Konjunktivitida – Vše o zdraví

Spojivka má několik funkcí: umožňuje pohyb oční bulvy tím, že produkuje hlen, který je součástí slzného filmu. Také zde sídlí i lokální lymfatický systém oka. Je bohatě protkaná cévami.

Při podráždění zánětem, chemickou látkou, světlem, nebo v důsledku přítomnosti cizího tělesa v oku cítíte bolest, svědění, řezání, slzení a pocit přítomnosti písku v oku. V takovém případě se cévy více prokrví a oko zrudne.

Přitom se poruší zvlhčující funkce spojivky a nejen že je oko suché, ale i bolestivé a kvůli nedostatečné ochraně na povrchu oka zde vzniká menší či větší zánět.

Co způsobuje zánět spojivek?

Zánět spojivek se odborně nazývá konjunktivitida. Původcem zánětu mohou být bakterie, viry, chlamydie, a také alergická reakce těla na přítomnost alergenů nebo jen suchý povrch oka. Příznaky jsou vždy podobné – zarudnutí, slzení, svědění, pocit cizího tělesa a citlivost na světlo. Proto můžete mít potřebu častého mrkání.

Konjunktivitida - Vše o zdraví Jak postupovat při zánětu spojivek?

Při zánětu oka je nutné dodržovat určitá hygienická pravidla, aby nedošlo ke kontaminaci dalších členů domácnosti. Používejte výhradně svůj ručník a vlastní hygienické potřeby. Vyhněte se používání make-upu a šminek v okolí a na očích.

Co se týče nošení kontaktních čoček, je pohodlnější a hygieničtější je v období léčby nenosit, především při zánětech způsobených bakteriemi a viry.

Zanícené oko bývá také hodně citlivé na světlo, proto je na místě nosit tmavé brýle, které podráždění světlem zmírní.

Konjunktivitida - Vše o zdraví Léčba zánětu spojivek

Na léčbu zánětu spojivek se používají oční přípravky, takzvaně oftalmologické. Vyrábí se ve formě kapek, gelů a mastí, přičemž každá z lékové formy má svá pravidla aplikace. Před každou aplikací očního léku si pečlivě umyjte ruce, abyste předešli zanesení dalších nečistot. 

 • Oční kapky se kapou do spojivkového vaku, tedy do prostoru mezi spodním víčkem a okem. Hlavu zakloňte dozadu a očima koukejte nahoru. Aby byla ruka, ve které držíte kapky, stabilnější, opřete si ji o nos nebo obočí. Druhou rukou mírně odhrňte spodní víčko a aplikujte kapku. Následně si oko zavřete a na koutek oka na 30 vteřin mírně zatlačte. Objem kapky je o něco větší, jako objem, který se vejde do oka, proto je přirozené, že malá část tekutiny vyteče z oka ven. V případě, že aplikujete oční kapky druhé osobě, je pohodlnější, když osoba sedí a vy stojíte nad ní. Hlavu by měla mít v záklonu a koukat směrem nahoru. Takto ji bez problémů kápnete kapku přímo do spojivkového vaku. Pokud vám lékař předepsal vícero druhů očních kapek, vyčkejte mezi jednotlivými aplikacemi kapek minimálně 5 minut, aby se účinná látka stihla vstřebat a nevyplavila se z oka ven. 
 • Oční mast a gel, mají způsob aplikace podobný jako u očních kapek. Po otevření nového balení oční masti je potřeba první centimetr masti vytlačit mimo oko a vyhodit. Teprve pak se může mast aplikovat. Rozdíl v aplikaci od očních kapek je pouze v tom, že se mast nanáší od koutku oka směrem ven. Pak oko zavřete a hýbejte oční bulvou, aby se mast s účinnou látkou rozprostřela po celé spojivce. Po aplikaci oční masti a musíte počítat s rozmazaným viděním, proto je bezpečnější aplikovat si ji večer nebo na noc. 

Každý oční přípravek může mít jiná pravidla uchovávání. Některé se uchovávají v lednici, jiné při pokojové teplotě.

Tuto informaci naleznete vždy na obalu, v příbalovém letáku, nebo vás na způsob uchovávání upozorní lékárník. Pečlivě sledujte i dobu použitelnosti po otevření a dodržujte ji.

I když může lék na první pohled vypadat nezávadně, může vám aplikace léku po uplynutí doby použitelnosti způsobit další zdravotní komplikace.

Konjunktivitida - Vše o zdraví Bakteriální zánět spojivek

Pro přítomnost bakterií v oku je typické mít ráno po probuzení slepené oči. Kromě toho se objevují další příznaky jako pocit přítomnosti písku v oku, zarudnutí a slzení, někdy i otok víčka.

Na začátku příznaků můžete aplikovat 5krát denně dezinfekční přípravek Ophthalmo Septonex kapky, nebo Ophthalmo Septonex mast, která se aplikuje 3-5krát denně. Při hnisání je na místě použít i oční kapky se světlíkem, jako jsou Ocuflash nebo pro nejmenší děti Omnisan. Bakteriální zánět oka obvykle odezní cca za týden.

Pokud se stav nezlepšuje, pociťujete bolest nebo snížené vidění, navštivte očního lékaře, který předepíše oční antibiotika. 

Konjunktivitida - Vše o zdraví Virový zánět spojivek

Tento typ zánětu je vysoce nakažlivý a v kolektivu může vyvolat epidemii. Přenášet se může vodou, kontaktem a kapénkami ve vzduchu, proto je nutné dodržovat přísná hygienická pravidla. Příznaky jsou typické, zarudnutí, svědění, slzení a typická je i světloplachost.

Kromě aplikace léků se doporučuje i nošení tmavých slunečních brýlí, aby se snížila podrážděnost sliznice světlem. Postižené bývají většinou obě oči. Zánět se projeví náhle a léčba trvá 2-3 týdny. Jako první pomoc je možné použít k výplachu očí borovou vodu nebo dezinfekční oční kapky Ophthalmo-septonex 5x denně.

Po návštěvě lékaře odejdete s receptem na oční kapky nebo mast s obsahem antivirotika. 

Konjunktivitida - Vše o zdraví Alergický zánět spojivek

Zánětlivá alergická reakce spojivek se vyskytuje sezónně, spolu s alergickou rýmou, případně dalšími projevy alergie. Existuje také typ atopického zánětu spojivek, kdy tělo celoročně reaguje na zvířecí srst, prach, roztoče a podobně. Tady se už jedná o chronický zánět spojivek.

Alergický zánět se projevuje svěděním, slzením, doprovázejí je také rýma s kýcháním. Na zmírnění podráždění očí je vhodný a hodně používaný Visine Classic, který krátkodobě stáhne cévy na spojivce a tím zmírní zčervenání a další průvodní reakce zánětu.

Pro celodenně trvající efekt je třeba aplikovat tyto kapky 5krát denně. Proti komplexnějším projevům alergické reakce se používají lokální antihistaminika. Z volně prodejných to jsou Livostin nebo Allergodil.

Účinné látky v těchto kapkách působí proti projevům jako jsou svědění, zarudnutí a otok oka a jsou vhodné i na chronické projevy alergie. Pokud není účinek dostatečný, mohou se kombinovat i s antihistaminiky podávanými orálně. 

Konjunktivitida - Vše o zdraví Oční chlamydie a zánět spojivek

Chlamydie v oku se diagnostikují poměrně těžko. Projevy začínají jako běžný bakteriální zánět s typickými příznaky. Většinou postihují jedno oko.

Na lokální léčbu antibiotiky nereagují, proto se zdravotní stav může zlepšit jen nepatrně. Stává se poměrně často, že až po tom, co je obecná léčba zánětu spojivky neúspěšná, přistoupí lékař ke stěru z oka na diagnostiku chlamydií.

K lokálním očním antibiotikům se musí přidat i antibiotika podávané ústně a to na několik týdnů. 

Jak předcházet zánětu spojivek

 • Zbytečně si oči nemněte a nesahejte si do nich.
 • Používejte vlastní ručník a další hygienické potřeby denní potřeby.
 • Nepůjčujte si make-up, řasenku ani jinou kosmetiku k ošetření pleti.
 • Pokud musíte celou svou pracovní dobu sedět u počítače, obrazovce se po zbytek dne spíše vyhýbejte.
 • Při plavání v bazénu i na přírodních vodních plochách si nezapomeňte vždy nasadit plavecké brýle.
 • Když nemusíte, nepohybujte se v prašném prostředí. Když to vyžaduje vaše profese, použijte vždy ochranné brýle.
 • Nevystavujte se přehnaně slunečnímu záření a používajte vhodné sluneční brýle se silným UV faktorem.
 • Neseďte po celý den v průvanu, či u foukající klimatizace.
 • Čočky noste pouze po doporučenou dobu a při jejich manipulaci dodržujte maximálně hygienická pravidla. Při nasazování i údržbě čoček a příslušenství, nádobky na kontaktní čočky i roztoku, mějte vždy pečlivě umyté ruce.

Vše na problémy s očima

Zánět spojivek

Zánětem spojivek – konjunktivitidou se rozumí zánět tenké prokrvené sliznice/tkáně, která kryje vnější povrch oka a vnitřní stranu víček. Za zánětem spojivek stojí mnoho vyvolávacích stimulů.

Můžeme je dělit na infekční a neinfekční. Infekční pak dále dělit na virové, bakteriální či chlamydiové aj. Mezi neinfekční pak patří např.

alergické, chemických drážděním nebo UV zářením podmíněné záněty spojivek atd.

Konjunktivitida - Vše o zdraví

Příznaky zánětů spojivek – konjunktivitid se liší podle původce. U virových zánětů může být prvním signálem pocit „písku v očích“ či bolest oka, ke kterému se přidává čirý vodnatý až hlenitý výtok. Spojivky jsou zarudlé a prosáklé.

  U bakteriálních i chlamydiových spojivkových zánětů je obraz podobný, ale výtok bývá hustý a hnisavý. V případě alergických zánětů dominuje pocit svědění a pálení provázený nejčastěji čirým výtokem.

Spojivky mohou, ale také nemusí být zarudlé.

U všech typů bývá často přítomné ranní zalepení očí sekretem. Může být i otok víček, světloplachost aj.

Léčba je podřízena druhu konjunktivitidy a projevům, které má viz dále

Komplikace zánětu spojivek

Komplikace provázející záněty spojivek nejsou časté. Častěji doprovází bakteriální infekci, kdy se vytváří pseudomembrány a membrány, jež jsou tvořeny ztuhlým sekretem. Sekret přilne k oční sliznici a je obtížné ho oddělit. U membrán je potom přilnutý materiál neoddělitelný, protože proniká do sliznice, tento stav bývá spojen se streptokokovou konjunktivitidou.

Dělení zánětů spojivek dle příčiny a léčba

Již bylo naznačeno, že rozeznáváme několik typů zánětů spojivek. Nyní je blíže rozebereme. Hlavní dělení je na infekční a neinfekční.

Infekční

Bakteriální konjunktivitida

Tvoří asi 5% konjunktivitid.  Její výskyt je nejvyšší v zimním a jarním období. Dle tíže a rychlosti nástupu je dělíme na:

Hyperakutní

Dalšími vyvolavači jsou Neisseria gonorrhoeae, kdy je oční onemocnění spojeno i s postižením genitálu. Neisseria meningitidis, corynebacterie či hemofilus.

Tyto infekce provází bolestivý otok víček, zarudnutí spojivek výtok hustého hnisavého sekretu a tvorba spojivkových membrán.

Terapie: u mnoha bakteriálních zánětů spojivek je nutné celkové podávání antibiotik doplněné lokální terapií v podobě antibiotických kapek, mastí.

Akutní

Původci spojení s těmito konjunktivitidami jsou různé druhy stafylokoků, streptokoků, hemofilus influenzae aj. Projevuje se pálením, drážděním očí, slzením a výraznou hlenohnisavou sekrecí. Otok víček nebývá výrazný, stejně tak zarudnutí spojivek. Terapie: léčba je založená na lokálním podávání antibiotik v podobě mastní a kapek.

Chronická

Tato konjunktivitida je nejčastěji způsobena stafylokoky v přítomnosti dalšího očního problému např. abnormit víček, obstrukci slzných cest aj. Příznaky nejsou tak výrazné jako u předchozích konjunktivitid, ale vytrvalé a málo reagující na léčbu. Terapie je nutné přesně určit původce, vyloučit další onemocnění očí a podávat lokální antibiotické přípravky.

Chlamydiová konjunktivitida

Stojí mimo zmíněné typy, jejím původcem je nitrobuněčný mikroorganismus Chlamydia trachomatis. Její sérotyp A-C vyvolává trachom, sérotyp D-K tzv. inkluzní konjunktivitidu. Inkluzní konjunktivitida může být u novorozenců, kteří se nakazí od matky při porodu průchodem porodním kanálem.

U dospělých pak trpí touto konjunktivitidou nejčastěji sexuálně aktivní lidé mezi 18-30 lety, kdy dochází k přenosu infekce z genitálů na oko. Tento zánět spojivek má spíše chronický, vlekoucí se charakter, projevuje se nejprve jednostranným zarudnutím oka, pak hlenohnisavou sekrecí, oko je podrážděné, infekce často přechází i na rohovku. Může však probíhat téměř bezpříznakově.

Terapie zahrnuje zaléčení genitální nemoci i lokální oční infekce, jsou tedy podávána celková antibiotika i lokální.

V případě trachomu může neléčená infekce vést až k trvalé slepotě, neboť neléčená infekce vede k vchlípení víček a řasy pak při mrkání poškrábou rohovku.

Zajímavé:  Amyotrofická Laterální Skleróza Priznaky?

Virové konjunktivitidy

Jsou nejčastější formou akutních konjunktivitid. Jsou provázeny pocitem písku v očích, pálením a řezáním, zarudnutím oka. Sekret z oka je spíše vodnatý. Mezi původce patří ponejvíce adenoviry, ale také herpetické viry.

Adenovirová konjunktivitida

Přenos nemoci se děje kontaktem infikovaného sekretu dýchacího traktu s okem např. při používání ručníků, tělesným kontaktem, nebo je současně přítomná i respiračního infektu aj.

Onemocnění trvá cca 3-6 týdnů a bývá často spojené i se zduřením uzlin. Terapie je pouze úlevná, symptomatická. Dávají se chladivé obklady, provádí se výplachy spojivkového vaku, místně se mohou podat nesteroidní protizánětlivé léky.

U těžkých forem se mohou podávat i steroidní léky.

Herpetická konjunktivitida

Je způsobována oběma typy viru – HSV 1 i genitální formou HSV 2. Nástup příznaků je rychlý. Jedná se o pálení a řezání v očích, zarudnutí oka, otok víček a zduření uzlin. Je provázena hlenovou sekrecí. Často přechází na rohovku a další části oka. Je to závažná infekce vyžadující odbornou léčbu. Pacientům jsou podávány antivirotické masti – acyklovir-Zovirax.

Dalšími původci virových konjunktivitid jsou např. pikornaviry, enteroviry, coxsackieviry.

Neinfekční

K neinfekčním konjunktivitidám patří ty, jež nejsou způsobeny mikroorganismy. Mohou doprovázet alergická či autoimunitní onemocnění, stejně tak mohou být způsobeny mechanických, UV či chemickým drážděním oka. Na jejich vzniku se podílí i špatně korigované oční vady. 

Alergické

Alergické konjunktivitidy jsou velmi častým onemocněním.

Nejčastějšími typy jsou– sezónní či celoroční chronické s relapsy. Projevy se vyskytují při kontaktu alergické osoby s alergenem, kterým je nejčastěji pyl, prach či plísně. Oko bývá zarudlé, svědí, pálí a nadměrně slzí.

Na rozdíl od infekčních bývají v obou očích. Bývají provázené i alergickou rýmou, proto se častěji používá termín rhinokunjunktivitida.

Terapie těchto konjunktivitid je založena na podávání antihistaminik celkově i místně v podobě kapek.

Mezi alergické konjunktivitidy dále řadíme 

Lékové, jež mohou vzniknout v důsledku negativní reakce imunitního systému na léčivo podané do oka, nebo jsou vyvolány přímo toxicitou léčiva. Tento zánět spojivek je provázen svěděním, zarudnutím očí, mohou se vyskytnou i drobné defekty v rohovce.

Terapie spočívá ve vysazení léčiva, které konjunktivitidu způsobilo. Je možné přidat antihistaminika či steroidy, které zmírní zánět.

Vernální – zde se jedná o spojení postižení spojivky a rohovky, tedy o keratokonjunktivitidu. Tento zánět recidivuje a nejvíce se objevuje z jara.

Je provázen světloplachostí, svěděním a pocitem cizího tělíska v oku. Oko produkuje vazký hlenovitý sekret. Na poškozené rohovce se mohou vytvořit defekty až ploché vředy.

Terapie je založená na odstranění alergenů, klimatoterapii, v době zhoršení se podávají kortikosteroidy atd.

Atopická – i zde se jedná o keratokonjunktivitidu. Jejími projevy je svědění a pálení očí. Je přítomná u pacientů s atopickou dermatitidou, která postihuje i oční víčka. Je to závažné onemocnění, které se léčí podobně jako vernální keratokonjunktivitida, navíc se v případě infekce, která se může přidat, podávají antibiotika.

Vzniklé z dráždění

Gigantopapilární konjunktivitida

Vyskytuje se u pacientů nosících kontaktní čočky. Projevuje se svěděním a výtokem hlenovitého sekretu. Zde je léčba jednoduchá, výměna kontaktních čoček. U akutního zánětu se podávají i antialergika – kromoglykáty, kortikosteroidy aj.

Konjunktivitidy vzniklé UV zářením

Zde se jedná spíše o zasažení spojivky i rohovky. Je nutné chránit oči před působením UV záření, tj. nosit tmavé brýle. Opět dochází k podráždění a zarudnutí oka a k vodnaté sekreci. Léčba spočívá v podávání mastí, které pomáhají obnovit sliznice oka, zároveň jsou to masti s anestetickým účinkem na zmírnění bolesti a antibiotika.

Konjunktivitidy způsobené chemickým drážděním

Může být vyvolána podávanými léčivy, ale také chemickými látkami v prostředí – aerosoly, plyny – kouř, prach, které oko dráždí. To je zarudlé, štípe, pálí a slzí… Nejdůležitější v léčbě je opustit prostředí, které dráždění vyvolává, a pokračovat dle symptomů, které pacient má tj. podat hojivé kapky.

Autor: Drahomíra Holmannová

Problémy s očima

Červené oko je běžné onemocnění, které se může objevit, pokud vám popraskají vlásečnice na povrchu oka. Krev pak barví oko do růžové nebo načervenalé barvy. Může mít různé příčiny a různě závažné důsledky. Rozhodně je dobré svůj stav zkonzultovat s optometristou nebo s očním lékařem, kteří doporučí správný postup, jak oko uzdravit.

Příznaky červeného oka

Příznaky mohou být:

 •  podrážděné oči
 •  pocit pálení, řezání
 •  pocit cizího tělesa v oku
 •  neustále svědění v očích
 •  suchost
 •  mírná až silná bolest
 •  výtok z očí
 •  zvlhlé oči
 •  rozmazané vidění
 •  vysoká citlivost na jasné světlo

Typy červeného oka

Důvodů ke vzniku červeného oka je několik. Zde jsou ty hlavní:

 1. Alergie Lidé s alergiemi se často potýkají s kýcháním, svěděním očí, slzením a pocitem pálení. To vše může oko dost snadno podráždit a způsobit tzv. červené oko.Oko také často dráždí látky jako pyl, prach, parfémy, kouř nebo plísně. I to může být příčinou zarudnutí.
 2. Suché oči Další běžnou příčinou červeného oka je suchost očí. Oku chybí přirozená vlhkost, a to jak z okolního vzduchu, tak z vody obsažené v těle, což oči narušuje. Abychom dobře viděli, potřebuje oko lubrikaci. Krevní cévy a membrány v oku se v případě suchých očí mohou roztáhnout a způsobit mírnou nebo intenzivní bolest a zarudnutí. Stav ovšem může vést i k horším věcem, jako je rohovkový vřed.
 3. Infekce Oční infekce mohou vyvolat zánět řasových folikul (tedy té části, odkud řasy vyrůstají) a membrány (vrstvy) chránící povrch oka. Oči jsou pak zarudlé a bolavé. Při infekci oka se začne tvořit dodatečná tekutina. Jejím smyslem je chránit oko před vstupem cizích látek, například prachu. Pokud vás trápí pouze jedno červené oko, je o něco pravděpodobnější, že jde spíš o infekci než alergii. Zde jsou běžné příklady očních infekcí: 

  Zánět spojivek (konjunktivitida): Zánět spojivek může mít více různých příčin, které jej způsobily (především rozlišujeme, zda jej vyvolaly bakterie nebo viry).

  Při této nemoci napadá infekce vnější ochrannou vrstvu oka a vyvolává zánět. Tělo pak produkuje větší množství hlenu, aby ochránilo povrch oka před dalšími nebezpečnými látkami zvenčí.

  Pokud si chcete o tématu zjistit víc, přečtěte si náš článek o zánětu spojivek.

  Zánět víček (blefaritida): K zánětu víček dochází v důsledku hromadění tuku ve žlázách víček. Tuk je ucpává a na víčkách a řasách se přemnoží bakterie. Ucpané žlázy pak mají za následek pálení v očích, svědění, oteklá víčka a zarudnutí oka. Někdy je původní příčinou špatné hygiena této oblasti, například při nedůkladném odstraňování make-upu.

 4. Komplikace po chirurgickém zákroku. Pokud se červené oko objeví několik týdnů po operaci šedého zákalu nebo laserové operaci očí, jde velmi pravděpodobně o pooperační komplikaci, kterou je třeba vyřešit. V takovém případě se spojte se svým lékařem.
 5. Mechanické poškození a přetěžování Červené oko může být vyvoláno také různými příčinami, za něž si (do určité míry) můžeme sami. Může být způsobeno mechanicky (například nárazem či škrábnutím), ale také únavou po probdělé noci a přílišném pití alkoholu nebo po příliš dlouhé sledování televize či mobilního telefonu nebo dlouhém čtení, zvlášť při špatném osvětlení.

Léčba červeného oka

Oční kapky

Nejběžnější metodou léčby zarudlých očí jsou oční kapky. Navštivte odborníky v oční optice a nechte si poradit, jaký typ očních kapek pro vás bude nejlepší. Červené oko je také často způsobeno nedostatkem spánku a vhodnou léčbou je proto odpočinek. Můžete také použít lubrikační kapky, abyste oči udržovali zvlhčené a nemoc červeného oka se u nich nevyskytovala tak často.

K dalším formám léčby patří:

 • Antibiotika
 • Oční krémy
 • Ústně podávané léky na alergie

Podle závažnosti zarudnutí oka vás může optometrista doporučit návštěvu očního lékaře. Ten vám může namísto očních kapek doporučit antibiotika nebo oční krém. U závažnější infekce, jako například u zánětu víček nebo spojivek, oční kapky nepomohou a budete potřebovat ústně podávané léky.

Ať už má vaše zarudnutí očí jakoukoli příčinu, neodkládejte prohlídku u odborníka. Včasné podchycení onemocnění umožní mnohem rychlejší léčbu a sníží riziko, že by mohlo dojít k dlouhodobého poškození zraku.

Prevence je lepší než léčba

Nejlepším způsobem, jak k červenému oku přistupovat, je prevence toho, aby k němu vůbec došlo. Zde je několik doporučení, která vám pomohou ochránit oči před zarudnutím.

 •  Než si budete sahat do oka, umyjte si ruce antibakteriálním mýdlem nebo dezinfekcí.
 •  Vždy odstraňte z očí a z jejich okolí veškerý make-up, abyste zabránili ucpání žláz na očních víčkách a řasách.
 •  Nenoste kontaktní čočky déle, než je u vašeho typu doporučeno.
 •  Skladujte kontaktní čočky v čistém pouzdře a před i po každém použití je důkladně očistěte roztokem na čočky.
 •  Kdykoli je to možné, vyhýbejte se prostředí, kde se vyskytuje prach, plísně a další alergeny.
 •  Chraňte si zrak před pyly a prachem vhodnými brýlemi.
 •  Dopřejte si – zvlášť při dlouhodobé práci s počítačem – dostatek odpočinku.

Zpět na všechna témata zdraví očí

Hledáme kolegy Volné pozice

Zánět spojivek – příznaky, přenos, léčba a prevence

Vysoce infekční onemocnění lidé často zaměňují za podrážděné oči od počítače. Bagatelizovat zánět spojivek se nevyplácí. Můžete velmi snadno nakazit své okolí, navíc oči patří ke křehkým orgánům těla. Možná jste si onemocnění způsobili sami – jak se zánět spojivek projevuje a jak jej léčit?

Zánět spojivek se projeví do 2 dnů

Zánět spojivek (konjunktivitida) je zanícení spojivky – tenké průsvitné blanky, která pokrývá uvnitř oka oční víčko a zvnějšku oční bulvu. Když se zanítí, překrví se, začne natékat a v očích se objeví potrhané žilky a zarudnutí. Inkubační doba zánětu spojivek je 36–48 hodin, infekční jste po celou dobu onemocnění, které trvá při vhodné léčbě obvykle dva týdny.

Příznaky zánětu spojivek podle původu

„Původů infekce může být celá řada: infekce nejrůznějšími mikroorganismy (viry, bakterie a plísně), které jste si nedostatečnou hygienou zanesli do oka, nebo jste onemocněli přímým kontaktem s infikovaným člověkem. Mohou být projevem alergie či jiných onemocnění (třeba syndrom suchých očí),“ vysvětluje MUDr. Anna Vaňková, oční lékařka z EUC Kliniky Ostrava. Podle původu se liší i příznaky a vznik onemocnění.

Infekční zánět spojivek

Vzniká přímým kontaktem s nakaženým, přenese se podáním ruky a následným promnutím očí, použitím cizích kapek do očí, ručníku, koupáním ve znečištěných vodních koupalištích, nedodržováním dostatečné osobní hygieny.

 • Virové záněty(viry herpes či adenoviry, které způsobují záněty horních dýchacích cest) mají tyto projevy:
  • zarudnutí očí
  • pálení v očích
  • sekret
  • pocit cizího tělesa v oku
  • světloplachost
 • Bakteriální záněty(akutní, způsobené bakteriemi stafylokoky, streptokoky, hemofily) naznačí:
  • zarudnutí očí
  • otoky víček
  • hnisavý výtok, který dokáže zalepit víčka
  • teplota

POZOR: Původci zánětu spojivek mohou být i původci kapavky (Neisseria gonorrhoeae), původce hnisavé meningitidy (Neisseria meningitis) nebo chlamydie. Je vhodné se nechat vyšetřit na pohlavní nemoci. Například na některé z dermatovenerologických ambulancí EUC.

Zánět spojivek se projevuje zarudnutím i bolestí oka. Foto: P33tr, Wikimedia Commons

Alergické záněty spojivek

Objevují se nejčastěji na začátku a v průběhu jara/léta, kdy probíhá pylová sezóna trav a stromů. Zánět spojivek často doprovází i senná rýma a atopický ekzém.

 • Projevy alergického zánětu spojivek:
  • svědění očí i víček
  • zarudnutí spojivky
  • slzení (zvlášť při kýchání, které provází alergii)
  • případně hlen ve spojivkovém vaku

Neinfekční záněty spojivek

Jsou způsobeny vnějším vlivy: prachem a nečistotami v ovzduší, UV zářením, kouřem z cigaret, chlorem z bazénu. Projevují se zarudnutím očí, sníženou tvorbou slz.

TIP: Při jakýchkoliv potížích s očima se okamžitě přestaňte líčit a vyjměte kontaktní čočky, pokud je používáte. Zbytečně mechanicky dráždí již podrážděné oči. Vyhněte se klimatizovaným prostorům, oči chraňte slunečními brýlemi. Platí to i pro oči unavené od počítače.

Léčba zánětu spojivek

Bakteriální konjunktivitidy spolehlivě zaléčí antibiotika. Lokálně se používají oční masti nebo kapky. Jako podpůrná léčba se doporučují průplachy očí borovou vodou nebo ve vodě rozpuštěnými přípravky s dezinfekčními účinky.

Virové záněty spojivek zklidní studené obklady, klid očím, případně virostatika v kapkách nebo očních mastičkách. Zkuste výplach a kapky Opthalmo Septonex.

Alergické záněty vyžadují odstranit alergen z bezprostřední blízkosti pacienta a tlumit alergické projevy antihistaminiky.

TIP: Z přírodních léčiv pomáhá světlík lékařský. Můžete pít čaj, užívat v tabletkách nebo na nemocné oči přikládat obklady ze silného odvaru.

„Původ zánětu spojivek zjistí lékař stěrem ze spojivky. Toto bezbolestné mikrobiologické vyšetření odhalí zdroj a lékař pak nasadí vhodnou léčbu. Domácí samoléčbu borovou vodou a kapičkami doporučuji maximálně 24 hodin, poté je třeba navštívit odborníka. Například v některé z našich očních ambulancí,“ radí MUDr. Anna Vaňková, oční lékařka z EUC Kliniky Ostrava.

Zánět spojivek u dětí

Nehledejte původce a vždy, i při sebemenších příznacích zánětu očí, navštivte lékaře. Neléčený zánět spojivek může nevratně poškodit dětskou rohovku. Novorozenci mají dost často chlamydiový typ konjuntivitidy kolem týdne věku, protože se chlamydiemi mohou nakazit při průchodu porodními cestami.

 • Máte zánět spojivek? Naši odborníci z EUC jsou tady pro vás:
 • Oftamologové (oční lékaři) v EUC      
 • Praktičtí lékaři v EUC                          
 • Potřebujete prostředky na léčbu zánětu spojivek nebo zmírnění bolestí? Mohou vám pomoci EUC Lékárny:
 • Kapky do očí                                       

Zánět spojivek (Konjunktivitida) u psů | Zooplus Magazin

Změny na víčku psa často způsobují konjunktivitidu. Oční víčko, které je příliš malé nebo příliš velké, vychlípené oční víčko (ektropium nebo entropium) nebo chlupy, které rostou na normálně bezsrstém okraji očního víčka (distichiáza, trichiáza) způsobují podráždění oka a následný zánět spojivky.

Alergie, cizí těleso, jako je osina, poranění nebo infekce virem, bakteriemi, kvasinkami nebo paraziti, mohou také vést ke konjunktivitidě. U mladých psů se při konjunktivitidě (folikulární konjunktivitidě) příležitostně objevuje otok lymfatické tkáně na zadní nosní membráně.

Při suchém zánětu rohovky a spojivky (keratoconjuctivitis sicca) se vytváří příliš málo slz, což způsobí i zánět spojivek.

Zánět spojivek může zasáhnout pouze jedno oko nebo obě oči psa. Hlavním příznakem konjunktivitidy je zarudnutí spojivky. Výtok z očí může být vodnatý, sliznatý, hnisavý nebo krvavý.

Pes zasažené oko bolí, může se to projevovat přivíráním oka, zvýšeným mrkáním nebo třením očních víček tlapkou. V případě závažného zánětu se spojivka také zvětšuje, takže člověk sotva pozná samotné oko.

V případě chronického vývoje se na spojivce mohou vyvinout puchýřky (folikuly).

Veterinář obvykle provádí víc testů, aby diagnostikoval zánět spojivek. Nejprve důkladně kontroluje postižené oko. Zaměřuje se na pozici víčka a hledá případné anomálie. Závažnost symptomů již může poskytnout vodítko, pokud jde o příčiny a celkové trvání zánětu.

Může použít Schirmerův test, ten ukáže, zda dochází k dostatečné tvorbě slz. Aby bylo možné nalézt cizí těleso nebo najít folikuly za pokožkou, lze oční víčka opatrně shrnout speciální pinzetou, tak může být vyšetřena oblast, která se nachází pod povrchem pokožky.

Výtěr může zjistit, zda je konjunktivitida způsobena bakteriemi, viry nebo kvasinkami. Nakapáním fluoresceinu, zeleného barviva, do očí psa, veterinární lékař může posoudit, zda je poškozena rohovka a zda jsou volné slzné kanálky.

Zelené barvivo se v případě poškození rohovky hromadí v místě poranění a při osvětlení oka je nazelenalé. Pokud můžou slzy volně proudit slznými kanálky, zelené barvivo se objeví po chvilce v koutku oka a v nosních dírkách psa.

Léčba konjunktivitidy záleží na příčině zánětu. Pokud jde o lehké podráždění spojivek prachem nebo něčím podobným, může být jednodenní používání kapek do oka postačující. Cizorodé těleso by mělo být pečlivě a úplně odstraněno. Po odstranění může být nutné používat protizánětlivé oční kapky nebo masti.

Pokud je příčinou konjunktivitidy bakteriální infekce, veterinární lékař předepíše antibiotické oční léky. U kvasinkových infekcí jsou k dispozici antimykotika. V případě přítomnosti parazitů např. Thelazie, jsou spojivky důkladně opláchnuty a podány antiparazitické léky.

Deformity očních víček, pokud způsobují trvalé příznaky, by měly být léčeny chirurgicky. Podobně jako chloupky na očních víčkách (distichiáza, trichiáza) by měly být odstraněny laserem nebo chirurgicky. Folikulární konjunktivitida u mladých psů může být léčena při akutním zánětu vhodnou oftalmickou masti.

Pokud k ní nedojde po dosažení věku kolem 2,5 až 3 let. Keratoconjuctivitis sicca vyžaduje komplexní terapii, která závisí jednak na příčině a na závažnosti onemocnění.

Vzhledem k tomu, že oči patří k citlivým částem psa, doporučujeme je po každé procházce opatrně očistit vlhkým hadříkem.

Například můžete zjistit možné podráždění očí, přítomnost cizích těles nebo zranění, například po procházení křoví.

Při přítomnosti zarudnutí nebo očního výtoku byste neměli na vlastní pěst používat různé kapky nebo masti, protože se choroba může zhoršit. Měli byste se také vyvarovat léčby očí různými čaji.

Zánět spojivek

Zánět spojivek nebo také konjunktivitida vám může pořádně nahnat strach, zvláště když se jím nakazíte poprvé. Oči vás nejspíš budou nepříjemně svědit, budou zarudlé a pokryté jakousi krustou a jejich celkový vzhled nebude zrovna líbezný.

Rohovka (tenká blanka pokrývající bílou část oka kolem zornice) se zabarví do krvava nebo celá zrůžoví (i proto se nemoc v angličtině označuje jako „růžové oko“). Budete tedy po jistou dobu vypadat jako upír – tím se ale nenechte příliš znepokojovat. Zánět spojivek obvykle asi po týdnu odezní.

Co byste ještě měli o léčbě zánětu spojivek vědět? Jaké informace jsou pro vás důležité? Čtěte dále!

Je zánět spojivek nakažlivý?

Na sociálních sítích se často objevují komentáře teenagerů i dětí, kteří se ptají: „Jak dostaneš zánět spojivek?“ Odpověď: zánětem spojivek se dá onemocnět snadno – vlastně velice snadno. Infekce se přenáší kašláním, kýcháním nebo dotekem, a ve správných podmínkách se šíří nesmírně rychle.

Takže – je zánět spojivek nakažlivý? Jistě!

Nemoc je velice častá u dětí školního věku a extrémně nakažlivá. Znamená to tedy, že během prvních dvou dní po vypuknutí infekce byste se měli co nejvíce vyhýbat kontaktu s jinými lidmi. Omezit šíření onemocnění můžete tím, že si budete zakrývat ústa a často si mýt ruce horkou vodou a mýdlem.

Pokud vy nebo vaše dítě onemocníte zánětem spojivek, snažte se omezit kontakt s ostatními v co největší možné míře. V prvních 36–48 hodinách po nákaze byste tedy neměli chodit do práce nebo do školy, protože toto je obecně délka infekčního období bakteriálního zánětu spojivek.

Požádejte lékaře o další informace, zejména tehdy, pokud onemocnění přetrvává po dobu delší než pět dní.

Co je zánět spojivek?

Chceme-li na tuto otázku odpovědět přesněji, jde o zánět spojivky, průsvitné membrány pokrývající oko.

Zánět spojivek může být vyvolán buď bakteriální, nebo virovou infekcí. Rozlišit tyto druhy však nebývá vždy lehké. U bakteriálního zánětu spojivek se obvykle přes noc vytváří výraznější krusta; ta vzniká ze sekretu vylučovaného okem. Virový zánět spojivek zpravidla postihuje jen jedno oko, zatímco bakteriální forma zasahuje oči obě. 

Bakteriální zánět spojivek lze léčit pomocí antibiotik, virová forma se obvykle musí nechat odeznít. Znovu však zdůrazňujeme – pokud se ani po pěti dnech nedostaví žádné zlepšení, navštivte lékaře.

Léčba zánětu spojivek

Již bylo řečeno, že toto onemocnění většinou samo odezní po několika dnech. Chcete-li se bakteriálního zánětu spojivek zbavit rychleji, ve většině supermarketů a drogerií si můžete bez lékařského předpisu zakoupit antibiotické kapky pro léčbu zánětu spojivek.

Z domácích způsobů léčby můžete vyzkoušet teplé obklady na oči. Díky nim lze dosáhnout jisté úlevy. Pomůže i dostatek odpočinku a relaxace.  Snažte se nesledovat televizi a rozhodně neukládejte své obklady společně s mycími žínkami. Tím by se infekce rozšířila i na další členy rodiny – a to velmi rychle.

Jak si asi umíte představit, celá rodina postižená zánětem spojivek by rozhodně nebyla žádná legrace. Jakmile zjistíte příznaky infekce, postupujte podle obecných doporučení uvedených výše, a pokud nemoc přetrvává, objednejte se u lékaře. Pak už by vám nemělo na cestě k uzdravení z této nepříjemné, ale většinou neškodné choroby nic bránit.  

Výroky zveřejněné v tomto článku nejsou míněny jako lékařské rady ani nenahrazují doporučení zdravotnických odborníků. Máte-li jakékoli konkrétní dotazy, informujte se u očního specialisty.

Zánět spojivek: příznaky, léčba (konjunktivitida)

Původ slova konjunktivitida pochází z latinského pojmenování
spojivky – tunica conjunctiva a latinské přípony
–itis, česky –itida, která označuje, že onemocnění má zánětlivý
charakter.

Spojivka je slizniční blána, která přechází na oční kouli a kryje
zpředu bělimu až po okraj rohovky. Prostor mezi spojivkou očních víček a
bělimou se nazývá spojivkový vak.

Záněty spojivek lze dělit podle několika kritérií,
která se vzájemně doplňují.

Podle průběhu je dělíme na
hyperakutní (kdy se příznaky onemocnění vyvíjejí během
několika málo hodin po setkání s infekcí), akutní
(příznaky se vyvinou obvykle během několika hodin až dnů, během týdne
dochází k postižení druhého oka a netrvá déle než 4 týdny) a
chronické, trvající déle než čtyři týdny.

Podle původce je v nejobecnějším měřítku můžeme rozdělit na
infekční, jejichž původci jsou bakterie, viry, paraziti,
plísně a na neinfekční, které vznikají z trvalého
dráždění – například v souvislosti s alergiemi, případně
s celkovými chorobami organismu.

Členění konjunktivitid je velmi pestré a podrobné, pro dobré pochopení
a pořádek rozebereme jednotlivé druhy konjunktivitid podle původců a budou
zde uvedeny jen nejčastější typy, protože řada dalších je v našich
zeměpisných polohách vzácná (například některé parazitární
konjunktivitidy), případně onemocnění jako takové se vyskytuje
celosvětově velmi zřídkakdy.

1. Bakteriální konjunktivitidy

Tento druh konjunktivitid je nejčastější v zimním období a na
jaře
. Zánět má hnisavý charakter, vzniká často
během několika hodin, takže můžeme hovořit o hyperakutním či
akutním – podle původce – zánětu. Není to nejčastější druh
konjunktivitid, tvoří asi jen 5% všech zánětů spojivek.

Hyperakutní bakteriální konjunktivitida je způsobena
infekcí bakterií Neisseria gonorrhoeae nebo
Neisseria meningitis, což jsou původci v prvním případě kapavky,
ve druhém meningitidy.

Zánět se rozvíjí během několika hodin, dochází k otoku víček,
husté hnisavé sekreci a zduření uzlin. Terapií jsou
u této konjunktivitidy antibiotika ve vysokých
dávkách – to jak místně v podobě mastiček, tak celkové podávání
v podobě tablet.

Akutní bakteriální konjunktivitida je způsobována
nejčastěji rody streptokok, hemofilus nebo
stafylokok. Projevuje se slzením, hlenohnisavou sekrecí, která
slepuje víčka. Spojivky jsou prokrvácené.
U dětí se většinou původce rozšíří do celého organismu a způsobuje
celkové příznaky zánětu v těle, jako je například teplota.

Chronické bakteriální konjunktivitidy bývají často
způsobeny zlatým stafylokokem, méně často se na jejich vzniku
mohou podílet střevní bakterie. Tento druh zánětu bývá doprovázen
záněty víček.

2. Virové konjunktivitidy

 • Záněty spojivek způsobené viry jsou nejběžnější,
  jejich typickým příznakem je pocit „písku v očích“,
  což jistě každý někdy zažil.
 • Přenos se uskutečňuje předměty osobní hygieny, které jsou
  kontaminované sekretem z očí nebo dýchacího traktu, nebo přímým stykem
  s infikovanou osobou, která je nejvíce infekční prvních 10 dnů.
 • Zde je dělení konjunktivitid složitější, pro jednoduchost zde budou
  uvedeny jen některé typy.

Typickým virovým agens (působitelem) jsou adenoviry.

Konjunktivitida jimi způsobená je vysoce infekční onemocnění a k jejímu
přenosu dochází snadno, například již zmíněnými předměty
osobní hygieny
nebo přímým kontaktem
s infikovanou osobou. Sekret, který oko postižené zánětem produkuje je
vodnatý, lehce hlenovitý. Častým nálezem je také zduření uzlin.

U dětí se nejčastěji může vyskytnout tak zvaná
faryngokonjuntivální horečka, která je v přímé
souvislosti se záněty horních dýchacích cest a horečkami.

Infekce má
rychlý nástup, zduřují uzliny, mohou se vyskytovat
pseudomembrány. Pseudomembrány jsou tvořené „ztuhlým“
sekretem, je možné je oddělit od spojivky.

Přímá terapie zde neexistuje,
doporučují se chladné obklady a léky, které způsobují
stažení cév.

Dalším druhem konjunktivitid, jsou ty, které jsou způsobeny viry
herpes (Herpes simplex jsou viry, které působí opar). Tento druh se
projevuje zvětšením uzlin, na spojivce lze najít drobné váčky.

3. Chlamydiové konjunktivitidy

Chlamydie jsou parazité, kteří přežívají uvnitř buněk, jsou takovým
mezičlánkem mezi viry a bakteriemi. U lidí je nejběžnější Chlamydia
trachomatis.

Chlamydie působí jak oční záněty, tak záněty močové trubice,
vejcovodů a děložního čípku. Jsou sexuálně
přenosné
.

V důsledku infekce chlamydiemi vzniká na spojivce speciální druh
zánětu, který se nazývá trachom. U nás se nevyskytuje,
ale je nejčastější příčinou slepoty v zemích třetího světa a to
z důvodů nízké úrovně hygieny. Začíná nejčastěji 5.

 den po
zavlečení infekce do oka (inokulaci) a to pocitem cizího tělesa v oku,
oboustranným zánětem a hnisavým výtokem z oka. Trachom se často vrací
i po úspěšném vyléčení, protože proti němu nevzniká imunita.

Terapie
je nejčastěji tetracyklinovými antibiotiky.

Druhým typem zánětu, který chlamydie způsobují je inkluzní
konjunktivitida dospělých
, což je pohlavně přenosná choroba,
která má nejčastější výskyt u mladých dospělých a k zavlečení do
oka dochází po kontaktu ruky s infikovaným genitálem a následně s okem.

Projevuje se zhruba za sedm dní po zanesení infekce a
rozvíjí se různě dlouho, v řádu týdnů až měsíců, postupně
postihuje i druhé oko.

Pacient má obvykle malé obtíže,
kterým často nepřikládá důležitost, tudíž nedojde k časnému
léčení a tento druh zánětu tak může přejít do chronického, který
trvá déle než čtyři týdny.

4. Alergické konjunktivitidy

Spojivka je místem, kde velmi často dochází ke styku alergenů
s lidským imunitním systémem. Je to nasnadě, protože toto místo je
vnějšímu světu relativně dobře otevřené. Pokud je organismus na daný
alergen přecitlivělé, rozvíjí se alergické reakce.

Ta se nejčastěji projevuje svěděním, pálením, nadměrným slzením,
otokem víček a spojivky nebo různým stupněm zbytnění rohovky. Sekret je
v takovém případě vodnatý až hlenovitý, ale rozhodně ne hnisavý.
Vyskytuje se buď sezónně, nebo celoročně.

K zánětu dojde vlivem alergické reakce – alergen se naváže na
buňky, konkrétně na žírné buňky, které mají v sobě váčky
s látkami, které působí na okolní tkáň agresivně, pokud dojde k jejich
vylití. A k vylití dojde právě po stimulaci organismu daným
alergenem.

Spojivka při takovém druhu zánětu je bledá a svědí a
pálí
. Co se týká léčby, je nutná spolupráce s alergologem a
nezbytné je vyloučení nebo alespoň maximální omezení styku alergenu
s alergikem.

Rizikové faktory zánětu spojivek

Rizikovými faktory obecně je styk s vyjmenovanými původci. Oko je orgán
velmi citlivý a snadno zranitelný, nemá tak vyvinutou ochrannou bariéru,
čili infekce má usnadněnou cestu průchodu. Spojivka je orgán, který je
okolnímu světu vystavený ještě více.

Je důležité dodržovat hygienu rukou, v případě, že
je přítomné jiné onemocnění v organismu – například pohlavně
přenosné choroby, streptokoková onemocnění a jiné.

Dále může být rizikovým faktorem malé množství
slz
 – slzy jsou jedním z mechanismů, které oko i spojivku
chrání, neustále je omývají a zabraňují tak původcům infekcí zachytit
se a napadnout tkáň.

K nadměrnému vysušování očí dochází například
ve slunečném počasí, zvlášť pokud nejsou oči chráněny brýlemi nebo
v příliš větrném počasí.

Je třeba oči před takovými nepříznivými
podmínkami chránit, pokud i přes to vznikne pocit suchých očí, je třeba
aplikovat tak zvané umělé slzy, které jsou většinou volně prodejné
v lékárnách.

Prevence zánětu spojivek

Prevence byla zmíněna již v předchozím odstavci. Nejdůležitějším
prvkem je zvýšená hygiena, v případě, že už došlo
k rozvoji infekce. Pokud se infekce jen obáváme, je dobré používat
zásadně svoje prostředky osobní hygieny, dbát na čistotu rukou, zbytečně
si „nemnout“ oči a v nepříznivých povětrnostních podmínkách se
snažit maximálně své oči chránit.

Příznaky a projevy zánětu spojivek

U virových konjunktivitid bude prvním signálem, že něco není
v pořádku ranní pocit „písku v očích“, později se
přidá čirý výtok, který bude mít strukturu podobnou
vodě nebo řídkému hlenu. Když se podíváte na spojivku, bude určitě
zarudlá a prosáklá.

Pokud budete postižení bakteriální konjunktivitidou, tak na spojivce
podobný obraz jako v předchozím případě, ale navíc se přidá výtok,
který bude hustý a hnisavý. Bolest v oku
bude také přítomna.

U alergických konjunktivitid se první projevuje
svědění, pálení, pokud se podíváte na
spojivku, bude na rozdíl od předchozích případů
bledší.

Chlamydiové infekce se nejprve projevují pocitem cizího tělesa
v oku
, později se přidává výtok, který je nejčastěji
hnisavý. Co se týká inkluzní konjunktivitidy, jsou
příznaky mnohem mírnější

Léčba zánětu spojivek

Nejprve něco vyšetřovacím metodám. Pokud má lékař podezření na
zánět spojivek, provádí důkladné vyšetření na štěrbinové
lampě
. Pokud se jedná o zánět spojivky, je přítomno překrvení
spojivky (spojivka ztrácí svou růžovou barvu a je krvavě až cihlově
červená.

Je to z důvodu toho, že kapiláry ve sliznici se v přítomnosti
zánětu roztáhnou = dilatují), spojivka je nateklá (z důvodu prostupu
tekutiny z roztažených kapilár, které jsou navíc často vlivem zánětu
poškozeny a jsou na nich trhlinky (fenestrace)). Dále je přítomná
nadměrná sekrece slz.

Lékař vyšetřuje jak dolní spojivkový vak, tak horní spojivkový vak a
to tak zvanou everzí (přetočením) horního víčka.

Pro
ověření diagnózy a určení původce onemocnění se provádí stěr
ze spojivky
, který se posílá na mikrobiologické
vyšetření
.

Slouží k určení, zda se jedná o bakteriální,
virové, plísňové nebo chlamydiové onemocnění a dle tohoto určení se
dále volí terapie.

Pokud se jedná o chronické konjunktivitidy, může lékař odebrat ze
spojivky biopsii k podrobnému tkáňovému prostudování
spojivky a taktéž k volbě nejlepší léčby.

bakteriálních a chlamydiových konjunktivitid se
používají k terapii antibiotika. Lokálně se podávají
v podobě očních mastí nebo kapek, celkově jsou podávány tablety.

Terapie může být podpořena průplachy oka jodopovidonem,
což je dezinfekční přípravek s přídavkem jodu, jak je patrné už
z názvu.

Na virové konjunktivitidy antibiotika rozhodně
nezabírají. Doporučuje se terapie studenými obklady, léky,
které zužují kapiláry, případně virostatiky v kapkách nebo
v mastech.

Alergické konjunktivitidy se v první řadě léčí
odstraněním alergenu z života alergika, případně lze
podpořit tlumení alergických projevů antihistaminiky. Je
důležitá spolupráce s alergologem.

Jak si pomoci sám

Co se týče léčby samotné, nemá člověk příliš možností, jak si
pomoci sám. Nejdůležitějším předpokladem ale zůstává přísné
dodržování hygieny. Pokud se tím pacient řídí, je
bezpečný jak sám pro sebe, tak pro své okolí.

Je třeba si uvědomit, že většina původců zánětů spojivek je vysoce
infekční a přenos na druhé je snadný, stejně tak jako je možnost
zavlečení infekce z oka do celého organismu (platí ale i naopak, že při
celkovém postižení organismu lze nedodržováním hygieny zavléct infekci do
oka! V případě infekce chlamydiemi je nejčastější příčina zavlečení
do oka právě rukama, na nichž parazité ulpěli po kontaktu
s genitáliemi).

Komplikace zánětu spojivek

Nejsou časté, protože obtíže způsobené v souvislosti
s konjunktivitidami vedou člověka velmi brzo k lékaři. Problém může
nastat u malých dětí, kdy se může zánět spojivky přehlédnout.

Takovou komplikací může být například u bakteriálních konjunktivitid
vznik pseudomembrán a membrán. Pseudomembrány jsou tvořené
ztuhlým, koagulovaným (=sraženým) sekretem, který přilne ke sliznici, ale
je možné jej od okolní sliznice ještě oddělit. Vyskytují se nejčastěji
u těžkých adenovirových infekcí, u infekcí bakterií Neisseria.

Membránu už oddělit nelze, protože materiál, který ji tvoří, proniká
do sliznice a při pokusu o odtržení dojde k natržení krytu spojivky.
Membrány se vyskytují u těžkých infekcí způsobených streptokoky.

Diskuse

Další názvy: konjunktivitida, zánět spojivkového vaku, conjunctivitis acuta, conjunctivitis chronica, akutní zánět spojivek, chronický zánět spojivek, hyperakutní zánět spojivek, akutní konjunktivitida, chronická konjunktivitida, bakteriální konjunktivitida, virová konjunktivitida, al

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector