Imunologické vyšetření – Vše o zdraví

Každé vyšetření krve pomáhá lékaři odhalit jiné parametry. Věděli jste, které hodnoty doktor zjistí z krevního obrazu? A co biochemické vyšetření?

Imunologické vyšetření - Vše o zdraví

V rámci prevence je vhodné vyšetřit i krevní obraz

Součástí preventivní prohlídky je kromě jiného i odběr krve. Z odběru se poté zjišťuje jednak krevní obraz pacienta, ale i biochemické vyšetření. V rámci preventivního vyšetření je předem stanoveno, které hodnoty by se měly z krve zjišťovat a v jakých intervalech by se měly pohybovat. Další jsou už na zvážení lékaře.

Celkově se tak může jednat buď o kontrolní odběr, nebo o doplnění parametrů při sledované diagnóze pacienta a konkrétních potíží.

Krevní obraz není totéž co biochemické vyšetření

Každé vyšetření pomáhá lékaři odhalit jiné parametry. Věděli jste, které hodnoty doktor zjistí z krevního obrazu? A co biochemické vyšetření?

Parametry krevního obrazu:

 • Počet, velikost a barvení červených krvinek
 • Počet a jednotlivé druhy bílých krvinek
 • Počet krevních destiček

Parametry biochemického vyšetření:

 • Jaterní testy
 • Tuky (lipidy)
 • Minerály
 • Glykemie
 • Ledvinové testy a kyselina močová

„Dále je možné stanovit srážlivost krve, hladiny různých hormonů, sérologii (tou se zjišťuje přítomnost nebo nepřítomnost určitých patogenů, např.

virů a bakterií), imunologické vyšetření a mnoho dalších parametrů, které se už pak spíše realizují na úzce specializovaných pracovištích.“ MUDr.

Ludmila Mazylkinová – MOJE AMBULANCE Praha – OC Plaza

Přijďte nalačno a vypijte dostatek neslazené vody

Jednou z důležitých podmínek, které by měl pacient před odběrem krve dodržet, je přijít nalačno. Kromě toho by se měl minimálně 12 hodin předem vyvarovat tučným jídlům a alkoholu, které by mohly negativně zkreslit výsledky.

„Je vhodné, aby se pacient před odběrem dostatečně napil, tím máme na mysli čistou neperlivou vodu, nikoliv slazenou nebo dokonce kávu. Došlo by tím pak ke zkreslení výsledků.“ MUDr. Ludmila Mazylkinová – MOJE AMBULANCE Praha – OC Plaza

Jak probíhá odběr krve?

Proces odběru krve je poměrně rychlý a není nijak zásadně bolestivý. Pro lidi, kteří trpí strachem z jehel, to může být hodně nepříjemný zážitek. Jak se při odběru správně postupuje? To nám popsala MUDr. Ludmila Mazylkinová v následujících bodech:

 1. Pacient se usadí nebo položí a zaškrtí se mu místo na končetině nad plánovaným místem vpichu.
 2. Doplňkově může pacient končetinou i zacvičit, aby se žíla více naplnila, a tím pádem byla lépe viditelná.
 3. Poté dojde po vpichu k odběru krve do sterilních zkumavek. Pro určité rozbory jsou odlišné zkumavky (např. krevní obraz a biochemické vyšetření jsou v jiných zkumavkách).
 4. Nakonec se uvolní škrtící manžeta, po vytažení jehly se přitlačí čtverec a pacient na toto místo tlačí asi 3 až 5 minut, dokud nedojde k zastavení krvácení.
 5. Poté se místo zalepí.

Lékař neléčí čísla, ale pacienta

Pokud jsou hodnoty jednotlivých testů mimo dané rozmezí, je možné je určitým režimem nebo léčbou za pomoci léků (nebo i jiným typem léčby) upravit. Vše je nutné korigovat s rozumem a doktor by se neměl za každou cenu snažit „vsunout“ některé parametry do tabulkových hodnot.

„Každý z parametrů má určité hranice – spodní a horní. Kromě absolutních hodnot se posuzuje i stav každého pacienta. Všeobecně řečeno, lékař neléčí čísla, ale pacienta. Co u některého považujeme ještě za normální, u jiného může alarmovat určitou abnormalitu.“ MUDr. Ludmila Mazylkinová – MOJE AMBULANCE Praha – OC Plaza

Děkujeme MUDr. Ludmile Mazylkinové za rozhovor a užitečné informace.

Imunologické vyšetření při poruchách imunity

Aktualizace: .. : Vydáno: 07.01.2009, 01:00

Imunologické vyšetření - Vše o zdraví Odběr krve – ilustrační foto. ČTK/ČTK

Imunologické vyšetření se zaměřuje na obranyschopnost lidského organismu vůči infekci. Jeho účelem je odhalit vrozené nebo získané poruchy imunity, obranyschopnosti. Imunitu mají na starost zejména bílé krvinky, buňky z nich odvozené, protilátky a konečně některé další látky obsažené v krvi.

Kdy se používá

Imunologické vyšetření provádí lékař specialista imunolog, případně v některých indikacích lékaři jiných odborných specializací. V omezeném rozsahu provádí základní orientační vyšetření váš praktický lékař, pokud pojme podezření na poruchu vaší imunity.

To připadá v úvahu při opakovaných infektech, těžce probíhajících infekčních nemocech nebo při postižení nezvyklými chorobami.

Vyšetření se využívá také při podezření na autoimunitní chorobu, což je nemoc, při níž organismus vytváří protilátky proti vlastním orgánům a tím sám sebe poškozuje.

K čemu vyšetření slouží

Výsledek vyšetření pomůže při diagnostice vrozených i získaných imunitních defektů a autoimunitních chorob. Umožní tak zvolit vhodnou formu léčby, kterou představuje například stimulace tvorby bílých krvinek, doplnění chybějících protilátek nebo naopak u autoimunitních chorob tlumení a potlačení patologické reakce vašeho organismu.

Co je k tomu potřeba

Pokud jdete na vyšetření k imunologovi, připravte se na odběry krve. S sebou byste měli mít doporučení od svého praktického lékaře, případně soupis vaší zdravotní minulosti a prodělaných chorob. Rovněž je dobré mít s sebou výsledky již proběhlých vyšetření. Lékař bude mít lepší srovnání, případně nebude některá vyšetření zbytečně opakovat.

Jaký je princip

Při zpracování vzorků krve pro účely imunologického vyšetření se zjišťují různé parametry. Množství protilátek, počty jednotlivých druhů bílých krvinek a jejich funkčnost a kvalita.

Dále se stanovuje množství některých specifických protilátek a látek zodpovědných za přenos informace mezi jednotlivými složkami imunitního systému.

Jednotlivá vyšetření je třeba využívat uvážlivě a cíleně, neboť mnohá jsou poměrně finančně náročná.

Jak se na to připravit

Před většinou krevních odběrů není potřeba žádná zvláštní příprava. Někdy můžete být požádáni, abyste před odběrem byli nalačno.

Zajímavé:  Pigmentové skvrny - Vše o zdraví

Jak probíhá

Imunolog se nejprve bude zajímat o průběh vašeho onemocnění, o vaše pocity a stesky. Dalším krokem bude prostudování vašich dosavadních výsledků a lékařských vyšetření. Pravděpodobně si vás bude chtít sám alespoň orientačně fyzikálně vyšetřit. Nakonec vás pozve na odběry krve.

Kdy bude výsledek

Výsledky imunologických vyšetření nejsou dostupné ihned. Některé jsou hotové během jednoho až dvou dnů, na jiné se čeká i několik týdnů. Je to dáno nákladností vyšetření. Laboratoř většinou provádí dané vyšetření jen jednou za čas, když má k dispozici vzorky od většího množství pacientů, a analýza pak proběhne najednou.

Co vyšetření ukáže

Vyšetření podá výpověď o stavu vašeho imunitního systému. Odhalí některé poruchy obranyschopnosti nebo patologické imunitní reakce.

 • Kam povedou další kroky
 • Podle výsledku si vás imunolog může nechat ve sledování a nasadit vám léčbu sám, případně vás může odeslat do jiné odborné poradny, například gastroenterologické nebo revmatologické.
 • zdraví imunita
 1. Autor: uLékaře.cz

Imunologie – Medicínské centrum Praha

Komplexní imunologické vyšetření se zaměřuje na diagnostiku snížené imunity, alergie, autoimunitní onemocnění, poruchy komplementu, chronické infekce či neznámé imunitní poruchy. Imunologie vyžaduje mezioborovou spolupráci, patologické chování komponent imunitního systému zásadně ovlivňuje činnost každého orgánu v našem těle.

Obor imunologie se v posledních 30 letech rozvinul z experimentálního podoboru v nejvýznamnější obor moderní medicíny:

 1. moderní způsob života našemu imunitnímu systému neprospívá – náš imunitní systém degeneruje, proto přibývá nemocí spojených s poruchou imunity (snížená imunita, alergie, autoimunita, chronické infekce, onkologická onemocnění)
 2. původně experimentální imunologické metody jsou základem moderní diagnosticky napříč obory
 3. komponenty imunitního systému se staly významným léčebným nástrojem (onkologie, imunologie, revmatologie, neurologie, dermatologie, infekční lékařství apod.)

Vyšetření:

Při imunologickém vyšetření klademe důraz na pečlivou anamnézu, následně vybíráme vhodná laboratorní a přístrojová vyšetření. Po stanovení diagnózy navrhujeme preventivní a léčebná opatření.

Imunologické vyšetření vyžaduje týmovou spolupráci, do které se zapojují lékaři-klinici, lékaři-specialisté na zobrazovací metody, lékaři-specialisté na laboratorní metody, specializovaný střední zdravotní personál.

Na našem pracovišti strukturujeme imunologické vyšetření do těchto kategorií:

Komplexní imunologické vyšetření – základ

 • komplexní imunologická prohlídka
 • komplexní imunologické testy (imunita, alergie, autoimunita)

Komplexní imunologické vyšetření – genetika I

 • komplexní imunologická prohlídka
 • komplexní imunologické testy (imunita, alergie, autoimunita)
 • cílené imunologické genetické testy (např. celiakie, laktózová intolerance, HIV rezistence)

Komplexní imunologické vyšetření – genetika II

 • komplexní imunologická prohlídka
 • komplexní imunologické testy (imunita, alergie, autoimunita)
 • komplexní imunologické genetické testy

Komplexní imunologické vyšetření – genetika III

 • komplexní imunologická prohlídka
 • komplexní imunologické testy (imunita, alergie, autoimunita)
 • komplexní genetický screening, včetně imunity

Komplexní imunologické vyšetření – program prevence

 • komplexní imunologická prohlídka
 • komplexní imunologické testy (imunita, alergie, autoimunita)
 • preventivní uložení kmenových buněk

Komplexní imunologické vyšetření – program imunoterapie

 • komplexní imunologická prohlídka
 • komplexní imunologické testy (imunita, alergie, autoimunita)
 • imunoterapie

Komplexní imunologické vyšetření – program buněčné terapie

 • komplexní imunologická prohlídka
 • komplexní imunologické testy (imunita, alergie, autoimunita)
 • buněčná terapie

Termín lékařského vyšetření si můžete rezervovat zde.

Laboratorní vyšetření si můžete objednat zde.

Vyšetření párů s poruchou plodnosti

Naší snahou je „dávat věci dohromady“. Páry, které mají za sebou dlouholeté martyrium, kdy se snaží o vytouženého potomka, prošly řadou vyšetření. Často se ale nepodařilo poskládat informace dohromady (vyšetření byla provedena na mnoha pracovištích nezávisle na sobě) a najít důvod neúspěchu.

Často se léčila jen partnerka a muž „normospermik“, byl automaticky považován za zdravého. Tím, že se všechna vyšetření provádí v jedné laboratoři a zpravidla pár přichází společně, máme ucelený přehled, a je tedy větší šance, že nějaký důvod objevíme.

Pokud pár již prodělal imunologická vyšetření na jiném pracovišti (včetně alergologie), je vhodné přinést zprávy gynekologovi a nechat je naskenovat do informačního systému.

Vyšetření imunitního systému obou partnerů by mělo být součástí péče o páry s poruchami plodnosti. Předpokládá se, že přibližně 10 % všech sterilit má imunologickou příčinu. K poruchám může docházet jak v tzv. humorální (protilátkové), tak v buněčné imunitě.

Na plodnost páru mají vliv onemocnění jako celiakie, porucha činnosti štítné žlázy, fosfolipidový syndrom, prodělaná chronická zánětlivá onemocnění apod. Tato onemocnění mohou probíhat skrytě, bez zjevných obtíží. Ale nastartují zánětlivou reakci v organismu, a tak naruší rovnováhu imunitních mechanismů. Těhotenství potřebuje navození tzv.

imunologické tolerance, zánět mu škodí. Důsledkem je, že se ženám nedaří otěhotnět a muži zase netvoří spermie v dostatečném množství a kvalitě.

Cílem imunologického vyšetření je diagnostikovat příčinu nerovnováhy, tu následně vhodně léčit a obnovit. Bez dostatečně dlouhé a cílené imunologické léčby dochází k opakovaným selháním IVF léčby, partneři se dostávají do stresu a jejich zdravotní stav se nadále zhoršuje.

Kdy se vyšetření provádí?

Imunologické vyšetření je vhodné:

 • pro páry, kterým se nepodařilo dosáhnout těhotenství po roce pravidelného nechráněného pohlavního styku a u nichž jiné možné příčiny sterility byly vyloučeny,
 • pro ženy po dvou prvotrimestrálních nebo jednom druhotrimestrálním potratu,
 • pro páry po dvou neúspěšných cyklech IVF,
 • pro páry, které již mají diagnostikované onemocnění související s poruchou imunity (např. autoimunitní onemocnění, onkologické onemocnění apod.).

Jaká imunologická vyšetření pro neplodné páry jsou nabízena v imunologické laboratoři GENNET?

Panely vyšetření jsou vytvořeny tak, aby splňovaly požadavky Sekce reprodukční imunologie České společnosti klinické imunologie a alergologie.

Soubory vyšetření jsou rozděleny na základní panel, který obsahuje základní screeningová vyšetření, a kompletní panel, který obsahuje detailní analýzu řady parametrů včetně funkčních testů buněk.

Zajímavé:  Zdraví Začíná Ve Střevech?

Lékař dle typu onemocnění doporučí vhodnou sadu testů. Pokud zjistíme pozitivitu u základního panelu, doporučujeme doplnit příslušnou skupinu vyšetření. Kromě těchto tzv. „reprodukčních balíčků“ nabízí imunologická laboratoř např.

i kompletní alergologické vyšetření.

Imunologické vyšetření – kdy, jak a proč se provádí?

Imunologické vyšetření provádí lékař specialista imunolog, případně v některých indikacích lékaři jiných odborných specializací. V omezeném rozsahu provádí základní orientační vyšetření váš praktický lékař, pokud pojme podezření na poruchu vaší imunity.

To připadá v úvahu při opakovaných infektech, těžce probíhajících infekčních nemocech nebo při postižení nezvyklými chorobami.

Vyšetření se využívá také při podezření na autoimunitní chorobu, což je nemoc, při níž organismus vytváří protilátky proti vlastním orgánům a tím sám sebe poškozuje.

K čemu vyšetření slouží

Výsledek vyšetření pomůže při diagnostice vrozených i získaných imunitních defektů a autoimunitních chorob. Umožní tak zvolit vhodnou formu léčby, kterou představuje například stimulace tvorby bílých krvinek, doplnění chybějících protilátek nebo naopak u autoimunitních chorob tlumení a potlačení patologické reakce vašeho organismu.

Co je k tomu potřeba

Pokud jdete na vyšetření k imunologovi, připravte se na odběry krve. S sebou byste měli mít doporučení od svého praktického lékaře, případně soupis vaší zdravotní minulosti a prodělaných chorob. Rovněž je dobré mít s sebou výsledky již proběhlých vyšetření. Lékař bude mít lepší srovnání, případně nebude některá vyšetření zbytečně opakovat.

Jaký je princip

Při zpracování vzorků krve pro účely imunologického vyšetření se zjišťují různé parametry. Množství protilátek, počty jednotlivých druhů bílých krvinek a jejich funkčnost a kvalita.

Dále se stanovuje množství některých specifických protilátek a látek zodpovědných za přenos informace mezi jednotlivými složkami imunitního systému.

Jednotlivá vyšetření je třeba využívat uvážlivě a cíleně, neboť mnohá jsou poměrně finančně náročná.

Jak se na vyšetření připravit

Před většinou krevních odběrů není potřeba žádná zvláštní příprava. Někdy můžete být požádáni, abyste před odběrem byli nalačno.

Jak to probíhá

Imunolog se nejprve bude zajímat o průběh vašeho onemocnění, o vaše pocity a stesky. Dalším krokem bude prostudování vašich dosavadních výsledků a lékařských vyšetření. Pravděpodobně si vás bude chtít sám alespoň orientačně fyzikálně vyšetřit. Nakonec vás pozve na odběry krve.

Kdy bude výsledek

Výsledky imunologických vyšetření nejsou dostupné ihned. Některé jsou hotové během jednoho až dvou dnů, na jiné se čeká i několik týdnů. Je to dáno nákladností vyšetření. Laboratoř většinou provádí dané vyšetření jen jednou za čas, když má k dispozici vzorky od většího množství pacientů, a analýza pak proběhne najednou.

Co vyšetření ukáže

Vyšetření podá výpověď o stavu vašeho imunitního systému. Odhalí některé poruchy obranyschopnosti nebo patologické imunitní reakce.

Kam povedou další kroky

Podle výsledku si vás imunolog může nechat ve sledování a nasadit vám léčbu sám, případně vás může odeslat do jiné odborné poradny, například gastroenterologické nebo revmatologické.

Unilabs

Co vyšetření TREC/KREC zjistí?

Vyšetření TREC/KREC vyloučí jeden ze zásadních faktorů možných komplikací při očkování živou vakcínou, více informací o možných vedlejších účincích daného očkovacího přípravku naleznete v příbalovém letáku.

Dceru (2,5 roku) máme zatím očkovanou jednou dávkou hexy. MMR zatím nedostala. Může toto vyšetření podstoupit i ona?

Možné to určitě je, dítě pravděpodobně již má vyvinutou imunitu bez problémů, ale pokud si rodiče chtějí být zcela jistí, je možné vyšetření absolvovat.

Má případný pozitivní výsledek váhu pro PLDD, je to bráno jako jasná a nediskutovatelná stopka očkování živými vakcínami?

Výsledek tohoto vyšetření má samozřejmě neoddiskutovatelnou váhu. V rámci závěru je zdůrazněno, že je zde velké riziko a očkování živými vakcínami je kontraindikováno.

Je také doporučeno provést komplexní imunologické analýzy pro potvrzení podezření na poruchy imunity.

Jelikož dlouhodobě děláme osvětu odborné veřejnosti, v které nepolevujeme, měli by všichni lékaři minimálně tušit, o co se jedná a v případě dotazů jsme jim samozřejmě k dispozici (na výsledku jsou naše kontaktní informace).

Pro jak staré děti je vyšetření určeno?

Balíček je určen pro děti před očkováním či pro potvrzení, že dítě netrpí poruchou specifické imunity.

Kojené děti jsou však chráněny protilátkami z mateřského mléka a klinické problémy se tak mohou projevit později, kdy je léčba již komplikovanější. Doporučujeme proto nechat dítě vyšetřit okolo 4. – 6.

týdne života, tak aby bylo vyšetřeno před očkováním proti rotavirům (aplikuje se po 6. týdnu života), ale přínos má vyšetření i pro starší děti cca do jednoho roku života.

Co to vlastně je to TREC/KREC?

KREC/TREC je genetické vyšetření funkčnosti T- a B-lymfocytů. Ty totiž při svém dozrávání, které je spojeno s přestavbou specifických receptorů, vystřihávají malou část DNA.

Tato DNA je odpad tohoto normálního procesu dozrávání lymfocytů (u B-lymfocytů vznikají KREC, u T-lymfocytů TREC) a chybění či malé množství těchto molekul je tak ukazatelem nesprávného dozrávání lymfocytů.

V takovém případě se pak musí dítě komplexně imunologicky vyšetřit pro potvrzení a co nejdříve podstoupit vhodnou léčbu.

Vyšetření je schopno odhalit poruchy specifické imunity, neboli T- i B-lymfocytů. Má tudíž dva přínosy: 1) U malého dítěte je schopno odhalit případnou poruchu specifické imunity.

Jedná se o velmi závažnou poruchu imunitního systému (až život ohrožující), která je tím lépe léčitelná, čím dříve je odhalena. 2) Při očkování živou vakcínou jsou dítěti podány oslabené patogeny.

Zajímavé:  Jak Dlouho Trvá Léčba Zánětu Dutin?

V případě, že má dítě poruchu imunity, tyto patogeny (i když oslabené) jsou schopny jej ohrozit a způsobit mu závažné zdravotní problémy. Imunitní systém dítěte totiž s těmito patogeny bojuje bez specifické imunity.

Je možní dítě před odběrem nakojit?

Jelikož se jedná o genetické vyšetření, nejsou potřeba žádná speciální opatření před odběrem. Dítě nemusí být na lačno, může být nakojeno; krev se může odebrat z patičky (preferováno u malých dětí, protože je méně bolestivé a kvůli lepší manipulaci) či z prstu.

Mohu jít s dítětem na toto vyšetření i v situaci, kdy bylo nedávno nemocné, mělo antibiotika, nebo třeba prodělalo laryngitidu. Může to nějak ovlivnit výsledky vyšetření. Lépe řečeno musí být od nemoci nějaký odstup, než vyšetření absolvujeme?

Ano, můžete. Není potřeba nějakého časového odstupu. U vyšetření TREC/KREC se jedná o genetické vyšetření, které není ničím uvedeným ovlivněno. Od nemoci nemusí být žádný odstup.

Do jakého věku má smysl toto vyšetření absolvovat? Mohu na něj s děckem jít, když už bylo očkováno hexavakcínou?

Vzhledem k vývoji imunitního systému je nejvýznamnější období do jednoho roku věku. Dítě může být vyšetřeno, i když bylo očkováno hexavakcínou.

Má toto vyšetření přínos absolvovat i pro dospělého?

U dospělého může být přínos vyšetření TREC/KREC ve speciálních závažných případech, např. po transplantaci kostní dřeně.

Jaké imunitní poruchy dokáže vyšetření TREC/KREC odhalit? Když vyjde vše v pořádku, je jisté, že dítě nebude na vakcínu reagovat?

Vyšetření TREC/KREC dokáže odhalit poruchy vývoje specifické buněčné i specifické protilátkové imunitní odpovědi. K nim náleží mj.

těžké kombinované imunodeficience, kombinované imunodeficience, agamaglobulinémie a další (u imunodeficiencí dnes známe stovky geneticky podmíněných nemocí).

Když je vše v pořádku, lze dítěti bezpečně aplikovat také živé očkovací látky, které u něho navodí ochranou imunitní odpověď a nezpůsobí infekční onemocnění. Pro nežádoucí reakce léčiv obecně jsou určena další klinická a laboratorní vyšetření.

Ženská neplodnost

Se zvyšujícím se věkem ženy se snižuje kvalita a počet uvolňovaných vajíček a tím se snižuje i šance na těhotenství. Ženskou plodnost negativně ovlivňuje i kouření,drogy a stres. Neplodnost nebo snížená plodnost u žen může mít ale i jiné příčiny:

 • Ovariální faktor – vaječník nevytvoří nebo neuvolní kvalitní životaschopné vajíčko (tzv. anovulace)
 • Tubární faktor – poškození vejcovodů, chybění vejcovodů, neprůchodné vejcovody
 • Endometrioza – přítomnost děložní sliznice mimo dutinu děložní
 • Imunologický faktor – tvorba protilátek proti spermiím, vajíčku, embryu
 • Genetická příčina neplodnosti
 • Vrozené vývojové vady dělohy
 • Zánětlivé onemocnění ženského pohlavního traktu
 • Hormonální příčiny – např syndrom polycystických vaječníků
 • Předčasná menopauza

Jak zjišťujeme příčinu neplodnosti u žen

Po vstupním pohovoru vám lékař doporučí vyšetření, která by měla zjistit, proč se vám nedaří otěhotnět. Několik jednoduchých vyšetření odhalí příčinu neplodnosti v 80 % případů. Ale může to být složitější.

Anamnéza

Ptáme se na závažnější onemocnění, alergie, operace, dlouhodobé užívání léků, pravidelnost a délku cyklu a počet krvácivých dní, počet spontánních porodů, potratů nebo užívání hormonální antikoncepce. Zaměřujeme se na vše, co mohlo mít vliv na plodnost. Na základě anamnézy doporučíme nejvhodnější vyšetření.

Ultrazvukové vyšetření

Ultrazvukové vyšetření je zcela bezbolestné. Je nepostradatelné při stanovení počáteční diagnózy. Pomocí ultrazvuku vyšetříme vnitřní pohlavní orgány, velikost a tvar dělohy, výšku děložní sliznice, vaječníky a vejcovody. Zaměřujeme se na všechny změny, které by mohly mít souvislost s tím, proč žena nemůže otěhotnět – například polypy, endometriální a pooperační srůsty.

Hysteroskopie

Hysteroskopie je endoskopická metoda, která umožňuje prohlédnout vnitřek dělohy a odebrat vzorek děložní sliznice na mikroskopický rozbor. Hysteroskopie dokáže odhalit například vrozené vady dělohy nebo polypy děložní sliznice.K vyšetření používáme hysteroskop, což je kovová trubička o průměru několika milimetrů, která má na konci kameru a lékaři vše detailně zobrazí na obrazovce.

Laparoskopické vyšetření

Toto vyšetření probíhá v celkové anestezii, proto nepatří mezi metody první volby. Přichází na řadu v případě podezření na poškození vejcovodů nebo po neúspěšném pokusu o oplození vajíček.

Laparoskopie se ale není třeba obávat, je minimálně invazivní. K zavedení laparoskopu do dutiny břišní nám stačí 1 cm dlouhý řez v oblasti pupku.

Aby byly orgány dobře vidět, nafoukneme břicho plynem, kontrolujeme průchodnost vejcovodů, prohlédneme všechny vnitřní pohlavní orgány a pánev.

Pokud vyšetření odhalí chirurgicky řešitelnou příčinu neplodnosti, připojíme na laparoskop chirurgické nástroje a rovnou jí odstraníme.

Genetické vyšetření

Genetická vyšetření jsou průlomem v léčbě neplodnosti. Jsou nedílnou součástí vyšetření každého páru s poruchou plodnosti. Tato vyšetření nám pomáhají zjistit příčinu neplodnosti a mají pozitivní vliv na další léčbu.

Imunologické vyšetření

Ženské tělo může vytvářet protilátky proti spermiím partnera, vlastním vajíčkům nebo embryím. Imunologické testy přítomnost protilátek potvrdí nebo vyvrátí. Abychom testy mohli provést, odebereme vám malé množství krve. Nic víc není třeba.Pokud se ukáže, že příčinou neplodnosti u ženy je přehnaná imunitní reakce, mělo by problémy s otěhotněním vyřešit jednoduché mimotělní oplodnění.

Laboratorní vyšetření krve

Zde se zaměřujeme například na:

 • hladinu hormonů ovlivňujících úspěšnost otěhotnění
 • AMH neboli anti-Mülleriánský hormon
 • funkci štítné žlázy (TSH, T3-tyronin, T4-tyroxin, anti-TPO)
 • Pohlavně přenosné nemoci (žloutenka typu B a C, HIV, syfilis)

CenaKompletní ceny najdete v ceníku

Mohlo by vás zajímat:

Inzulinová rezistence a její vliv na IVFLéčba neplodnosti při PCOS

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector