Nežid – Vše o zdraví

Nežid - Vše o zdraví Hubnutí, dieta a zdravá strava

Naštěstí už jsou pryč doby, kdy poruchy příjmu potravy (PPP) byly tabu. Dnes už se můžete leckde dozvědět spoustu informací a mluvit o tom. Existují již také specializovaná centra, …

Nežid - Vše o zdraví Péče o tělo

Prázdninové pobyty a výlety jsou definitivně u konce, s postupujícím zářím už pomalu končí i doba pozdních dovolených. Ještě si můžeme užít letošní příjemné babí léto, které nás po …

Nežid - Vše o zdraví Alternativní medicína

Bolesti, stres, deprese, poruchy spánku, kožní problémy a další. Možná vás nějaká z těchto obtíží sužuje a nekonečné užívání léků bez většího efektu vás vede k hledání jiného řešen …

Nežid - Vše o zdraví Nemoci a léčba

Syndrom toxického šoku (TSS) je náhlý, potencionálně smrtelný stav, způsobený uvolňováním toxinů produkovaných přemnožen …

Nežid - Vše o zdraví Hubnutí, dieta a zdravá strava

Existuje celá řada zeštíhlujících zákroků a ošetření plastické chirurgie, které ambulantně dokáží změnit vaši postavu a výrazně omladit pokožku, a to ať se jedná o jakoukoli partii …

Nežid - Vše o zdraví Nemoci a léčba

– Lidé vynechávají preventivní prohlídky u praktického lékaře z mnoha důvodů – nemají zdravotní obtíže, z časových důvod …

Nežid - Vše o zdraví Hubnutí, dieta a zdravá strava

Dieta podle DNA je součástí odvětví výživy, které stravovací směry přizpůsobuje do těch nejmenších detailů. Patří ke směru, kterému se říká nutrigenetika. Co všechno obnáší a hodí …

Nežid - Vše o zdraví Nemoci a léčba

V pondělí 20. září 2021 proběhne mezinárodní osvětová akce World GO Day (Světový den onkogynekologických diagnóz) zaměřená na prevenci gynekologických zhoubných onemocnění. V ČR bu …

Nežid - Vše o zdraví Sport a relaxace

I když to tak na první pohled nevypadá, odpočinek je pro podání lepších výkonů opravdovou nezbytností. Dostat se do lepší formy tedy určitě neznamená chodit o to více do posilovny. …

Nežid - Vše o zdraví Duševní zdraví a psychologie

Akné, kožní problém, který trápí nejen náctileté, ale i v pozdním věku dokáže pěkně potrápit. A pokud na vaší pleti nechaly pupínky nepěkné jizvičky, jistě vás zajímá, zda je možné …

Schizofrenie je vážná duševní choroba. Jak se projevuje?

Nežid - Vše o zdraví

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, které patří mezi psychotické poruchy.

Lékaři tuto nemoc často popisují jako rozdělené myšlení, protože pacienti ztrácí kontakt s realitou, slyší a vidí věci, které nejsou skutečné a pod vlivem svých představ se chovají nesrozumitelně a nepřiměřeně. Schizofrenie se vyskytuje u 1% populace, touto nemocí tedy trpí zhruba každý stý člověk.

Co je schizofrenie?

Říká se, že na světě nenajdete dva stejné schizofreniky. To je spojené především s velkým množstvím příznaků této duševní nemoci, které můžeme rozdělit na symptomy pozitivní a negativní.

Typické jsou nápadné psychopatologické změny, kam patří poruchy myšlení (bludy), poruchy vnímání (halucinace) a poruchy jednání.

Tato nemoc jde ruku v ruce také se sníženou schopností vnímat emoce a reagovat na ně a pro pacienty většinou znamená rozsáhlou sociální či pracovní dysfunkci.

Schizofrenie se vyskytuje stejně často u žen i u mužů, rozdíl je pouze v tom, kdy se onemocnění projeví. U mužů je to nejčastěji mezi 15 až 25 lety, u žen naopak nemoc propukne spíše ve věku 25-35 let.  Jedná se navíc o onemocnění epizodické, které se objevuje v psychotických krizích neboli atakách.

Třetinová nemoc

Schizofrenie se někdy označuje také jako třetinová nemoc, protože pacienty můžeme rozdělit do tří různých kategorií:

 • Zhruba 1/3 schizofreniků se vyléčí a vrátí se k běžnému životu
 • Pro 1/3 pacientů je typické, že dojde ke zlepšení, ale některé příznaky se vrací a neustále jim znepříjemňují život
 • U poslední 1/3 schizofreniků jsou příznaky chronické a nereagují na žádnou léčbu

Příčiny schizofrenie

Přesné příčiny schizofrenie nejsou dodnes známé. Podstatou tohoto onemocnění je narušená selektivita vnímání. Na každého z nás působí neustále velké množství podnětů, my si z nich ovšem vybíráme pouze takové, které jsou v daný moment důležité. Je to naše přirozená ochrana proti přetížení nedůležitými informacemi. U schizofreniků to tak ovšem není.

Znáte někoho, kdo trpí schizofrenií?

Člověk, který trpí schizofrenií, vnímá všechno kolem sebe. Lidský mozek ale s tolika podněty neumí pracovat a vytváří si proto svou vlastní přijatelnou realitu. To způsobuje schizofrenní chování a vede k různým bludným představám či halucinacím.

Pro vznik schizofrenie je pravděpodobně zapotřebí dvou hlavních momentů – určitá dispozice a také spouštěč, který onemocnění aktivuje.

Mezi hlavní příčiny patří například zvýšená hladina dopaminu nebo noradrenalinu v mozku, svou roli ale může hrát při vývoji schizofrenie dědičnost či některá virová onemocnění, která mohou poškodit mozek.

Spouštěčem někdy bývá i alkohol, marihuana a další drogy.

Schizofrenie je často spojená také s různými zátěžovými situacemi (například úmrtí v rodině). Kromě toho na tuto nemoc mohou mít vliv i nepříznivé okolnosti, kterými pacient prošel v minulosti. Sem patří třeba problémy při porodu nebo narušené fungování rodiny.

Příznaky schizofrenie

Jaké má schizofrenie příznaky? Mezi obecné projevy schizofrenie patří jiné vnímání reality, uzavření do vlastního světa a změny v osobnosti člověka. Dále lékaři rozlišují dvě velké skupiny příznaků, které můžeme označit jako pozitivní a negativní. Aby však mohla být schizofrenie s určitostí diagnostikována, příznaky musí trvat alespoň jeden měsíc.

Pozitivní příznaky schizofrenie

Jedná se o symptomy, které představují něco navíc oproti běžnému stavu. Většina osob je normálně nezažívá, u schizofreniků jsou však velmi časté. Obecně ovšem tyto příznaky dobře reagují na nasazení léčby.

Negativní příznaky schizofrenie

 • Abulie – nedostatek vůle, ztráta motivace
 • Alogie – ochuzení řeči
 • Anhedonie – neschopnost prožívat radost
 • Asocialita – neschopnost vytvářet sociální vztahy
 • Otupělost
 • Oploštělé emoce

Negativní příznaky znamenají, že se člověku něčeho nedostává. Jde například o deficit normálních emocionálních reakcí a dalších myšlenkových procesů. Tyto symptomy člověka oddělují od ostatních a výrazně zhoršují kvalitu jeho života, jejich léčba je navíc složitější.

Druhy schizofrenie

Podle příznaků lékaři rozlišují šest základních typů schizofrenie.

Paranoidní schizofrenie

Paranoidní schizofrenie představuje vůbec nejčastější typ schizofrenní psychózy. Obvykle se projeví spíše až ve vyšším věku a charakteristické jsou pro ni hlavně bludy a halucinace.

Právě podle paranoidních bludů a pocitu, že nemocného někdo ohrožuje a pronásleduje, je tento typ také pojmenován. Poruchy myšlení a vnímání často nenávratně vedou i k nesrozumitelnému a agresivnímu chování.

Hebefrenní shizofrenie

Hebefrenní schizofrenie zpravidla začíná u mladých lidí ve věku 15‒25 let. Jejím typickým znakem jsou poruchy chování, pacienti mohou působit jako by prožívali opožděnou pubertu.

Projevují se nezodpovědně a nepředvídatelně a často se chovají stylem „všechno vím, všechno znám“.

Mezi hlavní symptomy patří například hloupé vtipkování, povrchní chování, časté používání vulgarismů, zanedbávání povinností a také pseudofilosofování nad náboženskými, filosofickými a dalšími abstraktními otázkami.

Katatonní schizofrenie

Tento druh schizofrenie je poměrně vzácný a jejích případů stále ubývá. Projevuje se především poruchou v oblasti motoriky (pohybů). Lékaři rozlišují dvě podoby katatonní schizofrenie – produktivní a stuporózní. První forma se vyznačuje především dezorganizovanou fyzickou aktivitou či opakováním určitých pohybů.

Stuporózní forma je naopak spojena s částečným nebo úplným zastavením pohybu. Příčinou jsou halucinované hlasy, které člověku zakazují se pohybovat.

Pacienti mohou setrvávat dlouhou dobu v nepřirozených polohách, vydrží například nesmírně dlouho se zvednutýma rukama nebo leží polovzpřímení v posteli, aniž by se podpírali.

 Problém však je jejich nevyzpytatelnost – náhle může docházet k prudkým epizodám akutního neklidu.

Simplexní schizofrenie

Tento typ schizofrenie není příliš častý, zato je prognosticky závažný. Simplexní schizofrenie se projevuje především u mladších lidí, charakteristické jsou změny v jejich chování.

Pacient se čím dál více uzavírá do sebe, ztrácí motivaci a zájem o svět. Mezi další symptomy patří také oploštění emocí, neschopnost prožívat jakoukoliv radost a ztráta hygienických návyků.

Bludy a halucinace se naopak běžně nevyskytují.

Reziduální schizofrenie

Jedná se o typ schizofrenie s chronickým průběhem, který je doprovázen různými atakami a narůstajícími negativními příznaky.

Mezi ně patří například emoční otupělost a pasivita, oslabení vůle, zpomalené psychomotorické tempo nebo sociální stažení.

Léčba reziduální schizofrenie bohužel není příliš úspěšná, u pacientů často dojde k ústupu kognitivních schopností (paměť, abstraktní myšlení, soustředění…) a nikdy se již nevrátí na svou původní kognitivní úroveň.

Nediferencovaná schizofrenie

Jak napovídá samotný název, nediferencovanou schizofrenii nelze jednoznačně zařadit k žádnému z předchozích typů a splňuje spíše všeobecná kritéria pro schizofrenii. Tato podoba je typická tím, že se u pacientů vyskytuje směs příznaků všech výše zmíněných forem.

Postschizofrenní deprese

Postschizofrenní deprese je často řazena pod schizofrenii, ale není stejná jako ostatní typy. Jedná se o depresivní syndrom, který se objeví až po odeznění schizofrenní epizody.

Poruchy emocí a nálady následují ve chvíli, když je psychotická ataka na ústupu, halucinace a bludy mizí a začne se projevovat klasická deprese. Někdy je těžké odlišit postschizofrenní depresi od reziduální schizofrenie.

Tento problém se však vyřeší společně s nasazením antidepresiv, postschizofrenní deprese se totiž zlepší, zatímco reziduální schizofrenie nikoliv.

Jak diagnostikovat schizofrenii

Pro diagnostiku schizofrenie (ale i dalších psychických poruch) se běžně používají různé psychologické testy.

Mezi ty nejvyhledávanější patří BITEPT, což je velký orientační test psychických poruch.

Jedná se o veřejně dostupný online test, který se soustředí na příznaky nejčastějších duševních poruch, jako je právě schizofrenie nebo třeba deprese či bipolární porucha.

Další možností je test duševního zdraví MENFIT, který hodnotí nejčastější psychické poruchy, ale také osobnostní předpoklady a stresovou zátěž. Na internetu také najdete různé další testy, například OSPAT (Test pro typy a poruchy osobnosti) nebo test emoční inteligence. Lékaři využívají také test kresby lidské postavy.

Léčba schizofrenie

Hlavní způsob léčby schizofrenie představují léky s názvem psychofarmaka, které zpravidla patří do skupiny antipsychotik (neuroleptik). Tyto léky primárně potlačují činnost dopaminových receptorů. Snaží se tlumit halucinace a bludy, zklidňují či oživují motoriku a působí proti depresím či úzkosti.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Ve chvíli, kdy pacient na farmaka nereaguje, je možné nasadit například clozapin (Leponex) nebo elektrokonvulzivní terapii. Důležitá je i psychologická a sociální intervence, protože u schizofreniků je narušeno také fungování ve společnosti.

Problémy spojené se schizofrenií

 • Souběžná onemocnění – deprese, úzkostná porucha
 • Chronické problémy s chováním a emocemi
 • Zneužívání návykových látek
 • Dlouhodobá nezaměstnanost
 • Chudoba, bezdomovectví
 • Kratší očekávaná délka života (o 12-15 let)
 • Vyšší četnost výskytu sebevražd

Nemocný se v průběhu léčby snaží zvýšit svou odolnost vůči stresu, naučit se efektivně komunikovat s okolím a zvládat běžné požadavky. Mohou ovšem nastat i závažné případy, kdy pacient ohrožuje sebe nebo své okolí, a takového člověka je pak nutné hospitalizovat.

Schizofrenie u dětí

Schizofrenie u dětí mladších než 14 let se objevuje velmi zřídka, to ovšem neznamená, že touto psychotickou poruchou trpět nemohou. Často je však těžké ji rozpoznat, protože může mít jiný průběh než u dospělých. Na rozdíl od nich totiž děti většinou nezažívají bludy a halucinace. Typické je ovšem zmatené myšlení, prožívání a chování.

Nejčastějším typem onemocnění u dospívajících je hebefrenní schizofrenie, kdy se nemocný chová jako „puberťák“, je vzdorovitý, náladový a kritický. Mezi další znaky schizofrenie u dětí patří:

 • Zmatenost
 • Izolovanost
 • Emoce nepřiměřené situaci
 • Nesrozumitelné chování
 • Neschopnost udržet konkrétní myšlenku
 • Neschopnost odlišit fantazii od reality

Dospívající se navíc může snažit před dospělými svůj problém skrývat. V každém případě je nutná odborná pomoc, nejprve je vhodné provést důkladné neurologické vyšetření a další psychologické testy, poté případně svěřit dítě do psychiatrické péče.

Obecně samozřejmě platí, že čím dříve se začne pacient léčit, tím má větší šanci na úspěšné vyléčení nebo zmírnění projevů onemocnění.

Zatímco lidé, u kterých se schizofrenie projevila až v dospělosti, mají poměrně velkou šanci se zcela uzdravit nebo alespoň vést relativně normální život, schizofrenie u dětí je problematická, léčba bývá náročná a mnoho z nich proto často končí v ústavech.

Zobrazení schizofrenie

Pokud se chcete o schizofrenii dozvědět více, vyplatí se sáhnout po lékařských příručkách, které detailně popisují jednotlivé druhy a příznaky. Kromě toho je však dobré srovnat tyto informace se skutečnými životními příběhy lidí, kteří se s touto duševní chorobou potýkají.

Schizofrenie se stala poměrně vděčným námětem nejen pro odborné publikace, ale také pro různé celovečerní filmy, seriály i knihy. Známý je například film o schizofrenii s názvem Čistá duše, který je založený na skutečném příběhu držitele Nobelovy ceny Johna Forbese Nashe. Mezi další zajímavé počiny patří také filmy Donnie Darko, Prokletý ostrov nebo třeba film Vidiny.

Furunkl: většinou se vyléčí sám, ale může způsobit i sepsi

Foto: WAYHOME studio, Shutterstock.com

Zdravá kůže chrání tělo před mikroby, které se na lidské kůži normálně vyskytují. Pokud ale člověk není v dobré kondici, může být přirozená bariéra oslabená. A to se projeví třeba vznikem furunklu. Co to vůbec je a jak se to léčí?

Furunkl neboli také nežit. Tak se říká kožním abscesům, které vznikají v důsledku hnisajícího zánětu vlasových folikulů, tedy míst, odkud vyrůstají vlasy a chlupy. Souvisejí s oslabenou imunitou a náchylnější k nim jsou lidé se sníženou imunitou, dospívající a také senioři.

Jak by měl vypadat zdravý český senior?

Furunkl nejčastěji vzniká tak, že se do vlasového váčku nebo mazové žlázy dostanou bakterie (obvykle stafylokoky nebo streptokoky) a způsobí zánět: od prvního zarudnutí do prasknutí nebo vymizení furunklu většinou neuplyne více než několik dní.

Nejdříve vypadá jako červená bulka, ve které se postupně začne tvořit hnis, což poznáte podle zbělení nebo zežloutnutí, tlaku a bolesti. Někdy furunkl zmizí, aniž by se dostal do této fáze.

Jindy se ale uzlík zvětšuje, tvoří se další hnis, vzniká na něm typická žlutá čepička, která praskne a hnis může volně odtékat.

Jestliže na těle vznikne několik vřídků najednou, jde o furunkulózu. Stává se to většinou lidem, kteří mají oslabený imunitní systém nějakým chronickým onemocněním (typická je cukrovka), bakterie totiž pak snadněji vstupují do těla.

Na vině může být i nebezpečný chronický zánět!

Furunkl se obvykle během týdne vyléčí sám a není třeba žádná léčba, ať již praskne, nebo ne. Rozhodně ho nepropichujte ani nevymačkávejte! Nechte ho prasknout nebo odeznít samovolně. Pomozte si třeba teplým obkladem, který urychlí tvorbu hnisavé čepičky. Pokud vřídek praskne, místo myjte a dezinfikujte a přikládejte čistou gázu a náplast.

Vymačkávání hnisu je zcela nevhodné, protože při zmáčknutí se mohou bakterie dostat do okolí a vytvořit absces. Zejména na hlavě je to nebezpečné kvůli riziku hnisavého zánětu mozkových blan. Myslete na to, že časté opakování nemoci může souviset s vymačkáváním furunklu neumytýma rukama, protože pak se místo znovu zanítí.

Umíte si správně umýt ruce?

Foto: VGstockstudio, Shutterstock.com

Furunkl sami nevymačkávejte. Počkejte, až praskne, a když se k tomu nemá, jděte k lékaři

Jestliže se zánět sám nehojí, je třeba vyhledat lékařskou pomoc – zvlášť pokud se furunkl zvětšuje. Někdy totiž může dosáhnout rozměru až pingpongového míčku.

Moc neotálejte také v případě furunklu v obličeji, zde se někdy doporučuje časný zásah a léčba antibiotiky, aby se bakterie nerozšířily do mozku. Lékař vřídek nařízne a hnis vypustí ven, následuje dezinfekce a sterilní zakrytí, případně antibiotika.

Když se furunkly často vracejí, je vhodné provést vyšetření, o jakou bakterii se jedná atd.

Jaké mýty se vyprávějí o kostrční píštěli?

Někdy se stane, že se v okolí furunklu zanítí další vlasové váčky. Pak z několika vřídků vznikne podebrané, velmi bolestivé místo, kterému se říká karbunkl. Nejčastěji se objevuje na šíji.

Problém je, když se bakterie, které furunkl způsobily, dostanou do krevního oběhu. To může vyvolat celkovou infekci, která se projeví zvýšenou teplotou a zvětšením lymfatických uzlin. Pak je třeba lékařská péče a zahájení léčby antibiotiky. Jinak hrozí roznesení bakterií po celém těle a může dojít k poškození jakéhokoliv orgánu, případně k sepsi (= otrava krve).

Jak poznáte závažnou infekci?

Nemoci lze předejít jen částečně, a to zejména dobrou hygienou a udržováním náchylných míst v čistotě. Určitě není vhodné na ně sahat neumytýma rukama.

 • Jiné názvy – Nežit, kožní vřed, absces na kůži
 • Popis – Kožní zánětlivé onemocnění, vytváří se ve vlasových váčcích.
 • Příznaky – Rudá bolavá bulka, která se postupně zanítí a vznikne v ní hnis.
 • Inkubační doba – Několik dní
 • Léčba – V případě nekomplikovaného průběhu není potřeba žádná léčba, když vřed praskne, je nutné ránu dezinfikovat. Někdy je ale nutný zásah lékaře i antibiotika.
 • Prevence – Udržování kůže v čistotě, nevymačkávání furunklů

Furunkl se často dělává v uchu. Proč vás svědí uši?

ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna | Urologie

zdravim uz jsem se ne jednou ptal na muj problem.

, na penise a na predkozce se mi udelala takove male jako by (vyschle) bradavicky na tento dostaz jsem dostal odpoved HPV viry a radeji si zajit k doktorovy udelal jsem jak mi bylo receno dosel jsem si k doktorovi tem mi rekl ze to jsou nake hpv viry a ze bych se mel nechat naockovat a zajet si do prahy na odstraneni bradavic nejakym mrazenim nebo co ale asi tyden po navsteve doktora jsem pri styku s partnerkou mel poprve pocit ze me to boli a jako kdyby me nekdo obcas pichnul jehlou do zaludu hned jsme prestali a druhy den mi predkozka natekla tak ze jsem ji pomalu nemohl ohrnmout prez zalud tak tomu bylo ali tak 5 dni a kdyz zarudnuti predkozky a otok opadl tak byli brydavice na 99% pric nebyli na dotyk znatelne pouze byli videt lehke flicky pod kuzi na mistech kde se predtim bradavice nachazeli a nektere docista zmizeli ale ted se mi behem par dni zase vsechny vratili tak jako predtim a je jich i o par vice ! doktroj jehoz jsem navstivil mi s prominutim pripadal jako Hňup protoze si me ani poradne neprohlednul tak po me hodil okem asi tak z pul metrove dalky a zase tukal neco na PC proto se chci zeptat vas jestli jsou to normalni priznaky techto vyru ze penis nebo-li spicka predkozky zarudne bradavicky zmizi a za par dni jsou tam znovu prosim o radu jestli je nutne nechavat si to odstranit jestli je normalni to co se mi deje a jestli je to nutne tak nake doporuceni na doktora ktery bude jevit o trochu vetsi zajem pomoci mi s mim problemem! predem velice dekuji za odpoved a omlouvam se za takovy sloh! Odpověď lékaře: Vážený pane uizi, bradavice v oblasti genitálu se přenášejí pohlavním stykem, proto by se měla nechat urychleně, nejlépe s vámi, vyšetřit i vaše partnerka (pokud je jen jedna…).Zajděte do kožní (dermatovenerologické ordinace, většina z nich je vybavena k odstraňování bradavic přímo v ordinacích. Rozhodně je nepěstujte ( a už vůbec nerozšiřujte na další osoby)!).

Je-li těch bradaviček více bude možná nutné si nechat provést zákrok ve znecitlivění za pobytu v nemocnici. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda ja i pratnerka jsme byli u doktora ten muj doktor nebyl nic moc a partnerce na Gynekologii nenasli nic pouze se ji udelal jedenmali pupinek a zarudla Vagina ale Gynekolozka ji rekla ze je to mouze naka kyselost predepsala ji nake cipky a masticku a bylo vse v poradku jinak zadne problemi nema!

Vážený pane Uizi, je jen dobře, že vaše partnerka žádný problém toho druhu jako je váš nemá. Znamená to, že se budet léčit jenom vy sám.

Zajímavé:  Svrab U Koní Léčba?

Běžte především do jiné ordinace než byla ta, v níž jste ztratil důvěru ke správnému rozhodnutí lékaře, všechny kožní ambulance jsou poviny vzít pacienta na jeho žádost bez předložení doporučení od praktického nebo jiného odborného lékaře. Rozhodně není radno takovouto záležitost příliš odkládat. Zdraví MUDr. Rudolf Vévoda

Dobrý den. Pane doktore asi tak před 14cti dny se mi zhruba v půlce penisu udělala boulička. Vypadá jako nějaký nežid ale nechce zmizet. Od ní vede jakoby ztvrdlá žilka až ke kořenu.Žilka při zmačknutí bolí.

Žilka se i rozdvojuje a vede i nad tu bouličku.Mohlo by se jednat o nějaký zánět??? Co bych na to měl zkusit??? Dočetl jsem se na internetu zkusit mastičku.Zatím jsem zkoušel Lioton100000gel ale nepomáhá…

Děkuji za odpověď

Vážený pane Mílo, velmi pravděpodobně jde o zánětlivě zduřenou mazovou žlázku. Pokusem o vymačkávání obsahu se také dost pravděpodobně zánět rozšířil do nejbližšího okolí v podkoží- a proto také onem zánětlivý pruh, nejspíš infikovanou mízní cestou.

Postižené místo je třeba dezinfikovat několikrát denně (jodisolen, lékařským alkoholem, bactrobanovou mastí). Při nelepšení v průběhu několika málo dní by pak bylo zapotřebí zajít do urologické ordinace k vyšetření a ošetření. Zdraví MUDr.

Rudolf Vévoda

Dobrý den.Asi už měsíc me trápí jakoby natekla žilka okolo žaludu-nachazi se když schrnu předkožku tk se tahne přímo pod korunou žaludu od jedne strany k druhe.Hlavne při erekci je vždy cítit jak je žilka tvrdsi,ale nijak to neboli.Docela mam strach že budu muset jit na nejakou operaci nebo tak.Děkuji

Milý Gugu, takovýto nález je zcela normální, zvláště v období růstu, není třeba se tím nikterak znepokojovat. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Dobrý den,pane doktore,prosím Vás o radu.Můj manžel dostal vysoké horečky bez známky nemoci,žádné bolesti,jeen vysoké horečky.Lékařka mu zjistila krev a bílkoniny v moči,dostal ATB,která zabrala.

Včera byl pro výsledky krve,kde mám zvýšené CRP,sedimentaci a PSA.Lékařka ho odeslala na urologii.

Chci se Vás zeptat,jestli to mohl být zánět prostaty a jestli ano,dá se zcela vyléčit,nebo mu tyto problémy už zůstanou?A hlavně se bojím zvýšené hladiny PSA,nebo i to by mohlo být přechodně zvýšené vlivem zánětu?Moc děkuji.

Vážená paní Eliško, bezpříznačný horečnatý stav s jakýmsi nálezem v moči je hodně široké pole k úvahám o možné příčině. Vyšší hodnoty PSA mohou naznačovat skutečně zánět prostaty resp. i semenných váčků, ale stanovit z toho jasnou diagnózu rozhodně možné není.

Dosavadní postup je správný, na urologii by se pan manžel měl hlásit jako akutní pacient, dlouhé objednávání by bylo k neprospěchu věci.

Vyšší CRP i sedimentace červených krvinek jsou jen obecným průkazem zánětu v těle, takže o zánět skutečně běží, přesnější určení musí provést brzké odborné vyšetření v urologické ordinaci. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Dobrý den, po intenzivnější a déle trvající masturbaci se mi v penisu (přibližně uprostřed, spíše naboku) občas objeví menší mírně vysouplé zatvrdlé místo, hmatelné spíše při erekci. Po několika dnech zase zmizí a vyskytne se opět pouze v případě delšího a intenzivního dráždění. O co se prosím jedná? Děkuji.

Vážený pane Libore, přechodný výskyt tužšího uzlíku v penisu po jeho mechanickém dráždění, může být malá cévní anomálie, v níž se krev nashromáždí a obtížně následně odtéká (menší paralelní krevní řečiště resp. anomální chlopenní lokus).

Fibrotické změny jsou nepravděpodobné, ty by po nějaké době nemohly vymizet. Přesnějšímu určení by pomohlo ultrazvukové dopplerovské vyšetření, což provádět při erekci a v průběhu masturbace se jeví nemožné.

Určitě však nejde o nic nebezpečného a budete si na to asi muset zvyknout. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Dobrý den, mám problém natrhla se mi uzdička předkožky na spodní straně žaludu penisu držící předkožku u žaludu. Při opětovném styku se mi natrhává a zároveň krvácí, zkoušel jsem tomu dát 3 dny nic nedělání, ale při dalším styku se to opět natrhlo a krvácelo. Poradíte mi co s tím?

Vážený pane Petře, jakmile jednou k natržení uzdičky dojde, nikdy se řádně nezahojí, respektive se natržení bude opětně obnovovat.

Budete muset podstoupit v urologické ordinaci drobný kosmetický chirurgický zákrok k trvalému vyřešení problému.

Udělejte to co nejdříve, zatím je vhodná prevence průniku infekce rankou, k tomu jsou vhodné hypermanganové laváže, nebo alespoň po sprchování mírně teplou vodou vetření dezinfekcní indulony. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Před 14ti dny jsem dobrala antibiotika Nolicin, který mi předepsala praktická lékařka na zánět močových cest. Antibiotika zabrala. Ale teď cca po týdnu co neberu antibiotika mě začala opět pálit moč. Je to už chronické, nebo mám zkusit nějaká jiná antibiotika. Děkuji

Vážená paní (slečno) Moniko, nové vzplanutí zánětu močových cest je již lépe svěřit odbornému – urologickému- pracovišti. Požádejte vašeho lékaře o poukaz do urologické ordinace. Zatím zvyšte příjem tekutin, případně začněte užívat nitrofurantoin, urolog si léčbu dle bakteriologického vyšetření- a dalších vyšetření, sám upraví. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Dobrý den, pane doktore, moc Vám děkuji za Vaši odpověď, ikdyž mě nepotěšila. Chtěla bych se zeptat. Sono mi prováděl gastroentorolog, neboť jsem šla na sono břicha kvůli psychosomatickým obtížím. A při vyšetření mi našel prý cysty na ledvině.

V pondělí mám jít k urologovi. Jaké vyšetření mě čeká mi neřekl. Když jsem se ptala na to, co to může být, řekl mi, že více věcí např. kamínky, zánět nebo momentální nález. Tak mám teď ještě větší strach z rakoviny.

Nezlobte se, že Vás znovu otravuji, ale nejsem na tom psychicky nejlíp. Děkuji, Petra

Vážená paní Petro, myslím, že jsem vám psal, že vás čeká dost pravděpodobně cystoskopie k objasnění nálezu v močovém měchýři, vyloučit nelze ani sondáž močovodu na straně hydronefrózy. Rakovina je u tohoto nálezu dost málo pravděpodobná, s jistotou ji může vyloučit však až důkladné urologické vyšetření. Nebojte se toho! Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

zdravim uz jsem se ne jednou ptal na muj problem.

, na penise a na predkozce se mi udelala takove male jako by (vyschle) bradavicky na tento dostaz jsem dostal odpoved HPV viry a radeji si zajit k doktorovy udelal jsem jak mi bylo receno dosel jsem si k doktorovi tem mi rekl ze to jsou nake hpv viry a ze bych se mel nechat naockovat a zajet si do prahy na odstraneni bradavic nejakym mrazenim nebo co ale asi tyden po navsteve doktora jsem pri styku s partnerkou mel poprve pocit ze me to boli a jako kdyby me nekdo obcas pichnul jehlou do zaludu hned jsme prestali a druhy den mi predkozka natekla tak ze jsem ji pomalu nemohl ohrnmout prez zalud tak tomu bylo ali tak 5 dni a kdyz zarudnuti predkozky a otok opadl tak byli brydavice na 99% pric nebyli na dotyk znatelne pouze byli videt lehke flicky pod kuzi na mistech kde se predtim bradavice nachazeli a nektere docista zmizeli ale ted se mi behem par dni zase vsechny vratili tak jako predtim a je jich i o par vice ! doktroj jehoz jsem navstivil mi s prominutim pripadal jako Hňup protoze si me ani poradne neprohlednul tak po me hodil okem asi tak z pul metrove dalky a zase tukal neco na PC proto se chci zeptat vas jestli jsou to normalni priznaky techto vyru ze penis nebo-li spicka predkozky zarudne bradavicky zmizi a za par dni jsou tam znovu prosim o radu jestli je nutne nechavat si to odstranit jestli je normalni to co se mi deje a jestli je to nutne tak nake doporuceni na doktora ktery bude jevit o trochu vetsi zajem pomoci mi s mim problemem! predem velice dekuji za odpoved a omlouvam se za takovy sloh!

Vážený pane uizi, bradavice v oblasti genitálu se přenášejí pohlavním stykem, proto by se měla nechat urychleně, nejlépe s vámi, vyšetřit i vaše partnerka (pokud je jen jedna…).

Zajděte do kožní (dermatovenerologické ordinace, většina z nich je vybavena k odstraňování bradavic přímo v ordinacích. Rozhodně je nepěstujte ( a už vůbec nerozšiřujte na další osoby)!).

Je-li těch bradaviček více bude možná nutné si nechat provést zákrok ve znecitlivění za pobytu v nemocnici. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Již dva dny mám při močení bolestivé křeče, které jdou až do konečků prstů. Dnes ráno se přidal proud jasné červené krve. Mám časté nutkání a stále krvácím.

Vážená paní Sofie, bezpodmínečně musíte brzo vyhledat lékaře, nejlépe již jako akutní pacient přímo urologickou ambulanci. Křečovité bolesti a krvácení budou nejspíš způsobeny akutním zánětem, ale mohpou mít i jiné přičiny. Hodně nyní pijte a nenamáhejte se vůbec fyzicky. Zdraví MUDr.Rudolf Vévoda

Furunkl, karbunkl či nežit

Z lékařského hlediska jde o hnisavé kožní onemocnění (nazývané pyodermie), které vyvolávají různé bakterie. Nejčastěji se jedná o stafylokoky a o streptokoky. Furunkl převážně vzniká na zádech, šíji či hýždích, kde se infekce zanesená třením do chlupového váčku (ale nejenom) začne postupně zvětšovat. Tím postupně vzniká nehezký vřídek na kůži, který roste, mírně mění barvu a na vršku je nejčastěji zakončen malým žlutým stroupkem. Na omak bývá teplý a s postupem času se začíná vyplňovat hnisem. Nežit je dosti bolestivý, pokud se jich nahromadí více na jednom místě, odborně se jim začne říkat karbunkl.  Po čase převážně praskne a vyteče a průběžně se zahojí, někdy se vstřebá sám od sebe i bez prasknutí. Není neobvyklé, když se spolu s tímto problémem objeví i zvýšená teplota.

Zajímavé:  Pupínky na bradavkách - Vše o zdraví

Nejčastějším způsobem domácí léčby je různé vymačkávání. To ale rozhodně  není správný postup. Člověk by měl v případě neustále rostoucího furunklu, na který nepomáhají přírodní způsoby, navštívit lékaře. Ten nejpravděpodobněji zasáhne chirurgicky a poté předepíše antibiotika.

Pokud ale nemůžete vydržet a bez nějakého mačkání a jiných forem drsnější samoléčby si boj s vředy neumíte představit, dodržujte alespoň jedno základní pravidlo. Tím je naprostá a nekompromisní hygiena.

 Na ruce kterou se vřídku dotýkáte by neměla být žádná ranka a okamžitě po vymačkání byste jak postižené místo tak i ruku měli pečlivě omýt a vydesinfikovat (a pokud možno zamezit přístupu nečistot do postižené rány). Jinak vám hrozí další rozšiřování tohoto problému.

V domácích podmínkách  je ale téměř nemožné furunkl dokonale vyčistit, proto opravdu popřemýšlejte o návštěvě odborníka.

Když se vám nežit objeví, či zjistíte nějaký vřídek, který podezíráte o to, že by se jím v budoucnu mohl stát, nemusíte hned panikařit. Můžete vyzkoušet posilující bylinkovou léčbu, která je také dosti často vhodná i po lékařském zákroku proti nežitům.

Smíchejte 100 gramů pampeliškového kořene, 50 gramů třezalky, 50 gramů břízy a 50 gramů lopuchu. Jednu lžičku vzniklé směsi zalijte šálkem vody, povařte čtyři minuty a vypijte – tuto léčbu praktikujte dvakrát denně.

Při závažnějších problémech můžete vyzkoušet směs ze 100 gramů zlatobýlu, 100 gramů benediktu, 100 gramů macešky, 50 gramů třezalky a 50 gramů řebříčku. Jednu lžičku léčiva zalijte šálkem vroucí vody a nechte třicet minut louhovat. Přecezený lék pijte po šálku dvakrát denně.

Můžete vyzkoušet i bylinkovou koupel. Pro ní smícháte 200 gramů řebříčku, 200 gramů jitrocele, 100 gramů šalvěje, 100 gramů heřmánku a 50 gramů chmele. Vezmete osm lžiček smíchaných bylinek a zalijete je třemi litry vody.

Směs vaříte na malém ohni pět minut a poté přecedíte do vany s vodou o teplotě 38 stupňů. V této léčivé lázni se koupejte obden. Jako obklad na ještě neotevřený nežit můžete vyzkoušet nasekat uvařenou cibuli a přikládat ji (samozřejmě vždy čerstvě udělanou) zabalenou do pláténka na furunkl.

Při léčení abscesů, ale i jako prevence proti jejich vzniku, pokud tímto problémem trpíte častěji, je dobré také mírně přizpůsobit svůj styl života. V dietě je dobré omezit živočišné tuky a nahradit je rostlinnými.

Mělo by se také přidat do jídelníčku více čerstvé zeleniny, nejblahodárnější účinky  má cibule, hrášek, zelí, paprika a ředkvička. Minimalizujte a nebo odstraňte kávu a čaj, na čas výrazně omezte nebo přestaňte používat pikantní koření.

Snažte se nosit volnější oblečení ušité z přírodních materiálů.

Furunkl: příznaky, léčba (Karbunkl)

Jak furunkl a karbunkl, tak i kožní absces patří do skupiny
onemocnění, jimž se společně říká pyodermie. Pyodermie jsou hnisavá
onemocnění kůže nebo taky žlázek, které se v kůži nacházejí (např.

vlasový, chlupový) míšek, potní žlázky, mazové žlázky ). Jsou
způsobena infekcí mikroby – a to nejčastěji stafylokoky (latinsky
Staphylococcus) nebo méně často také streptokoky ( latinsky
Streptococcus ).

Bakterie se na lidské kůži normálně vyskytují. Protože lidská kůže,
pokud je zdravá, představuje velmi dobrou ochranu – bariéru, tyto mikroby
nás v podstatě neohrožují.

Jestliže se jim ale podaří přes tuto
přirozenou bariéru dostat, můžou pak způsobit infekci,
která se projeví třeba jako hnisavý vřídek nebo, v horším případě,
mohou zapříčinit i celkové onemocnění organismu.

Proto není radno i tak
zdánlivě banální onemocnění přehlížet.

Kožní absces – absces obecně je zánětem vzniklá dutina
plná hnisu – nažloutlé hmoty, která je tvořena bílými krvinkami a
bakteriemi. Abscesy, které se tvoří v kůží se nazývají kožní.

Podstata vzniku kožního abscesu je průnik cizorodého mikroba do kůže a
podkoží.

Kožní absces se může vyskytnout kdekoliv na těle, pokud je ale
způsoben infekcí vlasového míšku nebo mazové žlázky, pak se jedná
o furunkl případně karbunkl.

Rizikové faktory furunklu  

Furunkl se tvoří, když dojde k porušení přirozené bariéry
organismu – kůže. Každé poškrábání by tedy mohlo vést k tvorbě
furunklu, ale bohudík, ve valné většině případů tomu tak není, protože
kromě této fyzické kožní bariéry má další velmi zásadní roli náš
imunitní systém.

Z obojího plyne, že tvorbou furunklů a infekcí vůbec jsou ohroženi
lidé, kteří mají jednak sníženou kvalitu kůže,
většinou díky jinému kožnímu onemocnění nebo nedostatečné
hygieně
, a dále ti, kteří trpí nějakým onemocněním, které
snižuje přirozenou obranyschopnost lidského těla jako je například
cukrovka, podvýživa, nádorová onemocnění, užívání léků, které
snižují imunitu, nejčastěji kortikoidů.

Prevence furunklu  

 • Aby se předešlo tvorbě těchto kožních abscesů, je nezbytně nutné
  dodržovat základní hygienu – pravidelně se mýt, nosit
  čisté oblečení, které je volné a zbytečně nedráždí a nezraňuje
  pokožku.
 • Při poraněních kůže vždy rány dostatečně
  dezinfikovat.
 • Také je dobré dbát na celkovou pohodu organismu, přijímat dostatek
  vitamínů a minerálů.
 • Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním (cukrovkou,…), dbejte rad
  svého lékaře a řádně dodržujte terapii.

Příznaky furunklu

Furunkl nejčastěji vzniká tak, že mikrob pronikne do vlasového
(chlupového) míšku (odborně folikulu ) nebo mazové žlázky , svou
přítomností zde způsobí zánět, který se začne
projevovat tak, že se na kůži v okolí chloupku (vlasu) vytvoří malý,
červený uzlík, který zpravidla bolí. Na dotek je postižené
místo teplé.

Postupně, jak se zánět šíří do okolí žlázky nebo vlasového
míšku, se v centru tohoto původně tuhého červeného uzlíku začne
tvořit hnis. Na kůži můžeme toto pozorovat jako zbělení
popř. zežloutnutí obsahu uzlíku .

Zvětšování uzlíku je způsobeno další tvorbou hnisu, který se
postupně dostává k povrchu kůže. Udělá se hnisavá čepička, která
praskne, takže hnis může volně odtékat.

Někdy se stane, že furunkl postupně odezní i bez provalení hnisu.

Furunkly se mohou vytvořit kdekoliv na kůži, ale často
je najdeme na hýždích, stehnech, v podpaží a na šíji.

K mnohočetnému výskytu furunklů po těle – tzv.
furunkulóze – může dojít v případě, že je oslabený
imunitní systém jedince a bakterie mají snadnější průnik do těla. To se
může stát například při cukrovce nebo dalších chronických chorobách,
které mají za následek snížení imunity.

Pokud se v okolí furunklu zanítí další žlázky, mohou takovéto
furunkly splynout do jednoho velkého bolestivého uzlu –
karbunklu. Karbunkly se vyskytují především na šíji.

Léčba furunklu  

Jestliže se furunkl po týdenní lěčbě svépomocí neztrácí, je
bolestivější, popřípadě se zvětšuje a obtěžuje vás v každodenní
činnosti, je potřeba vyhledat lékařskou pomoc.

V úvahu přichází dermatolog nebo chirurg, oba ale přistupují
k léčbě stejně. V medicíně už dlouhá léta platí latinské pravidlo
“Ubi pus, ibi evacuo”, což znamená “Kde je hnis, tam ho vypusť”.

Po dezinfekci a lokální anestezii vám lékař vřídek za sterilních
podmínek nařízne a vypustí tak hnis ven.

Následuje důkladná dezinfekce, a to i do hloubky
furunklu, protože je potřeba odstranit všechnu hnisavou tkáň, aby se rána
dokonale zhojila. Poté do rány přiloží drén a sterilně ji kryje.
Dostanete doporučení obvaz sami neodstaňovat a vyvarovat se omývání rány
na vlastní pěst.

Také dostanete předepsaná antibiotika, která důsledně užívejte!
Bakterie se totiž po takovém zákroku mohou dostat do krevního oběhu a
způsobit celkovou infekci!

V následujících několika dnech budete chodit na převazy rány, která
se bude nadále důsledně vymývat a dezinfikovat.

Poté, co vám to lékař dovolí, dbejte na důslednou hygienu rány,
omývejte, dezinfikujte a sterilně ji kryjte, dokud se zcela nezahojí.

Jak napomoci léčbě furunklu  

Furunkl můžete léčit sami tak, že napomůžete jeho provalení, tedy
uvolnění hnisu z vřídku. To ale neznamená, že jej jakkoli mačkáte nebo
jinak násilně propichujete! Nechte jej prasknout nebo odeznít samovolně.
Tomu velmi napomáhá přikládání teplého obkladu, který urychlí tvorbu
hnisavé čepičky.

Namočte čistou látku do misky s teplou vodou, pečlivě
vyždímejte a přiložte na postižené místo. Není vhodné, aby obklad
vychladl, proto jej opakovaně namáčejte, aby byl stále teplý. Nechte jej
působit asi ½ hodiny, postup opakujte 4× denně.

Jakmile vřídek praskne, přiložte čistou gázu. Místo pravidelně
omývejte, dezifinkujte a pokaždé kryjte novou čistou gázu, dokud se kůže
nezhojí.

Hnisavý obsah furunklu je infekční, protože mimo jiné obsahuje
i mikroby, Dbejte na to, aby nepřišel do kontaktu s prádlem, pokud se tak
stane, vyperte jej na vyvářku.

Pokud vás postižené místo intenzivně bolí, užívejte analgetika,
která vám od bolesti pomohou.

Komplikace furunklu  

Jestliže se vám furunkly často vracejí, je potřeba provést další
specializovaná vyšetření, které umožní odhalit příčinu, proč k tomu
dochází. Zcela určitě je nezbytné podstoupit řádné interní
vyšetření
, dále pak vyšetření imunologické.

Bakterie, která furunkl způsobily, se mohou dostat do krevního oběhu a
způsobit tak celkovou infekci, která se projeví zvýšenou teplotou a
zvětšením lymfatických uzlin, většinou v blízkosti furunklu.

Jestliže se toto stane, neprodleně vyhledejte lékařskou
pomoc
! Musí se ihned začít s antibiotickou terapií.

Jakmile se bakterie dostanou do krevního oběhu, jsou rozneseny po celém
těle a mohou infikovat prakticky každý orgán (kde tvoří podobné abscesy
jako na kůži) a způsobit velmi závažné onemocnění – endokarditidu
(zánět vnitřní blány srdeční), osteomyelitidu (zánět kostí), artritidu
(zánět kloubu), empyém (tělesná dutina naplněná hnisem – často
pohrudniční dutina).

Diskuse o furunklu  

 • Furunkl
  léčba
 • Furunkl
  na kostrči

Další názvy: Karbunkl, Hnisavý zánět kůže ohraničený, vřídek na kůži, nežit, sršeň, furunculus, furunkulóza

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector