi tak 14 dní po se mi na žaludu i vnitřku předkožky začala dělat vyrážka (jakoby krupičky a potom se to slilo v jeden flek, někdy rovnou flek), která posléze zmizel…

zobrazit celý dotaz

paní doktorko Pospíšilová, mám dotaz.Mám vyrážku na žaludu. Mám ji již delší dobu.. vždy se to zlepší, ale opět se to vrátí. Vypadá to jako zarudlé fleky a na nich jakoby takové šupinky nebo výstupky nebo jak to mám popsat.Je to závažné? Jak bych to …

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, před 4 dny jsem se popálila na předloktí od vodní páry na ploše asi 1,5×1,5 cm. Místo jsem si začala třít a tím jsem si strhla kůži. Udělal se mi strup, který si ale pro jistotu vždy přelepím náplastí, když někam jdu, abych si ho nestrhla….

zobrazit celý dotaz

Mám problém, po análním styku, se mně zduřel, takové bílé bradavičky. Vypafdají velice podobně, jako mazové žlázky pod žaludem. Nevím co s tím. Připadá mi, že kondylomata by byla vidět i kolem otvoru, tam ale nic nemám. Tohle je vyloženě až na konci…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den Chtěl jsem se zeptat již přes rok mám na levém boku(na bůčku) bulku o rozměru fazolky nebolestivou nezvětšující se.Můj dotaz zní co stím a co by jse mohlo jednat . Děkuji…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, manželovi se na penisu, pod kůží, udělala bulka. Má ji již víc než rok, nebolí, nezvětšuje se. Dá se uchopit, není nijak tvrdá.Manžela k lékaři nejspíš nedostanu, chtěla jsem se zeptat o co by mohlo jít? Děkuji RK…

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, obracím se na Vás s problémem, který mě trápí již přes dva měsíce. Pod nosem se mi udělal opar, na který jsem používala herpesin, udělal se mi strup, ale od té doby mám neustálé zarudnutí, které nepříjemně štípe, svědí (jako když se např. …

zobrazit celý dotaz

Dobrý den, ze strany na žaludu se mi dnes udělal bílý flek s červeným krajem (včera to to bylo jen červené). a před třemi dny to jen štiplavě bolelo při dráždění..ale nebylo nic vidět..resp jsem to moc neřešil,protože jsem se domníval, že je to něja…

zobrazit celý dotaz «prvni  ‹předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 … následující›  poslední»[ 1 … 40 z 2077 ]

Dotazy na lékaře jsou zobrazovýny od nejnovějších po nejstarší. Dotazy čerpáme z našich dřívějších zdrojů a prozatím je pokládání nových dotazů pozastaveno. Doufáme, že mezi množstvím zajímavých dotazů a odpovědí najdete i radu na řešení svého problému.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector