Otrivin Menthol nosní sprej s dávkovačem 1mg/ml 10ml – vše o zdraví

Volně prodejné léčivé přípravky – k obnovení průchodnosti ucpaného nosu způsobeného akutní rýmou, sennou rýmou nebo jinou alergickou rýmou či zánětem vedlejších nosních dutin Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

▪ Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře či lékárníka. ▪ Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

▪ Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. ▪ Pokud se do 7 dnů (u dětí do 5 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. ▪ Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Otrivin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Otrivin používat 3. Jak se přípravek Otrivin používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Otrivin uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK OTRIVIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Otrivin 0,5 mg/ml je určen pro děti od 1 do 11 let.

Otrivin 1 mg/ml je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

Otrivin snižuje nadměrné překrvení nosní sliznice. Otrivin rychle uvolní ucpaný nos a ulehčí dýchaní.

Otrivin obsahuje léčivou látku xylometazolin. Ta rychle snižuje prosáknutí sliznice ucpaného nosu a pomáhá odstranit nahromaděný hlen, takže můžete volněji dýchat nosem.

 • Otrivin se používá pro obnovení průchodnosti ucpaného nosu způsobeného akutní rýmou, sennou rýmou nebo jinou alergickou rýmou či zánětem vedlejších nosních dutin.
 • Otrivin se dále může používat na doporučení lékaře při zánětech středního ucha, kdy snižuje prosáknutí sliznice nosohltanu v oblasti ústí Eustachovy trubice.
 • Váš lékař Vám ho také může předepsat pro použití před odborným vyšetřením nosu.
 • Účinek Otrivinu nastupuje do 2 minut a trvá po dobu až 12 hodin.
 • Je dobře snášen, dokonce i pacienty s citlivou nosní sliznicí.
 • Otrivin obsahuje také zvlhčující a zklidňující látky, které pomáhají předejít suchosti a podráždění nosní sliznice.

Pokud se do 7 dnů (u dětí do 5 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OTRIVIN POUŽÍVAT

Nepoužívejte Otrivin: ▪ jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.

); ▪ jestliže jste podstoupili nitrolební operaci odstranění podvěsku mozkového (hypofýzy) prováděnou přes nosní dutinu nebo operaci tvrdých mozkomíšních plen; ▪ jestliže máte zelený oční zákal s úzkým úhlem; ▪ jestliže máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca), který se projevuje pocitem sucha a šimráním v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých strupů.

 1. Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených skutečností, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, protože pro Vás za těchto okolností nemusí být používání přípravku Otrivin vhodné.
 2. Upozornění a opatření
 3. Zeptejte se lékaře nebo lékárníka, pokud máte: ▪ vysoký krevní tlak; ▪ onemocnění srdce a cév; ▪ chorobu srdce (např syndrom dlouhého QT intervalu); ▪ nadměrnou činnost štítné žlázy; ▪ cukrovku; ▪ zvětšenou prostatu; ▪ feochromocytom (nezhoubný nádor dřeně nadledvin, který produkuje vysoké hladiny epinefrinu (adrenalinu) a norepinefrinu (noradrenalinu), což způsobuje zvýšení krevního tlaku); ▪ jestliže užíváte nebo jste v předchozích dvou týdnech užíval(a) některá antidepresiva známá jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO).
 4. Pokud máte některé z výše uvedených onemocnění, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat Otrivin.

Stejně jako ostatní přípravky, které zlepšují nosní průchodnost, může Otrivin u velmi citlivých pacientů způsobit poruchy spánku, závratě, třes, nepravidelný srdeční tep či zvýšení tlaku krve. Obraťte se na lékaře, pokud se u Vás vyskytly některé z uvedených příznaků.

Stejně jako jiné léčivé přípravky, které snižují překrvení sliznice, nemají Otrivin používat dospělí déle než 7 po sobě jdoucích dní a děti déle než 5 dní jdoucích po sebe. Pokud potíže přetrvávají, konzultujte svého lékaře. Dlouhodobé nebo nadměrné používání může způsobit opětovné ucpání nosu nebo jeho zhoršení.

 • Otrivin není určen k podání do očí nebo do úst.
 • Nepřekračujte doporučenou dávku, zejména u dětí a starších osob.
 • Děti

Otrivin 0,5 mg/ml není určen pro použití u dětí mladších 1 roku. Otrivin 0,5 mg/ml je doporučen pro použití u dětí od 1 do 11 let.

 1. Otrivin 1 mg/ml není určen k použití u dětí mladších 12 let.
 2. Další léčivé přípravky a Otrivin
 3. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 4. Neužívejte Otrivin, ani jej nepodávejte dítěti, zejména v případě, že užíváte nebo jste ještě před 2 týdny užíval(a) jakékoli léky k léčbě depresí.
 5. Mezi tyto léky patří: ▪ inhibitory monoaminooxidázy (IMAO): nepoužívejte přípravek Otrivin, pokud IMAO užíváte nebo jste je během posledních 2 týdnů užíval(a); ▪ tricyklická nebo tetracyklická antidepresiva.
 6. Těhotenství, kojení a plodnost
 7. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Nepoužívejte přípravek Otrivin, pokud jste těhotná. Pokud kojíte, poraďte se o vhodnosti používání přípravku Otrivin se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Otrivin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Otrivin obsahuje benzalkonium-chlorid: ▪ benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění nebo otok nosní sliznice, zvláště pokud je používán dlouhodobě. 3. JAK SE OTRIVIN POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Otrivin 0,5 mg/ml nosní kapky, roztok
 • Věk
 • Dávkování
 • Děti od 1 do 5 let

Aplikuje dospělý. 1 až 2 kapky do každé nosní dírky jednou až dvakrát denně. Mezi dávkami dodržujte interval 8 až 10 hodin. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně. Poslední denní dávku se doporučuje podat krátce před ulehnutím na lůžko.

Zajímavé:  Sinupret v těhotenství - Vše o zdraví

Děti od 6 do 11 let

Aplikuje dospělý nebo aplikováno pod dohledem dospělé osoby. 2 až 4 kapky do každé nosní dírky dvakrát nebo třikrát denně. Mezi dávkami dodržujte interval 8 až 10 hodin. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně. Poslední denní dávku se doporučuje podat krátce před ulehnutím na lůžko.

 1. Otrivin 1 mg/ml nosní kapky, roztok
 2. Věk
 3. Dávkování

Dospělí a 2 až 4 kapky do každé nosní dírky jednou až třikrát denně. Mezi dávkami dospívající od 12 let dodržujte interval 8 až 10 hodin. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně. Poslední denní dávku se doporučuje podat krátce před ulehnutím na lůžko. 1. Vyprázdněte nos. 2.

Před použitím vyzkoušejte kapátko k zajištění správné kontroly dávkování. 3. Zakloňte co nejvíce hlavu. 4. Aniž byste se dotkli kapátkem nosu, aplikujte opatrně kapku(y) do každé nosní dírky a nechejte hlavu krátký čas zakloněnou tak, aby se kapky mohly rozprostřít v nose. 5.

Jestliže jste zcela minuli nosní dírky, aplikujte kapku(y) znovu. 6. Jestliže se alespoň část kapky dostala do nosu, neaplikujte znovu kapku(y). 7. Opakujte s druhou nosní dírkou. 8. Před nasazením uzávěru očistěte a osušte použité kapátko. 9.

Lahvička má být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.

 • Otrivin 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
 • Věk
 • Dávkování
 • Děti od 1 do 5 let

Aplikuje dospělý. 1 vstřik do každé nosní dírky jednou nebo dvakrát denně (každých 8 až 10 hodin) je obvykle dostačující. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně. Poslední denní dávku lze podat krátce před ulehnutím na lůžko.

Děti od 6 do 11 let

Aplikuje dospělý nebo aplikováno pod dohledem dospělé osoby. 1 až 2 vstřiky do každé nosní dírky dvakrát nebo třikrát denně. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně. Poslední denní dávku lze podat krátce před ulehnutím na lůžko. 1. Nestříhejte nástavec dávkovací pumpičky.

Dávkovací pumpička spreje je připravena k prvnímu použití. 2. Vyprázdněte dítěti nos. 3. Odstraňte ochranný kryt. 4. Před první aplikací stlačte pumpičku 4krát, aby došlo k jejímu naplnění. Jakmile se pumpička naplní, obvykle vydrží naplněná po celé obvyklé denní období léčby.

V případě, že sprej není vystřikován po celou dobu stlačení nebo pokud nebyl přípravek používán po dobu delší než 7 dní, musí být pumpička znovu naplněna 2 stlačeními. Dávejte pozor, abyste sprej nevstříkli dítěti do očí nebo do úst. 5.

Lahvičku držte svisle s tryskou mířící nahoru s palcem přitisknutým na dně lahvičky a tryskou mezi dvěma prsty. 6. Mírně dítěti předkloňte hlavu a vložte mu trysku do nosní dírky. Stlačte jednou pumpu a současně požádejte dítě, aby se zvolna nadechlo nosem. 7. Opakujte u druhé nosní dírky. 8.

Před nasazením krytu očistěte a osušte použitou trysku. 9. Lahvička má být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.

 1. Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok
 2. Věk
 3. Dávkování

Dospělí a dospívající od 12 let 1 vstřik do každé nosní dírky jednou až třikrát denně dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně. Poslední denní dávku lze podat krátce před ulehnutím na lůžko. 1. Vyprázdněte nos. 2. Odstraňte ochranný kryt. 3.

Před prvním použitím naplňte dávkovač opakovaným stlačením dávkovače, dokud není jeden vstřik uvolněn do vzduchu. Při následné aplikaci bude sprej s dávkovačem připraven k okamžitému použití. Dávejte pozor, abyste si sprej nevstříkli do očí nebo do úst. 4.

Lahvičku držte svisle s tryskou mířící nahoru s palcem přitisknutým na dně lahvičky a tryskou mezi dvěma prsty. 5. Mírně se předkloňte a vložte trysku do nosní dírky. 6. Stlačte jednou pumpu a současně se zvolna nadýchněte nosem. 7. Opakujte u druhé nosní dírky. 8.

Před nasazením krytu očistěte a osušte použitou trysku. 9. Lahvička má být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.

 • Jestliže jste použil(a) více přípravku Otrivin, než jste měl(a)
 • Jestliže jste použil(a) více Otrivinu, než jste měl(a), nebo došlo k náhodnému použití, okamžitě informujte lékaře.
 • Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Otrivin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 1. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 2. Přestaňte používat Otrivin a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytnou následující příznaky alergické reakce: ▪ obtíže s dýcháním nebo polykáním; ▪ otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku; ▪ závažné svědění kůže s červenající vyrážkou nebo vyvýšenými kožními útvary.
 3. Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100): ▪ podráždění nebo suchost sliznice nosu, pocit na zvracení, bolest hlavy, místní pocit pálení.
 4. Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000): ▪ alergické reakce (kožní vyrážka, svědění), rozmazané vidění, nepravidelná nebo rychlá činnost srdce.
 5. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK PŘÍPRAVEK OTRIVIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek Otrivin po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření pro Otrivin 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok a Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok je do konce doby použitelnosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Zajímavé:  Nemoc vlk - Vše o zdraví

Co přípravek Otrivin obsahuje ▪ Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum.

Otrivin 0,5 mg/ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg v 1 ml roztoku. Jedna kapka obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,0125 mg. Jeden vstřik obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,035 mg.

Otrivin 1 mg/ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg v 1 ml roztoku. Jedna kapka obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,025 mg léčivé látky. Jeden vstřik obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,14 mg.

▪ Pomocnými látkami jsou: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, hypromelosa, nekrystalizující sorbitol 70%, čištěná voda.

 • Jak přípravek Otrivin vypadá a co obsahuje toto balení
 • Otrivin 0,5 mg/ml nosní kapky, roztok
 • Otrivin 1 mg/ml nosní kapky, roztok
 • Bezbarvý roztok v lahvičce s kapátkem.
 • Velikost balení: 10 ml.
 • Otrivin 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok
 • Otrivin 1 mg/ml nosní sprej, roztok
 • Bezbarvý roztok v lahvičce s dávkovací pumpičkou.
 • Velikost balení: 10 ml.
 • Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika email: [email protected]

Výrobce

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25. 6. 2019

Otrivin Menthol 1 mg/ml nosní sprej s dávkovačem, roztok

Pro dospělé a dospívající starší 12 let. Otrivin Menthol je určen k uvolnění ucpaného nosu při nachlazení, senné rýmě nebo jiné alergické rýmě a zánětu dutin.

Bezpečnostní opatření

Otrivin Menthol 1 mg/ml nepoužívejte:

 • pokud máte alergii (přecitlivělost) na xylometazolin nebo kteroukoli z dalších složek tohoto léku,
 • pokud trpíte suchým zánětem nosní sliznice (rhinitis sicca) nebo atrofickým zánětem nosní sliznice (rhinitis atrophica),
 • pokud jste v nedávné době podstoupil/a transnazální chirurgický zákrok,
 • pokud máte zelený zákal (glaukom) s úzkým úhlem.

Otrivin Menthol 1 mg/ml se nesmí používat u dětí mladších 12 let. Otrivin Menthol se nesmí používat déle než 7 po sobě následujících dní.

Před použitím přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže máte:

 • vysoký krevní tlak,
 • onemocnění srdce a cév,
 • nadměrnou činnost štítné žlázy,
 • cukrovku,
 • zvětšenou prostatu,
 • feochromocytom (nezhoubný nádor dřeně nadledvin, který produkuje vysoké hladiny adrenalinu a noradrenalinu, což způsobuje zvýšení krevního tlaku),
 • jestliže užíváte nebo jste v předchozích dvou týdnech užíval/a některá antidepresiva známá jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO).

Otrivin Menthol 1 mg/ml může u velmi citlivých pacientů způsobit poruchy spánku, závratě, třes. Obraťte se na lékaře, pokud Vás takové příznaky obtěžují.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce. Nepoužívejte Otrivin Menthol 1 mg/ml, pokud jste těhotná.
Pokud kojíte, poraďte se o vhodnosti používání se svým lékařem.

Složení

Otrivin Menthol obsahuje 1 mg/ml xylometazolin-hydrochlorid a chladivý aromatický aerosol mentolu a eukalyptolu. Dalšími složkami jsou dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dinatrium-edetát, levomenthol, cineol, sorbitol, hydrogenricinomakrogol 2000, čištěná voda.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Pro úplné informace viz příbalová informace na níže uvedeném linku.

Stáhnout informace o produktu

Otrivin Menthol nosní sprej 10ml

Jedná se o humánní léčivý přípravek, takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace (tzv. příbalový leták).

1. CO JE PŘÍPRAVEK OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Otrivin Menthol 1 mg/ml snižuje nadměrné překrvení nosní sliznice, což rychle uvolní ucpaný nos. Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje kromě látky, která uvolňuje ucpaný nos, i chladivě aromatické látky menthol a eukalyptol, které jsou součástí éterických olejů. Otrivin Menthol 1 mg/ml je určen pro dospělé a mladistvé od 12 let.

Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje léčivou látku xylometazolin. Ta rychle zklidní překrvenou sliznici ucpaného nosu a pomáhá uvolnit nahromaděný hlen, takže můžete volněji dýchat.

Otrivin Menthol 1mg/ml se používá pro obnovení průchodnosti ucpaného nosu způsobeného nachlazením, sennou rýmou nebo jinou alergickou rýmou, zánětem vedlejších nosních dutin.

Otrivin Menthol 1 mg/ml, podaný do nosu, se dále může používat na doporučení lékaře při zánětech ucha, kdy pomáhá snížit překrvení sliznice nosohltanu (sliznice nosních průduchů a hrdla). Váš lékař Vám ho také může předepsat pro použití před odborným vyšetřením nosu.

Laboratorní testy prokázaly, že xylometazolin snižuje infekční aktivitu lidských rhinovirů, které způsobují nachlazení.

Účinek přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml nastupuje do 2 minut a trvá po dobu až 12 hodin. Je dobře snášen, dokonce i pacienty s citlivou nosní sliznicí.

Navíc Otrivin Menthol 1 mg/ml neobsahuje žádné konzervační látky, což snižuje riziko alergie a podráždění.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML POUŽÍVAT

Nepoužívejte Otrivin Menthol 1 mg/ml:

 • jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže jste podstoupili nitrolební operaci odstranění podvěsku mozkového (hypofýzy) prováděnou přes nosní dutinu nebo operaci tvrdých mozkomíšních plen
 • jestliže máte zelený oční zákal s úzkým úhlem
 • jestliže máte suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca), který se projevuje pocitem sucha a šimráním v nose často provázeným drobným krvácením po odloučení zaschlých strupů

Pokud se Vás týká kterákoli z výše uvedených skutečností, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, protože pro Vás za těchto okolností nemusí být používání přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml vhodné.  

Upozornění a opatření Před použitím přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže máte:

 • vysoký krevní tlak
 • onemocnění srdce a cév
 • nadměrnou činnost štítné žlázy,
 • cukrovku
 • zvětšenou prostatu
 • feochromocytom (nezhoubný nádor dřeně nadledvin, který produkuje vysoké hladiny adrenalinu a noradrenalinu, což způsobuje zvýšení krevního tlaku)
 • jestliže užíváte, nebo jste v předchozích dvou týdnech užíval(a) některá antidepresiva známá jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)
Zajímavé:  Trest Za Těžké Ublížení Na Zdraví Z Nedbalosti?

Pokud se Vás týká kterákoliv z výše uvedených skutečností, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 • Stejně jako ostatní přípravky, které uvolňují ucpaný nos, může Otrivin Menthol 1 mg/ml u velmi citlivých pacientů způsobit poruchy spánku, závratě, třes. Obraťte se na lékaře, pokud Vás takové příznaky obtěžují.
 • Stejně jako jiné léčivé přípravky, které snižují překrvení sliznice, by Otrivin Menthol 1 mg/ml neměl být používán déle než 7 po sobě jdoucích dní. Pokud potíže přetrvávají, konzultujte vašeho lékaře. Dlouhodobé nebo nadměrné používání může způsobit opětovné ucpání nosu nebo jeho zhoršení.
 • Otrivin Menthol 1 mg/ml není určen k podání do očí nebo do úst.
 • Nepřekračujte doporučenou dávku, zejména u dětí a starších osob.
 • Děti Otrivin Menthol 1 mg/ml není doporučen k použití u dětí mladších 12 let.
 • Další léčivé přípravky a přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 • Neužívejte Otrivin Menthol 1 mg/ml zejména v případě, že užíváte nebo jste ještě před 2 týdny užíval/a jakékoli léky k léčbě depresí. Mezi tyto léky patří:
 • inhibitory monoaminooxidázy (IMAO). Nepoužívejte přípravek Otrivin Menthol 1mg/ml, pokud IMAO užíváte, nebo jste je během posledních 2 týdnů užíval(a)
 • tricyklická nebo tetracyklická antidepresiva.
 1. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 2. Nepoužívejte přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml, pokud jste těhotná.
 3. Pokud kojíte, poraďte se o vhodnosti používání přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml se svým lékařem.
 4. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Otrivin Menthol 1 mg/ml nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML POUŽÍVÁ

Vždy používejte Otrivin Menthol 1 mg/ml přesně podle pokynů níže. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud si nejste jistý/á.

Otrivin Menthol 1 mg/ml není doporučen k používání u dětí mladších 12 let.

Doporučené dávkování je následující:

Dospělí a dospívající od 12 let 1 vstřik do každé nosní dírky jednou až třikrát denně dle potřeby. Nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně. Poslední denní dávku lze podat krátce před ulehnutím na lůžko.
 1. Nestříhejte nástavec dávkovací pumpičky. Dávkovací pumpička spreje je připravena k prvnímu použití.
 2. Vyprázdněte nos.
 3. Odstraňte ochranný kryt.
 4. Před prvním použitím naplňte dávkovač čtyřnásobným stlačením dávkovače, dokud není jeden vstřik uvolněn do vzduchu. Takto připravený dávkovač zůstane naplněný pro každodenní pravidelné použití. Pokud nedojte k vystříknutí spreje po uvedení pumpy do činnosti, nebo pokud byl přípravek nepoužíván po dobu delší než 6 dní, pumpu je třeba znovu připravit na uvedení do chodu čtyřnásobným stlačení dávkovače. Dávejte pozor, aby jste si sprej nevstříkli do očí nebo do úst.
 5. Lahvičku držte svisle s tryskou mířící nahoru s palcem přitisknutým na dně lahvičky a tryskou mezi dvěma prsty.
 6. Mírně předkloňte hlavu a vložte trysku do nosní dírky.
 7. Stlačte jednou pumpu a současně se zlehka nadýchněte nosem.
 8. Opakujte u druhé nosní dírky.
 9. Před nasazením krytu očistěte a osušte použitou trysku.
 10. Lahvička by měla být používána pouze jednou osobou, aby se zabránilo možnému přenosu infekce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml, než jste měl(a): Jestliže jste použili více přípravku Otrivin Menthol 1 mg/ml, než jste měli nebo došlo k náhodnému použití, okamžitě informujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml Nezdvojujte dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte používat Otrivin Menthol 1 mg/ml a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytnout následující příznaky alergické reakce:

 • Obtíže s dýcháním nebo polykáním
 • Otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku
 • Závažné svědění kůže s červenající vyrážkou nebo vyvýšenými kožními útvary

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100) Podráždění nebo suchost sliznice nosu, nevolnost, bolest hlavy, místní pocit pálení.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000) Alergické reakce (kožní vyrážka, svědění), přechodné poruchy vidění, nepravidelná nebo rychlá činnost srdce.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 • Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK OTRIVIN MENTHOL 1 MG/ML UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

 1. Co přípravek Otrivin Menthol 1 mg/ml obsahuje: Léčivou látkou je xylometazolini hydrochloridum.
 2. Jeden ml roztoku obsahuje 1 mg xylometazolini hydrochloridum.

 3. Pomocnými látkami jsou: dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dinatrium-edetát, levomenthol, cineol, sorbitol, hydrogenricinomakrogol 2000, čištěná voda.

 4. Jak Otrivin Menthol 1 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení Otrivin Menthol 1 mg/ml je nosní sprej s dávkovačem obsahující bílý roztok s mentholovou vůní v lahvičce s aplikátorem, který dávkuje přesně potřebné množství přípravku.

 5. Velikost balení: 10 ml
 6. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

 • Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika
 • Výrobce: GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo

EAN

8596149002323

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector