Počet diabetiků v ČR – vše o zdraví

 Počet diabetiků v ČR – vše o zdraví                    

Rostoucí výskyt zejména cukrovky 2 typu (DM 2. typu) vede celosvě­tově k označení výskytu diabetu za epidemii. Základní informace o diabetu můžete zjistit v článku „Co je diabetes?“.                

V současné době je v ČR registrováno více než 900 tisíc pacientů. Většinou se jedná o cukrovku 2. typu, kterou při včasném odhalení můžeme velice uspokojivě léčit. Poměrně velká část diabetiků však stále zůstává nediagnostikována.  Přibližně u 92% případů diabetu se jedná o DM 2. typu.

Předpokládá se, že asi jedna čtvrtina ze skutečného počtu diabetiků není diagnostikována.

Nebezpečně se blížíme k situaci, kdy bude každý desátý občan republiky mít cukrovku! Právě včasné odhalení diabetu (cukrovky) a nasazení adekvátní léčby je zásadní.

Zabrání tak dalšímu rozvoji nemoci a jejím pozdním komplikacím. Jaké jsou příznaky cukrovky, najdete v článku „Příznaky diabetu“.

Právě vysoká prevalence DM 2. typu a nedostatek, či neúspěch dosavadních preventivních programů při vyhledávání nediagnostikovaných pacientů s diabetem nebo prediabetem, podnítil snahy a důležitost lékárníků zapojit se do screeningového programu diabetu v lékárnách. Odhaduje se, že v současné době může screeningu unikat až jedna čtvrtina diabetiků.

Počet diabetiků v ČR – vše o zdraví Co znamená hodnota glykémie? 

Náhodná

Kdykoliv bez ohledu na příjem potravy.

 • méně než 7,5 ……………..hodnota glykémie v normě
 • 7,6 – 11,0 …………………….zvýšené riziko cukrovky, vhodné ověřit hodnotu vyšetřením u lékaře anebo provést další testování
 • víc než 11,0 …………………vysoká pravděpodobnost cukrovky, doporučujeme návštěvu lékaře pro další vyšetření

Na lačno

po celonočním hladovění, nebo minimálně po 8 hodinách bez příjmu potravy

 • Méně než 5,6……………….hodnota glykémie v normě
 • 5,6-7,0…………………………..zvýšené riziko cukrovky, vhodné ověřit hodnotu vyšetřením u lékaře anebo provést další testování
 • víc než 7,0…………………….vysoká pravděpodobnost cukrovky, doporučujeme návštěvu lékaře pro další vyšetření

Na jakých lékárnách měření probíhá?

Diabetes v ČR trápí skoro milion lidí. A bude hůř

V ČR trpí cukrovkou skoro milion lidí. Diabetes se dá léčit, ale i tak zůstává stěžejní  prevence a přístup každého člověka ke svému zdraví. Diabetes mellitus neboli cukrovka vzniká v lidském organismu následkem poruchy metabolismu sacharidů.

V ČR se s cukrovkou léčí každý desátý člověk. Podle příčiny vzniku nedostatku inzulinu v krvi se rozlišuje diabetes prvního nebo diabetes druhého stupně.

 • Diabetes mellitus 1. typu – absolutní nedostatek inzulinu v krvi
 • Diabetes mellitus 2. typu – relativní nedostatek inzulinu v krvi

U mnoha z nich diabetes provázejí i další onemocnění. Zejména srdce a cév. Vysoké jsou i náklady na léčbu. Ty ročně vezmou z částky odvedené na veřejném zdravotním pojištění až 15 procent. To je 48 miliard korun.

Co je diabetes 1. typu

Cukrovkou 1. typu trpí v Česku zhruba sedm procent diabetiků. U nemocných tímto typem cukrovky dochází k úplné absenci inzulinu v těle. A to většinou už od dětství, anebo v průběhu dospívání. Spíše výjimečně přichází onemocnění tohoto druhu později po třicátém roce věku. Pak jde o pomalu probíhající cukrovku, známou pod zkratkou LADA [Latent Autoimmune Diabetes in Adults].

Příčinou vzniku cukrovky 1. typu je abnormální reakce lidského organismu proti infekci.

U osob s genetickou predispozicí buňky, které za normálních podmínek ničí jen cizorodé a změněné buňky, začnou napadat b-buňky slinivky břišní. Včasné diagnostice cukrovky 1.

typu často brání fakt, že se projeví až ve chvíli, kdy už je zničeno 90 % buněk produkujících inzulin. B-buňky neboli b-lymfocyty jsou základní buňky protilátkové imunity.

Signály, které by měly nemocného i lékaře přivést k podezření na onemocnění diabetem 1. typu jsou výrazný váhový úbytek, žíznivost, častější močení a zvýšená únava. Nemocný někdy trpí i nechutenstvím nebo naopak nadměrným příjmem potravy. Což může následně způsobit i zvracení, bolest břicha a v konečné fázi ztrátu vědomí nemocného.

U diabetu 1. typu dochází k likvidaci buněk produkujících inzulin v těle. Proto musí být po celý další život pacienta dodáván inzulin do těla nemocného uměle.

Jedině včasným zahájením léčby inzulinem lze zpomalit zánik b-buněk a prodloužit období, kdy má pacient vlastní zbytkovou sekreci inzulinu.

Nezbytnou součástí umělého podávání inzulinu je i diabetická dieta a režimová opatření v životě pacienta [nižší fyzická zátěž, pravidelná strava].

Hodnoty glykémie v krvi: Hyperglykémie je zvýšená hodnota glykémie v krvi. Její hodnota je nad 5,6 mmol/l. Naopak snížená hodnota glykémie se nazývá hypoglykémie a její hodnota je pod 3,6 mmol/l. Doporučená a normální hodnota glykémie se pohybuje mezi 3,6-5,6 mmol/l

Co je diabetes 2. typu

Diabetem 2. typu trpí výrazně častěji starší osoby, osoby s nadváhou, obezitou a nepravidelnou a nezdravou stravou. Dalšími příčinami jsou nedostatek pravidelného pohybu, nadměrný stres a z části i genetické dispozice. Diabetes 2. typu je civilizační nemocí. To dokládají i počty nemocných v jednotlivých částech světa.

Cukrovka 2. typu navíc napomáhá k dalším nemocím spojených s poruchami metabolismu. Pacienti mají častěji vysoký krevní tlak a zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi.

S diabetem 2. typu bojují především vyspělé země. A velkým problémem je i v bohatých arabských zemích, jako je Saudská Arábie, Kuvajt. Dále i v Tichomoří. Největší zastoupení má diabetes ale v USA, kde je podle údajů z roku 2018 sedmou hlavní příčinou smrti pacienta. V USA trpí diabetem přes 30 milionů lidí a do roku 2050 má dojít k jejich minimálně zdvojnásobení.

V Česku diabetem 2. typu trpí zhruba 92 % všech nemocných cukrovkou To je cca 850 tisíc osob. Na rozdíl od nemocných diabetem 1. typu mívají nemocní 2. typem častěji inzulinu normální množství, anebo dokonce i jeho nadbytek. To znamená, že příčina vzniku nemoci je odlišná.

Lidé cukrovkou 2. typu onemocní především kvůli nedostatečné citlivosti tkání organismu k účinkům inzulinu. Jde pak o takzvanou inzulinorezistenci. K dosažení normální hladiny cukru v krvi je proto nutné zvýšit množství inzulinu u nemocného.

Dalším druhem poruchy tvorby inzulinu je jeho vylučování i v případě, kdy vázne uvolňování již vytvořeného inzulinu ze slinivky po stimulaci potravou.

Inzulin je v počáteční fázi uvolňován v malém až nedostatečném množství. Následně pak ale začne slinivka uvolňovat inzulinu naopak přemíru.

U pacienta pak musí být hladina cukru v krvi upravována, a to především z důvodu hrozby vzniku hyperglykémie [zvýšená hladina cukru v krvi].

Diabetická strava i životní styl

Zásadní pro udržení správné hladiny cukru v krvi u diabetu 2. typu je důsledné dodržování diabetické stravy. Další součástí léčby je revize a změna dosavadních životních návyků, jako je konzumace alkoholu a cigaret. Běžnou součástí každého dne má být u pacienta s diabetem pohybová aktivita jakéhokoliv druhu, postupná redukce hmotnosti a pravidelné užívání předepsaných léků.

 • Více: Farmaceutické firmy intenzivně vyvíjejí nová antibiotika

Diabetolog volí léky podle aktuálního stavu pacienta. Některé z nich vedou ke zlepšení uvolňování inzulinu, některé zvyšují citlivost tkání na inzulin a některé zase blokují vstřebávání cukru ze střeva, anebo se podává do těla přímo inzulin

Jaké jsou další typy cukrovky

Až tři procenta všech těhotných žen u nás trápí těhotenská cukrovka. Ta vzniká u žen právě v průběhu těhotenství a k jejímu potvrzení je nejvhodnější období mezi 24. až 28. týdnem gravidity.

 • Více: Těhotenská cukrovka trápí až tři procenta těhotných

Mezi ostatní typy diabetu patří cukrovka provázející jiné choroby, cukrovka vyvolaná genetickými defekty. Například genetickými defekty funkce β-buněk, cukrovka indukovaná chemickými látkami a léky apod.

Sekundárním diabetem označujeme cukrovku, která provází jiné choroby. V roce 2007 trpělo tímto typem diabetu v České republice zhruba 10 000 lidí, tj. 1,3 % ze všech diabetiků. Patří sem hlavně diabetes při onemocněních slinivky břišní, diabetes při chorobách žláz s vnitřní sekrecí.

Zajímavé:  Zdražení některých léků – vše o zdraví

Zánět slinivky zvyšuje výskyt diabetu

Chronický zánět slinivky břišní bývá spojen s diabetem v 15–70 % případů podle tíže onemocnění. Chirurgické odnětí více než 90 procent slinivky břišní způsobuje cukrovku v 60–100 % podle rozsahu a lokalizace výkonu. Nádory slinivky břišní vyvolávají diabetes až v polovině případů.

Hemochromatóza, porucha vstřebávání a ukládání železa v těle. Železo se ukládá mimo jiné do slinivky břišní a způsobuje cukrovku u 75 % nemocných. Naproti tomu cystická fibróza, dědičná choroba, při které bývá nadměrně hustý sekret hlavně žláz v dýchacích a trávicích cestách, vyvolává diabetes jen v 10 % případů.

Při všech těchto jmenovaných chorobách bývá snížena produkce inzulinu. Léčba bývá individuální, i když v mnoha případech je nutné inzulin do těla dodávat injekčně. Diabetická dieta a s ní související režimová opatření jsou v léčbě nutností.

MODY jako genetický defekt

Maturity-Onset Type Diabetes of The Young [MODY] je typ diabetu podmíněn genetickým defektem funkce β-buněk. Objevuje se nejčastěji do 25 let. Většinou je možné ho více než pět let kontrolovat bez podávání inzulinu.

Do dnešního dne bylo popsáno asi 10 podtypů a nelze vyloučit, že v budoucnu budou objeveny ještě další. Jednotlivé podtypy se liší tím, který gen je poškozen.

Vyjma MODY diabetu typ 2, jde o choroby s vysokým rizikem rozvoje cévních komplikací a léčba se neliší od léčby ostatních typů cukrovky.

–VRN–

Počet diabetiků v ČR – vše o zdraví

Počet léčených diabetiků v ČR roste, a bude hůř

Diabetes není homogenní chorobou. Jde o skupinu chorob, které se projevují vysokou hladinou cukru v krvi, přičemž příčiny mohou být různé.
Foto: Profimedia.cz

„Největším problémem – z hlediska zdravotního i ekonomického – jsou totiž pozdní komplikace diabetu, které se dají kvalitní léčbou odvrátit nebo oddálit,“ soudí diabetolog a internista docent Martin Prázný ze 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Diabetologie podle jeho slov v posledních letech prodělala velký pokrok.

U diabetu 1. typu pomáhají chytřejší analoga inzulinu, špičkové inzulinové pumpy a senzorové technologie. Rychlá analoga inzulinu mají rychlejší nástup a komfortnější způsob užívání, bazální analoga zase delší a vyrovnanější účinky.

U diabetu 2. typu, což je zdaleka nejčastější forma nemoci, se v klinické praxi stále významněji uplatňují moderní perorální antidiabetika i injekční neinzulínová antidiabetika s pozitivními vlivy na srdeční selhání.

Nové léky na diabetes 2. typu významně ovlivňují délku života pacientů i jeho kvalitu. Podle nedávné analýzy jednoho z výrobců dokáže jeho moderní lék v kombinaci se standardní léčbou prodloužit život 60letého diabetika s komplikacemi o 2,5 roku ve srovnání se standardní léčbou.

„Antidiabetika vyvíjejí farmaceutické společnosti s důrazem na to, aby byla šetrná a nezhoršovala například riziko kardiovaskulárních obtíží. To provázelo některé starší typy léků.

V dalších generacích se již jednalo o léčiva s neutrálním kardiovaskulárním působením.

Nyní se posouváme dál, léky mají dokonce na srdce, cévy a ledviny ochranný účinek,“ sdělil Právu Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Diabetes není homogenní chorobou. Jde o skupinu chorob, které se projevují vysokou hladinou cukru v krvi, přičemž příčiny mohou být různé.

Díky pokrokům v léčbě se postupně daří dostávat pod kontrolu nebezpečné a nákladné komplikace diabetu.

„Výběr léčby pro konkrétního diabetika hodně ovlivňuje, jaká jsou jeho další onemocnění a komplikace. Vždy musíme dbát na to, aby léčba nezvyšovala kardiovaskulární riziko,“ dodal docent Prázný.

Příkladem člověka, kterému takové léky pomáhají, je bývalý extraligový volejbalista a profesionální trenér volejbalu Miroslav Horáček, který měl problémy se srdeční arytmií už dlouho předtím, než se u něj rozvinul diabetes.

„Od doby, co jsem přešel na tyto léky, jsem v pohodě. Díky nim nehrozí ani hypoglykémie, se kterou bojuje hodně diabetiků,“ hodnotí. Protože předepsané léky mají pozitivní vliv na srdce a cévy, lékaři mu také mohou postupně snižovat dávky léků užívaných k prevenci srdečních arytmií.

Díky pokrokům v léčbě se postupně daří dostávat pod kontrolu nebezpečné a nákladné komplikace diabetu.

„Přestože absolutní počty diabetiků rostou, daří se stabilizovat počet případů závažnějšího poškození ledvin a počet diabetiků, kteří kvůli nim potřebují dialýzu,“ vysvětluje Prázdný.

Neuropatii necítíte. Tím je zrádná

Stejně potěšující je podle něj zastavení růstu počtu nejzávažnějších forem retinopatie čili poškození oční sítnice. V našich krajích jde přitom o nejčastější příčinu získané slepoty v produktivním věku. V případě vysokých amputací dolních končetin se dokonce podařilo trend otočit, jejich počet začal mírně klesat.

Také v diabetologii je trend kombinování různých léčivých látek. „Na přelomu tisíciletí byla patrná nedůvěra k lékovým kombinacím, ale dnes je tento pohled překonaný. Kombinují se různé skupiny léčiv, a to často tak, že jsou fixní kombinace léčiv dodávány přímo od výrobce,“ informoval Dvořáček.

V České republice nejsou hrazené všechny moderní léky, které dostaly v Evropě povolení k využití coby účinné a bezpečné.

„Pacienti často čtou na internetu zprávy ze zahraničí a informují se o novinkách v léčbě. Mnozí si pak z vlastních zdrojů uhradí léčbu, na kterou pojišťovna zatím nepřispívá,“ říká Dvořáček.

„Velmi zvídaví a zodpovědní bývají lidé mladší generace. Stává se také, že na dražší léčbu přispívají dospělí potomci svým rodičům v seniorském věku,“ potvrzuje Prázný.

Hlavní zprávy

Data o diabetu v ČR

Statistické údaje o počtu diabetiků v České republice, jejich léčbě a výskytu diabetických komplikací

Počet diabetiků v naší populaci stoupá. Tento trend byl zachycen u všech typů cukrovky. Příčinou je zlepšení diagnostiky diabetu, neustálé zkvalitňování lékařské péče, zlepšující se informovanost odborné i laické veřejnosti, ale také narůstání počtu autoimunitních chorob, stárnutí populace a hlavně nezdravý životní styl.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

DM 2. typu DM 1. typu Sekundární diabetes DM celkem
2015 786 586 57 945 13 479 858 010
2014 788 243 58 423 13 163 859 829
2013 789 900 58 901 12 846 861 647
2012 772 585 56 514 12 128 841 227
2011 758 719 55 542 11 121 825 382
2010 739 859 55 811 10 560 806 230
2009 717 365 55 414 10 542 783 321
2008 708 847 54 474 10 240 773 561
2007 692 074 52 813 10 074 755 000
2006 686 159 51 070 11 299 749 000
2000 599 868 46 446 8 504 654 164
1997 555 883 39 020 5 402 600 306
1975 234 071

V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo nárůst počtu registrovaných diabetiků o zhruba 20 tisíc osob v porovnání s rokem předchozím.

Oproti roku 2000 to bylo ale již o 150 tisíc diabetiků více. Při pohledu ještě více do minulosti je z předložených dat patrné, že od roku 1980 počet nemocných cukrovkou narostl 2,5krát.

Pokud by počet diabetiků přibýval podobným tempem jako nyní (tj. zhruba 10 tisíc/rok), bude v roce 2035 postižen tímto onemocněním každý desátý občan ČR bez ohledu na věk.

Diabetes zatím není vyléčitelný, ale vhodnou životosprávou a spoluprací s lékaři lze hladinu krevní glukózy udržet v normálních mezích a předejít tak mnoha zdravotním komplikacím.

Z možných komplikujících zdravotních obtíží diabetika se statisticky sledují stav sítnice oka, případné poškození ledvin a stav dolních končetin diabetiků, včetně případných amputací.

Během roku 2007 bylo nově zjištěno onemocnění asi u 29 000 žen a 27 000 mužů, z toho 207 jedinců bylo ve věku do 19 let. Pro srovnání v roce 1997 činil počet osob s nově diagnostikovaným onemocněním 48 700, z toho bylo 25 900 žen a 22 800 mužů.

Zajímavé:  Lumbago s ischiasem - Vše o zdraví

Podle odhadů provedených na základě statistických údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR není daleko doba, kdy tímto onemocněním bude postižen každý desátý občan ČR bez ohledu na věk; ve vyšších věkových kategoriích bude potom četnost onemocnění ještě mnohem větší.

Významnou charakteristikou diabetu jako choroby je, že vhodnou životosprávou a spoluprací s lékaři lze předejít jeho závažným komplikacím.

Naopak při nedodržování určitých lékařem stanovených pravidel hrozí zrychlení procesu aterosklerózy a vznik závažných chorob srdce a cév; zvýšený výskyt infekčních chorob v důsledku snížení obranyschopnosti; poškození nervů v celém těle či diabetická neuropatie; poškození ledvin až jejich selhání ledvin; poškození oční sítnice vedoucí k oslepnutí či amputace dolních končetin.

Statisticky jsou sledovány diabetická nefropatie, retinopatie a komplikace označované jako diabetická noha.

V roce 1997 byla nejčastější diabetickou komplikací diabetická retinopatie, která se vyskytla u 10,8 % evidovaných diabetiků, diabetickou nohou bylo postiženo 6,7% diabetiků, z toho s amputací 0,9%. Osoby s diabetickou nefropatií představovaly 6,7%.

V roce 2007 se vyskytlo celkem 205tis. případů jmenovaných komplikací (198tis. v roce 2006). Z celkového počtu léčených diabetiků mělo v souvislosti s cukrovkou 27% pacientů vážnější zdravotní problémy.

Diabetickou nefropatií (poškozením ledvin) trpělo 10% pacientů z celkového počtu léčených osob. Tato komplikace se vyskytla u 73 954 diabetiků, z toho 33% osob bylo postiženo selháváním ledvin.

Diabetická retinopatie, tj. poškození oční sítnice, byla mezi sledovanými komplikacemi cukrovky zaznamenána nejčastěji u 11,7% pacientů.

Touto komplikací trpělo v České republice 88 315 osob, z toho 23,7% mělo velmi nebezpečnou proliferativní formu, která má za následek novotvorbu cév, sklivcovou hemoragii, riziko odchlípení sítnice a poruchu zraku.

Z celkového počtu pacientů s diabetickou retinopatií bylo 2,6% postiženo slepotou.

Další zaznamenávanou komplikací je diabetická noha, která se vyskytla u 42 337 léčených. V České republice se toto vážné postižení dolní končetiny v průměru týkalo 5,6% sledovaných diabetiků. Nejtěžším důsledkem této komplikace diabetu je amputace dolní končetiny, těch bylo provedeno v celé ČR téměř 7 853.

Prevence vzniku diabetu je do určité míry možná. Spočívá v racionálním stravování, udržování normální tělesné hmotnosti a dostatku pohybové aktivity.

Jestliže se přes veškerou snahu projeví u pacienta diabetes, je nezbytné zodpovědně spolupracovat s ošetřujícím lékařem a dodržovat jeho pokyny a rady, tak aby bylo dosaženo dobré kompenzace diabetu.

Tímto způsobem se dá spolehlivě předejít vzniku a vývoji diabetických komplikací.

Nezdravá strava i málo pohybu. Počet lidí trpících cukrovkou v Česku přesáhl milion

Kde se nacházíte: iROZHLAS.cz / Životní styl a společnost / Zdraví | Související témata: cukrovka diabetes onemocnění léčba nárůst pacienti rakovina

Lidé žijící s diabetem prvního typu musí tělu několikrát denně dodávat inzulin. Daleko větší problém ale z pohledu lékařů představuje diabetes druhého typu. Ten, za který může mimo jiné i nezdravý životní styl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.

Jaká jsou rizika onemocnění cukrovkou? A jak jim předcházet?

Diabetiků každoročně přibývá. V roce 2015 jich bylo necelých 957 tisíc, loni o 40 tisíc více. Nárůst představuje vážný problém. Diabetikům, především těm nedostatečně léčeným, hrozí celá řada dalších komplikací.

„U pacientů s diabetem roste také výskyt maligních onemocnění, tedy nádorů nebo rakoviny,“ řekl Radiožurnálu diabetolog Milan Kvapil.

Rostoucí počet diabetiků znamená také větší zátěž pro systém zdravotní péče. Je potřeba rozdělit péči o diabetiky mezi specialisty a praktické lékaře. To by měla zajistit vznikající dohoda mezi praktiky a Českou diabetologickou společností.

Další články

Nejčtenější

Vrbětice, Koronavirus, MS hokej 2021, Parlamentní volby 2021, Výsledky voleb v obcích, Film, Koronavirus v Česku, Statistika nehod, Olympijské hry 2020 Můj rozhlas, Vinohradská 12, SK Slavia Praha, Petra Kvitová, Euro 2020, Počasí, Miloš Zeman, Andrej Babiš, Seznam ministrů, Zprávy z domova, Zprávy ze světa, Datová žurnalistika, SPORT – rychlé zprávy, Fotbal online, Hokej online, KLDR, Předvolební průzkumy, Afghánistán, Rychlé sportovní zprávy, Gabriela Koukalová, Sýrie, Bramborový salát, Bitcoin, Ester Ledecká, EURO 2020, ZŠ Plynárenská Teplice, Sucho, Izrael, Real Madrid, Kim Čong-un, Donald Trump, Nemocnice na Bulovce, Andrea Vrbovská, Tomáš Horáček, Zuzana Čaputová

Doporučujeme

Diabetici se brzy dočkají nového registru

Vytvořeno: 24. 6. 2016 Poslední aktualizace: 24. 6. 2016

V pondělí 27. června si připomínáme Světový den diabetiků. V České republice cukrovkou trpí téměř 10 procent Čechů.

Pro lékaře, kteří o cukrovkáře pečují, připravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Národní diabetologický registr, který pomůže léčbu lépe plánovat a účinněji realizovat.

Pokud ovšem cukrovku nemáte, rozhodně se vyplatí tomuto onemocnění raději předcházet především rozumným životním stylem.

„Česká medicína se dlouhodobě drží na špičkové úrovni. My lékaři se snažíme léčbu diabetu neustále zdokonalovat a co nejlépe šít pacientům na míru, k čemuž nám pomůže i připravovaný Národní diabetologický registr.

Těm, kteří mají to štěstí a cukrovkou netrpí, bych rád vzkázal, aby prevenci této civilizační choroby nebrali na lehkou váhu a snažili se o zdravý životní styl, protože s diabetem není žádná legrace,“ doporučuje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Národní diabetologický registr začne fungovat v příštím roce. Bude sledovat, kde je v tuzemsku nejvíce lidí s diabetem, jak jsou staří, jak se léčí a zda jim léčba zabírá. Jestli trpí následnými komplikacemi, a jakými. Zmapuje, kolik peněz stojí léčba v jednotlivých krajích. Data pomohou státu, pojišťovnám a lékařům poskytnout diabetikům co nejlepší péči.

Cukrovka (Diabetes mellitus) patří k nejčastějším civilizačním onemocněním – v ČR jí podle evidence ÚZIS trpí necelých 900 000 lidí, odhadem dalších 250 000 diabetiků se nachází v prvním stádiu choroby, aniž by o tom zatím věděli. Přitom počet cukrovkářů u nás každým rokem vzroste přibližně o 30 000.

Zatímco prvním projevem diabetu může být „pouze“ neuhasitelná žízeň, malátnost, únava, časté nucení na močení nebo zamlžené vidění, mezi následky neléčené cukrovky figuruje poškození sítnice, ledvin, choroby srdce a cév, syndrom diabetické nohy a v důsledku i možná smrt.

Základními typy diabetu jsou diabetes I. typu a diabetes II. typu – oba se projevují poruchou metabolismu cukrů (sacharidů) a zvýšením koncentrace glukózy v krvi (glykemie), nicméně se liší ve své příčině.

Diabetes I. typu znamená absolutní nedostatek hormonu inzulinu; řadí se mezi tzv. autoimunitní choroby a je to geneticky podmíněné onemocnění.

Přes 90 % pacientů ovšem sužuje diabetes II. typu (relativní nedostatek inzulinu), který je označován jako cukrovka dospělých, protože se projevuje zpravidla po 40. roce života pacienta. Kromě jisté míry genetické predispozice tento typ úzce souvisí s nezdravým životním stylem (nadváhou, obezitou, nedostatkem pohybu, kouřením) a lze mu naopak účinně předcházet.

Čím dříve se podaří diabetes mellitus odhalit, tím menší jsou komplikace v léčbě a zároveň se snižuje riziko dalších závažných onemocnění. Ve vlastním zájmu byste měli věnovat pozornost příznakům diabetu, a pokud se u vás objeví, měli byste navštívit lékaře s žádostí o vyšetření a stanovení hladiny krevního cukru (glykemie).

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: [email protected]

Jste spokojeni s obsahem této stránky?

Děkujeme! Máte nějaký nápad, jak stránku vylepšit?

Co zde chybí nebo byste vylepšili?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu!

Diabetes druhého typu. Cukrovku může rozjet i velký stres

„Poprvé jsem se s cukrovkou setkala už když jsem byla těhotná s první dcerou. Bylo mi tehdy hodně špatně a testy u mě prokázaly zvýšenou hladinu cukru v krvi, a tedy tak zvanou těhotenskou cukrovku. Od té doby jsem chodila pravidelně každých půl roku na prohlídky k diabetologovi. Výsledky byly naštěstí dlouho v pořádku,“ vypráví Marta.

Zajímavé:  Jaké Jsou Příznaky Angíny?

Změna nastala, když ji propustili ze zaměstnání, kde jsem pracovala jako švadlena. „Rozhodla jsem se pro velkou změnu a otevřela si vlastní obchod. V tomto období jsem byla hodně ve stresu, což u mě cukrovku, tentokrát už skutečnou cukrovku 2. typu, pravděpodobně rozjelo,“ vzpomíná.

Přečíst článek ›

PočtyCukrovka je v České republice jedním z nejčastějších onemocnění.Počet diabetiků stále stoupá a v současné době se toto onemocnění týká každého desátého člověka.S diabetem se léčí více než milion lidí.

V roce 2030 u nás bude podle předpokladů až 1,3 milionu diabetiků (především 2. typu).

Lékař, k němuž chodila, se s ní ale moc nebavil. „Neřekl mi například, že diabetikům hrozí častěji infarkt a mrtvice. Pak jsem to prožila na vlastní kůži.

Tehdy jsem měla narozeniny a dopoledne jsme se zúčastnili s manželem a kamarády taneční soutěže pro starší věkovou kategorii.

Po skvělé večeři jsem ale místo do postele jela do nemocnice, kde mi diagnostikovali infarkt. To bylo před devíti lety,“ řekla Marta. 

„Od té doby se ještě víc snažím dodržovat to, co mi lékaři radí. Nemám problém jíst zdravě, ale na co musím hodně myslet, je pravidelnost.

Možná právě nepravidelnost byla důvodem, proč jsem i přes dodržování zdravého jídelníčku, ve kterém hřeším opravdu jen občas, pomalu postupně přibírala na váze. Toho si všimla i moje diabetoložka.

Proto jsme se domluvily na tom, že mi předepíše nové léky v injekčním peru, takzvané GLP-1. Ty nejen, že pomáhají udržovat hladinu cukru v krvi, ale také se po nich hubne, a hlavně snižují riziko dalšího infarktu nebo mrtvice. Lék jsem přidala k tomu, co jsem již brala.

A nejen, že jsem přestala přibírat, ale začala jsem hubnout. Cítím se teď lépe a snížila se mi glykémie. Jen je mi líto, že jsem o tom nevěděla dříve. Možná, že by se zabránilo i prvnímu infarktu,“ vypráví. 

Přečíst článek ›

Dlouhá léta sportovně tančila. „Dostala jsem se k tomu až jako dospělá, spolu s manželem. Diabetes mi v tancování nezabránil, ale úraz kolene z Mistrovství SR bohužel ano. To ale neznamená, že jen sedím doma.

Mám hodně práce a o víkendu jezdíme s manželem na chatu, kde je stále co dělat. Snažím se neztrácet optimismus a léčbu beru vážně. Změny v jídelníčku a léčbě zvládnu držet dlouhodobě.

A to je přesně to, co jsem potřebovala,“ dodala.

Názor odborníka

Diabetoložka MUDr. Eva Račická (místopředsedkyně České diabetologické společnosti)

Vedle genetických předpokladů přispívá k vývoji diabetu mellitu životní styl, který se velmi liší od života našich předků.

Objevily se rizikové faktory, jako nezdravý způsob stravování s nadměrným příjmem energie, zejména tuků, přidaného cukru, zvýšila se konzumace alkoholu. Život populace také ovlivňuje kouření.

 Je vhodné připomenout i narůstající stres ze současného mediálního tlaku či zahlcenost stresujícími informacemi. 

Přečíst článek ›

Nové léky a technologie postavené na vědeckých základech – poznatcích o patofyziologii diabetu – odstranily mnohé překážky z denního života diabetiků a umožňují jim zařadit se na mnohé pracovní pozice, které dříve vykonávat nemohli nebo s omezením a obtížemi. V posledních zhruba 10 letech byly postupně do léčby diabetu mellitus 2. typu zařazeny léky, které jsou označovány jako analoga GLP-1 receptoru, z nichž ty nejnovější a nejvíce účinné jsou aplikovány 1x týdně.

Pro úplnost bychom měli sdělit, že novou skupinu léků také představují tablety s glifloziny, dále máme nové inzuliny – analoga – s vylepšenými vlastnostmi a lepší kvalitou podávání. Máme také nové technologie, které mohou dobře podporovat např. podávání nových inzulinů.

 • Informace o nemoci
 • * Diabetes o sobě může dát vědět pocitem žízně, hubnutím i při normální chuti k jídlu, častým močením, sklonem k infekcím i únavou.
 • * U některých pacientů se mohou objevit kvůli nestálé koncentraci glukózy v krvi záchvaty „vlčího“ hladu.

* Vysoká koncentrace glukózy v krvi (tzv. hyperglykemie) vede k častému výskytu pozdních komplikací, například k srdečně-cévním onemocněním, jako je infarkt nebo cévní mozková příhoda, neuropatii (postižení nervů a ztrátě citlivosti zejména dolních končetin), postižení očí nebo ledvin.

 1. * Může také docházet k porušení celistvosti kůže a ke vzniku vředů, zejména na nohou.
 2. * Díky moderní léčbě se diabetici dožívají srovnatelného věku jako zbytek populace, tedy 79 let.

Tipy pro zdraví

Ženy s diabetem mají troj- až čtyřnásobně vyšší pravděpodobnost vzniku srdečních chorob než zdravé ženy. Je to dokonce vyšší procento než u mužů se stejnou nemocí. Z toho důvodu je důležité upravit životní styl a snažit se být aktivní a jíst zdravě, čímž snížíte riziko.

Ve stravě by neměla chybět vláknina, kterou řada lidí opomíjí a tělu často chybí. Dospělý člověk by měl denně sníst až 30 gramů vlákniny. Dělí se na rozpustnou, kterou najdeme zejména v ovoci, luštěninách a bramborách. Částečně se štěpí v tenkém střevě a působí jako prebiotikum.

Nerozpustná vláknina je zastoupena v zelenině, ořeších, semínkách nebo celozrnném pečivu a zlepšuje peristaltiku střev, čímž urychluje průchod stravy zažívacím traktem a napomáhá k vyprazdňování. Navíc také pročišťuje střeva, tudíž funguje jako prevence dalších civilizačních chorob, například rakoviny tlustého střeva.

Snížená imunita u diabetiků zvyšuje riziko komplikací

 • Z dat vyplývá, že diabetici mají oproti ostatním 2x vyšší riziko rozvoje komplikací v případě nákazy chřipkou a až 3x větší pravděpodobnost, že následkům chřipky podlehnou.

Stejné je to i v případě koronaviru.

Zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) potvrdila, že riziko úmrtí pacientů nakažených koronavirem se liší nejen v závislosti na věku, ale také na aktuálním zdravotním stavu.

Dle zprávy byla úmrtnost nejvyšší u pacientů trpících srdečně-cévními onemocněními (13,2 %) a dále diabetem (9,2 %).

Při dobré kompenzaci diabetu a nepřítomnosti komplikací je dle českých odborníků průběh infekčních onemocnění srovnatelný s nediabetiky. V léčbě diabetu je proto důležité zaměřit se nejen na hladinu cukru v krvi, ale také na snížení rizika souvisejících zdravotních komplikací, jako jsou právě srdečně-cévní onemocnění a dále snižování hmotnosti.

Snížená imunita diabetiků

 • U diabetiků se častěji setkáváme se sníženou imunitou, která vede k větší náchylnosti k infekčním chorobám a jejich těžšímu průběhu.

U diabetiků jsou postiženy a oslabeny hlavně tzv.

vrozené složky imunity, na čemž se podílí hyperglykemie, nedostatek inzulinu a okyselení vnitřního prostředí – jedná se o komplikace, které se objevují při špatné kompenzaci diabetu. Diabetes má také značný vliv na složení bílých krvinek, které jsou zásadní pro boj s nákazou.

Mění je takovým způsobem, že je pro ně obtížné vyhledat a zlikvidovat původce infekce. Nemoc se tak může nerušeně rozvinout.

Co s tím?

 • Pokud je diabetes 2. typu dobře kompenzován, mohou pacienti dosahovat hodnot zdravého člověka a dochází celkově ke snížení rizika komplikací.

Proto se moderní léčba zaměřuje nejen na snížení hladiny cukru v krvi, ale také na pozitivní ovlivnění dalších rizikových faktorů souvisejících s cukrovkou.

Sem patří například léky založené na účincích GLP-1. Ty kromě účinného zlepšení kompenzace cukrovky také významně snižují hmotnost, vedou k poklesu hladin lipidů v krvi a při dlouhodobém podávání vedou i ke snížení výskytu srdečně-cévních komplikací a ke zpomalení zhoršování funkce ledvin u diabetiků. Více se o nich dozvíte na www.nebudkardiak.

cz

I proto jsou dle mezinárodních odborných společností (Evropská asociace pro studium diabetu, EASD; Americká diabetologická asociace, ADA) vhodnou první injekční volbou po selhání tabletové léčby. Cílem českých diabetologů je proto zmírnit limity pojišťoven, které předepisování léčby omezují. Tyto léky jsou podávány injekčně jednou nebo dvakrát denně, některé jenom 1x týdně.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector