Cetirizin – vše o zdraví

Cetirizin - Vše o zdraví Popis produktu

Přípravek Apo-cetirizin patří do skupiny léků nazývaných antihistaminika. Obsahuje účinnou látku cetirizini dihydrochloridum. Ta zabraňuje uvolňování histaminu, látky, která se vytváří v organismu při alergické reakci a zodpovídá za její příznaky. Tablety Apo-cetirizin tak tlumí nepříjemné alergické projevy, jako je svědění, a to jak na kůži, tak v nose a očích, rýma a pálení a slzení očí. 

Jak ho brát?

Užívejte 1 tabletu 1× denně, kterou vždy zapijte sklenicí vody. Dětem ve věku 6–12 let podávejte ½ tablety 2× denně. 

Dále by Vás mohlo zajímat, že při užívání přípravku Apo-cetirizin byste neměli pít alkohol. Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se o užívání přípravku Apo-cetirizin s lékařem.

Lékařskou konzultaci vyhledejte také v případě, že užíváte léky, které působí tlumivě na centrální nervový systém, například léky na depresi nebo epilepsii.

Přípravek Apo-cetirizin je vhodný pro dospělé a děti od 6 let. 

Co obsahuje?

Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg. Dále pomocné látky mikrokrystalickou celukózu, monohydrát laktózy, krospovidon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý (E171), hypromelózu, makrogol-stearát, propylenglykol.

Druh přípravku Léčivý přípravekJedná se o léčivý přípravek – užívejte jen při příznacích, pro které je určený a v souladu s příbalovým letákem nebo doporučením lékaře či lékárníka. Čtěte pozorně příbalový leták!
 • Zdraví
  • Volně prodejné léky
  • Doplňky stravy
   • Aloe vera
   • Betakaroten
   • Brusinky
   • Čaje
   • Červený jetel, ploštičník, soja
   • Chlorella, spirulina, mladý ječmen
   • Diosmin, hesperidin
   • Echinacea
   • Extrakt zeleného čaje, C.L.A.
   • Ginkgo biloba
   • Zobrazit více
   • Glukosamin, chondroitin, kolagen
   • Hlíva, betaglukan, nukleotidy
   • Koenzym Q10
   • Kolostrum
   • Kozlík, meduňka, chmel
   • L-arginin
   • L-methionin, L-cystein
   • Laktobacily
   • Lecitin
   • Lutein
   • Omega-3 kyseliny
   • Ostatní doplňky stravy
   • Serenoa repens
   • Silymarin
   • Vitamíny a minerály
   • Vláknina
  • Zdravotnické prostředky
  • Cetirizin - Vše o zdraví
 • Kosmetika
 • Děti a maminky
 • Veterinární péče
  • Krmiva
  • Veterinární doplňky stravy
  • Veterinární kosmetika
  • Veterinární léky
 • Speciální výživa
  • Výživa v nemoci a pro seniory
  • Zdravá výživa
 • Sportovci
 • Drogerie
  • Hygienické potřeby
  • Dezinfekční přípravky
  • Praní a úklid
  • Repelenty
 • Přihlášení Registrace

Zyrtec 10mg tbl.flm.7x10mg – Brněnská lékárna – Váš partner pro zdraví

 • SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
 • 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
 • Zyrtec
 • 10 mg
 • potahované tablety
 • 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
 • Jedna potahovaná tableta obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10 mg.
 • 3. LÉKOVÁ FORMA
 • Potahovaná tableta.
 • Bílá, podlouhlá, potahovaná tableta, dělená na jedné straně a s vylisovaným označením Y-Y.
 • Tabletu lze rozdělit na 2 stejné dávky.
 • 4. KLINICKÉ ÚDAJE
 • 4.1 Terapeutické indikace
 • U dospělých a pediatrických pacientů od 6 let:
 • – Cetirizin je indikován pro zmírnění nosních a očních symptomů sezónní a celoroční alergické rinitidy.
 • – Cetirizin je indikován pro zmírnění symptomů chronické idiopatické kopřivky.
 • 4.2 Dávkování a způsob podání
 • Dávkování
 • Děti ve věku 6–12 let: 5 mg dvakrát denně (jedna polovina tablety 2x denně).
 • Dospělí a dospívající starší než 12 let: 10 mg jednou denně (1 tableta).
 • Starší pacienti: Na základě dostupných údajů se usuzuje, že u starších pacientů s normální funkcí ledvin není nutné dávku snižovat.
 • 4.3 Kontraindikace
 • Hypersenzitivita na léčivou látku, na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, na hydroxyzin
 • nebo na jakýkoli derivát piperazinu.
 • Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin při clearance kreatininu menší než 10 ml/min.
 • 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
 • Při terapeutických dávkách nebyly prokázány žádné klinicky významné interakce s alkoholem (pro
 • hladinu alkoholu v krvi ve výši 0,5 g/l). Přesto se při současném požívání alkoholu doporučuje
 • opatrnost.
 • Pozornost je třeba věnovat pacientům s predispozičními faktory retence moči (např. míšní léze,
 • hyperplazie prostaty), protože cetirizin může zvyšovat riziko retence moči.
 • Opatrnost se doporučuje u pacientů s epilepsií nebo rizikem výskytu křečí.
 • Kožní testy na alergie jsou tlumeny antihistaminiky a je třeba dodržet “wash-out period“ (fáze
 • vyloučení) (3 dny) před jejich provedením.
 • Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo
 • malabsorpcí glukózy a galaktózy by neměli potahované tablety cetirizinu užívat.
 • Pediatrická populace
 • Podávání potahovaných tablet dětem do 6 let se nedoporučuje, protože tato léková forma neumožňuje
 • odpovídající úpravu dávkování.
 • 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
 • Žádné interakce s tímto antihistaminikem nejsou očekávány z důvodů farmakokinetických a
 • farmakodynamických vlastností cetirizinu a jeho tolerančního profilu. Během provedených
 • Strana 4 ( celkem 9)
 • interakčních studií typu „lék-lék“, zvláště s pseudoefedrinem nebo s theofylinem v dávce 400 mg/den, nebyly prokázány ani farmakodynamické ani významné farmakokinetické interakce.
 • Stupeň absorpce cetirizinu není při užívání s jídlem snížen, snižuje se však rychlost absorpce.
 • 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení
 • Těhotenství

Klinické údaje o podávání cetirizinu těhotným ženám jsou velmi omezené. Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo poporodní vývoj. Při podávání těhotným ženám je třeba opatrnosti.

Kojení

Cetirizin se vylučuje do mateřského mléka v koncentracích dosahujících 25% až 90% koncentrací, které byly naměřeny v plazmě v závislosti na čase odebrání vzorku po podání. Proto je třeba opatrnosti při předepisování cetirizinu kojícím ženám.

 1. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
 2. Objektivní měření schopnosti řídit, spánkové latence a výkonnosti na montážní lince neprokázala u doporučené dávky 10 mg žádné klinicky relevantní účinky.
 3. Pacienti, kteří se chystají řídit, účastnit se potenciálně nebezpečných činností nebo obsluhovat stroje, by neměli překračovat doporučenou dávku a měli by vzít v úvahu reakci svého organismu na daný lék.
 4. U citlivých pacientů může současné požívání alkoholu nebo užívání jiných látek tlumících CNS vyvolat další snížení bdělosti a snížení výkonnosti.
 5. 4.8 Nežádoucí účinky

Klinické studie prokázaly, že cetirizin má při doporučeném dávkování mírné nežádoucí účinky na CNS včetně somnolence, únavy, závratí a bolestí hlavy. V některých případech byla hlášena paradoxní stimulace CNS.

Přestože je cetirizin selektivní antagonista periferních H1 receptorů a relativně nevykazuje anticholinergní působení, byly hlášeny ojedinělé případy obtíží s močením, poruchy akomodace oka a pocit sucha v ústech.

Dále byly hlášeny případy abnormální jaterní funkce se zvýšenou hladinou jaterních enzymů doprovázenou zvýšenou hladinou bilirubinu. Tyto příznaky většinou odezněly po ukončení léčby cetirizin -dihydrochloridem.

 • 4.9 Předávkování
 • Příznaky
 • Příznaky pozorované po předávkování cetirizinem jsou spojeny především s účinky na CNS nebo s jevy, které by mohly naznačovat anticholinergní účinek.
 • Nežádoucí účinky hlášené po požití minimálně pěti doporučovaných denních dávek jsou zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace, somnolence, stupor, tachykardie, tremor a retence moči.
 • Doporučená opatření
 • Není známo žádné specifické antidotum cetirizinu.
 • Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická nebo podpůrná léčba.
 • V případě, že uplynula krátká doba od požití přípravku, je vhodné zvážit výplach žaludku.
 • Cetirizin není účinně odstraňován dialýzou.
 • Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Změna sortimentu a cen vyhrazena

Účinné látky

Za obsah komentáře nese plnou odpovědnost autor, nikoli provozovatel stránek. Redakce si vyhrazuje právo bez upozornění smazat příspěvky, které se netýkají zveřejněného článku, obsahují vulgární výrazy, nesmysly, urážky nebo reklamu.

 • Dobrý den, kdy je nejvhodnější užívat Tamoxifen (ráno, poledne, večer, před jídlem, po jídle apod.).Děkuji za odpověd. Reagovat29.09.2020 07:58 od Frantová Romana
  • Dobrý den, doporučená dávka tamoxifenu je 20 mg denně a vzhledem k jeho biologickému poločasu nezáleží na tom, zda je dávkován jedenkrát denně 20 mg, či dvakrát denně 10 mg a to kdykoliv během dne a nezávisle na jídle. Tablety je vhodné zapít tekutinou.  Reagovat29.09.2020 13:37 od Mgr. Karel Šlegr, tým www.mojelekarna.cz
  • Dobrý den. Denní doba nebo užívání jídla by neměly mít vliv na užívání tohoto léku a není pro to přesné doporučení.   Reagovat29.09.2020 13:32 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Mam po uraze v kotniku (mam nohu v sadre) a picham si Fraxiparine 0,6 ml a zaroven mam nejspise zanet mocoveho mechyre (krev v moci je pritomna). Muzu si na tento zanet vzit antibiotika Azitromycin 500 mg? Diky za odpoved Reagovat11.09.2020 02:19 od Jitka Novotná
  • Dobrý den. Tento postup nemůžu rohodně doporučit. Krev v moči může mít i jiné příčiny, tím spíš, pokud užíváte léky ovlivňující srážlivost. Typické příznaky pro zánět močových cest jsou jiné. Dále, uvedený lék nepatří mezi první volbu pro léčbu. Postupoval bych spíše cestou kontaktování praktického lékaře. Reagovat12.09.2020 13:44 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den,používá se deprex nebo fluoxetin i v případě obezity? Při užīvání deprexu jsem neměla chutě na sladké a když mi p.doktorka vyměnila deprex za fluoxetin tak zase mám chutě na sladké.Samozřejmě hlavní problém jsou u mě úzkostné a depredivní stavy. Když jsrm brala 14 let Argofan,tak jsem přímo ujížděla na sladkém.Nebo existují jiná antidepresiva,která by mi pomáhala při depresích a zároveň pomáhala s přejídáním a velkých chutích na sladké? Reagovat26.05.2020 09:48 od Jana
  • Dobrý den. Antidepresiva se na léčbu obezity jako takové nepoužívají. Naopak, jeden z vedlejších účinků antidepresiv (prakticky u všech skupin, někde více, někde méně) je přibírání. To může postihovat až čtvrtinu pacientů. Důvody nejsou úplně objasněné a ani nejde jednoznačně říct, který lék je v tomto ohledu 100% nejvhodnější – rozdíly bývají individuální. Proto se někdy doporučuje léky vyměnit, samozřejmě po konzultaci s lékařem. Na druhou stranu, chuť na sladké jako taková problém není. I zvyšený apetit zvládají někteří pacienti korigovat například navýšením pohybových aktivit (což se u depresí velmi doporučuje) a nebo jednoduše kontrolou jídelníčku. Doporučil bych tedy problém s přejídáním konzultovat s lékařem, který léky předepisuje.   Reagovat28.05.2020 23:10 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jaký je rozdíl mezi deprexem a fluoxetinem? Který z nich je účinnější při bulimii? Reagovat22.05.2020 18:10 od Jana
  • Dobrý den. Obě tyto látky obsahují identickou účinnou látku. Různá generika se mohou výjimečně lišit vedljšími účinky, ale z hlediska léčebného efektu (tj. efekt na bulimii) by měly být stejné.  Reagovat25.05.2020 14:55 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, prosím Vás , byl mi předepsán lék na snížení krevního tlaku Telmisartan/hydrochlorothiazid egis 80mg/25mg. Mám 2 roky vyměněné čočky a mám strach, abych neměla problémy, jak je uvedeno v příbalovém letáku. Chtěla bych znát názor a riziko, které mi hrozí při užívání tohoto léku, operace byla finančně náročná, je mi 72 let. Děkuji za odpověď.Drobečková M. Reagovat20.05.2020 09:47 od Marcela Drobečková
  • Dobrý den. Uvedený lék je problematický (rizikový) u lidí se zvýšeným nitroočním tlakem – tzv. zelený zákal neboli glaukom. Čočka se mění typicky u šedého zákalu (katarakty), což je jiná nemoc. Podle příspěvku předpokládám, že se u Vás řešila ta druhá diagnóza. S očima ale můžete mít současně problémů více, takže přesné informace Vám může podat pouze váš oční lékař, který oko vyšetřoval, případně operoval. V zásadě by se vás riziko uvedné v letáku spíše nemělo týkat. Reagovat22.05.2020 11:37 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Nutně ho potřebují mám velké bolesti zad s nic jiného mi opravdu nepomáhá.Moc prosím.S pozdravem Jana Veselá. Reagovat24.04.2020 06:44 od Jana Veselá
  • Dobrý den, léčivý přípravek Matrabon retard jsme bohužel v databázi léčiv schválených k užívání v České republice nenalezli. Nejedná se se o Mabron retard? Je to lék s účinnou látkou Tramadol, která slouží k tlumení bolesti. Pokud ano, je aktuálně v ČR běžně dostupný. Jedná se však o lék na lékařský předpis. Dopuručuji vybrat si ze seznamu sdružení lékáren Moje lékárna Vám vyhovující lékárnu a obrátit se přímo na ni.  Reagovat24.04.2020 09:01 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
 • Reagovat13.04.2020 00:59 od Michal vnucko
  • Dobrý den, lék Hypnogen je v ČR aktuálně běžně k dostání. Jelikož se však jedná o psychotropní léčivo, je jeho výdej, stejně jako výdej ostatních lěčiv se stejnou účinnou látkou Zolpidem, vázán na lékařský předpis. Reagovat14.04.2020 10:29 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
 • Dobrý den, při výpadku Metoprololu Mylan jsem na 3 měsíce dostal o dost dražší Bloxazoc. Teď jsem v jedné lékárně objevil APO – Metoprolol. Až doma jsem si všiml, že tam není uvedeno ‚s prodlouženým uvolňováním‘. Mohu to použít, třeba tak, že místo 1×1 bych bral 2x půl tablety? Tento druh léků beru od r. 2006, kdy mi RF ablací bylo odstraněno bušení srdce. Jsem ročník 1959. Děkuji!Josef Reagovat31.03.2020 13:15 od Josef
  • Dobrý den. Léky se skutečně liší způsobem uvolňování aktivní látky. Účinná látka metoprolol ‚sukcinát‘ se uvolňuje postupně a dává se v jedné dávce, ‚tartrát‘ se musí podávat vícekrát denně (2x). Oba léky sice patří do stejné lékové skupiny, ale v jejich použití jsou drobné rozdíly. Podle Vámi uvedeného popisu by záměna nemusela vadit, ale toto bych nechal na specialistovi, který léky předepsal. Myslím, že by vzlhedem k současné situaci, mohla stačit telefonická konzultace. Reagovat01.04.2020 09:35 od MUDr. Boris Oniščenko
   • Děkuji Vám za odpověď! Josef Reagovat01.04.2020 12:57 od Josef
  • Oprava: jde o Metoprolol 50mg. Reagovat31.03.2020 13:28 od Josef
 • Jaký je rozdíl mezi BETAMED a BETAXOLOL Reagovat15.03.2020 11:13 od Podnik
  • Dobrý den. Uvedené léky obsahují stejnou účinnou látku. Z hlediska léčby jsou zaměnitelné. Občas může mít jiný lék mírně odlišné vedlejší účinky, ale to je velmi individuální.  Reagovat16.03.2020 15:32 od MUDr. Boris Oniščenko
 • vermox na tasemnice specha Reagovat10.03.2020 15:22 od milena prchalova
  • Dobrý den, léčivý přípravek Vermox 6x100mg je v české republice běžné dostupný. Jelikož se však jedná o lék, jehož výdej je vázán na recept, je nutné s receptem od lékaře navštívit konkrétní lékárnu. Doporučuji se telefonicky obrátit na Vaši nejbližší lékárnu sdružení Moje lékárna a pokud nebude přímo na skladu, tak se domluvit na jeho objednání, což obvykle netrvá více než jeden den. Reagovat10.03.2020 16:27 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
  • Dobrý den, prosím o odpověď na otázku, zda je důležitá váha pacienta k prvnímu podání morphinu a kdy se morphin začne podávat pacientovi v nemocnici, Děkuji předem
  • Alena

  Reagovat10.03.2020 09:35 od Alena

  • Dobrý den. U Morphinu obvykle není potřeba přesné výpočty ve vztahu ke hmotnosti (resp. u dětí ano). Hmotnost pacienta však ovlivňuje metabolizmus léků prakticy vždy – někdy je tato závislost pro podání zásadní více, někdy důležitá není. První podání je naprosto individuální. Rozhoduje lékař, nebo přímo specialista na léčbu bolesti. Za pacienta je nutné subjektivně bolest hodnotit, referovat účinek jiných (slabších) léků. Pokud to není možné (pacient nekomunikuje), sledují se různé signály, že pacient potíže má, či nikoliv. Na dálku ale toto nejde posoudit.  Reagovat11.03.2020 08:25 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, sháním Ewofex. Prý není v lékárnách a zde na stránkách máte napsáno, že máte skladem 30 ks. Jak se k němu mohu doatat? Reagovat27.02.2020 23:24 od zuza
  • Dobrý den dle údajů ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv dodavatel léčivého přípravku Ewofex na český trh, společnost Ewopharma, ohlásila v říjnu 2019 přerušení dodávek Ewofexu 180 mg a v prosinci 2019 přerušení dodávek Ewofexu 120 mg. V obou případech z důvodu výrobního výpadku. Obnovení dodávek na český trh je plánováno na přelomu února a března 2020. Údaj 30 ks na našich stránkách neznamená, že máme skladem 30 ks, ale že obě varianty Ewofexu mají balení po 30 tabletách. Reagovat28.02.2020 10:08 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
  1. Dobrý den, mám na Vás jeden dotaz a to zda je totožný lék Ezoleta 10 mg a lék Egitim 10 mg a zda je vhodné užívání spolu se Sortisem 10 mg.
  2. Děkuji za odpověď, L.Pavlíková

  Reagovat26.02.2020 12:56 od Ludmila Pavlíkova

  • Dobrý den. Uvedené dva přípravky obsahují stejnou účinnou látku. Spojení se statiny (Vámi uvedený Sortis) je možné, existují i varianty, kde jsou obě tyto skupiny léků v jedné tabletě.  Reagovat27.02.2020 15:00 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Je ve volném prodeji, tedy bez lékařského předpisu nějaký druh léčiva, nebo doplnků s účinnou látkou erdostein. Děkuji J.E. Reagovat20.02.2020 13:04 od Jaroslav Eret
  • Dobrý den. Erdomed je pouze na lékařský předpis a volně prodejná varianta neexistuje. Látek s mukolytickým učinkem (‚rozpouštění‘ hlenu) je pak více a jsou volně dostupné. Obsahují zpravidla ambroxolol, obchodní názvy jsou například ACC, Mucosolvan, Ambrobene. Vyrábějí se v různých formách (tablety, sirupy atd.) Reagovat25.02.2020 14:43 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý deň, som zo slovenska. doteraz som užívala prípravok HRT Climen , u nás už ale nieje v distribúcii , chcela som sa len opýtať , či náhodou nieje dostupný v českých lekárňach . Prípadne kde by som ho vedela zohnať , vopred ďakujem za odpoveď. Denisa Reagovat03.02.2020 13:51 od denisa
  • Dobrý den, dle údajů od Státního ústavu pro kontrolu léčiv je Climen v ČR dostupný. Vzhledem k tomu, že spotřeba v ČR je měsíčně v rádech desítek kusů, nebude zřejmě běžně dostupný na skladech lékáren. Doporučuji se předem obrátit např. na některou z lékáren sdružení Moje lékárna, kde Vám sdělí přesnější informace ohledně dostupnosti léku. Reagovat03.02.2020 15:16 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
   • Ďakujem za rýchlu odpoveď , pokúšala som sa mailom kontaktovať lekárne v Břeclavi pod hlavičkou mojelekarna.cz, ale bez vysledne .. No budem skúšať ďalej , ešte raz vďaka za ochotu . Denisa Reagovat04.02.2020 06:51 od DenisaDemova
 • Prosím o odbornou radu,mám již 3 roky cukr v hodnotách 7,0,teď mi lékař předepsal Siofor 500mg 2 x 1tbl.denně. Moc dobře ho nesnáším > jaký je další vhodný a osvědčený lék náhradou na moji cukrovku II.typu. Nikdy před tím jsem nic podobneho neuzivala.Děkuji za odpověď. Reagovat26.01.2020 21:00 od Marta Nováková
  • Dobrý den.  Tyto antidiabetika bývají skutečně zdrojem nežádoucích trávicích potíží. Občas je možné tomuto předejít postupným nasazováním a zvyšováním dávky, nevím jak to bylo u Vás. Každopádně léků na diabetes je větší množství a Váš lékař může doporučit jiný. Toto je ale nutné konzultovat s ním (či jiným specialistou), ale rozhodně ne naslepo na dálku. Lékař by měl vědět o netoleranci tohoto léčiva a podle toho bude volit jiné.  Reagovat27.01.2020 15:04 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, můžete mi prosím doporučit seznam potravin s draslíkem? Aktuálně jsem našla použitelný zde: https://vsestihnu.cz/media/v-jakych-potravinach-je-draslik Jde mi i o detaily konkrétní potraviny…Předem děkuji Reagovat16.01.2020 13:07 od Kateřina Plachá
  • Dobrý den.  Úplně nerozumím, o jaké detaily vám jde. Uvedený článek uvádí hodnoty velmi přesně, i vzhledem k objemu/množstív potraviny. Je ale nutné zdůraznit, že podle množství draslíku se jídelníček prostě nesestavuje. Pokud užíváte nějaké léky, případně trpíte nemocí, která hladiny draslíku ovlivňuje, tak se to doporučení bere spíše obecně. V těchto případech byste spíše měla mít pravidelné kontroly hladin draslíku v krvi. Z toho pak zpětně víte, jestli jsou Vaše diétní opatření dostatečné, či nikoliv.  Reagovat17.01.2020 10:45 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Antipsychotika například způsobují: erektibilní dysfunkci, ztrátu libida, hyperprolaktinemii, parkinsonismus, akatizii, metabolický syndrom, prokoagulační stav, hlubokou žilní trombozu, plicní embolii, mrtvici, hypothyreozu, cukrovku druhého typu, zvýšenou hladinu tryglyceridů, městnání žluči, retence moče, posturální hypotenze, dyskineze,psychomotorický útlum, spavost, vliv na motilitu střev, páchnoucí stolici, sedaci,prodloužení QT intervalu,extrapyramidové poruchy,nárůst tělesné hmotnosti, svalová rigidita, tremor, bradykineze,tarditivní dystonie, tarditivní dyskineze, hyperlipidemie,inzulinová rezistence….. nikdo mi nikdy nebude tvrdit do očí, že nezkracují významně život schizofrenika. Nadváha, cukrovka, tuky v krvi, obecně metabolický syndrom, to vše jsou zásadní faktory vysoké mortality schizofreniků, věku dožití 65 let….Erektibilní dysfunkce, ztráta libida, to je ztráta plnohodnotného života… Reagovat20.12.2019 00:45 od Franta
 • Dobrý den, manželka má elektronický recept na mast Triamcinolom E. Bohužel ho nemůžeme sehnat v blíkých lékárnách. Je nějaká možnost tuto mast objednat? Dá se tato mast nahradit podobnou mastí Triamcinolom F? Děkuji. Reagovat06.12.2019 13:36 od Roman Stojanov
  • Dobrý den. Triamcinolon E má přerušenou registraci, jako důvody jsou uvedené ‚výrobní‘. Předpokládáný termín obnovení je březen 2020. Triamcinolon F neznám, existuje ‚S‘, to je podobný lék, ale obsahuje i další složku, která pro Vás nemusí být vhodná. Proto by bylo nejlepší poradit se s lékařem, který lék předepsal. Ten Vám vybere jinou vhodnou alternativu.  Reagovat09.12.2019 14:03 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, sháním 6,5MG TBL, ale prý je výpadek v distribuci. Nebyl by někde v zásobách? děkuji, Jiří Mašek Reagovat04.12.2019 16:20 od Jiří Mašek
  • Dobrý den, dle informací od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, výrobce Torecanu 6,5mg, společnost Krka, neoznámil přerušení či ukončení dodávek na český trh. Dle infrmací od lékárenských velkoobchodů bylTorecan 50×6,5mg do lékáren dodán naposledy v listopadu 2019, informaci o výrobním výpadku však doposud neobdrželi. Torecan 5×6,5mg je běžně dostupný. Reagovat09.12.2019 23:28 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
  • Dobrý den. T.č. by lék měl být normálně obchodován. Ohledně dostupnosti v konkrétních lékárnách Vám bohužel nemám jak poradit. Díky za pochopení. Reagovat09.12.2019 13:55 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den,prosím Vás o informaci o dodávkách léku zipsilan.Moje sestra ho uživá a nelze ho sehnat.Co doporučujeTe,nebo jak ho u Vás objednat-recept má.Děkuji a poprosím o odpověd. Reagovat17.11.2019 15:16 od Darek Martinák
  • Dobrý den,

  Léky proti alergii – na co zabírají a na co ne

  Na níže zadaný e-mail vám zašleme odkaz ke stažení článku Léky proti alergii – na co zabírají a na co ne. Na stejný e-mail zasíláme také novinky a zpravodaj dTestu, od jejichž odběru se můžete kdykoli odhlásit.

  Staňte se předplatitelem dTestu již od 89 Kč. Více zde.

  Antihistaminika jsou snad nejpoužívanějšími léčivými přípravky proti alergii. Zabraňují alergické reakci a neomezují se jen na potlačení jejích vnějších příznaků.

  Název antihistaminik je odvozen od jejich schopnosti zablokovat účinek histaminu, což je sloučenina spouštějící nepřiměřenou reakci imunitního systému na působení alergenů.

  Histamin se sice v reakci na alergen vyplaví, ale antihistaminikum reakci těla zabrání a histamin tak ztrácí svůj účinek.

  To znamená, že při včasném zahájení léčby nemusí v některých případech k alergickým příznakům vůbec dojít.

  Ne každé antihistaminikum je však vhodné pro každého alergika. Záleží na síle účinku, typu alergie, věku pacienta, na jeho zdravotním stavu a dalších nemocech.

  Rozhodující může být i způsob podání, proto jsou antihistaminika dostupná v různých formách – jako tablety a roztoky k podání ústy, jako kapky a spreje do očí a nosu nebo v injekční podobě.

  Antihistaminika nejsou při alergických projevech vždy hlavní volbou. Nejprve je třeba začít úpravou režimu a prostředí, snahou o zamezení kontaktu nemocného s alergeny a zdravou životosprávou. Když to nestačí, sáhneme po lécích, kterých je velká škála.

  Projev alergie mohou mírnit například léčivé přípravky založené na přírodních minerálních látkách. Nosní a oční kapky a spreje pomáhají s léčbou celoroční i sezónní alergické rýmy tím, že například zmírňují otok nosní sliznice a zvlhčují ji, zklidňují oči i alergický zánět spojivek a podobně. Projevy kopřivky dokážou zmírnit speciální gely a krémy.

  Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organismu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí, a na některé léky. Spektrum projevů alergických reakcí je velmi široké, od banální rýmy až po stav, který může končit smrtí.

  Alergické reakce mohou mít místní neboli lokální příznaky (zduření nosní sliznice, zarudnutí, svědění či otoky očí, dušnost a dechová nedostatečnost, někdy přímo astmatický záchvat, nepříjemné pocity v uších, zhoršení sluchu, ekzém, vyrážka, bolesti hlavy). Takové potíže však nemusejí být vždy alergického původu. Netvoří-li se v těle ve zvýšené míře příslušné protilátky, není původcem symptomů imunitní systém.

  Systémová alergická reakce, odborně nazývaná anafylaxe, vzniká v důsledku masivního a náhlého vyplavení histaminu a dalších látek a jejich působení na více orgánů lidského těla. Podle závažnosti může vyvolat kožní reakce, zúžení průdušek, otok, snížení krevního tlaku a dokonce smrt. Takový život ohrožující stav se nazývá anafylaktický šok.

  Dvě generace antihistaminik

  Chceme-li však účinně zaútočit na samotný mechanismus vzniku alergie, pomohou nám právě antihistaminika. Ta byla uvedena do klinické praxe ve 40. letech 20. století a od té doby prošla velkým vývojem. Odborníci rozlišují dvě generace těchto léků.

  Do první generace antihistaminik patří starší přípravky, které mají více vedlejších účinků, berou se několikrát denně a ve formách pro vnitřní užívání jsou výhradně na předpis praktického lékaře, pediatra či alergologa.

  U nás se používají zejména léčivé látky bisuleptin (například v Dithiadenu), dimetinden (ve Fenistilu), klemastin (v Tavegylu) nebo prometazin (v Prothiazinu).

  Důvodem vedlejších účinků antihistaminik první generace je skutečnost, že procházejí z krevního oběhu až do mozkomíšního moku, kde ovlivňují nervové buňky.

  Proto při jejich užívání dochází častěji k ospalosti, suchu v ústech, zácpě a obtížnému močení, u dětí k nočním můrám a podráždění. Mívají i sedativní, tedy tlumící efekt. Ten může být výhodou u pacientů se silným svěděním při atopickém ekzému nebo dalších kožních alergických projevech.

  Antihistaminika druhé generace jsou dalším stupněm vývoje této skupiny léčiv. Jejich antialergické působení je komplexnější a vede nejen k útlumu alergického zánětu, ale někdy i k prevenci jistých respiračních infekcí.

  U dětí s genetickou alergickou predispozicí mohou podle odborníků snížit riziko vzniku alergického onemocnění. Účinek nastupuje rychleji, trvá déle a nežádoucí účinky bývají minimální.

  Některá z antihistaminik druhé generace jsou jen na lékařský předpis, jiná jsou volně prodejná a můžete si je koupit i bez něj.

  Volný prodej podle účinné látky

  Loratadinje účinná látka obsažená v tabletách s obchodními názvy Claritine a Loratadin-ratiopharm. Vyznačuje se rychlým nástupem a výrazným účinkem proti projevům akutní alergické rýmy, alergického zánětu spojivek nebo kopřivky a svědění u osob starších 12 let. Užívá se jednou denně.

  Trpíte-li onemocněním jater, poraďte se před koupí loratadinového léku s lékárníkem nebo alespoň telefonicky s lékařem, protože budete-li jej užívat společně s přípravky působícími na enzymy odpovědné za metabolismus v játrech, může dojít k zesílení jejich účinku. Vedlejší příznaky se většinou neobjevují, jen velmi vzácně mohou některé osoby pociťovat ospalost.

  Tablety s účinnou látkou loratadin

  • Claritine Cena 100 Kč Velikost balení (ks tablet) 10 Účinná látka 10 mg/tableta Doba použitelnosti (roky) 3 Výrobce Bayer s.r.o., Praha, Česká republika
  • Loratadin-Ratiopharm Cena 73 Kč Velikost balení (ks tablet) 7 Účinná látka 10 mg/tableta Doba použitelnosti (roky) 3 Výrobce Ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

  Levocetirizin-dihydrochloridje účinná látka potahovaných tablet Analergin Neo, Volnostin, Xyzal a Zenaro. Je indikovaná v případech kopřivky a onemocnění nebo příznaků spojených s alergickou rýmou.

  Má silný účinek a vyznačuje se naprostým minimem nežádoucích účinků. Oproti cetirizinu(viz níže) je jeho účinnost zhruba dvojnásobná, zatímco riziko ospalosti je podstatně nižší. Vedlejší účinky byly zaznamenány ve vzácných případech – u dospělých ospalost, bolesti hlavy, zvýšená chuť k jídlu a potíže se spaním, u dětí pak bolest hlavy, nervozita, únava.

  Užívá se jednou denně bez ohledu na dobu jídla. Potahované tablety nelze půlit ani čtvrtit.

  Tablety s účinnou látkou levocetirizini dihydrochloridum

  • Analergin Neo Cena 146 Kč Velikost balení (ks tablet) 20 Účinná látka 5 mg/tableta Doba použitelnosti (roky) 3 Výrobce Ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
  • Volnostin Cena 105 Kč Velikost balení (ks tablet) 14 Účinná látka 5 mg/tableta Doba použitelnosti (roky) 3 Výrobce Sandoz s.r.o., Praha 3, Česká republika
  • Xyzal Cena 88 Kč Velikost balení (ks tablet) 7 Účinná látka 5 mg/tableta Doba použitelnosti (roky) 4 Výrobce UCB s.r.o., Praha 8,Česká republika
  • Zenaro Cena 125 Kč Velikost balení (ks tablet) 14 Účinná látka 5 mg/tableta Doba použitelnosti (roky) 2 Výrobce Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

  Cetirizinje účinná látka v tabletách volně prodejných pod názvy Alerid, Analergin, APO-Cetirizin, Letizen, Zodac a Zyrtec. Má silný účinek, může však vést k útlumu, zejména k únavě a ospalosti. Užívá se jednou denně nezávisle na jídle.

  Tablety s účinnou látkou cetirizin dihydrochlorid

  • Alerid Cena 45,00 Kč Velikost balení (ks tablet) 10 Účinná látka 10 mg/tableta Monohydrát laktózy obsahuje, ale množství není uvedeno Doba použitelnosti (roky) 3 Výrobce Cipla (UK) Limited, Weybridge, Velká Británie
  • Analergin Cena 78,00 Kč Velikost balení (ks tablet) 10 Účinná látka 10 mg/tableta Doba použitelnosti (roky) 3 Výrobce Teva Pharmaceuticals CR, Praha, Česká republika
  • Apo-Cetirizin 10 MG Cena 119,00 Kč Velikost balení (ks tablet) 20 Účinná látka 10 mg/tableta Doba použitelnosti (roky) 3 Výrobce Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
  • Letizen Cena 92,00 Kč Velikost balení (ks tablet) 50 Účinná látka 10 mg/tableta Doba použitelnosti (roky) 5 Výrobce Krka, d.d., Novo mesto,Slovinsko
  • Zodac Cena 75,00 Kč Velikost balení (ks tablet) 10 Účinná látka 10 mg/tableta Doba použitelnosti (roky) 3 Výrobce Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
  • Zyrtec Cena 163,00 Kč Velikost balení (ks tablet) 20 Účinná látka 10 mg/tableta Doba použitelnosti (roky) 5 Výrobce UCB s.r.o., Praha, Česká republika

  Pokud máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo potíže s vyprazdňováním močového měchýře, epilepsii nebo zvýšené riziko křečí, je nutné se vždy před užíváním léků s cetirizinem nebo levocetirizinem-dihydrochloridem poradit s lékařem nebo lékárníkem. Při kombinaci těchto účinných látek s alkoholem nebo přípravky působícími na mozek může dojít ke snížení bdělosti a výkonnosti.

  Zmíněná volně prodejná antihistaminika obsahují pomocnou látku monohydrát laktózy neboli mléčný cukr, která musí být uvedena na obale nebo přinejmenším v příbalovém letáku. Trpíte-li nesnášenlivostí některých cukrů, neužívejte přípravek bez porady s lékařem. Těhotné a kojící ženy by neměly užívat žádný z těchto léků.

  Sklony k alergii mohou být dědičné. Riziko vzniku onemocnění u dítěte je vyšší, pokud jím trpí rodiče nebo prarodiče. Zřetelný rodinný výskyt má atopie, která se projevuje atopickým ekzémem, pylovou alergií a alergickým astmatem.

  Odlišné věkové skupiny jsou citlivé na různé alergeny a mají různá rizika komplikací. Alergie většinou vznikají v dětském věku. V dalším vývoji se jejich příznaky mohou (a nemusejí) zmírnit, a dokonce na čas i vytratit, ve stáří se pak však znovu mohou objevit. A někdy se ve stáří projeví alergie vůbec poprvé.

  Opatrnost je na místě

  Volně prodávaná antihistaminika jsou určena především pro akutní alergické projevy, kdy se pacient nemůže dostavit ke svému praktickému lékaři, alergologovi či jinému specialistovi.

  Proto se většinou jedná o menší balení, ta větší jsou dostupná pouze na lékařský předpis.

  Jestliže se příznaky onemocnění při užívání léku do 3 dnů nezlepší, nebo se naopak zhorší, určitě se poraďte o dalším užívání s lékařem.

  Pylová informační služba

  Trpíte-li alergií, sledujte výskyt pylů a dalších biologických alergenů v ovzduší. K tomu slouží zprávy a předpovědi Pylové informační služby. Ta existuje i ve většině evropských zemí (https://www.polleninfo.org/country-choose.html). Je možné dostávat týdenní předpověď e-mailem nebo SMS, případně si stáhnout aplikaci do mobilního telefonu a řídit se doporučeními za dané období.

  Jako vždy před užitím léčivého přípravku je i v případě antihistaminik velmi důležité pozorně číst informace v příbalovém letáku a užívat lék přesně v souladu s nimi nebo podle pokynů lékárníka. Leták nevyhazujte, ale ponechte si jej pro případ, že se do něj budete chtít podívat znovu.

  Pokud pocítíte kterýkoliv z uvedených nežádoucích účinků, nahlaste to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv dalších vedlejších účinků nebo neobvyklých reakcí.

  Lékař i lékárník vám na jednu stranu pomohou, na druhou mají povinnost četnost a výskyt nežádoucích účinků sledovat, zaznamenávat a předávat výrobcům i Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

  Léčba alergie je individuální, každému může vyhovovat a pomáhat jiný přípravek. Na českém trhu je antialergik dostatek, lékaři i pacienti mohou vybírat z široké škály léčiv, ať již volně prodejných, nebo na předpis.

  Zdraví není zadarmo | Časopis Vital

  V praxi to může vypadat následovně: na klinice v ambulanci sedí sestřička s kasičkou. Nemáte potřebných 30 korun v mincích? Rozměnit vám nemůže, kasička musí být totiž zamčená.

  Některá vás pošle do nejbližšího obchodu, ta obětavější vytáhne vlastní peněženku a podělí se s vámi o drobné. Vše poté zanese do počítače, vytiskne potvrzení, a s ním teprve jdete za ošetřujícím lékařem.

  Ministerská vyhláška sice tvrdí, že se platí až po návštěvě doktora, ale ten vás bez papírku většinou nepřijme. Ale pozor! Lékař vás musí ošetřit, i když žádnou hotovost nemáte. Pokud se dostanete do situace, kdy vám peníze nevystačí, lékař vám například vystaví složenku.

  Pacienti mohou být klidní, lhůta na zaplacení poplatků nebo hospitalizace je osm dnů. Když  někdo zaplatí o nějaký ten den déle, nikdo mu hlavu neutrhne, uklidňuje MUDr. Pavel Zeman.

  Nenechte se ošidit

  Jdete-li si pouze pro recept bez lékařského vyšetření, neplatíte nic! Ministerská kuchařka radí, abyste si dali pozor, zda vám lékař předepíše nejlevnější variantu léku. To je chvályhodné, ale my vyhlášku s levnějšími přípravky v ruce prostě nemáme, vysvětluje primářka Psychiatrické kliniky FN v Praze MUDr. Irena Zrzavecká.

  K dispozici ji však mají lékárníci. Kdyby lékař vyhověl každému pacientovi a vyhledal mu příslušné údaje na webových stránkách ministerstva, neúměrně by se prodloužila čekací doba. Doporučení, abyste si sami našli levnější lék na internetu, je rada nad zlato.

  Nedovedu si představit seniora, který léta užívá drahý lék, jak na internetu loví jeho levnější náhradu!

  Poradit může lékárník

  Má totiž právo vyměnit vám drahý lék za stejný s nižším nebo nulovým doplatkem. Lékárníci na své nové pravomoce však zatím příliš nereagují. Brání se tím, že zatímco třicetikorunovému poplatku se pacienti přizpůsobili okamžitě, možnost nechat si v lékárně vyměnit lék zatím nevyužívají.

  Jsou prý na něj zvyklí a měnit ho nechtějí. Výměnou lze přitom ušetřit stovky korun. Například za balení padesáti tablet léku proti alergiím Zyrtec doplatí pacient 160 korun, za Cetirizin Ratiopharm, který obsahuje stejnou léčivou látku, nepřiplácí nic. Nestyďte se v lékárnách zeptat na vše, co s vaší chorobou souvisí.

  Podle průzkumu u nás senioři užívají průměrně devět léků, ale jsou i případy, kdy jich berou 15 či 20. Za vysoké číslo může také skutečnost, že např. při bolesti žaludku lékař místo výměny léku, který ji způsobuje, předepíše další lék na tlumení bolesti. Senioři užívající léky jsou přitom zvlášť ohroženou skupinou.

  Jejich metabolismus je jiný než u mladších lidí, což může ovlivnit předpokládané účinky léků. Navštěvujeme různé lékaře, kteří nevědí, co nám předepsal kolega. Sami si ještě přikupujeme další přípravky, které se nemusí s léky snášet. Vhodné je poradit se s lékárníkem.

  Do lékárny si proto nezapomeňte vzít seznam všech léků i potravinových doplňků, které užíváte a zeptejte se i na vedlejší účinky.

  CO JE ZDARMA?

  • preventivní prohlídka. Na tu má dospělá osoba nárok jednou za rok u zubaře a jednou za dva roky u praktického lékaře
  • laboratorní a diagnostické vyšetření (odběr krve, moči, rentgen apod.)
  • výpis z dokumentace – chcete-li například změnit lékaře nebo nastupujete do lázní
  • potvrzení žádosti o podporu při ošetřování člena rodiny
  • vystavení receptu bez lékařského vyšetření
  • telefonická konzultace s lékařem
  • očkování – je hrazeno ze zdravotního pojištění
  • jste-li v hmotné nouzi, kterou však musíte prokázat potvrzením (ne starším 30 dnů) od sociálního odboru příslušného městského úřadu
  • závodní preventivní péče

  JAK UŠETŘITPotřebujete pouze změřit tlak? Nechoďte k doktorovi, jděte do lékárny. Ve většině z nich vám jej změří zdarma nebo si jej změříte sami za pět korun vhozených do přístroje v lékárně. Ušetříte 25 – 30 korun.

  Pokouší se o vás chřipka? Lékař vám obvykle předepíše Paralen, za který v lékárně dáte deset korun. Při návštěvě lékaře a za recept zaplatíte celkem 60 korun. Půjdete-li rovnou do lékárny, ušetříte 50 korun. Vsaďte na bylinky.

  Mnohé neduhy vyléčí stejně dobře a levněji než drahé lék

  KDE SI PŘIPLATÍTE

  Pacient, zákonný zástupce (rodič) nebo jeho průvodce musí uhradit poplatek za pobyt v nemocnici. Za každý den 60 korun. Nemusíte platit hned, ale do osmi kalendářních dnů po propuštění. To v případě, že jste tam pobyli méně než 30 dní.

  Při delší hospitalizaci platíte vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.Za pobyt platí i průvodce. Maminka tedy zaplatí dohromady 120 korun denně. Účty nemocnice  si ohlídejte.

  První a poslední den pobytu se totiž počítá jako jeden den.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector