Koagulační faktor ix – vše o zdraví

Koagulační faktor ix – vše o zdravíkrev, krvinky

Hemofilie je dědičné onemocnění, které má za následek nedostatečnou tvorbu tzv. srážecí bílkoviny – koagulačního faktoru. Pokud tento faktor chybí, může dojít až k vykrvácení.

Za zveřejnění materiálu na Zdraví.Euro.cz získává autorka v rámci vzdělávání nelékařských pracovníků kreditní body. Více informací najdete ZDE.

Gen pro koagulační faktor se váže na pohlavní chromozom X. Ženy, které mají jeden chromozom takto postižený, se stávají přenašečkami. Synové těchto žen zdědí X-chomozom své matky a Y-chromozom otce. Pokud zdědí od matky nemocný gen, propukne u nich onemocnění. Odhaduje se, že hemofilií trpí asi 400 000 lidí.

Vliv defektního genu na srážení krve

Srážení krve je umožněno velmi složitou vzájemnou reakcí některých bílkovin krevní plazmy (srážecích faktorů), iontů a také krevních destiček. Tyto reakce probíhající v kaskádách, kdy jeden faktor ovlivňuje faktor jiný. Proto jakákoliv chyba v řetězci vede k významné poruše celého systému.

Hemofilie A je způsobena nedostatečnou syntézou nebo poruchou stavby bílkoviny označované jako faktor VIII (dříve nazývaného jako antihemofilický faktor A), hemofilie B deficitem faktoru IX. Dříve se popisovala ještě hemofilie C (nedostatek faktoru XI), ale dnes se tento název již nepoužívá, neboť se nejedná o typickou hemofilii.

Získaná hemofilie

Vzácně může hemofilie vzniknout i bez genetického podkladu, a to vlivem autoimunitní reakce, tedy v momentu, kdy tělo začne z nějakého důvodu produkovat protilátky proti vlastním molekulám těla. V tomto případě jsou protilátky namířeny proti již zmíněným srážecím faktorům, jejichž deficit pak vyvolá stejné příznaky, jako u geneticky podmíněné hemofilie.

Rizikové faktory hemofilie

Rizikovým faktorem je předchozí výskyt hemofilie v rodině a dále pohlaví (muži). Nově vzniklým mutacím v odpovědném genu zabránit nelze, neboť na člověka neustále působí chemické, fyzikální a biologické faktory podezřelé z navození vzniku mutací. Toto působení nelze eliminovat v čisté přírodě, natož pak v dnešní civilizaci.

Získaná hemofilie může vzniknout u osob s autoimunitním onemocněním, tedy s již dříve diagnostikovanou chorobou vyznačující se agresivitou imunitních složek vůči částem vlastního těla. Dále může ke vzniku protilátek dojít ve stáří a po porodu.

Příznaky:

Onemocnění se obvykle diagnostikuje již v prvním roce života. Prenatální diagnostika se provádí od 10.ntýdne těhotenství odběrem buněk choriových klků a genetickou analýzou jejich DNA. Svědčí-li nález pro to, že syn bude trpět hemofilií, odebírá se o cca 8 týdnů později pupečníková krev ke zjištění aktivity srážecího faktoru a stanovení závažnosti hemofilie.

 • K nejčastějším projevům patří:
 • – spontánní krvácení, nejčastěji v oblasti kolen, loktů, kotníků…
 • – nevysvětlitelné hematomy
 • – otoky kloubů
 • – krvácení z nosu bez příčiny
 • – břišní krvácení
 • – krev v moči aj.

Nedostatek koagulačního faktoru vede k nadměrným projevům krvácivosti. U těžké formy může dojít i ke spontánnímu krvácení bez jakékoliv příčiny.

Diagnostika

Hemofilii diagnostikujeme na základě stanovení množství koagulačních faktorů. U hemofilie typu A, faktoru VIII a u typu B IX. Z důvodu dědičnosti nemoci doporučujeme i genetické vyšetření.

Léčba:

V současnosti nedokážeme hemofilii vyléčit docela. Je možné jen zmírňovat příznaky.Léčba se provádí podáváním srážecích faktorů získaných z krevní plazmy.

Také je možná též výroba srážecích faktorů pomocí techniky rekombinace (nikoliv odběrem od živého dárce), ale vzhledem pro vysokou cenu nejsou takto připravené faktory k léčbě používány.

Alternativou může být podání tzv. DDVP, látky, která má analogické účinky s vazopresinem, což je hormon podvěsku mozkového, schopný stimulovat krátkodobý vzestup hladiny faktoru VIII v krvi. DDVP má pouze krátkodobý účinek a nemůže tedy nahradit podávání koncentrovaných srážecích faktorů při těžké hemofilii.

Dále se podávají léky zastavující fibrinolýzu, tedy opětovné rozpouštění již sražené krve.

U lehkých a středně těžkých hemofilií je dávka srážecích faktorů podávána pouze při epizodě krvácivého stavu a aplikuje si ji většinou sám nemocný. Alternativou je aplikace léku v ambulanci lékaře.

Nemocní s těžkou hemofilií mají naordinován speciální režim a srážecí faktor jim musí být dodáván pravidelně. Jsou nutné pravidelné ortopedické kontroly se snímkováním kloubů.

Komplikace:

Hemofilici jsou ohroženi vykrvácením při poraněních nebo invazivních lékařských výkonech. Výkony musí být plánovány dlouho dopředu, týká se to i výkonů stomatologických.

Pravděpodobné jsou degenerativní onemocnění kloubů. Krvácení do tkání může vést až k nekrózám krvácení v oblasti nervů se může projevit bolestí a poruchou citlivosti. Krvácení do svalů omezuje jejich hybnost.

Prevence:

Pro hemofiliky je důležité předcházení úrazům. Mnoha sportům se musí vyhýbat, ale plavání a turistika jsou pro ně ideální. K dalším zásadám prevence patří udržování přiměřené tělesné hmotnosti, protože nadváha přetěžuje klouby, což zvyšuje riziko krvácení.

Markéta Křížová, DiS.

Hemofilie. Vážná nemoc, kterou přenášejí ženy a zpravidla se projevuje u mužů

„Když se František narodil, nic nenasvědčovalo tomu, že by s ním bylo něco v nepořádku. Třetí den po porodu, při seřezávání pupečního pahýlu, ale začal velmi silně krvácet a skončilo to převozem na jednotku intenzivní péče,“ vzpomíná jeho maminka Kateřina.

Lékaři provedli sérii vyšetření a zjistili u chlapce závažnou poruchu krevní srážlivosti – hemofilii. „Hemofilie je dědičná, ale v rodokmenu naší rodiny jsem neobjevila jediný případ této nemoci šest generací zpětně. Genetické vyšetření ovšem později ukázalo, že jsem přenašečka těžké formy hemofilie A. Moji předkové zkrátka měli štěstí, rodily se převážně dívky a několik zdravých chlapců.“

Přečíst článek ›

Zajímavé:  Kožní alergie - Vše o zdraví

Zpočátku bylo vše bez problémů, ale jakmile se začal jejich syn více pohybovat, objevovaly se první modřiny a krvácení. Nejprve měl podlitiny na loktech, o které se začal ve třech měsících opírat. Jak se v pohybových dovednostech zdokonaloval, bylo podlitin stále více, objevovaly se na předloktích, kolenech, bércích i na hlavičce.

Modřiny se navíc Františkovi tvořily i v místech, kde se ho rodiče dotýkali. Začali mu proto dávat různé chrániče a vycpávky, někdy také měkkou helmu, a museli se naučit se synem velmi opatrně manipulovat, aby mu neublížili.

„Když měl František deset měsíců, byla už situace natolik špatná, že jsme požádali ošetřující lékařku o zahájení faktorové léčby dříve, než je běžně doporučováno.“

Srážecí faktor do žíly

POČTY*Nemocí trpí v ČR přibližně 1000 lidí, 38 % z nich má těžkou formu nemoci.*250 z nich jsou děti.

*Nemoc přenášejí ženy, zpravidla se projevuje jen u mužů. 

Ale ještě než František léčbu dostal, poprvé zakrvácel do kloubu – do pravého hlezna. Nemohl se bolestí ani hýbat. Hned poté začali lékaři Františkovi podávat přímo do žíly jednou týdně srážecí faktor. Nejprve se to dařilo, ale pak začal být problém žíly nalézt. Lékaři hledali vhodnou žílu, kde se dalo – na rukou, nohou i na hlavičce.

Když byl Františkovi rok, stala se pro jeho rodiče situace neúnosnou. „Jednou se lékařům nepodařilo žílu napíchnout ani po 90 minutách a já jsem si uvědomila, že pokud by začal František krvácet, tak by to taky kvůli zdlouhavému hledání místa pro aplikaci faktoru nemusel přežít,“ vzpomíná Kateřina.

Naštěstí se v té době naskytla příležitost, aby František začal dostávat novou preventivní, tzv. nefaktorovou léčbu, která se aplikuje do podkoží. „Zlepšení nastalo hned po první injekci, kdy se přestaly objevovat nové hematomy.

Po druhé aplikaci František nepotřeboval žádné chrániče a nyní máme doma vlastně ,zdravé‘ dítě.“

Přečíst článek ›

Za sedm měsíců od zavedení nové léčby neměl její syn jediné samovolné krvácení. To úrazové se u něj zastavuje spontánně a stejně rychle jako u zdravých dětí.

„Podkožní aplikace je navíc snadná, rychlá a hlavně téměř bezbolestná.

Je jen škoda, že se syn nedostal k této léčbě dříve, některé klouby už bude mít kvůli krvácením poškozené, což se v budoucnu projeví pohybovými potížemi,“ dodává Františkova maminka.

Názor odborníka

„Hemofilie je nevyléčitelná, ale ve srovnání s 90. léty, kdy většina hemofiliků prožila velkou část života v nemocnici a v brzkém věku skončila kvůli krvácení do kloubů a velkým bolestem na invalidním vozíku, jsme dnes v léčbě úplně jinde.

Od léčby akutních krvácivých stavů jsme se posunuli k preventivní, takzvané profylaktické léčbě, která krvácení předchází, a významně tak snižuje riziko krvácení,“ vysvětluje doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

, primář Oddělení dětské hematologie a zdravotnický náměstek pro Dětskou nemocnici FN Brno.

Informace o nemoci* Hemofilie je vzácné a vrozené onemocnění způsobené nedostatkem koagulačního (srážecího) faktoru VIII (hemofilie A), resp. IX (hemofilie B).* Projevuje se nedostatečnou krevní srážlivostí.

Hemofilie se v současnosti léčí dodáním chybějícího srážecího faktoru přímo do krve.* Preventivní dodání srážecího faktoru (tzv. profylaxe) předchází mimo jiné spontánnímu krvácení do kloubů, které je běžné u těžkých forem hemofilie.

* Opakované krvácení kloub vážně poškozuje a bez rychlé a účinné léčby může vést až k trvalé invaliditě.

* Lidem s hemofilií pomáhá dobrovolný spolek Český svaz hemofiliků, který zastává zájmy nemocných, pomáhá jim zvládat nepříznivý osud a plně se začlenit do běžného života.

Tipy pro zdraví

České superpotraviny

Superpotraviny si obvykle spojujeme s exotikou, ale i u nás máme suroviny, které se těm zahraničním vyrovnají, a navíc je běžně jíme. Například česnek má dobré antibakteriální účinky. Stejně tak obsahuje spoustu antioxidantů cibule.

Tereza Havrlandová ze společnosti zdravých potravin Lifefood však upozorňuje na to, že česnek a cibule mohou způsobovat zažívací potíže. Málokoho by pak nejspíš napadlo označit za superpotravinu vločky. Ovesné vločky obsahují kromě komplexních sacharidů také hořčík, zinek, vitamin B a cennou vlákninu.

Skutečnou superpotravinou v Česku je třeba rakytník nebo kvašené zelí.

OCPLEX – souhrnné informace | Nonstop lékarna

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Ocplex 500 IU prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok

Ocplex 1000 IU prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok

Ocplex je dodáván jako prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok, obsahující lidský protrombinový komplex. Ocplex obsahuje:

Název složky Ocplex 500 IU Množství v jedné 20ml injekční lahvičce (IU) Ocplex 1000 IU Množství v jedné 40ml injekční lahvičce (IU) Ocplex Množství po rekonstituci s vodou na injekci (IU/ml)
Léčivé látky
Prothrombinum 280–760 560–1520 14–38
Factor VII coagulationis humanus 180–480 360–960 9–24
Factor IX coagulationis humanus 500 1000 25
Factor X coagulationis 360–600 720–1200 18–30
Další léčivé látky
Proteinum C 260–620 520–1240 13–31
Proteinum S 240–640 480–1280 12–32

Obsah celkového proteinu v jedné injekční lahvičce je 260–820 mg (500IU lahvička) / 520–1640 mg (1000IU lahvička). Specifická aktivita přípravku je > 0.6 IU/mg bílkovin, vyjádřena jako aktivita faktoru IX.

Pomocné látky se známým účinkem: sodík (75–125 mg v 500IU lahvičce / 150–250 mg v 1000IU lahvičce);

heparin (100–250 IU v 500IU lahvičce / 200–500 IU v 1000IU lahvičce, odpovídající 0,2–0,5 IU/IU faktoru IX).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 • Prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok.
 • Prášek je modrobílé barvy.
 • Rozpouštědlo je čirá a bezbarvá kapalina.
 • – Léčba krvácení a perioperativní profylaxe krvácení u získaného nedostatku koagulačních faktorů protrombinového komplexu, jako např. deficit způsobený léčbou antagonisty vitaminu K nebo při předávkování antagonisty vitaminu K, pokud je požadována rychlá korekce deficitu.
 • – Léčba krvácení a perioperativní profylaxe krvácení u kongenitálního nedostatku koagulačních faktorů II a X závislých na vitaminu K, pokud není dostupný specifický přípravek purifikovaného koagulačního faktoru.
Zajímavé:  Prášky na oddálení menstruace - Vše o zdraví

Uvedeny jsou pouze obecné směrnice dávkování. Léčba by měla být zahájena pod dohledem lékaře zkušeného v léčbě poruch koagulace. Dávkování a trvání substituční léčby závisí na závažnosti poruchy, na místě a rozsahu krvácení a na klinickém stavu pacienta.

Podaná dávka a frekvence podávání by měla být vypočítána individuálně pro jednotlivého pacienta. Intervaly mezi jednotlivými dávkami musí být přizpůsobeny různým poločasům cirkulace jednotlivých koagulačních faktorů protrombinového komplexu (viz bod 5.2).

Individuální požadované dávky mohou být zjištěny pouze na podkladě pravidelného stanovování individuálních plazmatických hladin potřebných koagulačních faktorů, nebo na globálních testech hladin protrombinového komplexu (protrombinový čas, INR), a na trvalém sledování klinického stavu pacienta.

V případě větších chirurgických zákroků je zásadní přesné sledování účinku substituční léčby pomocí analýz koagulace (vyšetřování specifických koagulačních faktorů a/nebo globální testy hladin protrombinového komplexu).

Dávka bude záviset na INR před léčbou a na cíleném sledování INR. Následující tabulka uvádí přibližné dávky (ml rekonstituovaného přípravku na kg tělesné hmotnosti), které jsou potřebné k normalizaci INR (< 1,2 a méně v průběhu jedné hodiny) při různých počátečních hladinách INR.

Počáteční INR 2–2,5 2,5–3 3–3,5 > 3,5
Přibližná dávka (ml Ocplex na kg tělesné hmotnosti)* 0.9–1,3 1,3–1,6 1,6–1,9 > 1,9

*Jednotlivá dávka nesmí překročit 3000 IU (120 ml Ocplex)

Korekce zhoršené hemostázy vyvolané antagonisty vitaminu K přetrvává přibližně po 6–8 hodin. Působení vitaminu K, pokud je podán současně, je však obvykle dosaženo za 4–6 hodin. Opakované podávání lidského protrombinového komplexu tedy obvykle není potřebné, pokud byl podán vitamin K.

 1. Poněvadž tato doporučení jsou empirická a zlepšení zdravotního stavu i trvání vlivu se může lišit, je sledování INR nutné.
 2. Krvácení a perioperativní profylaxe u kongenitálního deficitu koagulačních faktorů II a X závislých na vitaminu K, pokud není dosažitelný specifický koagulační faktor:
 3. Vypočítaná dávka potřebná k léčbě je založena na empirickém zjištění, že přibližně 1 IU faktoru II nebo X na kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu plazmatického faktoru II nebo X o 0,02 IU a o 0,017 IU/ml.

Dávka podaného specifického faktoru je vyjádřena v mezinárodních jednotkách (IU), které se vztahují k současným standardům WHO pro každý faktor. Aktivita specifického koagulačního faktoru v plazmě je vyjádřena buď v procentech (ve vztahu k normální plazmě), nebo v mezinárodních jednotkách (ve vztahu k mezinárodnímu standardu pro specifický koagulační faktor).

Jedna mezinárodní jednotka (IU) aktivity koagulačního faktoru je ekvivalentní množství obsaženému v jednom ml normální lidské plazmy.

Například výpočet požadované dávky faktoru X je založen na empirickém zjištění, že jedna mezinárodní jednotka (IU) faktoru X na kg tělesné hmotnosti zvyšuje aktivitu faktoru X v plazmě o 0,017 IU/ml. Požadovaná dávka je pak určena za pomoci následujícího vzorce:

 • kde 60 (ml/kg) je převrácená hodnota odhadovaného recovery.
 • Požadovaná dávka pro faktor II:
 • Požadovaný počet jednotek = tělesná hmotnost v kg x žádaný vzestup hladiny faktoru II (IU/ml) x 50
 • Pokud je znám individuální recovery, pak by pro výpočet měla být použita tato hodnota.

Ocplex se musí podávat intravenózně. Infuze by měla za použití aseptické techniky začít rychlostí

1 ml za minutu, později pak 2–3 ml za minutu.

 • – Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
 • – Známá alergie na heparin nebo heparinem indukovaná trombocytopénie v anamnéze.
 • – Pacienti s deficitem IgA se známými protilátkami proti IgA.

Je třeba požádat o radu specialistu zkušeného v léčbě poruch koagulace.

U pacientů se získaným nedostatkem koagulačních faktorů závislých na vitaminu K (např.

indukovaným léčbou antagonisty vitaminu K) by měl být přípravek Ocplex použit pouze tehdy, jestliže je nutná rychlá korekce hladin protrombinového komplexu, jako např.

při rozsáhlejším krvácení nebo naléhavé operaci. V jiných případech obvykle dostačuje snížení dávky antagonistů vitaminu K a/nebo podání vitaminu K.

Pacienti, kteří jsou léčení antagonisty vitaminu K, mohou mít skrytý hyperkoagulabilní stav a infuze koncentrátu protrombinového komplexu jej může aktivovat.

Pokud dojde k reakci alergického nebo anafylaktického typu, je třeba infuzi okamžitě přerušit. V případě šoku je třeba zahájit jeho standardní léčbu.

Standardní opatření k prevenci infekcí způsobených použitím léčivých přípravků připravovaných z lidské krve nebo plazmy zahrnují selekci dárců, vyšetřování jednotlivých odběrů a plazmatických poolů na specifické ukazatele infekce a zařazení účinných výrobních postupů pro inaktivaci a odstranění virů.

Přesto však, pokud jsou podávány léčivé přípravky vyrobené z lidské krve nebo plazmy, nelze zcela vyloučit možnost přenosu infekčních agens. To se týká také neznámých nebo nově objevených virů a jiných patogenů.

Přijatá opatření jsou pokládána za účinná proti obaleným virům jako např. virus lidské imunodeficience (HIV), virus hepatitidy B (HBV) a virus hepatitidy C (HCV).

Mohou mít omezenou účinnost proti neobaleným virům jako je virus hepatitidy A (HAV) a parvovirus B19.

Infekce parvovirem B19 může být závažná pro těhotné ženy (infekce plodu) a pro jedince s imunodeficitem nebo zvýšenou erytropoézou (např. u hemolytické anémie).

Zajímavé:  Lymfatický Systém Přírodní Léčba?

U pacientů, kteří dostávají pravidelně nebo opakovaně přípravky protrombinového komplexu vyrobené z lidské plazmy, se doporučuje vhodná vakcinace (proti hepatitidě A a B).

Důrazně doporučujeme při každém podání přípravku Ocplex pacientovi zaznamenat název přípravku a číslo šarže, aby bylo uchováno spojení mezi pacientem a šarží přípravku.

Pokud jsou pacienti s kongenitálním nebo získaným deficitem léčeni lidským protrombinovým komplexem, zvláště pokud je léčba opakována, vzniká riziko trombózy nebo diseminované intravaskulární koagulace.

U pacientů, kteří dostávají lidský protrombinový komplex, je třeba pečlivě sledovat známky nebo příznaky intravaskulární koagulace nebo trombózy.

Vzhledem k riziku trombembolických komplikací je nutné pečlivé sledování, jestliže podáváme lidský protrombinový komplex pacientům, kteří mají v anamnéze onemocnění věnčitých tepen srdce, pacientům s jaterním onemocněním, peri- a postoperačním pacientům, novorozencům nebo pacientům s rizikem trombembolických událostí nebo diseminované intravaskulární koagulace. U každého z těchto stavů je třeba pečlivě zvážit potenciální prospěšnost proti riziku těchto komplikací.

Nemáme žádné údaje týkající se použití přípravku Ocplex v případech perinatálního krvácení způsobeného nedostatkem vitaminu K u novorozence.

Ocplex obsahuje 75–125 mg sodíku v 500IU injekční lahvičce / 150–250 mg sodíku v 1000IU injekční lahvičce. Toto je nutné brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.

U kongenitálního nedostatku kteréhokoli na vitaminu K závislého faktoru je třeba použít specifický koagulační faktor, pokud je k dispozici.

Lidský protrombinový komplex neutralizuje vliv léčby antagonisty vitaminu K. Interakce s jinými léčivými přípravky nejsou známy.

Interference s biologickými testy:

Pokud jsou prováděny testy srážlivosti, které jsou citlivé na heparin, pak je třeba u pacientů, kteří dostávají vysoké dávky lidského protrombinového komplexu, brát v úvahu heparin, který je složkou podávaného přípravku.

Údaje o bezpečnosti lidského protrombinového komplexu při podávání těhotným a kojícím ženám nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech jsou nedostatečné z hlediska posouzení účinku na těhotenství, embryonální a fetální vývoj, porod a postnatální vývoj. Proto by lidský protrombinový komplex neměl být během těhotenství a kojení podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny.

Souhrn bezpečnostního profilu

Substituční léčba může vést k tvorbě cirkulujících protilátek inhibujících jeden nebo více faktorů lidského protrombinového komplexu. Pokud se takovýto inhibitor vyskytne, projeví se nízkým klinickým účinkem léčby.

Reakce alergického nebo anafylaktického typu se mohou vzácně vyskytnout (>1/10 000 až 1/100 až 1/1 000 až 1/10 000 až

Státní ústav pro kontrolu léčiv

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 2

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 3

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 4

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 5

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 6

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 7

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 8

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 9

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 10

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 11

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 12

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 13

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Page 14

www.olecich.cz

Informační portál
pro veřejnost

nebezpecneleky.cz

Mohou nelegální léky
poškodit Vaše zdraví?

SALK

Státní agentura
pro léčebné konopí

eRecept

Informace k elektronickému
receptu

pristupy.sukl.cz

Zajištění přístupů k IT systémům SÚKL

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector