Oční tik – Vše o zdraví

Tiky v oku máme spojené s různými posměšky a vtipy, ale přiznejte si, kolikrát jste cukání nebo záškuby oka pocítili na vlastní kůži vy sami. Několikrát za život to potká většinu lidí, ale často tomuto jevu nevěnujeme pozornost. Měli bychom v takových situacích zpozornět? 

Tik v oku, neboli rychlý, nepravidelně se opakující stereotypní pohyb svalů v očním víčku, je nejčastěji vyvoláván dlouhodobým stresem a únavou. Nejedná se ale jen o únavu očí způsobenou prací na počítači nebo četbou, cukání se objevuje také při celkovém vyčerpání organismu a s tím souvisejícím nedostatku spánku.

Mohou vám také chybět některé důležité minerály a vitamíny. V obou těchto případech jde ale o jev přechodný a neškodný pro naše zdraví. Trvá většinou několik dní a potom sám odezní. Pokud však delší dobu neustupuje, může cukání upozornit na závažnější onemocnění, a proto je pak vhodné absolvovat kromě návštěvy oftalmologa také vyšetření neurologem.

Zanedbatelné mimovolní pohyby nebo nemoc?

Úkolem očního lékaře je odlišit, jestli se jedná o skutečný tik v oku nebo pouze o subjektivní pocit tiku, který se vyskytuje současně s takovými chorobami jako jsou různé záněty v očích, přecitlivělost na světlo, nitrolebeční cévní onemocnění, obrna lícního nervu nebo dokonce Parkinsonova choroba a Tourettův syndrom. Tyto případy jsou ale velmi vzácné. Vyšetření tedy zvažujte pouze v případě, že vaše problémy přetrvávají déle než několik týdnů nebo měsíců a škubání je tak intenzivní, že je pro vás obtížné udržet na chvíli oči otevřené, musíte násilně svírat víčka nebo vám víčka naopak poklesávají.

Úleva je možná

Existují nějaké tipy, jak zmírnit škubání v oku, které není projevem nemoci? Můžete samozřejmě počkat, až přejde samo, ale když se opakuje každou hodinu, je to samozřejmě nepříjemné.

Proti křečím obecně je velmi účinný hořčík, například v rozpustných tabletách, minerálních vodách nebo v potravinách s vysokým obsahem tohoto minerálu, jako jsou například banány, mandle, datle nebo celozrnné pečivo.

Dalším vitamínem, který nám může pomoci zmírnit neodbytné cukání, je vitamín B. Nejvíce ho najdeme v rybím tuku nebo pivovarských kvasnicích prodávaných ve formě Pangaminu. Když už budete v lékárně, pořiďte si také kapky pro unavené oči, jako rychlá záchrana jsou nenahraditelné!

Výše zmíněné přípravky nijak nezatěžují organismus a jsou snadno dostupné, ale nejlepší rada vůbec je zcela zdarma a známe ji všichni – prevence. Zkuste předcházet protivným tikům oka dostatkem spánku a vyhýbáním se stresovým situacím, pokud je to v dnešním hektickém životním stylu jen trochu možné.

 • Oční tik - Vše o zdraví
 • Oční tik - Vše o zdraví
 • Oční tik - Vše o zdraví
 • Oční tik - Vše o zdraví
 • Oční tik - Vše o zdraví
 • Oční tik - Vše o zdraví
 • Oční tik - Vše o zdraví
 • Oční tik - Vše o zdraví

Zažíváte občas nepříjemné škubání očních víček? Tiku se dá většinou zbavit

Znáte to. Nepříjemný škubavý tik v oku, kterého se ne a ne zbavit. Přichází nezván a odchází, kdy se mu zachce. Dobrá zpráva je, že ačkoliv je to nepříjemné, ve většině případů se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Alespoň ne podle Donnyho Suha, oftalmologa působícího na Truhlsen Eye Institute of the University of Nebrasca Mecical Center v Omaze.

„V podstatě jde pouze o nadměrnou stimulaci očního svalstva,“ říká k tomu. Ta vede k nedobrovolné kontrakci svalů, která se projevuje jako drobné škubání a tik v oku. Co ale potřebujete vědět o těchto očních záškubech, abyste se jich dokázali zbavit?

Co způsobuje nepříjemný oční tik?

Možných příčin očních záškubů existuje bezpočet a většinu z nich lze naštěstí velmi snadno odstranit. Stejně jako dvě nejobvyklejší – stres a nedostatek spánku. Tato kombinace funguje na neoblíbený oční tik přímo vražedně. Spouštěčem se ale také stává zvýšený příjem velkého množství nikotinu, alkoholu či kofeinu.

Občasné škubání v oku může být příznakem autoimunitní choroby, ale nejčastěji je způsobeno stárnutím nebo užíváním léků

V méně šťastných případech může i tak nevinná věc, jako je občasné škubání v oku, značit něco vážnějšího. Samo o sobě totiž může být způsobeno řadou různých faktorů.

„Může jít o autoimunitní chorobu, ale nejčastěji se vyskytuje v souvislosti se stárnutím nebo užíváním léků,“ vysvětluje doktor Suh. Má na mysli zejména antihistaminika, antidepresiva (což zase souvisí se stresem) a spreje do nosu.

 Dalšími příčinami se mohou stát i některé oční stavy, jako je třeba syndrom suchého oka, zánět očních víček či jiný typ zánětu oka nebo abraze rohovky.

Kdy navštívit lékaře?

„Záškuby jsou typicky benigní a měly by trvat jen několik týdnů,“ říká doktor Suh a dodává, že přetrvávající oční záškuby mohou vést k větší úzkosti, čímž se jedinec dostává do začarovaného kruhu a brání dalším stresem nepříjemnému tiku v odchodu.

Záškuby většinou za pár dní zmizí. Pokud ne, urychleně spěchejte k lékaři.

Pokud oční záškuby přetrvávají a přerůstají ve dvojité vidění, nebo se k nim přidávají i záškuby ve tvářích a jiných částech obličeje mimo oční víčko, doporučuje doktor Suh urychleně navštívit odborníka. Ve velmi vážných případech mohou totiž takovéto tiky v oku ohlašovat nástup mnohem vážnějších chorob, jako je třeba Bellova obrna, roztroušená skleróza nebo Tourettův syndrom.

Jak záškuby zastavit?

Protivný jev dokáže ve většině případů vyřešit změna životního stylu, i když je velmi těžké určit jeho přesnou a konkrétní příčinu. Pokud ale máte podezření, že je na vině stres či únava, přehodnoťte svůj spánkový režim, začněte trénovat dobrou mentální a duševní hygienu, relaxaci a věnujte se třeba i očním cvičením (jako je např. jóga).

Jistě nic nezkazíte ani omezením spotřeby kofeinu a alkoholu (od věci není ani úplná abstinence, alespoň na nějaký čas). Pokud stavy souvisí se syndromem suchého oka, sáhněte po umělých slzách, které jsou na trhu poměrně hojně volně dostupné a které mohou pomoci zmírnit příznaky.

Jednoduché cvičení zabere jen pár sekund

Doktor Suh také zdůrazňuje, že je důležité omezit dobu trávenou upíráním pohledu do elektronických zařízení, jako je počítač, telefon, tablet, nebo i televize. Doporučuje, abyste očím dopřáli odpočinek každých 10 minut. Pro jednoduchou relaxaci očních svalů postačí na chvilku zavřít oči, znovu je otevřít a krátce se zahledět na vzdálený objekt.

Podobné přestávky se týkají i čtení knih. Střídejte dobu aktivního používání očí s úseky krátkého zavření a intenzivního zaostření. „Takové cvičení trvá jen 10–15 sekund, takže se nemůžete vymlouvat, že to nestihnete,“ říká doktor Suh.

Oční tik - Vše o zdravíNoční „nekontaktní“ čočky opravují zrak. Alespoň dočasně

foto: Shutterstock, zdroj: University of Nebrasca Medical Centre

Za tik v oku někdy může psychické a fyzické vyčerpání

Co se nám v oku děje v případě, že v něm máme tik?Tikem obecně rozumíme rychlý, nepravidelně se opakující, ale stereotypní pohyb, který mívá nutkavý ráz a jemuž často předchází nepříjemný pocit, který se provedením tiku zmírní. Tiky mohou postihovat jednu i více svalových skupin. V konkrétním případě tiku v oku se jedná o stereotypně se opakující krátkodobé pohyby a stahy očních víček, které mají škubavý ráz.

Je tik v oku opravdové onemocnění nebo je to jen projev něčeho jiného, co v organismu není v pořádku?Tik je sám o sobě velmi nespecifický příznak, který je většinou projevem psychického vyčerpání organismu či jiného stresu.

Pokud se vyskytuje izolovaně pouze na oku a netrvá více než několik dnů až týdnů, nepovažujeme ho za nikterak závažný problém.

V opačném případě však může upozornit na závažnější onemocnění, proto je pak rozhodně vhodné absolvovat i vyšetření neurologem.

Jaké jsou nejčastější příčiny?Jak již bylo řečeno, tik je nejčastěji projevem psychického vypětí, stresu, kdy je nervově – svalový systém v nerovnováze. Může být ale vyvolán i nedostatečným nebo nekvalitním spánkem, někdy se tak projevuje i nízká hladina některých minerálů v krvi.

Po jaké době těchto obtíží je nutné vyhledat lékaře a máme se obrátit rovnou na oftalmologa?Tik je poměrně častým problémem, který většinou po několika dnech sám odezní bez jakýchkoli opatření.

Přesto pokud trvá déle než rok, vyskytuje-li se v souvislosti s některými dalšími neurologickými projevy, či u dětí, je vhodné spíše než oftalmologické právě neurologické vyšetření k vyloučení onemocnění, kterým může tik předcházet.

Co nás v ordinaci lékaře čeká?Pokud se pacient obrátí s tikem v oku na oftalmologa, bude pravděpodobně následovat standardní biomikroskopické vyšetření očí, vyšetření zrakové ostrosti a nitroočního tlaku. Podle nálezu a eventuálně dalších případných potíží pak specializovaná vyšetření – neurologické, biochemické.

V ambulanci očního lékaře je totiž důležité odlišit, zda se jedná skutečně o pravý tik víček, jak zde byl již popsán, či o jiný subjektivní pocit podobný tiku, který může doprovázet různá oční a očnicová onemocnění. Z těch nejčastějších bych jmenovala nitrooční záněty, tzv. uveitidy, kdy bolest a tlak v oku lze rovněž vnímat jako „cukání“ v oku.

Z očnicových příčin jsou to stavy, kdy je porušen kostěný strop očnice (vrozeně nebo např. tumorem) a pulzace cév mozkových plen a mozku se potom přenáší i na oko a ostatní obsah očnice. Pulsování oka spolu s viditelným vystoupením oka z očnice a šelestem, který slyší často i pacient, se pak objevuje u závažného nitrolebního cévního onemocnění, tzv.

Zajímavé:  Puls srdce - Vše o zdraví

karotido – kavernozní píštěle.

Jakým způsobem bude probíhat léčba při odstraňování tiku v oku?Základem je psychický odpočinek, dostatek spánku a vyvarování se stresu. K vyrovnání nízkých hladin minerálů v krvi pomůže přechodné užívání vitaminových doplňků – zejména hořčíku, vitaminu B, vápníku a zinku.

Dagmar Čerňanská

Cukání v oku: 8 důvodů a jak si pomoci

Cukání v oku – které je vlastně cukáním očního víčka – je běžné a neškodné. Většinou cukání v oku trvá jen pár minut, někdy však může oční víčko nepřetržitě cukat několik dní i déle.

Pokud máte cukání v oku, které samovolně neustane v relativně krátkém čase, vyhledejte očního lékaře. Lékařský termín pro cukání v oku je myokymie (pozn. překl.

: termín pro mimovolné chvění svalů viditelné v podkoží).

Jestliže cukání v oku neustává, může to poukazovat na závažný neurologický stav, který postihuje oční víčko – jako například blefarospasmus nebo hemifaciální spasmus. U těchto relativně vzácných onemocnění jsou projevy nápadnější a závažnější než u běžného cukání oka a měly by být neprodleně vyšetřeny očním lékařem.

Co způsobuje cukání v oku?

Mezi spouštěče cukání v oku patří:

 • stres
 • únava
 • namáhání očí
 • kofein
 • alkohol
 • syndrom suchého oka
 • výživové problémy
 • alergie

Pokud míváte potíže s cukáním oka, projděte si pečlivě uvedený seznam a všimněte si, které z těchto potenciálních spouštěčů se mohou týkat Vás. Někdy mohou malé změny ve stravování a životním stylu významně snížit riziko cukání v oku nebo může cukání v očním víčku úplně zamezit.

Když Vám cuká v oku, můžete se domnívat, že to všichni kolem vidí. Většinou však je cukání v oku jemné a ostatní si ho nevšimnou snadno.

Příčiny a možná pomoc

1. Stres

Stres je pravděpodobně nejčastější příčinou cukání v oku. Jóga, dechová cvičení, čas strávený s přáteli nebo s domácím mazlíčkem a program, do kterého je zařazen i odpočinek, jsou způsoby, jak snížit stres, který může být příčinou cukání očního víčka.

2. Únava

Nedostatek spánku, ať už kvůli stresu nebo z jiného důvodu, může způsobit cukání v oku. Dostatek spánku a jeho pravidelnost mohou pomoci.

3. Namáhání očí

Namáhání očí – obzvláště digitální únava očí v důsledku nadměrného používání počítačů, tabletů a chytrých telefonů – také patří mezi běžné příčiny cukání očního víčka.

Při používání digitálních zařízení dodržujte pravidlo „20-20-20“: Každých 20 minut přesuňte svůj pohled od obrazovky a nechte, aby Vaše oči zaostřily na nějaký předmět (vzdálený minimálně 20 stop; pozn. překl.: asi 6 m) na 20 sekund nebo déle. To pomůže snížit únavu, která může spouštět cukání v oku.

Také se můžete svého očního lékaře zeptat na brýle na počítač, které snižují digitální únavu očí.

4. Kofein

Přemíra kofeinu může spustit cukání v oku. Zkuste omezit pití kávy, čaje a slazených nápojů (nebo přejděte na bezkofeinové výrobky) na jeden až dva týdny a uvidíte, jestli  cukání v oku ustane.

 • 5. Alkohol
 • Pokud se cukání oka objevuje po konzumaci piva, vína nebo likéru, zkuste na chvíli abstinovat, protože konzumace alkoholu může způsobit cukání očního víčka.
 • 6. Syndrom suchých očí

Mnoho dospělých se potýká se syndromem suchých očí, zvláště po padesátce. Suché oči jsou také velmi běžný jev u osob, které tráví hodně času u počítače, berou určité léky (zvláště antihistaminika a některá antidepresiva), nosí kontaktní čočky a konzumují kofein a/nebo alkohol.

Pokud míváte cukání víčka a pocit suchých a podrážděných očí, navštivte očního lékaře, aby Vás vyšetřil na syndrom suchého oka. Obnovení vlhkosti na povrchu oka může zastavit cukání v oku a snížit riziko cukání v budoucnosti.

7. Problémy s výživou

Některé studie uvádějí, že nedostatek určitých látek ve výživě, mezi které patří například hořčík, může spouštět spasmy očního víčka. Ačkoliv tyto informace nejsou průkazné, může se jednat o další příčinu cukání v oku.

Máte-li obavu, zda je Vaše strava dostatečně bohatá na všechny živiny, které potřebujete pro zdravý zrak, poraďte se se svým očním lékařem předtím, než si zakoupíte nějaké volně prodejné potravinové doplňky.

8. Alergie

U lidí s alergiemi může docházet ke svědění, otékání a slzení očí. Mnutí očí kvůli alergickým projevům uvolňuje histamin do tkáně očního víčka a do slzného filmu, což může vyvolat cukání v oku.

Někdy mohou být nápomocné volně prodejné oční kapky určené k potlačení alergických projevů. Avšak antihistaminy v těchto kapkách mohou vyvolat syndrom suchého oka. Nejlépe je proto konzultovat s očním lékařem, zda děláte pro oči správnou věc, pokud se u Vás projeví alergické symptomy a cukání v oku.

Další způsob, jak zastavit cukání v oku: Botox

Ve vzácných případech, kdy cukání oka přetrvává navzdory výše uvedených způsobům léčby. Přetrvávající cukání očního víčka může být léčeno botoxovými injekcemi, které zastaví nedobrovolné stahování svalů v očním víčku, které způsobuje cukání oka.

Kdy navštívit lékaře

Neprodleně navštivte očního lékaře, pokud trpíte přetrvávajícím cukáním v oku, náhlými změnami ve vzhledu nebo pohyblivosti jedné poloviny obličeje (včetně víčka) nebo pokud se obě víčka zavřou tak pevně, že nemůžete otevřít oči. To mohou být příznaky vážného zdravotního stavu.

Oko ukáže téměř vše včetně vážných nemocí. Je branou do duše, irisdiagnostika odhalí až 500 zdravotních problémů

Oční duhovka je aktuální mapou, kde každé místo reprezentuje určitý tělní orgán nebo systém. Levá duhovka odpovídá levé straně těla, pravá duhovka zase pravé straně těla.

Obecně se dá říci, že stav orgánů a funkcí horní části těla se zrcadlí v horní části duhovky a orgány a funkce dolní části těla v dolní části duhovky.

Irisdiagnostika může přispět k větší efektivitě léčebných postupů při různých chronických onemocněních, protože rozezná vzájemné souvislosti mezi nemocemi.

Oko jako promítací plátno

Skrze optický nerv je oko spojeno s mozkem, který díky tomu může „nahrávat“ informace o každém psychickém i fyzickém procesu probíhajícím uvnitř těla. V závislosti na těchto procesech se mění barvy a značky v očích.

„Samotná oční bulva ve skutečnosti nemá hladký povrch. Je pokryta prohlubněmi a vyvýšeninami, přičemž místa, která se jeví jako tmavá, jsou vlastně štěrbiny neboli hluboké vrstvy oka. Bílá místa jsou zase vyvýšené oblasti duhovky,“ říká oční lékařka Andrea Janeková. Čím větší je degenerace konkrétního orgánu, tím tmavší jsou jemu odpovídající plochy na povrchu duhovky.

Zcela zdraví lidé mají jednotnou barvu duhovky a vlákna nahuštěná bezprostředně blízko u sebe, bez známek porušení. Pokud je barva duhovky celistvá, ale vlákna začínají vykazovat uvolněnou stavbu, naznačuje to občasné zdravotní problémy.

Existují i vzácná onemocnění

Na pohled patrné mezery už svědčí o zdravotních potížích vyžadujících trvalé ošetření. „Stejně jako na kůži, tak i na duhovce se mohou vyskytovat pigmentová znaménka.

Pokud jsou větší, vystouplá či nepravidelná, určitě je vhodné je pravidelně sledovat, zda se nezvětšují.

Oční lékař také provádí fotodokumentace těchto znamének, aby mohl porovnávat jejich změny i v průběhu let,“ vysvětluje MUDr. Andrea Janeková, lékařka Očního centra Praha.

Další onemocnění ovlivňující oční duhovku je cukrovka neboli diabetes mellitus. „Při rozvinutém či déletrvajícím onemocnění vznikají na duhovce přídatné cévy, které jsou většinou znamením špatně kompenzované nemoci.

Ze vzácnějších onemocnění, která můžeme na duhovce pozorovat, je to například neurofibromatóza.

Při ní vyrůstají na kůži drobné benigní kožní nádorky, na oční duhovce zase můžeme pozorovat pigmentované oční skvrnky, takzvané uzlíky,“ dodává Janeková.

Na barvě záleží

Oči dokážou o člověku prozradit mnoho – očima „mluvíme“ i vyjadřujeme emoce. Všímáme si však nejen pohledu a výrazu v obličeji, ale také barvy očí. Modrá patří přívětivým a optimistickým lidem s radostí ze života. Ti bývají dobrými společníky, z hlediska zdraví jsou ale náchylní k onemocněním dýchacích cest, ledvin či srdce a také k revmatickým a alergickým potížím.

Hnědé oči zase ukazují na ochotné a obětavé lidi se silným charakterem, bystrým rozumem a inteligencí, kteří mají predispozice k oslabení nervového systému, onemocnění trávicích orgánů, žaludečním vředům, zácpě, nadýmání, zánětům žlučníku a apendixu.

Podle studie vědecké publikace American Journal of Ophtalmology z roku 2000 mají lidé s tmavě hnědýma a černýma očima 1,5krát až 2,5krát větší riziko šedého zákalu než lidé světloocí. Zelená barva potom svědčí o výkonných a cílevědomých lidech. Ve skutečnosti vlastně zelené oko neexistuje – je modré a leží přes něj žluté skvrny nebo pásy.

Žluté barvivo znamená v podstatě jedinou věc: může signalizovat sníženou funkci ledvin a špatný metabolismus kyseliny močové. Šedé oči mají lidé s velkou mozkovou kapacitou a méně společenskými vlohami, se sklony k onemocnění kůže a revmatismu.

Změna barvy značí problém

Barvu očí může ovlivnit stres a zejména zdravotní stav – užívání léků, onemocnění nebo hormonální změny. Výraznější změnu v zabarvení může způsobit i úraz oka. V případě, že jakoukoli změnu barvy očí zaznamenáte, navštivte raději lékaře. Pokud si všimnete například zarudnutí očního bělma, může jít o dosud nediagnostikovanou alergii.

Žloutnutí zase svědčí o onemocnění jater.

Pokud změnilo barvu jen jedno oko, může jít o dědičnou nemoc, kupříkladu neurofibromatózu, která způsobuje mnohočetné nádory zasahující nervovou soustavu, anebo Waardenburgův syndrom spojený s postižením sluchu a změnami pigmentace kůže či vlasů. Mohlo by jít také o nádor duhovky. Pokud jste však měli různě barevné oči vždy, není se čeho obávat.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Běžný a řešitelný problém

Ke změně barvy oka ale může dojít také v případě šedého zákalu neboli katarakty. Jde o naprosto přirozenou součást stárnutí lidské čočky, ale zároveň také o nejčastější důvod slepoty v pokročilém věku, pokud není včas rozpoznán a léčen.

„Šedý zákal se dnes odstraňuje ambulantní operací, během které je zkalená čočka pomocí ultrazvuku bezbolestně rozmělněna a pak z oka odsáta. Na její místo pak oční chirurg implantuje novou umělou oční čočku a ta v oku zůstává po celý zbytek života,“ doplnila oční lékařka Lucie Valešová, která je specialistkou právě na operace šedého zákalu.

KAM DÁL: Zhubnout do plavek určitě jde, ale zapomeňte na zázraky. Dietolog vysvětluje, jak se rychle dostat do formy.

Nejběžnější oční infekce: zánět spojivek, ječné zrno, zánět očních víček atd

Jakmile nás začnou svědět, pálit nebo nám zčervenají oči, není to nic příjemného. Oční infekce, mezi které se řadí např.

zánět spojivek, ječné zrno a zánět očních víček, jsou častější, než si myslíte, a mívají celou řadu příčin.

LEPŠÍ VIDĚNÍ vysvětluje: Jaké jsou nejběžnější oční infekce? Jak infekce vzniká? Co způsobuje infekce, jaká léčba je k dispozici a jak infekcím nejlépe předcházet?

Oční infekce lze rychle léčit, je-li použita správná léčba. Vzhledem k tomu, že naše oči a obličej patří mezi nejcitlivější místa, mohou nám i sebemenší příznaky oční infekce – např. svědění či pálení – pořádně znepříjemnit život. Dobrou zprávou je, že nejběžnějším očním infekcím lze velmi snadno předcházet. A my vám povíme jak.

Mezi příznaky zánětu spojivek patří zarudlé oči, pálení očí, svědění, nateklé spojivky, pocit tlaku v očích, přecitlivělost na světlo a/nebo oční víčka slepená sekrecí.

Zánět spojivek způsobují bakterie (chlamydie, haemophilus influenzae, pneumokok, gonokok, stafylokok), viry (herpes, adenovirus, spalničky, zarděnky a plané neštovice), paraziti (larvy mušek, červi), alergie (rinokonjunktivitida, senná rýma) a externí stimuly. Mezi neinfekční příčiny patří leptavé látky, zranění, cizí tělesa v očích, kouř, UV světlo, prach nebo průvan. Zánět spojivek může způsobit také onemocnění zasahující slzné kanálky. Zánět spojivek patří mezi nejčastější oční infekce vůbec.

Léčba se liší podle příčiny zánětu spojivek. Rozlišuje se bakteriální, virový a alergický zánět spojivek. Dokud infekce neodezní, nedoporučuje se nosit kontaktní čočky.

 • Bakteriální zánět spojivek:  Méně závažné případy bakteriálních zánětů spojivek obvykle nevyžadují léčbu a odezní samy. Proces hojení je možné urychlit antibiotickými očními kapkami nebo gely na předpis. Vážné případy zánětu spojivek jsou léčeny antibiotiky.
 • Virový zánět spojivek:  Virový zánět spojivek obvykle nelze bez správného léku vyléčit. Příznaky je možné zmírnit studenými obklady a umělými slzami. Pokud je infekce způsobena herpesem, je možné předepsat aciklovir.
 • Alergický zánět spojivek: V případě alergického zánětu spojivek je nejprve nutné určit alergen. Teprve potom je možné zahájit léčbu pomocí tzv. stabilizátorů mastocytů a antihistaminik, které imunitnímu systému pacienta pomáhají bojovat s alergeny. Pro zmírnění příznaků je možné předepsat dekongestivní oční kapky s obsahem kortizonu či umělé slzy. Pomoci mohou také studené obklady.

Virovému a bakteriálnímu zánětu spojivek prakticky nelze nijak předcházet. Jestliže je zánět spojivek aktivován externími podněty (kouř, vítr, UV záření), nejlepší radou je vyhýbat se jim. Snažte se nosit sportovní brýle chránící zrak nebo sluneční brýle.

Lidé s ječným zrnem si stěžují na bolest a tlak v postižené oblasti. Ječné zrno může postihnout horní i spodní víčka bez ohledu na to, která žláza byla infikována.

Rozlišujeme mezi vnitřním a vnějším ječným zrnem: vnitřní ječné zrno (Hordeolum internum) se nachází na vnitřní straně víčka. I když je často neviditelné, způsobuje zarudnutí a otok očního víčka.

Vnější ječné zrno (Hordeolum externum) lze naopak jasně vidět.

Ječné zrno je zánět provázený hnisáním žláz očního víčka. Způsobuje jej bakteriální infekce (obvykle stafylokok a ve vzácnějších případech streptokok typu A). Ohraničený hnisavý zánět (absces) má tvar malého zrníčka, proto tedy ječné zrno a v latině hordeum, což v překladu znamená „ječmen“.

Tohle infekční onemocnění může mít celou řadu příčin, např. nedostatečnou hygienu. Ječné zrno mohou přivodit také různé rizikové faktory. Například cukrovka nebo oslabený imunitní systém. V obou případech žlázy očního víčka nefungují, jak by měly, a umožňují tak rychlejší množení bakterií.

Pacienti by si měli zapamatovat, že se ječné zrno nemají snažit vymáčknout. Díky hnisu by se totiž infekce rozšířila. Ječné zrno se obvykle ztratí samo a nevyžaduje žádnou zvláštní léčbu. Procesu hojení může pomoci ozáření tepelnou lampou, antiseptické oční gely a antibiotické oční kapky. Pokud se ječné zrno po několika dnech nezmenší, budete muset navštívit očního lékaře.

Ječné zrno je infekce bakteriálního původu. Riziko infekce tedy může snížit dobrá hygiena a péče o oči. Jinými slovy si pravidelně myjte ruce, zejména než se budete dotýkat očí. Dalším rizikovým faktorem je oslabená imunita. Obecně lze ječnému zrnu předcházet zdravým životním stylem, např. vyváženou stravou a pravidelným cvičením.

Infekci očních víček obvykle poznáme podle zarudlých, na povrchu ztvrdlých, svědivých a/nebo pálících očních víček. Mezi možné příznaky blefaritidy dále patří pocit, že v oku máte cizí těleso, lesknoucí se okraje očních víček, šupinky u kořínků řas a vypadávající nebo slepené řasy.

Infekce očních víček způsobuje zablokování mazových žláz uvnitř očních víček. To může způsobit podráždění, infekce nebo přebytečná produkce maziva. Výše zmíněné mazové žlázy nacházející se pod řasami vypouští mazivo, které je při každém mrknutí rozprostřeno po očích a očním víčkům umožňuje bezproblémové klouzání přes oko.

Pokud je tohoto maziva vytvářeno příliš, dojde k slepení těchto žláz. Oční lékaři to nazývají neinfekční zánět očních víček, resp. seborea. Infekci očních víček obvykle způsobuje několik faktorů. Proces, při kterém se vyskytne infekce očních víček a seborea zároveň s infekcí stafylokokem a suchýma očima (Sicca syndrom), lékaři nazývají „syndrom trojitého S“.

Blefaritidu může vyvolat také prach, kouř a průvan.

Infekce je diagnostikována vyšetřením vnitřní strany očního víčka, rohovky nebo provedením stěru z okraje očního víčka. Oční lékař pak běžně předepíše antibiotický gel nebo tablety. Pokud dojde k poškození slzného filmu, doporučuje se předpis slzné náhražky (např. očních kapek).

Proces hojení mohou pacienti urychlit kvalitnější péči při čištění svých očních víček. Oči denně obkládejte teplými, vlhkými obklady po dobu 10 minut, které pomohou rozpustit sekret tvořící se ve žlázách. Poté použijte vatovou tyčinku, kterou ve směru k řasám setřete zkapalněnou hmotu.

Infekci očních víček můžete udržet v šachu vyvarováním se externím podnětům, které ji způsobují. Mezi tyto podněty patří prach a kouř a také další nečistoty přenášené vzduchem. Akutní blefartitidě je možné předejít také vyhýbáním se průvanům. Trpíte-li chronickou infekcí očních víček, s příznaky můžete bojovat každodenním čištěním svých očních víček.

Příznaky zánětu rohovky se liší podle příčiny a místa původu. Vzhledem k tomu, že je často zanícená také spojivka (zánět spojivek), lidé se zánětem rohovky často trpí na zarudlé oči, nadměrné slzení, ze kterých je vylučována vodnatá nebo hnis připomínající látka. U normální rohovky se infekce běžně drží na povrchu rohovky.

V případě povrchové infekce se jemně zamlží pouze vnější vrstva (epitel) rohovky. Pokud však dojde i k zanícení rohovkové vrstvy pod ní (stroma), např. v důsledku poranění, vede to k výraznému zamlžení v podobě bílé skvrny. Pokud se zanítí nejvnitřnější vrstva (endotel), rohovka může natéct.

Keratitida často způsobuje intenzivní bolest a vážně oslabuje zrak.

Hlavní příčinou je bakteriální infekce, např. nesprávná péče o kontaktní čočky. Mezi typické bakterie se řadí pneumokok, stafylokok a streptokok. Riziko bakteriálního zánětu rohovky zvyšují onemocnění jako cukrovka nebo oslabený imunitní systém. Zánět mohou vyvolat také viry.

Mezi nejběžnější viry patří adenovirus, herpes simplex a plané neštovice (varicella zoster). Velmi zřídka záněty rohovky způsobují také houby (candida albicans). Patogeny si cestu do očí často najdou prostřednictvím cizích těles nebo kontaminované vody, např. vody na koupališti nebo produktů určených na péči o kontaktní čočky.

Mezi neinfekční spouštěče se řadí mechanická dráždidla (zranění, kontaktní čočky, oční víčka a další cizí tělesa), závislost na alkoholu, příliš mnoho hodin práce u počítače a nekvalitní slzný film. Pokud slzné kanálky neprodukují dostatek slz nebo slzný film nedosahuje dostatečné kvality, může to způsobit chronicky suché oči a zdrsnění povrchu rohovky.

Tento stav mohou dále zhoršit deformity očního víčka, které způsobí nesprávné rozprostření slzného filmu po povrchu oka.

Způsobů léčby je hned několik a odvíjí se od příčiny zánětu rohovky.

 • Bakteriální zánět: Bakteriální zánět rohovky lze účinně léčit antibiotickými očními kapkami. Kapky omezí šíření patogenu a poskytnou rychlou úlevu. 
 • Virový zánět: Virové záněty se obvykle léčí očním krémem a tabletami. Mnoho očních lékařů volí aciklovir, který se používá k léčbě planých neštovic a oparů.
 • Chronicky suché oči: Pacientům jsou obvykle podávány speciální oční kapky, které stabilizují slzný film a oči udrží vlhké.
Zajímavé:  Kašel A Jeho Léčba?

Mezi nejběžnější příčiny bakteriálního zánětu rohovky patří špatná hygiena při nasazování, vytahování nebo skladování kontaktních čoček. Nositelé kontaktních čoček tedy mohou bakteriální keratitidě předcházet náležitou péčí o své kontaktní čočky. Náležitá péče o kontaktní čočky zahrnuje:

 • Nošení kontaktních čoček pouze po dobu doporučenou výrobcem
 • Dodržování pokynů uvedených na čisticích roztocích
 • Pravidelná výměna nádobky na kontaktní čočky
 • Pečlivé umývání rukou mýdlem, než se kontaktních čoček dotknete
 • Opětovné očištění kontaktních čoček, pokud byly v čisticím roztoku déle než týden
 • Čisticí roztok nikdy nepoužívejte víckrát než jednou

Spustit kontrolu zraku nyní!

Mezi příznaky zánětu duhovky patří zarudlé oči, nadměrné slzení, oslnění, zamlžené vidění a bolest při tlaku na oči. Pacienti si často stěžují, že vidí chmýří, šupinky nebo šmouhy.

Zánět duhovky je souhrnný název pro celou řadu onemocnění postihujících vnitřní oko a způsobujících zánět částí uvey. Příčin zánětu duhovky je tolik, že by bylo nemožné je tady všechny podrobně popsat. Oční lékaři rozlišují mezi předním (anteriorním), středním (intermediárním) a zadním (posteriorním) zánětem uvey.

Podle typu zánětu duhovky existuje široká škála možností léčby. Léčba zánětu duhovky se zaměřuje na zánět v oku, čímž dochází k omezení příznaků. Tady přichází na řadu oční kapky používané na rozšíření zornic (např. atropin, skopolamin a tropikamid) obsahující protizánětlivé látky. Jestliže zánět duhovky způsobila infekce, pomoci mohou antibiotika nebo antivirotika.

Zánětu duhovky momentálně nelze nijak předcházet.

Příznaky infekce jsou určovány na základě jejich příčiny. Vzhledem k tomu, že příčin oční infekce je tolik, neexistují žádné standardní příznaky. U mnoha očních infekcí nicméně pacienti trpí zanícením spojivek, pocitem pálení očí různé intenzity a vodnatým, slizkým či hnisavým výtokem z očí. Bakteriální infekce často způsobují zarudnutí očí, zatímco virové infekce zrůžovění očí.

Oční infekce způsobují viry, bakterie, paraziti nebo houby. Oční infekce mohou způsobovat také alergie. Nejběžnější oční infekce způsobují viry, které se obvykle projevují na vnitřní straně očního víčka nebo na povrchu oka. Vůbec nejčastěji oční infekce způsobuje histoplazmóza a herpes a dále také pohlavně přenosné choroby jako chlamydie a kapavka.

Infekce se léči podle toho, co jí způsobilo. Podle vážnosti je možné oční infekce léčit antibiotiky nebo očními kapkami. Tato možnost léčby je zvažována, pokud se příznaky do tří dnů nevytratí.

Bakteriální a mnoho virových infekcí oka se obvykle ztratí bez nutnosti léčby. Pacientům trpícím akutními příznaky obvykle uleví ochlazování očí. Příznaky mohou omezit volně prodejné přípravky.

Pokud pacient zažívá alergickou oční infekci, alergii je možné léčit antihistaminiky, která výrazně sníží alergické reakce, jako je svědění či kýchaní.

Oční infekce jsou obvykle způsobeny kontaktem špinavých rukou s očima. Nejefektivnější prevencí je v tomto případě správná hygiena. Pokud se setkáte s nakaženou osobou nebo potenciálně nakaženými předměty, pravidelně si myjte ruce a nedotýkejte se obličeje ani si neprotírejte oči.

Upozornění: I když se většina těchto příznaků zdá neškodnými, mohou naznačovat vážné onemocnění. V případě pochyb nebo když se příznaky zhoršují okamžitě navštivte lékaře. To je důležité zejména, pokud se vám nedaří určit, co příznaky způsobuje. Konečnou diagnózu provede lékař podle vaší anamnézy.

Jak si mám dezinfikovat brýle a jak zamezím mlžení brýlí, když nosím roušku? 10 tipů pro zdravé oči Jak můžete zabránit suchým očím a očnímu napětí. Zelený zákal (glaukom) – vše, co potřebujete vědět o druhé nejčastější příčině slepoty Zelený zákal je vážné onemocnění očí, které ovlivňuje nitrooční tlak. Proč by dětské brýle měly zajišťovat tu nejlepší UV ochranu Co by všichni rodiče měli vědět o ochraně dětských očí před škodlivým ultrafialovým zářením (UVR)?

Otravuje vás tik v oku? Proč právě vás a jak se toho zbavit

Foto: puhhha, Shutterstock.com

Záškuby v očním víčku dokáží být pěkně otravné. Naštěstí tik většinou rychle přejde, možná ho tedy nijak neřešíte. Přitom vás ale upozorňuje na nějaký problém ve vašem těle, kterému se stojí za to věnovat.

Tik v oku se dá vydržet, umí být ale nepříjemný. Většinou nás přepadne znenadání, zpravidla i stejně nečekaně odezní. Pokud na něj ale trpíte často, je důležité odhalit příčinu. Jaká je první pomoc a kdy je potřeba vyhledat lékaře?

K tiku v očním víčku dochází v důsledku přehnané kontrakce očních svalů. Stejně jako vás při namáhavém cvičení může chytit křeč do lýtka, můžete mít „namožené“ i oční svaly. Pozor při dlouhodobé práci na počítači, očím nesvědčí ani zírání do příliš jasného telefonu nebo čtení v nedostatečně osvětlené místnosti.

První pomoc: Oči zavřete, jemným poklepáváním promasírujte oční okolí, oči můžete i opláchnout vlažnou vodou. A jak tiku předcházet? „Pokud pracujete s počítačem, zařaďte do svého režimu pravidlo 20/20/20.

Tedy po každých dvaceti minutách práce s počítačem se nejméně na dvacet vteřin zadívejte na bod vzdálený minimálně 20 stop, což odpovídá zhruba šesti metrům,“ doporučuje Lucie Valešová, oční lékařka kliniky NeoVize.

Především se ale snažte myslet na vhodné světelné podmínky a pauzy.

I oči potřebují relax aneb Jak si odpočinout od monitoru

Foto: Prostock-studio, Shutterstock.com

Televizi nebo mobil můžete sledovat s takovým zaujetím, že zapomínáte mrkat, což způsobuje pocit sucha v očích

Tiky často souvisí s dlouhodobým vyčerpáním a stresem. Navíc vás nepříjemné záškuby v oku v tu chvíli pravděpodobně rozčílí o to víc. Zkuste tedy stres brát jako komplexní problém a zabojovat s ním.

Jak se zbavit stresu a posílit imunitu

V noci si potřebuje vaše tělo odpočinou a pro oční svaly to platí také. Pokud místo toho do noci sledujete televizi nebo surfujete na mobilu, není divu, že si oči neodpočinou, ve tmě se musí totiž ještě více namáhat.

První pomoc: Snažte se dopřát si pravidelný a dostatečný spánek. Myslete také na to, ať spíte ve tmě, pomoci může i spací maska.

Foto: Gorodenkoff, Shutterstock.com

Tma je pro oči důležitá. Hlídejte si rušivé světlo v ložnici, alespoň hodinu před spaním pozor i na modré světlo z elektronických přístrojů, narušuje spánek

Možná vás mohl dostihnout syndrom suchého oka. Ten vedle dlouhodobé práce s počítačem vyvolává klimatizace, sucho, horké počasí a vítr, prašné prostředí ale třeba i kouř při grilování. To vše narušuje v oku jeho ochranný slzný film.

„Ten se mrkáním rovnoměrně roztírá po celém povrchu oka, rohovky a spojivky a zajišťuje tak dokonalou zrakovou ostrost, současně ale i výživu rohovky a chrání proti infekci,“ říká oční lékařka MUDr. Pavlína Skalická z 1. LF UK a VFN v Praze.

Nedostatečná tvorba slz se projevuje pálením, řezáním, pocitem písku v očích nebo právě i tikem.

První pomoc: Pokud pociťujete v očích sucho a dření, tlak a někdy i bolest hlavy, úlevu vám přinesou umělé slzy, které koupíte v lékárně. Dají se používat i preventivně, například v období menopauzy, pokud užíváte hormonální antikoncepci nebo léky na cukrovku.

Podrážděné oči z alergií? Víme, jaké jíst potraviny

Foto: Stefanovic Mina, Shutterstock.com

Proti tikům může pomoci zvýšit příjem hořčíku a vitaminu B6, hlavně ale omezte kofein a alkohol

Tik je vyvolán přehnanou stimulací svalů. Ty může podpořit i váš jídelníček nebo pitný režim. Nechtěnou energií umí svaly pohánět kofein, přemíra cukru nebo alkohol. Pozor i na kouření.

První pomoc: Pokud vás trápí časté záškuby v oku, máte další důvod zbavit se zlozvyků – omezit kouření, holdování alkoholu a přílišné dopřávání si kofeinových nápojů a sladkostí.

Rozhodně se zaměřte na vyvážený jídelníček bohatý na vitaminy a minerály (hlavně vitamin B6 a hořčík).

Svaly mohou být přetížené nejen častým namáháním, ale i opotřebováním věkem. Zejména u žen se mohou potíže objevit s nástupem menopauzy, kdy k problému přispívají hormonální změny a celkové vysychání sliznic.

První pomoc: Svěřte se svému lékaři a řešte potíže nastupující s věkem komplexně. Úlevu mohou přinést kapky do očí, hormonální terapie ale i změna životního stylu. Myslete na různorodé aktivity, při kterých se střídá pohled na blízko a do dáli, pravidelně luštění křížovek prostřídejte třeba s procházkou a kochejte se přírodou kolem sebe.

Záškuby by měly za pár dní zmizet. Pokud vás trápí déle, rozhodně zamiřte k lékaři, především pokud cítíte i tiky ve tváři nebo se vám zhoršuje zrak. Na vině může být zánět oka nebo očního víčka, tiky provází ale i roztroušenou sklerózu nebo Tourettův syndrom. S oftalmologem konzultujte i užívané léky, tiky očních svalů mohou být i jejich vedlejšími účinky.

Nemoci očí, které vás mohou nepříjemně překvapit nejen po čtyřicítce

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector