Drogy – vše o zdraví

Tweet Drogy - Vše o zdraví

Psychoaktivní látky (drogy), které se mohou v Irsku prodávat v obchodech nabízejících produkty související s drogami (tzv. head shopy nebo hemp shopy) a v dalších provozovnách, jako jsou sex shopy či tetovací salony, se označují názvy jako povolené či zakázané drogy ('legal or illegal highs'), 'head shop highs' či 'herbal highs'. Je možné zakoupit je i na internetu. Tyto drogy se prodávají jako alternativy k drogám typu konopí, extáze, kokain, LSD, amfetaminy a heroin.

Existuje několik set typů těchto drog, o kterých dnes víme. Zahrnují drogy, které působí jako:

 • sedativa (uklidňující látky),
 • stimulanty (povzbuzující látky),
 • halucinogeny (tripy) a
 • afrodiziaka (sexuální stimulanty).

Některé jsou rostlinné, tzn. že se získávají z rostlin. Jiné jsou syntetické, což znamená, že je člověk vyrábí z chemikálií. Většina jsou směsi jak rostlinných, tak syntetických produktů.

Všechny tyto drogy jsou psychoaktivní látky, to znamená, že mění způsob, jakým člověk uvažuje, cítí a chová se. Jejich účinek na fyzické a duševní zdraví je nepředvídatelný a existuje riziko vzniku návyku.

Není vhodné k humánní spotřebě

Mnohé z těchto drog se prodávají s označením „není vhodné k humánní spotřebě“, čímž ti, kdo tyto drogy prodávají a dodávají, obcházejí zákon a vyhýbají se odpovědnosti za případné negativní následky či rizika. Některé drogy mají zákonné využití v průmyslu nebo ve veterinární péči.

U žádných z těchto drog však nebyla testována jejich bezpečnost při užívání lidmi. Nevíme nic o střednědobých nebo dlouhodobých účincích užívání těchto drog. Některé z nich by mohly mít nebezpečné vedlejší účinky.

 • Některé mohou způsobit pomýlení, takže roste pravděpodobnost úrazu nebo provádění nebezpečných věcí.
 • Mohou způsobovat úzkosti, panické záchvaty, paranoiu či dokonce psychické nemoci.
 • Mnohé představují stimulanty (povzbuzující látky), které vám mohou bránit ve spánku a skončíte později vyčerpaní a deprimovaní.
 • Tyto drogy mohou mít negativní účinek na duševní zdraví – lidé často po užití těchto drog říkají, že mají pocit duševního vyčerpání.
 • Tyto látky mohou být pro lidi jedovaté. Dokonce i „přírodní“ či „rostlinné“ látky mohou způsobit selhání ledvin, kóma a dokonce i smrt.

Konopí

Hovorové názvy zahrnují: tráva, ganja, seno, hulení.

Drogy - Vše o zdraví

Konopí je rostlina a používá se ve třech hlavních formách. Nejběžnější druh se nazývá pryskyřice, která je k dispozici jako pevné a tmavé kusy nebo bloky. Méně běžné jsou listy a stébla této rostliny, nazývaná 'tráva'. Třetí druh, konopný olej, se v Irsku vyskytuje vzácně.

Konopí se obvykle balí s tabákem do 'jointu' nebo 'spliffu' a poté se kouří, ale lze je rovněž uvařit a jíst.

Účinky – Být „nadopovaný“ konopím vám navodí pocit relaxace, hovornosti a štěstí. Někteří lidé cítí zpomalení času a zaznamenávají větší potěšení z barev, zvuků a chutí. Můžete si navodit silnou touhu po jídle.

Vedlejší účinky – Konopí může ovlivnit vaši paměť a koncentraci a ponechat vás unavené a bez motivace. Nejste-li na konopí zvyklí nebo začnete-li užívat silnější druh než dříve, můžete pocítit úzkost, paniku a zmatek. Mohou u vás nastat přeludy a halucinace.

Rizika – Mnoho lidí považuje konopí za relativně bezpečnou drogu. Avšak výzkum ukazuje, že dlouhodobí uživatelé mohou mít potíže s kontrolou nad užíváním drogy a mohou se stát navyklými osobami.

Kouření konopí zvyšuje riziko srdečního záchvatu a vzniku rakoviny, jako je rakovina plic, a rovněž může ovlivnit vaši plodnost. U lidí, kteří mají zatím podprahové mentální poruchy, může konopí vyvolat schizofrenii.

V Irsku je po alkoholu druhou nejrozšířenější drogou zjištěnou v těle řidičů pod vlivem alkoholu.

Extáze

Hovorové názvy zahrnují: éčko, koule, pilule či koláč.

Drogy - Vše o zdraví

Extáze se obvykle vyrábí v utajených laboratořích v některých evropských zemích. Prodává se hlavně v tabletách, na kterých jsou různá loga a mají různé provedení. Někdy mohou tablety extáze obsahovat jiné drogy nebo látky.

Účinky – Extáze vám může navodit vyšší bdělost a pocit souladu se svým okolím. Budete se cítit šťastní a klidní a budete cítit vřelé vztahy vůči ostatním lidem. Zvuky, barvy a pocity jsou intenzivnější. Můžete mít více energie, která vám umožní tancovat po dlouhý čas.

Vedlejší účinky – Může dojít ke zvýšení tělesné teploty, krevního tlaku a srdečního tepu. Ostatní tělesné účinky zahrnují bolesti svalů, nevolnost, ztuhlé čelisti a skřípání zuby. Může u vás dojít k silnému pocení, třesu a k bušení srdce. Můžete cítit dehydrataci, zmatek a únavu.

Rizika – Většina povolených drog je testována nejprve na zvířatech, ale uživatelé extáze jsou 'lidská morčata'. Výzkum ukazuje, že pravidelní víkendoví uživatelé prožívají uprostřed týdne zhroucení, které v nich zanechává pocit únavy a deprese často po celé dny.

Může trvat celá léta, než poznáme dlouhodobé účinky, ale u některých uživatelů může dojít k nebezpečí vzniku mentálních poruch později během jejich života. Úmrtí v důsledku extáze jsou celkem vzácná, ale mohou nastávat v důsledku srdeční mrtvice, srdečního záchvatu nebo astmatického záchvatu.

Heroin

Hovorové názvy zahrnují: hérák, háčko

Drogy - Vše o zdraví

Heroin se vyrábí z morfinu, který je jedním z léků, které se připravují z makovicového opia. Užívá se vpichem nebo kouřením, způsobem známým jako 'honění draka'.

Účinky – Heroin vpravený vpichem dodává rychlý nástup vzrušení následovaného mírumilovným pocitem jako ve snu. Cítíte teplo, uvolněnost a ospalost. Bolest, agresivita a sexuální touhy se snižují.

Vedlejší účinky – Vedlejší účinky heroinu a ostatních opiátů (jako je morfin a metadon) zahrnují zácpu a oslabené dýchání. Avšak hlavní nebezpečí heroinu plyne z jeho předávkování a z jeho příjmu vpichem.

Rizika – Co se prodává na ulici jako heroin, často obsahuje i jiné látky, jako je cukr, mouka, mastkový prášek nebo jiné drogy.

Tyto látky se mohou zdát neškodné, avšak jejich příjem vpichem může způsobit ve vašem těle rozsáhlé poškození, jako jsou krevní sraženiny, vředy nebo gangréna. Sdílení jehel může také způsobit přenos HIV a hepatitidy B a C.

Pravidelné užívání heroinu vede často k návyku, především užíváte-li jej vpichem.

Metadon se používá jako náhražka při léčbě návyku na heroin. Dodává se ve formě zelené tekutiny, kterou musíte vypít jednou denně, abyste zahnali touhu pro heroinu. Nejvážnější riziko v případě metadonu je úmrtí na předávkování.

Kokain

Hovorové názvy zahrnují: koks, sníh, koka

Drogy - Vše o zdraví

Kokain je bílý prášek získaný z listů rostliny koka, která roste především v Jižní Americe. Obvykle se užívá šňupáním prášku vzhůru do nosu. Crack není jiná droga, ale návykovější forma kokainu. Crack, také nazývaný 'rock', 'stone' nebo 'free-base“, se obvykle kouří. Kokain se někdy přijímá vpichem nebo ústy.

Účinky – Kokain je silný stimulant.Dá vám pocit vyšší bdělosti a energie a sníží pocit hladu a žízně.Tyto účinky mohou trvat až po dobu 20 minut po každém použití.Kouření kokainového cracku vyvolává kratší, ale intenzivnější omámení.

Vedlejší účinky – V důsledku silných účinků kokainu jsou jeho uživatelé často vystaveni silnějšímu pocitu potřeby.Velké dávky ve vás mohou vyvolat vyčerpanost, úzkost, deprese a někdy agresivitu.

Rizika – Šňupání kokainu může způsobit trvalé poškození vnitřní části vašeho nosu.Užívání kokainu může poškodit vaše srdce i plíce a vysoké dávky mohou vést k úmrtí v důsledku srdečního záchvatu nebo krevních sraženin.

Užívání kokainu spolu s alkoholem zvyšuje nebezpečí srdečního záchvatu a úmrtí.Přijímání kokainu ústy může poškodit sliznici střev. Deprese, která následuje po omámení, může být vážná a může vést k sebevražedným pokusům.

Vzrušení vyvolané dlouhodobým nebo jednorázovým užíváním kokainu může vést k neklidu, ztrátě spánku a tělesné hmotnosti.U některých lidí může dojít ke vzniku paranoidní psychózy, a mohou se začít chovat násilně.

Silná potřeba kokainu, především cracku, může ve vás vyvolat nepřetržitou touhu po této droze a můžete zcela ztratit kontrolu nad jejím užíváním.

Amfetaminy

Slangové výrazy zahrnují: nenalezeno

Drogy - Vše o zdraví

Amfetaminy tvoří skupinu stimulujících drog, z nichž některé byly v minulosti užívány jako tablety. Obvykle jsou dodávány jako šedobílý prášek prodávaný v balíčcích složených z papíru a nazývaných 'obálky'. Obvykle se polykají, ale také je lze přijímat vpichem nebo šňupáním. Druh známý jako 'led' nebo 'krystal' lze kouřit.

Účinky – Závisejí na tom, jak drogu užíváte. Malá dávka přijatá ústy ve vás probudí pocit vyšší bdělosti a energie. Vyšší dávky, které si vpíchnete nebo vykouříte, ve vás vyvolají nával radosti. Někteří rychlí uživatelé užívají skokové dávky a stávají se hyperaktivními a hovornými.

Vedlejší účinky – Jako u ostatních stimulujících drog prožijete po omámení drogou následný pád. Vysoké dávky amfetaminů mohou vyvolat paniku, paranoidní stavy a halucinace.

Dlouhodobým užíváním může u vás vzniknout stav „amfetaminová psychóza“ se symptomy jako schizofrenie.

Paranoidní stav ve vás může vyvolat přechod k násilí, pokud začnete věřit, že jste ohroženi nebo pronásledováni.

Rizika – Amfetaminová psychóza může pokračovat i po ukončení užívání této drogy. Stanete-li se agresivními nebo násilnými, můžete se tak dostat do nebezpečných situací. Rizika plynoucí z vpichování jsou stejná jako u jiných drog, např. u heroinu.

 

Rozpouštědla

Hovorové výrazy zahrnují: čichání lepidel

Rozpouštědla jsou obsažena ve výrobcích, které se nacházejí ve většině domácností, jako jsou lepidla, ředidlo na barvy, odstraňovač laku na nehty, palivo do zapalovače a aerosolové spreje, jako např. deodoranty.

Můžete je inhalovat z jimi napuštěné tkaniny, z rukávu nebo přímo z lahve. Aerosol si můžete stříkat přímo do úst. Zneužívání rozpouštědel je nejběžnější mezi teenagery.

Pro většinu teenagerů se jedná o přechodný výstřelek, ale může jím způsobit velké problémy jak ve škole, tak doma.

Zajímavé:  Příznaky Prasklého Žaludečního Vředu?

Účinky – Inhalace rozpouštědel může vyvolat omámení či „bzukot“, podobně jako pocit opilosti. Účinky obvykle mizí přibližně po půl hodině. Můžete vypadat opile, mluvit splývavě, potácet se, hihňat se, ztrácet sebekontrolu a poté cítit ospalost.

Vedlejší účinky – Může dojít k vlivu na váš úsudek a můžete se stát agresivními. Běžné jsou také halucinace, zvracení a dočasná ztráta paměti. Po užití budete mít obvykle kocovinu s bolestí hlavy a nedostatečnou koncentrací.

Rizika – Úmrtí ze zneužívání rozpouštědel je vzácné, ale může k němu dojít z celé řady důvodů, a dokonce i po prvním použití. Pod vlivem rozpouštědla bude u vás mnohem vyšší pravděpodobnost nehody.

Také u vás může dojít k dušení nebo k udušení – rozpouštědlem, které si nasprejujete na plíce, vašimi zvratky nebo materiálem, který použijete, aby vám pomohl při inhalaci rozpouštědla.

Mnoho rozpouštědel též může vyvolat selhání srdce.

 

LSD

Hovorový název: kyselina.

Drogy - Vše o zdraví

LSD se obvykle dodává v tenkých tabletkách známých jako 'tečky' nebo 'tabulky', nebo na malých čtverečcích z papíru nebo lepenky. Na tabletkách jsou obvykle obrázky nebo loga. Tabletky se polykají.

Účinky – LSD je halucinogenní droga. Přibližně jednu hodinu po příjmu tabletky vznikne halucinace, kdy vaše okolí začne vypadat jinak, neboť barvy, zvuky a předměty budou vypadat nereálně nebo abnormálně. Během této halucinace můžete mít různé vize, slyšet hlasy a bude se vám zdát, že se čas zpomaluje nebo zrychluje. Účinky mohou trvat přibližně 12 hodin.

Vedlejší účinky – Je těžké předpovědět, jaký druh halucinace budete mít. Během špatné halucinace můžete mít pocit vystrašení, ztráty sebekontroly, bláznění nebo umírání. Špatná halucinace je pravděpodobnější, pokud již cítíte úzkost nebo depresi před užitím drogy.

Rizika – Špatná halucinace může vyvolat u některých jedinců duševní onemocnění. Dobré halucinace mohou být rovněž nebezpečné, např. začnete-li věřit, že můžete létat nebo kráčet po vodě.

Může u vás dojít i ke zpětným vzplanutím, kdy ucítíte, že jste na krátkou dobu nazpět ve stavu halucinace, a k tomu může docházet během týdnů nebo měsíců po halucinaci. Tato zpětná vzplanutí mohou být tísnivá.

Lysohlávka je halucinogenní houba, která roste volně. Můžete je jíst syrové, uvařit nebo je vylouhovat v čaji. Účinky lysohlávky se podobají mírné, kratší halucinaci po LSD. Jako u LSD můžete mít špatné halucinace, které vás mohou vyděsit. Také existuje nebezpečí, že sníte omylem jedovaté houby v domnění, že se jedná o lysohlávku.

Drogy – druhy, projevy, následky užívání

­Drogy – druhy, projevy, následky užívání

Drogy jsou problém, který se týká čím dál více lidí. Bohužel se v této skupině nacházejí i děti, které jsou vůči zakázaným látkám ještě zranitelnější. Jaké existují typy drog a jak rozeznat, když je někdo, obzvláště děti, pod jejich vlivem?

­Typy drog – jak rozeznat?

­

Druhy, projevy, následky užívání

Co to jsou drogy?

Typy drog

Kvůli množství nelegálních látek a jejich vlivu na člověka dělíme drogy na 3 hlavní typy:

Stimulanty

Narkotika tohoto druhu, jak uvádí sám název, stimulují náš mozek a centrální nervovou soustavu. Obvykle posilují psychoaktivitu, což se u každého člověka projevuje různě. Někteří mohou být po užití drogy tohoto typu velmi agresivní a jiní ohromně šťastní. Mladí lidé je užívají většinou na večírcích, aby měli více energie a sil na tanec a bavení se po celou noc.

Drogy - Vše o zdraví Drogy - Vše o zdraví

Na rozdíl od stimulantů depresanty zpomalují aktivitu mozku a nervové soustavy. Nejoblíbenější legální návykovou látkou z této kategorie je alkohol, nelegální heroin. Zneužívání depresantů může vyvolat halucinace. Halucinogeny – působí na centrální nervovou soustavu tak, že radikálně narušují vnímání skutečnosti. Člověk vidí a slyší různé věci, které ve skutečnosti neexistují!

Halucinogeny

Působí na centrální nervovou soustavu tak, že radikálně narušují vnímání skutečnosti. Člověk vidí a slyší různé věci, které ve skutečnosti neexistují!

DRUHY DROG

Ve světě existuje opravdu hodně psychoaktivních látek, ale soustřeďme se nyní na ty nejoblíbenější. Marihuana, kokain nebo heroin jsou jen některé z druhů narkotik dostupných na českém trhu:

Marihuana

Něco na způsob zeleného nebo hnědého tabáku vytvořeného ze sušených květů a listů konopí. Existuje mnoho druhů marihuany, ale všechny se obecně kouří. Nejoblíbenější jsou sušené rostliny, hašiš (malé hnědé kostky) a méně často používaný hašišový olej.

Po užití dávky drogy se člověk může cítit uvolněný a mít zostřené smysly. Přílišné užívání může vyvolat halucinace. Osoby, které nemají závislost, mohou po vykouření marihuany pociťovat zrychlený srdeční rytmus a také hlad.

Lidé užívající tuto drogu velmi často se mohou vyznačovat zpomalenou intelektuální a dokonce i fyzickou činností.

Jak působí marihuana?

Kuřák má obvykle zarudlé oči, posiluje u něj chuť k jídlu, často na sladké. Můžeme také pozorovat nadměrnou slovní produkci, výbuchy smíchu, pocit pochopení reality. Někdy se doma začínají objevovat cigaretové papírky, skleněnky, vodní dýmky apod.

Kokain

Je to bílý, nebo téměř bílý prášek působící jako velmi silný stimulant. V čisté podobě se získává z keře koka (rudodřev koka, kokainovník pravý). Na ulicích se kokain často míchá s jinými látkami, díky tomu se zvětšuje jeho množství, protože obecně je velmi drahý. Kokain se nejčastěji šňupe, lze ho ale také používat nitrožilně.

Jak působí kokain?

Člověk po kokainu pociťuje euforii a je velice stimulovaný. Lidé, kteří užijí tuto drogu poprvé nebo i užívají sporadicky, zažívají zrychlené dýchaní a bití srdce, zvyšuje se také tělesná teplota. Předávkování nebo nadměrné užívání může vyvolat křeče, infarkt nebo mrtvici.

Ne každý o tom ví, ale někteří lidé mají genetické podmínění, které může vést po užití kokainu dokonce k úmrtí. Droga vyvolává bludy, poruchy vědomí, může dokonce vést k ateroskleróze nebo mrtvici.

Stálé užívání drogy vyvolává silnou psychickou závislost.

Po ustoupení příznaků se objevuje špatný pocit, ale vracejí se vzpomínky na prožitky po droze, proto se k němu lidé často vracejí a vyhledávají další dávky.

Extáze

Patří do skupiny psychoaktivních stimulantů. Nejčastěji se vyskytuje ve formě tablet, ale může mít i podobu prášku nebo kapslí. Tablety mohou být v různých velikostech a tvarech. Mnoho mladých lidí extázi považuje za bezpečnou drogu, i když to tak ve skutečnosti není. Užívá se perorálně, ale existují i nitrožilní metody.

Jak působí extáze?

Krátce po užití může extáze vyvolat ignorování signálů o nebezpečí, jako je např. dehydratace, točení hlavy a únava. Droga rovněž může narušit schopnost organismu regulovat tělesnou teplotu. Extáze může vážně poškodit vnitřní orgány, např. játra, ledviny a někdy může vést ke křečím a k srdečnímu selhání.

Drogy - Vše o zdraví Drogy - Vše o zdraví

Droga, na které vzniká závislost nesmírně rychle a silně. Čistý heroin je bílý prášek, ale ten nabízený na ulicích je obvykle hnědý, protože se míchá s jinými látkami. Droga se nejčastěji užívá nitrožilně, ale může se také šňupat nebo kouřit. Po užití se člověk může cítit uvolněný, šťastný. Kromě toho jsou lidé odtrženi od psychického nebo fyzického utrpení.

Krátkodobé výsledky po užití heroinu jsou především zúžené zornice, ale také nevolnost, zvracení, neschopnost soustředit se. Dlouhodobé užívání drogy se silně odráží na lidském zdraví.

Může jít o pokles váhy, poškození žil a jater. Může rovněž vyvolat nepravidelnou menstruaci nebo chronickou apatii.

Náhlá abstinence od heroinu u závislých osob vyvolává křeče, průjem, třes a pot nebo dokonce paniku.

Halucinogeny

Na světě existuje mnoho drog vyvolávajících halucinogenní stavy. Nejoblíbenější z nich jsou LSD, PCP nebo houby. Soustřeďme se teď ale na tu první.

LSD je polosyntetická droga, která se získává z kyseliny lysergové a jde o nejsilnější halucinogenní drogu. Na trhu se nejčastěji prodává v podobě papírků nasáklých kyselinou, které se užívají perorálně a sají se, např. pod jazykem.

Může na sebe brát také podobu kapslí a někdy dokonce kapaliny. LSD vede k silným změnám v myšlení a náladě. Všechny výsledky se ale liší v závislosti na psychickém stavu člověka a na prostředí, v němž se během užití drogy nacházíme.

Krátkodobé následky užití LSD jsou především změněné vnímání, pocit hloubky, času. Zvuky a dotyky se stávají intenzivnějšími. Někteří mohou zažívat překvapivé myšlenky. Fyzické projevy jsou ve srovnání s psychickými menší. Jde především o rozšířené zornice, rychlejší tlukot srdce, ztrátu chuti k jídlu, nespavost, sucho v ústech.

Metamfetamin

Jde o syntetickou drogu nejčastěji vyráběnou v nelegálních laboratořích. Může se vyskytovat v podobě prášku, tablet nebo krystalků připomínajících sklo. Droga se nejčastěji užívá perorálně, může být také vdechována, vpichována do žíly nebo kouřena. Metamfetamin stimuluje fyzické i duševní schopnosti, dodává euforii a radost.

Lidé po něm mohou pociťovat dočasný příval energie a také nemusí pociťovat hlad a únavu. Mezi krátkodobé účinky patří odstranění chuti k jídlu nebo zrychlené dýchání. Tlukot srdce může být zrychlený, tlak zvýšený, stejně tak i tělesná teplota. Dlouhodobé užívání vede k poklesu hmotnosti, psychickým poruchám.

Náhlá abstinence může vyvolat zvýšenou spavost a také deprese.

DROGY A DĚTI

Děti obecně jsou důvěřivé a podléhají tlaku okolí. Dealeři navíc nemají výčitky svědomí a nabízejí návykové látky těm nejmladším. Mladí lidé si nejsou vědomi problémů, které se mohou objevit po užití, kouří, pijí alkohol nebo dokonce vyhledávají tvrdé drogy. Jaké jsou symptomy, které mohou vypovídat o užívání drog? Na co si dát pozor?

Zajímavé:  Horecka Bez Jinych Priznaky?

Fyzické a zdravotní faktory:

 • oční zorničky jsou větší nebo menší než obvykle, oči jsou podlité krví
 • časté krvácení z nosu
 • změna chuti k jídlu a průběhu spánku
 • náhlý pokles nebo nárůst tělesné hmotnosti
 • epileptické záchvaty
 • úrazy, modřiny, které děti nejsou schopny vysvětlit
 • netypický zápach z úst, těla, oblečení
 • otřesy, křeče, nesrozumitelná řeč, poruchy koordinace pohybů

Behaviorální faktory:

 • problémy s učením
 • ztráta zájmu o mimoškolní aktivity
 • stížnosti učitelů
 • nedostatek peněz, chybějící cennosti, krádež peněz, půjčky
 • izolace
 • rodinné konflikty
 • náhlá změna vztahů se známými
 • dostávání se do problémů
 • využívání osvěžovačů vzduchu, vonných tyčinek apod. za účelem skrytí pachu drog
 • používání očních kapek pro zamaskování zarudnutí očí

Psychologické faktory:

 • nevysvětlené změny osobnosti
 • náhlé změny nálady – podrážděnost, výbuchy zlosti, smíchu
 • hyperaktivita
 • žádná motivace a soustředění
 • izolace
 • výskyt úzkostí, paranoie

Každý rodič by měl dávat pozor na výše uvedené faktory a reagovat, když se objeví. Přirozeně se vyskytující projevy, obzvláště pokud k nim dochází jednotlivě, nemusí vždy souviset s drogami, proto je ke každým změnám v chování dítěte nutné přistupovat individuálně.

Neměli byste se bát se svým dítětem hovořit o těžkých tématech. Samozřejmě to není snadné, ale někdy může obyčejný rozhovor zachránit dítěte zdraví a dokonce život. Nejlepším řešením je ověřit si, jestli dítě užívá drogy. V nabídce máme drogové testy na odhalování heroinu, marihuany, kokainu apod.

V případě, kdy dítě nechce absolvovat takovéto vyšetření, je bohužel nutné naléhat nebo neústupně trvat na svém. Při takovéto konfrontaci možná od dítěte uslyšíte, že se mu nedůvěřuje, že není milované, když vám to musí dokazovat apod. Jde o velmi závažný problém, proto, prosím, nepodléhejte tlaku dítěte a prostě si to ověřte.

Důležitou radou pro rodiče je, aby chuť dětí sáhnout po droze byla zlikvidována co nejdříve. Vyplatí se informovat své potomky o škodlivosti návykových látek, vzdělávat je v této oblasti a dokonce jim v různých případech ukázat fotografie lidí zničených drogami.

Jak moc škodí různé drogy?

Lidé užívají omamné látky od nepaměti a zcela jistě je budou užívat, co svět bude světem stát. Představa společnosti prosté všech prostředků měnících vědomí patří do říše utopie. Upřímně, kdo z vás nikdy nevypil pivo, nezkusil cigaretu, trávu nebo si nevzal pilulku na spaní či pro dobrou náladu?

Každý uživatel nebo jen drogový průzkumník by měl ale znát všechna nebezpečí užívané látky. Co je škodlivější – tabák, nebo marihuana? Alkohol, nebo extáze? Sestavit žebříček škodlivosti není snadné, mísí se zde řada faktorů, jako je návykovost, nebezpečí předávkování, škody způsobené společnosti a podobně. Přesto se o to odborníci čas od času pokoušejí.

Drogy - Vše o zdravíAutor: SXC

Lékařský časopis The Lancet zveřejnil v roce 2010 závěry, k nimž dospěli členové Nezávislého vědeckého výboru pro drogy (ISCD) v Británii, kteří vyhodnotili dvacet drog podle šestnácti kritérií: 9 z nich zahrnovalo poškození, které drogy způsobují jednotlivci, 7 se týkalo škodlivosti pro společnost. Takový způsob hodnocení, který bere v úvahu řadu kritérií, se nazývá MCDA (multicriteria decision analysis). Drogy byly vyhodnocovány z maximálního počtu stovky bodů a byla zvážena relativní důležitost jednotlivých kritérií.

Výsledek? Velké překvapení

Ukázalo se, že závěry komise jen velmi málo odpovídají současné britské klasifikaci, která není postavena na prostém zvážení škod. V hodnocení došla Velká Británie k závěru, že nejnebezpečnějšími drogami pro jednotlivce je heroin (34 bodů škodlivosti), crack (37) a metamfetamin (pervitin) (32 bodů).

Zatímco nejvíce poškozující vůči jiným je alkohol (46 bodů), heroin (21), a crack (17). Celkově nejškodlivější drogou byl alkohol (celkové skóre škodlivosti 72), následován heroinem (55) a crackem (54).

Další pořadí drog podle celkové škodlivost: metamfetamin (33), kokain (27), tabák (26), amfetamin/speed (23), marihuana (20), GHB (18), benzodiazepin (například valium) (15), methadon (14), mephedrone (13), butan (10), khat (9), extáze (9), anabolické steroidy (9), LSD (7), buprenofin (6), houby (lysohlávky) (5).

U nás rozdělujeme drogy na měkké (marihuana, hašiš, kofein, thein, někdy se k nim řadí i LSD, peyotl, nebo psilocybinové houby). Mezi tvrdé drogy patří pervitin, kokain, toluen a opioidy.

Někde uprostřed stojí extáze (MDMA). Alkohol je navzdory legální dostupnosti lékaři považován za tvrdou drogu, neboť vyvolává fyzickou závislost a přímo poškozuje buňky.

Mozkové buňky nejvíce ohrožuje nárazové pití.

Britský zákon klasifikuje drogy podle škodlivosti do skupin A, B, C. Šéf Nezávislého vědeckého výboru pro drogy David J. Nutt považuje současný způsob klasifikace drog za nevědecký.

Kritizuje i skutečnost, že na jeho základě dochází k perzekuci držitelů extáze, marihuany či LSD, zatímco je povolena reklama na mnohem škodlivější alkohol či tabák.

Již při svém dřívějším výzkumu z roku 2007, jehož závěry byly rovněž zveřejněné v The Lancet, usiloval tým profesora Nutta o racionální, důkazy podloženou metodu klasifikace drog, která by analyzovala skutečnou míru způsobené škody.

 • Tehdejší vědecká klasifikace týmu profesora Nutta brala v potaz:
 • 1. fyzickou škodu, kterou uživateli droga způsobuje
 • 2. návykovost drogy
 • 3. dopad užívání drogy na rodiny, komunity, společnost

Nejvíce překvapujícím zjištěním bylo, že alkohol, rozpouštědla a tabák (všechno neklasifikované drogy) byly vyhodnoceny jako nebezpečnější než extáze, 4-MTA a LSD (všechno – skupina A). Alkohol by v britském systému měl správně patřit do skupiny A a tabák do skupiny B.

Drogová kultura se liší

Zdravý rozum napoví, že žebříček škodlivosti drog je třeba brát s výhradami.

Zjištění, že například alkohol je daleko škodlivější než extáze, jistě neznamená, že bychom svou denní sklenici vína pro zdraví měli nahradit tabletkou LSD nebo si přičichnout k toluenu.

Umístění alkoholu do čela žebříčku lze do značné míry přičíst na vrub jeho rozšířenosti a společenským škodám, které způsobuje, přičemž se pozapomíná na to, že milióny lidí umějí pít zodpovědně, což se o spoustě uživatelů jiných drog říct nedá.

Drogy - Vše o zdravíAutor: SXC

Faktem je, že droga, jejíž užívání je v určité kultuře zažité, jako je u nás pití piva, přináší společnosti méně škody, než látka, která k její tradici nepatří (vzpomeňme, co Indiánům způsobila ohnivá voda, nebo si naopak všimněme, že země, odkud pocházejí opiáty, nemají mladistvé narkomany).

Že k nejškodlivějším drogám patří heroin a kokain (hlavně v podobě cracku), vám potvrdí odborník i laik. Každý feťák ví, že začít si píchat „háčko“ do žil znamená poslední štaci. „Kouření cracku je ještě horší, heroin vás na pár hodin hodí do pohody, kdežto cracku nemáte nikdy dost, takže se snadno předávkujete…“ (z knihy bývalé newyorské narkomanky).

S naším pervitinem to nebude o nic slavnější. Zato zařazení barbiturátů do čela může být diskutabilnější, ale má svou logiku. Lékaři dnes jen zřídkakdy předepisují barbituráty na deprese, úzkosti a nespavost.

Ilegální uživatelé se cítí společensky a uvolněně. Problém je v tom, že je velmi těžké odlišit normální a nadměrnou dávku, což vede k snadnému předávkování.

Proto jsou barbituráty, zvláště v kombinaci s alkoholem, extrémně nebezpečné.

Nevinná marjánka?

Kanabis a taneční drogy najdeme v žebříčku škodlivosti na nižších příčkách. Podle odborníků ale ani kanabis není tak nevinná, jak se mnozí kuřáci trávy domnívají.

V malých dávkách droga vyvolává euforii, uvolnění a úlevu od bolesti, ale ve větším množství může vést k paranoie a krátkodobé ztrátě paměti. Užívání může vést k určité formě závislosti.

Počet uživatelů ve Velké Británii se odhaduje na 500 000, z nichž 27 ročně zaplatí za svou vášeň životem (údaje z roku 2007).

Mezi taneční drogy patří především extáze, rozšířená od 80. let. Požití v dávkách mezi 50–150 mg vyvolává přibližně 4–6 hodin trvající euforii, pocity lásky, empatie a sounáležitosti s okolím.

Stimulační účinky drogy umožňují intenzivní tanec bez únavy, zvyšují hovornost, sbližují. Má rovněž afrodizikální efekt a snižuje zábrany při navazování sexuálních styků.

Nebezpečí jsou ale varovná: poruchy srdečního rytmu a jiné kardiovaskulární komplikace (krvácení do mozku, infarkt).

Asi nejobávanější komplikací, která hrozí zvláště v kombinaci s jinými drogami, je serotoninový syndrom, charakterizovaný nárůstem tělesné teploty (často nad 40°C), postupnou změnou vědomí až ke kómatu, selhání orgánů, a často i smrti. O dlouhodobých následcích užívání extáze se vedou odborné diskuze. Přesto prý riziko závislosti není příliš velké.

Profesor Nutt je přesvědčen o relativní bezpečnosti extáze. ‚Navzdory tomu, že třetina mladých lidí tuto drogu vyzkoušelo a že má kolem půl miliónu uživatelů každý víkend, způsobuje méně než 10 úmrtí ročně. Jedna osoba denně zemře v důsledku akutní alkoholické otravy a tisíce lidí následkem chronického užívání…“

Další látky jako PMA nebo PMMA se objevily jako náhražky extáze, ale mají opožděný nástup účinku. Uživatelé mohou mít pocit, že látka nefunguje a mohou se předávkovat.

Poměr látek vydávaných za extázi se oproti osmdesátým letům dramaticky změnil. Tehdy zhruba 80 procent prodávaných tablet obsahovalo skutečné extázi. Dnes je poměr téměř opačný.

Analýzy policie v roce 2009 údajně prokázaly přítomnost účinné látky v méně než dvaceti procentech tablet.

Nabízí se otázka. Když si koupíte místo extáze nějaký fake, víte, co za látku vlastně konzumujete? I takový je důsledek drogových represí…

Zvláštností je ketamin

Ketamin je droga, ve Velké Británii zařazená do třídy C, která se užívá jako anestetikum. V nižších dávkách vyvolává halucinogenní stavy. Látka je snadno přístupná a oblíbená zejména na techno scéně.

Ketamin zvyšuje krevní tlak a srdeční frekvenci, způsobuje sucho v ústech, i nevolnost. Je součástí sirupu proti kašli a zneužívají jej zejména mladiství na hiphopové scéně.

Zajímavé:  Gemmoterapie - Přírodní Léčba Pupeny?

Ze sta britských uživatelů bylo zaznamenáno jedno úmrtí v důsledku užívání (údaj z roku 2007).

Jak již bylo zmíněno, je obtížné správně určit míru nebezpečnosti jednotlivých drog. Jisté ale je, že kvalifikovanější pohled tradiční dělení drog přinejmenším zpochybňuje. Anglicky rozumějícím čtenářům doporučuji k lepšímu obeznámení se zhlédnout dokumentární pořad Is Alcohol Worse than Ecstasy – BBC Horizon, který lze nalézt na YouTube.

Drogy NE! :: ZDRAV.cz :: Zdraví a zdravotnictví

‚Do moře problémů lidstva patří i drogy. Je proto neuvěřitelné, že právě od drog řada lidí očekává řešení problémů. A přitom jediná jistota, kterou jim droga může dát, je ta, že jim sebere absolutně všechny jistoty i osobní svobodu.

O drogách se v poslední době hovoří velmi často, protože do naší republiky je jich stále více nelegálně dováženo. Míst, na kterých se drogy prostřednictvím překupníků (říká se jim dealeři) objevují, je stále větší množství.

Stoupá počet lidí, kteří chtějí drogy třeba jen ze zvědavosti vyzkoušet a mnozí se na nich stávají závislými. Pronásledují je velké problémy zdravotní a finanční, potíže v mezilidských vztazích i jiné. Možná by se podobným problémům vyhnuli, kdyby o drogách věděli více.

Říkám možná, protože je známé, že samotné vědomosti o čemkoli ještě nejsou zárukou změny našeho chování.Je velmi pravděpodobné, že jste o drogách mluvili ve škole s některými z vašich učitelů nebo doma s rodiči. Zcela určitě mluvíte o drogách i se svými spolužáky a kamarády.

Slyšeli jste, že drogy jsou zajímavé a báječné, i to, že jsou velmi nebezpečné. Slyšeli jste rady, poučení, zákazy, příkazy,prosby i holá fakta.Nic z toho nenajdete v dalších řádcích. Alespoň ne v podobě, kterou očekáváte od instituce s názvem Státní zdravotní ústav.

Chci vás seznámit s názory vašich vrstevníků, s nimiž jsem se setkávala při besedách a rozhovorech o drogách nebo kteří se zúčastnili různých výzkumů. Doplňující informace najdete v závorkách.

Co je to droga?Po této otázce většinou vaši vrstevníci jmenují jednotlivé drogy, jako např. heroin – háčko, braun, pervitin – perník – péčko, kokain, marihuana – marjánka – mařena, hašiš, LSD – trip, toluen, extáze.

(Drog je opravdu celá řada a rozdělují se do několika skupin: opiáty- morfin, heroin, braun, kodein; hypnotika – rohypnol; stimulační látky – kokain, pervitin, amfetaminy, extáze; produkty konopí – marihuana, hašiš; halucinogeny – LSD; těkavé látky – toluen, organická rozpouštědla.)

Hodně vašich kamarádů řadí mezi drogy i cigarety a alkohol, ale i kávu a čaj. (A je to docela správné. Jsou to tzv. legální drogy, které se běžně koupí v obchodech. Jejich užívání je společností tolerováno, i když, zvláště cigarety a alkohol, způsobují velké zdravotní, sociální a ekonomické problémy na celém světě.)Někteří z vás se také pokusili o jakousi definici všech drog a chápou drogy jako látky ovlivňující naše duševní stavy i náš organismus, na které vzniká návyk.

(To není vůbec špatná definice!)

Proč někteří lidé berou drogy?Vaši vrstevníci dovedou najít celou řadu důvodů, o kterých si myslí, že vedou lidi ke zneužití drogy. Např. uvádějí zvědavost, touhu zažít dobrodružství, zbavit se nudy, snahu zapomenout na nějakou neshodu s rodiči nebo přáteli.

Důvodem může být i neúspěch ve škole, rozchod s partnerem, bolesti při nemocech, pocit vlastní méněcennosti pro skutečnou nebo domnělou tělesnou vadu. Často bývá udávána snaha vyrovnat se partě nebo kamarádovi.

Někteří mladí lidé braním drog vyjadřují svůj vzdor proti světu dospělých nebo uspokojují touhu po poznání světa nebo sebe sama z jiného úhlu pohledu.

(Tento výčet příčin je sice dost obsáhlý, ale určitě ho sami umíte obohatit o další.)Také jsme společně došli k názoru, že hodně problémů nebo potřeb každý z nás dobře zná a zažívá je dnes a denně. Vedlo nás to k přesvědčení, že u člověka, který umí problémy řešit a své potřeby úspěšně uspokojovat, je pravděpodobnost vzniku potíží třeba s drogami menší.

Jak drogy působí?O účincích drog mladí lidé ve vašem věku většinou vědí z různých knížek, publikací, časopisů a filmů, někteří z vyprávění od těch, co mají s drogou vlastní zkušenost.Tyto znalosti o účincích se dají roztřídit do tří skupin.

Podle vašich vrstevníků jedna skupina drog způsobuje nadměrnou utlumenost a lhostejnost, další naopak veselost a vzrušený tělesný i duševní stav a třetí skupina způsobuje prožitky v podobě přeludů, zkresleného vnímání a halucinací.

Někteří vědí i to, že takové prožitky nemusejí být zdaleka vždy příjemné, jak se traduje.

(Samozřejmě, že tyto účinky jsou závislé na druhu drogy, ale všeobecně se dají takto popsat.)

Co drogy způsobují?Ze závažných následků, ke kterým vede zneužívání drog, nejčastěji vaši vrstevníci jmenovali vznik závislosti, ale také poškození důležitých tělesných a duševních funkcí organismu.

Konečná fáze závislosti byla často popisována stejně, jak je většinou v různých zdrojích uváděna: vyzáblý, nemocný, zanedbaný člověk, který má kromě velkých tělesných obtíží také zpřetrhané kontakty s rodinou a přáteli a nemá práci ani střechu nad hlavou.

Někteří z vašich kamarádů zcela správně poukazovali na skutečnost, že pád člověka do poslední a nejhorší fáze závislosti trvá delší dobu, než si většina lidí myslí.

(Ne tak často vaši kamarádi uměli popsat dvojí závislost na droze. Jednak tělesnou, kdy se droga stane součástí látkové přeměny organismu a člověk pak musí v těle hladinu drogy trvale udržovat, aby se nedostavily tzv. abstinenční příznaky, jednak závislost duševní, která spočívá v neustálé potřebě zážitek s drogou opakovat.)

Umíme říci ne?K prvním kontaktům s drogou dochází často za okolností, kdy nám vrstevník nebo o málo starší kamarád “něco” nabídne. To “něco” může být cigareta, víno, pivo, ale také třeba cigareta-joint marihuany nebo jiná droga. I když jsme byli přesvědčeni, že tyto látky nechceme a pro svůj život nepotřebujeme, neumíme najednou účinně odmítnout.

Ten druhý nás prostě umluví. Bude asi umět využít jeden velmi působivý argument – řekne nám, že jsme srabi, když se drogu bojíme zkusit. Nikdo z nás není rád, pokud ho někdo považuje za zbabělce a jsme schopni udělat cokoli, jenom abychom tomuto nařčení unikli.

Vaši kamarádi, když jsme si s nimi povídali o drogách, vymysleli spoustu způsobů, jakými nabídku odříci. Často se objevovala odmítnutí zároveň se snahou o vysvětlení, proč si drogu nemohu vzít. Třeba: “Nechci, nemám čas, pospíchám domů.” Nebo: “Nechci, už jsem to zkusil, ale nesnáším to.

”Někteří vaši vrstevníci použili vůči svým kamarádům, dalo by se říci, nabídnutí jiné možnosti. Tedy: “Nechci, ale jdu právědo kina, nechceš jít také?”Na zmíněné útoky proti našemu sebevědomí typu “Ty srabe, neboj se,” odpovídali kamarádi např.: “Nechci, podívej se na sebe, jak vypadáš.” Také: “Srab jsi ty, zkus zaběhnout čtyřstovku tak rychle jako já.

” Nebo “Ty taky nejsi moc hrdina, když se drogy neumíš vzdát.” Zazněla i taková odpověď: “Nejsem rád, když mě někdo z lidí nebo nějaká věc, jako třeba droga, může ovládat.”

(Kdykoli ale použijeme jakékoli vysvětlení, nabídku nebo protiútok, hrozí nebezpečí, že nám protivník bude naše argumenty vymlouvat a přemlouvat nás dál.

Proto je asi nejúčinnější a nejbezpečnější rychlé jednoznačné odmítnutí, vyjádřené třeba jen posunkem, zavrtěním hlavy nebo důrazným vyřčením slůvka “NE”, po kterém navíc následuje hrdý odchod.

Nikoli útěk, ačkoli i ten by byl jistým způsobem řešení, když si nevíme rady.)

Vaši kamarádi se také shodli na názoru, že se jim lépe odolává nepříjemné nabídce, když si přesně uvědomují, co by přistoupením na ni mohli ztratit. Co by jim mohl návyk, v našem případě návyk na drogu, vzít nebo jaké plány do života překazit. Zahráli jsme si proto takovou malou hru. Každý si vzal list papíru a na jeho levou polovinu napsal vše, co by mohl drogou získat, např. zvláštní zážitek, pocit uvolnění, možnost zapomenout na chvíli na problém. Na pravou stranu jsme psali plány a jistoty, které by nám droga určitě mohla vzít, např. vzdělání, poznávání, zážitky z úspěchu, vysněné povolání, kamarády, dobré vztahy v rodině, sportovní výsledky apod. Ta pravá strana byla vždycky mnohem obsáhlejší. Vaši kamarádi říkali, že si vlastně ani pořádně neuvědomovali, kolik mají přání a co všechno kladného a příjemného jejich život obsahuje. Také jsme dospěli k myšlence, že by každý z nás měl vědět v čem je dobrý, co umí lépe než většina ostatních, co se na něm líbí druhým. Někdy ani nevíme, jakou cenu máme pro ostatní lidi, pro rodinu a kamarády.

A co teď s tím vším?Vaši vrstevníci většinou vyslovovali názor, že je asi lepší drogy nepokoušet. Jistotu, že drogu zkusím a víckrát se k ní nevrátím, nemá nikdo z nás. To je teorie.Ti, co drogy berou a mají už problémy, co s nimi zažili rozlet i pád, říkají, že je určitě lepší drogy nebrat. Byli přesvědčeni, že návyk zvládnou bez problémů, ale nezvládli. To je praxe.

 • (A vám nezbývá, než o těchto informacích zapřemýšlet a rozhodnout si o svém vlastním životě každý sám, protože všechna rozhodnutí nakonec leží jen na vás.)

Autorka: Mgr. Dagmar NovákováRecenze: MUDr. Hana Sovinová

© Státní zdravotní ústav, Praha, 1998

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector