Zdražení některých léků – vše o zdraví

Štve vás čekání na ošetření v čekárně lékaře? Snad se blýská na lepší časy. Také covid-19 může za to, že se od července v některých zdravotních pojišťovnách rozjíždějí programy telemedicíny. Lékař vás v některých případech „vyšetří“ na dálku pomocí počítače či telefonu.

Pro většinu z nás by asi bylo daleko lepší otevřít si počítač, ve stanovenou hodinu se spojit s lékařem a probrat, co nás trápí. Lékař by pak usoudil, zda je nutné sejít se osobně, anebo by nás uklidnil s tím, že kdyby bylo hůř, měli bychom se ozvat.

V některých ordinacích to už tak fungovalo, lékaři dokonce pacientům volali nebo jim posílali elektronické recepty na mobil, aby nemocný nemusel vážit cestu k lékaři. Byly to ale spíše výjimky. Také proto, že ze strany lékařů šlo o čistě dobrovolné konání, jež jim nikdo nehradil.

Změna nastala s pandemií covidu-19. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) zavedla mimořádné opatření, jímž umožnila, aby se lékař s pacientem nemusel osobně setkat, pokud to nebylo bezpodmínečně nutné.

To podle mluvčího VZP Vlastimila Sršně umožnilo stabilizovat situaci a zabezpečit, aby lékaři zůstali ve svých ordinacích, konzultovali s pacienty alespoň vzdálenou formou jejich zdravotní stav a předepisovali léky.

Zdražení některých léků – vše o zdraví

„Jednalo se o mimořádná opatření, proto nevznikl žádný hrazený speciální výkon. Bylo ale umožněno tuto činnost vykazovat jednotně prostřednictvím cíleného vyšetření v jednotlivých odbornostech.

Jednalo se o rychlé a jednotné řešení nastalé situace,“ řekl mluvčí.

S poklesem onemocnění před prázdninami bylo však opatření zrušeno k poslednímu červnu a vzdálené konzultace se podle mluvčího realizují jen lokálně, dle ohnisek nákazy.

Nenahraditelný kontakt?

Ačkoli ke vzdáleným konzultacím mezi pacientem a lékařem docházelo už v době „předcovidové“, někteří doktoři se proti telemedicíně vymezují. Místopředseda Sdružení praktických lékařů Jiří Zdražil v této souvislosti uvedl, že prezenční péči o pacienty nelze nahradit a ke konzultacím není potřeba nějakých zvláštních projektů.

„Elektronická komunikace s pacientem je pro většinu praktických lékařů již mnoho let běžnou součástí naší práce a stačí nám k ní pouze zabezpečený komunikační kanál,“ uvedl v médiích místopředseda Sdružení praktických lékařů.

Abychom tomu lépe rozuměli, je třeba si uvědomit, že lékař má v první řadě ohromnou zodpovědnost za naše zdraví a vyšetření na dálku je pro něj nepřijatelné také proto, že u pacienta sleduje i jeho chování a reakce.

Takové obeznámení je po telefonu i pomocí telekonference velmi obtížné, a pokud by k němu došlo, stejně by skončilo co nejdřívějším pozváním do ordinace. Vyšetřovat všechny potíže nemocného na dálku tedy možné není.

Konzultace však jistě možné jsou. Taková telemedicína ale podle Jiřího Zdražila musí být podmíněná lékařovou znalostí pacienta. Nesmí jít o první kontakt, kdy si pacient doktora náhodně zvolí. Telemedicína podle něj musí probíhat vždy a pouze mezi pacientem a jeho lékařem.

„Ten pacienta dobře zná a zároveň si je vědom limitů takto poskytované péče. Není bezpečné, aby konzultaci prováděl lékař, který pacienta nikdy neviděl,“ řekl místopředseda Sdružení praktických lékařů.

Znám a ošetřuji

VZP tvrdí, že mimo ohniska covidu-19 lékařům telemedicínu neproplácí. Trochu jiná je ale situace v zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách. Ty od letošního července zavedly v pilotním programu výkon Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem a „svým“ lékařům ji hradí.

„Motivem je snaha nabídnout pacientům a lékařům kvalitnější vzdálenou komunikaci a současně nastavit taková indikační omezení, aby se minimalizovalo riziko zneužití nebo pochybení,“ říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich. Jak zdůrazňuje, první podmínkou, aby vůbec mohlo k videokonzultaci dojít, je fakt, že lékař pacienta zná.

„Nově nabízený výkon videokonzultace je skutečně omezen jen pro pacienty, které již lékař zná a ošetřuje. Posiluje se tak kvalita kontroly identity pacienta a dále znalosti o pacientovi pro kvalitní rozhodnutí lékaře,“ popisuje Ladislav Friedrich.

Čtvrthodina za tři stovky

Lékařům bude telemedicína proplácena. Výkon je podle různých oborů mírně odlišně ohodnocen, ale obecně je dle Ladislava Friedricha úhrada okolo 300 korun a kalkulace vychází na 15 minut času videokonference. Lékař se během ní bude také opírat o záznamy ve zdravotnické dokumentaci. Může se uskutečnit dvakrát měsíčně.

I tyto výkony se ale budou kontrolovat, lékaři budou muset tento druh práce dokladovat, aby nedošlo ke špatnému vykazování péče.

Podle mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenky Mazurové pro iDNES musí být lékař fyzicky přítomen v ordinaci při provádění výkonu, ve zdravotnické dokumentaci má být k dispozici čestné prohlášení pacienta nebo jeho zákonného zástupce o vlastnictví technického vybavení pro vedení videohovoru, a to včetně podepsaného informovaného souhlasu s možností distančního kontaktu pacienta s lékařem. Lékař a pacient si pak také musejí vzájemně odsouhlasit podmínky pro technické zabezpečení provádění výkonu a ochrany osobních údajů.

Vývoj podle zájmu

Může ale nastat situace, kdy lékař s využitím telemedicíny nebude souhlasit? „Lékař samozřejmě může tento výkon, pokud si jej s pojišťovnou dohodne, poskytovat a vykazovat jen v rámci indikačních omezení. Jedná se o počty opakování u jednoho pacienta, o předchozí léčbu a podobně.

Kromě toho bude lékař určitě omezen i kapacitně, protože nemůže narušovat standardní léčbu pacientů, kteří jsou v ordinaci nebo jsou objednáni na normální ošetření. Předpokládáme, že lékař pro videokonzultace vyčlení nějaké časové období. Všechny tyto podmínky se však budou vyvíjet podle zájmu pacientů i lékařů.

Právě proto je nutné ověřit vše v již zahájeném pilotním režimu,“ pokračuje Ladislav Friedrich.

Krize urychluje vývoj

Telemedicína se dle jeho slov bude u nás vyvíjet stále víc. „Současná krize vývoj jen urychluje. Distanční komunikace pacienta a lékaře po telefonu je již součástí našeho systému veřejného pojištění, ale má pro léčbu a bezpečnost svá výrazná omezení.

Videokonzultace je tedy jen dalším logickým krokem a lze předpokládat, že brzy bude možné, aby si pacient i sám prováděl základní odečet některých hodnot.

Průběžně s tím však bude nutné stanovit i zákonná pravidla pro ověření identity pacienta a způsob zaznamenání ve zdravotní dokumentaci,“ uzavírá Ladislav Freidrich.

Zdražení některých léků – vše o zdraví

Některé léky zdraží až o 600 procent, varuje Svaz pacientů

Hlavní obsahPodle Svazu pacientů čeká některé přípravky až šestinásobné zdražení. Ilustrační foto
Foto: Radek Plavecký, Právo

„Je to absolutní nesmysl a snaha Svazu pacientů se zviditelnit. Žádná taková vyhláška se nechystá,“ řekl Právu Marek Šnajdr, první náměstek ministryně zdravotnictví.

Svaz pacientů ČR ale trvá na svém, i když přiznává, že to nebude od tohoto pátku, jak původně myslel: „Chystá se však přecenění úhrad léků ze zdravotního pojištění, a to podle nejnižší úhrady daného léku v celé EU.

Tím u některých léků dojde až k šestinásobnému snížení úhrad od pojišťoven, a to znamená, že pacient u léku s doplatkem 100 korun by měl zaplatit až 600 korun,“ sdělil Právu písemně Svaz pacientů.

Neuvedl ale, kterých léků se to konkrétně týká.

Prezident svazu Luboš Olejár dodal, že vyšší doplatky se mají týkat léků na léčbu diabetu a také prostaty. Svaz chce o změnách jednat s ředitelem SÚKL příští týden.

Důvodem je podle něho snížení počtu tzv. referenčních skupin a tím i léků plně hrazených ze zdravotního pojištění. V každé skupině jsou léky na určitou nemoc nebo skupinu nemocí. Až dosud v ní byly jen léky s obdobným účinkem, tedy při léčbě zaměnitelné, a vždy musel být jeden bez doplatku pacienta.

Nově jsou ve skupině léky s různým mechanismem účinku a léčebně je podle Olejára zaměnit nelze. Zůstává však, že jeden lék ze skupiny je bez doplatku. Olejár ale tvrdí, že se může stát, že takový lék bez doplatku pacientovi nepomůže a on bude muset brát vždy lék s doplatkem.

Svaz pacientů vyzval SÚKL, aby „zastavil špatné přeceňování úhrad léků z veřejného zdravotního pojištění, nezvyšoval doplatky za léky“.

Mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Veronika Petláková Právu řekla, že revize úhrad léků ze zdravotního pojištění probíhají ze zákona a již dlouho. „Ústav dbá zájmu pacientů a vždy nejméně jeden přípravek v každé skupině je plně hrazen z pojištění, ale je jich tam i víc.“

Podle ní se v pátek nic nestane, a to proto, že revize výše úhrad je dokončována průběžně a závisí vždy na tom, kdy začala. „Zahájili jsme 60 společných správních řízení. Týká se 968 léčivých přípravků. V přípravě na zahájení či těsně před zahájením je 108 správních řízení a v nich 1603 léků,“ uvedla.

Podle ní je rozhodnuto pouze u dvou přípravků – ABILIFY 10 MG a ABILIFY 15 MG na léčbu schizofrenie.

„U obou přípravků došlo ke snížení úhrady ze zdravotního pojištění, ale zároveň ke snížení maximální ceny výrobce. Doplatek pacienta se tak výrazně snížil. U prvního z přípravků z 1101 na 512 Kč, u druhého z 2191 na 166 korun,“ uvedla mluvčí.

U ostatních léčivých přípravků, kde správní řízení bylo zahájeno ke konci minulého roku, se jeho účastníci proti rozhodnutí odvolali a rozhodovat bude ministerstvo zdravotnictví.

Hlavní zprávy

V obchodech začíná citelné zdražování. Virus totiž nepřišel sám

Papriky se dovážejí ze Španělska a už teď stojí kilogram přes stokorunu. Zdražuje ale i další zelenina, ovoce, potraviny a další položky našich nákupů.

Pandemie koronaviru, k tomu oslabení koruny a nedostatek lidí, kteří mohou nebo mohli pracovat. To je koktejl, kvůli kterému budou Češi v příštích měsících platit víc téměř za vše a téměř všude.

Zajímavé:  Zablokování Hrudní Páteře Příznaky?

Koronavirus zvedá ceny v obchodech, ale zdaleka není jedinou příčinou zdražování, které už pociťují a hlavně ještě pocítí při nákupech v příštích měsících Češi.

Nákaza totiž jako každé neštěstí nepřišla sama. Udeřila v době, kdy sucho decimuje zemědělské plodiny a kdy také prudce oslabila koruna. A pak je tu ještě jeden důvod „po koronaviru“: obchodníci, kteří museli mít dlouho zavřeno, se nyní zkusí zahojit na zvýšené poptávce natěšených zákazníků. Platí to třeba o kadeřnících.

A tak jedinou položkou, která přikládá hojivou náplast na růst cen, je ropa. Její cenový pád zlevnil benzin a naftu o více než pět korun na litr.

Markantní je zdražení ovoce a zeleniny. V dubnu většinou obchodníci nakupují mrkev za sedm korun na kilogram a ve svých prodejnách ji pak nabízejí za dvojnásobek. Jenže teď stojí o 30 až 40 procent víc. Mrkev se totiž musí dovézt z Itálie a tam její cenu pandemie koronaviru a s ní spojený nedostatek lidí v zemědělství vyhnaly nahoru.

„Zatím jsou hlášené škody jen ze Španělska a Itálie. Další nárůst cen teď vidíme u dovážené plodové zeleniny, třeba papriky a podobně,“ říká Petr Hanka ze Zelinářské Unie České republiky. Cena zeleniny poroste i v následujících měsících. Hlavním důvodem zdražení ale nebude koronavirus, nýbrž jiné nebezpečí: sucho.

Podobná je teď situace u ovoce. Jenom rozdíl v kurzu koruny už dělá deset procent z ceny dovážených druhů. A Česko importuje hned dvě třetiny ovoce z mírného pásma. Největšími dodavateli jsou opět Španělsko a Itálie.

Úrodu zatím nelze předvídat, roli ale i tady bude hrát sucho a navíc ještě jarní mrazy, které postihly Evropu. „Vysoká cena by ale znamenala výrazné snížení poptávky.

Tím by si nikdo nepomohl,“ varuje předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

„V případě potravin se nejvíce zvyšování cen bude týkat ovoce a zeleniny,“ potvrzuje i mluvčí obchodního řetězce Tesco Stores Václav Koukolíček.

Dobrou zprávou ale je, že cena masa by mohla zůstat beze změny. „Jsou tu dva vlivy, kurz koruny maso zdražil, ale v Evropě jde cena na burzách dolů,“ říká předseda Českého svazu zpracovatelů masa Karel Pilčík s tím, že se stále nepodařilo dostat pod kontrolu africký mor, který může zahýbat s vepřovým.

A nepodraží ani lihoviny, jejichž cenu už začátkem roku zvýšila spotřební daň.

Ceny ale můžou růst jinde. Na globálních trzích podražuje například pšenice. Thajská rýže je nejdražší od roku 2013. „Náklady pekařů teď vzrostly. Roste cena mouky, vyváží se hodně potravinářské pšenice a pak roste i cena na místním trhu.

Pekaři navíc měli velké náklady se zajišťováním dezinfekce, ochranných prostředků, ale i obalů. A vyšší byly i mzdové náklady,“ vypočítává předseda Svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal. Takže další adept na přepisování cenovek směrem nahoru.

Vývoj v obchodech zatím potvrzuje první část prognózy, kterou 16. března, krátce po „vypnutí“ české ekonomiky, vyslovil guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Ceny budou v nejbližších měsících ještě vykazovat svižný růst, po několika měsících je ale možné počítat s dezinflací vyvolanou šokovou reakcí na straně poptávky i nabídky spojenou s propadem cen ropy,“ uvedl po mimořádném zasedání bankovní rady Rusnok.

Naopak u mléka a mléčných výrobků zdražování nehrozí. Cena suroviny naopak padá, i proto se například máslo v akcích může dostat až na 22 korun.

A nejde jen o jídlo. Dražší bude i spotřební zboží, elektronika nebo sportovní vybavení.

„V podstatě se zdraží téměř vše, co se nevyrábí v Česku. Souvisí to primárně se změnou kurzu koruny k euru a dolaru. Některé mobilní telefony již podražily, stejně tak některé notebooky.

Zboží, které souvisí s koronavirem, se musí shánět a dostupnost u dodavatelů je sporadická – někdy je, někdy ne.

Například šicí stroje, webkamery, herní konzole a podobně,“ vypočítává obchodní ředitel Alzy Petr Bena.

A potvrzuje to i další prodejce elektroniky, Datart. „Dodavatelé už zboží zdražují postupně podle zásob, které mají. Dá se tedy očekávat, že dojde ke zdražení některých výrobků,“ říká mluvčí firmy Eva Kočicová.

Například u telefonů značky Samsung se už ceny v českých obchodech zvedly. U nejdražšího modelu – ohebného – dokonce hned o čtyři tisíce korun.

Slabší koruna však není jediným hybatelem zdražování. S účtem mohou také zahýbat poplatky za dopravu zboží do Česka, ať už po moři, nebo vzduchem.

A také různá „karanténní“ opatření, která v současnosti v přístavech a na letištích platí.

Podle odhadů společnosti Geis mohou ve druhém čtvrtletí zůstat bez nákladu až tři miliony kontejnerů, což je více než polovina celosvětové přepravní kapacity po moři.

Dražší bude i cestování. „Všichni dopravci budou muset na ztráty vydělat. Ceny všeho tak budou vyšší. Jsem přesvědčen, že u všech dopravců to půjde o deset až dvacet procent nahoru,“ potvrzuje Radim Jančura, majitel firem RegioJet a Student Agency.

On sám počítá s tím, že poté, co opatření padnou, rozjede svou flotilu autobusů a vlaků na stejných cenách, ale výhledově je bude muset zvýšit. Jak rychle a kam ceny vyrazí, bude podle něj záležet na konkurenčním boji.

Zdražení se dotkne i letenek. „Nikdo nepoletí pod nákladovou cenu. Po Evropě tedy nebude levnější letenka než za tři tisíce, to je tak zhruba cena nákladů. Rozlétávání bude postupné a další spoje budou aerolinky přidávat jen tehdy, když ty předchozí budou zaplněné a v zisku,“ dodává Jančura.

Jak se to projeví na ceně zájezdů, je otázka. „Na konečné ceny zájezdů bude mít vliv hned několik faktorů, které mohou jít proti sobě. Například aktuální slabší kurz koruny bude cenu zájezdů zvyšovat. Na druhou stranu mohou hoteliéři nabízet velké slevy, aby nalákali klienty, aby vylepšili svoji obsazenost,“ říká mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

A vypadá to, že levněji nevyjde ani vlastní doprava. „Všichni očekávali, že auta zlevní, ale naopak se zdražuje. Zájem zákazníků se vrací k normálu. Je tam ten efekt, že měsíc bylo zavřeno a zákazníci jsou natěšení,“ řekl významný prodejce více značek, který si přál zůstat v anonymitě.

Stejný názor má i prodejce Jiří Sudík z Pyramidy Průhonice. „Podle mě nemá smysl čekat na nákup nového auta, bude se jen zdražovat. Všechny automobilky totiž do svých cen musejí promítnout obrovské náklady na vývoj a rozvoj elektromobility a do karet českým spotřebitelům nehraje ani slabší koruna,“ dodává Sudík.

Automobily však představují segment, ve kterém lidé na cenu reagují velmi citlivě a při prvních závanu ekonomické nepohody začínají rozvažovat, zda zajdou do autosalonu nebo autoservisu. V případě ekonomického propadu to platí dvojnásob.

Vyšší ceny vozů, ve kterých se projeví vysoké vstupní náklady na rozvoj elektromobility, tak půjdou do čelního střetu s omezenou poptávkou firem, jež kvůli úspoře mohou například prodloužit interval výměny vozů ve flotile, i domácností, které buď koupi odloží, nebo svou dopravní situaci vyřeší ojetinou. Pro upřesnění, v roce 2019 šlo 72,5 procenta všech nových vozů do firem, zbylých 27,5 procenta si koupily soukromé osoby.

Řidiče může uklidnit to, že benzin a naftu teď tankují levněji než v minulosti. V květnu by se průměrná cena cena mohla dostat pod 25 korun na litr.

I tady se ale cena v následujících měsících nejspíš vrátí „ do normálu“. Po levném létu by se měly začít projevovat škrty v produkci ropných států, podle dohody by mělo jít o desetinu denní produkce.

A na tyto pohyby pak se zhruba třítýdenním zpožděním zareagují také české čerpací stanice.

Víc lidé zaplatí nejspíš také v čerstvě otevřených kadeřnictvích. V některých cena vyroste minimálně o 50 až 100 korun za účes – a mohou za to potřebné hygienické přípravky.

„Musíme kadeřnictví zabezpečit jednorázovými přípravky, jako jsou dezinfekce, roušky, štíty, teploměry, jednorázové ručníky a podobně.

Jenom pro naše kadeřnictví takový nákup vyšel na 20 tisíc a je jasné, že tyto náklady nemůžeme přenášet na sebe.

Teď budeme mít co dělat, abychom zaplatili nájmy – ty nám nikdo neodpustil,“ říká Václav Pražák z Asociace kadeřníků České republiky, který má sám kadeřnictví na Praze 7.

Počítá s tím, že pro zákazníky připraví jednorázové přirážky na hygienický balíček, které budou ve výši 50 až 100 korun. „Až tato opatření padnou, tato přirážka se zruší,“ říká Pražák.

Jenže ani tím nemusí zdražování v salonech skončit. Kadeřníci totiž zatím nevědí, co udělá současné období s cenami materiálu. Navíc se musí připravit na to, že se se stanou součástí EET, a nakoupit pokladny.

To by mohlo cenu opět vyhnat nahoru.

Velké otazníky jsou kolem bydlení.

„Pokud by opatření nastartovala inflaci, což nelze zcela vyloučit, promítlo by se to do cen nemovitostí,“ říká majitel Remaxu David Krajný s tím, že u komerčních nemovitostí lze očekávat stagnaci kvůli krachu firem.

Poklesla ale cena nájemního bydlení. Zejména tam, kde byl velký podíl Airbnb. „Proti tomu ale bude působit zvýšená poptávka díky tomu, že mnozí budou muset kvůli ztrátě zaměstnání nebo podnikání restrukturalizovat svoje bydlení,“ dodává Krajný.

Hypotéky ale zdražují. I když si půjčku na bydlení v březnu pořídilo o čtvrtinu méně lidí, tak průměrná úroková sazba třetí měsíc za sebou rostla – v březnu na 2,45 procenta.

A jak to bude s cenami elektřiny? Na burze teď proud zlevňuje, což se v cenících firem objeví až se zpožděním několika měsíců. Samotná cena silové elektřiny obchodovaná na burze však představuje menší část celkového účtu, většinu ceny tvoří regulovaná složka. A u ní dojde v příštích letech k nárůstu.

Je to podobné jako s náklady na údržbu vodovodů – lidé snižovali svůj odběr, ale za litr vody platili pořád víc, protože se náklady na údržbu vodovodu rozpočítávaly na menší množství odebrané vody.

Zajímavé:  Alternativní Léčba Epilepsie U Psů?

U elektřiny je to stejné, stovky podniků kvůli koronaviru výrazně snížily odběr elektřiny, jenže náklady na regulované složky ceny, včetně například údržby elektrického vedení, zůstaly stejné nebo i vyšší. I u elektřiny tak platí, že se tyto náklady rozpočítají na menší množství odebraného proudu.

„Dopady pandemie na regulované subjekty v energetice už dosahují stovek milionů korun, které budeme muset ze zákona kompenzovat v korekčních faktorech v následujících letech,“ říká předseda ERÚ Stanislav Trávníček.

Drahá pšenice. Pekařům rostou náklady, někteří zřejmě zdraží

Rostoucí cena pšenice a její očekávaný další nárůst povedou podle Svazu průmyslových mlýnů i k růstu ceny mouky. Pekaři se obávají, že budou muset zdražit také pečivo.

Přečíst článek ›

Zatím pečou z již nakoupené mouky, a proto podle nich žádné rychlé zdražování chleba nebo rohlíků nehrozí.  

Počítá se každá koruna

„Jakékoliv zdražení produktu, na který jsou lidé zvyklí, by bylo velmi nepříjemné,“ řekl Deníku David Marek, manažer restaurace a pekárny Eska v pražském Karlíně. „Teď jsou mnohem obezřetnější než dřív a koukají na každou korunu, takže bychom zdražovali jen neradi, pouze když to bude naprosto nutné,“ konstatoval.  

O kolik korun či procent by snad jejich chleba či buchty, bábovky a koláče mohly podražit, zatím Marek nechce spekulovat. Jeho lidé nyní pečou z mouky, kterou nakoupili již dříve.

Zásoba jim vystačí nejméně do konce října. „Ta mouka už je samozřejmě zaplacená, ale máme od dodavatelů indicie, že se budou vstupní náklady u chleba, který pečeme, ještě zdražovat.

Nevíme, o kolik korun to bude,“ prohlásil manažer.  

Nižší DPH

Podle Marka není vyloučeno, že zdražení produkce mlýnů vysvětlované horšími výsledky některých analýz vzorků pšenice může být omezeno jen na letošek.

„Proto bychom radši letos nechali cenu stejnou, třeba i s menšími maržemi. Ale kdyby se vyšší cena udržela v příštím roce, tak bychom na to už museli reagovat,“ konstatoval.

Přečíst článek ›

Marek připomněl, že se DPH na některé mlýnské výrobky od letošního května snížila z 15 na deset procent. „I to je samozřejmě pomoc, ale uvidíme, jak se projeví,“ podotkl. 

Zdražení se zřejmě nevyhnou zákazníci mělnického pekařství U Nováků. „Zatím ještě nějaký ten měsíc vydržíme, ale zdražovat budeme muset, protože vstupy jdou nahoru,“ řekl Deníku majitel pekařství Václav Novák. Smluvně má vázané dodávky vstupů do konce letošní sezony. „Dlouhodobější smlouvy nám dneska nikdo z dodavatelů neudělá, kromě energií,“ posteskl si pekař.  

Desetina navíc

Zvýšení cen se U Nováků omezí na výrobky obsahující nejvíce zdražených vstupů. „Budeme zdražovat tak o pět, osm procent, maximálně o desetinu,“ uvedl Novák. 

Maloobchodní řetězce ovšem zatím se zvýšením ceny pečiva nepočítají. „V tuto chvíli je ještě předčasné hodnotit nějaké případné dopady opatření, které komunikoval Svaz průmyslových mlýnů.

Přečíst článek ›

Samozřejmě uděláme maximum toho, co bude v našich silách, aby se případné zdražení u našich zákazníků neprojevilo,“ řekl Deníku mluvčí Penny Tomáš Kubík. 

„V tuto chvíli neplánujeme žádné plošné zdražování pečiva,“ přizvukuje mluvčí Kauflandu Renata Maierl. 

Ceny by neměly vzrůst ani v Globusu, který provozuje 15 pekáren se širokým sortimentem. „Nyní neplánujeme zvyšovat prodejní ceny pečiva,“ dodala mluvčí Globusu Lutfia Volfová. 

90’ ČT24: Jak řešit přerušené dodávky některých léků. — Česká televize

Pavel: „Dobrý večer, výrobci si často stěžují, že v ČR trvá příliš dlouho (na rozdíl od zahraničí) registrační proces u léků, kde došlo k nějaké drobné změně výrobního procesu, či jen textové úpravě příbalového letáku. A to prý způsobuje výpadky. Kde je pravda?“

Irena Storová: „Drobné změny v registraci nemají vliv na výpadky, protože v rámci změny registrace jsou umožněny doprodeje léčivého přípravku před změnou čili změny v registraci a výpadky jsou dvě nesouvisející záležitosti. Pokud máme případně informaci o hrozící nedostupnosti, jsme schopni upřednostnit schválení změny tak, aby byla zaručena dostupnost daného léčiva.“

Lukáš: „Pomůže podle Vás jednotná vyhláška MZ ČR, aby i méně dostupné léky, byly k mání včas?“

Irena Storová: „Pokud myslíte novelu zákona o léčivech, ve které by měl být zakotven emergentní systém objednávání léčiv, tak by to mělo zcela jistě vést ke zlepšení situace pro pacienta tak, aby si lék, který je v ČR na trhu mohl vyzvednout v kterékoliv lékárně.“

Pepa: „Proč se ve zdravotnictví objevují problémy, které zde byly za komunistického režimu a po listopadu 1989 na jistou dobu vymizely? Vracíme se zpět do socialismu?“

Irena Storová: „Situace s dostupností léků je v posledních letech víceméně obdobná. Je pravdou, že se o tom zcela jistě více hovoří, že se uplatňuje celá řada opatření, která se předtím nevyužívala.“

ANTI: „Jaká je v současnosti obecně nedostatkovost léků v ČR?“

Irena Storová: „Můžeme říct, že za posledních 12 měsíců nebylo hlášeno přerušení dodávek léčivých přípravků v 80% všech variant léčiv, které jsou obchodované v ČR. Situace je srovnatelná v celé EU.“

SKINF: „Podle průzkumu České lékárnické komory každý třetí člověk v posledním roce svůj lék nesehnal, a musel tak k lékaři pro jiný předpis – takhle podle mne nevypadá správný kapitalismus!“

Irena Storová: „Nejsem informována, o jaké průzkumy se jedná a jakou metodikou byly provedeny. Nicméně ze systému elektronické preskripce vyplývá, že v den vystavení ereceptu si svoje léky vyzvedne téměř 67% pacientů a do tří dnů pak 91% pacientů.“

Olda: „Jaký kontrolní mechanismus je nebo bude zaveden, aby lékárna v ČR nepřeprodávala do jiných států za vyšší ceny než nakoupila u domácího distributora? A opačně je na vůli majitelů lékáren, kde koupí dražší lék, když pacient tuto vyšší cenu uhradí?“

Irena Storová: „Už v tuto chvíli má stát určité mechanismy, jak zamezit vývozu léků do zahraničí a hojně je využívá. Novela zákona o léčivech, kterou jsme spolu s MZ ČR připravili by tyto nástroje mohla ještě zdokonalit tak, abychom je mohli využívat preventivně a ne až následně, jak je tomu nyní. Druhá část směřuje na majitele lékáren.“

SK: „Proč v jednu dobu nebylo možno vůbec sehnat Endiaron?“

Irena Storová: „Otázka byla zodpovězena přímo ve vysílání v čase 20:38.“

Státní ústav pro kontrolu léčiv

 • Nežádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí odezva na léčivý přípravek, která je nepříznivá a nezamýšlená. Nežádoucí účinky léčivých přípravků se rozlišují zejména na:

a) závažné nežádoucí účinky, které mají za následek smrt, ohrozí život, vyžadují hospitalizaci nebo prodloužení probíhající hospitalizace, mají za následek trvalé či významné poškození zdraví nebo omezení schopností nebo se projeví jako vrozená anomálie či vrozená vada u potomků. (§3 odst.4 písm.a)

b) neočekávané nežádoucí účinky, jejichž povaha, závažnost nebo důsledek jsou v rozporu s informacemi uvedenými v souhrnu údajů o přípravku u registrovaného léčivého přípravku nebo jsou v rozporu s dostupnými informacemi, například se souborem informací pro zkoušejícího u hodnoceného léčivého přípravku, který není registrován. (§3 odst.4 písm.b)

 • Nežádoucí účinek může být již známý nebo dosud nepopsaný.

Nežádoucí účinky typu A

Nežádoucí účinky typu A (vystupňované) vznikají jako následek přehnaného normálního farmakologického účinku léku při běžně používané dávce. Nežádoucí účinky typu A jsou závislé na dávce.

Například:

 • Nízký krevní tlak po podání antihypertenziv
 • Nízká hladina cukru po podání inzulínu

Nežádoucí účinky typu A zahrnují také reakce, které nesouvisí se zamýšleným farmakologickým účinkem (např. suchá ústa po podání tricyklických antidepresiv)

Nežádoucí účinky typu B

Nežádoucí účinky typu B není možné odvodit ze známého farmakologického účinku léku.

Například:

 • Anafylaxe po podání penicilinu
 • Vyrážka po podání antibiotik

Charakteristika nežádoucích účinků typu A a typu B

Typ A

Typ B

 • Předvídatelné
 • Obvykle závislé na dávce
 • Vysoká morbidita
 • Nízká mortalita
 • Odpovídají na snížení dávky
 1. Nepředvídatelné
 2. Vzácně závislé na dávce
 3. Nízká morbidita
 4. Vysoká mortalita
 5. Odpovídají pouze na vysazení léku

Drug safety, Reprint collection 2001, Adis international 2001, New Zealand, An ABC of drug- related problems

Který nežádoucí účinek je závažný?

Závažný nežádoucí účinek je každý (tedy i ten který je uveden v souhrnu údajů o přípravku) nežádoucí účinek, který má za následek:

 • úmrtí pacienta,
 • ohrožení života,
 • vážné poškození zdraví,
 • trvalé následky,
 • hospitalizaci nebo její prodloužení,
 • vrozenou anomálii u potomků,
 • jiné závažné důsledky, kam lze např. počítat i omezení schopností.

Jak časté jsou nežádoucí účinky?

Nežádoucí účinky jsou relativně časté. Údaje z České republiky nejsou k dispozici. Dostupné jsou informace např. z USA a Velké Británie:

 • Ve Velké Británii souviselo 6,5% hospitalizací s nežádoucími účinky1
 • V USA byly nežádoucí účinky 4-6. příčinou úmrtí 2
 • Více než 2% pacientů přijatých do nemocnice pro nežádoucí účinky zemře1
 • Náklady na léčbu se u pacientů s nežádoucím účinkem v USA zvýšily o téměř 20%3

1 Pirmohamed M et. al. Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: Prospective analysis of 18820 patients. BMJ 2004;329;15-9.

2 Lazarou J, Incidence of Adverse Drug Reaction in Hospitalized Patients, JAMA, 1998;279:1200-1205

3 Bond CA, Adverse Drug Reaction in United States Hospital, Pharmacotherapy,2006;26(5):601-608

Klasifikace nežádoucích účinků podle četnosti

Velmi časté

více než 1/10 pacientů

Časté

více než 1/100 pacientů

Méně časté

1/100 až 1/1 000 pacientů

Vzácné

1/1 000 až 1/10 000 pacientů

Velmi vzácné

1 na více než 10 000 pacientů

Soukromí lékaři: Očkování patří do rukou lékařů!

Praha, 20. 9.

2018 – Znehodnocení léčivé látky, zbytečné cesty k lékaři, do lékárny a zpět či zbytečné zdražení vakcín – to jsou jen některé výhrady Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG) k záměru zavést výdej vakcín v lékárnách. To nově prosazuje Česká lékárnická komora (ČLnK). Lékaři jej považují za nesmysl, který finálně povede k poklesu proočkovanosti.

„Myšlenku, že by si pacient v případě potřeby očkování musel jít nejdříve k lékaři pro recept, následně s receptem do lékárny a odtud zpět k lékaři, je podle nás naprosto zcestné.

Největším rizikem je narušení teplotního řetězce při přenášení vakcíny z lékárny do ordinace lékaře, kdy může dojít k jejímu znehodnocení. Za to odmítáme nést při aplikaci takto poškozené očkovací látky odpovědnost,” říká za KSL MUDr.

Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. V současnosti si pacient odbude vše při jedné návštěvě u lékaře.

Chystané změny vycházejí z nařízení Evropské komise. ČLnK se s nimi dle svého vyjádření ztotožňuje a podporuje je. Pokud by nařízení posvětil Parlament ČR a rozhodl, že vakcíny mají být vydávávány jen v lékárnách, nepřinese to podle soukromých lékařů nic dobrého.

Kromě rizika znehodnocení a zdražení upozorňují také na to, že na vesnicích a v malých městech ubývá lékáren. Pokud by měl být člověk odkázaný na výdej vakcíny pouze tam, bude často muset cestovat do většího města.

„Časové ztráty pro pacienty a lékaře považujeme za naprosto zbytečné stejně jako vyšší finanční zátěž pro ty, kteří budou muset cestovat do jiného města za lékárnou,“ doplňuje MUDr. Šonka a dodává: „Jsme přesvědčeni, že tato situace povede i ke snížené motivaci nechat se očkovat a dojde k poklesu proočkovanosti populace zejména v oblasti nepovinného očkování.“

Lékaři současně odmítají i myšlenku, že by očkování probíhalo přímo v lékárnách. „Lékárníci k aplikaci očkovací látky a řádnému ošetření případných komplikací nemají v ČR odpovídající vzdělání, lékárny k tomu nejsou potřebně prostorově vybaveny, nevedou zdravotnickou dokumentaci pacientů, neznají pacienty tak, jako jejich ošetřující lékař,“ zdůrazňuje za soukromé lékaře MUDr. Šonka.

KSL a SSG tak volají po diskusi o tom, že by se lidé měli dostat k lékům i v ordinacích lékařů.

„Česká republika si mohla vyjednat výjimku, tak jako celá řada evropských zemí, když se nařízení před lety v Evropské unii přijímalo, jenže ministerstvo za minulých vedení zaspalo a ani se o to nepokusilo,“ vysvětluje MUDr. Šonka a uzavírá: „Právě se projednává zákon o léčivech, kde vidíme prostor pro to, jak zachovat očkování v původní podobě. To je směr, kterým diskuzi s ministerstvem zdravotnictví vedeme.“

Kontakt pro média:

Mgr. Markéta Pudilová, e-mail: [email protected], +420 776 328 470

Mgr. Veronika Ostrá, e-mail: [email protected], +420 776 245 881

Zvýšení DPH vytáhne z domácích rozpočtů měsíčně o pětistovku více

ilustrační foto

• 

ZDROJ: 7 Tomas Kubelka

Potraviny, léky, sociální a zdravotní služby, městská hromadná doprava, vstupenky, knihy, noviny, voda či teplo…

To vše a řada dalších věcí podraží kvůli zvýšení dolní sazby daně z přidané hodnoty, která od Nového roku stoupne na 14 procent ze současných deseti procent.

Podle některých propočtů se průměrné náklady domácností v Česku příští rok zvýší přibližně o 550 korun měsíčně. Od roku 2013 by se měly sazby DPH sjednotit na 17,5 procenta a získané peníze mají jít na důchodový účet.

Zvýšení DPH bylo patrné v obchodech již před koncem letošního roku. Listopadový růst inflace analytici přisuzovali zdražení potravin kvůli DPH, což potvrdili i sami obchodníci. Potraviny zdražili „nenápadně“, aby na začátku roku nemuseli zdražit skokově a mohli tvrdit, že zdražení v jejich případě není tak výrazné.

Domácnosti od ledna čeká zdražení i ostatních energií, kromě tepla si připlatí za elektřinu i plyn. U elektřiny se zdražení zdůvodňuje vyššími cenami na burze a také příspěvkem na obnovitelné zdroje. Ceny plynu zvedá slabý kurz koruny. Teplárny promítají do cen nejen vyšší sazbu daně z přidané hodnoty, ale i dražší uhlí a plyn.

Zvýšení dolní sazby DPH způsobí pravděpodobně také zdražení nových bytů v řádu desítek až stovek tisíc korun.

Do snížené sazby DPH patří potraviny, nápoje, krmiva pro zvířata, léky, dětské pleny a autosedačky, knihy, noviny a časopisy i nové byty.

Méně jsou dosud daněné také pomůcky pro zdravotně postižené, vodné a stočné, svoz komunálního odpadu. Snížená daň platí i pro dopravu, ubytovací služby i sociální a zdravotní péči.

Do nižší sazby DPH patří rovněž služby posiloven, provozování solných jeskyní nebo pohřební služby.

Od Nového roku také vstupuje v účinnost novela zákona, která zvyšuje poplatek za zápis do katastru nemovitostí z dosavadních 500 korun na tisíc korun. Zvýšení poplatku má státu podle vlády přinést přes 300 milionů korun ročně. Kabinet úpravu obhajuje tím, že nynější poplatek platí od roku 1994 a od té doby se nezvyšoval.

Zdraží dálnice – pro dopravce i běžné motoristy

Dražší bude jízda po dálnicích. Sazby elektronického mýta se od 1. ledna zvyšují o čtvrtinu z letošních průměrných pěti korun za kilometr. Cena dálničních kuponů pro osobní vozy od příštího roku podraží o 300 korun na 1500 korun, 90 korun si motoristé připlatí za měsíční kupon, který nově stojí 440 korun, na 330 korun se zvýší cena desetidenních známek.

Naopak méně budou lidé od státu dostávat v případě, že si spoří na bydlení. Státní podpora stavebního spoření bude za letošní i za následující roky vyplacena v maximální výši dva tisíce korun za rok. Nová pravidla platí pro všechny.

Autor: ČTK, nes

Podrážděný žaludek: Co jíst, aby se vám udělalo brzy dobře?

Autor: istock.com

Podrážděný žaludek dokáže člověka hodně potrápit. Gastritida, jak se zánět žaludku odborně nazývá, bývá způsobena buď dietní chybou, nebo nákazou – například bakteriemi nebo viry. Většinou sama odezní po pár dnech, výrazně tomu ale můžete pomoci správnou stravou. Která jídla jíst na zkažený žaludek?

Zkažený žaludek poznala na vlastní kůži většina z nás. Projevuje se bolestí břicha, křečemi, nechutenstvím nebo zvracením. Podrážděný žaludek bývá způsoben nejčastěji dietní chybou, nákazou nebo se může objevit jako vedlejší účinek některých léků, například těch, které berete na bolest (s obsahem kyseliny acetylsalicylové nebo ibuprofenu).

 • Velký přehled bolestí břicha najdete zde.

„Když máte podrážděný žaludek, chcete udělat vše pro jeho zlepšení. Důležité je hodně pít a začít jíst snadno stravitelné jídlo,“ říká dietoložka Valerie Goldberg. „Nejlepší je vyhnout se všemu, co má vysoký obsah vlákniny nebo tuku, a držet se jednoduchých uhlohydrátů a bílkovin například v podobě libového masa.“

Problémy se žaludkem nicméně mohou signalizovat i závažnější zdravotní problémy. Pokud potíže trvají déle než tři dny a nezlepšují se, navštivte lékaře, říká Goldberg. Do té doby zůstaňte v klidu a jezte následující potraviny. Ty vám pomohou zmírnit vaši nevolnost a dostat žaludek zase do správné kondice.

Bolavý žaludek? Tyhle bylinky vám pomůžou od potíží.13 důvodů, proč nás bolí žaludek a břicho najdete zde.

Na zklidnění

Pokud máte v důsledku zvracení žaludek hodně rozbouřený, první pomocí může být vychlazená Coca Cola. Zkuste ji po lžičkách, studenou a bez bublinek. Pokud v žaludku udržíte pár loků, můžete pomalu přejít na vlažný černý čaj.

Na doplňování tekutin opravdu nezapomínejte, obzvláště, přidá-li se k vašemu onemocnění ještě i průjem. Zklidňující efekt na žaludek má i pár kapek zázvoru, které můžete nakapat na lžičku s černým čajem.

Můžete pít i nesycené minerální vody bez příchuti.

Další hodiny a dny

Ani dospělí, ani děti by neměli držet půst příliš dlouho. Pomalu zkoušejte, která potravina bude vyhovovat konkrétně vám. Určitě vybírejte mezi těmito:

Banány a jablka

Banán obsahuje velké množství draslíku, který pomáhá odstraňovat z těla škodlivé látky. Jablko i banán raději naškrabejte lžičkou, budou se vám lépe trávit.

Víte, jakých je 5 nejčastějších nemocí zažívání a jak se léčí? Více čtěte zde.

Mrkev

Vařená mrkev bývá jedním z prvních jídel, která se dávají kojencům jako příkrmy. Jezte ji vařenou nebo dušenou. Vhodný je také mírně osolený nemastný zeleninový vývar, do kterého můžete přidat mrkev nebo rýži.

Rýže

Rýže je také dobře snášena. Můžete začít rýžovým odvarem nebo mixovanou rýžovou kaší.

Bílé pečivo

Vhodné jsou dietní suchary nebo rohlík (ideálně z předešlého dne). Jezte ho ale raději po menších soustech a pořádně rozžvýkejte.

Brambory

Zkuste bramborovou kaši. Udělejte ji ale bez mléka, mírně osolenou.

Maso

Pokud váš žaludek zvládne rýži, můžete přidat vařené či dušené bílé libové maso.

Zakysané výrobky

Zakysané výrobky dodají vašim střevům bakterie potřebné pro správnou činnost střeva. Ne každý je ovšem dobře snáší, pro jistotou je vyzkoušejte po malých soustech.

Autor: Pavla Skurovcová

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector